Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa?"

Transkript

1 Upp i Kina, stök i USA, ljusning i Europa? Helena Haraldsson, analytiker och strateg på Carnegie 2012 blev ett år då de finansiella marknaderna var ganska volatila men där riskaptiten var hög vilket syntes i tvåsiffriga börsuppgångar och en mycket stark utveckling på företagsobligationer och kreditinstrument. I Sverige och Norden steg börsen 15% förra året. I USA och Europa var börserna upp något mindre (13-14%). Av BRIC-länderna gick marknaderna starkast i Indien (~30%) och Kina (över 20%) och men något svagare i Ryssland (~12%) och Brasilien (7%). Glada nyheter Vad vi sett i början av detta år är börsglädje över att USAs politiker i alla fall lyckats enas om skattedelen i budgetförhandlingar, att Kinas ekonomi visat bättre signaler än väntat och att obligationsräntorna i Spanien och Italien fallit ordentligt trots att Spanien inte sökt om stöd och trots att Italien ska ha nyval. Stora inflöden till aktier Allt detta gör oss trygga i vår uppmaning att Våga tro på 2013 som vi skrev i slutet av förra året. Just nu sker stora inflöden av pengar till aktier, inte minst till tillväxtmarknader och USA, men också till högriskkrediter i jakt på avkastning. Europa däremot har inte sett så imponerade aktieinflöden. USAs budgetoro inte över I USA finns det orosmoln de kommande månaderna. Budgetstupet har inte helt undvikits utan det återstår att försöka enas om hur de automatiska besparingarna ska mildras för att inte bromsa ekonomin för mycket I skattekompromissen sköts tidsfristen för dessa förhandlingar till slutet av februari. Republikanerna vill få Obama att gå med på stora utgiftssänkningar i utbyte mot att gå med på en höjning av skuldtaket så att staten kan fortsätta ta upp mer lån, vilket de behöver med sitt stora budgetunderskott. Republikanerna har förslagit att skuldtaket ska höjas fram till 19 maj då ett större långssiktigt beslut måste tas. Politiska uttalanden tyder på oenighet och skulle kunna skapa oro och öka intresset för säkrare tillgångar. I slutet på mars måste också en ny budget vara på plats. Sommaren 2011 fick skuldtaksdebatten stora negativa effekter på de finansiella marknaderna. Vi bedömer det som näst intill osannolikt att USA skulle ställa in betalningarna på sina lån, men marknaderna kan bli volatila. Obama måste nog gå med på en långsiktig plan för hållbara utgiftsnivåer, men vi tror besparingarna som sker i år kommer att vara begränsade då arbetsmarknaden fortfarande inte upplevs som stark. I år kan investeringarna komma att bli nästa tillväxtmotor. Investeringstakten har varit ganska låg i USA de senaste åren och nu har orderingången på kapitalvaror vaknat till liv igen. En budgetlösning skulle skapa mindre osäkerhet om framtiden efterfrågan och kostnader och fler skulle våga göra investeringar och satsa. Lägre energikostnader i USA, främst för naturgas, skapar också utrymme för mer investeringar. Europa stabiliseras tillväxt i fokus I Europa kan en stabilisering skönjas i allt fler indikatorer. Inte bara Tysklands konjunkturbarometer, IFO, har vänt upp. Industribarometrarna i samtliga fyra stora länder i EMU har visat på förbättringar. Hushållen är dystra men pessimismen har slutat falla i de fyra stora länderna. Vi tror att fokus i Europa kommer att skifta från politik till tillväxt. Efter centralbanken ECBs likviditetsstöd till bankerna kring årsskiftet 2011/12 och ECBs obegränsade beredskap för statsobligationer som annonserades hösten 2012, har riskerna minskat så mycket att fokus nu kommer att flyttas till tillväxtsignaler. Den minskade Europaoron syns tydligt i de stora fallen i spanska och italienska obligationsräntor. Historiskt har bottnar i IFO-indexet från den tyska konjunkturbarometern ofta sammanfallit med börsvändningar i Europa. Så också denna gång. Det viktiga är inte att tillväxten tar ordentlig fart i Europa utan aktier stiger på att verkligheten visar sig bättre än vad man trodde, det vill säga att de diskonterade dåliga nyheterna blir mindre och mindre sannolika. Positivt är också att intresset för EUs toppmöten har avtagit markant och att lånekostnaderna för Spanien och Italien, och även för företagen där, har kommit ner kraftigt. Bankerna har inte längre finansieringsproblem utan säger själva att den är konjunkturosäkerhet som dämpar utlåningen så detta kan ändras snabbt om framtidsoron avtar. Budgetåtstramningar sker fortfarande men de är betydligt mindre i år än 2011 och Spanien verkar behöva mindre än halva bankstödet och i Italien verkar avgående premiärministern Monti kunna få en stark roll i en ny regering positivt då han står som garant för fortsatt reformarbete. Kina överraskar Nu har Kinas ekonomi bottnat och den senaste tidens signaler har överraskat positivt. Konjunkturbarometerns PMI-index för industrin har efter 1,5-2 års avtagande trend nu vänt upp och ligger över expansionsnivån de senaste månaderna. Förra året gjordes infrastruktursatsningar som annonserades både under våren och hösten och nu syns detta i ökad produktion av järnvägsstål och asfalt. Intressant och positivt för tillväxten framåt är att den nya politbyrån/regeringen skickar signaler om att de strävar mot ett större budgetunderskott, det vill säga de vill stimulera samt gärna ser högre bankutlåning, vilket är centralstyrt i Kina. Sammanfattningsvis så tror vi på en hygglig global tillväxt under 2013, då Kina nu vänt upp och vi inte tror att Europa blir lika illa som många befarar. Vi tror på gradvisa förbättringar i EMU och tillväxten kan bli positiv i år, vilket kommer att överraska många som tror på ytterligare ett år med fall. Visst finns det orosmoln, inte minst i USA, där budgetförhandlingarna och skuldtaket kan skapa osäkerhet de kommande månaderna. Dock är inga av orosmolnen egentligen nya utan de har varit kända sedan länge. Välkommen! Carnegie Structured Finance Tidsplan för USAs budget- och skuldtaksförhandlingar USA bostäder starkt, investeringar nästa Vi tror dock på en hygglig tillväxt i USA, även om det är svårt att se hur den ska överraska stort på uppsidan när skatter höjs och statsutgifterna minskas. Bostadssektorn som började ta fart förra året visar på fortsatt styrka. Byggaktiviteten förbättras gradvis, priserna stiger och bankerna har fullt upp att hinna med alla bolåneansökningar som kommer nu när allt fler får jobb och känner sig tryggare, samtidigt som bolåneräntorna är rekordlåga. Ökad byggaktivitet syns också i att det är brist på byggjobbare och att virkespriserna stiger. Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. 6 EMISSION

2

3 Carnegie den oberoende nordiska investmentbanken Carnegie har en unik position som ledande oberoende nordisk investmentbank. Carnegie har cirka 700 anställda i åtta länder fördelat på fyra affärsområden; Investment Banking, Securities, Private Banking samt Carnegie Fonder. Carnegie ägs av private equity företaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie strävar efter att alltid leverera bästa möjliga service till våra samarbetspartners baserat på tydliga och säkra rutiner. Framväxandet av det moderna Carnegie 1803 Carnegie är ett av nordens äldsta varumärken, grundat som ett handelshus av David Carnegie Företaget har omfattat en rad olika verksamheter, men den finansiella rörelsen startades i samband med att Bankirfirman Langenskiöld grundades. 70-talet Carnegie som investmentbank formas när mäkleriet expanderar och ett antal framgångsrika aktiemäklare anställs. 80-talet Analysverksamheten utökas successivt och Carnegie omvandlas till ett fullservice företag inom aktieanalys och mäkleri, med investerare världen över. 90-talet Carnegie växte till kunskapsledande inom nordiska företag och utökade sina rådgivningstjänster inom företagstransaktioner till M&A, IPO och ECM. 00-talet Genom verksamheten etablerade Carnegie successivt ett utbrett nätverk av förmögna privatpersoner, vilket lade grunden för tjänster inom Private Banking. 10-talet Carnegie förvärvar HQ Bank och HQ Fonder- Skapar den klart ledande oberoende investmentbanken i Norden. Ledande Carnegie Structured Finance har ett av marknadens absolut största och mest erfarna team. Carnegie har arrangerat strukturerade placeringsprodukter sedan Inom segmenten för institutionella placerare och privatkunder är Carnegie sedan många år en av de största och ledande aktörerna. Den unika positionen möjliggör ett brett utbud av placeringsalternativ och att Carnegie kan säkerställa placeringsprodukternas relevans baserat på rådande marknadsklimat. Heltäckande Carnegies placeringsprodukter har sin utgångspunkt i Carnegies topprankade analysavdelnings aktuella bedömningar, i kombination med en djup kännedom om marknadsförhållanden och kundbehov. För att en investering ska bli lyckosam under hela löptiden krävs, förutom en väl konstruerad och intressant placeringsprodukt, en riktig andrahandsmarknad. Carnegie börsnoterar placeringsprodukterna, så att avslut kan ske direkt över börs till riktiga marknadskurser. Oberoende Carnegie erbjuder en förvaringslösning som innebär att våra kunder och samarbetspartners kan samla hela sitt värdepappersinnehav respektive bestånd på ett och samma ställe. Oavsett om kunden vill göra affärer med flera olika arrangörer av strukturerade produkter, handla med aktier och fonder eller agera inom ramen för en kapitalförsäkring, erbjuder Carnegie en kostnadsfri depå. En inloggning på eller ett telefonsamtal ger full tillgång till portföljen. Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Finance SE Stockholm, Regeringsgatan 56 Telefon: E-post: Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

4 Emission Sista teckningsdag 8 mars 2013 Kapitalskyddade produkter USA 10 Bolag 4 Ej kapitalskyddade produkter BRIC Plus/Minus 25 BRIC Plus/Minus 26 Defensiv BRIC Low Trigger 7 Europa High Yield 12 Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Europa Recovery Kina Express Kupong 2 Kina Sprinter 5 Sverige Top Performance 3 USA 10 Bolag Express Kupong US Homebuilders Low Trigger 2 Utvecklade Marknader Smart Bonus Utvecklade Marknader Step Down 3 Foldern får inte användas vid rådgivning/marknadsföring till kund, utan är endast en sammanställning av Carnegies strukturerade placeringsprodukter i aktuell emission och är till för återförsäljarens egen användning. Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

5 BRIC Low Trigger 7 Ett flertal tillväxtmarknader har under det senaste årtiondet skapat förutsättningar för att etablera sig som drivkrafter i den globala ekonomin och det är BRIC-länderna som är regionernas draglok. BRIC Low Trigger 7 möjliggör årlig kupong om de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Lyxor ETF MSCI India Hang Seng China Enterprises Index 25 % nedgång från startkurs 25 % nedgång från Startkurs 9 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) SGA Société Générale Acceptance N.V. S&P A/ Moody s A2 SE AC7BRICLT6CSGA BRIC Plus/Minus 25 Ett flertal tillväxtmarknader har under det senaste årtiondet skapat förutsättningar för att etablera sig som drivkrafter i den globala ekonomin och det är BRIC-länderna som är regionernas draglok. BRIC Plus/Minus 25 möjliggör kvartalsvis kupong vare sig de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. BRIC Plus/Minus 26 Defensiv ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Wisdom Tree India Earnings Fund Hang Seng China Enterprises Index BRIC-länderna är tillväxtregionernas draglok. BRIC Plus/Minus 26 Defensiv möjliggör årlig kupong vare sig de underliggande marknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) utvecklas positivt, oförändrat eller negativt. Vid stora nedgångar har investeraren även möjlighet att återfå tidigare missade kuponger om marknaderna återhämtar sig. 20 % nedgång från startkurs 100 % av startkurs 3,5 % kvartalsvis, (indikativt) 0,5-5 år (förtida förfall) Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE AC25BRIC8CNDA Varför BRIC? I tider med ekonomisk oro i Europa och stora budgetunderskott i USA sätts hoppet till tillväxtmarknader för ökad ekonomisk tillväxt och aktivitet. BRIC-länderna har länge haft en klart snabbare tillväxt än de etablerade industriländerna och byggt upp stora valutareserver. Länderna finns alla med i toppen över de länder som bidrar till global BNP-tillväxt. ishares MSCI Brazil Index Fund RDX USD, Russian Depositary Index Wisdom Tree India Earnings Fund Hang Seng China Enterprises Index 50 % nedgång från startkurs 100 % av startkurs 9 % (indikativt) 1-5 år (förtida förfall) Credit Suisse AG, London Branch S&P A+ / Moody s A1 CH AC26DEBRIC8CCS Utvecklade Marknader Step Down 3 Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har skapat oro hos investerare. Utvecklade Marknader Step Down 3 är konstruerad för de investerare som har en neutral marknadsvy då kupong utbetalas även vid viss negativ utveckling av underliggande index. Investeraren erbjuds exponering mot USA, Sverige, Europa och Kanada med möjlighet till kupong om indikativt 9 procent vid positiv, oförändrad eller negativ marknadsutveckling. Varför Utvecklade Marknader? Efter finanskrisen så har amerikanska centralbanken (FED) pumpat ut mängder med likviditet i det finansiella systemet i syfte att få igång tillväxten. Sverige har varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Flera av Europas ledande konjunkturindikatorer har på senare tid visat en bred stabilisering och förtroendet på finansmarknaderna har förbättrats betydligt. Kanada med dess stora råvaruexport gynnar landet efter återhämtningen i världens tillväxtländer som nu har en ökad efterfrågan på just råvaror. OMXS30 Index NASDAQ 100 Index Euro Stoxx 50 Index S&P Toronto Stock Exchange 60 År 1: 5% nedgång från startkurs År 2: 20% nedgång från startkurs År 3: 40% nedgång från startkurs År 1: 5% nedgång från startkurs År 2: 20% nedgång från startkurs 9 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) SGA Société Générale Acceptance N.V. S&P A / Moody s A2 SE AC3SDUM6CSGA 2 EMISSION

6 US Homebuilders Low Trigger 2 Den amerikanska bostadssektorn upplevde en total krasch i samband med finanskrisen under Efter några år med låg aktivitet pekar nu byggindikatorer tydligt på att bostadsbyggandet tar fart igen. US Homebuilders Low Trigger 2 möjliggör årlig kupong om de underliggande aktierna (USG Corporation, Bed Bath & Beyond Inc, Home Depot Inc och Pulte Group Inc) utvecklas positivt, oförändrat eller till viss del negativt. Varför den amerikanska husbyggarsektorn? Den amerikanska bostadsmarknaden har lidit stora förluster under de senaste åren. Orsaken var år av aggressiv utlåning till bostäder, som hade erfarit en till synes ostoppbar ökning av bostadspriser. Det senaste tiden har ledande bostadsindikatorer börjat signalera en ökad aktivitet och stigande priser. Carnegie tror att bostadssektorn nu går från att ha varit en problemsektor till att bli en viktig drivkraft för tillväxten i amerikansk ekonomi. Produktens avkastning är kopplad till fyra aktier: USG Corporation Bed Bath & Beyond Inc Home Depot Inc Pulte Group Inc 50 % nedgång från startkurs 35 % nedgång från startkurs 35 % nedgång från startkurs 13 % (indikativt) 1-3 år (förtida förfall) Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE AC2USHO6CSHB Sverige Top Performance 3 Världsekonomin befinner sig i turbulens, något som även har påverkat de stabila nordiska marknaderna. Sverige har dock varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen. Sverige Top Performance 3 är ej kapitalskyddad och erbjuder möjlighet till det högsta av den kvartalsvis högst uppmätta indexavkastningen under löptiden multiplicerat med en indikativ deltagandegrad om 100 procent eller en bonuskupong. Varför Sverige? Svensk ekonomi är inte opåverkad av den svaga tillväxten i världen, men är klart starkare än Europa som befinner sig i recession. Sverige har balans i budgeten och en mycket låg statsskuld vilket innebär att svensk ekonomi har en mycket stor buffert om tiderna skulle försämras. Produktens avkastning är kopplad till ett index: OMXS30 Index Certifikat Bonuskupong: 30 % nedgång från startkurs 100 % (indikativt) 25% (indikativt) 5 år Goldman Sachs International, London, UK S&P A- / Moody s A3 SE IC3TOP8CGS Europa Recovery Europa har haft två problematiska år efter eskalerandet av Greklandskrisen Den senaste tiden har dock sannolikheten för ett grekiskt utträde ur EU och en kollaps av valutaunionen minskat. Europa Recovery har 1,5 års löptid, kursfallskydd på 25 procents nedgång från startkurs och en indikativ deltagandegrad om 100 procent. investeringen är ej kapitalskyddad. Varför Europa? ECB-chefen Mario Draghi lugnande marknaderna genom att utlova att göra vad som än krävs för att rädda euron. I takt med en ljusare ekonomisk utsikt för den globala konjunkturen i allmänhet och för den kinesiska och amerikanska ekonomierna i synnerhet så finns det goda möjligheter för de europeiska ekonomierna att börja växa igen. Produktens avkastning är kopplad till ett index: Euro Stoxx 50 Index Certifikat 25 % nedgång från startkurs 100 % (indikativt) 1,5 % av investeringsbeloppet 1,5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE ICSTOXX4ISHB Kina Sprinter 5 Kina är världens näst största ekonomi med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på cirka 10 procent de senaste 20 åren. Under våren och sommaren har Kinas regering annonserat stora infrastruktursatsningar. Carnegie Research tror att Kinas ekonomi kommer att växa med 7,5 procent under Kina Sprinter 5 erbjuder investeraren exponering mot Kina, Hong Kong och Taiwan. Varför Kina? Infrastruktursatsningarna som annonserades 2012 börjar nu synas i högre produktion av järnvägsstål och asfalt. Kinas konjunkturbarometer har också stigit de senaste månaderna och signalerar expansion igen efter två år av avtagande fart i ekonomin. Carnegie Research spår en tillväxt under 2013 på cirka 7,5 procent. Produktens avkastning är kopplad till tre index: Hang Seng China Enterprises Index Hang Seng Index Taiwan Taiex Index Certifikat 170 % (indikativt) 3,5 år ING Bank N.V. S&P A+ / Moody s A2 NL SC5KIN6IING 3 EMISSION

7 Utvecklade Marknader Smart Bonus Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har skapat oro hos investerare. Utvecklade Marknader Smart Bonus erbjuder investeraren det bästa av en eventuell positiv utveckling av indexkorgen eller en bonuskupong om indikativt 32 procent även vid en nedgång på upp till 40 procent för den underliggande marknad som utvecklats sämst. Investeringen är ej kapitalskyddad. Varför Utvecklade Marknader? Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har inneburit att flertalet större ekonomiers tillväxtprognoser har skruvats ner trots finansiella stimulanser från centralbankerna. USA, Sverige, Europa och Kanada betecknas som utvecklade marknader och är oftast betydligt mindre svängiga än tillväxtekonomier. NASDAQ 100 Index OMXS30 Index Euro Stoxx 50 Index S&P Toronto Stock Exchange 60 Certifikat Bonuskupong: 32 % (indikativt) 100 % (indikativt) 4 år ING Bank N.V. S&P A+ / Moody s A2 NL ING DMSB1 Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Företagsobligationer är en attraktiv och växande tillgångsklass. Dock har det hittills varit svårt för privata investerare att få tillgång till marknaden för företagsobligationer. Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 ger en kvartalsvis kupong om indikativt 4,2 procent plus STIBOR-räntan. På slutdagen återbetalas investeringsbeloppet villkorat av att det ej inträffat fler än 6 kredithändelser i bolagen som ingår i underliggande index under löptiden. Varför Europa High Yield? Dagens oroliga aktiemarknader och låga ränteläge gör det svårt för den enskilde investeraren att hitta alternativa placeringar som ger en bra och stabil avkastning. Företagsobligationer är ett intressant investeringsalternativ då de kan kan ge en hög och jämn avkastning på grund av dess något högre kreditrisk jämfört med vanliga statsobligationer. Produktens återbetalningsbelopp och kupong är kopplat till kreditrisken i 126 bolag via: itraxx Europe Series 15 Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 4,2 % + STIBOR-ränta, (indikativt) 10 % (indikativt) Cirka 5,5 år Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE CC4TRXMF8FNDA Europa High Yield 12 Företagsobligationer är en attraktiv och växande tillgångsklass. Dock har det hittills varit svårt för privata investerare att få tillgång till marknaden för företagsobligationer. Europa High Yield 12 är ett kreditcertifikat där avkastningen är knuten till kreditrisken i 50 europeiska företag. Kupong om indikativt 6,75 procent beräknat på årsbasis och på nominellt belopp utbetalas kvartalsvis. Varför Europa High Yield? Dagens oroliga aktiemarknader och låga ränteläge gör det svårt för den enskilde investeraren att hitta alternativa placeringar som ger en bra och stabil avkastning. Företagsobligationer är ett intressant investeringsalternativ då de kan kan ge en hög och jämn avkastning på grund av dess något högre kreditrisk jämfört med vanliga statsobligationer. Produktens återbetalningsbelopp och kupong är kopplat till kreditrisken i 50 bolag via: itraxx Crossover Series 18 Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 6,75 % (indikativt) 2 % (indikativt) Cirka 5 år Nordea Bank Finland Abp S&P AA- / Moody s Aa3 SE CC13EUR7LNDA USA 10 Bolag Express Kupong Amerikansk ekonomi växer till skillnad från Europa som är i recession. Under senare delen av fjolåret imponerade den amerikanska industrin och vi ser tydliga tecken på att bostadssektorn som länge varit en problemsektor nu börjar ta fart. USA 10 Bolag Express Kupong kombinerar ränte- och kreditavkastning med potentialen i en amerikansk aktiekorg. På slutdagen återbetalas minst investeringsbeloppet villkorat av att inga kredithändelser inträffat i kreditindex under löptiden. Varför USA? USA:s tillväxttakt ligger kring 1,5-2 procent, en siffra som inte är så imponerande för att vara USA. En hel del prognoser, bland annat från IMF, tyder dock på en amerikansk tillväxt på närmare 3-4 procent inom några år. Carnegie Research ser en rad potentiella positiva överraskningar under vintern och de kommande åren. Produktens avkastning är kopplad till ett kreditindex samt en amerikans aktiekorg: CDX North America High Yield Index Serie 19 Aktiekorgen är sammansatt av tio likaviktade amerikanska bolag Kreditcertifikat Kreditfaktor: 2 % (indikativt) 230% (indikativt) 1 % (indikativt) Cirka 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE ICCDXUS7LSHB 4 EMISSION

8 Kina Express Kupong 2 Kina Express Kupong 2 är ett kreditcertifikat där avkastningen är knuten både till tre intressanta asiatiska marknader som ingår i indexkorgen och kreditrisken för 50 europeiska företag via itraxx Europe Crossover Series 18 Index. På återbetalningsdagen återbetalas minst investeringsbeloppet villkorat av att inga kredithändelser inträffat i kreditindex under löptiden. Varje år utbetalas en kupong om indikativt 2 procent av nominellt belopp. Varför Kina? Kina är världens näst största ekonomi med en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på cirka 10 procent de senaste 20 åren. Landet brukar benämnas världens tillväxtmotor och under fjolåret blev landet världens största exportör av varor. Produktens avkastning är kopplad till ett kreditindex samt tre aktieindex: itraxx Crossover Series 18 Index Hang Seng China Enterprise Index Hang Seng Index MSCI Taiwan Index Kreditcertifikat Kreditfaktor: 2 % (indikativt) 155 % (indikativt) 2 % (indikativt) Cirka 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AA- SE IC3ITRXASI7LSHB USA 10 Bolag 4 Amerikansk ekonomi växer till skillnad från Europa som är i recession. Hittills i år har amerikanska industrin imponerat och vi ser nu tydliga tecken på att bostadssektorn som länge varit en problemsektor nu börjar ta fart. USA 10 Bolag 4 ger en exponering mot en likaviktad korg med 10 amerikanska aktier. Avkastningen är ej valutaskyddad och gynnas om den amerikanska dollarn stärks mot svenska kronan. Det nominella beloppet är 100 procent kapitalskyddat. Varför USA? USA:s tillväxttakt ligger kring 1,5-2 procent, en siffra som inte är så imponerande för att vara USA. En hel del prognoser, bland annat från IMF, tyder dock på en amerikansk tillväxt på närmare 3-4 procent inom några år. Carnegie Research ser en rad potentiella positiva överraskningar under vintern och de kommande åren. Produktens avkastning är kopplad till en likaviktad aktiekorg med tio amerikanska aktier. Bristol-Myers Squibb Company Clorox Company General Mills Inc. Johnson & Johnson Kellogg Company McDonald s PepsiCo Inc Procter & Gamble AT&T Verizon Aktieobligation Kapitalskydd: Emittentrating: 100 % av nominellt belopp 100 % (indikativt) kr per obligation 5 år Morgan Stanley B.V. med garanten Morgan Stanley (MS) S&P A- / Moody s Baa1 SE MSBV USB4 Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag: 8 mars 2013 Utskick av avräkningsnota: Sker löpande Likviddag: 15 mars 2013 Leveransdag: 28 mars EMISSION

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Exponering mot högavkastande företagsobligationer

Exponering mot högavkastande företagsobligationer Strukturerade placeringsprodukter Kvartalsvis kupongutbetalning Kreditkorg norden Exponering mot högavkastande företagsobligationer Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kreditcertifikat Investeringsbelopp:

Läs mer

Investeringar skapar förutsättningar för investerare.

Investeringar skapar förutsättningar för investerare. Nya Strukturerade Placeringsprodukter TECKNA DIG SENAST 5 MARS 214 Investeringar skapar förutsättningar för investerare. Christer Tallbom, Chefekonom och omvärldsanalytiker sedan 2 år VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji HÖG RISK INDEX- BEVIS 3,5 ÅR Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji BRIC Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen tecknas till 76 procent av nominellt

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

10 BOLAG. Marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen?

10 BOLAG. Marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Kina 10 Bolag Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Kina 10 Bolag Kapitalskyddad Kina 10 BOLAG Marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 10 Bolag Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %,

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Exponering mot högavkastande företagsobligationer

Exponering mot högavkastande företagsobligationer europa Kvartalsvis kupongutbetalning High Yield Exponering mot högavkastande företagsobligationer Europa High Yield 6 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Investeringsbelopp: Löptid: Kupong: Emittent: Emittentrating:

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Exponeringstid: Emittent: Garantrating: Notering: Sista anmälningsdag:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

BREC. Möjlighet att låsa in utveckling under löptiden som dubbleras och betalas ut på återbetalningsdagen 0 MEDEL RISK. Emitteras av ING Bank N.V.

BREC. Möjlighet att låsa in utveckling under löptiden som dubbleras och betalas ut på återbetalningsdagen 0 MEDEL RISK. Emitteras av ING Bank N.V. BREC 1000 800 HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av ING Bank N.V. 600 400 Möjlighet att låsa in utveckling under löptiden som dubbleras och betalas ut på 200 återbetalningsdagen 0 Källa: Bloomberg.

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial juli 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 13 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 augusti 2013 De svenska bolagen står väl rustade för att dra

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad iberica sprinter Exponering mot Spanien och Portugal Iberica Sprinter Ej Kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 130 % (indikativt)

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid:

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7 Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7 Årsvisa kupongavläsningar Ej kapitalskyddad KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

itraxx main Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Ej kapitalskyddad Exponering mot företagsobligationer Skydd mot 6 första kredithändelserna

itraxx main Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Ej kapitalskyddad Exponering mot företagsobligationer Skydd mot 6 första kredithändelserna Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Ej kapitalskyddad Kvartalsvisa kupongutbetalningar Skydd mot 6 första kredithändelserna europa itraxx main 6/16 STIBOR Exponering mot företagsobligationer Europa itraxx

Läs mer

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad europeiska banker COMBO AUTOCALL Europeiska Banker Combo Autocall 11 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Europa 2 15 HISTO INDEXUTVECKLING 1 ÅR* Årlig ränteutbetalning om indikativt 5 6,5 procent samt riskreducering vid utveckling ned till -7 procent på slutdagen 1 Period: 19 december 21 19 december 2. 2

Läs mer

EuroPEISKA. Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

EuroPEISKA. Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad EuroPEISKA BANKER smart bonus Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 75 % av

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 20 MAJ Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. 4 st

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008.

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. SPAX Win Win Bank - Framgång i upp- och nedgång Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. Möjlighet till god avkastning vid såväl positiv

Läs mer

Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet Tillväxt nr 2218 2219

Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet Tillväxt nr 2218 2219 Aktieobligation USA Konsumtion GAP Ny USD generation Trygghet av placeringsmöjligheter Tillväxt nr 2218 2219 Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet Tillväxt nr 2218 2219 GAP BoC Aktieobligation USA

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 17 JANUARI 2013 KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation USA Export nr 1423 Aktieindexobligation Sverige nr 1424 Aktieobligation Global Årlig ränta nr 1425 Aktieobligation

Läs mer

USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Köp senast 23 maj! USA 10 bolag. Marknadsföringsmaterial

USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Köp senast 23 maj! USA 10 bolag. Marknadsföringsmaterial Köp senast 23 maj! USA 10 bolag USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid:

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Aktieobligation Asiatiska Banker 6. Basutbud. låg risk. 5 år. Aktie- Marknadsföringsmaterial. Himeji Castle, Hyogo. Emittent

Aktieobligation Asiatiska Banker 6. Basutbud. låg risk. 5 år. Aktie- Marknadsföringsmaterial. Himeji Castle, Hyogo. Emittent Aktieobligation Asiatiska Banker 6 låg risk Aktie- Obligation 5 år Basutbud Himeji Castle, Hyogo Marknadsföringsmaterial Asiatiska Banker Placeringen ger exponering mot en aktiekorg av tio asiatiska banker

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:8

Strukturinvest Emission 2014:8 Strukturinvest Emission 014:8 Tecknas till och med 15 december 014 Autocall Global Combo Defensiv 1045 tecknas till och med 5 december 014. Se separat teckningsanmälan för denna placering. Infrastruktur

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

EUROPA. Obligation Europa Smart Bonus 1404B. Natixis Structured Issuance SA. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

EUROPA. Obligation Europa Smart Bonus 1404B. Natixis Structured Issuance SA. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL EUROPA Positiv tillväxt väntas under 2014 < Stöd från europeiska centralbanken < Ökad aktivitet bland inköpschefer < Potential i europeiska aktier < Stabiliserande arbetsmarknad < Nyhet INFORMATIONSBLAD

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Bra klimat för svensk tillväxt. Sverige Fast Kupong

Bra klimat för svensk tillväxt. Sverige Fast Kupong Foto: Leif Kullman Sverige Fast Kupong Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 2 MARS Bra klimat för svensk tillväxt Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. Löptid 1 år

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 2

Aktieindexobligation Sverige 2 structured financial products Aktieindexobligation Sverige 2 Exponering mot den svenska aktiemarknaden Januari 2010 Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Läs mer

utocall BRIC Defensiv nr 1276

utocall BRIC Defensiv nr 1276 Autocall BRIC Defensiv nr 1276 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

VALUTAOBLIGATION FX NYA MARKNADER

VALUTAOBLIGATION FX NYA MARKNADER VALUTAOBLIGATION FX NYA MARKNADER Investera kapitalskyddat i världens hetaste tillväxtekonomier. Tillväxtmarknadsvalutor mot euron < Löptid 2 år < Teckningskurs inklusive courtage 102 procent < Minimiavkastning

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 25 2 HISTO INDEXUTVECKLING 1 ÅR* ABN AMRO Bank N.V. 15 Indikativt 16 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 5 procent vid negativ utveckling 1 5 Period: 19

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2021

Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2021 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2021 TECKNA DIG SENAST 16 OKTOBER 2014 BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2021 EGENSKAPER

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp Emitteras av BRIC Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp 500 HISTORISK UTVECKLING* 400 300 200 100 Källa: Bloomberg. Period: 2 februari 2004

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer