SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012

2 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap inom projektet Det företagsamma Värmland. Inledningsvis kommer en beskrivning av grupperna och varje individuell gruppdiskussion. Därefter följer några gemensamma slutsatser inklusive en sammanställning av kommentarer och idéer kring verksamt.se. Sedan kommer en analys av mönster kring synpunkter och idéer som en sammanställning av gruppernas behov. I slutet finns några korta förslag kring möjliga fokusområden. Sammanfattning Här följer en sammanfattning i punktform av de som vi uppfattar som de viktigaste slutsatserna och mönstren: 1. Nätverk och mentorskap är det viktigaste verktyget för att utveckla sitt företagande. 2. Kunskaper i grundläggande företagsekonomi både för att starta och driva företag saknas och efterfrågas. 3. Generellt finns ett stort missnöje med befintlig rådgivning beroende på okunskap, ointresse, bristande resurser och för generella stödverktyg. 4. Ungas speciella önskemål och behov. 5. Hjälp med grundläggande frågor kring system och formalia efterfrågas. 6. Individuell hjälp och rådgivning efterfrågas. Ofta handlar det om enklare frågor eller erfarenhetsbaserad kunskap. 1

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING... 1 MÅLGRUPPER... 3 ÄLDRE MELLAN 2860 ÅR... 3 KVINNLIGA FÖRETAGARE... 3 INOMEUROPEISKA INVANDRARE... 3 UNGDOMAR MELLAN 1928 ÅR... 3 FÖRETAG MED UTVECKLINGSPOTENTIAL... 3 SAMMANSTÄLLNING FRÅN VARJE ENSKILD GRUPP... 4 ÄLDRE MELLAN 2860 ÅR:... 4 KVINNLIGA FÖRETAGARE:... 6 INOMEUROPEISKA INVANDRARE:... 9 UNGDOMAR MELLAN 1928 ÅR: FÖRETAG MED UTVECKLINGSPOTENTIAL: SAMMANFATTANDE GEMENSAMMA FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLA GRUPPER MÖNSTER GENERELLA OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER (EJ NUMRERAT)... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. ÖVERGRIPANDE HORISONTELLA LIKHETER Nätverk och mentorskap Grundläggande företagsekonomi GRUPPERADE LIKHETER OCH SYNPUNKTER Missnöje med befintlig rådgivning Ungas speciella synpunkter på rådgivning Hjälp med system och formalia Individuell hjälp och rådgivning Individuell hjälp LIKHETER OCH OLIKHETER MELLAN GRUPPERNA (EJ NUMRERAT) GENERELLA OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER (EJ NUMRERAT) NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR OCH FÖRSLAG VILJA/VÅGA, INSTÄLLNING TILL FÖRETAGANDE NÄR MAN STARTAR VÄXA NÄTVERK, INTE BARA MÖTEN

4 Målgrupper Äldre mellan 2860 år Bland fokusgrupperna undersöker vi inomeuropeiska invandrare, ungdomar 1928 år, kvinnliga företagare, och företagare med utvecklingspotential. För att sätta dessa i relation till en normal grupp samt inkludera en grupp som är representativ för värmlänningar med olika status när det gäller företagsstart, så är det viktigt att inkludera både manliga och kvinnliga företagare mellan 2860 år. Både för att förstå de andra grupperna och specifikt för att få med den äldre gruppen. Det är även möjligt att äldre människor som startar företag ställer särskilda krav om man jämför med yngre. Kvinnliga företagare En punkt i projektet Det företagsamma Värmland handlar om att stödja kvinnligt företagande. Det är känt att kvinnliga företagare ställer speciella krav i en företagsstart och de söker hjälp på ett annat sätt än vad manliga företagare och blandade manliga och kvinnliga företagare gör. Därför är det speciellt viktigt att inkludera kvinnliga företagare. Inomeuropeiska invandrare Det finns relativt många företagare som är inflyttade från Europa i Värmland som huvudsakligen arbetar inom turism. Många har drivit företag i deras hemländer, men skillnader i regler, praxis och socialkultur kan utgöra hinder för denna grupp. Därför är det viktigt att nå ut till dem för att se vilka specifika behov de har och vilka skillnader det är mellan deras hemländer och Sverige. Ungdomar mellan 1928 år Enligt Usify har Värmland haft den största procentuella ökningen (+74% från 2004 till 2008) av landets ungdomar som hellre är företagare än anställda. Många ungdomar känner sig dock osäkra och förknippar företagsstart med något svårhanterat. Det är därför viktigt att inkludera dem så att de får vara med och berätta vad de tycker är svårt och vilket stöd som krävs. Företag med utvecklingspotential Det finns en mängd företag med stor potential att utveckla verksamheten och växa. Det kan röra sig om företag som inte har kompetensen eller idéerna till att utveckla företaget. Denna grupp kan ha behov av specifik rådgivning och stöd och är därför viktig att inkludera som en egen fokusgrupp. Gruppen består av personer som drivit företag i minst tre år och har starka ambitioner att utveckla företaget. 3

5 Sammanställning från varje enskild grupp I sammanställningarna har vi i de flesta fall utelämnat aktörers eller personers namn i rapporten eftersom önskemålet är att kunna dra generella slutsatser och inte att lyfta fram enskilda händelser. Vi har dessutom mildrat språket i vissa kommentarer men på ett sätt så att det fortfarande framgår att det är starka åsikter. Värt att notera är också att vissa upplevelser kan ligga flera år tillbaka i tiden och inte reflekterar nuvarande verksamhet eller personer. För önskemål om direkta slutsatser för utvärdering av den egna verksamheten var god kontakta författarna eller Det företagsamma Värmland/ALMI. Äldre mellan 2860 år: Representerade branscher/professioner: Försäkring Skadedjurshantering Kläder Blomsterhandel Butikshandel Webbdesign Kommunikation/Information Hur såg det ut när ni kom på idén att starta er verksamhet? Kastades in i en bransch som man inte visste någonting om, hade behövt en mentor då. Ville vara med från början, det som lockade med eget företag var tristessen att vara anställd, verkade mer spännande med eget. Såg ett behov av billigare kurslitteratur på universitetet och startade eget. Har alltid haft drömmen om eget företag och fick nu möjligheten att ta över en verksamhet. Tänkte inte tanken först, men fick en förfrågan och blev intresserad. Vad gjorde att ni verkställde idéerna och startade företag? Nyfikenhet. Tillfälligheter. Hade inget att förlora, och när man inte har något att förlora så kommer idéerna. Någon som hade försörjningsplikter när ni startat företag? Ja, hade inte räknat med hur mycket tid det tar att jobba med färskvara då det blir tid både innan och efter stängning. Har ni sökt någon hjälp? Sökt hjälp från Länsstyrelsen. Fick starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen. Drivhuset och Inova. Mentorskap på Almi som gav stor insikt i vad man kan göra för att utveckla företaget. Fick ett startpaket av kontakter i Karlskrona. Skattejurister och redovisningsbyråer, samt kollegor i branschen. Skulle fått en mentor från en aktör men det rann ut i sanden. 4

6 Har någon sökt finansiering? Sökt från Almi. Starta eget bidrag. Vad skulle ni gjort annorlunda? Bytt revisionsbyrå. Frågat runt mer, det är dock svårt att veta vilka frågor man ska ställa det första halvåret. Skulle ha pratat med kollegor i branschen i ett tidigare skede. Har någon haft kontakt med kommunens företagscentrum? Kommunen har en jättebra näringslivschef. Han är tillgänglig och bryr sig. Hjälper till med vart man ska vända sig och vet vilka nätverk som finns. Mentorer bör ha egen erfarenhet för att vara trovärdig. Har någon fått dålig hjälp från det offentliga systemet? Ja från någon eller några lokala aktörer. Man får inte lika mycket uppmärksamhet om man tagit över ett företag som om man startar något nytt. Är ni med i något nätverk? BNI. Handelskammaren. Småföretagarna. I inkubatorn träffade man mycket folk med samma problem. Vad anser ni behövs på verksamt.se? Utförlig information om hur man går till väga och tydliga beskrivningar om vad alla olika bolag innebär så som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma m.m. Även ha en sida med Frågor och Svar, som fylls på allt eftersom när nya frågor kommer in. Information om kontaktpersoner i alla kommuner ska stå med, samt när olika informationsträffar äger rum får nyföretagare där man kan ställa frågor och träffa andra nyföretagare. Man ska kunna kontakta den ansvarige för varje kommun som vet var man ska slussa vidare folk beroende på vilket stadium de är i under uppstarten. Om det är läge för starta eget bidrag så ska kontaktpersonen veta exakt hur man går till väga för att lyckas få bidraget. Viktigt är att det borde finnas möjlighet att träffa andra företagare som är på samma nivå, där de hjälper varandra med frågor och svar samt lär känna varandra för att sedan hjälpa till att kunna rekommendera eller använda sig av varandra. Aktörer så som Almi, Inova och Drivhuset bör finnas på plats för att kunna vara med som stöd och svara på frågor, men även gå igenom viktiga delar i en uppstart. Övrigt och sammanställning: Få aktörerna att hitta de helt nya företagarna redan i början när man behöver mest hjälp och är i behov av. Få ett paket via posten där all information finns om alla aktörer, kan läsa i mån av tid. Vissa aktörer skulle kunna bli mycket bättre, de kan inte sitt jobb, svalt intresse från deras sida. Ett mentorskap borde inte rinna ut i sanden. 5

7 Fler skulle behöva den lilla extra pushen som gör att de som står och velar om att starta eget faktiskt vågar ta steget. Ge mer stöd i hur exakt en budget ska se ut om man aldrig gjort en budget. Varför ska det vara så krångligt? Få information om när man ska ta över ett företag. Information om för och nackdelar med att köpa företagets gamla saker. Kan bli dyrare i längden då saker går sönder och man får onödiga prylar. Få tydligare information om möjligheten till mentorer då de kan ge stor insikt i företaget och hur det kan utvecklas vidare. Uppmärksamma för och nackdelar med att ha en mentor av motsatt kön och som arbetar i en annan bransch. Få tips i hur det fungerar i olika branscher, när man startar en butik finns det folk som inte förstår att det krävs arbete både före och efter stängningstid. Finnas kontaktpersoner gällande allt pappersarbete i form av bokslut m.m. Finnas information om alla risker. Tydligt markerat att inte starta med för mycket fasta utgifter. Att marknadsföring kan göras gratis på många olika sätt idag, på exempelvis Facebook. Då bluffakturor är väldigt vanligt borde det informeras om detta redan första den veckan i uppstarten. Mycket råd i att känna av samtalet, vad man ska säga och inte säga, samt vad man gör om man råkat drabbas. Ha information vart man vänder sig som företagare i olika ärenden. Låta aktörerna veta att de är mindre bra på att uppmärksamma de som tagit över företag, är mest fokus på de helt nystartade företagen. Information om vad det finns för olika kontaktnätverk, frukostmöten m.m. Trycka på att det inte enbart handlar om att göra affärer med andra, utan är man nyfiken så lär man sig av erfarenhetsutbyte. Starta upp nätverk för nyföretagare där alla kan nätverka och utbyta frågor och erfarenheter, men ändå ha med ett par representanter som är med och kan svara på frågor. Det är för besvärligt i början, därför orkar inte alla starta eget. Kvinnliga företagare: Representerade branscher/professioner: Kommunikation/Information Bilhandlare Egendesignade väskor Författare Fotvård Webbdesign Hur gick det till när ni kom på att starta företag? Efter gymnasiet fanns det inga jobb, började så småningom inom familjeföretaget och har nu tagit över. 6

8 Arbetade med annonser och chefen tyckte att hon skulle bli konsult, försökte komma underfund med vad det innebar att vara egen företagare och startade sedan ett företag tillsammans med vänner. Blev rekommenderad av en byrå att starta eget för att få erfarenhet då byråer sällan anställer utan hyr istället in småföretagare. Var trött på att vara arbetslös och i frustrationen bestämde att försöka starta eget. Ville göra något som gick att göra i hela världen, blev företag inom fotvård. Provade starta eget och det gick bra. Hade ni människor i er närhet som drev företag? Sambon drev eget. Pappan drev eget. Några vänner med de flesta är anställda. Ingen, önskar att samma nätverk som finns nu fanns i uppstarten. Tog ni hjälp av samhällsaktörerna? Verksamt.se fungerade bra. En av aktörerna hade ett möte om hur man startar eget, det var dock till mycket liten nytta. Går på gratismöten med alla aktörer, så som revisionsmöten och skattemöten. Näringslivssamverkan. Almi företagscenter med mentorprogrammet, bra föreläsningar för inspiration. Inkubatorverksamhet, men de slutade höra av sig. Nyföretagarcentrum, fick en kontaktperson som var väldigt bra. Internutbildningar. Handelskammarens kurser genom Affärskraft Värmland. Är ni med i några formella nätverk? Kvinnliga nätverket i Kristinehamn vid namn Christinorna. Rotari, BNI och Juniorhandelskammaren. Har ni funderat på att växa? Hade tänkt utöka med en filial, men det var inte rätt tid i livet då det tar väldigt mycket tid. Har först och främst som mål att med tiden kunna jobba heltid med företaget. Företaget växte i alldeles för hög takt i början vilket ledde till att vännerna splittrades, driver nu eget helt själv. Viktigt att ha tydliga regler när man driver företag tillsammans med någon. Regionen vill ha företag som växer, men det kan vara svårt för enskilda företagare. Vad skulle samhället kunna göra för att ge bättre förutsättningar? Börja med att informera om alla olika bolagsformer, ha en kontaktperson som kan informera om sådant. Istället för att fokusera på växande företag, fokusera först på personen i företaget och se till att det går bra för att kanske sedan tänka på tillväxt. Får man fler att våga starta företag så blir det fler förebilder som yngre kan identifiera sig med. Kommuner borde ha kunskap om företagande för att kunna ta hand om företagarna. 7

9 Vissa aktörer borde besöka fler småföretag och fråga vad de kan hjälpa till med, kanske få låna lokal gratis, eller bara för att visa upp sig. Vad skulle ni gjort annorlunda när ni startade? Vad skulle sett annorlunda ut? Vilken hjälp skulle ni vilja haft? Skulle ha jobbat mindre och tänkt mer på sig själv. Haft ett kapital innan starten. Skulle valt bort en del av rådgivarna, dem har bara kostat tid och inte gett så mycket. Mer pengar till en bra hemsida. Mer kunskap om vad som funkar och inte funkar inom företagande, exempelvis hur man marknadsför en produkt. Vilken information söker man när det gäller det lokala systemet? Vilken information skulle man vilja få ut mer av på verksamt.se? Information om vilka man ska prata med i uppstartsprocessen, vill gärna prata direkt med en person och inte behöva läsa allt. Vill ha en specifik person som arbetar med just företagande. Vill veta småsaker om vad som exempelvis är avdragsgillt, borde finnas namn på verksamt.se. Hur man söker bidrag. Framgå vilka bolag som hjälper till, alla aktörer som finns lokalt och vad var och en gör så man vänder sig till rätt. En person som man kan ringa till. Om man ringer till en central aktör så borde dem veta vart de ska koppla personen. Är fel att rådgivare som inte varit företagare själva ska ge råd åt företagare, vill ha rådgivare med erfarenhet. Övrigt och sammanställning: Bra om det finns information om alla kostnader i början, svårt att förstå hur mycket pengar som går bort i moms och skatt. Måste finnas information om vikten av att ta betalt från dag 1. Hålla ner alla fasta kostnader. Gå inte på alla telefonförsäljare, finns gott om dem som skickar bluffakturor. För och nackdelar med alla olika bolagsformer. Vikten av att skriva avtal med den man har företag tillsammans med, vad för punkter som borde finnas med. En mall! Information om var och när gratis informationsmöten är, ett kalendarium. Borde finnas kurser för precis nystartade företag där man inte behöver ha ett årsbokslut, det är det första året som man vill ha svar på frågor. Hjälp i form av hur man marknadsför sitt företag på billigaste sätt. Information om vilka nätverk man kan gå med i, och de olika nätverkens syften. Tydligt att det ska finnas ett mål med varför man vill vara med i nätverk, vilket mål har man? För de som vill göra något större så som mässor, borde det finnas information om hur man går till väga. Information om hur första året som företag kan upplevas ur många perspektiv då det ofta tar väldigt mycket kraft, pengar och energi, så att fler är förberedda på det. 8

10 Istället för att fokusera på tillväxt borde man istället fokusera på de enskilda personerna som faktiskt startar företag då det är orimligt att tänka i de banorna sina första år när man jobbar för att få verksamheten att gå runt. Mallar med affärsplaner anpassade efter olika branscher. Samt exempel på hur det skulle kunna se ut för dem som aldrig sett en affärsplan tidigare. Instruktioner om vad den ska användas till. Lokala och regionala aktörer borde ha tillräcklig med kunskap om företagande för att kunna hänvisa alla som ringer till rätt personer och aktörer. Lokala aktörer borde besöka fler småföretagare för att visa upp sig och kolla vad de kan hjälpa till med. Information om alla olika aktörer och vad de inriktar sig på så att det blir enklare att veta vart man ska vända sig. Det borde finnas namn på kontaktpersoner hos alla aktörer där man kan få hjälp med alla sina frågor kring företagande. Information om vad som är avdragsgillt. Vilka bidrag man kan få, samt information om att man måste ha ansökt om att få starta eget bidrag innan man har ansökt om att få starta bolaget. En ordlista med komplicerade facktermer. De flesta vill att rådgivarna hos aktörerna ska ha egen erfarenhet av att driva eget företag, annars tappar de genast trovärdigheten. En aktör bör inte starta ett möte med nyföretagare med meningen Fråga mig inget för jag kommer inte kunna svara. Att en person finns till hands under första året som egenföretagare kan vara värt mer än alla bidrag som finns, man vill ju lära sig och snabbt komma igång! Inomeuropeiska invandrare: Representerade branscher/professioner: Camping Vildmark hästar hundar Hotell Hur gick tanken i att starta företag? Var på semester i Sverige och gäst på en camping i Torsby, hade inte haft tankar om företagande inom turistbranschen innan erbjudandet om att köpa hela campingen. Hade anknytning till Sysslebäck och ville flytta till Sverige för att starta upp eget, Tyskland var inget alternativ med företagande. Hade samma typ av företag i Nederländerna, så när det inte gick att få jobb i Sverige så startade de samma typ av företag i Värmland. Hade inte tänkt driva företag innan, men ville gärna göra något kul för handikappade. 9

11 Har det funnits en klar strategi från början? Har haft en röd tråd från början att hålla sig till, men som man måste anpassa när det inte blir som man tänkt. Strategin är att aldrig vara nöjd med sig själv, ställer alltid lite högre krav och det gäller att vara på hugget. Vilken hjälp fick ni i uppstarten? Fick mycket lite hjälp av vissa lokala utvecklingsaktörer. Bokade möte med någon av dem men under mötet pratade rådgivaren i telefon hela tiden, finns inga serviceminded personer där. Personalen på ett turistcenter är kunniga, men det är jättedåligt att dem alltid har stängt när det är turistsäsong! Är det någonstans i processen som man hittat nytta? Hos revisorn. Genom att prata med andra småföretagare. Har sökt reda på allt själv. Hur skulle ni vilja ha haft hjälp? Att alla är ärliga och slutar hitta på svaren när man egentligen inte vet. Att aktörer och myndigheter faktiskt tar sig till platsen och tittar på vad som ska göras om man exempelvis sökt bygglov, innan de säger nej. Vill att fler ska vara intresserade av småföretagare. Såg fram emot att prata med en expert på området, men personen kunde inte svara på någonting. Alla i gruppen har frågat efter rådgivning men inte fått någon. Att andra småföretagare som det gått bra för, faktiskt skrivit ner hur man som egen företagare kommer igång och hur man ska gå till väga. Mer tips från andra småföretagare. Upplevde att kommunen inte gav tillräckligt med information om vilka blanketter man ska fylla i. All viktig information finns bara på svenska, varför finns ingen information på engelska, tyska eller holländska? Varför ska man behöva leta efter de relevanta hemsidorna? De borde finnas tillgängliga som på exempelvis skatteverkets och kommunens hemsidor. Vilken plats skulle ni ha letat på efter information i hemlandet? Mest logiskt att tyskar och holländare börjar leta information på kommunernas hemsidor. Man förväntar sig att kommunen anstränger sig och bryr sig mer om sina kommande invånare och företag. Vet andra personer vad ni gör? Alla känner alla i kommunen, upplever att trots att man erbjuder en service till lokalbefolkningen så får man ingen uppskattning. 10

12 Från samhällets perspektiv: Vad skulle hjälpa till att få små företag att växa? Bättre samordning mellan företagarna som finns i kommunen. Fler behöver lära sig vad service är. Om rådgivarna inte brinner för sitt arbete och inte har intresset så blir det inte bra för någon. Vad skulle kommunen och skatteverket kunna göra bättre för de som är på väg att flytta till Sverige? Se till att alla skatteverken i Sverige är mer konsekventa med sin information, funkar inte att säga olika saker på olika ställen. Mer kompetens inom skatteverket. Mer kommunikation. Finnas en generell checklista för alla om vilka blanketter som ska fyllas i. En lista med vad man behöver veta som inflyttad person i Sverige som ska starta företag. Mer sammanhållning orter emellan i Värmland. Viktigt med personliga samtal. Få fler att ta reda på svaren om man inte kan svara på en fråga. Övrigt och sammanställning: Göra en marknadsundersökning innan man startar för att se att efterfrågan finns. Man behöver alldeles för mycket tillstånd och det ska ske för mycket beprövningar när man startar, så krångligt. Alla är överens om att man får alldeles för dålig hjälp av vissa lokala utvecklingsaktörer och ser dem som mindre kunniga och till viss del som respektlösa. Revisorer kan mycket mer, borde vara mer tydligt och hänvisa till dem. När man inte kan svaret så borde man säga det tar jag reda på, istället för att bara säga att de inte vet. Borde finnas en samordnare för alla småföretag inom turistbranschen så att fler kan samarbeta. En samlingspunkt för småföretagare, eventuellt i form av ett forum på internet, nätverksträffar. Fler borde ta sig tid att engagera sig i småföretagare och deras frågor. Vid bygglovsfrågor, istället för att bara säga att det inte är möjligt att bygga genom att bara ha kollat på en ritning, så borde fler faktiskt åka till platserna. Visa intresse! Alla i fokusgruppen har vid något tillfälle frågat om rådgivning från lokala aktörer men inte upplevt att de fått någon. Kommunen gav inte tillräcklig information om vilka blanketter som ska fyllas i. Varför finns all information bara på svenska? I en region som Värmland där det bor mycket danskar, holländare och tyskar så borde de språken också finnas, kan undvika missförstånd genom detta. Holländare och tyskar går först och främst till kommunen för information för så gör man i deras hemländer, i och med det så borde kommunerna vara med förberedda på att veta vilka personer dem ska slussas vidare till för att hamna rätt. Man börjar med att kolla på kommunens hemsidor innan man ringer. Sedan går man till skatteverket. Förväntar sig att kommunen anstränger sig och visar att de bryr sig mer om sina kommande invånare och företag. Skatteverket måste vara mer konsekvent i svaren de ger på samma fråga. 11

13 En generell checklista på vad man behöver i form av blanketter, hemsidor och kontaktpersoner, detta behöver man veta som inflyttad person från ett annat land. Känslan är att vissa regionala aktörer satsar mest på Karlstad och struntar i de små orterna. Dalarna har kommit långt i och förstår hur man skapar samarbete mellan småföretag, se mer på hur dem har gjort. Personliga samtal är väldigt viktigt med aktörer. Vissa lokala aktörer behöver främst bli väldigt mycket bättre på detta. Ungdomar mellan 1928 år: Representerade branscher/professioner: IT Kommunikation/Information Industridesign Produktutveckling Hur tanken på eget företagande dök upp: Många vänner som startat, Drivhuset hjälpte till och gjorde tanken verklig. Fanns inga informatörsjobb, då var alternativet att starta eget. Vill jobba självständigt och inte svara till någon annan. Vill inte bli fast i någon anställning. Älskar att skapa och dra igång företag, för att sedan sälja vidare. Uppskattar att vara sin egen chef. Relation till företagande innan? Mamma har drivit eget, men har alltid funnits mycket idéer inom familjen. Pappa driver, har hjälpt till mycket i uppstartsprocessen. Hur gick processen till? Började med att importera bilar. Insåg hur stort värde det är att tjäna egna pengar och få ta del av hela kakan. Fick hjälp av kursen Enter som hålls av en aktör med knytning till universitetet. Kämpade med Bolagsverket för att få sitt företagsnamn, skaffade sedan revisor snabbt. Har det gått smidigt? Jobbigt att gissa hur mycket pengar man tror att man ska tjäna. Svårt att tyda skatteblanketter. Var svårt med första företaget, men nionde är lättare då man fått lära sig under tiden. Revisorn är jättebra. Då mycket kan hittas på internet så blir det smidigare. 12

14 Sökt hjälp för att förstå sin affärsidé? Drivhusets expertteam hjälper till med att utveckla produktidén. Med senaste företaget sökt hjälp av alla tänkbara i systemet för att höra vad de tycker, fått både negativ och positiv feedback. Har ett så pass bra privat nätverk att det inte behövts hittills. Alla har en relation till Drivhuset, vad gör dem så bra? De vet var man ska slussa vidare folk. Duktiga på att peppa. De lyfter fram allas idéer oavsett vad det handlar om. Gett bra mentalt stöd, är väldigt viktigt om man ska orka fortsätta. Svårigheter efter starten, när man kommit igång? Pappersarbetet. Hur mycket man ska ta betalt. Sålla vilka tjänsteföretag som skickar post som faktiskt är seriösa. Frågar hellre runt om bra tjänster än att gå på alla som ringer. Att behöva sälja in sig själv. Hjälp från stödsystemet som inte varit bra? Vissa aktörer som sysslar med allmänt stöd kring företagsstart, var gammalmodiga, fick ingen bra känsla. De gav ingen konkret kunskap. Hur går tankarna kring tillväxt? Vill inte anställa inom en lång tid då det inte finns utrymme i Karlstad. Målet är att växa. Vill bygga upp verksamheten först, ha ett vinstkapital. Har alltid haft ambitionen att växa och bli stor både materiellt och med anställda. Det beror på vilken bransch man pratar om, som frilans är det inte självklart att anställa, men har man en frukostrestaurang behövs automatiskt anställda. Kan vem som helst bli företagare? Alla kan bli men alla kan inte bli bra. Vissa omständigheter och förutsättningar skapar entreprenörer. Svenskar är lite för trygga för att bli företagare. Företagare behöver mentorer och förebilder för att få feedback och för att fortsätta. I ett tidigt skede uppmärksamma ungdomars idéer, annars minskar intresset. Hur ska hjälpen se ut i samband med att starta företag? Att bli bemött av aktörer som är genuint intresserade och inte ställer frågor om en budget i första hand. Få respons av någon inom samma bransch. Finnas kurser i hur man fyller i alla blanketter. Bli direkt slussad till rätt aktör och person. Bli bemött av coachtänk. Sänka åldern på de som arbetar inom lokala och regionala stöd och finansieringsaktörer, de har för gammeldags tänk, yngre personer förstår nya idéer på ett helt annat sätt, exempelvis på Drivhuset. Finnas inriktningar på coacherna. 13

15 Vad vill ni ska finnas på hemsidan verksamt.se? En nätverksflik med alla nätverk samlade, handelskammaren, kvinnliga företagare, där det står vilka nätverken är anpassade till. Vilka instanser som finns, och hur de jobbar konkret, en presentation. Vilka man ska kontakta i olika faser i uppstarten. Försäkringar, banker. Saknas konkreta texter. Stå vilka aktörer man ska gå till i olika skeden under uppstarten och drivandet. Länkar till lokala aktörer. Har man trovärdiga samarbetspartners så blir sidan mer trovärdig. Kunna hitta olika företagsmentorer. En flik med De här företagen har startat den här veckan och vad de gör! Man inspirerar de som inte har startat än och de syns för andra. Lokala aktiviteter, föreläsning, kalender, mer personligt få se vilka nya företag som finns. Lyfta en entreprenör i Värmland varje månad som inspiration, berättar vad som varit bra, dåligt, och tips en gång i månaden. En som gjort något speciellt och betyder mycket för många. Lyfta duktiga entreprenörer, happenings, nätverk, vart det är afterworks. Gör den mer personlig för Värmland. Visa var och när det är föreläsningar, seminarium, frukostmöten. Vill ha möjlighet att träffa andra nyföretagare som är i samma situation, för att kunna få ett utbyte. Vilka mässor som finns som man som företagare kan ställa ut på för att visa upp sig. Övrigt och sammanställning: Svårigheterna ligger i allt pappersarbete, hur man ska fylla i exempelvis skatteblanketterna, men även i hur mycket kan ska ta betalt. Att växa är ett mål, men i första hand vill man ha ett vinskapital. Företagare behöver feedback och därmed mentorer och förebilder. Uppmärksamma ungdomars idéer i ett tidigare skede så intresset minskar. Borde finnas kurser i hur man fyller i alla blanketter. Sänk åldern bland rådgivarna så man kan prata med folk som inte har gammeldags tänk, yngre tänker på ett annat sätt. Förtydliga vad moms betyder. Idag finns ingen tydlig organisation som tar hand om personer som varit med i Ung företagsamhet, behövs om man ska få de att orka vidare med sina idéer. Fördelar med eget företagande är utmaningarna och chansen att vara sin egen chef. För att ekonomin ska bli rätt från början och man inte kan själv så bör man skaffa en revisor. Aktörer som Drivhuset bidrar till många nya kontakter. Att ha ett eget företag kräver att man tar sig tid att ta reda på hur saker fungerar och hitta nya vägar. Via kontakter kan man få bra hjälp med skatter, moms, vad som ska stå på fakturor osv. 14

16 Företag med utvecklingspotential: Representerade branscher/professioner: Formgivning/produktutveckling Medicinteknik Budtjänst Hur gick det till när tanken att starta företag föddes? Såg ett behov i hemmet av formgivna tapeter i hallen för att påminna barnen om att plocka upp sina kläder. Ville starta eget men inte själv. Utvecklade idén med en person som nu är delägare. Blev arbetslös, hade först en outtalad dröm om att starta en egen målerifirma. Var också tävlingscyklist och blev inspirerad av andra budtjänsteföretag. Fick starta eget bidrag. Gillar utmaningar och det passade bra in med övriga livet. Gick in som delägare i ett redan uppstartat företag. Vilka aktörer har funnits till hjälp? Inkubatorer Har hjälpt till med finansiering av lön, affärsrådgivning, juristrådgivning, kurs inom branschen för att kunna komma vidare. Inova Drive en kurs där man träffas tre gånger om året och pratar om bl.a. glädjen att göra affärer och bygga nätverk. Projektet Innovationssluss Vivan har gett stöd lokala rådgivare och innovationslån har också varit till hjälp. En starta eget kurs på biblioteket för många år sedan. Sedan LIFTprogramet. Fått en konsultcheck. Revisorer. Konsulter. Jobbar ni heltid med företagen? Halvtid på Landstinget och halvtid med företaget. Jobbar som biträdande rektor på en ny gymnasieskola och har företaget vid sidan av. Jobbar heltid med företaget. Handlar företagandet om försörjning eller viljan att ha det som en livsstil? Vill definitivt ha det som en livsstil. Har gjort det mer till en livsstil än tanken var från början. LIFTprogrammet samt kursen UGL (Utveckling Grupp Ledare) har hjälpt till mycket. Hur är tankarna kring tillväxt? Har redan 5 procent av marknaden i Karlstad, men tror att det går att fortsätta växa de kommande 10 åren. Drivkraften ligger i att tjäna pengar, då pengar kan öppna möjligheter för företaget. Lever på att folk tror att det kommer att gå bra, målet är att ha en färdig produkt om ett år och hitta nya samarbetspartnerns. Drivkraften ligger inte i pengarna utan det är att driva en bra idé som anses omöjlig för andra. 15

17 Vill bli stora och växa både i Sverige, Norden, Europa och Asien, behöver anställa säljare och agenter utomlands. Drivkraften ligger i dagsläget att tjäna så pass mycket pengar att det blir möjligt att få jobba heltid med företaget. Har ni själva någon/några rådgivare? Inova agerar som rådgivare åt de två inkubatorföretagen. Den tredje har just nu flera olika rådgivare som funkat riktigt bra, problemet är att våga byta ut dem. Vad anser ni borde vara med på hemsidan verksamt.se? Alla regionala aktörer och vad var och en jobbar med exakt. Alla öppna möten som aktörerna har, exempelvis skatteverket. Kontaktpersoner. Framhäva lokala förebilder och uppmärksamma vad de gör och hur de har gått till väga. Övrigt och sammanställning: Inkubatorer är bra aktörer som hjälper till med allt nödvändigt inom affärsrådgivning, juristrådgivning, kurser, lönefinansiering m.m. Drivkraften ligger dels i att driva en idé som anses omöjlig för andra, men även att kunna tjäna så pass mycket pengar att det går att försörja sig helt med företaget. Att starta eget blev möjligt när inkubatorn betalade lönen de 3 första månaderna. Varför ska man satsa på att alla ska vara entreprenörer idag när alla olika typer av människor behövs? Sämsta man kan göra är att lyssna på banken eller revisorn, de är för rädda för att satsa. Skulle gjort mycket annorlunda på ett bättre sätt om man började om med ett nytt företag. Kan tänka sig att vara mentor åt någon i en helt annan bransch för att hjälpa till med nya perspektiv. Drivkrafterna för att orka ha ett eget företag ligger i att tjäna så pass mycket pengar att man kan jobba heltid med det och sedan utveckla verksamheten. I början i företagandet är det viktigt att tänka på att balansera inkomster och utgifter, veckfakturering rekommenderas. 16

18 Sammanfattande gemensamma frågor och svar från alla grupper Vilken hjälp sökte ni från aktörer men som inte blev bra? Skulle fått mentor från en lokal aktör men dem hörde inte av sig. Sex personer försökte gå till regionala utvecklingsaktörer men fick ingen hjälp. Inkubatorn, men de slutade höra av sig. Lokal samverkansaktör, men de gav bara en DVDskiva med instruktioner. En aktör som på informationsträffen sa de att de inte kunde något. Det lokala företagscentrumet. Regionala näringslivsstödjare, var gammalmodiga, och mentorskap rann ut i sanden. Arbetsmarknadsaktör som inte gör någon bedömning av läget innan de slussar personer vidare. Vilken hjälp fick ni i uppstarten av någon/några aktörer? Länsstyrelsen. Starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen. Drivhuset och Inova som var mycket bra. Mentorskap på Almi som var mycket bra. En revisor i Karlstad. Verksamt.se. Gratismöten hos aktörer så som skatteverket m.fl. Olika nätverk. Almi Företagscenter och mentorprogrammet som var mycket bra. Nyföretagarcentrum som var bra. Utbildningar inom jobbet. Handelskammaren och Affärskraft Värmland. Näringslivschefen i Forshaga är riktigt bra. Inkubatorföretag hos Inova. Bidrag från Vivan (Almi), innovationsbron och lån från Almi. Drivhuset med bland annat en kurs som heter Enter, är väldigt duktiga på att lyfta fram allas idéer. Almis LIFTprogram. UGL Utveckling Grupp Ledare. Från Almi. Revisorer. Banker. Inova var jättebra hjälp. Är ni med i några formella nätverk? BNI Handelskammaren Christinorna BNI Rotary Juniorhandelskammaren 17

19 Vad hade ni önskat funnits när ni startade? Broschyrer och böcker som andra småföretagare skrivit, med tips och idéer samt hur det är att starta upp. Alla för och nackdelar. Att all viktig information finns tillgänglig på flera språk och inte bara svenska. Att kommunen vet var man ska slussa vidare personer som ringer om företagande, istället för att bara säga att de inte vet. En samordnare för småföretag för att öka samarbetet mellan alla. En samlingspunkt/nätverk för enbart nystartade småföretag, där man kan hjälpa varandra i alla frågor som finns. Tydlig information om de olika nätverken som finns och deras system. Kommuner som borde engagera sig mer i småföretagare och visa att de bryr sig. En generell checklista på alla man behöver i uppstarten av företag, så som blanketter, nödvändiga hemsidor och kontaktpersoner. Mallar med affärsplaner för alla olika branscher, samt exempel på hur affärsplaner kan se ut. En varning för bluffakturor och hur man hanterar det om man drabbats. En mall för hur man skriver avtal med sin partner. Hjälp i hur man marknadsför ditt företag på billigaste sätt. En lista med nummer till kontaktpersoner för att fråga när man inte förstår det som finns på internet. Ska inte behöva leta efter de relevanta hemsidorna, utan de borde finnas på kommunens och skatteverkets hemsidor. Information om hur första året som egen företagare kan upplevas ur olika perspektiv. Tydligare information om vad alla olika aktörer gör och vilka de riktar sig till. Vilka bidrag som finns att söka och hur man går till väga. Aktörerna själva borde hitta nyföretagarna och dela ut information om vad de gör. Få mer stöd i hur en budget ska se ut exakt för att bli godkänd. Information om vad man bör tänka på när ett företag ska tas över. Tydligare hur man kan få en mentor, och hur den används. Tips att tänka på i olika branschen, exempelvis handel, mat och turism m.m. Information om var man vänder sig som företagare i olika ärenden. Veta hur mycket man ska ta betalt. Kurser i hur man fyller i alla blanketter. Vad skulle vara särskilt bra att ha med i det regionala fönstret på verksamt.se? I mötena med företagarna diskuterades speciellt behov, önskemål och idéer kring vilken funktion en lokal sida på verksamt.se skulle kunna fylla. Nedan följer en kort sammanställning där vi lyft fram genomgående, annorlunda eller unika idéer följt av en lista med samtliga synpunkter i punktform. I sammanställningen har också synpunkter från övriga delar av fokusgrupperna vägts in, även de som är mer generella och inte bara riktar sig mot en regional flik eller sida. Gruppmedlemmarna, speciellt de med en bakgrund utanför Sverige samt deltagare som inte hittat fram till verksamt.se, framhåller vikten att länka till sidan från trovärdiga lokala aktörer. Vidare vill man kunna länka vidare från sidan till relevanta lokala aktörer inklusive kommuner i en form där det tydligt framgår vilken roll den aktören fyller för 18

20 mig i den situation jag är just nu. Upplägget med Funder, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla upplevs som positivt och möjligt att använda också här. Viktigare än själva länkningen är önskemålet att få en översikt och att förstå olika aktörers relativa roll. Även om flera av företagarna framhåller vikten av att fokusera på affärer istället för bidrag och stöd upplevs det som viktigt och en rättviseaspekt att möjliga lokala bidrag och utlysningar synliggörs överskådligt. Vidare önskar man en uppdaterad lokal kalender där allt från frukostmöten med olika aktörer till större event finns listade. Önskemål att få tillgång till nätverk för att sälja och för att utbyta erfarenheter är en av de faktorer som ligger bakom detta och bör beaktas när kalendern och des urval av aktiviteter utformas. Kopplat till idéer om kalender finns också önskemål om att kunna presentera nya företag, t.ex. veckans eller månadens uppstartare. Bakgrunden till önskemålet är önskemål och vilja att göra affärer och knyta nätverk. Flera av grupperna efterfrågar en funktion som kan uppfattas som en diskussionsplats eller ett virtuellt nätverk där man kan ställa frågor, kommentera andras frågeställningar och söka bland gamla diskussioner. Det är tydligt att man är beredd på att få synpunkter och idéer som inte är kvalitetssäkrade i systemet och att man är beredd och kapabel att sortera bland dessa. Genomgående i fokusgrupperna har det framhållits att det ibland är bättre att ta hjälp av professionella aktörer istället för offentliga beträffande t.ex. bokföring, rekrytering, rådgivning och juridisk hjälp. Man önskar hjälp och länkning till kvalitetssäkrade sådana eller helt enkelt annonser. Företagarna inser problematiken med ett sådant upplägg men önskemålet finns där. När vi diskuterat den lokala sidan framkommer önskemål om redaktionella delar där till exempel goda exempel bland entreprenörer, aktiviteter eller nätverk kan lyftas fram. Slutligen och mer kopplat till den nationella sidan önskar man mer hjälp med tips, råd och mallar. Genomgående är att man önskar information som är mer specifik för den situation man själv befinner sig i, inklusive branschspecifik information och information och råd som är mer generella beträffande affärsmannaskap och grundläggande företagsekonomi. Informationen kan vara i form av branschanpassade mallar, simuleringsverktyg, lästips eller checklistor. Man önskar också en tydlig kundtjänstfunktion, en plats dit man kan ringa för att komma vidare när man fastnat i formulär eller inte finner den information man önskar. Nedan följer synpunkter i punktform utan inbördes ordning: 1. Ha en sida med Frågor och svar som fylls på allt eftersom frågorna kommer in. 2. Information om vart informationsträffar sker för endast personer som precis startat eget. 3. Ge mer stöd i hur en budget ska se ut. 4. Finnas information om när man tar över ett befintligt företag, med exempelvis för och nackdelar med att ta över företagets inredning. 5. Tips om hur företagande fungerar i olika branscher. 6. Information om alla risker. 19

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05 Att jobba med språkvård ård är inte att ha alla svaren, utan att våga ställa frågorna. Våga fråga! Arbetssätt och metoder i praktiskt språkvårdsarbete Kristin Aastrup Språkvårdare Bolagsverket kristin.aastrup@bolagsverket.se

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter

Resultat Kungsbacka. 62 respondenter Resultat Kungsbacka 62 respondenter 1 2 Kommentarer (fritextsvar) Inte så lätt att blir invandrarinna. Frilanskollegor, länsstyrelsen Christer Andersson. Ngt liknande utvecklingsfonden. Jag skulle starta

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Starta. företag. i Sverige

Starta. företag. i Sverige Starta företag i Sverige Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek. Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum, nationell sammanställning Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 12 556 kompletta svar 3 354 Svarsfrekvens

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:..

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:.. Affärsplan Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Fyll i det du kan, vi hjälper dig med det övriga. Finns handlingar som har direkt

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor

Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Halvtidsrapport ik, investera i invandrarkvinnor Sammanställning av åren 2011-2012 Stockholm april 2013 Almi Företagspartner AB Cassandra Bota, Nationell projektsamordnare Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer