Emotionell webbutveckling inom e-handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emotionell webbutveckling inom e-handel"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Emotionell webbutveckling inom e-handel Emotional web development in e-commerce Martin Karlsson Handledare: Göran Hagert Huvudämne: Datavetenskap Datum för slutseminarium:

2

3 Sammanfattning Detta arbete syftar till att undersöka om emotionell webbutveckling och emotionella element kan påverka en kunds incitament till att genomföra köp inom e-handel. E-handel är en viktig och växande del för återförsäljare världen över och med hård konkurrens är det nödvändigt att ha en webbutik som får kunden att stanna och känna sig trygg genom hela köpprocessen. Studien visar att emotionella element skapar en preferens hos testpersonerna, dels genom ökad trygghet men även genom att engagera testpersonerna emotionellt med designen. Detta resulterar i att emotionell webbutveckling till god fördel kan användas för att förbättra vissa aspekter av webbutiker, framförallt framhävde testpersonerna tycke om sektionen med kundrecensioner samt för de emotionella bilderna. Webbutvecklaren får möjlighet att genom sin design kunna påverka sina besökares tankar och val, vilket exempelvis fördelaktigen kan resultera i en förbättrad relation mellan försäljare och konsument. Nyckelord: emotionell webbutveckling, estetisk wbbutveckling, emotionella element, e- handel.

4 Abstract This paper aims to investigate whether emotional web development and emotional elements may influence a customer s incetive to make purchases in e-commerce. E- commerce is an important and growing part of retailers worldwide and in a highly competitive business environment it is necessary to have an online store that gets the customer to stay and feel secure throughout the entire buying process. The study shows that emotional elements creates a preference of the test subjects, partly through increased security but also by engaging the test subjects emotionally with the design. This results in that emotional web development to good advantage can be used to improve certain aspects of online stores, the test subjects stressed the importance of the section with customer ratings and the emotional images. Web developers gets the opportunity through their design to influence their visitors thoughts and choices, which for example advantageously may result in an improved relationship between the seller and the consumer. Keywords: emotional web development, aesthetic web development, emotional elements, e- commerce.

5

6 Innehållsförteckning 1. Introduktion Bakgrund Vad är estetisk och emotionell webbutveckling? Varför e-handel är viktigt för företag Emotionell webbutveckling och e-handel Problemidentifiering Syfte och problemformulering Teori Semiotik Sinnesmarknadsföring Anchoring Loss Aversion Informations sociala påverkan Switching costs Färgpsykologi Metod Hypotetisk-deduktiv metod Kvantitativ metod Undersökningen De emotionella elementen Teoretiskt ramverk Semiotik Sinnesmarknadsföring Switching costs Färgpsykologi Empiri Preferens av webbutik Kundrecensioner Bilder Certifierad trygg handel Färg Hero Switching costs... 18

7 4.1.7 Sänkt utgångspris Bonusval Kommentar på empiri Analys Analys av bilder Emotionella bilder Hero Analys av sinnesmarknadsföring Kundrecensioner och social påverkan Anchoring Loss aversion Färgpsykologi Switching costs Slutsatser Framtida arbeten Referenser Bilagor Figurer Bilder Formulär Undersökning bland webbutvecklare Frågor undersökningsenkät Webbplats (exempel på emotionella element från undersökningen) Hero Recension (social påverkan) Layout exempel... 33

8 1. Introduktion I detta avsnitt diskuteras vad estetisk och emotionell webbutveckling är, samt hur dessa två inriktningar av utveckling kan påverka användare av webbplatser med fokus på e-handel. Detta resulterar i en frågeställning som anknyter till det eventuella behovet av att utveckla estetisk utveckling mot en emotionellt inriktad webbutveckling, samt undersöka om det är något som e-handelsföretag med fördel kan utnyttja. 1.1 Bakgrund Vad är estetisk och emotionell webbutveckling? SAOL (Svenska Akademiens Ordlista, 2014) definierar orden estetik och emotion som följer: Estetisk som rör det sköna. Emotion sinnesrörelse, stark känsla. En viktig utgångspunkt för emotionell webbutveckling är att förstå att den är en gren av den estetiska webbutvecklingen, det vill säga att emotionell webbutveckling är en vidareutveckling av estetisk webbutveckling. På så sätt är det nödvändigt att få en utvecklad definition av estetik som inkluderar emotion för att förstå vad emotionell webbutveckling är. Området estetik härstammar från grekiskans aisthanesthai vilket betyder av sinnena eller sinnet. Detta uttryck utvecklades sedan av Immanuel Kant till vetenskapen om villkoren för sinnesperception (Online Etymology Dictionary, 2014). Med detta uttryck finns det nu möjlighet att inkludera emotion som en del av det estetiska begreppet. Syftet med estetisk webbutveckling är att skapa en attraktiv och enhetlig webbplats för användarens tillfredsställelse (Jenkins, 2013). Problematiken som finns i dagens estetiska webbutveckling är att emotioner enbart nämns på hög nivå och är inte en del av de ramar som beskriver den estetiska utvecklingen. Därför har emotionell webbutveckling växt fram som en gren av estetisk webbutveckling. Precis som för estetisk webbutveckling så är det viktigt inom emotionell webbutveckling med att utveckla en attraktiv webbplats. Men medan estetisk webbutveckling fokuserar på att det attraktiva är något vackert som ska fånga användarens intresse och uppmärksamhet så är syftet med emotionell webbutveckling att skapa en större variation av känslor hos användaren, samt ha ett mål att bygga en relation med denne. 1

9 Jämförelse av ren estetik och emotionell webbutveckling Inspektera följande bilder: Bild 1. Pixabay (2012). Beach (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). Bild 2. Flickr (2014). Strawberry Margarita (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). Båda bilderna föreställer drinken Strawberry Margerita. Detta skulle typiskt kunna vara två olika bilder ett reseföretag har som thumbnail för ett resmål. Båda bilderna är estetiskt välarbetade och det är väldigt subjektivt i hur man skulle tolka de båda. Men om man besvarar följande fråga: Vilken av bilderna skulle få mig att få upp intresset för det här resmålet? Det är nog ganska tydligt att bild 1 är mer anpassad för att göra reklam för ett resmål, men faktum är att det faktiskt finns researrangörer som likväl hade kunnat använda bild 2. Hur representerar då detta vad emotionell webbutveckling är? Bild 2 kan anses se ut som en härlig drink. Men om en konsument ska köpa en resa till exempelvis Barbados, vad talar då bilden om för konsumenten? Möjligtvis att det finns goda drinkar, men det berättar inte mycket om upplevelsen av resmålet. Bild 1 däremot har som syfte att förmedla en helt annan känsla. Med vacker sandstrand och klarblått vatten vill man förmedla känslor såsom exempelvis lugn och avslappning. Drinken bidrar till avslappningskänsla då konsumenten får möjlighet att visualisera och ta åt sig känslorna som förmedlas. Vill konsumenten åka till Barbados för att dricka en läcker drink, eller vill konsumenten åka till Barbados och njuta av drinken på en fantastisk strand med underbart väder? 2

10 Att förmedla en bredare berättelse som förmedlar emotioner är vad emotionell webbutveckling syftar till. Estetisk utveckling kan göra det, men ordet estetik är brett och emotionell webbutveckling är ett område som poängterar vikten av emotionella element inom estetik för att förmedla känslor Varför e-handel är viktigt för företag Enligt Statista (2013) beräknades totala e-handelsförsäljningen till privata konsumenter i världen uppgå till miljarder dollar och man förutspår att den summan nästan kommer fördubblas till beräknas 11,6% av USAs detaljhandel ske online vilket motsvaras av 7,2 % (6,3 % 2013) av Europa där detaljhandeln online ökade med 21,1 % år 2013 (Center for Retail Research, 2014). I Sverige har e-handelns omsättning slagit nytt rekord varje år sedan 2003 (HUI Research, 2013). Dessa siffror visar på att e-handeln har blivit en viktig kanal för företag och visar på en tendens att ännu mer av framtidens handel kommer ske online. Webbutikerna är dock viktigare än så. Enligt e-barometern (HUI Research, 2013) använder 65 % företagens webbutiker för research, för att sedan köpa varan i fysisk butik. Detta visar på att ett företags webbplats inte enbart är viktigt för att sälja en produkt, utan även för att marknadsföra den Emotionell webbutveckling och e-handel Som kapitel om e-handel beskrivit så är e-handeln väldigt viktig för företags försäljning och marknadsföring. Genom e-handel krävs på så sätt bästa möjliga strategi för att nå ut till sina konsumenter och kunder vilket lämnar stort ansvar hos företagets webbutvecklare. Enligt Grönroos (2008) är en relation mellan företag och kund en förutsättning för att en lojalitet hos kunden ska byggas vilket i sin tur i de flesta fall kommer generera vinst. Med webbplatsen som kanal inom e-handel blir det således ett ansvar hos webbutvecklaren att möjliggöra ett relationsbygge mellan företag och kund. Lojalitet i sin tur byggs genom kontinuerliga emotionella erfarenheter mellan företag och kund (Beyond Philosophy, 2014). För att skaffa en stark relation med en kund måste man skapa emotionella band till denna. Syftet med emotionell webbutveckling är att förmedla känslor, att göra webbplatsen eller applikationen personlig och bygga en relation med användaren i detta fall kunden och blir på så sätt en teoretiskt bra ingångspunkt vid planeringen av e-handelswebbplatsens design. 1.2 Problemidentifiering Som diskuterat i kapitel 1.2 så bör emotionell webbutveckling vara en väl vald utvecklingsmetod för e-handel. Vid en kort utfrågning bland webbutvecklare som någon gång arbetat med e-handel visar det sig att: - Endast 4 av 16 har hört talas om emotionell webbutveckling. 3

11 - Samtliga av de 4 anser att de använder sina emotionella webbutvecklingskunskaper i sitt jobb. - Av de 12 som inte har hört talas om emotionell webbutveckling är det enbart 4 som känner att de i hög grad kan påverka materialet (bilder, videos, extern grafik osv.) som man arbetar med. - Av de 12 som inte har hört talas om emotionell webbutveckling anser 7 att man bäst påverkar sina kunders känslor genom att ha en visuellt attraktiv webbsida. 4 menar på att informationen på webbplatsen bäst påverkar kundens känslor och 1 menar på att webbsidans funktionalitet är bäst. - Av de 4 som vet vad emotionell webbutveckling är menar 3 att emotionella element är viktigast för att påverka kunders känslor, medan 1 syftar på att informationen är det viktigaste. Även om antalet tillfrågade inte är omfattande så visar det på en liten tendens till att webbutvecklare anser att den omfattande webbplatsens information och visuella utseende är det som ska hänföra kunden. Däremot menar 3 av de 4 som vet vad emotionell webbutveckling är att man påverkar kunder bäst genom detaljer i sin design. Att så här är fallet är i sig inget utöver det vanliga. Enligt en undersökning av Google (Tuch m. fl., 2012) kan det ta så lite som 17 millisekunder för en besökare att skapa ett positivt eller negativt intryck av en webbplats. I sin tur påverkar även det estetiska på en webbplats besökarens trovärdighet, där en väl estetisk webbplats ger ett bättre första intryck och på så sätt blir mer attraktiv för besökaren (Holmes & Robins, 2008). Ett första intryck är viktigt för besökaren, men vad kommer därefter? Är det första intrycket tillräckligt för att en kund ska vilja genomföra ett köp, eller bör vi anstränga oss ytterligera i våra detaljer på webbplatsen? Det är viktigt att webbutvecklare inom e- handel strävar mot att i sitt medium bygga en relation till besökaren för att kunna profitera. 1.3 Syfte och problemformulering Syftet med detta arbete är att se huruvida emotionell webbutveckling och emotionella element på en webbplats kan påverka en kunds vilja att föredra en webbutik framför en webbutik som brister i detaljerade emotionella element. Den huvudsakliga undersökningsfrågan lyder: - Kan emotionella element positivt påverka en kunds incitament för att genomföra ett köp i en webbutik? För att svara på ovanstående fråga måste vi bryta ner den i ett par underfrågor före undersökningen och vid utvecklingen av undersökningsplattformen: - Vilka känslor behöver vi påverka med de emotionella elementen? - Vilka typer av emotionella element finns? - Kan de emotionella elementen påverka kunden negativt? 4

12 För att kunna arbeta fram ett konkret resultat och svara på ovanstående frågor är det nödvändigt att undersöka om de emotionella elementen gör någon skillnad i förhållande till om de inte fanns där och därefter se vilka känslor som har påverkats och om kundens relation till företaget har påverkats. 5

13 2. Teori Teori-kapitlet behandlar de olika teorier som ligger till grund för analysen. De teoretiska ramverk som arbetet baseras på är semiotik, sinnesmarknadsföring och färgpsykologi. Dessa teoretiska ramverk är hämtade från områdena datavetenskap, kognition och marknadsföring vars syfte är att bearbeta frågeställningarna genom analysen. 2.1 Semiotik Nationalencyklopedin (2014) definierar Semiotik som systematiska studien om tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga och ett tecken definieras som en enhet av uttryck och innehåll. Med dessa definitioner kan semiotik förklaras som studien om hur tecken tolkas. På en mer detaljerad nivå har en av semiotikens fäder Ferdinand de Saussure delat in begreppet tecken i två aspekter (Estefany, 2009): Signifierare det som har en betydelse. Det signifierade det som är betydelsen. Charles Sanders Pierce som även han betraktas som en av semiotikens fäder delade in tecken i tre olika typer av tecken (Estefany, 2009): Ikoner En tydlig representation av objektet det föreställer. Index En indikator som skapar en association till ett objekt. Symboler Har ingen likhet med det verkliga objektet, och kan enbart tolkas om betraktaren redan har kunskap om tecknet. Inom marknadsföring beskriver Beasly & Danesi (2002) semiotiken som att exponera de grupperingar av dolda betydelser i den underliggande nivån som formar det som kan kallas signifikationssystem. Motivet inom marknadsföringsområdet för att använda sig av semiotiska studier kan således härleda till att man med tecken i sin marknadsföring kan skapa betydelser för konsumenter. Genom analys av tecken utifrån ovan nämnda begrepp, genom att identifiera vad som kan skapa betydelser och hur de ska identifieras, så kan marknadsföring skapas för att påverka konsumenter. På samma premiss kan webbutvecklaren med sin marknadsföring och sitt material i en webbutik påverka kunder med tecken. 2.2 Sinnesmarknadsföring Sinnesmarknadsföring är studier om hur konsumenter sensomotoriskt, kognitivt och emotionellt reagerar på marknadsföringsstimuli (Fisher m.fl., 2010). Området är något som utnyttjas flitigt för att kunna undersöka och analysera hur kunder reagerar på produkter och marknadsföring av dessa. Området används främst för att undersöka nuvarande kampanjer och produkter och används exempelvis av företag som Disney och Google (Singer, 2010). Undersökningarna resulterar dock till utveckling av strategier för att kunna styra konsumenter och inom emotionell webbutveckling används dessa för att 6

14 bygga relationer med webbplatsens användare. Tre av de vanligaste strategierna och som omfattar det här arbetet är anchoring, loss aversion och social påverkan Anchoring Anchoring är en strategi som myntades av Daniel Kahneman och Amos Tversky Strategin innebär att människor baserar sina beslut på det som redan är känt för dem, även om dessa beslut inte är kopplat till verklighetsförankrade fakta (Investopedia, 2014). Detta innebär att man initialt ger någon form av input till användare. Användaren kommer sedan använda den mottagna informationen som utgångspunkt vid jämförelser mot ny information som berör samma input (Wolf, 2014). Denna strategi är väldigt vanlig vid framförallt prissättning av produkter. Exempel på detta är: - Multipla enhetspriser Istället för att sätta en prissättning för Köp en majsburk för 8 kronor så säljer man dem istället i flerpack Köp 3 majsburkar för 24 kronor. Här är det 3 majsburkar som fungerar som en anchor, där forskning av Wansink, Kent & Hoch (1998) visar att konsumenter känner mervärde och får en sensation att produkten blir billigare om man handlar i flerpack. - Max antal köp Genom att sätta en gräns för max antal enheter en kund får köpa av en produkt vid ett köptillfälle menar Wansink, Kent & Hoch (1998) att kunder får en känsla av att butiken säljer ut produkter till ett så pass billigt pris att man riskerar att få slut på saldo om kunden köper för många. I själva verket kan det dock handla om att vara lock-produkter eller ett strategiskt val att kunden ska köpa fler enheter än normalt. - Utgångspris Detta innebär att en produkt vars värde är svårt att fastställa på förhand av konsumenten och i vissa fall marknaden får ett utgångspris som ligger över faktiska värdet. Därefter reduceras/förhandlas priset ner till ett lägre pris som dock minst är av faktiskt värde. På så sätt kommer kunden få en sensation av att ha köpt produkten till ett förmånligt pris även om så inte är fallet (Disenthrall, 2013). Noterbart är dock att denna strategi i vissa fall kan uppfattas som oetisk om företaget använder strategin för att öka försäljningspriset snarare än sin konversion Loss Aversion Inom beslutsteorin finns en teori om Loss Aversion som innebär att människor generellt har en tendens att hellre undvika en förlust än att göra en vinst (Khaneman & Tversky, 1984). Alternativ 1: Med vårt medlemskort får du 10 % rabatt vid köp av kaffe. Alternativ 2: Med vår mobilapps stämpelkort får du din tionde kopp kaffe gratis. Enligt teorin om loss aversion så kommer kunderna föredra alternativ 2. Detta då alternativ 2 medför att man den tionde gången inte vill gå miste om en gratis kopp kaffe. Fördelen med loss aversion i det här fallet är att man lättare kan binda återbesök av 7

15 kunden. Det är möjligt att det faktiska ekonomiska värdet på alternativ 2 blir bättre för kunden, på så sätt att kaffeförsäljaren hellre har en kund som kommer och betalar nio gånger än enbart en gång och låter värdet av gratis kaffe vara högre än samma antal enheter med 10 % rabatt. Flertalet besök bygger även en relation till kunden, vilket enligt Grönroos (2008) är nödvändigt för att driva ett företag mot vinst. Har kunden skapat en lojalitet jämtemot kaffeförsäljaren är det troligt att kunden kommer köpa nytt kaffe en elfte gång. Vid ett nytt stämpelkort skapas åter en ny effekt av loss aversion och kaffeförsäljaren har i ett bra fall skaffat en lojal kund genom strategin Informations sociala påverkan Studier om informations sociala påverkan går långt tillbaka före datorns tid. Redan 1935 gjorde Muzafer Sherif ett experiment som visade att en grupp personer som gemensamt kommit fram till ett beslut inte ändrade sitt svar när de även fick möjlighet att genomföra samma experiment individuellt direkt efter. I det här fallet handlade experimentet om att avgöra avståndet på förflyttat ljus. Det har gjorts flertalet experiment av exempelvis Sherif (1935) och Baron, Vendello & Brunsman (1996) om hur en grupps gemensamma åsikter påverkar dess individers egna åsikter och de visar på att när en individ är osäker vid någon form av problemlösning eller beslutssituation så litar man på andras och framförallt större gruppers åsikter och lösningar. Studierna om informations sociala påverkan är idag en stor del av all e-handel och communities strategier. Om en person är osäker på ett köp eller vad man ska köpa så vänder sig personer till kommentarsfält och sociala medier för andras kunskaper och produkterfarenheter (Kim & Srivastava, 2007). Från ett företags synvinkel blir kommentarsfält, produktrecensioner och betygssättningar väldigt kraftfulla verktyg. Dels kan exempelvis en återförsäljare utöver försäljningssiffror även få data över kundernas faktiska tycken om konsumerade produkter, och därifrån göra säkrare analyser över sitt sortiment. Men framförallt ur ett e-handelsperspektiv får man möjlighet att styra populära produkter mot kunderna (Kim & Srivastava, 2007). 2.3 Switching costs Switching costs innebär kostnaden för en kund att byta från en säljare till en annan (InvestorWords, 2014). Det finns flertalet faktorer som påverkar kostnaden för en kund att byta säljare, ett par av dessa är: - Marknadsplats - Bransch - Resekostnader - Frakt/transportkostnader - Prisskillnader - Ansträngning Principen är att ju högre kostnaden blir för att byta säljare, desto lägre är sannolikheten att kunden gör så. Inom e-handel är det viktigt att ha detta i åtanke då switching costs blir 8

16 väldigt låg när alternativa webbutiker finns bara några sekunder bort (Nielsen & Norman, 2004). För att behålla sina besökare kvar på webbplatsen är det viktigt med ett bra första intryck med en tilltalande estetisk design(holmes & Robins, 2008). Nielsen & Norman (2004) menar på att man med hjälp av fokus på användbarhetsutveckling och effektivt kan ge kunden mervärde och med snabb produktsidentifiering kan vinna kundens intresse för webbutiken. Wolf (2014) menar att man med hjälp av landing pages, designade efter emotionell webbutvecklings principer på ett effektivt kan fånga kundernas intresse och snabbt leda dem mot köp. Landing pages definieras normalt sett som en specifik och egen webbsida vars syfte är att leda kunder mot specifika produkter eller funktioner. I det här fallet syftar dock Wolf till att en landing page är den första sidan en kund besöker när man kommer in på webbutiken men att man fortfarande arbetar mot de normala landing pagesens designprinciper. 2.4 Färgpsykologi Färgpsykologi innebär studien om färger som en bestämmande faktor i mänskligt beteende. Dessa studier innefattar hur människor reagerar både individuellt och kulturellt på olika färger (Whitfield & Wiltshire, 1990). Färgers olika innebörd brukar illustreras som följer: Fig 1. Sitesupra (2014). Emotional and Psychological Meanings of Colors (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). Färghjulet presenterar tydligt vilken färg som sammankopplas med vilka känslor och upplevelser. Problemet ur ett webbutvecklarperspektiv är att betydelserna måste tolkas 9

17 innan de ska appliceras. Conversioner (2014) har utvecklat ett färghjul som fokuserar på färger och nyanser som är anpassade efter känslan man vill förmedla på en webbplats. Fig 2. Conversioner (2014). Emotional and Psychological Meanings of Colors (publicerad med upphovsrättshavarens tillstånd). 10

18 3. Metod I metod-kapitlet presenteras den hypotetisk-deduktiva och kvantitativa metoden som ligger till grund för arbetet. Undersökningen är gjord i två delar: användbarhetstest av två resewebbutiker (ett byggt efter emotionell webbutveckling och ett byggt efter estetisk webbutveckling) och ett formulär samt hur dessa är formulerade. Kapitlet presenterar även det teoretiska ramverk som ligger till grund för de teorier som arbetet utgår från. 3.1 Hypotetisk-deduktiv metod Detta arbete syftar till att pröva vårt antagande om att emotionella element i en webbutik kan påverka kundens incitament för att genomföra ett köp och därefter testa den mot teori samt resultatet av undersökningen. Valet av hypotetisk-deduktiv metod grundas främst i att det redan finns forskning kring hur estetik och emotionella element påverkar människans informationsintag online samt hur människans känslor påverkar deras incitament för att konsumera, men att det finns relativt lite forskning kring hur och varför en webbutvecklare eller webbdesigner kan påverka sina användare. Med hjälp av tidigare forskning går det att lägga fram lämpliga hypoteser som därefter går att testa. Då det finns åtta grundläggande känslor (Shaver & Schwartz, 1987) som teoretiskt går att påverka så finns det en möjlighet att undersökningen i praktiken enbart kan påverka ett par av dessa. Upplevelsen av känslor är även individuella (Plutchik, 1991) vilket gör att resultatet för denna uppsättning testpersoner för undersökningen både kan ge varierande data och kan ge annorlunda utslag vid en ny undersökningsomgång. Denna metod kommer resultera i att den huvudsakliga undersökningsfrågans hypoteser enskilt kommer verifieras och/eller falsifieras. Nackdelen med den hypotetisk-deduktiva metoden är att enbart falsifiering leder till säker kunskap då verifiering i det här fallet bara visar på hur något skulle kunna vara (Molander, 1998). 3.2 Kvantitativ metod För att få ett lämpligt resultat av undersökningen behöver vi få ut mätbar data av de element ur hypoteserna vi undersöker. Som Bryman och Bell (2013) menar kan man med hjälp av kvantitativ metod och mätningar lättare specificera skillnader mellan individer och låta det vara konsekvent. Känslor är subjektiva och på så sätt svåra att mäta utan lämplig utrustning (som ej har kunnat tillhandahållas inom ramen för detta arbete), vilket hade varit fördelaktigt för att ge ett mer vetenskapligt och kvalitativt resultat. Att göra en kvalitativ forskning genom enbart observation och intervju skulle innebära problem för att tolka testpersonernas reaktioner. Nackdelar skulle även vara att intervjuaren kan distrahera testmiljön med sin närvaro och på så sätt påverka testpersonens svar (Bryman & Bell, 2013). 11

19 För omfattningen av det här arbetet där en generell bild ska skapas av upplevelser som är subjektiva så krävs det en tillräcklig mängd data för att kunna skapa en lämplig analys. Genom kvantitativ metod med webbenkät blir det möjligt att få input från fler testpersoner. Opartiskheten och möjligheten för testpersonerna att delta i undersökningen i sin egen miljö ökar möjligheten till att deras svar är ärliga (Bryman & Bell, 2013). På så sätt är förutsättningarna goda för att det blir en god kvantitet och kvalitet på undersökningens data. 3.3 Undersökningen Undersökningens process består av två delar: användbarhetstest och en webbenkät. Användbarhetstestet innebär att testpersonerna får använda två olika webbutiker: en som är byggd normalt utifrån estetisk webbutveckling och en som innehåller emotionella element (emotionell webbutveckling). Dessa två webbutiker är i information, layout och struktur identiska, detta för att eliminera eventuella preferenser av övergripande layout som kan påverka testpersonen syftet är att testa de emotionella elementens effekt. Webbutikerna är utformade med hänsyn till och efter de teorier som presenteras under teori-kapitlet. Testpersonerna har enbart tillgång till en webbplats åt gången under undersökningens gång, detta för att direkta jämförelser inte skulle kunna göras under genomförandets gång. Webbutikerna är två stycken fiktiva reseföretag, där testpersonerna får i uppdrag att gå genom en förutbestämd köpeprocess på bägge webbplatser. Webbenkäten har som syfte att samla in data om testpersonernas upplevelse av webbutikerna. Efter besvarade frågor om webbplatserna har ett par olika detaljer ur webbutikerna illustrerats för testpersonerna till syfte att undersöka emotionella triggers De emotionella elementen Det som skiljer den estetiskt utformade webbutiken med den emotionellt utformade webbutiken är att den emotionella webbutiken har: - Bild i bakgrunden. - Hero med text formulerat som emotionell trigger. - Bilder vars primära syfte är att förmedla känslor. Detta inkluderar (familje-)glädje, avslappning, lugn, längtan och förväntan. - En sektion för recensioner av faktiska användare - Certifiering för seriös e-handel - Annorlunda färgval för länkar och knappar - Röda priser för vissa resor (inkluderar resan som testpersonerna bokar). Priserna är desamma men framställs som prissänkta mot gammalt pris. 12

20 - Alternativ för bonussystem som uppmuntrar återkommande köp. 500 kronor rabattcheck (giltighet på 1 år) eller löpande poängsystem som kan bytas mot rabattcheckar, uppgraderingar och fria resor. 3.4 Teoretiskt ramverk För att kunna skapa en lämplig undersökning samt genomföra en god analys av undersökningen har det varit nödvändigt att ta teoretiskt stöd från de markandsföringsoch kognitiva forskningsområdena Semiotik Semiotik innebär studier om tecken, hur någonting uppfattas och hur det skapar någon form av betydelse (TNS Sifo, 2014). Denna vetenskap kan ses som en av grundpelarna till en estetisk och emotionell webbutveckling då båda dessa vill förmedla någon form av uppfattning av sitt visuella innehåll. Den semiotiska disciplinen blir framförallt nödvändig för emotionell webbutveckling där man aktivt arbetar med webbmaterial som ska uppfattas på ett specifikt sätt av användaren Sinnesmarknadsföring Sinnesmarknadsföring är studier om hur konsumenter sensomotoriskt, kognitivt och emotionellt reagerar på marknadsföringsstimuli (Wikipedia, 2014). Från ett webbutvecklarperspektiv med syfte om att skapa emotionella element på en e- handelsplats behövs en förståelse för hur människan reagerar på olika stimuli för att kunna optimera webbplatsen och i förlängningen öka konversionsgraden. Detta område är väldigt utbrett, och inom ramen för det här arbetet kommer vi fokusera på tre av de vanligaste psykologiska triggersen: - Anchoring - Informations sociala påverkan - Loss aversion Switching costs Termen switching costs innebär kostnaden för en kund att byta från en säljare till en annan (InvestorWords, 2014). Switching cost på Internet är låg (Nielsen & Norman, 2004), detta då en kund snabbt kan klicka sig fram till en ny webbutik för att hitta alternativ till ens egen, kunden behöver inte tänka på kostnader för t.ex. transport som det skulle kunna vara mellan fysiska butiker. Det kan ta så lite som 17ms (Tuch m.fl., 2012) för en besökare på webbplats att skapa ett första intryck och inom 90 sekunder har en kund utvärderat produkterna och gjort ett första beslut i huruvida man ska köpa en produkt eller inte (Jarski, 2014). Därför är det viktigt att man omgående i sin design bygger en relation till kunden för att denne ska stanna i webbutiken Färgpsykologi Visuella element processeras gånger snabbare än text (Parkinson, 2012). För att ge besökaren på en e-handelsplats ett gott intryck är det viktigt att så snabbt som möjligt förmedla en känsla som får denne att stanna i en webbutik, därav är det nödvändigt att använda sig av visuella element för att uppfylla detta. 13

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst?

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst? Några exempel Principer för design Hur många kan ställa in klockan på sin video utan manual? Hur ofta vrider man på fel platta på spisen eller glömmer vrida av den när man är klar? Hur ofta knuffar man

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet VANJOS IT Konsulter Office 365 Lyckas och synas på Internet Statistik e-handel Proffesionellt yttre Tips och idéer 1 Andel personer som aldrig använt sig av Internet 64-74 år 55-64 år 45-54 år 35-44 år

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Spel som interaktiva berättelser

Spel som interaktiva berättelser Spel som interaktiva berättelser Finns många typer av interaktivt berättande; ska titta närmare på spel eftersom de exemplifierar en rad aspekter av interaktivt berättande väldigt tydligt. Kan förstå spel

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR?

HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR? HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR? HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR?* 1. NETÄKEN ÅP DNÄV! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! 2. ENGAGERA MERA! 3. LÅT IP JOBBA! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! Har du några övriga

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Tillämpad experimentalpsykologi [3] Empirisk forskningsansats

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Tillämpad experimentalpsykologi [3] Empirisk forskningsansats Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

BILDANALYS ANALYSERA BILDER

BILDANALYS ANALYSERA BILDER BILDANALYS ANALYSERA BILDER GÖR EN BILDANALYS Er uppgift: 1. Beskriv på allt du ser på för någon som inte ser bilden, utan att lägga in värderingar. 2. Nu lägger du in dina värderingar. Tolka vad du tycker

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: 140325 Tid: 09.00-14.00 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat,

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Lönar det sig att vara självisk? Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Boktips Full av underbara enkla tankeexperiment för att demonstrera skillnaden

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper Marknadsför er certifiering Kundinstruktioner för Bureau Veritas certifieringslogotyper CERTIFICTION INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 1.1 GRATTIS s 2 1.2 CERTIFICATION POLICY s 3 2. INTRODUKTION AV CERTIFIERINGS

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises FBRN Brandjobs Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010 Fredrik Berggren & Robert Nises BEHOV & KONSUMENTBETEENDE Konsumenter köper inte produkter eller tjänster

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI?

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? Så kan du använda data för att mäta effekten av din PR Mynewsdesk PR Academy Studieguide 4 av 5 Del 1 Ett ramverk för mätning AMEC-modellen är ett ramverk som är framtaget av

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Sid. 3 Access till Autochartist Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Autochartist gränssnitt (fortsättning) Sid. 5 Resultatruta Kompletta diagram Resultatruta

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer