SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN"

Transkript

1 4 nr 2010 årgång 103 Glad Sommar! LEDARE: BOKSLUT SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 1

2 LEDARE. BOKSLUT Christer Lindvall, vd, SFBF. När jag nu sätter mig ner för att skriva min sista ledare, som anställd och verkställande direktör i SFBF sedan 32 år tillbaka, far det många tankar både positiva och negativa genom mitt huvud. Det positiva speglar sig främst i att jag fått företräda er, mina kollegor och har fått syssla med frågor som legat och som fortfarande ligger mig varmt om hjärtat medlemmarna och sjöbefälens bästa. Jag hade nog haft svårt att arbeta fackligt för andra grupper, då yrkesfrågorna har betytt mest för mig, såsom arbetsmiljö, sjösäkerhet, miljöskydd och sociala frågor samt löner och allmänna anställningsvillkor. När jag invaldes i föreningens centralstyrelse på 70-talet och fortfarande seglade som befälhavare i Svea/Silja, var en av de frågor, som jag drev; en sammanslagning av SFBF med dåvarande Svenska Maskinbefälsförbundet, numera Sjöbefälsförbundet. Det blev dock inget positivt gensvar då från föreningen. Både SFBF och SMBF arbetade dock något så när i samma riktning och samarbetet ökade under våra år i SALF/Ledarna för att sedan försämras, när SFBF lämnade Ledarna och SMBF/ Sjöbefälsförbundet blev kvar. Nu så här tolv år efteråt har båda organisationerna tagit ett kongressbeslut på att arbeta för en sammanslagning. I ett första steg mot ett vidare samarbete, som förhoppningsvis skall leda till en fusion, bildades Sjöbefälskartellen den 26 maj, en ideell förening, med klara riktlinjer om hur förhandlingssamarbetet skall ske. Detta innebär också att vi redan nu kan vi börja rationalisera arbetet genom att vi företräder varandra, framför allt i förhandlingsarbetet. Detta är enligt mitt förmenande ett stort historiskt steg framåt mot en gemensam organisation för allt sjöbefäl. Här vill jag verkligen personligen önska lycka till. Speciellt med så många viktiga frågor på agendan nu och då framförallt frågan om en framtida svensk sjöfartspolitik, då är det viktigt att vi står enade. Det negativa under årens lopp har inte enbart varit en minskande svensk handelsflotta med ett mindre antal befäl här hemma seglande under svensk flagg. Det som oroar mig mer är det alltmer minskande intresset från politiker, departement och andra beslutsfattare för en konkurrenskraftig handelsflotta med kompetent personal under svensk flagg. Den nu, förhoppningsvis, genomgångna finanskrisen tillsammans med bristande vilja, kunskap och förståelse från statsmakternas sida har fått ödesdigra konsekvenser för den svenska sjöfarten. Rederierna flaggar ut sina fartyg för att uppnå bättre konkurrensfördelar och bättre lönsamhet, påhejade av sina långivare. De nyutexaminerade sjöbefälen flyr ut ur landet för att i en del fall få ihop tid för sina behörigheter samt för att få jobb som juniorbefäl. Detta gäller även det mer erfarna och specialutbildade befälet. Här på den internationella marknaden är de mer än välkomna, då det fortfarande råder en besvärande befälsbrist runt om i världen trots krisen. Vissa beräkningar som gjorts visar att ca 3400 behöriga svenska befäl befinner sig utomlands inom internationella sjöfartsnäringen. Skall vi få dessa tillbaka måste vi skapa system så att de kan bo kvar i Sverige med sina familjer under rimliga sociala förhållanden. Vad har då den svenska regeringen gjort? Man (läs Åsa Torstensson på Näringsdepartementet) har bland annat tillsatt tre utredningar, av vilka två lämnat sina rapporter till Näringsdepartementet och vi skall lämna svar på dessa i slutet av augusti. Den första rapporten är en studie över det framtida rekryteringsbehovet till sjöfarten: Handlingsplan för ökad rekrytering av personal till Sjöfartssektorn (SjöV ) Enligt föreningens uppfattning är denna helt överflödig i nuvarande situation. Vi har ett stort överskott av sökande till utbildningarna, även om det skulle behövas lite fler maskinbefäl. Det stora problemet är dock nästa steg. Det fattas praktikplatser för studenter samt eventuella restpraktikplatser efter avslutad examen. Sedan är det också bristen på jobb efter erhållen behörighet. Jag har också efterhört om det råder personalbrist på andra områden inom klustret. Så verkar dock inte vara fallet idag. Naturligtvis kommer det att på sikt att bli en brist på kompetent personal inom näringen med sjöbakgrund med nuvarande politik. Det löser man inte med enbart ett större intag till sjöfartshögskolorna. Det är skrämmande att politiker, andra beslutsfattare och redare lockar in ungdomar med fagra löften till en utbildning de inte kan slutföra på grund av bristande vilja och resurser. Dessutom med stora svårigheter att få jobb i Sverige. I andra sammanhang skulle detta kallas för lurendrejeri. Från föreningens sida upplyser vi studenterna om detta på våra informationsmöten och > 2 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

3 > FACKLIG GRUNDKURS SFBF OCH SBF HÅLLER EN GEMENSAM FACKLIG GRUNDKURS UNDER VECKA 46. MER INFORMATION OM EXAKT DATUM OCH ANMÄLAN KOMMER I NAUTISK TIDSKRIFT NR 5 OCH PÅ rekommenderar dem att lämna Sverige efter avslutad utbildning. Den andra rapporten är: Tillväxtanalys rapport om Sveriges sjöfartssektor (Tillväxtanalys dnr: 2010/098). Den å sin sida borde aldrig ha fått lämna departementet för att gå ut på remiss. Den saknar alla krav på saklighet, som man måste kunna ställa på fakta i en offentlig rapport. Det gäller såväl sjöfartens nuvarande villkor och situation som framtiden. Det framgår tydligt att inga sakkunniga på sjöfart har fått lämna synpunkter på rapporten eller rättat den innan den lämnades. Undertecknad står med som delaktig, men har varken blivit intervjuad eller hörd trots sådana uttalade löften. Vid ett stormöte överlämnade jag en kopia av en skrivelse till Sjöfartsforum, till utredaren, samt två av mina tidigare ledare i NT. De föranledde ingen åtgärd eller några förändringar i rapporten, trots att det var påpekanden om rena sakfel. Denna typ av rapport är totalt förödande, om det är den och andra, som skall ligga till grund för eventuella propositioner, som sedan politikerna skall ta ställning till. Detta innebär att de måste ta beslut på helt felaktiga grunder. (Forts. på sid 9) sid 4-7 UTFLAGGNINGEN FORTSÄTTER I fjol försvann ett 20-tal fartyg från svensk flagg och utflaggningen fortsätter. För många ombordanställda innebär det högre lön samtidigt som man mister rätten till avdrag för exempelvis pensionssparande och bolåneräntor. På sikt riskerar jobben att försvinna utomlands. Torrevieja, Spanien. FOTO: MARIE HALVDANSON INNEHÅLL. sid 8 SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF och Sjöbefälsförbundet, SBF har vid ett gemensamt styrelsemöte beslutat att inleda ett förhandlingssamarbete under namnet Sjöbefälskartellen. I princip alla SFBFs och SBFs förhandlingsärenden kommer att handläggas i Sjöbefälskartellens namn från och med den 1 juli i år. Sjöbefälskartellen bygger på att befälsorganisationerna önskar ett närmare samarbete som så småningom ska resultera i en gemensam organisation....dessutom: Ökat färjeresande under flygstoppet sid 10-11, Vinnarna i Sjöfartens Kultursällskaps novelltävling sid 12-13, Sjömanshusstiftelsens belöningsdag sid 14-15, Transportstyrelsen/Sjöfartsavdelningen informerar sid 18-19, YEAR OF THE SEAFARER - I skärgårdens tjänst i över 30 år sid 20-21, Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Inträdesanmälan sid 28 mm. Utges av Sveriges Fartygsbefälsförening. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , bost , mobil , e-post: Adress: Gamla Brogatan 19, 2 tr, Stockholm, tel , fax Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. Annonser: SJÖPAKETET - samannonsering i Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl, Ankie Nilsson, tel , ankie Annonspriser: Begär särskild prislista för SJÖPAKETET. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 3

4 SJÖFARTSPOLITIK. UTFLAGGNINGEN fortsätter I fjol försvann ett 20-tal fartyg från svensk flagg och utflaggningen fortsätter. För många ombordanställda innebär det högre lön samtidigt som man mister rätten till avdrag för exempelvis pensionssparande och bolåneräntor. På sikt riskerar jobben att försvinna utomlands. Det smakfulla i det här är att redarna försökt göra det bästa av situationen och låtit besättningarna följa med. Men när någon slutar kommer man med största sannolikhet inte att ersätta vakansen med en svensk, säger Jörgen Lorén, Fartygsbefälsföreningens ordförande och befälhavare i Stena Line. Hösten 2008 vändes brinnande högkonjunktur till djup kris. Nergången slog hårt mot världens redare, inte minst de svenska som på grund av ogynnsam sjöfartspolitik dras med jämförelsevis stora utgifter. Konsekvensen har blivit att flera valt att lämna den blågula flaggen för sådana med mer lukrativa villkor, framför allt den danska och färöiska. I fjol försvann 19 fartyg om 500 brutto eller mer från det svenska skeppsregistret och från årsskiftet och fram till i slutet av april i år har ytterligare åtta lämnat. Som ombordanställd innebär utflaggningen en omställning. Den mest grundläggande är att man inte längre har en svensk inkomst, vilket bland annat har effekt på lönen. Men det är svårt att säga något generellt om lönen. Hur mycket man får beror på vilket land man flaggar till och hur stor ersättning man lyckas förhandla fram. I exempelvis Danmark brukar den bli lite högre, säger Jörgen Lorén. Men även avdragsrätten i deklarationen påverkas. Den som saknar svensk inkomst kan heller inte göra avdrag för exempelvis bolåneräntor och privat pensionssparande. Tommy Wallén arbetar med internationella frågor på Skatteverket. Du måste ha en skattepliktig inkomst i Sverige för att ha något att göra avdrag mot. Den som har hus kan göra ränteavdrag mot den del som utgör fastighetsavgiften på maximalt Räntekostnader som överstiger det beloppet får man inte göra några avdrag för, säger han. Att avdragsrätten försvinner kan innebära stora försämringar. För den som inte kan skriva över lånen på en fru eller sambo kan det här slå mycket hårt. Det kan handla om åtskilliga tusenlappar, konstaterar Jörgen Lorén. Hur det sociala skyddsnätet med pensioner, sjukförsäkringar och annat påverkas beror på vilken flagg fartyget byter till och det avtal som sluts mellan fack och redare. För de som gått till dansk eller färöisk flagg har de svenska facken fått vara med och förhandla fram de nya avtalen. Fartygsbefälsföreningens Tomas Sjöstedt har deltagit i flera sådana förhandlingar. Han säger att skillnaderna i social trygghet inte blir särskilt stora i praktiken även om in- och utbetalningar går via andra instanser än dem man är van vid. Istället för att vända dig till Försäkringskassan när du är sjuk och den redarskyddade tiden tar slut går du till ett privat försäkringsbolag som arbetsgivaren tecknat avtal med. Man får också en privat pensionslösning, säger Tomas Sjöstedt. Vid ut- och omflaggningar inom Norden har de fackliga organisationerna ett nära samarbete, säger Jörgen Lorén. När det ryktas om att ett fartyg är på väg över tar föreningarna kontakt med varandra för att lösa det praktiska. Vi har ett genuint samarbete med våra nordiska broderorganisationer och det är inte några större skillnader mellan våra avtal, säger han. Men det är bara när fartyg går till Danmark och Färöarna som de svenska facken kan vara med och förhandla fram villkoren för dem ombord. Under andra flaggor är det lokala avtal och det landets sociala skyddsnät som gäller, även för svenskar. Seglar du i till exempel Star Cruise har du dollaravtal och där finns ingen som helst avsättning för exempelvis pension. Det får du sköta helt själv, säger Tomas Sjöstedt. Enligt Fartygsbefälsföreningens representanter som varit involverade i 4 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

5 BUNKRING AV LNG BÄST SHIP TO SHIP Bunkring av LNG, Liquefied Natural Gas, sker bäst ship to ship. Det har ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Marintekniskt Forum, Göteborg Energi, Gasnor, Aga Cryo AB, Det Norske Veritas, White Smoke AB och FKAB Marine Design kommit fram till. I Norge bunkras idag mindre LNGfartyg med slang från lastbil. Dessutom finns fasta anläggningar i land som passar för vägfärjor. - En fast tankstation i land kan vara lösningen för vissa speciella fartyg, typ vägfärjor som i Norge, men för övriga fartyg är det bunkring från bunkerbåt eller tankbil som gäller, säger Magnus Wikander, marknadsansvarig vid FKAB Till utmaningarna med bunkring ship to ship hör att göra det säkert. LNG håller så låg temperatur som minus 163 grader, vilket kräver särskilda material i tankar, rör och system. LNG övergår snabbt i gasfas om det kommer ut, och sprids fort eftersom det är lättare än luft. Det är dock lättantändligt vid viss koncentration i luft, vilket man måste ta hänsyn till. Risken för större utsläpp är dock liten eftersom man kan ha sensorer som känner av tryckfall i systemet och stänger detta i sådana fall. Agneta Olofsson utflaggningarna har skillnaderna för sjömännen ombord inte blivit särskilt stora. Ett mer långsiktigt och övergripande problem är att jobben hotas eftersom de internationella registren inte kräver några svenskar ombord. Manskapet kommer inte ha en chans eftersom svenskarna är så mycket dyrare än andra. På sikt tror jag även att de svenska befälen ligger i riskzonen. Seniorbefälen kan nog vara ganska säkra men yngre befäl utan specialkompetens kommer att få det svårt. Jag ser inga fördelar för våra medlemmar med den utflaggning som nu sker, säger Jörgen Lorén. Och utflaggningen fortsätter. Villkoren under svensk flagg är för dåliga anser många, och huruvida det blir en förändring i den svenska sjöfartspolitiken återstår att se. I höstas gav regeringen myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att se över svenska redares konkurrenskraft och efter sommaren ska den rapporten publiceras. Men oavsett vad som föreslås i den tvivlar Jörgen Lorén på att de fartyg som nu lämnar Sverige kommer tillbaka. Jag skulle bli väldigt glad om de gjorde det men också mycket förvånad. Det är en ganska stor och kostsam apparat att byta flagg. Linda Sundgren IN- OCH UTFLAGGNINGAR I SVERIGE ÅR REGISTRERADE AVREGISTRERADE TOTALT NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 5

6 UTFLAGGNINGEN. ORO ombord Jobben, lönerna och det sociala skyddsnätet. Tal om utflaggning väcker både frågor och oro ombord. Gustaf Sigurdsson är befälhavare på tankfartyget Furenäs. I slutet oktober förra året fick han och övriga besättningen reda på att rederiet, Furetank, tänkte flagga ut. Ett par månader senare plockades den blågula flaggan ner och ersattes med Färöarnas rödblå kors. Jag har varit till sjöss i över trettio år och bara seglat på svenska fartyg så lite konstigt känns det allt. Man har alltid varit rätt stolt över den svenska flaggan och Färöarna har jag ingen relation till. Men det är inte så ofta man tänker på det, man gör sin törn och sen vill man hem till frugan, säger Gustaf Sigurdsson. Han berättar att utflaggningsbeskedet skapade en del oro. Samtliga ombord erbjöds fortsatt anställning men ingen visste riktigt vad flaggbytet skulle få för konsekvenser. Initialt pratade vi mycket om vad som skulle hända med pensioner, sjukförsäkringar, a-kassa och så vidare. När man bara seglat svenskt har man ingen koll på vad som gäller under andra flaggor och vi var oroliga för hur det skulle bli. Nu när förändringen är genomförd sedan några månader tillbaka är Gustafs bedömning att det sociala skyddet är okej. Men han tycker att det är lite svårt att överblicka och förstå i alla delar. Facket har förhandlat fram en pension, men det är svårt att bedöma om man hade fått mer eller mindre om man stannat under svensk flagg. Sjukförsäkringen verkar bra och vad jag har förstått har vi som boende i Sverige också rätt till svensk sjukvård. Men det finns fortfarande frågetecken, säger Gustaf, som tycker att informationen kunde ha varit bättre. Den har inte varit dålig, men ofullständig. Hela flaggbytet gick fort, det tog bara ett par månader, och man har fått ta reda på ganska mycket själv. Lönerna ombord har generellt blivit bättre, säger han. Dessutom har den svenska kommunalskatten ersatts av en enhetlig och relativt låg skattesats i nivå med de lägsta kommunalskatterna i Sverige. Men utflaggningen har ändå inte blivit en plusaffär för alla. Eftersom man inte längre beskattas i Sverige försvinner också rätten till de svenska avdragen. Den som har huslån och renoverar och bygger om blir förlorare eftersom man varken får dra av för räntor eller göra rotavdrag. Den som bor i lägenhet blir vinnare, säger Gustaf. Tärntanks Tärnvik hör också till dem som lämnat det svenska skeppsregistret det senaste halvåret. Hon går numera under dansk flagg. Befälhavare Bert Dahlberg berättar att de två stora frågorna som väcktes när flaggbytet aviserades var jobben och lönerna. Men alla fick behålla jobben och rederiet har skött det snyggt på det sättet. De kunde ju ha kickat alla om de hade velat, säger han. 6 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

7 UTFLAGGNINGEN. Fortsatt svensk service för utflaggade fartyg! För svenska fartyg som byter till annan agg erbjuder vi möjligheten att avtala om tjänster från Sjömansservice, under förutsättning att det nns svensk besättning ombord. Det gäller också vårt lmavtal med svenska och utländska bio lmer. Sjömansserviceavtal kostar kronor per fartyg och år och i avtalet ingår tjänster som vi vet uppskattas av svenska sjömän: Svensk TV på DVD Dagsnyheter via e-post Besök ombord i vissa hamnar Sjömansbibliotekets böcker och ljudböcker Organiserad motions- och tävlingsverksamhet Tidningen Sjörapporten med Utkik (10 nr/år) Filmavtalet innebär att fartyget får sex nya lmer varje månad. Sjömansservice garanterar ett urval av de senaste och mest sevärda lmerna som visas på bio i Sverige och kostnaden baseras på antalet besättningsmedlemmar ombord. Mer om Sjömansservice på Teckna avtal med Sjömansservice via telefon eller e-post (vx) Lönemässigt blev det ingen större skillnad. De danska lönerna ligger generellt sett högre än de svenska så vi hade hoppats på mer. Just nu är det inte förhandlingsläge men vi hoppas få lite mer när marknaden lättar. I det dagliga arbetet ombord har flaggbytet medfört vissa mindre förändringar, säger Bert. Tärnvik har fått ett nytt löneprogram eftersom det gamla inte var kompatibelt med det danska systemet och vid de återkommande hälsokontrollerna för sjömän måste de ombord ha ett BMI (Body mass index) på maximalt 40 för att bli godkänd, i enlighet med det danska regelverket. Men det behöver inte betyda att man blir av med jobbet om man ligger över den gränsen, säger Bert. Läkaren ska också göra en bedömning av rörlighet och så vidare så det kan gå bra ändå. När det gäller myndigheternas inspektioner kommer de att minska något, säger han. Vi har blivit av med en instans eftersom klassen sköter den årliga besiktningen här istället för Sjöfartsinspektionen. Och det är bra. I fjol satt jag två dagar med en svensk inspektör och det är alldeles för mycket. Men vettingar och annat kommer vi inte ifrån. För Furenäs del tror Gustaf Sigurdsson att det snarare kan bli lite mer kontroller än tidigare. Den färöiska flaggen är grålistad vilket skulle kunna väcka myndigheternas intresse. Vi har pratat lite här ombord om vad det kan innebära och vi tror att det kanske leder till hårdare kontroller. Men jag känner mig lugn, vi har bara bytt flagg och driver och underhåller fartyget precis som innan så det är egentligen ingen skillnad, säger han. Vad utflaggningen kommer att leda till i förlängningen är fortfarande ett frågetecken. På Furenäs är idag befälhavare, chief, överstyrman och kocken svensk men om det kommer att fortsätta vara så säger Gustaf att han inte vill spekulera kring. Men det är klart man funderar över vad som kommer att hända med de svenska jobben i förlängningen. Men man vet ju heller inte om rederiet kommer att flagga tillbaka till Sverige om det blir några förändringar. Bert Dahlberg tror dock att antalet svenskar ombord kommer att minska efterhand. Om någon svensk slutar lär det inte bli någon ny svensk ombord. Det är inget uttalat från rederiet, men förmodligen blir det så. Socialt är det inte det så bra, även om de filippinarna vi har ombord har varit här i flera år och är bra folk, säger han. Linda Sundgren NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 7

8 SFBF. Ett historiskt beslut Sjökaptensring Sveriges Fartygsbefälsförening kan i samarbete med Svenskt Guldsmide & Design AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: 18 K rödguld à 6 075:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 6 400:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll på kontoret i Stockholm, tel OCH EN HISTORISK BILD. SBFs ordförande Örjan Liljeroth, SFBFs VD Christer Lindvall, SFBFs ordförande Jörgen Lorén och SBFs VD Christer Themnér undertecknar överenskommelsen om att bilda Sjöbefälskartellen. FOTO: MARIE HALVDANSON SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF och Sjöbefälsförbundet, SBF har vid ett gemensamt styrelsemöte beslutat att inleda ett förhandlingssamarbete under namnet Sjöbefälskartellen. I princip alla SFBFs och SBFs förhandlingsärenden kommer att handläggas i Sjöbefälskartellens namn från och med den 1 juli i år. Sjöbefälskartellen bygger på att befälsorganisationerna önskar ett närmare samarbete som så småningom ska resultera i en gemensam organisation. De centrala löneförhandlingarna i höst inleds med en gemensam avtals - och klubbordförandekonferens den 6-7 september. Efter konferensen hålls ett gemesamt styrelsemöte. Avtalskonferensen kommer att ge riktlinjerna för nästa års avtalsrörelse. Yrkandena fastställs i en gemensam förhandlingsdelegation som består av förbundens styrelser. Respektive organisation undertecknar de godkända centrala överenskommelserna för egen räkning. I princip alla andra förhandlingsä- renden handläggs i Sjöbefälskartellens namn. En förhandlingsframställan ställd till en av organisationerna, kommer att anses vara ställd till Sjöbefälskartellen. Specialavtal kommer också att tecknas i Sjöbefälskartellens namn. Den förhandlande ombudmannen representerar både SFBF och SBF i Sjöbefälskartellens namn. De avtal som träffas kommer att bäras av båda befälsorganisaionerna. Enskilda medlemsärenden kommer även fortättningsvis att handläggas av respektive organisation. MARIE HALVDANSON 8 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

9 SFBF. CHRISTER LINDVALLS LEDARE - FORTS. FRÅN SID. 3 En annan sak som är skrämmande, är att forskare och studenter blir totalt vilseledda av sådana rapporter. De måste kunna lita på att offentliga rapporter är faktariktiga. Observera att vi i detta fall ej har framfört synpunkter på slutsatser och förslag till åtgärder, då vi anser att det är upp till skribenterna/utredarna. Synpunkter på detta kommer vi att framföra i vårt eventuella remissvar. Den tredje utredningen, som är på gång är den om bl.a ett införande av ett Svenskt Internationellt Skeppsregister (SIS). Den skall överlämnas till Näringsdepartementet i medio oktober, alltså efter valet. Vad vi sett så här långt och vårt deltagande i referensgrupper tror jag borgar för en helt annan slutprodukt än de övriga två. Men fortfarande förstår vi inte vad ett SIS skulle tillföra Sverige och svensk sjöfartsnäring i form av kompetens. Det innebär bara på sikt, eftersom vi har facit i hand från Norge och Danmark, att ett antal redare som äger ett antal fartyg med såväl besättningar som rederikontor i billigare länder. (se ledare i NT 08/09 och 02/10 på www. sfbf.se) kan bo kvar i Sverige. Det tillför inget till den framtida kompetensen. Vissa registreringsavgifter kommer de väl att betala men tillsynen kommer väl att skötas av klassen som är ett annat önskemål. Vår handelsflotta har idag krympt till en storlek, så vi kan inte längre annat än utgöra en svag röst i IMO och EU som helt domineras av större sjöfartsnationer. Har vi dessutom ingen sakkunskap, när det gäller den operationella sidan i de delegationer som företräder Sverige internationellt står vi ännu svagare i vissa frågor. De gäller ju inte bara att ta fram nya eller förbättra gamla regelverk, utan man måste förutse vad de får för konsekvenser i det praktiska livet. Som exempel kan anges fatigue-frågan (vilotider) och sjömännens rätt att gå iland (ISPSkoden) mm. Jag vill här understryka att jag inte vill kasta någon som helst skugga över den svenska delegationens insatser i olika sammanhang, men min bestämda uppfattning är att sakkunskap med sjöbakgrund måste finnas med. Annars är det stor risk att vi hamnar i fler sådana rapporter och regler som får helt andra effekter än de tänkta. Politiker och andra beslutsfattare måste förstå att Sverige behöver en konkurrenskraftig svensk handelsflotta med kompetent personal ombord. EU har insett att EU-länderna behöver det, varför inte Sverige? Jag lämnar nu föreningen med pension den sista augusti, men kommer att fortsätta verka inom IMO mm såsom representant för SFBF och president för IFSMA, om jag blir omvald i juni. Slutligen vill jag här passa på och tacka er kongress- och styrelseledamöter, förtroendevalda, alla er medlemmar och alla medarbetare på kansliet för allt det stöd jag känt och fått genom åren, utan vilket jag inte hade kunnat utföra mitt jobb. Detta även om jag inte alltid har kunnat leva upp till alla era förväntningar. Ni skall veta, att det alltid är en balansgång i ett sådant här arbete. Man kan inte tillfredsställa alla. Jag vill också tacka alla med- och motparter för det goda samarbetet vi haft genom åren. Trots att vissa av er inte alltid delat våra åsikter i förhandlingar, har vi ändå kunnat skilja på sak och person, vilket jag menar är ett måste för att kunna känna förtroende och respekt för varandra. Tack än en gång för att jag fått förmånen att arbeta tillsammans med er alla i ett arbete som förutom att det har krävt mina yrkeskunskaper även har mer eller mindre blivit min fritidssysselsättning. Till sist önskar jag Sveriges Fartygsbefälsförening, vår förening, all lycka i framtiden och en god seglats. Christer Lindvall, VD, SFBF AVTALSKRAV 2011 Avtalskrav inför kommande avtalsrörelse ska vara föreningen tillhanda senast den 13 augusti i år. Kraven kommer att behandlas på SFBFs och SBFs gemensamma avtals- och klubbordförandekonferens den 6-7 september. MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan: eller beställas från föreningens kansli tel SFBF GER KRONOR TILL CHILE SFBFs styrelse har beslutat att skänka kronor till broderorganisationen Sindicato de Capitanes de Alta Mar - Nautilus ACAM AG i Chile för återuppbyggnad av deras kontor i Valparaiso. Byggnaden skadades svårt vid jordbävningen tidigare i år. NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 9

10 AKTUELLT. ÖKAT FÄRJERESANDE UNDER FLYGSTOPPET Svenska färjerederier märkte en betydande ökning av antalet passagerare under flygstoppet på grund av askan från vulkanen Eyjafjallajökull. Framför allt var det de strandsatta flygpassagerarna under de första dagarna som fyllde färjorna. Stena Lines färja mellan Göteborg och Kiel hade mer än dubbelt så många passagerare i båda riktningarna mellan fredagen den 16 april och måndagen den 19 april. - Vi hade 900 till passagerare per avgång. Normalt så års har vi 300 till 400 passagerare, säger Jesper Waltersson, informationsansvarig på Stena Line. Rederiet höjde kapaciteten genom att öppna upp stängda hytter och öka bemanningen på restaurang- och hyttsidan. I däck och maskin har man en fast grundbemanning som inte behövde utökas. Under de intensiva dagarna märkte de ombordanställda att det var en annan stämning ombord, klientelet var annorlunda. Det gjordes dyrare inköp i butikerna och restaurangen fick servera dyrare mat. Dessutom fick personalen vara behjälplig med att boka tåg- och bussförbindelser. I Stena Lines bokningsavdelning ökade telefonköerna och man upplevde en all time high när det gällde webbokningar. Under fredagen hade man bokningar på webben, tre gånger så mycket som normalt den tiden på året. Sträckan Göteborg - Kiel var den svenska förbindelse som ökade mest, men även linjen Helsingborg - Helsingör och Karlskrona - Gdynia ökade starkt under den intensiva helgen. Stena Line upplevde också ett högt tryck på linjerna mellan Holland och England och Irland och England. På fraktsidan har man också märkt en ökning av antalet lastbilar, men inte lika kraftig som den av antalet passagerare. Jesper Waltersson sa i april att man inte har någon strategi för återkommande flygstopp. Men i slutet av maj noterade Stena en ökning av antalet sommarbokningar på sträckan Göteborg - Kiel. Det var en ökning för juni och juli med nio procent och Jesper Waltersson trodde att det hade med osäkerheten i flygtrafiken att göra. Även Tallink Silja AB märkte en kraftig ökning av antalet passagerare på samtliga linjer i båda riktningarna under de första dagarna. Rederiet har linjer mellan Stockholm och Tallinn, Riga, Helsingfors och Åbo, med stopp i Mariehamn på vissa linjer. Man har också en fraktlinje mellan Kapellskär och Paldiski i Estland, men där märkte man bara en marginell ökning under flygstoppet. Det gällde även godstrafiken på passagerarfärjorna. Under 15 och 16 april var samtliga passagerarfartyg fullbokade. Några dagar senare höll trenden i sig till Helsingfors och Åbo, medan det lättat på linjerna till Tallinn och Riga. Jämfört med samma tid förra året hade Stockholm - Helsingfors ökat med 25 procent och Stockholm - Åbo hade ökat 45 procent. - Det vore fel att säga att vi inte ser det positivt. Samtidigt ser man att samhället kan lida av det. Det är en unik situation. För några månader sedan hade vi problem med isläget. Då valde många att flyga, säger Janis Pavuls, kommunikationschef 10 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

11 NEED TECHNICAL CHEMICALS? ONE ANSWER... MARISOL CHEMICALS...and remember QUALITY IS EFFECTIVE Maritech - Marine Technologies AB, PO Box 143, SE Kristianstad, Sweden Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Aska från vulkanen Eyjafjallajökull på Island. FOTO: ATLI MÁR HAFSTEINSSON/NORDICPHOTOS på Tallink Silja AB. Gotland är beroende av sitt flyg, men till antalet blir det inte många flygpassagerare. Färjerederiet Destination Gotland hade passagerare under perioden 15 till 22 april, vilket är drygt fler än samma period En stor del, men inte allt, av ökningen bedöms bero på askmolnets effekter. Det var inga problem med platstillgången. Ambulansflyget på Gotland kunde inte flyga under helgen, därför hade varje avgång med Destination Gotland en plats reserverad för en akututrustad ambulans, från och med fredagen. Periodvis kunde inte heller ambulanshelikoptern lyfta, därför fick höghastighetsfärjan Gotlandia II, som normalt går bara under helgen, ha beredskap för nödtransporter av sjuka mellan torsdagen 15 och lördagen den 24 april. Beslut om flygning togs var sjätte timme, beroende på situationen i luften. Trots den möjliga tillströmningen av passagerare är inte marknadschef Per-Erling Evensen glad. Om flygstoppet återkommer så kan det påverka attraktionsvärdet hos Gotland. - Vår utmaning är att se till att Gotland bibehåller ett attraktivt varumärke, säger han. Agneta Olofsson Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 11

12 KULTUR & FRITID. Människokärlek TILL SJÖSS Människokärleken vann, liksom samarbetet, då Sjöfartens Kultursällskap korade vinnarna i sin stora novelltävling. 106 bidrag kom in och allra bäst skrev Karin Poulsen och Mona Lindberg i novellen Fripassagerarna på m/s Fina. Niklas Magnusson och Jörn Hammarstrand kom på andra respektive tredje plats. Fyra noveller fick även ett hedersomnämnande. Vinnarna fick dela på kr i prispengar. För Karin Poulsen kom första priset som en vink från ovan. För även om hon redan för tiotalet år sedan vann tredjepriset i den novelltävling som Kultursällskapet då ordnade, och trots att hon med framgång deltog i Sjöfartens Författarskola, som sällskapet också arrangerat, var det först efter den här vinsten som hon vågade säga både till sig själv och andra: - Nu känns det faktiskt som att jag kan skriva! Ja, det här är en oerhört värdefull bekräftelse, en vink om att jag ska fortsätta skriva. Dessutom har hon i Mona Lindberg funnit den perfekta sparringpartnern. Hon och Mona seglade ihop för många år sedan och har behållit kontakten även sedan Karin gått i land. Mona har däremot fortsatt till sjöss och arbetar just nu på isbrytaren Ale. Det är också Mona som står för berättandet, medan Karin för pennan. - Många tror att det inte längre finns några historier att berätta från dagens sjöfart, men det finns massor. Det är inte minst vårt bidrag ett exempel på. Vinnarbidraget handlar om den människokärlek som vissa kan ta fram i pressade situationer, medan andra pristagarens novell handlar om mera traditionell kärlek och den saknad den blir kvar i land kan känna. Den är skriven av Niklas Magnusson som är forskare på Sintef Energi i Norge, men tycker om att skriva som ett sätt att hålla kvar det svenska språket. - Jag läste om tävlingen på nätet. Eftersom jag inte själv har någon sjöerfarenhet fick jag lägga ner en del arbete på research för att hitta en historia som kändes trovärdig. Kul när man lyckas, ska försöka fortsätta skrivandet nu. Jörn Hammarstrand vann tredejprsiet med novellen Victorias love check list. Priset hämtades av dottern Anita Bærentsen. Karin Poulsen med Mona Lindberg i mobilen vann tillsammans förstapriset med novellen Fripassagerarna på m/s Fina. Andrapriset gick till Niklas Magnusson för novellen Jag saknar Dig inte. 12 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

13 Skrivarkurs för havets kvinnor och män Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform? Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns! Tid och plats Vi träffas under tre fredagar hösten 2010 på Katarina sjöfartsklubb på söder i Stockholm (Glasbruksgatan 2) samt två återkopplingar via mail däremellan. Datum för träffarna är 8/10, 5/11 samt 3/12, samtliga dagar kl 09: Mer om kursen Eleverna kommer att få bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter och eget skrivande varvat med korta föreläsningar om novellskrivandets grundläggande hantverk. En viktig del av kursen är också att vi läser varandras texter, ger och får respons vilket ger djupare förståelse för det egna materialet. Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa. Inför kursen Ta med dig en skrividé, den arbetar du sedan vidare på till färdig novell. Den som vill kan därefter delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till nästa års antologi med möjlighet till publicering. Temat på antologin är Springa läck. Se Införskaffa Johanna Wistrand e-bok Kom i gång & skriv. Kursen förutsätter självstudier samt att tid avsätts för eget skrivande. Kontakt mellan kurstillfällena sker via mail och är en förutsättning för att alla ska hinna läsa in sig på varandras texter. Kurskostnad samt kurslitteratur Kursavgift: 1500 kr per person, inkluderar lokal, fotostatkopiering, men ej kurslitteratur och måltider. Kurslitteratur är Johanna Wistrands e-bok Kom i gång & skriv. Boken kan laddas ned som e-bok från: eller Kursanmälan & arrangör Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och ABF/Stockholm. Kursledare: Magdalena Persson. Antal deltagare: minimum 8, max 12 personer. Information och anmälan: tfn Senaste anmälningsdag: 8 september 2010 Tredjepristagaren, sjökapten Jörn Hammarstrand, har däremot en gedigen sjöerfarenhet att ösa ur, även om prisnovellen utspelar sig i den mera moderna färjesjöfarten där satiren flödar. Han har tidigare gett ut ett flertal böcker, bland annat Oslobaletten tillsammans med Karin Poulsen! För Sjöfartens Kultursällskap återstår nu det gedigna arbetet att utöver vinnarna utse ytterligare ett tjugotal bidrag som ska ingå i den tredje Sjömansboken, med undertiteln Kärlek till sjöss om lust & längtan. Boken kommer ut i samband med årets Bokmässan september. VINNARNA: 1. Fripassagerarna på m/s Fina av Mona Lindberg och Karin Poulsen. Med en driven penna skildras vår förmåga, och oförmåga, till medmänsklighet och människokärlek. Novellen blir inte sämre av att den har verklighetsbakgrund. 2. Jag saknar Dig inte av Niklas Magnusson. Välskrivet och finstämt om längtan och saknad. Skildrar den som är kvar i land. 3. Victorias love chek list av Jörn Hammarstrand. Något så ovanligt som rolig satir om vår tids inte ovanliga karriärplanerande kvinna. HEDERSOMNÄMNANDEN: Hemkomsten av sjökapten Gösta Bågenholm. En rörande skildring av manlig oförmåga till kommunikation och samtidigt en skildring av längtan till gemenskap. Var han ledsen när jag inte var hemma av sjömanshustrun Irene & sjöingenjören Juris Ernheimer. En äldre sjömans tankvärda reflektioner över havets och sjölivets lockelse, över kärleken till fru och barn samt de försakelser för familjelivet som sjömansyrket medfört. Röda äpplen av Jenny Sköld. Ömsint skildring av den åldrade sjömanshustruns tankar om livet, kärleken, havet och döden. Känslor ombord av Ulrika Meden. I några ögonblicksbilder ombord i ett färja fångas starka känslor som sorg och saknad, glädje och kärlek, bland både besättning och passagerare. Berit Blomqvist NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 13

14 AKTUELLT. Sjömanshusstiftelsens BELÖNINGSDAG Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har sedan 1973 delat ut 237 miljoner kronor i belöningar. Vid årets belöningsdag den 5 maj på Östasiatiska Muséet i Stockholm utdelades 35 belöningar på totalt närmare kronor. Stiftelsen ska verka till nytta och gagn för sjöfolket. Bland de områden som kan belönas finns: att främja utbildning, att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolket. Detta kan ske till exempel genom stöd till forskning och utveckling och uppmuntran av förslagsverksamhet, men även genom att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser. Årets arbetsbelöningar gick till: Reparatör Rodel Corrales, M/S Otello, kronor för Cover for drain pipe from compressed air receivers samt kronor för A tool for dissembling and assembling the cooling jacket. Teknisk chef Håkan Håkansson, M/S Aida, kronor för Flexibel hållare för strålmunstycke. Överstyrman Claes Andersson, M/S Aida, kronor för Skyddsbågar för förtöjningsstationer. Matros Joachim Harveli och båtsman Tomas Johansson, M/S Manon, kronor för Räckverk och grabbräcke för rampmanöverhus. Kocksteward Camilla Höberg, M/T Bro Anton, kronor för Mörkläggningsfodral. Befälhavare Roland Ivarsson, bogserbåten Freja, kronor för Rinka upp grova vajrar. Båtsman Rey Dongon och däcksreparatör Fernando Flaviano, M/S Atlantic Conveyor, kronor för Mobil arbetsplattform. Båtsman Fredrik Isaksson, M/S Stena Foreteller, kronor för Skyddsanordning vid vaskning med levang. Båtsman Jon Kristiansen och reparatör Terje Simosen, M/S Tor Begonia, kronor för Trampskydd i akterramp. Matros Marcel van Hilst, M/S Tor Begonia, kronor för Verktyg för spygattrensning. Förste fartygsingenjör Tommy Holm och reparatör Pekka Klarsäter, M/S Tor Magnolia, kronor för Överföring av kylvatten. Förste reparatör Ingvar Johnsson, M/S Stena Nautica, kronor för Hållare för chucknyckel samt kronor för Låsanordning för brännoljeventil. Matroselev Emil Bergagård, M/S Grande Atlantico, kronor för Visuellt brandlarm. Båtsman Bo Tillgren och matros Kjell-Arne Åkesson, M/S Skåne, kronor för Hjälphjul till landgång. Båtsman Per-Yngve Svensson, M/S Huckleberry Finn, kronor för Lyftrigg för livflottar. Befälhavare David Fernanado Gutier, M/T Marinus, kronor för Rör till baktampen för MOB-bojen samt kronor för Mobil arbetsplattform för förmasten. Befälhavare Jeanette Nihlén, M/S Peter Pan, kronor för Gränsöverskridande säkerhetsövning. Driftsoperatör Joakim Engström och senior chief engineer Kent Mattsson, M/S Stena Carisma, kronor för Larmsystem för köldmediumläckage. Förste fartygselektriker Kjell Ebbe Lindbergh, M/S Trelleborg, kronor för Skymningsrelä. Hotellkoordinator Mats Nordström, Stena Line Scandinavia AB, kronor för Utvecklad tvättcontainer. Förste fartygsingenjör Sture Nyberg, M/S Viking Cinderella, kronor för Verktyg för att plocka upp pejllod. Reparatör William E. Salem, M/S Manon, kronor för Förbättrat synglas. Maskinreparatör Tomas Ross, M/S Finnclipper, kronor för System för tanktaksrengöring. Utvecklingstipendier gick till: Tredje styrman Jon Dexter J. Salise, M/S Nordic Victory, kronor kronor som utbetalas när produkten är färdigställd för Vattenfilter för luftkonditioneringssystem. Sjöfartstuderande Marcus Olausson och Daniel Karlsson, kronor kronor som utbetalas när produkten är färdigställd för Marin rökdykarväst. Idrottsbelöningen gick till matros Erica Wikström, M/S Oberon. Hon fick motta kronor för att under 2009 fått ihop km i Sjömilen och km i Trampfarten. Sjöräddningsbelöningar för livräddande insatser gick till: Robin Evertsson, kronor, Peter Wikström, kronor och SSRS RS Hörvik, kronor. 14 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

15 Sjöräddningsbelöning för visat anvarsfullt säkerhetstänkande gick till Kjell-Arne Åkesson, matros på M/S Skåne. Han fick kronor för sitt agerande när han upptäckte deffekta livbojar. Sjömanshusstiftelsens hedersbelöning på kronor gick i år till Lennart Kronqvist som tack för hans långa arbetsinsats i sjöfolkets och sjöfartens tjänst på HKF och numera Sjömansservice inom Sjöfartsverket. Stiftelsen litteraturpris på kronor går i år till Björn Larsson och delas ut i samband med Bokmässan i Göteborg i september. TEXT & FOTO MARIE HALVDANSON Lennart Kronqvist, tidigare HKF numera Sjömansservice, belönades med Sjömanshusstiftelsens Hederspris. De belönade samlade i vårsolen. I mitten miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton, Stockholms stad, som var prisutdelare. Befälhavare Jeanette Nihlén, M/S Peter Pan, fick arbetsbelöning på kronor för Gränsöverskridande säkerhetsövning. T v Sjömanshusstiftelsens ordförande Kenny Reinhold. NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 15

16 DRYDOCK 2: 275 M 45 M 10 M (UNDER CONSTRUCTION, READY 2012) DRYDOCK 1: 195 M 34 M 7 M STRATEGIC LOCATION AT THE HEART OF THE BALTIC STRAITS REGION. LONDON OSLO GOTHENBURG COPENHAGEN HAMBURG STOCKHOLM ORESUND DRYDOCKS LANDSKRONA HELSINKI TOTAL QUAY LENGTH OF 800 M; DEPTH UP TO 8 M CRANES LIFTING CAPACITY UP TO 180 TONNES SHORE POWER 400/440 V 50/60 Hz, UP TO 2000 A. 16 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 P. O. BOX 701. SE LANDSKRONA, SWEDEN PHONE: +

17 INCREASED CAPACITY, NEW NAME FOTO: BERTIL HAGBERG ORESUND DRYDOCKS AB CONSTRUCTION AND ASSEMBLY HALLS FAX MEMBER OF ORESUND NAUTISK HEAVY TIDSKRIFT INDUSTRIES 4/10 AB 17

18 Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap varvat med erfarenhetsberikande händelser som andra råkat ut för. Syftet är att delge branschens aktörer på alla nivåer ökad kunskap och säkerhetsmedvetande. Ett stort problem med säkerhetsarbete är att nå ut till dem som berörs, i synnerhet dem som så att säga jobbar på golvet. Detta är ett sätt att försöka nå branschen i dess helhet. Ett sätt att ytterligare sprida information inom branschen är att ta upp relevanta händelser i fartygens skyddskommittéer. Initiativtagare och ansvarig för utskicket, som skildrar både svenska och utländska händelser, är utredningsenheten vid Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. Synpunkter, åsikter och förslag emottages tacksamt på telefon eller e-post Texten kan hämtas på Transportstyrelsens hemsida (där man också når sjöfartsavdelningens olycksrapporter och Safety Alerts): Olyckor och tillbud-sjöfartsavdelningen informerar. Alternativt kan man kontakta sjöfartsavdelningens utredningsenhet för att hamna på sändlistan för e-postutskick. Det finns också möjlighet att nå texten på engelska på SAN-NYTT:s hemsida Belöning för väl bearbetade rapporter till Insjö/ForeSea Den svenska sjöfartsbranschen har ett olycks- och tillbudsrapporteringssystem, särskilt anpassat till det interna ISM-system som många rederier ska ha. Systemet bygger på att rederiets säkerhetsansvarige helt enkelt skickar vidare den rapport som kommer internt. Systemet, ForeSea (tidigare Insjö) har varit i funktion i flera år och bygger på frivillighet. Från och med i år kan den eller de som på ett särskilt sätt bidragit till systemet belönas. Den första belöningen har tilldelats en säkerhetsansvarig (DP) på ett tankerrederi med motiveringen att rapporterna är lite extra genomarbetade och därmed mer värdefulla för systemet. Pristagaren anser att det hela är ett lagarbete och att han bara gjort sin avgränsade del, men likväl anser ForeSeas arbetsgrupp, som utser pristagare, att den extra ansträngning som ibland görs för att öka inrapporteringen och dess kvalitet bör löna sig. Belöningen består av ett diplom, en plakett och en prissumma om kronor och delades ut i samband med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag Insjö/ForeSea Felaktig ombyggnad ledde till överbunkring Då ett fartyg bunkrade visade det sig att det uppstod överbunkring och att olja rann ut på styrbordssidan. Bunkringen stoppades omedelbart och alla nödvändiga åtgärder vidtogs. Vederbörande myndigheter tillkallades och sanering inleddes, men det visade sig trots allt att ca 600 liter diesel hade hunnit hamna på utsidan. Senare utredning visade att den berörda dieseltanken byggts om för ett antal år sedan. För att få större kapacitet byggdes den ihop med en ureatank. Däremot kom man inte att bygga om avluftningen, vilket ledde till att denna inte var tillräckligt utformad för att klara dieselbunkring. SFu dnr TSS Explosion i fiskefartyg ledde till svår brännskada Då en kvinna passerade på kajen där ett fiskefartyg var förtöjt hördes en knall. En person som stod i brand kom ut ur en dörr i fartyget. Hon skrek till personen att han skulle hoppa i vattnet, vilket han gjorde. Samtidigt påkallade hon uppmärksamhet från andra i närheten, och man hjälptes åt att få upp den brände personen ur vattnet. Så småningom kom den skadade till sjukhus, och på grund av de allvarliga skadorna blev det intensivvårdsbehandling. De materiella skadorna blev däremot ganska små. Den skadade mannen höll på med att förbereda måleriarbete i maskinrummet. I samband med detta tvättade han de ytor som skulle målas med lösningsvätska eller diesel. Därmed har brandfarliga gaser spritts och till slut har en explosiv blandning uppstått i det dåligt ventilerade rummet. Antändningen har skett då elektrisk utrustning aktiverats, i detta fall startade en värmare. Det finns all anledning att uppmärksamma riskerna i denna typ av till synes relativt riskfria arbete. BSU 619/08 Bredbandsradar fyller inte kraven En ny typ av radar, kallad bredbandsradar, främst avsedd för fritids- eller 18 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

19 Radarbild med SART. Radarbild med Racon. mindre fartyg, har introducerats på marknaden. Denna radartyp skiljer sig från traditionell radar bl.a. genom att den sänder kontinuerligt (istället för pulserande). Dessutom är den inte förenlig med radarfyrar och transpondrar och visar därför inte t.ex. racon-signaler eller signaler från SART-ar (signaler från bl.a. livflottar). Eftersom reglerna är utformade för att de olika systemen ska kunna fungera tillsammans kan man konstatera att denna typ av radar inte uppfyller kraven. Vill man ha en radar som fungerar tillsammans med övriga system ska man således använda sig av en magnetronbaserad radar av traditionell typ. SFu/SFtt Tankexplosion vid lastning av olja Då styrman lastade vakuumgasolja en kall vinterkväll kom ett larm om högt tryck i den ena av de två tankarna som höll på att fyllas för tillfället. Efter kvittens av larmet skickades vaktmatrosen ut för att kontrollera om tryckutjämningsventilen fungerade. Eftersom han såg gas strömma ut, drog matrosen slutsatsen att ventilen fungerade, vilket han meddelade styrman. Samtidigt skiftade styrman till att fylla några andra tankar för att sedan, när dessa var fyllda, återgå till att fylla de tankar där övertrycket uppstått. Han bad matrosen att stänga den manuella ventilen till de tankar där lastningen avslutats. Då kom ett nytt larm för övertryck. Styrman började med att öppna till de tankar till vilka han nyss avslutat lastningen, men insåg snabbt att den manuella ventilen stängts och stängde därför igen. Han skickade istället ut matrosen ytterligare en gång för att kontrollera tryckutjämningsventilen. Återigen kunde matrosen meddela att han såg varm ånga komma ut, vilket ledde till att styrman tog för givet att trycksensorn inte fungerade som den skulle (vilket han varit med om en gång tidigare). Strax därefter kändes en explosion med kraftiga skakningar. På grund av att varm olja kom ut i kylan uppstod ånga och brandlarmet gick igång. Styrman varskodde lastterminalen iland att stoppa lastningen samtidigt som han stängde alla ventiler och manifolden. Babordstanken hade exploderat på grund av övertryck. Skottet till styrbordstanken bågnade och rämnade liksom tanktoppen till rörtunneln och tanktaket till dubbelbotten. Då explosionen inträffade var de båda tankarna fyllda till 66 procent. En viktig orsak till händelsen var att en ispropp bildats i avluftningssröret. Eftersom proppen inte var helt tät kunde viss mängd gas passera vilket ledde till att matrosen såg ånga komma ut ur tryckutjämningsventilen. Avluftnings- Bågnande tankskott. Rör med dränering. Rör utan dränering. rören ska vara självdränerande men var inte det. Några person- eller miljöskador uppstod inte, men man fick byta ut åtta ton stål. Under vintern har åtminstone ytterligare en tanksprängning skett i svenskt fartyg, den gången beroende på isbildning i en svanhals (avluftningsrör). Transportstyrelsen rekommenderar att man på tankfartyg kontrollerar att rör är dränerade i den utsträckning de ska vara. SFu dnr TSS NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 19

20 YEAR OF THE SEAFARER. I skärgårdens tjänst I ÖVER 30 ÅR Kanoner åt försvaret, kabeldragningar åt Vattenfall och byggvaror till villor och fritidshus. I över 30 år har Bjarne Lind och hans fartyg servat privatpersoner, myndigheter och företag i Stockholms skärgård. Klockan är ännu inte sex när Bjarne backar ut från hemmahamnen på Resarö några mil nordost om Stockholm. Himlen är grå, luften sval. Jungman Gustav Nyström sätter på en kanna kaffe och snart sprider sig doften av nybryggt över bryggan. Kursen sätts mot Boda på Värmdö. Där ska virke lastas på för vidare transport till ett husbygge högt uppe på en bergstopp. Sista biten ska godset lyftas med helikopter, från däck och upp till huset. Många bygger högt upp idag för att få utsikten och det inte helt ovanligt att man använder helikopter. Alternativet är att bära upp grejerna och med tanke på hur lång tid det tar är det knappt att det lönar sig. Just till det här bygget är det fjärde gången vi åker, säger Bjarne. I 38 år har Bjarne drivit sitt rederi, Elektrofors AB, och med Sveriges största skärgård som arbetsfält har det inte saknats uppdrag. Första båten, Krut, köptes in Som mest hade han tre båtar men för tillfället är det bara en. Vi sålde nyligen vår andra båt, Dunder, till Söderledsbygget. Först ville de hyra in henne men vi misstänkte att det kunde bli en massa krångel med ett sådant avtal. Vi sålde henne till dem istället och så får vi köpa tillbaka henne när de är klara, om det nu är något att köpa tillbaka, säger Bjarne. Han berättar att när han drog igång verksamheten på sextiotalet fanns det gott om uppdrag. Sommarnöjen ute på öarna var populära och till dem behövdes stora mängder byggmateriel, möbler och annat. Länge var dessutom konkurrensen nästan obefintlig. Idag finns det flera småredare som erbjuder sjötransporter i Stockholms närhet, men eftersom intresset för skärgården knappast minskat finns det fortfarande gott om uppdrag för Granat och Elektrofors. Stefan, sonen, har tagit över ruljansen, men jag kör ibland och det tänker jag fortsätta med så länge jag orkar. Det här är ju inget jobb egentligen. Att köra båt i skärgården är mer som en fritidssyssla, man kan faktiskt inte ha det bättre än så här, säger Bjarne och ler brett utöver fjärden. Granat har en ordinarie besättning på två man, och förutom skeppare jobbar matros Lasse Rålander idag. Sedan några veckor har man även extra förstärkning av Gustav som hjälper till med rostknackning, målning och allmän handräckning. Strax före sju lägger vi till i Boda. Lastbilen med byggvaror står redan på kajen och väntar. Manskapet drar på sig jackorna, går ut och nerför den smala lejdaren. Lasse kliver upp i gaffeltrucken som står parkerad på däck och börjar köra ombord travar med ljust virke. En kylig, fuktig vind drar runt båten; luften tjocknar. Ombord inser man att dimman kan bli ett problem för helikoptern. Tillbaka uppe på bryggan plockar Lasse fram mobilen ur fickan och ringer Helikoptertjänst i Länna söder om Stockholm och meddelar läget. Det är dimma hos de också, säger han efter att ha tryckt av samtalet. De avvaktar ett tag. Det här är nackdelen med helikoptrar, att de inte kan flyga om sikten är dålig, och en gång fick vi ställa in för att de inte såg ordentligt. Waxholmsbolagets Roslagen och Vånö lägger till bredvid. Med anslutningsbussar direkt in till stan har Boda blivit en av knutpunkterna mellan öarna och land. Enstaka passagerare kliver av och ställer sig i busskuren och väntar. Efterhand fylls kajen av utresande och ett större gäng småbarnsföräldrar med barnvagnar kliver ombord på Roslagen. Även Granat har tillstånd att köra passagerare, maximalt tolv stycken, men det är framför allt gods som fraktas. Och många av uppdragen kommer från myndigheter och företag. Vi gör mycket kabeldragningar åt Vattenfall, berättar Bjarne. Framför allt lägger vi ny kabel men vi gör också en del underhåll och reparationer. Till de uppdragen stärker vi upp med mer folk och det är sällan några problem att hitta sådana som vill jobba ombord. En annan stor uppdragsgivare genom åren har varit Försvarsmakten. I mitten av sextiotalet skedde en stor upprustning på KA1 på Rindö i Vaxholm, och Bjarne har kört ut åtskilliga kanoner och annat krigsmateriel åt det numera nedlagda kustförbandet. Sikten är fortsatt dålig när Rickard från Helikoptertjänst kommer ombord och ansluter sig till de 20 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Klockan 17:00 i Skeppet, 4e våningen, Sjöfartshögskolan, Kalmar. Närvarande: Camilla Carlén, Agnes Olsson, Otto Helgesson, Maarten Nelson, Lucas Hallgren,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

årgång 102 nr 2009 LEDARE NU BEHÖVS EN RUNDABORDSKONFERENS OM SJÖFARTEN Grattis WAXHOLMSBOLAGET 140 ÅR NAUTISK TIDSKRIFT 6/09 1

årgång 102 nr 2009 LEDARE NU BEHÖVS EN RUNDABORDSKONFERENS OM SJÖFARTEN Grattis WAXHOLMSBOLAGET 140 ÅR NAUTISK TIDSKRIFT 6/09 1 6 nr 2009 årgång 102 LEDARE NU BEHÖVS EN RUNDABORDSKONFERENS OM SJÖFARTEN Grattis WAXHOLMSBOLAGET 140 ÅR NAUTISK TIDSKRIFT 6/09 1 LEDARE. NU BEHÖVS EN RUNDABORDSKONFERENS OM SJÖFARTEN Jag sitter på hemväg

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

årgång 103 nr 2010 EN NY EPOK HAR INLETTS I HARGSHAMN LEDARE AVUND KALLAS DETTA OCH DET ÄR ETT GISSEL SOM FINNS ÖVERALLT NAUTISK TIDSKRIFT 1/10 1

årgång 103 nr 2010 EN NY EPOK HAR INLETTS I HARGSHAMN LEDARE AVUND KALLAS DETTA OCH DET ÄR ETT GISSEL SOM FINNS ÖVERALLT NAUTISK TIDSKRIFT 1/10 1 1 nr 2010 årgång 103 EN NY EPOK HAR INLETTS I HARGSHAMN LEDARE AVUND KALLAS DETTA OCH DET ÄR ETT GISSEL SOM FINNS ÖVERALLT NAUTISK TIDSKRIFT 1/10 1 LEDARE. Avund kallas detta och det är ett gissel som

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos hösten 21 Arbetsmarknadsutsikter Sjöfart 211 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Med världen som arbetsplats

Med världen som arbetsplats Foto: Wallenius Marine Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Rapport om Passagerarrederierna, mars 2006 Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna stärker bilden av Sverige utomlands Passagerarrederierna

Läs mer

Med världen som arbetsplats

Med världen som arbetsplats Foto: Wallenius Marine Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna; SFS 2004:639 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot Consensus styrelsesammanträde Datum: 22 november 2011 Tid: 17.30-21.30 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer