VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011"

Transkript

1 Maria-Södra stations socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningen hade vid 2011 års slut 158 medlemmar (2010:161, 2009:151 och 2008:157). Föreningsuppdrag Styrelse Martin Engman Johan Moström Karin Boman Röding Anita Widlund Jens Orback Ralf Örvi Marie Ekberg Lindahl Roger Dahl Lisa Nyberg Tomas Gustavsson Anton Färnström Ordförande Kassör, valledare Studieorganisatör, biträdande studieorganisatör, internationellt ombud Revisorer Rustan Rydman Åsa Sohlman Monika Tromm Jarvar Lindberg.

2 2 (8) Äldreansvarig Leif Palmgren Fanbärare Bruno Sigvard Thor Cirkelledare Lennart Christiansson Valberedning Britten Lagerkvist Tranströmer Leif Palmgren Bruno Sigvard Thor Sammankallande Ombud i Stockholms arbetarekommuns representantskap Martin Engman Lisa Nyberg Rustan Rydman Tomas Gustavsson (t.o.m ) Anita Widlund Roger Dahl Marie Ekberg-Lindahl Anton Färnström Monika Tromm Åsa Sohlman Bruno-Sigvard Thor Leif Palmgren Södermalms områdesorganisation Britten Lagerkvist Tranströmer Ralf Örvi Kampanjledare Valberedningen, sammankallande Maria-Högalids föreningsråd Bruno Sigvard Thor Anita Widlund Olle Burell Paul Trossö Representant Representant Valberedningen Valberedningen

3 3 (8) Medlemmar med offentliga uppdrag Kerstin Hedin Alfvén Ulla Appelgren Marianne Brattberg Olle Burell Lennart Christiansson Karin Nilsson-Eklöf Moniqa Ekman Martin Engman Peter Ericson Karin Nyberg-Fleischer Gunnel Färm Anton Färnström Leif Gustafson Mats Hulth Johannes Hämler Monica Larsson Anna-Greta Leijon Marie Ekberg Lindahl Maria Lönn Johan Moström Lisa Nyberg Katja Orback Leif Palmgren Urban Ryadal Staffan Sohlman Åsa Sohlman Gunbritt Stipíc Johan Strokirk Mats Sundberg Bruno Sigvard Thor Britten L Tranströmer Paul Trossö Anita Widlund Peter Åsell Ralf Örvi div kommunala uppdrag m.a.a. kommunsekr Sthlm ak, kyrkomötet m.fl Nämndeman Hovrätten Nämndeman, Förvaltningsrätten Nämndeman, Hovrätten Fastighetsnämnden, ersättare, kyrkorådet Skattenämnd, god man i fastighetstaxeringsmål Skattenämnd Mässfastigheter Nämndeman, Förvaltningsrätten, kyrkorådet Kulturnämnden, gruppledare Idrottsnämnden, ersättare Landstingsfullmäkteige (ers), Tandvårdsberedningen, Skärgårdsrådet, Sjötrafikberedningen Nämndeman, Förvaltningsrätten, Högalids kyrkofullmäktige Nämndeman, Förvaltningsrätten Nämndeman, Förvaltningsrätten, kyrkofullmäktige, kyrkorådet Enskede kyrkofullmäktige, kyrkofullmäktige, kyrkorådet Nämndeman Kammarrätten, Skolfastigheter (SISAB), kyrkofullm. Vigselförrättare, kyrkofullmäktige, kyrkorådet Nämndeman Förvaltningsrätten, kyrkofullmäktige, kyrkorådet, Fastighetsdomstolen, kyrkofullmäktige

4 4 (8) Styrelsemöten och medlemsinformation Styrelsemöten Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden: den 27 januari, 23 mars, 3 maj, 31 maj, 13 september, 13 oktober, 14 november och den 8 december, samt tre per capsulam-möten. Medlemsbrev Medlemsbrev med information om föreningens aktiviteter har sänts och postats vid åtta tillfällen: 19 januari (valanalysmöte, studiecirkel och årsmöte) 9 februari (årsmöte) 3 april (nominering borgarråd), 7 april (medlemsmöte, årsmötet, förtroendevalda), 20 maj (medlemsmöte, Slussencirkel), 14 september (stadsvandring, cirkelhöststart), 27 september (enkät och upprop om äldreomsorgen), 25 oktober (Visning Folksamhuset, motionsmöte, aktion för nytt Slussen) Därutöver har Stockholms arbetarekommun och områdesorganisationen Södersossarna sänt och postat information om deras respektive aktiviteter. Medlemsaktiviteter Möten 27 januari Anna-Greta Leijon, medlem i föreningen ordförande i arbetarekommunens valanalysgrupp redogjorde för valanalysgruppens slutrapport vid ett välbesökt möte i Hartwickska huset. 8 mars Förening höll årsmöte i Bofillbågens föreningslokal på den internationella kvinnodagen. 28 medlemmar deltog i årsmötet som leddes med van hand av Paul Trossö. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade Dan Eliasson, dåvarande generaldirektör för Migrationsverket tillika medlem i föreningen, om svensk migrationspolitik. Dan problematiserade Sveriges nuvarande migrations- och flyktingpolitik, bland annat genom att peka på den demografiska utvecklingen, behovet av arbetskraft och nödvändigheten av öppnare gränser för människor. Frågorna och diskussionen efteråt var livlig.

5 5 (8) 14 april Linnéa Björnstam talade på ett medlemsmöte under rubriken Nystart för socialdemokratin. Linnéa var ombud på partiets extrakongress och är ersättare i Stockholms arbetarekommuns styrelse. Under mötet delade hon sina betraktelser från kongressen och dess allmänpolitiska diskussioner. Med avstamp från Linnéas inledning gavs möjlighet att diskutera partiets framtid: Vad innebär egentligen en nystart och vad har vår förening för roll att spela? Mötet skedde i Allrummet, Maria- Magdalena församlingssalar, Ragvaldsg 10, och det bjöds på fika. 1 maj Många föreningsmedlemmar deltog i partiets första majarrangemang: vid La Manomonumentet för att hedra de Spanienfrivilliga 1936 i år 75-årsjubileum, vid Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård och på Slussen där vi lyssnade till politiska appeller av Dag Larsson och områdesorganisationens ordförande Karin Gustafsson. I Humlegården ställde många södersossar upp i demonstrationståget, däribland ett 20-tal Mariamedlemmar. 31 maj Föreningen arrangerade ett öppet möte i Hartwickska huset på temat Bostad åt alla men var och hur? Veronica Palm, ordförande i riksdagens civilutskott och socialdemokraternas nya bostadspolitiska talesperson, samtalade med Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare i Jagvillhabostad.nu. Samtalet modererades av Anton Färnström och kretsade kring hur socialdemokratisk bostadspolitik ser ut idag, hur hemlösheten ska brytas, om byggnader kan göras klimatsmarta och billiga, och var fler bostäder ska byggas. 24 september Föreningen anordnade stadsvandring under namnet Kultur och politik i egna kvarter. Ett tjugotal personer, såväl medlemmar som icke medlemmar deltog. Göran Holmberg, föreningsmedlem och pensionerad journalist, guidade förtjänstfullt gruppen och berättade om såväl lättfunna som mer dolda kulturskatter i föreningens hemmakvarter. Efter cirka två timmars vandring vidtog ett samtal i ett kafé på Swedenborgsgatan. Temat var den politiska verkligheten i våra kvarter och knöt på så vis an till den just genomföra promenaden. Bland annat diskuterades hotellhemmet vid Maria Prästgårdsgata som nyligen stängts och den gentrifiering som det stängda hotellhemmet kan stå exempel för. Samtalet leddes av Karin Gustafsson, ledamot i stadsfullmäktige och dåvarande ordförande för Södersossarna. Föreningen bjöd mötesdeltagarna på fika och såväl stadsvandringen som den efterföljande diskussionen blev lyckat och uppskattat. 3 november Ett 15-tal medlemmar och icke-medlemmar samlades för föreningens unika visning av Folksamhuset och dess genuina 60-talsmiljö. Visningen hölls av Stig Karels, Folksamanställd sedan 1971 under ca en och en halv timme. I det folkrörelseägda bolagets huvudkontor vid Skanstull finns allsköns formgivare och konstnärer från en

6 6 (8) svensk storhetstid representerade, som till exempel Carl Malmsten, Stig Lindberg, X:et Erixson, Isaac Grunewald och Barbro Nilsson från Märta Måås Fjetterström. Stig tog oss med på en visning med allt ifrån möbler, tavlor, statyer, fontäner och glaskonst, hela vägen från Folksams badhus i källaren till styrelserummet på högsta våningen med en magnifik utsikt över hela södra Stockholm. 14 november Vid föreningens motionsmöte diskuterades det politiska läget i partiet och Sverige, liksom den internationella finanskrisen och Europas ekonomiska problem. Fem motioner antogs, varav två av dem beslutades att samordnas till en gemensam motion. Beslut Motioner Föreningen har ställt sig bakom sex motioner till Stockholms arbetarekommuns representantskap. Motionerna 4 och 6 skrevs ihop till en gemensam motion: 7. HPV-vaccinering ska också erbjudas pojkar och män, av Martin Engman 6. Sprid förtroendeuppdragen till fler, av Martin Engman 5. Förenkla och demokratisera valet av partikongressombud, av Martin Engman 4. Ökad rörlighet inom socialdemokratin, av Anton Färnström 3. Jävsregler för valberedningar i Stockholms partidistrikt, av Högalid-Hornstulls S-förening 2. Jäv i valberedningar i Stockholms arbetarekommun, av Katarina S-förening 1. Förlängd hanteringstid av motioner för representantskapets ombud, av Högalid-Hornstulls S-förening Nominering av borgarråd Med kort varsel uppmanades medlemmar och föreningar i Stockholms arbetarekommun att föreslå personer till nytt borgarråd efter att Carin Jämtin hastigt slutat som oppositionsborgarråd för att bli partisekreterare. Styrelsen uppmanade medlemmarna att till den inkomma med förslag på namn till såväl borgarråd som gruppledare. 14 medlemmar hörsammade uppmaningen och inkom med förslag. Av dessa lämnade 13 förslag till nytt borgarråd. Sju medlemmar lämnade förslag till gruppledare. Gabriella Granditsky Svenson fick sju röster, Karin Wanngård tre röster, Maria Östberg Svanelind en röst, Lena Sommestad en röst och Martin Engman en röst. I förslag till gruppledare fick Tomas Rudin tre röster, Roger Mogert en röst, Karin Wanngård en röst, Ylva Johansson en röst, Jens Orback en röst och Martin Engman en röst. Ylva Johansson, Jens Orback och Martin Engman ställde sig

7 7 (8) inte till förfogande. Styrelsen beslutade att nominera Gabriella Granditsky Svenson till nytt borgarråd och avstod från att nominera gruppledare. Socialdemokrati på Södermalm Föreningens medlemmar har deltagit i såväl externa som interna arrangemang och aktiviteter som arrangerats på Södermalm av områdesorganisationen Södersossarna, Slussensossarna och partidistriktet. Detta har till exempel gällt torgmöten på Medborgarplatsen på lördagar, utdelning av rosor till skattebetalarna vid Skatteverkets sista minuten-låda i samband med stupstocken för allmän självdeklaration, aktion för nytt Slussen på Ryssgården och en heldag för Slussen i Blå bodarna. Studieverksamhet Inom föreningen har två studiecirklar drivits under året. Under ledning av Lennart Christiansson har föreningens ideologiska studiecirkel fortsatt. Under våren beslutade man att samtala med inspiration från den uppmärksammade boken Jämlikhetsanden. Det gavs även en inblick i partiets kommande idédebatt av Kajsa Borgnäs. Under hösten har temat varit ekonomi och ekologi för att övergå allt mer till att handla om tillväxtsamhällena i Asien. Inför stadsfullmäktiges beslut om nya Slussenområdet drev föreningen studiecirkel under ledning av Kajsa Althén, journalist och kulturdebattör. Till hjälp hade cirkeldeltagarna nyproducerade studiematerial Slussen var god dröj av studieförbunden ABF och Sensus samt Stockholms läns hembygdsförbunds. Cirkeldeltagarna samtalade, granskade förslag, lärde mer om Slussen och såg på plats vad som har varit, hur det är och hur det skulle kunna vara.

8 8 (8) Slutord Verksamhetsåret 2011 i Maria-Södra station har varit fyllt av aktiviteter av varierande slag. De har varit traditionella möten om ett politiskt ämne med en inbjuden talare och frågestund eller för att skriva motioner, samt kulturpolitisk vandring i de egna kvarteren och visning av arbetarrörelseanknuten verksamhet. Föreningen har deltagit i områdesorganisationens och partidistriktets externa och interna arbete, till exempel med att utse nytt socialdemokratiskt borgarråd och kampanja om Slussen. Socialdemokratin i Maria-Södra station har förstås inte varit opåverkad av partiets ledningskris som dominerade Partiordförande Mona Sahlin avgick och efterträddes av Håkan Juholt. Båda ledarna har sina förtjänster, men ingen av dem lyckades i tillräcklig utsträckning samla partiets medlemmar och rörelsen eller stärka partiets ställning i opinionen var ett tungt år för Socialdemokraterna och socialdemokrater. Samtidigt stod det under 2011 klart att partiet det är vi alla medlemmar. Det är vi som formar politik och talar om den med medborgarna. Det är vi som väljer partiets företrädare, stöttar dem och utkräver ansvar. När vi nu gått in i 2012 ser vi framtiden an med tillförsikt: Från mörkret stiga vi mot ljuset, som vi sjunger i Internationalen. Den nya centrala partiledningen inger hopp och förtroende. Med de orden ställer styrelsen sina platser till förfogande. Martin Engman Johan Moström Karin Boman Röding Anita Widlund Jens Orback Ralf Örvi Marie Ekberg Lindahl Roger Dahl Lisa Nyberg Tomas Gustavsson Anton Färnström

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15) Innehåll 3 40 1 Förbundets medlemmar och klubbar 2 1.1 Klubbar 2 1.2 Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen 12 3 2.1 Förbundsstyrelsen 3 2.3 Libertas 3 2.4 Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Byggettans verksamhet 2009 2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Innehåll sidan Ordförande har ordet...4

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Vice ordförande Gerd Agborg tom 14-09-25 Sture Svensson from 14-09-25. Sekreterare Sture Svensson tom 14-09-25 Gerd Agborg from 14-09-25

Vice ordförande Gerd Agborg tom 14-09-25 Sture Svensson from 14-09-25. Sekreterare Sture Svensson tom 14-09-25 Gerd Agborg from 14-09-25 Föreningen HjärtLung Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Föreningen HjärtLung Stockholm, avger följande verksamhetsberättelse samt redovisning för den ekonomiska förvaltningen. STYRELSEN

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer