meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning Målsägandebiträde: Advokat Sabina Böö Advokatfirman Bastling & Partners AB Box Stockholm Målsägandebiträde: Jur.kand. Siv Marmstedt c/o Advokatbyrån Mark-Andersch AB Forumvägen Nacka Målsägandebiträde: Advokat Elisabeth Massi Fritz Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB Box Stockholm Målsägandebiträde: Advokat Charlotte Nordström c/o Advokatfirman Elisabeth Fritz AB Birger Jarlsgatan Box Stockholm Målsägandebiträde: Advokat Anders Roy Anders Roy Advokatbyrå AB Box Halmstad Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 Tilltalad Arnt TONY Michael Meijer, F.n. häktet Kronoberg Offentlig försvarare: Advokat Björn Hurtig Advokaterna Hurtig & Partners AB Stampgatan Göteborg SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st 1 p brottsbalken (lydelse före den 1 april 2005) 2. Våldtäkt 6 kap 1 2 st brottsbalken (lydelse före den 1 juli 2013) 3. Koppleri 6 kap 8 1 st brottsbalken (lydelse före den 1 april 2005) 4. Grovt koppleri 6 kap 12 1 st och 3 st brottsbalken Påföljd m.m Fängelse 8 år Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. ( , SVEA HOVRÄTT AVD 7, B6097/08 ) - Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Andra lagrum som åberopas kap 1 1 st 2 p brottsbalken kap 3 2 st brottsbalken kap 4 1 st brottsbalken Följande åtal ogillas Grov våldtäkt (åtalspunkt 5)

3 3 Skadestånd Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess A (Alexandra) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess C (Elisa) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 december 2003 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess D (Kajsa) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess G (Jenny) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess H (Mikaela) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 oktober 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess I (Christine) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 16 april 2007 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess J (Emelie) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 oktober 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess K (Tabitha) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Sekretess L:s (Saras) skadeståndsyrkande ogillas. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess M (Maria) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 26 oktober 2012 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess N (Matilda) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess P (Emma) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 december 2013 till dess betalning sker.

4 4 Förverkande och beslag 1. I beslag tagna tolv mobiltelefoner med SIM-kort (BG1154 p. 1-10, BG9389 p. 1 och BG4498 p. 3), en ryggsäck (BG1154 p. 17), en kamera (BG1154 p. 18), en dator (BG1154 p. 19) en luva (BG1154 p. 20), en ryggsäck med innehåll: en sexleksak, ett ansiktsskydd, en dildo, ett glidmedel, nio stycken klädnypor, ett rep, en kondom, en mössa, en ögonmask och ett värmeljus (BG1138 p.11-21) förklaras förverkade. Beslagen ska bestå. 2. I beslag tagna rånarluva och ögonbindel förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (BG31496 p. 1-2). 3. I beslag taget USB-minne (BG ) och simkortsram (BG4498 p. 4) ska bestå tills domen har vunnit laga kraft i ansvarsdelen. Häktning m.m. Tony Meijer ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Med stöd av 43 kap. 5 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 samma lag ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som kan röja målsägandenas och vittnet Sekretess V:s identitet, i den mån sådana uppgifter inte har tagits in i domen, och som har lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detsamma ska gälla för uppgifter som kan röja målsägandenas och vittnet Sekretess V:s identitet i vid förhandligen förebringade handlingar, i ljud- och och bildupptagningar av förhör som hållits inom stängda dörrar och sådana uppgifter som finns i en särskild bilaga (aktbil.311) till denna dom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Charlotte Nordström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Anders Roy tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 4. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 5. Sabina Böö tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 6. Siv Marmstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 7. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

5 5 Övrigt Tingsrättens förordnande om kvarstad på så mycket av Tony Meijers egendom att målsägandenas skadeståndsanspråk kan bli täckta vid utmätning ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter laga kraft vunnen dom.

6 6 Målsägandeförteckning 1. Alexandra (Sekretess A) 2. Elisa (Sekretess C) 3. Kajsa (Sekretess D) 4. Jenny (Sekretess G) 5. Mikaela (Sekretess H) 6. Christine (Sekretess I) 7. Emelie (Sekretess J) 8. Tabitha (Sekretess K) 9. Sara (Sekretess L) 10. Maria (Sekretess M) 11. Matilda (Sekretess N) 12. Emma (Sekretess P) Målsägandebiträde för målsägandena A, G, K, N: Siv Marmstedt Målsägandebiträde för målsägandena C, D, F: Sabina Böö Målsägandebiträde för målsägandena H, J, P: Charlotte Nordström Målsägandebiträde för målsägande I: Elisabeth Massi Fritz Målsägandebiträde för målsägande M: Anders Roy

7 7 I. BAKGRUND II. YRKANDEN M. M A. Straffansvar Grovt koppleri Koppleri (Elisa) Våldtäkt (Elisa) Våldtäkt (Elisa) Grov våldtäkt (Elisa) Våldtäkt (Lina) Våldtäkt (Christine) Våldtäkt (Alexandra) B. Särskilt yrkande C. Skadestånd D. Inställning Straffansvar Särskilt yrkande Skadestånd III. UTREDNING A. Åklagarens bevisning Åtalspunkt (i) Muntlig (ii) Skriftlig a. Allmän b. Enskild Åtalspunkt (i) Muntlig (ii) Skriftlig bevisning Åtalspunkt (i) Muntlig (ii) Skriftlig bevisning Åtalspunkt

8 8 (i) Muntlig (ii) Skriftlig bevisning B. Målsägarnas bevisning C. Förvarets bevisning D. Redovisning av förhörsuppgifter Målsägarnas och vittnenas uppgifter Tony Meijers uppgifter IV. SKÄL A. Straffansvar Rättsliga utgångspunkter (i) Tillämpliga straffrättsliga bestämmelser a. Koppleri b. Våldtäkt (ii) Bevisfrågor Allmän stödbevisning m.m (i) Inledande trovärdighetsbedömning a. Tony Meijers utsaga b. Målsägarnas utsagor c. Bevisfakta i Lina-delen och annat film/bildmaterial (ii). Understödjande bevisning a. Inledning b. Modus operandi c. Alias som fotograf/kund/referenstjej d. Syftet med fotoverksamheten Grovt koppleri i åtalspunkt (i) Inledning (ii) Tidsperioden maj a. Emma b. Sara c. Jenny (iii) Tidsperioden januari

9 9 a. Alexandra och Matilda b. Emelie c. Sara d. Maria e. Kajsa f. Mikaela g. Tabitha (iv) Rubricering Koppleri, våldtäkt och grov våldtäkt i åtalspunkt 2-5 (Elisa) (i) Bakgrund (ii) Inledande trovärdighetsbedömning m.m (iii) Koppleri i åtalspunkt (iv) Våldtäkt på Pensionat Oden i åtalspunkt (v) Våldtäkt på Erik Dahlbergsgatan i åtalspunkt (vi) Grov våldtäkt på Erik Dahlbergsgatan i åtalspunkt Våldtäkt i åtalspunkt 7 (Christine) Våldtäkt i åtalspunkt 8 (Alexandra) B. Påföljd och Straffmätning C. Skadestånd D. Övrigt Särskilt yrkande och kvarstad Ersättningsanspråk Häktning Sekretess

10 10 I. BAKGRUND I avsnittet ges en kort redovisning i kronologisk ordning av de händelser, utredningar, beslag m.m. som är av betydelse i målet och som utgör bakgrunden till åtalet. Tony Meijer har sedan början av 2000-talet förekommit i flera utredningar rörande misstänkta våldtäkter m.m. Han har använt sig av ett liknande tillvägagångssätt vid samtliga tillfällen som i korthet har gått ut på att han under alias har kontaktat unga kvinnor på bl.a. modellsidor på Internet och utgett sig för att vara fotograf. Vid de fototräffar som har skett har han utsatt kvinnorna för tester som i allt väsentligt gått ut på att han har haft sex med inslag av bondage och dominans. Han har sedan förmedlat kvinnorna vidare till andra personer som också har haft sex med dem. Den 23 november 2003 greps Tony Meijer i närheten av Park Hotell i Solna efter misstänkt våldtäkt mot målsägaren Elisa. I samband med avvisitering efter gripandet anträffades bl.a. tre mobiltelefoner och två minneskort för digitalkamera samt en svart luva med hål för ögonen 1. Han var därefter berövad friheten som anhållen enligt åklagaren under perioden den 24 november 2003 kl till den 25 november 2003 kl Den 17 april 2007 genomfördes en husrannsakan i Tony Meijers bostad på Järnvägsgatan 92 i Sundbyberg efter en misstänkt våldtäkt mot målsägaren Christine där datorer, hårddiskar och minneskort beslagtogs. 2 Förundersökningarna beträffande brottsmisstankarna avseende Elisa och Christine lades ner efter en tid eftersom brott inte gick att styrka. I anledning av den i målet aktuella utredningen har de återupptagits och omfattas av åtalet. 1 Diarienr K och K och beslagsliggare BG samt BG Diarienr K och beslagsliggare BG1744 p 1-9.

11 11 Den 31 oktober 2007 dömdes Tony Meijer av Solna tingsrätt för våldtäkt begången den 2 december 2005 till skyddstillsyn med särskild föreskrift att underkasta sig behandling för sin sexual- och relationsproblematik. Svea hovrätt ändrade rubriceringen den 19 juni 2008 till utnyttjande av barn för sexuell posering. Den 4 december 2007 anmälde en ung kvinna, Rebecka, en våldtäkt som skulle ha skett den 13 januari 2007 i Tony Meijers bostad på Järnvägsgatan 92 Sundbyberg. Målsägaren Jenny var med vid tillfället och hördes i utredningen som lades ner Förundersökningen återupptogs i fråga om misstänkt koppleri beträffande Jenny inom ramen för den nu aktuella utredningen, vilket omfattas av åtalet. Åklagaren bedömde handlandet mot Rebecka som sexuellt ofredande och på grund av inträdande av preskription omfattas det inte av åtalet. Solna tingsrätt dömde Tony Meijer igen den 27 juni 2008 för bl.a. våldtäkt den 5 mars 2008 till 2 års fängelse. Den 2 september 2008 ändrade Svea hovrätt domen i påföljdsdelen så att den tidigare skyddstillsynen undanröjdes och påföljden bestämdes till fängelse 2 år och sex månader för den samlade brottsligheten. Också i den då aktuella utredningen togs flera mobiltelefoner, sim-kort, USB-minnen, kameror, sexleksaker m.m. i beslag vid en husrannsakan hos Tony Meijer på Järnvägsgatan 92 i Sundbyberg 3. Tony Meijer var frihetsberövad i det målet under tiden den 10 maj augusti Därefter avtjänade han kvarvarande straff med s.k. fotboja fram till tidpunkten för villkorlig frigivning den 6 januari Den 5 april 2012 på eftermiddagen greps Tony Meijer i samband med ett misstänkt sexköp av målsägarna Alexandra och Matilda på Scandic hotell vid Olof Palmes gata i Stockholm. En mobiltelefon anträffades på Tony Meijer, vilken togs i beslag 4. Med hänsyn till uppgifter lämnade av Alexandra som bl.a. berättade om olika alias för Tony Meijer och att hon tidigare träffat honom som Lelle samt att hon den 4 3 Diarienr K och beslagsliggare BG Beslagsliggare BG

12 12 november 2011 blivit utsatt för något som senare kom att betecknas som en våldtäkt (åtalspunkt 8), sattes Tony Meijer under inre och sedermera yttre spaning. Utfallet av spaningsarbetet ledde till att Tony Meijer greps den 14 januari 2013 vid sin arbetsplats Svenska Tele & Video Konsult (STV) i Solna. I den ryggsäck han bar anträffades bl.a. en bärbar MacBook pro (Mac-datorn), en dildo, en analdildo s.k. buttplug, klädnypor, rep, glidmedel, en kondom, en svart mössa, en svart ögonmask samt ett munskydd som vanligtvis används när man åker snowboard eller motorcykel. Vidare anträffades tio mobiltelefoner i Tony Meijers jackfickor 5. Vid husrannsakan i Tony Meijers bostad på Pärlfiskarvägen 2 i Trångsund, dels den 14 januari 2013, dels den 4 februari 2013 påträffades bl.a. ytterligare ca tio mobiltelefoner, simkort, en mask, glidmedel, flera vibratorer och dildoar, kondomer, klämmor, USB-minnen, minneskort, datorer, laptop och kameror 6. Den 12 februari 2013 gjordes en husrannsakan på Tony Meijers arbetsplats på STV i Solna. En bärbar dator, HP Elite book (Jobb-datorn) 7, en mobiltelefon och tre simkortsramar togs i beslag. Tony Meijer har varit frihetsberövad som anhållen eller häktad i målet sedan den 14 januari 2013 på sannolika skäl misstänkt för flera fall av koppleri och våldtäkt. Åtal i målet väcktes den 9 oktober 2013 för grovt koppleri och våldtäkt m.m. och innefattade även äldre brottsmisstankar, vars förundersökningar tidigare lagts ner, avseende koppleri och våldtäkt samt grov våldtäkt mot målsägaren Elisa (åtalspunkter 2-5) och våldtäkt mot målsägaren Christine (åtalspunkt 7). 5 Beslagsliggare BG Beslagsliggare BG1136, 1143, 1151, 1161, , 1238, 3169, Beslagsliggare BG

13 13 Huvudförhandling har hållits i målet under tidsperioden den 15 oktober den 8 januari Under huvudförhandlingen har försvaret lämnat in och åberopat bl.a. en videofilm rörande den påstådda våldtäkten mot Lina i åtalspunkten 6. Sedan filmen förevisats har åklagaren efter kompletterande förhör med Lina lagt ner åtalet och målet avskrivits i den delen. Händelsen och innehållet på filmen är ändå aktuellt i målet eftersom materialet åberopats som bevisning av försvaret för att visa att Tony Meijer på ett korrekt sätt beskrivit vad som inträffat när han träffat målsägare, vilket skulle få bevisverkan även i förhållande till övriga händelser. II. YRKANDEN M. M. A. Straffansvar Åklagaren har yrkat straffrättsligt ansvar på Tony Meijer för grovt koppleri, koppleri, våldtäkt och grov våldtäkt enligt följande gärningsbeskrivningar. 1. Grovt koppleri Meijer har under tiden maj 2005 till och med år 2008 i bland annat Stockholm främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att målsägarna Emma, Sara och Jenny haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Meijer har vidare under tiden år 2010 till och med 13 januari 2013 i bland annat Stockholm främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att målsägarna Alexandra, Matilda, Emelie, Kajsa, Sara, Mikaela, Tabitha och Maria haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Främjandet har bestått i att Meijer genom råd och dåd planerat, underlättat och möjliggjort för målsägarna att ha tillfälliga sexuella förbindelser med kunder på bland annat följande vis: genom att han kontaktat målsägarna på internetsajter eller per telefon och förmått dem att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning genom att han skapat samt förmått några av målsägarna att skapa mejlkonton för kontakter med sexköpskunder genom att han bestämt och föreslagit priser och vilka sexuella tjänster målsägarna skulle sälja, skapat annonser åt flera av målsägandena och sedan lagt ut annonserna på sexköpssidor på internet

14 14 genom att han instruerat och coachat målsägarna hur de ska agera i sina kontakter med sexköpare för att göra dem nöjda och mer generösa genom att han ordnat boende åt några av målsägarna när de kommit till Stockholm för att sälja sexuella tjänster genom att han bokat och betalt för hotellrum där flera av målsägarna sålt sexuella tjänster genom att han tillhandahållit SIM-kort avsett för bl.a. kontakter med sexköpare genom att han bokat och betalt resor till och från Stockholm för flera av målsägarna när de rest hit för att sälja sexuella tjänster genom att han träffat överenskommelser med köpare om sådana förbindelser genom att han förmedlat direktkontakt mellan män som velat köpa sexuella förbindelser och målsägarna samt även genom att han transporterat några av målsägarna till/från sexköpare. Det otillbörliga ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Meijer tagit emot och tillägnat sig ersättning för utförda sexuella tjänster. Brotten är grova med hänsyn till omfattningen och eftersom Meijer systematiskt kontaktat målsägarna och samtidigt dolt sin identitet genom att använda sig av ett stort antal manliga och kvinnliga alias i avsikt att förmå dem att sälja sexuella tjänster och då hänsynslöst utnyttjat deras, i många fall, utsatta situation särskilt avseende deras psykiska/fysiska hälsa och ekonomi. Särskilt hänsynslöst är vidare att de tillfälliga sexuella förbindelserna i vissa fall avsett sexuella övergrepp samt sex med flera köpare samtidigt s.k. gangbangs. Därutöver har det hänsynslösa utnyttjandet bestått i att Meijer, på olika sätt förmått flera av målsägarna att ha sexuellt umgänge med honom och andra för att testas för framtida sexköp samt som betalning för att han förmedlat kunder till dem. Vid flera av testtillfällena har målsägarna dessutom utsatts för sexuellt kränkande och förnedrande handlingar som t.ex. att han urinerat på dem. 2. Koppleri (Elisa) Meijer har under tiden sommaren 2002 till och med hösten 2003 i bland annat Stockholm främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att målsägaren Elisa haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Främjandet har bestått i att Meijer genom råd och dåd planerat och möjliggjort för Elisa att ha tillfälliga sexuella förbindelser med kunder på bland annat följande vis: genom att han har kontaktat Elisa och sedan förmått henne att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, genom att han bestämt priser och vilka sexuella tjänster Elisa skulle sälja, genom att han bokat och betalt för hotellrum där Elisa sålt sexuella tjänster genom att han träffat överenskommelser med köpare om sådana förbindelser samt även

15 15 genom att han förmedlat direktkontakt mellan män som velat köpa sexuella förbindelser och Elisa Det otillbörliga ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Meijer tagit emot och tillägnat sig ersättning för utförda sexuella tjänster. 3. Våldtäkt (Elisa) Meijer har vid ett tillfälle under sommaren/hösten 2002 på Pensionat Oden på Odengatan 38 i Stockholm, i samband med att han utgett sig för att vara fotograf, tvingat målsägaren Elisa, då sjutton år gammal, till samlag och annat sexuellt umgänge jämförligt med samlag. Betvingandet har skett genom att han har tagit tag i och vridit runt henne på mage, bundit fast hennes armar och ben, satt på henne en munkavel och penetrerat henne vaginalt och analt med sitt könsorgan samt olika dildos. Han har även piskat henne över kroppen med en piska. 4. Våldtäkt (Elisa) Meijer har vid ett tillfälle under hösten 2002 i en lägenhet på Erik Dahlbergsgatan 18 i Stockholm tvingat målsägaren Elisa, då sjutton år gammal, till samlag samt annat sexuellt umgänge jämförliga med samlag efter att han bundit fast hennes händer, ben och bröst samt satt på henne en munkavel. Han har penetrerat henne vaginalt med sin penis och samtidigt penetrerat henne analt med en s.k. buttplug. Därefter har han hållit fast hennes huvud och penetrerat henne oralt genom att trycka in sin penis i hennes mun samtidigt som buttplugen varit kvar i hennes anal. Han har även piskat och urinerat på hennes kropp. Elisa hade vid tillfället en ögonbindel och Meijer var maskerad med en rånarluva vilket förstärkt hennes utsatta situation. 5. Grov våldtäkt (Elisa) Meijer har vid ett tillfälle under hösten/vintern 2002/2003 i en lägenhet på Erik Dahlbergsgatan 18 i Stockholm tagit med två okända maskerade män och tvingat målsägaren Elisa, då sjutton år gammal, att ha samlag och annat sexuellt umgänge jämförligt med samlag med alla tre som betalning till honom för att han ordnat sexköpskunder till henne. Betvingandet har skett genom att Meijer bundit för hennes ögon med en ögonbindel, satt på henne en munkavel, bundit ihop hennes ben och armar och lagt henne på golvet. Därefter har alla tre tillsammans och i samförstånd penetrerat henne med sina könsorgan, fingrar och dildos både vaginalt och analt. Meijer har även piskat henne samt med våld penetrerat henne oralt genom att hålla fast hennes huvud och trycka in sin penis i hennes mun. Sedan har han urinerat på henne och lämnat henne ihopbunden på golvet i lägenheten. Brottet är grovt då Meijer och de två okända männen visat särskild hänsynslöshet och råhet under övergreppet. 6. Våldtäkt (Lina) Åklagaren har återkallat åtalet avseende våldtäkt mot Lina och målet har skrivits av i denna del.

16 16 7. Våldtäkt (Christine) Meijer har den 16 april 2007 i sin bostad på Järnvägsgatan 92 i Sundbyberg i samband med att han utgett sig för att vara fotograf och då målsäganden (Christine) utfört posering framför kameran utnyttjat att målsäganden varit naken, försedd med ögonbindel och fastbunden till händer och fötter eller i vart fall uppfattat att hon varit fastbunden på detta sätt, och därmed befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, för att med henne företa sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att stoppa in sitt finger i hennes slida och därefter genomföra ett samlag. Meijers beteende har sammantaget i denna situation för målsäganden framstått som trängande fara och har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person som har förstärkts ytterligare genom att Meijer håller i målsägandens huvud och med våld trycker in sin penis i hennes mun när målsäganden inte längre har varit fastbunden. 8. Våldtäkt (Alexandra) Meijer har den 5 november 2011 i ett hotellrum på Rygefjord Hotel & Hostel på Söder Mälarstrand i Stockholm, i samband med att han själv utgett sig för att vara en sexköpskund med alias Kinky, utnyttjat att Alexandra befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd när hon motsatt sig anal penetration. Han har betvingat henne till sexuella handlingar jämförliga med samlag då han penetrerat hennes anal med en dildo efter att han spänt fast hennes händer i handklovar samt bundit fast hennes fötter, eller i vart fall har hon uppfattat att hon varit fastbunden på detta sätt, och därmed befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Han har vidare efter han bundit loss hennes ben, vridit om hennes kropp samt tagit tag om hennes huvud och med våld och sin kroppstyngd tryckt in sin penis långt ner i hennes mun/hals och genomfört ett oralt samlag samt tvingat henne att slicka hans anal. Han har även piskat henne över brösten med en piska/läderband samt ytterligare en gång tryckt ner sin penis i hennes hals. Övergreppet som kränkt hennes sexuella integritet avslutades med att han urinerade över hennes kropp och ansikte. Alexandra hade vid tillfället en ögonbindel och Meijer var maskerad med en rånarluva vilket förstärkt hennes utsatta situation och hjälplösa tillstånd. B. Särskilt yrkande Åklagaren har särskilt yrkat att i beslag tagna tolv mobiltelefoner med SIM-kort (BG1154 p. 1-10, BG9389 p. 1 och BG4498 p. 3), en ryggsäck (BG1154 p. 17), en kamera (BG1154 p. 18), en dator (BG1154 p. 19) en luva (BG1154 p. 20), en ryggsäck med innehåll: en sexleksak, ett ansiktsskydd, en dildo, ett glidmedel, nio stycken klädnypor, ett rep, en kondom, en mössa, en ögonmask och ett värmeljus (BG1138 p.11-21) ska förverkas jämlikt 36 kap 2 1 st. brottsbalken.

17 17 att i beslag tagen en rånarluva och en ögonbindel ska förverkas jämlikt 36 kap. 2 1 st. brottsbalken (BG31496 p. 1-2). att i beslag taget USB-minne (BG ) och simkortsram (BG4498 p. 4) ska bestå tills domen har vunnit laga kraft i ansvarsdelen samt att tingsrättens förordnande om kvarstad på sammanlagt kr av Tony Meijers egendom i beslut från den 17 december 2013 ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter laga kraft vunnen dom. C. Skadestånd Målsägarna har biträtt åtalet och har yrkat skadestånd av Tony Meijer grundat på hans brottsliga handlande enligt följande. Alexandra: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen under åtalspunkten 1 och kr kränkningsersättning under åtalspunkten 8 samt kr ersättning för sveda och värk och psykiskt lidande enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Matilda, Jenny, och Tabitha yrkar var och en: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen under åtalspunkten 1 och kr ersättning för sveda och värk och psykiskt lidande enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Elisa: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 31 december 2003 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen under åtalspunkten 2, kr kränkningsersättning under åtalspunkten 3, kr kränkningsersättning under åtalspunkten 4 och kr kränkningsersättning under åtalspunkten 5. Vidare avser kr ersättning för sveda och värk under åtalspunkterna 3-5 enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen.

18 18 Sara: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Kajsa: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Christine: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 april 2007 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Mikaela, Emelie och Emma yrkar var och en: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från dag för delgivning av stämning tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Maria: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 26 oktober 2012 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Skadeståndsyrkandena grundas på Tony Meijers brottsliga handlande mot henne.

19 19 D. Inställning 1. Straffansvar Tony Meijer har förnekat gärningarna. 2. Särskilt yrkande Tony Meijer har medgett det s.k. bevisbeslaget men bestritt yrkandena om förverkande och kvarstad. 3. Skadestånd Tony Meijer har bestritt skadeståndsyrkandena och inte vitsordat några belopp som skäliga i och för sig. Ränteberäkningen har dock vitsordats som skälig. III. UTREDNING A. Åklagarens bevisning 1. Åtalspunkt 1 (i) Muntlig Förhör har hållits med målsägarna Emma, Alexandra, Matilda, Sara, Kajsa, Jenny, Emelie, Tabitha, Mikaela och Maria. Vidare har förhör hållits med Tony Meijer. Vittnesförhör har hållits med arbetskamraten Göran Tjernberg på STV, Bo Liang, Anders Stark och Håkan Bergenheim, Jennys styvmor, Emelies f.d. pojkväns mamma, Emelies pojkvän, Emmas mamma, referenstjejen Lena och Ulrika Höhling samt poliserna Anna Josefsson och Anders Nilshagen. (ii) Skriftlig a. Allmän Beslagsprotokoll från 2003, 2007, 2008, 2012 och 2013 samt foton på vissa av beslagen från 2012 och PM angående telefontömningar av de mobiltelefoner som tagits i beslag av Meijer och när de togs i beslag. Sammanställning över hur Meijer sparat sina olika mobiltelefonnummer i de mobiltelefoner som tagits i beslag. Analysrapport över de mobiltelefoner som tagits i beslag av Meijer när han greps den 13 januari 2013.

20 20 PM om arbetsmetoden för IP-spårningar. IP-spårning avseende och Undersökningsprotokoll av vilka hotmailkonton Meijer varit inloggad på i sin Mac-dator. IP-spårning av Amiras e-postadress samt pm angående ip-spårningen av hennes konto på modellbilder och meddelanden som skickats under tiden 11 december januari Undersökning av Meijers USB-minne. PM angående vilka skärmdumpar som påträffats i Meijers Mac-dator. Sammanställning vilka av Meijers MSN-kontakter d.v.s. alias/referenstjejer som varit inloggade på MSN Messenger i hans datorer och som chattat med Jenny och Sara samt i vilka av hans MSN Messenger kontaktlistor som de finns inlagda. Chattlogg mellan Meijers alias/referenstjej Johan och Lena samt en tredje okänd person hämtad från undersökningen av hans datorer. Chattlogg från MSN Messenger hämtad från undersökningen av en av hans datorer mellan Meijer med alias Johan och en okänd person. Sexköpsannonser och PM angående registrering av ett konto på Aimoo/Rosa Sidan. Ordlista över olika sexuella termer/tjänster. Sammanställning över hur Amiras telefonnummer är sparade i Meijers mobiltelefoner. Sms från telefontömning av Meijers mobiltelefon (BG1154 p. 7) den 29 maj 2012 och chattloggar från telefontömning av Meijers Iphone (BG1154 p. 9) mellan Meijer och Amira den 2 maj oktober Profil på modellbilder.se. IP-spårning av Amiras e-postadress samt pm angående ip-spårning av hennes konto på modellbilder och meddelanden som skickats under tiden 11 december januari Uppgifter om hotellbokning på Rygefjord Hotel &Hotel den 8-9 maj PM angående hotellbokning som kan kopplas till sexköpsannons från Rosa sidorna den 7 maj PM och bilder från Blue Vision. b. Enskild Emma Tidslinje utifrån uppgifter som lämnats i förhör med målsäganden och ITforensiska utredningar. Sammanställning av Meijers MSN-kontakter som varit inloggade på MSN Messenger i hans datorer som chattat med Emma och i vilka av hans MSN Messenger kontaktlistor som hon finns inlagd m.m.

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 91. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SEYED Khodayar Seyed Tavakoli, 19630123-2275 Frihetsberövande: Häktad Fridhemsgatan 15 852 38 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, 19820416-5974 Frihetsberövande: Häktad Almvägen 30 545 34 Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I DEL I INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUT Affan Assali 1 Daniel Åhlander 10 Alberto Yürekci 19 Malin Yürekci 22 Süleyman Halef 24 Denisé Yürekci 27 Lukas Halef 29 Johnathan Halef 32 Tomas Altunkaynak 34 Magdalena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PH. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PH. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2010 B 2937-10 KLAGANDE SP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PH MOTPARTER 1. TP Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Helsingborg

2014-04-17 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer