Din tid efter CNMmassage. Lipo behandlingen En handbok om fettreduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tid efter CNMmassage. Lipo behandlingen En handbok om fettreduktion"

Transkript

1 2011 Din tid efter CNMmassage och Cavi- Lipo behandlingen En handbok om fettreduktion Konceptet ger dig en inblick i fettreduktionens svåra konst. Det påvisar också de möjligheter som står till buds med hjälp av CNM massagen och Cavi-Lipo behandlingen. Därutöver får du tips om vilka kompletterande behandlingar som kan kopplas in arbetet, råd om kostförändringar och livsstilsjusteringar. En sak kan framhävas ganska omgående du måste bestämma dig för en lösning och konsekvent genomföra den. Kom ihåg Du blir vad du tänker! Hans Kürzl [Livslustan och RF-halsa]

2 INNEHÅLL 3 Ditt nya jag > Fakta om Cavi-Lipo > Fakta om CNM massage 4 Behandlingsupplägg CNM/Cavi-Lipo 5 Ändra dina matvanor, kostomläggning, specialdieter 6 Ändra din livsstil 7-8 Teorier om övervikt och fetma 9 Blodgruppsrelaterad kost (stenålderskost) GI glykemiskt index, praktiska råd och tips 12 LCHF low carb, high fat 13 Candidakost 14 Kost som botar 15 Tankens kraft 16 Benjamin belastningschema hö/vä Våra behandlingsmetoder > CNM > TFT tankefältsträning > Zonterapåi (Reflexologi) > Biologisk läkekonst > Tillämpad Kinesiologi KB > TCM, Traditional Chineese Medicin > Akupressur > Nutrition och ämnesomsättning 20 Min kost min motion 21 Upprop om en fristående komolementär/alternativ sektor 22 Detoxkurer (avgiftning) 23 Länkar och litteraturtips 2

3 Ditt nya jag Med din anmälan till CNM och Cavi-Lipo behandlingen, har du tagit ett stort steg till förändringar i ditt nuvarande liv. Inte nog med det! Det är faktiskt ett stort steg att våga anlita en annan vårdgivare, för att få till stånd de ändringar i livsstilen som kan leda till en förbättrad hälsa och behagligare livskvalité. Det finns ett antal valmöjligheter för dig att uppnå viktreduktion och därmed bättre hälsa och välmående. Ett av valen innebär att du bestämmer dig för en lösning och genomför den konsekvent. Cavi-Lipo är en japansk uppfinning som kan trolla bort oönskade fettansamlingar med hjälp av ultraljud. Tekniken är patenterad och väl utprovad. Den arbetar med en frekvens av 25 khz, svängningar per sekund. Fasförskjutna frekvenser adderas och ger exakt den energin som möjliggör fettcellernas upplösning. Ingen annan vävnad påverkas! Info Det låter onekligen ganska bra! Haken är bara den att du måste omedelbart efter behandlingen, promenera minst en halvtimma, för att bränna den energimängden som tagits loss. De fettcellerna som har lösts upp, kommer aldrig tillbaka däremot kan de som fortfarande finns kvar, fyllas på med den energin som inte förbrukas. Vi kombinerar Cavi-Lipo med CNM Cirkulations- och Nervbanemassage. Det finns ett antal skäl att göra det det viktigaste är onekligen att det behandlade omådet behöver dräneras, för bättre flödeseffekter i kroppen. Ett annat skäl är att lära känna kroppen som av någon anledning fått problem med viktbalansen. Ett tredje skäl är att kroppen, med hjälp av igångsatta kompensationsåtgärder, berättar om undermedvetna tolkningar av traumatiska upplevelser i individens liv. En allmän hälsoundersökning ligger till grund, för behandlingsupplägget. I vissa situationer, t ex vid graviditet, omfattande medicinering eller vid andra, riskfyllda hälsotillstånd, avråder vi från behandlingen med Cavi-Lipo. Den viktigaste anledningen till försiktighet i vissa fall, är det faktum att inlagrade, giftiga substanser i fettvävnaden, kommer ut i kroppsvätskan och måste tas om hand av avgiftningsmekanismen i kroppen. Upplevelsen kan liknas vid abstinens. En CNM Cavi-Lipo behandling består av tre moment: att låta sig behandlas, att omedelbart efter behandlingen promenera minst ½ timma och att samtidigt lägga om livsstilsfaktorer (nutrition, motion och reaktioner på upplevelser). 3

4 Behandlingsupplägg En första konsultation utan kostnad Första träffen omfattar en presentation av våra möjligheter och en utfrågning om dina upplevda problem. Vi vill att du kan föreställa dig, på vilket sätt vi möjligtvis kan hjälpa dig. För oss är det jätteviktigt att förstå anledningen till ditt besök, vad du varit med om tidigare i livet och vad du förväntar dig av behandlingarna hos oss. Presentationen av din målsättning, blir vägledande för behandlingarna. Du får också ett första smakprov av CNM massage och Cavi-Lipo behandlingen. Du får ett antal frågeformulär att fylla i och en uppmaning att titta tillbaka i ditt liv, så långt det är möjligt. Dessa uppgifter, jämte våra egna iakttagelser, ligger sedan till grund för adekvat behandlingsupplägg. Kan ifyllas interaktivt. Ett antal behandlingar Efter överenskommet upplägg, verksätlls ett antal behandlingar, vanligtvis en gång per vecka. Beräkna 2 timmar per behandling och lägg på tiden för din promenad 30 minuter efter 20 minuters behandling med Cavi-Lipo, 60 minuter efter 40 minuters Cavi-Lipobehandling. Självklart kan du även förlägga motionstiden indoor, på löpbandet eller cykel. Extra behandlingar kan vävas in emellanåt, om behandlingen så kräver. Det kan vara en genomgång av fakta, akupressur för vissa smärttillstånd, kroppsbalansering (energibalans) eller TFT tankefältsträning för emotionella belastningar. Beslutade extrabehandlingar ingår i överenskommet upplägg. Vi för en noggrann anamnes, över vikt och kroppsmått, BMI, BMR och behandlingsutfallet efter varje omgång. Uppgifterna är sekretessbelagda och enbart du själv har tillgång till dem. Uppföljning och avslutningsbehandling När behandlingarna är genomförda, görs en summering av utfallet och arbetet avslutas med en sista behandling, både med Cavi-Lipo och CNM. Vi gör därefter en sammanställning av anamnesen som mailas till dig för kännedom. Om möjligt, görs även en bedömning av resultatet och åtgärder föreslås, vilka förändringar i vardagen som kan förhindra återfall eller en fortsatt negativ utveckling. För intresserade som vill fortsätta med sitt förändringsarbete under kontroll, erbjuds en förlängning av paketpriset, med behandlingstillfällen utspridda till var tredje vecka. En nöjd kundgaranti lämnas av oss till dig som inte når upp till förväntade resultat med arrangemanget. Det kan röra sig om ytterligare en omgång till halva priset eller tre behandlingar utan kostnad. Garantin gäller under förutsättning att du följt våra föreskrifter om påbjuden motion, omedelbart efter behandlingen. Livsstilsförändringar 4

5 Ändra dina matvanor Överskottsenergi som inte förbrukas, lagras upp som fettreserver i kroppen. Detta kan ske i alla celler, men framförallt i särskilda fettceller. Det enda hormon med blodsockersänkande förmåga, är insulin som även ansvarar för intransport av fettsyror till cellerna. Ständigt för höga insulinvärden i blodet, medför en rad följdproblem, bland annat förhindras sönderdelningen av lagringsfettet, eftersom insulinet hindrar ett särskilt enzym hormonkänsligt lipas i sitt arbete att bryta ned fetter till glycerol och fettsyror. Upplagringen består och kroppen ropar efter snabba kolhydrater, för att blodsockerhalten ska kunna upprätthållas på rätt nivå sockersuget! Ät när du är hungrig och sluta när du är mätt! Energibalans föreligger, när energiintag och energiförbrukning jämnar ut varandra. Minskat matintag och/eller ökad fysisk aktivitet, leder således till viktminskning eller bättre viktbalans. Kostomläggning En oundviklig och behövlig del i behandlingsupplägget är därför en generell översyn av dina kostvanor. Man lägger till sig med ovanor under livets gång som sedan är mycket svåra att bryta och ersätta med vanor som principiellt kan förhindra en sämre hälsoutveckling. Därför är det viktigt att du tittar på, vilka födoämnen du äter mycket av. Upplever du dessutom spänd och svullen mage efter en måltid, oavsett vad du har ätit, är det verkligen dags att ompröva sina vanor. Ibland är det absolut nödvändigt att införa en strikt diet, fri från störande komponenter, för att kunna förändra de symtom som kroppen visat upp, för att uppmärksamma dig på den ansträngda situationen. 1. Blodgruppsrelaterad kost eller stenålderskost, för att undvika födoämnen som inte är bra för din matsmältning 2. LCHF med inslag av GI fett- och proteinrik, men kolhydratfattig kost tonvikt på långsamma kolhydrater Specialdieter När den negativa utvecklingen av tarmhälsan pågått under längre perioder i livet, kan det vara påkallat att införa strikta specialkostarrangemang, för att komma åt och förändra tillstånden som uppstått. Dit kan räknas en förändrad bakterieflora i tarmen som till exempel övervikt av Candida Albicans eller Pseudomonas Aerigunosa (svampbakterier) och likande parasiter. Dessa behöver svältas ut med hjälp av en riktad kost som principiellt utesluter allt som kan jäsa eller har jäst. Det gäller att återskapa en funktionell tarmflora så snabbt det någonsin går, dessutom ett normalt ph-värde som stimulans av laktobakteriernas tillväxt. 3. Råkost, bladgrönsaker, får- eller getost, groddar, färska bär, lättkokta grönsaker, yoghurt naturell och citron/olivolja. Inget bröd, inget socker, inga frukter (äpplen och päron undantagna), inget godis, ingen alkohol, ingen mjölk, inga veteprodukter, mm fisk till middag, i mindre mängder, är tillåten. 5

6 Ändra din livsstil När du väl bestämt dig att ändra dina kostvanor, lägg då till att undvika alla färdigprodukter som finns att köpa. Källsortera köp enbart ekologiska, närproducerade grönsaker och köttprodukter med kravstämpel på egenhändigt tillagade! Du undviker en massa tillsatser och processkemikalier, till din hälsas fromma. Kom dock ihåg städa även i hjärnan och det undermedvetna, med hjälp av en lämplig metod. Vi kan hjälpa till med tankefältsträningen TFT. Din hälsa formas i ditt undermedvetna som du inte kan kontrollera med intellektet! Det sistnämnda är så sant som det är sagt. Tänk på att dina val hanteras och beslutas av ditt undermedvetna, innan de eventuellt kommer upp till medvetandet. Du blir vad du tänker, kan komplettera du blir vad du äter. Det enda i livet du kan bestämma om helt och hållet själv, är vad du stoppar i dig. Fel och för mycken kost kan du medvetet påverka. Allt annat är en direkt följd av, vad du tänker och det kan du inte påverka med ditt intellekt! 6

7 Teorier om övervikt och fetma Vi baserar vårt resonemang utifrån fakta om evolutionsbiologisk utveckling som skapat en organism med fantastiska system, för att garantera en felfri funktion och möjligheter till självreparation efter negativ påverkan. Den globalt utbredda fetmaproblematiken, har gett upphov till en veritabel fetmaindustri som basunerar ut sina sanningar dygnets alla timmar. Produkter och tjänster ska säljas in med riktad information, där man råkade glömma bort några besvärande fakta. Och vi sväljer allt med hull och hår! Intensiv forskning bekostas av penningstarka grupper, för att hitta undermedel som ska lösa övervikt och fetma på ett passivt sätt, mediciner som blockerar eller förändrar kroppens naturliga reaktioner, jämte gastric bypass operationer som grädde på moset. Grundläggande fakta Organismen kan omvandla tillförda näringsämnen till energi. Energi som inte förbrukas, lagras upp som fettreserv för senare bruk. Den grundläggande meningen är att säsongsvis lagra upp överflödet och använda den lagrade energin under svältperioder som tidigare alltid har infunnit sig med jämna mellanrum. Det som skiljer mot förr, är bara det att svältperioden inte längre finns, vilket innebär att upplagringen består. Vanligtvis en långsamt progredierande process, man går sakta upp i vikt. Forskare bedömer den säsongsvisa fetman/övervikten inte som något större problem för kroppen. Den kvinnliga upplagringen styrs vanligtvis till stuss, lår, mage och bröst päronformen. Lokaliseringen utgör inget rörelsehinder eller hinder för en graviditet. Den manliga fetman har utvecklats utifrån en felaktig livsstil och kan ses som äppelformen, en stor kagge och liten rumpa. Lokaliseringen utgör klart ett rörelsehinder för mannen. Därutöver finns det en upplagringsform till som vi vill kalla för tallriksmodellen. Individen lagrar fett över hela kroppen, en livsstilsfetma. Nedbrytning av lagringsfett Så länge det finns en viss balans i socker- och fettomsättningen, sker automatiskt en reglering, baserad på förbrukning och tillgång på energi. Vad kan då tänkas störa den balansen? Insulinet svarar för inlagring av blodsocker och fettsyror i cellerna. Ständigt för mycket insulin i blodet, hindrar nedbrytning av lagringsfett. Utdragen stress skapar förutsättningar för kroniska försvarsreaktioner, stor förbrukning och undermåligt upptag av essentiella näringsämnen 7

8 Obalanserna stör avgiftningsprocessen i kroppen, med upplagring av fettlösliga gifter i fettvävnad leder osökt till depåbildning (formförändringar). Kroniska inflammationer i tarmsystemet minskar bildningen av tarmhormoner (GLP-1, glukagonlik peptid) med insulinbalanserande effekter. Obalanser i magsäcken kan förändra hormonet Ghrelins verksamhet som är aptithöjande. Nivån av Ghrelin ökar före och minskar efter måltiden. Resistens mot Insulin och Leptin, ett i fettvävnaden producerat hormon, leder till sämre aptit- och blodsockerreglering. Slutsatser Man kan rimligen anta att det finns bestämbara orsaker bakom obalanser som leder till okontrollerbar viktuppgång eller svårigheter att återskapa en rimlig balans mellan hunger- och mättnadskänsla. Vi är däremot ganska säkra på, trots avsaknad av sofistikerad mätapparatur, att livsstilsfaktorer ligger till grund för utvecklingen av felfunktioner i kroppen. Dessutom finns det troligtvis inga åkommor, där mag/- tarmproblem inte är inblandade. Därför är det nödvändigt att börja förändringsarbetet med hjälp av tarmrening, avgiftning och återställning av näringsbalansen. Ett lyckat resultat är inte enbart beroende av terapeutens arbete terapeutens insats kan skapa de förutsättningar som leder mot en bättre hälsa och livskvalité. Utan din personliga insats när du inte orkar medverka i förbättringsarbetet kan åtgärderna liknas vid skolmedicinska symtombehandlingar. 1. Ditt beslut till förändringar är ett grundläggande måste! 2. Tillsammans utarbetar vi ett behandlingsförslag, för att på sikt kunna uppfylla dina förväntningar. Mobilisera lite tålamod! 3. Du måste vara beredd att genomföra nödvändiga kostförändringar och genomföra dessa råd konsekvent. 4. Livsstilsförändringar måste nötas in, vare sig det gäller motion, rörelseandnings- eller mentala övningar. 5. Uppfatta din terapeut som rådgivare och i viss mån kontrollant av ditt egenarbete. Det är aldrig för sent att börja ändra på de parametrar som skapat obalanserna i ditt liv! 8

9 Blodgruppsrelaterad kost (stenålderskost) Ta reda på din blodgrupp, för grundläggande förståelse av din ämnesomsättning! BLODGRUPP 0 JÄGAREN OCH SAMLAREN Mår bäst av animaliskt protein (undvik fläskkött) och kraftfull motion (tar ner stressen). Omfattar ca 42 % av Sveriges befolkning. Risk för förhöjd magsyra. Effektiv matsmältning och utvecklat immunförsvar, stress kan utlösa autoimmuna obalanser. Bör undvika gluteninnehållande livsmedel, som vete, råg, havre och korn samt mjölkprodukter. BLODGRUPP A BONDEN-/VEGETARIANEN Utgör ca 44 % av Sveriges befolkning och är i hög grad anpassad till vegetarisk kost. Mår inte bra av animaliskt protein. Lågintensiv motion i form av promenader, yoga och Tai Chi. Låg produktion av magsyra, känslig matsmältning, infektionskänslig, risk för hjärt/kärlsjukdom, diabetes och cancer. Tål inte mjölkprodukter, kan orsaka slembildning och obalans i luftvägarna. BLODGRUPP B NOMADEN/BLANDKOSTAREN Nomaden mår bäst av blandkost. Tolererar mjölkprodukter väl. Omfattar ca 12 % av befolkningen. Är stresstolerant med hög anpassbarhet. Har aktivt immunförsvar och tolerant matsmältningssystem. Mår bra av måttlig motion, t ex jogging, cykling och tennis. Benägenhet för autoimmunologisk obalans vid stress, som kroniskt utmattningssyndrom. Varierat kostinnehåll (undvik kyckling). BLODGRUPP AB KAMELEONTEN (GÅTAN) Återfinns hos 2-6% av befolkningen, är förändringsbenägen och anpassar sig lätt till kost- och miljöförändringar. Har mycket känslig matsmältning med både A s och B s begränsningar. Immunförsvaret är överaktivt och angrips gärna av patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer. Stressprofilen är A-lik, med oro, irritation och överaktivitet. Stillsam motion och avspänningsträning skapar balans. Undvik griskött och kyckling. Gemensamt för alla blodgrupper är en allmän känslighet mot peppar (grön, vit och svart) irriterar magslemhinnan. Använd olika chilifrukter som krydda i stället stimulerar ämnesomsättningen! 9

10 GI Glykemiskt Index GI, Glykemisk Index, är begreppet i modern näringsfysiologi som ersätter tidigare begrepp som långsamma och snabba kolhydrater. Metoden utvecklades ursprungligen av en kanadensisk professor, David Jenkins, forskare inom näringslära. Den utvecklades som hjälp för diabetiker att bättre kunna hantera blodets sockerhalt, med hjälp av dietära åtgärder. Alla som provar en kost enligt GI-metoden kan inte förvänta sig dramatiska förändringar men förbättringar kan uppnås inom följande områden: Minskar kroppsfettet Förbättrar uthålligheten Påskyndar kroppens återhämtning efter träning/ansträngning Ökar den mentala skärpan Minskar risken för karies Sänker risken för hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes 2 GI-metoden kan med fördel användas av alla, men utnyttjas på olika sätt, beroende på användargrupp och målsättning. En diabetiker t ex som lär sig att använda metoden kostförändringar skall alltid ske i samråd med behandlande läkaren kan i många fall minska sjukdomens framfart, resultera i en bättre blodsockerkontroll, samt påverka insulinkänsligheten på ett positivt sätt. Ett lågt intag eller brist på kolhydrater, kräver ämnesomsättningsförändringar, för att upprätthålla en normal glukoshalt i blodet. Det som står till buds är proteiner i muskelmassan som kan omvandlas till glukos under avskiljning av kvävegrupper, med urinsyra som avfallsprodukt. Om kroppen aktivt använder sin muskelmassa, tvingas den till att omvandla lagringsfettet till ketonkroppar som energigivare (luktförändringar, nära besläktade med doft av aceton, kan uppträda), för att producera energi i hjärnan. Den sistnämnda funktionen tros människan ha utvecklat under istiderna då tillgången på kolhydrater förmodligen var mycket låg eller otillräcklig. Fettomvandlingen påverkar således knappast glukoshalten i blodet. GI metoden är ingen direkt bantningsmetod! Genom ämnesomsättningsförändringar, har den initialt en positiv inverkan på viktminskning. För individer med risk att utveckla åldersdiabetes, kan det vara en räddningsplanka, med blodsockersänkande och stabiliserande verkan på insulinnivåerna. För diabetiker kan GI metoden resultera i minskat behov av insulin och därmed höja livskvalitén. 10

11 Praktiska råd och tips Undvik alla slags hel- och halvfabrikat om du köper dessa varor i alla fall, läs noga på förpackningen vad rätten innehåller. Färdigmos t ex är rena sockerbomben, utöver alla tillsatser som finns där. Måste du äta potatis, koka dem i så fall med skalet på, dagen före (likaså pasta, ris, etc.), låt kallna och värm på nästa dag det sker en förklistringsprocess i kolhydratmolekylerna som ger ett bättre GI-värde. Undvik alla snabbprodukter, typ makaroner, ris, osv. Undvik även alla lightprodukter, vad reklamen än säger. Koka dina grönsaker på så sätt att du kokar upp vattnet först. Lägg i grönsakerna i det kokande vattnet, låt koka upp igen och sjuda en kort stund, beroende på grönsakens art och konsistens. Svalna av med lite kallt vatten så att kokningen avstannar. Lägg på en klick smör löser fettlösliga vitaminer. Använd kokvattnet i annan matlagning. Grönsaker som växer ovan jord, innehåller minst med kolhydrater (typ bladgrönsaker ca 5 %). Rotgrönsaker innehåller mera socker och har därför ett högre GIvärde. Woka dina grönsaker ofta! Ät gärna ett par frukter om dagen, mest äpplen och päron (fasta). Även vissa andra frukter innehåller fruktos, en sammansatt sockerart som tar längre tid för kroppen att omvandla till blodsocker. Undvik allt som är lockande chips, godis, läsk, bakverk och lightdrycker. Paradoxalt nog stimulerar sockerersättningsmedlen kroppens fettupplagring. No sugar added, är ingen garanti för att varan är lämplig som mat eller dryck. Drick citronvatten till maten, för att sänka GI och stimulera din matsmältning. Ta gärna rårörda lingon som tillbehör (helst självplockade och konserverade med råsocker). Är du orolig för att inte få i dig alla näringsämnen med din kost som rekommenderas ät en burk vitaminer, mineraler och antioxidanter. Senvintern och likaså senhösten, är bra årstider för att stärka sitt immunförsvar. Äter du en balanserad kost och upplever en god tarmhälsa, finns det ingen anledning att jämt och ständigt tillföra kosttillskott. Din ämnesomsättning är unik för dig ät när du är hungrig och sluta när du är mätt. Tillåt dig att slappna av emellanåt! Slutligen an allmän sanning rör på dig regelbundet. Det behövs inga hurtbullefasoner, för att må bra. Regelbunden, lågintensiv motion, konserverar hälsa och välbefinnande. Regelbundenheten har, accepterad som vana, en stor påverkan på ämnesomsättningens funktion! Besök gärna livsmedelsverkets hemsida för fakta om kostens innehåll av kolhydrater, fetter, proteiner, mineraler, vitaminer, etc. och varierande energiinnehåll! Du hittar mängder med nyttigheter! 11

12 LCHF low carb high fat Ett gammalt, bohuslänskt ordspråk förkunnar Den som slutar äta fett fläsk, får isterbuk. De gamla som inte visste något om insulin, förstod att fett inte är anledningen till fetma, om man gör av med kalorierna. Och det gjorde stenhuggarna lätt i sitt arbete, eller fiskarna och andra slitvargar. När sillen inte gick till, var det vinter för dem alla en svältperiod. Därför blir det så fel, när dietisten rekommenderar en diabetiker kolhydratrik, fettsnål kost. De till blodsocker omvandlade kolhydraterna, utlöser insulinbehovet ju mer blodsocker, ju mer insulin. Proteiner kan kroppen omvandla till glukos, men utväxlingen till glukos sker i flera steg och tar tid därför genereras ingen våldsam insulinstorm. Fett omvandlas till ketonkroppar som hjärnan, efter omställning, kan producera energi utav. Fett är dessutom den energitätaste näringen vi kan äta ger en långvarig mättnadskänsla och absolut inget godissug. LCHF-kosten är i sig själv inte något revolutionerande nytt, den belyser enbart kolhydraternas betydelse för kroppen vid för överdriven tillförsel. Därom är di lärde eniga att överbliven energi efter en måltid, omvandlas till kroppens lagringsfett. En helt naturlig process, för att klara av perioder av svält, där kolhydrater inte är tillgängliga. Vintertid växer inga kolhydrater, organismen får leva på fett och kött från bytesdjur eller lagrat fett. Felet är bara att i det moderna samhället infinner sig svältperioden mera sällan numera. Vi har tillgång till kolhydrater året om, i aldrig sinande mängder. Kosthållet, jag vill inte använda ordet diet, låter som bestraffning att behöva avstå från allt man normalt tycker om, ta ned vikten mycket effektivt. Man äter sig alltid mätt, behöver inte avstå från mat, bara man äter mycket fett. Översatt till en normalare fettkost, kan anföras att man bara utelämnar kolhydraterna från potatis, ris, pasta och framförallt bröd. Lättkokta bladgrönsaker är tillåtna, vissa mängder av rotgrönsaker, men allt annat handlar om ägg, kött, (kött likställs med fisk, skaldjur, vilt, lamm, fågel och mera sparsamt med gris och rött kött jämför blodgruppskosten). Gällande mjölkprodukter får man hålla sig till mjölksyrade produkter som fil och yoghurt. Havre i mindre mängder är tillåten föda, särskilt i kombination med bär eller tärnat äpple. Sten Sture Skalderman, författare och debattör, har troligtvis räddat livet på sig själv, med hjälp av en extrem fett/proteindiet. Efter otaliga bantningsförsök med hjälp av omhuldade svältmetoder kallad jojobantning valde han fettkosten. Annika Dahlquist, fettdoktorn, har upplevt liknande problem och botat sig själv från en rad civilisationssjukdomar. Hon har gett LCHF kosten ett officiellt ansikte. 12

13 Candidakost Grundregler för Candidakost är ganska enkla att förstå. Allt som kan jäsa eller har jäst, måste ovillkorligen uteslutas. Den bästa effekten får man, om även halvfabrikat eller färdiglagad mat kan uteslutas välj ekologiska råvaror och tillaga maten från grunden. Kostomläggningen kan kännas som ett stort ingrepp i det dagliga livet, men måste underställas målsättningen att bli kvitt mykobakteriernas negativa påverkan. Mykobakterien Candida Albicans (betyder ungefär: liten, vitaktig, gråblek) förekommer normalt i tarmfloran hos människan, utan att för den skull göra större väsen av sig. Dess biologiska uppgift tycks vara att bryta ned osmältbara växtrester. När kraftiga miljöstörningar föreligger i kroppen, särskilt efter upprepade antibiotikakurer, kan just den specifika förutsättningen skapas som möjliggör candidans okontrollerade tillväxt. Infektionsförloppet kan vara mycket omfattande och drabba framför allt lungorna, men även blodet. I det senare fallet kan infektionen även förekomma utanför mag-tarmkanalen (läckande, sårig tarm). Dessa svampbakterier älskar raffinerade socker- och mjölprodukter som tyvärr ingår i stora mängder i dagens kost. Stress och dåliga levnadsvanor bidrar också till svampbakteriens välmåga. Våra levnadsvanor har ändrats kraftigt de senaste åren och få har kunskap om vad det kan leda till. Skälet till att så många olika symptom uppstår på skilda ställen i kroppen, är att svampbakterien tillverkar en rad ämnen (toxiner) som inverkar på kroppens funktioner och på vissa nervbanor. En candidainfektion kan inte enbart orsaka fotsvamp, mjäll och muntorsk. Den kan uttryckas i dåligt minne, yrsel, humörsvängningar, magont, kronisk trötthet, muskelsmärtor (myalgi), upprepade urinvägseller underlivsinfektioner, viktminskning eller viktökning, nedsatt immunförsvar, huvudvärk, dålig cirkulation med kalla händer och fötter, hudförändringar, allergier och återkommande förkylningar. Till synes en hel rad symtom som inte tycks ha något samband med varandra. Därför är det viktigt att ta allvarligt på problematiken och genomföra framför allt kostförändringar, för att göra livet surt för svampbakterien och svälta ut den. Som synes, finns det många goda skäl att reparera tarmhälsan och därmed bibehålla en balanserad miljö för ämnesomsättning, näringsupptag och således skapa goda förutsättningar för ett väl fungerande immunförsvar. Mer än 80 % av ditt immunförsvar återfinns i tarmen! 13

14 Kost som botar? Ämnesomsättningsprocesser är mycket komplicerade och framförallt, individuella i varje kropp. Individualiteten beror särskilt på matsmältningsapparatens förmåga att bearbeta och absorbera de olika ämnena, uttryckt i mängden saltsyra, enzymer och enzymkvalitet och cellernas specifika uppsättning av receptorer. Därför är det möjligt att påstå det som är rena medicinen för den ene, kan vara raka motsatsen för den andre. Utöver alla biologiska förutsättningar, är den mänskliga organismen helt i händerna på sin tarmflora. Det forskas mycket just nu, för att kunna förstå, hur alla dessa probiotiska bakterier, skapar förutsättningar för rätt näringsupptag och därmed hälsa. Tarmhälsan tillhör nog den mest åsidosatta faktorn av alla förutsättningar för kroppens välmående. Den helande kosten Josef Östlund, grundaren av Mistelgården, stöder sina antaganden på professor John Beard som redan i början av nittonhundratalet formulerat sina hypoteser som ännu inte är motbevisade! Hela resonemanget handlar om levande föda (råkost). Upplagt på tallrik, varje grönsak för sig, smaksatt med olivolja och äppelcidervinäger eller pressad citron. Groddade mungbönor och finriven vit- eller rödkål, skall utgöra basen på måltiden. Variera med finriven morot, rödbeta, kålrot eller rättika och smaksätt alternativt med riven pepparrot, rivet äpple, grekisk fårost eller annan smaksättare du tycker om. Mellan varje måltid dricker man en kopp Paradisvälling finmixade, groddade mungbönor, smaksatta med bär (blåbär, hallon, björnbär, etc.) och utspätt med vatten till drickfärdig konsistens. Med denna levande föda som bas, skapar man även rätt miljö för mjölksyrajäsningskulturerna eller våra tarmbakterier. En god tarmhälsa rätt bakterieflora i tarmarna är grunden för immunförsvarets kondition och förmåga att motverka en negativ hälsoutveckling. En balanserad råkost innehåller alla nödvändiga ämnen, jämte rätt bakterieflora, för att hålla oss friska. Som förstärkning av kostbehandlingen, genomförs det tarmsköljningar (med varmt kamomillte) eller veckofasta vid sjukdomar som reumatism, glutenintolerans och andra tarmsjukdomar. Gemensam nämnare för alla typer av kostbehandlingar är att avstå från mjölkprodukter (fet grädde undantagen) och produkter som innehåller vetegluten (framförallt bröd). Ingen prefabricerad mat allt på ett ekologiskt sätt och tillagat av giftfria födoämnen. Middagen kan förstärkas med kokt eller stekt fisk. 14

15 Tankens kraft Energimallen för en viss individ uppstår i befruktningsögonblicket. Mallen innehåller all information om, hur man fysiskt och anatomiskt kommer att se ut. Energimallen är däremot påverkbar av negativa energier som kan störa utvecklingen av den strukturella energin som så småningom skall bli en ny, fungerande medlem av människosläktet. När man betänker att samtliga organ är färdigutvecklade och funktionsdugliga, efter sju veckors graviditet, är det ganska lätt att ta till sig det faktum att störningar under denna utvecklingsperiod, utgör katastrofala konsekvenser för embryots livsduglighet. När man dessutom kan se att lillhjärnan (den gamla hjärndelen) redan efter 12 veckors graviditet kan reagera med rädsla på framför allt negativa upplevelser i sin omedelbara omgivning (gifter, näringsbrister, ljud, etc.), behövs det knappast naturvetenskapliga studier för att fatta vidden av problemet. Allt detta påverkar organismens framtida reaktioner på upplevelser, tankar om rädsla och oro. Det mänskliga styrsystemet nervsystemen, hormonsystemet och immunförsvaret har förmåga att tillgodogöra sig all urgammal information, lagrad i DNA, individens egen erfarenhet och just nu upplevda sinnesintryck. Resultatet ger bilder som leder tankar i verkställighet man formas i sina reaktioner av det undermedvetna. Orsaken till en viss individs reaktioner bottnar således i dessa tankemönster. Drömmen är det verktyget som kroppen kan använda, för att eliminera ett tankemönster, när reaktionerna inte längre behövs, för att trygga individens överlevnad. TFT, EFT (tankefältsträning), KMT (kardiomental träning), är besläktade metoder, för att påverka tankemönster som på det individuella planet skapar återkommande, negativa upplevelser och därmed tillstånd av ohälsa. Det fria valet en omstridd tanke! Finns det fria valet i mitt liv eller styrs jag undermedvetet av mönster som jag inte kan kontrollera? Vem vill frivilligt skapa sjukdom i sitt liv, vem vill inte vara frisk och kry hela livet? Det är ganska lättvindigt att acceptera en tes som Du blir vad du äter, svårare att ta till sig Du blir vad du tänker. Det som bestämmer vilken man kommer att vara, avgörs av våra tankar om oss själva. Tänker man intensivt på sjukdomen som mamma har råkat ut för i livet, skapar man förutsättningar för att hamna i samma sits. Lägger man sin fokus på de delar av mammans liv som ändå var positiva, skapar man med sina tankar förutsättningar att undvika problemen. Av den anledningen måste man välja ett sätt att se på sig själv ur ett ganska egoistiskt perspektiv självklart är man värd det allra bästa, det finns inget annat relevant val! TFT tankefältsträning, är vårt sätt att förhindra mentala upplevelsers påverkan på den fysiska kroppen. Du får verktyget i din hand, för användning vid upplevelser av negativa karaktär. Regelbunden träning ger resultat! 15

16 Benjamin Emotionella upplevelser nära och kära manifesteras i vänster kroppshalva. 16

17 Våra behandlingsmetoder 1 CNM massage Cirkulations- och nervbanemassage är en mycket kraftfull behandling, vars verkan kan sammanfattas i tre punkter: Öppnar upp cirkulationsspärrar Cirkulationssystemet i den mänskliga kroppen är ett slutet system och består av arteriella, venösa och lymfatiska delar. Oavsett var flödeshinder uppträder, ställs kroppens styrsystem inför avsevärda problem. CNM massagen har nycklar för att öppna upp och stimulera flödet, men kan heller inte förhindra återfall i vardagen. Stimulerar till avslappning CNM massage ska helst ges som helkroppsmassage (ca 2 timmar). Den långa behandlingstiden påverkar kroppens endokrina körtlar, med produktion av lugnande hormoner och smärtstillande endorfiner som följd. Kontroll av diafragmaandningen, med hjälp av leverpumpen, lägger således grunden för ett normalt andningsmönster som på sikt resulterar i lägre stressnivå. Avgiftningsstimulans Genom att öppna upp cirkulationen till och från organ och vävnader, förbättrar CNM massage grundläggande förutsättningar för effektivare funktion av kroppens avgiftningssystem. Tillståndet kan upplevas mycket starkt som förstagångsbesvär efter behandlingen. Under förutsättning att terapeuten kommunicerar ut detta budskap till sin aktivent, leder reaktionen till förståelse för processen och snabbare återhämtning och välbefinnande. Föregående bild Benjamin, är ett terapeutiskt hjälpmedel att kunna förstå skador som uppkommer på en viss sida av kroppen. Den antyder även skäl till lokalisering av belastningskompensationer till armar och ben. Studera den noga och fundera över dina egna problem! Du kanske hittar den visas sten! 17

18 2 Tankefältsträning TFT Medvetet kan styrsystemet behandla mellan 10 och 60 bits per sekund, det undermedvetna behandlar bits per samma tidsenhet. Med andra ord, dina beslut och val fattas i det undermedvetna, långt innan de blir medvetna. Chockartade upplevelser för en individ, memoreras i olika minnescentra i hjärnan. Denna prägling kallar vi för tankemönster, en process som kan pågå upp till tjugoårsåldern. Därefter styrs individen i enlighet med de känslor som en återupplevd händelse genererar. När ett tankemönster har spelat ut sin roll, avvecklas det med hjälp av drömmen. TFT är ett av sätten att kommunicera med det undermedvetna och hjälpa kroppen att fokusera på de delar av den ursprungliga upplevelsen som ändå är positiva. 3 Zonterapi (Reflexologi) Maj-Lis har studerat zonterapi för Charles Ersdal under två år. Därför har CNM massagen lånat vissa drag av hans åsiktsregister att öppna upp flödet till och från ett stasat område. Undertecknad använder zonterapi mestadels som diagnostiskt instrument under massagen, för att få en bekräftelse på de iakttagelser som kroppen redan förmedlat på annat sätt. Vetenskapen kan till dags dato, ännu inte bevisa på vilket sätt ett organ påverkas av behandlingen. Det är dock fullt möjligt att mäta förändringar i det behandlade organet som förmedlas till hjärnan. 4 Biologisk läkekonst Är inget annat än tillämpningen av gammal kunskap (vetskap) på ett naturligt sätt. Utvecklat av Kurt Sandvik (ph-balans) som efter 45 års skolmedicinsk vård, botat sig själv från allehanda kroniska tillstånd, med hjälp av naturmetoder. Tarmhälsa och syra-basbalansen är grundläggande pusselbitar, för att behålla eller återfå en balanserad hälsa. Undertecknad har själv följt hans råd under 16 år och är helt övertygad om att så enkla, regelbundna vanor, hjälpt till med eller stimulerat till en fortsatt god hälsa. 5 Tillämpad Kinesiologi Handlar grundläggande om en god kroppshållning och metoder att uppmärksamma avvikelser. Muskeltester är verktyget att fråga kroppen om olika förhållanden. Detta kan vara dietära förutsättningar, hantering av allergiska problem och justering av obalanser i största allmänhet. Undertecknad använder metoden som komplement till CNM massage, främst för att förstå symtomsättningar, vars orsaker man inte kan lista ut eller påverka på annat sätt. 18

19 6 TCM, Traditional Chinese Medicin TCM i sin ursprungliga form, praktiseras i Kina parallellt med västerländsk medicin. Den sistnämnda har syntetiska, oftast mycket snabbverkande, kemiska medel. Alla vill bli av med obehaget snabbast möjligt, utan att själva behöva göra någon förändring. Kinesen är inte annorlunda än svensken! Det vi kan se nuförtiden, är att skolmedicinens snabbverkande undermedel, skapar i förlängningen nya och allvarligare problem för kroppen. Man behandlar symtom, men inte orsaker. Vi tänker idag TCM i våra behandlingar och har valt ut vissa behandlingsmetoder som förstärkning av CNM. 7 Akupressur Vår övergripande policy att behandla människor, bygger på mottot att inte skada. Därför väljer vi enbart metoder som garanterat inte kan skada. Nämnd akupressur skiljer sig från akupunktur genom att man inte sticker med nålar och inte ställer den i akupunkturen obligatoriska diagnosen. Akupressur kombineras i CNM metoden på så sätt, att besvärande smärttillstånd bearbetas efter halva massagebehandlingen. Vi tillhandahåller en receptbok, med beskrivningar av olika punktsekvenser för vissa obalanser. Kan omedelbart, efter utbildning, användas på nära och kära eller av aktiventer i egenvårdsbehandlingar. 8 Nutrition och ämnesomsättning Att förstå sin ämnesomsättning och därtill relaterade obalanser, är en förutsättning för relevanta åtgärder. Det finns inga genvägar till en god tarmhälsa och därmed ett optimalt näringsupptag. Troligtvis finns det inga åkommor, där tarmproblem inte är inblandade. Stressen vi är utsatta för dagligen, under lång tid, stänger av matsmältningen och därmed näringsupptaget. Stressen förbrukar onödigt mycket av näringsämnen som är essentiella för kroppen (kan inte tillverkas själv och måste tillföras med kosten). Förr eller senare säger kroppen ifrån, med hjälp av oväntade symtom som oftast medicineras vart och ett för sig. Detta kan skapa nya och förvärrade problem efter ett tag. Att förlita sig på tips i hälsotidningar, är heller inte ekonomiskt försvarbart vi är alla individer och måste även ur hälsosynpunkt behandlas som sådana. 19

20 Min kost och min motion Ta CNM och Cavi-Lipo behandlingen som ett avstamp i ditt nya liv! Vi vet att det är svårt att bryta med ingrodda vanor, särskilt de negativa. Den enda vägen mot en bättre livskvalité är din envishet lika envis som du har varit för att skapa dina problem, lika envis behöver du vara för att komma ur den surdegen. Jag vill ge dig ett förslag till upplägg: > Ställ om dygnet så att du kan gå upp så pass mycket tidigare på morgonen, att tiden räcker för en 30 minuters promenad, före frukost. Drick möjligtvis ett glas vatten innan du ger dig av. > Välj till frukost typ bacon & ägg eller yoghurt naturell med färska bär eller tärnat äpple > Mellanmålet kan bestå av ½ päron eller äpple eller rulla ihop en skiva ost och skinka, med ett lager smör emellan > Till lunch väljer du antingen en köttbit med kryddsmör och sallad eller en grönsakstallrik, med fårost, måltidsdryck är citronvatten. > Mellanmålet på eftermiddagen kan likna förmiddagens upplägg > Välj råkost med kokt/stekt fisk, majonnäs eller hollandaise, aromsmör citrondressing på råkosten. > Drick ett glas rumstempererat vatten per timme under hela dagen!!! Det är inget som hindrar att du lägger in flera träningsmoment i veckan kom dock ihåg träningen ska inte konkurrera med energin du behöver, för att genomföra ditt viktminskningsprogram. Måtta och balans ska råda, inte din ambitions- och prestationsnoja! Promenader i din egen takt! Rörelseträning är att föredra, när energitillgången är knapp. 20

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Må bra hela livet Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Lars Engstrand Tryckår 2010 2 Vi har ett rikt liv framför oss! Under den yrkesverksamma delen av våra liv skaffar vi

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Version 3 Det är skillnaden som gör skillnaden sa en gång en klok person till mig. Vill du ha en förändring så måste du förändra något.

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Varför EKOfrisör? Oxytocin mirakelsubstans utan biverkningar. Massor av MASSAGE. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014

Varför EKOfrisör? Oxytocin mirakelsubstans utan biverkningar. Massor av MASSAGE. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014 Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014 Massor av MASSAGE Varför EKOfrisör? Framtidens medicin är Funktionell Vaken Vila Hej Lungor! Massage för BARN och mycket mer! Oxytocin mirakelsubstans

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

japanske filosofen och författaren George Ohsawa skapade

japanske filosofen och författaren George Ohsawa skapade ²²» ; Yin och yang i maten - Den Makrobiotiska Vägen 4 En artikel av Steven Acuff om makrobiotik och hur man kan använda traditionen med en förståelse av yin och yang för att välja en sundare kost. Det

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer.

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer. Gastric Bypass Viktoperationer Viktoperationer finns i flera olika varianter; Gastric Banding Gastric Bypass Gastric Sleeve Gastric Banding Ett ihåligt slangliknande band fylls med saltlösning och läggs

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics)

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Reba test Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Välkommen till: Annelie Andersson Mottagning: Konvaljegatan 4 Tidsbeställning: 031 51 08 80 FÖRORD Hösten 2001 var Reimar och

Läs mer

Nystart! detox. Supermat. TRäna rumpan Därför mår kvinnor bra av att styrketräna. Vetenskap Hjärtat behöver Q10 och selen. Ladda för våren!

Nystart! detox. Supermat. TRäna rumpan Därför mår kvinnor bra av att styrketräna. Vetenskap Hjärtat behöver Q10 och selen. Ladda för våren! NORDENS STÖRSTA TIDNING OM NATURLIG HÄLSA 9 Superfavoriter detox hjälper dig att storstäda kroppen Vetenskap Hjärtat behöver Q10 och selen Nummer 1 februari 2013 39 kr TRäna rumpan Därför mår kvinnor bra

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Kvinnlig hälsa i olika åldrar

Kvinnlig hälsa i olika åldrar www.formochfigur.se Mötesplatsen för kvinnor med intresse av hälsa & livsstil Kvinnlig hälsa i olika åldrar Om att bli medlem Träningen som passar oss kvinnor så bra Detta ingår i ditt medlemskap Kvinnor

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer