FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone"

Transkript

1 WORKING TOGETHER Nr ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage Nya trender sätter takten PARTNERCASE LEANSWIFT FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone KROSSAT GLAS ÖPPNADE KONFERENSEN s12 13 ANGENÄMA ERFARENHETER FRÅN GÖTEBORG

2 Ansvarig utgivare Roland Kvillborn Redaktionsråd Roland Kvillborn Hima Frenning Jeanette Gren Annika Jörs Redaktör Fredrik Nyby (Texttanken) Annonser Grafisk form Anette Edefalk Annonsmaterial Skribenter PA Lenhov (Texttanken) Fredrik Nyby (Texttanken) Samt eventuellt inbjudna gästskribenter Adress Movex användarförening Lilla Torg Malmö Produktion Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Innehåll Ledare och MAF Info Medlemscase Recipharm Hallå där Jenny Strand, ny ledamot i MAFs styrelse istones Mashups bakom IKEA Components senaste framgångar Det var vi som gjorde konferensen! mingel från Göteborg Infors Patrik Sjöberg om nyheter och utmaningar inom Food & Beverage Konferensdeltagarna gav tummen upp Johanna Albihn ger vägledning i juridikens snårskogar Partnercase ecommerce blev LeanSwifts lycka Tryckt hos ett klimatneutralt företag Åtta.45 Tryckeri AB Omslagsbild: Recipharm Vi finns i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling hos Skandinaviens ledande Food & Beverage-företag. Elvenite är aldrig långt borta när du behöver en pålitlig partner i ditt förbättringsarbete. W o r k i n g t o g e t h e r N r

3 Lyckad integration allt viktigare Integration är ett modeord som svävar i de flesta politiska debatter. Ur ett historiskt perspektiv så har det inom samhällsvetenskapen varit brukligt att tala om assimilation som en vanlig förekommande företeelse. Assimilation i betydelsen: Den process genom vilken en minoritet överger sin egen kultur så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. I vårt samhälle idag är det snarare integration som gäller, alltså: Den process som leder till att skilda enheter förenas vilket också gäller för resultatet av en sådan process. Det är utom alla tvivel att integration inom och runt ERP inklusive Movex/M3 området är viktigt. Och visst har väl vår IT-värld präglats av en hel del assimilation i meningen att man har fått ge upp sin egen sida för att koppla ihop processerna och systemen. Allt fler system ska verka i samklang och vara ihopkopplade. Nu är det bara så att just ihopkopplade inte riktigt räcker för vår tid Det är integration som gäller. Och detta var ämnet för en av våra temadagar som gick av stapeln i mitten av april i samarbete med våra partners och medlemmar. En mycket intressant dag som gav bra insyn i vad integration står för idag. Mikael Boquist från icore berättade bland annat att Deloitte gärna vill tolka CIO som Cheif Integration Officer. Det ligger ju en hel del sanning i detta påstående för en CIO har absolut integration på sitt ansvar. Men precis som i samhället så är det politiskt känsligt när vi tar position i integrationsfrågor. Ingen skillnad med IT. Vilken integrationsplattform ska vi välja? Köra den hemma eller kan vi ha det i molnet kanske? Utbilda egna resurser? Hur mycket får det kosta? Massor med frågor och bara få svar, om än politiska. Om ni inte har funderat ut en integrationsstrategi än så är det hög tid nu, tycker jag. Eller varför inte slå till och skapa ett ICC, Integration Competence Center. Det kommer att sätta integration på kartan för er företagsledning och säkert ge goda effekter. Det mesta och det flesta prylar ska ju vara ihopkopplade. Vi har nog bara sett början av vad internet of things kan göra. C M Y CM MY CY CMY K Ta ett medvetet beslut och samla kompetens och resurser för en lönsam integration. Inte alltid lätt att vara först eller tidig men riktigt tråkigt och farligt att vara sist. Roland Kvillborn vd Movex/M3 Användarförening Advectas är Infors enda Direct Service Partner i Norden som fokuserar på Business Intelligence, Budgetering & Planering till 100%. Vi har idag en samlad erfarenhet från över 100 implementeringar åt företag som använder sig av Movex/M3. Detta ger oss värdefull kunskap inom området, som vi vill leverera till Er! För mer information: eller kontakta oss direkt. Dennis Larsson: , Urban Ekeroth: , Stefan Olsson: , Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn 4 W o r k i n g t o g e t h e r N r

4 m e d l e m s c a s e M3 rätt medicin för effektivare processer T e x t & f o t o : P A l e n h o v, a r k i v R e c i p h a r m Mikael Läkemedelsbranschen är sällan främst när det gäller ny teknik, vi arbetar helst med beprövade tekniker. von Porat, Recipharm >> Att vara kontraktstillverkare av läkemedel innebär dels att möta upp kundernas och myndigheters stränga krav i jämförelse med många andra branscher. Dels ställer det krav på ständig effektivisering för att vara konkurrenskraftig på marknaden. M3 ger oss förutsättningar för fortsatta effektiviseringar som gör att vi kan möta den prispress som råder, säger Mikael von Porat, ansvarig för Supply Chain på Recipharm som i år fyller 20 år. Mikael von Porat Så sent som i mars i år gick Recipharms svenska dotterbolag live efter uppgradering från Movex 10A till M3 version Det var en resa som egentligen påbörjades redan 2006 då en översyn och utvärdering skulle göras av Movex, vilket varit i drift hos Recipharm sedan Efter ett gediget förarbete och en mängd överväganden gav styrelsen i slutet av 2013 sitt godkännande till en uppgradering. Noterbart är att koncernens övriga dotterbolag i Europa har SAP som plattform medan de fyra svenska har Movex/M3. I Sverige är produktionen i huvudsak inriktad på tillverkning av tabletter, krämer, mixturer och pulverpåsar. Sammanlagt tillverkar Recipharm cirka 400 olika produkter i ett flertal olika beredningsformer. Till skillnad från många andra branscher har Recipharm i likhet med andra kontraktstillverkare av läkemedel mycket hårda krav på sina produkter och processer, såväl från kunderna men även från olika länders myndigheter. Först och främst måste vi följa GMP (Good Manufacturing Practice). Våra kunder har ansvar för sina produkter på marknaden och måste själva följa GMP. De måste då försäkra sig om att vi som tillverkare uppfyller de krav som ställs, vilket görs noggrant och kontinuerligt, berättar Mikael. Bland annat ställs extremt hårda krav på spårbarhet och dokumentation av hela verksamheten och dess processer. Till det kommer myndigheternas krav som är minst lika hårda. Då handlar det inte bara om de svenska utan även andra länders myndigheter. Att Recipharm till slut valde att gå vidare med M3 bygger på en lång urvalsprocess, en gedigen utvärdering och riskanalyser. Visst var frågan uppe om inte även vi borde gå över till SAP, men vi kom fram till att en uppgradering av M3 var att föredra, både av kunskaps- och kostnadsmässiga skäl, men även sett till riskerna, berättar Mikael von Porat som varit Recipharm trogen i över tio år. Hans uppdrag är director of Supply Chain vilket omfattar i princip allt inom logistik och inköp. Systemen är visserligen rent funktionsoch standardmässigt ganska lika. Fördelarna med M3 är att det har ett modernare gränssnitt, är enklare att konfigurera och att supply-chain-delen är starkare i M3- standard än i SAP-standard. Recipharm kör i princip samtliga delar av Infors M3 Supply-chain-paket, inklusive ekonomi. Däremot ingen personalredovisning, inte heller någon ren projektmodul eller produktkonfigurator. Någon Cloudlösning finns inte heller i planen inom överskådlig framtid. Vi är inte mogna för det ännu av flera orsaker, framför allt utifrån sekretessen och anpassningen till läkemedelskraven på elektroniska system, säger Mikael och fortsätter: Läkemedelsbranschen är sällan främst när det gäller ny teknik, vi arbetar helst med beprövade tekniker. Våra riskanalyser är väldigt noggranna varför vi sällan går in i nya tekniker innan vi vet att det fungerar och är säkert. Recipharm har i dag uppskattningsvis cirka 300 M3-användare och erfarenheterna av uppgraderingen från Movex version 10A till M är över lag mycket goda. Vårt fokus i projektet var väldigt mycket 1:1, vilket också var relaterat till vår riskminimering. Vi ville inte ha ett projekt där det var för många parametrar, vi ville ha ett tryggt projekt där vi gjorde så få förändringar i systemet och processerna som möjligt, förklarar Mikael. Projektet tog sin början under första halvåret 2014 och genomfördes helt enligt plan och enligt budget. Samarbetet med Merit Consulting har också fungerat bra och enligt plan. Klart att vi haft en del mindre problem längst vägen i ett sådant här stort projekt, men inget som inte har varit hanterbart. De problem vi har stött på har egentligen inte berört M3, det är snarare i integreringen av sidosystemen vi har stött på ganska stora utmaningar. Det är ett stort och långt projekt där det behövs rattas in lite efter hand, och då kan det råda vissa menings- skiljaktigheter. Men i det stora hela har det fungerat väldigt bra och vi har lärt oss en hel del under resan. Och som om uppgraderingsprojektet inte var utmanande nog i sig, passade Recipharm även på att byta hårdvara och plattform. Personligen var jag lite orolig inför det faktum att vi samtidigt med uppgraderingen skulle göra ett teknikskifte från IBM-miljö AS/400 RPG till en Javaversion i SQL (Microsoft). Vi hade få referenser och det fanns andra bolag som hade haft problem, men hittills har det gått helt över förväntan och inga som helst problem med den nya miljön. Jag vet att det fortfarande är ganska många som sitter med AS/400, och det är en trygg miljö och en driftsäker maskin. Men efter ett par månader så har vi inte märkt av något negativt, varken när det gäller driftsäkerheten eller performance. I slutet av mars i år gick alltså Recipharm live i nya versionen. Vi drog i gång i två faser. Vår första svenska enhet gick live i februari, sedan väntade vi en månad för att se att det var stabilt och att det inte var något som behövdes skruvas till. Därefter gick vi live med de tre övriga produktionsenheterna i mars. Alla funktioner är på plats men däremot har man valt att fortsätta med delar av etikettlösningen i den gamla systemlösningen. Det jag önskar mer av i 13.1 är kvalitetsmodulen i standardversion, vilket även kom upp till diskussion i Göteborg. Nu vet jag att det kommer uppgraderingar i och med version Vi har också väldigt stora krav på elektroniska signaturer och elektroniska records, och när det gäller signaturer upplever jag att M3 inte riktigt är fullt utvecklat, säger Mikael som i övrigt bara har gott att säga om årets konferens i Göteborg. Det känns väldigt positivt efter den här konferensen. Nu var det ett tag sedan jag senast deltog, och jag såg väl en svacka för ett antal år sedan då det fanns en osäkerhet vart det skulle ta vägen med Movex och produkten, det stod ganska still i utvecklingen. Men de senaste åren har utvecklingen av M3 i Infors regi varit väldigt positiv. 6 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

5 >> Recipharm Företaget grundat: 1995 av Lars Backsell och Thomas Eldered. Verksamhet: Kontraktstillverkning av läkemedel. Antal produktionsenheter: 14 varav fyra i Sverige (Solna, Höganäs, Strängnäs samt Karlskoga). HK: Jordbro. Antal anställda i koncernen: Omsättning koncernen 2014: Mkr Om Recipharm: Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information besök företagets hemsida: Det enkla är det geniala Önskar du att det fanns en tjänst som var både bred och djup och som kunde ta tag i både de stora och små frågorna när det gäller M3. Titta då närmare på vår M3 Business Line marknadens bredaste end-to-end lösning som innebär att vi kan hjälpa dig med rådgivning & implementering, daglig drift & support, utveckling och kompletterande tjänster. Du väljer om vi ska ansvara för allt eller valda delar av ditt företags behov. Känner du dig nöjd med befintliga lösningar, kan du koppla på oss för att komplettera. Allt är möjligt, det är det som är så genialt. Leverantören med en komplett M3 leverans, läs mer på M3 Implementation M3 Daily Business M3 Improvements M3 Plus 8 W o r k i n g t o g e t h e r N r CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing. Med medarbetare i över 40 länder kan vi vara nära våra kunder och anpassa våra team utifrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget. Experience the commitment

6 Hallå där! Jenny Strand, huvudplanerare på Getinge Disinfection AB och ny ledamot i MAFs styrelse. T e x t & f o t o : P A l e n h o v IKEA Components framåt och live med M T e x t & f o t d : p A l e n h o v Förra sommaren beslutade styrelsen för IKEA Components AB om att uppgradera M3 från version 7.1 till Bakom beslutet fanns dels IKEA-koncernens mål för år 2020 med bland annat nya marknader, fler besökare, ökad omsättning och ökade volymer. Men framför allt användarnas rop efter vassare verktyg. inte säga att alla var nöjda, men de allra flesta var mycket positiva med användarvänligheten. Och samarbetet mellan parterna har fungerat mycket bra under projektet. Vi har jobbat tillsammans tidigare med lyftprojekt och har ett bra samarbete i grunden mellan våra respektive medarbetare och ledningar. Vi är två parter som båda vill ligga i framkant vad det gäller utvecklade produkter. Det är också därför det har fungerat bra när vi jobbat med just de här usability-delarna, säger Anders Östgren. Berätta, vem är du? Jag är en glad problemlösande sångfågel från Småland som gillar att ha kontroll på omgivningen. Jag har alltid varit intresserad av datorer och nyfiken på ny teknik. Skulle även beskriva mig som en framåt person. Den småländska körsångerskan Jenny inledde sin karriär på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik i Lund, men kom till insikt att det inte var konstruktör hon ville bli. Hon bytte spår och tog en examen i industriell systemekonomi som genom att kombinera matematik, teknik, datavetenskap och ekonomi ständigt förbättrar ett system. Efter att tidigare bland annat ha arbetat på en arkitektfirma, anställdes Jenny på Getinge Disinfection AB i Växjö 2004 som produktionstekniker. Ganska snart började jag som produktionsberedare och sedan hösten 2014 har jag haft tjänsten som huvudplanerare. Din relation till Movex/M3? Min bana inom M3 började med Movex 11 som beredare inom produktion. Sedan dess har vi uppgraderat i två omgångar och nu jobbar vi i version Vi har kört Movex sedan 1998, och från 2009 är det M3 som gäller. Det var en helt naturlig väg att uppgradera från de äldre versionerna. Getinge Group Anställda: Säljbolag: 109 Tillverkningsanläggningar: 25 Omsättning: Mkr Getinge Group har sitt huvudkontor i Göteborg men startade i Getinge utanför Halmstad Affärsidén är att erbjuda lösningar som omfattar varor, tjänster och know-how som bidrar till en effektivare vård där resurser för ökad vård-produktion kan frigöras samt att ökad kvalitet och säkerhet kan uppnås inom vården. Getinge Group har tre olika affärsområden Medcial Systems, Extended Care och Infection Control. Getinge Disinfection är en del av Infection Control och är affärsområdets center för disinfektion som ansvarar för produktunderhåll och uppdateringar av befintliga produkter. Användningsområdet för produkterna är rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument på bland annat sterilcentraler, vårdavdelningar, kliniker och vårdcentraler. Främsta fördelarna med M3? M3 har de flesta delarna som ett produktionsbolag behöver. Fördelarna är att användarna inte har så lång startsträcka innan de känner igen sig. Andra fördelar är Mashup och Enterprice search-implementering. Relativt enkelt att koppla mot andra subsystem. Det var på MAF:s årsmöte under konferensen i Göteborg i mars som Jenny efter valberedningens förslag valdes in som ny ledamot. Detta hedersuppdrag ser jag fram emot med spänning och stort intresse. Jag hoppas kunna påverka på ett positivt sätt med min synvinkel från ett användarperspektiv men även att lära mig nya saker och att göra nya bekantskaper. Vad tog du med dig från konferensen i Göteborg? Konferensen var mycket bra anordnad som vanligt och roligt att det var så många som besökte den. Jag tog med mig kontakter till flera samarbetspartners och har redan inlett samarbete med flera av dem. Konferensen bidrar också till att man får en hel del nya idéer. Något du vill skicka med till andra användare, kollegor eller styrelsemedlemmar? Kompetensgrupperna vill jag slå ett slag för. Jag har deltagit på så många jag har haft möjlighet till och blir lika positivt överraskad varje gång. Vi är många som tragglar med samma problem och det är en stor tillgång att kunna diskutera problemlösning tillsammans. Vill även påminna om att använda MAF:s hemsida där finns mycket matnyttigt! För att kunna uppnå målen var en uppgradering ofrånkomlig. Samtidigt ökade kraven från användarna på ett mer modernt och anpassat gränssnitt. Bland många faktorer var det användargränssnittet som blev avgörande, vi behövde ett snabbare system med vassare verktyg, förklarar IKEA Components ITutvecklingschef Pär Hernflo. Projektet skulle ske i samarbete med IT-konsultföretaget istone, vilka kunde erbjuda ett färdigt paket av mashups. Förbättringspotentialen var väldigt stor, och den CVA som togs fram tillsammans med Infor visade att det fanns både stora vinster och framtida möjligheter med en uppgradering. Beräkningar som vi gjort visar att den besparingspotential som uppgraderingen medför täcker stora delar av investeringen för uppgraderingsprojektet. I september inleddes projektet med identifiering och planering, fortsatte under vintern och våren 2015 med utbildning av slutanvändarna, implementering, konfiguration samt fullskaletester. I skrivande stund är Go-live satt till 1 maj, och tidtabellen ser ut att hållas. Den stora fördelen med samarbetet med istone, som har ett 20-tal liknande projekt igång, var alltså paketet med färdiga mashups som de tillhandahöll mallade Pär Hernflo templates där en stor del av förarbetet redan är gjort och där syftet kort och gott handlar om att förenkla användandet av M3-systemet. Mallarna går att applicera på de flesta områden inom Components verksamheter som finans, inköp, produktion, lager, logistik etcetera. IKEA Components är inte rädda för att ta till sig ny teknik. De vill utveckla sina processer och vara steget före, de vill hela tiden vässa sig och göra saker billigare och bättre. Det vill även vi inom istone. Vi sätter oss in i den nya tekniken som släpps från Infor och hjälper kunderna att implementera den, berättar Anders Östgren, på istone. Mallarna är anpassningsbara till den specifika verksamheten och det specifika företaget. Man kan säga att mallen består av motorn, men det behövs även en kaross och du kanske vill ha en annan färg, säger Pär Hernflo målande. Av de cirka 1000 medarbetarna på IKEA Components berörs de allra flesta av uppgraderingen. Vi har gjort slutanvändartester där vi bland annat testat funktionaliteten. Jag törs Mashupsen är byggda i och för Smart Office grundbultarna ska vara standardiserade. Vi kommer att bygga fler mashups efter Go-live, vi ser flera fördelar med det. För att ta exemplet med bilen igen, det behövs fler detaljer för att optimera köregenskaperna och prestandan. Det behövs alltid skruvas och modifieras lite, säger Pär och fortsätter: Med den här investeringen och effektiviseringen ökar vi chanserna att våra IT-system ska klara av att stödja de mål som IKEA satt upp för 2020 med bland annat dubblerad omsättning, tredubblade volymer och fler besökare i varuhusen och på webben. IKEA Vision: Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Anställda: Ca varav drygt 1000 på IKEA Components. Antal varuhus: 315 fördelat på 27 länder. Omsättning 2014: Ca 30 miljarder Euro. IKEA Components har verksamhet i Sverige (Älmhult), Slovakien och Kina och levererar mer än 200 miljoner beslagspåsar per år, men också flera möbelkomponenter, råmaterial och reservdelar. 1 0 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

7 Working Together Conference clarion hotel post i göteborg mars 2015 Cla rion Hotel Post Working Together Conference 2015 G öt ebo r g återblick från konferensdagarna 1. Roland Kvillborn och Louise Nilsson (Thule Sweden), inleder årets Konferens Pubkväll med Maria Vallin (Passion Manager på Clarion Hotel Post), här erbjuder hon vågade deltagare att gå på krossat glas. 3. Affärsutvecklaren och föreläsaren Gustaf Josefsson berättar för oss om förändring i vardagen Färgstarka Ann Westin ser till att vi vaknar till ordentligt Kvällens middag med underhållning av showgruppen Appearance. 6. Björn Bengtsson (GCE Holding) och Lars Steen (istone) höll i presentationen av guldutställarna. 7. Mingel i utställningshallen. 8. Monterbesök hos Paul Svensson (CGI), en av guldutställarna Presentation om senaste nytt i M3 med Henrik Billgren (Infor). Fördel icore på kort och lång sikt! u u Kort ROI Mycket bra TCO 10. Monterbesök hos Helene Apelqvist (UDK), en av silverutställarna. 11. Fullsatt! De separata passen var mycket uppskattade även i år. Hör av dig till med dina frågor! Intelligent Business Integration 11

8 Arbetar du med M3? Konsumenterna utmanar systemen ERP ecommerce Och har... Fakturor Avtal Ritningar Kvalitetsdokument Certifikat Produktblad Kataloger...eller andra dokument? Besök och titta på våra smarta lösningar för M3-användare. Digital Strategy and Experience Design Integrations Business Intelligence Content Management - Det bästa av två världar I 20 år har EPAM levererat tjänster i världsklass, såväl på nyutveckling som på de ledande plattformarna. EPAM erbjuder er de högst uppskattade affärsutvecklarna på M3 i kombination med 11,500+ lika professionella kollegor från våra kompetenscenter i Östeuropa. Av M3-företag som tagit del av det bästa av två världar framhåller vi gärna Dentsply, Getinge, Jula, AssaAbloy, Svedbergs och Santa Maria. EPiServer icore SharePoint M3 QlikView Adobe Microsoft BI BizTalk T e x t & f o t d : p A l e n h o v En produkt som växer och utvecklas snabbt är Infors svit för Food & Beverage. Kraven på livsmedelsproducenterna att kunna säkerställa såväl kvalitet som food-safety växer i takt med att konsumenternas krav och köpvanor förändras. En tydlig trend är att konsumenter idag i allt större omfattning väljer mer färskvaror och produkter med kortare hållbarhet. För Infor är utmaningen att hålla jämn takt och helst ligga steget före dessa trender. Vår Fresh Food Planner (FFP) ämnar att stödja denna typ av företag i planeringen av färska produkter, berättar Patrik Sjöberg som är Product Director för Food & Beverage på Infor. I samband med konferensen i Göteborg höll Patrik Sjöberg, som har mångårig erfarenhet av affärssystem för livsmedelsindustrin, ett föredrag om just trender och utmaningar och vad Infors produkter kan bidra med för att möta dessa. Produktlivscyklerna blir allt kortare. PLM, mer agila produktionsmetoder och planering blir viktigare än bara volym. Många företag försöker styra upp produktutvecklingen för att bli snabbare men också för att kunna hantera större mängder information om produkterna såsom allergener och näringsvärden men även olika klassificeringar, förklarar han och fortsätter: QMS-modulen (Quality Management System) och Graphical Lot Tracker (GLT) är centrala för att stödja våra kunder i denna process. GLT är en unik lösning som alla livsmedelsbolag borde äga idag Bland Infors F&B-kunder finns starka svenska varumärken som Kavli, Skånemejerier, Cloetta, Scan och Lantmännen men även betydande varumärken och kunder i Europa, USA och Asien. Och det är de producerande livsmedelsföretagen och de företag som jobbar med Vår spårbarhetslösning är unik. Den är snabb, enkel och säker för att garantera snabba återkallelser. Patrik Sjöberg distribution av livsmedel som är den centrala kundgruppen. Vi erbjuder kompletta affärssystem med M3 i botten och har även flera så kallade Best of Breed -lösningar inom exempelvis Advanced Planning och Product Life Cycle Management. De senare används av företag som kör SAP:s och Oracles affärssystem. Det som kännetecknar Infors systemlösning är att den är heltäckande och att systemet är byggt från industrin i grunden. Vår spårbarhetslösning är unik. Den är snabb, enkel och säker för att garantera snabba återkallelser. Företag nyttjar den även då kunden gör revisioner av deras matsäkerhet. Med Smart Office och Infor Ming.le åstadkommer vi en ökad användbarhet och enkelhet. Bland nyheterna nämner Patrik Sjöberg den nya M3-versionen 13.3 som innehåller massor av funktionella och tekniska förbättringar lanseringen står på tröskeln. Även den nya integrerade QMS-modulen för kvalitetsstyrning i produktion, inköp, lager samt den nya modulen för inköp av exempelvis spannmål och grönsaker, GCM Grower Contract Management vill Patrik lyfta fram. I den sistnämnda processen sluter tillverkaren avtal med bönder om volymer och kvaliteter som ska levereras. Pris- och betalningsmodellen är komplicerad med tillägg och avdrag för attribut som fukthalt, fetthalter, protein, hyra av lager etcetera. GCM-modulen är konfigurerbar avseende attribut som priskomponenter som beräknas med hjälp av formler för att stödja många typer av avtal inom olika livsmedelssegment, förklarar Patrik som också vill slå ett slag för Cloudlösningen. Kunden slipper då jobbet med servrar, databaser, operativsystem och att säkerställa att allt är uppe och snurrar. Istället kan denne fokusera på sina affärsprocesser och ett optimalt nyttjande av sitt affärssystem. Man har hela tiden tillgång till senaste funktionalitet och teknik då Infor ser till att lägga på fixar, och uppgraderar till nya versioner enligt överenskomna planer. Kostnaden för lösningen blir dessutom lättare att förutspå då man har ett fast pris per användare och månad. Däremot bör kanske företag inom Pharmaceupticals avvakta något då de har speciella krav att certifiera sina processer och de versioner av affärssystemet de kör. Värt att notera är att den senaste tidens snabba utveckling har lett till att Infor ökat sin bemanning inom produktutveckling kring M3. Även M3 som ERP-system har stadigt förbättrat sin position inom Infor och har varit den bäst säljande produkten de senaste 12 månaderna. W o r k i n g t o g e t h e r N r

9 Cla rion Hotel Post Working Together Conference 2015 G öt ebo r g 3 snabba frågor till PARTNERS 1. Vilka förhoppningar hade ert företag på årets MAFkonferens? 2. Hur upplevde ni intresset för era erbjudanden? 3. Är ni nöjda med aktiviteten har ni noterat något som ni eller arrangörerna skulle behöva förbättra till nästa år? Feedback Från utställningshallen Linda Persen och Johan Axelsson, LeanSwift 1. Vårt mål med att delta på MAF är att träffa M3-kunder och lära oss mer om deras behov av tjänster & produkter för M3. 2. Väldigt stort intresse för ehandel just nu. 3. Att fika endast serveras i utställningshallen:) Tina Algkvist, Merit Consulting 1. Vi på Merit såg fram mot att etablera nya och utveckla befintliga relationer, men även koppla samman olika kunder för att ta lärdom av varandras svårigheter och möjligheter. Att samla så många personer med så mycket kunskap om M3 under ett och samma tak i två dagar skapar möjligheter att utveckla och diskutera den svenska M3- marknaden. Detta gör att MAF är en viktig mötesplats. Sen är vi på Merit såklart ute efter att skapa nya affärsmöjligheter. 2. Merit är ett företag som expanderar detta tack vare våra otroligt duktiga och erfarna medarbetar som hela tiden levererar högkvalitativa leveranser till våra kunder. Detta blev tydligt under de två dagarna på MAF. Vid möten med våra kunder påpekades Merits höga kompetens och kundnöjdhet men även vår starka position som Infors Most valuable partner. Vår Portal produkts mobilitet, är något som vi efter mässan kan konstatera ligger helt rätt i tiden för M3-marknaden. Vi på Merit ser positivt på framtiden. 3. Vi är mycket nöjda med årets MAFkonferens. Det var en god stämning och intressant att se att Infors ekosystem nu fungerar mycket bra. Carl-Gustav Schimmelmann, TimeXtender 1. Da det var første gang var vores forventninger at medlemmerne ville være interesseret i det nye. 2. Jeg synes medlemmerne viste fin interesse for vores produkt og var generelt interesseret i hvordan vi kunne hjælpe dem. 3. Jeg synes hele setuppet var rigtigt fint, nok det bedste arrangement jeg har deltaget i. Umiddelbart har jeg ikke noget, som jeg synes kunne gøres anderledes. Vi vil nok selv sørge for at vi har bedre plads til at vise vores produkt. Lena Hesselberg, Comactivity Sweden 1. Nätverkande med kunder, leverantörer och få nya kundkontakter, samt uppdatering om vad som sker inom Infor. 2. Bra! 3. Vi är nöjda, det skulle kunna vara lite mer utrymme mellan utställarna. 3 snabba frågor om UTBILDNING 1. Vilken utbildning gick du på måndag eftermiddagen och hur kom det sig att du anmälde dig till den? 2. Uppfyllde utbildningen dina förväntningar har ni på företaget följt upp utbildningen? 3. Kan du tänka dig att gå på utbildning även nästa år om det erbjuds? 3 snabba frågor till KUNDER 1. Har du varit på Working Together Conference tidigare? 2. Vad hade du som huvudsakligt intresseområde på konferensen? 3. Vad upplevde du som största nyttan kommer du delta nästa år? Berit Kvist, Sandvik IT Services Att utvärdera är avgörande i allt förbättringsarbete. Hur gick konferensen? Vad tyckte deltagarna? Hur planerar MAF sin verksamhetsutveckling framöver? Jeanette Gren, projektdeltagare i konferensgruppen och administratör på MAF, har svaren! Vad tyckte du som arrangör om årets Working Together Conference i Göteborg? Min personliga uppfattning är att det blev ett både lyckat och trevligt event. Vi hade ett jättebra samarbete med konferenspersonalen på Hotel Clarion Post genom hela projektet. Stämningen på plats kändes väldigt bra och vi fick många spontana och positiva kommentarer från både medlemmar och utställare. Ni genomförde en enkät bland besökarna. Vilka är de mest värdefulla utvärderingssvaren i den? Ett av de viktigaste svaren är att drygt 95% upplevde att konferensen motsvarade deras förväntningar och att samma siffra visar antal deltagare som kan tänka sig att komma även nästa år. Lokalerna och valet av konferensort var också mycket uppskattat, liksom spårprogrammet och de engelska passen. 1. Inköp Lager produktion Mashup. 2. Ja, vi har installerat och gjort lite tester av Mashup. 3. Ja absoult om det är nåt ämne som är intressant. Utbildningen var det mest intressanta på årets MAF. Lena Pantzar, Getinge Infection Control 1. Ja, när det var i Tylösand, Halmstad. 2. Nyheter men Mashup sessionerna både på måndagen och tisdagen var jättebra. 3. Inspirerande, lärorikt, knyta nya kontakter. Ja absolut om jag har möjlighet. Daniel Johnsson, Lantmännen IT 1. Utbildning runt Report Manager och Ad Hoc Reporting. 2. Förstod inte att det var en utbildning utan kändes mer som en presentation av produkten. 3. Jadå, det var intressant och jag tror det är bra om det inte blir för mycket utbildning men inte heller för mycket införsäljning. Hans Brickeus, Alfa Laval Lund 1. Jag har varit med några gånger. Förra gången var på Arlanda Nyheter i användargränssnittet såsom H5- klienten och Mashups. Teknik & IT med ION. 3. Största nyttan var att få träffa andra kunder och utbyta erfarenheter, få en inblick i framtiden som Infor ser den. Jag kommer att delta nästa år. Vad vi måste jobba med är att på ett bättre sätt arrangera utställarutrymmet, både vad gäller monterytor och tillgänglighet. Synpunkter på underhållning och musik på tisdagskvällen visar också en del för oss att förbättra men som helhet visar utvärdering att detta var en lyckad aktivitet. Hur ska ni utveckla verksamheten och nästa års konferens kan du redan nu avslöja var konferensen blir nästa år? Konferensorten är ännu inte bestämd men beslutet tas innan sommaren. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är så klart läge och tillgänglighet samt lokaler och logiarrangemang. Vad vi närmast börjar arbeta med inför nästa års konferens är att komplettera med engelsk information till deltagare och utställare. Vi tittar också på spårprogrammets innehåll för att hitta och samla in intressanta medlemscase redan nu. Så inför WTC 2016 har vi goda förhoppningar om att kunna skapa ännu ett intressant, givande och välbesökt event. 1 6 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

10 Mashup för er utvecklingtrevlig Se vårt effektiva Mashup-paket med ännu fler smarta personaliseringar. Sommar! Önskar vi på Movex /M3 användarförening Roland, Hima & Jeanette ÖNSKAR NI EN PARTNER FÖR ALLA ERA M3-FRÅGOR Hur säkerställer ni att ni får ut affärsnyttan av era BI-investeringar? Våra erfarenheter visar att det ofta saknas en tydlig koppling till företagens övergripande strategier och affärsmål i samband med implementering av Business Intelligence (BI). Flertalet kunder nöjer sig med att standardiserat få ut försäljningsstatistik och huvudbok när de egentligen skulle kunna få ut så mycket mer och av högre relevans. På Advectas har vi under åren utvecklat en metod där vi tillsammans med våra kunder systematiskt tar fram en värdeanalys (Value Assessment) med tillhörande ROI och prioriteringsordning (Road Map) för genomförandet av det vi kallar Strategidriven Business Intelligence. Vad som mäts blir gjort brukar man ju säga och här vill vi även lägga till vikten av att mäta rätt saker, inte bara att mäta saker rätt. Vi brinner för beslutsstöd och inget annat. Med beslutsstöd menar vi hela vägen från styrelserummet till operationell uppföljning och analys ute i linjen. Advectas är Infors enda Direct Service Partner i Norden som fokuserar på Business Intelligence, Budgetering och Planering till 100%. Detta har gett oss bra kännedom om behovsbilden av BI hos Infors kunder i olika branscher. Vill du veta mer, besök eller kontakta oss direkt. Dennis Larsson: , Urban Ekeroth: , Stefan Olsson: , Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn

11 j u r i s t e n t i p s a r Er vision vår expertis Vi är experter på IT-lösningar som stödjer och driver verksamheter framåt. Vi ser till att ni har förutsättningarna för förändring och tillväxt. Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift T e x t : j o h a n n a A l b i h n, a d L e g u s A B FRÅGA OSS! Vi hjälper dagligen våra kunder med svar på M3-frågor kring Teknik, Applikation och Utveckling. SNABB OCH STABIL M3-SUPPORT SOM TAR ANSVAR HELA VÄGEN. LÄS MER PÅ ISMOTEC.SE Erfarenhet Kompetens Engagemang John-Arne Eiken CEO Bademiljø Nytänkande EFTER EN GRUNDLIG UPPHANDLING VALDE VI UDK BLAND 20 AKTÖRER twitter.com/udksweden Kvalitet GRÄNSSNITTET HAR GETT OSS EN BÄTTRE ÖVERBLICK MEN OCKSÅ EN SNABBARE OCH SÄKRARE FAKTURAHANTERING Hans Thornéus Förvaltningsledare Finance-Accounting LKAB Tillsammans skapar vi succé På många företag verkar det under framförallt 2000-talet blivit en trend att även de anställda som har en tidsreglerad anställning arbetar långt mer än den 40 timmars arbetsvecka som gäller enligt lag i Sverige. Det är inte heller helt ovanligt att arbetsgivaren saknar ett bra system för att kontrollera schemaläggningen och tidsrapporteringen för den anställde. Detta kan nu bli mycket kostsamt för företaget då nya skärpta regler i arbetstidslagen trädde i kraft den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 med konsekvensen att det nu ställs hårdare krav på att en arbetsgivare har koll på personalens antal arbetade timmar. Syftet med lagen är att ge de anställda skydd mot alltför stora uttag av arbetstid. Arbetstidslagen är tillämplig på i stort sett allt arbete som en arbetstagare utför för en arbetsgivare och detta oavsett om anställningen är statlig, kommunal eller privat. Till skillnad från den tidigare lagen som endast reglerade överträdelser av reglerna om övertid har skyldigheten i den nya lagen utvidgats till att omfatta även felaktig tillämpning av bestämmelserna om ordinarie arbetstid, jourtid, övertid, mertid, dygnsvila och veckovila. Det är Arbetsmiljöverket som ska pröva frågor om sanktionsavgifter och de kan nu direkt ta ut en avgift av ett företag som bryter mot de nya reglerna. Denna sanktionsavgift tas ut vid brott mot bestämmelserna om ordinarie arbetstid och Arbetsmiljöverket behöver bara visa att arbetsgivaren har tillämpat arbetstidsreglerna felaktigt för att kunna ålägga arbetsgivaren en sanktionsavgift. Detta innebär att företaget inte längre kan hävda god tro för att undgå betalningsskyldighet. Företaget har dock en möjlighet att bestrida kravet om de skulle anse att detta är ogrundat. Prövning sker av förvaltningsdomstolen efter Arbetsmiljöverkets ansökan om att företaget skall åläggas att betala den av dem utdömda avgiften. Notera att även den som lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt till Arbetsmiljöverket, när verket har begärt upplysningar eller handlingar, kan dömas till böter. Enligt de nya reglerna gäller strikt ansvar, det vill säga det görs ingen utredning eller bedömning av vems felet är eller om felet beror på ett avsiktligt agerande eller slarv. Konsekvenserna för ett företag med många anställda där överträdelsen anses utgöra många timmar kan bli omfattande då avgiften är 1% av prisbasbeloppet (2015 år prisbasbelopp är kronor) per otillåten timme. För ett företag med 25 anställda skulle det innebära 445 kr per timme och anställd, totalt kr per otillåten timme. Arbetstidslagen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal och Arbetsmiljöverket kan även medge avvikelse från vissa bestämmelser, såsom exempelvis regeln om att den ordinarie arbetstiden får uppgå till maximalt 40 timmar per vecka, förutsatt att företaget kan styrka att särskilda skäl finns. Vikten av att ha väl etablerade rutiner kring schemaläggning och tidrapportering har därför ökat och det måste gå att kontrollera hur många timmar varje anställd har arbetat. För många företag kan det nu vara väl investerad tid att säkerställa att de nya reglerna efterlevs internt för att undvika risken att drabbas av en framtida sanktionsavgift. W o r k i n g t o g e t h e r N r

12 P a r t n e r c a s e LeanSwift på tröskeln till framtiden T e x t : P A L e n h o v EG Tacticus Assist Infor M3-kompete On demand EG Tacticus Assist Infor M3-kompetens On demand För er som hade möjlighet att lyssna till Gustaf Josefssons inspirationsföreläsning på konferensen i Göteborg i mars, minns säkert hans tes Det vi vet minst om är framtiden. Det Floridabaserade och delvis svenskägda LeanSwift har i alla fall en fot i framtiden. Det är en otroligt spännande utveckling, och det här är bara början, säger företagets CEO Johan Axelsson. Det var 2011 som LeanSwift grundades av Johan Axelsson, ytterligare två svenskar och en amerikan. Företaget har i dag sex delägare och ett globalt team på 42 personer. LeanSwift är en innovativ Infor Partner som levererar ecommerce och Mobile apps till M3 kunder på den globala marknaden. Företaget har under de fyra första åren vuxit snabbt och organiskt. De flesta anställda konsulter har rekryterats inom Movex/M3-nätverket, men är utspridda över världen. Johan Axelsson själv till exempel, började sin bana på utvecklingsavdelningen i Linköping De flesta av oss har vår bakgrund i antingen Intentia, Lawson eller Infor, det är där vi har vårt hjärta, förklarar Johan. LeanSwift är egentligen resultatet av Johans längtan att göra något nytt, då helst i en varmare del av världen än Sverige. Att det blev just Florida och USA var mer en tillfällighet. Jag blev introducerad för några likasinnade i USA via en vän, och fann då Pauli Thevar från Cincinatti, Ohio. Vi var båda sugna på att bygga ett bolag, och eftersom M3 är spritt över hela USA spelade det ingen roll var vi satt, bara det var nära en flygplats. LeanSwifts verksamhet, som till hundra procent är dedikerad till Infor M3, inleddes med M3-tjänster och support till M3- kunder i USA med uppgraderingar och effektiviseringar. Eftersom flera av oss har en bakgrund av produktutveckling började vi ganska tidigt jobba med lean-tänk, varför uppfinna hjulet igen när vi kan använda och utveckla etablerade produkter. Johan fortsätter: Vi hade en M3-kund som var ute efter en skräddarsydd e-handelslösning. Vi undersökte marknaden och fann då Magento som vi integrerade med M var lösningen uppe och snurrade, och efter en deal med kunden lanserade vi ecommerce på bred front. Denna produkt tillsammans med vår traditionella ERP-konsultverksamhet har blivit vår framgångsaga. Ett annat expansivt område för LeanSwift är mobila lösningar och logistiklösningar. I år gör företaget exempelvis en stor satsning på utveckling av mobila lösningar för iphone och ipads. Vår ambition är att på sikt kunna köra hela M3 via telefon, fast i en smalare och skräddarsydd variant, och givetvis som ett komplement till den traditionella datorapplikationen. Marknaden i USA är självklart större liksom företagens storlek i jämförelse med Sverige och Europa. Fördelar är också att det inte finns några påtagliga språkliga, kulturella eller monetära barriärer. M3 däremot, som har rötterna i Sverige och Nordeuropa, har fler M3-kunder i Sverige än i hela USA där SAP och Oracle är ledande inom ERP. Alltfler upptäcker och LeanSwift Verksamhet: IT-konsultföretag som tillhandahåller tekniska lösningar och tjänster knutna till Infor M3 med fokus på e-handel och mobila applikationer. Infor Alliance Partner. Antal anställda: 42. Antal kunder: 45 (globala). Etableringsår: Verksamhetsort (land): HK i USA med kontor i Sverige, Indien och Australien. Omsättning 2014: 4,1 MUSD. imponeras däremot av M3:s användarvänliga gränssnitt. Infor har verkligen gjort en kovändning och satsar stort på produktutveckling, inte minst deras Cloud-svit som ligger helt rätt i tiden. Vi har kunder på kö som nu vill uppgradera istället för att byta system. M3 är i dag ett komplett och mycket kompetent system för de branscher man riktar sig till och det är Infor som banat väg för detta, menar Johan. Framtiden för LeanSwift på den amerikanska marknaden målas i ljusa och glada färger. Johan förklarar att amerikanerna aldrig är rädda för eller tveksamma till nyheter, bara det finns en trygghet i systemen. Det är ytterst få som fortfarande driftar sina egna servrar, det har man flyttat ut till hosting-partners. Cloud-lösningar är nästa naturliga steg, därför tror jag på en stor expansion för Infor de närmaste åren. Världen förändras, och världen blir mindre. Det är en global marknad i en virtuell värld var du sitter i världen är egentligen ointressant, säger Johan Axelsson innan han ska iväg till flyget för nästa uppdrag. EG EG We believe it is our customers and partners that help us drive innovation. And it s why we want to thank everyone who met us at Movex/M3 Professionals Working Together Conference, With our expertise in OpenText StreamServe and Content Suite and Content Server, and your need for even better solutions, we look forward to helping you continue to innovate, grow, and compete in the Digital-First World. WORKING TOGETHER CONFERENCE 2015 Besök oss i vår monter på Clarion Hotel Post den mars 2015! 2 2 W o r k i n g t o g e t h e r N r

13 Posttidning B Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Torggatan Västerås Enklare än att veckohandla! Vi har länge uppmanat dig att göra som Alfa Laval, SKF, Santa Maria, Granngården, Finnveden och många andra. Att vända dig till Accure när du behöver förbättra din Movex Output. Sagt att det är lika enkelt att köpa dina plugins för dokumenthantering av oss som det är att handla tacos till fredagsmyset. Lika enkelt som att veckohandla. Nu har vi gjort all din dokumenthantering ännu enklare. För vare sig det handlar om efakturor, Facebook-information, uppdateringar av webbshop, fax, utskrift, scanning av dokument eller allt annat som rör dina dokumentflöden har vi en lösning. Den är molnbaserad, enkel att underhålla via webbklient och har dygnet-runt-support. Lika smidig som att med ett klick beställa en matkasse och sedan få maten lagad av en kock. Vi kallar den Accure Business Connect eller ABC. För så lätt är det. Tel: +46 (0)

MIO I TAKT MED TIDen

MIO I TAKT MED TIDen WORKING TOGETHER Nr 2 2014 ÅRGÅNG 9 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Välmöblerad IT-miljö dukar för fortsatt framgång MIO I TAKT MED TIDen INFOR

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt WORKING TOGETHER Nr 4 2011 ÅRGÅNG 6 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Fergas M3 10.1 i Sverige Kina Working Together Conference 2012, Växjö 20-21/3

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk

Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk Magazine #9 2012 pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. Moods of Norway sid 8. Ett av Norges mest framgångsrika fashionföretag

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5.

#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5. #7 2011 logitrans Vi letade efter en supportpartner, där vi så långt som möjligt kunde anlita en och samma konsult, en konsult som känner företaget. Och det har vi har fått från istone. sida 3. Toyota...målet

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 3 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING TEMA LEAN OCH AGILE LYFTER What s next Lawson? Presentationer från koncernchef Harry

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

WORKING. Thule. expansivt medlemsföretag med kompakt och kompetent IT-avdelning

WORKING. Thule. expansivt medlemsföretag med kompakt och kompetent IT-avdelning WORKING Thule expansivt lemsetag kompakt kompetent IT-avdelning MAF 2011 brett utbud ökad lemsnytta Stora konferensen tema Socialt ansvarstagande Öka konferensnyttan så gör IKEA Components WORKING Ansvarig

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Februari 2006, nr. 1, www.microsoft.se/business Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Preem: Så får oljeföretaget en mer raffinerad miljö s.6 Specialfastigheter vinnare på samlad information»

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer