meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-01-28 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad EVA Hanna Margareta Krönlein, Oskarsvägen Lidingö Offentlig försvarare: Advokat Fredrik Boström Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan tr Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Advokat Fredrik Boström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 Mål nr meddelad i Stockholm 2 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad MATS Franz Johnas Krönlein, Oskarsvägen Lidingö Offentlig försvarare: Advokat Christina Bergenstein Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Grovt svindleri Lagrum 9 kap 9 1 st och 3 st brottsbalken 2. Grovt insiderbrott 2 1 st 1 p, 2 st och 3 st lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Påföljd m.m. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st 5 p Brb Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott, åtalspunkt 3. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

3 3 Näringsförbud Mats Krönlein meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av fem år, som - med hänsyn till avvecklingstid enligt 18 samma lag - räknas från det att tre månader förflutit från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller från denna tidpunkt utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Förverkande och beslag Beslaget av handlingar, kvitto, pärmar, mapp, anteckningsblock, biljettkvitto och resplusbiljetter ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Ekobrottsmyndigheten; beslagsliggare BG653 p. 3-12, beslagsliggare BG654 p. 2, beslagsliggare BG677 p. 1-4 och beslagsliggare BG789 p. 1-3). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Christina Bergenstein tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Advokat Ragnar von Beetzen, som tidigare varit offentlig försvarare för Mats Krönlein, tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 50 kr utlägg och 763 kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

4 Mål nr meddelad i Stockholm 4 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad DEJAN Kristian Shabacker, Pilfinksgatan Helsingborg Offentlig försvarare: Advokat Jonas Nilsson Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan Göteborg SLUT Begångna brott 1. Grovt svindleri Lagrum 9 kap 9 1 st och 3 st brottsbalken 2. Grovt insiderbrott 2 1 st 1 p, 2 st och 3 st lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Påföljd m.m. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st 5 p Brb Näringsförbud Dejan Shabacker meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av fem år, som - med hänsyn till avvecklingstid enligt 18 samma lag - räknas från det att tre månader förflutit från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller från denna tidpunkt utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

5 5 Betalningsskyldighet till staten 1. Dejan Shabacker förpliktas att såsom förverkat utbyte av brott betala kr till staten. 2. Tidigare beslutad kvarstad (130913, och ) om totalt kr på så mycket av Dejan Shabackers egendom att ett belopp om kr kan förväntas bli täckt vid utmätning ska bestå till dess Kronofogdemyndigheten har verkställt beslutet om förverkande, dock längst en månad efter det att domen vunnit laga kraft mot honom. Förverkande och beslag Beslaget av digital information som kopierats från en bärbar dator ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Ekobrottsmyndigheten; beslagsliggare BG667 p. 1). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Jonas Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

6 Mål nr meddelad i Stockholm 6 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad STELIOS Stergios Zikontalas, Åvägen 62 C Åhus Offentlig försvarare: Advokat Jonas Carlsson Advokaten Jonas Carlsson AB Hamngatan Malmö SLUT Begångna brott Grovt svindleri Lagrum 9 kap 9 1 st och 3 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 1 st 5 p BrB Näringsförbud Stelios Zikontalas meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av tre år, som - med hänsyn till avvecklingstid enligt 18 samma lag - räknas från det att tre månader förflutit från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller från denna tidpunkt utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Förverkande och beslag Beslaget av handlingar, bankdosor och digital information kopierad från en stationär och en bärbar dator ska bestå tills domen vunnit laga kraft (Ekobrottsmyndigheten; beslagsliggare BG666 p. 2-6). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

7 7 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Jonas Carlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

8 8

9 9 SAMMANFATTNING Genom denna dom döms Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas för grovt svindleri. Mats Krönlein och Dejan Shabacker döms även för grovt insiderbrott. Åtalet mot Mats Krönlein för grovt bokföringsbrott lämnas utan bifall. Eva Krönlein, som åtalats för grovt bokföringsbrott, frikänns helt. Tingsrätten bestämmer påföljderna för Mats Krönlein och Dejan Shabacker till fängelse två år samt för Stelios Zikontalas till fängelse ett år. Tingsrätten finner att Mats Krönlein och Dejan Shabacker under perioden den 1 mars 2013 t.o.m. den 30 juli 2013 har vidtagit de åtgärder som preciserats i den justerade stämningsansökan och som åklagaren menar utgjort en brottsplan för svindleribrottet. Exempelvis har överföringar av pengar och aktier skett till Dejan Shabacker, en överenskommelse träffats om att låta Dejan Shabacker avyttra ett visst antal aktier i bolaget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB och vissa vilseledande uppgifter lämnats till Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s styrelse och aktieägare samt företrädare för marknadsplatsen AktieTorget. Tingsrätten finner också att Mats Krönlein och Dejan Shabacker, som en del av brottsplanen, i ett pressmeddelande den 22 juli 2013 har lämnat vilseledande uppgifter om ett samarbete med en kroatisk livsmedelskedja och en ledande aktör i dryckesbranschen, vilket i sig även utgjort ett fullbordat brott. Tingsrätten konstaterar att de enskilda momenten var för sig inte skulle behöva innebära att det funnits en brottslig avsikt men att dessa, sedda i ett sammanhang, måste anses visa att det funnits en överenskommelse mellan Mats Krönlein och Dejan Shabacker att begå svindleribrott. Tingsrätten delar åklagarens uppfattning att den brottsplan som funnits mellan Mats Krönlein och Dejan Shabacker fullbordats den 30 juli 2013 genom publiceringen av ytterligare ett pressmeddelande på AktieTorget. Tingsrätten gör bedömningen att de

10 10 uppgifter som lämnats, bl. a om att ett kroatiskt industribolag förberedde ett bud på Cefour Wine & Beverage Partihandel AB och angiven budnivå, varit vilseledande och haft till avsikt att påverka priset på bolagets aktier. Det är klarlagt att kursen på aktierna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB stigit med 52,4 procent till följd av uppgifterna i pressmeddelandet. Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Mats Krönlein och Dejan Shabacker ska dömas för svindleribrott. Stelios Zikontalas bedöms ha handlat på sådant sätt och i sådan omfattning att han ska anses som gärningsman, även om han medverkat i mindre mån än Mats Krönlein och Dejan Shabacker. Således döms också Stelios Zikontalas för svindleribrott. Tingsrätten anser att svindleribrottet är grovt då uppgifterna fått stor spridning och haft en betydande påverkan på aktiepriset. Vidare finner tingsrätten det utrett att Mats Krönlein och Dejan Shabacker har gjort sig skyldiga till insiderbrott. Insiderbrottet har bestått i att de, gemensamt och i samförstånd, efter att ha haft vetskap om sin egen brottsliga verksamhet i form av grovt svindleri, genom handel på AktieTorget mellan den 10 juli 2013 och den 30 juli 2013 köpt och sålt aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB. Tingsrätten finner att de, genom handeln, gjort en vinst på kr. Brottet är grovt med hänsyn till affärens omfattning. Tingsrätten anser att åklagaren inte styrkt att Mats Krönlein och Eva Krönlein har gjort sig skyldiga till bokföringsbrott. Enligt tingsrättens bedömning har åklagaren inte visat att vissa av de transaktioner han angett varit affärshändelser inte utgjort lån och byten beträffande vilka det inte förelegat bokföringsskyldighet. I fråga om en affärshändelse anser tingsrätten att åklagaren inte förmått visa att bokföringsskyldighet inträtt inom den tid som omfattas av åtalet och inte heller att Mats Krönlein och Eva Krönlein underlåtit att bevara räkenskapsinformation. Tingsrätten

11 11 konstaterar emellertid att en aktieförsäljning felaktigt inte bokförts. Då det inte visats att detta fel inneburit att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kunnat i huvudsak bedömas anser tingsrätten att åklagaren inte heller i denna del styrkt att Mats Krönlein och Eva Krönlein har gjort sig skyldiga till brott. Det finns en presumtion för att bestämma påföljden för den brottslighet till vilken Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas befunnits skyldiga till fängelse. Tingsrätten anser att det inte finns skäl att frångå denna presumtion. Tingsrättens majoritet finner att utbytet av svindleribrottet uppgår till kr och att förverkande av detta belopp ska ske hos Dejan Shabacker. Beloppet ska tillfalla staten. Tidigare meddelad kvarstad ska bestå. Yrkandet om företagsbot som riktats mot företaget Krönlein-Andersson & Co AB lämnas utan bifall då åtalet i fråga om grovt bokföringsbrott ogillas. Tidigare meddelad kvarstad hävs. Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas meddelas näringsförbud även tillfälligt eftersom de grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och då ett näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt. Tiden för Mats Krönleins och Dejan Shabackers näringsförbud bestäms till fem år. Stelios Zikontalas näringsförbud ska gälla under tre år. Näringsförbuden ska träda i kraft sedan tre månader förflutit sedan tingsrättens dom. Tingsrätten är inte enig i sitt avgörande. Rättens ordförande är skiljaktig i frågan om förverkande och kvarstad.

12 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVT SVINDLERI OCH GROVT INSIDERBROTT (Åtalspunkterna 1 och 2) 15 BAKGRUND YRKANDEN M.M Gärningspåståenden Mats Krönleins inställning Dejan Shabackers inställning Stelios Zikontalas inställning Frihetsberövanden PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN Åklagaren Mats Krönlein Dejan Shabacker Stelios Zikontalas UTREDNINGEN Skriftlig bevisning Muntlig bevisning TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Rättsliga utgångspunkter Svindleri Insiderbrott Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker gjort sig skyldiga till svindleribrott? Åtgärder som åklagaren menar utgör en brottsplan ) Överföring av fem miljoner kr ) Avyttring av 50 miljoner av Krönlein-Anderssons aktier ) Överföring av 60 miljoner aktier till Dejan Shabacker ) Förvärv av aktier i Cefour ) Pressmeddelandet den 22 juli ) Lämnande av uppgifter till Cefours styrelse och huvudaktieägare ) Lämnande av uppgifter till företrädare för AktieTorget Fullbordan av den påstådda brottsplanen Pressmeddelandet den 30 juli

13 13 Avslutande slutsatser Har Stelios Zikontalas gjort sig skyldig till svindleribrott? Har de vilseledande uppgifterna fått stor spridning och haft en betydande påverkan på aktiepriset? Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker gjort sig skyldiga till insiderbrott?. 63 Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker haft vetskap om egen brottslig verksamhet? Har Mats Krönlein och Dejan Shabacker gemensamt och i samförstånd förvärvat och avyttrat aktier? GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Åtalspunkterna 3 och 4) BAKGRUND YRKANDEN M.M Gärningspåståenden Mats Krönleins inställning Eva Krönleins inställning UTREDNINGEN Skriftlig bevisning Muntlig bevisning TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Rättsliga utgångspunkter Har Mats Krönlein och Eva Krönlein gjort sig skyldiga till bokföringsbrott?. 70 PÅFÖLJDER MATS KRÖNLEIN DEJAN SHABACKER STELIOS ZIKONTALAS SÄRSKILDA YRKANDEN FÖRVERKANDE OCH KVARSTAD (riktat mot Dejan Shabacker) Åklagarens yrkanden Inställning Tingsrättens bedömning FÖRETAGSBOT OCH KVARSTAD (riktat mot Krönlein-Andersson) Åklagarens yrkanden Inställning Tingsrättens bedömning... 80

14 14 NÄRINGSFÖRBUD Åklagarens yrkanden Inställningar Tingsrättens bedömning BESLAG Åklagarens yrkanden Mats Krönleins inställning Dejan Shabackers inställning Stelios Zikontalas inställning Tingsrättens bedömning BROTTSOFFERFOND RÄTTEGÅNGSKOSTNADER HUR MAN ÖVERKLAGAR SKILJAKTIG MENING... 89

15 15 GROVT SVINDLERI OCH GROVT INSIDERBROTT (Åtalspunkterna 1 och 2) BAKGRUND De åtalade i dessa delar är Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas. Mats Krönlein är styrelseordförande i bolaget Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Cefour) vars affärsidé anges vara att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade och drickfärdiga engångsförpackningar av plast, s.k. Easy Wine Glass. Cefour, med cirka 443 miljoner aktier, är noterat på den auktoriserade marknadsplatsen AktieTorget. Mats Krönlein äger bolaget Krönlein-Andersson & Co AB (Krönlein-Andersson) vilket i sin tur innehar nio procent av aktierna i Cefour. Mats Krönlein och hans hustru Eva Krönlein är styrelseledamöter i Krönlein-Andersson. Dejan Shabacker är verkställande direktör i bolaget Stocktic Systems AB (Stocktic) och innehade den 30 juni 2013 som största aktieägare drygt 14 procent av aktierna i Cefour. Stocktic har en verksamhet som omfattar produktion och försäljning av automatiserade aktieanalyser samt förvaltning av bl.a. värdepapper. Dejan Shabacker är även styrelseledamot i bolaget Shabacker Investment Group AB (SIG), som har som verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Stelios Zikontalas, barndomsvän till Dejan Shabacker, är styrelseledamot i Stocktic och arbetar sedan år 2010 med bolagets administration. Han har även utfört arbete i Cefour i vilket bolag han också är aktieägare. Den 19 juni 2013 fördes 60 miljoner av Krönlein-Anderssons Cefour- aktier över till Dejan Shabackers depå i Svenska Handelsbanken (Handelsbanken). Under en period mellan den 10 juli 2013 och den 26 juli 2013 köpte Dejan Shabacker vidare stora poster aktier i Cefour, totalt stycken, uppdelade på två till fem köporder vid fem olika tillfällen och i ett prisintervall om öre.

16 16 Den 22 juli 2013 publicerades ett pressmeddelande i vilket Cefour informerade bl.a. om att ett letter of intent skrivits med en kroatisk livsmedelskedja samt att det tecknats en avsiktsförklaring med en ledande aktör i dryckesbranschen. Den 29 juli 2013 börsstoppades handeln med Cefour-aktierna av AktieTorget. Påföljande dag, den 30 juli 2013, lämnade Cefour i ett pressmeddelande information av innebörd att ett kroatiskt industribolag förberedde ett bud på Cefour, att budet enligt förda diskussioner skulle ligga i nivån öre med en motsvarande bolagsvärdering om miljoner kr och att budnivån förankrats hos de två huvudaktieägarna i Cefour, nämligen Krönlein-Andersson och Capillum Holding AB (Capillum). Vidare angavs att formellt due diligence-arbete var planerat till första veckan i augusti. Både detta pressmeddelande samt pressmeddelandet av den 22 juli 2013 anger Mats Krönlein, såsom styrelseordförande, som kontaktperson. Den 30 juli 2013 upphävdes handelsstoppet. Den aktuella dagen sålde Dejan Shabacker via Handelsbanken sammanlagt stycken Cefour-aktier i intervallet öre. Därefter fortsatte Dejan Shabacker försäljningen av Cefouraktier. Mellan den 31 juli 2013 och den 26 augusti 2013 genomfördes försäljningar av aktier i intervallet öre. YRKANDEN M.M. Gärningspåståenden Åklagaren har yrkat att Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas ska dömas för grovt svindleri alternativt för Stelios Zikontalas medhjälp till grovt svindleri, samt att Mats Krönlein och Dejan Shabacker ska dömas för grovt insiderbrott, enligt följande justerade gärningsbeskrivningar.

17 17 1. Grovt svindleri (Krönlein, Shabacker och Zikontalas) alternativt medhjälp till grovt svindleri (Zikontalas) Mats Krönlein och Dejan Shabacker har på grund av sina ställningar i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB ägt särskild kännedom om bolaget. De har gemensamt och i samförstånd med Stelios Zikontalas under tiden t.o.m planerat och genomfört en brottsplan avseende grovt svindleri genom att: 1) föra över kr från Mats Krönlein och Krönlein-Andersson & Co AB till Dejan Shabacker (130318, och ), 2) ingå en överenskommelse om att låta Shabacker avyttra 50 miljoner av Krönlein-Andersson & Co AB:s aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (130531), 3) föra över 60 miljoner av Krönlein-Andersson & Co AB:s aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB till Shabacker (130619), 4) låta Shabacker förvärva aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB ( t.o.m ), 5) för att påverka priset på aktierna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB offentliggöra ett pressmeddelande med vilseledande uppgifter om att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB skrivit ett letter of intent med en kroatisk livsmedelskedja som avsett försäljning av Easy Wine Glass i deras ca butiker samtidigt som en ledande aktör i dryckesbranschen, med en dominerande roll på eventmarknaden i Kroatien och Serbien-Montenegro, också tecknat en avsiktsförklaring med Cefour och att Cefours partnerföretag accepterat en affärsmodell som bygger på vinstdelning (130722), 6) lämna vilseledande uppgifter till Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s styrelse och huvudaktieägare om att ett bud på bolaget börjar närma sig från en större aktör från Kroatien, att det förbereds ett bud på hela verksamheten och att en hel helg gått åt till att räkna fram ett fair pris men att det troligtvis inte kommer att landa under 45 öre/aktie som ger en bolagsvärdering om ca 200 miljoner kr (130728), och 7) lämna vilseledande uppgifter till företrädare för AktieTorget om att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB fått ett väldigt konkret

18 18 bud på hela bolaget för värderingen öre per aktie och att det funnits en rädsla för en läcka (130729). Brottsplanen har fullbordats genom att Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas, för att påverka priset på Cefour Wine and Beverage Partihandel AB:s aktier, på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm i ett pressmeddelande offentliggjort vilseledande uppgifter bestående av bland annat att ett kroatiskt industribolag förberedde ett bud på bolaget och att man diskuterat en budnivå på öre motsvarande en bolagsvärdering på cirka miljoner kr. Till följd av pressmeddelandet har kursen på bolagets aktier stigit med 52,4 %. Krönlein och Shabacker har alternativt gemensamt och i samförstånd på AktieTorget i Stockholm uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort, eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spritt vilseledande uppgifter, på sätt som angetts i tredje stycket, ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medfört skada. Zikontalas har alternativt under tiden t.o.m främjat grovt svindleri med råd och dåd. Främjandet har bland annat bestått i att han tagit fram en överenskommelse om avyttring av aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB. Till följd av svindleriet har Krönlein, Shabacker och Zikontalas genom handel med aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB gjort en vinst på kr. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att de vilseledande uppgifterna fått stor spridning och att uppgifterna haft en mycket betydande påverkan på aktiepriset. Lagrum 9 kap. 9 och 23 kap. 4 brottsbalken

19 19 2. Grovt insiderbrott Mats Krönlein och Dejan Shabacker har i början av juli 2013 haft insiderinformation som bestått i vetskap om egen brottslig verksamhet i form av det grova svindleriet som beskrivits i åtalspunkt 1. Krönlein och Shabacker har alternativt, i början av juli 2013, fått insiderinformation som bestått i vetskap om ett eventuellt uppköp av Cefour Wine & Beverage Partihandel AB. De har efter att ha haft eller fått insiderinformation för egen räkning gemensamt och i samförstånd, genom handel på AktieTorget i Stockholm, under tiden t.o.m förvärvat och avyttrat aktier i det bolag som informationen rört. De har under aktuell tid vid 152 tillfällen förvärvat aktier för sammanlagt kr i intervallet öre och vid 142 tillfällen avyttrat aktier i intervallet öre för sammanlagt kr. Krönlein har alternativt haft eller fått insiderinformation i början av juli 2013, och med råd eller på annat sätt föranlett Shabacker att på AktieTorget i Stockholm under tiden t.o.m förvärva och avyttra aktier som informationen rört på sätt som angetts i andra stycket. Genom att handla på sätt som angetts i andra stycket har Krönlein tillsammans med Shabacker gjort en vinst på kr. Brottet är grovt med hänsyn till affärens omfattning. Lagrum 2 lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

20 20 Mats Krönleins inställning Mats Krönlein har förnekat såväl grovt svindleri som grovt insiderbrott och har gjort gällande dels att han inte agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, dels att han inte handlat gemensamt och i samförstånd med någon annan. Dejan Shabackers inställning Även Dejan Shabacker har förnekat gärningarna. Han har, i fråga om åklagarens påstående om grovt svindleri, angett att han inte själv eller tillsammans med någon annan lämnat vilseledande uppgifter samt att de uppgifter som finns i pressmeddelandet av den 30 juli 2013 är korrekta. Han har vidare bestritt att han, själv eller med annan, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vilseledande spritt oriktiga uppgifter. Dejan Shabacker har i denna del bestritt att han, som inte haft någon särskild ställning i Cefour, ägt särskild kännedom om bolaget. I fråga om påståendet om grovt insiderbrott har Dejan Shabacker gjort gällande att uppgiften om ett kroatiskt förvärvsintresse inte utgjort insiderinformation förrän i slutet av juli månad 2013 och således först efter att han under tiden den 10 juli 2013 till den 26 juli 2013 förvärvat aktier i Cefour. Han har vidare angett att han förvärvat Cefour-aktier på grundval av egen information och egna bedömningar och att förvärvet inte grundats på någon insiderinformation. I denna del har Dejan Shabacker betonat att han påbörjade aktieförvärven innan han åkte till Kroatien för att träffa intressenter. Stelios Zikontalas inställning Stelios Zikontalas har förnekat att han gjort sig skyldig till såväl grovt svindleri som medhjälp till grovt svindleri.

21 21 Frihetsberövanden Ett anhållningsbeslut riktat mot Mats Krönlein verkställdes den 10 september Anhållningsbeslutet mot Dejan Shabacker verkställdes den 11 september Både Mats Krönlein och Dejan Shabacker häktades den 13 september Häktningsbesluten mot båda hävdes den 11 december PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN Åklagaren och de tilltalade har i huvudsak utvecklat sin talan enligt följande. Åklagaren Cefour har under åren uppvisat ett negativt resultat och omsättningen under åren 2010, 2011 och 2012 understeg fem miljoner kr. För år 2012 uppvisade Cefour ungefär 25 miljoner kr i tillgångar med ett substansvärde om knappt 15 miljoner kr. En flerårsjämförelse i bolagets årsredovisning utvisar att bolagets förluster ökat i takt med en stigande omsättning. I 2012 års årsredovisning angavs att det kunde förväntas en väsentligt ökad försäljning under år 2013 baserat dels på den etablering och utveckling som skett under de senaste två åren, dels på en förväntad etablering på nya marknader. Ett fortsatt behov av kapitalanskaffning angavs dock föreligga. Cefours delårsrapport för månaderna januari juni 2013 utvisar för andra kvartalet en nettoomsättning om kr och ett negativt resultat om kr och för hela sexmånadersperioden en nettoomsättning om kr med ett negativt resultat uppgående till kr. Under år 2013 har genomförts tre nyemissioner; den 8 februari om kr, den 27 mars om kr och den 10 juli om kr. Den 31 december 2012 uppgick antalet aktier i Cefour till stycken, det egna kapitalet till kr, substansvärdet till fem öre per aktie med en

22 22 stängningskurs den 31 december 2012 om fem öre och den 27 mars 2013 om 17 öre. Antalet aktier hade den 31 mars 2013 ökat till stycken. Substansvärdet per aktie vid den tidpunkten var tre öre. Den 28 mars 2013 var stängningskursen 17 öre och den 23 maj 2013 tolv öre. Den 30 juni 2013 var antalet aktier och substansvärdet lika stort som vid utgången av det andra kvartalet. Stängningskursen den 28 juni 2013 var tolv öre och slutligen den 23 augusti öre. Stocktic har för åren och fram till år 2012 uppvisat ett negativt resultat. Även i Stocktic har under år 2013 företagits nyemissioner, nämligen den 3 januari och den 29 augusti då en ökning av aktiekapitalet om kr respektive kr registrerats. SIG har enligt uppgift i årsredovisningen för år 2012 inte bedrivit någon verksamhet under verksamhetsåret och under åren 2011 och 2012 finns inte någon omsättning angiven. Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick SIG:s kortfristiga fordringar till kr och kassa- och banktillgodohavandena till kr. Mats Krönlein, Dejan Shabacker och Stelios Zikontalas har haft en gemensam brottsplan avseende det grova svindleriet. Planen har huvudsakligen varit att låta Dejan Shabacker avyttra 50 miljoner Cefour-aktier, varvid motsvarande mängd aktier skulle överföras till denne. En överföring av 60 miljoner Cefour-aktier ägde emellertid rum. Vidare skulle fem miljoner kr överföras till Dejan Shabacker, som skulle använda dessa medel till att köpa aktier, och därefter invänta en tillräckligt stor kursuppgång. Avsikten har varit att Cefour-aktierna skulle säljas med vinst som bl.a. skulle komma att utgöra ett tillskott till Stocktic. I upplägget har också ingått att sprida kurspåverkande och vilseledande information till marknaden. Efter en kraftig ökning av priset har Dejan Shabacker, i direkt anslutning till pressmeddelandet av den 30 juli 2013, i enlighet med brottsplanen sålt av innehavet av Cefouraktier med en betydande vinst.

23 23 Den 19 mars 2013 började Mats Krönlein föra över pengar till Dejan Shabackers konton, dels ett s.k. Allkonto, dels ett Affärskonto, båda i Handelsbanken. Överföringarna skedde såväl från Mats Krönlein som från Krönlein-Andersson. Överföringarna från Krönlein-Andersson omfattade kr (benämnt Stocktic ), kr ( Lån Dejan ) och kr ( avr Mats K ) och skedde den 18 mars 2013 samt den 4 april Den 8 maj 2013 överförde Mats Krönlein personligen kr ( Köp aktier ) och kr ( Lån Krönlein ). Det nu sagda innebär att ett totalt belopp om fem miljoner kr överfördes till Dejan Shabacker. Den 19 juni 2013 överfördes 60 miljoner Cefour-aktier från Krönlein- Anderssons depå i Carnegie Investmentbank AB (Carnegie) till Dejan Shabackers depå i Handelsbanken, en transaktion som inte bokförts. Under perioden den 10 juli 2013 till den 26 juli 2013 köpte Dejan Shabacker dessutom stycken aktier i Cefour. Enligt två handlingar benämnda Avtal aktielån mellan Krönlein-Andersson och Dejan Shabacker skulle Krönlein-Andersson låna ut 60 miljoner aktier i Cefour till Dejan Shabacker under en femårsperiod. Handlingarna, som båda är undertecknade av Mats Krönlein och Dejan Shabacker och dagtecknade den 3 juni 2013, skiljer sig åt såtillvida att den handling som återfunnits i en papperskorg anger att låntagaren ges rätt att besluta om återlämning eller betalning av aktierna först vid femårsperiodens slut medan den andra handlingen, som Mats Krönlein bar på sig vid gripandet, anger att låntagaren har sådan rätt även tidigare under perioden. Av raderad sms-trafik mellan Mats Krönlein och Stelios Zikontalas framgår att Stelios Zikontalas kände till de överföringar som skett till Dejan Shabacker. Vidare finns en skriftlig överenskommelse, dagtecknad den 14 juni 2013, på vilken förutom Mats Krönleins och Dejan Shabackers namn även Stelios Zikontalas namn förekommer. I överenskommelsen, som förvisso inte undertecknats, anges bl.a. att Mats Krönlein ska avyttra 50 miljoner B-aktier i Cefour och att Dejan Shabacker

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Målsägande, se bilaga 1. Tilltalad Hans FREDRIK Lennart

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

2010-12-15 meddelad i Stockholm. Offentlig försvarare: Advokat Per E Samuelson Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box 12704 112 94 Stockholm

2010-12-15 meddelad i Stockholm. Offentlig försvarare: Advokat Per E Samuelson Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box 12704 112 94 Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Yngve Rydberg Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad ALEKSANDAR Adamovic, 741127-0577

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Ulrik Jansson, (540523-1415) Storkvägen 7 181 56 Lidingö. Advokaten Jesper Grünbaum Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm Stockholms tingsrätt Scheelegatan 7 Stockholm Stockholm den 3 juni 2014 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Nickel Mountain Group AB (publ), org. nr 556227-8043 Kungsgatan 44, 7 tr. 111 35 Stockholm Ombud: Advokaterna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 Sammanfattning Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag finns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda

Läs mer

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Pontus Sjöström Datum: 2009-05-22 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt Bokföringsbrott -Ansvarsfrågan Författare: Abstract There are today no existing demands

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/10 Mål nr A 123/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/10 Mål nr A 123/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 74/10 Mål nr A 123/09 Sammanfattning En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsiktig bonus som gällde för vissa arbetstagare i bolagets ledningsgrupp.

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer