Mobil marknadsföring - det sjunde globala massmediet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil marknadsföring - det sjunde globala massmediet!"

Transkript

1 Mobil marknadsföring - det sjunde globala massmediet! 24 MAS är ett medie- och IT-företag med specialistkompetens inom informationssystem samt lösningar för reklamfinansiering av mobilapplikationer

2 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) 24 MAS är ett svenskt holdingbolag som arbetar med utveckling, drift och försäljning av högtillgängliga informationssystem samt applikationslösningar för reklamfinansiering av mobilapplikationer. Med huvudkontor i Stockholm, filial i Helsingfors och i Sundsvall, verksamhet i de expansiva sydostasiatiska marknaderna med kontor i Singapore och Kuala Lumpur samt representationskontor i London och Zürich, samverkar koncernens dotterbolag genom tre integrerade affärsområden; mobilapplikationer, datalagring och systemlösningar. Verksamhet 24 MAS kan genom sina dotterbolag erbjuda ett brett utbud av tekniskt avancerade produkter och tjänster inom utvalda nischer med inriktning mot nätoperatörer och branscher i behov av systemlösningar och molntjänster. 24 MAS erbjuder här kunskap och funktioner för att lagra, tillgängliggöra och distribuera digital information. Flera av koncernens produkter fyller återkommande behov och kan därmed generera ett jämnt och förhållandevis förutsägbart intäktsflöde. Tre samverkande affärsområden kan urskiljas. Mobilapplikationer Inom affärsområdet Mobilapplikationer används en skalbar, egenutvecklad teknisk annonsplattform för att på ett optimalt sätt distribuera målgruppsinriktade annon ser med mobilapplikationer. Bortsett från plattformens grundläggande funktion ger systemet tydliga underlag så att samtliga aktörer ska kunna följa upp parametrar för bland annat intäktsdelning, kampanjstatus, resultat och tekniska specifikationer. Datalagring Affärsområdet för Datalagring hanteras genom 24 Hosting och erbjuder löpande drift och systembevakning samt funktioner som lagrar, skyddar och hanterar såväl kunders information som koncernens applikationsportfölj. Informationen blir lätttillgänglig och ligger samtidigt i säkert förvar, vilket är av affärskritisk betydelse för vissa kunder. Ökad hantering av digital information Under de senaste åren har behovet av digital lagring ökat inom samtliga områden - från datorer till mobiltelefoner. Minneskapaciteten är betydligt större idag än för motsvarande produkt år 2000, eftersom nya vanor där foto, film och musik ska lagras tillsammans med textfiler ställer högre krav på tillgänglighet och backup. Växande trend mot molnbaserade tjänster/applikationer Efterfrågan ökar också på molnbaserade tjänster där programvaran separeras från kontorets dator eller mobiltelefonen i syfte att reducera behovet av lagringskapacitet. Inom detta område har 24 Hosting dokumenterad erfarenhet och referenser. 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) ( ) 24 Solutions Hosting Services AB ( ) 24 Solutions AB ( ) 24 Mobile Advertising Solutions International AB ( ) MAS OY ( ) 24 Solutions APAC Sdn Bhd ( K) 24 Mobile Advertising Solutions APAC Pte Ltd 2

3 Systemlösningar Dotterbolaget 24 Solutions erbjuder professionella konsulttjänster för att lösa specifika systemrelaterade problem. Därefter skräddarsys en kundanpassad lösning utifrån krav på exempelvis tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. För att dataskyddet ska bli effektivt krävs oftast att datalagring, applikationer och operativsystem interagerar på ett sätt som 24 Solutions har specialistkompetens och teknik för att hantera. Utbildning För att förebygga handhavandefel och underlätta ett företags arbete med nya systemlösningar är det viktigt att kunden har den kompetens som krävs. 24 MAS har därför genom sina dotterbolag omfattande licenser för att kunna erbjuda kunder kompetensutveckling i form av utbildningar på plats eller i 24 MAS egna lokaler. Alla utbildningar och workshops är praktiskt inriktade och utvecklade för att snabbt, och utan avkall på kvalitet ge kunderna de kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska kunna sköta den dagliga driften av företagets affärskritiska system. Målsättningen är att såväl kursdeltagare, samt de som medverkar i workshop, omedelbart ska kunna tillämpa och dra nytta av sina nya kunskaper. Konkurrens 24 MAS är verksamt på en starkt fragmenterad marknad eftersom bolaget erbjuder såväl molntjänster som en flexibel plattform för reklamfinansierade applikationer. Det innebär att antalet direkta konkurrenter med liknande utbud och produkter är få. Bland etablerade leverantörer av system- och datalagringstjänster i Norden kan nämnas de börsnoterade koncernerna Proact och Enea. Inom området för reklamfinansierade applikationer har 24 MAS i dagsläget ingen direkt konkurrent med hemvist i de nordiska länderna, däremot finns det ett antal globala aktörer. Konkurrenter med en affärsmodell, utbud av applikationskategorier och annonsformat som i någon mån motsvarar 24 MAS är exempelvis de amerikanska bolagen Myxer, Greystripe, Amobee, Hovr samt israeliska Inner Active. Etik 24 MAS strävar efter att på mobilen bygga samma mediaupplevelse som alla andra seriösa mediakanaler för att attrahera annonsörer 3

4 Moderna mobiltelefoner och applikationer Mobil marknadsföring har möjlighet att bli större globalt än någon annan reklamkanal med tanke på antalet användare. Utvecklingen är också historiskt sett snabbare än vad vi tidigare sett för allt från tidnings annonser och utomhusreklam till tv, bio, radio och internetannonsering. Internet annonsering lanserades Idag är invest e ringarna i det mediet globalt på samma nivå som tv-reklam. Intresset från annonsörer för mobil marknadsföring kommer enligt branschanalytiker att växa snabbare då antalet människor som kan nås via det mediet blir större. Smartphone Ett mellanting mellan handdator och mobiltelefon, en smart mobiltelefon. Till skillnad från vanliga mobiltelefoner har den antingen ett tangentbord med fysiska knappar eller ett tangentbord simulerat på bildskärmen. De vanligaste operativsystemen till smartphones är Symbian, Iphone OS, Windows Mobile, Googles Android och Maemo. Applikationer Med smartphones har det blivit en ökad produktion av applikationer program för spel och praktiska tjänster rörande nummerupplysning, kartor, banktjänster, väder, börskurser, navigering, sociala media och ytterligare tusentals andra möjligheter. Mobiltelefonen börjar därför komplettera, eller ersätta, datorn samtidigt som den blir en ny reklamkanal och komplement till tv, internet och tidningsannonser. Mobilapplikationer laddas ner från internet direkt till din mobiltelefon från speciella sajter. Som internet för 10 år sedan Överlag är marknaden för mobilapplikationer i ett liknande läge som internet var för 10 år sedan. Även nu är förändringen i grunden teknikdriven. Mobiltelefoner blir kraftfullare och billigare och dataöverföringen blir snabbare och med 4,6 miljarder mobilabonnemang i världen finns det en stor potential för nya marknader. Mobiltelefoner har blivit en allt viktigare kanal för användarna att ty sig till för förströelse och för praktiska innehållstjänster. Därmed är det också givet att mobiltelefonen blir en mediekanal som leverantörer, tillverkare och organisationer vill använda för sina budskap. Frivilligt gratis eller betala Konsumenter i västvärlden vill inte betala för mobila innehållstjänster, de vill få tjänsterna gratis. Motsvarande dilemma har också uppmärksammats på internet där det visat sig svårt att få betalt för innehåll. Ett starkt växande intresse samt konsumenter med begränsad motivation att betala för innehållstjänster. Detta ger en öppning för annonsfinansiering ett nytt marknadsområde. I många fall kan man som användare välja om man vill nyttja spelet eller tjänsten mot betalning, alltså reklamfritt eller att man väljer den reklamfinansierade versionen. Allt som annonsörer kan presentera på internet kan numera också presenteras i mobiltelefonen. Det leder till en efterfrågan på annonsplatser för mobilannonsering. 4

5 Nätoperatörer får ökad trafik i sina nät Nätoperatörer ser positivt på utvecklingen samtidigt som det kräver ett utbud av applikationer och tekniska plattformar för att paketera annonser med applikationer för praktiska tjänster, spel, film, musik, sportprogram och interaktiv information. Från rörliga till fasta mobilabonnemang Från att tidigare endast erbjudit rörliga abonnemang med minuttaxor har de flesta operatörer idag abonnemang med fasta månadstaxor för såväl nät- som datatrafik. Annonsörer kan rikta sina kampanjer Annonsörer värdesätter möjligheten att rikta sitt budskap till avsedd målgrupp, och ser positivt på möjligheten att uppnå detta genom operatörernas kännedom om sina abonnenter. Det som förr begränsades till ett textmeddelande i mobiltelefonen kan numera visas som en kort reklamfilm eller bearbetad annons i fullskärmsformat. 24 MAS erbjuder färdiga paketlösnignar Genom samarbete med applikationsutvecklare och mediehus kan 24 MAS erbjuda färdiga lösningar till operatörer eller indirekt via leverantörer av mobil infrastruktur. Med andra ord en komplett produkt där både teknik och innehåll (applikationer och annonser) finns på plats från början. Geografiska marknader 24 MAS har en genomtänkt strategi för sin marknadsföring av koncernens produkter och tjänster till nätoperatörer enlig fyra kriterier; Stor befolkning Bra infrastruktur eller under utveckling Fortsatt bra tillväxttakt Oligopol med två eller tre stora nätoperatörer istället för ett flertal mindre operatörer Marknader som motsvarar dessa kriterier finns i APAC-regionen (Sydostasien) och i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). För många invånare i Sydostasien är det självklart att använda mobiltelefonen inte bara som utan istället för en dator. Då tillgången till fast bredband är lågt kommer utbyggnaden av mobila nätverk att leda till att datorn ersätts av mobiltelefonen. Tillgång till e-post, internet, telefoni, SMS och mycket mer kommer alltså i många fall att ske via mobiltelefonen. I Indien får mobiltelefonen ersätta inte bara datorer, utan även radioapparater. Genom att använda Indiens mest populära mobilapplikation kan konsumenten ringa upp en radiokanal och lyssna på sändningen genom högtalare som kopplas till mobiltelefonen. Global telekommunikation - ett mobilt mirakel Komplexitet Annonser Applikationer (mjukvara) Mobilsurf på internet Musik Bakgrundsbilder Ringsignaler Video Med mera... Tillväxt Källa: Measuring the Information Society 2010, International Telecommunication Union, sida 1. Applikationer, annonser och musik är de tjänster och produkter för mobiler som visar störst tillväxt. 5

6 Efterfrågan på annonsering i mobiler Mot bakgrund av rådande efterfrågan på annonsplatser riktade till mobilmarknaden är 24 MAS av uppfattningen att det finns goda förutsättningar till reklam finansiering av applikationer. De faktorer som tidigare hämmat utvecklingen, det vill säga brist på effektiva distributionskanaler med mätbara resultat, kan nu hanteras genom 24 MAS egenutvecklade plattform. I syfte att säkerställa tillgång till annonsörer utan särskilda marknadsinsatser har koncernen etablerat avtal med ett antal utvalda lokala och globala affiliates. Dessa avtal innebär att 24 MAS vid behov kan ge sina affiliates i uppdrag att fylla annonsutrymmet i samband med mobilapplikationer. 24 MAS har valt att prioritera applikationer med spel, musik och sport eftersom de har en tekniskt snarlik struktur samt utilities som har en stor efterfrågan på marknaden. Utilities är applikationer för olika typer av praktiska tjänster, exempelvis sociala media, väderleksrapporter, horoskop, nyheter, nummerpresentatör, radiotjänst, tv-tablå, busstider, aktieinformation, navigation, söktjänster, och liknande. Huvudkontor 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Hästholmsvägen Nacka Sweden Telefon: Telefax:

7 ! Förbeställning av Prospekt för 24 MAS AB! Fyll i och posta denna förfrankerade svarstalong Fyll i och faxa denna talong till Leox AB på Anmälningar till Leox AB på telefon Sänd in namn och adress via e-post till Gör din beställning på 1 För beställning och för att vi ska kunna kontakta dig behöver du fylla i uppgifterna nedan. Vänligen texta. Namn: Adress: c/o: Postadress: E-post: Telefonnummer: Mobilnummer: Ja tack! Sänd mig ett tryckt Prospekt med anmälningssedel! Utskick startar 30 april Ja tack! Mejla mig en pdf av Prospektet. Pdf-filen är på ca 8 mb. Ja tack! Sänd mig en CD med Prospektet som pdf till mig på ovanstående adress. Road Show Träffa oss under april och maj! Schema varje kväll Samling då vi bjuder på lätt förtäring Aktiespararna MAS AB 8 April Jönköping 15 april, Stora Aktie- och Fonddagen Helsingborg 20 april, Hotel Marina Plaza Jönköping 22 april, Science Park Nacka 27 april, 24 MAS AB, Hästholmsvägen 28 Göteborg 29 april, Ullevi Konferens & Restaurang Maj Örebro 3 maj, Conventum Uppsala 5 maj, Clarion Hotel Gillet Nacka 7 maj, 24 MAS AB, Hästholmsvägen 28 Malmö 18 maj, Malmö Börshus Umeå 20 maj, Umeå Folkets Hus Linköping 25 maj, Konsert & Kongress Nacka 26 maj, 24 MAS AB, Hästholmsvägen 28

8 Tejpa FRISVAR Leox AB Svarspost Helsingborg Vik Vik Tejpa

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones Prospekt maj 2010 för 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones 24 MAS verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

20 Å r s r e d o v i s n0 i n g 8

20 Å r s r e d o v i s n0 i n g 8 2008 Årsredovisning Aspiro Shaping your mobile life INNEHÅLL Detta är Aspiro 1 2008 i korthet 2 Gunnar Sellæg har ordet 3 Affärsidé, mål och strategier 6 Vision och mål 7 Förvärvade bolag 8 Marknaden för

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011

FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011 FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011 500 FOKUS ENIRO INNEHÅLL FOKUS ENIRO KORT OM ENIRO SAMT ÅRET I KORTHET... 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT...2 VD HAR ORDET...4 VIKTIGA HÄNDELSER 2011...6 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH FINANSIELLA

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ)

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inför listning på Aktietorget På den globala mobilmarknaden sker nu en total övergång till digital, internetbaserad kommunikation,

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ) Stockholm augusti 2013 Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ) Emissionen av nya aktier i bolaget sker för att tillföra medel för en snabb expansion. Den affärsplan som bolaget

Läs mer

MARKNADSFÖRING I MOBILEN

MARKNADSFÖRING I MOBILEN MARKNADSFÖRING I MOBILEN SLUTET PÅ BÖRJAN JONAS MARKING »The new rule is: mobile fi rst«eric SCHMIDT, CEO, GOOGLE Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN Marknadsföring i mobilen SLUTET PÅ BÖRJAN jonas

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Interactive Media. Streaming. E-gate ett av världens bästa intranät. Internkommunikation som kan rädda liv Läs mer sid. 6. Läs mer sid.

Interactive Media. Streaming. E-gate ett av världens bästa intranät. Internkommunikation som kan rädda liv Läs mer sid. 6. Läs mer sid. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Interactive Media Internkommunikation som kan rädda liv Läs mer sid. 6 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI DECEMBER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 KORT OM DAHL Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer 556933-5952, i samband med

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Kommittén för mobilmarknadsföring, KMM, har som ambition att utveckla mobil marknadsföring för såväl annonsörer som leverantörer. www.annons.se/kmm.

Läs mer

Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv

Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv Rapport om rörlig bild i elektroniska kommunikationsnät med fokus på beställ-tv Maj 2011 Sammanfattning Utvecklingen inom tv-området och rörlig bild generellt går mycket snabbt. Hushållens tillgång till

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer