RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad"

Transkript

1 En tidning om informationslogistik från Strålfors # Så når du RÄTT person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad 4 5 TÄTARE SAMARBETE FÖR bättre RESULTAT 8 9 PROVSVAR DIREKT E-FAKTUROR TILL KUNDERNA KONTANTLÖST SPORTLÄGER

2 ledare Hittar du till din kund på rätt sätt? 3 Att prata med sina kunder handlar idag mycket om smart kommunikation att som företag välja rätt kanal till rätt person vid rätt tidpunkt för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå fram med budskapet. Men vägen dit är lång och kantas av många svårigheter. Att samordna och effektivisera sin kunddatabaser för att i nästa led på ett bra och effektivt sätt kommunicera med kunderna är krävande. För att lösa kommunikationsbehov av den typen krävs ofta skräddar sydda lösningar och täta relationer med alla leverantörer. Strålfors besitter en unik kompetens som gör att vi kan erbjuda dig en helhetslösning oavsett teknik och material. Genom att låta oss sköta informationslogistiken kan du ägna dig åt din kärnverksamhet det som ditt företag är bäst på. I det här numret av Infolog Magazine kan du bland annat läsa om hur Lindex genom att välja Strålfors som samarbetspartner lyckats ta steget full ut och bli ett modeföretag. En väl fungerande informationshantering bidrar till att driva utvecklingen framåt. Vi tittar också på den brittiska marknaden som anses ligga ett par år före de nordiska länderna inom traditionell direktmarknadsföring. Där är massutskickens tid förbi och de individuella breven och relationsbyggandet det som gäller. Strålfors har under de senaste åren investerat i verktygen som krävs för framtidens kommunikation, såväl digital som fysisk. Nu är det upp till dig att berätta för oss hur du vill att resultatet ska se ut. För till syvende och sist är det dina behov som styr hur vi löser processen. Steinar Høistad divisionschef Information Logistics Tillämpning av tekniken nyckeln till framgång Behovet av informationslogistik växer snabbt i hela världen. Och Ljungby har blivit ett centrum i utvecklingen. Efterfrågan på utbildade informationslogistiker är stor. Om tio år är det informationslogistik som skapar en ny produk tivitetsboom. 3 Växande informationsvolymer håller på att bli en flaskhals i utveckling av både företag och offentlig verksamhet. För att effektivisera informationsflöden behövs informationslogistik. Därför finns Centrum för informationslogistik, CIL, i Ljungby. Vi finns som en följd av initiativ från näringslivet i regionen. Ända sedan vi började verksamheten 2001 har närings livet varit en viktig kraft i utvecklingen av vår verksamhet. Inte minst Strålfors har spelat en viktig roll, be rättar Magnus Hellgren, vd för CIL. Sedan 2001 har CIL bedrivit utbildning i informationslogistik, först masterutbildning för yrkesverksamma, sedan en treårig grundutbildning på högskolenivå. Vi märker en mycket stor efterfrågan på de informationslogistiker som vi har utbildat. De hamnar ofta på kvalificerade positioner i de företag de anställs, säger Magnus Hellgren. Metod för att effektivisera flöden Han har mycket bra koll på de studenter som har lämnat utbildningen och vet att de både är nöjda med sin utbildning och fungerar väl ute på företagen. På CIL definieras informationslogistik som en metod för att effektivisera informationsflöden genom att lägga ett logistiskt synsätt på dessa flöden. I dag är information en överflödsvara. Det finns mycket att tjäna på att styra informationsflöden till rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Här är också val av kanal otroligt viktigt. Att organisera informationsflöden så effektivt som möjligt är inte en teknisk fråga utan en logistikfråga, en fråga om att organisera flöden, säger Magnus Hellgren. Han anser att det är märkligt att så mycket högre utbildning koncentreras på en så grundläggande teknisk nivå och att så lite intresse ägnas åt tillämpning av den nya tekniken. Med ettor och nollor går det inte att komma särskilt långt. Genom att hitta smarta sätt att tilllämpa de tekniska kunskaperna, exempelvis inom informationslogistik, finns enorma effektivitetsvinster att göra. Om tio år är det informationslogistik som skapar nästa produktivitetsboom, hävdar han. Internationellt sett ligger Sverige långt fram när det gäller informationslogistik, men även här finns mycket att göra. En växande bransch Att efterfrågan på informationslogistiker från Ljungby är stor hänger inte bara samman med en växande bransch. Vi har utformat utbildningen så att den sker både i nära samarbete med företag och offentliga verksamheter och direkt ute på arbetsplatserna. Det gör att utbildningen anpassas väl till behoven av effektivisering i den verkliga verksam het de ska arbeta i, berättar Magnus Hellgren. Det här sättet att bedriva utbildning har slagit väl ut och har också inneburit att nya utbildningsbehov har definierats i kontakterna med företagen. Nya utbildningar har startats och en helt ny utbildning i internationell industriell försäljning planeras inför hösten Per Samuelson som är koncernchef i Strålfors och vice ordförande i CIL berättade att det är svårt att rekrytera kvalificerade säljare för internationell verksamhet. Många ungdomar utbildar sig för att arbeta med marknadsföring på ett strategiskt plan, men få kan verkligen sälja, säger Magnus Hellgren. Den nya utbildningen ska vara treårig och både innehålla inslag av praktik och studier på utländska universitet. På samma sätt som inom informationslogistik ska den nya utbildningen vara inriktad på att tänka i nya banor och hitta nya lösningar på praktiska problem. Teorier blir riktigt intressanta när de har en praktisk tillämpning, anser Magnus Hellgren. Det finns mycket att tjäna på att styra informationsflöden till rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. 3 Magnus Hellgren är vd för Centrum för Informationslogistik, CIL, i Ljungby. CIL i Ljungby 3Centrum för informationslogistik, CIL, drivs som ett aktiebolag. 3CIL har ett antal partnerföretag som är med och formar utbildningen. Några av dem är också representerade i CIL:s styrelse. 3Lärarna vid CIL kommer från Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Jönköping. 3Just nu finns 85 studenter på CIL. TRENDER 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 DANMARK NORDEA Tätare samarbete för bättre resultat Sverige Nordea vill stärka relationen med sina strategiska samarbetspartners. Som ett led i det arbetet besökte representanter för Nordeas koncernledning Strålfors anläggning i Brøndby utanför Köpenhamn i slutet av augusti. Nordea 3 Nordea har cirka 10 miljoner kunder, över kontor och en ledande ställning inom internettjänster med 4,8 miljoner e-kunder. 3 Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 3 Strålfors inledde samarbete med Nordea Nordeas vision är att uppfattas som den ledande banken i Norden. Vi vill skapa det absolut bästa värdet för våra kunder och aktieägare. För att kunna göra det krävs det hängivna anställda, professionella externa partners och en ömsesidig förståelse för vad som krävs. Jag hoppas att kombinationen av det vi har att erbjuda och en fortsatt dialog med våra partners kommer att hjälpa oss att möta och till med överträffa kundernas förväntningar, skrev Markku Pohjola, vice koncernchef för Nordea, i samband med ett stort partnerseminarium i Stockholm i september. Vi har redan idag ett bra samarbete med Nordea och deras övriga partners. Vi hjälper Nordea med totalt 250 miljoner print som packas i närmare 130 miljoner kuvert. Nu handlar det om att att knyta ännu bättre kontakter mellan företagen, berättar Henrik Sørensen, chef för International Sales Informationlogistik på Strålfors Vi optimerar hela tiden våra lösningar och detaljer i produktionen tillsammans med Nordea och ett ännu tätare samarbete gör det lättare för oss att se alla olika behov som kan uppstå, fortsätter Henrik Sørensen. Utan våra kunders intresse och samarbete kan vi inte utvecklas och bli en bättre leverantör. Högt värde i fysisk kommunikation En del av den kommunikation som idag sker på papper kommer i framtiden att föras över till andra medier. Men vi får inte glömma bort att värdet i den fysiska kommunikationen fortfarande är mycket högt, påpekar Henrik Sørensen. Det bekräftar inte minst den starka utvecklingen inom digitalt fyrfärgsprint som ger ytterligare en dimension i företagens kundkommunikation. Inom kort kommer Strålfors att kunna printa lika stora volymer i fyrfärg som man idag klarar i svartvitt. För en bank som Nordea kan det till exempel betyda mer överskådliga kontoutdrag, individuella bildlösningar på personliga brev och en bättre målgruppsoch intressekommunikation. Det kan vara allt från grafer och illustrationer över tillgångarna på banken till bilder på din privata bankrådgivare eller ditt bankkontor, förklarar Henrik Sørensen och fortsätter: Vi vet att människor i allmänhet reagerar bättre på bild än på bokstäver. Det här är en stor möjlighet, men det kräver också mycket av oss som jobbar med det. SRM ger full spårbarhet Under besöket hos Strålfors på anläggningen i Brøndby fick Markku Pohjola en grundlig genomgång av säkerhetssystemet SRM som Strålfors utvecklat. SRM står för Strålfors Reliable Mailing och har medfört en markant förbättring av produktionskvaliteten. Systemet säkerställer att brevförsändelser som överensstämmer med kundens indata släpps vidare till postdistributör. De kuvert som inte klarar de stränga kriterierna för godkännande avskiljs automatiskt för manuell utredning. SRM ger full spårbarhet ner på försändelse nivå. Kontraktet med Nordea gäller alla nordiska länder. Och det finns fler kunder som agerar på samma sätt. Vi får allt fler kunder som agerar på en större marknad och som samtidigt strävar efter tätare relationer. Därför är det viktigt för oss på Strålfors att också röra oss åt det hållet, säger Henrik Sørensen. Med en större marknad följer utmaningar som att kommunicera på olika språk och att förstå olika kulturer. Strålfors har egen verksamhet i sju länder och stora anläggningar i alla nordiska länder. Vi erbjuder kunden säkerhet. Om produktionen av någon anledning ligger nere på en av våra anläggningar kan vi snabbt och säkert flytta produktionen för att säkra leveransen. Vi kan både agera globalt och lokalt. Som internationell aktör ser vi helheten samtidigt som vi på lokal nivå har en god finger toppskänsla, säger Henrik Sørensen. 3 Markku Pohjola från Nordea får en guidad tur på anläggningen i danska Brøndby av Henrik Sørensen, chef för International Sales på Strålfors Informationslogistik Strålfors. Till höger, Steinar Høistad, divisionschef för Strålfors Informationslogistik. 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 trender Skräddarsydda lösningar branschens framtid 3 Grant Bloomfield är managing director för Strålforsägda DPS Direct Mail i södra London. Inom traditionell direktmarknadsföring anses Storbritannien ha ett försprång på 4 5 år jämfört med de nordiska länderna. Så vad händer då på den brittiska marknaden idag? 3 Jag ser tre viktiga trender hos våra kunder: företagen gör allt färre massutskick, de lägger allt större vikt vid så kallad retention mailing och de är mer och mer angelägna att använda flera mediakanaler i sina utskick. Att skicka stora mängder print till många är på väg bort här, säger Grant Bloomfield, managing director för Strålforsägda DPS Direct Mail i södra London. Företagen som jobbar inom direktmarknadsföring måste hela tiden vara uppdaterade, hela tiden känna av de nya trenderna. En aktuell brittisk undersökning visar att e-utskicken för första gången överstiger de traditionella breven. Total flexibilitet från maskiner till produktion är otroligt viktigt. Den stora skillnaden idag jämfört med för några år sedan är att det finns betydligt mer data att jobba med. Många av våra kunder vill kommunicera med sina viktigaste kunder med skräddarsydda lösningar, säger Grant Bloomfield. Vi kan ta British Gas som exempel på hur man skapar tätare relationer. De skickar regelbundet ut individuella brev till sina viktigaste företagskunder, totalt I varje brev finns ett visitkort med färgbild på företagets kontaktperson. Men eftersom de är 166 stycken totalt, slutar givetvis några medan andra gifter sig och byter namn eller klipper sig och färgar håret. Då måste det finnas ett snabbt och effektivt system som kan hantera detta, det vill säga digitalt fyrfärgsprint. Detta trots att skillnaden i pris jämfört med svartvit digitalprint fortfarande är mycket stor. Det handlar fortfarande inte om några stora volymer för den här typen av jobb jämfört med svartvitt tryck. Men det finns många företag som tycker att investeringen i den nya reklamen är viktigare än utgiften, säger Grant Bloomfield och nämner Thompson Travel och Carphone Warehouse. Det är alltså kunder som företagen tycker det är värt att kommunicera med till en högre kostnad. De är ofta mer uppmärksamma och värda att uppvakta eftersom de spenderar mer pengar, menar Grant Bloomfield. 3 Finns det några andra marknader för digitalt fyrfärgsprint? Vi ser en ökning på marknaden, men hämmas fortfarande av konstnaderna. Jag tror inte på en stor ökning förrän prisnivåerna sjunker radikalt, säger Grant Bloomfield. En annan anledning till att den här tekniken blommat ut full är kvaliteten på den data som direktmarknadsföringsbolagen har att jobba med. Det är till och med så att den här typen av utskick kan skada ett företagsnamn om det blir fel. Härom året skickade Ford ett personligt digitalprintat brev till prins Charles. På första raden stod det Dear Mr Charles, vill du köpa en Ford Focus? Och det blev givetvis en stor nyhet som nådde alla tabloider, berättar Grant Bloomfield. En ny sorts marknad Nu när marknaden skiftat fokus är också aktörerna tvungna att byta fot. Efter som adressmäklarnas kunder inte längre vill köpa vanliga adresslistor har de börjat gå ihop med företag som specialiserat sig på databehandling och dataanalyser. Idag tjänar vi inte bara pengar på att skicka brev till alla som vi tror vill få erbjudandet. Vi tjänar också pengar på retention mailing, på att se till oönskade brev inte kommer fram, säger Grant Bloomfield. 3 Privatpersoner har idag möjlighet att välja att inte få direktreklam. Företagen betalar DPS Direct Mail för att få hjälp att säkra att deras kommunikation inte hamnar fel. Tekniken ger kunden möjlighet att göra små riktade utskick med optimal träffsäkerhet. DPS Direct Mail 3 DPS är helägt av Strålfors. 3 DPS har kapacitet för personaliserade utskick varje timme. 3 Några viktiga kunder för DPS är Centrica, Stonebridge, Vodafone och Selfridges. Som privatperson har du idag möjlighet att välja att inte få direktreklam eller att bli uppringd av telefonförsäljare, så företagen betalar för servicen att deras kommunikation inte hamnar fel. Företagen vill givetvis inte heller skicka information till personer som avlidit eller flyttat. Fel information till fel person leder allt för ofta till dålig publicitet, säger Grant Bloomfield. Korr i webbläsaren Han ser stora möjligheter i Strålfors nya one-to-one-system för direktmarknadsföring där allt från grundbudskap till utskick samlas i en och samma plattform. Som kund väljer du själv mall, format och budskap on-line. Du läser själv korrektur, anger volym och utskicksform. Du får prisuppgift direkt på skärmen och allt sparas för senare uppföljning. Allt går snabbt och du har full kontroll. Det är ett helhetsflöde, från design av budskapet till distribution. Från ditt skrivbord till kundens köksbord helt enkelt, säger Grant Bloomfield. Tekniken ger kunden möjlighet att göra små riktade och personaliserade utskick med optimal träffsäkerhet. Det spelar ingen roll om man vill skicka e- post, SMS eller vanlig print. Eller en kombination av flera för den delen. Ölmärket Guiness körde till exempel nyligen en kampanj där företaget mejlade en målgrupp som sedan själva fick välja i vilken kanal de ville få budskapet. 3 Hur ser du på framtiden? Det gäller att hela tiden hålla alla bollar i luften samtidigt. Totalt flexibilitet inom alla områden från maskiner till produktion är oerhört viktigt. I kombination med bra tajming, säger Grant Bloomfield. Men det viktigaste är som alltid att vi kan hålla vad vi lovar våra kunder, säger Grant Bloomfield. 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 SVERIGE När hjärtats förmak flimrar och det är nödvändigt att medicinera med det blodförtunnande medlet waran är det viktigt att dosen är den rätta. Den snabbaste vägen från provtagning i vården, via analys till doseringsråd, går via Strålfors. Vi kallar patienterna till provtagning genom samma system. 3 Uppsala Clinical Research Center, UCR, arbetar med klinisk forskning, prövning och kvalitetsutveckling. Här drivs bland annat Auricula, ett webb-baserat register för patienter med förmaksflimmer. Inom Auricula följs resultatet av behandlingar upp, analyseras och ligger till grund för kommande doseringsordinationer, säger Patrik Holmqvist, projektledare för Auricula. Att det är så viktigt att dosera rätt hänger samman med att det blodförtunnande medlet Waran kan ge biverkningar som blödningar. Det händer att patienter tar så stora doser att det får en livs hotande effekt. Kvalitetsäkrar doseringen Nu kan vårdinrättningarna genom Auricula kvalitetssäkra doseringen av Waran. När patienten tagit prover överförs provresultatet direkt in i systemet. Datorn analyserar provet utifrån tidigare erfarenheter och kommer med ett förslag till ordination. Vårdpersonal godkänner förslaget eller justerar det om så behövs. Systemet kan aldrig ersätta personalen, säger Patrik Holmqvist. Efter att ha godkänts går doseringsförslaget via UCR:s dator i Uppsala direkt till en dator på Posten senast klockan 18 varje eftermiddag. Det printas, kuverteras och landar i patientens brevlåda dagen efter. Redan i dag kan systemet mer än att se till att patienten får en doseringsordination i brevlådan. Vi kallar exempelvis patienterna till provtagning genom samma system. Det skulle också kunna vara möjligt att bifoga ett recept i kuvertet eller en informationsfolder, berättar Henning Österlund, systemutvecklare på UCR. Lika bra på stora och små sjukhus Det skulle också vara möjligt att använda systemet även för andra sjukdomar, där resultatet av provtagningar ligger till grund för dosering av medicin. En fördel med systemet är att det fungerar lika bra på stora sjukhus, som Umas i Malmö, som på små vårdcentraler. Det kan också byggas ut för en ökad användning i kommunikationen mellan vården och patienterna, säger Andreas Lecerof, systemutvecklare på UCR. Resultatet av Auricula är bättre kvalitet i vården, tidsbesparing och förenkling av rutinerna. I dag är Auricula i bruk efter ett par års utvecklingsarbete i nära samarbete mellan medicinsk expertis och systemutvecklare. Än så länge används systemet i begränsad skala. Flera landsting överväger att ansluta sig. Och utbyggnadsmöjligheterna är i stort sett obegränsade. 3 Efter att ha godkänts går doseringsförslaget via UCR:s dator i Uppsala direkt till en dator på Posten senast klockan 18 varje eftermiddag. 3 Brevet printas, kuverteras och är ute i patientens brevlåda dagen efter. Fler kunder än UCR har nytta av att vi kan erbjuda en rationell kundprocess. Sven Borgmästars på Strålfors ser många möjligheter att rationalisera i stora kommunikationsflöden med krav på hög kvalitet. 3E-brev webb heter den tjänst som utnyttjas av UCR. Den innebär att kunden kan föra över stora mängder information till Strålfors och Posten via internet. Sedan printas breven och därefter postas och distribueras de auto matiskt till brevlådorna dagen efter. Hittills har UCR:s brev tryckts vid Postens anläggning i Årsta i södra Stockholm. Under hösten kommer produktionen flytta till Tomteboda i Solna, där Förmaksflimmer 3 Cirka en procent av Sveriges befolkning drabbas av förmaksflimmer. 3 Bland dem över 70 år har bortåt 10 procent problem med förmaksflimmer. stora investeringar nu görs i ny utrustning. Bland annat ökar möjligheterna att kommunicera med många i fyrfärgstryck. Vi kan också erbjuda lösningar när vi printar och postar brev i andra länder om det behövs, säger Sven Borgmästars. Gemensamt för alla anläggningar är en hög säkerhetsnivå. Ingen obehörig ska kunna läsa exempelvis medicinska ordinationer. Processen kan bli effektivare När det gäller UCR och breven till patienter med förmaksflimmer måste breven i dagsläget tryckas och skickas i fysisk form, men det finns också alla möjligheter att kombinera med olika former av digital kommunikation. Vi kan erbjuda lösningar där kunderna fritt kan välja mellan att kommunicera med sina kunder via fysiska brev, via e-post eller via SMS. Gemensamt för alla lösningar är att våra kunders process kan bli effektivare, säger Sven Borgmästars. 3 Förmaksflimmer behandlas vanligen med det blodförtunnande läkemedlet Waran. 3 Varje år görs i Sverige två miljoner Waran ordinationer. Vi erbjuder en rationell kundprocess 3 Sven Borgmästars. Läs mer sverige 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 FINLAND Databas gör det enklare 3 Esa Hannula och Gun Karell. för bonden Lantbrukarna får Varje år får finländska lantbrukare flera miljoner sidor registerutdrag om sina nötdjur både via post och på elektronisk väg. Genom Lantbrukets Datacentral har lantbrukarna en gemensam databas som gör att de kan använda all statistik som beslutsunderlag i det dagliga arbetet. 3 ProAgria Lantbrukets Datacentral är Finlands ledande producent av IT-tjänster och programvaror för husdjurssektorn. Till de stora uppdragsgivarna hör det finländska Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA och ProAgrias egen rådgivningsverksamhet till lantbrukarna. Redan tidigt försåg vi lantbrukarna i Finland med dataterminaler som gjorde att de kunde kommunicera med vår centrala databas införde vi ett PC-baserat system med ny och prisvärd programvara, som är mycket användbar för lantbrukare som behöver underlag för sina beslut, berättar Esa Hannula, vd för Lantbrukets Datacentral. Bra underlag till rationella beslut Med hjälp av uppgifter från datacentralen kan jordbrukarna inte bara se hur korna mjölkar över tid utan också hålla koll på faktorer som foderåtgång, lönsamhet i olika delar och en rad uppgifter. De får ett bra underlag till rationella beslut helt enkelt. Att vi har en gemensam databas som är öppen för alla kunder inom rådgivningen, förutom databasen för det officiella nötdjursregistret gör det också lättare för lantbrukarna. Det gör att det räcker att de rapporterar till oss så når uppgifterna både det officiella nötdjursregistret och till registret för lantbrukets rådgivningsorganisationer, berättar Gun Karell, key account manager på Lantbrukets Datacentral. Kommunikationen med lantbrukarna sker på en rad sätt: med vanliga brev, via datorn, via internet men också med hjälp av telefoner. När det gäller exempelvis ankomsttiden för seminören till gården skickas den med SMS till lantbrukarens mobiltelefon. Lantbrukets Datacentral tar årligen emot 11 miljoner händelser. Inom Lantbrukets Datacentral utvecklas hela tiden nya tjänster som ska förenkla för kunderna. Vi utvecklar också helt nya produkter för lantbruket och håller nu på att introducera kameraövervakningsutrustning för ladugårdar. På det sättet kan vi spara många steg åt jordbrukarna. De kan från bostaden eller någon helt annan plats hålla koll på en exempelvis en ko som ska kalva, berättar Esa Hannula. I Finland utvecklas också nya system för digital öronmärkning för kor, som gör det lättare för alla, inte minst slakterierna aktiva lantbrukare Lantbrukets Datacentrals databas tar årligen emot 11 miljoner händelser. 94 procent kommer via de elektroniska kanalerna och den andelen ökar. Datacentralens programvara används i dag av mer än lantbrukare. En del av kommunikationen med lantbrukarna kan dock ännu så länge inte läggas över till digitala medier. Dit hör myndigheternas kommunikation med lantbrukarna kring uppgifter för det centrala nötdjursregistret, som sker via omfattande brevutskick, som innehåller aktuell information och blanketter över gårdens djurhändelser under registerutdragsperioden och själva registersituationen som lantbrukarna ska kontrollera och vid behov korrigera. Dessutom ska vissa blanketter fysiskt sparas på gården under viss bestämd tid. 3 Lantbrukets Datacentral AB 3 Lantbrukets Datacentral AB startade sin verksamhet redan på 1960-talet som en adb-avdelning till Seminföreningarnas förbund. 3 Verksamheten bolagiserades till ett eget företag år Sedan 2002 är Datacentralen ett bolag inom ProAgriakoncernen. 3Omsättningen 2006 var 7,3 miljoner euro och företaget har 63 anställda. bra underlag till rationella beslut. 3 Förr skötte vi själva alla dessa utskick som kan bestå av uppåt 500 sidor till de största gårdarna. Då fylldes korridorerna här på kontoret med kuvert och blanketter och det blev lätt kaotiskt, berättar Gun Karell. Därför sköter numera Strålfors alla brevutskick till lantbrukarna. Strålfors skriver ut, kuverterar och postar. Dessutom sköter Strålfors en del av den elektroniska arkiveringen. Dessutom skickas insemineringssektorns semin- och hälsokort för kvigor två gånger på år. Antalet sidor som Strålfors arkiverar åt Lantbrukets Datacentral är cirka en miljon per år. Med hjälp av Strålfors har vi fått komplicerade system att fungera på ett tillfredsställande sätt. Antalet reklamationer är mycket litet, berättar Gun Karell. Service som stärker förtroendet Hon är nöjd med att Strålfors visar en stor flexibilitet, även i den värsta semester perioden. Som exempel nämner hon att en kund till Lantbrukens Datacentral i slutet av juni meddelande att de snabbt ville ha en bilaga till alla nötdjursgårdar i Finland. I mitten av juli var den ute hos lantbrukarna. Sådan service stärker förtroendet för samarbetspartnern, anser Gun Karell. Hon är också nöjd med Strålfors auto matiska övervakningssystem. Ska jag nämna något som är mindre bra är det att det finns för få konkurrenter till Strålfors i Finland. Det gör att vi kan uppleva prisnivån som ganska hög, säger Gun Karell. Strålfors och Lantbrukens Datacentral har också regelbundet gemensamma möten, där de följer upp produktionen. Här deltar både administrativ och teknisk personal och problem som uppstår kan diskuteras och lösas snabbt. 3 Jussi Latvala på Strålfors packar kuvert åt Lantbrukets Datacentral. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 Vi gör det vi sverige är bra på Lindex har gått från att vara ett klädföretag till att bli ett modeföretag. Ett av verktygen för att nå dit har varit Lindex Club med medlemmar. I Lindex Club får våra kunder hjälp med tips om hur de kan bygga upp sin garderob, säger Johan Gente, chef för klubben. 3 Johan Gente. Lindex Club 3 Klubben har medlemmar i Sverige, Norge och Finland procent av alla svenska kvinnor är med i Lindex Club. 3 Lindex har 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen 3 Lindex är ett börsnoterat företag med säte i Göteborg. 3 Julen 2005 fick medlemmarna i Lindex Club en julhälsning i mobilen. Avsändare var Emma Wiklund, stjärnmodell och medlem i Lindex styrelse. Det var enormt uppskattat. Vi fick mängder positiva reaktioner och inte en enda negativ. Det finns kvinnor som fortfarande kommer ihåg att de blev uppringda av en supermodell, berättar Johan Gente. Det är svårt att överskatta den betydelse Emma Wiklund har haft för Lindex snabba resa från klädföretag till mode företag. Telefonsamtalet från Emma Wiklund är lite typiskt för hur Lindex Club fungerar. Tanken är att utgå från kunden och hennes behov, inte i första hand från Lindex. Ett stort arbete har lagts ner på att ta reda på vilka önskningar och förväntningar svenska kvinnor har på ett modeföretag. Kunden får själv välja Därför har vi inte konstruerat något stort och komplicerat poängsystem. Och vi har inga speciella erbjudanden på speciella varor som vi har valt ut. Istället får kunden en rabattkupong och kan själv välja till vilka varor hon ska använda den, berättar Johan Gente. Att kunden själv får välja vilka plagg som blir rabatterade har slagit mycket väl ut. Rabattkupongerna utnyttjas väl. Att Lindex inte vill arbeta med lockpriser är också naturligt med tanke på den nya positionen som modeföretag. Kunderna ska veta att de alltid får bra modeplagg för sina pengar, oavsett vad de väljer. De ska välja plaggen för att de gillar dem, inte för att de säljs till extrapris. Genom att lyssna på vad kunderna önskar sig från Lindex vet man att de vill ha hjälp med goda råd om hur de bygger upp sin garderob. Därför satsar vi mycket på att ge kvinnorna tips om olika möjligheter att kombinera. Det vi skickar till våra medlemmar påminner om en vanlig modetidning. Det ger oss också möjlighet att visa upp vår bredd. Om någon vill kombinera exempelvis ett par svarta byxor med en topp kan vi visa mängder av möjligheter, säger Johan Gente. Mot faktura mitt i månaden Medlemmarna i Lindex Club kan också få ett medlemskort som fungerar som betalkort i Lindex butiker. Tidigare var det möjligt för en kund att välja ett plagg mitt i månaden när det kanske inte fanns så mycket kvar av lönen på kontot. Sedan kunde hon komma tillbaka och köpa det när lönen betalades ut. Numera när vi blivit ett modeföretag är risken stor att det plagg kunden har fastnat för är sålt i morgon. Därför har medlemmarna i kundklubben möjlighet att betala med sitt klubbkort och sedan få en faktura i slutet av månaden, berättar Johan Gente. Strålfors säkerställer utskicken Resultatet av Lindex sätt att arbeta med kundklubben är mycket gott. Den har på ett mycket positivt sätt bidragit till att bygga om varumärket Lindex. Logistiken kring kundklubben är omfattande med stora mängder utskick av exempelvis rabattkuponger, medlemskort och fakturor. Att hantera logistiken kring detta är inget som vi bör hålla på med i Lindex. Vi ska göra det vi är bra på vara ett modeföretag, säger Johan Gente. Att rätt kund får rätt utskick är en nödvändighet för att behålla kundklubbsmedlemmarnas stora förtroende för Lindex. 12 INFOLOG INFOLOG 13

8 Smart kommunikation för effektivare e-fakturor Chess i Bergen har de senaste fem åren varit Norges snabbast växande mobilföretag. Med nära kunder och en ambition att leverera smarta, enkla och billiga mobil abonnemang krävs pålitliga samarbetspartners. Vi vill att kunden själv ska kunna betala och se fakturorna via internet. 3 Inom kort kommer Chess kundkommunikation att lyftas in i Strålfors DMverktyg. Då kommer mobilföretaget åt viktiga verktyg som det idag saknar för att kunna kommunicera med sina kunder på ett så bra sätt som möjligt. Det ser vi fram emot. En av våra målsättningar är att bli bäst på service mot kund och då behöver vi leverantörer som kan svara upp mot detta, säger Arve Andreassen, ansvarig för drift, IT och produktutveckling på mobilföretaget. Chess vill ha en traditionell kundtjänst i e-miljö. Ett elektroniskt flöde med e-postfakturor, och framöver också e-fakturor, är en fördel eftersom det minskar arbetsinsatserna och samtidigt ger en bättre ekonomi. Men den främsta anledningen till att vi vill gå den här vägen är att våra kunder vill ha det så. Att det samtidigt hjälper till och förstärker vårt företags lågbudgetprofil är givetvis också en fördel. Kundnytta och affärsidé går hand i hand, säger driftschefen Berit Bjerk. De flesta uppskattar e-postfakturor Över 90 procent av Chess kunder är privatkunder. Huvudgruppen är mellan 20 och 29 år. Det är yngre människor som inte är hemma så mycket. Många är utomlands och de flesta uppskattar e-postfakturorna. säger Berit Bjerk. 50 procent av Chess kunder har e- postfaktura idag, en siffra som man hoppas ska stiga med det nya systemet. Det finns till och med en abonnemangsform som kräver e-postfaktura. 3 I Norge är det väldigt vanligt att större verksam heter flyttar till Oslo. Chess är stolt över att ha gjort en omvänd resa. Vi vill att kunden själv ska kunna betala och se fakturorna och hålla koll på aktuell förbrukning och andra tjänster. Våra kunder vill sköta fakturor och abonnemangsfrågor när de själva har tid. Det är så vår relation växer, säger Berit Bjerk. Träffar kunden en gång i månaden Chess är unikt i Norge på så sätt att företaget säljer en stor del av sina abonne mang utan bindningstid. Det är en stor utmaning eftersom norrmän byter mobilabonnemang varje månad. Vi har egentligen bara en enda produkt som träffar alla våra kunden direkt fakturan. Vi skickar ut den en gång varje månad och då måste den komma fram i tid till rätt person. Dessutom måste den se bra ut rent formmässigt och den får inte heller vara för dyr, säger Arve Andreassen. Om inte kunderna betalar e-postfakturan i tid lägger Chess på en avgift på 54 kronor när de skickar ut påminnelsen. Det är inget vi vill ska hända och inte våra kunder heller givetvis, förklarar Berit Bjerk. Men idag kan vi inte se vilka kunder som tagit emot mejlet eftersom systemet vi använder saknar en ordentlig rapportfunktion. Därför skickar Chess ut ett SMS till alla kunder för att påminna om fakturan. Det kostar oss mycket pengar samtidigt som vi förbrukar en del av våra kunders förtroende. Oaviserade SMS och mejl kan skapa irritation hos vissa. Även om kanalerna för information och erbjudanden finns är det alltid en balansgång. Tillit till oss som leverantör är det viktigaste, annars mister vi våra kunder, säger Berit Bjerk. Kommer att kunna följa upp bättre I det nya systemet är det möjligt att följa upp utskicken och hämta specifika loggfiler via ett webbgränssnitt. Utskicken kommer dessutom att hålla högre kvalitet. Chess kommer att få bättre kontroll på vem som fått utskicket och inte. Vi skickar ett mejl med en unik länk i. Så fort den aktiveras på vår server vet vi att mejlet kommit fram, säger Arve Andreassen. Det nya systemet kommer också att automatiskt skicka ett vanligt brev till dem som inte fått e-postfakturan. Och vi kommer kunna se om kunderna går vidare till Mina sidor eller till ett kampanjerbjudande. Det är en annan fördel, säger Berit Bjerk. I framtiden kommer vi också att kunna paketera abonnemangslösningar och erbjudanden på ett helt annat sätt. Distribution och möjligheten att sälja smart och effektivt ökar också. Det gäller att använda sig av möjligheterna, menar Arve Andreassen. 3 Vi lanserar oss som folkets mobiloperatör och då är det en fördel att sitta i Bergen, en bit från maktens centrum, säger Arve Andreassen och Berit Bjerk. Chess Communication AS 3 Chess är ett av Norges snabbast växande mobilföretag med nästan kunder. 3 Totalt har Norges 4,7 miljoner invånare 5 miljoner mobilabonnemang. 3 Chess omsätter 1 miljard norska kronor. 3 Företaget är helägt av Telia Sonera och huvudkontoret ligger i Bergen. NORGE 14 INFOLOG INFOLOG 15

9 nyheter 3 Hans Johansson, ägare till Alfing i Älmhult. Göthe Parkanders pris till Alfing i Älmhult 3 Han började med en hög rör, två anställda och inga kunder. I dag är Alfing ett lönsamt företag 60 anställda och en omsättning på 84 miljoner. Hans Johansson, ägare till Alfing, är årets mottagare av Göthe Parkanders pris. Jag hade så dåliga betyg att ingen ville anställa mig. Så jag fick bli företagare, skämtade Hans Johansson när han tog emot priset köpte han Alfing som då hade gått i konkurs. Företaget verkade inte ha någon lysande framtid, men Hans Johansson och hans fru Kerstin såg en framtid i företaget. De fick snabbt fart på det och har på senare år investerat bortåt 50 miljoner i en ny maskinpark. I dag har Alfing står ett eget sortiment hörsalsstolar för ungefär 30 procent av produktionen. Övriga 70 procent består av legotillverkning av kompletta produkter baserade på plåt och rör. Verkstadsindustrin i Sverige har en framtid. Nu ska vi satsa på att växa rejält, sa Hans Johansson vid prisutdelningen. Göthe Parkanders pris instiftades 2004 för att uppmärksamma företagsamma personer i Kronobergs län. Personer som i sin verksamhet i praktisk handling visat prov på det genuina entreprenörskap som kännetecknade Göthe Parkanders livsgärning. Prissumman är på kronor. Utmärkande för prismottagaren är hans driftighet och hans mod säger juryn i motiveringen till 2007 års pris. Läs mer Dubbelt så många SMSaviseringar senaste året 3 Den svenska e-handeln visar en fortsatt stark utveckling under årets andra kvartal enligt e-barometern från svenska Posten och Handelns utredningsinstitut, HUI. E-handelns försäljning steg under årets andra kvartal med 21 procent. Men även om försäljningsökningen är kraftig så är tillväxten under det andra kvartalet den lägst uppmätta sedan e-barometerns mätningar påbörjades under SMS-aviseringar har fördubblats Men, jämfört med den traditionella detaljhandeln är försäljningstillväxten mer än dubbelt så kraftig. 73 procent av de svenska företagen bedömer att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Undersökningen visar att de som e- handlar har höga krav på leveranskvalitet. Vi ser också att användandet av SMS-aviseringar har fördubblats det senaste året, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för svenska Posten. 82 % Frågan som ställdes i undersökningen var: Hur stor andel av era leveranser uppskattar du aviseras via SMS? Över 80 procent av företagarna anger att 25 procent av leveranserna SMS-aviseras. Att de flesta företagare använder sig av SMS-avisering, men i relativt liten utsträckning, tyder sannolikt på att detta är en tjänst på frammarsch. 8 % E-barometern, kvartal 2, E-handelns försäljning steg under årets andra kvartal med 21 procent jämfört med andra kvartalet SMS-avisering en tjänst på frammarsch. 3 Viktigast för kunden är att varan levereras snabbt och ända hem. 3 Vid avhämtning av beställda paket besöker två av fem kunder (41,8 procent) sitt utlämningsställe på vardagar efter klockan 18. Läs mer: posten.se/m/pressrum Det traditionella sättet är att leveransen aviseras via post. Men dedan några år tillbaka finns SMS-avisering som komplement. Då varan är färdig för avhämtning på utlämningsstället skickas ett meddelande till kunden som tar emot detta via SMS i sin mobiltelefon. Fördelen är att kunden kan spara en dag och få sin beställda vara tidigare, något som de allra flesta konsumenter uppskattar. Snabbhet och flexibilitet nyckeln Men trots de tekniska möjligheterna och enkelheten kring förfarandet med SMSavisering används metoden i relativt liten utsträckning hos e-barometerns respondentföretag. Snabbhet och flexibilitet är nyckelkomponenter för att e-handeln ska fungera väl nu och i framtiden. Därför ser vi hela tiden över befintliga leveransalternativ och utvecklar dem efter kundernas behov och livsmönster, säger han. HUI följer tillsammans med svenska Posten och föreningen Svensk distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under juli månad 2007 och bygger på ett urval av cirka företag med försäljning över internet. 6 % 5 % Under fyra sommarveckor deltog över tjejer och killar i Sveriges största sportläger på Himmelstalundsområdet i Norrköping. Flest utövare lockar fotboll med över deltagare. Det här var den största och den bästa sommaren hittills, berättar Stadiums projektledare Fredrik Andersson. Kontantlöst på Stadiums ungdomscamp SVERIGE 16 INFOLOG INFOLOG 17

10 sverige 3 Till Stadium Sports Camp kommer drygt ungdomar per vecka för att träna någon av de 15 huvudsporterna fotboll, ishockey, basket, handboll, innebandy, bandy, tennis, golf, friidrott, simning, bordtennis, brottning, gymnastik, dans och multi (en mix av olika huvudidrotter). Stadium vill inspirera till ett aktivt, roligt och hälsosamt liv och ett bra sätt att göra det är genom den här typen av aktiviteter, säger Fredrik Andersson. Blev tidigt nyfikna på kortsystem Redan 1995, när lägret arrangerades för första gången, ville Stadium ansvara för ungdomarnas pengar. Då gav föräldrarna pengar till oss vid incheckningen och vi fick hålla koll på allt via ett datoriserat system. Det var tungt att hantera administrativt, berättar Fredrik Andersson och fortsätter: Det gjorde att vi tidigt blev nyfikna på hur man kunde lösa hanteringen på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi visade Strålfors hur vi hanterade pengarna vid ett kundmöte och de kom med ett antal olika lösningar på problemet. Det var så vi fastnade för det systemet vi kör idag. För att underlätta inköpen och undvika att en massa pengar cirkulerar får alla deltagare helt enkelt var sitt magnetkort. Kortsystemet är baserat på samma grundsystem som våra andra Stadiumkort. Det här har bara fler funktioner, säger Fredrik Andersson. 3 Vad kan ungdomarna göra med kortet? De yngre barnen gillar att använda korten. För dem är det lite som att leka vuxen. De kan gå till kiosken och köpa läsk och godis. Eller så kan de köpa mat i kafeterian. Dessutom finns en liten Stadiumbutik på området med ett anpassat sortiment. En sak som alltid säljer bra är våra t-shirts som vi tar fram speciellt för Sports Camp. I år sålde vi stycken, säger Fredrik Andersson. Inget annat läger av den här typen erbjuder en lika avancerad betallösning och fördelarna är flera: Vi har bra kontroll på lägret, ungdomarna tycker att det är häftigt att få betala med kort och föräldrarna tycker att 3 Fredrik Andersson är projektledare för Stadium Sports Camp. Stadium Sports Camp 3 Idag finns drygt 100 Stadiumbutiker i Sverige, Danmark och Finland. 3 Stadiumbutikerna ägs och drivs av moderbolaget Stadium AB i Norrköping. 3 Stadium Sports Camp startade 1995 och är Sveriges största sportläger för ungdomar. Arrangörer är Stadium, Norrköpings kommun och idrottsföreningarna i Norrköping. 3 Deltagarna kommer från hela landet, framför allt från storstadsregionerna, men även från våra grannländer. Läs mer det är mycket praktiskt. Det underlättar också rent organisatoriskt för oss, säger Fredrik Andersson. Nu kan projektledarna ägna mindre tid åt bokföring och kontroller och mer tid åt lägret. Den enda nackdelen som jag kan se är att några barn handlar för mycket och sedan skyller ifrån sig, vilket får till följd att föräldrarna ifrågasätter vårt datasystem. Då brukar vi skriva ut ett utdrag av inköpen och visa dem för föräldrarna när de är tillsammans med barnen. Då brukar barnen mjukna, säger Fredrik Andersson och skrattar. Det var andra året som magnetkortet användes som betalningsmedel. I år var det första gången som föräldrarna kunde göra förbetalningar direkt in på kortet. Pengarna sätts in när ungdomarna kommer till lägret. Föräldrarna kan också fylla på reserverna under lägertiden om så skulle behövas, berättar Fredrik Andersson. Många föräldrar var oroliga innan lägret drog igång. Vad skulle hända om deras barn tappade kortet? Kan de inte köpa något alls då? Det var en hel del som tappade kortet i sommar, men ingen blev av med några pengar, berättar Fredrik Andersson. Så fort kortet försvinner kontaktar barnen helt enkelt lägrets kansli som spärrar kortet tills det kommer till rätta. Och hittar man inte kortet så utfärdas ett nytt på samma person. Systemet har fungerat jättebra. Och den nya funktionen för i år att man kan spärra kortet och återanvända det när det är upphittat har varit till stor hjälp. Det sparar mycket tid för oss, säger Fredrik Andersson. 3 Har ni några önskemål inför framtiden? Det vore bra med fler och enklare sätt att sätta in pengar. En automatisk lösning för föräldrarna via internetbanken eller en hemsida är ett starkt önskemål, säger Fredrik Andersson. 3 Vad händer om det blir pengar över efter lägret då? Vi har en bank på området där barnen kan ta ut och sätta in pengar på kontot. Blir det något över efter veckan kan de ta ut pengar där. 3 Philip Åkestam, Joel Berg och Pontus Johansson gillar både korten och Sports Camp. Det är samma system som för våra andra Stadiumkort. Det här har bara fler funktioner. 18 INFOLOG INFOLOG 19

11 NOTISER Sänk kostnaderna för dina brevutskick 3 Har du någonsin funderat över hur du skulle kunna sänka dina distributionskostnader? Med enkla medel kan du uppnå besparingar på din distribution med 5 10 procent per år. Genom att samla ihop dina utskick till större utskick så uppnås oftast högre rabatter hos distributörerna. Du kan relativt enkelt samla ihop utskicken under några dagar genom att ange vid vilken volym eller vilket datum du vill att dina utskick ska gå iväg. Ett annat sätt är att se över möjligheten att samkuvertera brev som ska till samma mottagare. Detta gör att dina kunder ser både kostnadstänkande och miljötänkande hos ditt företag. Din kund får bara ett brev från dig. Ett tredje sätt är att erbjuda dina kunder att själva styra hur de vill ta emot dina utskick. Du kan erbjuda dina kunder möjligheten att få ta emot information via brev, e-post eller internet bank. För varje utskick som sker via de elektroniska kanalerna så sparar du in den fysiska distributionskostnaden. 3 Under Solheim Cup utanför Halmstad skötte Strålfors entrébiljetter och sponsorrättigheter genom ett system med smarta kort Här slår Juli Inkster i USA:s lag ut från ett av hålen. Smarta kort bakom Solheim Cup 2007 Posten Betalväxel alternativ för nätbutik 3 Svenska företag har fått det betydligt lättare att sälja mot Norden och övriga Europa. Strålfors erbjuder Posten Betalväxel länken mellan din och dina kunders bank. Vi hjälper dig att säkra betalningar via internet och distanshandel och du slipper vänta på pengarna, berättar Anders Berggren på Strålfors epayment. Systemet rymmer valfrihet med utländska valutor, tillgång till banker i Norden och Nordeuropa, gränsöverskridande betalningar med säkerhet, riskreducering och varningssystem för bedrägerier på internet. Betalväxeln är licensierad för Verify by Visa och MasterCard Secure Code och följer den sekretess och säkerhet som bankerna kräver för licensering. Vi är en partner för e-handel, där internetbetalningar är vår tjänst. Vi erbjuder färdigintegrerade, beprövade och prissatta lösningar tillsammans med webbbyråer och affärssystem och Posten distribution, säger Anders Berggren. Med Postens legitimationskontroll vid uthämtning av paket blir denna e-handelslösning mycket säker. Våra lösningar omfattar de funktioner du behöver för att känna dig trygg, oavsett om du använder internetbetalningar, direktbetalningar, kortbetalningar, orderbetalningar via telefon, fax, brev eller för att göra affärer, säger Anders Berggren. 3 Den september 2007 drabbade 24 av världens bästa damgolfspelare samman i Tylösand i The 2007 Solheim Cup. Årets tävling var den tionde sedan starten 199o på Lake Nona Golf Club i Florida. Solheim Cup är en av världens mest prestigefyllda tävlingar där Europa tävlar mot USA. Årets värd var Halmstads golfklubb med banan i Tylösand. Det blev USA som vann för andra gången i följd, vilket betyder att amerikanerna har totalt 7 vinster mot Europas 3. I det europeiska laget fanns nästan hela Norden representerat i Linda Wessberg Annika Sörenstam Sophie Gustafson, och Maria Hjorth från Sverige, Suzann OM TIDNINGEN Infolog Magazine ges ut av Strålfors AB. Ansvarig utgivare: Martin Sterner Texter: Peter Johnsson & Lars Edqvist Pettersen från Norge och Iben Tinning från Danmark. Helen Alfredson från Sverige var kapten för laget. Strålfors var en av de officiella leverantörerna och stod för biljettystemet som bland annat omfattar internetförsäljning, callcenter och ett kontrollsystem. Huvudprodukten är ett smart kort som ger besökaren tillträde till olika delar av tävlingsområdet beroende på vilken typ av inträdesbiljett som inhandlats. Kortet användes också flitigt av sponsorerna för att ladda mat, dryck och andra rättigheter till sina besökare. Nästa Solheim Cup avgörs 2009 på Rich Harvest Farms i Illinois, USA. EU kräver att Sverige slopar postmomsen 3 Enligt en EU-regel från 1970-talet ska posttjänster vara befriade från moms. Så är inte fallet i Sverige och det ogillar EUkommissionen som menar att medlemsländernas olika momsregler gör att konkurrensen blir snedvriden. Nu uppmanas Sverige att slopa momsen. Annars kan frågan hamna i EG-domstolen. Samma sak gäller Storbritannien och Tyskland. Det är rimligt att alla medlemsländer i EU har Foto: Brita Nordholm, Ulf Lundin, Cata Portin, Jonas Ljungdahl, Morten Medgaard, Peter Johnsson, Ewa Levau, Scanpix & Matton. Tryck: samma momssats. Det skulle vara bra för våra kunder om momsen på posttjänster i Sveriges togs bort, säger Susanne Flyckt, chef för Posten AB:s Regulatory Affairs. En ändring av momsen skulle bli en långdragen politisk historia. Det är svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden, men vi hoppas att alla medlemsländer i EU kommer att få samma spelregler framöver, säger Susanne Flyckt. Form & produktion: Adress: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,5 miljarder SEK, har tillverkning i 8 länder och runt anställda.

Färgkoder. vägar med. En tidning om informationslogistik från Strålfors 1 2008. Lås upp nya

Färgkoder. vägar med. En tidning om informationslogistik från Strålfors 1 2008. Lås upp nya INFOLOG En tidning om informationslogistik från Strålfors 1 2008 Lås upp nya vägar med Färgkoder 3 5 Vad betyder färgen? 3 10 13 Karin är framtiden 3 14 Flera fakturor i ett brev 3 16 19 Fakturor på två

Läs mer

LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem

LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem En tidning om informationslogistik från Strålfors #1 2007 Smarta LÖSNINGAR på komplicerade problem 4 5 ETIKETTER FÅR FART PÅ KAMINEN 6 8 STORT FÖRETAG PÅ LITEN ORT 10 11 FRAMTIDENS PRESENTKORT 18 20 FALKEN

Läs mer

FRAMTIDENS PRESENT. är elektronisk. En tidning om informationslogistik från Strålfors #1 2005

FRAMTIDENS PRESENT. är elektronisk. En tidning om informationslogistik från Strålfors #1 2005 En tidning om informationslogistik från Strålfors #1 2005 FRAMTIDENS PRESENT är elektronisk 2 5 6 7 APOTEKET PLUSSAR PÅ KUNDEN 8 9 6,5 MILJONER KORTKUNDER 10 11 KONTOUTDRAG SÅ IN I NORDEN 13 SMS SOM SPARAR

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HANDLA PÅ DISTANS APRIL 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2007 d DISTANSHANDELNS FÖRDELAR Några av distandhandelns

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

gränsöverskridande e-handlare

gränsöverskridande e-handlare 10 gränsöverskridande e-handlare Stark tillväxt för e-handeln i Norden Optimistiska konsumenter och företag talar för att e-handeln under 2010 fortsätter att växa kraftigare än traditionell handel. Vid

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

NätSmart. Det här får kunden att fullfölja köpet. Så klarar du nättrollen. Vd Charlotte Nordén om e-handeln och vändningen

NätSmart. Det här får kunden att fullfölja köpet. Så klarar du nättrollen. Vd Charlotte Nordén om e-handeln och vändningen SETA-ANALYSEN: Förenkla avslutet SEBC Stockholm: MQ:s snabba mobiltillväxt ARne Andersson: Engagera och skapa lojalitet NätSmart NUMMER 16 December 2013 Februari 2014 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET JOYs lycka

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata FRÅGA EXPERTEN: Hur gäller ångerrätten? SETA-analysen: Litar kunden på dig? JUDITH WOLST: Subscription commerce växer NätSmart FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET NUMMER 15 September-November 2013 Sociala medier

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer