Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»"

Transkript

1 Maj 04 Sverige allra först Var sjätte timme på kontoret slarvas bort. Det läste jag i en undersökning om effektiviteten i 300 europeiska företag för en tid sedan. Resultaten visade att vi hanterar e-post, dokument och mötesbokningar så dåligt att 17 procent av informationsarbetarens tid är ickeproduktiv. Och produktivitets-förlusten har ett pris 900 miljarder koronor kostar de bortslarvade timmarna årligen bara i Europa. Hur kan då var sjätte timme vinnas tillbaka? Den personliga produktiviteten är viktig. Här finns fortfarande mycket att hämta, exempelvis genom förbättrad hantering av kalender, e-post och dokumentation. Men än viktigare är effektivt utfört samarbete väl understött av modern teknik. I dag handlar nästan all verksamhet mer om team av människor som arbetar ihop inom företaget eller tillsammans med andra företag än om indiviudellt arbete. Därför är det i olika samarbetsscenarier som de allra största produktivitetsvinsterna finns att hämta. Som exempel på ett företag som arbetar i effektiva lag kan Nordea nämnas. Genom att utnyttja samarbetslösningarna i Office 2003 har banken kunnat öka kommuni kationen mellan medarbetare i projekt, samt minska mötestid och resor. Ledtiden för projekten har dessutom kapats med över 40 procent. Ett tredje produktivitetsfaktor är informationens tillgänglighet. Kan den information som finns samlad i företaget göras tillgänglig på ett enkelt sätt, utan att en expert tillkallas då ökar effektivi teten och produktiviteten markant. Och om du inte vill använda den sjätte återvunna timmen till jobb varför inte investera den i dig själv, eller i någon annan du tycker om? Det är ju vår! MAGDALENA AUGUSTSON ÖHD, Försäljningsdirektör, Microsoft, Sverige Tema: Kommunikation och samarbete nyckeln till ökad effektivitet Skandiabanken: smarta webbtjänster s. 10 Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: ny plattform kapar kostnader på operan s.4 Jeff Raikes sätter pricken över IT s. 2 Teknik håller koll på barnen s. 7 Tretton intranät blev ett s. 6

2 Effektivt informationsflöde sätter pricken över IT Med rätt verktyg kan ett företags samlade information göras tillgänglig på ett enkelt sätt och då ökar produktiviteten och effektiviteten. Det framhöll Microsofts Jeff Raikes vid ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm. Se seminariet on-line på business HUVUDPERSONEN FÖR DAGEN var Jeff Raikes, vice vd vid Microsoft och strategen bakom Windows och Office. Fokus i hans föredrag låg på hur vi kan bli mer produktiva och vilken vikt i-et i IT har. Samarbete, underströk han, är en av nycklarna till ökad effektivitet i samklang med tekniken. Affärsstrukturerna i dag handlar mer om team av människor som arbetar ihop över organisationens gränser inom företaget, och tillsammans med andra företag, sade Jeff Raikes. Som exempel på ett företag som arbetar i lag nämnde han Nordea. Genom att utnyttja samarbetslösningarna i Office 2003 har banken kunnat öka kommunikationen mellan medarbetare i projekt, samt minska mötestid och resor. Ledtiden för projekten har dessutom minskat med 42 procent. MICROSOFT HAR lagt ner mycket pengar under det senaste räkenskapsåret på forskning och utveckling inom områden Jeff Raikes beskriver som integrerad innovation. Här utnyttjas framstegen på både hård- och mjukvarusidan för att öka effektiviteten, exempelvis inom realtidskommunikation. Tjänsten Office Live Meeting är ett exempel där bredbandstekniken utnyttjas för att möjlig göra virtuella möten och samarbeten när deltagarna är geografiskt spridda. Jeff Raikes framhöll också utveck- i detta nummer 9 Server kapar kostnaderna 8 Effektiv hantering av reklamationer 2 Microsoft Executive Circle Sverige

3 lingen av Microsofts Live Communication Server, vilken inkluderar funktioner för att skicka snabbmeddelanden mellan användarna. Vi ser hur våra barn använder det, och nu börjar företag göra det också. Det börjar bli en del i vår kommunikationsmekanism. ETT ANNAT OMRÅDE som Jeff Raikes spår en stor framtidspotential är Business Intelligence. I en tankeväckande jämförelse drog han paralleller till utvecklingen inom ordbehandling. Nu använder åtminstone 400 miljoner människor Word varje dag, men 1981 var det endast en liten grupp som behärskade programmet. Då skrevs alla dokument för hand och lämnades sedan till företagets ordbehandlingsavdelning som skrev ut det. I dag kräver Business Intelligence specialiserad expertis. Det kräver dyr mjukvara och det är väldigt osmidigt. Jag tycker inte att det ska behöva vara så. Du har stora tillgångar av information i ditt företag, folk som vet hur ni ska få jobbet gjort, fortsatte Jeff Raikes. Kan den information som finns samlad i företaget göras tillgänglig på ett enkelt sätt, med rätt verktyg, utan att en expert behöver tillkallas då ökar effektiviteten och produktiviteten. Men det finns motverkande krafter som måste övervinnas med smart produktutveckling. Många känner sig överösta med e-post. Så Outlook 2003 har utformats för att minska spam, öka läsbarheten, skapa möjligheter att prioritera redan i inkorgen och att söka över flera mappar, framhöll Jeff Raikes. HAN LEVER SOM HAN LÄR, denne 46-åring från Seattle som arbetat inom Microsoft i 23 år. I sin PowerPoint-presentation visade han hur han själv använder sig av den senaste integrerade tekniken för att göra sin dag mer produktiv. Sitter han i bilkö och är sen kan han skicka ett handskrivet meddelande med sin Tablet PC som sekreteraren Rose får upp som ett e-brev. Vidare har hans bil röstigenkänning och med sin kombinerade handdator och telefon kan han se trafikläget i Seattle. Det kanske är en enkel liten löjlig sak, sa han leende, men det är viktigt för min produktivitet. Hur mycket tid sitter jag i bilen varje dag? Jag ser hellre att det är mindre än mer. u AV HENRIK EMILSON FOTO KJELL B. PERSSON 12 Bra verktyg effektiviserar 12 aktuellt Direktmeddelanden ersätter e-post Windows Messenger för Windows XP gör det enkelt att kommunicera via snabbmeddelanden i såväl text- som röst- och videoformat. Varför använda Windows Messen ger när det finns e-post? Till de stora fördelarna hör att ha ett enda ställe för all kommunikation och att kunna använda sig av vilken uppkopplad dator som helst. Det går att ställa frågor och få svar i realtid i stället för att skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka. Med rätt utrustning och nätverksanslutningar kan du också röst- och videochatta i realtid med dina kollegor och vänner. windows/amazing/messenger/ 4citatet Automatiserad reseräkning För personer som kör mycket i tjänsten kan den månatliga rapporteringen av milersättning bli en betungande uppgift. Varför inte låta datorn göra jobbet? SpedSoft har utvecklat en programvara för hand dator eller bärbar dator med inkopplad GPS-utrustning. Genom att tala om för programmet när tjänsteresan påbörjas och avslutas skapas en logg för varje uppdrag med uppgifter om kund och positioner under körningen. När den anställde sedan har tillgång till företagets nätverk tankar han eller hon ner sina uppgifter från loggfilen till en serverprogramvara och alla uppgifter om resan samlas snyggt och prydligt för vidare bearbetning till färdig rapport. Programvaran består av vanliga Officeprogram som Word, Access och Excel samt kartprogrammet Microsoft MapPoint. 12 Electrolux CIO ser in i framtiden Retailsatsning skapar nya möjligheter Microsofts Smarter Retailing Initiative skapar nya möjligheter för partners, återförsäljare och detaljhandlare att samarbeta med sina kunder. Initiativet syftar också till att öka förståelsen för ny teknik och i Sverige går en del av satsningen under namnet CIO Roundtable. När detta forum prövades fick beslutsfattare inom IT möjlighet att träffa kollegor och få sina frågor belysta av oberoende aktörer. Göran Francke, CIO på Vin & Sprit talade om outsourcing av IT-tjänster inom retailbranschen tog V&S beslut om en ny IT-strategi med fokus på centralisering och affärsstödjande IT-tjänster. Vi ska vara en nyckel aktör när det gäller arbetet med att transformera företaget till en topp fem-leverantör. Den 25 maj anordnas ett seminarium i Stockholm, anmälan kommer att finnas på Microsofts webbplats. Förlora en timme på morgonen och du jagar den hela dagen. England Microsoft Management Summit 2004 Missa inte Microsoft Management Summit 2004 den 27 maj på City Conference Center i Stockholm. Upplev en heldag med information om de senaste hjälpmedlen för att administrera och sköta stora system. Under denna dag får du inblick i Microsofts strategier, produkter och lösningar. Bland annat presenteras nya verktyg som ger användarna hög tillgänglighet och som underlättar utrullning av ny teknik. Mer information och möjlighet till registrering finns på länken nedan. mgtsummit Microsoft Executive Circle Sverige 3

4 Under den treåriga avtalsperioden blir den totala IT-kostnaden lägre för oss. Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan Renodlad plattform kapar kostnader på Operan 4 Microsoft Executive Circle Sverige

5 Operans blandade IT-miljö blev krånglig och tidskrävande att administrera. En ny enhetlig plattform ska rationalisera driften och ger datoranvändarna tillgång till nya effektiva verktyg. KUNGLIGA OPERANS administratörer vill kunna fokusera på sin huvudverksamhet produktion av opera- och balettföreställningar i världsklass. Ett väl fungerande IT-stöd krävs för de dagliga rutinerna kring allt från planering av föreställningar till biljettförsäljning och ekonomisk uppföljning. Tidigare har Operan haft en blandad servermiljö bestående av Microsoft Windows NT4 och Linux. Nu ska strukturen renodlas och byggas upp kring en enhetlig Microsoft-plattform. Vår IT-enhet består av endast två personer, och då är det oerhört viktigt att kunskapen om våra system finns hos oss båda. Därför är Windows-miljön bra, den är väl förankrad och vi blir inte sårbara eller behöver riskera att hamna i beroendeställning hos externa konsulter. Vi känner oss också trygga med att det är lätt att hitta ytterligare personer med Microsoft-kompetens om det skulle behövas, säger Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan. INFÖR PLATTFORMSBYTET gjorde Operan en grundlig behovsanalys. Den visade på fem faktorer som låg till grund för beslutet att välja en miljö baserad på Microsofts produkter: risk för sårbarhet inom driften, ekonomisk överskådlighet, utbildningsbehov bland användarna, framtidssäkring och investeringskostnad. Med Windows blir vår IT-ekonomi mer överskådlig. Vi kan på förhand se hur stora våra IT-kostnader kommer att bli under de kommande åren. Det gör det lättare för oss att göra prioriteringar i vår verksamhet, säger Camilla Högström. Tidigare hade Operan ett flertal fristående avdelningsservrar knutna till olika enheter och sektioner inom organisationen. Där sköttes administrationen till stor del av personal som egentligen hade helt andra arbetsuppgifter. Tanken nu är att skapa en centraliserad miljö varifrån driften av hela IT-verksamheten kan skötas på ett effektivt sätt. Detta förväntas ge stora tids- och kostnadsbesparingar. Även investeringskostnaden var en viktig fråga när Operan gjorde sin utvärdering. Den initiala investeringskostnaden blir lite högre än med andra alternativ, men under den treåriga avtalsperioden blir den totala IT-kostnaden med Microsoft lägre för oss. Dessutom har en majoritet av våra 400 datoranvändare sedan tidigare arbetat i Windowsmiljö. Genom att behålla den slipper vi en utbildningskostnad, säger Camilla Högström. CENTRALISERAD DRIFT innebär också att ITenheten inte behöver lägga lika mycket tid på administrativa rutiner som tidigare. I stället frigörs mer tid till att stötta användarna. Operan hade också behov av ett smidigare och mer lätthanterligt system för datalagring. Tidigare skedde detta i stor utsträckning lokalt på de enskilda klienterna. Den nya plattformen lägger grunden för en bättre informationsspridning och åtkomlighet. Vi var noga med att välja en framtidssäker IT-miljö. De applikationer som de olika avdelningarna använder är Microsoft-kompatibla. Vi har velat vara helt säkra på att det som används i dag, och som datoranvändarna har behov av i sitt arbete, går att använda efter en övergång till något nytt, poängterar Camilla Högström. I OCH MED ATT de senaste versionerna av Exchange Server och Office införs får användarna också tillgång till en rad nya verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Bland annat kan de dra full nytta av systemet även om de sitter hemma och arbetar vid en egen dator. Med en vanlig webbläsare kommer man åt e-post och andra resurser på ett smidigt och säkert sätt, förklarar Per Werngren, vd på IDE Nätverkskonsulterna, som anlitades för att hjälpa till att bygga upp den nya IT-strukturen på Operan. Han är nöjd med resultatet och ser det som en ära att få arbeta med Sveriges nationalscen för opera och balett. Det är spännande att arbeta med en institution som har rötter och traditioner från 1700-talet och som samtidigt ligger långt framme i den tekniska utvecklingen, säger Per Werngren. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO THRON ULLBERG i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. Operan har en bred repertoar som spänner över fyra sekler med klassiska och moderna verk. e UPPGIFT: Centralisera och förbättra Kungliga Operans IT-miljö. e LÖSNING: Byt blandad serverpark mot renodlad plattform baserad på Microsofts produkter. e RESULTAT: Effektivare drift, bättre överskådlighet, lägre IT-kostnader på sikt. e TEKNIK: Microsoft Windows Server 2003, Exchange Server 2003, Internet Security and Acceleration Server 2000, Office Kontaktpersoner: Camilla Högström, Per Werngren, Anita Arkéus Åsheden, Länkar: DLäs mer om liknande lösningar på: / business Microsoft Executive Circle Sverige 5

6 Smart portal effektiviserar Vägverkets informationsflöde i ett nötskal Exempelvis fanns problem med dubbel lagring och olika versioner av dokument. E-post användes alltför ofta i stället för att hänvisa till en och samma källa, och ledningen saknade en prioriterad kanal ut i verksamheten. Vägverket efterfrågade ett gemensamt intranät för de användarna i hela organisationen, och år 2001 fattades beslut om att skapa en ny företagsövergripande lösning. Detta har i dag resulterat i Infarten, ett enhete FÖRETAGSPROFIL: Vägverket är en central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar för hela Sveriges vägtransportsystem och verkar för att de transportpolitiska målen uppnås. e UPPGIFT: Skapa ett nytt enhetligt intranät för samtliga användare inom Vägverkets olika regioner i landet. e LÖSNING: Portallösning anpassad för en stor organisation med gemensamt intranät för samtliga användare. e RESULTAT: Strukturerat stöd för informationshantering, som underlättar samarbete och kunskapsutbyte över enhetsgränserna, ger effektiviseringsvinster och kostnadsbespar ingar i utebliven restid. e TEKNIK: Microsoft Active Directory, Microsoft Consulting Services, Office XP, Share- Point Portal Server, SharePoint Team Services, Windows Server 2003, Visual Studio.NET Kontaktpersoner: Anna-Lena Holmberg, Andrej Dahllöf, Niklas Jardeby, Länkar: ATT SAMORDNA KOMMUNIKATIONEN inom en mångfacetterad och geografiskt spridd verksamhet är en utmaning för många stora organisationer. Utan effektiva informationskanaler finns risk att det bildas isolerade öar av kunskap. Inom Vägverket fanns tidigare tretton fristående intranät med olika utseenden och funktioner, vilket försvårade samarbetet och informationsutbytet inom organisationen. Vi ville utveckla intranätet till ett arbetsverktyg med nytta för varje medarbetare. Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket Tretton intranät blev ett. Med en gemensam portallösning för användare runt om i landet flyter samarbetet smidigare mellan Vägverkets olika enheter. 6 Microsoft Executive Circle Sverige

7 ligt intranät som innehåller integrerade funktioner för samarbete, dokumenthantering, projekthantering och internkommunikation. Potentialen för Infarten är stor. Det är en levande intranätportal under ständig utveckling. I dag är det ett effektivt verktyg för att sprida information mellan olika medarbetare och enheter. Vi arbetar vidare med att få igång användandet av gemensamma arbetsrum och dokumenthantering, säger Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket. SOM UNDERLIGGANDE PLATTFORM för Infarten valde Vägverket Microsoft Office System med portalprogramvaran Sharepoint Portal Server Vägverket uppskattade möjligheten att integrera lösningen med Office-systemets funktioner för samarbete och dokumenthantering. Vi ville utveckla intranätet till ett arbetsverktyg med nytta för varje medarbetare. Vem som helst kan gå in och skapa ett så kallat projektrum som innehåller stöd och mallar för Vägverkets projektmodell. Det gör det enkelt att dela information med dem man delar ut behörighet till, förklarar Anna-Lena Holmberg. Lösningen innehåller också diskussionsforum för projektdeltagare, samt möjlighet att prenumerera på förändringar av dokument. När arbetet i ett projektrum är klart, exempelvis med en färdig publikation, är det enkelt att göra dokumentet publikt så att alla inom Vägverket kommer åt det, säger Anna- Lena Holmberg. Sommaren 2003 levererades den första körbara versionen av Infarten och parallella användartester påbörjades. Några månader senare lanserades Infarten i skarp miljö. Anna-Lena Holmberg, biträdande informationsdirektör på Vägverket, och dottern Emma trivs i djungeln av vägskyltar. Konsultföretaget Signicom Systemutveckling har arbetat med att implementera och anpassa lösningen efter Vägverkets krav. ANDREJ DAHLLÖF, vd på Signicom, förklarar att den Sharepoint-baserade intranätportalen är av en ny generation med bättre stöd för att hantera information och samarbete än tidigare. Detta stimulerar till kommunikation och erfarenhetsutbyte och gör det enklare att hitta och återanvända information. Syftet var att skapa en plattform där medarbetare kan utbyta kunskaper oberoende av var i organisationen de befinner sig. Det kräver att lösningen är enkel att ta till sig och att den fungerar ihop med övriga arbetsverktyg. Det är inte tekniken som är den stora utmaningen när företag investerar i intranät, utan att få medarbetarna att använda intranätet i det dagliga arbetet, säger Andrej Dahllöf. VÄGVERKET VILLE också ha ett strukturerat sätt att nå olika personalgrupper med ledningsinformation. Portallösningen lägger grunden för rollstyrd informationsspridning och i framtiden ska det vara möjligt att med utgångspunkt från olika yrkeskategorier automatiskt koppla samman personer med specifika avdelningar i intranätet. Även samarbetsfunktionerna kommer att utökas på sikt. Så småningom kommer vi att göra det möjligt för externa samarbetspartners att delta i de nätbaserade arbetsrummen, men först måste vi lösa behörighets- och säkerhets frågorna för detta, säger Anna-Lena Holmberg. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO SUSANNE KRONHOLM ILLUSTRATION SOFIA TALVIK På spaning Ny teknik håller koll på barnen ÄR DU EN AV alla oroliga föräldrar som håller hårt i dina barn när ni är på utflykt? En plats där du inte längre behöver hålla så hårt är på Tivoli i Köpenhamn. Där har danska företaget BlueTags nyligen installerat ett system för att spåra försvunna barn, Blue Tooth Tracking System. När en familj kommer till Tivoli får de hyra ett band som fästs runt handleden på barnet, eller på barnets kläder. Föräldrarnas mobilnummer registreras och familjen får en personlig kod. Om barnet skulle komma bort kan mamman eller pappan skicka ett SMS och fråga var armbandet befinner sig. I ett svarande SMS ges information om exakt position så att föräldern enkelt kan ta sig dit för att möta sitt barn. Systemet, som är utvecklat i samarbete med det svenska företaget Possio, finns sedan tidigare i drift på Danmarks största zoologiska trädgård, Aalborg ZOO. Läs mer om liknande lösningar på: Dwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 7

8 Bättre kundvård blev navet i hyrbilsförmedlingen Holiday Autos förmedlar hyrbilar i över 80 länder. Med ett smart systemstöd kan företaget hantera reklamationer från världens alla hörn på ett effektivt och enhetligt sätt. i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Holiday Autos grundades i London 1987 och har därefter utvecklats till världens största hyrbilsförmedlare med tillgång till bilar. Företaget har kontor i 40 länder och det nordiska kontoret finns i Sundbyberg, strax utanför Stockholm köptes Holiday Autos International upp av börsnoterade lastminute.com. e UPPGIFT: Effektivisera hanteringen av reklamationer. e LÖSNING: Ett kundhanteringssystem, som är tillgängligt via Microsoft Outlook och webben, används som bokningsplattform med systemstöd för reklamationshantering. e RESULTAT: Bättre rutiner och högre kvalitet på arbetsflödet med enhetlig hantering av alla ärenden. e TEKNIK: En intern Microsoftmiljö med Customer Relationship Management (CRM), Exchange Server, Office 2003 och Active Directory. Kontaktpersoner: Petur Petursson, Malin Jonolf, Länkar: businesssolutions DE ÄR LÅNGT IFRÅN ENSAMMA om företagsidén, men Holiday Autos har under åren utvecklat och effektiviserat sitt hyrbilskoncept. I dag är företaget världens största hyrbilsförmedlare med tillgång till bilar. Med kontor i 40 länder, och uthyrning av bilar i mer än 80, är det naturligtvis en diger uppgift att få hela den administrativa kedjan att fungera ända ut till slutkund. Tidigare hade Holiday Autos problem att ta hand om reklamationer på ett effektivt sätt. Vi hanterar tusentals reklamationer och skadeärenden per år. Oftast får vi dem genom våra lokala biluthyrare och vi ansåg att vi behövde ett strukturerat system för att kunna sköta den här processen, säger Petur Petursson, vd för Holiday Autos i Norden. Med det hembyggda program som länge använts för att mata in reklamationerna fungerade inte rutinerna särskilt bra. Vi kunde lagra kommunikationen mellan oss och leverantören, men det var inget smart program och därför fanns det inga automatiserade flöden. Det största problemet var bevakningen av ärenden, eftersom det alltid finns flera parter och många ledtider i kedjan, säger Petur Petursson. Holiday Autos behövde bättre uppföljning av ärendena. Lösningen blev Microsoft Customer Relationship Management (CRM), en produkt med flera olika användningsområden, med det samman fattande ordet kundvård. Holiday Autos använder CRM som en bokningsplattform med systemstöd för reklamationshantering och kommunikation med tidigare kunder. Systemet, som är tillgängligt via e-posthanteraren Microsoft Outlook och webben, ger de anställda tillgång till komplett kundinformation. Det här kommer att ge ökade transaktioner, men med samma antal anställda. Dels hinner vi med fler antal reklamationer, och dels behandlas alla ärenden på ett enhetligt sätt, poängterar Petur Petursson. CRM 1.0 LANSERADES i januari 2003 i USA. Ett år senare kom version 1.2 och under 2004 kommer en svensk version. Holiday Autos blev först i Sverige med att använda CRM 1.2. Implementeringen gjordes av konsultföretaget AcandoFrontec och systemet driftsattes i början av Redan nu ser han vissa ekonomiska vinster med det nya systemet. Framför allt har våra rutiner förbättrats, eftersom vi har uppnått bättre kvalitetssäkring på arbetsflödet. Microsofts system och program är dessutom så lättskötta att vi inte behöver någon dyrbar IT-backup. Det räcker gott och väl med våra egna tekniker. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO J.O. OLSSON Petur Petursson, vd för Holiday Autos i Norden, berättar att företaget hittills har använt CRM enbart för reklamationer, men att de planerar att bygga på med funktioner för andra verksamhetsområden. 8 Microsoft Executive Circle Sverige

9 Kraftfull driftserver kapar stadens kostnader i ett nötskal Stockholms Stads nya lösning medför rejäla besparingar i drift- och licenskostnader samt en garanterad tillgänglighet på 99,9 procent. STOCKHOLMS STADSHUS ritades av arkitekt Ragnar Östberg och stod klart Samma år som den anrika byggnadens 80-årsjubileum firades kunde stadens administratörer också glädja sig åt en modernare konstruktion av helt annat slag en ny datacenterlösning. Bakgrunden till detta var att Stockholms Stads beslutstödsapplikation Seagate Info skulle ersättas med uppföljaren Crystal Enterprise. Johan Bonté, systemförvaltare av stadens ledningsinformationssystem, berättar att det gamla och det nya systemet av tekniska skäl måste köras parallellt under en övergångsfas. Samtidigt behövde datalagermiljön säkerställas till följd av ökade tillgänglighetskrav. Vi tittade först på en lösning med flera serv rar och klusterteknik, men det skulle ha ökat komplexiteten och kosta mer i licenser och driftskostnader än en konsoliderad lösning med en server, säger Johan Bonté. Detta ledde till inköpet av en Unisys ES7000-server, utrustad med 16 processorer och Windows Server 2003 Datacenter Edition som operativsystem. Plattformen kan närmast liknas vid en stordatorlösning för Windows avseende prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och effektiv IT-drift. Med ES7000 och Windows Datacenter är vi garanterade en tillgänglighet på 99,9 procent. Denna lösning kommer innebära besparingar för Stockholms Stad, säger Johan Bonté. Datacenterlösningen kommer att vara tillgänglig för Stockholms Stads förvaltningar som via en portal får tillgång till ledningsinformationssystemet, vilket erbjuder olika typer av rapporter samt sökningar via analytiska kuber. Om du sitter som enhetschef för en förskola, så har du ett ställe att hitta information för personal, ekonomi och verksamhet. Det är samma rapportgenerator oavsett vilken typ av information du vill ha, säger Johan Bonté. En konsoliderad Windows Datacenterlösning minskar väsentligt behovet av komplexa felsökningar som kan spänna över flera delar i systemet operativsystem, applikationer, drivrutiner och hårdvara. I EN UNISYS ES7000-serverlösning kan man sätta upp en tjänst med proaktiv funktion som skickar meddelande till Unisys supportcenter om någonting börjar gå fel i servern. Det kostar mycket att ratta många olika typer av servrar. Nu behöver de bara administrera ett system, säger Anders Sundström, account manager på Unisys, och tillägger att lösningen även innebär lägre licenskostnader. Du har bara en licens för exempelvis övervakningsprogramvara, back up-programvara eller anslutningar till LAN och SAN, nätverk och disksubsystem, säger han. u AV HENRIK EMILSON FOTO ALEXANDER RUAS e FÖRETAGSPROFIL: Enhetscheferna inom Stockholms Stad hanterar en mängd rapporter med främst ekonomi- och personalinformation, vilka ligger till grund för beslut inom stadens interna förvaltning. e UPPGIFT: Skapa en plattform för uppgradering av beslutsstödssystemet Seagate Info till Crystal Enterprise och säkra upp datalagermiljön tillgänglighetsmässigt. e LÖSNING: En Unisys ES7000 Datacenter-server baserad på Microsoftteknik. Tieto Enator ansvarar för driften av servern. e RESULTAT: Ett datacenter med minskade driftkostnader, 99,9 procents tillgänglighet och en hög skalbarhet, för utbyggnad och konsolidering av andra Windows-baserade applikationer. e TEKNIK: Microsoft SQL Server 2000, Windows Server 2003 Datacenter Edition, Internet Information Server 6.0 Kontaktpersoner: Johan Bonté, stockholm.se Anders Sundström, Douglas Hamilton, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 9

10 Syftet är att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse som är unik. Så indirekt tjänar vi på att på så sätt locka in fler kunder. Pierre Strandelin, driftchef på Skandiabanken Smarta webbtjän lockar nya kunder Skandiabanken var tidigt ute med banktjänster på Internet. Nu slåss fler på den webbaserade marknaden och det gäller att vässa sin teknikutveckling för att behålla trogna kunder och locka till sig nya. VID STARTEN 1994 var Skandiabanken en av de första renodlade telefonbankerna. Under åren har verksamheten utvecklats till en välkänd Internetbank med fokus på användarvänliga webbtjänster. Skandiabanken har flera gånger fått bekräftelse på att satsningarna vunnit gehör hos kunderna, bland annat i form av priser och utmärkelser från Privata Affärer och Cybercom Group. Vi har hela tiden satsat på att ligga i framkant när det gäller teknik. Jag tror det är där- 10 Microsoft Executive Circle Sverige

11 IT-tekniken är oerhört viktig för oss. Den har en direkt koppling till affärsnyttan. Därför lägger vi mycket kraft och engagemang på att ständigt förbättra våra produkter och tjänster, säger Kent Nilsson, CIO på Skandiabanken. ster för vi är så framgångsrika och det är därför som vi har utsetts till Årets Internetbank tre år i rad, säger Skandiabankens driftchef Pierre Strandelin. Som en av de ledande aktörerna inom banktjänster via Internet måste Skandiabanken hela tiden hänga med i den tekniska utvecklingen för att kunna ligga steget före konkurrenterna. Microsoft Consulting Services har agerat bollplank när det gäller frågor som rör den senaste teknikutvecklingen. SKANDIABANKEN HAR under åren gjort en rad investeringar, såväl för att effektivisera de dagliga rutinerna internt som för att förbättra tjänsterna gentemot kund. Nyligen infördes till exempel en ny desktopplattform med operativsystemet Windows XP och kontorsprogramvaran Office På serversidan har Skandiabanken implementerat Windows Server 2003 med katalogtjänsten Active Directory och som utvecklingsplattform används Visual Studio.NET. Just nu håller vi på att uppdatera så att vi får.net överallt i koncernen. Det kommer att göra oss till en ännu snabbare bank med ett rikare användargränssnitt, säger Pierre Strandelin. Microsofts.NET-teknik ligger till grund för tre nya tjänster som Skandiabanken kommer att lansera inom kort. Den första är en mobilbank som gör det möjligt för kunderna att betala räkningar, köpa fonder och utföra andra bankärenden via sin mobiltelefon. Den andra är en så kallad single-sign-on-tjänst med vilken man kan knyta ihop flera av Skandias webbtjänster utan att behöva byta lösenord, och slutligen kommer det att bli möjligt att köpa försäkringar via Skandias webbplats. PIERRE STRANDELIN poängterar att teknikinvesteringarna inte kommer att kunna räknas hem i form av besparingar. Det handlar snarare om att bli mer konkurrenskraftiga. Vi gör det inte för att minska utvecklingskostnaderna. Syftet är i stället att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse som är unik. Så indirekt tjänar vi på att på så sätt locka in fler kunder, säger han. Per Lundqvist, CTO på Skandiabanken, tillägger att det är bra att bli granskad och bedömd av såväl trogna som potentiella kunder dagligen. Det ställer hårda krav. Men det gör också att bankens teknikutveckling hela tiden förbättras i en positiv riktning, säger Per Lundqvist. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO BRUNO EHRS i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Skandiabanken, som är ett helägt dotterbolag till försäkringsaktiebolaget Skandia, startades i oktober 1994 och var då en av de första nischbankerna med banktjänster via telefon. I dag är Skandiabanken en Internetbank med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Antalet anställda uppgår till drygt e UPPGIFT: Att kontinuerligt utveckla och förbättra webbtjänsterna för att behålla konkurrenskraften. e LÖSNING: Produkter från Microsoft ligger till grund för nyutvecklingen. Dessutom har Microsoft Consulting Services och DPE (Developer & Platform Evangelism) agerat bollplank när det gäller frågor som rör den senaste IT-tekniken. e RESULTAT: Flera smarta tjänster och ett användarvänligt gränssnitt har genererat fler kunder åt Skandiabanken. e TEKNIK: Microsoft Office 2003, Exchange Server 2003, Windows Server 2003, Active Directory och Visual Studio.NET. Kontaktpersoner: Pierre Strandelin, Kent Nilsson, Johan Hågård, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 11

12 Sista ordet B PORTO BETALT Återvunnen kunskap skapar framtida vinst Bra verktyg blir bara effektiva om de används på rätt sätt. Det gäller såväl en hammare som komplexa lösningar för att utbyta information inom en organisation. EN STOR UTMANING för många organisationer är att sammanlänka människor, affärsprocesser och data på ett enkelt och överskådligt sätt. För att uppnå en framtida ökning av effektiviteten kommer det att krävas att företag gör denna sammanlänkning tydligare, säger Mathias Ekman, konsultchef vid ITkonsultföretaget Modul 1 i Stockholm. Modul 1 har tagit fram kundanpassade lösningar som utgår från företagens behov av smidigt samarbete mellan medarbetarna samt effektiv styrning av affärsprocesser. En vanlig ambition är att man vill ha bättre hävstång på kunskapen hos medarbetarna i organisationen, att jobba på ett och samma sätt och ha bättre uppföljning, säger Mathias Ekman. Många av företagets kunder använder i dag kontorsprogrammen PowerPoint, Word och Outlook och det är inte ovanligt att de sparar dokumenten på ett flertal olika filservrar. Det är i dessa dokument som mycket av företagens affärsinformation finns och en stor del är dessutom återanvändbart. Mathias Ekman poängterar att många kunder efterfrågar verktyg som gör det enkelt att återvinna kunskap. I dag blir det allt vanligare att skapa en kunskapsbank innehållande alla möjliga typer av intellektuellt kapital som organisationen kan bygga upp och förädla successivt. Åtkomsten till dokument ska vara stor och enkel, oavsett om en person sitter i Stockholm eller i Norge, säger Mathias Ekman. Mathias Ekman, konsultchef vid IT-konsultföretaget Modul 1, tar emot några våningar upp i Hightech Building vid Hötorget i Stockholms city. För kunder som har en Microsoft-plattform ser Modul 1 att det går att lösa dessa frågor med en portallösning byggd runt standardprodukter som Active Directory, SharePoint Portal Server och Exchange Server. Detta ger möjlighet att integrera dokument och e-post med övrigt verksamhetsstöd. I Microsoft SharePoint Portal Server finns versions hantering av dokument samt ett så kallat Digital Dashboard. Där kan man lägga delar som användaren själv bestämmer e-post, kalender, dokument. För kunder som arbetar i projektform blir detta ofta samlingspunkten, en gemensam arbetsyta, säger Mathias Ekman. u AV HENRIK EMILSON FOTO FREDRIK NYMAN fem frågor till För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: REDAKTION ANSVARIG UTGIVARE: Martin L. Jansson CHEFREDAKTÖR: Åsa Nygren REDAKTIONELL PRODUKTION: Appelberg [www.appelberg.com] REDAKTION: Maria Nyberg, Jessica Johansson, DESIGN: Annika Johnsson, REPRO: Appelberg TRYCK: Fagerblads, Västerås OMSLAGSBILD: Thron Ullberg TIPSA OSS Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt eller ändra adress, skicka e-post till: KUNDSERVICE: ANDERS BRUHN, CIO för Electrolux Home Products International Du har just bytt CIO-stol inom Electro lux från Europe till International vad innebär det? Just nu lär jag mig hur vår IT-organisation ser ut i dessa sammanlagt 22 länder. Jag har börjat besöka de olika länderna för att lära känna personal och miljö. Jag började min rundresa i Indien i februari och håller nu på att åka runt till våra fabriker och säljkontor. Vad för slags arbete planerar ni? Tanken är att ansluta alla länder till vårt internationella nätverk, för att primärt ge kontoren tillgång till vår centrala e-post samt gruppapplikationer för finansiell rapportering. Steg två är en konsolidering av applikationer och servrar, så att vi uppnår synergier i form av såväl kompetens- som resursdelning. Är det här en del i en global strategi? Ja, vi har definierat en IT-plattform för koncernen som nu ska implementeras ute i organisationen. I det arbetet vill jag särskilt poängtera vikten av att samla och utnyttja den kompetens som finns och skapas i olika delar av koncernen, bland annat i form av forum och kompetenscenter dit lokala IT-chefer kan vända sig för att få hjälp. Electrolux använder Windows 2000 och Office 2000 Pro som global koncernstandard. Har ni planer på att uppgradera? Vi utreder just nu vad det skulle inne bära att gå över till XP och Office I vårt färska outsourcingprojekt för PC-platt formen i EMEA kommer vi att använda Windows Server 2003 på serversidan. Har ni planer på att outsourca driften även för resten av koncernen? Det beror helt på hur vi tycker att det fungerar här i Europa

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN VERKSAMHET OAVSETT VAR DEN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Idag använder vi fler enheter över flera anslutniningar än någonsin tidigare. Att välja när, var

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är en webbaserad lösning för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När avtalen

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Microsoft Office System Fallstudie kundlösning Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Översikt Land eller region: Nederländerna Bransch: Olja och gas Kundprofil

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Dataintrång hos Dataföreningen. Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008

Dataintrång hos Dataföreningen. Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008 Dataintrång hos Dataföreningen Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008 Dataföreningen i Sverige Dataföreningens verksamhet omfattar drygt 26 000 medlemmar, fördelade på

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering?

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering? FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? START Behöver du ett enda system för tidsregistrering? Är det extremt viktigt att skydda dina data? Har du behov av att hålla

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna?

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Malmö stads åtgärder Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Strategi Bör innehålla Visionen Aktuella satsningar/fokus Mätbara mål Grov beskrivning av möjliga projekt

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer