Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1"

Transkript

1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1

2 1 Sammanfattning! Bakgrund och syfte! Genomförande och metod! Nulägesanalys! Kort om företaget! Affärsidé och vision! Marknadsmix! Leverantörer! Kunder! Konkurrenter! PEST-analys! SWOT-analys! Marknadsstrategi! Ansoffs matris! STP-Processen! Åtgärder! Recensioner! Annonser! Riktad marknadsföring! Trygg e-handel! Budget! Referenser! Litteratur! Internet! Bilagor! Bilaga 1 - Termer! Sida 2

3 1 Sammanfattning Denna rapport ger en inblick i hur företaget Datormedia arbetar idag och hur deras produkter är utformade. Först beskrivs hur det ser ut idag för Datormedia, sedan beskrivs den målgrupp företaget riktar sig till. Till sist tas det fram ett förslag på hur Datormedia skall marknadsföra sig och sina produkter för att få en ökad försäljning. Detta förslag slutade på en kostnad på kr/månad och skulle ge företaget visningar på Facebook, reklam på Spotify, recension i tidning, ökad interaktion med potentiella kunder på Twitter, ett certifikat för trygg e-handel samt en profil på Prisjakt. Sida 3

4 2 Bakgrund och syfte Denna marknadsföringsanalys består av en analys av företaget Datamedia Linköping HB samt deras produkt Alperton som kommer att lanseras sommaren Analysen är en obligatorisk del i kursen Marknadsföring, 723G04, på Linköpings Universitet. Det finns två huvudsyften med den här analysen. Det ena syftet är att lära sig att tillämpa marknadsföringsteorier samt modeller som vi tagit upp under kursens gång. Det andra syftet är att ge Datormedia en strategi samt budget inför deras lansering av deras produkter. En lista på tekniska termer bifogas i bilaga 1. Sida 4

5 3 Genomförande och metod Vi började med att samla in information om Datormedia för att kunna utföra en nulägesanalys. Syftet med denna är att beskriva inom vilken marknad företaget är aktivt, vilka produkter de erbjuder samt hur deras nuvarande marknadsföringsstrategi ser ut. Efter detta utgick vi från de mål företaget satt upp samt vilka möjligheter vi ansåg att de har. Detta analyserades sedan för att till sist komma fram med konkreta förslag på hur företaget borde rikta sin marknadsföring för att kunna nå sina mål. Vi har under hela processen haft ett tätt samarbete med företagsledningen för att få en så bra inblick i företaget som möjligt. Sida 5

6 4 Nulägesanalys 4.1 Kort om företaget Datormedia är ett litet företag som startades upp hösten 2010 av Jesper Petersson, Tomas Frostensson och Simon Milvert. Alla tre är studenter vid Linköpings Universitet. Företaget utvecklar kompletta lösningar för mediacenter, d.v.s. enheter som kan kopplas till en TV för att t.ex. spela upp film, musik och titta på foton med. De har tagit fram en första modell av ett mediacenter som kommer lanseras nu till sommaren. Företaget startades upp för att de ansåg att det finns klara brister i de alternativ som finns ute på marknaden idag. När företagets utvecklingsfas är förbi och det blir dags att distribuera hade de tänkt börja med försäljning på deras hemsida samt förhoppningsvis i ett par lokala butiker i Linköpingsområdet. De anser det viktigt att lära känna marknaden innan försäljningen skalas upp i stora volymer. Deras enda ansikte utåt mot kunder och leverantörer är deras hemsida. De äger alltså inga fysiska lokaler eller dylikt. Hemsidan riktar sig framförallt till att visa upp deras produkter men innehåller även en mer personlig beskrivning av företaget och de som arbetar där. 4.2 Affärsidé och vision Datormedias affärsidé grundar sig i utveckla och sälja mediacenter. Deras produkter grundar sig i tre nyckelord: Lättanvänt Kraftfullt Prisvärt De riktar sig främst till personer som inte har någon större teknisk kunskap men som ändå är intresserade av att hålla sig uppdaterade på teknikfronten. Därför anser de det viktigt att deras produkter är väldigt enkla att använda då kunskapen om teknik är väldigt varierande hos kunderna. Datormedia skiljer sig från sina konkurrenter på så vis att de satsar på lättanvända enheter som är mer kraftfulla men ändå ligger i samma prisklass. De försöker helt enkelt att sälja bättre produkter till samma priser som sina konkurrenter och på så vis skapa ett mervärde hos sina kunder. Deras vision är att bli Sveriges största leverantör av mediacenter. Allt eftersom tekniken går framåt och värmeutvecklingen minskar i elektroniken som används vill de kunna leverera integrerade system som finns i TV-apparaterna som säljs. 4.3 Marknadsmix Marknadsföringsmix är en blandning av konkurrensmedel som företaget använder i sin marknadsföring. Vi kommer här utgå ifrån modellen 4P som skapades av Jerome McCarthy i slutet av 50-talet 1. Sida 6

7 4.3.1 Produkt Datormedia har än ingen färdig produkt, men deras första modell är under utveckling och går under namnet Alperton (figur 1). Den beräknas vara färdig för försäljning sommaren 2011 och kommer då säljas i en mindre utgåva, närmare bestämt 100 exemplar, för att sedan se hur responsen blir på dessa. Till dessa exemplaren behövs komponenter köpas in, dessa monteras sedan ihop och mjukvara installeras. Datormedia räknar med 20 minuters arbetstid för att montage och installation av ett exemplar. Figur 1. Alperton - Datormedias första mediacenter. Bortsett från komponenter till Alperton behövs även annan kringutrustning, såsom kartonger för frakt, installationsmanual m.m. All sådan kringutrustning är inköpt och finns i lager. Alperton är ett litet, snyggt och tyst mediacenter som klarar alla kända film-, foto-, och musikformat. Den är inte bara enkel att använda, med ett tangentbord som tillbehör kan Alperton dessutom surfa på nätet och använda Spotify. - Datormedias hemsida. Fördelar: Kraftfull Kan köra Spotify Användarvänlig Rimligt pris Nackdelar: Klarar inte spela upp Bluray-skivor Pris Datormedia har satt ett cirkapris ut i butik på 3295 kr. Detta anser vi stå sig bra mot konkurrenterna, mer om detta kommer tas upp under avsnitt 4.6, konkurrenter. Sida 7

8 4.3.3 Plats I nuläget kan man endast komma i kontakt med företaget via deras hemsida. För att kunder ska hitta deras hemsida krävs bra marknadsföring eller att de besöker hemsidan genom rekommendationer från bekanta Påverkan Datormedia har ännu inte börjat marknadsföra sitt mediacenter mer än till familj och vänner och förlitar sig på word-of-mouth. De har dock skapat en grupp på Facebook där de har information om företaget samt bilder på deras produkter (figur 2). 40 personer har hittills visat intresse i gruppen. När en person visar intresse för en grupp på Facebook visas detta för dess vänner. På så vis har gratis marknadsföring uppstått, varumärket Datormedia har spridits. Tanken med gruppen på Facebook är att Datormedia ska hålla sina kunder uppdaterade om deras lansering av produkter samt försöka sprida sitt varumärke. Figur 2. Datormedias grupp på Facebook 4.4 Leverantörer Datormedia är beroende av att sina leverantörer kan leverera komponenter till Alperton. Det gäller att hitta leverantörer som kan hålla sina leveranstider och som samtidigt har ett konkurrentkraftigt pris. Eftersom Datormedias nuvarande lösning baserar sig på vanligt förekommande komponenter finns det en uppsjö av leverantörer att välja mellan. De har i nuläget valt att förlita sig på de två väletablerade leverantörerna Dustin AB och Hattelco AB. Eftersom ingen försäljning är påbörjad har dessa ännu inte satts på prov ordentligt, men om problem uppstår finns det möjligheter till att byta till andra leverantörer i branschen. Sida 8

9 4.5 Kunder För tillfället har inte Datormedia några kunder men dom har fått in ett flertal förhandsbokningar på deras mediacenter. 4.6 Konkurrenter Alperton har flera stora konkurrenter, i nuläget är de största konkurrenterna: D-Link Boxee Box, ca 2190kr Popcorn Hour C-200, ca 3290kr Apple Mac Mini, från ca 6995kr Skillnaden på funktionaliteterna mellan produkterna är flera, Alperton jämför sig bäst med Mac Mini då båda dessa är mer som datorer än de övriga två produkterna D-Link Boxee Box D-Link Boxee Box 2 har sålt väldigt bra, priset på denna är dess stora konkurrensfördel. Fördelar Priset Fjärrkontroll med tangentbord Klarar att spela upp video i Full HD Välkänt och stort företag som ligger bakom. Nackdelar Begränsat utbud av tilläggstjänster Online-tjänster för t.ex. TV-tittande som inte fungerar i Sverige Mjukvaran är instabil och svår att använda Popcorn Hour C-200 Företaget bakom Popcorn Hour 3 har tidigare haft modeller som har sålt bra. För C-200, deras senaste modell, verkar det dock inte gått lika bra. Fördelar Välkänt varumärke, företaget har funnits med sedan 2007 Plats för två hårddiskar Klarar att spela upp video i Full HD Nackdelar Ingen medföljande hårddisk Långsam Dåligt användargränssnitt Sida 9

10 4.6.3 Mac Mini Mac Mini 4 är en liten dator från företaget Apple. Den är liten i formatet och fungerar därför bra som ett mediacenter. Nackdelen är det höga priset. Fördelar Välkänt och stort företag som ligger bakom. Storleken Går att använda som en dator Nackdelar Priset Levereras utan mjukvara tänkt för ett mediacenter 4.7 PEST-analys En PEST-analys L4 beskriver hur yttre krafter kan påverka företagets försäljning Politiska påverkningar Idag finns inga krav på att en person som äger en dator behöver inneha TV- och radiolicens men detta kan komma att införas. Detta har ett flertal gånger diskuterats i media och politikerna är i dagsläget splittrade. Anledningen till att detta har diskuterats är för att det idag går att använda datorn till att kolla på TV-sändningar på Internet. Idag har de flesta stora TV-kanalerna så kallade play-tjänster, d.v.s. tjänster där det går att titta på kanalernas TV-utbud på Internet. Den kundgrupp som köper Datormedias produkter för att använda dessa tjänster kan komma att minska om lag på TV- och radiolicens för datorer införs Ekonomiska påverkningar Priserna på elektronik har en tendens att väl följa dollarkursen vilket bidrar till att om dollarkursen ökar så kommer elektronikpriserna gå upp. Detta kan i sin tur leda till ökade priser hos leverantörerna och därmed ett ökat pris ut till slutkunden Sociala påverkningar Datormedia är väldigt beroende av word-of-mouth -metoden. Det kan påverka företagets försäljning både positivt och negativt. Ifall det visar sig att deras produkter inte tillfredsställer kundernas behov kan kunden komma att föra vidare sina negativa åsikter vidare till sin bekantskapskrets. Om det visar sig att kunden blir nöjd kan detta å andra sidan bidra till kundens bekantskapskrets får ett intresse för en sådan produkt. Vet de dessutom att den produkten som köptes fungerade bra ger det en trygghetsfaktor att köpa ifrån samma företag Tekniska påverkningar I framtiden kommer nya tekniker utvecklas som kommer att kunna konkurrera ut det produktsegment som Datormedia befinner sig i. Ett exempel på detta är att redan nu har det börjat komma TV-apparater med möjlighet att spela upp YouTube-klipp 5. I framtiden kan man tänka sig att denna funktionalitet utökas till att ersätta hela syftet med ett externt Sida 10

11 mediacenter. Hänger inte Datormedia med i utvecklingen kan detta vara en faktor som gör att kunderna slutar köpa deras produkter, då de helt enkelt anses omoderna. 4.8 SWOT-analys En SWOT-analys L2 beskriver ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor Priset Lättåtkomlig Kraftfull, klarar av mycket Användarvänlig Svagheter Inget etablerat varumärke Liten aktör på marknaden Finns ej i de stora elektronikkedjorna Likviditet Möjligheter Framtida butiksförsäljning Utökad funktionalitet Utökat sortiment Sänka priser vid större volymer Hot Prispressat Stora konkurrenter Ersättas av ny teknik Styrkor Datormedias pris på deras mediacenter håller ett lågt pris, så lågt att det är svårt att köpa delarna var för sig och bygga ihop ett eget mediacenter vilket teknisk kunniga kan tänka sig göra. Deras webbutik är öppen dygnet runt alla dagar i veckan, på det viset är det möjligt att beställa även om dom personligen inte är anträffbara. Produkten innehåller den senaste teknologin vilket ger användarna möjlighet till att spela upp högupplöst HD-film. Produkten är även användarvänlig, användaren behöver inget större tekniskt kunnande för att använda apparaten Svagheter Datormedia är ett nystartat företag utan några större referenser, detta kan tänkas vara ett krav för kunder som kan tänka sig köpa en sådan produkt. Köpare brukar även sträva efter att köpa produkter från kända märken, detta ger dem en trygghetskänsla. Datormedia är nya i branschen och har inga tidigare produkter på marknaden. Att produkten inte finns i de stora butikskedjorna är också en svaghet, kunder kan tänkas vilja testa produkten innan de bestämmer sig för att köpa en produkt i denna prisklassen. Datormedia har inte råd att köpa in stora volymer för att lagerföra. Sida 11

12 4.8.3 Möjligheter Möjligheterna för Datormedia är bland annat framtida försäljning i de stora butikskedjorna, om dom skulle få någon större butikskedja att sälja deras produkt skulle detta ge kunder en möjlighet att kunna åka dit och se och testa deras produkt. Om Datormedia skulle få många beställningar finns det möjlighet till att sänka deras inköpspris för komponenterna men också deras pris ut till kunder. Det finns möjlighet till utökad funktionalitet, t.ex. installation av en TV-mottagare och på det viset ge kunder möjlighet att spela in TV-sändningar. Det finns även möjlighet till att köpa till tillbehör till produkten, då enheten har flera USBingångar finns det möjlighet till att använda bland annat mikrofoner till Singstar eller spelet Guitarr-Hero Hot Dator- och teknikprodukter är väldigt prispressade då det finns stora konkurrenter på marknaden som säljer stora volymer av liknande produkter och på det viset kan hålla ett lägre pris. De stora konkurrenterna har även större likvider vilket ger dem större marknadsföringsmöjligheter. Varje dag kommer ny teknik, det finns redan TV-apparater med möjlighet till att titta på YouTube-klipp 5. Man skulle kunna tänka sig att inom några år kommer TV-apparater med inbyggd mediacenter som konkurrerar ut externa mediacenter. Sida 12

13 5 Marknadsstrategi 5.1 Ansoffs matris Ansoffs matris L1 delas upp i marknad och produkt där varje del beskriver hur det ser ut idag och hur dessa delar kan utvecklas. Produkt Befintlig Ny Marknad Befintlig Marknadspenetration Produktutveckling Ny Marknadsutveckling Produktvariation Marknadspenetration Genom att skicka in exemplar av existerande produkter till tidningar och hemsidor som recenserar tekniska prylar kommer göra att Datormedia får publicitet utan några större kostnader. Dessa tidningar och hemsidor bör ha läsare som befinner sig precis i den målgrupp som Datormedia riktar sig till. Att vara uppmärksam på är att dessa tidningar och hemsidor kommer skriva precis vad de tycker om produkten. Detta kan alltså leda till både bra och dålig publicitet. Å andra sidan kommer de belysa de områden där produkten fungerar bra och för de som söker en sådan produkt kan detta absolut leda till ett köp. Detta är alltså ett billigt sätt att få rätt målgrupp att uppmärksamma att produkten existerar, om det leder till bra eller dålig publicitet är mycket upp till recensenten att bestämma. Investeringar i annonser på hemsidor som riktar sig till teknikintresserade skulle leda till ett ökat värde för varumärket. Det finns goda möjligheter att rikta sig till rätt målgrupp då antalet hemsidor som riktar sig mot teknikintresserade är många och flera av dessa är nischade på väldigt specifika områden. Bra med denna metoden är att det enbart krävs ett enda klick för en eventuell kund för att komma till Datormedias hemsida där de kan lägga en beställning. Detta är dock en relativt dyr metod att använda sig utav. Ett annat sätt att visa upp varumärket är via de nya marknadsföringskanalerna Facebook och Twitter. Alla dessa är exempel på marknadsföringskanaler som använder sig av Internet för att komma fram med sitt budskap. Facebook är en social nätverkstjänst där användarna kan kommunicera med varandra. Med hjälp av Facebook går det att rikta annonser till personer med vissa intressen, detta gör att det effektivt går att hitta rätt målgrupp. Annonsering på Facebook är dessutom betydligt billigare än att annonsera på andra hemsidor. Datormedia har redan en grupp på Facebook, men denna går att arbeta mer på så att produkternas positiva sidor visas upp tydligare. Twitter är en s.k. mikroblogg. På Twitter kan användarna dela med sig av meddelanden om sig själva eller om intressanta saker de hittar på Internet. Datormedia har redan ett konto på Twitter. De kan använda sig av detta för att på ett aggressivt sätt marknadsföra sig för sina kunder. Genom att leta upp personer som skriver om att de saknar en Sida 13

14 medialösning till sin TV kan de besvara dessa med ett vänligt meddelande och en länk till Datormedias hemsida. Detta är en metod som kräver mycket arbete men ger å andra sidan gott resultat eftersom kunder med ett visst problem blir erbjuda en lösning som bara är ett klick bort. Dessutom kostar denna metod inget mer än den arbetstid som behöver läggas ner för att besvara sina kunder. Twitter går även använda för att annonsera nya produkter och uppdateringar Produktutveckling Företaget befinner sig redan i en utvecklingsfas där deras första produkt utvecklas. Det finns dock utrymme för vidareutveckling efter att denna lanserats. Den främsta utvecklingsmöjligheten vi ser är att få produkten att kunna spela upp Bluray-skivor. Bluray är en ny teknik som antas ta över efter DVD-spelaren. För de som vill kunna köpa, eller hyra, högkvalitativ film så skulle en Blurayspelare behövas. Produkten som utvecklats idag baserar sig på att de kunder som vill se på högkvalitativ film (HD-film) måste filmerna redan finns i digitalt format sparat på en dator. I övrigt anser vi att designen går att arbeta på. Att investera pengar i att kunna skapa en egen design med varumärket på skulle hjälpa till att stärka detta samt få produkterna att sticka ut mer ur mängden Marknadsutveckling Att börja med att lära känna marknaden i Sverige är smart. Det gäller att hitta en affärsmodell som fungerar bra. När en framgångsrik affärsmodell tagits fram finns det absolut möjlighet att sedan göra precis samma sak i andra länder. Att börja i Norden för att sedan expandera till hela Europa anser vi är en bra strategi. Viktigt är dock att hitta en affärsmodell som fungerar bra innan expansion sker Produktvariation Datormedia har redan specificerat sig till ett väldefinierat marknadssegment. Till ett mediacenter finns det dock goda möjligheter till att sälja tillbehör som går att använda i kombination med dessa. Några förslag på kringutrustning som går att sälja till är fjärrkontroller, spel så som Guitar Hero och Singstar, högtalare och förstärkare. 5.2 STP-Processen En STP-process L3 beskriver i vilka segment marknaden skall delas upp i, vilka av dessa som är intressanta och hur dessa kan nås Segmentering Genom att segmentera markanden efter olika attribut och sedan matcha detta mot företagets produkter går det få sig en bra bild om hur marknadsföringen ska gå till och utformas. Vi har valt att dela upp Datormedias potentiella kunder i ett antal målgrupper. Sida 14

15 De målgrupper som finns är: 1. De som är tekniskt kunniga men som snarare söker en färdig lösning 2. Innovatörer 3. De som vill kolla på film eller lyssna på musik Målgrupp Ålder Intresse Inkomst (per månad) Kön Uppskattad storlek Teknik, IT kr Man 5 % Teknik, Hifi kr Man 15 % Film, musik, foto, Internet kr Båda 80 % Targeting Till en början bör Datormedia rikta sig mot målgrupp 2 och 3. Målgrupp 2 är viktig till en början eftersom dessa innovatörer vågar testa på nya teknikfenomen och trender. På sikt bör dock målgrupp 2 avvecklas och istället satsa enbart på målgrupp 3 eftersom denna är den klart största målgruppen. Datormedias värderingar och produkter ligger dessutom i linje med denna målgrupp Positionering Målgrupperna har olika prioriteringar, nedan följer en lista över de olika attribut som vi tror att målgrupperna är intresserade av. Innovatörer, målgrupp 2 Bra beskrivning av produkten Hög prestanda Snygg design Hyffsade leveranstider Baserad på den senaste tekniken De som vill kolla på film eller lyssna på musik, målgrupp 3 Trygg e-handel Bra support Fakturamöjligheter Bra beskrivning av produkten Rimligt pris Starkt varumärke Som vi ser är målgrupp 3 svår att nå till en början då dessa gärna köper produkter med kända varumärken då detta ger en viss trygghetskänsla. Målgrupp 3 kan nås med wordof-mouth från målgrupp 2. Sida 15

16 6 Åtgärder 6.1 Recensioner Datormedia bör ta kontakt med tidningar och hemsidor som är inriktade på teknik. Vi anser att M3 6 är ett alternativ som skulle fungera väldigt bra att ta kontakt med. Datormedia ska erbjuda sig att skicka iväg ett exemplar för recensering för att låta M3 testa produkten och skriva en artikel om detta. M3 har läsare som är av blandade åldrar med ett stort teknikintresse. Man bör lägga upp sig som företag på Prisjakts hemsida. Prisjakt är en hemsida där man kan jämföra produkter med varandra samtidigt som kunder kan skriva omdömen. 6.2 Annonser För att nå målgrupp 3 (avsnitt 5.2) kan annonser på Facebook användas. Vi föreslår att använda sig av modellen pay-per-view, d.v.s. Datormedia betalar per visning av en annons. Det går även välja att betala per klick, men vi tror att Datormedia kommer få ut mer av att välja pay-per-view för samma peng. Annonsering på Spotify kommer kunna nå ut till både målgrupp 2 och 3 (avsnitt 5.2) med risk att enbart målgrupp 3 nås eftersom målgrupp 2 kan ha valt att betala pengar för att slippa reklam. Annonsering på Facebook och Spotify kan riktas mot valda åldrar och geografiska platser. 6.3 Riktad marknadsföring Twitter bör användas som en del i marknadsföringen, där kan Datormedia aktivt söka efter potentiella kunder som letar efter en produkt inom Datormedias segment. Man kan exempelvis söka efter ord som folk har skrivit i sina inlägg. Ett exempel är att en person på Twitter skriver Funderar på att köpa ett mediacenter.... Datormedia kan då välja att söka på svenska inlägg och med sökfrasen mediacenter och besvara detta inlägg med att de säljer en lösning och länk till deras hemsida. 6.4 Trygg e-handel Datormedia bör ansöka om att få certifikat för trygg e-handel. Detta låter dem sätta en symbol som visar för kunderna att butiken är seriös och certifierad. Detta skulle ge kunderna en trygghetskänsla och fler skulle våga beställa. Sida 16

17 6.5 Budget Metod Beskrivning Kostnad Recension, M3 Skicka in en enhet till M3 Fraktkostnad, 300 kr Recension, Prisjakt Lägga upp information 0 kr Facebook 1 miljon visningar 3000 kr/månad Spotify Spela in ett jingel kr/månad Twitter 12h i månaden 3000 kr/månad Trygg e-handel Bli certifierad för trygg e- handel 2500 kr fast kostnad, 4000 kr / år Sida 17

18 7 Referenser 7.1 Litteratur Foundation of Marketing, upplaga , David Jobber och John Fahy. L1. Ansoffs matris, sida 324. L2. SWOT-analya, sida 323. L3. STP-process, sida L4. PEST-analays, sida Internet 1. Principen 4P - Hämtad D-Link Boxee Box - Hämtad Popcorn Hour C Hämtad Mac Mini - Hämtad Internettjänster i TV - Hämtad %20internet%20TV M3 - Hämtad Sida 18

19 8 Bilagor 8.1 Bilaga 1 - Termer Term Alperton Bluray Facebook Facebookgrupp Full HD Guitar Hero HD-film M3 Mediacenter Pay-per-view Play-tjänster Prisjakt Singstar Spotify Twitter Word-of-mouth YouTube Beskrivning Ett mediacenter från Datormedia. En teknik för att spara HD-film på skivor. En social nätverkstjänst där användarna kan kommunicera med varandra. En grupp på Facebook där människor kan samlas för att diskutera ett visst ämne. Ett videoformat för högkvalitativ film. Detta kräver hög prestanda för att spela upp. Ett spel där spelaren spelar gitarr. Se Full HD. En tidning som riktar sig till teknikintresserade prylfantaster. En maskin som kan visa t.ex. film, spela musik och visa foton. En marknadsföringsmodell där man betalar för varje gång en annons visas. TV-utbud på Internet. En tjänst för jämförelse av produkter. Ett karaokespel. En gratis musiktjänst med reklam. En social nätverkstjänst där användarna kan dela med sig av korta inlägg. En metod där information sprids mun-till-mun. En tjänst där det går att titta på video-klipp på. Sida 19

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin Marknadsplan Lansering av webbutik Sammanfattning Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING Grupp C6: Gustav Andersson 920914-2695, Astrid Bergeröd 900720-5124, Linnea Forsvall 910617-0245, Kenny Söderberg 850813-6952, Kristin Wiström 910606-5320, Kevin Österman

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer