EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP"

Transkript

1 fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP

2 Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla offentlig upphandling pågår inom många olika områden. I detta nummer av Fördelen berättar vår jurist Fredrik Rogö till exempel om att vi lyckats övertyga domstolen om att ändra rättspraxis vad gäller möjligheterna att motverka orimligt låga anbud. En seger för Upphandlingsbolaget som fått följder över hela Sverige. Det känns som en ljusning inom upphandling och visar att vi är en aktör som leder framåt. Genom våra utbildningar vill vi hjälpa beställarna att göra rätt redan från början. att göra inköp är sannerligen inte lätt ur flera aspekter. Genom satsningarna på Winst försöker vi förbättra såväl kontroll som rutiner och genom våra utbildningar vill vi hjälpa beställarna att göra rätt redan från början. Där ger vi insikt i hur man kan utnyttja möjligheterna inom avtalen. Vi arrangerar allmänna gemensamma utbildningar, som är öppna för alla att kostnadsfritt deltaga på, men vi lämnar också gärna offert för verksamhetsanpassade utbildningar. vi berättar också om hur projektet för att få leverantörerna till Göteborgs Stad att ta social hänsyn utvecklas vidare. Genom att i upphandlingen ställa krav på etik, miljö och mänskliga rättigheter kan vi hitta sätt att bidra till samhällsutvecklingen på bred front. Att ställa krav på leverantörer som de måste leva upp till är ett sätt att ta ansvar och visa att det inte bara är pris som har betydelse. Men det viktigaste av allt för att göra goda avtal är att samarbeta med er beställare inom staden våra kunder. INLEDNINGSVIS Ett efterlängtat område DET HAR LÄNGE funnits ett behov av att göra ett ramavtalsområde för Miljökonsulter. Nu finns det äntligen. Det säger Claes Jansson, gruppchef på Upphandlingsbolaget och förklarar att det nya avtalsområdet för miljökonsulter innehåller sex kategorier: Energi, Kemikalier, Kommunikation, Klimat, Konsumtion och Transporter. Hittills verkar avtalen fungera bra och vi har vi har en beställarinstruktion som innehåller den information du behöver för att göra din beställning. Leverantörerna består av en blandning av små och stora företag med leverantörer inom varje kategori. En hel dag fylld av upphandling DEN 21 MAJ är det Västsveriges upphandlingsdag. Det är en dag med debatter, workshops och möjlighet att få information om nyheter och svar på frågor kring upphandling. Leverantörer har möjlighet att möta upphandlarna, få en ökad förståelse för upphandlingsprocessen och kunna bidra med sina åsikter i olika frågor. Självklart finns Upphandlingsbolaget på plats på Chalmers conference centre. foto: franz pfluegl/istockphoto INGER EK vd Upphandlingsbolaget fördelen OMSLAGSBILD Birgitta Hedén och Ing-Marie Tygg utbildar i avtalsfrågor. foto anders västlund Läs mer på sidorna 6 8. Fördelen ges ut av Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget AB UPPHANDLINGSBOLAGET Besöksadress: Kungsgatan 19 Postadress: Box 1111, Göteborg Telefon: ANSVARIG UTGIVARE: Inger Ek REDAKTÖR: Annelie Gärdmark Vi gillar tips och synpunkter på tidningen. Hör gärna av dig till oss! BESÖK OSS PÅ WEBBEN I Winst hittar du alla ramavtal i sin helhet, inklusive prislistor och annan viktig information. Vill du ha löpande information om nya avtal prenumerera på Upphandlingsbolagets nyhetsbrev. MER INFO på uhb.goteborg.se/for_inkopare PRODUKTION: Medialaget Väst AB TRYCK Lenanders grafiska Fördelen trycks på Svanenmärkt papper. 2

3 INLEDNINGSVIS Breddat avtal med ekologiskt innehåll DEN FÖRSTA FEBRUARI började det nya ramavtalet för Arbetskläder teknisk verksamhet och yttre miljö att gälla. Leverantören är även fortsättningsvis Sikab, men avtalet har breddats och skapat nya möjligheter för beställarna. I det nya avtalet finns ett stort sortiment som gör att fler grupper kan beställa arbetskläder efter sina behov, säger Matilda Olenmark, upphandlare. Hon berättar att leverantören ska se till att det finns ytterligare en butik för utprovning som ska öppnas senast den 1 augusti. Det har varit väldigt högt tryck i den butik som funnits tidigare samt stor geografisk spridning på beställarna, därför ställde vi det kravet. Leverantören kan nu också erbjuda utprovning på plats ute i verksamheterna. Ett produktråd, med representanter från Sikab och från verksamheterna, har ansvar för att gå igenom sortimentet ett par gånger per år och uppdatera vid behov. Fullt ös på sommarläger MOTOCROSSLÄGER, helgläger, sommar- och vinterläger. Från årsskiftet finns ett helt nytt avtalsområde, Lägerverksamhet, som är till för barn och ungdomar mellan 7 och 18 år som är i behov av socialt stöd. Det är ett komplement till social resursförvaltnings egen lägerverksamhet. Det känns jätteroligt. Två lägergårdar finns nu med ramavtal, vilket förhoppningsvis kommer ge fler barn och ungdomar möjlighet att åka på läger, säger upphandlingsledare Tina Jönfeldt. Lägergårdarna är Camp Anten och MX Farmen. Camp Anten fokuserar på upplevelser och social träning genom storfamiljboende och aktiviteter som vattenskidor, ridning och skidåkning. MX Farmen erbjuder motocross med miljövänliga elmotorcyklar, kanotpaddling och havsfiske. Den 11 april bytte avtalskategorin Köksutensilier namn till Husgeråd och köksutrustning. Det ska förenkla för dig som beställare, då Köksutensilier är en svårtolkad och gammalmodig benämning. Arkitekter nu med nytt avtal STADEN HAR varit avtalslösa på Arkitekter sedan 2008 på grund av en utdragen överprövningsprocess. Men från den 1 november 2013 finns det nya avtal. Nu har vi gjort om upphandlingen och vi har också hittat en beställarinstruktion som fungerar, säger Claes Jansson på Upphandlingsbolaget. De nya kategorierna är Arkitekter, Landskap, Plan, Skolor och Bostäder. Under våren kommer det också att komma avtal inom Kulturbyggnad, Kommersiella lokaler och Vårdbyggnader, Antikvariska konsulter för Byggnad respektive Bebyggelse, samt Besiktning Puts och Murning. Håll dig uppdaterad UPPHANDLINGSBOLAGETS nyhetsbrev skickas ut en gång per månad. Där berättar vi om avtalsnyheter och annat matnyttigt. MER INFO Felfakturering gav klirr till fond CANCERFONDEN FICK ett extra tillskott när en förvaltning med hjälp av Winst upptäckte felaktiga fakturor från i höstas. Felet upptäcktes inom avtalsområdet Skolmaterial, pyssel, bild och form. De felaktiga fakturorna fastnade vid den automatiska matchning som sker av order mot faktura i Winst. Upphandlingsbolaget och förvaltningen som upptäckte felet kom fram till att beloppen per faktura är för låga i jämförelse med kostnaden för kreditering, och beslutade därför att i stället skänka pengarna till välgörenhet. På sidorna kan du läsa mer om fakturahanteringen i Winst och projektet Beställning till Betalning, som införts i hela staden under våren. 3

4 NYTT RAMAVTALSOMRÅDE Boendets inriktning Ökade möjligheter att få bo i Göte borg och fler leverantörer. Det är några av vinsterna med det nya ramavtalsområdet Bostad med särskild service. Bristen på anpassade bostäder är fortsatt stor, men fler leverantörer är på väg in. Det nya avtalsområdet trädde i kraft den 1 januari och gäller permanent boende för personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (för barn och vuxna), och Socialtjänstlagen (enbart vuxna). Det här är ett område där det råder brist på leverantörer, men i och med upphandlingen har vi fått in flera nya. Målet är att kunna erbjuda ett boende i hemkommunen och att de som i dag bor utanför Göteborg ska ha möjlighet att flytta tillbaka om de vill, säger upphandlare Lina Bryngelsson. upphandlingsbolaget har tecknat avtal med alla leverantörer som uppfyllde samtliga krav i upphandlingen. Sedan har vi några leverantörer där vi kommer att teckna ramavtal under förutsättning att de uppfyller de krav vi ställt i upphandlingen och att de beviljas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg senast 18 månader efter avtalsstart. När det gäller Bostad med särskild service valde Upphandlingsbolaget att inte låta leverantörerna ange pris i upphandlingen, det bestäms i stället utifrån den enskildes behov och enligt Göteborgs behovsbedömningsmodell. Man tillämpar inte heller rangordning, utan det är den enskildes behov som styr valet av leverantör. Blir det ett boende ledigt tittar man på vilken person som är lämplig för just det boendet. Behöver den enskilde exempelvis vaken nattpersonal och det inte finns på just det boendet erbjuds någon annan det boendet i stället. Ramavtalen avser permanentboende där den enskilde har ett eget hyreskontrakt. De som har en fungerande bostad i dag och som bor hos en leverantör som inte har ramavtal kan naturligtvis bo kvar. FAKTA Leverantörer Astagården Bikärr Föreningen Betaniahemmet Göteborgs kyrkliga stadsmission Göteborgs Räddningsmission Hultagården Mellbygård Vård och gruppboende Solhaga By Stiftelsen Bräcke Diakoni, Barn och ungdomsboendet Östergård Stiftelsen Bräcke Diakoni, Södergården Ängslyckans Permanentboende (Hultagården) just vikten av ett långsiktigt boende är en av de saker enhetschef Monica Johansson på barn- och ungdomsboendet Östergården betonar. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med flerfunktionshinder, samt inom autismspektrat, och är en av de nya leverantörerna. Här bor för närvarande tolv unga mellan 12 och 20 år, fördelat på tre enheter. För de här barnen och ungdomarna 4

5 avgör 114 underavtal ger området bredd 114 ramavtal uppdelade på 80 leverantörer. För att täcka in alla behov är de nya ramavtalen om Behandlingsinsatser för vuxna missbrukare uppdelat på ovanligt många underavtal. Behovet är stort. Vi ville öka bredden bland leverantörerna samtidigt som vi ville minska behovet av att gå utanför ramavtalen och använda direktupphandling, säger upphandlare Lina Bryngelsson. De nya ramavtalen trädde i kraft den 1 januari och för att få en bättre överblick över de behov som finns har man för första gången delat in de behandlingsinsatser som efterfrågas i tolv olika avtalsområden. Bland dem finns bland annat behandlingsprogram enligt tolvstegsmodellen och behandlingsprogram för samsjuklighet. Några få leverantörer har inte längre avtal, men det är viktigt att understryka att alla påbörjade behandlingar avslutas även om leverantören inte längre har ramavtal. Göteborgs Stad köper årligen in behandlingar för cirka 50 miljoner kronor. ANNA RIKNER betyder det oerhört mycket att ha ett fast boende med professionell och stabil personal som i många fall blir som ställföreträdande föräldrar. även den kringliggande miljön anpassas ofta till det aktuella boendet, för Östergårdens del innebär det exempelvis att man har en egen habilitering. De flesta flyttar in i tonåren när det börjar bli tufft att bo hemma och sedan bor de här tills de går ut gymnasiet, vilket många gör när de är 23 år. Så hur boendet är utformat har stor betydelse. För de allra flesta är det sedan aktuellt med ett eget vuxenboende, vilket då förhoppningsvis finns ledigt hos någon av de andra ramavtalsleverantörerna. ANNA RIKNER foto: apelöga FAKTA Avtalen i Winst I WINST FINNS en sammanställning av samtliga leverantörer, uppdelade per kategori. Där står bland annat pris (uppdelat på dygn eller timme), besöks adress och om leverantören bedriver en verksamhet som är tillståndspliktig eller ej. Om verksamheten är tillståndspliktig står också den målgrupp som finns angiven i tillståndet angiven. I Winst finns även placeringsavtal. FAKTA Kategorier FÖR ATT TÄCKA IN alla behov när det gäller Behandlingsinsatser för vuxna missbrukare har ramavtals kategorin delats in i tolv områden, där leverantörer upphandlats inom varje område (en leverantör kan ha ramavtal inom flera olika). Områdena är: 1) Behandlingshem institution ej tolvstegsmodellen eller samsjuklighet. 2) Behandlingshem institution tolvstegsmodellen. 3) Behandlingshem institution samsjuklighet. 4) Behandlingshem institution enbart kvinnor, ej tolvstegsmodellen eller samsjuklighet. 5) Behandlingshem institution enbart kvinnor, tolvstegsmodellen. 6) Behandlingshem institution enbart kvinnor, samsjuklighet. 7) Öppenvård ej tolvstegsmodellen. 8) Öppenvård tolvstegsmodellen. 9) Utslussning och eftervård. 10) Motivations- och utredningshem. 11) Familjehem. 12) Halvvägshus. 5

6 UTBILDNING Ing-Marie Trygg och Birgitta Hedén gillar den kontakt de får med deltagarna på Upphandlingsbolagets olika kurser. 6 foto: anders västlund

7 Sugen på att gå kurs? Öppna utbildningar ges kontinuerligt. Mer information finns på SATSNING på utbildning Uppdrag: kanske omöjligt. Men inte för Birgitta Hedén och Ing- Marie Trygg. De lär oss hur och varför ramavtal ska användas. Ing-Marie och Birgitta står framför en stor whiteboard och bollar en fråga från publiken på Burgårdens konferenscenter mellan sig. De landar i samma svar och Ing-Marie lägger armen om Birgitta och säger: Vi är alltid överens. Oftast. När åhörarnas skratt lagt sig fortsätter de med instruktioner i hur beställningar ska göras. Dagens kurs i att använda ramavtal vänder sig till ett 50-tal anställda inom Utbildningsförvaltningen. Den är en av Upphandlingsbolagets många kurser som alla hålls av Ing-Marie och Birgitta. De har lärt leverantörer och beställare hur man ska använda ramavtal i många år och nu gör bolaget en satsning på utbildning. Vi har satt samman en kurskatalog med olika utbildningar och det finns möjlighet att anpassa dem efter olika behov, säger Birgitta. även framöver kommer det att finnas möjlighet att gå på öppna utbildningar. Det är utbildningar som är kostnadsfria och hålls i Upphandlingsbolagets lokaler. De återkommer med kontinuitet och inbjudan och anmälan görs via bolagets hemsida. Numer kan Upphandlingsbolaget även göra uppdragsutbildningar, det vill säga att FAKTA Vill du lära mer? Uppdragsutbildningar skräddarsys utifrån verksamheternas specifika behov och förutsättningar. Saknas någon utbildning? Berätta vad du behöver: Kundservice, utbildningar med skräddarsytt innehåll. Dessa hålls på plats ute i organisationerna, men det utgår en kostnad för uppdraget. Vi kommer då ut till era arbetsplatser och kan träffa fler människor varje gång, säger Birgitta. Hon och Ing-Marie har under åren sett Vad tycker du om kursen? OLA ERIKSSON Arbetar med schema och praktikplatser på Bräckegymnasiet Mycket kan jag sedan tidigare eftersom jag gått några utbildningar tidigare. Framför allt tycker jag att kursen ger en bra förståelse för varför man inte kan gå och köpa det vi behöver på Claes Olsson. BARBRO ECKERSTRÖM TEDEBORG Enhetschef, gymnasieområdet Skånegatan Den är jättebra. Jag har jobbat i Alingsås förut och är ny i stan. Det är en liten skillnad mellan städerna och kursen ger inblick i hur det fungerar i Göteborg. Dessutom kan vi som jobbar med administration lätt bli lite poliser och det kan vara svårt att förmedla till personalen varför vi måste göra på ett visst sätt. Här känner jag att jag får nya bra argument. AMARECH SOLOMON Kock på Burgårdens gymnasium Det är första gången jag går en av Upphandlingsbolagets kurser och jag tycker den är bra. Jag visste lite innan genom den information jag fått på min arbetsplats, men här lär jag mig mer om hela processen med upphandlingar. 7

8 UTBILDNING hur behovet av beställarkompetens har ökat i takt med att lagstiftningen blivit vassare och svårare. Det kan dock innebära att det kan bli dyrt att göra fel vid inköp. Det ställer högre krav på att beställarna gör rätt och det oroar många, säger Ing-Marie. på sina kurser möter de ofta detaljfrågor om vad man får göra och inte och många är glada att få reda på vad som gäller. Men Birgittas och Ing-Maries kurser handlar även om att informera om ramavtalens syfte. Att förmedla ett Hela staden-perspektiv. Göteborg lägger 20 miljarder varje år på tjänster och produkter. Upphandlingsbolagets jobb är att se till att alla leverantörer får en chans att göra goda affärer med staden. Staden vill ha en sund marknad där alla ges möjlighet att göra affärer med skattemedel. Det är viktigare än att du ska få köpa en specifik penna från en leverantör du gillar, säger Ing-Marie. I slutet av hennes och Birgittas kurser har inställningen till ramavtal ofta förändrats hos deltagarna. De har fått en beställarkompetens och en ökad förståelse för att ramavtalen inte handlar om det egna intresset utan om stadens bästa, säger Birgitta. ÅSA REHNSTRÖM FAKTA Ny utbildning NU FINNS TVÅ helt nya kurser i Upphandlingsbolagets kurskatalog. Den ena riktar sig till beställare och leverantörer av hantverkstjänster. Kursen ger kunskap om inköpoch upphandlingsprocessen inom detta omfattande avtals område och bidrar till att göra inköpen mer resurseffektiva. Den andra utbildningen reder ut begreppen kring förnyad konkurrensutsättning. En efterfrågad utbildning av många beställare där man lär sig att genomföra en förnyad konkurrensutsättning, vilket är ett sätt att använda ramavtalen. Hantverkstjänster nu med nya avtal ARBETET MED nya upphandlingar för hela Hantverkstjänsteområdet är så gott som klart. Området innefattar både ramavtal för löpande räkning och ramavtal för förnyad konkurrensutsättning. Det berättar Susanne Hedberg, ansvarig upphandlare. Hon puffar också för Upphandlingsbolagets satsning på utbildning just för avtalen inom Hantverkstjänster. Vi erbjuder bland annat en halvdagskurs om avtalen på löpande räkning och förnyad konkurrensutsättning. Där kan du som beställare lära dig mer om avtalen och hur du använder dessa. I höst ordnas fler kurstillfällen, information kommer att finnas på hemsidan. MER INFORMATION om hantverksavtalen finns på och i Winst. Hej Ing-Marie och Birgitta vilka är ni? problem och frågeställningar de ställs inför och försöker vara lyhörd på vad de vill veta mer om. Sen tror jag att det är bra att bjuda lite på sig själv och sina erfarenheter. Viktigt att man i utbildningen kan lämna utrymme för lite skratt! Vad gör du helst när du inte jobbar? Jag tränar, både spinning och kundaliniyoga. En god bok i soffan är också något som jag kopplar av med. Just nu håller jag på att renovera mitt lilla radhus så det blir mycket ihopskruvning och målning. ING-MARIE TRYGG När trivs du som bäst under ett utbildningstillfälle? Det är när jag ser att jag får bra kontakt med intresserade deltagare och det blir en bra diskussion om olika frågor. Vad är din starkaste sida som föreläsare? Jag försöker sätta mig in i deltagarnas situation i vardagen, vilka BIRGITTA HEDÉN När trivs du som bäst under ett utbildningstillfälle? När man får mycket respons, frågor och synpunkter för då vet man att de som är där är intresserade och engagerade. Vad är din starkaste sida som föreläsare? Att jag är rak och tydlig i min kommunikation. Vad gör du helst när du inte jobbar? Jag tränar spinning och går på gym, cyklar gärna en del på min racer cykel när det är säsong. En del kultur blir det också på bland annat Göteborgsoperan. Jag lagar och äter också gärna god mat på helgerna med lämplig dryck (läs vin) därtill. 8

9 Staden lägger grunden FAKTA Piloten JUST NU PÅGÅR ett tvåårigt pilotprojekt med syfte att skapa arbete och sysselsättning för tre prioriterade grupper: Ungdomar, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda. LÄS MER: Med förenade krafter läggs nu grunden för att staden ska kunna ställa krav på social hänsyn i upphandling. Nu gäller det att hitta en form som fungerar. Inom ett pilotprojekt har det nu ställts skarpa krav och en grupp personer från Upphandlingsbolaget och de inblandade förvaltningarna och bolagen har börjat ta fram rutiner för hur staden ska leva upp till målet om krav på social hänsyn i hälften av alla tjänsteupphandlingar. Vårt arbete med social hänsyn handlar om att ge upphandlande förvaltningar och bolag verktyg för att bidra till att ge personer inom staden som står utan arbete, hjälp att komma in på arbetsmarknaden, säger Maja Ohlsson på Upphandlingbolaget. i pilotprojektet arbetar man tillsammans med bland andra arbetsförmedlingen, vuxenutbildningsnämnden och försäkringskassan för att skapa en bra ansvarsfördelning. Man vill också hitta en gemensam rekryteringsyta där leverantörerna kan få hjälp att hitta den kompetens och de personer de behöver för att leva upp till de krav på social hänsyn som ställts i upphandlingen. Det är viktigt att vi inom Göteborgs Stad tar ett socialt ansvar. Tillsammans kan vi lägga en grund som skapar förutsättningar och rutiner så att det får effekt när den här typen av krav ställs på leverantörerna, säger Claes Premmert på Älvstranden Utveckling, ett av de bolag inom staden som är med i pilotprojektet. Upphandlingens storlek kan spela roll för om det är rimligt att ställa krav på social hänsyn, och Jörgen Larzon förklarar att man också bör anpassa kraven efter upphandlingens karaktär. vi har en bra dialog med LO och branschorganisationer och vi får positiva signaler från byggsidan. Där vill man ta social hänsyn och ser det som en möjlighet att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Vi står inför stora pensionsavgångar samtidigt som det finns massor av kompetens utanför arbetsmarknaden. Det är ingen bra affär för Göteborg. Att ställa krav på social hänsyn är vårt sätt att bidra. MARIA LAGERGRÉEN foto: istockphoto Sätter fokus på etiska frågor FRÅN GÖTEBORGS STADS håll finns en önskan om att Upphandlingsbolaget ska lägga mer fokus på frågor som har med etik och social hänsyn att göra. Därför har man inrättat en tjänst där uppdraget är just det. Jag ska fokusera på etik och social hänsyn och vara delaktig i de upphandlingar där det kan vara lämpligt att ställa sociala eller etiska krav. Jag ska också bedöma om det är lämpligt att ställa krav eller inte och hur de i så fall ska formuleras, säger Helena Sagvall, som har fått den nyinrättade tjänsten som CSR-samordnare. 9

10 RAMAVTAL Ibland blir ett ramavtal inte så tillämpbart för beställarna som man hoppats. Då är det viktigt att återkoppla med sina synpunkter. Vi lyssnar på kritiken och tar till oss de funderingar som beställarna har, säger Annelie Gärdmark, chef för Kommunikation & kund. Vi lyssnar på dig Ge din syn på avtalen Om du har synpunkter på ett ramavtals beställningssätt kan du: Kontakta Kundservice, eller Lämna en kommentar i Winst N är en upphandling utformas är det många olika saker som spelar in. Hur många områden ramavtalet ska innehålla, hur många leverantörer man vill ha inom varje område, hur beställaren ska välja leverantör och hur man ska utforma en upphandling så att den ger utrymme för en sund konkurrens med möjligheter för såväl små som stora leverantörer. Allt behöver ju också värderas utifrån hur branscher fungerar och hur beställaren vill ha avtalet för att det ska vara lätt att använda. Det är inte alltid det går att kombinera fullt ut på ett bra sätt för alla stadens beställare, säger Annelie Gärdmark. att satsa på många leverantörer kan vara ett sätt att ge beställarna större möjlighet att få det som de vill ha. I vissa fall är det också nödvändigt med många leverantörer för att det ska finnas tillräckligt med kapacitet för att tillmötesgå hela stadens behov. Men detta medför också utmaningar för hur beställaren ska välja leverantör. Vad är det egentligen som styr hur avtalet utformas och vem värderar vad som är viktigast? Varje upphandling har en avtalsgrupp med representanter från stadens organisationer. De är beställare av den vara eller tjänst som upphandlas. I avtalsgruppen tas alla dessa frågor upp och tillsammans utformar vi ramavtalen, förklarar Annelie Gärdmark. men även om både beställare och Upphandlingsbolaget är medvetna om problemen som kan uppstå i ett ramavtals utformning är det inte alltid lätt att hitta en bra och fungerande lösning. Vi ska ha användbara ramavtal i staden och det är vårt mål att tillsammans med beställarna hitta de bästa lösningarna i varje upphandling. Därför är det oerhört viktigt att Upphandlingsbolaget får respons från beställarna även under löpande avtalsperioder. Alla synpunkter samlas in och ligger till grund för kommande upphandlingar. Oavsett vem du är eller var du jobbar, vill vi gärna veta vad du tycker om avtalen. Men det är viktigt att du beskriver problematiken med varför du tycker att ett avtal inte fungerar. MARIA LAGERGRÉEN 10

11 Särskild utredare ser över lagstiftning foto: cecilia wannebo EN DOM I HÖGSTA INSTANS har gett en leverantör som vunnit en överprövning rätt till skadestånd för sina omkostnader i processen, vilket är helt nytt. För att reda ut vad som gäller har riksdagen utsett en särskild utredare som ser över upphandlingslagstiftningen och de möjligheter som finns att överpröva. Det är en självklar rättighet att få sin sak prövad, men jag tycker det finns en form av överprövningskultur i Sverige som avviker från övriga EU. Det skapar problem eftersom man inte får teckna avtal under tiden, även om effekterna går att lindra genom exempelvis direktupphandling, säger upphandlingsjurist Fredrik Rogö. När det gäller möjligheten för ersättning för ombudskostnader kan i dagsläget endast leverantörer tilldömas ersättning. Det blir en märklig obalans i detta, ska man kunna få sina rättegångskostnader betalda av motparten tycker jag att det ska gälla båda parter. Utredningen tittar också på möjligheten att införa en så kallad preklusionsfrist. Det innebär att man är skyldig att ifrågasätta brister i förfrågningssystemet på ett tidigt stadium, man kan inte vänta tills anbudstiden gått ut och sedan använda det som ett skäl att överklaga om man förlorar upphandlingen. Utredningens resultat redovisas för riksdagen senast den 15 juni. I avtalsgruppen tas alla dessa frågor upp och tillsammans utformar vi ramavtalen. Annelie Gärdmark, chef Kommunikation & kund FAKTA Omtag på avtal JUST SVÅRIGHETEN med att hitta en fungerande balans mellan beställarnas behov, ramavtalets utformning och branschen blev ett problem för beställarna av tjänster inom avtalet för Managementkonsulter. Efter kritik väljer därför Upphandlingsbolaget att tidigarelägga en ny upphandling av denna ramavtalskategori. All elenergi ur förnybara källor FÖRNYBAR EL I HELA GÖTEBORGS STAD, med Göteborg Energi Din El som ensam leverantör. Det är resultatet sedan ett nytt ramavtal skrivits som garanterar att all elenergi som hädanefter används utvinns ur förnybara energikällor som exempelvis vatten- och vindkraft. Från och med 2014 är all el som köps in av staden hundra procent förnybar, säger upphandlingsledare Homer Taghizadeh. Kraven i upphandlingen bygger på ett EU-direktiv och avtalet har ingåtts med Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun inklusive bolagen och Öckerö kommun. När Göteborgs Stad tog beslut om sitt miljöprogram fick Upphandlingsbolaget åtta åtgärder av 212 att genomföra före När det gällde att köpa el från förnybara energikällor hade vi redan en upphandling på gång, så det målet är därför redan uppfyllt och klart, säger miljösamordnare Maria Berglund. 11

12 STATISTIK Målet är helt ekologiskt ANDEL EKOLOGISKA INKÖP 18,3 % av alla ägg 38,4 % av linser och bönor 13,7 % av allt knäckebröd 27,3 % av all vitkål 30,1 % av alla morötter I GÖTEBORGS STADS miljöprogram finns åtta åtgärder där Upphandlingsbolaget har ansvar för att nå målen. Ett av dem är att staden ska upphandla fler ekologiska livsmedel. Inom vissa områden ser utvecklingen bra ut. Bara 17 procent av inköpen av bananer är konventionella, det vill säga varken etiskt eller ekologiskt märkta. Vad gäller kaffe är samma siffra 19 procent. Allt kött som upphandlas och serveras i Göteborgs Stad ska vara ekologiskt. I det nu gällande avtalet för Livsmedel varugrupper är det krav på ekologiska kött- och charkprodukter inklusive kyckling. Ramavtalet för Livsmedel grossist utökas kontinuerligt med ekologiska varor för att ge verksamheterna inom Göteborgs Stad så goda förutsättningar som möjligt att leva upp till budgetmålet. 73 % av allt te som dricks inom Göteborgs Stad var ekologiskt och etiskt märkt foto: istockphoto Tips & trix PÅ UPPHANDLINGSBOLAGETS hemsida finns i olika foldrar tips och råd på hur en beställare kan tänka kring val av klimatsmarta och ekologiska val. Klimatgasutsläppen från livsmedelssektorn har beräknats stå för cirka 25 procent av de totala klimatgasutsläppen i Sverige. Det gör livsmedelsförsörjningen till ett viktigt förbättringsområde. En av foldrarna berättar om en studie där man undersökt vilken klimatpåverkan åtta typiska skolmåltider har. Varje måltid har jämförts med en alternativ rätt där råvaror bytts ut just för att visa förändringen. På hemsidan finns också en folder med tips på när det gör mest nytta att välja ekologiska livsmedel. Den är baserad på en sammanvägd prioritering utifrån miljönytta, volym, pris och tillgång. 12

13 JURIDIK Vi vill ha seriösa anbud Det är rätt att förkasta ett onormalt lågt anbud om anbudsgivaren inte kan motivera det. Det har kammarrätten slagit fast i en banbrytande dom till Upphandlingsbolagets fördel, vilket fått genomslag över hela landet. Domen innebär att det nu är anbudsgivaren som har skyldighet att förklara att det anbud man lagt är seriöst. Tidigare har det varit vi som ska bevisa att ett anbud är oseriöst, vilket har varit nästan omöjligt även med anbud där vi vet att det inte går att leverera till det priset. I praktiken har alltså bestämmelsen om onormalt låga anbud inte gått att tillämpa, säger upphandlingsjurist Fredrik Rogö. Domen är inte ett prejudikat eftersom den inte tagits i högsta instans, men trots det har den fått stor genomslagskraft. Man har sedan dess hänvisat till domen i alla liknande mål och det har varit upp till leverantörerna att bevisa att deras lågt satta priser är seriösa. Vad det handlar om är att vi vill ha in seriösa anbud och slippa hantera de oseriösa som kan innebära problem under avtalstiden. domen rör fyra byggföretag som lagt sig under en nivå på 300 kronor i timmen, vilket Upphandlingsbolaget bedömde som en orimligt låg nivå när leverantörerna inte kunde lämna en godtagbar förklaring till prissättningen. Vi tyckte inte att den motivering de lämnade var tillräcklig för att motivera ett lägre pris i något av fallen. leverantörerna överklagade och i april 2013 dömde förvaltningsrätten till deras fördel. Upphandlingsbolaget valde då att överklaga domen till kammarrätten. Vi tyckte vi hade ett tillräckligt tydligt fall för att gå vidare och ville visa att lagen tillämpades fel i Sverige. Den baseras på EU-rätten och där är bedömningen att den som lägger anbudet har bevisbördan. Under processen gick även ett av företagen i konkurs, vilket visade på att vi gjort rätt bedömning. Parallellt med rättsprocessen kom Konkurrensverket med en rapport som stödde Upphandlingsbolagets bedömning att det är leverantören som ska bevisa att det går att leverera enligt det pris som lagts och att myndigheten har en stor frihet i hur man bedömer förklaringarna, något som hade stor betydelse för den vinnande domen. Vi tyckte att vi hade ett tillräckligt tydligt fall för att gå vidare och ville visa att lagen tillämpades fel i Sverige. Fredrik Rogö, upphandlingsjurist Sedan är det viktigt att poängtera att ett oseriöst anbud kan läggas av en seriös leverantör. Det är inte formellt fel att lägga ett för lågt bud, men problemet är att det finns risk att underprissättningen tas igen på andra sätt, vilket kan få svåra konsekvenser. I princip kräver det att man kan leverera med förlust i fyra års tid och det krävs rätt mycket för att klara det. den största risken är att en leverantör som angett ett pris som är lägre än vad det faktiskt kostar går i konkurs. Låga anbud i offentlig upphandling har länge varit ett generellt problem. Det finns extrema exempel på andra håll i Sverige där en leverantör har lagt ett konsultarvode på minuspris, de ska alltså betala för att få leverera. Vår förhoppning är att det här kommer innebära att man inte lämnar in oseriösa anbud, nu när man vet att det innebär en risk att göra det. ANNA RIKNER 13

14 E-handel Nu använder alla förvaltningar Winst för beställning och fakturahantering. Men arbetet med e-handel slutar inte här. Detta är en bra början, nu har grunden lagts för att med målmedvetet arbete nå ytterligare effekter, säger Inger Ek, vd på Upphandlingsbolaget. WINST TEXT: MARIA LAGERGRÉEN ILLUSTRATION: HELENA BERGENDAHL

15 FAKTA Winst WINST INNEHÅLLER allt man som beställare i staden behöver för att kunna göra ett korrekt inköp och få det godkänt av sin chef. Winst innehåller de kommungemensamma ramavtalen vilka nästan alla är elektroniskt beställningsbara. Förvaltningarna kan även lägga in sina lokala avtal och göra dessa beställningsbara så att man kan täcka förvaltningens hela inköpsbehov. Det är numer beställningen (inte fakturan) som attesteras. Systemet kontrollerar att beställningen attesteras av rätt person. När fakturan kommer sker automatiska kontroller av fakturainnehållet mot den attesterade ordern. Förvaltningen behöver då endast hantera de fakturor som avviker mot ordern. ger nytta för hela staden U pphandlingsbolaget blir nu processägare för stadens inköpsprocess. De får i uppdrag att driva e-handelsfrågorna inom staden. Det är ett stort och viktigt ansvar som i förlängningen går ut på att se till att staden som helhet blir mer effektiv i sina inköp och att vi har så goda rutiner som möjligt för att verkligen minska risken för fel, säger Inger Ek. När Upphandlingsbolaget nu får det uttalade uppdraget att driva frågan finns också möjlighet att fortsätta utveckla arbetssätt och förbättra kontrollen av inköpen som görs i staden. Det ger förutsättningar för att jobba mer strategiskt och strukturerat med hela inköpsprocessen. att uppdraget för att driva utvecklingen av inköpsprocessen vidare hamnar just hos Upphandlingsbolaget beror på att de har en bred erfarenhet av upphandling och kommungemensamma avtal, vilket ligger till grund för många av inköpen i staden. Fokus för det fortsatta arbetet handlar om att se till att stadens inköp hanteras effektivt och att vi lägger fokus på att göra rätt vid källan det vill säga att alla har en effektiv administrativ process och att det finns bra ramavtal som används korrekt, säger Inger Ek. genom att samla inköp och fakturahantering i samma system får man en bättre överblick över stadens totala inköp. Dessutom kan vi på helt nya sätt följa utvecklingen inom olika ramavtalsområden. Det blir till gagn för hela staden. Nu under våren är alla förvaltningar igång med det nya arbetssättet för beställning och fakturahantering. Men det finns ytterligare möjligheter. Nästa steg är att koppla in de kommunala bolagen. Jag vet att det är många av dem som är intresserade, säger Jeanette Löfgren, e-handelsansvarig på Upphandlingsbolaget. Det som har gjorts fram till nu har handlat om den centrala inköpsprocessen. Men det finns också möjlighet att göra lokala avtal beställningsbara i Winst. Det är viktigt för alla förvaltningar och bolag att tänka e-handel redan i upphandlingen. Om man har det med sig från början är det lättare att få avtal som går att göra beställningsbara i Winst. Det gör verkligen nytta i hela arbetsprocessen, säger Inger Ek. när de sista av stadens förvaltningar ansluts i maj kommer projektet med införandet att avslutas. Upphandlingsbolaget kommer då att vara system- och processägare och Intraservice kommer att sköta den löpande driften. Tillsammans jobbar vi för att stadens förvaltningar ska få det bästa av Winst, med bra ramavtal och en effektiv administration, säger Inger Ek. 15

16 WINST Sparar tid och resurser!! Genom att tänka om och ändra på rutiner kan förvaltningarna spara både tid och resurser. Det nya arbetssättet handlar om att fokusera på det som avviker och inte på det som är normalt. Jeanette Löfgren, e-handelsansvarig på Upphandlingsbolaget, berättar att det nya är att systemet reagerar om det är skillnad mellan order och faktura. När fakturan kommer kontrolleras den automatiskt mot ordern. Om allt stämmer går den direkt till betalning, men annars hamnar den hos beställaren för manuell hantering. Det kan till exempel vara om leverantören har lagt på frakt eller om något man inte fått levererat är med på fakturan, säger Jeanette Löfgren i winst finns också möjligheten att sätta upp abonnemang för så kallade abonnemangsfakturor (exempelvis för telefoni, hyra och el). Fakturor som avviker från de uppsatta reglerna för abonnemanget kommer att kräva granskning och attest, men fakturor som stämmer överens hanteras med automatik. Det finns stora möjligheter för förvaltningarna att få en effektiv fakturahantering med en hög automatiserad kontroll på fakturor genom att använda abonnemang. Exempelvis skickar Telia drygt fakturor till stadens förvaltningar årligen. De kan hanteras automatiskt, säger Fredric Holm, delprojektledare för Beställning till Betalning. 16

17 Har du frågor? INOM VARJE förvaltning finns lokala systemadministratörer. De har ansvar för att lära upp slutanvändarna och det är i första hand de lokala systemadministratörerna som ska hjälpa till vid problem. Frågor som rör ramavtal ställs som vanligt till Upphandlingsbolagets kundservice.! medarbetare berörs BESTÄLLNING TILL BETALNING är ett delprojekt inom NEKKprojektet (Nytt ekonomikoncept i staden). Delprojektet inför Winst för både beställning och fakturahantering till stadens förvaltningar. Det berör cirka medarbetare. Winst är det kommungemensamma systemet för publicering av ramavtal, elektronisk beställning och fakturahantering. Systemet stödjer förvaltningarna i inköpet, så att medarbetarna handlar på rätt avtal och att beställningen attesteras av rätt person innan den går vidare till leverantören. Ett annat delprojekt i Nekk handlar om att byta ut Horisonten som ekonomisystem för stadens förvaltningar. Piloten påbörjas under hösten 2014 och samtliga förvaltningar kommer att ha bytt ekonomisystem under våren HALLÅ DÄR Ken Gunnesson, ekonomichef på SDF Norra Hisingen hur har övergången in i det nya systemet gått? Min bild så här inledningsvis är att vissa delar fungerar bra, men att det finns andra delar där det kräver att vi ställer om lite i vårt arbetssätt. Kan du ge något exempel på det? I systemet finns det en del nya rutiner för avstämning som vi måste hitta rätt i och en ny stor del handlar om beställning och ordermatchning. Där måste vi hitta nya rutiner. Men det finns också många bra saker, man kan till exempel attestera via mobilen och så finns det en hel del funktioner som gör att man lättare kan få ut statistik på ett bra sätt. Nyckeltal hjälper till med kollen INOM DELPROJEKTET beställning till betalning, BtB, finns en modell med mål och nyckeltal. Syftet är att skapa drivkrafter för förändring och bidra till att uppnå stadens mål vad gäller inköp, administrativ effektivitet och affärsmässighet. Projektet har sett hur förvaltningarna löpande arbetar med förbättringar i fakturahanteringen och hur antalet order som läggs i Winst ökar. Vi hoppas att modellen ska vara till nytta för förvaltningarna när de jobbar vidare med inköpsprocessen och ser över sina inköp, säger Fredric Holm och konstaterar att det är den lokala drivkraften och engagemanget som gör att staden som helhet blir bättre och uppnår uppsatta mål. När hela processen sköts i samma system kan vi få nyckeltal och insikt om hur olika avtal fungerar. Vi kan se hur många tummen-upp-köp som görs, hur många elektroniska ordrar som görs och andra u ppgifter som kan ligga till grund för kommande upphandlingar, säger Jeanette Löfgren, e-handelsansvarig. Tanken är att systemet ska ge större trygghet för beställarna blir det så? Ja, det är mer uppstyrt med detta system och det är kopplingen till beställningen som är det nya. Nu när vi har ett nytt system kan vi också passa på att öka kompetensen hos de som gör beställningar inom stads delen. 17

18 MILJÖHÄNSYN Nya direktiv öppnar möjligheter Miljöhänsyn och sociala aspekter blir ännu viktigare när EU:s nya upphandlingsdirektiv får genomslag i Sverige. Det blir också lättare för små och medelstora företag att få avtal. De nya direktiven öppnar upp en hel del möjligheter, men är även mer detaljrika. Men en utredning pågår fortfarande, så vi vet inte riktigt än vad det kommer att innebära för oss, säger upphandlingsjurist Fredrik Rogö. De nya direktiven handlar bland annat om den så kallade Europa 2020-strategin, som innebär att man betonar fler aspekter av upphandlingen än den rent ekonomiska. Här lyfts till exempel miljöfrågor, social hänsyn och innovativa verksamheter fram. Det är tydligt att kvalitetsaspekterna kommer väga tyngre framöver och att man inte enbart får sätta fokus på priset. Det handlar om att väga kostnad mot kvalitet, men kostnaden är fortfarande viktig. För vissa varor är den avgörande. en annan nyhet är att leverantörer som visat återkommande och allvarliga brister under en tidigare avtalsperiod kan nekas ett nytt avtal. Detsamma gäller om en leverantör inte betalt skatter eller socialförsäkringsavgifter, eller bevisat använder sig av barnarbete eller arbete kopplat till människohandel. Det kommer ge oss bättre möjligheter att utesluta ett anbud från en leverantör som haft allvarliga brister i en tidigare avtalsrelation. upphandlingsbolaget satsar också på att ge fler små och medel stora företag avtal. Ett sätt att nå dit är att dela upp ett avtalsområde i flera delar, där ett och samma företag enbart kan vinna en eller två delar av upphandlingen. Man får heller inte begära att man ska ha högre omsättning än två gånger vad kontraktet är värt. Uppdelningen på flera kontrakt och lägre krav på omsättningen gör det lättare för småföretag att delta i upphandlingen. Genom ökad dialog och förhandling ska det också bli lättare att anpassa ett anbud så att det man erbjuder passar bättre med myndighetens behov. En annan aspekt som diskuterats flitigt i media den senaste tiden är om företag utan kollektivavtal framöver kommer att nekas avtal. Det är en komplicerad fråga som bland annat handlar om hur våra kollektivavtal är utformade och vad som egentligen gäller enligt EU-rätt. Svaret är att det är en öppen fråga som fortfarande utreds, så vi vet helt enkelt inte hur det kommer att gå. ANNA RIKNER 80 % Stor andel mindre volym 48 % EN ANALYS gjord av Upphandlingsbolaget för år 2013 visar att små och medelstora företag tar hem 80 procent av upphandlingarna. Trots det står de bara för cirka 48 procent av volymen. Båda siffrorna visar på viss tillbakagång jämfört med den förra undersökningen som gjordes år Nya på Upphandlingsbolaget ANNA BRANDT Analytiker Vad gjorde du innan du hamnade på Upphandlingsbolaget? Närmast kommer jag från upphandlingsenheten på lokalförvaltningen där jag var i 2,5 år. Innan dess har jag arbetat i många år med logistikfrågor och som strategisk inköpare inom privat sektor, på bland annat Ericsson och Cochlear BAS. Vad är det bästa med ditt jobb? Tjänsten som analytiker är helt ny vilket innebär att jag kan vara med och påverka utformningen. Nu kommer jag ha möjlighet att fokusera på uppföljningsfrågor, som exempelvis spendanalys vilket jag jobbat en hel del med tidigare. Jag kommer också ha mycket kontakt med förvaltningar och bolag i hela Göteborgs Stad vilket jag ser fram emot. Anna Catrin CATRIN BENGTSSON Kundrådgivare Vad gör du på jobbet hos Upphandlingsbolaget? Jag assisterar kommunens inköpare via telefon och e-post, i olika frågor om till exempel avtal och inköp. Om det behövs lotsar jag dem vidare till rätt avdelning hos oss. Vad gör du när du inte jobbar? Då träffar jag mycket folk. Jag är en väldigt social person som tränar, lagar mat och reser. Jag skulle kunna göra en lång lista, men det handlar om att jag njuter av livet. 18

19 NYA AVTAL LEVERANTÖRER Christian Jonsson hämtar varm mat i ett storkök. Maten ska levereras till en förskola. foto: maria lagergréen Bring Express Sverige AB Göteborgs Buss AB Göteborgs Gatu AB Transport varje dag året om Helt och rent med sparsam körning. För de chaufförer som åker runt i Göte borg med varm mat ska foten vila lätt på gasen. Från den 1 april börjar nya ramavtal för Transport av varm mat gälla. Men för beställarna är det inte så stor skillnad från tidigare, berättar upphandlare Anna Övergaard. Inför upphandlingen hade vi en avtalsgrupp med representanter från alla stadsdelar och det är deras önskemål och behov som har styrt.vi ut gick från den förra upphandlingen eftersom den på det stora hela har fungerat bra. handlar om transport av livs medel ställs hårda krav på leverantörerna. Och det gäller inte minst för själva fordonen. eftersom tjänsten Fordonen måste hållas hela och rena och maten levereras på samma sätt som den lämnades. Eftersom transport av varm mat sker i stads miljö varje dag året runt har det varit viktigt att i upphandlingen ställa hårda miljökrav. I det ingår att chaufförerna måste tillämpa sparsam körning. Det handlar om att köra på rätt växel, gasa lugnt, bromsa i god tid och planera sin kör ning. Om schemat håller och allt rullar på i trafi ken är det inget problem att köra sparsamt. Men om det kör ihop sig eller något händer så att man fastnar i trafik är det lättare att bli stressad. Då gäl ler det att körtekniken sitter i ryggmärgen, säger Christian Jonsson, en av de chaufförer som är ute och levererar varm mat i Göteborg. MARIA LAGERGRÉEN 19

20 RETURADRESS Göteborgs Stads Upphandlings AB Box Göteborg SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ NYA RAMAVTAL JANUARI Annonser, Medieutrymme Behandlingsinsatser för vuxna missbrukare Bostad med särskild service Elenergi inklusive elcertifikat Företagshälsovård Lekplats- och parkutrustning Lägerverksamhet Tekniska konsulter Miljökonsulter Trygghetslarm FEBRUARI Arbetskläder för teknisk verksamhet och yttre miljö Data IBM-produkter Klottersanering Område Hisingen Hyra av entreprenadmaskiner med förare MARS Distributör av utländska tidningar och tidskrifter Elmateriel APRIL Husgeråd och köksutrustning Transport av varm mat Växtarrangemang och skötselservice MAJ Asfaltsmassor* Betongprodukter* Bygg- och anläggningsmaskiner/bodar* Service av arbetstekniska hjälpmedel * Avtalen är inte klara när denna tidning trycks men beräknas starta i maj. Se Winst för mer information. Krav på social hänsyn gav resultat Avtalet för Växtarrangemang och skötselservice är ett avtal där det både ställts miljökrav på de fordon som används och krav på social hänsyn. Det har lett till att fyra personer som står långt från arbetsmarknaden har fått möjlighet till arbetsträning.

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

ONORMALT LÅGA ANBUD STOCKHOLM DEN 23 FEBRUARI 2016

ONORMALT LÅGA ANBUD STOCKHOLM DEN 23 FEBRUARI 2016 ONORMALT LÅGA ANBUD STOCKHOLM DEN 23 FEBRUARI 2016 AGENDA NUVARANDE LAGSTIFTNING RÄTTSPRAXIS DE NYA DIREKTIVEN AVSLUTNING NUVARANDE ONORMALT LÅGA LAGSTIFTNING ANBUD MALMÖ DEN 17 FEBRUARI 2016 NUVARANDE

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg 19 december 2011 Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Hej! g undrar om det finns någon möjlighet för er att förlänga anbudstiden? Våra semestrar är sedan länge inplanerade och december präglas för de flesta byråer av många leveranser

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A

Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED STRATEGIFORUM UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSFRÅGOR Datum: 5 februari 2016, kl. 13.00 15.30 Plats: Närvarande: Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A Anders Johansson, Stadsledningskontoret

Läs mer

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling De närmaste åren står Sverige inför en stor investeringsbom, bara i Sundsvall kommer kommunen fram till 2021 investera närmare tio miljarder kronor.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden Charlotta Ståhlberg Upphandlingsbolaget Styrande dokument EU:s upphandlingsdirektiv Lagen om offentlig upphandling inom klassiska sektorn

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Att ställa sociala krav som ger resultat

Att ställa sociala krav som ger resultat Att ställa sociala krav som ger resultat Maja Ohlsson, projektledare, Upphandlingsbolaget Stina Johansson, rektor, Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen, Prioriterade mål i budget: Upphandling

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor FÖRETAGARE Bli leverantör till offentlig sektor Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 89 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn.

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativ att det tilldelas en leverantör per delområdet. Dessa texter

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling

Social hänsyn i offentlig upphandling Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 25 november 2013 Olympic Village London Arbetssätt i London Upphandlande myndighet Leverantör Inför upphandling

Läs mer

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor)

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) 2012-12-10 Jörgen Frej 2012-12-10 information upphandling 1 Informationsfilm 2 x 3 minuter (www.upphandlingsstodet.se) Tröskelvärden volymer Upphandlingsprocessen

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer