- -""" - o.~ Familjen. ... i~gkhigsn IS46_ ,.. "... ',... )I" Jllllfoll ... _._.,... o r~ r_ilfrto """"..--pd Ik xxj.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- -""" - o.~. -... -- Familjen. ... i~gkhigsn IS46_ ,.. "... ',... )I" Jllllfoll ... _._.,... o..-..- r~ r_ilfrto """"..--pd Ik xxj."

Transkript

1 Familjen Per Jonson föddes 1787 i Lerböck.s socken som tredje bom 1111 Jan Eriksson och Anna Kajsa Andersdaller. Är 1790 flyttade familjen tin Uppsalo gård i Hammars socken. Fadern Jon övertog Hammars gästgivaregård så familjen flyttade di!. Fadern avled Modern avled 1834 på Borggårds bruk i norra Östergölland dit hon hade flyttat Per gifte sig 1814 med Anna Cajsa Andersdoller TIdermon (I 1791). fosterdotter lill bruksinspeklor Johan Eriksson p6 Ämmebergs gard. De fick fem bom: Johan August! } Anna ( Jenny / ) Hedda ( j och Oscar ( ). Anno Cajsa dog redan 1829 på Torps herrgård. endast 38 år gammal. och Per kom nu all sta ensam med ansvar för fyro minderåriga barn. Hon gifle aldrig om sig. Familjen bodde förs! på svärfadern Johans Ämmebergs g6rd. men flyttade snart till ov Per nyinköpta Fröshyttan Hyttode de till Vena g6rd. men tv6 ör senare flyttade familjen till Torps herrgörd avled Per Jonson pö Borgg6rds bruk. men blev grovsatt bredvid sin maka i Husby Oppundo eftersom han var skriven p6 Torps herrgörd. - -""" - o.~... "... ' U u pu )I" Jllllfoll _... _._ ~ _ Donnn IItdJu f//~."... i~gkhigsn IS46_ o r~ r_ilfrto """"..--pd Ik xxj.jj DoI' <TfI """ pd '" w.-1"frjit MU lill_ """'i"" n-.:l n-uli"lw";fr ~GM>k1{. I II!JvIg (Ilildu). O=.-""~ A_~'-;pnISJ7_ G""~ r.;j~ """" pd T"'1" Jo" 'l.' fl ~ kddft 1'.....I"" I><>rr~ 11"'-' 11:"_ <II ")... _ifilotiomaaf. I januari 1853 förrättades bouppteckning eller Per. Arvingarna var sonen Oscar. döttrarna Anna och Hedda med resp make saml avlidna dottern Jennys Iv6 döttrar och make. Del var ett omfattande bo som skiftades. dör bouppteckningen upplog bruks och lantegendomar i sexton församlingar i frömst Närke. Östergölland och Södermanland. Se "''' 0<aI~ II"" J<;rlJIr- ""iii och """" Jlku pj fkwg. gdrd> I>not _ ~.."''''' pd I'"' ~..J 11M" KI< " ~. _ ke~

2 Brul\Spa~ron Entreprenören Janson Per inledde förmodligen sin yrkesbana i unga år som bonddräng och snart som skjutspojke vid Hommors och Lerböcks göstgivoregordor. Senare avancerade han till h611karl på faderns gästgivaregård i Hammar. Redan 1811 ägde Per några loller i Is6so Silvergruve bolog. Sommaren önnu bosatt i föräldrahemmet och fortfarande titulerad "dräng". köpte Per sin första egendom. Västra Mårsäler. och flyttade dit. Under 1810-Iolel fortsatte Per göra fastighetsofförer bl o inköpte Per vid olika tillfällen loller i Vena Kobolt- och Kopparverk och under hade han köpt huvuddelen av Nyhyllan med Vena gruvor. Fram till sommaren 1825 hade Per. nu titulerad brukspatron. slora intressen j Venabolaget som hon ägde till hölften och tjönade stora pengar framför 0111 under då kobollpriserna stod högt och produktionen vid Vena gruvfölt vor mycket stor. Sedan avvecklades ägarintressena vid Venafölten 1825 eftersom koboltens guldålder vor slut. jmmcll<:?:$ h.:"!<j<j. b)l«j _ Itrhtg 17/0 och i ~" 1~ 1 6. Flygel" I hf.'" Qmk IS60 fi"""luct "'= idag. För att kunno frigöra sina stora -.. vinster från Venabolaget och fastighetsaffärerna. började Per inom ett por år köpa några stora egendomar: 1823 Borggårds bruk Lunds herrgård samt 1825 Tarps och Johannisbergs herrgårdar avled svärfadern Johan. och Per Jonsons omyndiga barn fick örva Ämmebergs herrgård. Han inköpte Dohnafors bruk och öven Lunds herrgård som Per hade inbytt med Torp ytterligare fastighetsafförer skedde under talen. Ar 1832 slod Per som ägare till Hällestadsgruvan och samma år som andelsägare i löggesl a kopporgruva utanför Askersund. Ar 1840 hade hon blivit delägare i Skönviks glasbruk i Västernorrlands län. Ar 1841 omnömns Per som ägare till 5/8 i Gladhammors koboltverk i Kalmar län. Ovanstående är bara exempel på Pers omfattande affärsverksamhet.

3 Ar 1841 inköpte Per tillsommans med tre andra herrar Skogoholms herrgård. Del rör sig om den som numera finns att beskåda på Skansen i Stockholm. så småningom ägde hon hälften av denna egendom. I juli 1849 sålde Per Ämmebergs herrgård; tydligen med sorg för dogen eller skrev hon et! brev ti ll sin dotter Anna på Torp: "Nu har jag sån vårt gamla kära Åmmeberg I--/. Jag hade verkligen svort att söljo detta och skilja mig vid Ämmeberg som jog så mycket kostot på men då ingen av de mina ville hit så är det nu gjort". Senare j ett brev i september: "1--1 flyftor mitt högkvorter till Lund". I brevet nömner hon all inventarierna från Ämmeberg skall flyttas till Lund. Viss boda eller Skogaholm. J""'~"I5""~ 1(0"" ~v....-\"".. ~".. ~- ~.....-"""""... Även på hösten 1850 hade Per fortfarande köplust (eller pga penningöverskottet frå n Åmmebergförsäljningen). så han inköpte Ekensholms herrgård inkl bl a Slalboga järnbruk i Södermanland. Vid sin död 1852 tillföll Torp äldsta dottern Anna. Johannisberg mellandottern Jennys döttrar och Borggard sonen Oscar. Emellertid övergick Borggård 1867 lill yngsto dottern Hedda. medan Oscar istället fick bo pa Vedo gard. S/wg«hoIms '-'gdrj. uppjijl'll pd 168(j..ldl~l. I";.in u"l"unglg" p1u/>' in"m dcnjl)'l/<i<k. iii SJ.m"n 19JO. Torp.' ~ ~ M h"'wbyaa""ik" rn.. ljjdajlygdhyirx"hkm"jron /76().talel jim" J<>d klw ljug. III

4 Bevarade brev; arkiv berättar... Ännu eller 150 ar finns en mängd brev bevarade i arkiven. Nagra av dem (bl a det äldsta från 1820) finns i laxå bruksarkiv. men de allra Oesta finns i Hultsbruk u tanför Norrköping ett släktarkiv tillhörande Bernhardts ach som pa olika sätt råkat hamna där. Nästan 200 brev skrivna av Per Janson finns från och är adresserade till svärsonen Bernhardt på Torps herrgård. Jansans egna blev handlar för det mesta am affärer vilket i och för sig är typiskt för honam. Förutom affärer grälar han på ~äkten ger dem råd och förmaningar. Hon vor afanlligt mycket på resor. besökte många marknader. köpte oxar och annan kreatur i Askersund lerbäck Örebro m m. både åt sig själv och åt svärsonen Bernhardt. Hon vistades även ofta i Stockholm. där bl o dottern Hedda med familj bodde några år. Mest låg honom Åmmeberg om hjärtat. Dörnäst var honom Skogoholm "of mera värde" än Slålboga bruk. Dock finns även många personliga kommentarer om barnen barnbarnen livet. aktuella dagshändelser resor. vad som hor hänt och vad som skall göras m m. varför breven också ger stor behållning när det göller att försöka skopa sig en bild av personen Per Jonson. Lika värdefulla är också de hundratals brev som Per Jansons svärson Carl Richter (make till mellandottern Jenny) döttrarna Anno och Hedda med resp make och sonen Oscar skickade till Bernhardt med en mängd berättelser om allt som Per Jonson sysslade med. Särskilt Richter ger värdefulla beskrivningar om sin svärfar Per... " ~.~.r -. \ ".-...:' I" j ". " " -<V""/._ '". "' Cc.. '"/.11 f ' l: -< Pn-..IaIuom bt-n-ill ~C"Mdf ~_ptl u.m """ 11l.'O... g " k... b - -J fij<foi{."... wkilbod. _1jiN_ 1hnYI_~""".'0..._ 1/lJL Pw... doiptlmj"""" Pn- WH "" ba./ji; I On-bm..."_likvN.w.w m brr-jii>o..."..." lwj. fot'~.u.t _.._ blint --fil iii"" I. I'~Jo ~_ ~<d.ijtili( -n -)

5 19 januari 1841 skrev svörsonen Carl Richter: "Svärfar är ännu på Ämmeberg där han har nöjet att begrava baron Wachtmeister det gick fort att få Lund åter". (Wachtmeister avled 11 januari det var han som bytte ut Torp mot Lund med Per 1825). Den 11 juli 1844 beröttar Per sjölv a tt hon fick "en satans ryggvärk vid Do/by" och fick dörför på sin lökares anmodan vistas på Medevi brunn där hon tydligen fick god behandling: "1--1 bodgummorna giva mig duktiga bod varje dog kilo". Ar 1845 skrev Per till sin äldsta dotter Anno: "Det vor völ att du till din hölso håller bi till dess dina 4 bom fa växa til! Richter ör en god och hederlig for för sina bom" (som hade förlorat sin mor Jenny samma år). Men året dörpå skulle Richter gilla om sig och Per hyste då bekymmer för barnbarnens morsarv: "De tvenne efterlämnade kräken m6ste öven ihogkommas" (5 moj 1846). Sonen Oscar skrev sjölv i ett brev 1846: "I dog reser jag till Gubben på hans gentila åkdon. Får jag vagnshjulet i ordning och min häst väl körd sa kon jag komma mer karlavu/en ön Gubben själf" (Gubben ör således fadern Per). Den 2 augusti 1849 skriver Per trån Åmmeberg: "1--1 under midsommardagome p6 4 dagar kunde jag icke vöndo hufvudet en sa grufvelig styfnod kom i halssenorne 1--1 men jag beslöt att sötto 4 st blodiglar p6 senorne och tvenne i själva halsgropen detta vor bro I--f". Den 24 mars 1850 skriver Per från Lunds herrgård: "1--1 Sista lenvödret körde jag ner i Amme/ången ej långt fran Lund på 4 famnar djup med jörn/ass. Hösts/öden och jag i gropen fasligt illa. Drängen som körde eftersta hästen drog mig upp ur gropen. Sedan ropade vi efter hjölp för att få upp hösten som öven lyckades. Lassen blev kvar över natten och min pipa för alltid. Andra dogen tog vi både lass och släde upp 1--1 utom pipan den behöll sin plats." "

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten

Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten Berättelser om livet i bostadsrättsföreningen Hornlampetten Innehåll Inledning 1 Gurli Jag flyttade in 1943 och då var det helt nybyggt. 2 Greta Det var som att bo på landet; rådjur och harar i skogen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer