HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT"

Transkript

1 STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR /11 SID 1 (6) SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT Närvarande från Stockholms tingsrätt: Anders Eka Ann-Sofie Arvidsson Ingrid Hallenstål Eva Sjölund Lagman/domstolschef, arkivansvarig Arkivföreståndare Servicechef Administrativ direktör Närvarande från Stockholms stadsarkiv: Martin Ståhl Inspektionsförrättare Louise Högberg Protokollförare Närvarade gjorde också Elisabeth Fagerholm, praktikant Stockholms tingsrätts arkiv SAMMANFATTNING Stockholms tingsrätt inspekterades av Stockholms stadsarkiv den 9 december Inspektionen var föraviserad. Stockholms tingsrätt inspekterades senast Stockholms tingsrätts hantering av allmänna handlingar inspekterades av Stockholms stadsarkiv utifrån de krav som ställs i arkivlagen, arkivförordningen och i Riksarkivets föreskrifter. Stadsarkivet bedömer att hanteringen av allmänna handlingar hos Stockholms tingsrätt generellt sett är god, men att det finns brister som måste åtgärdas under några områden. Box 22063, Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 Telefon Fax

2 SID 2 (6) Riktlinjer och stöd kommer i stor utsträckning från Domstolsverket. Även arkivbildningsplaner och arkivförteckning följer en gemensam struktur upprättad av Domstolsverket. SAMMANFATTNING AV FÖRELÄGGANDEN Stadsarkivet förelägger Stockholms tingsrätt att: - Klargöra ansvars- och arbetsfördelning för tingsrättens arkiv samt vid behov fatta formella delegationsbeslut. - Verkställa gallring av administrativa handingar. - Ta fram en strategi för långtidslagring av det administrativa diariet. - Använda sig av godkända förvaringsmedel. - Upprätta en arkivförteckning så att handlingar t o m föregående år finns med. Stockholms tingsrätt ska senast den 31 december 2012 åtgärda föreläggandena, samt skriftligen redovisa hur föreläggandena har åtgärdats.

3 SID 3 (6) ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER Arkivansvaret behöver skriftligen formaliseras Lagmannen är idag arkivansvarig. Information sprids via chefsrådmännen eller avdelningsadministratörerna. Tingsrättens arkiv är bemannat med 6 personer. Det finns ingen fastställd heltäckande dokumenterad instruktion för ansvar och fördelning av arbetsuppgifter. Stockholms tingsrätt ska klargöra ansvars- och arbetsfördelningen för tingsrättens arkiv samt vid behov fatta formella delegationsbeslut. KUNSKAP OM ALLMÄNNA HANDLINGAR Stockholms tingsrätt bedömer att den allmänna kunskapsnivån om hanteringen av allmänna handlingar är mycket god. Information om regelverket ges till alla nyanställda. Regelbundna utbildnings- och informationsinsatser görs av både Stockholms tingsrätt och Domstolsverket, främst till domstolssekreterarna. ARKIVBILDNING En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar som tillkommer i verksamheten. Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv vårdas och hållas så ordnat så att insynsrätten tillgodoses, liksom myndighetens, rättsskipningens och forskningens behov. Postöppning Tingsrätten tillämpar central postöppning. Registraturen har en väl fungerande överlappning som täcker upp vid frånvaro. Varje avdelning har en gemensam e- postbrevlåda. Dessa är bemannade under arbetstid. Stadsarkivet bedömer att e- posten vidarekopplas till kollega och man använder sig av ansvarsförbindelser som skrivs under av personalen. Stockholms tingsrätt har väl fungerande rutiner för diarieföring och postöppning. Registrering och akthantering Målhanteringen finns reglerad, handlingarna diarieförs och lagras i systemet VERA i enlighet med instruktion från Domstolsverket. Systemet förvaltas av Domstolsverket. När det gäller övrig verksamhet så väntar myndigheten in den översyn som görs av Domstolsverket. Detta för att verksamheterna går ihop och man behöver få Domstolsverkets gränsdragning innan det egna arbetet kan göras. Administrativa

4 SID 4 (6) handlingar diarieförs i ÄHS. ÄHS förvaltas av Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt har ingen dokumenthanteringsplan. BEVAKA ARKIVFRÅGOR VID VERKSAMHETSFÖR- ÄNDRINGAR Stockholms tingsrätt har nyligen genomgått en omorganisation där arkivförvaringen har centraliserats. Inga ytterligare omorganisationer planeras. Domstolsverket inför ett gemensamt ärendehanteringssystem även för administrativa handlingar. Stockholms tingsrätt kommer att byta ut ÄHS till W3D3. I nuläget inväntar man upphandlingen från Domstolsverket för att se hur det blir med en eventuell migrering av äldre ärenden från ÄHS till W3D3. TA STÄLLNING TILL VILKA ALLMÄNNA HANDLINGAR SOM KAN FÖRSTÖRAS Gallringsbeslut finns Det finns ett antal föreskrifter, RA-FS:ar och RA-MS:ar, som är tillämpliga för Stockholms tingsrätt. Gallringsbesluten finns redovisade i arkivbeskrivningen. Gallringsbeslut tillämpas delvis Vad gäller målhanteringen finns gallringen i systemet VERA och avslutade mål följer dessa. Avslutade mål lämnas till det centrala arkivet där sorteras handlingarna utifrån bevarande och gallring. Warje transport kommer årligen och gallrar samt kör bort gallrade handlingar. Målärenden ligger i fas med gallringen både analogt och digitalt. Men det är en eftersläpning av det administrativa materialet. Stockholms tingsrätt ska verkställa gallring av administrativa handlingar. BEVARA ALLMÄNNA HANDLINGAR PÅ LÅNG SIKT Myndigheter ska vid framställning av allmänna handlingar använda material och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Riksarkivet har utfärdat närmare föreskrifter om vilka tekniska krav som ställs på skrivmateriel såsom papper, skrivare, kopiatorer och bläck. Arkivbeständiga produkter

5 SID 5 (6) Stockholms tingrätt har en leverantörsförsäkran på de papper och pennor som köps in samt även på multifunktionsmaskiner. Från och med 2009 finns leverantörsförsäkran på de aktomslag som köps in. Det pågår en diskussion mellan Domstolsverket och riksarkivet vad gäller tidigare använda aktomslag. När det gäller arkivboxar råder tveksamhet om dessa är godkända. Rutiner för att bevara handlingar i digital form En stor del av den digitala informationen hanteras i systemet VERA. Stockholms tingsrätt använder ÄHS som diarieföringssystem för administrativa handlingar. W3D3 kommer att ersätta ÄHS för de administrativa handlingarna. Det är ej klart om ärenden kommer att migreras över till det nya systemet eller om det blir en avställning. Stockholms tingsrätt ska ta fram en strategi för långtidslagring av det administrativa diariet. Stockholms tingsrätt ska använda sig av godkända förvaringsmedel. ATT HITTA ALLMÄNNA HANDLINGAR En arkivbeskrivning finns Stockholms tingsrätt har en arkivbeskrivning som omfattar perioden , och en för 2007 och framåt. Arkivbeskrivningarna uppfyller kraven i arkivförfattningarna. En arkivförteckning måste upprättas Material har levererats fram till Arkivet är förtecknat fram till 1991 därefter är arkivet oförtecknat. Arkivet ska vara förtecknat fram till föregående år i den mån det är möjligt. Tingsrätten påpekar att det är svårt att ligga helt i fas med förtecknandet eftersom det blir överklaganden som drar ut på tiden. Det finns funderingar på tingsrätten att sortera ärenden efter laga kraft istället för målnummer av denna anledning. Stockholms tingsrätt ska upprätta en arkivförteckning så att handlingar t o m föregående år finns med.

6 SID 6 (6) FÖRVARING Varje myndighet ska skydda sitt arkiv mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Kraven på utformningen av arkivlokaler regleras närmare i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1997:3). Tingsrätten förvarar allmänna handlingar i central arkivlokal och dokumentskåp. Aktrum Pågående ärenden förvaras i ett sk aktrum. Tingsrätten har fått godkännande för denna förvaring från Riksarkivet. Centralarkivet Avdelningarnas arkiv avskaffades 2006 och all förvaring av arkiverade handlingar sker därefter i centralarkivet. Centralarkivet godkändes som arkivlokal av stadsarkivet 2009 (dnr /09). Dokumentskåp De dokumentskåp som används för arkivhandlingar har brandklass EI 120. I denna typ av skåp förvaras t ex det administrativa diariet och personalakter. Stockholms stadsarkiv Martin Ståhl Inspektionsförrättare

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Närvarande: (Se även bilaga 2) Från KBM under hela inspektionen: Registrator Sollefteå Registrator

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

REGIONARKIVETS KURSER 2013

REGIONARKIVETS KURSER 2013 REGIONARKIVETS KURSER 2013 ARKIV- OCH INFORMATIONSHANTERING FÖR ANSTÄLLDA INOM GÖTEBORGS STAD Regionarkivet har under hösten 2013 möjlighet, efter bidrag från stadsledningskontoret för kompetenshöjande

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer 1 (19) BESKRIVNING Detta dokument innehåller arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan och redogör för hur olika sorters redovisande dokument ska hanteras. SYFTE Säkerställa att redovisande dokument

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer