SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN"

Transkript

1 4 nr 2010 årgång 103 Glad Sommar! LEDARE: BOKSLUT SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 1

2 LEDARE. BOKSLUT Christer Lindvall, vd, SFBF. När jag nu sätter mig ner för att skriva min sista ledare, som anställd och verkställande direktör i SFBF sedan 32 år tillbaka, far det många tankar både positiva och negativa genom mitt huvud. Det positiva speglar sig främst i att jag fått företräda er, mina kollegor och har fått syssla med frågor som legat och som fortfarande ligger mig varmt om hjärtat medlemmarna och sjöbefälens bästa. Jag hade nog haft svårt att arbeta fackligt för andra grupper, då yrkesfrågorna har betytt mest för mig, såsom arbetsmiljö, sjösäkerhet, miljöskydd och sociala frågor samt löner och allmänna anställningsvillkor. När jag invaldes i föreningens centralstyrelse på 70-talet och fortfarande seglade som befälhavare i Svea/Silja, var en av de frågor, som jag drev; en sammanslagning av SFBF med dåvarande Svenska Maskinbefälsförbundet, numera Sjöbefälsförbundet. Det blev dock inget positivt gensvar då från föreningen. Både SFBF och SMBF arbetade dock något så när i samma riktning och samarbetet ökade under våra år i SALF/Ledarna för att sedan försämras, när SFBF lämnade Ledarna och SMBF/ Sjöbefälsförbundet blev kvar. Nu så här tolv år efteråt har båda organisationerna tagit ett kongressbeslut på att arbeta för en sammanslagning. I ett första steg mot ett vidare samarbete, som förhoppningsvis skall leda till en fusion, bildades Sjöbefälskartellen den 26 maj, en ideell förening, med klara riktlinjer om hur förhandlingssamarbetet skall ske. Detta innebär också att vi redan nu kan vi börja rationalisera arbetet genom att vi företräder varandra, framför allt i förhandlingsarbetet. Detta är enligt mitt förmenande ett stort historiskt steg framåt mot en gemensam organisation för allt sjöbefäl. Här vill jag verkligen personligen önska lycka till. Speciellt med så många viktiga frågor på agendan nu och då framförallt frågan om en framtida svensk sjöfartspolitik, då är det viktigt att vi står enade. Det negativa under årens lopp har inte enbart varit en minskande svensk handelsflotta med ett mindre antal befäl här hemma seglande under svensk flagg. Det som oroar mig mer är det alltmer minskande intresset från politiker, departement och andra beslutsfattare för en konkurrenskraftig handelsflotta med kompetent personal under svensk flagg. Den nu, förhoppningsvis, genomgångna finanskrisen tillsammans med bristande vilja, kunskap och förståelse från statsmakternas sida har fått ödesdigra konsekvenser för den svenska sjöfarten. Rederierna flaggar ut sina fartyg för att uppnå bättre konkurrensfördelar och bättre lönsamhet, påhejade av sina långivare. De nyutexaminerade sjöbefälen flyr ut ur landet för att i en del fall få ihop tid för sina behörigheter samt för att få jobb som juniorbefäl. Detta gäller även det mer erfarna och specialutbildade befälet. Här på den internationella marknaden är de mer än välkomna, då det fortfarande råder en besvärande befälsbrist runt om i världen trots krisen. Vissa beräkningar som gjorts visar att ca 3400 behöriga svenska befäl befinner sig utomlands inom internationella sjöfartsnäringen. Skall vi få dessa tillbaka måste vi skapa system så att de kan bo kvar i Sverige med sina familjer under rimliga sociala förhållanden. Vad har då den svenska regeringen gjort? Man (läs Åsa Torstensson på Näringsdepartementet) har bland annat tillsatt tre utredningar, av vilka två lämnat sina rapporter till Näringsdepartementet och vi skall lämna svar på dessa i slutet av augusti. Den första rapporten är en studie över det framtida rekryteringsbehovet till sjöfarten: Handlingsplan för ökad rekrytering av personal till Sjöfartssektorn (SjöV ) Enligt föreningens uppfattning är denna helt överflödig i nuvarande situation. Vi har ett stort överskott av sökande till utbildningarna, även om det skulle behövas lite fler maskinbefäl. Det stora problemet är dock nästa steg. Det fattas praktikplatser för studenter samt eventuella restpraktikplatser efter avslutad examen. Sedan är det också bristen på jobb efter erhållen behörighet. Jag har också efterhört om det råder personalbrist på andra områden inom klustret. Så verkar dock inte vara fallet idag. Naturligtvis kommer det att på sikt att bli en brist på kompetent personal inom näringen med sjöbakgrund med nuvarande politik. Det löser man inte med enbart ett större intag till sjöfartshögskolorna. Det är skrämmande att politiker, andra beslutsfattare och redare lockar in ungdomar med fagra löften till en utbildning de inte kan slutföra på grund av bristande vilja och resurser. Dessutom med stora svårigheter att få jobb i Sverige. I andra sammanhang skulle detta kallas för lurendrejeri. Från föreningens sida upplyser vi studenterna om detta på våra informationsmöten och > 2 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

3 > FACKLIG GRUNDKURS SFBF OCH SBF HÅLLER EN GEMENSAM FACKLIG GRUNDKURS UNDER VECKA 46. MER INFORMATION OM EXAKT DATUM OCH ANMÄLAN KOMMER I NAUTISK TIDSKRIFT NR 5 OCH PÅ rekommenderar dem att lämna Sverige efter avslutad utbildning. Den andra rapporten är: Tillväxtanalys rapport om Sveriges sjöfartssektor (Tillväxtanalys dnr: 2010/098). Den å sin sida borde aldrig ha fått lämna departementet för att gå ut på remiss. Den saknar alla krav på saklighet, som man måste kunna ställa på fakta i en offentlig rapport. Det gäller såväl sjöfartens nuvarande villkor och situation som framtiden. Det framgår tydligt att inga sakkunniga på sjöfart har fått lämna synpunkter på rapporten eller rättat den innan den lämnades. Undertecknad står med som delaktig, men har varken blivit intervjuad eller hörd trots sådana uttalade löften. Vid ett stormöte överlämnade jag en kopia av en skrivelse till Sjöfartsforum, till utredaren, samt två av mina tidigare ledare i NT. De föranledde ingen åtgärd eller några förändringar i rapporten, trots att det var påpekanden om rena sakfel. Denna typ av rapport är totalt förödande, om det är den och andra, som skall ligga till grund för eventuella propositioner, som sedan politikerna skall ta ställning till. Detta innebär att de måste ta beslut på helt felaktiga grunder. (Forts. på sid 9) sid 4-7 UTFLAGGNINGEN FORTSÄTTER I fjol försvann ett 20-tal fartyg från svensk flagg och utflaggningen fortsätter. För många ombordanställda innebär det högre lön samtidigt som man mister rätten till avdrag för exempelvis pensionssparande och bolåneräntor. På sikt riskerar jobben att försvinna utomlands. Torrevieja, Spanien. FOTO: MARIE HALVDANSON INNEHÅLL. sid 8 SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF och Sjöbefälsförbundet, SBF har vid ett gemensamt styrelsemöte beslutat att inleda ett förhandlingssamarbete under namnet Sjöbefälskartellen. I princip alla SFBFs och SBFs förhandlingsärenden kommer att handläggas i Sjöbefälskartellens namn från och med den 1 juli i år. Sjöbefälskartellen bygger på att befälsorganisationerna önskar ett närmare samarbete som så småningom ska resultera i en gemensam organisation....dessutom: Ökat färjeresande under flygstoppet sid 10-11, Vinnarna i Sjöfartens Kultursällskaps novelltävling sid 12-13, Sjömanshusstiftelsens belöningsdag sid 14-15, Transportstyrelsen/Sjöfartsavdelningen informerar sid 18-19, YEAR OF THE SEAFARER - I skärgårdens tjänst i över 30 år sid 20-21, Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Inträdesanmälan sid 28 mm. Utges av Sveriges Fartygsbefälsförening. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , bost , mobil , e-post: Adress: Gamla Brogatan 19, 2 tr, Stockholm, tel , fax Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. Annonser: SJÖPAKETET - samannonsering i Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl, Ankie Nilsson, tel , ankie Annonspriser: Begär särskild prislista för SJÖPAKETET. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 3

4 SJÖFARTSPOLITIK. UTFLAGGNINGEN fortsätter I fjol försvann ett 20-tal fartyg från svensk flagg och utflaggningen fortsätter. För många ombordanställda innebär det högre lön samtidigt som man mister rätten till avdrag för exempelvis pensionssparande och bolåneräntor. På sikt riskerar jobben att försvinna utomlands. Det smakfulla i det här är att redarna försökt göra det bästa av situationen och låtit besättningarna följa med. Men när någon slutar kommer man med största sannolikhet inte att ersätta vakansen med en svensk, säger Jörgen Lorén, Fartygsbefälsföreningens ordförande och befälhavare i Stena Line. Hösten 2008 vändes brinnande högkonjunktur till djup kris. Nergången slog hårt mot världens redare, inte minst de svenska som på grund av ogynnsam sjöfartspolitik dras med jämförelsevis stora utgifter. Konsekvensen har blivit att flera valt att lämna den blågula flaggen för sådana med mer lukrativa villkor, framför allt den danska och färöiska. I fjol försvann 19 fartyg om 500 brutto eller mer från det svenska skeppsregistret och från årsskiftet och fram till i slutet av april i år har ytterligare åtta lämnat. Som ombordanställd innebär utflaggningen en omställning. Den mest grundläggande är att man inte längre har en svensk inkomst, vilket bland annat har effekt på lönen. Men det är svårt att säga något generellt om lönen. Hur mycket man får beror på vilket land man flaggar till och hur stor ersättning man lyckas förhandla fram. I exempelvis Danmark brukar den bli lite högre, säger Jörgen Lorén. Men även avdragsrätten i deklarationen påverkas. Den som saknar svensk inkomst kan heller inte göra avdrag för exempelvis bolåneräntor och privat pensionssparande. Tommy Wallén arbetar med internationella frågor på Skatteverket. Du måste ha en skattepliktig inkomst i Sverige för att ha något att göra avdrag mot. Den som har hus kan göra ränteavdrag mot den del som utgör fastighetsavgiften på maximalt Räntekostnader som överstiger det beloppet får man inte göra några avdrag för, säger han. Att avdragsrätten försvinner kan innebära stora försämringar. För den som inte kan skriva över lånen på en fru eller sambo kan det här slå mycket hårt. Det kan handla om åtskilliga tusenlappar, konstaterar Jörgen Lorén. Hur det sociala skyddsnätet med pensioner, sjukförsäkringar och annat påverkas beror på vilken flagg fartyget byter till och det avtal som sluts mellan fack och redare. För de som gått till dansk eller färöisk flagg har de svenska facken fått vara med och förhandla fram de nya avtalen. Fartygsbefälsföreningens Tomas Sjöstedt har deltagit i flera sådana förhandlingar. Han säger att skillnaderna i social trygghet inte blir särskilt stora i praktiken även om in- och utbetalningar går via andra instanser än dem man är van vid. Istället för att vända dig till Försäkringskassan när du är sjuk och den redarskyddade tiden tar slut går du till ett privat försäkringsbolag som arbetsgivaren tecknat avtal med. Man får också en privat pensionslösning, säger Tomas Sjöstedt. Vid ut- och omflaggningar inom Norden har de fackliga organisationerna ett nära samarbete, säger Jörgen Lorén. När det ryktas om att ett fartyg är på väg över tar föreningarna kontakt med varandra för att lösa det praktiska. Vi har ett genuint samarbete med våra nordiska broderorganisationer och det är inte några större skillnader mellan våra avtal, säger han. Men det är bara när fartyg går till Danmark och Färöarna som de svenska facken kan vara med och förhandla fram villkoren för dem ombord. Under andra flaggor är det lokala avtal och det landets sociala skyddsnät som gäller, även för svenskar. Seglar du i till exempel Star Cruise har du dollaravtal och där finns ingen som helst avsättning för exempelvis pension. Det får du sköta helt själv, säger Tomas Sjöstedt. Enligt Fartygsbefälsföreningens representanter som varit involverade i 4 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

5 BUNKRING AV LNG BÄST SHIP TO SHIP Bunkring av LNG, Liquefied Natural Gas, sker bäst ship to ship. Det har ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Marintekniskt Forum, Göteborg Energi, Gasnor, Aga Cryo AB, Det Norske Veritas, White Smoke AB och FKAB Marine Design kommit fram till. I Norge bunkras idag mindre LNGfartyg med slang från lastbil. Dessutom finns fasta anläggningar i land som passar för vägfärjor. - En fast tankstation i land kan vara lösningen för vissa speciella fartyg, typ vägfärjor som i Norge, men för övriga fartyg är det bunkring från bunkerbåt eller tankbil som gäller, säger Magnus Wikander, marknadsansvarig vid FKAB Till utmaningarna med bunkring ship to ship hör att göra det säkert. LNG håller så låg temperatur som minus 163 grader, vilket kräver särskilda material i tankar, rör och system. LNG övergår snabbt i gasfas om det kommer ut, och sprids fort eftersom det är lättare än luft. Det är dock lättantändligt vid viss koncentration i luft, vilket man måste ta hänsyn till. Risken för större utsläpp är dock liten eftersom man kan ha sensorer som känner av tryckfall i systemet och stänger detta i sådana fall. Agneta Olofsson utflaggningarna har skillnaderna för sjömännen ombord inte blivit särskilt stora. Ett mer långsiktigt och övergripande problem är att jobben hotas eftersom de internationella registren inte kräver några svenskar ombord. Manskapet kommer inte ha en chans eftersom svenskarna är så mycket dyrare än andra. På sikt tror jag även att de svenska befälen ligger i riskzonen. Seniorbefälen kan nog vara ganska säkra men yngre befäl utan specialkompetens kommer att få det svårt. Jag ser inga fördelar för våra medlemmar med den utflaggning som nu sker, säger Jörgen Lorén. Och utflaggningen fortsätter. Villkoren under svensk flagg är för dåliga anser många, och huruvida det blir en förändring i den svenska sjöfartspolitiken återstår att se. I höstas gav regeringen myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att se över svenska redares konkurrenskraft och efter sommaren ska den rapporten publiceras. Men oavsett vad som föreslås i den tvivlar Jörgen Lorén på att de fartyg som nu lämnar Sverige kommer tillbaka. Jag skulle bli väldigt glad om de gjorde det men också mycket förvånad. Det är en ganska stor och kostsam apparat att byta flagg. Linda Sundgren IN- OCH UTFLAGGNINGAR I SVERIGE ÅR REGISTRERADE AVREGISTRERADE TOTALT NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 5

6 UTFLAGGNINGEN. ORO ombord Jobben, lönerna och det sociala skyddsnätet. Tal om utflaggning väcker både frågor och oro ombord. Gustaf Sigurdsson är befälhavare på tankfartyget Furenäs. I slutet oktober förra året fick han och övriga besättningen reda på att rederiet, Furetank, tänkte flagga ut. Ett par månader senare plockades den blågula flaggan ner och ersattes med Färöarnas rödblå kors. Jag har varit till sjöss i över trettio år och bara seglat på svenska fartyg så lite konstigt känns det allt. Man har alltid varit rätt stolt över den svenska flaggan och Färöarna har jag ingen relation till. Men det är inte så ofta man tänker på det, man gör sin törn och sen vill man hem till frugan, säger Gustaf Sigurdsson. Han berättar att utflaggningsbeskedet skapade en del oro. Samtliga ombord erbjöds fortsatt anställning men ingen visste riktigt vad flaggbytet skulle få för konsekvenser. Initialt pratade vi mycket om vad som skulle hända med pensioner, sjukförsäkringar, a-kassa och så vidare. När man bara seglat svenskt har man ingen koll på vad som gäller under andra flaggor och vi var oroliga för hur det skulle bli. Nu när förändringen är genomförd sedan några månader tillbaka är Gustafs bedömning att det sociala skyddet är okej. Men han tycker att det är lite svårt att överblicka och förstå i alla delar. Facket har förhandlat fram en pension, men det är svårt att bedöma om man hade fått mer eller mindre om man stannat under svensk flagg. Sjukförsäkringen verkar bra och vad jag har förstått har vi som boende i Sverige också rätt till svensk sjukvård. Men det finns fortfarande frågetecken, säger Gustaf, som tycker att informationen kunde ha varit bättre. Den har inte varit dålig, men ofullständig. Hela flaggbytet gick fort, det tog bara ett par månader, och man har fått ta reda på ganska mycket själv. Lönerna ombord har generellt blivit bättre, säger han. Dessutom har den svenska kommunalskatten ersatts av en enhetlig och relativt låg skattesats i nivå med de lägsta kommunalskatterna i Sverige. Men utflaggningen har ändå inte blivit en plusaffär för alla. Eftersom man inte längre beskattas i Sverige försvinner också rätten till de svenska avdragen. Den som har huslån och renoverar och bygger om blir förlorare eftersom man varken får dra av för räntor eller göra rotavdrag. Den som bor i lägenhet blir vinnare, säger Gustaf. Tärntanks Tärnvik hör också till dem som lämnat det svenska skeppsregistret det senaste halvåret. Hon går numera under dansk flagg. Befälhavare Bert Dahlberg berättar att de två stora frågorna som väcktes när flaggbytet aviserades var jobben och lönerna. Men alla fick behålla jobben och rederiet har skött det snyggt på det sättet. De kunde ju ha kickat alla om de hade velat, säger han. 6 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

7 UTFLAGGNINGEN. Fortsatt svensk service för utflaggade fartyg! För svenska fartyg som byter till annan agg erbjuder vi möjligheten att avtala om tjänster från Sjömansservice, under förutsättning att det nns svensk besättning ombord. Det gäller också vårt lmavtal med svenska och utländska bio lmer. Sjömansserviceavtal kostar kronor per fartyg och år och i avtalet ingår tjänster som vi vet uppskattas av svenska sjömän: Svensk TV på DVD Dagsnyheter via e-post Besök ombord i vissa hamnar Sjömansbibliotekets böcker och ljudböcker Organiserad motions- och tävlingsverksamhet Tidningen Sjörapporten med Utkik (10 nr/år) Filmavtalet innebär att fartyget får sex nya lmer varje månad. Sjömansservice garanterar ett urval av de senaste och mest sevärda lmerna som visas på bio i Sverige och kostnaden baseras på antalet besättningsmedlemmar ombord. Mer om Sjömansservice på Teckna avtal med Sjömansservice via telefon eller e-post (vx) Lönemässigt blev det ingen större skillnad. De danska lönerna ligger generellt sett högre än de svenska så vi hade hoppats på mer. Just nu är det inte förhandlingsläge men vi hoppas få lite mer när marknaden lättar. I det dagliga arbetet ombord har flaggbytet medfört vissa mindre förändringar, säger Bert. Tärnvik har fått ett nytt löneprogram eftersom det gamla inte var kompatibelt med det danska systemet och vid de återkommande hälsokontrollerna för sjömän måste de ombord ha ett BMI (Body mass index) på maximalt 40 för att bli godkänd, i enlighet med det danska regelverket. Men det behöver inte betyda att man blir av med jobbet om man ligger över den gränsen, säger Bert. Läkaren ska också göra en bedömning av rörlighet och så vidare så det kan gå bra ändå. När det gäller myndigheternas inspektioner kommer de att minska något, säger han. Vi har blivit av med en instans eftersom klassen sköter den årliga besiktningen här istället för Sjöfartsinspektionen. Och det är bra. I fjol satt jag två dagar med en svensk inspektör och det är alldeles för mycket. Men vettingar och annat kommer vi inte ifrån. För Furenäs del tror Gustaf Sigurdsson att det snarare kan bli lite mer kontroller än tidigare. Den färöiska flaggen är grålistad vilket skulle kunna väcka myndigheternas intresse. Vi har pratat lite här ombord om vad det kan innebära och vi tror att det kanske leder till hårdare kontroller. Men jag känner mig lugn, vi har bara bytt flagg och driver och underhåller fartyget precis som innan så det är egentligen ingen skillnad, säger han. Vad utflaggningen kommer att leda till i förlängningen är fortfarande ett frågetecken. På Furenäs är idag befälhavare, chief, överstyrman och kocken svensk men om det kommer att fortsätta vara så säger Gustaf att han inte vill spekulera kring. Men det är klart man funderar över vad som kommer att hända med de svenska jobben i förlängningen. Men man vet ju heller inte om rederiet kommer att flagga tillbaka till Sverige om det blir några förändringar. Bert Dahlberg tror dock att antalet svenskar ombord kommer att minska efterhand. Om någon svensk slutar lär det inte bli någon ny svensk ombord. Det är inget uttalat från rederiet, men förmodligen blir det så. Socialt är det inte det så bra, även om de filippinarna vi har ombord har varit här i flera år och är bra folk, säger han. Linda Sundgren NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 7

8 SFBF. Ett historiskt beslut Sjökaptensring Sveriges Fartygsbefälsförening kan i samarbete med Svenskt Guldsmide & Design AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: 18 K rödguld à 6 075:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 6 400:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll på kontoret i Stockholm, tel OCH EN HISTORISK BILD. SBFs ordförande Örjan Liljeroth, SFBFs VD Christer Lindvall, SFBFs ordförande Jörgen Lorén och SBFs VD Christer Themnér undertecknar överenskommelsen om att bilda Sjöbefälskartellen. FOTO: MARIE HALVDANSON SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF och Sjöbefälsförbundet, SBF har vid ett gemensamt styrelsemöte beslutat att inleda ett förhandlingssamarbete under namnet Sjöbefälskartellen. I princip alla SFBFs och SBFs förhandlingsärenden kommer att handläggas i Sjöbefälskartellens namn från och med den 1 juli i år. Sjöbefälskartellen bygger på att befälsorganisationerna önskar ett närmare samarbete som så småningom ska resultera i en gemensam organisation. De centrala löneförhandlingarna i höst inleds med en gemensam avtals - och klubbordförandekonferens den 6-7 september. Efter konferensen hålls ett gemesamt styrelsemöte. Avtalskonferensen kommer att ge riktlinjerna för nästa års avtalsrörelse. Yrkandena fastställs i en gemensam förhandlingsdelegation som består av förbundens styrelser. Respektive organisation undertecknar de godkända centrala överenskommelserna för egen räkning. I princip alla andra förhandlingsä- renden handläggs i Sjöbefälskartellens namn. En förhandlingsframställan ställd till en av organisationerna, kommer att anses vara ställd till Sjöbefälskartellen. Specialavtal kommer också att tecknas i Sjöbefälskartellens namn. Den förhandlande ombudmannen representerar både SFBF och SBF i Sjöbefälskartellens namn. De avtal som träffas kommer att bäras av båda befälsorganisaionerna. Enskilda medlemsärenden kommer även fortättningsvis att handläggas av respektive organisation. MARIE HALVDANSON 8 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

9 SFBF. CHRISTER LINDVALLS LEDARE - FORTS. FRÅN SID. 3 En annan sak som är skrämmande, är att forskare och studenter blir totalt vilseledda av sådana rapporter. De måste kunna lita på att offentliga rapporter är faktariktiga. Observera att vi i detta fall ej har framfört synpunkter på slutsatser och förslag till åtgärder, då vi anser att det är upp till skribenterna/utredarna. Synpunkter på detta kommer vi att framföra i vårt eventuella remissvar. Den tredje utredningen, som är på gång är den om bl.a ett införande av ett Svenskt Internationellt Skeppsregister (SIS). Den skall överlämnas till Näringsdepartementet i medio oktober, alltså efter valet. Vad vi sett så här långt och vårt deltagande i referensgrupper tror jag borgar för en helt annan slutprodukt än de övriga två. Men fortfarande förstår vi inte vad ett SIS skulle tillföra Sverige och svensk sjöfartsnäring i form av kompetens. Det innebär bara på sikt, eftersom vi har facit i hand från Norge och Danmark, att ett antal redare som äger ett antal fartyg med såväl besättningar som rederikontor i billigare länder. (se ledare i NT 08/09 och 02/10 på www. sfbf.se) kan bo kvar i Sverige. Det tillför inget till den framtida kompetensen. Vissa registreringsavgifter kommer de väl att betala men tillsynen kommer väl att skötas av klassen som är ett annat önskemål. Vår handelsflotta har idag krympt till en storlek, så vi kan inte längre annat än utgöra en svag röst i IMO och EU som helt domineras av större sjöfartsnationer. Har vi dessutom ingen sakkunskap, när det gäller den operationella sidan i de delegationer som företräder Sverige internationellt står vi ännu svagare i vissa frågor. De gäller ju inte bara att ta fram nya eller förbättra gamla regelverk, utan man måste förutse vad de får för konsekvenser i det praktiska livet. Som exempel kan anges fatigue-frågan (vilotider) och sjömännens rätt att gå iland (ISPSkoden) mm. Jag vill här understryka att jag inte vill kasta någon som helst skugga över den svenska delegationens insatser i olika sammanhang, men min bestämda uppfattning är att sakkunskap med sjöbakgrund måste finnas med. Annars är det stor risk att vi hamnar i fler sådana rapporter och regler som får helt andra effekter än de tänkta. Politiker och andra beslutsfattare måste förstå att Sverige behöver en konkurrenskraftig svensk handelsflotta med kompetent personal ombord. EU har insett att EU-länderna behöver det, varför inte Sverige? Jag lämnar nu föreningen med pension den sista augusti, men kommer att fortsätta verka inom IMO mm såsom representant för SFBF och president för IFSMA, om jag blir omvald i juni. Slutligen vill jag här passa på och tacka er kongress- och styrelseledamöter, förtroendevalda, alla er medlemmar och alla medarbetare på kansliet för allt det stöd jag känt och fått genom åren, utan vilket jag inte hade kunnat utföra mitt jobb. Detta även om jag inte alltid har kunnat leva upp till alla era förväntningar. Ni skall veta, att det alltid är en balansgång i ett sådant här arbete. Man kan inte tillfredsställa alla. Jag vill också tacka alla med- och motparter för det goda samarbetet vi haft genom åren. Trots att vissa av er inte alltid delat våra åsikter i förhandlingar, har vi ändå kunnat skilja på sak och person, vilket jag menar är ett måste för att kunna känna förtroende och respekt för varandra. Tack än en gång för att jag fått förmånen att arbeta tillsammans med er alla i ett arbete som förutom att det har krävt mina yrkeskunskaper även har mer eller mindre blivit min fritidssysselsättning. Till sist önskar jag Sveriges Fartygsbefälsförening, vår förening, all lycka i framtiden och en god seglats. Christer Lindvall, VD, SFBF AVTALSKRAV 2011 Avtalskrav inför kommande avtalsrörelse ska vara föreningen tillhanda senast den 13 augusti i år. Kraven kommer att behandlas på SFBFs och SBFs gemensamma avtals- och klubbordförandekonferens den 6-7 september. MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan: eller beställas från föreningens kansli tel SFBF GER KRONOR TILL CHILE SFBFs styrelse har beslutat att skänka kronor till broderorganisationen Sindicato de Capitanes de Alta Mar - Nautilus ACAM AG i Chile för återuppbyggnad av deras kontor i Valparaiso. Byggnaden skadades svårt vid jordbävningen tidigare i år. NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 9

10 AKTUELLT. ÖKAT FÄRJERESANDE UNDER FLYGSTOPPET Svenska färjerederier märkte en betydande ökning av antalet passagerare under flygstoppet på grund av askan från vulkanen Eyjafjallajökull. Framför allt var det de strandsatta flygpassagerarna under de första dagarna som fyllde färjorna. Stena Lines färja mellan Göteborg och Kiel hade mer än dubbelt så många passagerare i båda riktningarna mellan fredagen den 16 april och måndagen den 19 april. - Vi hade 900 till passagerare per avgång. Normalt så års har vi 300 till 400 passagerare, säger Jesper Waltersson, informationsansvarig på Stena Line. Rederiet höjde kapaciteten genom att öppna upp stängda hytter och öka bemanningen på restaurang- och hyttsidan. I däck och maskin har man en fast grundbemanning som inte behövde utökas. Under de intensiva dagarna märkte de ombordanställda att det var en annan stämning ombord, klientelet var annorlunda. Det gjordes dyrare inköp i butikerna och restaurangen fick servera dyrare mat. Dessutom fick personalen vara behjälplig med att boka tåg- och bussförbindelser. I Stena Lines bokningsavdelning ökade telefonköerna och man upplevde en all time high när det gällde webbokningar. Under fredagen hade man bokningar på webben, tre gånger så mycket som normalt den tiden på året. Sträckan Göteborg - Kiel var den svenska förbindelse som ökade mest, men även linjen Helsingborg - Helsingör och Karlskrona - Gdynia ökade starkt under den intensiva helgen. Stena Line upplevde också ett högt tryck på linjerna mellan Holland och England och Irland och England. På fraktsidan har man också märkt en ökning av antalet lastbilar, men inte lika kraftig som den av antalet passagerare. Jesper Waltersson sa i april att man inte har någon strategi för återkommande flygstopp. Men i slutet av maj noterade Stena en ökning av antalet sommarbokningar på sträckan Göteborg - Kiel. Det var en ökning för juni och juli med nio procent och Jesper Waltersson trodde att det hade med osäkerheten i flygtrafiken att göra. Även Tallink Silja AB märkte en kraftig ökning av antalet passagerare på samtliga linjer i båda riktningarna under de första dagarna. Rederiet har linjer mellan Stockholm och Tallinn, Riga, Helsingfors och Åbo, med stopp i Mariehamn på vissa linjer. Man har också en fraktlinje mellan Kapellskär och Paldiski i Estland, men där märkte man bara en marginell ökning under flygstoppet. Det gällde även godstrafiken på passagerarfärjorna. Under 15 och 16 april var samtliga passagerarfartyg fullbokade. Några dagar senare höll trenden i sig till Helsingfors och Åbo, medan det lättat på linjerna till Tallinn och Riga. Jämfört med samma tid förra året hade Stockholm - Helsingfors ökat med 25 procent och Stockholm - Åbo hade ökat 45 procent. - Det vore fel att säga att vi inte ser det positivt. Samtidigt ser man att samhället kan lida av det. Det är en unik situation. För några månader sedan hade vi problem med isläget. Då valde många att flyga, säger Janis Pavuls, kommunikationschef 10 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

11 NEED TECHNICAL CHEMICALS? ONE ANSWER... MARISOL CHEMICALS...and remember QUALITY IS EFFECTIVE Maritech - Marine Technologies AB, PO Box 143, SE Kristianstad, Sweden Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Aska från vulkanen Eyjafjallajökull på Island. FOTO: ATLI MÁR HAFSTEINSSON/NORDICPHOTOS på Tallink Silja AB. Gotland är beroende av sitt flyg, men till antalet blir det inte många flygpassagerare. Färjerederiet Destination Gotland hade passagerare under perioden 15 till 22 april, vilket är drygt fler än samma period En stor del, men inte allt, av ökningen bedöms bero på askmolnets effekter. Det var inga problem med platstillgången. Ambulansflyget på Gotland kunde inte flyga under helgen, därför hade varje avgång med Destination Gotland en plats reserverad för en akututrustad ambulans, från och med fredagen. Periodvis kunde inte heller ambulanshelikoptern lyfta, därför fick höghastighetsfärjan Gotlandia II, som normalt går bara under helgen, ha beredskap för nödtransporter av sjuka mellan torsdagen 15 och lördagen den 24 april. Beslut om flygning togs var sjätte timme, beroende på situationen i luften. Trots den möjliga tillströmningen av passagerare är inte marknadschef Per-Erling Evensen glad. Om flygstoppet återkommer så kan det påverka attraktionsvärdet hos Gotland. - Vår utmaning är att se till att Gotland bibehåller ett attraktivt varumärke, säger han. Agneta Olofsson Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 11

12 KULTUR & FRITID. Människokärlek TILL SJÖSS Människokärleken vann, liksom samarbetet, då Sjöfartens Kultursällskap korade vinnarna i sin stora novelltävling. 106 bidrag kom in och allra bäst skrev Karin Poulsen och Mona Lindberg i novellen Fripassagerarna på m/s Fina. Niklas Magnusson och Jörn Hammarstrand kom på andra respektive tredje plats. Fyra noveller fick även ett hedersomnämnande. Vinnarna fick dela på kr i prispengar. För Karin Poulsen kom första priset som en vink från ovan. För även om hon redan för tiotalet år sedan vann tredjepriset i den novelltävling som Kultursällskapet då ordnade, och trots att hon med framgång deltog i Sjöfartens Författarskola, som sällskapet också arrangerat, var det först efter den här vinsten som hon vågade säga både till sig själv och andra: - Nu känns det faktiskt som att jag kan skriva! Ja, det här är en oerhört värdefull bekräftelse, en vink om att jag ska fortsätta skriva. Dessutom har hon i Mona Lindberg funnit den perfekta sparringpartnern. Hon och Mona seglade ihop för många år sedan och har behållit kontakten även sedan Karin gått i land. Mona har däremot fortsatt till sjöss och arbetar just nu på isbrytaren Ale. Det är också Mona som står för berättandet, medan Karin för pennan. - Många tror att det inte längre finns några historier att berätta från dagens sjöfart, men det finns massor. Det är inte minst vårt bidrag ett exempel på. Vinnarbidraget handlar om den människokärlek som vissa kan ta fram i pressade situationer, medan andra pristagarens novell handlar om mera traditionell kärlek och den saknad den blir kvar i land kan känna. Den är skriven av Niklas Magnusson som är forskare på Sintef Energi i Norge, men tycker om att skriva som ett sätt att hålla kvar det svenska språket. - Jag läste om tävlingen på nätet. Eftersom jag inte själv har någon sjöerfarenhet fick jag lägga ner en del arbete på research för att hitta en historia som kändes trovärdig. Kul när man lyckas, ska försöka fortsätta skrivandet nu. Jörn Hammarstrand vann tredejprsiet med novellen Victorias love check list. Priset hämtades av dottern Anita Bærentsen. Karin Poulsen med Mona Lindberg i mobilen vann tillsammans förstapriset med novellen Fripassagerarna på m/s Fina. Andrapriset gick till Niklas Magnusson för novellen Jag saknar Dig inte. 12 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

13 Skrivarkurs för havets kvinnor och män Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform? Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns! Tid och plats Vi träffas under tre fredagar hösten 2010 på Katarina sjöfartsklubb på söder i Stockholm (Glasbruksgatan 2) samt två återkopplingar via mail däremellan. Datum för träffarna är 8/10, 5/11 samt 3/12, samtliga dagar kl 09: Mer om kursen Eleverna kommer att få bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter och eget skrivande varvat med korta föreläsningar om novellskrivandets grundläggande hantverk. En viktig del av kursen är också att vi läser varandras texter, ger och får respons vilket ger djupare förståelse för det egna materialet. Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa. Inför kursen Ta med dig en skrividé, den arbetar du sedan vidare på till färdig novell. Den som vill kan därefter delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till nästa års antologi med möjlighet till publicering. Temat på antologin är Springa läck. Se Införskaffa Johanna Wistrand e-bok Kom i gång & skriv. Kursen förutsätter självstudier samt att tid avsätts för eget skrivande. Kontakt mellan kurstillfällena sker via mail och är en förutsättning för att alla ska hinna läsa in sig på varandras texter. Kurskostnad samt kurslitteratur Kursavgift: 1500 kr per person, inkluderar lokal, fotostatkopiering, men ej kurslitteratur och måltider. Kurslitteratur är Johanna Wistrands e-bok Kom i gång & skriv. Boken kan laddas ned som e-bok från: eller Kursanmälan & arrangör Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och ABF/Stockholm. Kursledare: Magdalena Persson. Antal deltagare: minimum 8, max 12 personer. Information och anmälan: tfn Senaste anmälningsdag: 8 september 2010 Tredjepristagaren, sjökapten Jörn Hammarstrand, har däremot en gedigen sjöerfarenhet att ösa ur, även om prisnovellen utspelar sig i den mera moderna färjesjöfarten där satiren flödar. Han har tidigare gett ut ett flertal böcker, bland annat Oslobaletten tillsammans med Karin Poulsen! För Sjöfartens Kultursällskap återstår nu det gedigna arbetet att utöver vinnarna utse ytterligare ett tjugotal bidrag som ska ingå i den tredje Sjömansboken, med undertiteln Kärlek till sjöss om lust & längtan. Boken kommer ut i samband med årets Bokmässan september. VINNARNA: 1. Fripassagerarna på m/s Fina av Mona Lindberg och Karin Poulsen. Med en driven penna skildras vår förmåga, och oförmåga, till medmänsklighet och människokärlek. Novellen blir inte sämre av att den har verklighetsbakgrund. 2. Jag saknar Dig inte av Niklas Magnusson. Välskrivet och finstämt om längtan och saknad. Skildrar den som är kvar i land. 3. Victorias love chek list av Jörn Hammarstrand. Något så ovanligt som rolig satir om vår tids inte ovanliga karriärplanerande kvinna. HEDERSOMNÄMNANDEN: Hemkomsten av sjökapten Gösta Bågenholm. En rörande skildring av manlig oförmåga till kommunikation och samtidigt en skildring av längtan till gemenskap. Var han ledsen när jag inte var hemma av sjömanshustrun Irene & sjöingenjören Juris Ernheimer. En äldre sjömans tankvärda reflektioner över havets och sjölivets lockelse, över kärleken till fru och barn samt de försakelser för familjelivet som sjömansyrket medfört. Röda äpplen av Jenny Sköld. Ömsint skildring av den åldrade sjömanshustruns tankar om livet, kärleken, havet och döden. Känslor ombord av Ulrika Meden. I några ögonblicksbilder ombord i ett färja fångas starka känslor som sorg och saknad, glädje och kärlek, bland både besättning och passagerare. Berit Blomqvist NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 13

14 AKTUELLT. Sjömanshusstiftelsens BELÖNINGSDAG Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har sedan 1973 delat ut 237 miljoner kronor i belöningar. Vid årets belöningsdag den 5 maj på Östasiatiska Muséet i Stockholm utdelades 35 belöningar på totalt närmare kronor. Stiftelsen ska verka till nytta och gagn för sjöfolket. Bland de områden som kan belönas finns: att främja utbildning, att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolket. Detta kan ske till exempel genom stöd till forskning och utveckling och uppmuntran av förslagsverksamhet, men även genom att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser. Årets arbetsbelöningar gick till: Reparatör Rodel Corrales, M/S Otello, kronor för Cover for drain pipe from compressed air receivers samt kronor för A tool for dissembling and assembling the cooling jacket. Teknisk chef Håkan Håkansson, M/S Aida, kronor för Flexibel hållare för strålmunstycke. Överstyrman Claes Andersson, M/S Aida, kronor för Skyddsbågar för förtöjningsstationer. Matros Joachim Harveli och båtsman Tomas Johansson, M/S Manon, kronor för Räckverk och grabbräcke för rampmanöverhus. Kocksteward Camilla Höberg, M/T Bro Anton, kronor för Mörkläggningsfodral. Befälhavare Roland Ivarsson, bogserbåten Freja, kronor för Rinka upp grova vajrar. Båtsman Rey Dongon och däcksreparatör Fernando Flaviano, M/S Atlantic Conveyor, kronor för Mobil arbetsplattform. Båtsman Fredrik Isaksson, M/S Stena Foreteller, kronor för Skyddsanordning vid vaskning med levang. Båtsman Jon Kristiansen och reparatör Terje Simosen, M/S Tor Begonia, kronor för Trampskydd i akterramp. Matros Marcel van Hilst, M/S Tor Begonia, kronor för Verktyg för spygattrensning. Förste fartygsingenjör Tommy Holm och reparatör Pekka Klarsäter, M/S Tor Magnolia, kronor för Överföring av kylvatten. Förste reparatör Ingvar Johnsson, M/S Stena Nautica, kronor för Hållare för chucknyckel samt kronor för Låsanordning för brännoljeventil. Matroselev Emil Bergagård, M/S Grande Atlantico, kronor för Visuellt brandlarm. Båtsman Bo Tillgren och matros Kjell-Arne Åkesson, M/S Skåne, kronor för Hjälphjul till landgång. Båtsman Per-Yngve Svensson, M/S Huckleberry Finn, kronor för Lyftrigg för livflottar. Befälhavare David Fernanado Gutier, M/T Marinus, kronor för Rör till baktampen för MOB-bojen samt kronor för Mobil arbetsplattform för förmasten. Befälhavare Jeanette Nihlén, M/S Peter Pan, kronor för Gränsöverskridande säkerhetsövning. Driftsoperatör Joakim Engström och senior chief engineer Kent Mattsson, M/S Stena Carisma, kronor för Larmsystem för köldmediumläckage. Förste fartygselektriker Kjell Ebbe Lindbergh, M/S Trelleborg, kronor för Skymningsrelä. Hotellkoordinator Mats Nordström, Stena Line Scandinavia AB, kronor för Utvecklad tvättcontainer. Förste fartygsingenjör Sture Nyberg, M/S Viking Cinderella, kronor för Verktyg för att plocka upp pejllod. Reparatör William E. Salem, M/S Manon, kronor för Förbättrat synglas. Maskinreparatör Tomas Ross, M/S Finnclipper, kronor för System för tanktaksrengöring. Utvecklingstipendier gick till: Tredje styrman Jon Dexter J. Salise, M/S Nordic Victory, kronor kronor som utbetalas när produkten är färdigställd för Vattenfilter för luftkonditioneringssystem. Sjöfartstuderande Marcus Olausson och Daniel Karlsson, kronor kronor som utbetalas när produkten är färdigställd för Marin rökdykarväst. Idrottsbelöningen gick till matros Erica Wikström, M/S Oberon. Hon fick motta kronor för att under 2009 fått ihop km i Sjömilen och km i Trampfarten. Sjöräddningsbelöningar för livräddande insatser gick till: Robin Evertsson, kronor, Peter Wikström, kronor och SSRS RS Hörvik, kronor. 14 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

15 Sjöräddningsbelöning för visat anvarsfullt säkerhetstänkande gick till Kjell-Arne Åkesson, matros på M/S Skåne. Han fick kronor för sitt agerande när han upptäckte deffekta livbojar. Sjömanshusstiftelsens hedersbelöning på kronor gick i år till Lennart Kronqvist som tack för hans långa arbetsinsats i sjöfolkets och sjöfartens tjänst på HKF och numera Sjömansservice inom Sjöfartsverket. Stiftelsen litteraturpris på kronor går i år till Björn Larsson och delas ut i samband med Bokmässan i Göteborg i september. TEXT & FOTO MARIE HALVDANSON Lennart Kronqvist, tidigare HKF numera Sjömansservice, belönades med Sjömanshusstiftelsens Hederspris. De belönade samlade i vårsolen. I mitten miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton, Stockholms stad, som var prisutdelare. Befälhavare Jeanette Nihlén, M/S Peter Pan, fick arbetsbelöning på kronor för Gränsöverskridande säkerhetsövning. T v Sjömanshusstiftelsens ordförande Kenny Reinhold. NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 15

16 DRYDOCK 2: 275 M 45 M 10 M (UNDER CONSTRUCTION, READY 2012) DRYDOCK 1: 195 M 34 M 7 M STRATEGIC LOCATION AT THE HEART OF THE BALTIC STRAITS REGION. LONDON OSLO GOTHENBURG COPENHAGEN HAMBURG STOCKHOLM ORESUND DRYDOCKS LANDSKRONA HELSINKI TOTAL QUAY LENGTH OF 800 M; DEPTH UP TO 8 M CRANES LIFTING CAPACITY UP TO 180 TONNES SHORE POWER 400/440 V 50/60 Hz, UP TO 2000 A. 16 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 P. O. BOX 701. SE LANDSKRONA, SWEDEN PHONE: +

17 INCREASED CAPACITY, NEW NAME FOTO: BERTIL HAGBERG ORESUND DRYDOCKS AB CONSTRUCTION AND ASSEMBLY HALLS FAX MEMBER OF ORESUND NAUTISK HEAVY TIDSKRIFT INDUSTRIES 4/10 AB 17

18 Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap varvat med erfarenhetsberikande händelser som andra råkat ut för. Syftet är att delge branschens aktörer på alla nivåer ökad kunskap och säkerhetsmedvetande. Ett stort problem med säkerhetsarbete är att nå ut till dem som berörs, i synnerhet dem som så att säga jobbar på golvet. Detta är ett sätt att försöka nå branschen i dess helhet. Ett sätt att ytterligare sprida information inom branschen är att ta upp relevanta händelser i fartygens skyddskommittéer. Initiativtagare och ansvarig för utskicket, som skildrar både svenska och utländska händelser, är utredningsenheten vid Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. Synpunkter, åsikter och förslag emottages tacksamt på telefon eller e-post Texten kan hämtas på Transportstyrelsens hemsida (där man också når sjöfartsavdelningens olycksrapporter och Safety Alerts): Olyckor och tillbud-sjöfartsavdelningen informerar. Alternativt kan man kontakta sjöfartsavdelningens utredningsenhet för att hamna på sändlistan för e-postutskick. Det finns också möjlighet att nå texten på engelska på SAN-NYTT:s hemsida Belöning för väl bearbetade rapporter till Insjö/ForeSea Den svenska sjöfartsbranschen har ett olycks- och tillbudsrapporteringssystem, särskilt anpassat till det interna ISM-system som många rederier ska ha. Systemet bygger på att rederiets säkerhetsansvarige helt enkelt skickar vidare den rapport som kommer internt. Systemet, ForeSea (tidigare Insjö) har varit i funktion i flera år och bygger på frivillighet. Från och med i år kan den eller de som på ett särskilt sätt bidragit till systemet belönas. Den första belöningen har tilldelats en säkerhetsansvarig (DP) på ett tankerrederi med motiveringen att rapporterna är lite extra genomarbetade och därmed mer värdefulla för systemet. Pristagaren anser att det hela är ett lagarbete och att han bara gjort sin avgränsade del, men likväl anser ForeSeas arbetsgrupp, som utser pristagare, att den extra ansträngning som ibland görs för att öka inrapporteringen och dess kvalitet bör löna sig. Belöningen består av ett diplom, en plakett och en prissumma om kronor och delades ut i samband med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag Insjö/ForeSea Felaktig ombyggnad ledde till överbunkring Då ett fartyg bunkrade visade det sig att det uppstod överbunkring och att olja rann ut på styrbordssidan. Bunkringen stoppades omedelbart och alla nödvändiga åtgärder vidtogs. Vederbörande myndigheter tillkallades och sanering inleddes, men det visade sig trots allt att ca 600 liter diesel hade hunnit hamna på utsidan. Senare utredning visade att den berörda dieseltanken byggts om för ett antal år sedan. För att få större kapacitet byggdes den ihop med en ureatank. Däremot kom man inte att bygga om avluftningen, vilket ledde till att denna inte var tillräckligt utformad för att klara dieselbunkring. SFu dnr TSS Explosion i fiskefartyg ledde till svår brännskada Då en kvinna passerade på kajen där ett fiskefartyg var förtöjt hördes en knall. En person som stod i brand kom ut ur en dörr i fartyget. Hon skrek till personen att han skulle hoppa i vattnet, vilket han gjorde. Samtidigt påkallade hon uppmärksamhet från andra i närheten, och man hjälptes åt att få upp den brände personen ur vattnet. Så småningom kom den skadade till sjukhus, och på grund av de allvarliga skadorna blev det intensivvårdsbehandling. De materiella skadorna blev däremot ganska små. Den skadade mannen höll på med att förbereda måleriarbete i maskinrummet. I samband med detta tvättade han de ytor som skulle målas med lösningsvätska eller diesel. Därmed har brandfarliga gaser spritts och till slut har en explosiv blandning uppstått i det dåligt ventilerade rummet. Antändningen har skett då elektrisk utrustning aktiverats, i detta fall startade en värmare. Det finns all anledning att uppmärksamma riskerna i denna typ av till synes relativt riskfria arbete. BSU 619/08 Bredbandsradar fyller inte kraven En ny typ av radar, kallad bredbandsradar, främst avsedd för fritids- eller 18 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

19 Radarbild med SART. Radarbild med Racon. mindre fartyg, har introducerats på marknaden. Denna radartyp skiljer sig från traditionell radar bl.a. genom att den sänder kontinuerligt (istället för pulserande). Dessutom är den inte förenlig med radarfyrar och transpondrar och visar därför inte t.ex. racon-signaler eller signaler från SART-ar (signaler från bl.a. livflottar). Eftersom reglerna är utformade för att de olika systemen ska kunna fungera tillsammans kan man konstatera att denna typ av radar inte uppfyller kraven. Vill man ha en radar som fungerar tillsammans med övriga system ska man således använda sig av en magnetronbaserad radar av traditionell typ. SFu/SFtt Tankexplosion vid lastning av olja Då styrman lastade vakuumgasolja en kall vinterkväll kom ett larm om högt tryck i den ena av de två tankarna som höll på att fyllas för tillfället. Efter kvittens av larmet skickades vaktmatrosen ut för att kontrollera om tryckutjämningsventilen fungerade. Eftersom han såg gas strömma ut, drog matrosen slutsatsen att ventilen fungerade, vilket han meddelade styrman. Samtidigt skiftade styrman till att fylla några andra tankar för att sedan, när dessa var fyllda, återgå till att fylla de tankar där övertrycket uppstått. Han bad matrosen att stänga den manuella ventilen till de tankar där lastningen avslutats. Då kom ett nytt larm för övertryck. Styrman började med att öppna till de tankar till vilka han nyss avslutat lastningen, men insåg snabbt att den manuella ventilen stängts och stängde därför igen. Han skickade istället ut matrosen ytterligare en gång för att kontrollera tryckutjämningsventilen. Återigen kunde matrosen meddela att han såg varm ånga komma ut, vilket ledde till att styrman tog för givet att trycksensorn inte fungerade som den skulle (vilket han varit med om en gång tidigare). Strax därefter kändes en explosion med kraftiga skakningar. På grund av att varm olja kom ut i kylan uppstod ånga och brandlarmet gick igång. Styrman varskodde lastterminalen iland att stoppa lastningen samtidigt som han stängde alla ventiler och manifolden. Babordstanken hade exploderat på grund av övertryck. Skottet till styrbordstanken bågnade och rämnade liksom tanktoppen till rörtunneln och tanktaket till dubbelbotten. Då explosionen inträffade var de båda tankarna fyllda till 66 procent. En viktig orsak till händelsen var att en ispropp bildats i avluftningssröret. Eftersom proppen inte var helt tät kunde viss mängd gas passera vilket ledde till att matrosen såg ånga komma ut ur tryckutjämningsventilen. Avluftnings- Bågnande tankskott. Rör med dränering. Rör utan dränering. rören ska vara självdränerande men var inte det. Några person- eller miljöskador uppstod inte, men man fick byta ut åtta ton stål. Under vintern har åtminstone ytterligare en tanksprängning skett i svenskt fartyg, den gången beroende på isbildning i en svanhals (avluftningsrör). Transportstyrelsen rekommenderar att man på tankfartyg kontrollerar att rör är dränerade i den utsträckning de ska vara. SFu dnr TSS NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 19

20 YEAR OF THE SEAFARER. I skärgårdens tjänst I ÖVER 30 ÅR Kanoner åt försvaret, kabeldragningar åt Vattenfall och byggvaror till villor och fritidshus. I över 30 år har Bjarne Lind och hans fartyg servat privatpersoner, myndigheter och företag i Stockholms skärgård. Klockan är ännu inte sex när Bjarne backar ut från hemmahamnen på Resarö några mil nordost om Stockholm. Himlen är grå, luften sval. Jungman Gustav Nyström sätter på en kanna kaffe och snart sprider sig doften av nybryggt över bryggan. Kursen sätts mot Boda på Värmdö. Där ska virke lastas på för vidare transport till ett husbygge högt uppe på en bergstopp. Sista biten ska godset lyftas med helikopter, från däck och upp till huset. Många bygger högt upp idag för att få utsikten och det inte helt ovanligt att man använder helikopter. Alternativet är att bära upp grejerna och med tanke på hur lång tid det tar är det knappt att det lönar sig. Just till det här bygget är det fjärde gången vi åker, säger Bjarne. I 38 år har Bjarne drivit sitt rederi, Elektrofors AB, och med Sveriges största skärgård som arbetsfält har det inte saknats uppdrag. Första båten, Krut, köptes in Som mest hade han tre båtar men för tillfället är det bara en. Vi sålde nyligen vår andra båt, Dunder, till Söderledsbygget. Först ville de hyra in henne men vi misstänkte att det kunde bli en massa krångel med ett sådant avtal. Vi sålde henne till dem istället och så får vi köpa tillbaka henne när de är klara, om det nu är något att köpa tillbaka, säger Bjarne. Han berättar att när han drog igång verksamheten på sextiotalet fanns det gott om uppdrag. Sommarnöjen ute på öarna var populära och till dem behövdes stora mängder byggmateriel, möbler och annat. Länge var dessutom konkurrensen nästan obefintlig. Idag finns det flera småredare som erbjuder sjötransporter i Stockholms närhet, men eftersom intresset för skärgården knappast minskat finns det fortfarande gott om uppdrag för Granat och Elektrofors. Stefan, sonen, har tagit över ruljansen, men jag kör ibland och det tänker jag fortsätta med så länge jag orkar. Det här är ju inget jobb egentligen. Att köra båt i skärgården är mer som en fritidssyssla, man kan faktiskt inte ha det bättre än så här, säger Bjarne och ler brett utöver fjärden. Granat har en ordinarie besättning på två man, och förutom skeppare jobbar matros Lasse Rålander idag. Sedan några veckor har man även extra förstärkning av Gustav som hjälper till med rostknackning, målning och allmän handräckning. Strax före sju lägger vi till i Boda. Lastbilen med byggvaror står redan på kajen och väntar. Manskapet drar på sig jackorna, går ut och nerför den smala lejdaren. Lasse kliver upp i gaffeltrucken som står parkerad på däck och börjar köra ombord travar med ljust virke. En kylig, fuktig vind drar runt båten; luften tjocknar. Ombord inser man att dimman kan bli ett problem för helikoptern. Tillbaka uppe på bryggan plockar Lasse fram mobilen ur fickan och ringer Helikoptertjänst i Länna söder om Stockholm och meddelar läget. Det är dimma hos de också, säger han efter att ha tryckt av samtalet. De avvaktar ett tag. Det här är nackdelen med helikoptrar, att de inte kan flyga om sikten är dålig, och en gång fick vi ställa in för att de inte såg ordentligt. Waxholmsbolagets Roslagen och Vånö lägger till bredvid. Med anslutningsbussar direkt in till stan har Boda blivit en av knutpunkterna mellan öarna och land. Enstaka passagerare kliver av och ställer sig i busskuren och väntar. Efterhand fylls kajen av utresande och ett större gäng småbarnsföräldrar med barnvagnar kliver ombord på Roslagen. Även Granat har tillstånd att köra passagerare, maximalt tolv stycken, men det är framför allt gods som fraktas. Och många av uppdragen kommer från myndigheter och företag. Vi gör mycket kabeldragningar åt Vattenfall, berättar Bjarne. Framför allt lägger vi ny kabel men vi gör också en del underhåll och reparationer. Till de uppdragen stärker vi upp med mer folk och det är sällan några problem att hitta sådana som vill jobba ombord. En annan stor uppdragsgivare genom åren har varit Försvarsmakten. I mitten av sextiotalet skedde en stor upprustning på KA1 på Rindö i Vaxholm, och Bjarne har kört ut åtskilliga kanoner och annat krigsmateriel åt det numera nedlagda kustförbandet. Sikten är fortsatt dålig när Rickard från Helikoptertjänst kommer ombord och ansluter sig till de 20 NAUTISK TIDSKRIFT 4/10

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945.

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Lennart Fornfeldt bakar morgonfrallor ombord på Johnson Chemsun1982 på resa mellan Rotterdam och New Orleans. Jag kommer

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Personbiografi Salongsuppassare Stefan Genser 1939.

Personbiografi Salongsuppassare Stefan Genser 1939. Personbiografi Salongsuppassare Stefan Genser 1939. Sjöingenjör Kjell Hellkvist The Austrian Stefan Genser i baren på Annie Johnson mitten av 1970-talet. Personbiografier i serien om Johnson Lines personal

Läs mer

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 11 mars 2011 NORRBOTTEN Bra skola i Arvidsjaur Grundskolan i Arvidsjaur är nästan bäst i hela Sverige. Det tycker Lärarnas Riksförbund som varje år väljer ut Sveriges bästa

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Klockan 17:00 i Skeppet, 4e våningen, Sjöfartshögskolan, Kalmar. Närvarande: Camilla Carlén, Agnes Olsson, Otto Helgesson, Maarten Nelson, Lucas Hallgren,

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Statens haverikommission SHK

Statens haverikommission SHK Statens haverikommission SHK Utreder olyckor inom områden som: Flyg, Tåg, Militära, Yrkestrafik, Övriga olyckor och Sjöfart. Rikard Sahl Utredare - yrkesmässig sjöfart Sjökapten, verksam inom sjöfart sedan

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

ROUND TABLE 111 - HULTSFRED MEDLEMSBREV #61

ROUND TABLE 111 - HULTSFRED MEDLEMSBREV #61 ROUND TABLE 111 HULTSFRED MEDLEMSBREV #61 TORSDAGEN DEN 8 MARS 2012 KLUBBKVÄLL & VALMÖTE PROGRAM 2012 NÄRVARANDE AVANMÄLDA 12:e januari 26:e januari 9:e februari 23:e februari 8:e mars 22:e mars 5:e april

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret Organisering och marknad, Sverige PROTOKOLL 1 (5) Utskottsmöte, Skanska, Solna Närvarande: Gunnar Tunkrans, ordf Stefan Rydberg Göran Svensson Rolf Johansson Magnus Lundberg Ingemar Wiborgh Lars Jacobsson

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Belöning 2010

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Belöning 2010 Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Belöning 2010 Sjömanshusinstitutionen grundlades år 1748 Det året utfärdades det s k kofferdi-reglementet av Kungl Maj:t, vilket lade grunden till sjömanshusen. Samma år

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Kent Carlsson, (s) ordförande Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Kent Carlsson, (s) ordförande Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2010-10-13 1 (4) Tid 19.00 20.45 Plats Närvarande Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Skepplanda Bibliotek Kent Carlsson, (s) ordförande Marie Greger, Tekniska förvaltningen Lone Dockered, primärområdeschef

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer