FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone"

Transkript

1 WORKING TOGETHER Nr ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage Nya trender sätter takten PARTNERCASE LEANSWIFT FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone KROSSAT GLAS ÖPPNADE KONFERENSEN s12 13 ANGENÄMA ERFARENHETER FRÅN GÖTEBORG

2 Ansvarig utgivare Roland Kvillborn Redaktionsråd Roland Kvillborn Hima Frenning Jeanette Gren Annika Jörs Redaktör Fredrik Nyby (Texttanken) Annonser Grafisk form Anette Edefalk Annonsmaterial Skribenter PA Lenhov (Texttanken) Fredrik Nyby (Texttanken) Samt eventuellt inbjudna gästskribenter Adress Movex användarförening Lilla Torg Malmö Produktion Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Innehåll Ledare och MAF Info Medlemscase Recipharm Hallå där Jenny Strand, ny ledamot i MAFs styrelse istones Mashups bakom IKEA Components senaste framgångar Det var vi som gjorde konferensen! mingel från Göteborg Infors Patrik Sjöberg om nyheter och utmaningar inom Food & Beverage Konferensdeltagarna gav tummen upp Johanna Albihn ger vägledning i juridikens snårskogar Partnercase ecommerce blev LeanSwifts lycka Tryckt hos ett klimatneutralt företag Åtta.45 Tryckeri AB Omslagsbild: Recipharm Vi finns i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling hos Skandinaviens ledande Food & Beverage-företag. Elvenite är aldrig långt borta när du behöver en pålitlig partner i ditt förbättringsarbete. W o r k i n g t o g e t h e r N r

3 Lyckad integration allt viktigare Integration är ett modeord som svävar i de flesta politiska debatter. Ur ett historiskt perspektiv så har det inom samhällsvetenskapen varit brukligt att tala om assimilation som en vanlig förekommande företeelse. Assimilation i betydelsen: Den process genom vilken en minoritet överger sin egen kultur så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. I vårt samhälle idag är det snarare integration som gäller, alltså: Den process som leder till att skilda enheter förenas vilket också gäller för resultatet av en sådan process. Det är utom alla tvivel att integration inom och runt ERP inklusive Movex/M3 området är viktigt. Och visst har väl vår IT-värld präglats av en hel del assimilation i meningen att man har fått ge upp sin egen sida för att koppla ihop processerna och systemen. Allt fler system ska verka i samklang och vara ihopkopplade. Nu är det bara så att just ihopkopplade inte riktigt räcker för vår tid Det är integration som gäller. Och detta var ämnet för en av våra temadagar som gick av stapeln i mitten av april i samarbete med våra partners och medlemmar. En mycket intressant dag som gav bra insyn i vad integration står för idag. Mikael Boquist från icore berättade bland annat att Deloitte gärna vill tolka CIO som Cheif Integration Officer. Det ligger ju en hel del sanning i detta påstående för en CIO har absolut integration på sitt ansvar. Men precis som i samhället så är det politiskt känsligt när vi tar position i integrationsfrågor. Ingen skillnad med IT. Vilken integrationsplattform ska vi välja? Köra den hemma eller kan vi ha det i molnet kanske? Utbilda egna resurser? Hur mycket får det kosta? Massor med frågor och bara få svar, om än politiska. Om ni inte har funderat ut en integrationsstrategi än så är det hög tid nu, tycker jag. Eller varför inte slå till och skapa ett ICC, Integration Competence Center. Det kommer att sätta integration på kartan för er företagsledning och säkert ge goda effekter. Det mesta och det flesta prylar ska ju vara ihopkopplade. Vi har nog bara sett början av vad internet of things kan göra. C M Y CM MY CY CMY K Ta ett medvetet beslut och samla kompetens och resurser för en lönsam integration. Inte alltid lätt att vara först eller tidig men riktigt tråkigt och farligt att vara sist. Roland Kvillborn vd Movex/M3 Användarförening Advectas är Infors enda Direct Service Partner i Norden som fokuserar på Business Intelligence, Budgetering & Planering till 100%. Vi har idag en samlad erfarenhet från över 100 implementeringar åt företag som använder sig av Movex/M3. Detta ger oss värdefull kunskap inom området, som vi vill leverera till Er! För mer information: eller kontakta oss direkt. Dennis Larsson: , Urban Ekeroth: , Stefan Olsson: , Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn 4 W o r k i n g t o g e t h e r N r

4 m e d l e m s c a s e M3 rätt medicin för effektivare processer T e x t & f o t o : P A l e n h o v, a r k i v R e c i p h a r m Mikael Läkemedelsbranschen är sällan främst när det gäller ny teknik, vi arbetar helst med beprövade tekniker. von Porat, Recipharm >> Att vara kontraktstillverkare av läkemedel innebär dels att möta upp kundernas och myndigheters stränga krav i jämförelse med många andra branscher. Dels ställer det krav på ständig effektivisering för att vara konkurrenskraftig på marknaden. M3 ger oss förutsättningar för fortsatta effektiviseringar som gör att vi kan möta den prispress som råder, säger Mikael von Porat, ansvarig för Supply Chain på Recipharm som i år fyller 20 år. Mikael von Porat Så sent som i mars i år gick Recipharms svenska dotterbolag live efter uppgradering från Movex 10A till M3 version Det var en resa som egentligen påbörjades redan 2006 då en översyn och utvärdering skulle göras av Movex, vilket varit i drift hos Recipharm sedan Efter ett gediget förarbete och en mängd överväganden gav styrelsen i slutet av 2013 sitt godkännande till en uppgradering. Noterbart är att koncernens övriga dotterbolag i Europa har SAP som plattform medan de fyra svenska har Movex/M3. I Sverige är produktionen i huvudsak inriktad på tillverkning av tabletter, krämer, mixturer och pulverpåsar. Sammanlagt tillverkar Recipharm cirka 400 olika produkter i ett flertal olika beredningsformer. Till skillnad från många andra branscher har Recipharm i likhet med andra kontraktstillverkare av läkemedel mycket hårda krav på sina produkter och processer, såväl från kunderna men även från olika länders myndigheter. Först och främst måste vi följa GMP (Good Manufacturing Practice). Våra kunder har ansvar för sina produkter på marknaden och måste själva följa GMP. De måste då försäkra sig om att vi som tillverkare uppfyller de krav som ställs, vilket görs noggrant och kontinuerligt, berättar Mikael. Bland annat ställs extremt hårda krav på spårbarhet och dokumentation av hela verksamheten och dess processer. Till det kommer myndigheternas krav som är minst lika hårda. Då handlar det inte bara om de svenska utan även andra länders myndigheter. Att Recipharm till slut valde att gå vidare med M3 bygger på en lång urvalsprocess, en gedigen utvärdering och riskanalyser. Visst var frågan uppe om inte även vi borde gå över till SAP, men vi kom fram till att en uppgradering av M3 var att föredra, både av kunskaps- och kostnadsmässiga skäl, men även sett till riskerna, berättar Mikael von Porat som varit Recipharm trogen i över tio år. Hans uppdrag är director of Supply Chain vilket omfattar i princip allt inom logistik och inköp. Systemen är visserligen rent funktionsoch standardmässigt ganska lika. Fördelarna med M3 är att det har ett modernare gränssnitt, är enklare att konfigurera och att supply-chain-delen är starkare i M3- standard än i SAP-standard. Recipharm kör i princip samtliga delar av Infors M3 Supply-chain-paket, inklusive ekonomi. Däremot ingen personalredovisning, inte heller någon ren projektmodul eller produktkonfigurator. Någon Cloudlösning finns inte heller i planen inom överskådlig framtid. Vi är inte mogna för det ännu av flera orsaker, framför allt utifrån sekretessen och anpassningen till läkemedelskraven på elektroniska system, säger Mikael och fortsätter: Läkemedelsbranschen är sällan främst när det gäller ny teknik, vi arbetar helst med beprövade tekniker. Våra riskanalyser är väldigt noggranna varför vi sällan går in i nya tekniker innan vi vet att det fungerar och är säkert. Recipharm har i dag uppskattningsvis cirka 300 M3-användare och erfarenheterna av uppgraderingen från Movex version 10A till M är över lag mycket goda. Vårt fokus i projektet var väldigt mycket 1:1, vilket också var relaterat till vår riskminimering. Vi ville inte ha ett projekt där det var för många parametrar, vi ville ha ett tryggt projekt där vi gjorde så få förändringar i systemet och processerna som möjligt, förklarar Mikael. Projektet tog sin början under första halvåret 2014 och genomfördes helt enligt plan och enligt budget. Samarbetet med Merit Consulting har också fungerat bra och enligt plan. Klart att vi haft en del mindre problem längst vägen i ett sådant här stort projekt, men inget som inte har varit hanterbart. De problem vi har stött på har egentligen inte berört M3, det är snarare i integreringen av sidosystemen vi har stött på ganska stora utmaningar. Det är ett stort och långt projekt där det behövs rattas in lite efter hand, och då kan det råda vissa menings- skiljaktigheter. Men i det stora hela har det fungerat väldigt bra och vi har lärt oss en hel del under resan. Och som om uppgraderingsprojektet inte var utmanande nog i sig, passade Recipharm även på att byta hårdvara och plattform. Personligen var jag lite orolig inför det faktum att vi samtidigt med uppgraderingen skulle göra ett teknikskifte från IBM-miljö AS/400 RPG till en Javaversion i SQL (Microsoft). Vi hade få referenser och det fanns andra bolag som hade haft problem, men hittills har det gått helt över förväntan och inga som helst problem med den nya miljön. Jag vet att det fortfarande är ganska många som sitter med AS/400, och det är en trygg miljö och en driftsäker maskin. Men efter ett par månader så har vi inte märkt av något negativt, varken när det gäller driftsäkerheten eller performance. I slutet av mars i år gick alltså Recipharm live i nya versionen. Vi drog i gång i två faser. Vår första svenska enhet gick live i februari, sedan väntade vi en månad för att se att det var stabilt och att det inte var något som behövdes skruvas till. Därefter gick vi live med de tre övriga produktionsenheterna i mars. Alla funktioner är på plats men däremot har man valt att fortsätta med delar av etikettlösningen i den gamla systemlösningen. Det jag önskar mer av i 13.1 är kvalitetsmodulen i standardversion, vilket även kom upp till diskussion i Göteborg. Nu vet jag att det kommer uppgraderingar i och med version Vi har också väldigt stora krav på elektroniska signaturer och elektroniska records, och när det gäller signaturer upplever jag att M3 inte riktigt är fullt utvecklat, säger Mikael som i övrigt bara har gott att säga om årets konferens i Göteborg. Det känns väldigt positivt efter den här konferensen. Nu var det ett tag sedan jag senast deltog, och jag såg väl en svacka för ett antal år sedan då det fanns en osäkerhet vart det skulle ta vägen med Movex och produkten, det stod ganska still i utvecklingen. Men de senaste åren har utvecklingen av M3 i Infors regi varit väldigt positiv. 6 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

5 >> Recipharm Företaget grundat: 1995 av Lars Backsell och Thomas Eldered. Verksamhet: Kontraktstillverkning av läkemedel. Antal produktionsenheter: 14 varav fyra i Sverige (Solna, Höganäs, Strängnäs samt Karlskoga). HK: Jordbro. Antal anställda i koncernen: Omsättning koncernen 2014: Mkr Om Recipharm: Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information besök företagets hemsida: Det enkla är det geniala Önskar du att det fanns en tjänst som var både bred och djup och som kunde ta tag i både de stora och små frågorna när det gäller M3. Titta då närmare på vår M3 Business Line marknadens bredaste end-to-end lösning som innebär att vi kan hjälpa dig med rådgivning & implementering, daglig drift & support, utveckling och kompletterande tjänster. Du väljer om vi ska ansvara för allt eller valda delar av ditt företags behov. Känner du dig nöjd med befintliga lösningar, kan du koppla på oss för att komplettera. Allt är möjligt, det är det som är så genialt. Leverantören med en komplett M3 leverans, läs mer på M3 Implementation M3 Daily Business M3 Improvements M3 Plus 8 W o r k i n g t o g e t h e r N r CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing. Med medarbetare i över 40 länder kan vi vara nära våra kunder och anpassa våra team utifrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget. Experience the commitment

6 Hallå där! Jenny Strand, huvudplanerare på Getinge Disinfection AB och ny ledamot i MAFs styrelse. T e x t & f o t o : P A l e n h o v IKEA Components framåt och live med M T e x t & f o t d : p A l e n h o v Förra sommaren beslutade styrelsen för IKEA Components AB om att uppgradera M3 från version 7.1 till Bakom beslutet fanns dels IKEA-koncernens mål för år 2020 med bland annat nya marknader, fler besökare, ökad omsättning och ökade volymer. Men framför allt användarnas rop efter vassare verktyg. inte säga att alla var nöjda, men de allra flesta var mycket positiva med användarvänligheten. Och samarbetet mellan parterna har fungerat mycket bra under projektet. Vi har jobbat tillsammans tidigare med lyftprojekt och har ett bra samarbete i grunden mellan våra respektive medarbetare och ledningar. Vi är två parter som båda vill ligga i framkant vad det gäller utvecklade produkter. Det är också därför det har fungerat bra när vi jobbat med just de här usability-delarna, säger Anders Östgren. Berätta, vem är du? Jag är en glad problemlösande sångfågel från Småland som gillar att ha kontroll på omgivningen. Jag har alltid varit intresserad av datorer och nyfiken på ny teknik. Skulle även beskriva mig som en framåt person. Den småländska körsångerskan Jenny inledde sin karriär på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik i Lund, men kom till insikt att det inte var konstruktör hon ville bli. Hon bytte spår och tog en examen i industriell systemekonomi som genom att kombinera matematik, teknik, datavetenskap och ekonomi ständigt förbättrar ett system. Efter att tidigare bland annat ha arbetat på en arkitektfirma, anställdes Jenny på Getinge Disinfection AB i Växjö 2004 som produktionstekniker. Ganska snart började jag som produktionsberedare och sedan hösten 2014 har jag haft tjänsten som huvudplanerare. Din relation till Movex/M3? Min bana inom M3 började med Movex 11 som beredare inom produktion. Sedan dess har vi uppgraderat i två omgångar och nu jobbar vi i version Vi har kört Movex sedan 1998, och från 2009 är det M3 som gäller. Det var en helt naturlig väg att uppgradera från de äldre versionerna. Getinge Group Anställda: Säljbolag: 109 Tillverkningsanläggningar: 25 Omsättning: Mkr Getinge Group har sitt huvudkontor i Göteborg men startade i Getinge utanför Halmstad Affärsidén är att erbjuda lösningar som omfattar varor, tjänster och know-how som bidrar till en effektivare vård där resurser för ökad vård-produktion kan frigöras samt att ökad kvalitet och säkerhet kan uppnås inom vården. Getinge Group har tre olika affärsområden Medcial Systems, Extended Care och Infection Control. Getinge Disinfection är en del av Infection Control och är affärsområdets center för disinfektion som ansvarar för produktunderhåll och uppdateringar av befintliga produkter. Användningsområdet för produkterna är rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument på bland annat sterilcentraler, vårdavdelningar, kliniker och vårdcentraler. Främsta fördelarna med M3? M3 har de flesta delarna som ett produktionsbolag behöver. Fördelarna är att användarna inte har så lång startsträcka innan de känner igen sig. Andra fördelar är Mashup och Enterprice search-implementering. Relativt enkelt att koppla mot andra subsystem. Det var på MAF:s årsmöte under konferensen i Göteborg i mars som Jenny efter valberedningens förslag valdes in som ny ledamot. Detta hedersuppdrag ser jag fram emot med spänning och stort intresse. Jag hoppas kunna påverka på ett positivt sätt med min synvinkel från ett användarperspektiv men även att lära mig nya saker och att göra nya bekantskaper. Vad tog du med dig från konferensen i Göteborg? Konferensen var mycket bra anordnad som vanligt och roligt att det var så många som besökte den. Jag tog med mig kontakter till flera samarbetspartners och har redan inlett samarbete med flera av dem. Konferensen bidrar också till att man får en hel del nya idéer. Något du vill skicka med till andra användare, kollegor eller styrelsemedlemmar? Kompetensgrupperna vill jag slå ett slag för. Jag har deltagit på så många jag har haft möjlighet till och blir lika positivt överraskad varje gång. Vi är många som tragglar med samma problem och det är en stor tillgång att kunna diskutera problemlösning tillsammans. Vill även påminna om att använda MAF:s hemsida där finns mycket matnyttigt! För att kunna uppnå målen var en uppgradering ofrånkomlig. Samtidigt ökade kraven från användarna på ett mer modernt och anpassat gränssnitt. Bland många faktorer var det användargränssnittet som blev avgörande, vi behövde ett snabbare system med vassare verktyg, förklarar IKEA Components ITutvecklingschef Pär Hernflo. Projektet skulle ske i samarbete med IT-konsultföretaget istone, vilka kunde erbjuda ett färdigt paket av mashups. Förbättringspotentialen var väldigt stor, och den CVA som togs fram tillsammans med Infor visade att det fanns både stora vinster och framtida möjligheter med en uppgradering. Beräkningar som vi gjort visar att den besparingspotential som uppgraderingen medför täcker stora delar av investeringen för uppgraderingsprojektet. I september inleddes projektet med identifiering och planering, fortsatte under vintern och våren 2015 med utbildning av slutanvändarna, implementering, konfiguration samt fullskaletester. I skrivande stund är Go-live satt till 1 maj, och tidtabellen ser ut att hållas. Den stora fördelen med samarbetet med istone, som har ett 20-tal liknande projekt igång, var alltså paketet med färdiga mashups som de tillhandahöll mallade Pär Hernflo templates där en stor del av förarbetet redan är gjort och där syftet kort och gott handlar om att förenkla användandet av M3-systemet. Mallarna går att applicera på de flesta områden inom Components verksamheter som finans, inköp, produktion, lager, logistik etcetera. IKEA Components är inte rädda för att ta till sig ny teknik. De vill utveckla sina processer och vara steget före, de vill hela tiden vässa sig och göra saker billigare och bättre. Det vill även vi inom istone. Vi sätter oss in i den nya tekniken som släpps från Infor och hjälper kunderna att implementera den, berättar Anders Östgren, på istone. Mallarna är anpassningsbara till den specifika verksamheten och det specifika företaget. Man kan säga att mallen består av motorn, men det behövs även en kaross och du kanske vill ha en annan färg, säger Pär Hernflo målande. Av de cirka 1000 medarbetarna på IKEA Components berörs de allra flesta av uppgraderingen. Vi har gjort slutanvändartester där vi bland annat testat funktionaliteten. Jag törs Mashupsen är byggda i och för Smart Office grundbultarna ska vara standardiserade. Vi kommer att bygga fler mashups efter Go-live, vi ser flera fördelar med det. För att ta exemplet med bilen igen, det behövs fler detaljer för att optimera köregenskaperna och prestandan. Det behövs alltid skruvas och modifieras lite, säger Pär och fortsätter: Med den här investeringen och effektiviseringen ökar vi chanserna att våra IT-system ska klara av att stödja de mål som IKEA satt upp för 2020 med bland annat dubblerad omsättning, tredubblade volymer och fler besökare i varuhusen och på webben. IKEA Vision: Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Anställda: Ca varav drygt 1000 på IKEA Components. Antal varuhus: 315 fördelat på 27 länder. Omsättning 2014: Ca 30 miljarder Euro. IKEA Components har verksamhet i Sverige (Älmhult), Slovakien och Kina och levererar mer än 200 miljoner beslagspåsar per år, men också flera möbelkomponenter, råmaterial och reservdelar. 1 0 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

7 Working Together Conference clarion hotel post i göteborg mars 2015 Cla rion Hotel Post Working Together Conference 2015 G öt ebo r g återblick från konferensdagarna 1. Roland Kvillborn och Louise Nilsson (Thule Sweden), inleder årets Konferens Pubkväll med Maria Vallin (Passion Manager på Clarion Hotel Post), här erbjuder hon vågade deltagare att gå på krossat glas. 3. Affärsutvecklaren och föreläsaren Gustaf Josefsson berättar för oss om förändring i vardagen Färgstarka Ann Westin ser till att vi vaknar till ordentligt Kvällens middag med underhållning av showgruppen Appearance. 6. Björn Bengtsson (GCE Holding) och Lars Steen (istone) höll i presentationen av guldutställarna. 7. Mingel i utställningshallen. 8. Monterbesök hos Paul Svensson (CGI), en av guldutställarna Presentation om senaste nytt i M3 med Henrik Billgren (Infor). Fördel icore på kort och lång sikt! u u Kort ROI Mycket bra TCO 10. Monterbesök hos Helene Apelqvist (UDK), en av silverutställarna. 11. Fullsatt! De separata passen var mycket uppskattade även i år. Hör av dig till med dina frågor! Intelligent Business Integration 11

8 Arbetar du med M3? Konsumenterna utmanar systemen ERP ecommerce Och har... Fakturor Avtal Ritningar Kvalitetsdokument Certifikat Produktblad Kataloger...eller andra dokument? Besök och titta på våra smarta lösningar för M3-användare. Digital Strategy and Experience Design Integrations Business Intelligence Content Management - Det bästa av två världar I 20 år har EPAM levererat tjänster i världsklass, såväl på nyutveckling som på de ledande plattformarna. EPAM erbjuder er de högst uppskattade affärsutvecklarna på M3 i kombination med 11,500+ lika professionella kollegor från våra kompetenscenter i Östeuropa. Av M3-företag som tagit del av det bästa av två världar framhåller vi gärna Dentsply, Getinge, Jula, AssaAbloy, Svedbergs och Santa Maria. EPiServer icore SharePoint M3 QlikView Adobe Microsoft BI BizTalk T e x t & f o t d : p A l e n h o v En produkt som växer och utvecklas snabbt är Infors svit för Food & Beverage. Kraven på livsmedelsproducenterna att kunna säkerställa såväl kvalitet som food-safety växer i takt med att konsumenternas krav och köpvanor förändras. En tydlig trend är att konsumenter idag i allt större omfattning väljer mer färskvaror och produkter med kortare hållbarhet. För Infor är utmaningen att hålla jämn takt och helst ligga steget före dessa trender. Vår Fresh Food Planner (FFP) ämnar att stödja denna typ av företag i planeringen av färska produkter, berättar Patrik Sjöberg som är Product Director för Food & Beverage på Infor. I samband med konferensen i Göteborg höll Patrik Sjöberg, som har mångårig erfarenhet av affärssystem för livsmedelsindustrin, ett föredrag om just trender och utmaningar och vad Infors produkter kan bidra med för att möta dessa. Produktlivscyklerna blir allt kortare. PLM, mer agila produktionsmetoder och planering blir viktigare än bara volym. Många företag försöker styra upp produktutvecklingen för att bli snabbare men också för att kunna hantera större mängder information om produkterna såsom allergener och näringsvärden men även olika klassificeringar, förklarar han och fortsätter: QMS-modulen (Quality Management System) och Graphical Lot Tracker (GLT) är centrala för att stödja våra kunder i denna process. GLT är en unik lösning som alla livsmedelsbolag borde äga idag Bland Infors F&B-kunder finns starka svenska varumärken som Kavli, Skånemejerier, Cloetta, Scan och Lantmännen men även betydande varumärken och kunder i Europa, USA och Asien. Och det är de producerande livsmedelsföretagen och de företag som jobbar med Vår spårbarhetslösning är unik. Den är snabb, enkel och säker för att garantera snabba återkallelser. Patrik Sjöberg distribution av livsmedel som är den centrala kundgruppen. Vi erbjuder kompletta affärssystem med M3 i botten och har även flera så kallade Best of Breed -lösningar inom exempelvis Advanced Planning och Product Life Cycle Management. De senare används av företag som kör SAP:s och Oracles affärssystem. Det som kännetecknar Infors systemlösning är att den är heltäckande och att systemet är byggt från industrin i grunden. Vår spårbarhetslösning är unik. Den är snabb, enkel och säker för att garantera snabba återkallelser. Företag nyttjar den även då kunden gör revisioner av deras matsäkerhet. Med Smart Office och Infor Ming.le åstadkommer vi en ökad användbarhet och enkelhet. Bland nyheterna nämner Patrik Sjöberg den nya M3-versionen 13.3 som innehåller massor av funktionella och tekniska förbättringar lanseringen står på tröskeln. Även den nya integrerade QMS-modulen för kvalitetsstyrning i produktion, inköp, lager samt den nya modulen för inköp av exempelvis spannmål och grönsaker, GCM Grower Contract Management vill Patrik lyfta fram. I den sistnämnda processen sluter tillverkaren avtal med bönder om volymer och kvaliteter som ska levereras. Pris- och betalningsmodellen är komplicerad med tillägg och avdrag för attribut som fukthalt, fetthalter, protein, hyra av lager etcetera. GCM-modulen är konfigurerbar avseende attribut som priskomponenter som beräknas med hjälp av formler för att stödja många typer av avtal inom olika livsmedelssegment, förklarar Patrik som också vill slå ett slag för Cloudlösningen. Kunden slipper då jobbet med servrar, databaser, operativsystem och att säkerställa att allt är uppe och snurrar. Istället kan denne fokusera på sina affärsprocesser och ett optimalt nyttjande av sitt affärssystem. Man har hela tiden tillgång till senaste funktionalitet och teknik då Infor ser till att lägga på fixar, och uppgraderar till nya versioner enligt överenskomna planer. Kostnaden för lösningen blir dessutom lättare att förutspå då man har ett fast pris per användare och månad. Däremot bör kanske företag inom Pharmaceupticals avvakta något då de har speciella krav att certifiera sina processer och de versioner av affärssystemet de kör. Värt att notera är att den senaste tidens snabba utveckling har lett till att Infor ökat sin bemanning inom produktutveckling kring M3. Även M3 som ERP-system har stadigt förbättrat sin position inom Infor och har varit den bäst säljande produkten de senaste 12 månaderna. W o r k i n g t o g e t h e r N r

9 Cla rion Hotel Post Working Together Conference 2015 G öt ebo r g 3 snabba frågor till PARTNERS 1. Vilka förhoppningar hade ert företag på årets MAFkonferens? 2. Hur upplevde ni intresset för era erbjudanden? 3. Är ni nöjda med aktiviteten har ni noterat något som ni eller arrangörerna skulle behöva förbättra till nästa år? Feedback Från utställningshallen Linda Persen och Johan Axelsson, LeanSwift 1. Vårt mål med att delta på MAF är att träffa M3-kunder och lära oss mer om deras behov av tjänster & produkter för M3. 2. Väldigt stort intresse för ehandel just nu. 3. Att fika endast serveras i utställningshallen:) Tina Algkvist, Merit Consulting 1. Vi på Merit såg fram mot att etablera nya och utveckla befintliga relationer, men även koppla samman olika kunder för att ta lärdom av varandras svårigheter och möjligheter. Att samla så många personer med så mycket kunskap om M3 under ett och samma tak i två dagar skapar möjligheter att utveckla och diskutera den svenska M3- marknaden. Detta gör att MAF är en viktig mötesplats. Sen är vi på Merit såklart ute efter att skapa nya affärsmöjligheter. 2. Merit är ett företag som expanderar detta tack vare våra otroligt duktiga och erfarna medarbetar som hela tiden levererar högkvalitativa leveranser till våra kunder. Detta blev tydligt under de två dagarna på MAF. Vid möten med våra kunder påpekades Merits höga kompetens och kundnöjdhet men även vår starka position som Infors Most valuable partner. Vår Portal produkts mobilitet, är något som vi efter mässan kan konstatera ligger helt rätt i tiden för M3-marknaden. Vi på Merit ser positivt på framtiden. 3. Vi är mycket nöjda med årets MAFkonferens. Det var en god stämning och intressant att se att Infors ekosystem nu fungerar mycket bra. Carl-Gustav Schimmelmann, TimeXtender 1. Da det var første gang var vores forventninger at medlemmerne ville være interesseret i det nye. 2. Jeg synes medlemmerne viste fin interesse for vores produkt og var generelt interesseret i hvordan vi kunne hjælpe dem. 3. Jeg synes hele setuppet var rigtigt fint, nok det bedste arrangement jeg har deltaget i. Umiddelbart har jeg ikke noget, som jeg synes kunne gøres anderledes. Vi vil nok selv sørge for at vi har bedre plads til at vise vores produkt. Lena Hesselberg, Comactivity Sweden 1. Nätverkande med kunder, leverantörer och få nya kundkontakter, samt uppdatering om vad som sker inom Infor. 2. Bra! 3. Vi är nöjda, det skulle kunna vara lite mer utrymme mellan utställarna. 3 snabba frågor om UTBILDNING 1. Vilken utbildning gick du på måndag eftermiddagen och hur kom det sig att du anmälde dig till den? 2. Uppfyllde utbildningen dina förväntningar har ni på företaget följt upp utbildningen? 3. Kan du tänka dig att gå på utbildning även nästa år om det erbjuds? 3 snabba frågor till KUNDER 1. Har du varit på Working Together Conference tidigare? 2. Vad hade du som huvudsakligt intresseområde på konferensen? 3. Vad upplevde du som största nyttan kommer du delta nästa år? Berit Kvist, Sandvik IT Services Att utvärdera är avgörande i allt förbättringsarbete. Hur gick konferensen? Vad tyckte deltagarna? Hur planerar MAF sin verksamhetsutveckling framöver? Jeanette Gren, projektdeltagare i konferensgruppen och administratör på MAF, har svaren! Vad tyckte du som arrangör om årets Working Together Conference i Göteborg? Min personliga uppfattning är att det blev ett både lyckat och trevligt event. Vi hade ett jättebra samarbete med konferenspersonalen på Hotel Clarion Post genom hela projektet. Stämningen på plats kändes väldigt bra och vi fick många spontana och positiva kommentarer från både medlemmar och utställare. Ni genomförde en enkät bland besökarna. Vilka är de mest värdefulla utvärderingssvaren i den? Ett av de viktigaste svaren är att drygt 95% upplevde att konferensen motsvarade deras förväntningar och att samma siffra visar antal deltagare som kan tänka sig att komma även nästa år. Lokalerna och valet av konferensort var också mycket uppskattat, liksom spårprogrammet och de engelska passen. 1. Inköp Lager produktion Mashup. 2. Ja, vi har installerat och gjort lite tester av Mashup. 3. Ja absoult om det är nåt ämne som är intressant. Utbildningen var det mest intressanta på årets MAF. Lena Pantzar, Getinge Infection Control 1. Ja, när det var i Tylösand, Halmstad. 2. Nyheter men Mashup sessionerna både på måndagen och tisdagen var jättebra. 3. Inspirerande, lärorikt, knyta nya kontakter. Ja absolut om jag har möjlighet. Daniel Johnsson, Lantmännen IT 1. Utbildning runt Report Manager och Ad Hoc Reporting. 2. Förstod inte att det var en utbildning utan kändes mer som en presentation av produkten. 3. Jadå, det var intressant och jag tror det är bra om det inte blir för mycket utbildning men inte heller för mycket införsäljning. Hans Brickeus, Alfa Laval Lund 1. Jag har varit med några gånger. Förra gången var på Arlanda Nyheter i användargränssnittet såsom H5- klienten och Mashups. Teknik & IT med ION. 3. Största nyttan var att få träffa andra kunder och utbyta erfarenheter, få en inblick i framtiden som Infor ser den. Jag kommer att delta nästa år. Vad vi måste jobba med är att på ett bättre sätt arrangera utställarutrymmet, både vad gäller monterytor och tillgänglighet. Synpunkter på underhållning och musik på tisdagskvällen visar också en del för oss att förbättra men som helhet visar utvärdering att detta var en lyckad aktivitet. Hur ska ni utveckla verksamheten och nästa års konferens kan du redan nu avslöja var konferensen blir nästa år? Konferensorten är ännu inte bestämd men beslutet tas innan sommaren. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är så klart läge och tillgänglighet samt lokaler och logiarrangemang. Vad vi närmast börjar arbeta med inför nästa års konferens är att komplettera med engelsk information till deltagare och utställare. Vi tittar också på spårprogrammets innehåll för att hitta och samla in intressanta medlemscase redan nu. Så inför WTC 2016 har vi goda förhoppningar om att kunna skapa ännu ett intressant, givande och välbesökt event. 1 6 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

10 Mashup för er utvecklingtrevlig Se vårt effektiva Mashup-paket med ännu fler smarta personaliseringar. Sommar! Önskar vi på Movex /M3 användarförening Roland, Hima & Jeanette ÖNSKAR NI EN PARTNER FÖR ALLA ERA M3-FRÅGOR Hur säkerställer ni att ni får ut affärsnyttan av era BI-investeringar? Våra erfarenheter visar att det ofta saknas en tydlig koppling till företagens övergripande strategier och affärsmål i samband med implementering av Business Intelligence (BI). Flertalet kunder nöjer sig med att standardiserat få ut försäljningsstatistik och huvudbok när de egentligen skulle kunna få ut så mycket mer och av högre relevans. På Advectas har vi under åren utvecklat en metod där vi tillsammans med våra kunder systematiskt tar fram en värdeanalys (Value Assessment) med tillhörande ROI och prioriteringsordning (Road Map) för genomförandet av det vi kallar Strategidriven Business Intelligence. Vad som mäts blir gjort brukar man ju säga och här vill vi även lägga till vikten av att mäta rätt saker, inte bara att mäta saker rätt. Vi brinner för beslutsstöd och inget annat. Med beslutsstöd menar vi hela vägen från styrelserummet till operationell uppföljning och analys ute i linjen. Advectas är Infors enda Direct Service Partner i Norden som fokuserar på Business Intelligence, Budgetering och Planering till 100%. Detta har gett oss bra kännedom om behovsbilden av BI hos Infors kunder i olika branscher. Vill du veta mer, besök eller kontakta oss direkt. Dennis Larsson: , Urban Ekeroth: , Stefan Olsson: , Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn

11 j u r i s t e n t i p s a r Er vision vår expertis Vi är experter på IT-lösningar som stödjer och driver verksamheter framåt. Vi ser till att ni har förutsättningarna för förändring och tillväxt. Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift T e x t : j o h a n n a A l b i h n, a d L e g u s A B FRÅGA OSS! Vi hjälper dagligen våra kunder med svar på M3-frågor kring Teknik, Applikation och Utveckling. SNABB OCH STABIL M3-SUPPORT SOM TAR ANSVAR HELA VÄGEN. LÄS MER PÅ ISMOTEC.SE Erfarenhet Kompetens Engagemang John-Arne Eiken CEO Bademiljø Nytänkande EFTER EN GRUNDLIG UPPHANDLING VALDE VI UDK BLAND 20 AKTÖRER twitter.com/udksweden Kvalitet GRÄNSSNITTET HAR GETT OSS EN BÄTTRE ÖVERBLICK MEN OCKSÅ EN SNABBARE OCH SÄKRARE FAKTURAHANTERING Hans Thornéus Förvaltningsledare Finance-Accounting LKAB Tillsammans skapar vi succé På många företag verkar det under framförallt 2000-talet blivit en trend att även de anställda som har en tidsreglerad anställning arbetar långt mer än den 40 timmars arbetsvecka som gäller enligt lag i Sverige. Det är inte heller helt ovanligt att arbetsgivaren saknar ett bra system för att kontrollera schemaläggningen och tidsrapporteringen för den anställde. Detta kan nu bli mycket kostsamt för företaget då nya skärpta regler i arbetstidslagen trädde i kraft den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 med konsekvensen att det nu ställs hårdare krav på att en arbetsgivare har koll på personalens antal arbetade timmar. Syftet med lagen är att ge de anställda skydd mot alltför stora uttag av arbetstid. Arbetstidslagen är tillämplig på i stort sett allt arbete som en arbetstagare utför för en arbetsgivare och detta oavsett om anställningen är statlig, kommunal eller privat. Till skillnad från den tidigare lagen som endast reglerade överträdelser av reglerna om övertid har skyldigheten i den nya lagen utvidgats till att omfatta även felaktig tillämpning av bestämmelserna om ordinarie arbetstid, jourtid, övertid, mertid, dygnsvila och veckovila. Det är Arbetsmiljöverket som ska pröva frågor om sanktionsavgifter och de kan nu direkt ta ut en avgift av ett företag som bryter mot de nya reglerna. Denna sanktionsavgift tas ut vid brott mot bestämmelserna om ordinarie arbetstid och Arbetsmiljöverket behöver bara visa att arbetsgivaren har tillämpat arbetstidsreglerna felaktigt för att kunna ålägga arbetsgivaren en sanktionsavgift. Detta innebär att företaget inte längre kan hävda god tro för att undgå betalningsskyldighet. Företaget har dock en möjlighet att bestrida kravet om de skulle anse att detta är ogrundat. Prövning sker av förvaltningsdomstolen efter Arbetsmiljöverkets ansökan om att företaget skall åläggas att betala den av dem utdömda avgiften. Notera att även den som lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt till Arbetsmiljöverket, när verket har begärt upplysningar eller handlingar, kan dömas till böter. Enligt de nya reglerna gäller strikt ansvar, det vill säga det görs ingen utredning eller bedömning av vems felet är eller om felet beror på ett avsiktligt agerande eller slarv. Konsekvenserna för ett företag med många anställda där överträdelsen anses utgöra många timmar kan bli omfattande då avgiften är 1% av prisbasbeloppet (2015 år prisbasbelopp är kronor) per otillåten timme. För ett företag med 25 anställda skulle det innebära 445 kr per timme och anställd, totalt kr per otillåten timme. Arbetstidslagen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal och Arbetsmiljöverket kan även medge avvikelse från vissa bestämmelser, såsom exempelvis regeln om att den ordinarie arbetstiden får uppgå till maximalt 40 timmar per vecka, förutsatt att företaget kan styrka att särskilda skäl finns. Vikten av att ha väl etablerade rutiner kring schemaläggning och tidrapportering har därför ökat och det måste gå att kontrollera hur många timmar varje anställd har arbetat. För många företag kan det nu vara väl investerad tid att säkerställa att de nya reglerna efterlevs internt för att undvika risken att drabbas av en framtida sanktionsavgift. W o r k i n g t o g e t h e r N r

12 P a r t n e r c a s e LeanSwift på tröskeln till framtiden T e x t : P A L e n h o v EG Tacticus Assist Infor M3-kompete On demand EG Tacticus Assist Infor M3-kompetens On demand För er som hade möjlighet att lyssna till Gustaf Josefssons inspirationsföreläsning på konferensen i Göteborg i mars, minns säkert hans tes Det vi vet minst om är framtiden. Det Floridabaserade och delvis svenskägda LeanSwift har i alla fall en fot i framtiden. Det är en otroligt spännande utveckling, och det här är bara början, säger företagets CEO Johan Axelsson. Det var 2011 som LeanSwift grundades av Johan Axelsson, ytterligare två svenskar och en amerikan. Företaget har i dag sex delägare och ett globalt team på 42 personer. LeanSwift är en innovativ Infor Partner som levererar ecommerce och Mobile apps till M3 kunder på den globala marknaden. Företaget har under de fyra första åren vuxit snabbt och organiskt. De flesta anställda konsulter har rekryterats inom Movex/M3-nätverket, men är utspridda över världen. Johan Axelsson själv till exempel, började sin bana på utvecklingsavdelningen i Linköping De flesta av oss har vår bakgrund i antingen Intentia, Lawson eller Infor, det är där vi har vårt hjärta, förklarar Johan. LeanSwift är egentligen resultatet av Johans längtan att göra något nytt, då helst i en varmare del av världen än Sverige. Att det blev just Florida och USA var mer en tillfällighet. Jag blev introducerad för några likasinnade i USA via en vän, och fann då Pauli Thevar från Cincinatti, Ohio. Vi var båda sugna på att bygga ett bolag, och eftersom M3 är spritt över hela USA spelade det ingen roll var vi satt, bara det var nära en flygplats. LeanSwifts verksamhet, som till hundra procent är dedikerad till Infor M3, inleddes med M3-tjänster och support till M3- kunder i USA med uppgraderingar och effektiviseringar. Eftersom flera av oss har en bakgrund av produktutveckling började vi ganska tidigt jobba med lean-tänk, varför uppfinna hjulet igen när vi kan använda och utveckla etablerade produkter. Johan fortsätter: Vi hade en M3-kund som var ute efter en skräddarsydd e-handelslösning. Vi undersökte marknaden och fann då Magento som vi integrerade med M var lösningen uppe och snurrade, och efter en deal med kunden lanserade vi ecommerce på bred front. Denna produkt tillsammans med vår traditionella ERP-konsultverksamhet har blivit vår framgångsaga. Ett annat expansivt område för LeanSwift är mobila lösningar och logistiklösningar. I år gör företaget exempelvis en stor satsning på utveckling av mobila lösningar för iphone och ipads. Vår ambition är att på sikt kunna köra hela M3 via telefon, fast i en smalare och skräddarsydd variant, och givetvis som ett komplement till den traditionella datorapplikationen. Marknaden i USA är självklart större liksom företagens storlek i jämförelse med Sverige och Europa. Fördelar är också att det inte finns några påtagliga språkliga, kulturella eller monetära barriärer. M3 däremot, som har rötterna i Sverige och Nordeuropa, har fler M3-kunder i Sverige än i hela USA där SAP och Oracle är ledande inom ERP. Alltfler upptäcker och LeanSwift Verksamhet: IT-konsultföretag som tillhandahåller tekniska lösningar och tjänster knutna till Infor M3 med fokus på e-handel och mobila applikationer. Infor Alliance Partner. Antal anställda: 42. Antal kunder: 45 (globala). Etableringsår: Verksamhetsort (land): HK i USA med kontor i Sverige, Indien och Australien. Omsättning 2014: 4,1 MUSD. imponeras däremot av M3:s användarvänliga gränssnitt. Infor har verkligen gjort en kovändning och satsar stort på produktutveckling, inte minst deras Cloud-svit som ligger helt rätt i tiden. Vi har kunder på kö som nu vill uppgradera istället för att byta system. M3 är i dag ett komplett och mycket kompetent system för de branscher man riktar sig till och det är Infor som banat väg för detta, menar Johan. Framtiden för LeanSwift på den amerikanska marknaden målas i ljusa och glada färger. Johan förklarar att amerikanerna aldrig är rädda för eller tveksamma till nyheter, bara det finns en trygghet i systemen. Det är ytterst få som fortfarande driftar sina egna servrar, det har man flyttat ut till hosting-partners. Cloud-lösningar är nästa naturliga steg, därför tror jag på en stor expansion för Infor de närmaste åren. Världen förändras, och världen blir mindre. Det är en global marknad i en virtuell värld var du sitter i världen är egentligen ointressant, säger Johan Axelsson innan han ska iväg till flyget för nästa uppdrag. EG EG We believe it is our customers and partners that help us drive innovation. And it s why we want to thank everyone who met us at Movex/M3 Professionals Working Together Conference, With our expertise in OpenText StreamServe and Content Suite and Content Server, and your need for even better solutions, we look forward to helping you continue to innovate, grow, and compete in the Digital-First World. WORKING TOGETHER CONFERENCE 2015 Besök oss i vår monter på Clarion Hotel Post den mars 2015! 2 2 W o r k i n g t o g e t h e r N r

13 Posttidning B Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Torggatan Västerås Enklare än att veckohandla! Vi har länge uppmanat dig att göra som Alfa Laval, SKF, Santa Maria, Granngården, Finnveden och många andra. Att vända dig till Accure när du behöver förbättra din Movex Output. Sagt att det är lika enkelt att köpa dina plugins för dokumenthantering av oss som det är att handla tacos till fredagsmyset. Lika enkelt som att veckohandla. Nu har vi gjort all din dokumenthantering ännu enklare. För vare sig det handlar om efakturor, Facebook-information, uppdateringar av webbshop, fax, utskrift, scanning av dokument eller allt annat som rör dina dokumentflöden har vi en lösning. Den är molnbaserad, enkel att underhålla via webbklient och har dygnet-runt-support. Lika smidig som att med ett klick beställa en matkasse och sedan få maten lagad av en kock. Vi kallar den Accure Business Connect eller ABC. För så lätt är det. Tel: +46 (0)

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Välkommen till EG Utility Användarträff 2015

Välkommen till EG Utility Användarträff 2015 Välkommen till EG Utility Användarträff 2015 årets IT-konferens för dig ANVÄNDARKONFERENS PÅ SCANDIC INFRA CITY Upplands Väsby, den 24-25 september 2015 Kom och nätverka, träffa branschexperter och ta

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT

ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT ifood EFFEKTIV LOGISTIK OCH SÄKER MAT We ll gui de you Vad är ifood? ifood, powered by Microsoft Dynamics AX är en färdig affärssystemlösning för livsmedelsbranschen med fokus på leverantörer till dagligvaruhandeln

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Working Together Conference 2012-03-21

Working Together Conference 2012-03-21 Working Together Conference 2012-03-21 Systemair-koncernen Systemair AB är moderbolaget för Systemair-koncernen och grundades 1974(under namnet Kanalfläkt AB) av bl.a. Gerald Engström som fortfarande är

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering?

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering? FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? START Behöver du ett enda system för tidsregistrering? Är det extremt viktigt att skydda dina data? Har du behov av att hålla

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer