Svenska konståkningsförbundet Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska konståkningsförbundet Verksamhetsplan 2008-2010"

Transkript

1 Svenska konståkningsförbundet Verksamhetsplan (17)

2 Vår Vision: Vi ska brett stå..för att högt nå! 2(17)

3 Både bredd och elit Bredd- och elitverksamheten är ömsesidigt beroende av varandra. Elitåkarna fungerar som förebilder för många barn och ungdomar och de bidrar till att fler börjar träna konståkning. Samtidigt utgör de många aktiva åkarna basen för elitverksamheten. Utan många aktiva redan från skridskolan har vi inte underlag för en elitverksamhet. Därför satsar Svenska Konståkningsförbundet både på att utveckla breddverksamheten och på elitverksamheten. När det gäller breddverksamheten vill vi se svensk konståkning i alla former i alla delar av Sverige. Vi vill ha aktiva medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund. Konståkningen ska finnas överallt - i skolorna, i våra idrottshallar, på ute-isarna om vädret så tillåter och i nöjesparkerna. Våra elitåkare ska ha medaljkapacitet i internationella mästerskap och vi vill även se dem på de prispallarna i de internationella mästerskapen. Konståkningen ska ha en plats i samhällsdebatten! Konståkningen har tack vare VM 2008 äntligen tagit plats i press och media och den positionen ska vi behålla. Vi ska verka för att konståkningen är synlig i media och på så sätt öka förståelsen för vilka förutsättningar som krävs för att kunna bedriva såväl en elitsom breddverksamhet. Vi måste själva kunna se på konståkning i ett utifrån- och inperspektiv för att skapa ett intresse för vår idrott bland allmänheten. Vad menar vi med med vår vision? Alla åker konståkning Jo vi vill att människor med olika bakgrund från olika bostadsområden och med olika ekonomiska förutsättningar ska kunna ägna sig åt konståkning i olika former. Konståkning kan vara såväl rekreation som ett sätt att uttrycka sig. Vi vill att man ska kunna börja skridskoskola redan på dagis och att det ska finnas fler isar att tillgå utomhus vintertid, så att barn på ett spontant sätt kommer i kontakt med konståkningen. Genom att barn kommer i kontakt med konståkningen i sin vardag eller i sitt närområde vidgar man möjligheten till att värva nya aktiva till konståkningen. Konståkning hela livet Konståkning ska vara en idrott som man ska kunna utöva från det man är liten tills man är äldre. Vi ska behålla ungdomarna längre genom att utveckla sporten med t.ex. showtävlingar, isteater och aktiviteter som isotek. Här har vi ett gemensamt intresse med andra issporter och bör samverka med dem i gemensamma projekt. T.ex. värvar man tonårskillar som hoppar av bandyn och ishockeyn till isdans, paråkning, isteater eller showåkning tillsammans med de ungdomar som varit på väg bort från konståkningen. Vi har tagit nya djärva grepp där konståkning presenteras på nya sätt. Vi korsbefruktar konståkningen med andra sporter för att värva nya grupper av barn och ungdomar. Vad kan vi hämta från hip-hopen, streetdancen, free-stylen, halfpipe, skateboarden etc? 3(17)

4 Tidigare åkare kommer tillbaka till konståkningen igen när de blir äldre. De deltar i aktiviteter som isdans, power-skating eller liknande. Flera kommer tillbaka som ideella ledare eller utbildar sig till domare och specialister. Även här spelar uteisarna stor roll för möjligheten att arrangera aktiviteter för en bred och äldre skara. Redan idag finns det internationella tävlingar för veteraner på olika nivåer och åldrar. Genom en aktiv informationssatsning från vår sida kommer tidigare aktiva åkare tillbaka till konståkningen igen och deltar i veterantävlingar. Ishallarna utnyttjas fullt ut Om vi ska förverkliga en vision där fler ska åka skridskor kommer vi att behöva större tillgång till istid. Framför allt behöver vi utnyttja de resurser vi har på ett mer effektivt sätt. Här finns redan ett gediget arbete gjort inom Handslaget. Vi vet i vilka kommuner det saknas konståkningsklubbar och vi har en god överblick över hur landets ishallar utnyttjas. I alla hallar I ett längre perspektiv kan bristen på istid kanske lösas genom en vidareutveckling av den islösa skridskon, så att vi med tiden ska kunna göra det möjligt att åka skridskor i hallar utan is. Därav en vision där vi ska kunna utöva och se på konståkning i alla hallar. Vi vill se svenska åkare på internationella prispallar! Det är inte bara en vision vi är redan världsledande inom teamåkningen och den positionen ska vi behålla. Vi är på väg uppåt när det gäller singel och vi ska fortsätta på den vägen. Vi ska ha en kontinuitet i försörjningen av nya åkare på elitnivå genom att bygga på elitsatsningarna med yngre åkare. För att det ska bli möjligt måste tillgången på istider öka och vardagslivet bli mindre stressigt för elitåkarna. Visionen är att minst sju städer i Sverige ska ha skolor från årskurs 4 till 9 och där konståkning och dans läggs in i schemat. På så sätt utnyttjas ishallarna på dagtid samtidigt som åkarna får möjlighet till att kombinera sin elitsatsning, sina studier och sina sociala liv. För elitåkare på gymnasienivå är det möjligt att träna konståkning på dagtid fem dagar i veckan. Både i grundskolan o i gymnasiet ska möten ske med andra konstformer, så att åkarnas artistiska talanger utvecklas. 4(17)

5 Konståkning som underhållning Förutom att konståkning är en idrott har den ett stort underhållningsvärde. Genom att vara världsledande i arrangemang ska vi skapa möjligheter till upplevelser med åkare på internationell nivå. Genom att utveckla showåkningen ska vi erbjuda underhållning genom uppvisningar i offentliga miljöer som nöjes- och stadsparker. Vi ska initiera TVunderhållning med inslag av konståkning. Foto: Holiday on Ice Konståkning som yrke! Många åkare väljer att arbeta några år som professionella åkare i ishower för att sedan studera vidare på idrotts-, dans- eller annan högskola med anknytning till konståkningen som såväl idrott som konstart. 5(17)

6 SWOT- ANALYS Hur ser vår verksamhet ut i dagsläget? Vilka styrkor och svagheter har vi? Vad hotar vår verksamhet och vilka möjligheter har vi? I september 2006 gjorde styrelsen en SWOT-analys som sedan reviderades vid mötet med kansliets personal och distrikts- och kommittéordförandena i april Styrkor: Bra internationellt och nationellt kontaktnät Konståkningen har stort underhållningsvärde Bra personal på kansliet Hög kompetens (tränare (cirka 10 har gått svenska GIH, många tränare har liknande utländsk utbildning, tekniska funktionärer, tävlingsarrangör) Idrottsliga framgångar Bra organisatörer/ arrangörer Många ishallar Bred målgrupp/skridskotradition Ren idrott Mycket engagerade ideella ledare Kreativa Convention Vi finns i två världar den idrottsliga och den konstnärliga Svagheter: Långsiktigt ohållbar ekonomi (-1-1,5 mkr/år) Vi saknar sponsorer Bidragsberoende För få ideella ledare och tekniska funktionärer jämfört med behovet Personberoende kontaktnät Det är för många aktiva som försvinner för gott alldeles för tidigt Spretig bild/organisation ineffektivt arbetssätt där styrelsearbete/löpande verksamhet går i varandra Saknar konståkningscenter/ gymnasium/skolor För få istider/ för kort issäsong Vi saknar ett dokument med tydliga krav på ishallar Brist på tränare på elitnivå Flera föreningar styrs av föräldrar (=kortsiktigt) eller av tränarna Revirtänkande/brist på samarbete Brist på pojkar/tjejidrott Smal elit/sårbart Saknar bredd i form av samtliga grenar fördelade över hela landet Krävande sport (tidsmässigt, fysiskt och psykiskt) Dyrt att utöva Betraktas som barnidrott i vissa kretsar Bedömningssport Förslag på org. framtagen Haninge 2009! (Motion lagd av (m) i Gbgs KF) Pågår 6(17)

7 Möjligheter: Utveckla förbundets organisation Let s skate 2008 Idrottsliga framgångar Nya tränings- och tävlingsformer (stjärntävlingar, showtävlingar) Nya mästerskap VM 2008 Anställd personal Nya aktiviteter för att skapa intäkter Teamåkning olympisk gren Spontankonståkning (utanför ishallarna naturisar och utebanor) Islös skridsko Etablering av paråkning och isdans Fixstjärna Distriktssamarbete Internationellt samarbete Sponsorer Utökat LOK-stöd Invandrarbarn vill lära sig åka skridskor Föräldrar Hot: Allt svagare föreningsengagemang Ekonomiska nedskärningar (statsanslag och aktivitetsstöd kan minska) Ökande kostnader (istider t.ex.tävlingsresor, bedömningssystemet) Privatisering av ishallar Bristen på utveckling av det ideella ledarskapet Konkurrens från trendsporter Konkurrens från andra länder inom ISU (tävlingar) Utvecklingen av köpsport (gym, Friskis, yoga mm) Ändrade levnadsmönster försoffning och tidsbrist Bidragsberoende (ekonomisk utveckling inom ISU, RF SOK) Föräldrars minskande engagemang och tid Bristande acceptans för tidig specialisering Tveksamma bedömningar Tjejidrott på en arena där manliga normer gäller Föräldrar 7(17)

8 Målgrupper för SKF och distriktsförbunden: Vilka är vi till för? Vi är till för de aktiva konståkarna på alla nivåer. Vi har även aktiva ledare, tekniska funktionärer och tränare som är vår målgrupp, men det är de aktiva åkarna, som står i centrum för vår verksamhet. De är slutkunderna. Den primära målgruppen för vår verksamhet är de aktiva åkarna i alla åldrar och på alla nivåer! Det är de aktiva åkarna som är slutkunden för vår verksamhet även om det är föreningarna som är direkta medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet. För närvarande är 123 föreningar anslutna till förbundet. Målgrupperna för verksamheten är emellertid fler och oerhört viktiga för verksamhetens fortsatta utveckling och därför har rekrytering och utbildning på flera nivåer av såväl ledare, tränare och tekniska funktionärer en central plats i förbundets verksamhet. Målgrupperna kan definieras enligt följande: De aktiva åkarna Föreningarna Ledarna Tränarna De tekniska funktionärerna Publiken Föräldrarna 8(17)

9 Intressenter Konståkning ska ta sin plats i samhället och det förutsätter en god kommunikation och samverkan med flera olika organisationer i samhället t.ex: Kommuner ledning Skola Publik/allmänhet Företag Media Föräldrar ISU SOK RF SISU Vårt syfte Vi skall aktivt utveckla svensk konståkning genom att: Stödja föreningar och åkare Popularisera konståkningen Ta till oss nya trender och initiera nya grepp i tiden Skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla sporten Så vill vi uppfattas: Till de aktiva vill vi förmedla att konståkningen står för: Glädje Glöd Gemenskap En ren, dopingfri idrott! 9(17)

10 Till omvärlden vill vi förmedla att konståkningen står för: En tekniskt avancerad och fysiskt krävande idrott En artistisk idrott som berör alla sinnen Svenska Konståkningsförbundet ska uppfattas som: Stödjande Kompetent Öppet och kommunikativt 10(17)

11 Vår värdegrund: Svenska Konståkningsförbundets värdegrund baseras på den av Riksidrottsförbundets framtagna Idrotten vill. Våra målsättningar 1 Övergripande verksamhetsmål för elitverksamheten: Åkarna på elitnivå ska ha förutsättningar att ta medalj i stora mästerskap. Mål för singel- och paråkning 1.1 Mål för singelåkning dam och herr Nuläge Ansvar Vi har kapacitet 2013 Medalj på Elitkommittén Singel för EM-medalj EM och VM.. och Par OS 2010 topp 5 Vi har kapacitet för JVM-medalj 2009 En åkare topp 5 VM Mål för paråkning Vi ska vara representerade i paråkning på JVM 2012 Elitkommittén Singel och Par 1.3 Mål för isdans - - Elitkommittén Singel och Par 11(17)

12 Mål för teamåkningen senior och junior på elitnivå 1.4 Mål för Teamåkning - senior Nuläge Ansvar Guld på Team- Topp 5 för Elitkommittén Team VM 2009 och Sweden II år 2013 och Isdans topp 10 för Sweden II. 1.5 Teamåkning junior Medalj på Team WCCJ 2009 Guld på Team WCCJ och Topp 5 för lag 2 Elitkommittén Team och Isdans Mål för att vi ska ha förutsättningar att nå ovanstående mål Mål 1.6 Vi ska ha välutbildade tränare, tekniska funktionärer och ledare I varje distrikt ska vi ha tekniska funktionärer (domare, tekniska specialister, tekniska kontrollanter och dataoperatörer) med tillräckligt hög kompetens för att uppfylla våra mål för både elit- och breddverksamheten Våra tekniska funktionärer ska ligga i framkant internationellt sett, så att vi får Vi ska implementera alla nya regler för att kunna hålla tävlingar enligt ISU:s regelverk. Vi ska anpassa reglerna där så behövs för svenska förhållanden på olika tävlingsnivåer Vi ska utbilda och skapa förutsättningar för arrangörer att anordna tävlingar enligt gällande regler i alla distrikt. Ansvar Utbildningskommittén Kommittén för tekniska funktionärer Kommittén för tekniska funktionärer Regel- och tävlingskommittén Regel- och tävlingskommittén 12(17)

13 2 Övergripande verksamhetsmål för bredd- och utvecklingsverksamheten: Intresset för svensk konståkning ska öka, så att fler barn, ungdomar och vuxna ur alla samhällsgrupper kan börja och fortsätta träna. Bredden finansierar toppen, så vi bör planera för att bli självfinansierade i högre grad. 2.1 Konståkning ska bli en bredare idrott med singel, team- och paråkning, isdans, showskating och veteranåkning i hela Sverige 2.2 Alla kommuner med ishall ska ha konståkning 2.3 Andelen pojkar ska öka 2.4 Antalet aktiva ska öka 2.5 Medelåldern på de aktiva ska öka Nuläge Ansvarig Övergripande ansvar Bredd- och utvecklingskommittén 5 distrikt Alla distrikt Resp. SDF/(Breddoch Utvecklingskomm) Konståkning i alla kommuner med ishall. Resp. SDF/(Breddoch Utvecklingskomm) 5 % pojkar 25% Projektledare pojkprojektet/(breddoch Utvecklingskomm) +25% +100% Resp. SDF/(Breddoch Utvecklingskomm) + 1 år + 2 år Resp. SDF/(Breddoch Utvecklingskomm) 13(17)

14 3 Övergripande kommunikationsmål: Vi ska positionera konståkningen som en sport att räkna med och våra konståkare som seriösa idrottsmän. Konståkningen ska ta plats i samhällsdebatten. Under hösten 2007 fastställde styrelsen förbundets kommunikationsplan, där varje mål definierats tillsammans med nödvändiga aktiviteter för att nå målen. Nedanstående mål är ett utdrag ur kommunikationsplanen. För utförligare information hänvisas till kommunikationsplanen. 3.6 Vi ska få ISU:s uppdrag att arrangera stora mästerskap. Nuläge Ansvar Kommunikatör kansliet Kommunikatör kansliet i samverkan med SDF Kommunikatör kansliet Kommunikatör kansliet i samverkan med SDF 3.1 Vi ska förbättra den interna kommunikationen med hjälp av: Hemsidan Förbundet on line Möten med distrikt och föreningar Convention Utbildningar 3.2 Intresset för svensk konståkning ska öka i alla samhällsgrupper. Därför ska vi synliggöra konståkning i: Etablerad press och TV Internet Webb-TV Andra/nya TVkanaler 3.3 Vi ska förändra vuxnas attityder till konståkning med avseende på genus 3.4 De som kan påverka konståkningens villkor ska ha förståelse för vilka förutsättningar konståkarna behöver 3.5 SKF ska ha möjlighet att påverka bedöm ningssystemet och villkoren för deltag ande på internationella tävlingar. SKF Styrelse ordf. samt SKF:s representanter i internationella organ samt vid internationella tävlingar Styrelse/Arrangemangskommittén 14(17)

15 4 Övergripande ekonomiska mål Vi ska ha en ekonomi i balans som möjliggör att vi har resurser att satsa för att nå våra verksamhetsmål. Vi måste öka befintliga intäkter och skapa nya intäkter samtidigt som vi måste bli mer kostnadseffektiva genom att se över arbetsformer och befintliga avtal. Vi måste verka för att öka bidragen genom att bearbeta RF om LOK-stödet och i utredningen om de nya fördelningsnycklarna. Vi måste våga satsa i rätt tid och den rätta tiden är nu när vi gjort ett lyckat VM och har resurser att avsätta för att ha tid att jobba på ett mer affärsinriktat sätt. 4.1 Vi ska ha en ekonomi i balans. Läge om vi inte gör något 4.2 Intäkterna ska öka Nuläge 2008/ /20010 = År 1 Drift +/0 2009/2010-1,1 mkr -1,9 mkr 2010/2011 = År /2013 * Ansvar 0,1 mkr 1,5 mkr 2,5 mkr 5 mkr GS Resultat -1,0 mkr -0,35 mkr +1,1 mkr +3,5 mkr 4.3 Satsningar för att förverkliga målen +1,1 mkr +3,5 mkr Styrelsen GS 5 Övergripande personalmål De anställda ska uppfatta SKF som en seriös arbetsgivare 5.1 Alla anställda vet vilken roll de har i helheten 5.2 Alla anställda har förutsättningar att utföra sitt arbete 5.3 Den fysiska arbetsmiljön uppfattas som god 5.4 Den psykosociala arbetsmiljön uppfattas som god Nuläge Ansvar Styrelsen/ generalsekr Styrelsen/ generalsekr Styrelsen/ generalsekr Styrelsen/ generalsekr 15(17)

16 Organisation Svenska Konståkningsförbundet har en styrelse med ett övergripande ansvar för förbundets verksamhet. Kansliet är direkt underställd styrelsen och styrelsen beslutade vid sitt möte i april 2008 att anställa en generalsekreterare med uppgift att verkställa styrelsens beslut. Generalsekreteraren skall ha ekonomiskt ansvar och befogenheter att leda verksamheten med utgångspunkt från den verksamhetsplan som styrelsen tagit fram tillsammans med kommitté- och distriktsordförandena och med kansliets personal Svenska Konståkningsförbundet Kommittéer Kommittéer SKF:s Kansli leds av Generalsekreteraren Distriktsförbund Distriktsförbund Föreningar Föreningar Föreningar Föreningar Föreningar Föreningar Sektioner Sektioner Sektioner Sektioner. Förbundskansliet ska ansvara för följande funktioner: På styrelsens uppdrag ombesörja bevakning av Svenska Konståkningsförbundets intressen både internationellt och nationellt. Ledning och uppföljning av elitverksamheten Ledning och uppföljning av breddverksamheten genom Idrottslyftet Intern och extern kommunikation och marknadsföring Ansvar för sponsorsverksamheten Ekonomi Bistå kommittéerna med viss administration I följande kommittéer sker det ideella arbetet inom Svenska konståkningsförbundets kärnverksamhet: Elitkommittén för singel- och paråkning Elitkommittén för teamåkning och isdans Bredd- och utvecklingskommittén Utbildningskommittén Arrangemangskommittén Kommittén för tekniska funktionärer Regel- och tävlingskommittén Kommittéordförandena adjungeras till styrelsens möten vid behov. Den huvudsakliga verksamheten sker ute i föreningarna som i sin tur är organiserade i distrikt. Respektive distriktsordförande är länken mellan föreningarna och Svenska Konståkningsförbundet. Förbundet anordnar en distriktsordförandeträff minst en gång per år. 16(17)

17 Budget Inför kommande två säsonger har styrelsen antagit följande budget. Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget INTÄKTER 06/07 06/07 07/08 07/08 08/09 09/10 Statsanslag Extra anslag: Internationellt stimulansbidrag Handslaget - Ny tävlingsform Handslaget/Idrottslyftet Föreningsavgifter Licenser Tävlingsavgifter/tävlingar Kursavgifter Försäljning ISU SOK Sponsorer/aktiviteter Convention Ränta/värdeökning Uttag VM-fonden Överskott arrangemang Överskott Show/showtävl Överskott förbundsläger 150 Övriga intäkter 67 Summa intäkter KOSTNADER Gemensamt Tävlingshantering/IJS Förbundsutv/Idrottslyftet Ny tävlingsform Inköp Funktionärer & Teknik Tekniska funktionärer team/singel Regel & tävlingskommittén Elitverksamhet Singel & Par - basverksamhet Singel & Par - toppsatsning Singel & Par - Ungdomslyftet SOK Team & Isdans - basverksamhet Team - extra VM/Universiad Team - extra satsning lag Information/Hemsida Arrangemang Convention SM-vecka Nordiska Utbildning och breddutveckling Utbildning Breddutveckling Stipendier & Prispengar Uppvaktningar Kongresskostnader Övrigt Summa kostnader Resultat (17)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet

Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet Verksamhetsplan 2012-2014 Svenska Konståkningsförbundet 1 (15) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån sina

Läs mer

Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet

Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet Verksamhetsplan 2014 2016 Svenska Konståkningsförbundet Innehåll 05 Vår vision 05 Vår verksamhetsidé 05 Våra mål 05 Vägen dit (strategi) 06 Vår värdegrund 09 Vår verksamhet 10 Styrkor & svagheter - Möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING Svenska Konståkningsförbundet

VERKSAMHETSINRIKTNING Svenska Konståkningsförbundet VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 2018 Svenska Konståkningsförbundet Innehåll 05 Vår vision 05 Vår verksamhetsidé 05 Våra mål 05 Vägen dit (strategi) 06 Vår värdegrund 08 Vår verksamhet 10 Styrkor & svagheter

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

tillsammans ska vi dit!

tillsammans ska vi dit! Verksamhetsplan 2015-2020 IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB Bredd och elit tillsammans ska vi dit VERKSAMHETSIDE Att åka konståkning i IFK Österåkers Konståkningsklubb (IFKÖKK) ska innebära glädje, vänskap

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201608/ LA SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2016-2016 Vision: Svensk konståkning stävar mot att bli bäst i världen. Långsiktiga mål: Ta

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 2014-05 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att vara en

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén augusti 2014/EB/KM/HE Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

FOTBOLLENS RÅDSLAG. 4 oktober i Norrköping

FOTBOLLENS RÅDSLAG. 4 oktober i Norrköping FOTBOLLENS RÅDSLAG 4 oktober i Norrköping Vision Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Värdegrund. Verksamhetsidé. Vision. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund?

Värdegrund. Verksamhetsidé. Vision. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund? Vision Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta

Läs mer

Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015

Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015 Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Budget 2014-2015 Föreningsverksamhet Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten inklusive årsmötet. Styrelsen

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL- OCH PARÅKARE

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL- OCH PARÅKARE SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201306 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL- OCH PARÅKARE 2013-2014 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer

KONSTÅKNINGEN VILL Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer KONSTÅKNINGEN VILL Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid förbundets årsmöte 2014, reviderad av förbundsstyrelsen i maj 2017 1 Innehåll 3 SVENSK KONSTÅKNING - FRAMGÅNGSRIK IDROTT 4 VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem.

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Verksamhetsidé för Svensk Triathlon Svensk Triathlon erbjuder en aktiv livsstil genom varierande träning och utmanande tävlingar

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 1 Plats: White & Case Advokat AB, Stockholm Närvarande: Ordförande - Kicki Molin (KM) - Peo Danielsson (PD) - Herman Håkansson

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2008-2010 för Svensk Bowling Innehåll s. 03 Ny vision Vad betyder visionen? s. 04 Målen 2008-2010 s. 05 Verksamhetsinriktning 2008-2010 s. 06 VI 1; Sporten s. 07 VI 2; Rekrytering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Vi hade bjudit in Karin Karlsson från SISU för att berätta lite om ett erbjudande som vi fått av SISU.

Vi hade bjudit in Karin Karlsson från SISU för att berätta lite om ett erbjudande som vi fått av SISU. SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET PROTOKOLL nr 3, 2010 Idrottens Hus 26-36 114 73 Stockholm Protokoll fört vid Svenska Skridskoförbundets styrelsemöte den 23 april 2010 i Stockholm. Närvarande: Roger Bodin, Per-Arne

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se Vision2017.indd 1-2 2013-08-22 10:17

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Att driva en konståkningsförening

Att driva en konståkningsförening Att driva en konståkningsförening Handbok för styrelser/ledare som vill få en överblick över svensk konståkning och samtidigt öka sin kunskap om vad som krävs och förväntas av en konståkningsförening.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Vision. Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan. Övergripande mål för Strategiska fokusområden

Vision. Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan. Övergripande mål för Strategiska fokusområden Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Vart vi siktar Vad vi står för Vad vi finns för Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt Vad vi vill

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011 Luleå Allmänna Konståkningsförening Verksamhetsberättelse Säsongen 2010/2011 Föreningsverksamhet Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Anne Lindahl Tina Johansson Ulrica van

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Övergripande plan Styrelsen: Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Ingela Andersson, Skyllberg Kenneth Holmberg, Hallstahammar Karl-Erik Taivalsaari, Gällivare Mats Vennberg, Arboga (Adjungerad)

Läs mer

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger Gävle konståkningsklubb Värt att veta för tävlingsåkare och föräldrar i Gävle konståkningsklubb. Klubben Klubben bedriver konståkning och skridskoskola för barn och ungdom from 4 års ålder. Vi vill ha

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Måldokument för Svensk Pingis framtid!

Måldokument för Svensk Pingis framtid! Måldokument för Svensk Pingis framtid! Arbetsunderlag den 24 april 2010 Swedish Table Tennis Association Idrottens Hus, SE- 114 73 Stockholm, Sweden Phone: +46 (0)8-699 60 00 Fax: +46 (0)8-699 63 31 info@bordtennis.rf.se

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

EN FÖRENING I SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET

EN FÖRENING I SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET EN FÖRENING I SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET BARA EN SOLSKENSHISTORIA Det är en fantastisk lördag i slutet av april och vattnet i sjön Namnlösen glittrar i kapp med solen. Namnlösa, där jag bor, är en liten

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010

Luleå Allmänna Konståkningsförening. Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010 Luleå Allmänna Konståkningsförening Verksamhetsberättelse Säsongen 2009/2010 Föreningsverksamhet Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Adjungerade ledamöter Revisorer Ordinarie

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare på Stjärntävling Domare på Klubbtävling

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN STDF 2016/17

VERKSAMHETSPLAN STDF 2016/17 Verksamhetsplan StDF 2016/2017 1 (6) VERKSAMHETSPLAN STDF 2016/17 INNEHÅLL 1 Verksamhetsområde... 2 2 Organisation... 2 3 Nuläge... 3 Styrkor... 3 Svagheter... 3 Möjligheter... 4 Hot... 4 4 Vision & Mål...

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyllde 100 år 2014. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Verksamhetsplanen skall ge Västergötlands Konståkningsförbunds seriöst satsande åkare stöd att bedriva sin sport. Verksamhetsplanen syftar också

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning

FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning 2013-2016 Inledning Den strategiska planen 2013-2016 som utarbetats av Svenska Simförbundet vänder sig till personal, styrelse, utskott och landslagsledningar. Den vänder

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Sidan 2 (6) Vision Innebandyn i Norrbotten vill och vågar samt är första valet av idrott. Verksamhetsidé Förbundet ska representera Norrbottens innebandyföreningar samt verka för sportens och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR 2009-2010 1 Ändamål. Föreningen skall bedriva följande idrotter; Längdskidåkning Allmänt Föreningen skall bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottens mål

Läs mer

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Antagen av Styrelsen 21 januari 2016 Tävlingar En del av friidrotten är att tävla; att mäta sig mot andra och framförallt mot

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTET Verksamhets- & Ekonomisk inriktning

FÖRBUNDSMÖTET Verksamhets- & Ekonomisk inriktning Verksamhets- & Ekonomisk inriktning 2017-2018 Förslag till Förbundsmötet 23-24 april 2016 Verksamhetsinriktning 2017-2018 Visionsmålen 2020 visar vägen framåt Sedan Förbundsmötet 2012 arbetar Gymnastikförbundet

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

Nya tävlingsidéer säsongen

Nya tävlingsidéer säsongen Nya tävlingsidéer säsongen 2010-2011 Arbetsgruppen Ny tävlingsstruktur har nu slutfört sitt arbete och vill gärna tacka för alla kreativa synpunkter som kommit in genom mejl och samtal vilket visar att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Svensk Simidrott 2013

Svensk Simidrott 2013 Svensk Simidrott 2013 Svensk Simidrott - kort fakta - Simidrotten inkluderar Simning (bassäng och öppet vatten), Simhopp, Vattenpolo och Konstsim. 330 föreningar, 120 000 medlemmar. Simning på 9:e plats

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

BLÅ BOKEN. IFK Växjös mål och värderingar. "Bredden ger spetsen"

BLÅ BOKEN. IFK Växjös mål och värderingar. Bredden ger spetsen BLÅ BOKEN IFK Växjös mål och värderingar "Bredden ger spetsen" Barnidrott och elitidrott i skön förening IFK Växjö är en av Sveriges ledande friidrottsföreningar för såväl barnsom elitidrott. Vår förening

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer