Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa?"

Transkript

1 Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa? Helena Haraldsson, analytiker och strateg på Carnegie 2012 blev ett år då de finansiella marknaderna var ganska volatila men där riskaptiten var hög vilket syntes i tvåsiffriga börsuppgångar och en mycket stark utveckling på företagsobligationer och kreditinstrument. I Sverige och Norden steg börsen 15% förra året. I USA och Europa var börserna upp något mindre (13-14%). Av BRIC-länderna gick marknaderna starkast i Indien (~30%) och Kina (över 20%) och men något svagare i Ryssland (~12%) och Brasilien (7%). Glada nyheter Vad vi sett i början av detta år är börsglädje över att USAs politiker i alla fall lyckats enas om skattedelen i budgetförhandlingar, att Kinas ekonomi visat bättre signaler än väntat och att obligationsräntorna i Spanien och Italien fallit ordentligt trots att Spanien inte sökt om stöd och trots att Italien ska ha nyval. Stora inflöden till aktier Allt detta gör oss trygga i vår uppmaning att Våga tro på 2013 som vi skrev i slutet av förra året. Just nu sker stora inflöden av pengar till aktier, inte minst till tillväxtmarknader och USA, men också till högriskkrediter i jakt på avkastning. Europa däremot har inte sett så imponerade aktieinflöden. USAs budgetoro inte över I USA finns det orosmoln de kommande månaderna. Budgetstupet har inte helt undvikits utan det återstår att försöka enas om hur de automatiska besparingarna ska mildras för att inte bromsa ekonomin för mycket I skattekompromissen sköts tidsfristen för dessa förhandlingar till slutet av februari. Republikanerna vill få Obama att gå med på stora utgiftssänkningar i utbyte mot att gå med på en höjning av skuldtaket så att staten kan fortsätta ta upp mer lån, vilket de behöver med sitt stora budgetunderskott. Republikanerna har förslagit att skuldtaket ska höjas fram till 19 maj då ett större långssiktigt beslut måste tas. Politiska uttalanden tyder på oenighet och skulle kunna skapa oro och öka intresset för säkrare tillgångar. I slutet på mars måste också en ny budget vara på plats. Sommaren 2011 fick skuldtaksdebatten stora negativa effekter på de finansiella marknaderna. Vi bedömer det som näst intill osannolikt att USA skulle ställa in betalningarna på sina lån, men marknaderna kan bli volatila. Obama måste nog gå med på en långsiktig plan för hållbara utgiftsnivåer, men vi tror besparingarna som sker i år kommer att vara begränsade då arbetsmarknaden fortfarande inte upplevs som stark. I år kan investeringarna komma att bli nästa tillväxtmotor. Investeringstakten har varit ganska låg i USA de senaste åren och nu har orderingången på kapitalvaror vaknat till liv igen. En budgetlösning skulle skapa mindre osäkerhet om framtiden efterfrågan och kostnader och fler skulle våga göra investeringar och satsa. Lägre energikostnader i USA, främst för naturgas, skapar också utrymme för mer investeringar. Europa stabiliseras tillväxt i fokus I Europa kan en stabilisering skönjas i allt fler indikatorer. Inte bara Tysklands konjunkturbarometer, IFO, har vänt upp. Industribarometrarna i samtliga fyra stora länder i EMU har visat på förbättringar. Hushållen är dystra men pessimismen har slutat falla i de fyra stora länderna. Vi tror att fokus i Europa kommer att skifta från politik till tillväxt. Efter centralbanken ECBs likviditetsstöd till bankerna kring årsskiftet 2011/12 och ECBs obegränsade beredskap för statsobligationer som annonserades hösten 2012, har riskerna minskat så mycket att fokus nu kommer att flyttas till tillväxtsignaler. Den minskade Europaoron syns tydligt i de stora fallen i spanska och italienska obligationsräntor. Historiskt har bottnar i IFO-indexet från den tyska konjunkturbarometern ofta sammanfallit med börsvändningar i Europa. Så också denna gång. Det viktiga är inte att tillväxten tar ordentlig fart i Europa utan aktier stiger på att verkligheten visar sig bättre än vad man trodde, det vill säga att de diskonterade dåliga nyheterna blir mindre och mindre sannolika. Positivt är också att intresset för EUs toppmöten har avtagit markant och att lånekostnaderna för Spanien och Italien, och även för företagen där, har kommit ner kraftigt. Bankerna har inte längre finansieringsproblem utan säger själva att den är konjunkturosäkerhet som dämpar utlåningen så detta kan ändras snabbt om framtidsoron avtar. Budgetåtstramningar sker fortfarande men de är betydligt mindre i år än 2011 och Spanien verkar behöva mindre än halva bankstödet och i Italien verkar avgående premiärministern Monti kunna få en stark roll i en ny regering positivt då han står som garant för fortsatt reformarbete. Kina överraskar Nu har Kinas ekonomi bottnat och den senaste tidens signaler har överraskat positivt. Konjunkturbarometerns PMI-index för industrin har efter 1,5-2 års avtagande trend nu vänt upp och ligger över expansionsnivån de senaste månaderna. Förra året gjordes infrastruktursatsningar som annonserades både under våren och hösten och nu syns detta i ökad produktion av järnvägsstål och asfalt. Intressant och positivt för tillväxten framåt är att den nya politbyrån/regeringen skickar signaler om att de strävar mot ett större budgetunderskott, det vill säga de vill stimulera samt gärna ser högre bankutlåning, vilket är centralstyrt i Kina. Sammanfattningsvis så tror vi på en hygglig global tillväxt under 2013, då Kina nu vänt upp och vi inte tror att Europa blir lika illa som många befarar. Vi tror på gradvisa förbättringar i EMU och tillväxten kan bli positiv i år, vilket kommer att överraska många som tror på ytterligare ett år med fall. Visst finns det orosmoln, inte minst i USA, där budgetförhandlingarna och skuldtaket kan skapa osäkerhet de kommande månaderna. Dock är inga av orosmolnen egentligen nya utan de har varit kända sedan länge. Välkommen! Carnegie Structured Finance Tidsplan för USAs budget- och skuldtaksförhandlingar USA bostäder starkt, investeringar nästa Vi tror dock på en hygglig tillväxt i USA, även om det är svårt att se hur den ska överraska stort på uppsidan när skatter höjs och statsutgifterna minskas. Bostadssektorn som började ta fart förra året visar på fortsatt styrka. Byggaktiviteten förbättras gradvis, priserna stiger och bankerna har fullt upp att hinna med alla bolåneansökningar som kommer nu när allt fler får jobb och känner sig tryggare, samtidigt som bolåneräntorna är rekordlåga. Ökad byggaktivitet syns också i att det är brist på byggjobbare och att virkespriserna stiger. Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. 6 EMISSION

2

3 Carnegie den oberoende nordiska investmentbanken Carnegie har en unik position som ledande oberoende nordisk investmentbank. Carnegie har cirka 700 anställda i åtta länder fördelat på fyra affärsområden; Investment Banking, Securities, Private Banking samt Carnegie Fonder. Carnegie ägs av private equity företaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie strävar efter att alltid leverera bästa möjliga service till våra samarbetspartners baserat på tydliga och säkra rutiner. Framväxandet av det moderna Carnegie 1803 Carnegie är ett av nordens äldsta varumärken, grundat som ett handelshus av David Carnegie Företaget har omfattat en rad olika verksamheter, men den finansiella rörelsen startades i samband med att Bankirfirman Langenskiöld grundades. 70-talet Carnegie som investmentbank formas när mäkleriet expanderar och ett antal framgångsrika aktiemäklare anställs. 80-talet Analysverksamheten utökas successivt och Carnegie omvandlas till ett fullservice företag inom aktieanalys och mäkleri, med investerare världen över. 90-talet Carnegie växte till kunskapsledande inom nordiska företag och utökade sina rådgivningstjänster inom företagstransaktioner till M&A, IPO och ECM. 00-talet Genom verksamheten etablerade Carnegie successivt ett utbrett nätverk av förmögna privatpersoner, vilket lade grunden för tjänster inom Private Banking. 10-talet Carnegie förvärvar HQ Bank och HQ Fonder- Skapar den klart ledande oberoende investmentbanken i Norden. Ledande Carnegie Structured Finance har ett av marknadens absolut största och mest erfarna team. Carnegie har arrangerat strukturerade placeringsprodukter sedan Inom segmenten för institutionella placerare och privatkunder är Carnegie sedan många år en av de största och ledande aktörerna. Den unika positionen möjliggör ett brett utbud av placeringsalternativ och att Carnegie kan säkerställa placeringsprodukternas relevans baserat på rådande marknadsklimat. Heltäckande Carnegies placeringsprodukter har sin utgångspunkt i Carnegies topprankade analysavdelnings aktuella bedömningar, i kombination med en djup kännedom om marknadsförhållanden och kundbehov. För att en investering ska bli lyckosam under hela löptiden krävs, förutom en väl konstruerad och intressant placeringsprodukt, en riktig andrahandsmarknad. Carnegie börsnoterar placeringsprodukterna, så att avslut kan ske direkt över börs till riktiga marknadskurser. Oberoende Carnegie erbjuder en förvaringslösning som innebär att våra kunder och samarbetspartners kan samla hela sitt värdepappersinnehav respektive bestånd på ett och samma ställe. Oavsett om kunden vill göra affärer med flera olika arrangörer av strukturerade produkter, handla med aktier och fonder eller agera inom ramen för en kapitalförsäkring, erbjuder Carnegie en kostnadsfri depå. En inloggning på eller ett telefonsamtal ger full tillgång till portföljen. Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Finance SE Stockholm, Regeringsgatan 56 Telefon: E-post: Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

4 Emission Sista teckningsdag 8 mars 2013 Kapitalskyddade produkter USA 10 Bolag 4 Ej kapitalskyddade produkter BRIC Plus/Minus 25 BRIC Plus/Minus 26 Defensiv BRIC Low Trigger 7 Europa High Yield 12 Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Europa Recovery Kina Express Kupong 2 Kina Sprinter 5 Sverige Top Performance 3 USA 10 Bolag Express Kupong US Homebuilders Low Trigger 2 Utvecklade Marknader Smart Bonus Utvecklade Marknader Step Down 3 Foldern får inte användas vid rådgivning/marknadsföring till kund, utan är endast en sammanställning av Carnegies strukturerade placeringsprodukter i aktuell emission och är till för återförsäljarens egen användning. Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

5 BRIC Low Trigger 7 Ett flertal tillväxtmarknader har under det senaste årtiondet skapat förutsättningar för att etablera sig som drivkrafter i den globala ekonomin och det är BRIC-länderna som är regionernas draglok. BRIC Low Trigger 7 möjliggör årlig kupong om de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Lyxor ETF MSCI India Hang Seng China Enterprises Index 25 % nedgång från startkurs 25 % nedgång från Startkurs 9 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) SGA Société Générale Acceptance N.V. S&P A/ Moody s A2 SE AC7BRICLT6CSGA BRIC Plus/Minus 25 Ett flertal tillväxtmarknader har under det senaste årtiondet skapat förutsättningar för att etablera sig som drivkrafter i den globala ekonomin och det är BRIC-länderna som är regionernas draglok. BRIC Plus/Minus 25 möjliggör kvartalsvis kupong vare sig de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. BRIC Plus/Minus 26 Defensiv ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Wisdom Tree India Earnings Fund Hang Seng China Enterprises Index BRIC-länderna är tillväxtregionernas draglok. BRIC Plus/Minus 26 Defensiv möjliggör årlig kupong vare sig de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller negativt. Vid stora nedgångar har investeraren även möjlighet att återfå tidigare missade kuponger om marknaderna återhämtar sig. 20 % nedgång från startkurs 100 % av startkurs 3,5 % kvartalsvis, (indikativt) 0,5-5 år (förtida förfall) Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE AC25BRIC8CNDA Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Wisdom Tree India Earnings Fund Hang Seng China Enterprises Index 50 % nedgång från startkurs 100 % av startkurs 9 % (indikativt) 1-5 år (förtida förfall) Credit Suisse AG, London Branch S&P A+ / Moody s A1 CH AC26DEBRIC8CCS Utvecklade Marknader Step Down 3 Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har skapat oro hos investerare. Utvecklade Marknader Step Down 3 är konstruerad för de investerare som har en neutral marknadsvy då kupong utbetalas även vid viss negativ utveckling av underliggande index. Investeraren erbjuds exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada med möjlighet till kupong om indikativt 9 procent vid positiv, oförändrad eller negativ marknadsutveckling. Varför Utvecklade Marknader? Efter finanskrisen så har amerikanska centralbanken (FED) pumpat ut mängder med likviditet i det finansiella systemet i syfte att få igång tillväxten. Sverige har varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Flera av Europas ledande konjunkturindikatorer har på senare tid visat en bred stabilisering och förtroendet på finansmarknaderna har förbättrats betydligt. Kanada med dess stora råvaruexport gynnar landet efter återhämtningen i världens tillväxtländer som nu har en ökad efterfrågan på just råvaror. OMXS30 Index NASDAQ 100 Index Euro Stoxx 50 Index S&P Toronto Stock Exchange 60 År 1: 5% nedgång från startkurs År 2: 20% nedgång från startkurs År 3: 40% nedgång från startkurs År 1: 5% nedgång från startkurs År 2: 20% nedgång från startkurs 9 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) SGA Société Générale Acceptance N.V. S&P A / Moody s A2 SE AC3SDUM6CSGA 2 EMISSION

6 US Homebuilders Low Trigger 2 Den amerikanska bostadssektorn upplevde en total krasch i samband med finanskrisen under Efter några år med låg aktivitet pekar nu byggindikatorer tydligt på att bostadsbyggandet tar fart igen. US Homebuilders Low Trigger 2 möjliggör årlig kupong om de underliggande aktierna (USG Corporation, Bed Bath & Beyond Inc, Home Depot Inc och Pulte Group Inc) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför den amerikanska husbyggarsektorn? Den amerikanska bostadsmarknaden har lidit stora förluster under de senaste åren. Orsaken var år av aggressiv utlåning till bostäder, som hade erfarit en till synes ostoppbar ökning av bostadspriser. Det senaste tiden har ledande bostadsindikatorer börjat signalera en ökad aktivitet och stigande priser. Carnegie tror att bostadssektorn nu går från att ha varit en problemsektor till att bli en viktig drivkraft för tillväxten i amerikansk ekonomi. Produktens avkastning är kopplad till fyra aktier: USG Corporation Bed Bath & Beyond Inc Home Depot Inc Pulte Group Inc 50 % nedgång från startkurs 35 % nedgång från startkurs 35 % nedgång från startkurs 13 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE AC2USHO6CSHB Sverige Top Performance 3 Världsekonomin befinner sig i turbulens, något som även har påverkat de stabila nordiska marknaderna. Sverige har dock varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Sverige Top Performance 3 är ej kapitalskyddad och erbjuder möjlighet till det högsta av den kvartalsvis högst uppmätta indexavkastningen under löptiden multiplicerat med en indikativ deltagandegrad om 100 procent eller en bonuskupong. Varför Sverige? Svensk ekonomi är inte opåverkad av den svaga tillväxten i världen, men är klart starkare än Europa som befinner sig i recession. Sverige har balans i budgeten och en mycket låg statsskuld vilket innebär att svensk ekonomi har en mycket stor buffert om tiderna skulle försämras. Produktens avkastning är kopplad till ett index: OMXS30 Index Certifikat Bonuskupong: 30 % nedgång från startkurs 100 % (indikativt) 25% (indikativt) 5 år Goldman Sachs International, London, UK S&P A- / Moody s A3 SE IC3TOP8CGS Europa Recovery Europa har haft två problematiska år efter eskalerandet av Greklandskrisen Den senaste tiden har dock sannolikheten för ett grekiskt utträde ur EU och en kollaps av valutaunionen minskat. Europa Recovery har 1,5 års löptid, kursfallskydd på 25 procents nedgång från startkurs och en indikativ deltagandegrad om 100 procent. investeringen är ej kapitalskyddad. Varför Europa? ECB-chefen Mario Draghi lugnande marknaderna genom att utlova att göra vad som än krävs för att rädda euron. I takt med en ljusare ekonomisk utsikt för den globala konjunkturen i allmänhet och för den kinesiska och amerikanska ekonomierna i synnerhet så finns det goda möjligheter för de europeiska ekonomierna att börja växa igen. Produktens avkastning är kopplad till ett index: Euro Stoxx 50 Index Certifikat 25 % nedgång från startkurs 100 % (indikativt) 1,5 % av investeringsbeloppet 1,5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE ICSTOXX4ISHB Kina Sprinter 5 Kina är världens näst största ekonomi med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på cirka 10 procent de senaste 20 åren. Under våren och sommaren har Kinas regering annonserat stora infrastruktursatsningar. Carnegie Research tror att Kinas ekonomi kommer att växa med 7,5 procent under Kina Sprinter 5 erbjuder investeraren exponering mot Kina, Hong Kong och Taiwan. Varför Kina? Infrastruktursatsningarna som annonserades 2012 börjar nu synas i högre produktion av järnvägsstål och asfalt. Kinas konjunkturbarometer har också stigit de senaste månaderna och signalerar expansion igen efter två år av avtagande fart i ekonomin. Carnegie Research spår en tillväxt under 2013 på cirka 7,5 procent. Produktens avkastning är kopplad till tre index: Hang Seng China Enterprises Index Hang Seng Index Taiwan Taiex Index Certifikat 170 % (indikativt) 3,5 år ING Bank N.V. S&P A+ / Moody s A2 NL SC5KIN6IING 3 EMISSION

7 Utvecklade Marknader Smart Bonus Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har skapat oro hos investerare. Utvecklade Marknader Smart Bonus erbjuder investeraren det bästa av en eventuell positiv utveckling av indexkorgen eller en bonuskupong om indikativt 32 procent även vid en nedgång på upp till 40 procent för den underliggande marknad som utvecklats sämst. Investeringen är ej kapitalskyddad. Varför Utvecklade Marknader? Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har inneburit att flertalet större ekonomiers tillväxtprognoser har skruvats ner trots finansiella stimulanser från centralbankerna. USA, Sverige, Europa och Kanada betecknas som utvecklade marknader och är oftast betydligt mindre svängiga än tillväxtekonomier. NASDAQ 100 Index OMXS30 Index Euro Stoxx 50 Index S&P Toronto Stock Exchange 60 Certifikat Bonuskupong: 32 % (indikativt) 100 % (indikativt) 4 år ING Bank N.V. S&P A+ / Moody s A2 NL ING DMSB1 Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Företagsobligationer är en attraktiv och växande tillgångsklass. Dock har det hittills varit svårt för privata investerare att få tillgång till marknaden för företagsobligationer. Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 ger en kvartalsvis kupong om indikativt 4,2 procent plus STIBOR-räntan. På slutdagen återbetalas investeringsbeloppet villkorat av att det ej inträffat fler än 6 kredithändelser i bolagen som ingår i underliggande index under löptiden. Varför Europa High Yield? Dagens oroliga aktiemarknader och låga ränteläge gör det svårt för den enskilde investeraren att hitta alternativa placeringar som ger en bra och stabil avkastning. Företagsobligationer är ett intressant investeringsalternativ då de kan kan ge en hög och jämn avkastning på grund av dess något högre kreditrisk jämfört med vanliga statsobligationer. Produktens återbetalningsbelopp och kupong är kopplat till kreditrisken i 126 bolag via: itraxx Europe Series 15 Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 4,2 % + STIBOR-ränta, (indikativt) 10 % (indikativt) Cirka 5,5 år Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE CC4TRXMF8FNDA Europa High Yield 12 Företagsobligationer är en attraktiv och växande tillgångsklass. Dock har det hittills varit svårt för privata investerare att få tillgång till marknaden för företagsobligationer. Europa High Yield 12 är ett kreditcertifikat där avkastningen är knuten till kreditrisken i 50 europeiska företag. Kupong om indikativt 6,75 procent beräknat på årsbasis och på nominellt belopp utbetalas kvartalsvis. Varför Europa High Yield? Dagens oroliga aktiemarknader och låga ränteläge gör det svårt för den enskilde investeraren att hitta alternativa placeringar som ger en bra och stabil avkastning. Företagsobligationer är ett intressant investeringsalternativ då de kan kan ge en hög och jämn avkastning på grund av dess något högre kreditrisk jämfört med vanliga statsobligationer. Produktens återbetalningsbelopp och kupong är kopplat till kreditrisken i 50 bolag via: itraxx Crossover Series 18 Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 6,75 % (indikativt) 2 % (indikativt) Cirka 5 år Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE CC13EUR7LNDA USA 10 Bolag Express Kupong Amerikansk ekonomi växer till skillnad från Europa som är i recession. Under senare delen av fjolåret imponerade den amerikanska industrin och vi ser tydliga tecken på att bostadssektorn som länge varit en problemsektor nu börjar ta fart. USA 10 Bolag Express Kupong kombinerar ränte- och kreditavkastning med potentialen i en amerikansk aktiekorg. På slutdagen återbetalas minst investeringsbeloppet villkorat av att inga kredithändelser inträffat i kreditindex under löptiden. Varför USA? USA:s tillväxttakt ligger kring 1,5-2 procent, en siffra som inte är så imponerande för att vara USA. En hel del prognoser, bland annat från IMF, tyder dock på en amerikansk tillväxt på närmare 3-4 procent inom några år. Carnegie Research ser en rad potentiella positiva överraskningar under vintern och de kommande åren. Produktens avkastning är kopplad till ett kreditindex samt en amerikans aktiekorg: CDX North America High Yield Index Serie 19 Aktiekorgen är sammansatt av tio likaviktade amerikanska bolag Kreditcertifikat Kreditfaktor: 2 % (indikativt) 230% (indikativt) 1 % (indikativt) Cirka 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE ICCDXUS7LSHB 4 EMISSION

8 Kina Express Kupong 2 Kina Express Kupong 2 är ett kreditcertifikat där avkastningen är knuten både till tre intressanta asiatiska marknader som ingår i indexkorgen och kreditrisken för 50 europeiska företag via itraxx Europe Crossover Series 18 Index. På återbetalningsdagen återbetalas minst investeringsbeloppet villkorat av att inga kredithändelser inträffat i kreditindex under löptiden. Varje år utbetalas en kupong om indikativt 2 procent av nominellt belopp. Varför Kina? Kina är världens näst största ekonomi med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på cirka 10 procent de senaste 20 åren. Landet brukar benämnas världens tillväxtmotor och under fjolåret blev landet världens största exportör av varor. Produktens avkastning är kopplad till ett kreditindex samt tre aktieindex: itraxx Crossover Series 18 Index Hang Seng China Enterprise Index Hang Seng Index MSCI Taiwan Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 2 % (indikativt) 155 % (indikativt) 2 % (indikativt) Cirka 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE IC3ITRXASI7LSHB USA 10 Bolag 4 Amerikansk ekonomi växer till skillnad från Europa som är i recession. Hittills i år har amerikanska industrin imponerat och vi ser nu tydliga tecken på att bostadssektorn som länge varit en problemsektor nu börjar ta fart. USA 10 Bolag 4 ger en exponering mot en likaviktad korg med 10 amerikanska aktier. Avkastningen är ej valutaskyddad och gynnas om den amerikanska dollarn stärks mot svenska kronan. Det nominella beloppet är 100 procent kapitalskyddat. Varför USA? USA:s tillväxttakt ligger kring 1,5-2 procent, en siffra som inte är så imponerande för att vara USA. En hel del prognoser, bland annat från IMF, tyder dock på en amerikansk tillväxt på närmare 3-4 procent inom några år. Carnegie Research ser en rad potentiella positiva överraskningar under vintern och de kommande åren. Produktens avkastning är kopplad till en likaviktad aktiekorg med tio amerikanska aktier. Bristol-Myers Squibb Company Clorox Company General Mills Inc. Johnson & Johnson Kellogg Company McDonald s PepsiCo Inc Procter & Gamble AT&T Verizon Aktieobligation Kapitalskydd: Emittentrating: 100 % av nominellt belopp 100 % (indikativt) kr per obligation 5 år Morgan Stanley B.V. med garanten Morgan Stanley (MS) S&P A- / Moody s Baa1 SE MSBV USB4 Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag: 8 mars 2013 Utskick av avräkningsnota: Sker löpande Likviddag: 15 mars 2013 Leveransdag: 28 mars EMISSION

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Berliner Dom, Berlin BRIC & Tyskland Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08 Emission 9-215 Sista teckningsdag 215-12-8 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 3 Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4 Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong

Läs mer

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad US Homebuilders sprinter US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 20 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad: 100

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Aktuell Kurs 1900-01-00 Kreditcertifikat Sverige 3 2012-03-01 2017-04-07 100% - 106,1% 104,3%

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 10-2015 Sista teckningsdag 2016-01-29 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag 4 Goldman Sachs Positiv 3,5 år Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong 3 +/- Autocall Svenska Bolag Low

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50 procent

Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50 procent Emitteras av BRIC Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50 procent 200 160 120 80 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* 40 Källa: Bloomberg.

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 7 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieobligation

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Deltagandegrad Korgutveckling Korgutveckling x Deltagandegrad Teoretiskt slutvärde #VÄRDEFEL! Kreditcertifikat Sverige 1 2011-10-24

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Strukturerade placeringsprodukter Kina Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 15 Kina Tillväxt 15 Villkor Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieindexobligation

Läs mer

GLOBAL. Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina

GLOBAL. Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad GLOBAL smart bonus Exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Kina 1200 1000 800 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av ABN AMRO Bank N.V. Indikativt 125 procent deltagandegrad mot den kinesiska aktiemarknaden samt kursfallsskydd ned till minus 40 procent

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad Sverige smart bonus Villkor Kategori: Kapitalskydd: Kursfallsskydd: Certifikat Nej 75 % av Startkurs Bonuskupong: 25 %, indikativt (lägst 17 %) 1 Deltagandegrad:

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad

Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad UTvecklade marknader smart bonus Exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Autocall Plus/Minus 21 Defensiv Ej kapitalskyddad. 75% förfallobarriär Utbetalande och ackumulerande kupong

BRIC AUTOCALL. BRIC Autocall Plus/Minus 21 Defensiv Ej kapitalskyddad. 75% förfallobarriär Utbetalande och ackumulerande kupong BRIC Autocall Plus/Minus 21 Defensiv Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar 75% förfallobarriär Utbetalande och ackumulerande kupong BRIC AUTOCALL Plus/minus Exponering mot Brasilien, Indien, Kina

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO Svenska Bolag Smart Bonus Combo Ej kapitalskyddad SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO Exponering mot AstraZeneca, Electrolux, Ericsson och Nordea Svenska Bolag Smart Bonus Combo Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

10 bolag. Kapitalskydd i amerikanska dollar. Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar. Villkor. För vem passar placeringen?

10 bolag. Kapitalskydd i amerikanska dollar. Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar. Villkor. För vem passar placeringen? Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar global 10 bolag usd Global 10 Bolag USD 2 Kapitalskydd i amerikanska dollar Villkor Kategori: Aktieobligation Köpkurs: 102 % Exponeringstid: 6 år

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:1

Strukturinvest Emission 2014:1 Strukturinvest Emission 014:1 Sista teckningsdag 8 februari 014, sista betalningsdag 7 mars 014. Placering Risk Marknadssyn Löptid Emittent Aktieindexobligation Europa Småbolag 8 Låg 5 år Goldman Sachs

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 2 Kapitalskyddad. Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm. Marknadsföringsmaterial

USA. USA 10 Bolag 2 Kapitalskyddad. Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm. Marknadsföringsmaterial USA 10 Bolag 2 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 2 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Exponering mot högavkastande företagsobligationer

Exponering mot högavkastande företagsobligationer Strukturerade placeringsprodukter Kvartalsvis kupongutbetalning Kreditkorg norden Exponering mot högavkastande företagsobligationer Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kreditcertifikat Investeringsbelopp:

Läs mer

Tillväxtmarknader och Tyskland

Tillväxtmarknader och Tyskland 1124 Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Ungerska Parlamenet, Budapest Marknadsföringsmaterial Tillväxtmarknader och Tyskland Placeringen ger

Läs mer

KINA/ RYSSLAND. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial.

KINA/ RYSSLAND. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad KINA/ RYSSLAND Sprinter Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kursfallsskydd: Deltagandegrad: Investeringsbelopp: Exponeringstid: Emittent:

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Brasilien 1600 1200 HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av B.V. Exponering mot aktiemarknaden i Brasilien med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen 800 400 Källa: Bloomberg.

Läs mer

express Kombinerad exponering mot Stor-Kina och företagsobligationer Kina Express Kupong Ej kapitalskyddad

express Kombinerad exponering mot Stor-Kina och företagsobligationer Kina Express Kupong Ej kapitalskyddad Kina Express Kupong Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar kina express kupong Kombinerad exponering mot Stor-Kina och företagsobligationer Kina Express Kupong Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Autocall BRIC Max nr 1525

Autocall BRIC Max nr 1525 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 213 BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar att försämras eller

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Europa High Yield Defensiv Ej kapitalskyddad

Europa High Yield Defensiv Ej kapitalskyddad Europa High Yield Defensiv Ej kapitalskyddad Kvartalsvisa kupongutbetalningar Skydd mot 25 första kredithändelserna europa high yield Exponering mot högavkastande företagsobligationer Europa High Yield

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Olja på tillväxtbanan betyder inte att världsekonomin bromsar in

Olja på tillväxtbanan betyder inte att världsekonomin bromsar in ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Nya Strukturerade Placeringsprodukter TECKNA DIG SENAST 12 FEBRUARI 2015 Olja på tillväxtbanan betyder inte att världsekonomin bromsar in VIKTIG INFORMATION En

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar Nordiska banker AUTOCALL Plus/minus Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji HÖG RISK INDEX- BEVIS 3,5 ÅR Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji BRIC Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen tecknas till 76 procent av nominellt

Läs mer

Teckning pågår till 16 februari

Teckning pågår till 16 februari 1 2 CHANS TILL AVKASTNING PÅ SVAG MARKNAD! Det är en utmaning att hitta bra avkastningsmöjligheter i osäkra tider. Garantum har tagit fram ett intressant placeringsalternativ med Autocall Utvecklade Marknader

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Sverige 140 120 100 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* 80 60 Indikativt 160 procent deltagandegrad 40 mot den svenska aktiemarknaden 20 med riskreducering på slutdagen 0 Källa: Bloomberg. Period:

Läs mer

10 BOLAG. Marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen?

10 BOLAG. Marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Kina 10 Bolag Kapitalskyddad Kina 10 BOLAG Marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 10 Bolag Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Strukturerade placeringsprodukter valuta obligation usa Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Villkor Kategori: Valutaobligation

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

EUROPA. Marknadsexponering mot medelstora bolag i Europa. Europa Midcap 2 Ej kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor

EUROPA. Marknadsexponering mot medelstora bolag i Europa. Europa Midcap 2 Ej kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor Europa Midcap 2 Ej kapitalskyddad EUROPA Midcap Marknadsexponering mot medelstora bolag i Europa Europa Midcap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Återbetalningsskydd: Deltagandegrad: Teckningskurs:

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Investeringar skapar förutsättningar för investerare.

Investeringar skapar förutsättningar för investerare. Nya Strukturerade Placeringsprodukter TECKNA DIG SENAST 5 MARS 214 Investeringar skapar förutsättningar för investerare. Christer Tallbom, Chefekonom och omvärldsanalytiker sedan 2 år VIKTIG INFORMATION

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

BREC. BREC Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot tillväxtmarknader. Marknadsföringsmaterial. Villkor

BREC. BREC Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot tillväxtmarknader. Marknadsföringsmaterial. Villkor BREC Smart Bonus Ej kapitalskyddad BREC smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BREC Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kursfallsskydd: Bonuskupong: Deltagandegrad: Investeringsbelopp:

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Certifikat US Homebuilders Autocall

Certifikat US Homebuilders Autocall Certifikat US Homebuilders Autocall Avseende: USG, Bed Bath & Beyond, Home Depot och Pulte Group Med Emissionsdag: 28 mars 213 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com INDEXOBLIGATION KNOCK-OUT BRASILIEN Investera kapitalskyddat i en av världens hetaste tillväxtekonomier. Brasilien < Löptid 1 år < Teckningskurs 100 procent < Indikativ

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

HISTORISK AKTIEKORGUTVECKLING*

HISTORISK AKTIEKORGUTVECKLING* USA 250 200 HISTORISK AKTIEKORGUTVECKLING* Emitteras av B.V. 150 100 procent kapitalskyddad placering med exponering mot tio amerikanska bolag som har en hög kundnöjdhet 100 Källa: Bloomberg. Period: 15

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 11,5 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50 procent

Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 11,5 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50 procent Emitteras av BRIC 200 160 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* Brasilien Ryssland Indien Kina 120 Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 11,5 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer