EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMI FÖR FÖRETAGARE"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS DIN GUIDE TILL BÄTTRE EKONOMI OCH MÖJLIGHETER MAJ 2006 Från hästhandel till skogsimperium Det var under 1920 talet som Sven O. Persson insåg att bilar skulle bli en framtidsmarknad och han övergav hästbranschen. I början av 1930-talet kom agenturen för Volvo i Östersund, tre decennier senare lades ytterligare fyra orter till etableringarna och på 1990-talet nästa fyra. Idag är bilhandeln inom koncernen en av de största i de norra delarna av landet. Idag har koncernen omkring 950 anställda och en nettoomsättning på strax över 3 miljarder. Förra året gjordes två större förvärv inom fordonsbranschen. sid. 10 MILJARDBESPARINGAR MED E-FAKTURA Enbart staten kan spara minst 4 miljarder kronor på fem år genom att gå över till e- fakturor. Hur många miljarder fakturor som skickas totalt är det ingen som vet men besparingarna med e-faktura kan räknas i miljarder. sid. 17 EFTERFRÅGAN ÖKAR PÅ AFFÄRSSYSTEM Affärssystem i en bredare definition ökar allt mer. Bland små och mellanstora företag var det förra året var sjunde som hade planer på att byta eller skaffa system. Hittills i år har det skett en ökning och nu är det var femte som när de planerna. sid. 7 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2006 LÄS OM MÄSSAN EKONOMI FÖR FÖRETAGARE. SID ANNONS Ett bättre sätt att få betalt. KREDITBESLUT KREDITINFORMATION/ -BEVAKNING BILLING FAKTURAKÖP/ -BELÅNING KUNDRESKONTRA-/ PÅMINNELSESERVICE FAKTURERING/ AVISERING INTERNATIONELLA FORDRINGAR KUNDTJÄNST INKASSO DELGIVNING INKASSO- BEVAKNING JURIDIK LEDANDE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER! SRF Ekonomimässa- Ekonomi för företagare erbjuder en mängd samlad kunskap i form av seminarier, utställningsmontrar och plats för nätverk och nya affärskontakter. På 2600 kvm har vi dukat upp fö mingel, möten och kontakter. sid SÄTT RÄTT VÄRDE PÅ FÖRETAGET Att sälja eller köpa företag kräver ofta specialistkompetens från revisor eller företagsmäklare. En av uppgifterna är att värdera företaget, en ibland kostsam men nödvändig procedur som involverar konsulttjänster. Men en ny uppstickartjänst gör värderingen direkt över internet till en bråkdel av det pris de stora företagen debiterar. sid. 20 ANNONS Intrum Justitia är Europas ledande företag inom kredithantering, CMS. Intrum Justitia Sverige AB, Stockholm. Tel Fax

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hur mycket är du villig att betala för en liter bensin? Diskussionen är aktuell så här inför sommarens semesteråkande och ett oljepris som passerat 70 dollar per fat. Men i en mera abstrakt bemärkelse, hur mycket är du villig att betala för en liter bensin? Om du står på Helagsfjället med bensinstopp, klockan 2 på natten, i sommarkläder och med 30 graders kyla? Nu blev bensinen helt plötsligt mycket värd och priset helt oväsentligt, intressant? AV: MATS DAHLBERG,VD FÖR SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND Vad är det verkliga värdet på en produkt, vara eller tjänst? Användningsområdet och situationen avgör. Om produkten inte alls fyller någon roll i din verksamhet, dina processer, så är den helt enkelt värdelös. En produkt som däremot löser ett allvarligt problem är mycket värd för dig men kanske helt värdelös för någon annan. Varorna kunskapsinnehåll Produkter i den gamla bemärkelsen existerar inte längre. De existerar naturligtvis rent fysiskt men kommer att betraktas mera som en resurs tillsammans med och i interaktion med andra resurser. Alla produkter måste fylla en funktion i kundens värdeskapande processer för att ha något värde. På detta sätt blir i praktiken alla företag serviceföretag eller tjänsteföretag. Alla företag blir aktiva problemlösare i kundens företag och inte bara producenter av en isolerad produkt. Konsultens roll Konsulten är kanske den yrkesroll där man mest tydligt lever på kunskap och kunskapsförmedling. Konsultens viktigaste kunskap blir utifrån resonemanget ovan kunskap om kundens värdeskapande processer. Att förstå den process som man ska stödja. Rannsakande frågor Oavsett om du är verksam i ett varutillverkande företag eller ett tjänsteföretag så ligger oftast framgången i att fokusera kunskapsinnehållet i dina produkter snarare än det rent tillverkningstekniska. Med detta fokus är det mycket lättare att hitta sin roll i kundens värdeskapande processer och utveckling av sin produkt. För alla oss företagare är därför de viktiga frågorna: Hur kan vi skapa värde tillsammans med våra kunder? Vilken kärnkompetens och vilka kunskaper måste vi besitta för att skapa och understödja ömsesidigt värdeskapande? Genom att öka kunskapsinnehållet i en produkt ökar vi dess värde och kan lättare differentiera oss i förhållande till våra konkurrenter. Kundens upplevelse av produktens värde ökar också våra möjligheter att få bra betalt. Och om vi får bra betalt kan vi satsa mera på forskning och utveckling som i sin tur ökar kunskapsinnehållet i våra produkter. Det finns en enorm potential i alla de hundratusentals småföretagen. Med rätt stöd och ett regelverk som minskar risktagandet finns här en mycket intressant utvecklingspotential. INNEHÅLL: INFO: Ekonomi för Företagare utkommer i Dagens Industris riksupplaga, ex. Syftet är att lyfta fram aktuella verktyg och lösningar med fokus på företagets ekonomi. Förbättringar och förenklingar i nya lagar sid 4 Åre investerar två miljarder sid 6 Planera generationsskiftet i god tid sid 8 Avkastning eller lön? sid 9 Från hästhandel till bilhandel och skog sid 10 Vi vill ge dig en kick! sid.12 Integration och samarbete sid 16 för bank och kund Miljardbesparingar med e-faktura sid 17 Sätt rätt värde på företaget sid 20 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACK TIDNINGENS FOKUS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Jacob Felländer Mediaplanet, Layout: Sophie Westerberg, Produktionsledare: Amelie Westerberg, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation, kontakta: Christer Dånsjö, Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri maj Synpunkter på Mediaplanets tematidningar:

3 En del tror att vi bara tänker på revision. Det kanske inte är lika känt att vi även är en av Sveriges största leverantörer av redovisnings- och ekonomikonsulttjänster. Vi drivs av att effektivisera och höja kvaliteten på din ekonomifunktion. Du kan direkt dra nytta av vår erfarenhet och den metodik som vi använder oss av. Det handlar om allt ifrån att skapa ordning och reda inomredovisning och rapportering, till bokslut med tillhörande analyser och åtgärdsförslag. Dessutom även kvalificerad rådgivning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi har i dag ca 300 specialister inom detta område som finns över hela landet, med den kompetens som ditt företag har behov av. Det kan även kännas tryggt för dig att veta att vi som företag sätter våra medarbetares vidareutveckling och fortbildning främst. Det kanske är förklaringen till att vi också har branschens mest nöjda kunder. Du lägger ner din själ i ditt arbete. Välj en rådgivare som också gör det. Ernst&Young_251x358mm_DI_bil.ind :51:27

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förbättringar och förenklingar i nya lagar Det sker ständigt förändringar med lagar som tillkommer, förändras eller tas bort. Företagare har skyldighet att vara informerade om vad som sker vilket är svårt och tidsödande. Oftast kan man överlåta informationsinhämtning till sin revisor och genom denne få den kunskap som behövs. AV: ROLF HERTZMAN Personuppgiftslagen, PUL, föreslås bli enklare i vissa fall när man skriver i till exempel vanlig ordbehandlare. Alla är skyldiga att känna till de lagar om gäller även privatpersoner. Företagare ska dessutom känna till det som berör företaget inom till exempel bokföring, avtal och miljö. I år finns det förslag som kan göra det enklare för de mindre företagen. Det är i första hand reglerna om den löpande bokföringen, årsbokslut samt årsredovisning och arkivering som regeringen har föreslagit ska bli enklare. För de större företagen har man inte föreslagit några enklare regler. Det är värt att notera att till större företag räknas noterade företag och sådana som arbetar med finansiella tjänster även om omfattningen inte är stor. Det är intressant att regeringen även har föreslagit att det för aktiebolag ska bli möjligt att elektroniskt göra en del ändringar hos Bolagsverket. Samtidigt föreslås att årsredovisning ska kunna upprättas elektroniskt och förses med elektronisk signatur. Det kan påpekas att från Riksrevisionens sida har man i ett par år önskat en sådan förändring eftersom den skulle ge effektivare hantering av årsboksluten. Lite enklare PUL Personuppgiftslagen, PUL, föreslås bli enklare i vissa fall när man skriver i till exempel vanlig ordbehandlare. Idag är PUL många gånger svår att förstå och kan vara problematisk för många. De förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari Från årsskiftet i år trädde en ny aktiebolagslag i kraft, det finns bland annat förenklade regler för privata aktiebolag och möjligheter att delta i bolagsstämma på distans. Från samma datum gäller att det inte behövs något godkännande av hyresnämnden om någon hyresgäst vill avsäga sig besittningsskydd. Tidigare har det kunnat avtalas bort om hyresnämnden gav sitt godkännande. Deklarationsombud Att kunna utse ett deklarationsombud är säkerligen önskat av många. De företag som varje månad ska lämna skattedeklaration kan alltså få göra det genom ett ombud förutsatt att deklarationen lämnas elektroniskt. Det blir på så sätt enklare att lämna över såväl bokföring som all skattedeklaration till sin bokföringsbyrå eller revisor. Under vintern lade regeringen en lagrådsremiss som har till syfte att stärka situationen för franchisetagare medan förhandlingar med franchisegivaren pågår inför avtalet. De stora börsföretagen i USA eller svenska företag som vill etablera sig där, göra affärer med amerikanska företag har att kämpa med Sarbanes-Oxley, SOX, ett komplicerat regelverk. Det ställs bland annat krav på hur mejl ska lagras och kunna återhämtas. I Europa finns IFRS som är en harmonisering av bokföringsregler. I en nyligen framlagd magisteruppsats vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet konstaterade de två författarna Sara Eriksson och Rebecka Öman att konverteringen till IFRS med stor sannolikhet har förbättrat redovisningskvalitén sett ur ett aktieägarperspektiv. Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Den som köper vissa tjänster inom byggsektorn blir skattskyldig. Det föreslår regeringen i propositionen Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn, tillsammans med samarbetspartierna Väns-terpartiet och Miljöpartiet vilka står bakom propositionen, skriver finans- departementet i ett pressmeddelande. Förslaget ska hindra säljare att undanhålla momspengar, vilket uppnås genom att den som köper, i stället för den som säljer, blir skattskyldig. Bakgrunden är att staten förlorar cirka 100 miljarder kronor varje år på grund av skattefusk, enligt uppskattningar av Skatteverket. Skattefusk leder också till snedvriden konkurrens. Seriösa företagare riskerar slås ut av fuskande företag. Byggsektorn är enligt Skatteverket en av de sektorer där svartjobb och momsfusk är vanligast. De föreslagna reglerna kan träda i kraft då EU givit Sverige ett bemyndigande. Jag har en enkel smak jag nöjer mig med det bästa Och varför skulle du nöja dig med något annat än det bästa? Med vår gedigna kompetens kan vi erbjuda tillförlitliga arbetsredskap som underlättar Ditt dagliga arbete. FAR FÖRLAGs kompetens finns inom områdena skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Oavsett om det gäller produktion av böcker, tidskrifter, IT-produkter eller kalendrar är tillförlitligheten basen för vår verksamhet. Kontakta oss på tel: eller besök vår Internetbokhandel Administrativa tjänster i företaget Fjällbonäs 107, ARVIDSJAUR,

5 Nu även för företag! Enkla lånet: Ränta 5,95% på lån upp till kr. Nu kan du som företagare också låna pengar med Enkla lånet. Räntan är förmånliga 5,95%. (Årsränta per ). Lånebesked får du inom 24 timmar på vardagar. Du behöver ha två reviderade bokslut (annars vill vi ha säkerhet). Utbetalningen sker via checkkonto hos oss. Ring eller besök seb.se/foretag. Välkommen med din ansökan.

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Åre investerar två miljarder Orten är ett alpint skidcentrum med väl utvecklad turistnäring, säger Nationalencyklopedin om Åre. Det är allt i underkant. För ett par år sedan stämde det, men inte nu längre. Liftarna går året runt, antalet events ökar stadigt och Åre by växer så det knakar. Visionen att Åre ska vara levande turistort året runt är i det närmaste verklighet. AV: ROLF HERTZMAN Mats Svensson VD på Holiday Club. Det var ett tufft mål som sattes, inom loppet av tio år skulle antalet gäster öka med 50 procent, av dem skulle hälften komma under barmarksäsongen. Från att ha varit en vintersportort skulle Åre bli en turistort året runt med många olika attraktioner att välja bland. Nu när man kommit halvvägs i satsningen syns resultaten. Det finns vandringsleder, leder för mountainbike, liftarna är igång 360 dagar om året. Holiday Club har öppet året runt, förra året var genomsnittsbeläggningen 79 procent och 42 nationaliteter övernattade på orten. Det är tre attraktioner som gjort att gäster nu kommer året runt, säger Mats Svensson VD på Holiday Club. Dels Holiday Club. Dels arrangerade Åre över 20 olika former av events, under förra året. Dels är Åre by en attraktion i sig och satsar hårt på aktiviteter som mountain biking, fiske, kanotpaddling och på att bygga ut restauranger och butiker. Investering på 2 miljarder Holiday Club öppnade i Åre 2004, ett år senare köptes det av ett engelskt företag som utvecklar företaget vidare. Idag ingår Holiday Club Åre i ett av det större privata fastighetsbolagen i Europa. Men det hade inte gått om inte alla parter i Åre hade varit med på satsningen. Bakom projektet finns utöver Holiday Club Skistar som ansvarar för vintersport och anläggningarna samt 160 företag i Åre samt kommunen som varit mycket aktiv. Man kom bland annat fram till att det saknades 5000 bäddar för att kunna ta emot 50% fler gäster samt ett samlat grepp om aktiviteterna för att göra Åre till en åretrunt destination. Dessutom behövdes restauranger och satsning på infrastrukturen. Kostnaden beräknades till 2 miljarder kronor. Fram till år 2005 hade 1,7 miljarder investerats och prognosen på antalet ökade övernattningar hålls. Andelslägenheter ska öka med 157 stycken, idag är 46 klara. I siffror innebär det att det ska finnas 1500 bäddar som ska ha 80 procents beläggning vilket gör 1200 personer per vecka. Det finns ett samarbete med andra orter i Europa kring andelslägenheter, om man inte vill utnyttja sin tid kan man byta den mot en liknande lägenhet på annan ort. Det medför att allt fler nationaliteter kommer att besöka Åre. Åre kommer att bli ett centrum för upplevelser året runt och med mycket hög beläggning, säger Mats Svensson. Åre har möjligheter att bli ett centrum för upplevelser året runt med hög beläggning. Holiday Club har idag projekt som startar i St Petersburg sommaren 2007 och i Tallinn sommaren därpå. Därutöver har företaget börjat undersöka möjligheterna att etablera sig kring Stockholm, på västkusten och kring Öresund. FAKTA HOLIDAY CLUB Holiday Club är en finsk hotellkedja som äger och driver sex spa- och hotellanläggningar i Finland. Bolaget omsatte 60 miljoner EUR under 2003 och har cirka 500 anställda. Visionen är att bli den ledande fritidsreseoperatören i Norden. Som ett första led i bolagets expansionsplaner pågår nu byggnationen av en hotell- och upplevelseanläggning med 157 hotellrum på Åre strand. Investeringen uppgår till cirka 450 Mkr. Med upplevelsebad, spa, multihall och family entertainment center med bland annat bowling och golfsimulator samlat under samma tak blir anläggningen unik i sitt slag. Invigning november 2004 Vanliga brister i bokföringen Hela årets affärshändelser bokförs vid ett enda tillfälle. Årsbokslut eller årsredovisning saknas eller upprättas för sent. Bokföring saknas helt eller delvis. Bokförd Kassa stämmer inte med verklig kontantkassa. Sammanblandning av transaktioner mellan företaget och företagaren. De sista affärshändelserna i samband med avveckling eller försäljning av verksamheten har inte bokförts. Ur Vad är bokföringsbrott? - Ekobrottsmyndighetens informationsbroschyr till småföretagare. Anmäler misstanke om brott Hittills i år har ekobrottsmyndigheten registrerat 180 nya brottsmisstankar i 136 ärenden som avser anmälningar från revisorer. Siffrorna visar att revisorer allt oftare anmäler misstankar om brott. Under 2005 han anmälningarna lett till 32 beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse och 69 beslut om att inte inleda förundersökning, att lägga ner en förundersökning eller att inte åtala. Fem domar har meddelats av tingsrätt och fyra domar har vunnit laga kraft under perioden. Källa:Ekobrottsmyndigheten "- för företag och byråer" Bokföring Fakturering CRM Säljstöd Klienthanterare Moms tillkommer på ovanstående priser Internetbaserat Ingen startavgift Låg månadskostnad Enkelt att lära sig Enkelt att använda 69:- per månad 69:- per månad 69:- per månad 100:- per månad INTERNETBASERADE PROGRAM FÖR FAKTURERING, BOKFÖRING, CRM SÄLJSTÖD M M Redovisningsbyrå ansluten till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Fortnox AB Box Växjö Telefon

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Efterfrågan ökar på affärssystem Affärssystem i en bredare definition ökar allt mer. Bland små och mellanstora företag var det förra året var sjunde som hade planer på att byta eller skaffa system. Hittills i år har det skett en ökning och nu är det var femte som när de planerna. För de stora företagen tar det längre tid, de har tyngre system. Men även där är intresset stort för att skaffa nya moduler till de befintliga systemen eller bättre versioner. AV: ROLF HERTZMAN Fler internationella marknader Företagen söker sig allt mer ut på internationell marknad, EU blir hemmamarknad. De närmaste fem åren kommer den utvecklingen att gå ännu snabbare. När konkurrensen ökar ställs större krav på att finna nya marknader och det blir mindre tid över för hantering av administrativa rutiner eller kassaflöde. Där skulle banken kunna hjälpa till, menar Marie Halling på Föreningssparbanken. AV: ROLF HERTZMAN Det märks inom IT-världen på olika sätt. Marknaden för konsulttjänster har gått ner ganska ordentligt under ett par år men i år verkar den ha vänt. Det tycks dessutom som om det är kunskaper inom affärssystem som efterfrågas mer än tidigare. En del av efterfrågan kan vara en eftersläpning. Många företag satsade på affärssystem för fyra, fem år sedan men ekonomin satte stopp för att ta i drift alla moduler som finns i systemet. De har legat i träda. Nu går det bättre för företagen och de fullföljer sina planerade installationer. I första hand är det kunskaper inom de stora systemen från SAP och Oracle som efterfrågas. Man kan se att det är en stor satsning mot de mindre företagen från leverantörernas sida, säger Sören Janstål från Data Research DPU. Oracle köper upp andra företag för att stärka sin kompetens, SAP vänder sig till de medelstora företagen med sina produkter och Systeam har riktat sig mot småföretagen. Affärssystemens död? Det är alltså en klar återväxt för affärssystemen på marknaden. Men man kan även se att det sker sammankoppling av olika system med varandra. Den delen av marknaden tilldrar sig stort intresse idag. Med hjälp av SOA, Service Oriented Architecture, integreras olika system med varandra. Inte minst viktigt är det för de företag som har dialog på ett eller annat sätt med sina kunder att kunna använda SOA. Det kan vara e-handel eller kundkontakter, i vissa fall kan företaget vilja ha åtkomst till kundens system. Om båda har den nya arkitekturen installerad och integrationen klar så klaras integreringen. Man behöver inte längre ha samma affärssystem, var och en kan ha sina system som kan fås att kommunicera med varandra. Den utvecklingen kan på sikt leda till att de traditionella affärssystemen antingen måste lägga om sina strategier och ta till sig SOA eller så kan de bli utkonkurrerade av nya och bättre lösningar. De närmaste fem åren kommer det framförallt innebära att SOA etableras på allvar. Vi kommer även att få se allt fler sammanslagningar inom branschen affärssystem, säger Sören Janstål. Prenumerera på affärssystem En av de stora aktörerna inom CRM och affärssystem är numera Microsoft, de hade till för något år sedan en ganska undanskymd plats men bestämde sig för att satsa hårt på att nå marknaden för småföretag. I den sektorn kan de anses vara ledande just nu. Lösningar baserade på nätverk och internet har det funnits tidigare, både som kontorsprogram, redovisning och bokföring. På senare tid har även uttrycket hosted software dykt upp i USA. Principen är densamma, man kan prenumerera på en tjänst som till exempel affärssystem, all programvara finns i servern och är utvecklad för att fungera tillsammans med SOA. På så sätt kan man integrera det systemet med egna system. Istället för att investera stora summor i ett stort affärssystem betalar man avgift per månad, år eller baserat på annan uträkning. Det återstår att se om kunderna kommer att ta den lösningen till sig. Tre år i rad har Föreningssparbanken utsetts till Årets Affärsbank, senast var hösten Relationer med företag är viktigt att arbeta med anser Marie Halling, chef Föreningssparbanken i Stockholm Vi har länge satsat mycket hårt på att utveckla den delen av vår verksamhet, vi vill inget hellre än att kunna arbeta tillsammans med företag och bli en affärspartner till dem. Ett sätt är att arbeta med olika lösningar för trygghet och försäkringar i likhet med andra banker. På samma sätt vill Föreningssparbanken vara med och hjälpa till med betalningsflödet och cash management. Allt mer internationellt Det finns tydliga skillnader i hur företagen generellt agerar idag mot vad det gjorde för fem, sex år sedan. Tidigare var många av de mindre företagen försiktiga med utlandskontakter. Idag är de mycket mer inriktade på att ha såväl kunder som leverantörer i andra länder. Många går en bra bit utanför de nordiska länderna. Drivkraften är oftast inte att hitta billigare produktion utan snarare nya marknader för sina produkter och tjänster. Dels beror det säkerligen på att datamognaden har ökat vilket ger tillgång till nätet, dels på att det rent generellt har blivit fler kontakter med andra länder och mindre administrativt krångel. EU har för många blivit en hemmamarknad. Om det har skett mycket de senaste fem åren kommer det att hända än mer vad de gäller utlandsetablering om ytterligare fem år, anser Marie Halling. Konkurrensen ökar vilket gör att allt fler söker större marknad, för andra är EU-marknaden en utmaning som man söker för att konkurrera på. Företagsmäkleri Vi har ett problem med generationsskifte på gång i landet, det viktigaste är att man får rätt personer som övertar företaget, inte om det är släkt eller inte. Men jag tror inte att det kommer att leda till en stor utveckling eller förändring av företagsamheten i Sverige. Ett snickeri kommer även i fortsättningen vara ett snickeri. Men med ökad konkurrens kan vi som affärspartner hjälpa genom att avlasta företagen deras administrativa börda. Föreningssparbanken har på senare tid satsat på att bygga upp en mäklarverksamhet för företagsköp och företagsförsäljning över hela landet. Det finns en stor marknad för att förmedla företag och intresset växer stadigt. Medlem i Vikanblidinnya ekonomiavdelning! Det är kul att vara företagare. Men det är inte alla som gillar ekonomi och administration. Vi säger så här gör det ni är bäst på så gör vi det vi kan bäst. Med gedigen erfarenhet av ekonomi, system och rutiner kan vi lösa dina behov på bästa sätt. Börja med att slå oss en signal! Här är några av de tjänster vi erbjuder: REDOVISNING ONLINETJÄNSTER BOKSLUT PROCESSKARTLÄGGNING FAKTURASKANNING OUTSOURCING ÅRSREDOVISNING SKEPPSHOLMEN, STOCKHOLM Integration för alla affärsbehov Integrerade affärssystem sparar tid Med HansaWorld Enterprise får du redovisning, konsolidering, order, inköp, CRM, logistik och mycket mer allt samlat i en enda lösning Tel. +46 (0)

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Planera generationsskiftet i god tid Effektivare skattekontroll Det tar tid att byta ägare av ett företag, det ska få ta tid. För det är ofta en komplicerad process där mycket ska passa in för företagets fortlevnad. Det gäller oavsett om det sker ett generationsskifte inom familjen eller om det kommer ny, extern ägare. Varför inte planera för en smidig övergång med handledning? AV: ROLF HERTZMAN Med de nya gåvoregler som gäller från 1 januari förra året kan man stipulera om vissa förbehåll, till exempel att den gamle ägaren kvarstår som VD en viss tid. Enligt en undersökning gjord av Företagarnas Riksförbund finns det omkring företag i landet där ägarna är födda på 40-talet. Det tyder på ett massivt generationsskifte de närmaste åren. För många känns det tungt, det är svårt att lämna över livsverket och komplicerat i många fall. Men det kan göras smidigt. Det viktiga är att man funderar i god tid och planerar för att lämna över företaget säger Mats Olsson vid Olsson Ekonomikonsulter i Falköping. En viktig fråga är hur man ska finna kompetensen för att driva företaget vidare, det är inte självklart att den finns inom familjen. Utbildning är viktigt att skaffa sig, både i att vara företagare och annan relevant kunskap. Skaffa adekvat utbildning Ett gott råd är att låta den som är tilltänkt inom familjen att arbeta på företaget samt se till att få en adekvat utbildning på annat håll. Mats Olsson har erfarenhet av ett bilföretag som lät sonen arbeta hos ett annat bilföretag på annan ort, alla var överens om det. När sonen kom tillbaka och övertog företaget införde han även nytt tänkande. Idag finns företaget på fyra orter och om sätter drygt 200 mkr. Det är inte alltid den som betalar bäst som är bäst skickad att leda företaget, därför ska man vara försiktig vid överlåtande. Ett bra sätt kan vara att gå kvar i företaget under en viss tid för att dela med sig av kunskaperna. Med de nya gåvoregler som gäller från 1 januari förra året kan man stipulera om vissa förbehåll, till exempel att den gamle ägaren kvarstår som VD en viss tid. Så länge som det är tydligt inom företaget och utåt vem som har vilket ansvar behöver det inte vara fel att den tidigare ägaren finns kvar i verksamheten. I många fall kan det vara en fördel inte bara erfarenhetsmässigt utan i relation med kunder och anställda. Enklare gåvoregler, tuffare skatteregler Den ekonomiska delen av överlåtandet kan vara besvärlig. Visserligen har gåvoreglerna förenklats men samtidigt har de så kallade 3:12-reglerna försämrat villkoren för många mindre företag. I de fall överlåtaren i samband med gåvan vill tillgodogöra sig en del av företagets värde så blir skattekostnaden ofta högre än tidigare. Att genomföra ett överlåtande är svårt och man ska definitivt ta hjälp av professionella aktörer. Det finns ett nätverk för familjeföretag där man diskuterar bland annat generationsfrågor samt bedriver utbildning, säger Mats Olsson. Handelshögkolan i Stockholm bedriver dessutom ett utbildningprogram som är inriktat på generationsskifte i familjeföretag. Den utbildningen är öppen för alla att delta i. Ju bättre man förbereder överlåtandet desto enklare blir det för alla parter. SEX PUNKTER Klarar bolagets likviditet den eventuella skatt som uppstår? Vem ska överta företaget, släkt, anställda, utomstående? Om det är gåva, ska det utgå något vederlag? Ska kompensation utgå till syskon eller andra som inte är aktiva i företaget? Ska den ursprungliga ägaren ha inflytande i företaget? Börja planera minst ett år i förväg. Family Business Network, nätverket syftar till fördjupad kunskap om frågor som generationsskifte, ägarstyrning och samarbete inom familjen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om effektivare skattekontroll, enligt ett pressmeddelande. Regeringen föreslår bland annat: att företagare inom restaurangoch frisörbranschen ska föra personalliggare, från och med 1 januari Skatteverket ska få göra oanmälda besök för att kontrollera personalliggarna. att de brottsbekämpande enheterna inom Skatteverket ges rätt att medverka vid husrannsakan samt möjlighet att verkställa beslut om beslag i vissa fall, från och med 1 juli Vidare föreslås att dessa enheter ges möjlighet till direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen. en skyldighet för internationella företag att skriftligen dokumentera transaktioner med företag i intressegemenskap, från och med 1 januari Vad det gäller det tidigare aviserade förslaget om krav på typgodkända kassaregister så ska det lämnas till EG-kommissionen för godkännande. Regeringen avsera att återkomma med en särskild proposition i denna del. Regeringen och samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom propositionen. Arbetsbesparande bokföringsmodul värdepapper Bokföringsmodul rationaliserar värdepappersbokföringen. Bokföringsorder genereras automatiskt med SECURA/VP-systemet som fungerar som ett försystem och värdepappersreskontra. Du kan begränsa huvudbokföringen till t.ex. månadsintervaller. Och då kan Du bokföra ett sammandrag per konto. Du får både huvudbok och resultatoch balansräkningar i försystemet. Via SIE-fil kan du överföra bokföringsordern till affärssystemet. Invest Systems Sverige har under 19 år levererat program för portföljförvaltning på finansmarknaden. portfolio Invest Systems, Västmannagatan 15, STOCKHOLM, tfn , fax

9 ANNONS Det totala skjortkonceptet! Avkastning eller lön? Avkastning från företaget eller lön, vilket är bäst att ta ut? Frågan är mycket aktuell sedan nya 3:12-regler föreslogs för drygt ett år sedan och införs. AV: ROLF HERTZMAN Om man tidigare i vissa fall kunde låta företaget ge utdelning istället för att betala ut lön så innebar det en skattemässig fördel för en del. Vinsten i företaget beskattades som kapitalinkomst med lägre procentsats än löneutbetalning. Den nya lagstiftningen har tillkommit som ett led i att förhindra att företagare tar ut avkastning istället för lön vilket skulle sänka skatteinkomsterna för landet. Den nya lagen reglerar vilka delar av överskottet i bolaget som ska anses vara inkomst av tjänst och beskattas därefter och vilken del ska vara inkomst av kapital. För en stor del av landets småföretagare har den nya lagen inte någon direkt betydelse eftersom deras inkomster ligger under brytpunkten statlig inkomstskatt. Det finns inte någon förtjänst med att ta ut överskottet som utdelning, det blir samma effekt att ta ut ersättning som lön. En fördel med att ta ut den som lön för de som ligger under brytpunkten är att man även får högre ersättning vid sjukdom och arbetslöshet liksom högre pension. De som skulle kunna tjäna på det är de som ligger över brytpunkten men det finns kraftiga begränsningar för hur mycket av överskottet som kan tas ut som utdelad vinst. Innan man ger sig in på att ta ut avkastning bör man tillsammans med sin revisor diskutera vad som är lämpligast och enklast att hantera. FAKTA 3 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, kallas 3:12-reglerna. Det förslag som lades fram 26 januari 2005 hade sin bakgrund i den duala, tudelade, inkomstskattemodellen som finns med förvärvsinkomster och kapitalinkomster. SKJORTOR I TRE ÄRMLÄNGDER ARM STRONG-skjortan finns i reguljär, extra lång och lite kortare ärmlängd. Stort sortiment. Modellen är klassiskt figursydd. Dubbel och enkel manschett. Speciellt utvalda dubbeltvinnade italienska bomullstyger. Även kortärmsskjortor och linneskjortor. ARM STRONG-skjortan finns också i en slimmad modell i reguljär och extra lång ärm. (Juniorskjortor i reguljär ärmlängd.) TILLBEHÖREN ARM STRONG-slipsarna är i finaste italienska helsidenet. Matchande sidennäsdukar. Brett sortiment med manschettknappar. BONUSKLUBBEN Unik och enkel bonusklubb. Det kostar inget att vara med i den. Det behövs inget plastkort. Man handlar i sin egen takt och vi för statistiken. (Vid fjärde skjortan får man en gratis slips, den tionde skjortan är gratis, värde 695:- osv). Välkommen! Humlegårdsgatan 4, vid saluhallen, Stockholm. Öppet: Vardag Lördag Kungstorget 2, vid saluhallen. Göteborg. Öppet: Vardag Lördag Internetbutik: AUKTORISERADE REDOVISNINGS- KONSULTER PERM underlättar företagande Tantogatan STOCKHOLM Vad är Ditt företag värt? Företagsvärdering handlar om mer än siffror. Det krävs marknadskunskap. Intresserad av ditt företags värde? Kontakta oss! Tel:

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Från hästhandel till bilhandel och skog Persson Invest Skog äger omkring ha skog, av dessa är omkring produktiv skogsmark. I koncernen finns även sågverk under samlingsnamnet Gallo. Det låter raljerande men är sant: det började med hästhandel och blev snart bilhandel. Sven O Persson grundade det som idag är koncernen Persson Invest AB med bilar, lastbilar, skog och sågverk. Idag har koncernen omkring 950 anställda och en nettoomsättning på strax över 3 miljarder. AV: ROLF HERTZMAN Det var under 1920 talet som Sven O. Persson insåg att bilar skulle bli en framtidsmarknad och han övergav hästbranschen. I början av talet kom agenturen för Volvo i Östersund, tre decennier senare lades ytterligare fyra orter till etableringarna och på 1990-talet nästa fyra. Idag är bilhandeln inom koncernen en av de största i de norra delarna av landet. VD i den familjeägda koncernen är Bob Persson som även är en av de fyra delägarna. Vi har sedan i slutet av talet utvecklat även lastbilssidan av koncernen, säger han. Då gick vi in i Norge och köpte ett företag. Av förra årets resultat på drygt 133 miljoner kronor står bilhandeln för hälften och det är ganska jämnt fördelat mellan lastbilar, bussar och personvagnar. Förra året gjordes två större förvärv inom fordonsbranschen då man köpte dels ett företag i Uppsala, Upplands Motor Tunga Fordon AB, och Hans Perssons Lastbilar i Västerås. Wist Last & Buss, som var det företag som förvärvades i Norge 1989, är idag Nordens största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med en omsättning på omkring 1,5 miljarder kronor och med omkring 470 anställda. Betydande skogsfastigheter I koncernen finns även betydande skogsfastigheter, Sven O Persson intresserade sig tidigt för skog. Persson Invest Skog och äger omkring ha skog, av dessa är omkring produktiv skogsmark. I koncernen finns även två sågverk under samlingsnamnet Gallo. Där ingår Gällö Såg och Tjärnviks Trä i Gnarp. De producerar årligen ca m3 sågade trävaror. Dessutom finns Årshammars Hyvleri och Trävaru AB. Utvecklingen inom sågverksbranschen har varit svag och under 2005 gick den delen av verksamheten med förlust. Däremot har det gått bättre för de fastigheter som koncernen äger och förvaltar under namnen Småbodarna Fastigheter AB, Frösö Strand AB och Edsbyns Träförädling Fastigheter AB. Sammanlagt finns en en uthyrningsbar yta om cirka kvm varav cirka hyrs ut till externa hyresgäster. Fastigheterna för externuthyrning är i huvudsak belägna i Östersund. Även fastighetsdelen är vi nöjda med, säger Bob Persson. Om vi ska se fem år framåt så blir det kanske aktuellt att titta över vad vi ska göra med sågverken, hur de ska kunna bli lönsamma. Vi kommer antagligen att satsa mer på de tunga fordonen på olika sätt men det finns inte några konkreta planer ännu. PERSSON INVEST ÄR ÄVEN DELÄGARE I: Primaskog Nord AB Arctic Medica AB Föllinge Golv AB JLT Mobile Computers AB När får Sverige en modern ekonomi? 15 maj 17 september När vi förenklar företagandet Frågan är faktiskt en slamkrypare. Två av svaren är rätt vilka kommer att avslöjas inom kort. Om du absolut inte kan bärga dig, mejla F A C T U M

11 Robur är en av Nordens största förvaltare med en marknadsandel inom fondsparande på cirka 27 procent. Det gör att en övergång till ett nytt ekonomisystem kräver en del förberedelser. Med det nya systemet har jag hela tiden full kontroll. Fakturan kan helt enkelt inte komma på avvägar! Berättar Ulla Varnemo, ekonomiassistent på Robur AB. Både jag och företaget spar massor av tid Det som var jobbigt innan vi fick det nya ekonomisystemet var att jag kände att jag inte riktigt hade kontroll. Jag visste aldrig säkert var fakturan var någonstans. Det fanns också en rad olika moment som gjorde att arbetet blev både omständligt och tråkigt. Med det nya systemet har jag hela tiden full kontroll. Fakturan kan helt enkelt inte komma på avvägar! Berättar Ulla Varnemo, ekonomiassistent på Robur AB Det är klart att man var lite nervös innan man visste vad det handlade om, berättar Ulla. Det var svårt att föreställa sig hur det skulle fungera och hur snabbt och enkelt allt kunde bli. Det började med att vi fick bra, skriftlig information från VISMA. Sedan gjorde vi ett projekt av det internt hos oss där fem personer ingick i arbetsgruppen. Efter den första informationen fick vi testa. Eva Laur höll i utbildningen och var med oss under hela introduceringen. Vi gjorde även ett antal testfakturor som vi fick skicka fram och tillbaka mellan varandra och tog även fram en liten lathund till alla som skulle jobba med med det nya systemet, fortsätter Ulla. Robur har cirka 300 medarbetare och 70 personer arbetar i dag med det nya ekonomisystemet. Vi frågade Ulla hur övergången har gått: Det har fungerat jättebra! Eftersom alla som använder systemet fick en bra grundutbildning visste alla vad det handlade om när vi började använda det. Dessutom var både jag och min chef med under introduktionen för att kunna svara på de interna frågor som dök upp. Ekonomilösningar som du vill ha det.

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SRF Ekonomimässa Stockholmsmässan, Älvsjö September 2006 Vi vill ge dig en kick! I samarbete med Stockholmsmässan och Mediaplanet kan vi nu för första gången presentera SRF Ekonomimässa - Ekonomi för företagare. På en kvadratmeter stor yta har vi dukat upp för mingel, möten och kontakter. Och givetvis vill vi att du som besökare skall hitta just det du söker. Därför är vår strävan att skapa en så bred mässa som möjligt. Det kommer att finnas ett antal representanter från både myndigheter, organisationer och ledande företag som visar sina produkter och informerar om det senaste inom programmering, redovisning och revision, juridik, ekonomilitteratur, kapitalförvaltning, finansiering, personaluthyrning och mycket mera. Vi erbjuder en mängd samlad kunskap i form av seminarier, utställningsmontrar och plats för nätverk och nya affärskontakter. Vår vision och ambition är att skapa en årligen återkommande samlingsplats för alla som arbetar med ekonomi och företagande vilket vill säga de flesta. Under SRF Ekonomimässa står dörren öppen för alla. Gemensamt för oss och våra utställare är att vi vill ge dig som besöker mässan en intressant och positiv upplevelse i form av heta nyheter, smarta lösningar, givande seminarier och breda kontaktnät. En kick helt enkelt! Välkommen Träffa ledande företag och organisationer! På mässan träffar du en stor del av landets proffs inom bland annat: - Programvaror inom redovisning, bokslut, deklaration, skatter - Affärssystem - Redovisning och revision - Lönehantering - Bank, kredit, finansiering - Leasing - Utbildning inom ekonomi och företagande - Ekonomisk information och litteratur - Juridik, lagar, dokument - Försäkringar, pensioner FOTO:MATS ÅSMAN - Kreditupplysning, factoring - Fond-, aktie- och kapitalförvaltning - Personaluthyrning - Myndigheter inom ekonomi och företagande - m.m. Lämna skattedeklarationen via Internet, alternativt genom ombud Om du har en e-legitimation kan du lämna skattedeklarationen elektroniskt. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, t.ex. id-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig och skriva under uppgifter på Internet. På under menyn E-tjänster hittar du allt du behöver för att lämna elektronisk skattedeklaration, ansökningsblanketter, villkor och en demoversion som visar hur det går till. Du kan även där ge fullmakt till ett ombud. Här finner du även information om ombudsregistrering. Affärs- och kreditinformation? UC ger dig aktuell, relevant och korrekt information och hjälper dig göra lönsamma affärer. UC AB Stockholm telefon e-post

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Ekonomi för företagare Inga entréavgifter, inga seminarieavgifter! Bli inspirerad boka seminarier! Boka ett eller flera semiarier! De är kostnadsfria och ger dig inspiration och idéer för ett framgångsrikt företagande. FOTO:MATS ÅSMAN Arrangör: Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF FOTO:MATS ÅSMAN FOTO:MATS ÅSMAN FOTO:MATS ÅSMAN FOTO:MATS ÅSMAN Medarrangörer: Stockholmsmässan, Mediaplanet. Inbokade utställare per Acquarios Advokatfirman Fylgia AK Finans Bank2 BGC Bankgirocentralen BCS Business Control Systems Björn Lundén Information Bluestep Bostadslån Bolagsverket Bonanza Educations BonnierUtbildning Ekonomionline.se Briljant Ekonomisystem Collectum DataVara Diamo Ekobrottsmyndigheten Ekonomikraft Euro Accident FAR Förlag Fora Fortnox Företagsplatsen.se FörsäkraGruppen Heinestams Bolagstjänst Hogia Redovisning & Revision Industrilitteratur InfoTorg/Infodata Intrum Justitia Sverige Juristernas Företagskonsult Kontek Lön Mamut Norstedts Juridik Nutek Opus Prodox Ordna Ekonomistyrning Poolia Programbyrån Programgruppen SEB Trygg Liv Skatteverket Skuldmäkling SoftOne SRF Ekonomiutbildning SRF Scanning Solution Svenska Standardbolag Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Tholin & Larsson Thomson Fakta UC Visma SPCS Visma XOR Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anm. Under våren tillkommer ytterligare ca 10 utställare. För information, bokning av seminarier med mera välkommen till:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Det här är sponsring enligt de nya riktlinjerna De nya riktlinjerna innebär att sponsring ska leda till ökade eller bibehållna inkomster i den verksamhet sponsorn bedriver. Avtalet kan vara muntligt, men det är klokt att skriva ett avtal. Sponsringen får inte vara en gåva och sponsringen ska mynna ut i en direkt motprestation från den sponsrade. AV: BENNY WEDBERG, REDOVISNINGSEXPERT,SRF Lex Uggla rättschef håller med kritiker Rättschefen vid Skatteverket, Vilhelm Andersson, säger i en intervju i DN att han håller med den kritik som riktas mot Lex Uggla vad det gäller risk för godtycklig och okunnig bedömning. I en uppgörelse mellan regeringspartiet och samarbetspartierna infördes en lindring då man ska ta hänsyn till vad som kallats latent skatteskuld. Därmed skulle ett fåmanbolags överlikviditet inte automatiskt vara bolagsägarens fiktiva förmögenhet. Men lagen finns kvar. Avugglingen låter vänta på sig. Sponsring är ett svårbedömd och kontroversiell område och leder ofta till rättstvister. På regeringens uppdrag lade därför skatteverket fram nya riktlinjer för sponsring den 27 juni 2005 (dnr /113). Begreppet sponsring finns inte i inkomskattelagen. Det används som benämning för bidrag från företag till idrott, kultur, föreningar och forskning. Sponsring utan motprestation är en gåva och inte en avdragsgill kostnad. Om den sponsrade exempelvis ger annonsplats eller fribiljetter så har en motprestation lämnats. Detsamma gäller om sponsorn själv använder sig av sponsringen i annonser eller på förpackningar. Har sponsorn inte utnyttjat motprestationen, till exempel tillgång till konferenslokaler eller rätt att använda en symbol i sin marknadsföring medges inte avdrag. Sponsring leder ibland till svåra gränsdragningar. AB Klippan beviljades inte avdrag för bidrag till Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Klippan hade inte nyttjat sin rätt att använda de olympiska ringarna i marknadsföringen varför bidraget betraktades som en gåva. Samtidigt medgavs Svenska Philips avdrag för bidrag till samma SOK för rätten att använda de olympiska ringarna. Reklamvärdet ansågs motiverat med hänsyn till att Philips sålde radio- och tv-apparater. Även om sponsringen är gjord för att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kommersiellt motiverad innebär kan det ändå enligt Regeringsrätten anses att sponsringen är en som gåva. Gåvor till hjälporganisationer är alltså inte avdragsgilla. Reklamkostnader ska bidra till att öka företagets försäljning. Om detta syfte föreligger och det kan påvisas ett direkt samband med företagets försäljning kan normalt avdrag medges för sponsringskostnaden. För att få avdrag för reklamutgifter krävs att reklamen vänder sig till sponsorns presumtiva kundkrets eller till allmänheten och inte bara till en utvald krets. Ett exempel på sponsring i form av personalkostnad är att sponsorn har fått ett antal greenfees för golfspel som motprestation och låter de anställda utnyttja dessa. Samma sak gäller biljetter till bio, teater och idrottsevenemang. De anställda beskattas då för löneförmånen och sociala avgifter tillkommer. Entreprenörsveckan på fem platser Skattefritt i utländska bolag Det är av stor betydelse att noga överväga inte bara vad företaget ska investera i utan även i vilket land likviditetsförvaltningen ska bedrivas, säger Kent Andersson, skatteekonom på Burenstam & Partners. Den internationella skattekonkurrensen har pressat ned vissa bolagsskatter i Europa. Ett företag kan därför överväga om det inte ska bedriva sin likviditetsförvaltning i ett utländskt bolag, t ex i Norge. Där har skatteplikten på kapitalvinster och utdelningsinkomster slopats för bolag. Det krävs dock att placeringarna sker i aktier eller aktiefonder inom EU/EES. Sverige har liknande skattefrihet för aktier som ägs av bolag men reglerna är inte lika generösa. FAKTA OM SRF SRF grundades 1936 och är idag Sveriges ledande och äldsta organisationen för ekonomi- och redovisningskonsulter med över medlemmar. SRF:s medlemmar finns över hela landet och är engagerade i fler än svenska och utländska företag. SRF verkar för en sund branschutveckling genom att bevaka förändringar inom ekonomiområdet och vara med och påverka lagstiftningen genom samarbete med myndigheter och organisationer. SRF bedriver en omfattande informations- och utbildningsverksamhet, detta för att säkerställa konsulternas kompetens och kvalitet. SRF påbörjade i början av 2006 en auktorisation av redovisningskonsulter varvid även kompetenskraven på konsulterna höjdes. För nionde året arrangeras Entreprenörskapsveckan på fem platser i landet mellan 11 och 18 maj. Under turnén kommer årets två pristagare av FSF-Nutek-priset att vara med, Diamanto Politis och Mattias Nordqvist. Politis har i en avhandling behandlat frågeställningen varför en del människor i större utsträckning upptäcker affärsmöjligheter. Nordqvist har i sin avhandling behandlat familjeföretag, ägander och hur samspel mellan olika ägare påverkar utformandet av strategier.mer information om Entreprenörsskapsveckan fås viai VI GÖR FRIA FÖRETAGARE FRIARE Medelstora och små företagare, vi kan vara en del eller hela din ekonomiavdelning. Utför allt från löpande redovisning och löner till bokslut och deklarationer mm. XBASE är Redovisningskonsulter som arbetar i ett innovativt och ISO certifierat team. Vi ger dig mera tid som företagare. TELEFON HOTELLBACKEN 2, LEKSAND BOKFÖRING ADMINISTRATION SERVICE EKONOMI ehq - kostnadseffektiva ekonomitjänster för småföretag - Administration inte favoritsysslan? Paketlösningar för små företag. Från 695 kr/mån * för komplett redovisningsservice! Professionell byrå Tydlig prissättning Ingen timdebitering Korta leveranstider Kontakta oss idag: * exkl. moms, inklusive 50 transaktioner, portofria svarskuvert, avstämd periodrapport, skattedeklaration, ett besök/mån. SKATTE- HANDBOKEN UTE NU! Beställ årets reviderade upplaga av KPMG Skattehandboken till specialpris på Vårt pris 695 kr (ord.pris936kr) ARTILLERIGATAN 67, STOCKHOLM TEL

15 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Det finns bara ett skäl att välja oss du och ditt företag. Lindebergs Grant Thornton är Sveriges enda stora revisions- och konsultföretag med fullt fokus på ägarledda bolag. Det gör att vi kan erbjuda dig som är ägare och företagsledare så mycket mer utöver det traditionella tjänsteutbudet. Med en svåröverträffad kompetens och ett brinnande engagemang hjälper vi dig med de frågor som rör sambandet mellan dig och ditt företag. Redan idag stödjer våra 630 medarbetare tiotusentals svenska företag med de ekonomiska frågorna såväl på hemmaplan som internationellt. Besök oss på där du också kan prenumera på våra e-nyhetsbrev som ger dig råd och tips i ekonomiska frågor. Välkommen till oss! Peter Bodin VD för Lindebergs Grant Thornton Lindebergs Grant Thornton har ca 630 medarbetare på 33 kontor i Sverige. Vi erbjuder revision och rådgivning, redovisning, skatterådgivning och corporate finance-tjänster. Vi är ett medlemsföretag i Grant Thornton International en global paraplyorganisation av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag.

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Integration och samarbete för bank och kund Banken som affärspartner i mer än ekonomi? Mycket har skett i företagsvärlden det senaste decenniet med tillgång till ny teknik och en ny syn på omvärlden. Och där kan banken mycket väl komma in som affärspartner och stöd i ett bredare sammanhang. Det anser man hos SEB som tillsammans med andra företag ska hålla seminarier på olika platser under våren. AV: ROLF HERTZMAN Idag är det många företag som sköter sin egen import direkt via ett eget nätverk där bland annat internet gett köpare och säljare nya möjligheter att mötas. Datorer, nätverk och internet är så vanligt idag att vi inte ens tänker på hur kort tid de har funnits tillgängliga för små företag och för privatpersoner. Inte heller ägnar vi så värst många tankar åt hur vi arbetade förr, med förr så är det så långt tillbaka som tio år. För sex, sju år sedan började internet ta fart på allvar, de möjligheterna som det har medfört har förändrat mycket för företagen, i smått och i stort. Det har sedan 70-talet varit möjligt för de största företagen att kommunicera med oss via datafiler, säger Annika Meurling som är affärsutvecklare på SEB. Det var bland annat betalningsfiler som kunde överföras. Men för småföretagen var det manuella rutiner som gällde. De senaste fem åren har inneburit en stor utveckling för dem. En av de större förändringarna som Annika Meurling ser ha skett är att små och medelstora företag i en större utsträckning verkar på den internationella marknaden. Webblösningar för handel och för att skaffa internationella affärskontakter är enkla att ta fram och sätta upp. Idag är det många företag som sköter sin egen import direkt via ett eget nätverk där bland annat internet gett köpare och säljare nya möjligheter att mötas. Större integration Vi tror att företagen allt mer kommer att vilja ha stöd i den dagliga administrationen av företaget, inte bara de ekonomiska rutinerna där vi finns redan idag. Det är en affärsidé som vi utvecklar. De rådgivare vi har till kundernas förfogande har fått extra utbildning i företagarfrågor. Annika Meurling menar att de närmaste fem åren kommer det att ske en större integration mellan företagens affärssystem och banken vilket kommer frigöra mer tid för företagen att arbeta med verksamheten istället för med administration. Nya lösningar kommer att tas fram som i sin tur ger mer tid över för annat. E-faktura är ett sådant område där det börjar hända rätt mycket efter att ha gått trögt i flera år. Nu kommer lösningarna som är enkla att hantera och som mycket snabbt blir lönsamma även för mindre företag. Om ett par år kommer e- faktura vara så självklart att det är svårt att komma ihåg hur det var vid sekelskiftet. Svenskt näringsliv blir allt effektivare. Därmed menas att de producerar allt mer för varje arbetad timme. I synnerhet gäller det branscher som är internationella, till exempel inom råvaru- och processindustrin. Men för personalintensiva tjänster och byggindustrin går det i genomsnitt sämre, enligt en utredning som Nutek har genomfört. Det är färre konkurser i år än förra året Antalet konkurser är färre hittills i år än förra året enligt Upplysningscentralen. Fram till det andra kvartalet i år gick 1337 företag i konkurs vilket motsvarar 11 procent färre än samma period Allra bäst har det varit i Stockholm där antalet konkurser har minskat med 18 procent. Fler företag vill satsa på forskning Små- och medelstora företag som vill satsa på forskning kan vara vinnare i årets budget. Vinnova har fått ytterligare 100 miljoner kronor för åren 2007 och 2008 och ansökningar väller in. I år kommer Vinnova att fördela 100 miljoner inom programmet Forska och väx.

17 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 17 Miljardbesparingar med e-faktura Enbart staten kan spara minst 4 miljarder kronor på fem år genom att gå över till e-fakturor. Beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting visar att närmare 700 miljoner fakturor mellan juridiska personer skickas varje år. Och det bara i transaktioner med den offentliga sektorn. Hur många fakturor som skickas totalt är det ingen som vet men besparingarna med e-faktura kan räknas i miljarder. AV: ROLF HERTZMAN Studien visar även att det blir enklare med en gemensam lösning för in- och utgående fakturor, oavsett om det handlar om fakturering mellan företag och myndigheter eller mellan olika myndigheter. Det finns även en betydande finansiell effekt som ligger utanför kalkylen. Företagens kassaflöde kan förbättras av e-fakturering eftersom faktureringen sker snabbare. Motsvarande försämring skulle då ske av statens kassaflöde. Samma resonemang som tas fram i rapporten kan naturligtvis tillämpas på näringslivet. Fakturering är dyrt, gamla tumregler säger att en faktura kostar minst 100 kronor i hantering, andra beräkningar säger flera hundra kronor. All manuell hantering tar tid som naturligtvis ska betalas. Men tiden gör även att det blir förseningar i fakturering och ett sämre kassaflöde. Låt oss ta exempel från myndighetsvärlden, den är snävare än SKL:s uppskattning som omfattar hela offentliga sektorn. I myndighetsvärlden hanteras totalt 11 miljoner leverantörsfakturor per år. Få myndigheter hanterar stora mängder kundfakturor. Av drygt leverantörer var det nästan som skickade 100 eller färre fakturor per år under Det är ungefär en faktura varannan arbetsdag. Drygt 550 leverantörer skickade fler än 1000 fakturor årligen. Omkring en femtedel av myndigheterna tar emot fler än utomstatliga leverantörsfakturor, en myndighet hanterar omkring fakturor årligen. Myndigheterna skickar i sammanhanget rätt få fakturor till externa kunder. Bara en tredjedel skickar fler än fakturor per år. Det är siffror som tål att tänkas och räknas på. Hur pass mycket skulle myndigheter kunna spara eller använda på annat än fakturaadministration? Fast e-faktura är inte något nytt. En del stora företag tillämpade liknande tekniker på 1970-talet då de skickade fakturafiler mellan varandra. För att uppnå lönsamhet krävdes ofta att stora volymer fakturor skulle göras till filer. Senare kom EDI-lösningar, som fortfarande används. Då knöts affärssystem samman för att kunna hantera transaktionerna smidigare. I början av förra året kom Svefaktura och under hösten en rapport från Ekonomistyrningsverket. Snabbt stora vinster ESV säger i sin rapport att införandet av e-fakturor även kan underlätta arbetet med att standardisera processen för hantering av leverantörs- och kundfakturor. Ytterligare en fördel är att med effektivare hantering av fakturor kan organisationen förändras så att det framtida problemet med återrekryteringen inte behöver bli så stort när 40- talisterna går i pension. ESV anser att Svefaktura ska införas hos myndigheterna. Fakturera och konkurrera Det finns enkla lösningar via banker för småföretag som vill börja använda e-faktura. Men det står klart att både sändare och mottagare av e-faktura gör besparingar. Flera stora företag har sedan länge krävt elektronisk fakturering av sina leverantörer. Även bland kommunerna har e-faktura blivit allt vanligare. En inte alltför avancerad gissning att det inte kommer att dröja länge förrän det blir en konkurrensfördel att kunna erbjuda elektronisk hantering som leverantör såväl den offentliga sektorn som näringslivet. Där kommer Svefaktura in i bilden. Först när tillräckligt många leverantörer har anammat den kan man hoppas på ett genomslag. Och det verkar gå framåt om än långsamt. I första hand är det leverantörer som riktar sig mot småföretag och kommuner som har börjat. Flera av de större företagen har tunga affärssystem och arbetar med uppdateringar av programversioner för att kunna vara med. Omställning till e-faktura kommer inte att ske snabbt och inte med automatik. I första hand krävs att småföretag får information om fördelar och hur de kan genomföra förändringen. Men det krävs även att den offentliga sektorns aktörer sätter igång på sitt håll. Står vi vid någon brytpunkt nu? Det är bara att ta fram miniräknare och sätta igång. Om 10 procent av alla fakturor blev e-fakturor skulle det bli stora summor. Tekniken finns, lösningarna finns, viljan finns kanske. FAKTA Svefaktura: Lista med affärssystem verifierade för Svefakturan. Ekonomistyrningsverket: SFTI Single Face to Industry, Elektronisk handel i den offentliga sektorn Civek Ulla Hammar Hansson - ekonomi helt enkelt Din trygga partner för redovisning/bokföring fakturahantering bokslut och deklarationer löneadministration Hos oss är varje kund en stor kund! Telefon /89/87 Välkommen att ta kontakt med oss gällande: Betalningsservice Bokföring Bokslut Bolagsbildning Bolagsärenden Deklaration Fakturering Fastighetsadministration Löner Momsredovisning Rådgivning, val av företagsform Årsredovisning Tfn Fax Laurentiigränd 9, Box 81, Sigtuna Auktoriserad Redovisningskonsult

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Revisorns roll i företaget Affärssystem - från stordator till bärbar Revision är en sak och rådgivning är en annan. En kvalificerad revisor som utför en oberoende och opartisk revision av vd:s och styrelsens förvaltning av företaget måste alla svenska aktiebolag ha. AV: PETTER RENHULT Affärssystem har haft många betydelser och innehållit lite av varje. Intresset har varit varierande, ibland har ämnet varit hett, ibland svalt. Inte så sällan har de inte använts till sin fulla potential. Det verkar som om affärssystem tar fart, investeringarna i dem ökar och kommer att pågå ett par år till. AV: ROLF HERTZMAN Att revisionen sker opartiskt och med full integritet är viktigt, inte bara för ägarna som tillsätter revisorn, utan eftersom revisionen också skapar en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Det viktigt att revisorn kan skilja på sin roll som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Nu finns en analysmodell som ska hjälpa alla revisorer att förhindra att jävsituationer uppstår. Varje svenskt aktiebolag måste ha en revisor vars uppgift är att utföra en oberoende och kritisk granskning av årsredovisningen samt vd:s och styrelsens förvaltning av bolaget under det gångna året. Revisorn utses av företagets ägare på bolagsstämman och det är viktigt att revisorn inte företräder sidointressen som gör att dennes opartiska integritet under revisionsuppdraget kan ifrågasättas. Revisionen skapar trygghet Ett exempel är om företagets revisionsuppdrag sköts av samma person eller företag som anlitas som konsult för redovisningsuppdrag. Revisorn får aldrig riskera att granska sig själv En situation där revisorn riskerar att granska sig själv får alltså aldrig uppstå och därför är det så viktigt att revisorn har möjlighet att skilja på sitt uppdrag som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Eller som lagen säger: revision är en sak och rådgivning något annat. Viktigt att renodla sina roller Visst kan det föreligga omständigheter där ägarna, vilka tillsätter revisorn, är samma personer som sitter i företagets ledning, men i dylika situationer gäller revisorns goda omdöme som förhoppningsvis hjälper denne att renodla sina roller. Som vald revisor utför denne en oberoende revision. På samma sätt ska revisorn då denne anlitas som konsult enbart samarbeta med företaget i företagets verksamhet. Analysmodell hjälper revisorn Sedan en tid finns även en analysmodell som syftar till att vägleda revisorn i olika situationer och ska om så är fallet erbjuda lösningar om det uppstår särskilda problem. Helt kortfattat innebär modellen att revisorn för varje enskilt uppdrag ska undersöka om det föreligger omständigheter som kan kompromettera dennes självständighet och oberoende. Skulle så vara fallet kan revisorn bestämma sig för vilka åtgärder som är nödvändiga eller att helt avsäga sig uppdraget. I minst 20 år har man talat om affärssystem, då var det stora tunga och dyra system i stora och i lika stora och dyra maskiner. Inget för det lilla företaget i första hand. Men det som då räknades till affärssystem var ofta de administrativa rutinerna som lager, försäljning, fakturering. De är naturligtvis komplexa system i stora företag och det fann mycket att vinna på att ha strukturerade system. Men analysverktygen saknades, det som ofta styrde vad som skulle köpas och installeras blev hur pass väl försäljningen inom företaget kunde följas och styras. En annan orsak, utöver kostnaderna för stora system, var säkerligen att man inte var van att tänka i de banorna när det gällde datorer. För två decennier sedan var det vitrockade män i datorhallar som arbetade med maskinerna, persondatorn hade precis bara kommit till. Data mining och CRM Efterhand kom nya funktioner i systemen och de kunde på allvar kallas för affärssystem. Ett sådant ska vara stöd för affärsprocessen i stort och inte enbart administrativa delar av den. Samtidigt lagrades det allt mer data som man ville kunna bearbeta på något strategiskt sätt. Beteckningar som Data mining och Drilling började användas, en teknik för att systematiskt lagra och söka bland data ner på lägsta nivå för att därefter sammanställa rapporter. Det var också tunga system ämnade för stora maskiner. CRM, Customer Relations Management, var ett annat begrepp som fortfarande dyker upp ibland, just nu är det återigen aktuellt som strategiskt verktyg. E-handel med nya krav Samtidigt har vi e-handel., webbsidor, nerladdningar av vissa produkter och allt vad det kan innebära för affärssystemen. Med den handeln har det kommit helt nya krav på vad ett affärssystem ska vara och hur det ska kunna integreras med andra system. Alla kontakter med kunder och leverantörer skapar mycket stora mängder data som det är svårt att strukturera och hitta i. Det gäller i synnerhet om man till kontaktytorna tar med all e-post som skickas och tas emot. Nya lagar har kommit USA och EU på senare år och som ställer krav på att all e-post ska kunna sparas och hämtas vid behov, ner till varje enskilt mejl. Det som verkar komma i utvecklingen av affärssystem är tekniker för effektiv lagring och distribution av informationen likaväl som sökningar och analyser. Tekniker och standarder för att integrera strategiska system med varandra och på så sätt bygga eget affärssystem är ett stort och intressant område. Och vi har tillgång till dem i små maskiner på skrivbordet. Det har skett mycket på enbart två decennier. Nya lagar har kommit USA och EU på senare år och som ställer krav på att all e-post ska kunna sparas och hämtas vid behov, ner till varje enskilt mejl. begriper du dina siffror? promik 7.0 Alla dessa siffror som bokföringen producerar. Säger de klart och tydligt vad som kan förbättras i företaget? Utöver lönsamheten. Och säger de hur lönsamheten kan förbättras? Nej. De förblir tråkiga och passiva. Häll i stället bokföringens siffror rakt ner i programmet Promik 7.0 så börjar det hända saker. Siffrorna blir pedagogiska samband, nyckeltalen får en logik, allt färgkodat och snyggt med tabeller och diagram. Kort sagt, siffrorna får liv. Hämta en demoversion direkt på eller ring Hans Orre BCS Analysera mera Nybrogatan 16, SE Stockholm T:

19 Över användare förenklar vardagen med Mamut Hur ska jag ta fram företagets potential? Bättre kontroll Ökad effektivitet Lägre kostnader Enkelt att använda Allt i en lösning Mamut Enterprise är ett unikt affärssystem för bokföring, CRM, logistik, lön och e-handel, som innehåller allt småföretagaren behöver i en komplett lösning. Mamut Enterprise E4 har i tidningen MikroDatorn nr. 2/2005 utsetts till vinnare som marknadens bästa ekonomi-, CRM- och administrationsprogram för små och medelstora företag. Kontakta oss för ett personligt samtal på telefon och vi går tillsammans igenom dina behov och ser vilken lösning som passar just dig! Priser från 5.900:- Exkl. moms. Ring gratis Testa gratis:

20 20 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Konjunktur topp i hela landet Konjukturtopp i hela landet och Norrland leder. Det visar den Småföretagsbarometer som har tagits fram av Företagarna och Föreningssparbanken. Konjunkturen för småföretag har stärkts i så gott som alla regioner jämfört med situationen hösten De tre län som ligger i topp är Kronoberg, Västmanland och Norrbotten. I höstas låg Stockholm tre räknat från botten men finns nu på en åttonde plats uppifrån. Det är bara regionen Linköping-Norrköping som ligger bättre till bland de större städerna. Bolåneföretaget SBAB räknar med att konjunkturen når sin topp i år med en tillväxt av BNP med närmare 4 procent. Sätt rätt värde på företaget Att sälja eller köpa företag kräver ofta specialistkompetens från revisor eller företagsmäklare. En av uppgifterna är att värdera företaget, en ibland kostsam men nödvändig procedur som involverar konsulttjänster. Men en ny uppstickartjänst gör värderingen direkt över internet till en bråkdel av det pris de stora företagen debiterar. Det är en lång procedur att köpa eller sälja ett företag, ett åtagande som kan pågå i åtskilliga månader innan rätt köpare eller objekt har hittats. En av de uppgifter som ska genomföras är att rätt värdera företaget för vilket det finns många olika modeller. Marknads-, avkastning-, substansvärdering är några av dem. Vilken modell som ska användas kan man diskutera, det viktiga är att man kommer fram till en modell som är så korrekt som möjligt även när man ska väga in begrepp som gott rykte. Värderingen kan i många fall ta rätt mycket tid och kostnader i anspråk, i synnerhet om andra konsulter tillfrågas. De kostnaderna kan kanske vara motiverade om det rör sig om stora summor vid försäljningen. Men för mindre företag blir även en liten konsultnota dryg. Och för den som vill göra en företagsvärdering utan att sälja eller köpa just nu blir en sådan investering riktigt kännbar. Orsakerna till att värdera utan att göra affär kan vara att man vill veta det egna företagets värde för att planera en ökning inför en försäljning om flera år. Eller så försöker man ta reda på värdet hos ett företag som är lockande att förvärva, ett strategiskt beslut. jurister. Utöver presentationen på skärmen erhålls ett 16-sidigt dokument i pdf-format som beskriver företagets nuvarande situation och marknadsvärde. Inloggningen ger tillgång till tjänsten under ett dygn med möjlighet att göra flera beräkningar med simulerade värden. För den som känner sig obekväm med att göra en värdering över nätet kan istället ringa för personlig service och rådgivning. Få har vidtagit åtgärder för ägarskifte Nästan två tredjdelar av alla företagare över 50 år som driver företag med mellan 2 och 49 anställda har inte vidtagit några åtgärder för ägarskifte. Detta har Nutek kommit fram till i en undersökning. Nutek har sedan något år regeringens uppdrag att utforma och och genomföra ett nationellt program för att underlätta ägarskiften i små företag. Det gör man genom samarbete med flera andra organisationer och programmet ska vara slutfört 30 juni Uppstickare automatiserar En uppstickare på marknaden är företaget Adeqvat som har utvecklat en värderingsmodell för användande över internet. Det är en helt automatiserad värderingstjänst i samarbete med Upplysningscentralen. Bolaget är ensamt om sin tjänst och har på kort tid blivit en av landets största inom företagsvärdering. Den modell vi använder bygger på investeringsteorin, säger Jan Stenberg som är VD för Adeqvat Företagsvärdering AB. Vi anser att den ger en rättvisande bild och att den går att använda vid värdering av alla tänkbara företag. Vi har haft kunder som tidigare har fått offerter på tiotusentals och kanske hundratusentals kronor för en värdering som de enkelt kunde göra själva för en bråkdel av priset. Han menar att den tjänst som företaget erbjuder kan användas inte bara av säljare och köpare utan även av revisorer, företagsmäklare, banker och 2,5 % steg lönerna med för arbetare mellan februari 2005 och februari var genomsnittslönen för statliga sektorn i februari ,6 % steg lönerna med för tjänstemän i privata sektorn under samma period företag startade under år 2004, det var 5195 fler än 2003 Källa: Sveriges smartaste företag har något gemensamt... Vår ambition är att hjälpa företag och organisationer att fatta bättre belut genom effektivare informationshantering. Enligt Gartner Group används idag endast 10% av företagens samlade datamängder till att förbättra den strategiska beslutskraften. Vi erbjuder tjänster och lösningar för integration av system, data, affärsprocesser och människor, hela vägen till ett kraftfullare beslutstöd och en bättre verksamhetsstyrning. Bland våra svenska kunder finns ABB, AstraZeneca, SKF, Bilprovningen, IKEA, Ericsson, SEB, Findus, FöreningsSparbanken, RSV, Handelsbanken, Lindex, SCA, Tele2, TeliaSonera, Uddeholm, Vodafone och Volvo. Läs mer om vad vi kan göra för dig på

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer