Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»"

Transkript

1 Maj 04 Sverige allra först Var sjätte timme på kontoret slarvas bort. Det läste jag i en undersökning om effektiviteten i 300 europeiska företag för en tid sedan. Resultaten visade att vi hanterar e-post, dokument och mötesbokningar så dåligt att 17 procent av informationsarbetarens tid är ickeproduktiv. Och produktivitets-förlusten har ett pris 900 miljarder koronor kostar de bortslarvade timmarna årligen bara i Europa. Hur kan då var sjätte timme vinnas tillbaka? Den personliga produktiviteten är viktig. Här finns fortfarande mycket att hämta, exempelvis genom förbättrad hantering av kalender, e-post och dokumentation. Men än viktigare är effektivt utfört samarbete väl understött av modern teknik. I dag handlar nästan all verksamhet mer om team av människor som arbetar ihop inom företaget eller tillsammans med andra företag än om indiviudellt arbete. Därför är det i olika samarbetsscenarier som de allra största produktivitetsvinsterna finns att hämta. Som exempel på ett företag som arbetar i effektiva lag kan Nordea nämnas. Genom att utnyttja samarbetslösningarna i Office 2003 har banken kunnat öka kommuni kationen mellan medarbetare i projekt, samt minska mötestid och resor. Ledtiden för projekten har dessutom kapats med över 40 procent. Ett tredje produktivitetsfaktor är informationens tillgänglighet. Kan den information som finns samlad i företaget göras tillgänglig på ett enkelt sätt, utan att en expert tillkallas då ökar effektivi teten och produktiviteten markant. Och om du inte vill använda den sjätte återvunna timmen till jobb varför inte investera den i dig själv, eller i någon annan du tycker om? Det är ju vår! MAGDALENA AUGUSTSON ÖHD, Försäljningsdirektör, Microsoft, Sverige Tema: Kommunikation och samarbete nyckeln till ökad effektivitet Skandiabanken: smarta webbtjänster s. 10 Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: ny plattform kapar kostnader på operan s.4 Jeff Raikes sätter pricken över IT s. 2 Teknik håller koll på barnen s. 7 Tretton intranät blev ett s. 6

2 Effektivt informationsflöde sätter pricken över IT Med rätt verktyg kan ett företags samlade information göras tillgänglig på ett enkelt sätt och då ökar produktiviteten och effektiviteten. Det framhöll Microsofts Jeff Raikes vid ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm. Se seminariet on-line på business HUVUDPERSONEN FÖR DAGEN var Jeff Raikes, vice vd vid Microsoft och strategen bakom Windows och Office. Fokus i hans föredrag låg på hur vi kan bli mer produktiva och vilken vikt i-et i IT har. Samarbete, underströk han, är en av nycklarna till ökad effektivitet i samklang med tekniken. Affärsstrukturerna i dag handlar mer om team av människor som arbetar ihop över organisationens gränser inom företaget, och tillsammans med andra företag, sade Jeff Raikes. Som exempel på ett företag som arbetar i lag nämnde han Nordea. Genom att utnyttja samarbetslösningarna i Office 2003 har banken kunnat öka kommunikationen mellan medarbetare i projekt, samt minska mötestid och resor. Ledtiden för projekten har dessutom minskat med 42 procent. MICROSOFT HAR lagt ner mycket pengar under det senaste räkenskapsåret på forskning och utveckling inom områden Jeff Raikes beskriver som integrerad innovation. Här utnyttjas framstegen på både hård- och mjukvarusidan för att öka effektiviteten, exempelvis inom realtidskommunikation. Tjänsten Office Live Meeting är ett exempel där bredbandstekniken utnyttjas för att möjlig göra virtuella möten och samarbeten när deltagarna är geografiskt spridda. Jeff Raikes framhöll också utveck- i detta nummer 9 Server kapar kostnaderna 8 Effektiv hantering av reklamationer 2 Microsoft Executive Circle Sverige

3 lingen av Microsofts Live Communication Server, vilken inkluderar funktioner för att skicka snabbmeddelanden mellan användarna. Vi ser hur våra barn använder det, och nu börjar företag göra det också. Det börjar bli en del i vår kommunikationsmekanism. ETT ANNAT OMRÅDE som Jeff Raikes spår en stor framtidspotential är Business Intelligence. I en tankeväckande jämförelse drog han paralleller till utvecklingen inom ordbehandling. Nu använder åtminstone 400 miljoner människor Word varje dag, men 1981 var det endast en liten grupp som behärskade programmet. Då skrevs alla dokument för hand och lämnades sedan till företagets ordbehandlingsavdelning som skrev ut det. I dag kräver Business Intelligence specialiserad expertis. Det kräver dyr mjukvara och det är väldigt osmidigt. Jag tycker inte att det ska behöva vara så. Du har stora tillgångar av information i ditt företag, folk som vet hur ni ska få jobbet gjort, fortsatte Jeff Raikes. Kan den information som finns samlad i företaget göras tillgänglig på ett enkelt sätt, med rätt verktyg, utan att en expert behöver tillkallas då ökar effektiviteten och produktiviteten. Men det finns motverkande krafter som måste övervinnas med smart produktutveckling. Många känner sig överösta med e-post. Så Outlook 2003 har utformats för att minska spam, öka läsbarheten, skapa möjligheter att prioritera redan i inkorgen och att söka över flera mappar, framhöll Jeff Raikes. HAN LEVER SOM HAN LÄR, denne 46-åring från Seattle som arbetat inom Microsoft i 23 år. I sin PowerPoint-presentation visade han hur han själv använder sig av den senaste integrerade tekniken för att göra sin dag mer produktiv. Sitter han i bilkö och är sen kan han skicka ett handskrivet meddelande med sin Tablet PC som sekreteraren Rose får upp som ett e-brev. Vidare har hans bil röstigenkänning och med sin kombinerade handdator och telefon kan han se trafikläget i Seattle. Det kanske är en enkel liten löjlig sak, sa han leende, men det är viktigt för min produktivitet. Hur mycket tid sitter jag i bilen varje dag? Jag ser hellre att det är mindre än mer. u AV HENRIK EMILSON FOTO KJELL B. PERSSON 12 Bra verktyg effektiviserar 12 aktuellt Direktmeddelanden ersätter e-post Windows Messenger för Windows XP gör det enkelt att kommunicera via snabbmeddelanden i såväl text- som röst- och videoformat. Varför använda Windows Messen ger när det finns e-post? Till de stora fördelarna hör att ha ett enda ställe för all kommunikation och att kunna använda sig av vilken uppkopplad dator som helst. Det går att ställa frågor och få svar i realtid i stället för att skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka. Med rätt utrustning och nätverksanslutningar kan du också röst- och videochatta i realtid med dina kollegor och vänner. windows/amazing/messenger/ 4citatet Automatiserad reseräkning För personer som kör mycket i tjänsten kan den månatliga rapporteringen av milersättning bli en betungande uppgift. Varför inte låta datorn göra jobbet? SpedSoft har utvecklat en programvara för hand dator eller bärbar dator med inkopplad GPS-utrustning. Genom att tala om för programmet när tjänsteresan påbörjas och avslutas skapas en logg för varje uppdrag med uppgifter om kund och positioner under körningen. När den anställde sedan har tillgång till företagets nätverk tankar han eller hon ner sina uppgifter från loggfilen till en serverprogramvara och alla uppgifter om resan samlas snyggt och prydligt för vidare bearbetning till färdig rapport. Programvaran består av vanliga Officeprogram som Word, Access och Excel samt kartprogrammet Microsoft MapPoint. 12 Electrolux CIO ser in i framtiden Retailsatsning skapar nya möjligheter Microsofts Smarter Retailing Initiative skapar nya möjligheter för partners, återförsäljare och detaljhandlare att samarbeta med sina kunder. Initiativet syftar också till att öka förståelsen för ny teknik och i Sverige går en del av satsningen under namnet CIO Roundtable. När detta forum prövades fick beslutsfattare inom IT möjlighet att träffa kollegor och få sina frågor belysta av oberoende aktörer. Göran Francke, CIO på Vin & Sprit talade om outsourcing av IT-tjänster inom retailbranschen tog V&S beslut om en ny IT-strategi med fokus på centralisering och affärsstödjande IT-tjänster. Vi ska vara en nyckel aktör när det gäller arbetet med att transformera företaget till en topp fem-leverantör. Den 25 maj anordnas ett seminarium i Stockholm, anmälan kommer att finnas på Microsofts webbplats. Förlora en timme på morgonen och du jagar den hela dagen. England Microsoft Management Summit 2004 Missa inte Microsoft Management Summit 2004 den 27 maj på City Conference Center i Stockholm. Upplev en heldag med information om de senaste hjälpmedlen för att administrera och sköta stora system. Under denna dag får du inblick i Microsofts strategier, produkter och lösningar. Bland annat presenteras nya verktyg som ger användarna hög tillgänglighet och som underlättar utrullning av ny teknik. Mer information och möjlighet till registrering finns på länken nedan. mgtsummit Microsoft Executive Circle Sverige 3

4 Under den treåriga avtalsperioden blir den totala IT-kostnaden lägre för oss. Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan Renodlad plattform kapar kostnader på Operan 4 Microsoft Executive Circle Sverige

5 Operans blandade IT-miljö blev krånglig och tidskrävande att administrera. En ny enhetlig plattform ska rationalisera driften och ger datoranvändarna tillgång till nya effektiva verktyg. KUNGLIGA OPERANS administratörer vill kunna fokusera på sin huvudverksamhet produktion av opera- och balettföreställningar i världsklass. Ett väl fungerande IT-stöd krävs för de dagliga rutinerna kring allt från planering av föreställningar till biljettförsäljning och ekonomisk uppföljning. Tidigare har Operan haft en blandad servermiljö bestående av Microsoft Windows NT4 och Linux. Nu ska strukturen renodlas och byggas upp kring en enhetlig Microsoft-plattform. Vår IT-enhet består av endast två personer, och då är det oerhört viktigt att kunskapen om våra system finns hos oss båda. Därför är Windows-miljön bra, den är väl förankrad och vi blir inte sårbara eller behöver riskera att hamna i beroendeställning hos externa konsulter. Vi känner oss också trygga med att det är lätt att hitta ytterligare personer med Microsoft-kompetens om det skulle behövas, säger Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan. INFÖR PLATTFORMSBYTET gjorde Operan en grundlig behovsanalys. Den visade på fem faktorer som låg till grund för beslutet att välja en miljö baserad på Microsofts produkter: risk för sårbarhet inom driften, ekonomisk överskådlighet, utbildningsbehov bland användarna, framtidssäkring och investeringskostnad. Med Windows blir vår IT-ekonomi mer överskådlig. Vi kan på förhand se hur stora våra IT-kostnader kommer att bli under de kommande åren. Det gör det lättare för oss att göra prioriteringar i vår verksamhet, säger Camilla Högström. Tidigare hade Operan ett flertal fristående avdelningsservrar knutna till olika enheter och sektioner inom organisationen. Där sköttes administrationen till stor del av personal som egentligen hade helt andra arbetsuppgifter. Tanken nu är att skapa en centraliserad miljö varifrån driften av hela IT-verksamheten kan skötas på ett effektivt sätt. Detta förväntas ge stora tids- och kostnadsbesparingar. Även investeringskostnaden var en viktig fråga när Operan gjorde sin utvärdering. Den initiala investeringskostnaden blir lite högre än med andra alternativ, men under den treåriga avtalsperioden blir den totala IT-kostnaden med Microsoft lägre för oss. Dessutom har en majoritet av våra 400 datoranvändare sedan tidigare arbetat i Windowsmiljö. Genom att behålla den slipper vi en utbildningskostnad, säger Camilla Högström. CENTRALISERAD DRIFT innebär också att ITenheten inte behöver lägga lika mycket tid på administrativa rutiner som tidigare. I stället frigörs mer tid till att stötta användarna. Operan hade också behov av ett smidigare och mer lätthanterligt system för datalagring. Tidigare skedde detta i stor utsträckning lokalt på de enskilda klienterna. Den nya plattformen lägger grunden för en bättre informationsspridning och åtkomlighet. Vi var noga med att välja en framtidssäker IT-miljö. De applikationer som de olika avdelningarna använder är Microsoft-kompatibla. Vi har velat vara helt säkra på att det som används i dag, och som datoranvändarna har behov av i sitt arbete, går att använda efter en övergång till något nytt, poängterar Camilla Högström. I OCH MED ATT de senaste versionerna av Exchange Server och Office införs får användarna också tillgång till en rad nya verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Bland annat kan de dra full nytta av systemet även om de sitter hemma och arbetar vid en egen dator. Med en vanlig webbläsare kommer man åt e-post och andra resurser på ett smidigt och säkert sätt, förklarar Per Werngren, vd på IDE Nätverkskonsulterna, som anlitades för att hjälpa till att bygga upp den nya IT-strukturen på Operan. Han är nöjd med resultatet och ser det som en ära att få arbeta med Sveriges nationalscen för opera och balett. Det är spännande att arbeta med en institution som har rötter och traditioner från 1700-talet och som samtidigt ligger långt framme i den tekniska utvecklingen, säger Per Werngren. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO THRON ULLBERG i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. Operan har en bred repertoar som spänner över fyra sekler med klassiska och moderna verk. e UPPGIFT: Centralisera och förbättra Kungliga Operans IT-miljö. e LÖSNING: Byt blandad serverpark mot renodlad plattform baserad på Microsofts produkter. e RESULTAT: Effektivare drift, bättre överskådlighet, lägre IT-kostnader på sikt. e TEKNIK: Microsoft Windows Server 2003, Exchange Server 2003, Internet Security and Acceleration Server 2000, Office Kontaktpersoner: Camilla Högström, Per Werngren, Anita Arkéus Åsheden, Länkar: DLäs mer om liknande lösningar på: / business Microsoft Executive Circle Sverige 5

6 Smart portal effektiviserar Vägverkets informationsflöde i ett nötskal Exempelvis fanns problem med dubbel lagring och olika versioner av dokument. E-post användes alltför ofta i stället för att hänvisa till en och samma källa, och ledningen saknade en prioriterad kanal ut i verksamheten. Vägverket efterfrågade ett gemensamt intranät för de användarna i hela organisationen, och år 2001 fattades beslut om att skapa en ny företagsövergripande lösning. Detta har i dag resulterat i Infarten, ett enhete FÖRETAGSPROFIL: Vägverket är en central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar för hela Sveriges vägtransportsystem och verkar för att de transportpolitiska målen uppnås. e UPPGIFT: Skapa ett nytt enhetligt intranät för samtliga användare inom Vägverkets olika regioner i landet. e LÖSNING: Portallösning anpassad för en stor organisation med gemensamt intranät för samtliga användare. e RESULTAT: Strukturerat stöd för informationshantering, som underlättar samarbete och kunskapsutbyte över enhetsgränserna, ger effektiviseringsvinster och kostnadsbespar ingar i utebliven restid. e TEKNIK: Microsoft Active Directory, Microsoft Consulting Services, Office XP, Share- Point Portal Server, SharePoint Team Services, Windows Server 2003, Visual Studio.NET Kontaktpersoner: Anna-Lena Holmberg, Andrej Dahllöf, Niklas Jardeby, Länkar: ATT SAMORDNA KOMMUNIKATIONEN inom en mångfacetterad och geografiskt spridd verksamhet är en utmaning för många stora organisationer. Utan effektiva informationskanaler finns risk att det bildas isolerade öar av kunskap. Inom Vägverket fanns tidigare tretton fristående intranät med olika utseenden och funktioner, vilket försvårade samarbetet och informationsutbytet inom organisationen. Vi ville utveckla intranätet till ett arbetsverktyg med nytta för varje medarbetare. Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket Tretton intranät blev ett. Med en gemensam portallösning för användare runt om i landet flyter samarbetet smidigare mellan Vägverkets olika enheter. 6 Microsoft Executive Circle Sverige

7 ligt intranät som innehåller integrerade funktioner för samarbete, dokumenthantering, projekthantering och internkommunikation. Potentialen för Infarten är stor. Det är en levande intranätportal under ständig utveckling. I dag är det ett effektivt verktyg för att sprida information mellan olika medarbetare och enheter. Vi arbetar vidare med att få igång användandet av gemensamma arbetsrum och dokumenthantering, säger Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket. SOM UNDERLIGGANDE PLATTFORM för Infarten valde Vägverket Microsoft Office System med portalprogramvaran Sharepoint Portal Server Vägverket uppskattade möjligheten att integrera lösningen med Office-systemets funktioner för samarbete och dokumenthantering. Vi ville utveckla intranätet till ett arbetsverktyg med nytta för varje medarbetare. Vem som helst kan gå in och skapa ett så kallat projektrum som innehåller stöd och mallar för Vägverkets projektmodell. Det gör det enkelt att dela information med dem man delar ut behörighet till, förklarar Anna-Lena Holmberg. Lösningen innehåller också diskussionsforum för projektdeltagare, samt möjlighet att prenumerera på förändringar av dokument. När arbetet i ett projektrum är klart, exempelvis med en färdig publikation, är det enkelt att göra dokumentet publikt så att alla inom Vägverket kommer åt det, säger Anna- Lena Holmberg. Sommaren 2003 levererades den första körbara versionen av Infarten och parallella användartester påbörjades. Några månader senare lanserades Infarten i skarp miljö. Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket, och dottern Emma trivs i djungeln av vägskyltar. Konsultföretaget Signicom Systemutveckling har arbetat med att implementera och anpassa lösningen efter Vägverkets krav. ANDREJ DAHLLÖF, vd på Signicom, förklarar att den Sharepoint-baserade intranätportalen är av en ny generation med bättre stöd för att hantera information och samarbete än tidigare. Detta stimulerar till kommunikation och erfarenhetsutbyte och gör det enklare att hitta och återanvända information. Syftet var att skapa en plattform där medarbetare kan utbyta kunskaper oberoende av var i organisationen de befinner sig. Det kräver att lösningen är enkel att ta till sig och att den fungerar ihop med övriga arbetsverktyg. Det är inte tekniken som är den stora utmaningen när företag investerar i intranät, utan att få medarbetarna att använda intranätet i det dagliga arbetet, säger Andrej Dahllöf. VÄGVERKET VILLE också ha ett strukturerat sätt att nå olika personalgrupper med ledningsinformation. Portallösningen lägger grunden för rollstyrd informationsspridning och i framtiden ska det vara möjligt att med utgångspunkt från olika yrkeskategorier automatiskt koppla samman personer med specifika avdelningar i intranätet. Även samarbetsfunktionerna kommer att utökas på sikt. Så småningom kommer vi att göra det möjligt för externa samarbetspartners att delta i de nätbaserade arbetsrummen, men först måste vi lösa behörighets- och säkerhets frågorna för detta, säger Anna-Lena Holmberg. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO SUSANNE KRONHOLM ILLUSTRATION SOFIA TALVIK På spaning Ny teknik håller koll på barnen ÄR DU EN AV alla oroliga föräldrar som håller hårt i dina barn när ni är på utflykt? En plats där du inte längre behöver hålla så hårt är på Tivoli i Köpenhamn. Där har danska företaget BlueTags nyligen installerat ett system för att spåra försvunna barn, Blue Tooth Tracking System. När en familj kommer till Tivoli får de hyra ett band som fästs runt handleden på barnet, eller på barnets kläder. Föräldrarnas mobilnummer registreras och familjen får en personlig kod. Om barnet skulle komma bort kan mamman eller pappan skicka ett SMS och fråga var armbandet befinner sig. I ett svarande SMS ges information om exakt position så att föräldern enkelt kan ta sig dit för att möta sitt barn. Systemet, som är utvecklat i samarbete med det svenska företaget Possio, finns sedan tidigare i drift på Danmarks största zoologiska trädgård, Aalborg ZOO. Läs mer om liknande lösningar på: Dwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 7

8 Bättre kundvård blev navet i hyrbilsförmedlingen Holiday Autos förmedlar hyrbilar i över 80 länder. Med ett smart systemstöd kan företaget hantera reklamationer från världens alla hörn på ett effektivt och enhetligt sätt. i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Holiday Autos grundades i London 1987 och har därefter utvecklats till världens största hyrbilsförmedlare med tillgång till bilar. Företaget har kontor i 40 länder och det nordiska kontoret finns i Sundbyberg, strax utanför Stockholm köptes Holiday Autos International upp av börsnoterade lastminute.com. e UPPGIFT: Effektivisera hanteringen av reklamationer. e LÖSNING: Ett kundhanteringssystem, som är tillgängligt via Microsoft Outlook och webben, används som bokningsplattform med systemstöd för reklamationshantering. e RESULTAT: Bättre rutiner och högre kvalitet på arbetsflödet med enhetlig hantering av alla ärenden. e TEKNIK: En intern Microsoftmiljö med Customer Relationship Management (CRM), Exchange Server, Office 2003 och Active Directory. Kontaktpersoner: Petur Petursson, Malin Jonolf, Länkar: businesssolutions DE ÄR LÅNGT IFRÅN ENSAMMA om företagsidén, men Holiday Autos har under åren utvecklat och effektiviserat sitt hyrbilskoncept. I dag är företaget världens största hyrbilsförmedlare med tillgång till bilar. Med kontor i 40 länder, och uthyrning av bilar i mer än 80, är det naturligtvis en diger uppgift att få hela den administrativa kedjan att fungera ända ut till slutkund. Tidigare hade Holiday Autos problem att ta hand om reklamationer på ett effektivt sätt. Vi hanterar tusentals reklamationer och skadeärenden per år. Oftast får vi dem genom våra lokala biluthyrare och vi ansåg att vi behövde ett strukturerat system för att kunna sköta den här processen, säger Petur Petursson, vd för Holiday Autos i Norden. Med det hembyggda program som länge använts för att mata in reklamationerna fungerade inte rutinerna särskilt bra. Vi kunde lagra kommunikationen mellan oss och leverantören, men det var inget smart program och därför fanns det inga automatiserade flöden. Det största problemet var bevakningen av ärenden, eftersom det alltid finns flera parter och många ledtider i kedjan, säger Petur Petursson. Holiday Autos behövde bättre uppföljning av ärendena. Lösningen blev Microsoft Customer Relationship Management (CRM), en produkt med flera olika användningsområden, med det samman fattande ordet kundvård. Holiday Autos använder CRM som en bokningsplattform med systemstöd för reklamationshantering och kommunikation med tidigare kunder. Systemet, som är tillgängligt via e-posthanteraren Microsoft Outlook och webben, ger de anställda tillgång till komplett kundinformation. Det här kommer att ge ökade transaktioner, men med samma antal anställda. Dels hinner vi med fler antal reklamationer, och dels behandlas alla ärenden på ett enhetligt sätt, poängterar Petur Petursson. CRM 1.0 LANSERADES i januari 2003 i USA. Ett år senare kom version 1.2 och under 2004 kommer en svensk version. Holiday Autos blev först i Sverige med att använda CRM 1.2. Implementeringen gjordes av konsultföretaget AcandoFrontec och systemet driftsattes i början av Redan nu ser han vissa ekonomiska vinster med det nya systemet. Framför allt har våra rutiner förbättrats, eftersom vi har uppnått bättre kvalitetssäkring på arbetsflödet. Microsofts system och program är dessutom så lättskötta att vi inte behöver någon dyrbar IT-backup. Det räcker gott och väl med våra egna tekniker. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO J.O. OLSSON Petur Petursson, vd för Holiday Autos i Norden, berättar att företaget hittills har använt CRM enbart för reklamationer, men att de planerar att bygga på med funktioner för andra verksamhetsområden. 8 Microsoft Executive Circle Sverige

9 Kraftfull driftserver kapar stadens kostnader i ett nötskal Stockholms Stads nya lösning medför rejäla besparingar i drift- och licenskostnader samt en garanterad tillgänglighet på 99,9 procent. STOCKHOLMS STADSHUS ritades av arkitekt Ragnar Östberg och stod klart Samma år som den anrika byggnadens 80-årsjubileum firades kunde stadens administratörer också glädja sig åt en modernare konstruktion av helt annat slag en ny datacenterlösning. Bakgrunden till detta var att Stockholms Stads beslutstödsapplikation Seagate Info skulle ersättas med uppföljaren Crystal Enterprise. Johan Bonté, systemförvaltare av stadens ledningsinformationssystem, berättar att det gamla och det nya systemet av tekniska skäl måste köras parallellt under en övergångsfas. Samtidigt behövde datalagermiljön säkerställas till följd av ökade tillgänglighetskrav. Vi tittade först på en lösning med flera serv rar och klusterteknik, men det skulle ha ökat komplexiteten och kosta mer i licenser och driftskostnader än en konsoliderad lösning med en server, säger Johan Bonté. Detta ledde till inköpet av en Unisys ES7000-server, utrustad med 16 processorer och Windows Server 2003 Datacenter Edition som operativsystem. Plattformen kan närmast liknas vid en stordatorlösning för Windows avseende prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och effektiv IT-drift. Med ES7000 och Windows Datacenter är vi garanterade en tillgänglighet på 99,9 procent. Denna lösning kommer innebära besparingar för Stockholms Stad, säger Johan Bonté. Datacenterlösningen kommer att vara tillgänglig för Stockholms Stads förvaltningar som via en portal får tillgång till ledningsinformationssystemet, vilket erbjuder olika typer av rapporter samt sökningar via analytiska kuber. Om du sitter som enhetschef för en förskola, så har du ett ställe att hitta information för personal, ekonomi och verksamhet. Det är samma rapportgenerator oavsett vilken typ av information du vill ha, säger Johan Bonté. En konsoliderad Windows Datacenterlösning minskar väsentligt behovet av komplexa felsökningar som kan spänna över flera delar i systemet operativsystem, applikationer, drivrutiner och hårdvara. I EN UNISYS ES7000-serverlösning kan man sätta upp en tjänst med proaktiv funktion som skickar meddelande till Unisys supportcenter om någonting börjar gå fel i servern. Det kostar mycket att ratta många olika typer av servrar. Nu behöver de bara administrera ett system, säger Anders Sundström, account manager på Unisys, och tillägger att lösningen även innebär lägre licenskostnader. Du har bara en licens för exempelvis övervakningsprogramvara, back up-programvara eller anslutningar till LAN och SAN, nätverk och disksubsystem, säger han. u AV HENRIK EMILSON FOTO ALEXANDER RUAS e FÖRETAGSPROFIL: Enhetscheferna inom Stockholms Stad hanterar en mängd rapporter med främst ekonomi- och personalinformation, vilka ligger till grund för beslut inom stadens interna förvaltning. e UPPGIFT: Skapa en plattform för uppgradering av beslutsstödssystemet Seagate Info till Crystal Enterprise och säkra upp datalagermiljön tillgänglighetsmässigt. e LÖSNING: En Unisys ES7000 Datacenter-server baserad på Microsoftteknik. Tieto Enator ansvarar för driften av servern. e RESULTAT: Ett datacenter med minskade driftkostnader, 99,9 procents tillgänglighet och en hög skalbarhet, för utbyggnad och konsolidering av andra Windows-baserade applikationer. e TEKNIK: Microsoft SQL Server 2000, Windows Server 2003 Datacenter Edition, Internet Information Server 6.0 Kontaktpersoner: Johan Bonté, stockholm.se Anders Sundström, Douglas Hamilton, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 9

10 Syftet är att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse som är unik. Så indirekt tjänar vi på att på så sätt locka in fler kunder. Pierre Strandelin, driftchef på Skandiabanken Smarta webbtjän lockar nya kunder Skandiabanken var tidigt ute med banktjänster på Internet. Nu slåss fler på den webbaserade marknaden och det gäller att vässa sin teknikutveckling för att behålla trogna kunder och locka till sig nya. VID STARTEN 1994 var Skandiabanken en av de första renodlade telefonbankerna. Under åren har verksamheten utvecklats till en välkänd Internetbank med fokus på användarvänliga webbtjänster. Skandiabanken har flera gånger fått bekräftelse på att satsningarna vunnit gehör hos kunderna, bland annat i form av priser och utmärkelser från Privata Affärer och Cybercom Group. Vi har hela tiden satsat på att ligga i framkant när det gäller teknik. Jag tror det är där- 10 Microsoft Executive Circle Sverige

11 IT-tekniken är oerhört viktig för oss. Den har en direkt koppling till affärsnyttan. Därför lägger vi mycket kraft och engagemang på att ständigt förbättra våra produkter och tjänster, säger Kent Nilsson, CIO på Skandiabanken. ster för vi är så framgångsrika och det är därför som vi har utsetts till Årets Internetbank tre år i rad, säger Skandiabankens driftchef Pierre Strandelin. Som en av de ledande aktörerna inom banktjänster via Internet måste Skandiabanken hela tiden hänga med i den tekniska utvecklingen för att kunna ligga steget före konkurrenterna. Microsoft Consulting Services har agerat bollplank när det gäller frågor som rör den senaste teknikutvecklingen. SKANDIABANKEN HAR under åren gjort en rad investeringar, såväl för att effektivisera de dagliga rutinerna internt som för att förbättra tjänsterna gentemot kund. Nyligen infördes till exempel en ny desktopplattform med operativsystemet Windows XP och kontorsprogramvaran Office På serversidan har Skandiabanken implementerat Windows Server 2003 med katalogtjänsten Active Directory och som utvecklingsplattform används Visual Studio.NET. Just nu håller vi på att uppdatera så att vi får.net överallt i koncernen. Det kommer att göra oss till en ännu snabbare bank med ett rikare användargränssnitt, säger Pierre Strandelin. Microsofts.NET-teknik ligger till grund för tre nya tjänster som Skandiabanken kommer att lansera inom kort. Den första är en mobilbank som gör det möjligt för kunderna att betala räkningar, köpa fonder och utföra andra bankärenden via sin mobiltelefon. Den andra är en så kallad single-sign-on-tjänst med vilken man kan knyta ihop flera av Skandias webbtjänster utan att behöva byta lösenord, och slutligen kommer det att bli möjligt att köpa försäkringar via Skandias webbplats. PIERRE STRANDELIN poängterar att teknikinvesteringarna inte kommer att kunna räknas hem i form av besparingar. Det handlar snarare om att bli mer konkurrenskraftiga. Vi gör det inte för att minska utvecklingskostnaderna. Syftet är i stället att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse som är unik. Så indirekt tjänar vi på att på så sätt locka in fler kunder, säger han. Per Lundqvist, CTO på Skandiabanken, tillägger att det är bra att bli granskad och bedömd av såväl trogna som potentiella kunder dagligen. Det ställer hårda krav. Men det gör också att bankens teknikutveckling hela tiden förbättras i en positiv riktning, säger Per Lundqvist. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO BRUNO EHRS i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Skandiabanken, som är ett helägt dotterbolag till försäkringsaktiebolaget Skandia, startades i oktober 1994 och var då en av de första nischbankerna med banktjänster via telefon. I dag är Skandiabanken en Internetbank med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Antalet anställda uppgår till drygt e UPPGIFT: Att kontinuerligt utveckla och förbättra webbtjänsterna för att behålla konkurrenskraften. e LÖSNING: Produkter från Microsoft ligger till grund för nyutvecklingen. Dessutom har Microsoft Consulting Services och DPE (Developer & Platform Evangelism) agerat bollplank när det gäller frågor som rör den senaste IT-tekniken. e RESULTAT: Flera smarta tjänster och ett användarvänligt gränssnitt har genererat fler kunder åt Skandiabanken. e TEKNIK: Microsoft Office 2003, Exchange Server 2003, Windows Server 2003, Active Directory och Visual Studio.NET. Kontaktpersoner: Pierre Strandelin, Kent Nilsson, Johan Hågård, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 11

12 Sista ordet B PORTO BETALT Återvunnen kunskap skapar framtida vinst Bra verktyg blir bara effektiva om de används på rätt sätt. Det gäller såväl en hammare som komplexa lösningar för att utbyta information inom en organisation. EN STOR UTMANING för många organisationer är att sammanlänka människor, affärsprocesser och data på ett enkelt och överskådligt sätt. För att uppnå en framtida ökning av effektiviteten kommer det att krävas att företag gör denna sammanlänkning tydligare, säger Mathias Ekman, konsultchef vid ITkonsultföretaget Modul 1 i Stockholm. Modul 1 har tagit fram kundanpassade lösningar som utgår från företagens behov av smidigt samarbete mellan medarbetarna samt effektiv styrning av affärsprocesser. En vanlig ambition är att man vill ha bättre hävstång på kunskapen hos medarbetarna i organisationen, att jobba på ett och samma sätt och ha bättre uppföljning, säger Mathias Ekman. Många av företagets kunder använder i dag kontorsprogrammen PowerPoint, Word och Outlook och det är inte ovanligt att de sparar dokumenten på ett flertal olika filservrar. Det är i dessa dokument som mycket av företagens affärsinformation finns och en stor del är dessutom återanvändbart. Mathias Ekman poängterar att många kunder efterfrågar verktyg som gör det enkelt att återvinna kunskap. I dag blir det allt vanligare att skapa en kunskapsbank innehållande alla möjliga typer av intellektuellt kapital som organisationen kan bygga upp och förädla successivt. Åtkomsten till dokument ska vara stor och enkel, oavsett om en person sitter i Stockholm eller i Norge, säger Mathias Ekman. Mathias Ekman, konsultchef vid IT-konsultföretaget Modul 1, tar emot några våningar upp i Hightech Building vid Hötorget i Stockholms city. För kunder som har en Microsoft-plattform ser Modul 1 att det går att lösa dessa frågor med en portallösning byggd runt standardprodukter som Active Directory, SharePoint Portal Server och Exchange Server. Detta ger möjlighet att integrera dokument och e-post med övrigt verksamhetsstöd. I Microsoft SharePoint Portal Server finns versions hantering av dokument samt ett så kallat Digital Dashboard. Där kan man lägga delar som användaren själv bestämmer e-post, kalender, dokument. För kunder som arbetar i projektform blir detta ofta samlingspunkten, en gemensam arbetsyta, säger Mathias Ekman. u AV HENRIK EMILSON FOTO FREDRIK NYMAN fem frågor till För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: REDAKTION ANSVARIG UTGIVARE: Martin L. Jansson CHEFREDAKTÖR: Åsa Nygren REDAKTIONELL PRODUKTION: Appelberg [www.appelberg.com] REDAKTION: Maria Nyberg, Jessica Johansson, DESIGN: Annika Johnsson, REPRO: Appelberg TRYCK: Fagerblads, Västerås OMSLAGSBILD: Thron Ullberg TIPSA OSS Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt eller ändra adress, skicka e-post till: KUNDSERVICE: ANDERS BRUHN, CIO för Electrolux Home Products International Du har just bytt CIO-stol inom Electro lux från Europe till International vad innebär det? Just nu lär jag mig hur vår IT-organisation ser ut i dessa sammanlagt 22 länder. Jag har börjat besöka de olika länderna för att lära känna personal och miljö. Jag började min rundresa i Indien i februari och håller nu på att åka runt till våra fabriker och säljkontor. Vad för slags arbete planerar ni? Tanken är att ansluta alla länder till vårt internationella nätverk, för att primärt ge kontoren tillgång till vår centrala e-post samt gruppapplikationer för finansiell rapportering. Steg två är en konsolidering av applikationer och servrar, så att vi uppnår synergier i form av såväl kompetens- som resursdelning. Är det här en del i en global strategi? Ja, vi har definierat en IT-plattform för koncernen som nu ska implementeras ute i organisationen. I det arbetet vill jag särskilt poängtera vikten av att samla och utnyttja den kompetens som finns och skapas i olika delar av koncernen, bland annat i form av forum och kompetenscenter dit lokala IT-chefer kan vända sig för att få hjälp. Electrolux använder Windows 2000 och Office 2000 Pro som global koncernstandard. Har ni planer på att uppgradera? Vi utreder just nu vad det skulle inne bära att gå över till XP och Office I vårt färska outsourcingprojekt för PC-platt formen i EMEA kommer vi att använda Windows Server 2003 på serversidan. Har ni planer på att outsourca driften även för resten av koncernen? Det beror helt på hur vi tycker att det fungerar här i Europa

» s.10» betalar sig inom tolv månader. Lyft för truckjätte s. 8. Sverige. Feb 04. Carina Jönsson, controller på Procordia Food: Investeringen

» s.10» betalar sig inom tolv månader. Lyft för truckjätte s. 8. Sverige. Feb 04. Carina Jönsson, controller på Procordia Food: Investeringen Feb 04 Sverige allra först Minns ni kl 15? Många har säkert redan hunnit glömma. Stressen, köerna: Att rusa till banken före stängning, eller att pressa in ett bankbesök under lunchen. För de enklaste

Läs mer

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Maj 2005, nr. 2, www.microsoft.se/business JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt s.6 Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Svenska Golfförbundet: Golfa säkert med nytt IT-system s.12 Delad information

Läs mer

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Februari 2006, nr. 1, www.microsoft.se/business Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Preem: Så får oljeföretaget en mer raffinerad miljö s.6 Specialfastigheter vinnare på samlad information»

Läs mer

så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först

så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först November 04 allra först Min dröm är att kunna ha samma flexibla kontakt med myndigheter som jag har med min Internetbank. Jag drömmer om att kunna boka mitt besök på en vårdcentral via webben. Jag drömmer

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?

SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA? SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA? Nr. 1 2008 www.microsoft.se/business DeLaval i framkant sedan 1878 Elisabeth Stjernstoft, CIO på Citymail, är bekymrad över svenska ungdomars minskade

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA

UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA MÅSTEPRYLARNA FOKUS: SÅ SER DEN MODERNA ARBETSPLATSEN UT IT FÖR SM-MÄSTARE PRINTLÖSNING FÖR CAMPUSMILJÖ ETT PARTNERSKAP UTAN VÄXTVERK ETT MAGASIN FRÅN OFFICE

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt.

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt. ANNONS Denna bilaga är utgiven av NCL ANNONS 1 www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL Unik applikation för bättre kvalitet Sid 2 Svenska Kraftnät behövde stabil standard Sid 3 Sid 2 FOTO: HANS GEDDA Tryckeri

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer