meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-01-28 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad EVA Hanna Margareta Krönlein, Oskarsvägen Lidingö Offentlig försvarare: Advokat Fredrik Boström Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan tr Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Advokat Fredrik Boström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 Mål nr meddelad i Stockholm 2 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad MATS Franz Johnas Krönlein, Oskarsvägen Lidingö Offentlig försvarare: Advokat Christina Bergenstein Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Grovt svindleri Lagrum 9 kap 9 1 st och 3 st brottsbalken 2. Grovt insiderbrott 2 1 st 1 p, 2 st och 3 st lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Påföljd m.m. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st 5 p Brb Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott, åtalspunkt 3. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

3 3 Näringsförbud Mats Krönlein meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av fem år, som - med hänsyn till avvecklingstid enligt 18 samma lag - räknas från det att tre månader förflutit från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller från denna tidpunkt utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Förverkande och beslag Beslaget av handlingar, kvitto, pärmar, mapp, anteckningsblock, biljettkvitto och resplusbiljetter ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Ekobrottsmyndigheten; beslagsliggare BG653 p. 3-12, beslagsliggare BG654 p. 2, beslagsliggare BG677 p. 1-4 och beslagsliggare BG789 p. 1-3). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Christina Bergenstein tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Advokat Ragnar von Beetzen, som tidigare varit offentlig försvarare för Mats Krönlein, tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 50 kr utlägg och 763 kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

4 Mål nr meddelad i Stockholm 4 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad DEJAN Kristian Shabacker, Pilfinksgatan Helsingborg Offentlig försvarare: Advokat Jonas Nilsson Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan Göteborg SLUT Begångna brott 1. Grovt svindleri Lagrum 9 kap 9 1 st och 3 st brottsbalken 2. Grovt insiderbrott 2 1 st 1 p, 2 st och 3 st lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Påföljd m.m. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st 5 p Brb Näringsförbud Dejan Shabacker meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av fem år, som - med hänsyn till avvecklingstid enligt 18 samma lag - räknas från det att tre månader förflutit från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller från denna tidpunkt utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

5 5 Betalningsskyldighet till staten 1. Dejan Shabacker förpliktas att såsom förverkat utbyte av brott betala kr till staten. 2. Tidigare beslutad kvarstad (130913, och ) om totalt kr på så mycket av Dejan Shabackers egendom att ett belopp om kr kan förväntas bli täckt vid utmätning ska bestå till dess Kronofogdemyndigheten har verkställt beslutet om förverkande, dock längst en månad efter det att domen vunnit laga kraft mot honom. Förverkande och beslag Beslaget av digital information som kopierats från en bärbar dator ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Ekobrottsmyndigheten; beslagsliggare BG667 p. 1). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Jonas Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

6 Mål nr meddelad i Stockholm 6 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad STELIOS Stergios Zikontalas, Åvägen 62 C Åhus Offentlig försvarare: Advokat Jonas Carlsson Advokaten Jonas Carlsson AB Hamngatan Malmö SLUT Begångna brott Grovt svindleri Lagrum 9 kap 9 1 st och 3 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st 5 p BrB Näringsförbud Stelios Zikontalas meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av tre år, som - med hänsyn till avvecklingstid enligt 18 samma lag - räknas från det att tre månader förflutit från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller från denna tidpunkt utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Förverkande och beslag Beslaget av handlingar, bankdosor och digital information kopierad från en stationär och en bärbar dator ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Ekobrottsmyndigheten; beslagsliggare BG666 p. 2-6). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

7 7 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Jonas Carlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

8 8

9 9 SAMMANFATTNING Genom denna dom döms Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas för grovt svindleri. Mats Krönlein och Dejan Shabacker döms även för grovt insiderbrott. Åtalet mot Mats Krönlein för grovt bokföringsbrott lämnas utan bifall. Eva Krönlein, som åtalats för grovt bokföringsbrott, frikänns helt. Tingsrätten bestämmer påföljderna för Mats Krönlein och Dejan Shabacker till fängelse två år samt för Stelios Zikontalas till fängelse ett år. Tingsrätten finner att Mats Krönlein och Dejan Shabacker under perioden den 1 mars 2013 t.o.m. den 30 juli 2013 har vidtagit de åtgärder som preciserats i den justerade stämningsansökan och som åklagaren menar utgjort en brottsplan för svindleribrottet. Exempelvis har överföringar av pengar och aktier skett till Dejan Shabacker, en överenskommelse träffats om att låta Dejan Shabacker avyttra ett visst antal aktier i bolaget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB och vissa vilseledande uppgifter lämnats till Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s styrelse och aktieägare samt företrädare för marknadsplatsen AktieTorget. Tingsrätten finner också att Mats Krönlein och Dejan Shabacker, som en del av brottsplanen, i ett pressmeddelande den 22 juli 2013 har lämnat vilseledande uppgifter om ett samarbete med en kroatisk livsmedelskedja och en ledande aktör i dryckesbranschen, vilket i sig även utgjort ett fullbordat brott. Tingsrätten konstaterar att de enskilda momenten var för sig inte skulle behöva innebära att det funnits en brottslig avsikt men att dessa, sedda i ett sammanhang, måste anses visa att det funnits en överenskommelse mellan Mats Krönlein och Dejan Shabacker att begå svindleribrott. Tingsrätten delar åklagarens uppfattning att den brottsplan som funnits mellan Mats Krönlein och Dejan Shabacker fullbordats den 30 juli 2013 genom publiceringen av ytterligare ett pressmeddelande på AktieTorget. Tingsrätten gör bedömningen att de

10 10 uppgifter som lämnats, bl. a om att ett kroatiskt industribolag förberedde ett bud på Cefour Wine & Beverage Partihandel AB och angiven budnivå, varit vilseledande och haft till avsikt att påverka priset på bolagets aktier. Det är klarlagt att kursen på aktierna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB stigit med 52,4 procent till följd av uppgifterna i pressmeddelandet. Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Mats Krönlein och Dejan Shabacker ska dömas för svindleribrott. Stelios Zikontalas bedöms ha handlat på sådant sätt och i sådan omfattning att han ska anses som gärningsman, även om han medverkat i mindre mån än Mats Krönlein och Dejan Shabacker. Således döms också Stelios Zikontalas för svindleribrott. Tingsrätten anser att svindleribrottet är grovt då uppgifterna fått stor spridning och haft en betydande påverkan på aktiepriset. Vidare finner tingsrätten det utrett att Mats Krönlein och Dejan Shabacker har gjort sig skyldiga till insiderbrott. Insiderbrottet har bestått i att de, gemensamt och i samförstånd, efter att ha haft vetskap om sin egen brottsliga verksamhet i form av grovt svindleri, genom handel på AktieTorget mellan den 10 juli 2013 och den 30 juli 2013 köpt och sålt aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB. Tingsrätten finner att de, genom handeln, gjort en vinst på kr. Brottet är grovt med hänsyn till affärens omfattning. Tingsrätten anser att åklagaren inte styrkt att Mats Krönlein och Eva Krönlein har gjort sig skyldiga till bokföringsbrott. Enligt tingsrättens bedömning har åklagaren inte visat att vissa av de transaktioner han angett varit affärshändelser inte utgjort lån och byten beträffande vilka det inte förelegat bokföringsskyldighet. I fråga om en affärshändelse anser tingsrätten att åklagaren inte förmått visa att bokföringsskyldighet inträtt inom den tid som omfattas av åtalet och inte heller att Mats Krönlein och Eva Krönlein underlåtit att bevara räkenskapsinformation. Tingsrätten

11 11 konstaterar emellertid att en aktieförsäljning felaktigt inte bokförts. Då det inte visats att detta fel inneburit att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kunnat i huvudsak bedömas anser tingsrätten att åklagaren inte heller i denna del styrkt att Mats Krönlein och Eva Krönlein har gjort sig skyldiga till brott. Det finns en presumtion för att bestämma påföljden för den brottslighet till vilken Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas befunnits skyldiga till fängelse. Tingsrätten anser att det inte finns skäl att frångå denna presumtion. Tingsrättens majoritet finner att utbytet av svindleribrottet uppgår till kr och att förverkande av detta belopp ska ske hos Dejan Shabacker. Beloppet ska tillfalla staten. Tidigare meddelad kvarstad ska bestå. Yrkandet om företagsbot som riktats mot företaget Krönlein-Andersson & Co AB lämnas utan bifall då åtalet i fråga om grovt bokföringsbrott ogillas. Tidigare meddelad kvarstad hävs. Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas meddelas näringsförbud även tillfälligt eftersom de grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och då ett näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt. Tiden för Mats Krönleins och Dejan Shabackers näringsförbud bestäms till fem år. Stelios Zikontalas näringsförbud ska gälla under tre år. Näringsförbuden ska träda i kraft sedan tre månader förflutit sedan tingsrättens dom. Tingsrätten är inte enig i sitt avgörande. Rättens ordförande är skiljaktig i frågan om förverkande och kvarstad.

12 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVT SVINDLERI OCH GROVT INSIDERBROTT (Åtalspunkterna 1 och 2) 15 BAKGRUND YRKANDEN M.M Gärningspåståenden Mats Krönleins inställning Dejan Shabackers inställning Stelios Zikontalas inställning Frihetsberövanden PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN Åklagaren Mats Krönlein Dejan Shabacker Stelios Zikontalas UTREDNINGEN Skriftlig bevisning Muntlig bevisning TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Rättsliga utgångspunkter Svindleri Insiderbrott Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker gjort sig skyldiga till svindleribrott? Åtgärder som åklagaren menar utgör en brottsplan ) Överföring av fem miljoner kr ) Avyttring av 50 miljoner av Krönlein-Anderssons aktier ) Överföring av 60 miljoner aktier till Dejan Shabacker ) Förvärv av aktier i Cefour ) Pressmeddelandet den 22 juli ) Lämnande av uppgifter till Cefours styrelse och huvudaktieägare ) Lämnande av uppgifter till företrädare för AktieTorget Fullbordan av den påstådda brottsplanen Pressmeddelandet den 30 juli

13 13 Avslutande slutsatser Har Stelios Zikontalas gjort sig skyldig till svindleribrott? Har de vilseledande uppgifterna fått stor spridning och haft en betydande påverkan på aktiepriset? Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker gjort sig skyldiga till insiderbrott?. 63 Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker haft vetskap om egen brottslig verksamhet? Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker gemensamt och i samförstånd förvärvat och avyttrat aktier? GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Åtalspunkterna 3 och 4) BAKGRUND YRKANDEN M.M Gärningspåståenden Mats Krönleins inställning Eva Krönleins inställning UTREDNINGEN Skriftlig bevisning Muntlig bevisning TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Rättsliga utgångspunkter Har Mats Krönlein och Eva Krönlein gjort sig skyldiga till bokföringsbrott?. 70 PÅFÖLJDER MATS KRÖNLEIN DEJAN SHABACKER STELIOS ZIKONTALAS SÄRSKILDA YRKANDEN FÖRVERKANDE OCH KVARSTAD (riktat mot Dejan Shabacker) Åklagarens yrkanden Inställning Tingsrättens bedömning FÖRETAGSBOT OCH KVARSTAD (riktat mot Krönlein-Andersson) Åklagarens yrkanden Inställning Tingsrättens bedömning... 80

14 14 NÄRINGSFÖRBUD Åklagarens yrkanden Inställningar Tingsrättens bedömning BESLAG Åklagarens yrkanden Mats Krönleins inställning Dejan Shabackers inställning Stelios Zikontalas inställning Tingsrättens bedömning BROTTSOFFERFOND RÄTTEGÅNGSKOSTNADER HUR MAN ÖVERKLAGAR SKILJAKTIG MENING... 89

15 15 GROVT SVINDLERI OCH GROVT INSIDERBROTT (Åtalspunkterna 1 och 2) BAKGRUND De åtalade i dessa delar är Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas. Mats Krönlein är styrelseordförande i bolaget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Cefour) vars affärsidé anges vara att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade och drickfärdiga engångsförpackningar av plast, s.k. Easy Wine Glass. Cefour, med cirka 443 miljoner aktier, är noterat på den auktoriserade marknadsplatsen AktieTorget. Mats Krönlein äger bolaget Krönlein-Andersson & Co AB (Krönlein-Andersson) vilket i sin tur innehar nio procent av aktierna i Cefour. Mats Krönlein och hans hustru Eva Krönlein är styrelseledamöter i Krönlein-Andersson. Dejan Shabacker är verkställande direktör i bolaget Stocktic Systems AB (Stocktic) och innehade den 30 juni 2013 som största aktieägare drygt 14 procent av aktierna i Cefour. Stocktic har en verksamhet som omfattar produktion och försäljning av automatiserade aktieanalyser samt förvaltning av bl.a. värdepapper. Dejan Shabacker är även styrelseledamot i bolaget Shabacker Investment Group AB (SIG), som har som verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Stelios Zikontalas, barndomsvän till Dejan Shabacker, är styrelseledamot i Stocktic och arbetar sedan år 2010 med bolagets administration. Han har även utfört arbete i Cefour i vilket bolag han också är aktieägare. Den 19 juni 2013 fördes 60 miljoner av Krönlein-Anderssons Cefour- aktier över till Dejan Shabackers depå i Svenska Handelsbanken (Handelsbanken). Under en period mellan den 10 juli 2013 och den 26 juli 2013 köpte Dejan Shabacker vidare stora poster aktier i Cefour, totalt stycken, uppdelade på två till fem köporder vid fem olika tillfällen och i ett prisintervall om öre.

16 16 Den 22 juli 2013 publicerades ett pressmeddelande i vilket Cefour informerade bl.a. om att ett letter of intent skrivits med en kroatisk livsmedelskedja samt att det tecknats en avsiktsförklaring med en ledande aktör i dryckesbranschen. Den 29 juli 2013 börsstoppades handeln med Cefour-aktierna av AktieTorget. Påföljande dag, den 30 juli 2013, lämnade Cefour i ett pressmeddelande information av innebörd att ett kroatiskt industribolag förberedde ett bud på Cefour, att budet enligt förda diskussioner skulle ligga i nivån öre med en motsvarande bolagsvärdering om miljoner kr och att budnivån förankrats hos de två huvudaktieägarna i Cefour, nämligen Krönlein-Andersson och Capillum Holding AB (Capillum). Vidare angavs att formellt due diligence-arbete var planerat till första veckan i augusti. Både detta pressmeddelande samt pressmeddelandet av den 22 juli 2013 anger Mats Krönlein, såsom styrelseordförande, som kontaktperson. Den 30 juli 2013 upphävdes handelsstoppet. Den aktuella dagen sålde Dejan Shabacker via Handelsbanken sammanlagt stycken Cefour-aktier i intervallet öre. Därefter fortsatte Dejan Shabacker försäljningen av Cefouraktier. Mellan den 31 juli 2013 och den 26 augusti 2013 genomfördes försäljningar av aktier i intervallet öre. YRKANDEN M.M. Gärningspåståenden Åklagaren har yrkat att Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas ska dömas för grovt svindleri alternativt för Stelios Zikontalas medhjälp till grovt svindleri, samt att Mats Krönlein och Dejan Shabacker ska dömas för grovt insiderbrott, enligt följande justerade gärningsbeskrivningar.

17 17 1. Grovt svindleri (Krönlein, Shabacker och Zikontalas) alternativt medhjälp till grovt svindleri (Zikontalas) Mats Krönlein och Dejan Shabacker har på grund av sina ställningar i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB ägt särskild kännedom om bolaget. De har gemensamt och i samförstånd med Stelios Zikontalas under tiden t.o.m planerat och genomfört en brottsplan avseende grovt svindleri genom att: 1) föra över kr från Mats Krönlein och Krönlein-Andersson & Co AB till Dejan Shabacker (130318, och ), 2) ingå en överenskommelse om att låta Shabacker avyttra 50 miljoner av Krönlein-Andersson & Co AB:s aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (130531), 3) föra över 60 miljoner av Krönlein-Andersson & Co AB:s aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB till Shabacker (130619), 4) låta Shabacker förvärva aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB ( t.o.m ), 5) för att påverka priset på aktierna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB offentliggöra ett pressmeddelande med vilseledande uppgifter om att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB skrivit ett letter of intent med en kroatisk livsmedelskedja som avsett försäljning av Easy Wine Glass i deras ca butiker samtidigt som en ledande aktör i dryckesbranschen, med en dominerande roll på eventmarknaden i Kroatien och Serbien-Montenegro, också tecknat en avsiktsförklaring med Cefour och att Cefours partnerföretag accepterat en affärsmodell som bygger på vinstdelning (130722), 6) lämna vilseledande uppgifter till Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s styrelse och huvudaktieägare om att ett bud på bolaget börjar närma sig från en större aktör från Kroatien, att det förbereds ett bud på hela verksamheten och att en hel helg gått åt till att räkna fram ett fair pris men att det troligtvis inte kommer att landa under 45 öre/aktie som ger en bolagsvärdering om ca 200 miljoner kr (130728), och 7) lämna vilseledande uppgifter till företrädare för AktieTorget om att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB fått ett väldigt konkret

18 18 bud på hela bolaget för värderingen öre per aktie och att det funnits en rädsla för en läcka (130729). Brottsplanen har fullbordats genom att Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas, för att påverka priset på Cefour Wine and Beverage Partihandel AB:s aktier, på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm i ett pressmeddelande offentliggjort vilseledande uppgifter bestående av bland annat att ett kroatiskt industribolag förberedde ett bud på bolaget och att man diskuterat en budnivå på öre motsvarande en bolagsvärdering på cirka miljoner kr. Till följd av pressmeddelandet har kursen på bolagets aktier stigit med 52,4 %. Krönlein och Shabacker har alternativt gemensamt och i samförstånd på AktieTorget i Stockholm uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort, eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spritt vilseledande uppgifter, på sätt som angetts i tredje stycket, ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medfört skada. Zikontalas har alternativt under tiden t.o.m främjat grovt svindleri med råd och dåd. Främjandet har bland annat bestått i att han tagit fram en överenskommelse om avyttring av aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB. Till följd av svindleriet har Krönlein, Shabacker och Zikontalas genom handel med aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB gjort en vinst på kr. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att de vilseledande uppgifterna fått stor spridning och att uppgifterna haft en mycket betydande påverkan på aktiepriset. Lagrum 9 kap. 9 och 23 kap. 4 brottsbalken

19 19 2. Grovt insiderbrott Mats Krönlein och Dejan Shabacker har i början av juli 2013 haft insiderinformation som bestått i vetskap om egen brottslig verksamhet i form av det grova svindleriet som beskrivits i åtalspunkt 1. Krönlein och Shabacker har alternativt, i början av juli 2013, fått insiderinformation som bestått i vetskap om ett eventuellt uppköp av Cefour Wine & Beverage Partihandel AB. De har efter att ha haft eller fått insiderinformation för egen räkning gemensamt och i samförstånd, genom handel på AktieTorget i Stockholm, under tiden t.o.m förvärvat och avyttrat aktier i det bolag som informationen rört. De har under aktuell tid vid 152 tillfällen förvärvat aktier för sammanlagt kr i intervallet öre och vid 142 tillfällen avyttrat aktier i intervallet öre för sammanlagt kr. Krönlein har alternativt haft eller fått insiderinformation i början av juli 2013, och med råd eller på annat sätt föranlett Shabacker att på AktieTorget i Stockholm under tiden t.o.m förvärva och avyttra aktier som informationen rört på sätt som angetts i andra stycket. Genom att handla på sätt som angetts i andra stycket har Krönlein tillsammans med Shabacker gjort en vinst på kr. Brottet är grovt med hänsyn till affärens omfattning. Lagrum 2 lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

20 20 Mats Krönleins inställning Mats Krönlein har förnekat såväl grovt svindleri som grovt insiderbrott och har gjort gällande dels att han inte agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, dels att han inte handlat gemensamt och i samförstånd med någon annan. Dejan Shabackers inställning Även Dejan Shabacker har förnekat gärningarna. Han har, i fråga om åklagarens påstående om grovt svindleri, angett att han inte själv eller tillsammans med någon annan lämnat vilseledande uppgifter samt att de uppgifter som finns i pressmeddelandet av den 30 juli 2013 är korrekta. Han har vidare bestritt att han, själv eller med annan, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vilseledande spritt oriktiga uppgifter. Dejan Shabacker har i denna del bestritt att han, som inte haft någon särskild ställning i Cefour, ägt särskild kännedom om bolaget. I fråga om påståendet om grovt insiderbrott har Dejan Shabacker gjort gällande att uppgiften om ett kroatiskt förvärvsintresse inte utgjort insiderinformation förrän i slutet av juli månad 2013 och således först efter att han under tiden den 10 juli 2013 till den 26 juli 2013 förvärvat aktier i Cefour. Han har vidare angett att han förvärvat Cefour-aktier på grundval av egen information och egna bedömningar och att förvärvet inte grundats på någon insiderinformation. I denna del har Dejan Shabacker betonat att han påbörjade aktieförvärven innan han åkte till Kroatien för att träffa intressenter. Stelios Zikontalas inställning Stelios Zikontalas har förnekat att han gjort sig skyldig till såväl grovt svindleri som medhjälp till grovt svindleri.

21 21 Frihetsberövanden Ett anhållningsbeslut riktat mot Mats Krönlein verkställdes den 10 september Anhållningsbeslutet mot Dejan Shabacker verkställdes den 11 september Både Mats Krönlein och Dejan Shabacker häktades den 13 september Häktningsbesluten mot båda hävdes den 11 december PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN Åklagaren och de tilltalade har i huvudsak utvecklat sin talan enligt följande. Åklagaren Cefour har under åren uppvisat ett negativt resultat och omsättningen under åren 2010, 2011 och 2012 understeg fem miljoner kr. För år 2012 uppvisade Cefour ungefär 25 miljoner kr i tillgångar med ett substansvärde om knappt 15 miljoner kr. En flerårsjämförelse i bolagets årsredovisning utvisar att bolagets förluster ökat i takt med en stigande omsättning. I 2012 års årsredovisning angavs att det kunde förväntas en väsentligt ökad försäljning under år 2013 baserat dels på den etablering och utveckling som skett under de senaste två åren, dels på en förväntad etablering på nya marknader. Ett fortsatt behov av kapitalanskaffning angavs dock föreligga. Cefours delårsrapport för månaderna januari juni 2013 utvisar för andra kvartalet en nettoomsättning om kr och ett negativt resultat om kr och för hela sexmånadersperioden en nettoomsättning om kr med ett negativt resultat uppgående till kr. Under år 2013 har genomförts tre nyemissioner; den 8 februari om kr, den 27 mars om kr och den 10 juli om kr. Den 31 december 2012 uppgick antalet aktier i Cefour till stycken, det egna kapitalet till kr, substansvärdet till fem öre per aktie med en

22 22 stängningskurs den 31 december 2012 om fem öre och den 27 mars 2013 om 17 öre. Antalet aktier hade den 31 mars 2013 ökat till stycken. Substansvärdet per aktie vid den tidpunkten var tre öre. Den 28 mars 2013 var stängningskursen 17 öre och den 23 maj 2013 tolv öre. Den 30 juni 2013 var antalet aktier och substansvärdet lika stort som vid utgången av det andra kvartalet. Stängningskursen den 28 juni 2013 var tolv öre och slutligen den 23 augusti öre. Stocktic har för åren och fram till år 2012 uppvisat ett negativt resultat. Även i Stocktic har under år 2013 företagits nyemissioner, nämligen den 3 januari och den 29 augusti då en ökning av aktiekapitalet om kr respektive kr registrerats. SIG har enligt uppgift i årsredovisningen för år 2012 inte bedrivit någon verksamhet under verksamhetsåret och under åren 2011 och 2012 finns inte någon omsättning angiven. Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick SIG:s kortfristiga fordringar till kr och kassa- och banktillgodohavandena till kr. Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas har haft en gemensam brottsplan avseende det grova svindleriet. Planen har huvudsakligen varit att låta Dejan Shabacker avyttra 50 miljoner Cefour-aktier, varvid motsvarande mängd aktier skulle överföras till denne. En överföring av 60 miljoner Cefour-aktier ägde emellertid rum. Vidare skulle fem miljoner kr överföras till Dejan Shabacker, som skulle använda dessa medel till att köpa aktier, och därefter invänta en tillräckligt stor kursuppgång. Avsikten har varit att Cefour-aktierna skulle säljas med vinst som bl.a. skulle komma att utgöra ett tillskott till Stocktic. I upplägget har också ingått att sprida kurspåverkande och vilseledande information till marknaden. Efter en kraftig ökning av priset har Dejan Shabacker, i direkt anslutning till pressmeddelandet av den 30 juli 2013, i enlighet med brottsplanen sålt av innehavet av Cefouraktier med en betydande vinst.

23 23 Den 19 mars 2013 började Mats Krönlein föra över pengar till Dejan Shabackers konton, dels ett s.k. Allkonto, dels ett Affärskonto, båda i Handelsbanken. Överföringarna skedde såväl från Mats Krönlein som från Krönlein-Andersson. Överföringarna från Krönlein-Andersson omfattade kr (benämnt Stocktic ), kr ( Lån Dejan ) och kr ( avr Mats K ) och skedde den 18 mars 2013 samt den 4 april Den 8 maj 2013 överförde Mats Krönlein personligen kr ( Köp aktier ) och kr ( Lån Krönlein ). Det nu sagda innebär att ett totalt belopp om fem miljoner kr överfördes till Dejan Shabacker. Den 19 juni 2013 överfördes 60 miljoner Cefour-aktier från Krönlein- Anderssons depå i Carnegie Investmentbank AB (Carnegie) till Dejan Shabackers depå i Handelsbanken, en transaktion som inte bokförts. Under perioden den 10 juli 2013 till den 26 juli 2013 köpte Dejan Shabacker dessutom stycken aktier i Cefour. Enligt två handlingar benämnda Avtal aktielån mellan Krönlein-Andersson och Dejan Shabacker skulle Krönlein-Andersson låna ut 60 miljoner aktier i Cefour till Dejan Shabacker under en femårsperiod. Handlingarna, som båda är undertecknade av Mats Krönlein och Dejan Shabacker och dagtecknade den 3 juni 2013, skiljer sig åt såtillvida att den handling som återfunnits i en papperskorg anger att låntagaren ges rätt att besluta om återlämning eller betalning av aktierna först vid femårsperiodens slut medan den andra handlingen, som Mats Krönlein bar på sig vid gripandet, anger att låntagaren har sådan rätt även tidigare under perioden. Av raderad sms-trafik mellan Mats Krönlein och Stelios Zikontalas framgår att Stelios Zikontalas kände till de överföringar som skett till Dejan Shabacker. Vidare finns en skriftlig överenskommelse, dagtecknad den 14 juni 2013, på vilken förutom Mats Krönleins och Dejan Shabackers namn även Stelios Zikontalas namn förekommer. I överenskommelsen, som förvisso inte undertecknats, anges bl.a. att Mats Krönlein ska avyttra 50 miljoner B-aktier i Cefour och att Dejan Shabacker

DOM 2015-04-29 Stockholm

DOM 2015-04-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 2015-04-29 Stockholm Mål nr B 1465-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 28 januari 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 januari 2013 B 380-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART S B Ombud och offentlig försvarare: Advokat R B SAKEN

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-07-28 NASDAQ STOCKHOLM 2016:9 Nasdaq Stockholm Nordic Mines AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Nordic Mines AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning Konstitutionsutskottet betänkande 1995/96:KU30 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottens-dokument/betankanden/granskning-avstatsradens-tjan_gj01ku30/

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 87- Motala Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 1437-02 KLAGANDE R L Offentlig försvarare och ombud: advokaten CGS MOTPART Riksåklagaren SAKEN Olovligt brukande ÖVERKLAGAT

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1.

Läs mer