Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»"

Transkript

1 Maj 04 Sverige allra först Var sjätte timme på kontoret slarvas bort. Det läste jag i en undersökning om effektiviteten i 300 europeiska företag för en tid sedan. Resultaten visade att vi hanterar e-post, dokument och mötesbokningar så dåligt att 17 procent av informationsarbetarens tid är ickeproduktiv. Och produktivitets-förlusten har ett pris 900 miljarder koronor kostar de bortslarvade timmarna årligen bara i Europa. Hur kan då var sjätte timme vinnas tillbaka? Den personliga produktiviteten är viktig. Här finns fortfarande mycket att hämta, exempelvis genom förbättrad hantering av kalender, e-post och dokumentation. Men än viktigare är effektivt utfört samarbete väl understött av modern teknik. I dag handlar nästan all verksamhet mer om team av människor som arbetar ihop inom företaget eller tillsammans med andra företag än om indiviudellt arbete. Därför är det i olika samarbetsscenarier som de allra största produktivitetsvinsterna finns att hämta. Som exempel på ett företag som arbetar i effektiva lag kan Nordea nämnas. Genom att utnyttja samarbetslösningarna i Office 2003 har banken kunnat öka kommuni kationen mellan medarbetare i projekt, samt minska mötestid och resor. Ledtiden för projekten har dessutom kapats med över 40 procent. Ett tredje produktivitetsfaktor är informationens tillgänglighet. Kan den information som finns samlad i företaget göras tillgänglig på ett enkelt sätt, utan att en expert tillkallas då ökar effektivi teten och produktiviteten markant. Och om du inte vill använda den sjätte återvunna timmen till jobb varför inte investera den i dig själv, eller i någon annan du tycker om? Det är ju vår! MAGDALENA AUGUSTSON ÖHD, Försäljningsdirektör, Microsoft, Sverige Tema: Kommunikation och samarbete nyckeln till ökad effektivitet Skandiabanken: smarta webbtjänster s. 10 Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: ny plattform kapar kostnader på operan s.4 Jeff Raikes sätter pricken över IT s. 2 Teknik håller koll på barnen s. 7 Tretton intranät blev ett s. 6

2 Effektivt informationsflöde sätter pricken över IT Med rätt verktyg kan ett företags samlade information göras tillgänglig på ett enkelt sätt och då ökar produktiviteten och effektiviteten. Det framhöll Microsofts Jeff Raikes vid ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm. Se seminariet on-line på business HUVUDPERSONEN FÖR DAGEN var Jeff Raikes, vice vd vid Microsoft och strategen bakom Windows och Office. Fokus i hans föredrag låg på hur vi kan bli mer produktiva och vilken vikt i-et i IT har. Samarbete, underströk han, är en av nycklarna till ökad effektivitet i samklang med tekniken. Affärsstrukturerna i dag handlar mer om team av människor som arbetar ihop över organisationens gränser inom företaget, och tillsammans med andra företag, sade Jeff Raikes. Som exempel på ett företag som arbetar i lag nämnde han Nordea. Genom att utnyttja samarbetslösningarna i Office 2003 har banken kunnat öka kommunikationen mellan medarbetare i projekt, samt minska mötestid och resor. Ledtiden för projekten har dessutom minskat med 42 procent. MICROSOFT HAR lagt ner mycket pengar under det senaste räkenskapsåret på forskning och utveckling inom områden Jeff Raikes beskriver som integrerad innovation. Här utnyttjas framstegen på både hård- och mjukvarusidan för att öka effektiviteten, exempelvis inom realtidskommunikation. Tjänsten Office Live Meeting är ett exempel där bredbandstekniken utnyttjas för att möjlig göra virtuella möten och samarbeten när deltagarna är geografiskt spridda. Jeff Raikes framhöll också utveck- i detta nummer 9 Server kapar kostnaderna 8 Effektiv hantering av reklamationer 2 Microsoft Executive Circle Sverige

3 lingen av Microsofts Live Communication Server, vilken inkluderar funktioner för att skicka snabbmeddelanden mellan användarna. Vi ser hur våra barn använder det, och nu börjar företag göra det också. Det börjar bli en del i vår kommunikationsmekanism. ETT ANNAT OMRÅDE som Jeff Raikes spår en stor framtidspotential är Business Intelligence. I en tankeväckande jämförelse drog han paralleller till utvecklingen inom ordbehandling. Nu använder åtminstone 400 miljoner människor Word varje dag, men 1981 var det endast en liten grupp som behärskade programmet. Då skrevs alla dokument för hand och lämnades sedan till företagets ordbehandlingsavdelning som skrev ut det. I dag kräver Business Intelligence specialiserad expertis. Det kräver dyr mjukvara och det är väldigt osmidigt. Jag tycker inte att det ska behöva vara så. Du har stora tillgångar av information i ditt företag, folk som vet hur ni ska få jobbet gjort, fortsatte Jeff Raikes. Kan den information som finns samlad i företaget göras tillgänglig på ett enkelt sätt, med rätt verktyg, utan att en expert behöver tillkallas då ökar effektiviteten och produktiviteten. Men det finns motverkande krafter som måste övervinnas med smart produktutveckling. Många känner sig överösta med e-post. Så Outlook 2003 har utformats för att minska spam, öka läsbarheten, skapa möjligheter att prioritera redan i inkorgen och att söka över flera mappar, framhöll Jeff Raikes. HAN LEVER SOM HAN LÄR, denne 46-åring från Seattle som arbetat inom Microsoft i 23 år. I sin PowerPoint-presentation visade han hur han själv använder sig av den senaste integrerade tekniken för att göra sin dag mer produktiv. Sitter han i bilkö och är sen kan han skicka ett handskrivet meddelande med sin Tablet PC som sekreteraren Rose får upp som ett e-brev. Vidare har hans bil röstigenkänning och med sin kombinerade handdator och telefon kan han se trafikläget i Seattle. Det kanske är en enkel liten löjlig sak, sa han leende, men det är viktigt för min produktivitet. Hur mycket tid sitter jag i bilen varje dag? Jag ser hellre att det är mindre än mer. u AV HENRIK EMILSON FOTO KJELL B. PERSSON 12 Bra verktyg effektiviserar 12 aktuellt Direktmeddelanden ersätter e-post Windows Messenger för Windows XP gör det enkelt att kommunicera via snabbmeddelanden i såväl text- som röst- och videoformat. Varför använda Windows Messen ger när det finns e-post? Till de stora fördelarna hör att ha ett enda ställe för all kommunikation och att kunna använda sig av vilken uppkopplad dator som helst. Det går att ställa frågor och få svar i realtid i stället för att skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka. Med rätt utrustning och nätverksanslutningar kan du också röst- och videochatta i realtid med dina kollegor och vänner. windows/amazing/messenger/ 4citatet Automatiserad reseräkning För personer som kör mycket i tjänsten kan den månatliga rapporteringen av milersättning bli en betungande uppgift. Varför inte låta datorn göra jobbet? SpedSoft har utvecklat en programvara för hand dator eller bärbar dator med inkopplad GPS-utrustning. Genom att tala om för programmet när tjänsteresan påbörjas och avslutas skapas en logg för varje uppdrag med uppgifter om kund och positioner under körningen. När den anställde sedan har tillgång till företagets nätverk tankar han eller hon ner sina uppgifter från loggfilen till en serverprogramvara och alla uppgifter om resan samlas snyggt och prydligt för vidare bearbetning till färdig rapport. Programvaran består av vanliga Officeprogram som Word, Access och Excel samt kartprogrammet Microsoft MapPoint. 12 Electrolux CIO ser in i framtiden Retailsatsning skapar nya möjligheter Microsofts Smarter Retailing Initiative skapar nya möjligheter för partners, återförsäljare och detaljhandlare att samarbeta med sina kunder. Initiativet syftar också till att öka förståelsen för ny teknik och i Sverige går en del av satsningen under namnet CIO Roundtable. När detta forum prövades fick beslutsfattare inom IT möjlighet att träffa kollegor och få sina frågor belysta av oberoende aktörer. Göran Francke, CIO på Vin & Sprit talade om outsourcing av IT-tjänster inom retailbranschen tog V&S beslut om en ny IT-strategi med fokus på centralisering och affärsstödjande IT-tjänster. Vi ska vara en nyckel aktör när det gäller arbetet med att transformera företaget till en topp fem-leverantör. Den 25 maj anordnas ett seminarium i Stockholm, anmälan kommer att finnas på Microsofts webbplats. Förlora en timme på morgonen och du jagar den hela dagen. England Microsoft Management Summit 2004 Missa inte Microsoft Management Summit 2004 den 27 maj på City Conference Center i Stockholm. Upplev en heldag med information om de senaste hjälpmedlen för att administrera och sköta stora system. Under denna dag får du inblick i Microsofts strategier, produkter och lösningar. Bland annat presenteras nya verktyg som ger användarna hög tillgänglighet och som underlättar utrullning av ny teknik. Mer information och möjlighet till registrering finns på länken nedan. mgtsummit Microsoft Executive Circle Sverige 3

4 Under den treåriga avtalsperioden blir den totala IT-kostnaden lägre för oss. Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan Renodlad plattform kapar kostnader på Operan 4 Microsoft Executive Circle Sverige

5 Operans blandade IT-miljö blev krånglig och tidskrävande att administrera. En ny enhetlig plattform ska rationalisera driften och ger datoranvändarna tillgång till nya effektiva verktyg. KUNGLIGA OPERANS administratörer vill kunna fokusera på sin huvudverksamhet produktion av opera- och balettföreställningar i världsklass. Ett väl fungerande IT-stöd krävs för de dagliga rutinerna kring allt från planering av föreställningar till biljettförsäljning och ekonomisk uppföljning. Tidigare har Operan haft en blandad servermiljö bestående av Microsoft Windows NT4 och Linux. Nu ska strukturen renodlas och byggas upp kring en enhetlig Microsoft-plattform. Vår IT-enhet består av endast två personer, och då är det oerhört viktigt att kunskapen om våra system finns hos oss båda. Därför är Windows-miljön bra, den är väl förankrad och vi blir inte sårbara eller behöver riskera att hamna i beroendeställning hos externa konsulter. Vi känner oss också trygga med att det är lätt att hitta ytterligare personer med Microsoft-kompetens om det skulle behövas, säger Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan. INFÖR PLATTFORMSBYTET gjorde Operan en grundlig behovsanalys. Den visade på fem faktorer som låg till grund för beslutet att välja en miljö baserad på Microsofts produkter: risk för sårbarhet inom driften, ekonomisk överskådlighet, utbildningsbehov bland användarna, framtidssäkring och investeringskostnad. Med Windows blir vår IT-ekonomi mer överskådlig. Vi kan på förhand se hur stora våra IT-kostnader kommer att bli under de kommande åren. Det gör det lättare för oss att göra prioriteringar i vår verksamhet, säger Camilla Högström. Tidigare hade Operan ett flertal fristående avdelningsservrar knutna till olika enheter och sektioner inom organisationen. Där sköttes administrationen till stor del av personal som egentligen hade helt andra arbetsuppgifter. Tanken nu är att skapa en centraliserad miljö varifrån driften av hela IT-verksamheten kan skötas på ett effektivt sätt. Detta förväntas ge stora tids- och kostnadsbesparingar. Även investeringskostnaden var en viktig fråga när Operan gjorde sin utvärdering. Den initiala investeringskostnaden blir lite högre än med andra alternativ, men under den treåriga avtalsperioden blir den totala IT-kostnaden med Microsoft lägre för oss. Dessutom har en majoritet av våra 400 datoranvändare sedan tidigare arbetat i Windowsmiljö. Genom att behålla den slipper vi en utbildningskostnad, säger Camilla Högström. CENTRALISERAD DRIFT innebär också att ITenheten inte behöver lägga lika mycket tid på administrativa rutiner som tidigare. I stället frigörs mer tid till att stötta användarna. Operan hade också behov av ett smidigare och mer lätthanterligt system för datalagring. Tidigare skedde detta i stor utsträckning lokalt på de enskilda klienterna. Den nya plattformen lägger grunden för en bättre informationsspridning och åtkomlighet. Vi var noga med att välja en framtidssäker IT-miljö. De applikationer som de olika avdelningarna använder är Microsoft-kompatibla. Vi har velat vara helt säkra på att det som används i dag, och som datoranvändarna har behov av i sitt arbete, går att använda efter en övergång till något nytt, poängterar Camilla Högström. I OCH MED ATT de senaste versionerna av Exchange Server och Office införs får användarna också tillgång till en rad nya verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Bland annat kan de dra full nytta av systemet även om de sitter hemma och arbetar vid en egen dator. Med en vanlig webbläsare kommer man åt e-post och andra resurser på ett smidigt och säkert sätt, förklarar Per Werngren, vd på IDE Nätverkskonsulterna, som anlitades för att hjälpa till att bygga upp den nya IT-strukturen på Operan. Han är nöjd med resultatet och ser det som en ära att få arbeta med Sveriges nationalscen för opera och balett. Det är spännande att arbeta med en institution som har rötter och traditioner från 1700-talet och som samtidigt ligger långt framme i den tekniska utvecklingen, säger Per Werngren. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO THRON ULLBERG i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. Operan har en bred repertoar som spänner över fyra sekler med klassiska och moderna verk. e UPPGIFT: Centralisera och förbättra Kungliga Operans IT-miljö. e LÖSNING: Byt blandad serverpark mot renodlad plattform baserad på Microsofts produkter. e RESULTAT: Effektivare drift, bättre överskådlighet, lägre IT-kostnader på sikt. e TEKNIK: Microsoft Windows Server 2003, Exchange Server 2003, Internet Security and Acceleration Server 2000, Office Kontaktpersoner: Camilla Högström, Per Werngren, Anita Arkéus Åsheden, Länkar: DLäs mer om liknande lösningar på: / business Microsoft Executive Circle Sverige 5

6 Smart portal effektiviserar Vägverkets informationsflöde i ett nötskal Exempelvis fanns problem med dubbel lagring och olika versioner av dokument. E-post användes alltför ofta i stället för att hänvisa till en och samma källa, och ledningen saknade en prioriterad kanal ut i verksamheten. Vägverket efterfrågade ett gemensamt intranät för de användarna i hela organisationen, och år 2001 fattades beslut om att skapa en ny företagsövergripande lösning. Detta har i dag resulterat i Infarten, ett enhete FÖRETAGSPROFIL: Vägverket är en central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar för hela Sveriges vägtransportsystem och verkar för att de transportpolitiska målen uppnås. e UPPGIFT: Skapa ett nytt enhetligt intranät för samtliga användare inom Vägverkets olika regioner i landet. e LÖSNING: Portallösning anpassad för en stor organisation med gemensamt intranät för samtliga användare. e RESULTAT: Strukturerat stöd för informationshantering, som underlättar samarbete och kunskapsutbyte över enhetsgränserna, ger effektiviseringsvinster och kostnadsbespar ingar i utebliven restid. e TEKNIK: Microsoft Active Directory, Microsoft Consulting Services, Office XP, Share- Point Portal Server, SharePoint Team Services, Windows Server 2003, Visual Studio.NET Kontaktpersoner: Anna-Lena Holmberg, Andrej Dahllöf, Niklas Jardeby, Länkar: ATT SAMORDNA KOMMUNIKATIONEN inom en mångfacetterad och geografiskt spridd verksamhet är en utmaning för många stora organisationer. Utan effektiva informationskanaler finns risk att det bildas isolerade öar av kunskap. Inom Vägverket fanns tidigare tretton fristående intranät med olika utseenden och funktioner, vilket försvårade samarbetet och informationsutbytet inom organisationen. Vi ville utveckla intranätet till ett arbetsverktyg med nytta för varje medarbetare. Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket Tretton intranät blev ett. Med en gemensam portallösning för användare runt om i landet flyter samarbetet smidigare mellan Vägverkets olika enheter. 6 Microsoft Executive Circle Sverige

7 ligt intranät som innehåller integrerade funktioner för samarbete, dokumenthantering, projekthantering och internkommunikation. Potentialen för Infarten är stor. Det är en levande intranätportal under ständig utveckling. I dag är det ett effektivt verktyg för att sprida information mellan olika medarbetare och enheter. Vi arbetar vidare med att få igång användandet av gemensamma arbetsrum och dokumenthantering, säger Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket. SOM UNDERLIGGANDE PLATTFORM för Infarten valde Vägverket Microsoft Office System med portalprogramvaran Sharepoint Portal Server Vägverket uppskattade möjligheten att integrera lösningen med Office-systemets funktioner för samarbete och dokumenthantering. Vi ville utveckla intranätet till ett arbetsverktyg med nytta för varje medarbetare. Vem som helst kan gå in och skapa ett så kallat projektrum som innehåller stöd och mallar för Vägverkets projektmodell. Det gör det enkelt att dela information med dem man delar ut behörighet till, förklarar Anna-Lena Holmberg. Lösningen innehåller också diskussionsforum för projektdeltagare, samt möjlighet att prenumerera på förändringar av dokument. När arbetet i ett projektrum är klart, exempelvis med en färdig publikation, är det enkelt att göra dokumentet publikt så att alla inom Vägverket kommer åt det, säger Anna- Lena Holmberg. Sommaren 2003 levererades den första körbara versionen av Infarten och parallella användartester påbörjades. Några månader senare lanserades Infarten i skarp miljö. Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket, och dottern Emma trivs i djungeln av vägskyltar. Konsultföretaget Signicom Systemutveckling har arbetat med att implementera och anpassa lösningen efter Vägverkets krav. ANDREJ DAHLLÖF, vd på Signicom, förklarar att den Sharepoint-baserade intranätportalen är av en ny generation med bättre stöd för att hantera information och samarbete än tidigare. Detta stimulerar till kommunikation och erfarenhetsutbyte och gör det enklare att hitta och återanvända information. Syftet var att skapa en plattform där medarbetare kan utbyta kunskaper oberoende av var i organisationen de befinner sig. Det kräver att lösningen är enkel att ta till sig och att den fungerar ihop med övriga arbetsverktyg. Det är inte tekniken som är den stora utmaningen när företag investerar i intranät, utan att få medarbetarna att använda intranätet i det dagliga arbetet, säger Andrej Dahllöf. VÄGVERKET VILLE också ha ett strukturerat sätt att nå olika personalgrupper med ledningsinformation. Portallösningen lägger grunden för rollstyrd informationsspridning och i framtiden ska det vara möjligt att med utgångspunkt från olika yrkeskategorier automatiskt koppla samman personer med specifika avdelningar i intranätet. Även samarbetsfunktionerna kommer att utökas på sikt. Så småningom kommer vi att göra det möjligt för externa samarbetspartners att delta i de nätbaserade arbetsrummen, men först måste vi lösa behörighets- och säkerhets frågorna för detta, säger Anna-Lena Holmberg. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO SUSANNE KRONHOLM ILLUSTRATION SOFIA TALVIK På spaning Ny teknik håller koll på barnen ÄR DU EN AV alla oroliga föräldrar som håller hårt i dina barn när ni är på utflykt? En plats där du inte längre behöver hålla så hårt är på Tivoli i Köpenhamn. Där har danska företaget BlueTags nyligen installerat ett system för att spåra försvunna barn, Blue Tooth Tracking System. När en familj kommer till Tivoli får de hyra ett band som fästs runt handleden på barnet, eller på barnets kläder. Föräldrarnas mobilnummer registreras och familjen får en personlig kod. Om barnet skulle komma bort kan mamman eller pappan skicka ett SMS och fråga var armbandet befinner sig. I ett svarande SMS ges information om exakt position så att föräldern enkelt kan ta sig dit för att möta sitt barn. Systemet, som är utvecklat i samarbete med det svenska företaget Possio, finns sedan tidigare i drift på Danmarks största zoologiska trädgård, Aalborg ZOO. Läs mer om liknande lösningar på: Dwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 7

8 Bättre kundvård blev navet i hyrbilsförmedlingen Holiday Autos förmedlar hyrbilar i över 80 länder. Med ett smart systemstöd kan företaget hantera reklamationer från världens alla hörn på ett effektivt och enhetligt sätt. i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Holiday Autos grundades i London 1987 och har därefter utvecklats till världens största hyrbilsförmedlare med tillgång till bilar. Företaget har kontor i 40 länder och det nordiska kontoret finns i Sundbyberg, strax utanför Stockholm köptes Holiday Autos International upp av börsnoterade lastminute.com. e UPPGIFT: Effektivisera hanteringen av reklamationer. e LÖSNING: Ett kundhanteringssystem, som är tillgängligt via Microsoft Outlook och webben, används som bokningsplattform med systemstöd för reklamationshantering. e RESULTAT: Bättre rutiner och högre kvalitet på arbetsflödet med enhetlig hantering av alla ärenden. e TEKNIK: En intern Microsoftmiljö med Customer Relationship Management (CRM), Exchange Server, Office 2003 och Active Directory. Kontaktpersoner: Petur Petursson, Malin Jonolf, Länkar: businesssolutions DE ÄR LÅNGT IFRÅN ENSAMMA om företagsidén, men Holiday Autos har under åren utvecklat och effektiviserat sitt hyrbilskoncept. I dag är företaget världens största hyrbilsförmedlare med tillgång till bilar. Med kontor i 40 länder, och uthyrning av bilar i mer än 80, är det naturligtvis en diger uppgift att få hela den administrativa kedjan att fungera ända ut till slutkund. Tidigare hade Holiday Autos problem att ta hand om reklamationer på ett effektivt sätt. Vi hanterar tusentals reklamationer och skadeärenden per år. Oftast får vi dem genom våra lokala biluthyrare och vi ansåg att vi behövde ett strukturerat system för att kunna sköta den här processen, säger Petur Petursson, vd för Holiday Autos i Norden. Med det hembyggda program som länge använts för att mata in reklamationerna fungerade inte rutinerna särskilt bra. Vi kunde lagra kommunikationen mellan oss och leverantören, men det var inget smart program och därför fanns det inga automatiserade flöden. Det största problemet var bevakningen av ärenden, eftersom det alltid finns flera parter och många ledtider i kedjan, säger Petur Petursson. Holiday Autos behövde bättre uppföljning av ärendena. Lösningen blev Microsoft Customer Relationship Management (CRM), en produkt med flera olika användningsområden, med det samman fattande ordet kundvård. Holiday Autos använder CRM som en bokningsplattform med systemstöd för reklamationshantering och kommunikation med tidigare kunder. Systemet, som är tillgängligt via e-posthanteraren Microsoft Outlook och webben, ger de anställda tillgång till komplett kundinformation. Det här kommer att ge ökade transaktioner, men med samma antal anställda. Dels hinner vi med fler antal reklamationer, och dels behandlas alla ärenden på ett enhetligt sätt, poängterar Petur Petursson. CRM 1.0 LANSERADES i januari 2003 i USA. Ett år senare kom version 1.2 och under 2004 kommer en svensk version. Holiday Autos blev först i Sverige med att använda CRM 1.2. Implementeringen gjordes av konsultföretaget AcandoFrontec och systemet driftsattes i början av Redan nu ser han vissa ekonomiska vinster med det nya systemet. Framför allt har våra rutiner förbättrats, eftersom vi har uppnått bättre kvalitetssäkring på arbetsflödet. Microsofts system och program är dessutom så lättskötta att vi inte behöver någon dyrbar IT-backup. Det räcker gott och väl med våra egna tekniker. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO J.O. OLSSON Petur Petursson, vd för Holiday Autos i Norden, berättar att företaget hittills har använt CRM enbart för reklamationer, men att de planerar att bygga på med funktioner för andra verksamhetsområden. 8 Microsoft Executive Circle Sverige

9 Kraftfull driftserver kapar stadens kostnader i ett nötskal Stockholms Stads nya lösning medför rejäla besparingar i drift- och licenskostnader samt en garanterad tillgänglighet på 99,9 procent. STOCKHOLMS STADSHUS ritades av arkitekt Ragnar Östberg och stod klart Samma år som den anrika byggnadens 80-årsjubileum firades kunde stadens administratörer också glädja sig åt en modernare konstruktion av helt annat slag en ny datacenterlösning. Bakgrunden till detta var att Stockholms Stads beslutstödsapplikation Seagate Info skulle ersättas med uppföljaren Crystal Enterprise. Johan Bonté, systemförvaltare av stadens ledningsinformationssystem, berättar att det gamla och det nya systemet av tekniska skäl måste köras parallellt under en övergångsfas. Samtidigt behövde datalagermiljön säkerställas till följd av ökade tillgänglighetskrav. Vi tittade först på en lösning med flera serv rar och klusterteknik, men det skulle ha ökat komplexiteten och kosta mer i licenser och driftskostnader än en konsoliderad lösning med en server, säger Johan Bonté. Detta ledde till inköpet av en Unisys ES7000-server, utrustad med 16 processorer och Windows Server 2003 Datacenter Edition som operativsystem. Plattformen kan närmast liknas vid en stordatorlösning för Windows avseende prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och effektiv IT-drift. Med ES7000 och Windows Datacenter är vi garanterade en tillgänglighet på 99,9 procent. Denna lösning kommer innebära besparingar för Stockholms Stad, säger Johan Bonté. Datacenterlösningen kommer att vara tillgänglig för Stockholms Stads förvaltningar som via en portal får tillgång till ledningsinformationssystemet, vilket erbjuder olika typer av rapporter samt sökningar via analytiska kuber. Om du sitter som enhetschef för en förskola, så har du ett ställe att hitta information för personal, ekonomi och verksamhet. Det är samma rapportgenerator oavsett vilken typ av information du vill ha, säger Johan Bonté. En konsoliderad Windows Datacenterlösning minskar väsentligt behovet av komplexa felsökningar som kan spänna över flera delar i systemet operativsystem, applikationer, drivrutiner och hårdvara. I EN UNISYS ES7000-serverlösning kan man sätta upp en tjänst med proaktiv funktion som skickar meddelande till Unisys supportcenter om någonting börjar gå fel i servern. Det kostar mycket att ratta många olika typer av servrar. Nu behöver de bara administrera ett system, säger Anders Sundström, account manager på Unisys, och tillägger att lösningen även innebär lägre licenskostnader. Du har bara en licens för exempelvis övervakningsprogramvara, back up-programvara eller anslutningar till LAN och SAN, nätverk och disksubsystem, säger han. u AV HENRIK EMILSON FOTO ALEXANDER RUAS e FÖRETAGSPROFIL: Enhetscheferna inom Stockholms Stad hanterar en mängd rapporter med främst ekonomi- och personalinformation, vilka ligger till grund för beslut inom stadens interna förvaltning. e UPPGIFT: Skapa en plattform för uppgradering av beslutsstödssystemet Seagate Info till Crystal Enterprise och säkra upp datalagermiljön tillgänglighetsmässigt. e LÖSNING: En Unisys ES7000 Datacenter-server baserad på Microsoftteknik. Tieto Enator ansvarar för driften av servern. e RESULTAT: Ett datacenter med minskade driftkostnader, 99,9 procents tillgänglighet och en hög skalbarhet, för utbyggnad och konsolidering av andra Windows-baserade applikationer. e TEKNIK: Microsoft SQL Server 2000, Windows Server 2003 Datacenter Edition, Internet Information Server 6.0 Kontaktpersoner: Johan Bonté, stockholm.se Anders Sundström, Douglas Hamilton, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 9

10 Syftet är att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse som är unik. Så indirekt tjänar vi på att på så sätt locka in fler kunder. Pierre Strandelin, driftchef på Skandiabanken Smarta webbtjän lockar nya kunder Skandiabanken var tidigt ute med banktjänster på Internet. Nu slåss fler på den webbaserade marknaden och det gäller att vässa sin teknikutveckling för att behålla trogna kunder och locka till sig nya. VID STARTEN 1994 var Skandiabanken en av de första renodlade telefonbankerna. Under åren har verksamheten utvecklats till en välkänd Internetbank med fokus på användarvänliga webbtjänster. Skandiabanken har flera gånger fått bekräftelse på att satsningarna vunnit gehör hos kunderna, bland annat i form av priser och utmärkelser från Privata Affärer och Cybercom Group. Vi har hela tiden satsat på att ligga i framkant när det gäller teknik. Jag tror det är där- 10 Microsoft Executive Circle Sverige

11 IT-tekniken är oerhört viktig för oss. Den har en direkt koppling till affärsnyttan. Därför lägger vi mycket kraft och engagemang på att ständigt förbättra våra produkter och tjänster, säger Kent Nilsson, CIO på Skandiabanken. ster för vi är så framgångsrika och det är därför som vi har utsetts till Årets Internetbank tre år i rad, säger Skandiabankens driftchef Pierre Strandelin. Som en av de ledande aktörerna inom banktjänster via Internet måste Skandiabanken hela tiden hänga med i den tekniska utvecklingen för att kunna ligga steget före konkurrenterna. Microsoft Consulting Services har agerat bollplank när det gäller frågor som rör den senaste teknikutvecklingen. SKANDIABANKEN HAR under åren gjort en rad investeringar, såväl för att effektivisera de dagliga rutinerna internt som för att förbättra tjänsterna gentemot kund. Nyligen infördes till exempel en ny desktopplattform med operativsystemet Windows XP och kontorsprogramvaran Office På serversidan har Skandiabanken implementerat Windows Server 2003 med katalogtjänsten Active Directory och som utvecklingsplattform används Visual Studio.NET. Just nu håller vi på att uppdatera så att vi får.net överallt i koncernen. Det kommer att göra oss till en ännu snabbare bank med ett rikare användargränssnitt, säger Pierre Strandelin. Microsofts.NET-teknik ligger till grund för tre nya tjänster som Skandiabanken kommer att lansera inom kort. Den första är en mobilbank som gör det möjligt för kunderna att betala räkningar, köpa fonder och utföra andra bankärenden via sin mobiltelefon. Den andra är en så kallad single-sign-on-tjänst med vilken man kan knyta ihop flera av Skandias webbtjänster utan att behöva byta lösenord, och slutligen kommer det att bli möjligt att köpa försäkringar via Skandias webbplats. PIERRE STRANDELIN poängterar att teknikinvesteringarna inte kommer att kunna räknas hem i form av besparingar. Det handlar snarare om att bli mer konkurrenskraftiga. Vi gör det inte för att minska utvecklingskostnaderna. Syftet är i stället att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse som är unik. Så indirekt tjänar vi på att på så sätt locka in fler kunder, säger han. Per Lundqvist, CTO på Skandiabanken, tillägger att det är bra att bli granskad och bedömd av såväl trogna som potentiella kunder dagligen. Det ställer hårda krav. Men det gör också att bankens teknikutveckling hela tiden förbättras i en positiv riktning, säger Per Lundqvist. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO BRUNO EHRS i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Skandiabanken, som är ett helägt dotterbolag till försäkringsaktiebolaget Skandia, startades i oktober 1994 och var då en av de första nischbankerna med banktjänster via telefon. I dag är Skandiabanken en Internetbank med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Antalet anställda uppgår till drygt e UPPGIFT: Att kontinuerligt utveckla och förbättra webbtjänsterna för att behålla konkurrenskraften. e LÖSNING: Produkter från Microsoft ligger till grund för nyutvecklingen. Dessutom har Microsoft Consulting Services och DPE (Developer & Platform Evangelism) agerat bollplank när det gäller frågor som rör den senaste IT-tekniken. e RESULTAT: Flera smarta tjänster och ett användarvänligt gränssnitt har genererat fler kunder åt Skandiabanken. e TEKNIK: Microsoft Office 2003, Exchange Server 2003, Windows Server 2003, Active Directory och Visual Studio.NET. Kontaktpersoner: Pierre Strandelin, Kent Nilsson, Johan Hågård, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 11

12 Sista ordet B PORTO BETALT Återvunnen kunskap skapar framtida vinst Bra verktyg blir bara effektiva om de används på rätt sätt. Det gäller såväl en hammare som komplexa lösningar för att utbyta information inom en organisation. EN STOR UTMANING för många organisationer är att sammanlänka människor, affärsprocesser och data på ett enkelt och överskådligt sätt. För att uppnå en framtida ökning av effektiviteten kommer det att krävas att företag gör denna sammanlänkning tydligare, säger Mathias Ekman, konsultchef vid ITkonsultföretaget Modul 1 i Stockholm. Modul 1 har tagit fram kundanpassade lösningar som utgår från företagens behov av smidigt samarbete mellan medarbetarna samt effektiv styrning av affärsprocesser. En vanlig ambition är att man vill ha bättre hävstång på kunskapen hos medarbetarna i organisationen, att jobba på ett och samma sätt och ha bättre uppföljning, säger Mathias Ekman. Många av företagets kunder använder i dag kontorsprogrammen PowerPoint, Word och Outlook och det är inte ovanligt att de sparar dokumenten på ett flertal olika filservrar. Det är i dessa dokument som mycket av företagens affärsinformation finns och en stor del är dessutom återanvändbart. Mathias Ekman poängterar att många kunder efterfrågar verktyg som gör det enkelt att återvinna kunskap. I dag blir det allt vanligare att skapa en kunskapsbank innehållande alla möjliga typer av intellektuellt kapital som organisationen kan bygga upp och förädla successivt. Åtkomsten till dokument ska vara stor och enkel, oavsett om en person sitter i Stockholm eller i Norge, säger Mathias Ekman. Mathias Ekman, konsultchef vid IT-konsultföretaget Modul 1, tar emot några våningar upp i Hightech Building vid Hötorget i Stockholms city. För kunder som har en Microsoft-plattform ser Modul 1 att det går att lösa dessa frågor med en portallösning byggd runt standardprodukter som Active Directory, SharePoint Portal Server och Exchange Server. Detta ger möjlighet att integrera dokument och e-post med övrigt verksamhetsstöd. I Microsoft SharePoint Portal Server finns versions hantering av dokument samt ett så kallat Digital Dashboard. Där kan man lägga delar som användaren själv bestämmer e-post, kalender, dokument. För kunder som arbetar i projektform blir detta ofta samlingspunkten, en gemensam arbetsyta, säger Mathias Ekman. u AV HENRIK EMILSON FOTO FREDRIK NYMAN fem frågor till För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: REDAKTION ANSVARIG UTGIVARE: Martin L. Jansson CHEFREDAKTÖR: Åsa Nygren REDAKTIONELL PRODUKTION: Appelberg [www.appelberg.com] REDAKTION: Maria Nyberg, Jessica Johansson, DESIGN: Annika Johnsson, REPRO: Appelberg TRYCK: Fagerblads, Västerås OMSLAGSBILD: Thron Ullberg TIPSA OSS Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt eller ändra adress, skicka e-post till: KUNDSERVICE: ANDERS BRUHN, CIO för Electrolux Home Products International Du har just bytt CIO-stol inom Electro lux från Europe till International vad innebär det? Just nu lär jag mig hur vår IT-organisation ser ut i dessa sammanlagt 22 länder. Jag har börjat besöka de olika länderna för att lära känna personal och miljö. Jag började min rundresa i Indien i februari och håller nu på att åka runt till våra fabriker och säljkontor. Vad för slags arbete planerar ni? Tanken är att ansluta alla länder till vårt internationella nätverk, för att primärt ge kontoren tillgång till vår centrala e-post samt gruppapplikationer för finansiell rapportering. Steg två är en konsolidering av applikationer och servrar, så att vi uppnår synergier i form av såväl kompetens- som resursdelning. Är det här en del i en global strategi? Ja, vi har definierat en IT-plattform för koncernen som nu ska implementeras ute i organisationen. I det arbetet vill jag särskilt poängtera vikten av att samla och utnyttja den kompetens som finns och skapas i olika delar av koncernen, bland annat i form av forum och kompetenscenter dit lokala IT-chefer kan vända sig för att få hjälp. Electrolux använder Windows 2000 och Office 2000 Pro som global koncernstandard. Har ni planer på att uppgradera? Vi utreder just nu vad det skulle inne bära att gå över till XP och Office I vårt färska outsourcingprojekt för PC-platt formen i EMEA kommer vi att använda Windows Server 2003 på serversidan. Har ni planer på att outsourca driften även för resten av koncernen? Det beror helt på hur vi tycker att det fungerar här i Europa

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är en webbaserad lösning för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När avtalen

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-05-29 2 (6) Åhléns Åhléns är inom många

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Business 360 är en standardlösning för dokumenthantering, elektronisk arkiv- och ärendehantering som samspelar

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna?

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Malmö stads åtgärder Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Strategi Bör innehålla Visionen Aktuella satsningar/fokus Mätbara mål Grov beskrivning av möjliga projekt

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer