Varför ska företag. marknadsföra sig på Internet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför ska företag. marknadsföra sig på Internet?"

Transkript

1 Rapport: Marknadsföring Internet Varför ska företag marknadsföra sig på Internet? Ju mer mitt företag lär sig om en viss kund, desto värdefullare blir mitt företag för den kunden (Ström s.133) Ingen kommer frivilligt att klicka igång en klassisk, töntig tvättmedelsreklamspot, till exempel. Reklammakarna de måste lära sig att utforma reklam så att konsumenterna vill ta del av den (Ström s.123) Hornavanskolan Handledare: Ann-Christin Andersson Företaget och marknaden Arjeplog Studerande: Tredje året Företagargymnasiet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Inledning 4 Förord 4 Arbetssätt 4 Syfte och mål 5 Källkritik 5 6 Ordförklaringar 6 6 Webbtjänst 7 Webbsida 7 Web auktioner 7 Webannonser 7 WWW- World Wide Web 8 Hypertextlänken 8 Länkarna gör att strukturen blir central 8 Internet 8 Internets Historia 8 Vad är Internet? 9 Ingen och alla äger Internet 9 Kommer Internet att kollapsa? 9 Relationsmarknadsföring och interaktivitet 10 Skapa kundrelationer med en webbtjänst 10 Webbtjänsten Amazon.com 10 Marknadsföring på Internet 11 GUBB- fyra grundläggande fördelar med Internet 11 Effektivare marknadsföring på Internet 12 Information - djupare och tidlös på Internet 12 Hur marknadsföra webbtjänst på Internet? 12 Konsumenterna måste vilja ha reklam 13 Gränsen mellan reklam och försäljning upplöses 13 Gränsen mellan varumärkesreklam och utbudsreklam suddas ut 13 Varumärket ökar och minskar i betydelse 13 Tidningsannons interaktiv? 13 Internet ändrar spelreglerna 14 1

3 Från industrisamhälle till informationssamhälle 14 Först ut - mycket att vinna 14 Internet något för småföretag? 14 Eastern Meat Farms ett fysiskt företag med unikitet i affärsidén lyckats på Internet 15 Har jag min målgrupp på Internet? 16 Spara pengar på Internet? 16 Informationsföretag har allt att vinna på Internet 16 Internet ger kundanpassade priser 16 Internethandeln innebär mindre personalstyrka? 17 Business-to-Business- framtidens melodi för Internethandeln 17 Varför har då business-to-business området utvecklats och inte konsumenthandeln? 17 Slutsats 18 Käll- och litteraturförteckning 19 Bilaga

4 Sammanfattning Denna rapport inleds med en redogörelse för webbord och begrepp. För att läsaren ska förstå rapporten har jag även berättat om Internets historia, uppbyggnaden samt problemen med Internets struktur och de senaste årens explosiva expansion. Vad gäller relationsmarknadsföring har jag förklarat begreppet samt exemplifierat användningen av dessa begrepp hos sajten amazon.com. Jag har också utrett fördelar med marknadsföring på Internet och hur man som företag bör gå tillväga för att marknadsföra sig själv och sin produkt här. Det första ett företag bör göra, som överväger att marknadsföra sig på Internet, är att undersöka om deras målgrupp finns där. Med målgrupp menas inte bara företagets kunder utan även alla övriga intressenter i företaget. Med kommunikationsverktyget Internet kan företaget spara pengar genom att reinventa sin distributionskedja, en webbsajt ger även företaget möjligheten att kundanpassa sina priser. Mest att vinna på Internet har företag som säljer information och tjänster som enkelt kan överföras till digitalt format. Många pessimister har sagt att Internet kan minska arbetstillfällen. Men studier har visat att personalen kunnat ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter och att Internet skapat tillväxt i företaget. I mitten av 90-talet förespråkade många att den elektroniska handeln över nätet till privatpersoner skulle öka. Detta blev inte fallet, istället är det området business-to-business som gått framåt. Vilket beror på att företag har datorer med Internetuppkoppling. Dessutom har de ett återkommande köpbehov, de har även höga vinstkrav. Ett talande exempel är Dell Computer som under verksamhetsåret 1998 sålde för 30 miljoner per dag över Internet. Idag visar pessimistiska prognoser att den elektroniska handeln över Internet vid millennieskiftet kommer att omsätta 200 miljarder kronor. Min slutsats är att Internet kommer att bli ett viktigt kommunikationsverktyg i framtiden, lika viktigt som telefonen är idag, om inte viktigare. Därför kommer alla företag att bli tvungna att, om inte marknadsföra sig, så i alla fall koppla upp sig mot Internet och utnyttja nätverkens nätverk. 3

5 Inledning Förord Denna rapport är mitt specialarbete och jag som skrivet det heter. Jag går nu sista året på Företagargymnasiet, som är en mer verklighetsanknuten form av samhällsekonomiska grenen. Under två år ska man göra projektrapporter på sitt fadderföretag och på så sätt få en inblick i hur företag fungerar ute i näringslivet. Mitt fadderföretag har varit Telestugan och jag har under två årstid ställt åtskilliga frågor till Ewa Jonnerby på telestugan. Jag vill tacka henne för att hon alltid tagit sig tid då jag haft funderingar, fastän hennes tid varit knapp och för det material som hon lånat ut till mig. Anki Andersson, min handledare, skulle jag också vilja tacka för all det stöd och den kunskap som hon gett mig under mina tre år på Företagargymnasiet. Sist av allt vill jag också tacka övriga lärare på Företagargymnasiet för tiden som varit och även lärarna i de övriga ämnen och vår förra rektor Sören Jakobsson vid Hornavanskolan i Arjeplog. Arbetssätt I september -98 bestämde jag mig för ämnesområdet, först hade jag funderat på att fördjupa mig inom Vikingar, som jag skrivit många uppsatser om under min gymnasietid. Efter övervägande med mina lärare bestämde jag dock för att skriva om marknadsföring på Internet, för idag övergår industrisamhället till ett informationssamhälle där Internet kommer att ha en viktig roll. Dessutom är det en bra kunskap att ha när jag ska söka jobb i framtiden. Sist men inte minst ska man helst fördjupa sig inom ett karaktärsämne då man gör sitt specialarbete och marknadsföring är ett av mina karaktärsämnen. Redan i höstas fick jag en video och en bok som behandlade ämnet av min handledare. I början av vårterminen gick jag igenom detta material. Under året har jag även fått tidningar och annat material från min handledare. I mars frågade jag på biblioteket efter böcker som köptes in och beställdes då, men på grund av dålig inre effektivitet har jag inte fått dessa böcker än. Före påsk återvände jag till biblioteket och beställde fler böcker över fjärrlån vilka kom två veckor efteråt. Samma vecka fick jag låna flertalet böcker av min fadder som undervisar via distans i affärskommunikation och driver ett IT-företag. Före jag började skriva har jag sett på olika videofilmer, gått igenom artiklar från facktidningar, böcker och rapporter. Ämnet diskuterade jag sedan med min handledare och min fadder. För att få ett snöre att följa efter gjorde jag en grovplan över uppläget av rapporten. Sist men inte minst har jag surfat runt på Internet och sett på de olika exemplen som jag stött på under tiden som jag behandlade materialet. Därefter har jag skrivit rapporten, där jag redogjort för olika begrepp och ord inom ämnesområdet. Därefter har jag skrivit min slutsats och allra sist en sammanfattning. Bilder och modeller som finns i rapporten har dels jag hämtat från Internet och dels gjort själv. 4

6 Syfte och mål Med rapporten vill jag utreda om ett företag ska marknadsföra sig på Internet och varför de i så fall ska göra det. Jag kommer med detta syfte även att fördjupa mig inom affärskommunikation, som är ett vidare begrepp än marknadsföring på Internet, för att kunna uppfylla det. Genom att fördjupa mig inom detta område tror jag att jag kan bli mer konkurrenskraftiga ute på arbetsmarknaden. Målet med själva rapporten är att visa på om företag ska överväga att börja använda Internet som en kommunikationskanal mot sin målgrupp. Källkritik När jag började att leta efter material inom detta ämne gick det lite tungt och främst fick jag tag i gammalt material. Men allt eftersom att tiden gick har jag nu fått tag i böcker från 1998 vilket jag får vara nöjd med, men för att få tag i den allra nyaste informationen gällande ämnet har jag använt mig av artiklar i olika facktidningar. När jag gått igenom materialet finns det hela tiden en utpräglad optimism bland författarna, därför har det varit svårt att hitta argument mot elektronisk handel. Trots detta har jag ändå lyckats hitta några argument som talar mot Internet. 5

7 Citat ur tv-reklam: En man sitter och läser en tidning och säger till kollega som står på sidan om: It says here: We have to be on the Internet, Kollega: Why? Mannen: It doesn t say Har ni kanske sett IMB s reklam på TV? I denna rapport har jag tänkt redogöra för just den frågan:. Ni som läser denna rapport kommer att få svaret på det som ni inte fick i reklamen och förhoppningsvis även en insikt i marknadsföring på Internet. Ordförklaringar Eftersom Internet är ungt finns det många nya och ibland svårförståeliga termer. Därför ska jag börja med att förklara några av de vanligaste begreppen, så att du som läsare lättare ska förstå min rapport. /e-post: är elektroniska brev som dagligen skickas över Internet. År 2000 beräknas det skickas 6.9 biljoner över Internet (Sandén sid 79). Tyvärr har utvecklingen av integritet inte kommit långt, därför tycker jag man ska betrakta som vykort. Ditt brev kan läsas av sk. hackers, personer på Internet som exempelvis specialiserat sig på att bryta sig in i servrar för att få tag på information de inte har med att göra. Skicka därför inte konfidentiell information via mail! adressen fungerar på samma sätt som en gatuadress med namn underdomän och toppdomän (se bild nedanför). Min adress på Hornavanskolan är lisa.backvalledu.arjeplog.se, där mitt namn, vänstra delen är mottagaren. Sedan kommer som blivit signaturen för Internet, som är engelska och står för at, dvs på. Den högra delen är domäner. Toppdomänen är se som står för Sverige. Nästa domän är Arjeplog och sedan står edu för skolor och universitet, i mitt fall blir det Hornavanskolan (Sandén s.90). (Övriga avslutningskoder se bilaga 1, figur 2.) 6

8 Webbtjänst En webbtjänst är det som företaget med hjälp av sammanlänkade dokument skapar när de publicerar information på Internet (Lones, Höij, Stjärne, s.17). Webbsida Webbsida är samma sak som ett dokument. Se bilden till höger Web auktioner En växande form av handel är Web-auktioner. Där bjuder företag ut olika produkter och får sedan in anbud från olika kunder. De som bjuder högst får köpa. Metoden är ypperlig för exempelvis kvarvarande flygbiljetter och produkter som är olämpliga att massproducera och kräver snabba affärer. En extra tjänst som tillkommer med Web-auktioner är att de företag som bjuder ut produkter till auktionen kan köpa information om alla som lagt ett anbud på deras produkter. Om ett företag bjudit ut 20 videokameror och fått dem sålda, har kanske 400 andra lagt anbud. Dessa 400 kan då betraktas som mycket heta kundämnen för företaget eftersom de selekterats på ett beteende nära kopplat till köpintresse för produkten (Frankelius s.68). Webannonser Webannonser eller så kallade banners, består av två delar, dels själva annonsen, dels annonsörens hemsida som personen hamnar på om denne klickar på annonsen. Vanligen ligger dessa på olika ställen på Internet som vägar in till företagets sida. Exempelvis kan de ligga på de stora sökmotorerna, eller på en sida som verkar inom samma bransch. Dessa började dyka upp när nätet blev mer informationstätt och det blev svårt för potentionella kunder att hitta till företagets hemsida. En annan fördel med dem är att företaget snabbt kan ändra sina banners och på så sätt pröva olika pedagogiska knep (Frankelius s. 73). Exempel, sök på ordet: böcker, på Evreka, en svensk sökmotor, och det kommer då upp en banner för ett företag säljer böcker inom byggsektorn. 7

9 WWW- World Wide Web Adressen på ett dokument eller en fil ute på Internet kallas för url, Uniform Resource Locator vilket fritt översatt till svenska blir resursfinnare. Jag ska försöka att förklara en adress som ni kommer att stöta på längre fram i texten: anger vilket protokoll eller program som ska användas. Det är standard och ingår i alla www-adresser. är Internetadressen till företaget som har webbtjänsten, en italiensk restaurang i New York. /sausage/sausage1.html talar om vilket dokument som skall plockas fram ur företagets dokumentsamling på datorn (Sandén s.91). Hypertextlänken Tillsammans med WWW introducerades även ett nytt koncept hypertextlänken, i vardagligt tal kallat länkar. Med en hypertextlänk kan man koppla ihop dokument som gör att informationsstrukturen inte längre blir linjär utan spretar åt alla håll. Dokument byggs samman till ett nätverk och det är genom att följa dessa hypertextlänkar som man surfar (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). Länkarna gör att strukturen blir central Det unika med hypertextlänkar är att innehållet i dokument inte endast blir det viktiga, som i vanliga broschyrer där strukturen är linjär, utan även strukturen blir central. Att länka samman informationen på ett intelligent sätt gör att sammanhang kan beskrivas på ett nytt sätt och själva informationen kan ses i helt nytt ljus (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). En annan viktig aspekt är den att det är lika enkelt att göra en länk mellan ett dokument som är i Umeå och i Tokyo som mellan Umeå och Skellefteå (Sandén s. 72). Internet Internets Historia Internet föddes i USA när DARPAnet, Defense Advanced Research Projects Agency Network, bildades 1969 för att binda samman amerikanska universitet med försvarsforskning genom att koppla samman ett antal datorer. Där skulle informationen komma fram även om någon av datorerna gick sönder, systemet skulle vara väldigt robust (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). Till Sverige kom Internet 1988, då de större universiteten kopplade sig samman. Bakom detta stod organisationen Sunet (Swedish University Network). Fram till 1992, då World Wide Web kom, var Internet ett kommunikations- och diskussionsforum för forskare och akademiker. WWW lade grunden för Internet på grund av sin enkelhet (Lones, Höij, Stjärne, s. 43). 8

10 Allt skulle vara gratis, framförallt information på Internet, detta har sin grund just i att Internets vagga är i den akademiska världen. Inte förrän 1991 blev det tillåtet att sälja och köpa varor över Internet. Då bestämde National Sicence Foundation, NSF, att Internet skulle bli öppet för alla (Sandén s.78). Det är därför viktigt att som pionjär på Internet vara generös mot besökarna, om inte finns risken att Internetanvändaren söker sig till en annan tjänst som är gratis. Eller i värsta fall kan din sida bli impopulär och får dåligt rykte. Vill du ändå ta betalt för att finansiera din satsning är det viktigt att din information är unik och att det inte kan erhållas gratis någon annanstans på Internet. Du kan även kompromissa genom att endast ta betalt för vissa delar av din webbtjänst (Lones, Höij, Stjärne, s.35). Vad är Internet? Internet är ett internationellt nätverk av datanät som uppbygger på det gemensamma överföringsprotokollet TCP/IP och datapaketförmedling över telenätet. De gemensamma överföringsprotokollen gör att Internet blir plattformsoberoende, vilket betyder att Internet fungerar på samma sätt oavsett om man har DOS, Windows, Macintosh eller Unix som operativsystem (Lones, Höij, Stjärne, s.41). Ingen och alla äger Internet Det speciella med Internet är den att ingen person eller organisation har kontroll över hela Internet, som företag har du dock kontroll över din egen webbtjänst (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). Detta brukar stundom ställa till problem, särskilt för företrädare från näringslivet som är vana att förhandla med en motpart. Nu konfronteras de med ett globalt nätverk som ingen har något ansvar för (Sandén s.72). Kommer Internet att kollapsa? Pessimister befarar att nätet kommer att duka under av sin egen popularitet. Redan idag kan svarstiderna vara besvärligt långa när trafiken är som intensivast. Hur kommer det då att fungera om utveckling följer prognoserna? Enligt prognoserna som ges i IT-boken sidan 84 kommer det att finnas 1,5 2 miljoner Internetkunder år 2000 och samma år kommer det att finnas 800 miljoner dokument tillgängliga på Internet. Optimisterna påstår å sin sida att Internet kommer att stå pall för trycket. Det är kapacitetsfråga och den kommer att lösas när fler och fler telebolag bestämmer sig för att satsa på Internet och bygga ut bandbredden (Sandén s.87). Internets signatur: 9

11 Relationsmarknadsföring och interaktivitet Interaktivitet och relationsmarknadsföring är nyckelbegrepp i Internetvärlden (Lones, Höij, Stjärne, s.23). Relationsmarknadsföring är den mest tillämpade marknadsföringsteorin idag och interaktivitet betyder att påverka varandra, och är ett mål med relationsmarknadsföringen. Teorin har börjat tillämpas sedan konkurrensen ökat på marknaden. Idag måste företag profilera sig och inrikta sin marknadsföring, från att ha varit marknadsinriktad till att gå via segment och nu endast vara kundinriktad (Andersson, Jansson, Nilsson, Philsgård s.189). Företaget måste skapa en lärande-relation, där företaget lär sig alltmer om och av sin kund. Detta blir en nyckelfaktor i skapandet av lojala kunder. De personprofiler som företaget lyckas bygga upp blir en av företagets viktigaste tillgångar (Ström s.111). Ju mer mitt företag lär sig om en viss kund, desto värdefullare blir mitt företag för den kunden. (Ström s.113) Skapa kundrelationer med en webbtjänst Internet är det mediet som är bäst lämpat för att skapa relationen med kunderna enligt boken Marknadsföring Internet. Visserligen kan företaget även uppnå en personlig relation med hjälp av telefon men då kommunicerar företaget endast med en kund. Internet ger möjligheten att skapa personliga relationer med flera kunder samtidigt, anställda behöver inte ens vara närvarande utan datorerna sköter kommunikationen. Företaget väljer även själv när det vill kommunicera med kunder och andra parter inom företaget. Företaget behöver alltså inte själv ha personlig kontakt med kunden för att kunden ska uppleva en personlig relation. Det enda företaget behöver göra är att skapa en webbtjänst som får besökarna/kunderna att känna sig personligen välkomna till företaget och därför gärna återvänder till dem (Lones, Höij, Stjärne, s.23). Detta har webbtjänsten Amazon.com lyckas väldigt bra med. Webbtjänsten Amazon.com Webbtjänsten Amazon.com är en Internetbokhandel (bokhandeln existerar bara på Internet) som startades upp När man registrerar sig för medlemskap hos Amazon anger man vilken litteraturgren eller författare som man föredrar. Som medlem får man sedan regelbundet boktips skickat till sig via e-post. Boktipset grundar sig naturligtvis på de preferenser som man själv angivit vid medlemsregistreringen. Amazons startsida anpassar sig också efter varje medlem. Exempelvis kan den erbjuda ett specialpris på en bok, om medlemmen sett på en bok ofta men inte beställt den. Dessutom bjuder webbtjänsten in författare och medlemmar till chat-diskussioner. Diskussionerna är ämnesorienterade och de medlemmar som visat intresse för just den aktuelle författaren bjuds in. Medlemmarna erbjuds även att publicera egna recensioner av de böcker som de läst. Recensionerna läggs sedan ut på webbtjänsten så att andra medlemmar kan läsa dem (Lones, Höij, Stjärne, s.107). 10

12 Detta är ett bra exempel på relationsbyggande: den som skriver in recensionen känner att Amazon bryr sig om hans eller hennes åsikt, och den som läser de personliga recensionerna känner samhörighet med andra Amazon-kunder (Ström s.119). Amazons webbtjänst hade hundratusentals besökare varje dag 1996 och då steg försäljningen med 34% varje månad. Amazon omsatte 17 miljoner dollar under 1996 och 250 miljoner dollar (två miljader kronor) fjärde kvartalet 1998, vilket är en ökning med 279% jämfört med året före (Du&Co nr1-99). Hur kan de ha så många besökare? Enligt Jeff Bezos, grundare av företaget, beror det till största delen på att han har lyckats bygga upp en mycket stark gemenskap kring webbtjänsten (Lones, Höij, Stjärne, s.107). Marknadsföring på Internet Det krävs mycket kunskap och tid för att skapa en tjänst som Amazon. Webbtjänster kan användas på olika sätt och i olika avancerade form, vilket du ser nedan. Den enklaste formen är: 1. att ge företagsinformation via hemsidan. 2. att underlätta och stimulera till dialog med Internetanvändarna genom att skapa listor på webbtjänsten där de kan ställa frågor och få skräddarsydda svar av företaget bakom webbtjänsten. 3. att göra det möjligt för kunderna att handla produkter eller tjänster direkt via webbtjänsten. 4. att företaget genom webbtjänsten helt personanpassar händelseutvecklingen efter de personer som klickar på den för att bemöta alla på de bästa möjliga sätt (Frankelius sid 67-68). Klart är ju att företaget ska satsa på att nå steg fyra, och dit kan företaget nå om man kommer ihåg att marknadsavdelningen måste samarbeta med Internetavdelningen. Nätet ger företaget möjlighet att nå kunder som annars ej ska ha nåtts av företagets marknadsföring (se exempel OSP Sverigebommen AB i Göteborg sidan 15). GUBB- fyra grundläggande fördelar med Internet GUBB ger framgång: För Internetföretaget finns det fyra grundläggande fördelar att erbjuda kunden: Gemenskap, Urval, Bekvämlighet och Billighet. Gemenskap: Skapa en community. Låt kunderna umgås med varandra, ge varandra råd, betygsätta produkter, knyta kontakter med varandra m.m. Urval: Erbjud ett extremt stort urval. Amazon har 3 miljoner böcker i sitt sortiment, mångdubbelt fler än den största fysiska bokhandeln kan hålla med. Bekvämlighet: Gör det extremt enkelt att handla. Med några enkla knapptryckningar bör även ett relativt komplext köp kunna utföras. Billighet: Genom att Reinventa distributionskedjan finns förutsättningar att sälja varor betydligt billigare på nätet än i den fysiska handeln (Ström s.95-96). 11

13 Effektivare marknadsföring på Internet Om man ska använda Internet som bygger på en helt ny teknik, vilket baseras på interaktionen mellan datorn och den som konsumerar informationen kan företaget nå steg fyra. Genom att kombinera musik, fakta, hyperlänkar, fritextdatabaser och intresseväckande bildspel skapas en levande reklam. (Frankelius s. 67). Denna levande reklam kan sedan nås av intresserade kunder i och med att kunden själv letat reda på sidan. Detta innebär att företaget undviker att marknadsföra sig till fel kundgrupp, vilket i värsta fall efter långvarig marknadsföring kan leda till badwill. En annan nackdel med traditionell marknadsföring är att den består av envägskommunikation och företaget får inte någon återkoppling. Detta slipper företaget på Internet. (se bilaga 1, figur 1.) Information - djupare och tidlös på Internet Marknadsföringen på Internet är inte heller tidsbegränsad om man jämför med statiska broschyrer som trycks och blir gamla direkt. Informationen på Internet kan hela tiden uppgraderas. Dessutom är den tillgänglig dygnet runt. Internet ger företaget även möjligheten att presentera information med ett mycket större djup. Men något som är viktigt att komma ihåg är faktumet att Internetsatsningen måste integreras i företagets traditionella marknadsföring (Eriksson SAF 26/3-99). Internet kan alltså inte endast användas som reklamkanal, precis som att det inte räcker med att bara finnas med i telefonkatalogen och hoppas på att någon ska ringa (Frankelius s.68). Om all information och alla tjänster läggs ut på nätet försvinner problem med att kunden inte får tag på en person som inte är tillgänglig, på grund av sjukdom eller semester (Ström s.130). Hur marknadsföra webbtjänst på Internet? För att din målgrupp ska hitta din webbplats är det viktigt att företagets namn och andra ord som har med företagets verksamhet att göra finns med på några av de viktigaste sökmotorerna, till exempel AltaVista och Yahoo. Du kan även korslänka alltså ingå partnerskap med ett annat företag inom samma bransch som också etablerat sig på Internet. Visserligen finns då risken att besökaren hellre väljer partnern, men detta inträffar ju bara om företaget har en sämre hemsida, vilket företaget så klart inte har (Eriksson SAF 3/23-99). 12

14 Konsumenterna måste vilja ha reklam På Internet är det användaren som har kommandot, det är hon/han som klickar igång någonting. Ingen kommer att frivilligt klicka igång en klassisk, töntig tvättmedelsreklamspot, till exempel. Därför måste morgondagens reklammakare forma reklamen och lägga in ett värde i budskapet för konsumenten. Läkemdelsföretag ger tips om hur man undviker kurer sjukdomstillstånd (kunskap). En biografkedja har spännande provsnuttar ur sina filmer (underhållning). Ett bilmärke har ett interaktivt rallyspel (underhållning) (Ström s.123). Gränsen mellan reklam och försäljning upplöses Utbudsreklamen är full av detaljer och syftar till konkret försäljning vilket passar för mediet Internet. En utbudsannons är mycket lätt att komplettera med möjlighet att beställa. Utbudsreklam kommer i den digitala världen inte att vara komplett om den inte täcker in hela kedjan fram till avslut. Gränsen löses således upp mellan annons och försäljning. Gränsen mellan varumärkesreklam och utbudsreklam suddas ut Följande exempel är Per Ströms framtidsvision: På tv visas en typisk varumärkesbyggande reklamsnutt för ett bilmärke en elegant nyvaxad bil kör i solnedgången längs havet till ljudet av vågornas brus och klassisk musik. Ingen information, bara känslor. Men mot slutet av spoten kommer en liten text i hörnet: klicka för mer information. Med fjärrkontrollen kan tittaren gå över i Internetläge och förpassas därmed automatiskt till kampanjsajten för den aktuella bilmodellen. Där finns all detaljinformation: teknisk data, testresultat, utrustningsalternativ, aktuella leveranstider, priser, möjlighet att boka provkörning hos återförsäljare och kanske även möjlighet att beställa bilen.(ström s.124) Varumärket ökar och minskar i betydelse När fler och fler aktörer dyker upp på marknaden, ökar osäkerheten i valsituationen. Ett starkt varumärke vinner lätt kunden. Eftersom marknaden ökar, blir global med Internet, och produktionskostnaderna i IT-samhället sjunker, har ett starkt varumärke mycket att vinna: Stor blir större (Ström s.128) när det inte längre är människan själv som gör valet av produkt utan elektroniska hjälpmedel som databaser och söksystem. Där är kriterierna pris, tillgänglighet och försäljningsvillkor, och vi förlorar de subjektiva värderingarna, som tryggheten i kända varumärken (Ström s.129). Tidningsannons interaktiv? Men om man ska vara kritisk erbjuder även en tidningsannons kunden möjligheten att vara interaktiv. Kunden kan ju ringa numret som företaget satt ut i annonsen. Men fördelen med Internet är att det är mycket enklare att vara interaktiv på Internet. Gå till dig själv och tänk efter hur mycket enklare det är att skriva ett mail jämförelsevis med att skriva ett vanligt brev (videofilm marknadsföring Internet). 13

15 Internet ändrar spelreglerna Från industrisamhälle till informationssamhälle Under nittiotalet har man kunnat se hur vi i västvärlden är på väg från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Sedan industrin mer och mer börjat förläggas till tillväxtmarknader som Malaysia och Indonesien, där löneläget är mycket lägre än västvärlden och Sverige. Det nya informationssamhället kräver att man ska vara anträffbar vart man än befinner sig. Därför kommer den nya kommunikationskanalen Internet att få minst lika stor betydelse i samhällsmaskineriet som telefonen. Internet är dessutom den snabbast växande kommunikationstekniken i mänsklighetens historia (Sandén s.71). Detta tycker jag är skäl nog för att som företag marknadsföra sig på Internet (för.f anm). Först ut - mycket att vinna EUs IT-kommissionär tysken Martin Bangemann konstaterade i sin Bangemannrapport i maj 94 : de länder som först inträder i informationssamhället kommer att skörda de största belöningarna. De kommer att bestämma dagordningen för alla som följer efter. Länder som slingrar sig eller gör halvhjärtade satsningar riskerar däremot att på mindre än ett decennium drabbas av en katastrofal nedgång i investeringar och förluster av arbetstillfällen (Sandén s.154). Nu handlar detta uttal om länder, men jag skulle vilja påstå att detta gäller även för företag. De som marknadsför sig på Internet när det är nytt har mycket att vinna. Pionjärföretagen har mer erfarenhet än de som väntar. Dessutom hinner de företag som är först att binda till sig många kunder, till följd av detta kommer de att ha en starkare ställning på nätet gentemot nykomlingar (förf anm). Internet något för småföretag? De företag som kan vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar på Internet, bör överväga att marknadsföra sig på Internet. Men främst små företag har mycket att vinna på Internet. De ger dem möjlighet att konkurrera med stora internationella företag. Ett exempel är det lilla företaget OSP Sverigebommen AB från Göteborg. Företaget verkar inom säkerhetsbranschen och kom i kontakt med en elektronisk marknadsplats inom sin bransch. Det skulle ha kostat runt en halv miljon kronor att göra ett direktutskick för företaget, istället kunde man nu välja att via e-post och marknadsplatsen presentera sina produkter till en mycket låg kostnad. Ca 200 besökare per vecka som var intresserade av produkterna blev resultatet. En av dessa var det Amerikanska försvaret som också beställde en provorder. - Utan Internet skulle ett sådant litet företag vara chanslösa på den internationella marknaden, konstaterar Jonas Bygdeson (Eriksson SAF 3/23-99). 14

16 Eastern Meat Farms ett fysiskt företag med unikitet i affärsidén lyckats på Internet Ett annat exempel på ett företag som har rubbat de traditionella spelreglerna är Eastern Meat Farms i en förort i New York. De har hittat sin unika förmåga och på så sätt lyckats över hela världen: I många år hade kunder till den italienska restaurangen Eastern Meat Farms i en förort till New York bett restaurangen att sända mat till vänner och släktingar på annat håll i USA eftersom de tyckte maten var så god och unik (observera produktens betydelse). Ägarna Richard Lodico och Vinny Barbieri ansåg dock att det var för små volymer för att gå kundernas önskemål till mötes på denna punkt. Men så dök Internet upp och hemsidan Salami.com lät inte vänta på sig. Deras hemsida sattes upp i januari 1996 och de erbjöd där att frakta korv, pasta, osträtter och annan mat vart som helst i landet till beställarnas dörr. Till en början kom inga order via hemsidan men i februari kom den första. Från Japan! Frakten skulle kosta 69 dollar, d.v.s. nästan lika mycket som pastan för 78 dollar.>>we almost died>>, kommenterade Lodico. Men kunden menade att det inte var några problem med fraktkostnaden för han sparade 150 dollar genom att inte köpa de italienska delikatesserna från en lokal restaurang i Japan. Valutakursen var en bidragande faktor. Idag får restaurangen in 8000 dollar varje månad via hemsidan som endast kostar dollar i månaden. Restaurangen är mycket noga med kundkontakterna och så fort någon beställt via hemsidan skickas en med bekräftelse. Om det beställda är slut i lagret ringer de upp personligen för att meddela detta. Varje matlåda är omsorgsfullt ned packad i en frigolitlåda med isklampar. Ibland lägger de med små presenter med personliga hälsningar som bonus. Lodico kommenterar: >>We talk to people all over the world now. We get thank-you cards. I like it. It s the future.>> (Frankelius s 69-70) Denna webbtjänst ligger på steg tre, alltså de erbjuder möjligheten till att kunna handla på tjänsten och de har även försökt att binda till sig besökare. Bl.a. annat kan man skicka Valetine cards, men efter som att jag var inne på denna sida i maj och de inte hade någon annan morot på sin sida bedömer jag ej att de är på steg fyra ännu. 15

17 Har jag min målgrupp på Internet? Företaget kan själv kolla upp om deras målgrupp finns på Internet, genom att bege sig ut på Internet och surfa. Ute på Internet kan företaget själv försöka lokalisera deras målgrupp. Om detta går dåligt kan företaget använda traditionella undersökningsmetoder och exempelvis göra telefonintervjuer för att se om målgrupp använder Internet. Det är även viktigt att ta reda på är hur datormognaden se ut hos målgruppen är den låg kommer det kanske att dröja länge innan företaget ser den som en naturlig kommunikationskanal mot deras målgrupp (Lones, Höij, Stjärne, s.27). Med målgrupp menar boken Marknadsföring Internet inte bara är företagets kunder respektive potentiella kunder, utan även leverantörer, myndigheter, partner och andra intressenter är i detta sammanhang högst relevanta målgrupper (Lones, Höij, Stjärne, s.27). Spara pengar på Internet? Om då datormognaden är låg hos din målgrupp kan det ändå vara idé att satsa på Internet. Du kan komma att minska dina kommunikations kostnader så mycket att det kan var idé att betala för deras internetuppkopplingar och eventuellt internetutbildning (Lones, Höij, Stjärne, s.27). En reservdelsgrossist skulle till exempel kunna spara mycket pengar på att kunderna (verkstäder och detaljister) själva söker efter reservdelar och lägger beställningarna på grossistens webbtjänst. På detta sätt behöver inte grossisten trycka upp och distribuera reservdelskatalogen och företaget behöver inte administrera beställningar via telefon och skicka ut orderbekräftelser. Om rationaliseringsvinsten är tillräckligt stor kan det till och med vara värt för grossisten att bekosta kundernas Internetuppkopplingar (Lones, Höij, Stjärne, s.27) Informationsföretag har allt att vinna på Internet De företag som kan spara mycket pengar på en rätt Internetsatsning är de företag som säljer och förmedlar information. Exempelvis tidningar, förlag, musikproducenter, resebyråer, videouthyrare, banker, försäkringsbolag m fl. Deras varor kan enkelt omvandlas till digitalt format och distribueras över nätet (Sandén s.110). Kunderna kan själv lägga sin order när det passar dem, vilket sänker kostnaderna för orderhantering. Internet ger kundanpassade priser En fördel med Internet är att ett företags marknad kan bli global, men effekten blir att även priserna blir jämförbara globalt. Detta gör det svårare att ta ut olika priser på olika marknader. Men en positiv aspekt kan vara att priserna blir rörliga, alltså kundanpassade, vilket innebär att företag kan öka sin försäljning genom att varje kund får just sitt pris (Eriksson SAF 3/23-99). 16

18 Internethandeln innebär mindre personalstyrka? Många gånger har man läst om att digitaliseringen skulle konkurrera ut människorna, men enligt Peter Fredholms rapport 107 där han har studerat företag som satsat på Internet visar det sig att även om arbetsuppgifter har försvunnit på företagen så har inte personalen friställts. Istället har Internetsatsningen varit en drivkraft till tillväxt på företaget och personalen har kunnat arbeta med viktigare arbetsuppgifter. Ett bra exempel är lagerdistributionen där lagerpersonalen får sina arbetsuppgifter direkt från kundernas datorsystem. Det sker genom att information i lagersystemet på Lagerdistribution ständigt uppdateras från kundernas system ändå ut till terminalerna på lagret. Det behövs alltså ingen omväg via någon tjänsteman på kontoret för att planera arbetet. (Fredholm s.3) Business-to-Business- framtidens melodi för Internethandeln Massmedia har fokuserat mycket på konsumenternas handel på Internet. Oftast har det då talats om problem som dålig lönsamhet på grund av för få Internetanvändare, outvecklade betalningsrutiner, rädsla hos konsumenterna mm. Inom området business-to-business har utvecklingen däremot gått framåt. Lönsamheten för Internethandeln är här redan god. Prognosmakare räknar med att ännu år 2000 kommer nästan 90% av handeln över Internet att vara av typen business-to-business (Ström s.138). Två bra exempel här är datakomföretaget Cisco i USA och Dell Computer. 30% av Ciscos totala försäljning på 6,4 miljarder dollar år 1997, gick över Internet. För försäljningsåret 1998 räknade företaget med att Internethandeln skulle uppgå till 50%, men målet var 60 %. Det andra exemplet är Dell Computer som under verksamhetsåret 1998 sålde för 30 miljoner dollar per dag över Internet (Ström s.138). En prognos från kontokortsföretaget Visa visar att den elektronisk handeln mellan företag väntas öka kraftigt de kommande åren. Förra året omsatte den svenska business-to-business-handeln 2,7 miljarder kronor. Redan år 2000 väntas denna handel vara värd 14 miljarder. Och håll i er nu; 3 år senare väntas handeln inom detta område vara värd 59 miljarder! Den övervägande delen av inköpen kommer att göras via Internet, skriver Visa (Du&Co nr2 april/maj 99 s.46) Varför har då business-to-business området utvecklats och inte konsumenthandeln? Det finns flera skäl till att företagen ligger före konsumenterna i näthandel. De flesta har datorer och Internetuppkoppling, för det första. Företagen resonerar oftast rationellt när det gäller sitt kostnadsläge, och besparingar på exempelvis några procent blir oftast mycket stora belopp på sista raden. Vidare har företag ofta ett återkommande köpbehov, vilket underlättar i detta sammanhang, medan konsumenter oftare är engångskunder (Ström s.139). Även de mest pessimistiska prognoserna förutspår en Internethandel i världen om drygt 200 miljarder dollar redan vid millennieskiftet eller strax därefter. Av detta förutspås 90% vara business-to-business-handel. Nicholas Negroponte spår 1000 miljarder dollar, medan Cisco spår 1500 miljarder dollar (Ström s.139). 17

19 Slutsats I rapporten har jag kommit fram till följande: Internets struktur gör att det är lika enkelt att surfa från en sida i Umeå till Tokyo som en sida i Umeå till Skellefteå. Information och tjänster kan enkelt överföras till digitalt format. Allmänt sett tenderar glesbygdens arbetskraft att vara mindre sjuk och lojalare än storstäders arbetskraft. Business-to-business är ett område som växer inom den elektroniska handeln. Min slutsats här blir därför följande: glesbygden borde satsa på att etablera informations- eller tjänsteföretag med kundgruppen företag, eftersom arbetskraften är lojalare och betydelsen av företagets fysiska lokalisering minskar med Internets struktur. Men de ska agera nu, för fler och fler företag erövrar Internet och de som går i spetsen kommer att ha den bredaste kunskapen och erfarenheten när konkurrensen hårdnar. De kommer alltså ha den största chansen att lyckas. Enligt min åsikt ska en lyckad webbsajt inte innehålla några meddelanden om under konstruktion eller felmeddelanden. Det är även förbjudet att ha en gammal sida liggande - dessa ska bort! En lyckad webbsajt ska hela tiden förändras, skapa en community och vara snabb. Det som är begränsat för en surfare är nämligen dennes tid, då varje sekund kostar. Vart man kan maila om frågor ska klart framgå på sidan, dessutom ska dokumenten vara lättöverskådliga och webbtjänsten ska inte starta upp nya fönster. Många har framtidsbilden av att människor endast kommer att sitta hemma vid datorn. Allting kommer att skötas med hjälp av IT. Jag tror inte att det kommer att gå så långt, däremot är min framtidsvision att Internet kommer att bli ett minst lika viktigt kommunikationsverktyg som telefonen Därför kommer alla företag att bli tvungna att koppla upp sig mot Internet och använda det mot sina målgrupper, annars kommer de att konkurreras ut. 18

20 Käll- och litteraturförteckning Andersson, Jan-Olof. Jansson, Rolf. Nilsson, Nils. Philsgård, Anders. (1997). m2000 Marknadsföring i en ny tid, Liber Ekonomi, Upplaga 2:1 Eriksson, Håkan, L. Lättare exportera med Internet, i: SAF tidningen Näringsliv Frankelius, Per. (1997). Kirurgisk marknadsföring, Liber Ekonomi Fredholm, Peter. (1996). Nyttan av elektronsik affärskommunikation för småföretag, TELDOK Lones, Patrik. Höij, Magnus. Stjärne, Jacob. (1996). Marknadsföring INTERNET, Bonnier DataMedia Tillhörande videofilm (1996). Marknadsföring Internet, Bonniers Managementserie programledare Christer Sturmark Sandén, Weje. (1998). IT-BOKEN, Allde & Skytt AB Ström, Pär. (1998). Vinna eller försvinna i IT-åldern, Liber-Ekenomi Notis från Sydsvenskan Du&Co nummer 1 feb/mars 1999 Notis från Dagens Industri Du&Co nummer 2 april/maj

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer