Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa?"

Transkript

1 Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa? Helena Haraldsson, analytiker och strateg på Carnegie 2012 blev ett år då de finansiella marknaderna var ganska volatila men där riskaptiten var hög vilket syntes i tvåsiffriga börsuppgångar och en mycket stark utveckling på företagsobligationer och kreditinstrument. I Sverige och Norden steg börsen 15% förra året. I USA och Europa var börserna upp något mindre (13-14%). Av BRIC-länderna gick marknaderna starkast i Indien (~30%) och Kina (över 20%) och men något svagare i Ryssland (~12%) och Brasilien (7%). Glada nyheter Vad vi sett i början av detta år är börsglädje över att USAs politiker i alla fall lyckats enas om skattedelen i budgetförhandlingar, att Kinas ekonomi visat bättre signaler än väntat och att obligationsräntorna i Spanien och Italien fallit ordentligt trots att Spanien inte sökt om stöd och trots att Italien ska ha nyval. Stora inflöden till aktier Allt detta gör oss trygga i vår uppmaning att Våga tro på 2013 som vi skrev i slutet av förra året. Just nu sker stora inflöden av pengar till aktier, inte minst till tillväxtmarknader och USA, men också till högriskkrediter i jakt på avkastning. Europa däremot har inte sett så imponerade aktieinflöden. USAs budgetoro inte över I USA finns det orosmoln de kommande månaderna. Budgetstupet har inte helt undvikits utan det återstår att försöka enas om hur de automatiska besparingarna ska mildras för att inte bromsa ekonomin för mycket I skattekompromissen sköts tidsfristen för dessa förhandlingar till slutet av februari. Republikanerna vill få Obama att gå med på stora utgiftssänkningar i utbyte mot att gå med på en höjning av skuldtaket så att staten kan fortsätta ta upp mer lån, vilket de behöver med sitt stora budgetunderskott. Republikanerna har förslagit att skuldtaket ska höjas fram till 19 maj då ett större långssiktigt beslut måste tas. Politiska uttalanden tyder på oenighet och skulle kunna skapa oro och öka intresset för säkrare tillgångar. I slutet på mars måste också en ny budget vara på plats. Sommaren 2011 fick skuldtaksdebatten stora negativa effekter på de finansiella marknaderna. Vi bedömer det som näst intill osannolikt att USA skulle ställa in betalningarna på sina lån, men marknaderna kan bli volatila. Obama måste nog gå med på en långsiktig plan för hållbara utgiftsnivåer, men vi tror besparingarna som sker i år kommer att vara begränsade då arbetsmarknaden fortfarande inte upplevs som stark. I år kan investeringarna komma att bli nästa tillväxtmotor. Investeringstakten har varit ganska låg i USA de senaste åren och nu har orderingången på kapitalvaror vaknat till liv igen. En budgetlösning skulle skapa mindre osäkerhet om framtiden efterfrågan och kostnader och fler skulle våga göra investeringar och satsa. Lägre energikostnader i USA, främst för naturgas, skapar också utrymme för mer investeringar. Europa stabiliseras tillväxt i fokus I Europa kan en stabilisering skönjas i allt fler indikatorer. Inte bara Tysklands konjunkturbarometer, IFO, har vänt upp. Industribarometrarna i samtliga fyra stora länder i EMU har visat på förbättringar. Hushållen är dystra men pessimismen har slutat falla i de fyra stora länderna. Vi tror att fokus i Europa kommer att skifta från politik till tillväxt. Efter centralbanken ECBs likviditetsstöd till bankerna kring årsskiftet 2011/12 och ECBs obegränsade beredskap för statsobligationer som annonserades hösten 2012, har riskerna minskat så mycket att fokus nu kommer att flyttas till tillväxtsignaler. Den minskade Europaoron syns tydligt i de stora fallen i spanska och italienska obligationsräntor. Historiskt har bottnar i IFO-indexet från den tyska konjunkturbarometern ofta sammanfallit med börsvändningar i Europa. Så också denna gång. Det viktiga är inte att tillväxten tar ordentlig fart i Europa utan aktier stiger på att verkligheten visar sig bättre än vad man trodde, det vill säga att de diskonterade dåliga nyheterna blir mindre och mindre sannolika. Positivt är också att intresset för EUs toppmöten har avtagit markant och att lånekostnaderna för Spanien och Italien, och även för företagen där, har kommit ner kraftigt. Bankerna har inte längre finansieringsproblem utan säger själva att den är konjunkturosäkerhet som dämpar utlåningen så detta kan ändras snabbt om framtidsoron avtar. Budgetåtstramningar sker fortfarande men de är betydligt mindre i år än 2011 och Spanien verkar behöva mindre än halva bankstödet och i Italien verkar avgående premiärministern Monti kunna få en stark roll i en ny regering positivt då han står som garant för fortsatt reformarbete. Kina överraskar Nu har Kinas ekonomi bottnat och den senaste tidens signaler har överraskat positivt. Konjunkturbarometerns PMI-index för industrin har efter 1,5-2 års avtagande trend nu vänt upp och ligger över expansionsnivån de senaste månaderna. Förra året gjordes infrastruktursatsningar som annonserades både under våren och hösten och nu syns detta i ökad produktion av järnvägsstål och asfalt. Intressant och positivt för tillväxten framåt är att den nya politbyrån/regeringen skickar signaler om att de strävar mot ett större budgetunderskott, det vill säga de vill stimulera samt gärna ser högre bankutlåning, vilket är centralstyrt i Kina. Sammanfattningsvis så tror vi på en hygglig global tillväxt under 2013, då Kina nu vänt upp och vi inte tror att Europa blir lika illa som många befarar. Vi tror på gradvisa förbättringar i EMU och tillväxten kan bli positiv i år, vilket kommer att överraska många som tror på ytterligare ett år med fall. Visst finns det orosmoln, inte minst i USA, där budgetförhandlingarna och skuldtaket kan skapa osäkerhet de kommande månaderna. Dock är inga av orosmolnen egentligen nya utan de har varit kända sedan länge. Välkommen! Carnegie Structured Finance Tidsplan för USAs budget- och skuldtaksförhandlingar USA bostäder starkt, investeringar nästa Vi tror dock på en hygglig tillväxt i USA, även om det är svårt att se hur den ska överraska stort på uppsidan när skatter höjs och statsutgifterna minskas. Bostadssektorn som började ta fart förra året visar på fortsatt styrka. Byggaktiviteten förbättras gradvis, priserna stiger och bankerna har fullt upp att hinna med alla bolåneansökningar som kommer nu när allt fler får jobb och känner sig tryggare, samtidigt som bolåneräntorna är rekordlåga. Ökad byggaktivitet syns också i att det är brist på byggjobbare och att virkespriserna stiger. Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. 6 EMISSION

2

3 Carnegie den oberoende nordiska investmentbanken Carnegie har en unik position som ledande oberoende nordisk investmentbank. Carnegie har cirka 700 anställda i åtta länder fördelat på fyra affärsområden; Investment Banking, Securities, Private Banking samt Carnegie Fonder. Carnegie ägs av private equity företaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie strävar efter att alltid leverera bästa möjliga service till våra samarbetspartners baserat på tydliga och säkra rutiner. Framväxandet av det moderna Carnegie 1803 Carnegie är ett av nordens äldsta varumärken, grundat som ett handelshus av David Carnegie Företaget har omfattat en rad olika verksamheter, men den finansiella rörelsen startades i samband med att Bankirfirman Langenskiöld grundades. 70-talet Carnegie som investmentbank formas när mäkleriet expanderar och ett antal framgångsrika aktiemäklare anställs. 80-talet Analysverksamheten utökas successivt och Carnegie omvandlas till ett fullservice företag inom aktieanalys och mäkleri, med investerare världen över. 90-talet Carnegie växte till kunskapsledande inom nordiska företag och utökade sina rådgivningstjänster inom företagstransaktioner till M&A, IPO och ECM. 00-talet Genom verksamheten etablerade Carnegie successivt ett utbrett nätverk av förmögna privatpersoner, vilket lade grunden för tjänster inom Private Banking. 10-talet Carnegie förvärvar HQ Bank och HQ Fonder- Skapar den klart ledande oberoende investmentbanken i Norden. Ledande Carnegie Structured Finance har ett av marknadens absolut största och mest erfarna team. Carnegie har arrangerat strukturerade placeringsprodukter sedan Inom segmenten för institutionella placerare och privatkunder är Carnegie sedan många år en av de största och ledande aktörerna. Den unika positionen möjliggör ett brett utbud av placeringsalternativ och att Carnegie kan säkerställa placeringsprodukternas relevans baserat på rådande marknadsklimat. Heltäckande Carnegies placeringsprodukter har sin utgångspunkt i Carnegies topprankade analysavdelnings aktuella bedömningar, i kombination med en djup kännedom om marknadsförhållanden och kundbehov. För att en investering ska bli lyckosam under hela löptiden krävs, förutom en väl konstruerad och intressant placeringsprodukt, en riktig andrahandsmarknad. Carnegie börsnoterar placeringsprodukterna, så att avslut kan ske direkt över börs till riktiga marknadskurser. Oberoende Carnegie erbjuder en förvaringslösning som innebär att våra kunder och samarbetspartners kan samla hela sitt värdepappersinnehav respektive bestånd på ett och samma ställe. Oavsett om kunden vill göra affärer med flera olika arrangörer av strukturerade produkter, handla med aktier och fonder eller agera inom ramen för en kapitalförsäkring, erbjuder Carnegie en kostnadsfri depå. En inloggning på eller ett telefonsamtal ger full tillgång till portföljen. Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Finance SE Stockholm, Regeringsgatan 56 Telefon: E-post: Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

4 Emission Sista teckningsdag 8 mars 2013 Kapitalskyddade produkter USA 10 Bolag 4 Ej kapitalskyddade produkter BRIC Plus/Minus 25 BRIC Plus/Minus 26 Defensiv BRIC Low Trigger 7 Europa High Yield 12 Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Europa Recovery Kina Express Kupong 2 Kina Sprinter 5 Sverige Top Performance 3 USA 10 Bolag Express Kupong US Homebuilders Low Trigger 2 Utvecklade Marknader Smart Bonus Utvecklade Marknader Step Down 3 Foldern får inte användas vid rådgivning/marknadsföring till kund, utan är endast en sammanställning av Carnegies strukturerade placeringsprodukter i aktuell emission och är till för återförsäljarens egen användning. Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

5 BRIC Low Trigger 7 Ett flertal tillväxtmarknader har under det senaste årtiondet skapat förutsättningar för att etablera sig som drivkrafter i den globala ekonomin och det är BRIC-länderna som är regionernas draglok. BRIC Low Trigger 7 möjliggör årlig kupong om de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Lyxor ETF MSCI India Hang Seng China Enterprises Index 25 % nedgång från startkurs 25 % nedgång från Startkurs 9 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) SGA Société Générale Acceptance N.V. S&P A/ Moody s A2 SE AC7BRICLT6CSGA BRIC Plus/Minus 25 Ett flertal tillväxtmarknader har under det senaste årtiondet skapat förutsättningar för att etablera sig som drivkrafter i den globala ekonomin och det är BRIC-länderna som är regionernas draglok. BRIC Plus/Minus 25 möjliggör kvartalsvis kupong vare sig de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. BRIC Plus/Minus 26 Defensiv ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Wisdom Tree India Earnings Fund Hang Seng China Enterprises Index BRIC-länderna är tillväxtregionernas draglok. BRIC Plus/Minus 26 Defensiv möjliggör årlig kupong vare sig de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller negativt. Vid stora nedgångar har investeraren även möjlighet att återfå tidigare missade kuponger om marknaderna återhämtar sig. 20 % nedgång från startkurs 100 % av startkurs 3,5 % kvartalsvis, (indikativt) 0,5-5 år (förtida förfall) Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE AC25BRIC8CNDA Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Wisdom Tree India Earnings Fund Hang Seng China Enterprises Index 50 % nedgång från startkurs 100 % av startkurs 9 % (indikativt) 1-5 år (förtida förfall) Credit Suisse AG, London Branch S&P A+ / Moody s A1 CH AC26DEBRIC8CCS Utvecklade Marknader Step Down 3 Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har skapat oro hos investerare. Utvecklade Marknader Step Down 3 är konstruerad för de investerare som har en neutral marknadsvy då kupong utbetalas även vid viss negativ utveckling av underliggande index. Investeraren erbjuds exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada med möjlighet till kupong om indikativt 9 procent vid positiv, oförändrad eller negativ marknadsutveckling. Varför Utvecklade Marknader? Efter finanskrisen så har amerikanska centralbanken (FED) pumpat ut mängder med likviditet i det finansiella systemet i syfte att få igång tillväxten. Sverige har varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Flera av Europas ledande konjunkturindikatorer har på senare tid visat en bred stabilisering och förtroendet på finansmarknaderna har förbättrats betydligt. Kanada med dess stora råvaruexport gynnar landet efter återhämtningen i världens tillväxtländer som nu har en ökad efterfrågan på just råvaror. OMXS30 Index NASDAQ 100 Index Euro Stoxx 50 Index S&P Toronto Stock Exchange 60 År 1: 5% nedgång från startkurs År 2: 20% nedgång från startkurs År 3: 40% nedgång från startkurs År 1: 5% nedgång från startkurs År 2: 20% nedgång från startkurs 9 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) SGA Société Générale Acceptance N.V. S&P A / Moody s A2 SE AC3SDUM6CSGA 2 EMISSION

6 US Homebuilders Low Trigger 2 Den amerikanska bostadssektorn upplevde en total krasch i samband med finanskrisen under Efter några år med låg aktivitet pekar nu byggindikatorer tydligt på att bostadsbyggandet tar fart igen. US Homebuilders Low Trigger 2 möjliggör årlig kupong om de underliggande aktierna (USG Corporation, Bed Bath & Beyond Inc, Home Depot Inc och Pulte Group Inc) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför den amerikanska husbyggarsektorn? Den amerikanska bostadsmarknaden har lidit stora förluster under de senaste åren. Orsaken var år av aggressiv utlåning till bostäder, som hade erfarit en till synes ostoppbar ökning av bostadspriser. Det senaste tiden har ledande bostadsindikatorer börjat signalera en ökad aktivitet och stigande priser. Carnegie tror att bostadssektorn nu går från att ha varit en problemsektor till att bli en viktig drivkraft för tillväxten i amerikansk ekonomi. Produktens avkastning är kopplad till fyra aktier: USG Corporation Bed Bath & Beyond Inc Home Depot Inc Pulte Group Inc 50 % nedgång från startkurs 35 % nedgång från startkurs 35 % nedgång från startkurs 13 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE AC2USHO6CSHB Sverige Top Performance 3 Världsekonomin befinner sig i turbulens, något som även har påverkat de stabila nordiska marknaderna. Sverige har dock varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Sverige Top Performance 3 är ej kapitalskyddad och erbjuder möjlighet till det högsta av den kvartalsvis högst uppmätta indexavkastningen under löptiden multiplicerat med en indikativ deltagandegrad om 100 procent eller en bonuskupong. Varför Sverige? Svensk ekonomi är inte opåverkad av den svaga tillväxten i världen, men är klart starkare än Europa som befinner sig i recession. Sverige har balans i budgeten och en mycket låg statsskuld vilket innebär att svensk ekonomi har en mycket stor buffert om tiderna skulle försämras. Produktens avkastning är kopplad till ett index: OMXS30 Index Certifikat Bonuskupong: 30 % nedgång från startkurs 100 % (indikativt) 25% (indikativt) 5 år Goldman Sachs International, London, UK S&P A- / Moody s A3 SE IC3TOP8CGS Europa Recovery Europa har haft två problematiska år efter eskalerandet av Greklandskrisen Den senaste tiden har dock sannolikheten för ett grekiskt utträde ur EU och en kollaps av valutaunionen minskat. Europa Recovery har 1,5 års löptid, kursfallskydd på 25 procents nedgång från startkurs och en indikativ deltagandegrad om 100 procent. investeringen är ej kapitalskyddad. Varför Europa? ECB-chefen Mario Draghi lugnande marknaderna genom att utlova att göra vad som än krävs för att rädda euron. I takt med en ljusare ekonomisk utsikt för den globala konjunkturen i allmänhet och för den kinesiska och amerikanska ekonomierna i synnerhet så finns det goda möjligheter för de europeiska ekonomierna att börja växa igen. Produktens avkastning är kopplad till ett index: Euro Stoxx 50 Index Certifikat 25 % nedgång från startkurs 100 % (indikativt) 1,5 % av investeringsbeloppet 1,5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE ICSTOXX4ISHB Kina Sprinter 5 Kina är världens näst största ekonomi med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på cirka 10 procent de senaste 20 åren. Under våren och sommaren har Kinas regering annonserat stora infrastruktursatsningar. Carnegie Research tror att Kinas ekonomi kommer att växa med 7,5 procent under Kina Sprinter 5 erbjuder investeraren exponering mot Kina, Hong Kong och Taiwan. Varför Kina? Infrastruktursatsningarna som annonserades 2012 börjar nu synas i högre produktion av järnvägsstål och asfalt. Kinas konjunkturbarometer har också stigit de senaste månaderna och signalerar expansion igen efter två år av avtagande fart i ekonomin. Carnegie Research spår en tillväxt under 2013 på cirka 7,5 procent. Produktens avkastning är kopplad till tre index: Hang Seng China Enterprises Index Hang Seng Index Taiwan Taiex Index Certifikat 170 % (indikativt) 3,5 år ING Bank N.V. S&P A+ / Moody s A2 NL SC5KIN6IING 3 EMISSION

7 Utvecklade Marknader Smart Bonus Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har skapat oro hos investerare. Utvecklade Marknader Smart Bonus erbjuder investeraren det bästa av en eventuell positiv utveckling av indexkorgen eller en bonuskupong om indikativt 32 procent även vid en nedgång på upp till 40 procent för den underliggande marknad som utvecklats sämst. Investeringen är ej kapitalskyddad. Varför Utvecklade Marknader? Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har inneburit att flertalet större ekonomiers tillväxtprognoser har skruvats ner trots finansiella stimulanser från centralbankerna. USA, Sverige, Europa och Kanada betecknas som utvecklade marknader och är oftast betydligt mindre svängiga än tillväxtekonomier. NASDAQ 100 Index OMXS30 Index Euro Stoxx 50 Index S&P Toronto Stock Exchange 60 Certifikat Bonuskupong: 32 % (indikativt) 100 % (indikativt) 4 år ING Bank N.V. S&P A+ / Moody s A2 NL ING DMSB1 Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Företagsobligationer är en attraktiv och växande tillgångsklass. Dock har det hittills varit svårt för privata investerare att få tillgång till marknaden för företagsobligationer. Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 ger en kvartalsvis kupong om indikativt 4,2 procent plus STIBOR-räntan. På slutdagen återbetalas investeringsbeloppet villkorat av att det ej inträffat fler än 6 kredithändelser i bolagen som ingår i underliggande index under löptiden. Varför Europa High Yield? Dagens oroliga aktiemarknader och låga ränteläge gör det svårt för den enskilde investeraren att hitta alternativa placeringar som ger en bra och stabil avkastning. Företagsobligationer är ett intressant investeringsalternativ då de kan kan ge en hög och jämn avkastning på grund av dess något högre kreditrisk jämfört med vanliga statsobligationer. Produktens återbetalningsbelopp och kupong är kopplat till kreditrisken i 126 bolag via: itraxx Europe Series 15 Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 4,2 % + STIBOR-ränta, (indikativt) 10 % (indikativt) Cirka 5,5 år Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE CC4TRXMF8FNDA Europa High Yield 12 Företagsobligationer är en attraktiv och växande tillgångsklass. Dock har det hittills varit svårt för privata investerare att få tillgång till marknaden för företagsobligationer. Europa High Yield 12 är ett kreditcertifikat där avkastningen är knuten till kreditrisken i 50 europeiska företag. Kupong om indikativt 6,75 procent beräknat på årsbasis och på nominellt belopp utbetalas kvartalsvis. Varför Europa High Yield? Dagens oroliga aktiemarknader och låga ränteläge gör det svårt för den enskilde investeraren att hitta alternativa placeringar som ger en bra och stabil avkastning. Företagsobligationer är ett intressant investeringsalternativ då de kan kan ge en hög och jämn avkastning på grund av dess något högre kreditrisk jämfört med vanliga statsobligationer. Produktens återbetalningsbelopp och kupong är kopplat till kreditrisken i 50 bolag via: itraxx Crossover Series 18 Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 6,75 % (indikativt) 2 % (indikativt) Cirka 5 år Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE CC13EUR7LNDA USA 10 Bolag Express Kupong Amerikansk ekonomi växer till skillnad från Europa som är i recession. Under senare delen av fjolåret imponerade den amerikanska industrin och vi ser tydliga tecken på att bostadssektorn som länge varit en problemsektor nu börjar ta fart. USA 10 Bolag Express Kupong kombinerar ränte- och kreditavkastning med potentialen i en amerikansk aktiekorg. På slutdagen återbetalas minst investeringsbeloppet villkorat av att inga kredithändelser inträffat i kreditindex under löptiden. Varför USA? USA:s tillväxttakt ligger kring 1,5-2 procent, en siffra som inte är så imponerande för att vara USA. En hel del prognoser, bland annat från IMF, tyder dock på en amerikansk tillväxt på närmare 3-4 procent inom några år. Carnegie Research ser en rad potentiella positiva överraskningar under vintern och de kommande åren. Produktens avkastning är kopplad till ett kreditindex samt en amerikans aktiekorg: CDX North America High Yield Index Serie 19 Aktiekorgen är sammansatt av tio likaviktade amerikanska bolag Kreditcertifikat Kreditfaktor: 2 % (indikativt) 230% (indikativt) 1 % (indikativt) Cirka 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE ICCDXUS7LSHB 4 EMISSION

8 Kina Express Kupong 2 Kina Express Kupong 2 är ett kreditcertifikat där avkastningen är knuten både till tre intressanta asiatiska marknader som ingår i indexkorgen och kreditrisken för 50 europeiska företag via itraxx Europe Crossover Series 18 Index. På återbetalningsdagen återbetalas minst investeringsbeloppet villkorat av att inga kredithändelser inträffat i kreditindex under löptiden. Varje år utbetalas en kupong om indikativt 2 procent av nominellt belopp. Varför Kina? Kina är världens näst största ekonomi med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på cirka 10 procent de senaste 20 åren. Landet brukar benämnas världens tillväxtmotor och under fjolåret blev landet världens största exportör av varor. Produktens avkastning är kopplad till ett kreditindex samt tre aktieindex: itraxx Crossover Series 18 Index Hang Seng China Enterprise Index Hang Seng Index MSCI Taiwan Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 2 % (indikativt) 155 % (indikativt) 2 % (indikativt) Cirka 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE IC3ITRXASI7LSHB USA 10 Bolag 4 Amerikansk ekonomi växer till skillnad från Europa som är i recession. Hittills i år har amerikanska industrin imponerat och vi ser nu tydliga tecken på att bostadssektorn som länge varit en problemsektor nu börjar ta fart. USA 10 Bolag 4 ger en exponering mot en likaviktad korg med 10 amerikanska aktier. Avkastningen är ej valutaskyddad och gynnas om den amerikanska dollarn stärks mot svenska kronan. Det nominella beloppet är 100 procent kapitalskyddat. Varför USA? USA:s tillväxttakt ligger kring 1,5-2 procent, en siffra som inte är så imponerande för att vara USA. En hel del prognoser, bland annat från IMF, tyder dock på en amerikansk tillväxt på närmare 3-4 procent inom några år. Carnegie Research ser en rad potentiella positiva överraskningar under vintern och de kommande åren. Produktens avkastning är kopplad till en likaviktad aktiekorg med tio amerikanska aktier. Bristol-Myers Squibb Company Clorox Company General Mills Inc. Johnson & Johnson Kellogg Company McDonald s PepsiCo Inc Procter & Gamble AT&T Verizon Aktieobligation Kapitalskydd: Emittentrating: 100 % av nominellt belopp 100 % (indikativt) kr per obligation 5 år Morgan Stanley B.V. med garanten Morgan Stanley (MS) S&P A- / Moody s Baa1 SE MSBV USB4 Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag: 8 mars 2013 Utskick av avräkningsnota: Sker löpande Likviddag: 15 mars 2013 Leveransdag: 28 mars EMISSION

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer