Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer"

Transkript

1 Megalitgravar i Europa Människor och kulturer

2 2

3 MEGALITGRAVAR I EUROPA 1. MÄNNISKOR & KULTURER Lars Bägerfeldt 3

4 4

5 Megalitgravar i Europa. 1. Människor och kulturer. av Lars Bägerfeldt Tillägnad min mor Siv Lars Bägerfeldt, Falköping Tryckt på Kompendiet i Göteborg. ISBN

6 6

7 Förkortningar Tidsåtergivning f.kr. Exakt kalenderår före Kristi födelse bc Okalibrerad C14-datering BC Kalibrerad C14-datering Kulturer ABK Alföld bandkeramisk kultur DOK Dolkkultur EBK Erteböllekultur EGK Enkeltgravskultur GRK Gropkeramisk kultur KAK Kugleamphorakulturen KBK Klockbägarkultur KKK Kamkeramisk kultur LBK Linjebandkeramisk kultur PN Pottery neolithic (keramisk tid av äldsta neolitikum) PPN Prepottery neolithic (förkeramisk tid av äldsta neolitikum) SBK Streckbandkeramisk kultur SKK Snörkeramisk kultur SOM Seine-Oise-Marne kultur STY Stridsyxekultur TRB Trattbägarkultur Övrigt PIE Proto-indoeuropeiska språket, rekonstruerat LGM Late Glacial Maximum; den senaste istidens maximala fas Några tidsbegrepp mesolitikum neolitikum kalkolitikum eneolitikum tidigneolitikum mellanneolitikum yngre neolitikum senneolitikum jägarstenålder bondestenålder kopparstenålder, där kopparföremål utgör en väsentlig del av artefakterna kalkolitikum, (begreppet används främst för östra Medelhavsområdet och längre österut) äldsta delen av neolitikum den efterföljande och mellersta perioden av neolitikum föregår i förekommande fall den efterföljande perioden (endast Norden) bondestenålderns slutfas 7

8 Språkliga kommentarer MEGALITGRAV Rent språkligt betyder begreppet ordagrant grav som byggts av en eller flera stora stenblock, men i praktiken är inte alla forntida anläggningar som tillhör denna grupp byggda av stora steckblock. Inte heller finns det skäl att anta att de var gravar. Däremot var många av dem, delvis eller mestadels, byggda av stora stenblock, samt en viss andel inrymde döda personer, men detta gravrum eller dessa relikutrymmen var inte den primära funktionen. Benämningar av föremålstyper De namn som förekommer har inte alltid den betydelse de ger sken av. En stridsyxa är ett begrepp för en viss typ av yxor, men inte nödvändigtvis ett vapen. Likaså behöver inte megalitgravarnas primära funktion ha varit gravar, liksom domarringar inte behöver ha med det forna rättsväsendet att göra. Ytterligare ett exempel är fornlämningstypen rest sten, som kallas så även om den är omkullfallen. Sovställning, fosterställning och hocker En vanlig placering av den döde var att lägga dem på sidan med böjda knän och händerna uppdragna mot bröstet. Denna kroppsställning kan både kallas sovställning, fosterställning och hocker. VERSALER och gemener De typer av megalitgravar och andra fornlämningar som har utländska namn har återgetts med inledande stor bokstav, medan svenska ord och begrepp har skrivits med inledande liten bokstav. Därför skrivs Dolmen och dösar på olika sätt, liksom pyramider är ett utländskt ord men likväl ett svenskt begrepp. Likaså har kulturer vars förled återger ett ortnamn skrivits med inledande versal medan förleder som relaterar till form eller andra egenskaper har skrivits med inledande gemen bokstav. På Irland och på Falbygden Med begreppet Irland avses ön Irland och inte landet Irland, varför platserna anges på Irland och inte i Irland. Samma sak är det med Falbygden, där man lokalt benämner en viss placering som på Falbygden och inte i Falbygden. Referenser De sidor med referenser som tillhör denna bok har genom sitt stora omfång utgått, men de finns hos författaren. Endast direkta citat eller inhämtade bilder hänvisar till berörd publikation. 8

9 Förord Det mest förunderliga med megalitgravarna är inte stenarna i sig, utan det tomrum som finns mellan dem. När vi förstår vilka aktiviteter som förekom i kammaren, har vi också ringat in deras funktion och betydelse. Ett stort tack till alla kritiker och frågvisa elever som inte givit mig en lugn stund under alla dessa år och som tvingat mig att ompröva mina teorier åtskilliga gånger så att argumenten utvecklats och förändrats för att bli ännu bättre. Detta med en förhoppning om att mina ansträngningar skett i rätt riktning och kan vara till glädje för efterkommande forskare som har fortsatt nytänkande och som vill ifrågasätta dem på nytt för att komma ännu längre och fjärma sig från förlegade uppfattningar. Denna bok ska ses som en sammanfattning av de teorier som jag själv tror på och finner rimliga. Av utrymmesskäl har argument och källredovisningar ofta utgått. Därför är sådana teorier ofta utlämnade vilka jag inte tror på eller som går att motbevisa. Dessvärre är det inte alltid möjligt att nå fram till enhetliga teorier forskare emellan, eftersom det faktamaterial som ständigt utökas och vidgas är och förblir för sprött för att möjliggöra detta. Under överskådlig tid framöver är det våra personliga värderingar i en rad väsentliga frågor som avgör slutresultaten. Därför är det många gånger nödvändigt att man som forskare klarlägger sina subjektiva ståndpunkter, rörande människor och samhälle, för andra. Det är enda chansen att förstå slutsatserna och dess bakgrund. Tyvärr är detta en insikt som många forskare nonchalerar för att slippa avslöja vilken spröd grund de står på när de drar sina slutsatser. Med förhoppning om att den framtida forskningen av megalitgravar kommer att präglas att förnuftiga människor med stimulerande intelligens och en balans mellan fakta och fantasi, samt att den inte styrs av inskränkta förutfattade meningar, ty detta krävs för att tolka och förstå alla de hemligheter och okända händelser som dessa stenar ruvar på. Lasse Bägerfeldt

10 10

11 Innehåll EN SVUNNEN TID...15 MEGALITGRAVSBYGGARE...15 Det började i Europa...16 Människorna, språken och kulturerna...20 TOLKNINGAR EFTERÅT...22 Att upprätta teorier...22 Fakta, teori, hypotes och spekulation...23 Sanningsförmedlare eller teoripresentatörer...25 Närvaro och deltagande...29 FOLK OCH FÖRSÖRJNING...31 Familj, levnadsålder och barn...31 Manliga och kvinnliga roller...32 Boskap, odling och försörjning...33 Hantverk och handel...38 ALLIANSER OCH HIERARKIER...40 Hierarkisk struktur...40 Försvarsallianser och stamområden...43 Länder, välden och riken...46 Krig och erövring...47 FÖRSTÅELSE AV VÄRLDEN...49 Världsbild och perspektiv...50 Magi eller mystik...52 Meditation...54 Medvetandeförändringar...54 Andevärlden...57 Dröminformation och sjätte sinnet...59 Orakel och omen...60 Symboler, myter och riter...61 Världsbild, religion och gudavärld...64 Bruket av symboler och attribut...68 Kunskaper...69 NATURMILJÖ...74 Katastrofer före år 2000 f.kr

12 SAMHÄLLEN...79 FOLK, KULTURER OCH SPRÅK...79 Befolkningsmängd...79 Folkgrupper...83 Kulturgrupper...84 Språkgrupper...88 Religioner...91 Megalitgravsgrupper...93 FYSISKA VARIATIONER...98 Fysisk skillnad och genetiska särdrag...98 DNA-variationen i Europa Mitokondriskt DNA hos kvinnor Y-DNA hos män Invandringarnas tidpunkter och utbredning SPRÅK OCH VÄRLDSBILDER I EUROPA Språken vid tiden när jordbruket infördes Baskiska och iberokaukasiska Uraliska språk Schamansk religion Uralisk religion Indoeuropeiska språk Indoeuropeisk religion och dess gudaväsen Vedisk och hinduisk åskådning Österländska efterföljare Egeiska språk och dess världsbild Afroasiatiska språk VÄRLDSBILDER I FRÄMRE ORIENTEN Egyptisk åskådning Sumerernas samhälle Sumerisk åskådning Sumerisk-egyptiska skillnader och likheter Jämförelse med egeisk och indoeuropeisk religion Egyptiska, sumeriska och indoeuropeiska ord En rekonstruktion av sumerisk-egyptisk kosmologi MYTER OM GUDOMLIGHET Drömmande gestalter Ur-oceanens vatten Världspelare och livgivande träd Trappan till himlen och gången till underjorden Forntida kosmologier i Europa

13 SAMBAND OCH SÄRART Sambandens natur Folkgrupper och personlig identifiering Sociala strukturer Folkvandringar eller kulturanammande Kulturskiften och språkskiften Kulturella, språkliga och kosmologiska samband KULTURER KULTUR, ARV OCH IDENTITET Indelning och spridning Kulturbärarna Kulturattribut och kulturförändring Kulturmönstret i västra kontra östra Europa Det första jordbruket i södra och centrala Europa Variationsfulla kulturgränser Kultur och kosmologiska symboler FORNFYND OCH FORNLÄMNINGAR Kulturlandskap Handelsvägar Bebyggelse och inhägnader Gravar Båtar, vagnar och vägar Keramikkärl Yxor Koppar, guld och bärnsten Skrift och ristningar Ismannen Ötzi TIDIGA BONDEKULTURER Levanten Jeriko Egypten Anatolien och Cypern Sesklo, Dimini, Lerna och Karanovo Starčevo, Körös, Criş och Bug-Dniester Järnporten och Lepenski Vir Cardiumkultur Linjebandkeramisk kultur Alföld bandkeramisk kultur Limburg och La Hoguette

14 Cerny, Chambon, Chasséen och Cortaillod Rössen, med Hinkelstein och Grossgardtach Villeneuve-Saint-Germain och Blicquy Streckbandkeramisk kultur Lengyel Tisza och Tiszapolgár Vinča Hamangia Cucuteni/Tripolye och Dnieper-Don Kurgan, Jamna och Katakombkultur Baden Michelsberg Gatersleben, Jordansmühl och Baalberg etc Phyn och Altheim Wartberg, Horgen och Cham etc Windmill Hill och Peterborough Ware etc Iberiska kulturer Erteböllekultur Trattbägarkultur Kugleamphorakultur Kamkeramisk kultur Gropkeramisk kultur Schönfeld Snörkeramisk kultur Klockbägarkultur Aunjetitz KULTURERNAS SAMBAND Från naturkatastrof till kulturella vändningar Tidiga kulturmötet i västra Europa Kristid, offer, mord och massaker De brittiska öarna och Skandinavien Från TRB till SKK Den snörkeramiska kulturens ursprung Föremålens och traditionernas väg via kulturerna Folkliga samband och släktskap MEGALITISKA SAMBAND Megalitgravsbyggarnas ursprung Sociala allianser och motsättningar Bärare av kosmologiska symboler

15 EN SVUNNEN TID MEGALITGRAVSBYGGARE För omkring 6800 år sedan började man bygga stora stenkammargravar i Europa. Dessa byggnadsverk blev ett kännemärke för sin tid och saknar motsvarigheter under de efterföljande perioderna av forntiden. I dag kallar vi dem för megalitgravar, från de grekiska orden mega och lithos som betyder stor sten. Hur många som byggdes längs de europeiska kusterna under de efterföljande 2000 åren är svårt att uppskatta, men det tycks röra sig om närmare från norra Polen och Tyskland via Norden, Nederländerna och de brittiska öarna till Frankrike, Portugal och Spanien. En av många stenkammargravar i Europa, där vissa typer har uppställda väggstenar och takblock med överhäng. 15

16 Vilka var de som lät bygga megalitgravarna i Europa? Hur kan man komma på tanken att släpa ihop tonvis med sten och bygga stenrum med sådan hållfasthet att många av dem fortfarande finns kvar ännu i våra dagar? Vad var det som drev dem till att åstadkomma sådana byggnadsverk, som inte är nödvändiga varken för folkets försörjning eller för försvaret av bygden? Vad ville man uppnå med dessa byggnationer och hur uppfattades de av sin samtid? Vilka var engagerade i planerandet, byggandet och användandet av dem och i vilka syften? Var de bara väldiga gravrum där det mesta av kammaren fortfarande var ett tomt och outnyttjat utrymme efter flera sekler eller hade de även andra funktioner? Vad kan man ha gjort mer än att gravlägga ett litet urval personer? Hur få var det som berördes? Tänkte sig byggmästarna att megalitgravarna var en viktig del i samhället, även för alla dem som inte direkt berördes av de aktiviteter som pågick där? Om dessa byggnadsverk var så viktiga under knappt två årtusenden, varför ansåg inte de efterföljande generationerna samma sak och fortsatte traditionen? Kort och gott, varför byggde man megalitgravar? Det är denna fråga som har stimulerat skrivandet av denna bok, även om svaret inte alltid kan uppfattas så tydligt, ty än så länge är det varken säkerställt eller komplett. Det är inte lätt att skaffa sig en uppfattning om dessa människor och deras tänkande och värderingar. Var ska man börja? Vad är viktigast att ta fasta på? Är det språket och världsbilden eller är det kulturen och riterna? Hur mycket vet vi om människans vardag och särskilda ritualer under forntiden? Vad vet vi egentligen om allt annat som berör samhället? Hur mycket av det vi tror oss veta, är vid närmare granskning bara spekulationer? Går det över huvud taget att väva samman dagens fakta och teorier på ett sådant sätt att vi kan skönja motiven bakom dessa byggnadsverk eller måste vi vänta ytterligare några årtionden eller sekler? Det började i Europa Megalitgravar förekommer i många länder och i olika kulturer samt berör flera skilda tidsperioder runt om på jorden. Begreppet megalit säger inte så mycket i sig, eftersom det kan syfta på alla tänkbara byggnadsverk där stora stenblock använts. Med ordet megalitgravar brukar man dock mena de byggnadsverk som ingick i den byggnadstradition som började i Europa för närmare sju tusen år sedan och sedan spreds långsamt dels till nordligaste Afrika och dels österut längs Medelhavet och trakten omkring Svarta Havet innan det tog språnget till Indien och vidare ända bort till Japan, dit traditionen nådde först flera tusen år senare. En annan spridningsväg gick söderut, sannolikt via Egypten och ner till Madagaskar. 16

17 På en del platser kan idén att bygga enkla stenkistor ha uppkommit spontant, där de framstått som förstenade kopior av träbyggda rum. Ibland utvecklades de till större byggnader. Ofta kan man utifrån detaljer i konstruktionen se om de har ett ursprung från något annat område eller inte och på så vis förstå om de är knutna till den äldsta megalitgravstraditionen i Europa. Att det underförstått alltid finns en eller flera gravlagda personer i en megalitgrav behöver ingalunda betyda att det var detta som var deras primära funktion. Exempelvis är de megalitiska templen på Malta byggda efter exakt samma mall som megalitgravarna, men de är inga gravar. Istället är deras primära funktion, såsom namnet säger, snarast att betraktas som tempel. Under hela denna epok i Europas historia, med en varaktighet av ett par tusen år, kan man finna ett flertal närmast tidlösa likheter mellan olika typer vad gäller form, storlek och konstruktionsdetaljer. Kamrarna byggdes ofta i större format och var rejält tilltagna i storlek. Härinne insattes en eller flera avlidna personer, av religiösa, andliga eller politiska skäl. Det medför att bara en bråkdel av den kringboende befolkningen gravlades på detta sätt, men det innebär också att det stora rummet inte bara var en sluten gravkammare, utan att det även förekom andra aktiviteter här, varför man måste fråga sig hur dessa samverkade med varandra och vilken funktion som kan betraktas som den viktigaste. Under somliga perioder kan den monumentala gravläggningen ha varit det viktigaste i en del områden, medan andliga funktioner kan ha varit viktigast under andra perioder för de boende i bygden. Megalitgravar var inte bara gravar eller tempel, de var även symboler för den världsbild som beskrev förhållandet mellan liv och död, som gav de levande ett tillfälligt tillträde till de dödas värld. Symbolerna var både förstenade och återgavs i myter och riter, som bör ha förekommit i samband med användandet av megalitgravarna. De som vårdade dessa myter och ombesörjde riterna blev lika självklara som byggnadsverket i sig. Samtidigt bekräftades de personernas roller i den hierarkiska strukturen, vilka hade förmåga att uttyda innebörden i allt detta. På så vis var de dödas ben eller gravplatserna inne i kammaren nödvändiga, men inte mer än att platsen för benen kan ses som ett relikskrin där benen förvarades i väntan på att nyttjas i ritualer och ceremonier för de levandes skull. Därför var inte de ursprungliga megalitgravarna i Europa byggnadsverk för de döda, utan främst för de levande. Byggmästare, användare och de gravlagda Ska vi söka efter de människor som på något sätt berördes av megalitgravarna får vi olika resultat beroende på vilka vi frågar efter. En del av megalitgravarna, för att inte säga ganska många, är så pass avancerade eller 17

18 följer en viss mall och byggnadsregler så hårt att de måste ha byggts av personer med ansvar för att de byggdes på rätt sätt och uppfyllde dåtidens normer och önskemål, samt att eventuell anpassning till geometri och astronomi verkställdes. Dessa personer kan vi kalla för byggmästarna, som mycket väl kan ha ingått i gruppen av konkreta användare. För att kunna ringa in vilka i samhället som använde dem, måste megalitgravarnas olika funktioner först analyseras. Att de var platsen för gravläggning vet vi, likaså att offer skett intill dem, men detta kan ha skett i samband med gravsättningen. Andra konstruktionsmässiga egenskaper visar att kamrarna använts av de levande och inte bara varit en plats för gravar, men exakt vad de gjort och varför tillhör de svårare sakerna att utreda. Det är inte otänkbart av användarna haft olika roller och att de tillsammans eller var och en för sig utförde de sysslor som megalitgravarna var avsedda för. De flesta och viktigaste av dessa roller bör ha tilldelats de viktigaste personerna i samhället och bara individer som kom från de översta skikten i hierarkin. Enklare roller kan ha berört en bredare allmänhet och eventuellt gemene man i något avseende. Generellt sett bör vi dock enbart betrakta dem som en angelägenhet för dåtidens aristokrater. Utöver byggmästarna och användarna återstår de som gravsattes inne i kamrarna. Ett allmänt problem för dagens forskning är att dessa kamrar varit populära gravplatser under flera perioder av forntiden. I exempelvis södra Skandinavien är det mycket vanligt att finna gravläggningar från bondestenålderns slutskede, en tid när man hade återinfört traditionen att bygga stenkammargravar i form av hällkistor. Ytterligare en del gravläggningar kan vara från bronsåldern eller järnåldern. En del megalitgravar har många eller nästan bara spår av sekundära gravläggningar och lite eller ingenting kvar från den ursprungliga perioden. Därför måste man först försöka säkerställa i varje enskilt fall vilka personer som gravlagts under megalitgravarnas egentliga tidsperiod och vilka som kommit dit senare. Denna svårighet att åtskilja dem är så stor och antalet säkerställda gravsättningar från den primära tiden så pass få relativt sett, att det hittills har varit svårt att göra omfattande analyser enbart på de personer som tillhöra de ursprungliga gravsättningarna. Många forskare blandar ihop dem och försöker inte åtskilja dem, medan andra inte ens är medvetna om detta problem eller bryr sig om det. Av dessa skäl når vi inte byggmästarnas, användarnas eller ens de gravlagdas identitet på något enkelt sätt, om vi inte försöker sätta in de få fragmenten som finns i ett större sammanhang som ringar in folkegenskaperna i hela Europa under denna tid. 18

19 De viktigaste områdena, där det finns flest megalitgravar från tiden fram till c:a 3000 f.kr., ligger längs kusterna och knöts ihop av vattenvägar, men ursprunget kom bland annat från de säregna långhusen inom den linjebandkeramiska kulturen och dess närmaste efterföljare i Centraleuropa. 19

20 Människorna, språken och kulturerna För att förstå megalitgravarna måste vi närma oss människorna så mycket som möjligt, de som byggde dem och använde dem samt de som senare såg till att man inte längre upprätthöll traditionen. Det är lättare sagt än gjort. Från den tiden finns inga skrivna dokument eller några utförliga och detaljrika legender och sägner. Inte heller finns det några riter och förklaringsmyter att ta fasta på. Därför är det viktigt att försöka avgöra vilka de var rent genetiskt och kulturellt, för att på så sätt försöka ringa in vilket språk de talade och därmed vilken världsbild de bör ha haft. Den avgör i hög grad vilket mål megalitgravarna hade i dåtidens samhälle för dem som lät bygga dem. Genetiskt sett är det ingen påtaglig skillnad på människor (Homo Sapiens Sapiens) från olika tider eller på olika platser under de senaste åren. De som bodde i Europa under forntiden skilde sig inte nämnvärt från oss, som människor betraktade, bortsett från att de hade annan kunskap och andra moden samt andra värderingar som påverkade deras livssituation och syn på samhället. De hade samma förutsättningar till intelligent och intellektuellt tänkande, samma benägenhet att falla i skratt eller gråt samt kände en nyfikenhet eller en rädsla för okända ting. För att förstå världen och sin egen roll i samhället, utvecklades förklarande myter och bekräftande riter, vilka skilde sig från de som finns i dagens moderna västerländska samhälle och som vi tror på i dag och levandegör på olika sätt. De små skillnaderna, både vad gäller det fysiska utseendet och den exakta strukturen i vår DNA-sträng, kan berätta om folkförflyttningar och folkblandningar under forntiden. En del inträffade före byggandet av megalitgravarna medan andra skedde långt senare. Många gånger kan dessa folkförändringar klarläggas på ett mer konkret sätt genom vår uppdelning av dåtidens samhälle i ett flertal skilda kulturer, vars utveckling och förgrening kan spåras och klarläggas genom specifika föremålstyper och hårt reglerade traditioner som hölls vid liv under många generationer. En ganska viktig faktor att ta hänsyn till för att förstå deras tänkesätt och världsbild, är det språk som talades av dessa människor. Vi kan ana att det måste ha funnits några få huvudspråk i Europa vid övergången från jägarstenålder till bondestenålder, men av dessa är inte alla kvar och det är dessutom oklart vilka som berörs av megalitgravarna. Ett urval Varken DNA-forskningen, de forntida kulturerna eller språken är representativa för hela befolkningen eller för alla under en enskild tid. Slutsatserna om forntida förhållanden utifrån DNA- eller genforskningen bygger 20

21 på den nuvarande variationen hos befolkningen och måste tolkas på ett sådant sätt där man tar hänsyn till kända folkförflyttningar både under forntiden och historisk tid, men detta brukar inte leda till några större problem för den europeiska delen, trots ganska omfattande folkvandringar under de senaste två årtusendena och ett visst antal med okänd omfattning under perioderna dessförinnan. Ett annat problem med urvalet är att denna forskning bara fokuserar på männens farfars farfar etc. och kvinnornas mormors mormor etc., vilket gör att härstamningen utifrån denna forskning kan avvika väsentligt från den allmänna uppsättning med gener som personen har från alla sina förfäder. En metod som numera knappt används är den konkreta mätningen av människors fysiska egenskaper rörande hårfärg, ögonfärg, skallens form och andra egenskaper som kan vara ärftliga, samt därefter göra jämförelser i syfte att utreda släktskap och härstamning. Detta kompletterar DNAforskningen på ett betydelsefullt sätt. Kulturerna å andra sidan, såsom vi känner dem genom föremål, depåer och gravar samt en del så kallade boplatser, representerar aldrig hela befolkningen, utan bara hela eller delar av det övre skiktet, de som hade möjligheter och resurser att framställa praktföremål samt den sociala rättigheten att gravläggas på ett sätt så att de blev kvar till eftervärlden. Slutligen är de rekonstruerade urspråken inte några kompletta och riktiga språk som talades vid en bestämd tid, utan en samling ursprungliga ord och språkregler som inte nödvändigtvis var samtida med varandra, men som har det gemensamt att de utgör det äldsta kända steget av ett språk som återskapats. Här kan viktiga ord och begrepp saknas, liksom orsaken till varför ord som till synes har så olika innebörder heter samma sak, som om de på ett symboliskt plan var identifierade med varandra. Genom en ökad förståelse för folkförflyttningar och folkblandningar, kulturgränser och folken som upprätthöll dem, samt de värderingar och synsätt som gömmer sig i de språk de talade, kan man komma närmare denna tid och de människor som byggde megalitgravarna. 21

22 TOLKNINGAR EFTERÅT Att upprätta teorier Att försöka förstå megalitgravarna är inte möjligt om man inte först förstår dåtidens samhälle och kulturer, vilket i sin tur inte kan ske såvida man inte har insikt i deras värderingar, symboler och syn på såväl den fysiska som den andliga världen. Eftersom vi inte vet vad eller hur människorna tänkte, eller hur de uppfattade sina liv och sin omgivning, förstår vi inte heller den symboliska betydelsen av redskap och byggnadsverk. Å andra sidan kan vi systematiskt försöka utesluta alternativ och på så sätt ringa in och närma oss en förståelse av deras liv. Därför är det nödvändigt att skaffa sig en uppfattning om stora delar av samhället och dess egenskaper innan det är möjligt att närma sig megalitgravarna och de människor som använde dem. Sådan kunskap kan omöjligen betraktas som fakta rent generellt, utan består mestadels av teorier som emellanåt är ganska svaga och spröda. Därför är det viktigt att forskare liksom läsare av böcker och rapporter granskar trovärdigheten utifrån sin egen bedömning och på så vis antingen kommer fram till samma resultat eller helt egna resultat. Ur denna variation av tänkta eller möjliga resultat kan sedan ny forskning etableras och kanske komma ett steg längre. För egen del har jag under åren försökt publicera alla mina utredningar i diverse frågor, vilka tillsammans har haft till syfte att ge en mer rejäl och framför allt en bredare grund att stå på än vad som funnits tidigare. Detta förutsätter att man ifrågasätter alla sina arkeologiska lärare och kollegor, vilket sällan är populärt. Det förutsätter också att man ständigt ifrågasätter sina egna uppfattningar, vilket inte alltid är det lättaste. Att utesluta felaktiga alternativ och hypoteser För att överhuvudtaget komma någon vart i ett nytänkande, är det nödvändigt att använda sig av sin fantasi och tillåta sig att spekulera i allehanda frågor för att kunna granska konsekvenserna av vissa hypoteser. Ju vildare och vidare, desto bättre för att kunna skapa och sedan utesluta så många alternativa hypoteser som möjligt. Det som sedan blir kvar har en viss bärkraft eller trovärdighet, även om den emellanåt är mycket låg. Först när man kan argumentera för en hypotes och visa varför den förefaller trovärdig, övergår den till att bli en teori. Eftersom det går att argumentera på olika sätt och alla teorier innehåller subjektiva bedömningar, finns också möjligheten att det kan finnas flera olika parallella teorier sida vid sida som konkurrerar om att vara det slutgiltiga svaret. 22

23 För att bygga upp säkrare och mer trovärdiga teorier måste man arbeta mer långsiktigt och metodiskt. Då kan man utesluta ännu fler felaktiga förslag och alternativ. Fakta, teori, hypotes och spekulation För att kunna bedriva en aktiv forskning måste man ha kontroll på och en förståelse för ett flertal teoretiska begrepp och dess innebörd och samband. Redan här brister det hos många forskare och det är oroväckande lätt att hitta sådana fel i såväl doktorsavhandlingar som diverse rapporter. Fakta är alla odiskutabla sanningar, som inte är bundna till ett visst perspektiv eller vissa metoder. Hit hör egentligen bara ren matematik, exempelvis 1+2=3. När det sedan tillämpas i verkligheten, får man automatisk teoretiska problem som ibland kan uppfattas som försumbara och ibland raserar hela forskningen. Teorier är alla logiska slutsatser, uppkomna som en automatisk effekt av sambandet ur en serie utvalda faktorer, vilka kompletterats med subjektiva värderingar. Faktorerna kan i sin tur bestå av teorier eller påståenden som inte påvisats vara absolut sanna, vilket ger en kedjereaktion ner till de yttersta existentiella frågorna. Somliga teorier betraktas som så pass trovärdiga att vi uppfattar dem som fakta, vilket de dock inte är. Ändras de subjektiva värderingarna eller valet av faktorer, förändras också slutsatsen eller den automatiskt genererade teorin. Hypoteser är enkla påståenden, som bara har formulerats i avsikt att kunna granska och pröva deras trovärdighet. Ju enklare de är formulerade, desto lättare är de i regel att pröva. Om de kan påvisas ha en viss trovärdighet, kan de upphöjas till en teori, men om de inte är trovärdiga avskrivs de. Denna prövning av hypoteser är dessvärre inte odiskutabel i sig, utan utgår också från teorier som kan ha brister. Om prövningen sker på något annat sätt än den som blivit utvald, kan också utfallet bli annorlunda. Därför kan det ibland finnas skäl att ompröva gamla hypoteser. Spekulationer däremot är påståenden som är mer komplicerade än hypoteser och liknar teorier i sin struktur, men som saknar förankring och argument eftersom man har gått ett steg för långt. De är helt enkelt inte en automatiskt genererad slutsats, i varje fall inte med alla berörda faktorer och med så trovärdiga subjektiva värderingar som möjligt. Gränserna mellan dessa begrepp kan dessvärre definieras på olika sätt och det medför så klart att ovissheten hur olika forskare gör och vad de menar ökar. 23

24 Metodiskt sökande efter icke slumpmässiga samband Därtill måste man välja metod efter ändamålet och frågans art, för att så effektivt och komplett som möjligt nå fram till svaret. Metoden är det tillvägagångssätt man väljer för att generera ett automatiskt svar. Alla arkeologiska metoder går ut på att behandla ett visst antal objekt som har en eller flera likartade egenskaper, vilket sammanför dem och motiverar varför de tillhör den gemensamma gruppen som ska analyseras. Målet är att alla med denna eller dessa utvalda egenskaper ingår i gruppen, varken fler eller färre. När objekten är utvalda ska de jämföras och sorteras inbördes utifrån de likheter och olikheter som framträder rörande andra utvalda egenskaper. Denna sortering sker efter samma villkor som den redan utförda avgränsningen när studieobjekten valdes ut inför den planerade undersökningen. Alla avgränsningar utgår från likheter och olikheter rörande en eller flera utvalda egenskaper. Problemet är inte att avgränsa, för det finns ett oändligt antal sätt att avgränsa på. Problemet är att avgränsa på ett sätt som för förståelsen vidare och som motiverar själva jämförelsen. Därför måste begreppen likhet/olikhet sammanföras med begreppet samband och icke samband. Man vill på detta sätt bekräfta ett samband med något externt, där bara den avgränsade gruppen har ett sådant samband medan de som inte ingår i den avgränsade gruppen saknar sambandet. Det innebär i praktiken att den avgränsade gruppen, som har samband med något externt, även delar vissa egenskaper med objekt i någon annan grupp som inte ingår i undersökningen. Härigenom bygger man upp ett nätverk av samband respektive icke-samband mellan grupper och likhet/olikhet inom grupper av objekt. Samtidigt är det viktigt att uppdelningen mellan likhet/olikhet och i synnerhet sambanden inte är slumpmässiga, utan kan beräknas eller bedömas vara signifikanta och tyda på en bakomliggande och medveten styrning. Vetenskapens mål och ifrågasättandets betydelse Målet är att uppnå en allmängiltig slutsats, där man kan förvänta sig att alla eller i varje fall de flesta som tar del av valet av berörda faktorer och subjektiva metoder, samt valet av metoder, håller med om att detta förefaller vara det bästa sättet att generera en slutsats med dagens kunskap och erfarenhet. Trots denna enkla beskrivning av vad vetenskap står för, kan bedömningen variera av vilka faktorer, värderingar och metoder som ska användas och på vilket sätt. Forskning handlar inte om att finna sanningar eller kompletta lösningar, utan att finna de mest trovärdiga lösningarna på de frågor som har 24

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till Lars Bägerfeldt & med källuppgifter och astronomiska tolkningar av Göran Henriksson 2 De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr.

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö.

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. LINNÉUNIVERSITETET Växjö Institutionen för socialt arbete C-uppsats 15 hp Socialpsykologi III, (61-90) hp. ISD300 Vårterminen 2012 Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. En socialpsykologisk studie

Läs mer

Folkförändringar i forna bygder

Folkförändringar i forna bygder Folkförändringar i forna bygder Uppland, Herrljungabygden och Laske-Vedums socken Lars Bägerfeldt Folkförändringar i forna bygder. Uppland, Herrljungabygden och Laske-Vedums socken. av Lars Bägerfeldt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE?

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? EN ANALYS AV MEDBORGARSKAPETS BETYDELSE FÖR INTEGRATIONEN Andreas Johansson Heinö MAJ 2011 Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-821-5 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer