U410 Sigtuna (Til) Plats: Väster om infartsvägen till Björkbacka och Tilängen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U410 Sigtuna (Til) Plats: Väster om infartsvägen till Björkbacka och Tilängen."

Transkript

1 ODENSALA Odensala är en välkänd offerplats till asaguden Oden under förkristen tid. Platsen hette då Odensharg. På samma plats reste de första kristna Odensalaborna vid 1000-talets slut en träkyrka. Samtidigt ströks det hedniska ordet harg som ersattes med ordet sal i betydelsen tempel. Denna bakgrund vet man ganska säkert genom att tolka kvarlämnade minnesstenar med runor. Hundra år senare, i slutet på 1100-talet, restes gråstenskyrkan som en systerkyrka till Husby Ärlinghundra kyrka, men utan torn. Den första stenkyrkan i Odensala såg ut ungefär som kyrkorna i Markim och Orkesta fortfarande ser ut. Västtornet kom till under 1200-talet i samband med andra tillbyggnader, bland annat den ståtliga tegelportalen i vapenhuset som finns kvar i dag. På medeltiden förlängdes kyrkbyggnaden åt öster. Kyrkan har nu fyra valv i långhuset. De två kryssvalven i väster är från 1300-talet. De båda stjärnvalven är 1400-tal. De berömda kalkmålningarna är troligen utförda av Albertus Pictors själv, men med hjälp av lärlingar och gesäller under slutet av 1490-talet. De anses vara de sista i en lång serie målningar som Albert Målare utförde i uppländska kyrkor. Målningarna har aldrig varit överkalkade, men delar av dem skadades när väggarna vitlimmades 1718 sedan kyrkan fått större fönster. Altarskåpet från 1514 förvaras på Historiska museet. Predikstolen är en gåva från greve Carl Gyllenstierna på Steninge År 1896 renoverades väggmålningarna. Kyrktornet har aldrig varit avsett som klocktorn. Kyrkklockorna har alltid hängt i stapel, sedan 1815 placerad 400 meter söder om kyrkan i Skörsta gärde. Tidigare stod klockstapeln på kyrkogården.

2 U409 Odensala (Lövstaholm) Plats: I trädgården vid Lövstaholms gård Status: Väl bevarad. Inskrift: Forkunn och Gammal läto resa denna sten efter Une sin fader. Gud hjälpe Unes ande. Kommentar: Lövstaholm låg tidigare i S:t Olovs fösamling. Åsmund Kåreson ristade. U410 Sigtuna (Til) Plats: Väster om infartsvägen till Björkbacka och Tilängen. Status: Väl bevarad Inskrift: Styrbjörn lät resa stenen efter Sigsten sin fader Holmstens broder. Kommentar: Stenen är en i raden av runstenar utmed den gamla vandringsleden från Sigtuna ut mot Roslagen. Stenen står i ett gravfält vid åkerkanten. U411 Sigtuna ( Til) Plats: I Norrtil nära Björkbacka, cirka 100 meter från Garnsviken. Status: Välbevarad Inskrift: Ilturi lät resa stenen efter Sigger sin fader. Gud hjälpe hans ande. Kommentar: Vid strandkanten finns en gammal stenbrygga. Här var ena ena landfästet för överfarten från Sigtuna. Stenen ingår i en rad andra runstenar utmed vandringsleden österut från Sigtuna och ut mot Roslagen. Jfr U412 samt flera stenar i Odensala.

3 U412 Sigtuna ( S:t Olof) Plats: Vid Rosendal. Vägvisare från vägen till Viby by. Status: Väl bevarad Inskrift: Sibbe lät rista runorna efter Orökja sin fader och Tyre efter sin man. Kommentar: Detta är en parsten till U411 och fungerade som landmärke vid båtresa över Garnsviken. U440 Odensala Plats: Kyrkans tornkammare Status: Väl bevarad men några runor saknas i botten av en skada. Inskrift: Tord och Sigrid läto göra minnesmärket efter sin son Sigtor. Gud bärge hans själ. Kommentar: En gravhäll från Odensala kyrkogård vilket visar att här fanns en gravgård och möjligen en kyrka före den nuvarande kyrkans som byggdes i slutet på 1100-talet. Stenen låg som tröskelsten i västra porten fram till Observera ordvalet minnesmärke. Jfr U413. U441 Odensala Plats: Prästgården. Status: Försvunnet fragment. Inskrift: A-nili lä/t/ i p kia.och Finnvid och Ärnmund Kommentar: Namnet Finnvid är ju intressant med tanke på stenen från Älgesta några kilometer söder ut. U442 Odensala Plats: Pasta äng, i åkern väster om vägen Märsta-Odensala 300 meter söder om prästgården. Status: Runorna så svårt skadade att ristningen är omöjlig att tolka. Hela sten illa medfaren av mekaniska skador och avflagning. Inskrift: brusi up aln t rit fadu Kommentar: Stenen hittades i jorden 1895 på den plats där en forntida stenlagd processionsväg har varit anlagd fram till kyrkan. Sannolikt har det funnits en parsten och båda stenarna bildade en form av portal vid vägen.

4 U443 Odensala Plats: Prästgårdens sydvästra hörn Status: Fragment Inskrift: efter sin fader Kommentar: Övre delen av en runsten som hittades i ett brygghus vid prästgården. U444 Odensala Plats: Bromsta, 200 m sydväst om vägen och Bromsta gård i en åkerholme med gravar. Status: Väl bevarad Inskrift: Ulf och Härbjörn och Näsbjörn och Häming läto resa stenen eftr Borgulf sin fader Kommentar: Stenen är en parsten till U445 och stod vid en stenlagd väg och gamla landsvägen som gick cirka 100 meter söder om och parallellt med nuvarande vägen. U445 Odensala Plats: I Bromsta och vid samma åkerholme som U444. Stenarna vänder ristningen mot den gamla vägen som gick strax bredvid. Status: väl bevarad. Inskrift: Kylving lät resa stenen efter Näsbjörn sin fader och Gillög efter sin man. Kommentar: Parstenarna ger följande släkttavla: Borgulf har sönerna Ulf, Härbjörn, Näsbjörn och Häming. Näsbjörn är gift med Gillög och paret har sonen Kylving.

5 U446 Odensala Plats: Droppsta. Status: Fragment och numer försvunnet. Inskrift: isifara (Eistfari) och sin Han dog i Krikum. Kommentar: Ristningen berättar om en person som dog i Grekland. Många vikingaresor gick till Miklagård, dåtidens Konstatinopel, där folk från Norden tog anställning som väringar i kejsarens livgarde. Stenen var kluven redan på 1600-talet och den del som avritades var den nedre delen. U447 Odensala Plats: Fransåker. Status: Fragment som försvunnit. Inskrift: Häming och Holme reste stenen efter Fiauar sin broder. Gud hjälpe dem. Kommentar: Stenen ritades av på 1600-talet då den hittades i Flamsåkers bakka. Ristningen var nedsliten. U448 Odensala Plats: Vid infarten till Hargs gård. Status: En av Upplands intressantaste ristningar med bildornament och som är väl bevarad. Inskrift: Igul och Björn läto resa stenen efter Torsten sin fader. Kommentar: I området finns ett stort gravfält och antagligen en hednisk offerplats. Ristningen visar en ryttare med toppig hjälm och över honom en fågel eller drake med utsvängda vingar stjärt och klor. Figuren kan vara en bild ur den norska Didriksagan om kung Hertuid som under en jakt träffade på en drake som tog honom i sina klor och flög med honom till en djup dal. Harg var en hednisk plats och här upplevdes troligen brytningstiden till kristendom som mycket påfrestande. Igul betyder igelkott. Djurnamn användes ofta som namn på manspersoner, såsom Ulv, Björn, Örn, Orm. Ristningen är utförd av mästaren Fot.

6 U449 Odensala Plats: Hargs gård, 200 meter öster om mangårdsbyggnaden utmed infartsvägen. Status: Fragment. Inskrift:.och Fastger och Vimund läto resa. Kommentar: Toppen av en runsten strax öster om gården men flyttades 1932 till sin nuvarande plats. Sannolikt är också denna sten ristad av Fot. U450 Odensala Plats: Hargs gård i hagen strax söder om infartsvägen och 100 m väster om stora vägen. Status: Svårt skadad Inskrift: ( spridda runor som kan tydas till orden högg och runor) U451 Odensala Plats: Hova Status: Försvunnet fragment. Inskrift: er sin broder. Kommentar: Stenen satt i en källarmur när den avritades U452 Odensala Plats: Hova Status: Fragment ( kanske en del av U451) Inskrift: och Kvick läto resa stenen eft ( obs att fortsättningen..er finns på U451) Kommentar: Låg som trappsten vid stallen i Norrgården.

7 U453 Odensala Plats: Kumla vid vägen Droppsta-Odensala öster om infartsvägen till Kumla. Status: Väl bevarad, lagad. Inskrift: Torkel och Gisl läto resa denna sten efter sin fader Ganse. Gud hjälpe hans ande. Kommentar: En parsten till U454 vid bron över den dåvarande ån strax intill. Stenen hittades i två omgångar och var slagen i två delar. Den restes 1915, blev påkörd av en bil 1926 och restes på nytt 1940 då de båda delarna fogades ihop igen. U454 Odensala Plats: Kumla alldeles intill U453. Status: Väl bevarad. Inskrift: Torkel och Gisl läto resa denna sten efter sin broder Styrbjörn och Säfare. Visäte högg. Kommentar: Stenen är signerad av Visäte. De båda stenarna ger oss släkttavlan med Ganse som hade sönerna Torkle, Gisl och Styrbjörn. Den senare hade sonen Sefare. Båda stenarna har stått ganska nära sin nuvarande plats vid ett vadställe över ån. Med kännedom om när Visäte var verksam i dessa trakter kan stenarna dateras till 1060-talet. U 454 autograf En av de välbekanta runristarna i Mälardalen hette Visäter. Han verkade här runt år På runsten U 454 i Odensala, Kumla, har han signerat sitt verk i stenens övre korsarm

8 U455 Odensala Plats: Näsby, i en liten skogsbacke söder om vägen till Eneby och 700 meter väster om gamla Uppsalavägen. Status: En väl bevarad och mäktig runsten. Inskrift: Ingefast lät resa denna sten efter Torkel sin fader och efter Gunnhild sin moder. De drunknade båda. Kommentar: Inskriften vittnar om en familjetragedi. Stenen står på sin ursprungliga plats och vänder ristningen bort från vägen och möjligen mot de låglänta marker som fanns söder om stenen. Ristningen är utförd av Fot och beskrivs som en av de vackraste ristningarna i landet. U456 Odensala Plats: I trädgården vid Tollsta gård. Status: Svårt skadad, endast mittpartiet bevarat. Inskrift: Ing/var/ /To/rbjörn läto göra bron efter Tägn sin fader. Kommentar: Ytterligare en av dessa många brostenar som restes till minne av anförvanter för att göra en god kristen gärning.

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

Det var en gång För länge sedan

Det var en gång För länge sedan Det var en gång För länge sedan ja för tusen år sedan närmare bestämt, en kvinna som hette Estrid. Det här var på vikingatiden då marken kring Vallentunasjön beboddes av mäktiga släkter. Det var en tid

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Runbruk i förändring

Runbruk i förändring Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) M AGN US K Ä L LST RÖM Runbruk i förändring några tankar om vikingatidens skrifttraditioner Ordet runbruk som jag

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Enligt Hälsingelagen nedtecknad omkring 1330 1 tar ångermanlänningarna emot kungens män på skatteuppbörd i Älgsjö och för dem vidare till kungsgårdarna

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Historisk stadsvandring genom Gamla stan

Historisk stadsvandring genom Gamla stan Historisk stadsvandring genom Gamla stan Författare och illustratör: Carola Segerlund Om vandringen I Stadsmuseets Stockholmsutställning finns ett rum som heter Bebyggelserummet. I rummet kan man lära

Läs mer

Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor

Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor 1 Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor Syfte Ämnet för min uppsats är tympanonerna och stenrelieferna i Botilsäters kyrka på Värmlandsnäs i Värmland, i Forshems kyrka

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 19 Årgång 4 september 2012 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

NORRA STOR-STOCKHOLM UTFLYKTER!

NORRA STOR-STOCKHOLM UTFLYKTER! NORRA STOR-STOCKHOLM UTFLYKTER! En utflykt är ett litet äventyr En utflykt kan betyda så mycket. Nya erfarenheter, ny kunskap och en trevlig stund tillsammans med andra människor. En utflykt behöver inte

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer