MOTIONER. Distriktskongressen Socialdemokraterna i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTIONER. Distriktskongressen 2008. Socialdemokraterna i Skåne"

Transkript

1 MOTIONER Distriktskongressen 2008 Socialdemokraterna i Skåne

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID NR ARBETSMARKNAD 1 ang opolitisk arbetsgivarorganisation 1 2 ang arbetslöshetens historia, ideologiska teorier, orsaker och lösningar till den 2 3 ang Arbetsförmedlingen 4 4 ang flyttningsbidrag till ungdomar/personer under 25 år 5 5 ang bevara strejkrätten i nuvarande form 5 6 ang svenskarnas övertidsarbete 6 7 ang ingen lönediskriminering pga ålder 7 8 ang 6 timmars arbetsdag 7 BOSTÄDER 9 ang en social bostadspolitik utveckla allmännyttan 9 10 ang att få till stånd fler bostäder ang med hänsyn till rådande bostadssituation ang konkurrens på lika villkor 11 BROTT OCH STRAFF 13 ang obstruktion vid vårdnad och umgänge med barn och påföljder för det ang övervakningskameror på Pågatågsstationer ang hatbrott och graderade påföljsskalor hotar yttrandefriheten ang användning av övervakningssystem ang antalet ouppklarade brott måste minska ang lagstifta om meddelarskydd i entreprenader 16

3 ENERGI 19 ang optimal teoretisk elproduktion med befintlig vindkraftteknik i Sverige ang ny utvärdering av kärnkraften, kärnkraftsforskning, härdsmälta, torium ang klimathot eller en nära energikris? ang har basindustrierna konkurrenskraftiga villkor och säkerhet för sin elförsörjning ang svenska satsningen på etanol och etanolbilar bör avbrytas omedelbart ang EU:s energisäkerhet är ett energiproblem som är mycket nära ang etanol är ingen uthållig framtidslösning och är en politisk bubbla ang EROEI (Energy returned on Energy invested) energi in energi ut ang om livsmedelssystemets eget drivmedelsbehov kan täckas med bioenergi ang solceller på offentliga byggnader 37 EU OCH INTERNATIONELLT 29 ang varför är planen om ett självständigt Kosovo problematisk? ang avskaffa enprocentmålet i biståndet, biståndet, livsmedelsbistånd, Sida och ang Sverige ut ur Afghanistan ang all folks frihet hela världens fred, självständighet åt Kurdistan ang strategi inför EU:s budgetöversyn ang strategi inför EU:s budgetöversyn ang globaliseringen och EU ang globaliseringen och EU ang ett nytt fördrag för EU ang ett nytt fördrag för EU ang har EU någon trovärdighet längre, efter överenskommelse om ramarna ang Förenta staternas Europa ang om det sociala EU ang det sociala EU 55

4 43 ang distriktets EU-arbete ang distriktets EU-arbete 57 JÄMSTÄLLDHET 45 ang likhet inför lagen eller kvinnorabatt för kvinnor och vad beror kvinnorabatten ang översyn av jämställdhetslagen 59 MILJÖ OCH JORDBRUK 47 ang utarbeta en vision för ett hållbart Skåne ang demokratisera beslut som rör vår miljö ang kortare transportsträckor av slaktdjur ang kraftigt stigande spannmålspriser i världen ger en oundviklig kraftig pris ang konstgödning och konstgödsel ang förs det en balanserad debatt om temperatur och klimatförändringar? ang befolkningstillväxt och arealbehov ang pesticider ang ett skifte från oljan till bioenergi från gröna sektorn, jordbruket och 75 ORGANISATION 56 ang låt medlemmarna välja sina ledare ang val av partiordförande ang val av partiordförande ang stärk arbetarekommunernas ställning inför distriktskongressernas ang konsten att tänka fritt, självständigt, kritiskt, vetenskapligt och objektivt ang kommunikation, förståelse, ledarskap, respekt och handling inom s ang folkhemsbegreppet ska återvinnas och skrivas in i det socialdemokratiska ang studier i SAP 102

5 64 ang att flytta partidistriktets expedition till Backagården, Höör ang pengar till verksamhet eller fasta kostnader ang partiavgiften ang servicen från partidistriktet ang en socialdemokratisk strategi för Öresundsregionen ang EU-bidrag 106 SJUKVÅRD, OMSORG, FOLKHÄLSA 70 ang är svensk sjukvård ojämlik och därmed odemokratisk? Får de med låga ang varför är det nästen tre gånger fler kvinnor än män som är långtidssjukskrivna ang varför har utskrivningen av antidepressiva medel till ungdomar ökat så kraftigt ang män och kvinnor behandlas olika inom sjukvården, den är ojämställd och ang tandvård ang tandvård ang att sjukvårdens finaste uppgift ska vara att hålla folk friska ang ortopedtekniska vårdens betydelse och värde ang strategi för våldsutsatta kvinnor ang äldrepolitiken i centrum inför ang ge lagligt skydd till äldre och deras anhöriga vid biståndsbedömning ang förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt ang ungdomspsykiatri ang en särskild mottagning för våldtäktsoffer 121 SKATTER 84 ang arbetsgivareavgifter ang biogas är det hållbara alternativet när det gäller bränsle för transportsektorn ang ta bort produktionsskatten (effektskatten) på kärnkraft 123

6 87 ang fastighetsskatt, reavinstbeskattning vid försäljning av fastighet och rätten ang den framtida fastighetsskatten 125 SOCIAL/SOCIALFÖRSÄKRINGAR 89 ang barnens bästa i centrum vid vårdnadstvister ang pensioner ang a-kassa ang arbetslöshetskassans framtida innehåll ang diskriminering av visstidsanställda ang trafikskadade arbetarbarn missgynnas vid ersättning i trafikskadeärende ang Sveriges demografi, välfärd, arbetsmarknad och ålderschocken som väntar ang inför ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem i Sverige som bygger på samma ang föräldraförsäkringen ang pappadagar ang rätt till sjukpenning 140 TRAFIK, KOMMUNIKATION 100 ang färdtjänsten ang obevakade järnvägsövergångar i små samhällen ang avgifter i Skånetrafiken ang ett jämställt transportsystem ang ökade lastbilstransporter ang kollektivtrafiken ang studentrabatt ang studentrabatt ang gör kollektivtrafiken mer attraktiv ang riksväg 23, förbindelse mellan norra Skåne och Malmö/Lundaregionen 149

7 110 ang en fast förbindelse för en stark Öresundsregion ang infrastruktur i nordöstra Skåne vägar och kommunikationer 150 UTBILDNING 112 ang livslångt lärande ang att införa grundläggande arbetsmiljöutbildning i högstadiet ang gymnasieutbildning ang låt kommunerna själva fatta beslut om nyetablering av friskolor ang privat skolverksamhet ang bättre kontroll av kvaliteten på universitets- och högskoleutbildningar ang Bolognaprocessen och en höjning av taket till 240 veckors studielån ang gymnasieelever som handelsvara ang gymnasieskolan ang pedagogiska uppdrag ang Tages stora oro ang vad är det som betygsättes i vårt samhälle? ang svenska som vetenskapsspråk 162 VÄLFÄRD 125 ang privata alternativ ang förbättra den offentliga sektorn ang grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar 165 ÖVRIGT 128 ang nämndemän i Sverige speglar ej befolkningen. Inför en pool med ang förbjud tidelag (sexuellt umgänge med djur), innehav och förmedling av ang förbjud sexuellt umgänge med djur förbjud tidelag 171

8 131 ang om borttagande av mynt i pengsystemet ang återbetalning av medel som utbetalades av Bankakuten ang huvudmannaskapet för Livsmedelsverket ang mjukvarupatent ang inför republik ang avskaffa upphandlingen av äldreomsorgen ang tjänstesektorn ang kommunernas ansvar för emottagande av ensamkommande flyktingbarn ang värnplikt ang konstnärer måste börja arbeta ang inventering och dokumentering av arbetarkonsten ang utarbeta en vision för en utvecklad regional demokrati ang regional upphandling, kontroll och uppföljning ang en tredjedel av kostnaden i alla byggprojekt är byggfel och slöseri ang allemansrätt för offentliga mötesplatser ang huvudmannaskapet för begravningsenheten i kommunerna ang kollektivavtal vid offentlig upphandling 191

9 ARBETSMARKNAD MOTION NR 1 ang. opolitisk arbetsgivarorganisation Socialdemokratin och fackens främsta motståndare, förutom det Moderata Samlingspartiet, är Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är inte bara LO fackens motståndare i förhandlingarna om kollektivavtal, utan också Landsorganisationens och det socialdemokratiska partiets främsta ideologiska motståndare på det politiska planet. Man försöker på olika sätt påverka samhällets olika nivåer och inriktningar. Genom en rad stiftelser och genom tankesmedjan Timbro för man fram de klassiska liberala åsikterna i det svenska samhället bildades Stiftelsen Fritt Näringsliv av Svenskt Näringsliv som samtidigt sköt till 300 miljoner kronor. 1 Stiftelsen Fritt Näringsliv syfte är att att fungera som såddkapitalist dvs. att anslå medel till nystartade verksamheter med en inriktning som står i överensstämmelse med 2 stiftelsens syfte. Man bedriver främst sin verksamhet i Timbros namn. 3 En organisation Stiftelsen Fritt näringsliv har stött är Centrum för Rättvisa. Under perioden 2002 till 2004 fick Centrum för rättvisa stöd av stiftelsen. 4 Centrum för Rättvisa har i sin tur understött salladsbaren Wild n Fresh, som har varit i konflikt med Hotell och restaurangfacket (HTF), genom att finansiera en jämförelse mellan Wild'n Fresh personalavtal och kollektivavtalet som Appelgren [Anmärkning: Ägaren] inte vill skriva under. 5 Svenskt Näringsliv har även själva direkt understött företag som legat i konflikt med facken trots att företaget inte är medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv gav ekonomisk garanti för ombudskostnader på kronor till det lettiska företaget Laval und Partneris i det pågående fallet i Arbetsdomstolen En del band till de Moderata Samlingspartiet kan också finnas. Verkställande direktör (VD) är Urban Bäckström, som har ett förflutet inom moderaterna som bl.a. chefsekonom för partiet och statssekreterare åt Bo Lundgren under regeringen Bildt. Andra moderater inom organisationen är styrelseledamoten Ulf Adelsohn 7, som varit ordförande i Moderata Samlingspartiet under perioden , och kommunikationschefen Tove Lifvendahl, som tidigare varit ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. (MUF) [9] 9 För att finansiera sin verksamhet använder sig Svenskt Näringsliv av de medlemsavgifter man får in från de företag som är med i Svenskt Näringsliv. De statliga bolagen finns bland de fö- 1 Svenskt Näringslivs årsredovisning för Stiftelsen Fritt Näringsliv uppdrag. 3 Ibid. 4 Stiftelsen Fritt Näringsliv hemsida / Verksamhet 5 Dagens Nyheter, Advokatbyrå granskar salladsbarens avtal, / Centrum för rättvisas hemsida, Utredning av anställningsvillkor vid Wild'n Fresh, Svenskt Näringsliv hemsida, till lettiskt byggföretag, / Verksamhetsberättelse och årsredovisning Svenskt Näringslivs verksamhetsberättelse och årsredovisning för Nationalencyklopedin. 9 MUF:s medlemstidning Blått, #

10 retag som är med i Svenskt Näringsliv. Detta är oacceptabelt. De borde därför gå ur och bilda en egen arbetsgivarorganisation som endast bedriver förhandlingar med facket om anställningsvillkor och inte med att pumpa in pengar i opinionsbildning. Detta skulle inte på något sätt vara konstigt då de statligt ägda företagen efter ett utträde 1971 ur Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) verkade under Statsföretagens förhandlingsorganisation (SFO) för att 1990 återgå som medlemmar i SAF. Genom att de statliga bolagen verkar i egen flagg minskar vi Svenskt Näringslivs inkomster och styrka och stärker arbetarrörelsens. Därför yrkar jag: att Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti skall verka för att de statliga bolagen bryter sig loss från Svenskt Näringsliv och bildar en opolitisk arbetsgivarorganisation, att Helsingborgs arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar vidare motionen för behandling på så väl partidistriktets kongress som partikongressen. Martin Tunström Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Ann Arleklo MOTION NR 2 ang. arbetslöshetens historia, ideologiska teorier, orsaker och lösningar till den Under antikens slavsamhälle och medeltidens feodalism så fanns inte arbetslöshet. Slavar och livegna kunde vara undersysselsatta men inte arbetslösa. I de kommunistiska ekonomierna så fanns det inte heller någon arbetslöshet. Alla hade ett arbete även om de inte hade något att göra på sin arbetsplats. Det är främst inom en fri marknadsekonomi som lönearbetare kan vara arbetslösa. Denna typ av arbetslöshet blir först ett problem i städerna under senmedeltiden. Arbetslöshetsuppror börjar förekomma under 1300-talet. Arbetslöshet förklarades med att de arbetslösa själva var orsaken till den och bekämpades med arbetsplikt, tvångsarbete, lagar mot tiggeri etc. Först på 1700-talet började synen på arbetslöshet att förändras. Klassiska liberaler ansåg arbetslöshet bero på statlig inblandning. Det är först under 1900-talet som mera vetenskapliga undersökningar av arbetslöshet och politiska åtgärder mot den har ägt rum. Man har identifierat fem olika orsaker till arbetslöshet. Säsongsarbetslöshet var till exempel förr vanligt i byggsektorn där arbetslösheten var större på vintern. Friktionsarbetslöshet innebär att det tar en viss tid för arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra och informera sig om varandra. Ju större omsättningen och förändringarna är på arbetsmarknaderna, desto större friktionsarbetslöshet. Strukturarbetslöshet innebär att de potentiella arbetarna saknar nödvändig utbildning eller bor på fel ställe eller liknande hinder.

11 Den klassiska arbetslöshetsteorin säger att om reallönenivån är för hög så rubbas balansen mellan total arbetskraftefterfrågan och det totala arbetskraftsutbudet. Enkelt uttryckt så har arbetsgivarna inte råd att anställa alla om lönerna hos de som redan har arbete är för höga. Den keynesianska arbetslöshetsteorin säger tvärtom att arbetslöshet beror på sänkta löner eller ökat sparande. Om lönerna sänks eller om sparandet ökar så minskar den totala efterfrågan i ekonomin och därmed också den totala arbetskraftefterfrågan. Detta är inte en självkorrigerande mekanism utan lönerna måste höjas och/eller sparandet minskas med demokratiska och/eller fackliga åtgärder. Annars förblir det en hög arbetslöshet. Både klassisk arbetslöshet och keynesiansk arbetslöshet kan vara verkande orsaker till arbetslöshet men givetvis inte samtidigt. Att teorierna verkar vara varandras motsatser innebär bara att de inte kan gälla samtidigt, vilket de övriga orsakerna kan. I praktiken förekommer nästan aldrig klassisk arbetslöshet medan keynesiansk arbetslöshet däremot är den allra vanligaste orsaken till arbetslöshet. Det finns dessutom en socialistisk teori om arbetslösheten enligt vilken arbetslöshet är en medveten strategi för att splittra arbetarklassen, försvaga facket och hålla lönerna nere och vinstnivåerna uppe. Detta är inte samma sak som den keynesianska teorin. Enligt den keynesianska förklaringen så orsakar lägre löner och högre vinster arbetslöshet medan den socialistiska förklaringen tvärtom säger att arbetslöshet orsakar lägre löner och högre vinster. Den socialistiska förklaringen är egentligen inte en ekonomisk teori utan en politisk konspirationsteori. Den borgerliga motsvarigheten är de ekonomiska teorier som säger att arbetslösheten genom politiska metoder måste hållas på en viss nivå till exempel för att inflationen inte ska skena iväg. Arbetslösheten anses då hålla lönerna nere vilket ska motverka inflation. Ett problem med sådana teorier är att löneökningar är en av de minst viktiga orsakerna till inflation. Intressant är dock att teorierna säger att arbetslöshet delvis är något som orsakas av en medvetet förd politik. Hur hög är då arbetslösheten? Enkelt uttryckt så är drygt 20 % eller drygt en miljon människor icke-sysselsatta i Sverige. Det finns dock flera aspekter av detta. Vad som är arbete definieras olika liksom även vad som är arbetslöshet. Alla människor är nyttiga såväl för sig själva som för andra. Sitter du i fängelse så ger du till exempel fångvaktarna arbete. Långt ifrån allt av detta kallas dock arbete. Detta gör det även svårt att jämföra statistik från olika länder. Av Sveriges 9 miljoner medborgare är knappt hälften, 4,4 miljoner, löneanställda eller egenföretagare. 3,8 miljoner är barn, studerande eller ålderspensionärer. Sedan återstår drygt en miljon människor som är ams-sysselsatta, sjuka, förtidspensionerade eller öppet arbetslösa. Den öppna arbetslösheten har minskat under slutet av 1990-talet och 2000-talet dock i hög grad beroende på att de arbetslösa istället har blivit långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Att arbetslösheten ökade i början av 90-talet berodde dels på en internationell lågkonjunktur men också på att många offentliganställda avskedades. Vi har 2007 lägre sysselsättningsgrad än vi hade 1975.

12 I arbetslöshetspolitiken idag ingår att vidareutbilda och omskola den arbetslösa arbetskraften, men även att hålla bidragen låga, kräva beredvillighet att ta vilka jobb som helst och att flytta långt. Åtgärder skulle bara fungera tillfredställande om arbetslösheten i hög grad berodde på de arbetslösa själva, och det tror jag inte att den gör. Tvärtom tror jag inte att vi har varken medeltida eller klassisk arbetslöshet i Sverige idag, utan troligen keynesiansk arbetslöshet. Vidareutbildning och omskolning är bra, men minst lika bra vore att återanställa lika många som har avskedats från offentliga sektorn. Att höja existensminimum, socialbidragen etc. vore också åtgärder som skulle främja inte bara lägre arbetslöshet, utan även lägre inflation och högre tillväxt. Jag yrkar att socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress beslutar: att minst lika många som har avskedats från den offentliga sektorn ska återanställas inom den eller inom entreprenadföretag som verkar inom området, att existensminimum ska höjas, att normen för socialbidragen ska höjas. Stefan A. Johansson Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild. Ann Arleklo MOTION NR 3 ang. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen uppgift är att anvisa arbetstillfällen till arbetslösa eller utbildning om så behövs. Arbetsförmedlingen skall inte unna tvinga arbetslösa att ta arbete i ett annat land. Arbetsförmedlingen skall bara upplysa om sådana arbeten. Det är förbundet med stor omställning att ta ett arbete i ett annat land, språkligt, ekonomiskt och socialt. Ett konkret fall: En timanställd kvinnlig okvalificerad arbetare blev av arbetsförmedlingen anmodad att söka ett likställt arbete i Danmark. Den arbetssökande är av polsk härkomst, ålder 51 år, har vissa svårigheter m4ed svenska språket. Med utgångspunkt från detta ser man att den arbetssökande är utsatt för ett stort språkligt och socialt tryck, även ekonomiskt, så tillsvida att vid ett nekande kan den arbetssökande förlora sin a kassa. Vid en anställning är det de danska arbetsmarknadsreglerna som gäller och dessa skiljer sig avsevärt från de svenska. Skulle anställningen upphöra är det den danska arbetsförmedlingen som den friställde är underställd och ersättning från a kassan kan inte betalas ut till en person som inte bor i landet.

13 Därför föreslår Tågarps S förening: att arbetsförmedlingen skall enbart få rätt att rapportera nekande jobbanbud i Sverige till a-kassan, att arbetsförmedlingen skall enbart upplysa om lediga arbeten i annat land utan tvång. Tågarps Socialdemokratiska förening Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Birgitta Jönsson MOTION NR 4 ang. flyttningsbidrag till ungdomar/personer under 25 år Förordningen om flyttningsbidrag (1999:594) Arbetsmarknadsdepartementet. Ändrad: t.o.m. SFS 2006:282 Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till flyttningskostnader som sker av arbetsmarknadspolitiska skäl och bidraget får endast lämnas till den som har fyllt 25 år eller mer och flyttningsbidrag får inte lämnas till de som är under 25 år och detta är som regel ungdomar som är studerande eller arbetslösa. De har inte samma rättigheter som de som är över 25 år. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi i Norra Socialdemokratiska Föreningen i Landskrona: att att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att de ungdomar/personer skall få samma bidrag som lämnas till den som har fyllt 25 år, partidistriktskongressen antar motionen i sin helhet och sänder den vidare till partikongressen. Bjarne Andersen Landskrona arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Anders Karlsson MOTION NR 5 ang. bevara strejkrätten i nuvarande form Arbetsgivarens försök att ändra konflikträtten för oss arbetstagare måste tas på fullaste allvar. Fackföreningarnas första, största och det egentliga enda maktmedlet är strejk och strejkvarsel.

14 Så länge det finns lönearbete kommer det alltid att bli konflikter om hur höga lönerna skall vara och under vilka villkor vi skall jobba. Att förhandla bort vårt bästa vapen, strejkvapnet vore förödande för fackföreningsrörelsen. Över hela världen kämpar arbetande människor för att bygga upp fackföreningar, ofta kämpar de för sina fackliga organisationer med fara för livet. Att lägga ifrån sig vapen frivilligt kommer att bli förödande från en fackförenings sida. Strejkrätten tillhör medlemmarna att använda inte förhandla bort. Vi föreslår kongressen att besluta: att Socialdemokraterna verkar för att strejkrätten inte är förhandlingsbar utan behålls i nuvarande form eftersom strejkrätten är fackföreningarnas maktmedel i förhandlingar med arbetsgivarna. Jörn Jönsson Landskrona arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Anders Karlsson MOTION NR 6 ang. svenskarnas övertidsarbete Svenskarna jobbar mer än någonsin. Övertiden hittills i år motsvarar jobb. Borde det inte bli billigare att anställa fler i stället för att betala ut övertid? Samtidigt som fler kommer i arbete. Så här säger lagen i dag! Arbetsgivaren har rätt att beordra 200 timmar övertid per anställd och år men max 50 timmar per kalendermånad. Den som arbetar övertid har rätt till ersättning. (Hur mycket - regleras i kollektivavtalen). Vi föreslår: att den skånska socialdemokratiska distriktskongressen beslutar att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för att gränserna för övertidsarbete sänks med 50%. Håkan Björkenklev Irene Shane Klas Andersson Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens enskild. Christine Axelsson

15 MOTION NR 7 ang. ingen lönediskriminering pga ålder Socialdemokratin brukar kämpa för lika villkor och löner på arbetsmarknaden oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller klass. Som ung arbetare i ett LO-fackförbund arbetar man inte efter samma villkor eller löner som äldre, pga att avtalen är åldersdiskriminerande. Arbetsgivarna följer ofta kollektivavtalen till punkt och pricka. Som regel tjänar unga betydligt mindre än äldre på samma arbetsplats, trots att de utför samma arbete. Hade det varit en annan grupp i samhället som systematiskt hade tjänat mindre pga kön, etnisk tillhörighet eller klass hade vi reagerat betydligt kraftigare. Lika det oacceptabelt som det skulle vara att det i avtalen skulle stå att kvinnors lön ska vara 80 % av männens lön, lika o- acceptabelt är det att det i avtalen står att 18 åringar ska tjäna 80 % av vuxnas lön. Idag är detta verkligheten i alla fall i Hotell och restauranganställdas avtal. När man fyllt 18 år tjänar man 73kr/timmen, vilket är ca 80 % av den lön man får när man fyllt 20 som är 92kr/timmen. Dessutom är det inte en ungdomslön, utan ju yngre man är desto mindre tjänar man. När det gäller unga är det inte det arbete man utför, den kunskap man har eller ens arbetslivserfarenhet som avgör vilken lön man får, det är endast beroende på vilket personnummer man har. För att bekämpa åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden yrkar vi därför: att att att Socialdemokraterna i Skåne aktivt arbetar för att motverka skilda löneavtal pga ålder, Socialdemokraterna i Skåne gör ett uttalande i samband med kongressen gällande avskaffandet av ungdomslöner, motionen antas och skickas vidare för att behandlas på SAP:s ordinarie kongress. SSU Flamman och Innerstan Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens enskild. Christine Axelsson MOTION NR 8 ang. 6 timmars arbetsdag På många håll inom arbetarrörelsen hörs röster för att sänka arbetstiden till 30 timmar i veckan. Vinsterna med en sådan reform skulle vara stora. Idag har vi en situation där väldigt många människor inte arbetar p.g.a. av sjukskrivning, arbetslöshet o.s.v. Samtidigt är arbetstempot bland dem som arbetar högre än någonsin vilket leder till sjukdom och utbrändhet och en ond cirkel där de sysselsatta behöver arbeta ännu hårdare. En sänkning till 6 timmars arbetsdag skulle innebära en minskad ohälsa och en ökad arbetseffektivitet samtidigt som det skulle öppna arbetstillfällen för att ge fler människor sysselsättning. Ohälsans problem finns primärt i den offentliga sektorn men delar av den privatägda industrin har fått upp ögonen för möjlighet till tvåskift för att öka produktionen och därmed ut-

16 nyttja det fasta kapitalet bättre vid införande av 6 timmars arbetsdag. Det är motionärens åsikt att arbetarrörelsen bör verka aktivt för 6 timmars arbetsdag med bibehållen månadslön i god rörelsetradition. Vi kräver: att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar aktivt för införandet av 30 timmars arbetsvecka med bibehållen månadslön i Sverige. 30 timmars arbetsvecka ska i de allra flesta fall innebära 6 timmars arbetsdag. att partidistriktskongressen antar motionen i sin helhet och sänder den vidare till partikongressen, att SSU det Socialdemokratiska arbetarepartiet verkar aktivt för införandet av 30 timmars arbetsvecka med bibehållen månadslön i Sverige. Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens enskild. Christine Axelsson

17 B O S T Ä D E R MOTION NR 9 ang. en social bostadspolitik utveckla allmännyttan Bostaden är den mest centrala platsen för människan det är här man lever, äter, sover och tar hand om sina barn och sin familj. Det finns inte mycket annat som så präglar människans liv som var man bor. Det är få saker i livet som så direkt ger en signal om vem man är som var man bosatt sig. Därför måste alla bostäder och bostadsområden vara platser där det är gott att leva. Med en aktiv bostadspolitik genom bland annat de allmännyttiga bostadsföretagen har det svenska välfärdssamhället växt fram efter andra världskriget. Den ökade boendestandard de allmännyttiga bostadsbolagen medverkat till har människors livskvalitet ökat. Idag ser Sverige annorlunda ut jämfört med för 60 år sedan. En ny tid med nya krav kommer innebära förändringar också för bostadsföretagen. De kommunala bostadsföretagen arbetar på olika marknader och med skiftande förutsättningar. Tillgång till bostäder är nödvändig för att en kommun ska uppnå attraktionskraft och tillväxt men även som en central del i utvecklingen av välfärden. Den kommun som inte kan erbjuda bra bostäder till rimliga priser riskerar att gå miste om såväl arbetstillfällen som arbetskraft. Att äga bostadsföretag ger kommunerna möjligheter att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka kommunens utveckling. Därför ska mål och strategier utformas utifrån de lokala förhållandena. Grundläggande för goda bostadsområden är att människor trivs, att det är vackert och välskött, tryggt och säkert och att vardagslivet fungerar för alla som bor där. Boendet består idag inte bara av fyra väggar och ett tak. Det är så mycket mer än så. Det handlar om tillgång till service och tjänster och ett rimligt utbud av affärer och om att det finns bra kommunikationer och mötesplatser. Samtidigt är framtidens bostäder i huvudsak de bostäder som idag redan finns. Men framtidens hushåll kommer sannolikt att se annorlunda ut än hushållen gjorde när husen byggdes. Människors behov och intressen skiftar över tid såväl mellan människor och som mellan vilka faser i livet man är. Genom subventioner och investeringsstöd till produktion av hyreslägenheter, motsvarande den möjlighet till skuldränteavdrag som boende i andra upplåtelseformer har, har möjligheten till nybyggnation av hyresrätter ökats. Om hyresrätten ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ också i framtiden är det nödvändigt att neutraliteten återställs. Med anledning av ovanstående föreslår vi kongressen besluta: att allmännyttan ska vara föregångare att utnyttja förnyelsebar energi, att allmännyttan ska vara föregångare att utnyttja moderna miljötekniska lösningar, att kommunerna genom sina kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla särskilda boendeformer som till exempel seniorboende och studentboende,

18 att att att att att att allmännyttan har ett särskilt ansvar för att skapa bra boende för äldre med till exempel olika former av service, trygghetslösningar och mötesplatser, kommunala bostadsbolag i större utsträckning ska erbjuda möjlighet till inflytande och påverkan över sitt boende, allmännyttan aktivt bidrar till att skapa en bättre blandning av olika upplåtelseformer i städernas och kommunernas alla delar, allmännyttan aktivt medverkar till att köpa fastigheter och bygga nytt i områden där hyresrätten är underrepresenterad, genom lagstiftning förhindra kommuner att sälja ut eller omvandla kommunala bostadsbolag till bostadsrätter i de områden där hyresrätten är underrepresenterad, kommunala bostadsbolag ges möjligheten att fondera medel för framtida renoverings-, ombyggnads- eller investeringsbehov. Norra s-föreningen, Landskrona Landskrona arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Anders Karlsson MOTION NR 10 ang. att få till stånd fler bostäder Då det har börjat bli ont om bostäder både i större och mindre orter så tycker jag att det måste ske en ändring. När det på senare tid har byggts så är det oftast exklusiva områden som har prioriterats och s k vanligt folk har inte möjlighet att ens fundera på att bosätta sig där. Oftast så är det hög insats och dessutom hög hyra. Hur skall en ungdom som vill flytta hemifrån kunna hitta ett boende framöver, eller folk som har sjukpenning eller a-kassa osv. Jag menar att det måste till en politik som gör det möjligt att bygga billigare och att samhället tar sitt ansvar och ser till att människor kommer att kunna bo bra även i framtiden, annars har vi snart ett samhälle där människor får lita på att välvilliga människor som redan har ett boende låter bostadslösa bo i en liten skrubb. Härmed så yrkar jag: att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att det byggs billiga och bra bostäder så att vi undviker bostadslöshet framöver. Michael Nemeti Klippans arbetarekommun har beslutat att insända motionen som arbetarekommunens egen. Johan Pettersson

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer