FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT..."

Transkript

1 Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Evenemang... 3 Taloyhtiö.Nyt... 3 Personalnyheter... 3 Undervisningsrådet Keijo Kaivanto... 3 AKTUELLT... 4 De bästa aktiebolagen belönades... 4 Konditionsgranskningen vid bostadsköp behöver speciallagstiftning... 4 Höjning av disponentarvoden ska godkännas av husbolagets styrelse... 5 Rekordartad auktorisering av disponentföretag... 5 Största delen av finländarna beredda att betala för energieffektivitet... 6 Finland riskerar att hamna på efterkälken när det gäller brandsäkerhet... 6 PÅVERKAN... 6 Rätt till ränteavdrag i beskattningen på basis av energieffektivitet... 6 Hushållen betalar energibeskattningsreformen... 7 JURIDISKA ÄRENDEN... 7 Positiv feedback på reformen av parkeringsövervakningen... 7 Lagreform om skyddet av byggnadsarvet... 8 FORSKNING OCH UTVECKLING... 8 Hissäkerheten intresserar finländarna... 8 Alternativa fasadrenoveringar kartläggs i KIMU-projektet... 9 Många goda lösningar att förnya ventilationssystem... 9 MARKNADER OCH KONJUNKTURER...10 Bostadsaktiebolagens skötselkostnader steg 4,7 % Fastighetsunderhålls-kostnaderna steg 2,7 % på årsnivå Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg 1,2 % Bostadshyrorna i Helsingfors i april juni EKONOMI OCH SKATTER...11 Skattearbetsgrupp föreslår en förskjutning mot konsumtionsbeskattning Regeringen påskyndar ibruktagandet av uppvärmningssätt med förnybar energi Kommunerna får in 200 miljoner mer i fastighetsskatt för

2 FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT Evenemang Utbildningskväll i Ekenäs Finlands Svenska Fastighetsförening ordnar en utbildningskväll Hur bra känner du till den nya lagen om bostadsaktiebolag må kl i Novia, Ekenäs. Utbildningen är öppen för alla och avsedd för styrelsemedlemmar samt disponenter i bostadsbolagen. Separat inbjudan finns på sidan 13. Kiinteistöliitto Uusimaas finskspråkiga utbildningar Utbildningskväll om den nya bostadsaktiebolagslagen i Vanda Utbildningskväll om den nya bostadsaktiebolagslagen ti kl på Sokos Hotel Vantaa (adress Hertasvägen 2, Dickursby, Vanda). Utbildningskväll för husbolagsstyrelser, del II, Utbildningsseriens del II för medlemmar och ordförande i husbolagsstyrelser ordnas må kl i auditoriet på Sokos Hotel Presidentti (adress Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors). Kvällens tema är styrelsens verksamhet, uppgifter och ansvar. Underhållsansvar och ändringsarbeten Aktuell utbildning må kl på Valkoinen Sali (adress Alexandersgatan 16 18, Helsingfors). Ekonomi- och bokslutseftermiddag Den traditionella ekonomi- och bokslutseftermiddagen ordnas kl i auditoriet på Sokos Hotel Presidentti (adress Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors). Anmälningar och närmare information: (klicka på aktuell utbildning under Tapahtumat) - per e-post - per telefon /Marja Tirronen Taloyhtiö.Nyt Finlands Fastighetsförbund och Kiinteistöliitto Uusimaa gav 28.9 ut en tematidskrift, Taloyhtiö.Nyt, som behandlade den nya bostadsaktiebolagslagen. Tidskriften delades ut tillsammans med Helsingin Sanomat i hela Nyland. Under höstens lopp kommer den att delas ut även vid Kiinteistöliitto Uusimaas evenemang. E- tidningen kan läsas på Personalnyheter Finlands Fastighetsförbund JK, vicehäradshövding Jaana Sallmén har utnämnts till jurist. Hon har tidigare varit jurist bl.a. hos Lakiasiaintoimisto Finessi Oy och Huoneistokeskus. Även JM Maria Kulomäki har utnämnts till jurist. Hon har tidigare arbetat på SKH Asuntopalvelu M. Kulomäki Oy och Advokatbyrå Juridia Ab. Jur.stud., pol.kand. Marja Pakarinen har utnämnts till rådgivande jurist. Pakarinen har tidigare arbetat bland annat vid åklagarämbetet i Östra Finland. Följande personer har slutat och övergått i annan tjänst, Anna-Liisa Varala till Lakiasiaintoimisto Finessi, rådgivande jurist Joel Sariola till Asianajotoimisto Kuhanen, Kanerva & Asikainen och rådgivande jurist Erika Mattson är nu jurist vid Tehy. Undervisningsrådet Keijo Kaivanto Republikens president tilldelade Keijo Kaivanto titeln undervisningsråd. Vicehäradshövding, PM Keijo Kaivanto verkar som verkställande direktör för Kiinteistöalan Koulutuskeskus, som rektor och ombud för Kiinteistöalan Koulutussäätiö och har dessutom flera förtroendeuppdrag i branschen. 3

3 AKTUELLT De bästa aktiebolagen belönades Framgångsfaktorer - energieffektivitet från solen och boendekommunikation vid rörsanering De bäst genomförda rörsaneringarna och de mest föredömliga husbolagsgärningarna har utsetts och belönats i tävlingar inom ramen för informationsprogrammet Tee Parannus. Vinnare av Årets husbolagsgärning 2010 blev As Oy Allinnan Helmi i Riihimäki som på ett föredömligt sätt har satsat på att förbättra energieffektiviteten och boendetrivseln. As Oy Nallenpolku i Tapiola i Esbo belönades för sin väl genomförda rörsanering, i synnerhet för god projektledning och aktiv kommunikation med de boende. Bägge husbolagen belönades med euro. As Oy Allinnan Helmi har förbättrat energieffektiviteten genom att utnyttja solenergi för föruppvärmningen av bruksvattnet och genom att ta i bruk led- och energisparlampor i husbolagets gemensamma lokaler. För belysningen som är våningsspecifik används rörelsedetektorer och ljussensorer. As Oy Nallenpolku som vann Årets rörsanering 2010 är ett flervåningsbostadsbolag från mitten av 1950-talet. Bolaget har genomfört en rörsanering på s.k. traditionellt sätt: avlopp, vattenledningar, badrum och elsystem byttes ut och olika alternativ jämfördes i nära växelverkan med de boende. I planeringfasen presenterades tre alternativa badrumsinredningar för delägarna i form av modellbadrum. Boendekommunikationen sköttes allt igenom exemplariskt i As Oy Nallenpolku. Projektledaren har anlitat en professionell kommunikationsansvarig som högra hand sedan första början. Kommunikationen har skötts mångsidigt med hjälp av t.ex. projektets hemsidor, pappersmeddelanden, enkäter till delägarna samt kvällsträffar och infomöten för de boende, berättar tävlingsjuryns ordförande Juhani Siikala. I tävlingen om Årets husbolagsgärning 2010 delades även ett hederspris på euro ut. Hederspriset gick till As Oy Kuopion Harjukatu 30. Låghuset som ligger i Niirala i Kuopio har förnyat sitt värmesystem genom att ersätta oljeuppvärmningen med jordvärme. Även As Oy Herastuomari i Reso gick vidare till sluttävlingen. Husbolaget byggde tillsammans med grannbolaget en handikapphiss och en tillgänglig ingång i samband med en fasadrenovering. Tävlingen Årets husbolagsgärning 2010 genomfördes av Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Kiinteistöalan Kustannus, Kiinteistöliitto Uusimaa, LVI-Talotekniikkateollisuus, Byggnadsindustrin RT, Suomen Asuntotietokeskus, Finlands Fastighetsförbund och Tekes. Förtagssamarbetspartners var Cupori, Helsingfors Energi och Uponor. Lyckade rörsaneringar Också As Oy Säästökartano har genomfört en lyckad rörsanering och fick som erkännande för detta ett hederspris på euro. Boendekommunikationen sköttes även i detta projekt på ett utmärkt sätt. En annan framgångsfaktor var samarbetet mellan projektledaren, övervakaren, disponenten och styrelseordföranden. I projektet kombinerade man nya tekniker inom rörsanering på ett naturligt sätt, såväl ytbeläggning som strumpinfodring och lining med införda rör. För Årets rörsanering 2010 svarade Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry och tidskriften Talotekniikka i samarbete med programmet Tee parannus. Närmare information: Konditionsgranskningen vid bostadsköp behöver speciallagstiftning Vid bostadsköp varierar den kvalitet konditionsgranskarna levererar och det är inte säkert att kunden får den service han eller hon borde få. Enligt Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund bör konditionsgranskningen omfattas av särskild lagstiftning på samma sätt som förmedlingssektorn. Det bör ställas uttryckliga kompetenskrav på konditionsgranskarna och ansvarsförsäkringen bör göras obligatorisk. Enligt centralförbundet uppfyller konditionsgranskningen tillnärmelsevis inte alltid kraven på kundorienterad och professionell verksamhet. Detta missförhållande har uppmärksammats av centralförbundet som även har fört informationen vidare till ministernivå. Lagstiftning, utbildning, relevanta obligatoriska auditeringar och tillräckliga tillsynsresurser är den medicin som behövs för att få struktur på denna sektor. Det är något vi ska eftersträva, markerar Fastighetsförmedlingsbranschens verkställande direktör Jukka Malila. 4

4 Relationen mellan konditionsgranskarna och fastighetsförmedlarna aktualiserades i MTV3:s nyheter häromveckan. Det hävdades bl.a. att förmedlarna gynnar samarbete med konditionsgranskare som skriver rapporter som gynnar säljandet. Centralförbundets VD Jukka Malila konstaterar att det ur fastighetsförmedlingsbranschens synvinkel är otrevligt med dessa anklagelser om bristande opartiskhet eller gynnandet av vissa konditionsgranskare. Anklagelserna är beklagliga i synnerhet för de mäklare som sköter uppdragen korrekt, och det gör största delen av yrkeskåren. Betonat ansvar i fastighetsförmedlingen Fastighetsmäklare är proffs som genom kompetent verksamhet säkerställer att bostadsköp görs på ett tryggt och korrekt sätt. I en bostadsaffär ska köparna veta vad de köper och säljarna vad de säljer. En neutral och professionellt utförd konditionsgranskning gagnar alla parter. God förmedlingssed ska vara rättesnöret I frågan om mäklarnas förhållande till konditionsgranskningen handlar det samtidigt om etiken i handeln med bostäder och om att följa god förmedlingssed. Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbunds lag- och remissutskott har utarbetat instruktioner om god förmedlingssed för sina medlemmar. Förbundets medlemsgrupper har förbundit sig att iaktta instruktionen. Den kan läsas av såväl konsumenter som allmänheten på (på finska) och på svenska på Formedlingssed.pdf. På hyvavalitystapa.fi finns en karttjänst där den som säljer eller köper en bostad kan kontrollera om mäklaren finns med bland de förmedlingsrörelser som förbundit sig att följa god förvaltningssed. Höjning av disponentarvoden ska godkännas av husbolagets styrelse Många husbolag har efter att den nya bostadsaktiebolagslagen trädde i kraft fått meddelanden om höjda disponentarvoden. Fastighetsförbundet vill påminna om att en disponent eller ett disponentföretag inte ensidigt kan höja avtalade arvoden. Enligt bostadsaktiebolagslagen ska disponentarvodena vara godkända av husbolagets styrelse. Fastighetsförbundet understryker att samma gäller även alla separata avgifter som ingår i disponentavtalet och som tas ut av aktieägarna. Styrelsen svarar för att de avgifter som tas ut av ägarna är skäliga, t.ex. att arvodena för utredning och övervakning av lägenhetsrenoveringar inte är oskäliga. Prissättningen och höjningarna ska motsvara det som folk allmänt uppfattar som berättigat för att disponenttjänsternas trovärdighet och förtroendet för disponentskapet ska bestå. Husbolagsstyrelserna måste dock när de beslutar om arvodena inse att den ersättning som betalas för utfört arbete och extra arbete ska vara adekvat. Enligt den nya bostadsaktiebolagslagen ska husbolagens styrelse upprätthålla ett register över aktieägarnas renoveringsanmälningar. Dessa registrerings-, utrednings- och övervakningskostnader ska vara skäliga så att delägarna av denna anledning inte låter bli att anmäla sina renoveringar till husbolaget. Husbolagsstyrelsen ska behandla disponentavtalet och disponentarvodet vid ett möte och godkänna både det fasta arvode som ingår i avtalet och höjningen av separata avgifter som tas ut av husbolaget och delägarna. Om styrelsen anser att höjningen inte är skälig bör man underhandla med disponentföretaget om arvodenas storlek. Förslaget om höjning av avtalade pris ska lämnas in till husbolaget i god tid. Om man följer de allmänna avtalsvillkor som gäller för disponentverksamhet ska husbolaget inom en månad efter att det har fått höjningsförslaget skriftligen meddela disponentföretaget att det inte godkänner höjningen. Rekordartad auktorisering av disponentföretag Disponentföretagen har tagit emot den nya ISAauktoriseringen betydligt ivrigare än förväntat. Även de riksomfattande disponentföretagen har kommet med i ISA-systemet. Disponentföretag kan få ISA-auktorisering på basis av kvaliteten och tillförlitligheten i verksamheten. Auktoriserade disponenttjänster finns tillgängliga för allt flera husbolag. Under 2010 ökar antalet ISA-företag med över 50 %. ISA täcker nu hela landet. För närvarande väntar ett tiotal disponentföretag på auditering. 5

5 ISA-auktoriseringen reviderades i år och auditeringarna flyttades över på ett externt, oberoende certifieringsföretag, Det Norske Veritas. I det nya systemet kan endast disponentföretag få auktorisering. De tidigare beviljade personauktoriseringarna gäller fram till utgången av Isännöitsijöiden Auktorisointi ISA kommer att göra betydande satsningar på marknadsföringen och utvecklingen av verksamheten. ISA kommer att synliggöras i synnerhet för styrelser i husbolag som köper disponenttjänster. ISA-auktoriseringen är en betydande konkurrensfaktor för ett disponentföretag och kan vara ett bedömningskriterium t.ex. vid upphandlingar. Cirka bostadsaktiebolag i Finland är i behov av professionella disponenttjänster. ISA grundades 1989 av Disponentförbundet och Finlands Fastighetsförbund. Största delen av finländarna beredda att betala för energieffektivitet Finländarna är beredda att betala för energieffektivt byggda hus. Nästan 85 % av alla som planerar att bygga hus är beredda att betala ett tilläggspris för förbättrad energieffektivitet. För merparten rör det sig om högst euro, men en liten andel skulle vara beredda att betala över euro. Detta framkom i en enkät som genomfördes av Tekes och Motiva på bostadsmässan i Kuopio. Oftast avsåg förbättringen av den egna energieffektiviteten luftvärmepumpar (45 %) och renovering eller byte av värmesystem (32 %). De flesta dvs. 74 % ville minska den totala energiförbrukningen genom förbättringar i det egna huset. Nästan hälften vill även använda mer förnybar energi. Däremot är endast 24 % av de svarande villiga att minska vattenförbrukningen. Vid val av uppvärmningssätt var det viktigaste kriteriet förmånliga driftkostnader. Också användarvänligheten var viktig. För 40 % av svararna är användningen av förnybar energi viktig. Trots att man är intresserad av energieffektivitet upplever man att det är besvärligt att skaffa sig information. Man såg det som ett hinder för energieffektivt byggande att man inte enkelt får information på ett enda ställe. Dessutom ansåg man att informationen är motstridig och otillförlitlig. Å andra sidan upplevde man att inte heller planerare och entreprenörer har tillräckligt mycket kunskap. Endast 22 % av de svarande ansåg att priset utgör hinder för lågenergibyggande. Finland riskerar att hamna på efterkälken när det gäller brandsäkerhet Automatisk släckutrustning dvs. sprinklers är det mest effektiva sättet att förhindra dödsbränder och även materiella skador vid brand. För närvarande ser det ut som om Finland håller på att hamna efter Norge och Sverige i hissäkerhet trots att bränderna klart och tydligt är ett större problem här än i grannländerna. I Finland har 44 människor omkommit i bränder sedan slutet av juli. Norge fick i början av juli en författning enligt vilken alla bostadshus med fler än tre våningar där det finns hiss även måste ha automatisk släckutrustning. Även i Sverige förnyar man byggnadernas brandsäkerhetsbestämmelser med krav på släckutrustning. Sverige har planer på att sprinklers ska bli obligatoriska i alla boenden och vårdinrättningar för särskilda grupper. PÅVERKAN Rätt till ränteavdrag i beskattningen på basis av energieffektivitet Fastighetsförbundets verkställande direktör Harri Hiltunen: Rätten till ränteavdrag i beskattningen kunde bestämmas på basis av energieffektivitet. Statssekreterare Raimo Sailas har velat initiera debatt om att slopa rätten att dra av räntan på bostadslån. Han motiverar detta med att det nuvarande stödsystemet i själva verket endast höjer bostadspriserna. Efter början av 1990-talet då avdragsrätten förra gången skars ner betydligt har bostadspriserna sågat upp och ner flera gånger. Av detta kan man sluta sig till att den faktor som mest inverkar på utvecklingen av bostadspriserna och prisändringarna inte är avdragsrätten utan bristen 6

6 på lämplig och tillräcklig bostadsproduktion och dito utbud i förhållande till efterfrågan. Enligt en utredning av Europeiska centralbanken gällde avdragsrätt för bolåneräntor i elva EUländer Man har ansett att avdragsrätten har haft så pass positiva bostadspolitiska effekter att det är förnuftigt att behålla den. Också i Finland bör vi göra denna bedömning av fördelar och nackdelar. Skatteavdraget på bostadslån har betydelse eftersom avdraget direkt berör 1,2 miljoner personer med bostadslån i Finland. När man föreslår att skatteincitamentet som gäller bostaden ska slopas är det bra att stanna upp och omsorgsfullt - och inte enbart skatteteoretiskt - bedöma de resultat som har nåtts. Skattestöden för att anskaffa en egen bostad har uppmuntrat finländska familjer att spara och bära ansvaret för att själva ordna sitt boende. Samtidigt har familjerna i takt med amorteringen av lånen - ett slags tvångssparande - skaffat sig tillgångar. Bostadsbeståndet i Finland står inför betydande renoveringsbehov under de kommande åren. Bostäder måste bl.a. byggas om för att motsvara den åldrande befolkningens förändrade behov och för att få bättre energieffektivitet för att motverka klimatförändringen. Rätten att dra av räntan på bostadslån kunde vara ett effektivt sätt att uppmuntra människor till att förbättra energieffektiviteten i sina bostäder. Avdragsrätten kunde i framtiden graderas efter bostadshusets energieffektivitetsklass. På detta sätt kunde efterfrågan styras mot mer energieffektiva bostäder. Avdragsrätten skulle även främja reparationer i det gamla bostadsbeståndet genom skattelättnaden och ett bättre återförsäljningspris på gamla bostäder. Samtidigt kunde statens direkta understöd och räntestödda lån för reparationer av bostäder slopas. Hushållen betalar energibeskattningsreformen Regeringen tänker lägga om energibeskattningen så att det blir dyrare att använda bränslen som är skadliga för klimatet än att använda förnybara. Enligt Finlands Fastighetsförbund är det riktigt att koldioxidutsläppen och energiinnehållet bestämmer skattens storlek. Däremot är det ohållbart att kostnaderna för reformen tas ur hushållens plånböcker. Avsikten är att med intäkterna från reformen täcka det hål i statens budget som slopandet av Fpa-avgiften gav upphov till. Reformen ger staten 719 miljoner euro mer i nettoskatteintäkter. Fastighetsförbundet understryker att höjningarna inte inriktas på det sätt regeringen önskar eftersom så mycket som en tredjedel av höjningarna måste betalas av de finländska hushållen. Summan är avsevärt mycket större än vad fastighets- och hyresverksamheternas andel har varit av Fpa-avgifterna. Syftet med reformen är att styra allmänheten mot att spara energi och använda förnybara energikällor. Avsikten är att till exempel göra det mer lönsamt att byta oljevärme mot jordvärme. Enligt Fastighetsförbundet är det viktigt att uppmärksamma att förändringarna kan leda till ett höjningsbehov på upp till 20 % av priset i fjärrvärmebolag som utnyttjar naturgas. En höjning av fjärrvärmepriset i denna storleksklass kan leda till att bostadsfastigheter överger fjärrvärmen och på så sätt undergräver grunden för hela fjärrvärmesystemet. Fastighetsförbundet understryker att tanken på att genomföra en energiskattereform på en gång 2011 är ett tecken på en dåligt skött skattepolitik. Reformen kan höja energiskatterna till och med femdubbelt och bränsleprisen med upp till 70 %. Fastighetsförbundet anser det nödvändigt att den strukturella reformen av energibeskattningen genomförs under en övergångsperiod på minst tre år, Övergångstiden möjliggör en ekonomiskt rättvis och kontrollerad reform både för energikonsumenterna och energiproducenterna. Det vore i linje med energiskattereformens principer att beskatta torv på samma grunder som övriga bränslen. I regeringens proposition beaktar man inte reformens inverkan på mervärdesskatteintäkterna. Energiskattehöjningen höjer automatiskt även statens momsintäkter. JURIDISKA ÄRENDEN Positiv feedback på reformen av parkeringsövervakningen Justitieministeriets arbetsgrupps förslag om revidering av lagstiftningen om parkeringsövervakning har mötts av positiv 7

7 feedback. Merparten av remissinstanserna ansåg att arbetsgruppens mål och förslag är bra och gav reformen sitt stöd för att man mer effektivt än nu ska kunna ingripa i felparkeringar. Sammanlagt 29 instanser lämnade in ett utlåtande. Arbetsgruppen föreslog att klampning tas i bruk, att felparkeringsavgiftens maximibelopp höjs, att tre felparkeringsavgifter tas ut för samma fortsatta felparkering och att besvärssystemet ska utvecklas. Ytterligare föreslog arbetsgruppen att bestämmelser om privat parkeringsövervakning ska tas in i lagen och att en övervakningsavgift ska kunna tas ut för olovlig parkering på privat område. En majoritet av remissinstanserna ansåg att arbetsgruppens förslag ger tydligare förfarande, rättsskyddsmedel och privat parkeringsövervakning. Man ansåg att klampning är ett effektivt nytt sätt för att ingripa mot parkeringsfel. Merparten av remissinstanserna stödde även förslaget om att ta med bestämmelser om privat parkeringsövervakning i lagen. Fem remissinstanser förhöll sig kritiska mot privat övervakning. Lagreform om skyddet av byggnadsarvet Republikens president har fastställt lagen om skydd av byggnadsarvet. Samtidigt gjordes en ändring i markanvändnings- och bygglagen. Syftet med lagreformen är att stödja ett tidsmässigt och regionalt mångfaldigt byggnadsarv och en kulturellt hållbar skötsel och användning av det. De nya lagarna trädde i kraft Lagen om skyddande av byggnadsarvet ersätter byggnadsskyddslagen från Den nya lagen har nya kriterier för hur skyddade objekt definieras och konkretiserar förutsättningarna för skydd. En byggnads kulturhistoriska betydelse bedöms efter hur ovanlig, typisk, representativ eller ursprunglig den är samt efter dess historiska beviskraft eller historiska skiktning. Dessutom ska objektet vara nationellt, regionalt eller lokalt betydelsefullt. De ovannämnda kriterierna tillämpas på alla tre nivåer. Dessutom är syftet att få en mer transparent skyddsprocess än tidigare. I detaljplanerade områden verkställs skyddet fortsättningsvis enligt markanvändnings- och bygglagen, dvs. genom bestämmelser som ges i detaljplanen. I och med den nya lagen ersätts åtgärdsförbudet med ett förbud mot äventyrande av byggnadsarvet som utfärdas efter prövning. Ett förbud mot äventyrande bör dock alltid ges när det behövs för skyddet. Det tidigare åtgärdsförbudet medförde osäkerhet om vilka åtgärder som var tillåtna och vilka som inte var det. Förbudet mot äventyrande av byggnadsarvet förbjuder åtgärder som kan skada kulturhistoriskt betydande byggnader. Förbudet gäller inte åtgärder för att bevara eller iståndsätta byggnaden. Byggnaden kan fortsättningsvis användas på ett lämpligt sätt förutsatt att dess kulturhistoriska särdrag inte äventyras. Enligt äventyrandeförbudet kan byggnadens ägare åläggas att förhindra att byggnaden förstörs som till exempel att bomma igen fönster- och dörröppningar i hus som står öde för att förhindra skadegörelse. Om skyddet av byggnaden orsakar ägaren betydande olägenhet eller skada har han eller hon rätt att får ersättning från staten. En ändring gjordes även i markanvändnings- och bygglagen; om skyddsbestämmelserna i detaljplanen för en nationellt betydande byggnad är orimliga för ägaren kan staten stå för ersättningen. Tidigare ersatte kommunerna. För andra byggnader i detaljplanerade områden är det fortfarande kommunerna som är ersättningsskyldiga. Lagen om skydd av byggnadsarvet gäller även statsägda byggnader. Detta innebär att statens särställning som ägare till byggnadsarv upphör. Byggnader som är skyddade med stöd av tidigare lagstiftning kommer dock även framöver att vara skyddade även om de byter ägare. Det finns sammanlagt ungefär 250 byggnader som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen, ungefär 800 statsägda byggnader som är skyddade genom förordningar samt uppskattningsvis byggnader som är skyddade i detaljplaner. Ärenden om att skydda en byggnad ska läggas fram för den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område byggnaden är belägen. Skyddsbeslutet fastställs av Miljöministeriet. FORSKNING OCH UTVECKLING Hissäkerheten intresserar finländarna Fyra av fem finländare vill att gamla hissar ska renoveras för att motsvara dagens säkerhetsnivå. Nio av tio finländare upplever att det är viktigt eller synnerligen viktigt att hissen ger 8

8 tillgänglighet för alla visar en utredning som Kone Hissit Oy har gjort. Undersökningen genomfördes i april 2010 och 505 finländare i åldern svarade på den. Många var även beredda att betala för säkra hissar och tillgänglighet. Hela 43 % av invånarna är beredda att betala för ombyggnad av hissen. Gamla hissar kan medföra brister i säkerheten Hissbeståndet i Finland har en medelålder på över 30 år varför det är aktuellt med ombyggnad i många hus. I takt med tilltagande ålder föråldras och slits tekniken vilket kan ge funktionsstörningar. Även hisstekniken har utvecklats enormt under de senaste 20 åren och säkerheten och tillgängligheten i moderna hissar är något helt annat än tidigare. För att människorna ska kunna röra sig smidigt, säkert och bekvämt i byggnaderna ska gamla hissar uppfylla samma krav som nya. Finland har i motsats till nästan alla andra länder i Europa ingen lagstiftning som ålägger att gamla hissar ska renoveras. I praktiken beror det på husbolagens egen aktivitet om eventuella säkerhetsbrister åtgärdas. Det finns tre typiska säkerhetsbrister. I gamla hissar kan hisskorgen sakna dörr varvid väggen rör sig med hissen. För det andra att larmet inte går i bägge riktningarna vilket betyder att personen i hissen inte kan vara säker på att larmet har nått fram och inte heller får anvisningar om hur han eller hon ska agera. För det tredje stopprecisionen; gamla hissar har hisskorgar som kan hamna avsevärt ovanför eller under det golvplan man stiger ut på. Alternativa fasadrenoveringar kartläggs i KIMU-projektet Inom KIMU-projektet som koordineras av Fastighetsförbundet har man utrett alternativa energirenoveringar av yttermanteln i hus, deras kostnader och lönsamhet. Utredningen som är gjord av VTT beskriver typiska konstruktioner och problemen med dem i fundament, bottenbjälklag, ytterväggar, fönster och dörrar, balkonger och vindsbjälklag i beståndet av flervåningshus från och 1970-talet. Alternativa reparationsåtgärder presenteras både med tanke på byggnadens energieffektivitet och förbättrad teknisk kondition hos byggdelarna. Lösningarna fäster uppmärksamhet även vid ett gott inomhusklimat. Med hjälp av tre exempel bedöms lönsamheten av omfattande totalreparationer i flervåningshus med avseende på livscykeln. Energireparationens förmånlighet grundar sig på en omfattande reparation där man beaktar de energiförbättrande åtgärderna som marginalkostnader. I bedömningen utgår man ifrån att fasaden behöver renoveras för att den är i dåligt skick varför reparationer måste vidtas i vilket fall som helst. Enligt utredningen är det i allmänhet inte lika förmånligt att förbättra energieffektiviteten genom reparationsbyggande som vid nybyggen. Det är lönsamt i samband med ett reparationsprojekt när renoveringsintervallen är år. Många goda lösningar att förnya ventilationssystem Som en del av KIMU-projektet, koordinerat av Fastighetsförbundet, har ett ytterligare projekt genomförts under ledning av LVI- Talotekniikkateollisuus där man utredde vilka förutsättningar det finns för till- och frånluftsventilation i höghus. Enligt slutrapporten från KIMULI-projektet finns det flera ventilationslösningar som kan ge avsevärda besparingar i energiförbrukningen och som samtidigt förbättrar inomhusklimatet. Ventilationen i flervåningshus som nått sin renoveringsfas är för det mesta självdragsventilation eller mekanisk ventilation. Allmänt taget kan man säga att ventilationen i detta byggnadsbestånd fungerar bristfälligt. Den är dock en central faktor för både boendehälsan och människors trivsel. Samtidigt är värmeåtervinningen i ventilationen den största energisparpotentialen i dessa byggnader. KIMULI-projektets exempelbyggnader finns i KIMU-projektets områden Mattby i Esbo och Keijupuisto i Lahtis och de representerar typiska bostadshus från och 1970-talen. Man tog fram tre olika lösningskoncept för dem och simuleringskalkylerade inverkan på energiförbrukningen och inomhusklimatet. Projektet utgick från en god nivå på inomhusklimatet (S2). Goda erfarenheter av utblåsning genom vägg Ett attraktivt reparationsalternativ är lägenhetsvis ventilation där frånluften förs ut genom väggen. Hindret är ofta att myndighetsgodkännande saknas eftersom de nuvarande bestämmelserna och anvisningarna kan tolkas så att det inte är tillåtet att föra ut frånluften genom byggnadens fasad. 9

9 Man satte sig särskilt in i denna lösning genom att separat samla in befintlig kunskap och erfarenhet samt genom att intervjua myndigheterna. Erfarenheterna från de hus där denna ventilationslösning har tagits i bruk visar inte på problem. Som en fortsättning på arbetet bör man tillsammans med myndigheterna ta fram anvisningar om hur detta kan utföras. På detta sätt kunde även denna användbara lösning tas i mer omfattande bruk. Betydande energibesparingar Exempelplanerna visade att det finns flera alternativa lösningar som kan genomföras i typiska höghus. Simuleringskalkyler gav att det är möjligt att spara upp till 25 % av byggnadens totalförbrukning genom värmeåtervinning. Samtidigt förbättras både ventilationen och inomhusklimatet påtagligt. Anskaffningskostnaderna varierar inte på något avgörande sätt mellan de olika systemen. Ventilationen bör absolut tas upp i samband med andra stora renoveringar i husbolag, i synnerhet i samband med saneringar av rör och ledningar. Då blir kostnaderna för att förnya ventilationen flera tiotals procent billigare än om den anskaffas separat. MARKNADER OCH KONJUNKTURER Bostadsaktiebolagens skötselkostnader steg 4,7 % Bostadsbolagens skötselkostnader uppgick 2009 till i snitt 3,34 euro per lägenhetskvadratmeter i månaden. Skötselkostnaderna steg med 4,7 % jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens ekonomiska statistik över bostadsaktiebolag. Skötselkostnaderna i flervåningsbostadsaktiebolag Skötselkostnaderna i flervåningshus var i snitt 4,04 euro, vilket är en ökning med 8,9 % från året innan. Reparationskostnaderna steg mest under året, 18 %. Av skötselkostnaderna gick den största relativa andelen, 26 %, till reparationer. Uppvärmningskostnadernas andel av skötselkostnaderna var 24 % och vattenanvändningens 8 %. Radhusens skötselkostnader uppgick i snitt till 2,54 euro per lägenhetskvadratmeter i månaden. Skötselvederlagens andel 84 % av inkomsterna Skötselvederlagen (inkl. vattenavgifterna) fortsatte att vara flervåningsbostadsaktiebolagens huvudsakliga inkomstkälla och var 2009 i snitt 3,51 euro per kvadratmeter i månaden. Bostadslägenheternas skötselvederlag steg 5,8 % sedan Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 84 %. Hyrornas andel var 6,3 % och bruksersättningarnas 9,1 %. Totalt steg flervåningsbostadsaktiebolagens intäkter med 6,7 % sedan Fastighetsunderhållskostnaderna steg 2,7 % på årsnivå Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,7 % under andra kvartalet 2010 jämfört med motsvarande period Uppgifterna framgår av Statistikcentralens Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005 = 100. Bland underhållskostnaderna steg kostnaderna för vatten och avloppsvatten mest på årsnivå, dvs. 4,7 %. Värmekostnaderna steg 4,1 %, skötselkostnaderna 3,1 %, kostnaderna för förbrukningsel 3,0 %, arbetskostnaderna 2,6 %, övriga kostnader 1,0 %, materialkostnaderna 0,5 % och underhållskostnaderna 0,3 %. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg 1,2 % Enligt Statistikcentralen steg hyrorna under det andra kvartalet 2010 med 1,7 % på årsnivå. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg i hela landet i genomsnitt 1,2 %. I huvudstadsregionen steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder med 2,1 % och i övriga Finland med 0,8 %. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 2,5 %. Jämfört med förra kvartalet steg hyrorna för fritt finansierade bostäder i hela landet med 1,5 % och för aravabostäder med 0,6 %. Bostadshyrorna i Helsingfors i april juni 2010 Genomsnittlig hyra 13,08 euro/m 2 /mån. 10

10 Ettor 16,82 euro/m 2 /mån. Tvåor 12,87 euro/m 2 /mån. Treor+ 11,59 euro/m 2 /mån. Genomsnittshyra i fritt finansierade bostäder: Nya hyresförhållanden 16,80 euro/m 2 /mån. Gamla hyresförhållanden 14,43 euro/m 2 /mån. Ändring i hyresindex för fritt finansierade bostäder: Från förra kvartalet 4,9 % Förändring på årsnivå (2009/II-2010/11) 3,2 % Genomsnittlig hyra i aravahyresbostäder 10,43 euro/m 2 /mån. EKONOMI OCH SKATTER Skattearbetsgrupp föreslår en förskjutning mot konsumtionsbeskattning En beskattningsrevidering har dryftats av en arbetsgrupp som föreslår att företagsskattesatsen sänks från nuvarande 26 till 22 %. Kapitalskatten borde i sin tur höjas till 30 %. Förändringen avser att göra det mindre attraktivt att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster. Arbetsgruppen som har letts av understatssekreterare Martti Hetemäki föreslår även en måttfull förskjutning av fokus från beskattning av arbete mot beskattning av konsumtion. Arbetsgruppen föreslår att beskattningen av förvärvsinkomst lindras med cirka två miljarder euro i alla inkomstklasser. Arbetsgruppen förespråkar en högre moms och vill höja både den sänkta och den normala momsen med två procentenheter. Hetemäkis arbetsgrupp fortsätter arbetet fram till slutet av året och avser fortsätta behandlingen av förvärvsinkomstbeskattningen i sin slutrapport. Regeringen påskyndar ibruktagandet av uppvärmningssätt med förnybar energi Regeringen har beslutat föreslå att 30 miljoner euro anslås i budgeten för nästa år för att påskynda ibruktagandet av uppvärmningssystem som utnyttjar förnybar energi. Stödet är främst avsett att främja ibruktagandet av effektiva värmepumpar som huvudsakligt värmesystem i bostadshus och övergången till pelletuppvärmning. Det är också tänkt att systemet ska omfatta olika slags hybridlösningar där flera olika förnybara energiformer utnyttjas på ett miljövänligt sätt, liksom även en övergång till andra träbaserade bränslen. Stödet beviljas projekt där man i samband med sanering av el- och oljeuppvärmda hus också gör ändringar i uppvärmningssystemet - det beviljas alltså inte för nybyggen. Det är inte meningen att bevilja fjärrvärmeanslutna hus stöd. Det är meningen att stödet för att ta i bruk uppvärmningsformer med förnybar energi ska beviljas alla slags bostadshus, såväl privathushåll som bostadsbolag. Stödets maximibelopp ska dimensioneras så att stimulanseffekten blir betydande. I de fall det är möjligt att få hushållsavdrag för arbetskostnader är det tänkt att stödet endast beviljas för materialkostnader. Ny lagstiftning kommer att ges om grunderna för hur energiunderstöden beviljas. I författningarna kommer man att närmare specificera bland annat den maximala understödsprocenten. Mer detaljerade föreskrifter om åtgärder som ska understödas utfärdas genom förordning av statsrådet. Författningarna torde ges vid årsskiftet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger närmare information om hur och när man kan ansöka om understöd. Ansökningstiden blir troligen i början av Fakta om reparations- och energiunderstöd: Anslaget på 90,5 miljoner euro avses användas på följande sätt: * 44 miljoner euro för energiunderstöd, varav * 30 miljoner euro för ibruktagande av uppvärmningssätt som utnyttjar förnybar energi * 12 miljoner euro för andra investeringar och energibesiktningar som förbättrar energieffektiviteten i flervånings- och radhus 11

11 * 2 miljoner euro för inkomstrelaterade understöd till energireparationer i småhus * 46,5 miljoner euro för följande understöd: understöd för reparation av bostäder och på grund av sanitära olägenheter, understöd för reparation av bostäder för äldre och handikappade, understöd för installation av hiss och avlägsnande av rörelsehinder samt understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet. Kommunerna får in 200 miljoner mer i fastighetsskatt för 2010 Fastighetsskatten 2010 beräknas på beskattningsvärdena 2009 och de skattesatser som kommunen där fastigheten är belägen har fastställt för Fastighetsskattesatsernas övre och undre gränser höjdes för Den allmänna fastighetsskattesatsen steg från 0,50-1,00 % till 0,65-1,35 % och skattesatsen för byggnader som används för stadigvarigt boende från 0,22-0,50 % till 0,32-0,75 %. Den allmänna fastighetsskattesatsen har stigit i 228 kommuner, skattesatsen för byggnader som används för stadigvarigt boende i 260 kommuner och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader i 212 kommuner. Dessutom fastställdes en separat skattesats för obebyggda byggplatser i 140 kommuner och en separat skattesats för allmännyttiga samfund i 251 kommuner. 12

12 HUR BRA KÄNNER DU TILL DEN NYA LAGEN OM BOSTADSAKTIEBOLAG? Ny lag om bostadsaktiebolag trädde i kraft i juli. I lagen kom ändringar som inverkar på bostadsbolagets styrelse samt alla boende. Kom till skolningskväll för bostadsbolagets styrelsemedlemmar och disponenter måndag kl Yrkeshögskolan Novia (stort klassrum), Raseborgsvägen 9, Ekenäs KVÄLLENS PROGRAM Öppning av tillställningen och föreningens hälsningar Föreningens verksamhetsledare Marika Sipilä Inledning till lagen om bostadsaktiebolag innehåller t.ex. - bolagsstämmans förfarande - styrelsens och disponentens ansvar - reparationsansvar Jurist Kristel Pynnönen, Fastighetsförbund Kaffeservering inledning till lagen om bostadsaktiebolag fortsätter... För serveringen vänligen anmäl om deltagande senast måndag * (klicka skolningen och välj där ilmoittautuminen ) * per e-post * telefon (09) / Marja Tirronen Obs! Anmäl dig snarast. Begränsad antal deltagare. Tillställningen är avgiftsfri och avsedd för bostadsbolagens styrelsemedlemmar samt disponenter. Föreläsningarna hålls på svenska. Välkomna!

5 / 2014 Finlands Svenska Fastighetsförening

5 / 2014 Finlands Svenska Fastighetsförening Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Kontrollera medlemsnumret... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 4 Ekonomi- och skatterådgivning för medlemmarna... 4 Taloyhtiö.Nyt 2/2014 har kommit ut... 4 Förbundets

Läs mer

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET KLIMATPROGRAM 2016 2020 Små dagliga val HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET Esbo stad vill vara en ansvarsfull föregångare i att stävja klimatförändringen. Staden har tagit fram ett klimatprogram, som ger staden

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare I Finland styrs byggnadernas energiprestanda av flera delar i byggbestämmelsesamlingen som baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelserna förpliktar och vägleder byggherren att fatta energieffektiva

Läs mer

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Vad är ett energicertifikat? Ett verktyg för att kunna jämföra byggnaders energieffektivitet ( ~ kylskåpens energimärkning) Skall främjar byggnaders energieffektivitet

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Reparationsbyggande 2013

Reparationsbyggande 2013 Byggande 2014 Reparationsbyggande 2013 Renovering av bostäder och byggnader Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2013 Statistikföringen av reparationsbyggande

Läs mer

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 32 och 34 i lagen om bostadsaktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nya lagen

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

Teman. Aktuellt inom fastighetsjuridik. Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015. Ändringar i tobakslagstiftning

Teman. Aktuellt inom fastighetsjuridik. Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015. Ändringar i tobakslagstiftning Aktuellt inom fastighetsjuridik Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015 Tapio Haltia rådgivningsjurist 1 Teman Registrering av bolagsordning Ändringar i tobakslagstiftning

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

EKONOMI- OCH EGENDOMSFÖRVALTNINGSPOLITIK 2012. 1. FASTIGHETSEGENDOM 1.1. Bostadsbestånd 1.2. Administrering av bostadsfastigheter inom studentkåren

EKONOMI- OCH EGENDOMSFÖRVALTNINGSPOLITIK 2012. 1. FASTIGHETSEGENDOM 1.1. Bostadsbestånd 1.2. Administrering av bostadsfastigheter inom studentkåren 1 (8) EKONOMI- OCH EGENDOMSFÖRVALTNINGSPOLITIK 2012 BOSTADSFASTIGHETSPOLITIK 2012 1. FASTIGHETSEGENDOM 1.1. Bostadsbestånd 1.2. Administrering av bostadsfastigheter inom studentkåren 2. MÅL FÖR BOSTADSFASTIGHETSVERKSAMHETEN

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit RP 96/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2016 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2016 Antal kommuner 181 180 19,5 156 160

Läs mer

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie RP 75/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009 2011 och till ändring av 5 i lagen om statsborgen för ägarbostadslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 143/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestöd för ägarbostadslån. PROPOSITIONENS

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.

4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9. 4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.2014 Denna förordning tillämpas på byggnader där energi används

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

4/13 Miljöministeriets förordning

4/13 Miljöministeriets förordning 4/13 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013 I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Boende 2016:1 15.6.2016 Hyresstatistik 2016 Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter De åländska hyresbostädernas medelmånadshyra var 10,00 euro per

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 2 mom. och 5 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

3 / 2017 Finlands Svenska Fastighetsförening

3 / 2017 Finlands Svenska Fastighetsförening Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Rådgivningen under sommarmånaderna... 3 Kommande evenemang... 3 Välkommen på fastighetsmässan Kiinteistö 2017!... 4 Meddela om ändringar i husbolagets styrelse

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen

I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen RP 29/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet; SFS 2005:205 Utkom

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Ulrika Hägred SABO 2011-09-10 Effekter av den ekonomiska krisen på social housing i olika EU-länder Påverkan på organisationsstrukturen? Nedskärningar i offentligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Reparationsbyggande 2009

Reparationsbyggande 2009 Byggande 2010 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 26 maj 2016 Reykjavik

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 26 maj 2016 Reykjavik Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 26 maj 2016 Reykjavik Nyckeltal för Finland Folkmängd (mars 2016) 5.489.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation (mars 2016) - 0,0 % Arbetslöshet (mars

Läs mer

Genomförandeplan för programmet för att förbättra äldres boende

Genomförandeplan för programmet för att förbättra äldres boende Genomförandeplan 2016 2017 för programmet för att förbättra äldres boende A. Framförhållning och beredskap 1. Åtgärder för att förbättra äldres boende beaktas i statens bostadspolitik 2016 2030 Behovet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

FUKT OCH MÖGELTALKO. Annika Glader Yrkeshögskolan Novia

FUKT OCH MÖGELTALKO. Annika Glader Yrkeshögskolan Novia FUKT OCH MÖGELTALKO Annika Glader Yrkeshögskolan Novia ReUB 1/2013 RSk 5/2013 Riksdagens skrivelse RSk 5/2013 9. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att ändra villkoren för statliga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

Reparationsbyggande 2012

Reparationsbyggande 2012 Byggande 2013 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande År ökade värdet av bostadsaktiebolagens reparationer med 5 procent jämfört med året innan Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 359/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer