CV Åsa Strand. CV och publikationslista PERSONUPPGIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV Åsa Strand. CV och publikationslista PERSONUPPGIFTER"

Transkript

1 CV och publikationslista PERSONUPPGIFTER CV Åsa Strand Namn: Åsa Strand Adress: Lugnetvägen Strömstad Tele. nr E-post: Personnummer: Nuvarande anställning: Institutionen för Biologi och Miljövetenskap- Tjärnö Göteborgs Universitet ARBETSLIVSERFARENHET (1/ ) Göteborgs Universitet Tjärnö Forskning rörande den invasiva arten Crassostrea gigas 2012 (1/ / ) Göteborgs Universitet Tjärnö Utredare för rapport om etablering av marina fiskodlingsarter på västkusten (1/ / ) Göteborgs Universitet Tjärnö Post doc Forskning rörande ekologiska konsekvenser av och åtgärdsförslag för den invasiva arten Crassostrea gigas (1/ /4 2010) Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Umeå Insamling av data för analys av miljöeffekter av fiskodling (23/ / ) Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Umeå Doktorand Planering och utförande av forskning rörande abborres lämplighet för intensiv odling (15/ /1 2008) Länsstyrelsen i Västerbottens län Umeå Marinekolog Delaktig i bildande av marint naturreservat inkl. skrivande av skötselplan Skrivande av marin strategi för urval av skyddsområden Projektsekreterare i samarbetsprojekt med Finland Inventering (filmning med videkamera samt snorkling) 2002 (2/5-17/5 ) Stockholms Universitet Stockholm Fältassistent Deltog i provtagning vid ett marint miljöövervakningsuppdrag i Askö-området samt längst Svenska östkusten ner till Bornholm, runt Öland och Gotland. Tog vattenprover, bottenfaunaprover samt analyserade syrgasprover med Winklermetoden (8/6-31/8 ) Fiskeriverket, Kustlaboratoriet Öregrund 1

2 Fältassistent Ansvarig för ett fosfatutfällningsexperiment i Östhammarsfjärden. Arbetade med snorkelinventering av vegetation i grunda havsvikar. Registrering av inventeringsdata och bottenfaunaprotokoll i databaser (5/7-29/8) Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet Stockholm Försöksassistent Assistent vid försök rörande predationsbeteende hos abborre. Sortering och analys av bottenfaunaprover. UTBILDNING/EXAMEN Doktorsexamen i Biologi, inriktning vattenbruk. Oktober-2009 Avhandlingens titel: The Growth and Energetics of Perch (Perca fluviatilis L.) in Intensive Culture Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå. Magisterexamen i Biologi, inriktning marin systemekologi och miljövård (235 p) Stockholms Universitet, Okotber-2002 FORSKNINGSMERITER PUBLIKATIONER Totalt antal publikationer (exlusive rapporter): 10 Totalt antal publikationer (inklusive rapporter): 16 Totalt antal citeringar ( , exklusive rapporter): 97 H-index ( ): 5 TIDSKRIFTER Norling, P., Lindegarth, M., Lindegarth, S., Strand, Å Effects of live and postmortem shell structures of invasive Pacific oysters and native blue mussels on macrofauna and fish. MEPS, 518: Hollander, J., Blomfeldt, J., Carlsson, P., Strand, Å Effects of the alien Pacific oyster (Crassostrea gigas) on subtidal macrozoobenthos communities. Marine Biology, 162: Strand, Å., Blanda, E., Bodvin, T., Davids, J.K., Fast Jensen, L., Holm-Hansen, T.H., Hjelmert, A., Lindegarth, S., Mortensen, S., Moy, F.E., Nielsen, P., Norling, P., Nyberg, C., Christensen, H.T., Vismann, B., Wejlemann Holm, M., Winding Hansen, B., Dolmer, P Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia. Aquatic Invasions, 7: Strand, Å., Waenerlund, A., Lindegarth S High tolerance of the Pacific oyster (Crassostrea gigas, Thunberg) to low temperatures. Journal of Shellfish Research, 30: Citeringar: 2 Strand, Å., Magnhagen, C., Alanärä, A Growth and energy expenditures of eurasian perch perca fluviatilis (Linnaeus) in different temperatures and of different body size. Journal of Aquaculture Research and Development, 2:114. Strand, Å., Overton, J.L., Alanärä, A The energy requirements of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) in intensive culture. Aquaculture Nutrition. 17: e818-e824. Huss, M., Byström, P., Strand, Å., Eriksson, L.-O., Persson, L., Influence of growth history on the accumulation of energy reserves and winter mortality in young fish. Canadian Journal of Fish and Aquatic Sciences, 65: Strand, Å., Alanärä, A & Magnhagen, C., Effect of group size on feed intake, growth 2

3 and feed efficiency of juvenile perch. Journal of Fish Biology, 71: Strand, Å., Magnhagen, C. & Alanärä, A., Effects of repeated disturbances on feed intake, growth rates and energy expenditures of juvenile perch, Perca fluviatilis. Aquaculture, 265: Strand, Å., Alanärä, A., Staffan, F., Magnhagen, C., Effects of tank colour and light intensity on feed intake, growth rate and energy expenditure of juvenile Eurasian perch, Perca fluviatilis L. Aquaculture, 272: RAPPORTER Strand, Å., Lindegarth, S Japanska ostron i svenska vatten-en främmande art som är här för att stanna. Rapport No. 2, Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet. Responstryck, Borås. Dolmer, P., Holm, M.W., Strand, Å., Lindegarth, S., Bodvin, T., Norling, P., Mortensen, S The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: A risk assessment on the impact in different habitats and climate conditions. Fisken og Havet, 2: Albertsson, E., Strand, Å., Lindegarth, S., Sundell, K.S., Eriksson, S., Björnsson, B.T Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar. Rapport No. 1, Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet. Responstryck, Borås. Alanärä, A., Strand, Å Fiskodlingens närsaltsbelastning, FOMA-projekt, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU. Strategi för skydd av havs- och kustmiljöer i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västra götaland, Nya Tryckeri City i Västerbotten AB, Umeå. Strand, Å., Growth- and Bioenergetic Models and their Application in Aquaculture of Perch (Perca fluviatilis). Rapport No. 42, Vattenbruksinstitutionen, SLU, Umeå. AVHANDLING Strand, Å., The Growth and Energetics of Perch (Perca fluviatilis L.) in Intensive Culture. Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, SLU. Doctoral Thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2009:71. IN PREP ELLER SUBMITTED (MANUSKRIPT OCH BOK-KAPITEL) Alanärä, A., Strand, Å. The energy requirements of percid fish in culture (book chapter, submitted). In. Kestemont, P. (Ed.) Biology and Culture of Percid Fishes - Principles and Practices Laugen, A., Hollander, J., Obst, M., Strand, Å. The Pacific Oyster (Crassostrea gigas) invasion in Scandinavian coastal waters in a changing climate: impact on local ecosystem services (book chapter, submitted). In Clode, J.C. (Ed.) Biological Invasions in Changing Ecosystems-Vectors, Ecological Impacts, Management and Predictions. Laugen, A., Hollander, J., Lindegarth S., Strand, Å. Effects of climatic conditions on population demographics of the Pacific oyster (Crassostrea gigas, Thunberg) in Sweden. Dolmer, P., Holm, M.W., Mortensen, S., Strand, Å., Bodvin, T., Lindegarth S., mfl. The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: a risk assessment the impact in different habitats and climate conditions. Strand, Å. Predation on the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) by native shore crabs (Carcinus maenas) and sea stars (Asterias rubens) in Sweden. 3

4 Meurling, S., André, C., Strand, Å. Origin of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) in Sweden. Obst, M., Dolmer, P, Bodvin, T., Mortensen, S., Strand, Å. Modelling the future habitat distribution of the invasive pacific oyster (Crassostrea gigas) in Scandinavia. UNDERVISNING Göteborgs Universitet Handledning av projektarbeten för universitetsstudenter (45, 30 och 15 hp, 4 st) Handledning av tillämpningsarbeten för universitetsstudenter (15 hp, 2 st) Handledning av praktikanter (2 st) Handledning av projektarbeten för gymnasieelever (> 20 individer) Kursmoment inom kurserna Hållbar förvaltning av den marina miljön, samt Marine animals. Grundkurs i högskolepedagogik för anställda, Göteborgs Universitet. Vt-13 Handledning i forskarutbildning, Göteborgs Universitet, Ht Kalix Naturbruksgymnasium Gymnasiekemi (Kemi 1 och 2, GY 2000) BEVILJADE PROJEKT Åsa Strand och Carl André Ursprung och rekrytering av den invasiva arten Crassostrea gigas (japanskt jätteostron) i Sverige. Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. 1 år (avslutat). Åsa Strand Where do they come from and where are they going? Revealing current dispersal pathways and predicting the future of the Pacific oyster invasion in Sweden. FORMAS (unga forskare). 4 år ( ). Flera mindre stipendier från små fonder ANDRA AKADEMISKA MERITER Aktivt deltagande i > 10 konferenser och workshops med antingen poster eller muntlig presentation Mycket god mediavana samt stor erfarenhet av kontakt med intressenter, t.ex allmänhet, myndigheter, entrepenörer, organisationer samt politiker Umeå Universitet Kurs: Organisation och ledarskap, 15 hp Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Styrelseledamot i universitetsstyrelsen (doktorandrepresentant) samt i universitetets studentorganisation, kassör i skogsfakultetens doktorandråd, doktorandrepresentant i fakultetens strategiarbete. FRÅNVARO FRÅN FORSKNING : 16 månader föräldraledig (maj 2012-augusti 2013) 2012: 4 månader. Utredare (se rapport Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar), Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet : 4 månader.. Utredare (se rapport Fiskodlingens närsaltsbelastning), SLU, Umeå : 11 månader föräldraledighet (maj 2008 till januari 2009, juni och juli 2009, och 20% föräldraledig augusti till och med december 2009) 2007: 9 månader. Tjänstledighet för arbete som marinekolog på länsstyrelsen i västerbotten, Umeå. 4

5 ÖVRIGA MERITER Körkort (bil) Dykcertifikat (PADI Resque Diver) Förarbevis för fritidsbåt HLR (sedan 2000, repetitionskurs senast 2009) Mycket goda datakunskaper med programvaror som t.ex. Excel, Word, Power Point, Outlook, samt flera olika statistikprogram. Talar och skriver engelska flytande, kan lite skolfranska samt lite spanska från kvällskurser. Mycket god social kompetens, har god kontakt med flera internationella och nationella forskare inom flera olika discipliner. 5

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 1 PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/4 1958 Personnummer: 580405-8237 Akademisk titel: Filosofie doktor Adress:

Läs mer

Vindkraftens effekter på marint liv

Vindkraftens effekter på marint liv Vindkraftens effekter på marint liv En syntesrapport LEna BErgström, LEna KautsKy, torleif malm, Hans ohlsson, magnus WaHLBErg, rutger rosenberg & nastassja Åstrand CapEtiLLo rapport 6488 mars 2012 Faluprojektet

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

20 07:7. Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur LARS ASK ANN-BRITT FLORIN ERIK PETERSSON HENRIK SVEDÄNG

20 07:7. Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur LARS ASK ANN-BRITT FLORIN ERIK PETERSSON HENRIK SVEDÄNG 20 07:7 Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur LARS ASK ANN-BRITT FLORIN ERIK PETERSSON HENRIK SVEDÄNG Fiskeriverket, Avd. för forskning och utveckling Ansvarig utgivare: Axel Wenblad Redaktionskommitté:

Läs mer

131127.dccx. Ursiktsberget. LiU 2013. Radar OFFERT. Offert. -12- Uli

131127.dccx. Ursiktsberget. LiU 2013. Radar OFFERT. Offert. -12- Uli IIRADAR OFFERT Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil 2013-11-27 LYSEILknas REGISTRATLJREN Arl LiU 2013-12- Uli Hänned lämnar Radar arkitektur& planeringab en offert på uppdraget att

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

Ålens fortlevnad. Rapport från seminariet ÅL 2010 Åhus 20-21 april 2010

Ålens fortlevnad. Rapport från seminariet ÅL 2010 Åhus 20-21 april 2010 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and Biosphere Programme, UNESCO Vattenriket i fokus 2010:06 Ålens fortlevnad Rapport från seminariet ÅL 2010 Åhus 20-21 april 2010 Ål 2010 arrangerades av

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Rektors rapport 1 juni 2012

Rektors rapport 1 juni 2012 Rektorsrapport SLTH 2012-06-01 Anders Axelsson Rektor LTH Rektors rapport 1 juni 2012 Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad som arbetats med internt.

Läs mer

Fiskets kollaps utanför Nordamerika

Fiskets kollaps utanför Nordamerika Fiskets kollaps utanför Nordamerika vad kan Sverige och Europa lära? KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKRIF T Nummer 2 2008 Årgång 147 Ansvarig utgivare Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA Redaktör/grafisk

Läs mer

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092 HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 RAPPORT U2012:06 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges förord Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett efterfrågat verktyg för byggherrar och fastighetsägare

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12 ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG http://www3.hjart- lungfonden.se/u/showinfopopup.aspx?apptype=1 Resebidrag kan sökas för studiebesök, t.ex.

Läs mer

Att förstå miljökompensation

Att förstå miljökompensation Idag finns krav på miljökompensation i en rad EUdirektiv liksom i miljöbalken. Trots det har miljökompensation inte fått någon större uppmärksamhet. Detta är synd framför allt då kompensation riktar in

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen NATURHÄNSYN Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

Kunskapsöversikt Miljökonsekvenser av GMO

Kunskapsöversikt Miljökonsekvenser av GMO Kunskapsöversikt Kunskapsöversikt Rapport 2:2009 ISBN 978-91-540-6030-6 ISSN 1653-3003 Design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Engelsk översättning: ARA Life Science AB, Uppsala Bilder i inlagan: Sid.

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING. Beskrivning av teknik och ekonomi

SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING. Beskrivning av teknik och ekonomi SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING Beskrivning av teknik och ekonomi SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING Beskrivning av teknik och ekonomi Anette Ungfors & Susanne Lindegarth Innehållsförteckning

Läs mer

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2014-02-14 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande:

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer