meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning Målsägandebiträde: Advokat Sabina Böö Advokatfirman Bastling & Partners AB Box Stockholm Målsägandebiträde: Jur.kand. Siv Marmstedt c/o Advokatbyrån Mark-Andersch AB Forumvägen Nacka Målsägandebiträde: Advokat Elisabeth Massi Fritz Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB Box Stockholm Målsägandebiträde: Advokat Charlotte Nordström c/o Advokatfirman Elisabeth Fritz AB Birger Jarlsgatan Box Stockholm Målsägandebiträde: Advokat Anders Roy Anders Roy Advokatbyrå AB Box Halmstad Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 Tilltalad Arnt TONY Michael Meijer, F.n. häktet Kronoberg Offentlig försvarare: Advokat Björn Hurtig Advokaterna Hurtig & Partners AB Stampgatan Göteborg SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st 1 p brottsbalken (lydelse före den 1 april 2005) 2. Våldtäkt 6 kap 1 2 st brottsbalken (lydelse före den 1 juli 2013) 3. Koppleri 6 kap 8 1 st brottsbalken (lydelse före den 1 april 2005) 4. Grovt koppleri 6 kap 12 1 st och 3 st brottsbalken Påföljd m.m Fängelse 8 år Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. ( , SVEA HOVRÄTT AVD 7, B6097/08 ) - Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Andra lagrum som åberopas kap 1 1 st 2 p brottsbalken kap 3 2 st brottsbalken kap 4 1 st brottsbalken Följande åtal ogillas Grov våldtäkt (åtalspunkt 5)

3 3 Skadestånd Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess A (Alexandra) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess C (Elisa) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 december 2003 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess D (Kajsa) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess G (Jenny) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess H (Mikaela) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 oktober 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess I (Christine) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 16 april 2007 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess J (Emelie) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 oktober 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess K (Tabitha) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Sekretess L:s (Saras) skadeståndsyrkande ogillas. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess M (Maria) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 26 oktober 2012 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess N (Matilda) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2013 till dess betalning sker. Tony Meijer ska utge skadestånd till Sekretess P (Emma) med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 december 2013 till dess betalning sker.

4 4 Förverkande och beslag 1. I beslag tagna tolv mobiltelefoner med SIM-kort (BG1154 p. 1-10, BG9389 p. 1 och BG4498 p. 3), en ryggsäck (BG1154 p. 17), en kamera (BG1154 p. 18), en dator (BG1154 p. 19) en luva (BG1154 p. 20), en ryggsäck med innehåll: en sexleksak, ett ansiktsskydd, en dildo, ett glidmedel, nio stycken klädnypor, ett rep, en kondom, en mössa, en ögonmask och ett värmeljus (BG1138 p.11-21) förklaras förverkade. Beslagen ska bestå. 2. I beslag tagna rånarluva och ögonbindel förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (BG31496 p. 1-2). 3. I beslag taget USB-minne (BG ) och simkortsram (BG4498 p. 4) ska bestå tills domen har vunnit laga kraft i ansvarsdelen. Häktning m.m. Tony Meijer ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Med stöd av 43 kap. 5 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 samma lag ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som kan röja målsägandenas och vittnet Sekretess V:s identitet, i den mån sådana uppgifter inte har tagits in i domen, och som har lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detsamma ska gälla för uppgifter som kan röja målsägandenas och vittnet Sekretess V:s identitet i vid förhandligen förebringade handlingar, i ljud- och och bildupptagningar av förhör som hållits inom stängda dörrar och sådana uppgifter som finns i en särskild bilaga (aktbil.311) till denna dom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Charlotte Nordström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Anders Roy tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 4. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 5. Sabina Böö tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 6. Siv Marmstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 7. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

5 5 Övrigt Tingsrättens förordnande om kvarstad på så mycket av Tony Meijers egendom att målsägandenas skadeståndsanspråk kan bli täckta vid utmätning ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter laga kraft vunnen dom.

6 6 Målsägandeförteckning 1. Alexandra (Sekretess A) 2. Elisa (Sekretess C) 3. Kajsa (Sekretess D) 4. Jenny (Sekretess G) 5. Mikaela (Sekretess H) 6. Christine (Sekretess I) 7. Emelie (Sekretess J) 8. Tabitha (Sekretess K) 9. Sara (Sekretess L) 10. Maria (Sekretess M) 11. Matilda (Sekretess N) 12. Emma (Sekretess P) Målsägandebiträde för målsägandena A, G, K, N: Siv Marmstedt Målsägandebiträde för målsägandena C, D, F: Sabina Böö Målsägandebiträde för målsägandena H, J, P: Charlotte Nordström Målsägandebiträde för målsägande I: Elisabeth Massi Fritz Målsägandebiträde för målsägande M: Anders Roy

7 7 I. BAKGRUND II. YRKANDEN M. M A. Straffansvar Grovt koppleri Koppleri (Elisa) Våldtäkt (Elisa) Våldtäkt (Elisa) Grov våldtäkt (Elisa) Våldtäkt (Lina) Våldtäkt (Christine) Våldtäkt (Alexandra) B. Särskilt yrkande C. Skadestånd D. Inställning Straffansvar Särskilt yrkande Skadestånd III. UTREDNING A. Åklagarens bevisning Åtalspunkt (i) Muntlig (ii) Skriftlig a. Allmän b. Enskild Åtalspunkt (i) Muntlig (ii) Skriftlig bevisning Åtalspunkt (i) Muntlig (ii) Skriftlig bevisning Åtalspunkt

8 8 (i) Muntlig (ii) Skriftlig bevisning B. Målsägarnas bevisning C. Förvarets bevisning D. Redovisning av förhörsuppgifter Målsägarnas och vittnenas uppgifter Tony Meijers uppgifter IV. SKÄL A. Straffansvar Rättsliga utgångspunkter (i) Tillämpliga straffrättsliga bestämmelser a. Koppleri b. Våldtäkt (ii) Bevisfrågor Allmän stödbevisning m.m (i) Inledande trovärdighetsbedömning a. Tony Meijers utsaga b. Målsägarnas utsagor c. Bevisfakta i Lina-delen och annat film/bildmaterial (ii). Understödjande bevisning a. Inledning b. Modus operandi c. Alias som fotograf/kund/referenstjej d. Syftet med fotoverksamheten Grovt koppleri i åtalspunkt (i) Inledning (ii) Tidsperioden maj a. Emma b. Sara c. Jenny (iii) Tidsperioden januari

9 9 a. Alexandra och Matilda b. Emelie c. Sara d. Maria e. Kajsa f. Mikaela g. Tabitha (iv) Rubricering Koppleri, våldtäkt och grov våldtäkt i åtalspunkt 2-5 (Elisa) (i) Bakgrund (ii) Inledande trovärdighetsbedömning m.m (iii) Koppleri i åtalspunkt (iv) Våldtäkt på Pensionat Oden i åtalspunkt (v) Våldtäkt på Erik Dahlbergsgatan i åtalspunkt (vi) Grov våldtäkt på Erik Dahlbergsgatan i åtalspunkt Våldtäkt i åtalspunkt 7 (Christine) Våldtäkt i åtalspunkt 8 (Alexandra) B. Påföljd och Straffmätning C. Skadestånd D. Övrigt Särskilt yrkande och kvarstad Ersättningsanspråk Häktning Sekretess

10 10 I. BAKGRUND I avsnittet ges en kort redovisning i kronologisk ordning av de händelser, utredningar, beslag m.m. som är av betydelse i målet och som utgör bakgrunden till åtalet. Tony Meijer har sedan början av 2000-talet förekommit i flera utredningar rörande misstänkta våldtäkter m.m. Han har använt sig av ett liknande tillvägagångssätt vid samtliga tillfällen som i korthet har gått ut på att han under alias har kontaktat unga kvinnor på bl.a. modellsidor på Internet och utgett sig för att vara fotograf. Vid de fototräffar som har skett har han utsatt kvinnorna för tester som i allt väsentligt gått ut på att han har haft sex med inslag av bondage och dominans. Han har sedan förmedlat kvinnorna vidare till andra personer som också har haft sex med dem. Den 23 november 2003 greps Tony Meijer i närheten av Park Hotell i Solna efter misstänkt våldtäkt mot målsägaren Elisa. I samband med avvisitering efter gripandet anträffades bl.a. tre mobiltelefoner och två minneskort för digitalkamera samt en svart luva med hål för ögonen 1. Han var därefter berövad friheten som anhållen enligt åklagaren under perioden den 24 november 2003 kl till den 25 november 2003 kl Den 17 april 2007 genomfördes en husrannsakan i Tony Meijers bostad på Järnvägsgatan 92 i Sundbyberg efter en misstänkt våldtäkt mot målsägaren Christine där datorer, hårddiskar och minneskort beslagtogs. 2 Förundersökningarna beträffande brottsmisstankarna avseende Elisa och Christine lades ner efter en tid eftersom brott inte gick att styrka. I anledning av den i målet aktuella utredningen har de återupptagits och omfattas av åtalet. 1 Diarienr K och K och beslagsliggare BG samt BG Diarienr K och beslagsliggare BG1744 p 1-9.

11 11 Den 31 oktober 2007 dömdes Tony Meijer av Solna tingsrätt för våldtäkt begången den 2 december 2005 till skyddstillsyn med särskild föreskrift att underkasta sig behandling för sin sexual- och relationsproblematik. Svea hovrätt ändrade rubriceringen den 19 juni 2008 till utnyttjande av barn för sexuell posering. Den 4 december 2007 anmälde en ung kvinna, Rebecka, en våldtäkt som skulle ha skett den 13 januari 2007 i Tony Meijers bostad på Järnvägsgatan 92 Sundbyberg. Målsägaren Jenny var med vid tillfället och hördes i utredningen som lades ner Förundersökningen återupptogs i fråga om misstänkt koppleri beträffande Jenny inom ramen för den nu aktuella utredningen, vilket omfattas av åtalet. Åklagaren bedömde handlandet mot Rebecka som sexuellt ofredande och på grund av inträdande av preskription omfattas det inte av åtalet. Solna tingsrätt dömde Tony Meijer igen den 27 juni 2008 för bl.a. våldtäkt den 5 mars 2008 till 2 års fängelse. Den 2 september 2008 ändrade Svea hovrätt domen i påföljdsdelen så att den tidigare skyddstillsynen undanröjdes och påföljden bestämdes till fängelse 2 år och sex månader för den samlade brottsligheten. Också i den då aktuella utredningen togs flera mobiltelefoner, sim-kort, USB-minnen, kameror, sexleksaker m.m. i beslag vid en husrannsakan hos Tony Meijer på Järnvägsgatan 92 i Sundbyberg 3. Tony Meijer var frihetsberövad i det målet under tiden den 10 maj augusti Därefter avtjänade han kvarvarande straff med s.k. fotboja fram till tidpunkten för villkorlig frigivning den 6 januari Den 5 april 2012 på eftermiddagen greps Tony Meijer i samband med ett misstänkt sexköp av målsägarna Alexandra och Matilda på Scandic hotell vid Olof Palmes gata i Stockholm. En mobiltelefon anträffades på Tony Meijer, vilken togs i beslag 4. Med hänsyn till uppgifter lämnade av Alexandra som bl.a. berättade om olika alias för Tony Meijer och att hon tidigare träffat honom som Lelle samt att hon den 4 3 Diarienr K och beslagsliggare BG Beslagsliggare BG

12 12 november 2011 blivit utsatt för något som senare kom att betecknas som en våldtäkt (åtalspunkt 8), sattes Tony Meijer under inre och sedermera yttre spaning. Utfallet av spaningsarbetet ledde till att Tony Meijer greps den 14 januari 2013 vid sin arbetsplats Svenska Tele & Video Konsult (STV) i Solna. I den ryggsäck han bar anträffades bl.a. en bärbar MacBook pro (Mac-datorn), en dildo, en analdildo s.k. buttplug, klädnypor, rep, glidmedel, en kondom, en svart mössa, en svart ögonmask samt ett munskydd som vanligtvis används när man åker snowboard eller motorcykel. Vidare anträffades tio mobiltelefoner i Tony Meijers jackfickor 5. Vid husrannsakan i Tony Meijers bostad på Pärlfiskarvägen 2 i Trångsund, dels den 14 januari 2013, dels den 4 februari 2013 påträffades bl.a. ytterligare ca tio mobiltelefoner, simkort, en mask, glidmedel, flera vibratorer och dildoar, kondomer, klämmor, USB-minnen, minneskort, datorer, laptop och kameror 6. Den 12 februari 2013 gjordes en husrannsakan på Tony Meijers arbetsplats på STV i Solna. En bärbar dator, HP Elite book (Jobb-datorn) 7, en mobiltelefon och tre simkortsramar togs i beslag. Tony Meijer har varit frihetsberövad som anhållen eller häktad i målet sedan den 14 januari 2013 på sannolika skäl misstänkt för flera fall av koppleri och våldtäkt. Åtal i målet väcktes den 9 oktober 2013 för grovt koppleri och våldtäkt m.m. och innefattade även äldre brottsmisstankar, vars förundersökningar tidigare lagts ner, avseende koppleri och våldtäkt samt grov våldtäkt mot målsägaren Elisa (åtalspunkter 2-5) och våldtäkt mot målsägaren Christine (åtalspunkt 7). 5 Beslagsliggare BG Beslagsliggare BG1136, 1143, 1151, 1161, , 1238, 3169, Beslagsliggare BG

13 13 Huvudförhandling har hållits i målet under tidsperioden den 15 oktober den 8 januari Under huvudförhandlingen har försvaret lämnat in och åberopat bl.a. en videofilm rörande den påstådda våldtäkten mot Lina i åtalspunkten 6. Sedan filmen förevisats har åklagaren efter kompletterande förhör med Lina lagt ner åtalet och målet avskrivits i den delen. Händelsen och innehållet på filmen är ändå aktuellt i målet eftersom materialet åberopats som bevisning av försvaret för att visa att Tony Meijer på ett korrekt sätt beskrivit vad som inträffat när han träffat målsägare, vilket skulle få bevisverkan även i förhållande till övriga händelser. II. YRKANDEN M. M. A. Straffansvar Åklagaren har yrkat straffrättsligt ansvar på Tony Meijer för grovt koppleri, koppleri, våldtäkt och grov våldtäkt enligt följande gärningsbeskrivningar. 1. Grovt koppleri Meijer har under tiden maj 2005 till och med år 2008 i bland annat Stockholm främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att målsägarna Emma, Sara och Jenny haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Meijer har vidare under tiden år 2010 till och med 13 januari 2013 i bland annat Stockholm främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att målsägarna Alexandra, Matilda, Emelie, Kajsa, Sara, Mikaela, Tabitha och Maria haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Främjandet har bestått i att Meijer genom råd och dåd planerat, underlättat och möjliggjort för målsägarna att ha tillfälliga sexuella förbindelser med kunder på bland annat följande vis: genom att han kontaktat målsägarna på internetsajter eller per telefon och förmått dem att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning genom att han skapat samt förmått några av målsägarna att skapa mejlkonton för kontakter med sexköpskunder genom att han bestämt och föreslagit priser och vilka sexuella tjänster målsägarna skulle sälja, skapat annonser åt flera av målsägandena och sedan lagt ut annonserna på sexköpssidor på internet

14 14 genom att han instruerat och coachat målsägarna hur de ska agera i sina kontakter med sexköpare för att göra dem nöjda och mer generösa genom att han ordnat boende åt några av målsägarna när de kommit till Stockholm för att sälja sexuella tjänster genom att han bokat och betalt för hotellrum där flera av målsägarna sålt sexuella tjänster genom att han tillhandahållit SIM-kort avsett för bl.a. kontakter med sexköpare genom att han bokat och betalt resor till och från Stockholm för flera av målsägarna när de rest hit för att sälja sexuella tjänster genom att han träffat överenskommelser med köpare om sådana förbindelser genom att han förmedlat direktkontakt mellan män som velat köpa sexuella förbindelser och målsägarna samt även genom att han transporterat några av målsägarna till/från sexköpare. Det otillbörliga ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Meijer tagit emot och tillägnat sig ersättning för utförda sexuella tjänster. Brotten är grova med hänsyn till omfattningen och eftersom Meijer systematiskt kontaktat målsägarna och samtidigt dolt sin identitet genom att använda sig av ett stort antal manliga och kvinnliga alias i avsikt att förmå dem att sälja sexuella tjänster och då hänsynslöst utnyttjat deras, i många fall, utsatta situation särskilt avseende deras psykiska/fysiska hälsa och ekonomi. Särskilt hänsynslöst är vidare att de tillfälliga sexuella förbindelserna i vissa fall avsett sexuella övergrepp samt sex med flera köpare samtidigt s.k. gangbangs. Därutöver har det hänsynslösa utnyttjandet bestått i att Meijer, på olika sätt förmått flera av målsägarna att ha sexuellt umgänge med honom och andra för att testas för framtida sexköp samt som betalning för att han förmedlat kunder till dem. Vid flera av testtillfällena har målsägarna dessutom utsatts för sexuellt kränkande och förnedrande handlingar som t.ex. att han urinerat på dem. 2. Koppleri (Elisa) Meijer har under tiden sommaren 2002 till och med hösten 2003 i bland annat Stockholm främjat och otillbörligen ekonomiskt utnyttjat att målsägaren Elisa haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Främjandet har bestått i att Meijer genom råd och dåd planerat och möjliggjort för Elisa att ha tillfälliga sexuella förbindelser med kunder på bland annat följande vis: genom att han har kontaktat Elisa och sedan förmått henne att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, genom att han bestämt priser och vilka sexuella tjänster Elisa skulle sälja, genom att han bokat och betalt för hotellrum där Elisa sålt sexuella tjänster genom att han träffat överenskommelser med köpare om sådana förbindelser samt även

15 15 genom att han förmedlat direktkontakt mellan män som velat köpa sexuella förbindelser och Elisa Det otillbörliga ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Meijer tagit emot och tillägnat sig ersättning för utförda sexuella tjänster. 3. Våldtäkt (Elisa) Meijer har vid ett tillfälle under sommaren/hösten 2002 på Pensionat Oden på Odengatan 38 i Stockholm, i samband med att han utgett sig för att vara fotograf, tvingat målsägaren Elisa, då sjutton år gammal, till samlag och annat sexuellt umgänge jämförligt med samlag. Betvingandet har skett genom att han har tagit tag i och vridit runt henne på mage, bundit fast hennes armar och ben, satt på henne en munkavel och penetrerat henne vaginalt och analt med sitt könsorgan samt olika dildos. Han har även piskat henne över kroppen med en piska. 4. Våldtäkt (Elisa) Meijer har vid ett tillfälle under hösten 2002 i en lägenhet på Erik Dahlbergsgatan 18 i Stockholm tvingat målsägaren Elisa, då sjutton år gammal, till samlag samt annat sexuellt umgänge jämförliga med samlag efter att han bundit fast hennes händer, ben och bröst samt satt på henne en munkavel. Han har penetrerat henne vaginalt med sin penis och samtidigt penetrerat henne analt med en s.k. buttplug. Därefter har han hållit fast hennes huvud och penetrerat henne oralt genom att trycka in sin penis i hennes mun samtidigt som buttplugen varit kvar i hennes anal. Han har även piskat och urinerat på hennes kropp. Elisa hade vid tillfället en ögonbindel och Meijer var maskerad med en rånarluva vilket förstärkt hennes utsatta situation. 5. Grov våldtäkt (Elisa) Meijer har vid ett tillfälle under hösten/vintern 2002/2003 i en lägenhet på Erik Dahlbergsgatan 18 i Stockholm tagit med två okända maskerade män och tvingat målsägaren Elisa, då sjutton år gammal, att ha samlag och annat sexuellt umgänge jämförligt med samlag med alla tre som betalning till honom för att han ordnat sexköpskunder till henne. Betvingandet har skett genom att Meijer bundit för hennes ögon med en ögonbindel, satt på henne en munkavel, bundit ihop hennes ben och armar och lagt henne på golvet. Därefter har alla tre tillsammans och i samförstånd penetrerat henne med sina könsorgan, fingrar och dildos både vaginalt och analt. Meijer har även piskat henne samt med våld penetrerat henne oralt genom att hålla fast hennes huvud och trycka in sin penis i hennes mun. Sedan har han urinerat på henne och lämnat henne ihopbunden på golvet i lägenheten. Brottet är grovt då Meijer och de två okända männen visat särskild hänsynslöshet och råhet under övergreppet. 6. Våldtäkt (Lina) Åklagaren har återkallat åtalet avseende våldtäkt mot Lina och målet har skrivits av i denna del.

16 16 7. Våldtäkt (Christine) Meijer har den 16 april 2007 i sin bostad på Järnvägsgatan 92 i Sundbyberg i samband med att han utgett sig för att vara fotograf och då målsäganden (Christine) utfört posering framför kameran utnyttjat att målsäganden varit naken, försedd med ögonbindel och fastbunden till händer och fötter eller i vart fall uppfattat att hon varit fastbunden på detta sätt, och därmed befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, för att med henne företa sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att stoppa in sitt finger i hennes slida och därefter genomföra ett samlag. Meijers beteende har sammantaget i denna situation för målsäganden framstått som trängande fara och har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person som har förstärkts ytterligare genom att Meijer håller i målsägandens huvud och med våld trycker in sin penis i hennes mun när målsäganden inte längre har varit fastbunden. 8. Våldtäkt (Alexandra) Meijer har den 5 november 2011 i ett hotellrum på Rygefjord Hotel & Hostel på Söder Mälarstrand i Stockholm, i samband med att han själv utgett sig för att vara en sexköpskund med alias Kinky, utnyttjat att Alexandra befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd när hon motsatt sig anal penetration. Han har betvingat henne till sexuella handlingar jämförliga med samlag då han penetrerat hennes anal med en dildo efter att han spänt fast hennes händer i handklovar samt bundit fast hennes fötter, eller i vart fall har hon uppfattat att hon varit fastbunden på detta sätt, och därmed befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Han har vidare efter han bundit loss hennes ben, vridit om hennes kropp samt tagit tag om hennes huvud och med våld och sin kroppstyngd tryckt in sin penis långt ner i hennes mun/hals och genomfört ett oralt samlag samt tvingat henne att slicka hans anal. Han har även piskat henne över brösten med en piska/läderband samt ytterligare en gång tryckt ner sin penis i hennes hals. Övergreppet som kränkt hennes sexuella integritet avslutades med att han urinerade över hennes kropp och ansikte. Alexandra hade vid tillfället en ögonbindel och Meijer var maskerad med en rånarluva vilket förstärkt hennes utsatta situation och hjälplösa tillstånd. B. Särskilt yrkande Åklagaren har särskilt yrkat att i beslag tagna tolv mobiltelefoner med SIM-kort (BG1154 p. 1-10, BG9389 p. 1 och BG4498 p. 3), en ryggsäck (BG1154 p. 17), en kamera (BG1154 p. 18), en dator (BG1154 p. 19) en luva (BG1154 p. 20), en ryggsäck med innehåll: en sexleksak, ett ansiktsskydd, en dildo, ett glidmedel, nio stycken klädnypor, ett rep, en kondom, en mössa, en ögonmask och ett värmeljus (BG1138 p.11-21) ska förverkas jämlikt 36 kap 2 1 st. brottsbalken.

17 17 att i beslag tagen en rånarluva och en ögonbindel ska förverkas jämlikt 36 kap. 2 1 st. brottsbalken (BG31496 p. 1-2). att i beslag taget USB-minne (BG ) och simkortsram (BG4498 p. 4) ska bestå tills domen har vunnit laga kraft i ansvarsdelen samt att tingsrättens förordnande om kvarstad på sammanlagt kr av Tony Meijers egendom i beslut från den 17 december 2013 ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter laga kraft vunnen dom. C. Skadestånd Målsägarna har biträtt åtalet och har yrkat skadestånd av Tony Meijer grundat på hans brottsliga handlande enligt följande. Alexandra: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen under åtalspunkten 1 och kr kränkningsersättning under åtalspunkten 8 samt kr ersättning för sveda och värk och psykiskt lidande enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Matilda, Jenny, och Tabitha yrkar var och en: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen under åtalspunkten 1 och kr ersättning för sveda och värk och psykiskt lidande enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Elisa: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 31 december 2003 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen under åtalspunkten 2, kr kränkningsersättning under åtalspunkten 3, kr kränkningsersättning under åtalspunkten 4 och kr kränkningsersättning under åtalspunkten 5. Vidare avser kr ersättning för sveda och värk under åtalspunkterna 3-5 enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen.

18 18 Sara: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Kajsa: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 12 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Christine: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 april 2007 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Mikaela, Emelie och Emma yrkar var och en: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från dag för delgivning av stämning tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Maria: kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 26 oktober 2012 tills betalning sker. Av beloppet avser kr kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen och kr ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 1 skadeståndslagen. Skadeståndsyrkandena grundas på Tony Meijers brottsliga handlande mot henne.

19 19 D. Inställning 1. Straffansvar Tony Meijer har förnekat gärningarna. 2. Särskilt yrkande Tony Meijer har medgett det s.k. bevisbeslaget men bestritt yrkandena om förverkande och kvarstad. 3. Skadestånd Tony Meijer har bestritt skadeståndsyrkandena och inte vitsordat några belopp som skäliga i och för sig. Ränteberäkningen har dock vitsordats som skälig. III. UTREDNING A. Åklagarens bevisning 1. Åtalspunkt 1 (i) Muntlig Förhör har hållits med målsägarna Emma, Alexandra, Matilda, Sara, Kajsa, Jenny, Emelie, Tabitha, Mikaela och Maria. Vidare har förhör hållits med Tony Meijer. Vittnesförhör har hållits med arbetskamraten Göran Tjernberg på STV, Bo Liang, Anders Stark och Håkan Bergenheim, Jennys styvmor, Emelies f.d. pojkväns mamma, Emelies pojkvän, Emmas mamma, referenstjejen Lena och Ulrika Höhling samt poliserna Anna Josefsson och Anders Nilshagen. (ii) Skriftlig a. Allmän Beslagsprotokoll från 2003, 2007, 2008, 2012 och 2013 samt foton på vissa av beslagen från 2012 och PM angående telefontömningar av de mobiltelefoner som tagits i beslag av Meijer och när de togs i beslag. Sammanställning över hur Meijer sparat sina olika mobiltelefonnummer i de mobiltelefoner som tagits i beslag. Analysrapport över de mobiltelefoner som tagits i beslag av Meijer när han greps den 13 januari 2013.

20 20 PM om arbetsmetoden för IP-spårningar. IP-spårning avseende och Undersökningsprotokoll av vilka hotmailkonton Meijer varit inloggad på i sin Mac-dator. IP-spårning av Amiras e-postadress samt pm angående ip-spårningen av hennes konto på modellbilder och meddelanden som skickats under tiden 11 december januari Undersökning av Meijers USB-minne. PM angående vilka skärmdumpar som påträffats i Meijers Mac-dator. Sammanställning vilka av Meijers MSN-kontakter d.v.s. alias/referenstjejer som varit inloggade på MSN Messenger i hans datorer och som chattat med Jenny och Sara samt i vilka av hans MSN Messenger kontaktlistor som de finns inlagda. Chattlogg mellan Meijers alias/referenstjej Johan och Lena samt en tredje okänd person hämtad från undersökningen av hans datorer. Chattlogg från MSN Messenger hämtad från undersökningen av en av hans datorer mellan Meijer med alias Johan och en okänd person. Sexköpsannonser och PM angående registrering av ett konto på Aimoo/Rosa Sidan. Ordlista över olika sexuella termer/tjänster. Sammanställning över hur Amiras telefonnummer är sparade i Meijers mobiltelefoner. Sms från telefontömning av Meijers mobiltelefon (BG1154 p. 7) den 29 maj 2012 och chattloggar från telefontömning av Meijers Iphone (BG1154 p. 9) mellan Meijer och Amira den 2 maj oktober Profil på modellbilder.se. IP-spårning av Amiras e-postadress samt pm angående ip-spårning av hennes konto på modellbilder och meddelanden som skickats under tiden 11 december januari Uppgifter om hotellbokning på Rygefjord Hotel &Hotel den 8-9 maj PM angående hotellbokning som kan kopplas till sexköpsannons från Rosa sidorna den 7 maj PM och bilder från Blue Vision. b. Enskild Emma Tidslinje utifrån uppgifter som lämnats i förhör med målsäganden och ITforensiska utredningar. Sammanställning av Meijers MSN-kontakter som varit inloggade på MSN Messenger i hans datorer som chattat med Emma och i vilka av hans MSN Messenger kontaktlistor som hon finns inlagd m.m.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Helsingborg

2014-04-17 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2013-11-04 meddelad i Sollentuna

2013-11-04 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Andreas Nyberg Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Caroline Adam Caglayan Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Stockholms tingsrätt 4:42 Box 8307 104 20 STOCKHOLM TR mål: B 6107-13 Handl.: OVR 1 ALB 2 JB 3 PMLE 4 ME Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 70296 107 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A 010-562 50

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-09-27 Göteborg

DOM 2013-09-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 45 DOM 2013-09-27 Göteborg Mål nr B 3664-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 5 juli 2013 i mål nr B 1742-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott Grovt sexuellt övergrepp mot barn GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1742-13 2013-07-05 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Per-Erik Rinsell Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping 1 meddelad i Jönköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad ALHAKAM Khalifa Dhiydan, 19900802-3013 Frihetsberövande: Häktad Ekhagsringen 32 Lgh 1003 554 56 Jönköping Medborgare i Irak Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2010-11-24 Stockholm

DOM 2010-11-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0810 2010-11-24 Stockholm Mål nr B 6956-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 30 juli 2010 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer