Conference Microphone DC20 Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Conference Microphone DC20 Svenska"

Transkript

1 Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC20 Svenska

2 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Conference Microphone DC20 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference Microphone DC20 4 Funktioner - Laddställ 5 Funktioner - Telelink 6 Funktioner - Remote DC05 7 Komma igång 8 Börja använda 9 Meny 11 Fler funktioner 17 Radioräckvidd och kanaler 25 Medföljande tillbehör 26 Övriga originaltillbehör 26 Felsökning 27 Service och garanti 28 Tekniska fakta 29 Viktiga säkerhetsföreskrifter 30 2 Conference Microphone DC20

3 Introduktion Comfort Digisystem Tack för att Du har valt Comfort Digisystem. Produkterna är enkla att använda oavsett om du har hörapparat eller inte. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Med den kombinerade sändaren och mottagaren Conference Microphone DC20 överförs signalen digitalt, vilket ger ett mycket bra störningsfritt ljud. Comfort Digisystem är utrustad med tekniken SST - SecureStream Technology - digital teknik som möjliggör avlyssningssäker radioöverföring utan tidsfördröjning. Presentation av Conference Microphone DC20 Conference Microphone DC20 är en avancerad mikrofon med möjlighet att ställa in ljudupptagningsområdets storlek och form. Den kan anslutas trådlöst via Bluetooth till två telefoner (mobil/bärbar etc.) samt fast telefon via originaltillbehöret Telelink. DC20 är också försedd med en inbyggd mottagare för att kunna bygga ett system med flera trådlösa mikrofoner ur Digisystemserien. PSE (Perceptional Speech Enhancement) Conference Microphone DC20 är försedd med en mycket kraftfull ljudbehandling som används i de båda omnilägena (rundupptagande). Metoden baseras på att lyfta fram betydelsebärande delar av tal. Besök vår hemsida för mer information om hur denna teknik fungerar. Conference Microphone DC20 3

4 Funktioner - Conference Microphone DC20 On / Off Funktionsindikator Parningsknapp Menykontroll/ volymkontroll vid telefoni Lurknapp för bluetooth Mikrofonlägesväljare Mikrofoner Avstängningsknapp för inbyggda mikrofoner Avstängningsknapp för inbyggd mottagare Uttag för laddning Mic/line in Multifunktionsuttag 4 Conference Microphone DC20

5 Funktioner - Laddställ Multifunktionskontakt USB-uttag (för service etc.) Mic ingång Uttag för laddning Line ingång Conference Microphone DC20 5

6 Funktioner - Telelink Indikering för standby-läge (grön) Indikering för telefonläge (blå) Standby/ telefonknapp USB-uttag (för service etc.) Mic/Line ingång Uttag för laddning Multifunktionskontakt Telelinkanslutning Funktionsväljare för Mic/Line ingång 6 Conference Microphone DC20

7 Funktioner - Remote DC-05 Knapp för att stänga av mottagaren i DC20 samt för att sänka mottagarnivån i DC20. Funktionsindikator Knapp för att starta mottagaren i DC20 samt för att höja mottagarnivån i DC20. Knapp för att stänga av den inbyggda mikrofonen. Knapp för att ställa in DC20 i litet omniläge (rundupptagande på kort avstånd). Knapp för att slå på den inbyggda mikrofonen. Knapp för att ställa in DC20 i stort omniläge (rundupptagande på långt avstånd). Batterifack Conference Microphone DC20 7

8 Komma igång Laddning Conference Microphone DC20 är laddbar. Ladda DC20 i minst 5 timmar innan du använder den första gången. Ett tomt batteri tar ca 5 timmar att ladda. Vid laddning lyser funktionsindikatorn rött och en blixt visas genom batterisymbolen i displayen. När batterisymbolen är fylld med gröna staplar och funktionsindikatorn lyser grönt är enheten fulladdad och övergår till automatisk underhållsladdning. Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället. Anslutning av laddare till Conference Microphone DC20 OBS! Använd endast medföljande laddare från Comfort Audio AB. 8 Conference Microphone DC20

9 Börja använda Starta sändaren genom att i ca 2 sekunder trycka in On/Off-knappen. Conference Microphone DC20 har fyra olika mikrofonlägen. Läget skiftas enkelt med mikrofonlägesväljaren på enhetens långsida. De olika mikrofonlägena är placerade i följande ordning: - Zoomläge - Omniläge litet (rundupptagande) - Omniläge stort (rundupptagande) - Musikläge Används för att ta upp tal på kort avstånd i stökig miljö. Riktningen för mikrofonens ljudupptagning ändras automatiskt beroende på om den används fristående eller i laddställ/telelink. Används för att ta upp tal från alla håll på relativt kort avstånd i stökig miljö. I detta läge är PSE aktivt, dvs talet framhävs och störande ljud dämpas. Används för att ta upp tal från alla håll på kortare eller längre avstånd i lugn eller stökig miljö. I detta läge är PSE aktivt, dvs talet framhävs och störande ljud dämpas. Används för att lyssna på andra ljudkällor, t ex musik. Illustration av mikrofonens ljudupptagning, inställd i zoomläge, liggande på bordet respektive placerad i laddställ/telelink: Conference Microphone DC20 9

10 Avstängningsknapp för inbyggda mikrofoner Med hjälp av denna knapp går det att stänga av de inbyggda mikrofonerna. Indikering visas i displayen. Avstängningsknapp för inbyggd mottagare Används för att stänga av den inbyggda mottagaren, se avsnitt Inbyggd mottagare. Indikering visas i displayen. OBS! Mottagarnivån på den inbyggda mottagaren är satt till 0 (noll) vid leverans. För att justera, se avsnitt Inbyggd mottagare. För övriga funktioner, se vidare i denna manual. VARNING! Halsbandet får aldrig användas när det finns risk att fastna i något föremål eller någon maskin. 10 Conference Microphone DC20

11 Meny Menykontroll Det går att göra tre olika val med menykontrollen: Bläddra uppåt Trycka in/välja Bläddra nedåt För att komma in i menyn trycker du in menykontrollen, där följande val finns: Tillbaka Kommunikation Kanal Parning Bluetooth Ljud Tonkontroll Equalizer Avancerade inst. Anslutningar Mic/Line in Laddställ Telelink Mottagarnivå Inställningar Laddning Språk PIN-kod Knapplås Namn Fjärrkontroll Fabriksåterställning Aktivera knapplås Om Conference Microphone DC20 11

12 Tillbaka (gäller både huvudmeny och undermenyer) Här kan du välja att stega bakåt i menyn, och tillbaka till standardfönstret. Kommunikation Kanal För att använda en mottagare och en sändare måste de vara inställda på samma kanal. Detta gäller ej enheter med både sändare och mottagare. I dessa fall kan mottagare/sändare ställas in enligt avsnittet Radioräckvidd och kanaler. Byt kanal enligt följande: 1. Välj Kanal i menyn. 2. Välj sändare eller mottagare (gäller endast enheter med både sändare och mottagare). 3. Välj ny kanal med hjälp av menykontrollen. Kanalinformation följer även med då enheter paras. Kanal 1, 2 och 3 är i de flesta europeiska länder fria kanaler som ej kräver tillstånd. Under Utökat område kan fler kanaler väljas, dessa kräver ofta tillstånd, se avsnitt Radioräckvidd och kanaler. FFC (Free Frequency Check) visar med grön indikering vid respektive kanal vilka frekvenser som är lämpliga att använda där enheten är placerad. OBS! Stäng av dina övriga Digisystemsändare för korrekt resultat. FFC db visar störnivå i db för respektive kanal. Ett större (-)värde ger bättre störsäkerhet. Vid kanalval för enheter med inbyggd sändare och mottagare, se avsnitt Inbyggd mottagare. Parning För att överföra ljud från en sändare till en mottagare måste de vara parade. Vid leverans använder alla sändare och mottagare samma kodnyckel. OBS! För att uppnå avlyssningssäkerhet måste en ny kodnyckel genereras och skickas mellan enheterna (paras). 12 Conference Microphone DC20

13 Valfri Comfort Digisystemenhet kan generera ny kodnyckel och sända parningsinformation. För att para enheter utan display se vidare avsnitt Parning (via snabbknapp). Parningsinformation kan tas emot av flera aktiverade enheter. Parning (via meny) 1. Välj Kommunikation - Parning 2. Välj Ta emot info i den ena enheten. Redo att ta emot parningsinfo visas i displayen. 3. Välj Ny kodnyckel på den andra enheten, välj Ja. 4. Generera ny kodnyckel och skicka info? visas i displayen. Välj Ja. (Nu har både kanal- och kodningsinformation skickats och ljudöverföringen är avlyssningssäker.) 5. För att lägga till tidigare ej parade enheter i ditt system, välj istället Skicka info från någon av dina parade enheter. I detta moment behålls aktuell kodnyckel. Parning (via parningsknapp) (Enda möjligheten att para enheter utan display, med parningsknapp) Till funktionen Parning kan du gå direkt via parningsknappen. 1. Ett snabbt tryck öppnar menyn Parning. (Du får först välja sändare eller mottagare.) 2. Två snabba tryck aktiverar funktionen Skicka info. 3. Ett långt tryck aktiverar funktionen Ta emot info. Enheter med både sändare och mottagare För Comfort Digisystemenheter som har både sändare och mottagare inbyggda i samma enhet gäller att dessa kan paras separat. Val av enhet (sändare/mottagare) görs då parningsmenyn öppnas. I enheter med både sändare och mottagare styr snabbknappen parningsfunktionen för sändaren. Sändare resp. mottagare paras alltså separat i dessa enheter. Kodnyckeln är alltid samma för sändaren och mottagaren då dessa är inbyggda i samma enhet. Det enklaste sättet för att få samma kodnyckel i hela systemet, i de fall enheter med både sändare och mottagare används, är att generera ny kodnyckel från den kombinerade enheten, och distribuera ut den till både sändande och mottagande enheter. Conference Microphone DC20 13

14 Bluetooth Här kan du aktivera Bluetooth för att kunna para Conference Microphone DC20 med telefon eller mobiltelefon. Se vidare Fler funktioner - Bluetooth. Ljud Tonkontroll Bas- och diskantkontroll som på ett enkelt sätt justerar equalizern i enheten. Equalizer Ställer in ljudkaraktären detaljerat genom att ändra förstärkningen vid olika frekvenser, från låga till höga. Nivån kan ökas resp. minskas vid centerfrekvenserna 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k samt 8k - Hz. Avancerade inst. Här finns möjlighet att justera PSE kompensation i lägena omni stort resp. omni litet. Inställningar sparas separat för respektive läge. Genom att öka värdet på denna kompenseras förlorad ljudnivå i stökiga ljudmiljöer. Detta kan vara bra för den som tycker att talet blir för svagt i stökiga ljudmiljöer. För den som tycker att omgivningsljudet blir för starkt i stökiga ljudmiljöer går det att minska PSE kompensationen för det aktuella läget. Vid leverans är omni stort inställt på +2 och omni litet är inställt på +6. Anslutningar Mic/Line in Här väljs funktion för mic/line in-uttaget: - Line in (för t ex TV- eller datorkablage) - Mikrofon in (för extern mikrofon, t ex myggmikrofon) - Hörlurar ut (för att testa enheten med hörlurar) Här kan även nivån för Line in, Mikrofon in och hörlurar justeras: - Line in nivå - Mik. in nivå - Hörlursnivå 14 Conference Microphone DC20

15 Laddställ Här kan nivån för Line in resp. Mik in justeras. Telelink Om originaltillbehöret Telelink anslutits kan följande funktioner justeras: - Tele in nivå - justerar nivån på inkommande telefonljud vid fast telefoni, kan även justeras med menykontrollen vid aktivt samtal. - Tele ut nivå - justerar nivån på utgående telefonljud vid fast telefoni. Denna kontroll har ingen funktion vid användning av extern mikrofon. - Mic/Line in - justerar nivån på ljudet för Mic/Line in-ingången när enheten är i standbyläge (ej telefoni, grön indikering på Telelink). Valet Mic resp. Line görs på Telelinks undersida med hjälp av A-B-Comkopplaren. Se vidare Telelink under avsnittet Fler funktioner. Under Mik-läge kan ni fritt välja önskat förvalt ljudupptagningsläge vid fast telefoni (gäller ej då extern mikrofon används till Telelink). Vid valet Endast Tele är sändaren aktiv när telefonsamtal är uppkopplat via Bluetooth eller Telelink. Mottagarnivå Här justeras nivån på ljud mottaget via den inbyggda SST-mottagaren, se vidare Inbyggd mottagare. Inställningar Laddning Här kan du aktivera funktionen Avst. vid ladd som gör att enheten stängs av automatiskt när laddaren ansluts. Om Auto uppstart är aktiverad startar enheten automatiskt när laddaren kopplas ur eller stängs av. Språk Här väljs menyspråk. PIN-kod Här kan du slå på och av funktionen PIN-kod (lås av valda funktioner). Under menyvalet Ändra PIN kan du själv skapa en PIN-kod. Under menyvalet Låsval har du tre valmöjligheter: - Parning - låser alla parningsfunktioner i enheten, även snabbknapp för parning - Alla menyer - låser alla menyer Conference Microphone DC20 15

16 - Dold PIN inm - då PIN-kod aktiveras kommer det endast att vara möjligt att låsa upp låsta funktioner inom 3 sekunder från det att enheten startas. PIN-kod krävs för att kunna låsa upp valda funktioner då PIN-kod är aktiverad. Om du skulle glömma din PIN-kod, vänligen tag kontakt med inköpsstället för att låsa upp enheten. Knapplås Auto får enheten att aktivera knapplås så snart displayen slocknat. Snabbaktivering finns, se avsnitt Aktivera knapplås. Namn Här väljs vilken text som ska synas i displayen. Välj symbol med menykontrollen. Välj för att spara och x för att avsluta utan att spara. För att flytta markören vid redigering använd symbolerna > och <. Fjärrkontroll Under menyvalet Fjärrkontroll aktiveras funktionen. För att kunna fjärrstyra DC20 måste den först paras ihop med aktuell fjärrkontroll. Det görs under menyvalet Parning, se vidare Remote DC05 under Fler funktioner. Fabriksåterställning Återställer enheten till fabriksinställningar. Raderar även all parningsinformation (SST, Bluetooth och fjärrstyrning). För att uppnå avlyssningssäkerhet måste ny kodnyckel genereras. Aktivera knapplås Här aktiveras knapplås direkt när menykontrollen trycks in. Ett annat sätt att aktivera knapplåset är genom att trycka in menykontrollen följt av pil upp (lägesväljare) på enhetens långsida. Om Här finns information om vilken programvara enheten innehåller. 16 Conference Microphone DC20

17 Fler funktioner Funktionsindikator (lysdiod) Funktionsindikatorn visar enhetens status beroende på valt mikrofonläge. Musikläge = Blinkar grönt en gång var 3:e sekund Omniläge stort = Blinkar grönt två gånger var 3:e sekund Omniläge litet = Blinkar grönt tre gånger var 3:e sekund Zoomläge = Blinkar grönt fyra gånger var 3:e sekund Vid mottagning av kommando från fjärrkontrollen lyser indikatorn grönt. Vid svagt batteri blinkar indikatorn istället rött för valt ljudupptagningsläge (kontrollera batteristatus på displayen). Vid laddning lyser indikatorn rött. Då enheten är färdigladdad lyser indikatorn grönt. Indikatorn fortsätter att lysa rött även när batteriet är fulladdat om enheten är påslagen under laddning. Laddning indikeras inte då DC20 är påslagen samt placerad i Telelink. När enheten är inställd för att ta emot parningsinformation blinkar indikatorn snabbt grönt. Vid mottagen parningsinformation lyser indikatorn grönt i 3 sekunder. Vid sändning av parningsinformation blinkar indikatorn rött 5 gånger. Då parningsläge för bluetooth är aktiverat lyser indikatorn blått. Vid lyckad anslutning av bluetoothtelefon blinkar indikatorn blått 5 gånger. Under pågående telefonsamtal via Bluetooth blinkar indikatorn blått varannan sekund. Vid val av Återställ BT blinkar indikatorn blått 10 gånger. Vid användning av Remote DC05 bekräftas detta med grönt ljus i indikatorn. Conference Microphone DC20 17

18 Bluetooth TM Conference Microphone DC20 kan anslutas till två Bluetoothtelefoner samtidigt. Vid telefonsamtal används DC20 som en handsfree som tar upp ljudet och för det vidare till samtalspartnern. Ljudet från samtalspartnern sänds ut från DC20 och kan tas emot med parad Digisystemmottagare. Då Bluetooth aktiveras i menyn visas Bluetoothsymbolen i displayen. Om endast en telefon är parad (och ansluten) med enheten visas siffran 1 vid Bluetoothsymbolen i displayen. Om två telefoner är parade (och anslutna) visas istället siffran 2. Vissa bärbara telefoner ansluts endast vid inkommande eller utgående samtal. Vid dessa tillfällen kan alltså enheten visa 1 trots att t ex både en mobil samt en bärbar telefon är parade med enheten. DC20 stödjer både headset och handsfreeprofiler för Bluetooth. Profil väljs automatiskt vid parning. Användning - Bluetooth TM Parning med telefoner: För parning med telefoner, se avsnitt Kommunikation. Aktivera Bluetooth: Välj Kommunikation - Bluetooth - Aktivera med menykontrollen. Bluetooth meny: Vid val av Endast Tele är sändaren endast aktiv när telefonsamtal är uppkopplat via Bluetooth eller Telelink. Para Mobil (Kommunikation - Bluetooth - Para BT - Para Mobil) (kod 1234) används för att para en mobiltelefon med DC20. Para Telefon (Kommunikation - Bluetooth - Para BT - Para Telefon) (kod 0000) används för att para fast, trådlös (DECT) eller mobiltelefon med DC20. Välj Återställ BT för att rensa all information om parade enheter. OBS! För att Bluetoothtelefoni ska fungera efter detta måste Bluetoothenheterna paras på nytt. 18 Conference Microphone DC20

19 Med hjälp av Mix nivå väljs hur starkt den egna rösten hörs under ett telefonsamtal. Denna funktion kan endast ställas in vid pågående telefonsamtal. Funktionen kan också användas för att möjliggöra kommunikation med omgivningen under pågående telefonsamtal. Svara på inkommande samtal: Tryck kort (ca 1/2 sek) på lurknappen, eller svara med telefonen. Avsluta samtal: Tryck kort (ca 1/2 sek) på lurknappen eller avsluta samtalet med telefonen. Ringa ett samtal: Vid utgående samtal länkas ljudet automatiskt upp via aktuell Bluetoothlänk (beroende på telefonens inställningar) till DC20. Den ena Bluetoothlänken (telefon, kod 0000) har prioritet. Detta gör att funktionerna röstuppringning och återuppringning endast fungerar med denna telefon om två telefoner är anslutna. - Röstuppringning aktiveras med ett snabbt tryck (ca 1/2 sek) på lurknappen. - Återuppringning aktiveras med ett långt tryck (ca 2 sek) på lurknappen. Mikrofonläge: Vid aktivt telefonsamtal är det möjligt att välja mellan lägena omni stort, omni litet och zoom med mikrofonlägesväljarna på enhetens långsida. Parning med telefoner: För parning med telefoner, se avsnitt Kommunikation. Volymkontroll: Under ett pågående samtal kan volymen justeras (styrning av telefonens volymkontroll) med menykontrollen på enhetens långsida. Displayen visar då aktuell volym. Vissa mobiltelefoner kräver att ytterligare justeringar görs för att få tillräckligt starkt ljud. Exempelvis öka nivå manuellt i mediaspelarens equalizer (SonyEricsson). Conference Microphone DC20 19

20 Vid samtidig användning av fast/bärbar och mobiltelefon: På vissa fasta/bärbara telefoner är inte Bluetoothkopplingen aktiv om inget samtal äger rum. Detta kan orsaka en tidsfördröjning innan Bluetooth kopplas upp för inkommande samtal. Det går i vissa fall att undvika tidsfördröjningen genom att para fast/bärbar telefon i profilen Para Mobil, men detta kan orsaka problem med att initiera utgående samtal med fast/bärbar telefon. Laddställ Conference Microphone DC20 levereras med ett laddställ. Förutom att ladda enheten kan externa ljudkällor anslutas. Det finns två ingångar på laddställets högra kortsida märkta 1 resp. 2 (se laddställets undersida). Till uttag märkt 1 kan extern mikrofon anslutas. Till uttag märkt 2 kan starkare signalkälla, så som TV, MP3, radio etc, anslutas. Båda uttagen kan ej användas samtidigt. Ett felmeddelande kommer då att visas: Koppla från Mic/Line. Nivån för dessa signalkällor kan sedan justeras under menyn Anslutningar - Laddställ. Telelink Telelink är ett originaltillbehör från Comfort Audio som är anpassat för Conference Microphone DC20. Detta originaltillbehör används för att kunna koppla in fast telefoni (via kabel) till Conference Microphone DC20. Telelink ansluts via en switchbox till en stationär telefon. För att detta ska kunna göras krävs det att lurkabelns kontakt är av modulartyp. Installation (se även Telelink quickstart) 1. Börja med att koppla ur telefonlurens kabel ur telefonen. 2. Koppla sedan den medföljande modularkabeln mellan telefonen och switchboxen i uttaget märkt (se switchboxens undersida). 20 Conference Microphone DC20

21 3. Koppla in telefonluren i uttaget märkt (se switchboxens undersida). 4. Koppla in den återstående kabeln (modular 3,5 mm kontakt) mellan uttaget märkt (se switchboxens undersida) och uttag nr 2 på Telelink (se Telelinks undersida). Placera Comfort Conference DC20 i Telelink. 5. Anslut laddaren till Telelink. Er telefon kan fortfarande användas precis som tidigare då omkopplaren på switchboxen ställs i positionen För att använda Telelink vid telefonering ställs omkopplaren istället i läge Anslutning av extern mikrofon kan göras till uttaget märkt 1 på Telelinks undersida. Olika telefoner är olika kopplade, därför krävs det att omkopplaren på switchboxens ena långsida ställs i rätt position. För att göra detta krävs provlyssning. Aktivera dina Digisystemenheter (DC20 samt mottagare) så att du hör omgivningsljudet då Telelink är i standby-läge. Använd standby/telefonknappen för att få standby-indikatorn att lysa grönt. Ställ sedan med en knapptryckning om standby/telefon-knappen så att Telelink ställs i telefonläge (blå indikering). Lyft telefonluren och kontrollera att du hör kopplingstonen. Om inte, använd omkopplaren för att hitta rätt inställning. Om ljudet är för svagt eller starkt, gå in i menyn på Conference Microphone DC20 under Anslutningar - Telelink och höj resp. sänk Tele in nivå. Conference Microphone DC20 21

22 Ring ett samtal för att kontrollera att mottagaren kan höra dig. Om inte, justera omkopplaren och Tele ut nivå under Anslutningar - Telelink tills din röst hörs bra. Detta görs under pågående samtal. Vid användning av extern mikrofon till Telelink (aktiveras genom att välja läge A på Telelinks undersida) påverkar ej Tele ut nivån på ljudet. Placera istället den externa mikrofonen för bästa ljudupptagning. A-B-C-omkopplaren på Telelinks undersida används för att välja funktion på Mic/Line ingång (märkt nr 1). A: Mik ut vid telefonering. Används vid användning av extern mikrofon i telefonläge. B: Mik in standby. Används för att ta upp ljud med en extern mikrofon i standbyläge. C: Line in standby. Används för att lyssna på annan ljudkälla i standbyläge (t ex diktafon, dator, MP3 etc). Standby/telefonknapp Denna knapp växlar Telelinks funktion. Funktionen visas med hjälp av indikering för standbyläge (grön) och indikering för telefonläge (blå). Vid standbyläge kan ljudupptagningsläge väljas med hjälp av programväljaren på DC20 s långsida. Det går även att stänga av mikrofonerna med när DC20 är i standbyläge (grön indikering). Mikrofonerna aktiveras automatiskt igen när Telelink ställs i telefonläge (blå indikering). Funktionsindikator Indikatorn visar ej laddningsstatus då enheten är igång. Detta för att det ska vara möjligt att se vilket ljudupptagningsläge som är aktivt i standby- resp. telefonläge. Dessa kan alltså väljas separat för standby- och telefonläge. Bluetoothtelefoni fungerar som normalt då enheten används tillsammans med en Telelink, men pågående samtal har alltid prioritet och måste avslutas innan ett nytt kan påbörjas. Volymkontroll för fast telefoni Under pågående samtal genom Telelink kan volymen höjas och sänkas med hjälp av menykontrollen. 22 Conference Microphone DC20

23 Inbyggd mottagare OBS! Mottagaren i Conference Microphone DC20 är avstängd vid leverans. Mottagarnivå under Anslutningar i menyn är satt till 0 (noll). För att kunna höra vad som tas upp av mottagaren krävs justering till lämplig nivå. Conference Microphone DC20 är utrustad med en inbyggd SST-mottagare. Denna kan ta emot inom det frekvensområde som är specificerat under avsnittet Radioräckvidd och kanaler. Mottagaren paras på samma sätt som övriga Digisystemenheter, se avsnittet Parning. Nivån på det mottagna ljudet kan justeras under Anslutningar - Mottagarnivå så att ljudet blir lagom starkt. Med hjälp av knappen Avstängningsknapp för inbyggd mottagare på enhetens långsida är det möjligt att slå av och på den inbyggda mottagaren. Detta för att kunna välja ljudkälla vid speciella lyssningssituationer. Mottagarfrekvens resp. sändarfrekvens kan ej väljas så att den exakta skillnaden mellan dessa blir 26 MHz. Vid försök att göra en sådan inställning visas Ej möjlig kanalkombination i displayen. Välj annan mottagarfrekvens. Vid försök att skicka kanalinformation (som orsakar detta förhållande) till enhetens mottagare eller sändare visas meddelandet Ej möjlig kanalkombination i displayen. Då den inbyggda mottagaren inte används ska mottagarnivån sättas till 0 (noll) i menyn Anslutningar alt. stängas av med hjälp av. Detta för att förhindra oönskade störningar som kan orsakas av annan elektronisk utrustning. Conference Microphone DC20 23

24 Remote DC05 Parning Varje fjärrkontroll har en unik identitet. För att kunna fjärrstyra DC20 måste den först paras ihop med aktuell fjärrkontroll. Under menyvalet Inställningar/ Fjärrkontroll i DC20 aktiveras funktionen. Välj därefter Parning och tryck ner valfri knapp på fjärrkontrollen. Efter detta moment fungerar samtliga funktioner på fjärrkontrollen. DC20 kan endast fjärrstyras av en fjärrkontroll. Vid parning med annan fjärrkontroll raderas kopplingen till tidigare parad fjärrkontroll. Tryck kort för att stänga av mottagaren i DC20. Tryck och håll in knappen för att sänka mottagarnivån i DC20 (t ex. för att minska ljudnivån från föreläsarmikrofon) Funktionsindikator Tryck kort för att starta mottagaren i DC20. Tryck och håll in knappen för att höja mottagarnivån i DC20 (t ex. för att öka ljudnivån från föreläsarmikrofon) Tryck kort för att stänga av den inbyggda mikrofonen. Tryck kort för att ställa in DC20 i litet omniläge (rundupptagande på kort avstånd). 1 Tryck kort för att slå på den inbyggda mikrofonen. 2 Tryck kort för att 3 ställa in DC20 i stort omniläge (rundupptagande på långt avstånd). 1 Batterifack Batteribyte Urladdat 4batteri indikeras av att funktionsindikatorn på fjärrkontrollen lyser svagt eller inte alls vid knapptryckning. 3 v Li-Mn batteri av typ CR2025 ska användas. Se ovan hur batteribyte går till Conference Microphone DC20

25 Kanalplanering för att uppnå maximal radioprestanda När både sändare och mottagare används i DC20 bör frekvensavståndet mellan utsänd och mottagen frekvens vara minst 15 MHz för optimal funktion. Frekvensavståndet mellan utsänd och mottagen frekvens får inte vara exakt 26,0 MHz. Möjligheten att ställa frekvenserna så är blockerad i DC20. Om flera sändande frekvenser ska användas i samma rum, bör frekvensavståndet mellan enheterna vara minst 1 MHz för optimal funktion. Radioräckvidd och kanaler Antennerna i sändare och mottagare är inbyggda. Räckvidden mellan enheterna är ca 30 meter. Detta kan dock variera beroende på vilken miljö du vistas i. Som alla radiosystem kommunicerar Comfort Digisystem på speciella kanaler. Om du använder två sändare på samma eller närliggande kanal kan det bli störningar. Även annan elektronisk utrustning kan störa radiosändningarna. Sändare I de flesta europeiska länder är det fritt att använda kanal 1-3 (863, , 750 MHz) för hörselprodukter. Kontrollera dock alltid med frekvensmyndigheten i ditt hemland vilka kanaler som är fria och vilka som kräver tillstånd. Utöver kanal 1-3 finns under Utökat område kanalbanden A-F som är tillståndspliktiga i de flesta Europeiska länder: B E F MHz MHz MHz Mottagare Den inbyggda mottagaren kan användas med följande kanaler: Art. Nr. DG01201 F2 A 13 - A 55 (paketartikel DG10601 F2) Art. Nr. DG10501 F1 (paketartikel DG10601 F1) E MHz Conference Microphone DC20 25

26 Medföljande tillbehör Halsband Två olika längder. Myggmikrofon Laddare Laddställ Grenkabel för laddning Audiokablar Remote DC05 Fjärrkontroll. Övriga originaltillbehör Billaddare Billaddaren är avsedd för bilar med 12 V (-) jordat elsystem. Laddaren har säkerhet mot kortslutning samt automatiskt överbelastningsskydd. Avlägsna laddaren från uttaget efter användning. Bommikrofon Huvudburen mikrofon. Öronmikrofon Mikrofon som fästs runt örat. Telelink Tillbehör för fast telefoni. För övriga tillbehör besök vår hemsida 26 Conference Microphone DC20

27 Felsökning Sändare och mottagare startar inte Ladda sändare och mottagare. Tänk på att hålla inne On/Off knappen i 2 sekunder för att starta enheten. Kontrollera att laddaren är ansluten i kontaktuttaget. Dålig taluppfattning Avståndet mellan sändare och mottagare kan vara för långt. Räckvidden är ca 30 meter. Avståndet mellan mikrofonen och personen som talar kan också vara för långt, flytta mikrofonen närmare den som talar. Prova att byta kanal/ omgivning. Dålig räckvidd och störningar I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden bli kortare. Det kanske även finns störande utrustning i närheten. Byt kanal. Inget ljud Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal. Starkt brus (ingen ljudöverföring) Kontrollera att enheterna är parade. Enheten startar ej vid laddning Koppla ur laddaren. Kontrollera valet Avst. vid ladd under Laddning i menyn. Ej möjlig kanalkombination visas i displayen. Se avsnittet Inbyggd mottagare. Enheten fungerar men kraftigt brus hörs Sänk mottagarnivån till 0 (noll) om ingen parad sändare används till den inbyggda mottagaren. Fjärrkontrollen fungerar inte Om funktionsindikatorn på fjärrkontrollen lyser svagt eller inte alls vid knapptryckning - byt batteri. Conference Microphone DC20 27

28 Service och garanti Comfort Audio AB erbjuder en garanti på produkter under två år från leveransdatum. Den täcker alla fabrikations- och materialfel. Tillbehör har en garanti under 90 dagar från leveransdatum. Lokala överenskommelser eller bestämmelser kan förekomma. Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin. Batterier av den typ som ingår i Comfort Digisystem rekommenderas att laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Comfort Audio om du har några frågor. Support Om du har frågor om hur produkterna fungerar titta gärna under support på vår webbsida På vår webbsida kan du även hitta information om hur du ska gå tillväga om du behöver service på produkten. 28 Conference Microphone DC20

29 Tekniska fakta Typ av sändare/ mottagare: Räckvidd: Storlek: Vikt: Frekvensområde sändare: SST - SecureStream Technology Ca 30 m 115x62x14 mm 90 g MHz Frekvensområde mottagare: A 13 - A 55 (Art. Nr. DG01201 F2) (paketartikel DG10601 F2) E MHz (Art. Nr. DG10501 F1) (paketartikel DG10601 F1) Antenner: Drifttid: Batteri: Laddningstid: Mikrofoner: Anslutningar: Batteri fjärrkontroll: Inbyggda Drifttiden varierar beroende på vilka funktioner som är aktiverade och som används. En sådan funktion är telefonering via Bluetooth. I sådana fall rekommenderas att enheten laddas under lunchpaus eller motsvarande. En annan sådan funktion som kan stängas av om den inte används för att ge en förlängd drifttid, är mottagaren i mikrofonen. Med Bluetooth-funktionen avstängd är drifttiden upp till 10 timmar. Drifttiden är uppmätt med fabriksinställningar. Uppladdningsbart Li-Polymer Ca 5 timmar 4 st. inbyggda mikrofoner kombineras, rikt- och rundupptagande Mic/Line in, testuttag för lurar, kontakt för laddställ resp. Telelink CR2025, Li-Mn! Conference Microphone DC20 29

30 Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs detta innan du använder produkten 1) Läs dessa instruktioner. 2) Behåll dessa instruktioner. 3) Beakta alla varningar. 4) Följ alla instruktioner. 5) Använd inte produkten nära vatten. 6) Rengör endast med torr trasa. 7) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller andra apparater (inkl. förstärkare) som producerar värme. 8) Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast nät delar med polariserad kontakt) 9) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd, speciellt vid stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden går in i produkten. 10) Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB. 11) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när produkten inte används under en längre tid. 12) Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, t ex att elkontakten eller elkabeln har gått sönder, vätska har spillts på produkten eller något har ramlat på produkten, om produkten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller om produkten har tappats. 30 Conference Microphone DC20

31 13) Börja lyssna på låg volym. 14) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel. 15) Produkten får ej tas isär. 16) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe. 17) Använd aldrig sändare eller mottagare inställd på ej tillåten frekvens. Kontrollera med frekvensmyndigheten i det land där utrustningen ska användas. 18) Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste hanteras varsamt. 19) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som väskor, fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen. 20) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får användas. 21) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället. 22) VARNING! Risk för explosion om batteriet inte är korrekt utbytt. 23) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som solsken, eld etc. 24) Produkterna innehåller radiosändare. Använd inte produkterna på platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, t ex i flygplan. 25) Halsbandet får aldrig användas när det finns risk att fastna i något föremål eller i någon maskin. 26) För att förhindra att batteriet tar skada, låt inte produkten ligga urladdad en längre tid. 27) Koppla ifrån laddaren om produkten inte används under en längre period. Med förbehåll för ändringar Conference Microphone DC20 31

32 Tillverkad av: Comfort Audio AB Box154, SE Halmstad, Sweden Tfn Fax MA0139 Ver 1.30 Rev B

Conference Microphone DC10 Svenska

Conference Microphone DC10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference

Läs mer

Microphone DM20 Svenska

Microphone DM20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM20 3 Funktioner - Microphone DM20 4 Komma

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1

Bruksanvisning. Conference Microphone DC-20. Sverige 1 Bruksanvisning Conference Microphone DC-20 Sverige 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Conference Microphone DC-20 4 Funktioner - Laddställ 5 Funktioner

Läs mer

Microphone DM80 Svenska

Microphone DM80 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM80 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM80 3 Funktioner - Microphone DM80 4 Komma

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Microphone DM05 Svenska

Microphone DM05 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM05 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM05 3 Funktioner - Microphone DM05 4 Komma

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

Microphone DM10 Svenska

Microphone DM10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Microphone DM10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 7 Fler

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM20. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM20. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM20 3 Funktioner

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

Receiver DE10 Svenska

Receiver DE10 Svenska Comfort Digisystem Manual Receiver DE10 Svenska Manual Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Receiver DE10 3 Funktioner - Receiver DE10 4 Komma igång 5 Börja använda

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM30 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Microphone DM30 3 Funktioner

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY-10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY-10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY-10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY-10 4 Funktioner - Sync DY-10 5 Komma igång 6 Börja

Läs mer

Speaker DS10/DS20 Svenska

Speaker DS10/DS20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker DS10/DS20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker DS10/DS20 3 Funktioner - Speaker DS10/DS20

Läs mer

Comfort Digisystem Programmer DT05 Svenska

Comfort Digisystem Programmer DT05 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Programmer DT05 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsverktyg 4 Programmer DT05

Läs mer

BE2021 BELLMAN & SYMFON AB SVENSKA

BE2021 BELLMAN & SYMFON AB SVENSKA BE2021 BELLMAN & SYMFON AB SVENSKA BE2021 Maxi Pro 13. Nätadapter 1. Laddningsuttag 2. Mikrofonlampa 3. På/Av 4. Mikrofonknapp 5. Volym/tonindikator 9. Mikrofon 10. Bluetoothlampa 11. Bluetoothknapp 12.

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Innehållsförteckning I. Användarhandbok...7 1. Inledning...9 Enheten...9 2. Komma igång...15 Laddning...15 Starta...17 Använda halsslingan...17 Navigera i menyn...19

Läs mer

Comfort Digisystem Access DA-20

Comfort Digisystem Access DA-20 SecureStream Technology Bruksanvisning Comfort Digisystem Access DA-20 Sverige Access DA-20 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Access DA-20 4 Funktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

SLAMMERS TRÅDLÖSA HÖRLURAR BRUKSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLÖSA HÖRLURAR BRUKSANVISNING Alla varumärken uppmärksammas som egendom tillhörande respektive ägare. Om inte annat anges har inte användaren några intresserättigheter i KitSound eller produkterna häri. Varning: För att förhindra risk

Läs mer

Comfort Digisystem Manual. Access DA20. Svenska

Comfort Digisystem Manual. Access DA20. Svenska Comfort Digisystem Manual Access DA20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Access DA20 4 Funktioner - Access DA20 7 Montering väggfäste/placering

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

För att spara energi stängs enheten automatiskt av om uppspelning har avslutats, om lyssningsvolymen är mycket

För att spara energi stängs enheten automatiskt av om uppspelning har avslutats, om lyssningsvolymen är mycket M-710 BT / M-710 BTW Användarmanual STÄNKSÄKER PORTABEL BLUETOOTH-HÖGTALARE Vänligen läs instruktionerna noggrant innan enheten används. KONTROLLERNAS PLACERING 1. NFC-märke 2. LED-indikator (blått för

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar 1 Introduktion BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar är gjorda för en aktiv livstil kombinerat med en skön design och teknologi som enheten innehåller. Dessa exklusiva hörlurar

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

HIVE 2 BLUETOOTH-HÖGTALARE

HIVE 2 BLUETOOTH-HÖGTALARE JB.3878/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk HIVE 2 BLUETOOTH-HÖGTALARE BRUKSANVISNING Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss i

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Användarinstruktion HE8D. Aktivt brusreducerande trådlösa hörlurar in ear

Användarinstruktion HE8D. Aktivt brusreducerande trådlösa hörlurar in ear Användarinstruktion HE8D Aktivt brusreducerande trådlösa hörlurar in ear Specifikation HE8 Bluetooth version: V4.0+EDR Frekvens område: 2.4 ~ 2.4835GHz Bluetooth Chipset: CSR 8645+ANC Support: HSP, HEP,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Artone TVB. Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX. Bruksanvisning. I förpackningen

Artone TVB. Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX. Bruksanvisning. I förpackningen Artone TVB Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX Bruksanvisning I förpackningen Artone TVB Optisk kabel (1m) 3,5 mm-audiosladd (10cm) USB-laddningskabel (80cm) 3,5mm-RCA-sladd (20cm) Art nr 277030 Innehåll

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass

Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass Manual till vår specialmodell Uttag för extern anslutning t.ex. ett fickminne. Lyssna och spela in samtidigt Anslut tillbehöret halsslinga. Obegränsat antal

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

MIAMI TRÅDLÖS HÖGTALARE

MIAMI TRÅDLÖS HÖGTALARE Alla varumärken uppmärksammas som egendom tillhörande respektive ägare. Om inte annat anges har inte användaren några intresserättigheter i KitSound eller produkterna häri. JB. 5784-a/KSMIA/Tillverkad

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

RACE BLUETOOTH-HÖRLURAR BRUKSANVISNING

RACE BLUETOOTH-HÖRLURAR BRUKSANVISNING VARNING: För att förhindra risk för hörselskada får du inte lyssna på för höga volymnivåer under längre perioder. För din säkerhet är det viktigt att du är uppmärksam på omgivningen vid användning av dessa

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless BRUKSANVISNING jabra.com/movewireless 1. VÄLKOMMEN...3 2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 4 3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN...5 3.1 HÖJDJUSTERING 4. LADDA PRODUKTEN... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. ANSLUTA PRODUKTEN...7

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Innehåll. Allmän information Blåtandsteknologi 3 Förpackningsinnehåll 3

Innehåll. Allmän information Blåtandsteknologi 3 Förpackningsinnehåll 3 br ström Vi vill gratulera dig till ditt köp av CM-BT2 Blåtandsheadset. Du har köpt en modern kommunikationslösning av hög kvalitet. Vänligen läs igenom denna manual innan du börjar använda enheten. Manual

Läs mer

VoiceLink Bruksanvisning

VoiceLink Bruksanvisning VoiceLink Bruksanvisning Innehåll Innehåll VoiceLink 3 Ingår vid leverans 4 Avsedd användning 5 Viktig säkerhetsinformation 6 Innan du börjar 7 Använda VoiceLink 10 Underhåll och skötsel 12 Återvinning

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Enheten drivs av ett inbyggt, uppladdningsbart litiumpolymerbatteri. Ladda det inbyggda batteriet i minst fyra timmar

Enheten drivs av ett inbyggt, uppladdningsbart litiumpolymerbatteri. Ladda det inbyggda batteriet i minst fyra timmar M-276 BT/BTB Bruksanvisning BLUETOOTH-STEREOHÖRLURAR Läs igenom anvisningarna noggrant innan enheten används. KONTROLLERNAS PLACERING 1. Strömbrytare PÅ/AV; Uppspelning/Paus; Ta emot samtal/vidarekoppla

Läs mer

Jabra. Talk 15. Bruksanvisning

Jabra. Talk 15. Bruksanvisning Jabra Talk 15 Bruksanvisning INNEHÅLL TACK... 2 OM JABRA TALK 15... 2 HEADSETETS FUNKTIONER... 3 KOMMA IGÅNG... 4 LADDA HEADSETET... 4 SLÅ PÅ OCH AV HEADSETET... 5 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN....

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SPORTGO. Trådlösa Sporthörlurar. Bruksanvisning

SPORTGO. Trådlösa Sporthörlurar. Bruksanvisning SE - Manual SPORTGO Trådlösa Sporthörlurar Bruksanvisning Säkerhetsåtgärder För att kunna använda produkten rätt och säkert, vänligen läs igenom den här bruksanvisningen i detalj och spara den. Säker

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Jabra. Elite 65t. Bruksanvisning

Jabra. Elite 65t. Bruksanvisning Jabra Elite 65t Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Univox IRR-1. IR-mottagare. Bruksanvisning. art nr

Univox IRR-1. IR-mottagare. Bruksanvisning. art nr Univox IRR-1 IR-mottagare Bruksanvisning art nr 650301 Innehåll Introduktion... 3 Produktöversikt... 4 Bruksanvisning... 6 Felsökning... 6 Service och garanti... 7 Säkerhetsföreskrifter... 7 Miljö och

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Duett

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Duett Bruksanvisning Svenska Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner. 3. Följ alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna apparat nära vatten.

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

TRÅDLÖS MUSIKADAPTER2

TRÅDLÖS MUSIKADAPTER2 Alla varumärken uppmärksammas som egendom tillhörande respektive ägare. Om inte annat anges antyder dess användning inte att varumärkesägaren ingår i samarbete med KitSound eller rekommenderar produkterna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth-högtalare BTL Innan du använder denna produkt, läs denna

Användarhandbok. Bluetooth-högtalare BTL Innan du använder denna produkt, läs denna Användarhandbok Bluetooth-högtalare BTL-62 www.denver-electronics.com Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt. Användaranvisningar När du slår på högtalaren,

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Jabra. Speak 510. Bruksanvisning

Jabra. Speak 510. Bruksanvisning Jabra Speak 510 Bruksanvisning 2015 GN Audio A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Audio A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer