Varför ska företag. marknadsföra sig på Internet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför ska företag. marknadsföra sig på Internet?"

Transkript

1 Rapport: Marknadsföring Internet Varför ska företag marknadsföra sig på Internet? Ju mer mitt företag lär sig om en viss kund, desto värdefullare blir mitt företag för den kunden (Ström s.133) Ingen kommer frivilligt att klicka igång en klassisk, töntig tvättmedelsreklamspot, till exempel. Reklammakarna de måste lära sig att utforma reklam så att konsumenterna vill ta del av den (Ström s.123) Hornavanskolan Handledare: Ann-Christin Andersson Företaget och marknaden Arjeplog Studerande: Tredje året Företagargymnasiet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Inledning 4 Förord 4 Arbetssätt 4 Syfte och mål 5 Källkritik 5 6 Ordförklaringar 6 6 Webbtjänst 7 Webbsida 7 Web auktioner 7 Webannonser 7 WWW- World Wide Web 8 Hypertextlänken 8 Länkarna gör att strukturen blir central 8 Internet 8 Internets Historia 8 Vad är Internet? 9 Ingen och alla äger Internet 9 Kommer Internet att kollapsa? 9 Relationsmarknadsföring och interaktivitet 10 Skapa kundrelationer med en webbtjänst 10 Webbtjänsten Amazon.com 10 Marknadsföring på Internet 11 GUBB- fyra grundläggande fördelar med Internet 11 Effektivare marknadsföring på Internet 12 Information - djupare och tidlös på Internet 12 Hur marknadsföra webbtjänst på Internet? 12 Konsumenterna måste vilja ha reklam 13 Gränsen mellan reklam och försäljning upplöses 13 Gränsen mellan varumärkesreklam och utbudsreklam suddas ut 13 Varumärket ökar och minskar i betydelse 13 Tidningsannons interaktiv? 13 Internet ändrar spelreglerna 14 1

3 Från industrisamhälle till informationssamhälle 14 Först ut - mycket att vinna 14 Internet något för småföretag? 14 Eastern Meat Farms ett fysiskt företag med unikitet i affärsidén lyckats på Internet 15 Har jag min målgrupp på Internet? 16 Spara pengar på Internet? 16 Informationsföretag har allt att vinna på Internet 16 Internet ger kundanpassade priser 16 Internethandeln innebär mindre personalstyrka? 17 Business-to-Business- framtidens melodi för Internethandeln 17 Varför har då business-to-business området utvecklats och inte konsumenthandeln? 17 Slutsats 18 Käll- och litteraturförteckning 19 Bilaga

4 Sammanfattning Denna rapport inleds med en redogörelse för webbord och begrepp. För att läsaren ska förstå rapporten har jag även berättat om Internets historia, uppbyggnaden samt problemen med Internets struktur och de senaste årens explosiva expansion. Vad gäller relationsmarknadsföring har jag förklarat begreppet samt exemplifierat användningen av dessa begrepp hos sajten amazon.com. Jag har också utrett fördelar med marknadsföring på Internet och hur man som företag bör gå tillväga för att marknadsföra sig själv och sin produkt här. Det första ett företag bör göra, som överväger att marknadsföra sig på Internet, är att undersöka om deras målgrupp finns där. Med målgrupp menas inte bara företagets kunder utan även alla övriga intressenter i företaget. Med kommunikationsverktyget Internet kan företaget spara pengar genom att reinventa sin distributionskedja, en webbsajt ger även företaget möjligheten att kundanpassa sina priser. Mest att vinna på Internet har företag som säljer information och tjänster som enkelt kan överföras till digitalt format. Många pessimister har sagt att Internet kan minska arbetstillfällen. Men studier har visat att personalen kunnat ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter och att Internet skapat tillväxt i företaget. I mitten av 90-talet förespråkade många att den elektroniska handeln över nätet till privatpersoner skulle öka. Detta blev inte fallet, istället är det området business-to-business som gått framåt. Vilket beror på att företag har datorer med Internetuppkoppling. Dessutom har de ett återkommande köpbehov, de har även höga vinstkrav. Ett talande exempel är Dell Computer som under verksamhetsåret 1998 sålde för 30 miljoner per dag över Internet. Idag visar pessimistiska prognoser att den elektroniska handeln över Internet vid millennieskiftet kommer att omsätta 200 miljarder kronor. Min slutsats är att Internet kommer att bli ett viktigt kommunikationsverktyg i framtiden, lika viktigt som telefonen är idag, om inte viktigare. Därför kommer alla företag att bli tvungna att, om inte marknadsföra sig, så i alla fall koppla upp sig mot Internet och utnyttja nätverkens nätverk. 3

5 Inledning Förord Denna rapport är mitt specialarbete och jag som skrivet det heter. Jag går nu sista året på Företagargymnasiet, som är en mer verklighetsanknuten form av samhällsekonomiska grenen. Under två år ska man göra projektrapporter på sitt fadderföretag och på så sätt få en inblick i hur företag fungerar ute i näringslivet. Mitt fadderföretag har varit Telestugan och jag har under två årstid ställt åtskilliga frågor till Ewa Jonnerby på telestugan. Jag vill tacka henne för att hon alltid tagit sig tid då jag haft funderingar, fastän hennes tid varit knapp och för det material som hon lånat ut till mig. Anki Andersson, min handledare, skulle jag också vilja tacka för all det stöd och den kunskap som hon gett mig under mina tre år på Företagargymnasiet. Sist av allt vill jag också tacka övriga lärare på Företagargymnasiet för tiden som varit och även lärarna i de övriga ämnen och vår förra rektor Sören Jakobsson vid Hornavanskolan i Arjeplog. Arbetssätt I september -98 bestämde jag mig för ämnesområdet, först hade jag funderat på att fördjupa mig inom Vikingar, som jag skrivit många uppsatser om under min gymnasietid. Efter övervägande med mina lärare bestämde jag dock för att skriva om marknadsföring på Internet, för idag övergår industrisamhället till ett informationssamhälle där Internet kommer att ha en viktig roll. Dessutom är det en bra kunskap att ha när jag ska söka jobb i framtiden. Sist men inte minst ska man helst fördjupa sig inom ett karaktärsämne då man gör sitt specialarbete och marknadsföring är ett av mina karaktärsämnen. Redan i höstas fick jag en video och en bok som behandlade ämnet av min handledare. I början av vårterminen gick jag igenom detta material. Under året har jag även fått tidningar och annat material från min handledare. I mars frågade jag på biblioteket efter böcker som köptes in och beställdes då, men på grund av dålig inre effektivitet har jag inte fått dessa böcker än. Före påsk återvände jag till biblioteket och beställde fler böcker över fjärrlån vilka kom två veckor efteråt. Samma vecka fick jag låna flertalet böcker av min fadder som undervisar via distans i affärskommunikation och driver ett IT-företag. Före jag började skriva har jag sett på olika videofilmer, gått igenom artiklar från facktidningar, böcker och rapporter. Ämnet diskuterade jag sedan med min handledare och min fadder. För att få ett snöre att följa efter gjorde jag en grovplan över uppläget av rapporten. Sist men inte minst har jag surfat runt på Internet och sett på de olika exemplen som jag stött på under tiden som jag behandlade materialet. Därefter har jag skrivit rapporten, där jag redogjort för olika begrepp och ord inom ämnesområdet. Därefter har jag skrivit min slutsats och allra sist en sammanfattning. Bilder och modeller som finns i rapporten har dels jag hämtat från Internet och dels gjort själv. 4

6 Syfte och mål Med rapporten vill jag utreda om ett företag ska marknadsföra sig på Internet och varför de i så fall ska göra det. Jag kommer med detta syfte även att fördjupa mig inom affärskommunikation, som är ett vidare begrepp än marknadsföring på Internet, för att kunna uppfylla det. Genom att fördjupa mig inom detta område tror jag att jag kan bli mer konkurrenskraftiga ute på arbetsmarknaden. Målet med själva rapporten är att visa på om företag ska överväga att börja använda Internet som en kommunikationskanal mot sin målgrupp. Källkritik När jag började att leta efter material inom detta ämne gick det lite tungt och främst fick jag tag i gammalt material. Men allt eftersom att tiden gick har jag nu fått tag i böcker från 1998 vilket jag får vara nöjd med, men för att få tag i den allra nyaste informationen gällande ämnet har jag använt mig av artiklar i olika facktidningar. När jag gått igenom materialet finns det hela tiden en utpräglad optimism bland författarna, därför har det varit svårt att hitta argument mot elektronisk handel. Trots detta har jag ändå lyckats hitta några argument som talar mot Internet. 5

7 Citat ur tv-reklam: En man sitter och läser en tidning och säger till kollega som står på sidan om: It says here: We have to be on the Internet, Kollega: Why? Mannen: It doesn t say Har ni kanske sett IMB s reklam på TV? I denna rapport har jag tänkt redogöra för just den frågan:. Ni som läser denna rapport kommer att få svaret på det som ni inte fick i reklamen och förhoppningsvis även en insikt i marknadsföring på Internet. Ordförklaringar Eftersom Internet är ungt finns det många nya och ibland svårförståeliga termer. Därför ska jag börja med att förklara några av de vanligaste begreppen, så att du som läsare lättare ska förstå min rapport. /e-post: är elektroniska brev som dagligen skickas över Internet. År 2000 beräknas det skickas 6.9 biljoner över Internet (Sandén sid 79). Tyvärr har utvecklingen av integritet inte kommit långt, därför tycker jag man ska betrakta som vykort. Ditt brev kan läsas av sk. hackers, personer på Internet som exempelvis specialiserat sig på att bryta sig in i servrar för att få tag på information de inte har med att göra. Skicka därför inte konfidentiell information via mail! adressen fungerar på samma sätt som en gatuadress med namn underdomän och toppdomän (se bild nedanför). Min adress på Hornavanskolan är lisa.backvalledu.arjeplog.se, där mitt namn, vänstra delen är mottagaren. Sedan kommer som blivit signaturen för Internet, som är engelska och står för at, dvs på. Den högra delen är domäner. Toppdomänen är se som står för Sverige. Nästa domän är Arjeplog och sedan står edu för skolor och universitet, i mitt fall blir det Hornavanskolan (Sandén s.90). (Övriga avslutningskoder se bilaga 1, figur 2.) 6

8 Webbtjänst En webbtjänst är det som företaget med hjälp av sammanlänkade dokument skapar när de publicerar information på Internet (Lones, Höij, Stjärne, s.17). Webbsida Webbsida är samma sak som ett dokument. Se bilden till höger Web auktioner En växande form av handel är Web-auktioner. Där bjuder företag ut olika produkter och får sedan in anbud från olika kunder. De som bjuder högst får köpa. Metoden är ypperlig för exempelvis kvarvarande flygbiljetter och produkter som är olämpliga att massproducera och kräver snabba affärer. En extra tjänst som tillkommer med Web-auktioner är att de företag som bjuder ut produkter till auktionen kan köpa information om alla som lagt ett anbud på deras produkter. Om ett företag bjudit ut 20 videokameror och fått dem sålda, har kanske 400 andra lagt anbud. Dessa 400 kan då betraktas som mycket heta kundämnen för företaget eftersom de selekterats på ett beteende nära kopplat till köpintresse för produkten (Frankelius s.68). Webannonser Webannonser eller så kallade banners, består av två delar, dels själva annonsen, dels annonsörens hemsida som personen hamnar på om denne klickar på annonsen. Vanligen ligger dessa på olika ställen på Internet som vägar in till företagets sida. Exempelvis kan de ligga på de stora sökmotorerna, eller på en sida som verkar inom samma bransch. Dessa började dyka upp när nätet blev mer informationstätt och det blev svårt för potentionella kunder att hitta till företagets hemsida. En annan fördel med dem är att företaget snabbt kan ändra sina banners och på så sätt pröva olika pedagogiska knep (Frankelius s. 73). Exempel, sök på ordet: böcker, på Evreka, en svensk sökmotor, och det kommer då upp en banner för ett företag säljer böcker inom byggsektorn. 7

9 WWW- World Wide Web Adressen på ett dokument eller en fil ute på Internet kallas för url, Uniform Resource Locator vilket fritt översatt till svenska blir resursfinnare. Jag ska försöka att förklara en adress som ni kommer att stöta på längre fram i texten: anger vilket protokoll eller program som ska användas. Det är standard och ingår i alla www-adresser. är Internetadressen till företaget som har webbtjänsten, en italiensk restaurang i New York. /sausage/sausage1.html talar om vilket dokument som skall plockas fram ur företagets dokumentsamling på datorn (Sandén s.91). Hypertextlänken Tillsammans med WWW introducerades även ett nytt koncept hypertextlänken, i vardagligt tal kallat länkar. Med en hypertextlänk kan man koppla ihop dokument som gör att informationsstrukturen inte längre blir linjär utan spretar åt alla håll. Dokument byggs samman till ett nätverk och det är genom att följa dessa hypertextlänkar som man surfar (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). Länkarna gör att strukturen blir central Det unika med hypertextlänkar är att innehållet i dokument inte endast blir det viktiga, som i vanliga broschyrer där strukturen är linjär, utan även strukturen blir central. Att länka samman informationen på ett intelligent sätt gör att sammanhang kan beskrivas på ett nytt sätt och själva informationen kan ses i helt nytt ljus (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). En annan viktig aspekt är den att det är lika enkelt att göra en länk mellan ett dokument som är i Umeå och i Tokyo som mellan Umeå och Skellefteå (Sandén s. 72). Internet Internets Historia Internet föddes i USA när DARPAnet, Defense Advanced Research Projects Agency Network, bildades 1969 för att binda samman amerikanska universitet med försvarsforskning genom att koppla samman ett antal datorer. Där skulle informationen komma fram även om någon av datorerna gick sönder, systemet skulle vara väldigt robust (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). Till Sverige kom Internet 1988, då de större universiteten kopplade sig samman. Bakom detta stod organisationen Sunet (Swedish University Network). Fram till 1992, då World Wide Web kom, var Internet ett kommunikations- och diskussionsforum för forskare och akademiker. WWW lade grunden för Internet på grund av sin enkelhet (Lones, Höij, Stjärne, s. 43). 8

10 Allt skulle vara gratis, framförallt information på Internet, detta har sin grund just i att Internets vagga är i den akademiska världen. Inte förrän 1991 blev det tillåtet att sälja och köpa varor över Internet. Då bestämde National Sicence Foundation, NSF, att Internet skulle bli öppet för alla (Sandén s.78). Det är därför viktigt att som pionjär på Internet vara generös mot besökarna, om inte finns risken att Internetanvändaren söker sig till en annan tjänst som är gratis. Eller i värsta fall kan din sida bli impopulär och får dåligt rykte. Vill du ändå ta betalt för att finansiera din satsning är det viktigt att din information är unik och att det inte kan erhållas gratis någon annanstans på Internet. Du kan även kompromissa genom att endast ta betalt för vissa delar av din webbtjänst (Lones, Höij, Stjärne, s.35). Vad är Internet? Internet är ett internationellt nätverk av datanät som uppbygger på det gemensamma överföringsprotokollet TCP/IP och datapaketförmedling över telenätet. De gemensamma överföringsprotokollen gör att Internet blir plattformsoberoende, vilket betyder att Internet fungerar på samma sätt oavsett om man har DOS, Windows, Macintosh eller Unix som operativsystem (Lones, Höij, Stjärne, s.41). Ingen och alla äger Internet Det speciella med Internet är den att ingen person eller organisation har kontroll över hela Internet, som företag har du dock kontroll över din egen webbtjänst (Lones, Höij, Stjärne, s. 42). Detta brukar stundom ställa till problem, särskilt för företrädare från näringslivet som är vana att förhandla med en motpart. Nu konfronteras de med ett globalt nätverk som ingen har något ansvar för (Sandén s.72). Kommer Internet att kollapsa? Pessimister befarar att nätet kommer att duka under av sin egen popularitet. Redan idag kan svarstiderna vara besvärligt långa när trafiken är som intensivast. Hur kommer det då att fungera om utveckling följer prognoserna? Enligt prognoserna som ges i IT-boken sidan 84 kommer det att finnas 1,5 2 miljoner Internetkunder år 2000 och samma år kommer det att finnas 800 miljoner dokument tillgängliga på Internet. Optimisterna påstår å sin sida att Internet kommer att stå pall för trycket. Det är kapacitetsfråga och den kommer att lösas när fler och fler telebolag bestämmer sig för att satsa på Internet och bygga ut bandbredden (Sandén s.87). Internets signatur: 9

11 Relationsmarknadsföring och interaktivitet Interaktivitet och relationsmarknadsföring är nyckelbegrepp i Internetvärlden (Lones, Höij, Stjärne, s.23). Relationsmarknadsföring är den mest tillämpade marknadsföringsteorin idag och interaktivitet betyder att påverka varandra, och är ett mål med relationsmarknadsföringen. Teorin har börjat tillämpas sedan konkurrensen ökat på marknaden. Idag måste företag profilera sig och inrikta sin marknadsföring, från att ha varit marknadsinriktad till att gå via segment och nu endast vara kundinriktad (Andersson, Jansson, Nilsson, Philsgård s.189). Företaget måste skapa en lärande-relation, där företaget lär sig alltmer om och av sin kund. Detta blir en nyckelfaktor i skapandet av lojala kunder. De personprofiler som företaget lyckas bygga upp blir en av företagets viktigaste tillgångar (Ström s.111). Ju mer mitt företag lär sig om en viss kund, desto värdefullare blir mitt företag för den kunden. (Ström s.113) Skapa kundrelationer med en webbtjänst Internet är det mediet som är bäst lämpat för att skapa relationen med kunderna enligt boken Marknadsföring Internet. Visserligen kan företaget även uppnå en personlig relation med hjälp av telefon men då kommunicerar företaget endast med en kund. Internet ger möjligheten att skapa personliga relationer med flera kunder samtidigt, anställda behöver inte ens vara närvarande utan datorerna sköter kommunikationen. Företaget väljer även själv när det vill kommunicera med kunder och andra parter inom företaget. Företaget behöver alltså inte själv ha personlig kontakt med kunden för att kunden ska uppleva en personlig relation. Det enda företaget behöver göra är att skapa en webbtjänst som får besökarna/kunderna att känna sig personligen välkomna till företaget och därför gärna återvänder till dem (Lones, Höij, Stjärne, s.23). Detta har webbtjänsten Amazon.com lyckas väldigt bra med. Webbtjänsten Amazon.com Webbtjänsten Amazon.com är en Internetbokhandel (bokhandeln existerar bara på Internet) som startades upp När man registrerar sig för medlemskap hos Amazon anger man vilken litteraturgren eller författare som man föredrar. Som medlem får man sedan regelbundet boktips skickat till sig via e-post. Boktipset grundar sig naturligtvis på de preferenser som man själv angivit vid medlemsregistreringen. Amazons startsida anpassar sig också efter varje medlem. Exempelvis kan den erbjuda ett specialpris på en bok, om medlemmen sett på en bok ofta men inte beställt den. Dessutom bjuder webbtjänsten in författare och medlemmar till chat-diskussioner. Diskussionerna är ämnesorienterade och de medlemmar som visat intresse för just den aktuelle författaren bjuds in. Medlemmarna erbjuds även att publicera egna recensioner av de böcker som de läst. Recensionerna läggs sedan ut på webbtjänsten så att andra medlemmar kan läsa dem (Lones, Höij, Stjärne, s.107). 10

12 Detta är ett bra exempel på relationsbyggande: den som skriver in recensionen känner att Amazon bryr sig om hans eller hennes åsikt, och den som läser de personliga recensionerna känner samhörighet med andra Amazon-kunder (Ström s.119). Amazons webbtjänst hade hundratusentals besökare varje dag 1996 och då steg försäljningen med 34% varje månad. Amazon omsatte 17 miljoner dollar under 1996 och 250 miljoner dollar (två miljader kronor) fjärde kvartalet 1998, vilket är en ökning med 279% jämfört med året före (Du&Co nr1-99). Hur kan de ha så många besökare? Enligt Jeff Bezos, grundare av företaget, beror det till största delen på att han har lyckats bygga upp en mycket stark gemenskap kring webbtjänsten (Lones, Höij, Stjärne, s.107). Marknadsföring på Internet Det krävs mycket kunskap och tid för att skapa en tjänst som Amazon. Webbtjänster kan användas på olika sätt och i olika avancerade form, vilket du ser nedan. Den enklaste formen är: 1. att ge företagsinformation via hemsidan. 2. att underlätta och stimulera till dialog med Internetanvändarna genom att skapa listor på webbtjänsten där de kan ställa frågor och få skräddarsydda svar av företaget bakom webbtjänsten. 3. att göra det möjligt för kunderna att handla produkter eller tjänster direkt via webbtjänsten. 4. att företaget genom webbtjänsten helt personanpassar händelseutvecklingen efter de personer som klickar på den för att bemöta alla på de bästa möjliga sätt (Frankelius sid 67-68). Klart är ju att företaget ska satsa på att nå steg fyra, och dit kan företaget nå om man kommer ihåg att marknadsavdelningen måste samarbeta med Internetavdelningen. Nätet ger företaget möjlighet att nå kunder som annars ej ska ha nåtts av företagets marknadsföring (se exempel OSP Sverigebommen AB i Göteborg sidan 15). GUBB- fyra grundläggande fördelar med Internet GUBB ger framgång: För Internetföretaget finns det fyra grundläggande fördelar att erbjuda kunden: Gemenskap, Urval, Bekvämlighet och Billighet. Gemenskap: Skapa en community. Låt kunderna umgås med varandra, ge varandra råd, betygsätta produkter, knyta kontakter med varandra m.m. Urval: Erbjud ett extremt stort urval. Amazon har 3 miljoner böcker i sitt sortiment, mångdubbelt fler än den största fysiska bokhandeln kan hålla med. Bekvämlighet: Gör det extremt enkelt att handla. Med några enkla knapptryckningar bör även ett relativt komplext köp kunna utföras. Billighet: Genom att Reinventa distributionskedjan finns förutsättningar att sälja varor betydligt billigare på nätet än i den fysiska handeln (Ström s.95-96). 11

13 Effektivare marknadsföring på Internet Om man ska använda Internet som bygger på en helt ny teknik, vilket baseras på interaktionen mellan datorn och den som konsumerar informationen kan företaget nå steg fyra. Genom att kombinera musik, fakta, hyperlänkar, fritextdatabaser och intresseväckande bildspel skapas en levande reklam. (Frankelius s. 67). Denna levande reklam kan sedan nås av intresserade kunder i och med att kunden själv letat reda på sidan. Detta innebär att företaget undviker att marknadsföra sig till fel kundgrupp, vilket i värsta fall efter långvarig marknadsföring kan leda till badwill. En annan nackdel med traditionell marknadsföring är att den består av envägskommunikation och företaget får inte någon återkoppling. Detta slipper företaget på Internet. (se bilaga 1, figur 1.) Information - djupare och tidlös på Internet Marknadsföringen på Internet är inte heller tidsbegränsad om man jämför med statiska broschyrer som trycks och blir gamla direkt. Informationen på Internet kan hela tiden uppgraderas. Dessutom är den tillgänglig dygnet runt. Internet ger företaget även möjligheten att presentera information med ett mycket större djup. Men något som är viktigt att komma ihåg är faktumet att Internetsatsningen måste integreras i företagets traditionella marknadsföring (Eriksson SAF 26/3-99). Internet kan alltså inte endast användas som reklamkanal, precis som att det inte räcker med att bara finnas med i telefonkatalogen och hoppas på att någon ska ringa (Frankelius s.68). Om all information och alla tjänster läggs ut på nätet försvinner problem med att kunden inte får tag på en person som inte är tillgänglig, på grund av sjukdom eller semester (Ström s.130). Hur marknadsföra webbtjänst på Internet? För att din målgrupp ska hitta din webbplats är det viktigt att företagets namn och andra ord som har med företagets verksamhet att göra finns med på några av de viktigaste sökmotorerna, till exempel AltaVista och Yahoo. Du kan även korslänka alltså ingå partnerskap med ett annat företag inom samma bransch som också etablerat sig på Internet. Visserligen finns då risken att besökaren hellre väljer partnern, men detta inträffar ju bara om företaget har en sämre hemsida, vilket företaget så klart inte har (Eriksson SAF 3/23-99). 12

14 Konsumenterna måste vilja ha reklam På Internet är det användaren som har kommandot, det är hon/han som klickar igång någonting. Ingen kommer att frivilligt klicka igång en klassisk, töntig tvättmedelsreklamspot, till exempel. Därför måste morgondagens reklammakare forma reklamen och lägga in ett värde i budskapet för konsumenten. Läkemdelsföretag ger tips om hur man undviker kurer sjukdomstillstånd (kunskap). En biografkedja har spännande provsnuttar ur sina filmer (underhållning). Ett bilmärke har ett interaktivt rallyspel (underhållning) (Ström s.123). Gränsen mellan reklam och försäljning upplöses Utbudsreklamen är full av detaljer och syftar till konkret försäljning vilket passar för mediet Internet. En utbudsannons är mycket lätt att komplettera med möjlighet att beställa. Utbudsreklam kommer i den digitala världen inte att vara komplett om den inte täcker in hela kedjan fram till avslut. Gränsen löses således upp mellan annons och försäljning. Gränsen mellan varumärkesreklam och utbudsreklam suddas ut Följande exempel är Per Ströms framtidsvision: På tv visas en typisk varumärkesbyggande reklamsnutt för ett bilmärke en elegant nyvaxad bil kör i solnedgången längs havet till ljudet av vågornas brus och klassisk musik. Ingen information, bara känslor. Men mot slutet av spoten kommer en liten text i hörnet: klicka för mer information. Med fjärrkontrollen kan tittaren gå över i Internetläge och förpassas därmed automatiskt till kampanjsajten för den aktuella bilmodellen. Där finns all detaljinformation: teknisk data, testresultat, utrustningsalternativ, aktuella leveranstider, priser, möjlighet att boka provkörning hos återförsäljare och kanske även möjlighet att beställa bilen.(ström s.124) Varumärket ökar och minskar i betydelse När fler och fler aktörer dyker upp på marknaden, ökar osäkerheten i valsituationen. Ett starkt varumärke vinner lätt kunden. Eftersom marknaden ökar, blir global med Internet, och produktionskostnaderna i IT-samhället sjunker, har ett starkt varumärke mycket att vinna: Stor blir större (Ström s.128) när det inte längre är människan själv som gör valet av produkt utan elektroniska hjälpmedel som databaser och söksystem. Där är kriterierna pris, tillgänglighet och försäljningsvillkor, och vi förlorar de subjektiva värderingarna, som tryggheten i kända varumärken (Ström s.129). Tidningsannons interaktiv? Men om man ska vara kritisk erbjuder även en tidningsannons kunden möjligheten att vara interaktiv. Kunden kan ju ringa numret som företaget satt ut i annonsen. Men fördelen med Internet är att det är mycket enklare att vara interaktiv på Internet. Gå till dig själv och tänk efter hur mycket enklare det är att skriva ett mail jämförelsevis med att skriva ett vanligt brev (videofilm marknadsföring Internet). 13

15 Internet ändrar spelreglerna Från industrisamhälle till informationssamhälle Under nittiotalet har man kunnat se hur vi i västvärlden är på väg från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Sedan industrin mer och mer börjat förläggas till tillväxtmarknader som Malaysia och Indonesien, där löneläget är mycket lägre än västvärlden och Sverige. Det nya informationssamhället kräver att man ska vara anträffbar vart man än befinner sig. Därför kommer den nya kommunikationskanalen Internet att få minst lika stor betydelse i samhällsmaskineriet som telefonen. Internet är dessutom den snabbast växande kommunikationstekniken i mänsklighetens historia (Sandén s.71). Detta tycker jag är skäl nog för att som företag marknadsföra sig på Internet (för.f anm). Först ut - mycket att vinna EUs IT-kommissionär tysken Martin Bangemann konstaterade i sin Bangemannrapport i maj 94 : de länder som först inträder i informationssamhället kommer att skörda de största belöningarna. De kommer att bestämma dagordningen för alla som följer efter. Länder som slingrar sig eller gör halvhjärtade satsningar riskerar däremot att på mindre än ett decennium drabbas av en katastrofal nedgång i investeringar och förluster av arbetstillfällen (Sandén s.154). Nu handlar detta uttal om länder, men jag skulle vilja påstå att detta gäller även för företag. De som marknadsför sig på Internet när det är nytt har mycket att vinna. Pionjärföretagen har mer erfarenhet än de som väntar. Dessutom hinner de företag som är först att binda till sig många kunder, till följd av detta kommer de att ha en starkare ställning på nätet gentemot nykomlingar (förf anm). Internet något för småföretag? De företag som kan vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar på Internet, bör överväga att marknadsföra sig på Internet. Men främst små företag har mycket att vinna på Internet. De ger dem möjlighet att konkurrera med stora internationella företag. Ett exempel är det lilla företaget OSP Sverigebommen AB från Göteborg. Företaget verkar inom säkerhetsbranschen och kom i kontakt med en elektronisk marknadsplats inom sin bransch. Det skulle ha kostat runt en halv miljon kronor att göra ett direktutskick för företaget, istället kunde man nu välja att via e-post och marknadsplatsen presentera sina produkter till en mycket låg kostnad. Ca 200 besökare per vecka som var intresserade av produkterna blev resultatet. En av dessa var det Amerikanska försvaret som också beställde en provorder. - Utan Internet skulle ett sådant litet företag vara chanslösa på den internationella marknaden, konstaterar Jonas Bygdeson (Eriksson SAF 3/23-99). 14

16 Eastern Meat Farms ett fysiskt företag med unikitet i affärsidén lyckats på Internet Ett annat exempel på ett företag som har rubbat de traditionella spelreglerna är Eastern Meat Farms i en förort i New York. De har hittat sin unika förmåga och på så sätt lyckats över hela världen: I många år hade kunder till den italienska restaurangen Eastern Meat Farms i en förort till New York bett restaurangen att sända mat till vänner och släktingar på annat håll i USA eftersom de tyckte maten var så god och unik (observera produktens betydelse). Ägarna Richard Lodico och Vinny Barbieri ansåg dock att det var för små volymer för att gå kundernas önskemål till mötes på denna punkt. Men så dök Internet upp och hemsidan Salami.com lät inte vänta på sig. Deras hemsida sattes upp i januari 1996 och de erbjöd där att frakta korv, pasta, osträtter och annan mat vart som helst i landet till beställarnas dörr. Till en början kom inga order via hemsidan men i februari kom den första. Från Japan! Frakten skulle kosta 69 dollar, d.v.s. nästan lika mycket som pastan för 78 dollar.>>we almost died>>, kommenterade Lodico. Men kunden menade att det inte var några problem med fraktkostnaden för han sparade 150 dollar genom att inte köpa de italienska delikatesserna från en lokal restaurang i Japan. Valutakursen var en bidragande faktor. Idag får restaurangen in 8000 dollar varje månad via hemsidan som endast kostar dollar i månaden. Restaurangen är mycket noga med kundkontakterna och så fort någon beställt via hemsidan skickas en med bekräftelse. Om det beställda är slut i lagret ringer de upp personligen för att meddela detta. Varje matlåda är omsorgsfullt ned packad i en frigolitlåda med isklampar. Ibland lägger de med små presenter med personliga hälsningar som bonus. Lodico kommenterar: >>We talk to people all over the world now. We get thank-you cards. I like it. It s the future.>> (Frankelius s 69-70) Denna webbtjänst ligger på steg tre, alltså de erbjuder möjligheten till att kunna handla på tjänsten och de har även försökt att binda till sig besökare. Bl.a. annat kan man skicka Valetine cards, men efter som att jag var inne på denna sida i maj och de inte hade någon annan morot på sin sida bedömer jag ej att de är på steg fyra ännu. 15

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER

Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Pia Tuomisto E-HANDEL PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER Företagsekonomi och turism 2012 2 FÖRORD Detta lärdomsprov utgör en del av utbildningsprogrammet för företagsekonomi och är gjort inom inriktningen för

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002

Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002 Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002 Handla via internt 2 Innehållsförteckning Introduktion 1 Disposition Fördelar Nackdelar 2 Förebyggande åtgärder Om problem uppstår

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer