MOTIONER. Distriktskongressen Socialdemokraterna i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER. Distriktskongressen 2008. Socialdemokraterna i Skåne"

Transkript

1 MOTIONER Distriktskongressen 2008 Socialdemokraterna i Skåne

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID NR ARBETSMARKNAD 1 ang opolitisk arbetsgivarorganisation 1 2 ang arbetslöshetens historia, ideologiska teorier, orsaker och lösningar till den 2 3 ang Arbetsförmedlingen 4 4 ang flyttningsbidrag till ungdomar/personer under 25 år 5 5 ang bevara strejkrätten i nuvarande form 5 6 ang svenskarnas övertidsarbete 6 7 ang ingen lönediskriminering pga ålder 7 8 ang 6 timmars arbetsdag 7 BOSTÄDER 9 ang en social bostadspolitik utveckla allmännyttan 9 10 ang att få till stånd fler bostäder ang med hänsyn till rådande bostadssituation ang konkurrens på lika villkor 11 BROTT OCH STRAFF 13 ang obstruktion vid vårdnad och umgänge med barn och påföljder för det ang övervakningskameror på Pågatågsstationer ang hatbrott och graderade påföljsskalor hotar yttrandefriheten ang användning av övervakningssystem ang antalet ouppklarade brott måste minska ang lagstifta om meddelarskydd i entreprenader 16

3 ENERGI 19 ang optimal teoretisk elproduktion med befintlig vindkraftteknik i Sverige ang ny utvärdering av kärnkraften, kärnkraftsforskning, härdsmälta, torium ang klimathot eller en nära energikris? ang har basindustrierna konkurrenskraftiga villkor och säkerhet för sin elförsörjning ang svenska satsningen på etanol och etanolbilar bör avbrytas omedelbart ang EU:s energisäkerhet är ett energiproblem som är mycket nära ang etanol är ingen uthållig framtidslösning och är en politisk bubbla ang EROEI (Energy returned on Energy invested) energi in energi ut ang om livsmedelssystemets eget drivmedelsbehov kan täckas med bioenergi ang solceller på offentliga byggnader 37 EU OCH INTERNATIONELLT 29 ang varför är planen om ett självständigt Kosovo problematisk? ang avskaffa enprocentmålet i biståndet, biståndet, livsmedelsbistånd, Sida och ang Sverige ut ur Afghanistan ang all folks frihet hela världens fred, självständighet åt Kurdistan ang strategi inför EU:s budgetöversyn ang strategi inför EU:s budgetöversyn ang globaliseringen och EU ang globaliseringen och EU ang ett nytt fördrag för EU ang ett nytt fördrag för EU ang har EU någon trovärdighet längre, efter överenskommelse om ramarna ang Förenta staternas Europa ang om det sociala EU ang det sociala EU 55

4 43 ang distriktets EU-arbete ang distriktets EU-arbete 57 JÄMSTÄLLDHET 45 ang likhet inför lagen eller kvinnorabatt för kvinnor och vad beror kvinnorabatten ang översyn av jämställdhetslagen 59 MILJÖ OCH JORDBRUK 47 ang utarbeta en vision för ett hållbart Skåne ang demokratisera beslut som rör vår miljö ang kortare transportsträckor av slaktdjur ang kraftigt stigande spannmålspriser i världen ger en oundviklig kraftig pris ang konstgödning och konstgödsel ang förs det en balanserad debatt om temperatur och klimatförändringar? ang befolkningstillväxt och arealbehov ang pesticider ang ett skifte från oljan till bioenergi från gröna sektorn, jordbruket och 75 ORGANISATION 56 ang låt medlemmarna välja sina ledare ang val av partiordförande ang val av partiordförande ang stärk arbetarekommunernas ställning inför distriktskongressernas ang konsten att tänka fritt, självständigt, kritiskt, vetenskapligt och objektivt ang kommunikation, förståelse, ledarskap, respekt och handling inom s ang folkhemsbegreppet ska återvinnas och skrivas in i det socialdemokratiska ang studier i SAP 102

5 64 ang att flytta partidistriktets expedition till Backagården, Höör ang pengar till verksamhet eller fasta kostnader ang partiavgiften ang servicen från partidistriktet ang en socialdemokratisk strategi för Öresundsregionen ang EU-bidrag 106 SJUKVÅRD, OMSORG, FOLKHÄLSA 70 ang är svensk sjukvård ojämlik och därmed odemokratisk? Får de med låga ang varför är det nästen tre gånger fler kvinnor än män som är långtidssjukskrivna ang varför har utskrivningen av antidepressiva medel till ungdomar ökat så kraftigt ang män och kvinnor behandlas olika inom sjukvården, den är ojämställd och ang tandvård ang tandvård ang att sjukvårdens finaste uppgift ska vara att hålla folk friska ang ortopedtekniska vårdens betydelse och värde ang strategi för våldsutsatta kvinnor ang äldrepolitiken i centrum inför ang ge lagligt skydd till äldre och deras anhöriga vid biståndsbedömning ang förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt ang ungdomspsykiatri ang en särskild mottagning för våldtäktsoffer 121 SKATTER 84 ang arbetsgivareavgifter ang biogas är det hållbara alternativet när det gäller bränsle för transportsektorn ang ta bort produktionsskatten (effektskatten) på kärnkraft 123

6 87 ang fastighetsskatt, reavinstbeskattning vid försäljning av fastighet och rätten ang den framtida fastighetsskatten 125 SOCIAL/SOCIALFÖRSÄKRINGAR 89 ang barnens bästa i centrum vid vårdnadstvister ang pensioner ang a-kassa ang arbetslöshetskassans framtida innehåll ang diskriminering av visstidsanställda ang trafikskadade arbetarbarn missgynnas vid ersättning i trafikskadeärende ang Sveriges demografi, välfärd, arbetsmarknad och ålderschocken som väntar ang inför ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem i Sverige som bygger på samma ang föräldraförsäkringen ang pappadagar ang rätt till sjukpenning 140 TRAFIK, KOMMUNIKATION 100 ang färdtjänsten ang obevakade järnvägsövergångar i små samhällen ang avgifter i Skånetrafiken ang ett jämställt transportsystem ang ökade lastbilstransporter ang kollektivtrafiken ang studentrabatt ang studentrabatt ang gör kollektivtrafiken mer attraktiv ang riksväg 23, förbindelse mellan norra Skåne och Malmö/Lundaregionen 149

7 110 ang en fast förbindelse för en stark Öresundsregion ang infrastruktur i nordöstra Skåne vägar och kommunikationer 150 UTBILDNING 112 ang livslångt lärande ang att införa grundläggande arbetsmiljöutbildning i högstadiet ang gymnasieutbildning ang låt kommunerna själva fatta beslut om nyetablering av friskolor ang privat skolverksamhet ang bättre kontroll av kvaliteten på universitets- och högskoleutbildningar ang Bolognaprocessen och en höjning av taket till 240 veckors studielån ang gymnasieelever som handelsvara ang gymnasieskolan ang pedagogiska uppdrag ang Tages stora oro ang vad är det som betygsättes i vårt samhälle? ang svenska som vetenskapsspråk 162 VÄLFÄRD 125 ang privata alternativ ang förbättra den offentliga sektorn ang grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar 165 ÖVRIGT 128 ang nämndemän i Sverige speglar ej befolkningen. Inför en pool med ang förbjud tidelag (sexuellt umgänge med djur), innehav och förmedling av ang förbjud sexuellt umgänge med djur förbjud tidelag 171

8 131 ang om borttagande av mynt i pengsystemet ang återbetalning av medel som utbetalades av Bankakuten ang huvudmannaskapet för Livsmedelsverket ang mjukvarupatent ang inför republik ang avskaffa upphandlingen av äldreomsorgen ang tjänstesektorn ang kommunernas ansvar för emottagande av ensamkommande flyktingbarn ang värnplikt ang konstnärer måste börja arbeta ang inventering och dokumentering av arbetarkonsten ang utarbeta en vision för en utvecklad regional demokrati ang regional upphandling, kontroll och uppföljning ang en tredjedel av kostnaden i alla byggprojekt är byggfel och slöseri ang allemansrätt för offentliga mötesplatser ang huvudmannaskapet för begravningsenheten i kommunerna ang kollektivavtal vid offentlig upphandling 191

9 ARBETSMARKNAD MOTION NR 1 ang. opolitisk arbetsgivarorganisation Socialdemokratin och fackens främsta motståndare, förutom det Moderata Samlingspartiet, är Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är inte bara LO fackens motståndare i förhandlingarna om kollektivavtal, utan också Landsorganisationens och det socialdemokratiska partiets främsta ideologiska motståndare på det politiska planet. Man försöker på olika sätt påverka samhällets olika nivåer och inriktningar. Genom en rad stiftelser och genom tankesmedjan Timbro för man fram de klassiska liberala åsikterna i det svenska samhället bildades Stiftelsen Fritt Näringsliv av Svenskt Näringsliv som samtidigt sköt till 300 miljoner kronor. 1 Stiftelsen Fritt Näringsliv syfte är att att fungera som såddkapitalist dvs. att anslå medel till nystartade verksamheter med en inriktning som står i överensstämmelse med 2 stiftelsens syfte. Man bedriver främst sin verksamhet i Timbros namn. 3 En organisation Stiftelsen Fritt näringsliv har stött är Centrum för Rättvisa. Under perioden 2002 till 2004 fick Centrum för rättvisa stöd av stiftelsen. 4 Centrum för Rättvisa har i sin tur understött salladsbaren Wild n Fresh, som har varit i konflikt med Hotell och restaurangfacket (HTF), genom att finansiera en jämförelse mellan Wild'n Fresh personalavtal och kollektivavtalet som Appelgren [Anmärkning: Ägaren] inte vill skriva under. 5 Svenskt Näringsliv har även själva direkt understött företag som legat i konflikt med facken trots att företaget inte är medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv gav ekonomisk garanti för ombudskostnader på kronor till det lettiska företaget Laval und Partneris i det pågående fallet i Arbetsdomstolen En del band till de Moderata Samlingspartiet kan också finnas. Verkställande direktör (VD) är Urban Bäckström, som har ett förflutet inom moderaterna som bl.a. chefsekonom för partiet och statssekreterare åt Bo Lundgren under regeringen Bildt. Andra moderater inom organisationen är styrelseledamoten Ulf Adelsohn 7, som varit ordförande i Moderata Samlingspartiet under perioden , och kommunikationschefen Tove Lifvendahl, som tidigare varit ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. (MUF) [9] 9 För att finansiera sin verksamhet använder sig Svenskt Näringsliv av de medlemsavgifter man får in från de företag som är med i Svenskt Näringsliv. De statliga bolagen finns bland de fö- 1 Svenskt Näringslivs årsredovisning för Stiftelsen Fritt Näringsliv uppdrag. 3 Ibid. 4 Stiftelsen Fritt Näringsliv hemsida / Verksamhet 5 Dagens Nyheter, Advokatbyrå granskar salladsbarens avtal, / Centrum för rättvisas hemsida, Utredning av anställningsvillkor vid Wild'n Fresh, Svenskt Näringsliv hemsida, till lettiskt byggföretag, / Verksamhetsberättelse och årsredovisning Svenskt Näringslivs verksamhetsberättelse och årsredovisning för Nationalencyklopedin. 9 MUF:s medlemstidning Blått, #

10 retag som är med i Svenskt Näringsliv. Detta är oacceptabelt. De borde därför gå ur och bilda en egen arbetsgivarorganisation som endast bedriver förhandlingar med facket om anställningsvillkor och inte med att pumpa in pengar i opinionsbildning. Detta skulle inte på något sätt vara konstigt då de statligt ägda företagen efter ett utträde 1971 ur Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) verkade under Statsföretagens förhandlingsorganisation (SFO) för att 1990 återgå som medlemmar i SAF. Genom att de statliga bolagen verkar i egen flagg minskar vi Svenskt Näringslivs inkomster och styrka och stärker arbetarrörelsens. Därför yrkar jag: att Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti skall verka för att de statliga bolagen bryter sig loss från Svenskt Näringsliv och bildar en opolitisk arbetsgivarorganisation, att Helsingborgs arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar vidare motionen för behandling på så väl partidistriktets kongress som partikongressen. Martin Tunström Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Ann Arleklo MOTION NR 2 ang. arbetslöshetens historia, ideologiska teorier, orsaker och lösningar till den Under antikens slavsamhälle och medeltidens feodalism så fanns inte arbetslöshet. Slavar och livegna kunde vara undersysselsatta men inte arbetslösa. I de kommunistiska ekonomierna så fanns det inte heller någon arbetslöshet. Alla hade ett arbete även om de inte hade något att göra på sin arbetsplats. Det är främst inom en fri marknadsekonomi som lönearbetare kan vara arbetslösa. Denna typ av arbetslöshet blir först ett problem i städerna under senmedeltiden. Arbetslöshetsuppror börjar förekomma under 1300-talet. Arbetslöshet förklarades med att de arbetslösa själva var orsaken till den och bekämpades med arbetsplikt, tvångsarbete, lagar mot tiggeri etc. Först på 1700-talet började synen på arbetslöshet att förändras. Klassiska liberaler ansåg arbetslöshet bero på statlig inblandning. Det är först under 1900-talet som mera vetenskapliga undersökningar av arbetslöshet och politiska åtgärder mot den har ägt rum. Man har identifierat fem olika orsaker till arbetslöshet. Säsongsarbetslöshet var till exempel förr vanligt i byggsektorn där arbetslösheten var större på vintern. Friktionsarbetslöshet innebär att det tar en viss tid för arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra och informera sig om varandra. Ju större omsättningen och förändringarna är på arbetsmarknaderna, desto större friktionsarbetslöshet. Strukturarbetslöshet innebär att de potentiella arbetarna saknar nödvändig utbildning eller bor på fel ställe eller liknande hinder.

11 Den klassiska arbetslöshetsteorin säger att om reallönenivån är för hög så rubbas balansen mellan total arbetskraftefterfrågan och det totala arbetskraftsutbudet. Enkelt uttryckt så har arbetsgivarna inte råd att anställa alla om lönerna hos de som redan har arbete är för höga. Den keynesianska arbetslöshetsteorin säger tvärtom att arbetslöshet beror på sänkta löner eller ökat sparande. Om lönerna sänks eller om sparandet ökar så minskar den totala efterfrågan i ekonomin och därmed också den totala arbetskraftefterfrågan. Detta är inte en självkorrigerande mekanism utan lönerna måste höjas och/eller sparandet minskas med demokratiska och/eller fackliga åtgärder. Annars förblir det en hög arbetslöshet. Både klassisk arbetslöshet och keynesiansk arbetslöshet kan vara verkande orsaker till arbetslöshet men givetvis inte samtidigt. Att teorierna verkar vara varandras motsatser innebär bara att de inte kan gälla samtidigt, vilket de övriga orsakerna kan. I praktiken förekommer nästan aldrig klassisk arbetslöshet medan keynesiansk arbetslöshet däremot är den allra vanligaste orsaken till arbetslöshet. Det finns dessutom en socialistisk teori om arbetslösheten enligt vilken arbetslöshet är en medveten strategi för att splittra arbetarklassen, försvaga facket och hålla lönerna nere och vinstnivåerna uppe. Detta är inte samma sak som den keynesianska teorin. Enligt den keynesianska förklaringen så orsakar lägre löner och högre vinster arbetslöshet medan den socialistiska förklaringen tvärtom säger att arbetslöshet orsakar lägre löner och högre vinster. Den socialistiska förklaringen är egentligen inte en ekonomisk teori utan en politisk konspirationsteori. Den borgerliga motsvarigheten är de ekonomiska teorier som säger att arbetslösheten genom politiska metoder måste hållas på en viss nivå till exempel för att inflationen inte ska skena iväg. Arbetslösheten anses då hålla lönerna nere vilket ska motverka inflation. Ett problem med sådana teorier är att löneökningar är en av de minst viktiga orsakerna till inflation. Intressant är dock att teorierna säger att arbetslöshet delvis är något som orsakas av en medvetet förd politik. Hur hög är då arbetslösheten? Enkelt uttryckt så är drygt 20 % eller drygt en miljon människor icke-sysselsatta i Sverige. Det finns dock flera aspekter av detta. Vad som är arbete definieras olika liksom även vad som är arbetslöshet. Alla människor är nyttiga såväl för sig själva som för andra. Sitter du i fängelse så ger du till exempel fångvaktarna arbete. Långt ifrån allt av detta kallas dock arbete. Detta gör det även svårt att jämföra statistik från olika länder. Av Sveriges 9 miljoner medborgare är knappt hälften, 4,4 miljoner, löneanställda eller egenföretagare. 3,8 miljoner är barn, studerande eller ålderspensionärer. Sedan återstår drygt en miljon människor som är ams-sysselsatta, sjuka, förtidspensionerade eller öppet arbetslösa. Den öppna arbetslösheten har minskat under slutet av 1990-talet och 2000-talet dock i hög grad beroende på att de arbetslösa istället har blivit långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Att arbetslösheten ökade i början av 90-talet berodde dels på en internationell lågkonjunktur men också på att många offentliganställda avskedades. Vi har 2007 lägre sysselsättningsgrad än vi hade 1975.

12 I arbetslöshetspolitiken idag ingår att vidareutbilda och omskola den arbetslösa arbetskraften, men även att hålla bidragen låga, kräva beredvillighet att ta vilka jobb som helst och att flytta långt. Åtgärder skulle bara fungera tillfredställande om arbetslösheten i hög grad berodde på de arbetslösa själva, och det tror jag inte att den gör. Tvärtom tror jag inte att vi har varken medeltida eller klassisk arbetslöshet i Sverige idag, utan troligen keynesiansk arbetslöshet. Vidareutbildning och omskolning är bra, men minst lika bra vore att återanställa lika många som har avskedats från offentliga sektorn. Att höja existensminimum, socialbidragen etc. vore också åtgärder som skulle främja inte bara lägre arbetslöshet, utan även lägre inflation och högre tillväxt. Jag yrkar att socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress beslutar: att minst lika många som har avskedats från den offentliga sektorn ska återanställas inom den eller inom entreprenadföretag som verkar inom området, att existensminimum ska höjas, att normen för socialbidragen ska höjas. Stefan A. Johansson Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild. Ann Arleklo MOTION NR 3 ang. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen uppgift är att anvisa arbetstillfällen till arbetslösa eller utbildning om så behövs. Arbetsförmedlingen skall inte unna tvinga arbetslösa att ta arbete i ett annat land. Arbetsförmedlingen skall bara upplysa om sådana arbeten. Det är förbundet med stor omställning att ta ett arbete i ett annat land, språkligt, ekonomiskt och socialt. Ett konkret fall: En timanställd kvinnlig okvalificerad arbetare blev av arbetsförmedlingen anmodad att söka ett likställt arbete i Danmark. Den arbetssökande är av polsk härkomst, ålder 51 år, har vissa svårigheter m4ed svenska språket. Med utgångspunkt från detta ser man att den arbetssökande är utsatt för ett stort språkligt och socialt tryck, även ekonomiskt, så tillsvida att vid ett nekande kan den arbetssökande förlora sin a kassa. Vid en anställning är det de danska arbetsmarknadsreglerna som gäller och dessa skiljer sig avsevärt från de svenska. Skulle anställningen upphöra är det den danska arbetsförmedlingen som den friställde är underställd och ersättning från a kassan kan inte betalas ut till en person som inte bor i landet.

13 Därför föreslår Tågarps S förening: att arbetsförmedlingen skall enbart få rätt att rapportera nekande jobbanbud i Sverige till a-kassan, att arbetsförmedlingen skall enbart upplysa om lediga arbeten i annat land utan tvång. Tågarps Socialdemokratiska förening Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Birgitta Jönsson MOTION NR 4 ang. flyttningsbidrag till ungdomar/personer under 25 år Förordningen om flyttningsbidrag (1999:594) Arbetsmarknadsdepartementet. Ändrad: t.o.m. SFS 2006:282 Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till flyttningskostnader som sker av arbetsmarknadspolitiska skäl och bidraget får endast lämnas till den som har fyllt 25 år eller mer och flyttningsbidrag får inte lämnas till de som är under 25 år och detta är som regel ungdomar som är studerande eller arbetslösa. De har inte samma rättigheter som de som är över 25 år. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi i Norra Socialdemokratiska Föreningen i Landskrona: att att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att de ungdomar/personer skall få samma bidrag som lämnas till den som har fyllt 25 år, partidistriktskongressen antar motionen i sin helhet och sänder den vidare till partikongressen. Bjarne Andersen Landskrona arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Anders Karlsson MOTION NR 5 ang. bevara strejkrätten i nuvarande form Arbetsgivarens försök att ändra konflikträtten för oss arbetstagare måste tas på fullaste allvar. Fackföreningarnas första, största och det egentliga enda maktmedlet är strejk och strejkvarsel.

14 Så länge det finns lönearbete kommer det alltid att bli konflikter om hur höga lönerna skall vara och under vilka villkor vi skall jobba. Att förhandla bort vårt bästa vapen, strejkvapnet vore förödande för fackföreningsrörelsen. Över hela världen kämpar arbetande människor för att bygga upp fackföreningar, ofta kämpar de för sina fackliga organisationer med fara för livet. Att lägga ifrån sig vapen frivilligt kommer att bli förödande från en fackförenings sida. Strejkrätten tillhör medlemmarna att använda inte förhandla bort. Vi föreslår kongressen att besluta: att Socialdemokraterna verkar för att strejkrätten inte är förhandlingsbar utan behålls i nuvarande form eftersom strejkrätten är fackföreningarnas maktmedel i förhandlingar med arbetsgivarna. Jörn Jönsson Landskrona arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Anders Karlsson MOTION NR 6 ang. svenskarnas övertidsarbete Svenskarna jobbar mer än någonsin. Övertiden hittills i år motsvarar jobb. Borde det inte bli billigare att anställa fler i stället för att betala ut övertid? Samtidigt som fler kommer i arbete. Så här säger lagen i dag! Arbetsgivaren har rätt att beordra 200 timmar övertid per anställd och år men max 50 timmar per kalendermånad. Den som arbetar övertid har rätt till ersättning. (Hur mycket - regleras i kollektivavtalen). Vi föreslår: att den skånska socialdemokratiska distriktskongressen beslutar att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för att gränserna för övertidsarbete sänks med 50%. Håkan Björkenklev Irene Shane Klas Andersson Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens enskild. Christine Axelsson

15 MOTION NR 7 ang. ingen lönediskriminering pga ålder Socialdemokratin brukar kämpa för lika villkor och löner på arbetsmarknaden oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller klass. Som ung arbetare i ett LO-fackförbund arbetar man inte efter samma villkor eller löner som äldre, pga att avtalen är åldersdiskriminerande. Arbetsgivarna följer ofta kollektivavtalen till punkt och pricka. Som regel tjänar unga betydligt mindre än äldre på samma arbetsplats, trots att de utför samma arbete. Hade det varit en annan grupp i samhället som systematiskt hade tjänat mindre pga kön, etnisk tillhörighet eller klass hade vi reagerat betydligt kraftigare. Lika det oacceptabelt som det skulle vara att det i avtalen skulle stå att kvinnors lön ska vara 80 % av männens lön, lika o- acceptabelt är det att det i avtalen står att 18 åringar ska tjäna 80 % av vuxnas lön. Idag är detta verkligheten i alla fall i Hotell och restauranganställdas avtal. När man fyllt 18 år tjänar man 73kr/timmen, vilket är ca 80 % av den lön man får när man fyllt 20 som är 92kr/timmen. Dessutom är det inte en ungdomslön, utan ju yngre man är desto mindre tjänar man. När det gäller unga är det inte det arbete man utför, den kunskap man har eller ens arbetslivserfarenhet som avgör vilken lön man får, det är endast beroende på vilket personnummer man har. För att bekämpa åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden yrkar vi därför: att att att Socialdemokraterna i Skåne aktivt arbetar för att motverka skilda löneavtal pga ålder, Socialdemokraterna i Skåne gör ett uttalande i samband med kongressen gällande avskaffandet av ungdomslöner, motionen antas och skickas vidare för att behandlas på SAP:s ordinarie kongress. SSU Flamman och Innerstan Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens enskild. Christine Axelsson MOTION NR 8 ang. 6 timmars arbetsdag På många håll inom arbetarrörelsen hörs röster för att sänka arbetstiden till 30 timmar i veckan. Vinsterna med en sådan reform skulle vara stora. Idag har vi en situation där väldigt många människor inte arbetar p.g.a. av sjukskrivning, arbetslöshet o.s.v. Samtidigt är arbetstempot bland dem som arbetar högre än någonsin vilket leder till sjukdom och utbrändhet och en ond cirkel där de sysselsatta behöver arbeta ännu hårdare. En sänkning till 6 timmars arbetsdag skulle innebära en minskad ohälsa och en ökad arbetseffektivitet samtidigt som det skulle öppna arbetstillfällen för att ge fler människor sysselsättning. Ohälsans problem finns primärt i den offentliga sektorn men delar av den privatägda industrin har fått upp ögonen för möjlighet till tvåskift för att öka produktionen och därmed ut-

16 nyttja det fasta kapitalet bättre vid införande av 6 timmars arbetsdag. Det är motionärens åsikt att arbetarrörelsen bör verka aktivt för 6 timmars arbetsdag med bibehållen månadslön i god rörelsetradition. Vi kräver: att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar aktivt för införandet av 30 timmars arbetsvecka med bibehållen månadslön i Sverige. 30 timmars arbetsvecka ska i de allra flesta fall innebära 6 timmars arbetsdag. att partidistriktskongressen antar motionen i sin helhet och sänder den vidare till partikongressen, att SSU det Socialdemokratiska arbetarepartiet verkar aktivt för införandet av 30 timmars arbetsvecka med bibehållen månadslön i Sverige. Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens enskild. Christine Axelsson

17 B O S T Ä D E R MOTION NR 9 ang. en social bostadspolitik utveckla allmännyttan Bostaden är den mest centrala platsen för människan det är här man lever, äter, sover och tar hand om sina barn och sin familj. Det finns inte mycket annat som så präglar människans liv som var man bor. Det är få saker i livet som så direkt ger en signal om vem man är som var man bosatt sig. Därför måste alla bostäder och bostadsområden vara platser där det är gott att leva. Med en aktiv bostadspolitik genom bland annat de allmännyttiga bostadsföretagen har det svenska välfärdssamhället växt fram efter andra världskriget. Den ökade boendestandard de allmännyttiga bostadsbolagen medverkat till har människors livskvalitet ökat. Idag ser Sverige annorlunda ut jämfört med för 60 år sedan. En ny tid med nya krav kommer innebära förändringar också för bostadsföretagen. De kommunala bostadsföretagen arbetar på olika marknader och med skiftande förutsättningar. Tillgång till bostäder är nödvändig för att en kommun ska uppnå attraktionskraft och tillväxt men även som en central del i utvecklingen av välfärden. Den kommun som inte kan erbjuda bra bostäder till rimliga priser riskerar att gå miste om såväl arbetstillfällen som arbetskraft. Att äga bostadsföretag ger kommunerna möjligheter att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka kommunens utveckling. Därför ska mål och strategier utformas utifrån de lokala förhållandena. Grundläggande för goda bostadsområden är att människor trivs, att det är vackert och välskött, tryggt och säkert och att vardagslivet fungerar för alla som bor där. Boendet består idag inte bara av fyra väggar och ett tak. Det är så mycket mer än så. Det handlar om tillgång till service och tjänster och ett rimligt utbud av affärer och om att det finns bra kommunikationer och mötesplatser. Samtidigt är framtidens bostäder i huvudsak de bostäder som idag redan finns. Men framtidens hushåll kommer sannolikt att se annorlunda ut än hushållen gjorde när husen byggdes. Människors behov och intressen skiftar över tid såväl mellan människor och som mellan vilka faser i livet man är. Genom subventioner och investeringsstöd till produktion av hyreslägenheter, motsvarande den möjlighet till skuldränteavdrag som boende i andra upplåtelseformer har, har möjligheten till nybyggnation av hyresrätter ökats. Om hyresrätten ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ också i framtiden är det nödvändigt att neutraliteten återställs. Med anledning av ovanstående föreslår vi kongressen besluta: att allmännyttan ska vara föregångare att utnyttja förnyelsebar energi, att allmännyttan ska vara föregångare att utnyttja moderna miljötekniska lösningar, att kommunerna genom sina kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla särskilda boendeformer som till exempel seniorboende och studentboende,

18 att att att att att att allmännyttan har ett särskilt ansvar för att skapa bra boende för äldre med till exempel olika former av service, trygghetslösningar och mötesplatser, kommunala bostadsbolag i större utsträckning ska erbjuda möjlighet till inflytande och påverkan över sitt boende, allmännyttan aktivt bidrar till att skapa en bättre blandning av olika upplåtelseformer i städernas och kommunernas alla delar, allmännyttan aktivt medverkar till att köpa fastigheter och bygga nytt i områden där hyresrätten är underrepresenterad, genom lagstiftning förhindra kommuner att sälja ut eller omvandla kommunala bostadsbolag till bostadsrätter i de områden där hyresrätten är underrepresenterad, kommunala bostadsbolag ges möjligheten att fondera medel för framtida renoverings-, ombyggnads- eller investeringsbehov. Norra s-föreningen, Landskrona Landskrona arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Anders Karlsson MOTION NR 10 ang. att få till stånd fler bostäder Då det har börjat bli ont om bostäder både i större och mindre orter så tycker jag att det måste ske en ändring. När det på senare tid har byggts så är det oftast exklusiva områden som har prioriterats och s k vanligt folk har inte möjlighet att ens fundera på att bosätta sig där. Oftast så är det hög insats och dessutom hög hyra. Hur skall en ungdom som vill flytta hemifrån kunna hitta ett boende framöver, eller folk som har sjukpenning eller a-kassa osv. Jag menar att det måste till en politik som gör det möjligt att bygga billigare och att samhället tar sitt ansvar och ser till att människor kommer att kunna bo bra även i framtiden, annars har vi snart ett samhälle där människor får lita på att välvilliga människor som redan har ett boende låter bostadslösa bo i en liten skrubb. Härmed så yrkar jag: att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att det byggs billiga och bra bostäder så att vi undviker bostadslöshet framöver. Michael Nemeti Klippans arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Johan Pettersson

19 MOTION NR 11 ang. med hänsyn till rådande bostadssituation Med hänsyn till rådande bostadssituation föreslår vi: att SAP tar initiativ för en rättvisare och långsiktigare bostadspolitik, att SAP värnar om hyresrättens bevarande, att SAP verkar för inrättande av ett bostadsdepartement, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder till Skånes SAP-distrikts årskongress 2008 för behandling. Byggfackens s-fackklubb i Malmö Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommun enskild. Christine Axelsson MOTION NR 12 ang. konkurrens på lika villkor Den svenska kronans värde har varierat under det senaste århundradet. Hur kurserna stigit respektive sjunkit har man sett som både fördelar och nackdelar. Har man behövt köpa något när man varit utomlands har man ibland känt sig som en kung för att maten har varit så billig pga. av att den svenska kronan har stått i så hög kurs. Om man upplever det motsatta kanske inte man gläder sig i lika stor omfattning. För närvarande känns det väldigt olustigt på fastighetsmarknaden. Ett fritidshus i Sverige kan för en vanlig svensk kosta Sv. kronor. Om någon från vårt grannland Danmark fattar tycke för samma hus, erhåller de då huset för ett subventionerar pris, då de endast betalt danska kronor, eller får de betala lika mycket? Om kursen ändrar sig ännu mera, låt säga 100 danska kronor är värda 1000 svenska kronor, kommer de som skall betala för fritidshuset i svenska pengar fortfarande att betala svenska kronor och de som betalar i danska kronor att betala danska kronor. Med hänsyn till ovanstående bör det socialdemokratiska arbetarpartiet skyndsamt verka för: att det utvecklas ett system på den svenska fastighetsmarknaden som främjar konkurrens på lika villkor, att Sverige på nationell nivå bör motverka att markområden i s.k. fattiga länder köps upp och exploateras. Anders Westerlund Perstorps arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild. Ulrika Thulin

20 B R O T T O C H S T R A F F MOTION NR 13 ang. obstruktion vid vårdnad och umgänge med barn och påföljder för det Föräldrar till barn som har ingått avtal i Familjerätten eller Tingsrätten bryter ibland mot de ingångna avtalen utan att det finns påföljder för det i den svenska författningen. Om någon av föräldrarna bedriver umgängessabotage eller på annat vis försvårar att avtalet sköts ska det finnas en påföljd för det. Boendeföräldern ska kunna dömas till någon sorts påföljd om den ej medverkar till att umgänget blir av med barn. Umgängesföräldern ska även kunna dömas till någon sorts påföljd om den ej medverkar till att umgänget blir av med barn. När ett vårdnadsavtal har ingåtts ska det representera barnets bästa. Bryts vårdnadsavtal ska det finnas en påföljd för det. Om en förälder som bryter mot vårdnadsavtal är ej vite eller böter lämpliga påföljder eftersom det indirekt även drabbar barn. Jag yrkar att socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress beslutar: att det ska utredas om en lämplig påföljd vid obstruktion vid vårdnad och umgänge med barn. Stefan A. Johansson Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild. Ann Arleklo MOTION NR 14 ang. övervakningskameror på Pågatågsstationer Det har ofta förekommit skadegörelse på Pågatågsstationen i Tågarp. Tågarps socialdemokratiska förening är av den uppfattningen att det behövs övervakningskameror. Detta gäller alla Pågatågsstationer inom Skånes partidistrikt. Därför föreslår Tågarps socialdemokratiska förening Skånes partidistrikt: att antaga motionen och sända den vidare så att övervakningskameror blir uppsatta på Pågatågsstationerna. Detta kommer att minska skadegörelserna och öka säkerheten för tågresenärerna.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Lag och rätt. Normer, regler och lagar.

Lag och rätt. Normer, regler och lagar. Lag och rätt Normer, regler och lagar. Sverige en är rättsstat Rättssäkerhet: Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Med anledning av ovan anförda föreslår vi socialdemokraterna i skåne besluta

Med anledning av ovan anförda föreslår vi socialdemokraterna i skåne besluta Landskrona 2010-01-05 Återinför apoteksmonopolet Nu är det klart med utförsäljningen av apoteken som tillhört det statliga apoteksmonopol som funnits sedan 1971. Den tiden är nu förbi. Nu kan borgarna

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Politisk information i skolan

Politisk information i skolan Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer