10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden"

Transkript

1 10 råd från 8. Ny teknik kräver ihärdig/flittig och enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev, 10. Våga testa! Om vi inget provar ser vi sällan utveckling! 9. Stötta eldsjälarna/drivkreftene i arbetet för utvecklingen av elfordon och biogas 1. Arbeta över geografiska gränser. Samverkan mellan elfordonslandet Norge och biogaslandet Sverige är positiv för båda parter. 2. Arbeta över mentala gränser. Det handlar om förändring av beteenden/atferd och attityder/holdinger. Förändringen sitter i våra huvuden. 3. Våga prova den nya tekniken. Vi måste testa, ladda/lade eller tanka/fylle och kunna köra under olika förhållanden. Det räcker inte att bara läsa om el- och gasbilar. 4. Utbyt erfarenheter. All/enhver ny teknik omgärdas av frågor/spørsmål. Det är bara genom att diskutera dessa som vi kommer vidare i utvecklingen. samt bidra till att skapa nätverk för att nå större genomslagskraft. 5. Skapa intresse genom offentliga invigningar/innsettelser, tester och debatter. Varje möjlighet till informationsutbyte är viktigt.6. Skapa/lag bred samverkan. Samverkan mellan kommuner, kommunala bolag/selskaper och det lokala näringslivet är en bra bas/utganspunkt för strategiska satsningar/initiativer. webbinformation/online och möten mellan nyckelaktörer/sentrale aktører. 7. Gör/Lag en plan för arbetet, med konkreta aktiviteter och delmål/milepæler. Vart vill vi vara om 5 år? Om 10 år? Østfold FYLKESKOMMUNE EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Välkomna till Västra Götaland i Sverige, Akershus och Östfold i Norge! Vi tar steg för framtiden. Steg för att knyta samman Västsverige och Östra Norge till en region. Vi bygger en fossiloberoende fordonsflotta. En gång var drömmen villa, Volvo och vovve. Några ville ha vingar, siktade högt och sa SAAB. Och drömmen blev verklighet för många, i alla fall två av tre. Bilismen från USA blev global. Men medaljen hade en baksida. Trängsel, buller och luftföroreningar, smog, skogsdöd och förstörda hav. Några sa vi är tvungna att stanna tiden, gå tillbaka, andra sa tekniken ska lösa det hela. Vi arbetar för elfordon tillsammans. Vi skapar världens främsta gränsregion kring biogas och el för fordon. Tjänstemän och politiker kan inte bestämma vad människan ska göra. Men vi kan skapa möjligheter att välja klokt. Vi är på rätt spår, på rätt väg, med bilar som går på el. Vi tänker globalt och handlar lokalt. Vi är tillbaka till framtiden. Välkomna ombord! Lars Bäckström Landshövding Västra Götalands län Foto: Anders Weijrot

3 Nyteknik från gasdrift 1996 till elteknik 2014 En viktig del av miljöutvecklingen är introduktionen av ny teknik. Västsverige är en pionjär i Europa kring biogas till fordon, nu är det elfordon som står inför en bredare marknadsintroduktion. All ny teknik kräver pionjärer, aktörer som vågar testa den nya tekniken innan den är riktigt mogen. Det kan ta flera år innan en teknik nått ett stadium där eventuella tekniska problem arbetats bort. Under de första stadierna kan dessutom inköpspriser för fordon och tankutrustning vara höga. Elfordon är egentligen inte ny teknik, vid förra sekelskiftet fanns det fler elfordon än fossilbränslefordon i USA. Sedan slog lätttillgänglig bensin ut den begränsade eldriften. Antalet elfordonsmodeller på marknaden ökar nu snabbt. Nu finns både fordon med högsta rankning i det europeiska testprogrammet, och till priser som gör dem tillgängliga för aktörer som ligger långt framme i utvecklingen. Tryck: TMG Tabergs juni Layout: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Utgivare: Elbil från Nissan Leaf 100 år senare. Foto: Jakob Lagercrantz

4 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kommuner som pådrivare Svenska kommuner är en viktig pådrivare i miljöutvecklingen. Kommunerna både köper fordon och transporttjänster, och är en viktig arena för att testa ny teknik. Kommunerna är dessutom en arbetsgivare som når många personer i en region. Genom de ofta kommunägda energibolagen har många kommuner en chans att påverka i just energi- och transportfrågor. Här finns exempel från introduktionen av biogas, där kommunerna var tidiga med att köpa gasfordon, att ställa krav på leverantörer, och genom att i de kommunala energibolagen göra nödvändiga investeringar. Många kommuner tar fram egna strategier för fordon med lägre utsläpp. Här har både gas- och elfordon en naturlig roll. Samverkan mellan kommuner Under projekttiden har arbetet inom och mellan kommunerna stärkts och utvecklats. Under våren 2014 genomförde Infragreen en turné för en fossiloberoende fordonsflotta. Med en elbil och två gasbilar besöks samtliga Fyrbodals kommuner för att skapa en gemensam målsättning och kommunicera arbetet för ett fossiloberoende Sverige 2030 till regeringen. Det är en styrka när flera kommuner enas om gemensamma mål, och tillsammans tar steg som driver på miljöutvecklingen. Kommuner bygger erfarenheter tillsammans, delar med sig av framgångar och motgångar, och drar förhoppningsvis nytta av varandras erfarenheter. Det finns till och med möjligheter att skapa bättre förutsättningar för investeringar genom att flera upphandlande aktörer går samman. Samtliga kommunalråd i Fyrbodal skriver under budkavlen, samma sker på norska sidan och budkavlen överlämnas till berörda departement i Stockholm. Fyrbodal Østfold & Follo Fossiloberoende gränsregion 2030 Fyrbodal, Østfold och Follo arbetar för att bli en världsledande gränsregion vad gäller användandet av el- och biogasfordon. Detta kräver norsk elfordonsexpertis och västsvensk Vi kommer att driva på arbetet lokalt och biogaserfarenhet. Det kräver utbyggnad av ladd- och regionalt genom att; tankinfrastruktur. Det krävs att kommunerna väljer bland annat el- och biogasbilar framför fordon med fossila utsläpp. Självklart ska biogasandelen vara hög ' delta i gemensamma gränsöverskridande i bränslet, och elen ursprungs- eller miljömärkt. utvecklingsprojekt. Våra kommuner ligger i glesbygd, eller i mindre tätorter. ' successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende Här ställs speciella krav på mobiliteten, där personliga transportmedel ofta handlar om en blandning av bil ' aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det och kollektiva transportmedel, samt it-lösningar som enkelt att välja förnybara bränslen istället för underlättar distansarbete. att tanka fossilt. Vi satsar även på pendel - parkeringar och väl fungerande kollektivtrafik. Kommunerna har en strategisk roll i den hållbara utvecklingen. Men vi behöver nationella initiativ, gärna ' utöver drivmedel och fordon arbetar vi aktivt i samverkan mellan två så nära knutna länder som med beteendefrågan för en hållbar mobilitet. Sverige och Norge. ' vi fokuserar på det lokala och regionala Vi, i vår kommun, vill bidra till att nå målet med en näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordons flotta ger fossiloberoende fordonsflotta 2030 i Sverige och Norge. affärsnytta. Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Vi utvecklar världens bästa fossiloberoende gränsregion. Och vi börjar nu! Østfold FYLKESKOMMUNE Produktion: Bozzanova AB Tryck: Cela Grafiska AB Budkavle om fossiloberoende fordonsflotta 2030 i gränsregionen Sverige Norge. Grafisk form: Bozzanova

5 Invigning av snabbladdare Under har ungefär tio snabbladdningsstationer etablerats i Västra Götalands län, på bland annat Orust, vid Landvetter och på Överby köpcenter utanför Trollhättan. Den 6:e februari tog Trollhättan återigen ett stort steg för miljöutvecklingen av fordon. En stor snabbladdningsstation för elfordon invigdes vid köpcentrat i Överby, en av de få snabbladdningsstationerna i Sverige där flera elfordon kan snabbladda samtidigt. Invigningen skedde 18 år efter att Trollhättan tog ett strategiskt beslut att bli en pionjär för biogas till fordon. Denna satsning, som Trollhättan energi stod bakom, visar på betydelsen av att det finns en strategisk inriktning i en kommun som har ett tydligt sikte på riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta Här ser vi möjligheterna när en kommun och ett kommunalt energibolag samverkar, i nära kontakt med det lokala näringslivet. Invigning av snabbladdare i Överby, Trollhättan i februari Foto: Andreas Olsson/AO Foto Regionala satsningar I maj 2013 presenterades en utredning var regionen bör ha snabbladdare för att täcka in behovet i den västra delen av länet. Då fanns några snabbladdare under utveckling i Göteborg. Det var allt. Den rapport som låg till grund för kartan nedan var mycket viktig. Den visade dels att det inte krävs omfattande investeringar för att täcka så stor del av länet, dels visade den konkret var laddarna bör ligga. När projekten avslutas under 2014 kommer det att finnas ett tiotal snabbladdare i regionen, etablerade av olika externa aktörer både privata och offentliga. Det betyder att basinfrastrukturen är nådd. Nästa steg blir att bygga ut om det visar sig att efterfrågan ökar snabbt. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org Därmed har Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund bidragit genom att vara katalysator till en snabb utveckling. Västra Götaland och i synnerhet Fyrbodal stiger fram som en av de regioner som satsar på elfordon.

6 Tillgänglighet för alla Idag placeras elladdningsstolpar i Norge och Sverige på vanliga parkeringsplatser. Vid planering av snabbladdningsstation så tas i regel ingen större parkeringsyta i beaktning utan alla är lika smala. För att öka tillgängligheten behövs en fri yta mellan bil och laddningsstolpe och bredare parkeringar så att personer med rörelsehinder kan använda elbil. Sverige får med viktiga erfarenheter från den snabba utbyggnaden av snabbladdare i Norge. Vid etablering av nya laddningsstationer kommer dessa erfarenheter till nytta för Västsverige. Vi måste även arbeta för att få in direktiven i det svenska regelverket. Det handlar om en långsiktig hållbarhet och ett samhälle för alla. Sverige har goda möjligheter att planera för att bygga tillgängliga elladdningsstationer. I Norge har planeringen ännu inte innefattat att snabbladdningsstationerna ska vara tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Genom Infragreen har vi lyft frågan! När nu Fredrikstad, Sarpsborg och Moss har börjat satsa på kommunala bilar som går enbart på el finns möjligheten att anpassa utbyggnaden av laddningsplatser. Vi borde tillsammans, både i Sveriges och Norge, ställa krav på bredare och längre utrymmen på de elladdningsstationer som kommer att byggas men även vid de som redan är byggda. Jan-Erik Herranen från DHR Västra Götalands distrikt undersöker hur tillgängliga laddstationerna är för rörelsehindrade. Foto: Jakob Lagercrantz

7 Lånebilar Fortfarande har få människor kört elbil. Det är ett problem om man skall utvärdera ny teknik det är bara när man testat el- eller gasfordon som en aktör kan ta ett informerat beslut. Inom ramen för Infragreen erbjöds alla Fyrbodalskommuner möjligheten att låna två elfordon under en månad per kommun. Projektet krävde att de skulle användas först av kommunledningen, sedan av tekniska kontoret och avslutningsvis av hemtjänsten. På detta sätt fick hela kommunen chansen att testa. Kommunerna bloggade om sina erfarenheter på Lånebilssatsningen har blivit en succé. Flera hundra personer har kört elbil, det har diskuterats kring fika bord, och många kommuner utvecklar nu sina miljöfordonsstrategier för att inkludera elfordon. Lånebilarna har blivit en snackis och det är en bra bas för fortsatt utveckling. Kinesiska affärsmän på studiebesök under elemans på City Race Arena i Göteborg får testa elbil. Här en tidig Tesla. Foto: Martin Prieto Beulieu, Gröna Bilister

8 ch debatter. Varje möjlighet till informationsutbyte är viktigt. 6. Skapa/lag bred samverkan. Samverkan mellan kommuner, kommunala bol littig och 10. Våga testa! 4. Utbyt erfarenheter. All/enhver ny teknik omgärdas av frågo 9. Stötta eldsjälarna/drivkreftene i i sällan utveckling! 1. Arbeta över geografiska gränser. Samverkan mellan elfordonslandet Norge och biogaslandet Sverige är positiv för båda parter. 2. Arbeta över mentala gräns apa nätverk för att nå större genomslagskraft. /online och möten mellan nyckelaktörer/sentrale aktører. ed konkreta aktiviteter och delmål/milepæler. Vart vill vi vara om 5 år? Om 10 år?8. Ny teknik kräver ihärdig/f /fylle och kunna köra under olika förhållanden. Det räcker inte att bara läsa om el- och gasbilar.

9 samt bidra till att sk r/spørsmål. Det är bara genom att diskutera de sa som vi kommer vidare i utvecklingen. 5. Skapa intresse genom o fentliga invigningar/innsettelser, tester o arbetet för utvecklingen av elfordon och biogas Om vi inget provar ser v webbinformation 7. Gör/Lag en plan för arbetet, m er. Det handlar om förändring av beteenden/atferd och attityder/holdinger. Förändringen sitter i våra huvuden. 3. Våga prova den nya tekniken. Vi måste testa, ladda/lade eller tanka ag/selskaper och det lokala näringslivet är en bra bas/utganspunkt för strategiska satsningar/initiativer. enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev,

10 Krav till kommuner Fredrikstad og Moss har klare vedtak om bruk av elbil til kommunal tjeneste, men har begge erfaring med elbil som tilsier at anvendeligheten er begrenset foreløpig grunnet lade- og rekkeviddebegrensninger. Sarpsborg kommune ønsker å ta i bruk elbil i økt grad i tjenesten, det samme gjør Askim. To av disse kommunene starter opp uttestingen, og valget faller på de som raskest kan få på plass en ladeløsning. Samtlige 4 kommuner prioriteres i uttestingen grunnet interesse og tidligere erfaring. Det anses som mest verdifullt at bilene testes ut grundig hos kommuner som har mest erfaring med elbil og tyngst bruk. Kommunene som deltar i testen må forplikte seg til å utarbeide en detaljert erfaringsrapport basert på mal utarbeidet til prosjektet. All testinformasjon fra prosjektet skal være offentlig og vil publiseres både på prosjektet Infragreens nettsider og på Klima Østfolds nettsider. I tillegg vil hver kommune dele av sine erfaringer på sine nettsider og sosiale medium. Biogass Infragreen har bistått Østfold fylkeskommune med prosessen rundt utrulling av 105 biogassbusser i Nedre- Glomma området som utgjøres av byene Sarpsborg og Fredrikstad, gjennom foreberedelsene i første halvår Fra juli 2013 ble bussene satt i drift og Infragreen bidro til åpningsrrangementet med ministere og presse i juni 2013 og holdt et seminar om biogass for interesserte, sjåfører og presse. I forlengelsen av denne prosessen har Infragreen bistått MOVAR IKS (Moss og Omegn Vann, Avløp og Renovasjon), et selskap som eies av og leverer tjenester til 5 kommuner i regionen rundt Moss. Frem mot kunngjøring av anbud på renovasjonskjøring våren 2014 har Infragreen bistått med erfarings- og kunnskapsdeling fra tidligere prosesser og med kontakt med referanser innen avfallsbransjen som har erfaring med biogass. Infragreen har vært en pådriver for at all infrastruktur som etableres gjennom både buss- og renovasjonsanbud skal være offentlig tilgjengelig og mest mulig sentralt plassert. Ny fyllestasjon i Sarpsborg er plassert innen 1 km fra E6 og benyttes et halvt år etter åpning flittig av Posten. Fyllestasjon i Moss vil også være offentlig tilgjengelig og vil ligge kun 300 m fra E6 ved Moss. Neste fyllestasjon på veg nordover er i Oslo. Gjennom prosjektet Infragreen er fyllestasjoner for biogas sikret for hele E6- aksen til Oslo gjennom prosjektområdet.

11 Kommunene Lånebiler og elbilspool Gjennom uttesting av elbil i kommunal tjeneste har kommunene hatt en Nissan Leaf i ulike deler av tjenestene i en måned av gangen. Et krav for utleie fra prosjektet har vært at kommunene må oppsummere erfaringer fra bruken. Følgende punkter går igjen: Rekkevidde er for begrenset til mange av Uforutsigbar rekkevidde og lav ladehastighet Dårlig ladeinformasjon Ekstra utfordringer som tjenestebil på deling i kontorfellesskap, må sette av tid til å lade mellom bookingene. Av positive tilbakemeldinger har kommunene spesielt bemerket: Enkel å betjene og lett å kjøre - Oversiktlig og fin - God plass - Behagelig kjøremiljø Konklusjonen har vært i mange tilfeller at elbilen er uegnet for den tyngste bruken i hjemmetjenestene og/eller lignende tjenester. Videre gir elbilen begrenset bruk i en bilpool for administrasjonen da ladetiden er lang. Selv om elbilen Nissan Leaf har hurtiglademulighet, er det ingen kommunale anlegg eller kontorer som har denne typen ladetilbud. Hurtiglading krever at brukeren kjører til en hurtiglader og blir på stedet under ladetiden. For privat kjøring kan dette fungere, men for tjenestekjøring er dette noe som daglig drift ikke kan baseres på. Kostnad for montering av hurtiglader er estimert til 10 ganger høyere enn montering av utstyr og strømtilkobling for Mode 3 Type 2 22kW. Det vil derfor være aktuelt å teste ut hvorvidt 22kW AC-lading av kommunale kjøretøy eliminerer barrierer mot bruk av elbiler på de tyngste rutene. Den mestselgende elbilen Nissan Leaf, over solgt i Norge. Foto: Camilla Aarsrud

12 Full hurtigladedekning i regionen Ladeinfrastrukturutredningen fra 2011 for fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold ble gjennomført av Civitas og Stavn. Samme selskap ble engasjert av Infragreen, sammen med Gordon Strömfelt som har gjort en lignende kartlegging i Västra Götaland, for å samle og oppdatere utredningen for prosjektområdet. Ladeinfrastrukturutredningen fra 2011 dannet grunnlag for full hurtigladedekning i Østfold, og gav en oppskrift på hvordan dette skulle gjøres. Gjennom oppfølgingen av utredningen har både Akershus fylkeskommuner og aktuelle kommuner behandlet konkrete prosjekter og gitt investeringsstøtte. Tredje og siste fase inkluderte fullføring av dekning på E18 mot Sverige og forsterking av aksen mellom E6 og E18 i tillegg til ladested i Fredrikstad. Infragreen bidro til gjennomføring av konkurranse og teknisk vurdering av ulike aktører for utbetaling av investeringsstøtte. Tre nye hurtigladesteder stod klart 19. Desember 2013, og prosjektområdet på norsk side har med det full hurtigladedekning. Hurtiglader i Sarpsborg. Foto: Camilla Aarsrud

13 Kommunal strategi for ladeinfrastruktur Gjennom en forankring av kommunens rolle som byggeier, arbeidsgiver, regulerings- og planmyndighet samt utviklingsaktør innen ladeinfrastruktur, vil ladeinfrastruktur og ladbare biler kunne bli en mer integrert del av samfunnet og barrierene mot slik teknologi svekkes. I sum er målet med prosjektet på begge sider av grensen at våre tiltak skal gjøre det enklere å benytte kjøretøy med fornybare drivstoff som med fossile drivstoff. Ladeinfrastrukturstrategien er en naturlig oppfølging av klima- og energiplanen, og en god anledning for kompetanseoppdatering på området. Strategien har som mål å forankre følgende momenter i kommunens organisasjon gjennom politisk behandling: Ambisjoner for ladetilbud på egne virksomheter Kravspesifikasjon og teknisk spesifikasjon for nybygg Krav til utbyggere Ladeinfrastruktur for egne kjøretøy Hurtiglading Skilting, merking og tilgang Valg av tekniske løsninger Infragreen har reist rundt til kommunene og avholdt oppstartskonferanser og gjennomgang av malen som er utarbeidet til formålet. Oppstarten handlet om hvordan man skal sikre at hensyn til ladeinfrastruktur innarbeides i kommunens plankrav og ivaretas i egne utbyggingsprosjekter. Den mest kostnadseffektive måten å legge til rette for elbil på er gjennom utbyggingsprosjekter når man likevel har elektriker tilstede og vegger åpne.

14 Tryck: TMG Tabergs juni Utgivare: Testprosjekt ladeinfrastruktur Frem til i dag har ladeinfrastruktur for personbiler i Norge i all hovedsak vært basert på den vanlige husholdningskontakten, også kalt Schuko. Det er også en stor andel Schuko-ladepunkter i Sverige. Denne kontakttypen er ikke konstruert for å overføre så store energimengder som kreves for lading av moderne elbiler. Lading over Schuko-kontakt gir heller ingen garanti for at sikkerheten er ivaretatt. I dag er det i hovedsak to plugger som er dominerende som dedikerte til elbillading. De betegnes som Type 1 og Type 2. Type 1 er godkjent for 230V opp til 32A 7,4kW. Type 2 er godkjent for 3-fas 400V opp til 63A - 43,5kW. Det er mulig å benytte de to kontakttypene i hver sin ende av en kabel. Norges mest solgte elbil, Nissan Leaf, er utstyrt med en Type 1 ladekontakt for normalladeing. Som det tidligere er nevnt i dette dokumentet anbefales Type 2 på infrastrukturen av blant annet Norsk Elektroteknisk Komite, EU og InfraGreen. For å lade en Nissan Leaf benyttes da en ladekabel som har Type 1 på kjøretøysiden og Type 2 kontakt på infrastrukturside. Infragreen har lagt til grunn valg av Mode 3 Type 2 ladekontakt som standard og har jobbet med å implementere dette hos alle involverte aktører i prosjektet. For å få erfaring og kunnskap med hvilke løsninger, egenskaper og funksjonalitet som er nødvendig for offentlig ladeinfrastruktur satte Infragreen i gang et testprosjekt for installasjon og bruk av Mode 3 Type 2 ladere av ulikt fabrikat. Alle kjente leverandører ble invitert til å gi et tilbud på deres produkter for uttesting. Følgende parametere ble vurdert: Klima Betjening Montasje- Oppstart Brukeroppfatning - Kommunikasjon

15 Veksten av ladbare bilar Grunnlaget for prosjektet var et identifisert behov for å samordne planlegging, utvikling og etablering av ladeinfrastruktur med kommunene i området. Gjennom en felles utredning av utbygging, konsept og spreedning av ladeinfrastruktur fra 2011, hadde fylkeskommunene Akershus og Østfold et faglig grunnlag for hva som var nødvendig og hvordan man ønsker å samarbeide. Det kommsersielle markedet for hurtiglading hadde så vidt kommet i gang i området etter flere insentiver og initiativer fra fylkeskommunene og Transnova. Markedet for lav- og mellomeffekts AC-lading var fortsatt umodent og preget av gratis lading. Veksten av ladbare biler i prosjektområdet på norsk side er betydelig og eksponentiell. Ingen annen fornybar teknologi har så stort volum av kjøretøy på norske veier. Akershus er i tillegg den regionen i verden med flest elbiler per innbygger. Prosjektets arbeid og innhold har lagt til grunn en utvikling mot storskala bruk av elbiler. Med storskala menes et marked der elbiler ikke bare benyttes av entusiaster og spesielt interesserte. Storskala setter større krav til en gjennomtenkt og stabil infrastruktur. Dette innebærer innarbeiding av ladeinfrastruktur i samfunnsplanlegging og ordinær infrastruktur, og utikling av et universelt og forutsigbart tilgangssystem og skilting for lading. Tilgjengelig og synlig ladeinfrastruktur er viktig både for eksisterende og fremtidige elbilister. Foto: Camilla Aarsrud

16 Østfold FYLKESKOMMUNE EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 5. Skapa intresse genom offentliga invigningar/innsettelser, tester och debatter. Varje möjlighet till informationsutbyte är viktigt. 6. Skapa/lag bred samverkan. Samverkan mellan kommuner, kommunala bolag/selskaper och det lokala näringslivet är en bra bas/utganspunkt för strategiska satsningar/initiativer. 7. Gör/Lag en plan för arbetet, med konkreta aktiviteter och delmål/milepæler. Vart vill vi vara om 5 år? Om 10 år? webbinformation/online och möten mellan nyckelaktörer/sentrale aktører. samt bidra till att skapa nätverk för att nå större genomslagskraft. 10. Våga testa! Om vi inget provar ser vi sällan utveckling! 1. Arbeta över geografiska gränser. Samverkan mellan elfordonslandet Norge och biogaslandet Sverige är positiv för båda parter. 2. Arbeta över mentala gränser. Det handlar om förändring av beteenden/atferd och attityder/holdinger. Förändringen sitter i våra huvuden. 3. Våga prova den nya tekniken. Vi måste testa, ladda/lade eller tanka/fylle och kunna köra under olika förhållanden. Det räcker inte att bara läsa om el- och gasbilar. 4. Utbyt erfarenheter. All/enhver ny teknik omgärdas av frågor/spørsmål. Det är bara genom att diskutera dessa som vi kommer vidare i utvecklingen. 9. Stötta eldsjälarna/drivkreftene i arbetet för utvecklingen av elfordon och biogas 8. Ny teknik kräver ihärdig/flittig och enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev, 10 råd fra

Interregprojektet 2012-2014. hållbar infrastruktur i gränsland. Slutrapport. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Interregprojektet 2012-2014. hållbar infrastruktur i gränsland. Slutrapport. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Arbeta över geografiska gränser. Samverkan mellan elfordonslandet Norge och biogaslandet Sverige är positiv för båda parter. 2. Arbeta över mentala gränse a/fylle och kunna köra under olika förhållanden.

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Tore Carlsson 403 40 GÖTEBORG Projekt: InfraGreen

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Jakob Lagercrantz, Infragreen och ECOAST 14.05 Fördjupning:

Jakob Lagercrantz, Infragreen och ECOAST 14.05 Fördjupning: Börja ladda! Välkommen! Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

En mer ansvarsfull avfallshantering?

En mer ansvarsfull avfallshantering? En mer ansvarsfull avfallshantering? Chef för juridiska ärenden Leena Eränkö Tf. Verkställande direktör Esa Nummela Växjö 28.5.2013 Avfallshantering i Sverige och i Finland 2005 JLY-Medlemsinfo 3-4/2005

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

Ratta rätt vid fordonsinköp. Inköpspolicy. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun

Ratta rätt vid fordonsinköp. Inköpspolicy. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun Ratta rätt vid fordonsinköp. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun Kommunen har inte enda miljöbil Gröna bilister riktar skarp kritik mot Östra Göinge kommun.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

Vindkraft i Orkdalsregionen

Vindkraft i Orkdalsregionen Vindkraft i Orkdalsregionen E.C.A AS Energy Consulting Advising E.C.A AS Energy Consulting Advising Fullt trøkk både på Fosen og i Snillfjord/Hitra Statnett forutsetter investerings-beslutning for minst

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Grundad 1999 Ett 40-tal medlemskommuner i skogslänen Föreningens syfte Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna får del i det värde

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold,

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: 8.30 13. 00 Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Følg valget på kirken!

Følg valget på kirken! Har du lyst å «like» oss på Facebook? www.facebook.com/sjomannskirken.dubai facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Amestodagen 2015. Amesto Sourcing BRUKERSAMLING

Amestodagen 2015. Amesto Sourcing BRUKERSAMLING Amestodagen 2015 Amesto Sourcing BRUKERSAMLING Amesto SIMPLIFYING BUSINESS Amestodagen 2015 Deltaker Per-Erik Salvesen Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid Snorre Strandrud Nasjonalbiblioteket Halldor Halldorsson

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

FIRST LEGO League. Östersund 2012

FIRST LEGO League. Östersund 2012 FIRST LEGO League Östersund 2012 Presentasjon av laget Nyheden 8a Vi kommer fra Östersund Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nyhedens skola

Läs mer

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling Slutrapport FEM2020 Genom ökad gränsöverskridande samarbete ska FEM2020 stärka gränsregionens globala konkurrenskraft genom att initiera den klimatdrivna utvecklingen. Detta ska göras genom att arbete

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek Foredragsholdere Kenneth Isaksson AB Centek Centek är representant för nätverket Enterprise Europe Network som är ett viktigt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxt och sysselsättning. Nätverket

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland

verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland akta 2013 verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland Geografi Den svensk-norska gränsregionen Gränslöst 15Samarbete omfattar Fyrbodalsområdet i Västra Götaland (kommunerna Strömstad,

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Elbilslandet. en sann Norgehistoria

Elbilslandet. en sann Norgehistoria Elbilslandet en sann Norgehistoria Norske politikere er best i verden på å lage rammevilkår for elektrifisering av vegtransporten. I løpet av de tjue siste årene har samtlige norske regjeringer, storting

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget KomTek Glada Hudik Vi kommer fra Hudiksvall Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer KomTek Hudiksvall

Läs mer