RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad"

Transkript

1 En tidning om informationslogistik från Strålfors # Så når du RÄTT person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad 4 5 TÄTARE SAMARBETE FÖR bättre RESULTAT 8 9 PROVSVAR DIREKT E-FAKTUROR TILL KUNDERNA KONTANTLÖST SPORTLÄGER

2 ledare Hittar du till din kund på rätt sätt? 3 Att prata med sina kunder handlar idag mycket om smart kommunikation att som företag välja rätt kanal till rätt person vid rätt tidpunkt för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå fram med budskapet. Men vägen dit är lång och kantas av många svårigheter. Att samordna och effektivisera sin kunddatabaser för att i nästa led på ett bra och effektivt sätt kommunicera med kunderna är krävande. För att lösa kommunikationsbehov av den typen krävs ofta skräddar sydda lösningar och täta relationer med alla leverantörer. Strålfors besitter en unik kompetens som gör att vi kan erbjuda dig en helhetslösning oavsett teknik och material. Genom att låta oss sköta informationslogistiken kan du ägna dig åt din kärnverksamhet det som ditt företag är bäst på. I det här numret av Infolog Magazine kan du bland annat läsa om hur Lindex genom att välja Strålfors som samarbetspartner lyckats ta steget full ut och bli ett modeföretag. En väl fungerande informationshantering bidrar till att driva utvecklingen framåt. Vi tittar också på den brittiska marknaden som anses ligga ett par år före de nordiska länderna inom traditionell direktmarknadsföring. Där är massutskickens tid förbi och de individuella breven och relationsbyggandet det som gäller. Strålfors har under de senaste åren investerat i verktygen som krävs för framtidens kommunikation, såväl digital som fysisk. Nu är det upp till dig att berätta för oss hur du vill att resultatet ska se ut. För till syvende och sist är det dina behov som styr hur vi löser processen. Steinar Høistad divisionschef Information Logistics Tillämpning av tekniken nyckeln till framgång Behovet av informationslogistik växer snabbt i hela världen. Och Ljungby har blivit ett centrum i utvecklingen. Efterfrågan på utbildade informationslogistiker är stor. Om tio år är det informationslogistik som skapar en ny produk tivitetsboom. 3 Växande informationsvolymer håller på att bli en flaskhals i utveckling av både företag och offentlig verksamhet. För att effektivisera informationsflöden behövs informationslogistik. Därför finns Centrum för informationslogistik, CIL, i Ljungby. Vi finns som en följd av initiativ från näringslivet i regionen. Ända sedan vi började verksamheten 2001 har närings livet varit en viktig kraft i utvecklingen av vår verksamhet. Inte minst Strålfors har spelat en viktig roll, be rättar Magnus Hellgren, vd för CIL. Sedan 2001 har CIL bedrivit utbildning i informationslogistik, först masterutbildning för yrkesverksamma, sedan en treårig grundutbildning på högskolenivå. Vi märker en mycket stor efterfrågan på de informationslogistiker som vi har utbildat. De hamnar ofta på kvalificerade positioner i de företag de anställs, säger Magnus Hellgren. Metod för att effektivisera flöden Han har mycket bra koll på de studenter som har lämnat utbildningen och vet att de både är nöjda med sin utbildning och fungerar väl ute på företagen. På CIL definieras informationslogistik som en metod för att effektivisera informationsflöden genom att lägga ett logistiskt synsätt på dessa flöden. I dag är information en överflödsvara. Det finns mycket att tjäna på att styra informationsflöden till rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Här är också val av kanal otroligt viktigt. Att organisera informationsflöden så effektivt som möjligt är inte en teknisk fråga utan en logistikfråga, en fråga om att organisera flöden, säger Magnus Hellgren. Han anser att det är märkligt att så mycket högre utbildning koncentreras på en så grundläggande teknisk nivå och att så lite intresse ägnas åt tillämpning av den nya tekniken. Med ettor och nollor går det inte att komma särskilt långt. Genom att hitta smarta sätt att tilllämpa de tekniska kunskaperna, exempelvis inom informationslogistik, finns enorma effektivitetsvinster att göra. Om tio år är det informationslogistik som skapar nästa produktivitetsboom, hävdar han. Internationellt sett ligger Sverige långt fram när det gäller informationslogistik, men även här finns mycket att göra. En växande bransch Att efterfrågan på informationslogistiker från Ljungby är stor hänger inte bara samman med en växande bransch. Vi har utformat utbildningen så att den sker både i nära samarbete med företag och offentliga verksamheter och direkt ute på arbetsplatserna. Det gör att utbildningen anpassas väl till behoven av effektivisering i den verkliga verksam het de ska arbeta i, berättar Magnus Hellgren. Det här sättet att bedriva utbildning har slagit väl ut och har också inneburit att nya utbildningsbehov har definierats i kontakterna med företagen. Nya utbildningar har startats och en helt ny utbildning i internationell industriell försäljning planeras inför hösten Per Samuelson som är koncernchef i Strålfors och vice ordförande i CIL berättade att det är svårt att rekrytera kvalificerade säljare för internationell verksamhet. Många ungdomar utbildar sig för att arbeta med marknadsföring på ett strategiskt plan, men få kan verkligen sälja, säger Magnus Hellgren. Den nya utbildningen ska vara treårig och både innehålla inslag av praktik och studier på utländska universitet. På samma sätt som inom informationslogistik ska den nya utbildningen vara inriktad på att tänka i nya banor och hitta nya lösningar på praktiska problem. Teorier blir riktigt intressanta när de har en praktisk tillämpning, anser Magnus Hellgren. Det finns mycket att tjäna på att styra informationsflöden till rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. 3 Magnus Hellgren är vd för Centrum för Informationslogistik, CIL, i Ljungby. CIL i Ljungby 3Centrum för informationslogistik, CIL, drivs som ett aktiebolag. 3CIL har ett antal partnerföretag som är med och formar utbildningen. Några av dem är också representerade i CIL:s styrelse. 3Lärarna vid CIL kommer från Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Jönköping. 3Just nu finns 85 studenter på CIL. TRENDER 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 DANMARK NORDEA Tätare samarbete för bättre resultat Sverige Nordea vill stärka relationen med sina strategiska samarbetspartners. Som ett led i det arbetet besökte representanter för Nordeas koncernledning Strålfors anläggning i Brøndby utanför Köpenhamn i slutet av augusti. Nordea 3 Nordea har cirka 10 miljoner kunder, över kontor och en ledande ställning inom internettjänster med 4,8 miljoner e-kunder. 3 Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 3 Strålfors inledde samarbete med Nordea Nordeas vision är att uppfattas som den ledande banken i Norden. Vi vill skapa det absolut bästa värdet för våra kunder och aktieägare. För att kunna göra det krävs det hängivna anställda, professionella externa partners och en ömsesidig förståelse för vad som krävs. Jag hoppas att kombinationen av det vi har att erbjuda och en fortsatt dialog med våra partners kommer att hjälpa oss att möta och till med överträffa kundernas förväntningar, skrev Markku Pohjola, vice koncernchef för Nordea, i samband med ett stort partnerseminarium i Stockholm i september. Vi har redan idag ett bra samarbete med Nordea och deras övriga partners. Vi hjälper Nordea med totalt 250 miljoner print som packas i närmare 130 miljoner kuvert. Nu handlar det om att att knyta ännu bättre kontakter mellan företagen, berättar Henrik Sørensen, chef för International Sales Informationlogistik på Strålfors Vi optimerar hela tiden våra lösningar och detaljer i produktionen tillsammans med Nordea och ett ännu tätare samarbete gör det lättare för oss att se alla olika behov som kan uppstå, fortsätter Henrik Sørensen. Utan våra kunders intresse och samarbete kan vi inte utvecklas och bli en bättre leverantör. Högt värde i fysisk kommunikation En del av den kommunikation som idag sker på papper kommer i framtiden att föras över till andra medier. Men vi får inte glömma bort att värdet i den fysiska kommunikationen fortfarande är mycket högt, påpekar Henrik Sørensen. Det bekräftar inte minst den starka utvecklingen inom digitalt fyrfärgsprint som ger ytterligare en dimension i företagens kundkommunikation. Inom kort kommer Strålfors att kunna printa lika stora volymer i fyrfärg som man idag klarar i svartvitt. För en bank som Nordea kan det till exempel betyda mer överskådliga kontoutdrag, individuella bildlösningar på personliga brev och en bättre målgruppsoch intressekommunikation. Det kan vara allt från grafer och illustrationer över tillgångarna på banken till bilder på din privata bankrådgivare eller ditt bankkontor, förklarar Henrik Sørensen och fortsätter: Vi vet att människor i allmänhet reagerar bättre på bild än på bokstäver. Det här är en stor möjlighet, men det kräver också mycket av oss som jobbar med det. SRM ger full spårbarhet Under besöket hos Strålfors på anläggningen i Brøndby fick Markku Pohjola en grundlig genomgång av säkerhetssystemet SRM som Strålfors utvecklat. SRM står för Strålfors Reliable Mailing och har medfört en markant förbättring av produktionskvaliteten. Systemet säkerställer att brevförsändelser som överensstämmer med kundens indata släpps vidare till postdistributör. De kuvert som inte klarar de stränga kriterierna för godkännande avskiljs automatiskt för manuell utredning. SRM ger full spårbarhet ner på försändelse nivå. Kontraktet med Nordea gäller alla nordiska länder. Och det finns fler kunder som agerar på samma sätt. Vi får allt fler kunder som agerar på en större marknad och som samtidigt strävar efter tätare relationer. Därför är det viktigt för oss på Strålfors att också röra oss åt det hållet, säger Henrik Sørensen. Med en större marknad följer utmaningar som att kommunicera på olika språk och att förstå olika kulturer. Strålfors har egen verksamhet i sju länder och stora anläggningar i alla nordiska länder. Vi erbjuder kunden säkerhet. Om produktionen av någon anledning ligger nere på en av våra anläggningar kan vi snabbt och säkert flytta produktionen för att säkra leveransen. Vi kan både agera globalt och lokalt. Som internationell aktör ser vi helheten samtidigt som vi på lokal nivå har en god finger toppskänsla, säger Henrik Sørensen. 3 Markku Pohjola från Nordea får en guidad tur på anläggningen i danska Brøndby av Henrik Sørensen, chef för International Sales på Strålfors Informationslogistik Strålfors. Till höger, Steinar Høistad, divisionschef för Strålfors Informationslogistik. 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 trender Skräddarsydda lösningar branschens framtid 3 Grant Bloomfield är managing director för Strålforsägda DPS Direct Mail i södra London. Inom traditionell direktmarknadsföring anses Storbritannien ha ett försprång på 4 5 år jämfört med de nordiska länderna. Så vad händer då på den brittiska marknaden idag? 3 Jag ser tre viktiga trender hos våra kunder: företagen gör allt färre massutskick, de lägger allt större vikt vid så kallad retention mailing och de är mer och mer angelägna att använda flera mediakanaler i sina utskick. Att skicka stora mängder print till många är på väg bort här, säger Grant Bloomfield, managing director för Strålforsägda DPS Direct Mail i södra London. Företagen som jobbar inom direktmarknadsföring måste hela tiden vara uppdaterade, hela tiden känna av de nya trenderna. En aktuell brittisk undersökning visar att e-utskicken för första gången överstiger de traditionella breven. Total flexibilitet från maskiner till produktion är otroligt viktigt. Den stora skillnaden idag jämfört med för några år sedan är att det finns betydligt mer data att jobba med. Många av våra kunder vill kommunicera med sina viktigaste kunder med skräddarsydda lösningar, säger Grant Bloomfield. Vi kan ta British Gas som exempel på hur man skapar tätare relationer. De skickar regelbundet ut individuella brev till sina viktigaste företagskunder, totalt I varje brev finns ett visitkort med färgbild på företagets kontaktperson. Men eftersom de är 166 stycken totalt, slutar givetvis några medan andra gifter sig och byter namn eller klipper sig och färgar håret. Då måste det finnas ett snabbt och effektivt system som kan hantera detta, det vill säga digitalt fyrfärgsprint. Detta trots att skillnaden i pris jämfört med svartvit digitalprint fortfarande är mycket stor. Det handlar fortfarande inte om några stora volymer för den här typen av jobb jämfört med svartvitt tryck. Men det finns många företag som tycker att investeringen i den nya reklamen är viktigare än utgiften, säger Grant Bloomfield och nämner Thompson Travel och Carphone Warehouse. Det är alltså kunder som företagen tycker det är värt att kommunicera med till en högre kostnad. De är ofta mer uppmärksamma och värda att uppvakta eftersom de spenderar mer pengar, menar Grant Bloomfield. 3 Finns det några andra marknader för digitalt fyrfärgsprint? Vi ser en ökning på marknaden, men hämmas fortfarande av konstnaderna. Jag tror inte på en stor ökning förrän prisnivåerna sjunker radikalt, säger Grant Bloomfield. En annan anledning till att den här tekniken blommat ut full är kvaliteten på den data som direktmarknadsföringsbolagen har att jobba med. Det är till och med så att den här typen av utskick kan skada ett företagsnamn om det blir fel. Härom året skickade Ford ett personligt digitalprintat brev till prins Charles. På första raden stod det Dear Mr Charles, vill du köpa en Ford Focus? Och det blev givetvis en stor nyhet som nådde alla tabloider, berättar Grant Bloomfield. En ny sorts marknad Nu när marknaden skiftat fokus är också aktörerna tvungna att byta fot. Efter som adressmäklarnas kunder inte längre vill köpa vanliga adresslistor har de börjat gå ihop med företag som specialiserat sig på databehandling och dataanalyser. Idag tjänar vi inte bara pengar på att skicka brev till alla som vi tror vill få erbjudandet. Vi tjänar också pengar på retention mailing, på att se till oönskade brev inte kommer fram, säger Grant Bloomfield. 3 Privatpersoner har idag möjlighet att välja att inte få direktreklam. Företagen betalar DPS Direct Mail för att få hjälp att säkra att deras kommunikation inte hamnar fel. Tekniken ger kunden möjlighet att göra små riktade utskick med optimal träffsäkerhet. DPS Direct Mail 3 DPS är helägt av Strålfors. 3 DPS har kapacitet för personaliserade utskick varje timme. 3 Några viktiga kunder för DPS är Centrica, Stonebridge, Vodafone och Selfridges. Som privatperson har du idag möjlighet att välja att inte få direktreklam eller att bli uppringd av telefonförsäljare, så företagen betalar för servicen att deras kommunikation inte hamnar fel. Företagen vill givetvis inte heller skicka information till personer som avlidit eller flyttat. Fel information till fel person leder allt för ofta till dålig publicitet, säger Grant Bloomfield. Korr i webbläsaren Han ser stora möjligheter i Strålfors nya one-to-one-system för direktmarknadsföring där allt från grundbudskap till utskick samlas i en och samma plattform. Som kund väljer du själv mall, format och budskap on-line. Du läser själv korrektur, anger volym och utskicksform. Du får prisuppgift direkt på skärmen och allt sparas för senare uppföljning. Allt går snabbt och du har full kontroll. Det är ett helhetsflöde, från design av budskapet till distribution. Från ditt skrivbord till kundens köksbord helt enkelt, säger Grant Bloomfield. Tekniken ger kunden möjlighet att göra små riktade och personaliserade utskick med optimal träffsäkerhet. Det spelar ingen roll om man vill skicka e- post, SMS eller vanlig print. Eller en kombination av flera för den delen. Ölmärket Guiness körde till exempel nyligen en kampanj där företaget mejlade en målgrupp som sedan själva fick välja i vilken kanal de ville få budskapet. 3 Hur ser du på framtiden? Det gäller att hela tiden hålla alla bollar i luften samtidigt. Totalt flexibilitet inom alla områden från maskiner till produktion är oerhört viktigt. I kombination med bra tajming, säger Grant Bloomfield. Men det viktigaste är som alltid att vi kan hålla vad vi lovar våra kunder, säger Grant Bloomfield. 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 SVERIGE När hjärtats förmak flimrar och det är nödvändigt att medicinera med det blodförtunnande medlet waran är det viktigt att dosen är den rätta. Den snabbaste vägen från provtagning i vården, via analys till doseringsråd, går via Strålfors. Vi kallar patienterna till provtagning genom samma system. 3 Uppsala Clinical Research Center, UCR, arbetar med klinisk forskning, prövning och kvalitetsutveckling. Här drivs bland annat Auricula, ett webb-baserat register för patienter med förmaksflimmer. Inom Auricula följs resultatet av behandlingar upp, analyseras och ligger till grund för kommande doseringsordinationer, säger Patrik Holmqvist, projektledare för Auricula. Att det är så viktigt att dosera rätt hänger samman med att det blodförtunnande medlet Waran kan ge biverkningar som blödningar. Det händer att patienter tar så stora doser att det får en livs hotande effekt. Kvalitetsäkrar doseringen Nu kan vårdinrättningarna genom Auricula kvalitetssäkra doseringen av Waran. När patienten tagit prover överförs provresultatet direkt in i systemet. Datorn analyserar provet utifrån tidigare erfarenheter och kommer med ett förslag till ordination. Vårdpersonal godkänner förslaget eller justerar det om så behövs. Systemet kan aldrig ersätta personalen, säger Patrik Holmqvist. Efter att ha godkänts går doseringsförslaget via UCR:s dator i Uppsala direkt till en dator på Posten senast klockan 18 varje eftermiddag. Det printas, kuverteras och landar i patientens brevlåda dagen efter. Redan i dag kan systemet mer än att se till att patienten får en doseringsordination i brevlådan. Vi kallar exempelvis patienterna till provtagning genom samma system. Det skulle också kunna vara möjligt att bifoga ett recept i kuvertet eller en informationsfolder, berättar Henning Österlund, systemutvecklare på UCR. Lika bra på stora och små sjukhus Det skulle också vara möjligt att använda systemet även för andra sjukdomar, där resultatet av provtagningar ligger till grund för dosering av medicin. En fördel med systemet är att det fungerar lika bra på stora sjukhus, som Umas i Malmö, som på små vårdcentraler. Det kan också byggas ut för en ökad användning i kommunikationen mellan vården och patienterna, säger Andreas Lecerof, systemutvecklare på UCR. Resultatet av Auricula är bättre kvalitet i vården, tidsbesparing och förenkling av rutinerna. I dag är Auricula i bruk efter ett par års utvecklingsarbete i nära samarbete mellan medicinsk expertis och systemutvecklare. Än så länge används systemet i begränsad skala. Flera landsting överväger att ansluta sig. Och utbyggnadsmöjligheterna är i stort sett obegränsade. 3 Efter att ha godkänts går doseringsförslaget via UCR:s dator i Uppsala direkt till en dator på Posten senast klockan 18 varje eftermiddag. 3 Brevet printas, kuverteras och är ute i patientens brevlåda dagen efter. Fler kunder än UCR har nytta av att vi kan erbjuda en rationell kundprocess. Sven Borgmästars på Strålfors ser många möjligheter att rationalisera i stora kommunikationsflöden med krav på hög kvalitet. 3E-brev webb heter den tjänst som utnyttjas av UCR. Den innebär att kunden kan föra över stora mängder information till Strålfors och Posten via internet. Sedan printas breven och därefter postas och distribueras de auto matiskt till brevlådorna dagen efter. Hittills har UCR:s brev tryckts vid Postens anläggning i Årsta i södra Stockholm. Under hösten kommer produktionen flytta till Tomteboda i Solna, där Förmaksflimmer 3 Cirka en procent av Sveriges befolkning drabbas av förmaksflimmer. 3 Bland dem över 70 år har bortåt 10 procent problem med förmaksflimmer. stora investeringar nu görs i ny utrustning. Bland annat ökar möjligheterna att kommunicera med många i fyrfärgstryck. Vi kan också erbjuda lösningar när vi printar och postar brev i andra länder om det behövs, säger Sven Borgmästars. Gemensamt för alla anläggningar är en hög säkerhetsnivå. Ingen obehörig ska kunna läsa exempelvis medicinska ordinationer. Processen kan bli effektivare När det gäller UCR och breven till patienter med förmaksflimmer måste breven i dagsläget tryckas och skickas i fysisk form, men det finns också alla möjligheter att kombinera med olika former av digital kommunikation. Vi kan erbjuda lösningar där kunderna fritt kan välja mellan att kommunicera med sina kunder via fysiska brev, via e-post eller via SMS. Gemensamt för alla lösningar är att våra kunders process kan bli effektivare, säger Sven Borgmästars. 3 Förmaksflimmer behandlas vanligen med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 3 Varje år görs i Sverige två miljoner Waran ordinationer. Vi erbjuder en rationell kundprocess 3 Sven Borgmästars. Läs mer sverige 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 FINLAND Databas gör det enklare 3 Esa Hannula och Gun Karell. för bonden Lantbrukarna får Varje år får finländska lantbrukare flera miljoner sidor registerutdrag om sina nötdjur både via post och på elektronisk väg. Genom Lantbrukets Datacentral har lantbrukarna en gemensam databas som gör att de kan använda all statistik som beslutsunderlag i det dagliga arbetet. 3 ProAgria Lantbrukets Datacentral är Finlands ledande producent av IT-tjänster och programvaror för husdjurssektorn. Till de stora uppdragsgivarna hör det finländska Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA och ProAgrias egen rådgivningsverksamhet till lantbrukarna. Redan tidigt försåg vi lantbrukarna i Finland med dataterminaler som gjorde att de kunde kommunicera med vår centrala databas införde vi ett PC-baserat system med ny och prisvärd programvara, som är mycket användbar för lantbrukare som behöver underlag för sina beslut, berättar Esa Hannula, vd för Lantbrukets Datacentral. Bra underlag till rationella beslut Med hjälp av uppgifter från datacentralen kan jordbrukarna inte bara se hur korna mjölkar över tid utan också hålla koll på faktorer som foderåtgång, lönsamhet i olika delar och en rad uppgifter. De får ett bra underlag till rationella beslut helt enkelt. Att vi har en gemensam databas som är öppen för alla kunder inom rådgivningen, förutom databasen för det officiella nötdjursregistret gör det också lättare för lantbrukarna. Det gör att det räcker att de rapporterar till oss så når uppgifterna både det officiella nötdjursregistret och till registret för lantbrukets rådgivningsorganisationer, berättar Gun Karell, key account manager på Lantbrukets Datacentral. Kommunikationen med lantbrukarna sker på en rad sätt: med vanliga brev, via datorn, via internet men också med hjälp av telefoner. När det gäller exempelvis ankomsttiden för seminören till gården skickas den med SMS till lantbrukarens mobiltelefon. Lantbrukets Datacentral tar årligen emot 11 miljoner händelser. Inom Lantbrukets Datacentral utvecklas hela tiden nya tjänster som ska förenkla för kunderna. Vi utvecklar också helt nya produkter för lantbruket och håller nu på att introducera kameraövervakningsutrustning för ladugårdar. På det sättet kan vi spara många steg åt jordbrukarna. De kan från bostaden eller någon helt annan plats hålla koll på en exempelvis en ko som ska kalva, berättar Esa Hannula. I Finland utvecklas också nya system för digital öronmärkning för kor, som gör det lättare för alla, inte minst slakterierna aktiva lantbrukare Lantbrukets Datacentrals databas tar årligen emot 11 miljoner händelser. 94 procent kommer via de elektroniska kanalerna och den andelen ökar. Datacentralens programvara används i dag av mer än lantbrukare. En del av kommunikationen med lantbrukarna kan dock ännu så länge inte läggas över till digitala medier. Dit hör myndigheternas kommunikation med lantbrukarna kring uppgifter för det centrala nötdjursregistret, som sker via omfattande brevutskick, som innehåller aktuell information och blanketter över gårdens djurhändelser under registerutdragsperioden och själva registersituationen som lantbrukarna ska kontrollera och vid behov korrigera. Dessutom ska vissa blanketter fysiskt sparas på gården under viss bestämd tid. 3 Lantbrukets Datacentral AB 3 Lantbrukets Datacentral AB startade sin verksamhet redan på 1960-talet som en adb-avdelning till Seminföreningarnas förbund. 3 Verksamheten bolagiserades till ett eget företag år Sedan 2002 är Datacentralen ett bolag inom ProAgriakoncernen. 3Omsättningen 2006 var 7,3 miljoner euro och företaget har 63 anställda. bra underlag till rationella beslut. 3 Förr skötte vi själva alla dessa utskick som kan bestå av uppåt 500 sidor till de största gårdarna. Då fylldes korridorerna här på kontoret med kuvert och blanketter och det blev lätt kaotiskt, berättar Gun Karell. Därför sköter numera Strålfors alla brevutskick till lantbrukarna. Strålfors skriver ut, kuverterar och postar. Dessutom sköter Strålfors en del av den elektroniska arkiveringen. Dessutom skickas insemineringssektorns semin- och hälsokort för kvigor två gånger på år. Antalet sidor som Strålfors arkiverar åt Lantbrukets Datacentral är cirka en miljon per år. Med hjälp av Strålfors har vi fått komplicerade system att fungera på ett tillfredsställande sätt. Antalet reklamationer är mycket litet, berättar Gun Karell. Service som stärker förtroendet Hon är nöjd med att Strålfors visar en stor flexibilitet, även i den värsta semester perioden. Som exempel nämner hon att en kund till Lantbrukens Datacentral i slutet av juni meddelande att de snabbt ville ha en bilaga till alla nötdjursgårdar i Finland. I mitten av juli var den ute hos lantbrukarna. Sådan service stärker förtroendet för samarbetspartnern, anser Gun Karell. Hon är också nöjd med Strålfors auto matiska övervakningssystem. Ska jag nämna något som är mindre bra är det att det finns för få konkurrenter till Strålfors i Finland. Det gör att vi kan uppleva prisnivån som ganska hög, säger Gun Karell. Strålfors och Lantbrukens Datacentral har också regelbundet gemensamma möten, där de följer upp produktionen. Här deltar både administrativ och teknisk personal och problem som uppstår kan diskuteras och lösas snabbt. 3 Jussi Latvala på Strålfors packar kuvert åt Lantbrukets Datacentral. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 Vi gör det vi sverige är bra på Lindex har gått från att vara ett klädföretag till att bli ett modeföretag. Ett av verktygen för att nå dit har varit Lindex Club med medlemmar. I Lindex Club får våra kunder hjälp med tips om hur de kan bygga upp sin garderob, säger Johan Gente, chef för klubben. 3 Johan Gente. Lindex Club 3 Klubben har medlemmar i Sverige, Norge och Finland procent av alla svenska kvinnor är med i Lindex Club. 3 Lindex har 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen 3 Lindex är ett börsnoterat företag med säte i Göteborg. 3 Julen 2005 fick medlemmarna i Lindex Club en julhälsning i mobilen. Avsändare var Emma Wiklund, stjärnmodell och medlem i Lindex styrelse. Det var enormt uppskattat. Vi fick mängder positiva reaktioner och inte en enda negativ. Det finns kvinnor som fortfarande kommer ihåg att de blev uppringda av en supermodell, berättar Johan Gente. Det är svårt att överskatta den betydelse Emma Wiklund har haft för Lindex snabba resa från klädföretag till mode företag. Telefonsamtalet från Emma Wiklund är lite typiskt för hur Lindex Club fungerar. Tanken är att utgå från kunden och hennes behov, inte i första hand från Lindex. Ett stort arbete har lagts ner på att ta reda på vilka önskningar och förväntningar svenska kvinnor har på ett modeföretag. Kunden får själv välja Därför har vi inte konstruerat något stort och komplicerat poängsystem. Och vi har inga speciella erbjudanden på speciella varor som vi har valt ut. Istället får kunden en rabattkupong och kan själv välja till vilka varor hon ska använda den, berättar Johan Gente. Att kunden själv får välja vilka plagg som blir rabatterade har slagit mycket väl ut. Rabattkupongerna utnyttjas väl. Att Lindex inte vill arbeta med lockpriser är också naturligt med tanke på den nya positionen som modeföretag. Kunderna ska veta att de alltid får bra modeplagg för sina pengar, oavsett vad de väljer. De ska välja plaggen för att de gillar dem, inte för att de säljs till extrapris. Genom att lyssna på vad kunderna önskar sig från Lindex vet man att de vill ha hjälp med goda råd om hur de bygger upp sin garderob. Därför satsar vi mycket på att ge kvinnorna tips om olika möjligheter att kombinera. Det vi skickar till våra medlemmar påminner om en vanlig modetidning. Det ger oss också möjlighet att visa upp vår bredd. Om någon vill kombinera exempelvis ett par svarta byxor med en topp kan vi visa mängder av möjligheter, säger Johan Gente. Mot faktura mitt i månaden Medlemmarna i Lindex Club kan också få ett medlemskort som fungerar som betalkort i Lindex butiker. Tidigare var det möjligt för en kund att välja ett plagg mitt i månaden när det kanske inte fanns så mycket kvar av lönen på kontot. Sedan kunde hon komma tillbaka och köpa det när lönen betalades ut. Numera när vi blivit ett modeföretag är risken stor att det plagg kunden har fastnat för är sålt i morgon. Därför har medlemmarna i kundklubben möjlighet att betala med sitt klubbkort och sedan få en faktura i slutet av månaden, berättar Johan Gente. Strålfors säkerställer utskicken Resultatet av Lindex sätt att arbeta med kundklubben är mycket gott. Den har på ett mycket positivt sätt bidragit till att bygga om varumärket Lindex. Logistiken kring kundklubben är omfattande med stora mängder utskick av exempelvis rabattkuponger, medlemskort och fakturor. Att hantera logistiken kring detta är inget som vi bör hålla på med i Lindex. Vi ska göra det vi är bra på vara ett modeföretag, säger Johan Gente. Att rätt kund får rätt utskick är en nödvändighet för att behålla kundklubbsmedlemmarnas stora förtroende för Lindex. 12 INFOLOG INFOLOG 13

8 Smart kommunikation för effektivare e-fakturor Chess i Bergen har de senaste fem åren varit Norges snabbast växande mobilföretag. Med nära kunder och en ambition att leverera smarta, enkla och billiga mobil abonnemang krävs pålitliga samarbetspartners. Vi vill att kunden själv ska kunna betala och se fakturorna via internet. 3 Inom kort kommer Chess kundkommunikation att lyftas in i Strålfors DMverktyg. Då kommer mobilföretaget åt viktiga verktyg som det idag saknar för att kunna kommunicera med sina kunder på ett så bra sätt som möjligt. Det ser vi fram emot. En av våra målsättningar är att bli bäst på service mot kund och då behöver vi leverantörer som kan svara upp mot detta, säger Arve Andreassen, ansvarig för drift, IT och produktutveckling på mobilföretaget. Chess vill ha en traditionell kundtjänst i e-miljö. Ett elektroniskt flöde med e-postfakturor, och framöver också e-fakturor, är en fördel eftersom det minskar arbetsinsatserna och samtidigt ger en bättre ekonomi. Men den främsta anledningen till att vi vill gå den här vägen är att våra kunder vill ha det så. Att det samtidigt hjälper till och förstärker vårt företags lågbudgetprofil är givetvis också en fördel. Kundnytta och affärsidé går hand i hand, säger driftschefen Berit Bjerk. De flesta uppskattar e-postfakturor Över 90 procent av Chess kunder är privatkunder. Huvudgruppen är mellan 20 och 29 år. Det är yngre människor som inte är hemma så mycket. Många är utomlands och de flesta uppskattar e-postfakturorna. säger Berit Bjerk. 50 procent av Chess kunder har e- postfaktura idag, en siffra som man hoppas ska stiga med det nya systemet. Det finns till och med en abonnemangsform som kräver e-postfaktura. 3 I Norge är det väldigt vanligt att större verksam heter flyttar till Oslo. Chess är stolt över att ha gjort en omvänd resa. Vi vill att kunden själv ska kunna betala och se fakturorna och hålla koll på aktuell förbrukning och andra tjänster. Våra kunder vill sköta fakturor och abonnemangsfrågor när de själva har tid. Det är så vår relation växer, säger Berit Bjerk. Träffar kunden en gång i månaden Chess är unikt i Norge på så sätt att företaget säljer en stor del av sina abonne mang utan bindningstid. Det är en stor utmaning eftersom norrmän byter mobilabonnemang varje månad. Vi har egentligen bara en enda produkt som träffar alla våra kunden direkt fakturan. Vi skickar ut den en gång varje månad och då måste den komma fram i tid till rätt person. Dessutom måste den se bra ut rent formmässigt och den får inte heller vara för dyr, säger Arve Andreassen. Om inte kunderna betalar e-postfakturan i tid lägger Chess på en avgift på 54 kronor när de skickar ut påminnelsen. Det är inget vi vill ska hända och inte våra kunder heller givetvis, förklarar Berit Bjerk. Men idag kan vi inte se vilka kunder som tagit emot mejlet eftersom systemet vi använder saknar en ordentlig rapportfunktion. Därför skickar Chess ut ett SMS till alla kunder för att påminna om fakturan. Det kostar oss mycket pengar samtidigt som vi förbrukar en del av våra kunders förtroende. Oaviserade SMS och mejl kan skapa irritation hos vissa. Även om kanalerna för information och erbjudanden finns är det alltid en balansgång. Tillit till oss som leverantör är det viktigaste, annars mister vi våra kunder, säger Berit Bjerk. Kommer att kunna följa upp bättre I det nya systemet är det möjligt att följa upp utskicken och hämta specifika loggfiler via ett webbgränssnitt. Utskicken kommer dessutom att hålla högre kvalitet. Chess kommer att få bättre kontroll på vem som fått utskicket och inte. Vi skickar ett mejl med en unik länk i. Så fort den aktiveras på vår server vet vi att mejlet kommit fram, säger Arve Andreassen. Det nya systemet kommer också att automatiskt skicka ett vanligt brev till dem som inte fått e-postfakturan. Och vi kommer kunna se om kunderna går vidare till Mina sidor eller till ett kampanjerbjudande. Det är en annan fördel, säger Berit Bjerk. I framtiden kommer vi också att kunna paketera abonnemangslösningar och erbjudanden på ett helt annat sätt. Distribution och möjligheten att sälja smart och effektivt ökar också. Det gäller att använda sig av möjligheterna, menar Arve Andreassen. 3 Vi lanserar oss som folkets mobiloperatör och då är det en fördel att sitta i Bergen, en bit från maktens centrum, säger Arve Andreassen och Berit Bjerk. Chess Communication AS 3 Chess är ett av Norges snabbast växande mobilföretag med nästan kunder. 3 Totalt har Norges 4,7 miljoner invånare 5 miljoner mobilabonnemang. 3 Chess omsätter 1 miljard norska kronor. 3 Företaget är helägt av Telia Sonera och huvudkontoret ligger i Bergen. NORGE 14 INFOLOG INFOLOG 15

9 nyheter 3 Hans Johansson, ägare till Alfing i Älmhult. Göthe Parkanders pris till Alfing i Älmhult 3 Han började med en hög rör, två anställda och inga kunder. I dag är Alfing ett lönsamt företag 60 anställda och en omsättning på 84 miljoner. Hans Johansson, ägare till Alfing, är årets mottagare av Göthe Parkanders pris. Jag hade så dåliga betyg att ingen ville anställa mig. Så jag fick bli företagare, skämtade Hans Johansson när han tog emot priset köpte han Alfing som då hade gått i konkurs. Företaget verkade inte ha någon lysande framtid, men Hans Johansson och hans fru Kerstin såg en framtid i företaget. De fick snabbt fart på det och har på senare år investerat bortåt 50 miljoner i en ny maskinpark. I dag har Alfing står ett eget sortiment hörsalsstolar för ungefär 30 procent av produktionen. Övriga 70 procent består av legotillverkning av kompletta produkter baserade på plåt och rör. Verkstadsindustrin i Sverige har en framtid. Nu ska vi satsa på att växa rejält, sa Hans Johansson vid prisutdelningen. Göthe Parkanders pris instiftades 2004 för att uppmärksamma företagsamma personer i Kronobergs län. Personer som i sin verksamhet i praktisk handling visat prov på det genuina entreprenörskap som kännetecknade Göthe Parkanders livsgärning. Prissumman är på kronor. Utmärkande för prismottagaren är hans driftighet och hans mod säger juryn i motiveringen till 2007 års pris. Läs mer Dubbelt så många SMSaviseringar senaste året 3 Den svenska e-handeln visar en fortsatt stark utveckling under årets andra kvartal enligt e-barometern från svenska Posten och Handelns utredningsinstitut, HUI. E-handelns försäljning steg under årets andra kvartal med 21 procent. Men även om försäljningsökningen är kraftig så är tillväxten under det andra kvartalet den lägst uppmätta sedan e-barometerns mätningar påbörjades under SMS-aviseringar har fördubblats Men, jämfört med den traditionella detaljhandeln är försäljningstillväxten mer än dubbelt så kraftig. 73 procent av de svenska företagen bedömer att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Undersökningen visar att de som e- handlar har höga krav på leveranskvalitet. Vi ser också att användandet av SMS-aviseringar har fördubblats det senaste året, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för svenska Posten. 82 % Frågan som ställdes i undersökningen var: Hur stor andel av era leveranser uppskattar du aviseras via SMS? Över 80 procent av företagarna anger att 25 procent av leveranserna SMS-aviseras. Att de flesta företagare använder sig av SMS-avisering, men i relativt liten utsträckning, tyder sannolikt på att detta är en tjänst på frammarsch. 8 % E-barometern, kvartal 2, E-handelns försäljning steg under årets andra kvartal med 21 procent jämfört med andra kvartalet SMS-avisering en tjänst på frammarsch. 3 Viktigast för kunden är att varan levereras snabbt och ända hem. 3 Vid avhämtning av beställda paket besöker två av fem kunder (41,8 procent) sitt utlämningsställe på vardagar efter klockan 18. Läs mer: posten.se/m/pressrum Det traditionella sättet är att leveransen aviseras via post. Men dedan några år tillbaka finns SMS-avisering som komplement. Då varan är färdig för avhämtning på utlämningsstället skickas ett meddelande till kunden som tar emot detta via SMS i sin mobiltelefon. Fördelen är att kunden kan spara en dag och få sin beställda vara tidigare, något som de allra flesta konsumenter uppskattar. Snabbhet och flexibilitet nyckeln Men trots de tekniska möjligheterna och enkelheten kring förfarandet med SMSavisering används metoden i relativt liten utsträckning hos e-barometerns respondentföretag. Snabbhet och flexibilitet är nyckelkomponenter för att e-handeln ska fungera väl nu och i framtiden. Därför ser vi hela tiden över befintliga leveransalternativ och utvecklar dem efter kundernas behov och livsmönster, säger han. HUI följer tillsammans med svenska Posten och föreningen Svensk distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under juli månad 2007 och bygger på ett urval av cirka företag med försäljning över internet. 6 % 5 % Under fyra sommarveckor deltog över tjejer och killar i Sveriges största sportläger på Himmelstalundsområdet i Norrköping. Flest utövare lockar fotboll med över deltagare. Det här var den största och den bästa sommaren hittills, berättar Stadiums projektledare Fredrik Andersson. Kontantlöst på Stadiums ungdomscamp SVERIGE 16 INFOLOG INFOLOG 17

10 sverige 3 Till Stadium Sports Camp kommer drygt ungdomar per vecka för att träna någon av de 15 huvudsporterna fotboll, ishockey, basket, handboll, innebandy, bandy, tennis, golf, friidrott, simning, bordtennis, brottning, gymnastik, dans och multi (en mix av olika huvudidrotter). Stadium vill inspirera till ett aktivt, roligt och hälsosamt liv och ett bra sätt att göra det är genom den här typen av aktiviteter, säger Fredrik Andersson. Blev tidigt nyfikna på kortsystem Redan 1995, när lägret arrangerades för första gången, ville Stadium ansvara för ungdomarnas pengar. Då gav föräldrarna pengar till oss vid incheckningen och vi fick hålla koll på allt via ett datoriserat system. Det var tungt att hantera administrativt, berättar Fredrik Andersson och fortsätter: Det gjorde att vi tidigt blev nyfikna på hur man kunde lösa hanteringen på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi visade Strålfors hur vi hanterade pengarna vid ett kundmöte och de kom med ett antal olika lösningar på problemet. Det var så vi fastnade för det systemet vi kör idag. För att underlätta inköpen och undvika att en massa pengar cirkulerar får alla deltagare helt enkelt var sitt magnetkort. Kortsystemet är baserat på samma grundsystem som våra andra Stadiumkort. Det här har bara fler funktioner, säger Fredrik Andersson. 3 Vad kan ungdomarna göra med kortet? De yngre barnen gillar att använda korten. För dem är det lite som att leka vuxen. De kan gå till kiosken och köpa läsk och godis. Eller så kan de köpa mat i kafeterian. Dessutom finns en liten Stadiumbutik på området med ett anpassat sortiment. En sak som alltid säljer bra är våra t-shirts som vi tar fram speciellt för Sports Camp. I år sålde vi stycken, säger Fredrik Andersson. Inget annat läger av den här typen erbjuder en lika avancerad betallösning och fördelarna är flera: Vi har bra kontroll på lägret, ungdomarna tycker att det är häftigt att få betala med kort och föräldrarna tycker att 3 Fredrik Andersson är projektledare för Stadium Sports Camp. Stadium Sports Camp 3 Idag finns drygt 100 Stadiumbutiker i Sverige, Danmark och Finland. 3 Stadiumbutikerna ägs och drivs av moderbolaget Stadium AB i Norrköping. 3 Stadium Sports Camp startade 1995 och är Sveriges största sportläger för ungdomar. Arrangörer är Stadium, Norrköpings kommun och idrottsföreningarna i Norrköping. 3 Deltagarna kommer från hela landet, framför allt från storstadsregionerna, men även från våra grannländer. Läs mer det är mycket praktiskt. Det underlättar också rent organisatoriskt för oss, säger Fredrik Andersson. Nu kan projektledarna ägna mindre tid åt bokföring och kontroller och mer tid åt lägret. Den enda nackdelen som jag kan se är att några barn handlar för mycket och sedan skyller ifrån sig, vilket får till följd att föräldrarna ifrågasätter vårt datasystem. Då brukar vi skriva ut ett utdrag av inköpen och visa dem för föräldrarna när de är tillsammans med barnen. Då brukar barnen mjukna, säger Fredrik Andersson och skrattar. Det var andra året som magnetkortet användes som betalningsmedel. I år var det första gången som föräldrarna kunde göra förbetalningar direkt in på kortet. Pengarna sätts in när ungdomarna kommer till lägret. Föräldrarna kan också fylla på reserverna under lägertiden om så skulle behövas, berättar Fredrik Andersson. Många föräldrar var oroliga innan lägret drog igång. Vad skulle hända om deras barn tappade kortet? Kan de inte köpa något alls då? Det var en hel del som tappade kortet i sommar, men ingen blev av med några pengar, berättar Fredrik Andersson. Så fort kortet försvinner kontaktar barnen helt enkelt lägrets kansli som spärrar kortet tills det kommer till rätta. Och hittar man inte kortet så utfärdas ett nytt på samma person. Systemet har fungerat jättebra. Och den nya funktionen för i år att man kan spärra kortet och återanvända det när det är upphittat har varit till stor hjälp. Det sparar mycket tid för oss, säger Fredrik Andersson. 3 Har ni några önskemål inför framtiden? Det vore bra med fler och enklare sätt att sätta in pengar. En automatisk lösning för föräldrarna via internetbanken eller en hemsida är ett starkt önskemål, säger Fredrik Andersson. 3 Vad händer om det blir pengar över efter lägret då? Vi har en bank på området där barnen kan ta ut och sätta in pengar på kontot. Blir det något över efter veckan kan de ta ut pengar där. 3 Philip Åkestam, Joel Berg och Pontus Johansson gillar både korten och Sports Camp. Det är samma system som för våra andra Stadiumkort. Det här har bara fler funktioner. 18 INFOLOG INFOLOG 19

11 NOTISER Sänk kostnaderna för dina brevutskick 3 Har du någonsin funderat över hur du skulle kunna sänka dina distributionskostnader? Med enkla medel kan du uppnå besparingar på din distribution med 5 10 procent per år. Genom att samla ihop dina utskick till större utskick så uppnås oftast högre rabatter hos distributörerna. Du kan relativt enkelt samla ihop utskicken under några dagar genom att ange vid vilken volym eller vilket datum du vill att dina utskick ska gå iväg. Ett annat sätt är att se över möjligheten att samkuvertera brev som ska till samma mottagare. Detta gör att dina kunder ser både kostnadstänkande och miljötänkande hos ditt företag. Din kund får bara ett brev från dig. Ett tredje sätt är att erbjuda dina kunder att själva styra hur de vill ta emot dina utskick. Du kan erbjuda dina kunder möjligheten att få ta emot information via brev, e-post eller internet bank. För varje utskick som sker via de elektroniska kanalerna så sparar du in den fysiska distributionskostnaden. 3 Under Solheim Cup utanför Halmstad skötte Strålfors entrébiljetter och sponsorrättigheter genom ett system med smarta kort Här slår Juli Inkster i USA:s lag ut från ett av hålen. Smarta kort bakom Solheim Cup 2007 Posten Betalväxel alternativ för nätbutik 3 Svenska företag har fått det betydligt lättare att sälja mot Norden och övriga Europa. Strålfors erbjuder Posten Betalväxel länken mellan din och dina kunders bank. Vi hjälper dig att säkra betalningar via internet och distanshandel och du slipper vänta på pengarna, berättar Anders Berggren på Strålfors epayment. Systemet rymmer valfrihet med utländska valutor, tillgång till banker i Norden och Nordeuropa, gränsöverskridande betalningar med säkerhet, riskreducering och varningssystem för bedrägerier på internet. Betalväxeln är licensierad för Verify by Visa och MasterCard Secure Code och följer den sekretess och säkerhet som bankerna kräver för licensering. Vi är en partner för e-handel, där internetbetalningar är vår tjänst. Vi erbjuder färdigintegrerade, beprövade och prissatta lösningar tillsammans med webbbyråer och affärssystem och Posten distribution, säger Anders Berggren. Med Postens legitimationskontroll vid uthämtning av paket blir denna e-handelslösning mycket säker. Våra lösningar omfattar de funktioner du behöver för att känna dig trygg, oavsett om du använder internetbetalningar, direktbetalningar, kortbetalningar, orderbetalningar via telefon, fax, brev eller för att göra affärer, säger Anders Berggren. 3 Den september 2007 drabbade 24 av världens bästa damgolfspelare samman i Tylösand i The 2007 Solheim Cup. Årets tävling var den tionde sedan starten 199o på Lake Nona Golf Club i Florida. Solheim Cup är en av världens mest prestigefyllda tävlingar där Europa tävlar mot USA. Årets värd var Halmstads golfklubb med banan i Tylösand. Det blev USA som vann för andra gången i följd, vilket betyder att amerikanerna har totalt 7 vinster mot Europas 3. I det europeiska laget fanns nästan hela Norden representerat i Linda Wessberg Annika Sörenstam Sophie Gustafson, och Maria Hjorth från Sverige, Suzann OM TIDNINGEN Infolog Magazine ges ut av Strålfors AB. Ansvarig utgivare: Martin Sterner Texter: Peter Johnsson & Lars Edqvist Pettersen från Norge och Iben Tinning från Danmark. Helen Alfredson från Sverige var kapten för laget. Strålfors var en av de officiella leverantörerna och stod för biljettystemet som bland annat omfattar internetförsäljning, callcenter och ett kontrollsystem. Huvudprodukten är ett smart kort som ger besökaren tillträde till olika delar av tävlingsområdet beroende på vilken typ av inträdesbiljett som inhandlats. Kortet användes också flitigt av sponsorerna för att ladda mat, dryck och andra rättigheter till sina besökare. Nästa Solheim Cup avgörs 2009 på Rich Harvest Farms i Illinois, USA. EU kräver att Sverige slopar postmomsen 3 Enligt en EU-regel från 1970-talet ska posttjänster vara befriade från moms. Så är inte fallet i Sverige och det ogillar EUkommissionen som menar att medlemsländernas olika momsregler gör att konkurrensen blir snedvriden. Nu uppmanas Sverige att slopa momsen. Annars kan frågan hamna i EG-domstolen. Samma sak gäller Storbritannien och Tyskland. Det är rimligt att alla medlemsländer i EU har Foto: Brita Nordholm, Ulf Lundin, Cata Portin, Jonas Ljungdahl, Morten Medgaard, Peter Johnsson, Ewa Levau, Scanpix & Matton. Tryck: samma momssats. Det skulle vara bra för våra kunder om momsen på posttjänster i Sveriges togs bort, säger Susanne Flyckt, chef för Posten AB:s Regulatory Affairs. En ändring av momsen skulle bli en långdragen politisk historia. Det är svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden, men vi hoppas att alla medlemsländer i EU kommer att få samma spelregler framöver, säger Susanne Flyckt. Form & produktion: Adress: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,5 miljarder SEK, har tillverkning i 8 länder och runt anställda.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de Informationsinsamling - Ekonomi - Bokföring - Skatterådgivning - Distribution - Tryck - IT - Web - Jobba mindre, få mer gjort - Sinnesfrid - Medlemsfokus - Mer tid - Kansli Jobba mindre, få mer gjort -

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport Grupp 5 Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman Innehåll Bakgrund Affärsidé och vision Händelser Omvärld - PESTEL Konkurrenter

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Nu ännu mer utvecklat och effektivt. Mindre jobb, fler kunder och bättre betalt! Kroppsterapeuternas unika marknadspaket är här!

Nu ännu mer utvecklat och effektivt. Mindre jobb, fler kunder och bättre betalt! Kroppsterapeuternas unika marknadspaket är här! Nu ännu mer utvecklat och effektivt. Mindre jobb, fler kunder och bättre betalt! Kroppsterapeuternas unika marknadspaket är här! Behandla dina kunder väl! Tycker du att det är svårt med marknadsföring?

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017 Kundens kanal(k)val HUI Research 2017 1 Kundens kanal(k)val hur kan handeln möta kunderna i butik och på nätet? Åsa Wallström & Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet Jenny Hellman, Visit Luleå AB

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Made by Noemi Senast uppdaterad

Made by Noemi Senast uppdaterad Made by Noemi 2014-12-08 Senast uppdaterad 2014-12-08 Made by Noemi är ett underklädesmärke som drivs av designern Noemi Ivanova sedan 2004 i Stockholm. Märket grundades när hon saknade sköna & fina underkläder

Läs mer