Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och Komplement till utredning om Hammarshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12"

Transkript

1 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus

2

3 INNEHÅLL 1. UPPDRAG Handelsbalansen beskriv nuläge Handelsbalansen beskriv det förväntade läget i framtiden Miljöpåverkan Sammanfattande slutsatser Övriga riktlinjer SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Utvecklingen år 2011 till Minimi- och maximibedömningar Om inte Kristianstad inte satsar Resorna till västra Skåne Utvecklingen i omgivande kommuner METOD, ARBETSGÅNG OCH DEFINITIONER INKOMSTER OCH KÖPKRAFT I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR SÄLLANKÖPARUHANDELN I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR Omsättning och -index år HANDELNS UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH Ändrade -flöden år 2011 till Minimi- och maximibedömningar Om Kristianstad inte satsar Utveckligen i omgivande kommuner HANDELNS UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (HELSINGBORGSREGIONEN) HANDELNS UTVECKLING I SYDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (MALMÖ- LUNDREGIONEN) HUR PÅVERKAS -HANDELN I KOMMUNERNA I CENTRALA SKÅNE AV KRISTIANSTADS SATSNING FÖRÄNDRINGAR I TRAFIKFLÖDEN MELLAN 2011 OCH 2017 I REGIONEN TILL FÖLJD AV HAMMARSHUS OCH GALLERIA BOULEVARD Resorna till västra Skåne EN JÄMFÖRELSE MED SKARABORGSREGIONEN Skövde-regionen, fd Skaraborgs län VAD BETYDER ETABLERINGARNA FÖR NORDÖSTRA SKÅNE? UPPDRAGSGRUPP... 28

4 1. UPPDRAG Handelsbalans för Kristianstadsområdet och Västra Skåne. Komplement till Hammarshus, konsekvensbedömning Uppdraget omfattar fyra delar enligt nedan 1. Handelsbalansen beskriv nuläge. Med handelsbalansen avser vi skillnaden mellan in- och utflödet av köpkraft i området. Marknadsområdet är förutom Kristianstad; Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, norra delarna av Simrishamn och Tomelilla samt Sölvesborgs-, Karlshamns- och Olofströms kommuner. A. Definiera handelsområden: a. NÖ Skåne (ovan) b. Helsingsborgsområdet c. Malmö/lundområdet B. Hur stor är handeln i områdena ovan idag? C. Hur ser flödena mellan de olika områdena ut idag? a. Hur ser flödena ut i de centrala delarna av Skåne (mellan handelsområdena)? D. Slutsatser av ovan som berör Kristianstad och NÖ Skåne 2. Handelsbalansen beskriv det förväntade läget i framtiden Med framtiden menar vi tidpunkten då Galleria Boulevard i centrala Kristianstad och C4 Shoppingcenter (Handelsplats Hammarshus) är etablerade. Två tidpunkter 2017 och A. Hur stor är den förväntade handeln i områdena (enligt punkt 1 ovan)? a. Redovisa max- min- och trolig utveckling samt de antaganden som gjorts. B. Hur ser de förväntade flödena mellan de olika områdena ut? a. Hur påverkas de centrala delarna av Skåne (mellan handelsområdena)? C. Slutsatser av ovan för 2017 respektive 2022 som berör Kristianstad och NÖ Skåne

5 3. Miljöpåverkan Redovisa hur förändringarna (som redovisats i punkt 1 och 2) påverkar miljön i termer av minskat handelsresande 4. Sammanfattande slutsatser Redovisa sammanfattande slutsatser från avsnitt 1, 2 och 3 med bäring på utveckling för Kristianstad och NÖ Skåne. 5. Övriga riktlinjer Analyserna ska grundas på faktamaterial med källhänvisningar. Exempel på intressanta mätvärden är marknadsområdets handelsindex, köpkraft och försäljning. Eventuella egna antaganden ska presenteras tydligt och särskiljas från faktamaterialet. 5 (28)

6 2. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Resultatet i fem punkter: Utan satsning i i city och i Hammars ökar sällanköpsvaruutflödet från NÖ Skåne Med satsningarna ligger utflödet still i Mkr från NÖ Skåne till år 2017 men det minskar som andel av väntad försäljning År 2017 till 2022 ökar utflödet igen från NÖ Skåne De stora handelsregionerna i västra Skåne påverkas knappt i procent (-index) men i Mkr Satsningarna i Kristianstad minskar inköpsresorna till västra Skåne jämfört med om satsningarna uteblir Utvecklingen år 2011 till 2022 NIRAS har hämtat alla befolkningsprognoser från SCB. NIRAS räknar med genomsnittlig -ökning på 1,5 % per capita och år åren 2011 till För att kunna bedöma effekterna av Hammarshus måste NIRAS först analysera Galleria Boulevard och Hammarshus gemensamt. NIRAS bedömer att Boulevard och Hammarshus fram mot år 2020 tillsammans kan omsätta sällanköpsvaror () för Mkr till Mkr. är i huvudsak kläder, skor, presenter, sport, husgeråd mm, dvs det som inte är dagligvaror (mat mm), bilar och drivmedel. All omsättning i denna utredning är inkl. moms och i 2011/2012 års priser, dvs i fasta priser. Galleria Boulevard och Hammarshus kommer att stärka Kristianstad som handelsnod i NÖ Skåne och västra Blekinge. Detta är i grunden positivt för NÖ Skåne. Regionen har nytta av ett starkt centrum, som i bred mening förblir ett alternativ till de betydligt större städerna i västra Skåne. Handelsregionen består av Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, Simrishamn och Tomelilla. Dessutom Sölvesborg och Olofström i Blekinge. Regionen kallas NÖ Skåne även om västra Blekinge och ett par kommuner på Österlen också ingår. NIRAS har antagit att köpkraften för per capita i NÖ Skåne är den samma som för riket. Följande tre tabeller sammanfattar hur NIRAS bedömer att -handeln kommer att utvecklas i NÖ Skåne. De avser åren 2011, 2017 och Skillnaden mellan det totala nettoinflödet till Kristianstad och nettoutflödet i de tre tabellerna nedan är -utflödet från NÖ Skåne (se nedan). 6 (28)

7 År 2011 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad Olofström Sölvesborg Karlshamn Östra Göinge Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Simrishamn Hässleholm Totalt Handeln i NÖ Skåne Källa HUI/SCB ÅR 2017 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad Olofström Sölvesborg Karlshamn Östra Göinge Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Simrishamn Hässleholm Totalt Handeln i NÖ Skåne Källa NIRAS 7 (28)

8 År 2022 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad Olofström Sölvesborg Karlshamn Östra Göinge Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Simrishamn Hässleholm Totalt Handeln i NÖ Skåne Källa NIRAS Kristianstad hade år 2011 en -omsättning på Mkr och ett -index på 116. Med etableringen av Galleria Boulevard och Hammarshus bedömer NIRAS i vårt huvudscenario att kommunen år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) har ökat sin -omsättning till Mkr. -index blir ca 133. År 2022 har -omsättningen ökat till Mkr, - index blir då 135. Nettoutflödet från NÖ Skåne var år Mkr (nettoutflödet från alla kommuner på Mkr minus nettoinflödet till Kristianstad på 375 Mkr, se ovan). Av detta utflöde på Mkr bedömer NIRAS att nettoutflödet till västra Skåne var ca Mkr. Resten av utflödet går till bl a Älmhult och Ullared. NIRAS bedömer att utflödet i Mkr blir nästan oförändrat fram till år I relativa tal minskar utflödet från eftersom efterfrågan och försäljningen ökar från 2011 till Från år 2017 till år 2022 ökar utflödet från NÖ Skåne till ca Mkr. Av detta går ca Mkr till västra Skåne. Däremot minskar -utflödet främst till västra Skåne realt, om vi ser det som en andel av den totala -omsättningen i NÖ Skåne, från ca 18 % 2011 till 15 % år Det ökar något igen till ca 16% år (28)

9 Det har stor betydelse för försäljningen och handelsflödena, hur lyckade satsningarna blir i Kristianstad. I extremfallen kan kommunens -omsättning år 2022 variera mellan Mkr och Mkr. Det som påverkar mest är: 1. Hur bra det nya utbudet blir (dvs vilka nya butiker mm som tillkommer) och 2. hur bra miljö och tillgänglighet den nya handeln får. Det gäller alla trafikslag, gående, cykel, kollektivt och med bil. 3. Hur bra handelsplatserna sköts och utvecklas Minimi- och maximibedömningar NIRAS räknar med att den bedömda omsättningen i Kristianstad år 2017 och 2022 har en osäkerhet på +/- 10 %. Det innebär att Kristianstads -försäljning år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) bör ligga i ett spann mellan knappt Mkr och Mkr. Spannet för -index ligger mellan 120 och 146. Det skall dock mycket till för att resultatet skall hamna i dessa yttre lägen, dvs i princip alla faktorer skall verka åt det ena eller andra hållet. För år 2022 kan -försäljningen hamna mellan Mkr och Mkr och -index mellan 122 och 148. På liknande sätt påverkas nettoutflödet av hur det går i Kristianstad. Mest påverkas utflödet till västra Skåne. Här ligger spannet år 2017 mellan knappt Mkr och drygt Mkr. År 2022 ligger spannet mellan Mkr och Mkr Om inte Kristianstad inte satsar Om inte Kristianstad inte satsar i city och i Hammarshus skulle utflödet öka. NIRAS bedömer att det skulle öka från ca 2013 Mkr 2011 till ca Mkr 2017 och ca Mkr år Då har ändå NIRAS räknat med att det skulle komma andra handelsetableringar i Kristianstad om inte Boulevard och Hammarshus skulle blivit av. 9 (28)

10 2.4. Resorna till västra Skåne NIRAS har antagit att snittköpen ökar i takt med den reala -efterfrågan, dvs med 1,5 % per år. NIRAS räknar i vårt huvudscenario med att utflödet till västra Skåne ligger still på Mkr år 2011 till 2017 (eller ett år efter det att allt öppnat). Med ett inköp per resa på kr och sällskap sker alltså upp mot inköpsresor per år från NÖ Skåne till västra Skåne, bedömer NIRAS. Det skulle motsvara att varje sällskap i regionen skulle göra två resor per år. Det motsvarar ungefär 63 miljoner km per år. Räknar vi antal istället resor per hushåll blir det också ungefär två resor per år. Sedan ökar utflödet från år 2017 till 2022 till ca Mkr. Den totala reslängden med bil ökar till ca 73 miljoner km per år. Om satsningen på Boulevard och Hammarshus inte skulle ske bedömer NIRAS att skulle reslängden med bil till västra Skåne öka till ca 85 miljoner km år 2017 och ca 110 miljoner km år Skillnaden mellan satsning och inte satsning är således ca 22 miljoner km år 2017 och 37 miljoner km år Utvecklingen i omgivande kommuner Alla de omgivande kommunerna är tillräckligt stora för att ha en riktigt bra dagligvaruhandel. Ett par av kommunerna är dessutom så stora att de kan ha en bra -handel (särskilt Hässleholm). Hur utvecklingen blir i de olika stads- och ortskärnorna blir, beror till stor del på hur väl man försvarar sig. NIRAS har räknat med att man försvarar sig relativt väl, och utvecklar både ny och befintlig handel efter ortens förutsättningar. 10 (28)

11 3. METOD, ARBETSGÅNG OCH DEFINITIONER Utredningen är ett komplement till NIRAS utredning Hammarshus, konsekvensbedömning För att bedöma flödet av shoppinghandel idag till västra Skåne gör NIRAS först en bedömning av hur flödena inom NÖ Skåne och västra Blekinge ser ut idag, och därigenom kan vi uppskatta hur flödena väster ut ser ut idag. Därefter lägger vi till Hammarshus med sällanköpsvaruhandel () dvs shopping och volymhandel, och bedömer hur flödena förändras. NIRAS kommer att visa ett exempel på en region som gjort en liknande satsning: Skövdes handelsregion (fd Skaraborg). NIRAS bedömer att de väntade förändringarna i flöden av dagligvaruhandel till västra Skåne är små. De behandlas inte vidare. Detaljhandeln har i denna utredning indelats i två huvudkategorier: DV Dagligvaror som innefattar mat, blommor, kemtekniska artiklar m.m. Av dagligvaror är ungefär 70 % livsmedel. Sällanköpsvaror är övriga egentliga detaljhandelsvaror, som indelas i två huvudgrupper: 1. Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.). Omfattar vanligtvis ca 45 % av. 2. Shopping (kläder, skor, ur, guld, optik m.m.), omfattar vanligtvis ca 55 % av. Till egentlig detaljhandel räknas inte verksamheter som bilförsäljning och bensinstationer. All försäljning är i 2011/2012 års priser inkl. moms om inte annat anges. Upptagningsområde, handelsregion och marknadsområde används synonymt i denna utredning. NIRAS räknar med att Hammarshus första hela försäljningsår är NIRAS blickar även framåt till 2022 i denna analys. Handelsomsättningen per kommun grundar sig på statistik fån HUI och SCB. Utvecklingen av handelsomsättning fram till år 2022 grundar sig på KPG (KonsumtionsPrognosGruppen) med ledande handelföretag och konsulter). Värdena t ex i tabellerna är exakt angivna men de är prognoser och bedömningar. 11 (28)

12 Handelsflöden och ändrat trafikarbete grundar sig på NIRAS översiktiga bedömningar, men bör ändå ge en god helhetsbild av utvecklingen framöver. Utredningen begränsar sig till sällanköpsvaror (). För dagligvaror är de regionala flödena små, dvs handeln är relativt lokal. 12 (28)

13 4. INKOMSTER OCH KÖPKRAFT I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR 2011 Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 20 år och äldre samt folkbokförda hela år Kommun Inkomst 2011 Kommun Inkomst 2011 BLEKINGE LÄN Tomelilla Olofström Bromölla Karlskrona Osby Ronneby Perstorp Karlshamn Klippan Sölvesborg Åstorp SKÅNE LÄN Båstad Svalöv Malmö Staffanstorp Lund Burlöv Landskrona Vellinge Helsingborg Östra Göinge Höganäs Örkelljunga Eslöv Bjuv Ystad Kävlinge Trelleborg Lomma Kristianstad Svedala Simrishamn Skurup Ängelholm Sjöbo Hässleholm Hörby RIKET Höör Tabell 1. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning mm. Källa SCB. Som synes är inkomstfördelningen relativt i jämn mellan de olika kommuner i regionen, med undantag av några kommuner i västra Skåne. Dessa höginkomstkommuner har dock en marginell påverkan på handeln i NÖ Skåne. NIRAS slutsats är att köpkraften i regionen är relativt jämn räknat per invånare. 13 (28)

14 5. SÄLLANKÖPARUHANDELN I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR Omsättning och -index år 2011 År 2011 var sällköpsvaruomsättningen () i Skåne och Olofström och Sölvesborg i Blekinge län: Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Olofström Sölvesborg Karlshamn Svalöv Staffanstorp Burlöv Vellinge Östra Göinge Örkelljunga Bjuv Kävlinge Lomma Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Båstad Malmö Lund Landskrona Helsingborg Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Skåne län Hela Blekinge län Riket Tabell 2. Befolkning, köpkraft, -index och handelsflöden Skåne och Blekinge. Källa SCB och HUI 14 (28)

15 6. HANDELNS UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH Ändrade -flöden år 2011 till 2022 NIRAS har hämtat alla befolkningsprognoser från SCB. Vi bedömer en -ökning på 1,5 % per capita och år i fasta priser. Handelsregionen består av Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, Simrishamn och Tomelilla. Dessutom Sölvesborg och Olofström i Blekinge. Regionen kallas NÖ Skåne även om västra Blekinge och ett par kommuner på Österlen också ingår. Inkomsterna är något lägre i flertalet av de aktuella kommunerna än rikets genomsnitt. Rikets genomsnittsinkomst dras upp av bl a delar av Storstadsregionerna. I storstäderna är samtidigt boendekostnaderna höga. NIRAS har därför antagit en köpkraft för per capita i NÖ Skåne som för riket. Skillnaden mellan det totala nettoinflödet till Kristianstad och nettoutflödet i de tre tabellerna nedan är -utflödet från NÖ Skåne (se nedan). År 2011 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad Olofström Sölvesborg Karlshamn Östra Göinge Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Simrishamn Hässleholm Totalt Tabell 3. Handeln i NÖ Skåne Källa HUI/SCB. 15 (28)

16 Värdena i tabellerna nedan är exakt angivna men de är prognoser och bedömningar. ÅR 2017 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad Olofström Sölvesborg Karlshamn Östra Göinge Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Simrishamn Hässleholm Totalt Tabell 4. Handeln i NÖ Skåne Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. År 2022 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad Olofström Sölvesborg Karlshamn Östra Göinge Hörby Höör Tomelilla Bromölla Osby Simrishamn Hässleholm Totalt Tabell 5. Handeln i NÖ Skåne Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Kristianstad hade år 2011 en -omsättning på ca Mkr och ett -index på 116. Med etableringen av Galleria Boulevard och Hammarshus bedömer NIRAS i vårt huvudscenario att kommunen år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) har ökat sin -omsättning till ca Mkr. -index blir då ca 133. År 2022 har -omsättningen ökat till ca Mkr, - index blir då ca 135. Nettoutflödet från NÖ Skåne var år 2011 ca Mkr (nettoutflödet från alla kommuner på ca Mkr minus nettoinflödet till Kristianstad på ca 375 Mkr, se tabell 3 ovan). 16 (28)

17 Av detta utflöde på Mkr bedömer NIRAS att nettoutflödet till västra Skåne var ca Mkr. Resten av utflödet går till bl a Älmhult och Ullared. NIRAS bedömer att utflödet i Mkr blir nästan oförändrat fram till år I relativa tal minskar utflödet från eftersom försäljningen ökar från 2011 till Från år 2017 till år 2022 ökar utflödet från NÖ Skåne till ca Mkr, varav till västra Skåne ca Mkr. Däremot minskar -utflödet främst till västra Skåne realt, om vi ser det som en andel av den totala -omsättningen i NÖ Skåne, från ca 18 % 2011 till 15 % år Det ökar något igen till ca 16% år Det har stor betydelse för försäljningen och handelsflödena, hur lyckade satsningarna blir i Kristianstad. Det som påverkar mest är: 1. Hur bra det nya utbudet blir (dvs vilka nya butiker mm som tillkommer) och 2. hur bra miljö och tillgänglighet den nya handeln får. Det gäller alla trafikslag, gående, cykel, kollektivt och med bil. 3. Hur bra handelsplatserna sköts och utvecklas Minimi- och maximibedömningar NIRAS räknar med att den bedömda omsättningen i Kristianstad år 2017 och 2022 har en osäkerhet på +/- 10 %. Det innebär att Kristianstads -försäljning år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) bör ligga i ett spann mellan knappt Mkr och Mkr. Erfarenheten är att osäkerheten kan vara så stor beroende på hur bra handeln i Kristianstad blir och hur bra huvudkonkurrenterna blir till Naturligtvis är en viktig faktor också hur efterfrågan utvecklas (mht sysselsättning löner, räntor mm). Spannet för -index ligger mellan 120 och 146. Det skall dock mycket till för att resultatet skall hamna i dessa yttre lägen, dvs i princip alla faktorer skall verka åt det ena eller andra hållet, och det gör de sällan. För år 2022 kan -försäljningen hamna mellan Mkr och Mkr och -index mellan 122 och 148. På liknande sätt påverkas nettoutflödet av hur det går i Kristianstad. Mest påverkas utflödet till västra Skåne. Här ligger spannet år 2017 mellan Mkr och Mkr. Av utflödet år 2022 på Mkr går ca Mkr till västra Skåne. Min/maxpannet år 2022 ligger mellan Mkr och Mkr. 17 (28)

18 6.3. Om Kristianstad inte satsar Om inte Kristianstad inte satsar i city och i Hammarshus skulle utflödet öka kraftigt. NIRAS bedömer att det skulle öka från ca Mkr 2011 till ca Mkr 2017 och ca Mkr år Då har ändå NIRAS räknat med att det skulle komma andra handelsetableringar i Kristianstad om inte Boulevard och Hammarshus skulle blivit av. Av detta skulle utflödet till västra Skåne öka från Mkr år 2011 till ca Mkr 2017 och Mkr år Utveckligen i omgivande kommuner Alla de omgivande kommunerna är tillräckligt stora för att ha en riktigt bra dagligvaruhandel. Ett par av kommunerna är dessutom så stora att de kan ha en bra -handel (särskilt Hässleholm). Hur utvecklingen blir i de olika stads- och ortskärnorna blir, beror till stor del på hur väl man försvarar sig. NIRAS har räknat med att man försvarar sig relativt väl, och utvecklar både ny och befintlig handel efter ortens förutsättningar. 18 (28)

19 7. HANDELNS UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (HELSINGBORGSREGIONEN) NIRAS bedömer att Helsingborg kommer behålla sin starka ställning inom -handeln i nordvästra Skåne. Den skulle blivit ännu starkare om Kristianstad inte satsat. Andra kommuner där -handeln kan utvecklas väl är bl a Ängelholm. Nordvästra (NV) Skåne består av kommunerna Svalöv, Örkelljunga, Bjuv, Kävlinge, Perstorp, Klippan, Åstorp, Båstad, Landskrona, Höganäs och Ängelholm. Tomelilla och Simrishamn i nordöstra (NÖ) Skåne är inte med här p g a att avståndet till Helsingborg är långt, dvs. de åker inte hit för att handla och är därför inte med i tabellen nedan. Det krävs enorma satsningar för att en stor regions -index skall påverkar mer än någon eller nårga procentenheter. Skåne har ett -index år 2011 på 97. Det beror inte på handeln är särskilt svag i Skåne utan bl a på ett inflöde från hela landet till Stor-Stockholm och att handelsindex är räknat på ett rikssnitt. I realiteten betyder det att Helsingborgsregionen med sitt -index på 99, har ett -inflöde. År 2011 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Utflöde (Mkr) Inflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Helsingborg Övr. NV Skåne Helsingborgsregionen Tabell 6. Handeln i NV Skåne Källa HUI/SCB och NIRAS. År 2017 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Utflöde (Mkr) Inflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Helsingborg Övr. NV Skåne Helsingborgsregionen Tabell 7. Handeln i NV Skåne Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Omsättningen ökar år med knappt Mkr. Vi räknar med att handeln byggt ut men inte med att Väla bygger ut i stor omfattning. Väla har nyligen byggt ut. 19 (28)

20 År 2022 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Helsingborg Övr. NV Skåne Helsingborgsregionen Tabell 8. Handeln i NV Skåne Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Kristianstad satsning påverkar regionens -index mycket litet, men skillnaden är ca 150 Mkr år 2017 och 300 Mkr år 2022 jämfört med om Kristianstad inte satsat alls. 20 (28)

21 8. HANDELNS UTVECKLING I SYDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (MALMÖ- LUNDREGIONEN) NIRAS bedömer att Malmö kommer stärka sin ställning inom -handeln i Skåne, bla genom Emporia och nya Triangeln. Lund kommer att öka omsättningen men riskerar att ligga still eller tappa i index. Kävlinge riskerar också att tappa i index. Kommuner som kan utvecklas relativt väl är bl a Ystad och Trelleborg, samt Eslöv och möjligen Landskrona om de satsar. Upptagning Skåne består av kommunerna Svalöv, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Skurup, Sjöbo, Landskrona, Eslöv, Ystad och Trelleborg. Totalt bedömer att denna region kommer att stärka sin ställning något i Mkr år , men det är just marginellt för Emporia mm tar det mesta av omsättning inom regionen. Mellan kommunerna kan dock flödena ändras viss ökat inflöde i Mkr. Index oförändrat. Skåne har ett -index år 2011 på 97. Det beror inte på handeln är särskilt svag i Skåne utan bl a på ett inflöde till Stor-Stockholm och att handelsindex är räknat på ett rikssnitt. I princip betyder det att Malmö-Lundregionen med sitt -index på 100, har ett -inflöde. År 2011 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Utflöde (Mkr) Inflöde (Mkr) Malmö/Lund Övriga sydvästra Skåne Nettoflöde (Mkr) Sydvästra Skåne Tabell 9. Handeln i Skåne Källa HUI/SCB och NIRAS. År 2017 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Malmö/Lund Upptagning Skåne Sydvästra Skåne Tabell 10. Handeln i Skåne Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. År 2022 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Malmö/Lund Upptagning Skåne Sydvästra Skåne Tabell 11. Handeln i Skåne Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Kristianstad satsning påverkar regionens -index mycket litet, men skillnaden är ca 250 Mkr år 2017 och ca 600 Mkr år 2022 jämfört med om Kristianstad inte satsat alls. 21 (28)

22 De bedömda nettoflödena från NÖ Skåne till västra Skåne år 2011 till år 2022 framgår av följande kartor. Obs att -utflödet till västra Skåne minskar realt, om vi ser det som en andel av den totala -omsättningen i NÖ Skåne, från ca 18 % 2011 till 15 % år Det ökar igen till ca 16% år Nettoinflöde från NÖ Skåne till NV Skåne år Mkr 400 Mkr Nettoutflöde från NÖ Skåne till västra Skåne år Mkr 1200 Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till Skåne år Mkr Karta 1. -flöden netto år 2011 Nettoinflöde från NÖ Skåne till NV Skåne år Mkr Nettoutflöde från NÖ Skåne till västra Skåne år Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till Skåne år Mkr Karta 2. -flöden netto år (28)

23 Nettoinflöde från NÖ Skåne till NV Skåne år Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till västra Skåne år Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till Skåne år Mkr Karta 3. -flöden netto år (28)

24 9. HUR PÅVERKAS -HANDELN I KOMMUNERNA I CENTRALA SKÅNE AV KRISTIANSTADS SATSNING De kommuner som ligger i skärningspunkten mellan Kristianstad, Malmö-Lund och Helsingborg är främst Hörby, Höör och Hässleholm. Övriga kommuner ligger mer tydligt inom respektive handelsområde och påverkas inte lika mycket av vad å ena sidan Kristianstad gör och å den andra sidan vad Malmö-Lund och Helsingborg gör. Hörby och Höör hade år 2011 ett -utflöde netto på ca 600 Mkr. NIRAS bedömer att ca 50 Mkr av detta gick till Kristianstad. Hässleholm hade ett utflöde på ca 250 Mkr. NIRAS bedömer att ca 100 Mkr av detta gick till Kristianstad. År bedömer NIRAS att de tre kommunernas -utflöde kan öka med totalt ca 250 Mkr. - inflödet till Kristianstad från Hässleholm, Höör och Hörby ökar med ca Mkr. Huvudelen av detta skulle annars ha gått till Malmö-Lund och Helsingborg. År bedömer NIRAS att de tre kommunernas -utflöde kan öka med ytterligare ca 150 Mkr. - inflödet till Kristianstad från Hässleholm, Höör och Hörby ökar med ca 50 Mkr. Nettoutflöde från Hörby, Höör, Hässleholm Kristianstadregionen Helsingborgsregionen Malmö/Lundregionen Totalt Tabell 12. Bedömda Nettoutflöden från Hörby, Höör, Hässleholm år (28)

25 10. FÖRÄNDRINGAR I TRAFIKFLÖDEN MELLAN 2011 OCH 2017 I REGIONEN TILL FÖLJD AV HAMMARSHUS OCH GALLERIA BOULEVARD Resorna till västra Skåne NIRAS har antagit att snittköpen ökar i takt med den reala -efterfrågan, dvs med 1,5 % per år. NIRAS räknar med att en genomsnittlig bilresa från NÖ Skåne till Västra Skåne är 200 km ToR och att en genomsnittlig bilresa till Hammarshus och Galleria Boulevard är 40 km ( en mycket stor del av den väntade försäljningen kommer från kunder inom Kristianstad). Varje resa som sker till Kristianstad istället för till västra Skåne spar således ca 160 km ToR. NIRAS korrigerar sedan för att inköpsresorna till Kristianstad kommer att ske oftare än till västra Skåne. NIRAS räknar sammanvägt med att varje resa som sker till Kristianstad istället för till västra Skåne sparar 130 km. NIRAS räknar med en bilkundsandel från NÖ Skåne till Väla/Helsingborg på 90 % av inköpsvärdet. Till Malmö/Lund räknar vi med en bilkundsandel på ca 80 %. Sammanvägt bedömer vi att bilkundsandelen är upp mot 85 %. NIRAS räknar med att varje bilsällskap är 2,5 personer och att de tillsammans handlar för kr per resa. NIRAS räknar i vårt huvudscenario med att utflödet till västra Skåne ligger still på Mkr år 2011 till 2017 (eller ett år efter det att allt öppnat). Med ett inköp per resa på kr och sällskap sker alltså upp mot inköpsresor per år från NÖ Skåne till västra Skåne, bedömer NIRAS. Det skulle motsvara att varje sällskap i regionen skulle göra två resor per år. Det motsvarar ungefär 63 miljoner km per år. Räknar vi antal istället resor per hushåll blir det också ungefär två resor per år. Sedan ökar utflödet från år 2017 till 2022 till ca Mkr. Den totala reslängden med bil ökar till ca 73 miljoner km per år. Även här bör vi räkna med ett min.max.spann. Det skall dock mycket till för att resultatet skall hamna i dessa yttre lägen, dvs i princip alla faktorer skall verka åt det ena eller andra hållet, och det gör de sällan. Trafikflöde km Miljoner km Min/max miljoner km 55/70 55/70 65/80 Tabell 13. Inköpsresor år med ett utbyggt Kristianstad Om satsningen på Boulevard och Hammarshus inte skulle ske bedömer NIRAS att skulle reslängden med bil till västra Skåne öka till ca 85 miljoner km år 2017 och ca 110 miljoner km år (28)

26 11. EN JÄMFÖRELSE MED SKARABORGSREGIONEN Skövde-regionen, fd Skaraborgs län En region som liknar NÖ Skåne är gamla Skarborgs län med Skövde som största stad och centralort. Skaraborg är numera en del av Västra Götalands Län. Skaraborg har ca invånare dvs ungefär som Kristianstads upptagningsområde (för handel). Det är en gammal jordbruksbygd. Den är också flerkärnig, i meningen att det finns ett par större kommuner med inv. och många mindre med inv. Precis som NÖ Skåne finns ett visst utflöde till större handelsorter med bl a ett stort shoppingutbud och IKEA (Skaraborg saknar IKEA). I likhet med Kristianstad har Skövde ganska låga marknadsandelar i kommuner som ligger i utkanten av upptagningsområdet. Där finns konkurrens från andra starka orter som Borås, Göteborg och Jönköping. Denna jämförelse begränsar sig till sällanköpsvaruhandel (dvs inte mat, dryck, bilar och drivmedel) Skövde har på senare år expanderat sin handel kraftigt, främst genom utbyggnad av en halvextern shoppinggallera på ca kvm och ett volymhandelsområde (Stallsiken). Stallsiken är nu på ca kvm, Försäljningen i Skövde kommun av sällanköpsvaror () har i kommunen ökat från Mkr år 2006 till Mkr år 2011 vilket är en ökning med 47 % (792 Mkr). Samtidigt ökade riket med 16 %. Skövde hade alltså en real ökning med ca 30 %. Påverkan på angränsande kommuner varierar mycket. Skara, Tidaholm, Töreboda och Tibro minskade medan Götene och Karlsborg ökade något. I flertalet fall är påverkan i Mkr liten, men i procent ibland betydande. Några större kommuner har tom ökat i Mkr (Mariestad, Lidköping och Falköping). Dessa kommuner hade före Skövdes expansion en -försäljning på över 500 Mkr och verkar ha kunnat försvara sig. Sammanlagt tappade de omgivande kommunerna marknadsandelar. Utflödet från handelsregionen ökade med 6 % till ca 860 Mkr åren 2006 till Realt sett (dvs med hänsyn till den ökande handelsefterfrågan) minskade utflödet dock med ca 10 %. Den kanske viktigaste slutsatsen av Skövdes expansion är att -utflödet från Skövde till stora konkurrerande orter minskade realt från hela regionen, bl a till Jönköping, Trollhättan/Udevalla och Örebro. Skövde tog marknadsandelar och flertalet omgivande kommuner tappade andelar. 26 (28)

27 12. VAD BETYDER ETABLERINGARNA FÖR NORDÖSTRA SKÅNE? Boulevard och Hammarshus kommer att stärka Kristianstad som handelsnod i NÖ Skåne och västra Blekinge. Detta är i grunden positivt för NÖ Skåne. Regionen har nytta av ett starkt centrum, som i bred mening förblir ett alternativ till de betydligt större städerna i västra Skåne. Satsningarna i Kristianstad tar under kommande år marknadsandelar i omgivande kommuner. Samtidigt bedömer NIRAS att -handeln i flertalet kommuner kring Kristianstad redan är lokal (Hässleholm undantaget). Kunder som t ex vill handla i nationella och internationella kedjebutiker åker redan i dag bl a till Kristianstad eller till västra Skåne. Alla de omgivande kommunerna är tillräckligt stora för att ha en riktigt bra dagligvaruhandel. Ett par av kommunerna är dessutom så stora att de kan ha en bra -handel (särskilt Hässleholm). Hur utvecklingen blir i de olika stads- och ortskärnorna blir, beror till stor del på hur väl man försvarar sig. I vår bedömning räknar vi med att de försvarar sig väl. 27 (28)

28 13. UPPDRAGSGRUPP Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar avseende rapporten och dess innehåll. NIRAS Sweden AB Thomas Hellström Tel Maria Björklund Tel (28)

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

OECD Territorial Review Skåne

OECD Territorial Review Skåne OECD Territorial Review Skåne Territorial Review Skåne Bill Tompson Soo-Jin Kim Claire Nauwelaers Emily Farchy Contribution to aggregate national growth (%) Skåne har varit en av de största bidragsgivarna

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer