ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015"

Transkript

1 Sivu 1/9 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Information om skolan Skola: Kungsvägens skola Skolform: grundskola åk 7-9 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Kungsvägens skola Adress: Stora Byvägen 8, Sibbo Telefonnummer: Rektorns kontaktuppgifter: namn: Petra Paakkanen Telefonnummer: E-post adress: Elevantal Elevantal: 325 elever samt 51 språkbadselever Skolans timresurs Skolorna i Sibbo har inte delats en timresurs för läsåret Utgångsläget är att Kungsvägen skola inför hösten beräknar en personalbudget/timmängd som inte överskrider förra läsårets. Elevunderlaget, specialklasserna, flex.klassen och språkbadselevernas behov är viktiga att beakta i resurseringen inför alla läsår. (utgångspunkten är timbehovet enligt läsåret : Allmän undervisning, specialundervisning, övriga timmar; 610åvh samt språkbadsundervisning, överförs från SJK ca 50 åvh Totalt: ca 760 åvh) Skolans personal Lärare: Backström Marion (BMA) musik Dolk Linus (LDO) matematik, fysik, kemi? () gymnastik, pojkar Elg-Lassila, Jennifer (JEL) franska Främling Susanne (SFR) modersmål och litteratur

2 Sivu 2/9 Gästrin Jan (JGÄ) matematik, fysik, kemi, data Paakkanen,Petra (PPA) rektor Helling Erika (EHE) modersmål och litteratur Hult Annica (AHU) specialklasslärare Häggblom Sebastian (SHÄ) hälsolära, gymnastik Jaakonsaari, Nina (NJA) historia, finska Jakobsson Christer (CJA) samhällslära Johansson Chris-Marie (CHJ) Jopo Johansson Elina (EJO) huslig ekonomi Juselius Helena (HJU) religion, livsåskådning, hälsolära Koskinen Kajsa-Lena (KKO) specialklasslärare Kouvonen Soile (SKO) gymnastik flickor Laaksonen Elisabeth (ELAA) religion, historia Lagerqvist Annette (ALA) bildkonst, keramik Lassas Hillevi (HLA) engelska Lindholm Jan (JLI) speciallärare Lundström Anneli (ALU) biologi, geografi Nevanko Patricia (PNE) matematik, fysik, kemi Oja Minna (MOJ) textil slöjd, elevhandledning, hälsolära Poutanen, Isak (IPO), teknisk slöjd Qvickström Jan (JQV) matematik, fysik, kemi Railila, Annika (ARA) matematik, fysik, kemi Romunen Irene (IRO) finska, tyska Rouhiainen, Heidi (HRO) engelska Rytkölä Johanna (JRY) huslig ekonomi Selkälä, Timo (TSE) historia,finska Sylvin, Emilia (ESY) biologi och geografi Weckström, Sue (SWE) speciallärare Westerholm Mikael (MWES) engelska Wisén, Jennie (JWI) modersmål och litteratur Övrig personal: Enqvist Guy (GEN) skolhandledare (Jopo), vikarieras av tf. skolg.assistent under höstterminen. Tallberg Christel, skolsekreterare Tallberg Carina, skolgångsassistent Sundström Carita, skolgångsassistent Sundström Marianne, skolgångsassistent Skolans arbetstider Läsårets arbets- och lovtider Hösttermin: Höstlov: Vårtermin: Sportlov: (vecka 8) Långfredag

3 Sivu 3/9 Påskdag må Kristi himmelsfärdsdag to Skolorna får valfritt jobba in en arbetsdag som är Periodindelning: period 1: period 2: period 3: period 4: period 5: Skolans dagliga arbetstid Lektion 1: Lektion 2: (åk 7) (åk 8) (åk 9) Lunchrast fram till Lektion 3: Lektion 4: Lektion 4½: (enbart tillval) Livsåskådningsgruppen arbetar 1 årsveckotimme hela läsåret under lektion 5 (kl ) Åk 8 tillvalsblocket på torsdagar kl , Åk 9 tillvalsblocket på måndagar kl Avvikande arbetsdagar och -tider Skoldagar med avvikande program, exkursioner, temadagar etc. innebär ofta avvikande tidtabell för elever och lärare. Skolan informerar alltid eleverna och hemmen om de avvikande dagarna och tidtabellerna via Wilma. Under enskilda avvikande dagar anlitas skolskjutsarna enligt gällande tidtabeller, trots avvikande program. Om dagarna innebär att skolskjutsbehovet minskar eller ändrar betydligt, meddelas bildningskansliet skilt. HÖSTTERMINEN: Skolstart tisdag 12.8: åk 7 kl Åk 8-9 kl Sjuornas bekantningsdag på Molnträskdag (avvikande tidtabell) Skolfreden utlyses September-oktober: - åk 7 föräldramöte - åk 7 bekantningsdisco

4 Sivu 4/9 - Jopo lägerdagar. - skolfotografering - Hungerdagsinsamling. - Hem och Skola dagen med öppet hus och avvikande program. - Åk 9 föräldramöte, info om bl.a. PRAO, studiehandledning och nians projekt. Höstlov samt Dagsverksdag + lärarnas planerings/rekreationsdag November-december: -ev. elevkårens halloween -Uppdatering av elevernas planer för lärande och IP:n. KiVA-timmar och/eller axion-dagar åk 7 Utvecklingssamtalen för åk 7-8 genomförs i november-december. åk 9 PRAO, två veckors period temadagar för åk 7 Mellanbetygen ges i december. Lucia, Julfest, jullov VÅRTERMINEN Januari-februari: Utvecklingssamtal åk 7-8 slutförs inom januari. Vinterbal för åk Vändagsfest Åk 9 får ett extra mellanbetyg efter period 3. Mars-april: vecka 10 Vinterfriluftsdag Riksdags- och museumbesök för åk 9 i mars Föräldramöte åk 7 angående tillval och Jopo i mars Planeringen av åk 9 projektarbete påbörjars i mars Heureka för åk 8 Drogtunnel för åk 7 Ev. deltagande i nationella prov för åk 9. Åk 8, frivillig PRAO under period 5. Maj Första maj firas (elevkåren) Kuvis/Tecka utställningen. åk 6 bekantningsdag och föräldrakväll Sista skolveckans program innebär flera avvikande dagar med avvikande tidtabeller: Frilufts/naturdag för åk 7 åk 7 klassturnering

5 Sivu 5/9 åk 8 High Land Games Stafettkarnevalen åk 9 projekt arbeten och avskedslunch Skolavslutning lördag kl Simundervisning ordnas under läsåret för eleverna. Simundervisningen kan ordnas utanför normalt scehma, men räknas som skoltid. Bindande mål för Sibbo kommuns utbildningstjänsters Bindande mål för år 2014 Bindande mål år 2014 Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorientering En åtgärdsplan för språkbad utarbetas för Åtgärdsplanen är färdig. årskurserna 7 9 före maj. Språkbadsundervisningen och en samarbetspraxis Användningen av Wilma-miljön följs för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola upp. utvecklas. Användningen av elektroniskt Elektroniskt undervisningsmaterial och elektroniska undervisningsmaterial följs upp tjänster utökas och användningen effektiveras i (Webmie-uppföljning och skolorna. programmens logguppgifter). Verksamhetens effektivitet Välmående arbetsgemenskap Skolornas verksamhetskultur utvecklas. Elevernas olovliga frånvaro har minskat. Trivselprofil för personalen Personalens frånvaro har minskat. Hela byn fostrar Stöd och verktyg för ledarskapet Elevernas och familjernas deltagande samt trivseln förbättras. Rektorerna deltar i utbildningar och omfattningen av användningen av olika slags verktyg Trivselprofil för eleven Enkät till föräldrarna Resultaten utnyttjas i utarbetandet av arbetsplaner för Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorientering En åtgärdsplan för språkbad utarbetas för årskurserna 7 9 före maj. Språkbadsundervisningen och en samarbetspraxis Åtgärdsplanen är färdig. Användningen av Wilma-miljön följs upp.

6 Sivu 6/9 för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola Användningen av elektroniskt utvecklas. undervisningsmaterial följs upp (Webmie-uppföljning och Elektroniskt undervisningsmaterial och elektroniska programmens logguppgifter). tjänster utökas och användningen effektiveras i skolorna. Verksamhetens effektivitet Välmående arbetsgemenskap Skolornas verksamhetskultur utvecklas. Elevernas olovliga frånvaro har minskat. Trivselprofil för personalen Personalens frånvaro har minskat. Hela byn fostrar Stöd och verktyg för ledarskapet Elevernas och familjernas deltagande samt trivseln förbättras. Rektorerna deltar i utbildningar och omfattningen av användningen av olika slags verktyg Trivselprofil för eleven Enkät till föräldrarna Resultaten utnyttjas i utarbetandet av arbetsplaner för Skolans tyngdpunktsområden och mål Skolans egna tyngdpunktsområden Skolans utvecklingsplan ligger som grund för utvecklingsarbetet och tyngdpunktsområdena. 1. Arbetet med att förbättra elevernas välbefinnande fortsätter. Skolan erbjuder olika former av stöd och hjälp för elever i behov av stöd i skolarbetet. Verksamhetsstrukturerna inom elevvården utvecklas och befästs. 2. Utvecklingsarbetet kring personalens välbefinnande i arbetet, personalens fortbildning samt lärarteamen i skolan fortsätter. Lärarrekryteringen förtydligas och tjänstebenämningarna samt uppgiftsbeskrivningar ses över. 3. IKT-kunnandet utvecklas genom lärarfortbildning. Datautrustningen i skolans alla klasser hålls på en god nivå (dator+projektor+dokumentkamera eller smartboard) och utrustningen tas i aktivt bruk. Ikt görs stegvis till ett fungerande arbetsredskap i skolvardagen. En av skolans lärare har ansvaret över datasalen och kan också ge handledning till övriga lärare. 4. Skoldemokrati: Skolans elever deltar aktivt i skolans verksamhet. Elevkårs- och stödelevsverksamheten understöds. Både elevkåren och stödeleverna har minst två handledande lärare.

7 Sivu 7/9 5. Samarbetet mellan skolan och hemmen är gott. Vi deltar i den årliga "Hem och Skoladagen". 6. Samarbetet med den finska högstadieskolan Sipoonjoen koulu fortsätter. Läsåret kommer att innebära mycket samarbete mellan skolorna, för att förbereda den kommande samlokaliseringen; verksamhets-, samarbets- och skolspråksstategier för vardera skolan. Språkbadselevernas undervisning i vardera skolan utvecklas och lärarna på KVS får fortbildning kring språkbadspedagogik. 7. internationalism Skolan fortsätter sitt internationella projekt; Comenius i Europa. Kontakterna inkl. studiebesök erbjud flera lärare och elever, så långt pengarna räcker. 8. Förstärkande av skolspråket genom medvetet valda strategier och lärarfortbildning. Skolans egna mål Tyngdpunktsområden 1-8, närmare precisering i augusti. Undervisning utanför skolan Under lektioner rör sig klasser med sina lärare i närmiljön; i naturen, på biblioteket, på utställningar osv. Dessa är en del av skolans normala undervisning. Lärarna ordnar också dagsutfärder och -exkursioner inom sitt eget ämne till aktuella platser med anknytning till undervisningen. Dylika exkursioner genomförs under läsåret förutsatt att skolans budget räcker till och de planeras och informeras om i god tid. Gymnastikundervisningen sker till stor del utanför skolans egentliga område. Ungefär hälften av innegymnastiken ordnas i allaktivitetshallen i Nickby. Periodvis används sportplanen i Kyrkoby, samt konstishallen och sandplanerna i närheten av skolområdet för gymnastikundervisningen. Då eleverna har sin gymnastikundervisning på de här platserna får de röra sig till och från dessa i enighet med lärarens instruktioner. På vägen till och från gymnastiken gäller naturligtvis skolans regler. Skolans simundervisning ordnas i Ingman-simhallen. Simundervisningen kan ske enligt avvikande schema, men räknas som skoltid. Stödeleverna i åk 8-9 deltar i ett stödelevsseminarium på Nilsas i oktober (med övernattning). Stödelevscoacharna Regina Andersson, Tette Lagerqvist och Helena Juselius ansvarar för seminariet. På våren deltar dessutom de nya stödeleverna i ett eget stödisläger med övernattning. Niornas projektarbeten (6 skoldagar under de sista skolveckorna) utförs individuellt, parvis eller i smågrupp. Projekten planeras och redovisas i skolan. Eleverna handleds av lärarna, men projekten utförs till stor del utanför skolan och den normala schemaläggningen även om projektarbetet räknas som skoltid. En del av projektarbetena ställs ut på skolan. Skolans JOPO-klass avklarar en del av sin undervisning på arbetsplatser. Dessa arbetsplatsperioder planeras och följs upp tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och arbetsplatshandledaren. En av kommunens ungdomsledare finns med i kontakten till arbetsplatserna. Också vår skolhandledare deltar i JOPO-elevernas handledning. I slutet av första perioden åker JOPO-klassen på gruppsamhörighetsläger med övernattning. Syftet med resan är att främja gruppbildningen och utveckla gruppdynamiken. Lägret planeras närmare

8 Sivu 8/9 tillsammans med eleverna, JOPO-läraren, ungdomsledaren samt skolhandledaren i början av terminen. JOPO-gruppens arbetsperioder placeras in varje vecka fr.o.m. period 2, så att 8Jopo är alla fredagar och 9Jopo torsdagar och fredagar. Målet är att eleverna genomför sin skolgång på en arbetsplats 1-2 dagar/vecka. Efter bedömning kan arbetsdagarna för enskilda elever minskas eller ökas, utgående från elevens behov och förmåga. Morgon och eftermiddagsverksamhet Klubbverksamhet Kungsvägens skola kommer att erbjuda eftermiddagsklubbar inom gymnastik och konstämnen. En klubb pågår under en kortare period 5-15h/klubb. Klubbarna erbjuds alla skolans elever. Deltagandet är frivilligt. Klubbarna förverkligas om det finns ett tillräckligt antal deltagare (minst 6st/klubb) och förutsätter att skolan får ekonomiskt bidrag via klubbprojektet. Skolans projekt - Kungsvägens skola är en KiVa-skola och vi utvecklar den verksamheten vidare. AXionmodellen för utvecklande klassens välmående och trivsel prövas på under detta läsår. - Internationalism; Vi deltar i internationella projekt så som ETwinning, med Hillevi Lassas som huvudaktör och ansvarsperson. Dessutom fortsätter det multinationella Comenius-projekt, där vår skola är en av flera europeiska aktivt deltagande och planerande skolor. Hillevi Lassas och Annette Lagerqvist representerar i första hand skolan i det Europeiska samarbetet. - Vi deltar i nationella prov som sampel-skola vid anmodan och i enskilda ämnen enligt överenskommelse med rektor och ledningsgrupp. - Läsårets aktuella projekt är "Nickby Hjärta", planeringen och diskussionerna kring vårt nya skolcentrum i Nickby. Inom läsåret ska både lärare, personal, elever och vårdnadshavare på något vis ta del i planeringsarbetet. Skolframgångar Skolans elever deltar på frivillig basis i de kommunala skolmästerskapen i idrott. Vi deltar i stafettkarnevalen i maj. Skolan deltar i räddningsväsendets Nou Häta-tävling, enligt intresse. Skolans ma/fy/ke-lärare uppmuntrar elever att delta i olika nationella tävlingar/kamper inom sina ämnen, exempelvis Maols ma-tävling för nior, TekNatur sjukampen (åk 7)och MatCup (åk 8). Deltagandet förutsätter att skolans resurser räcker till dessa. Elevarbeten inom bildkonstämnet ställs ut i Kuvis/tecka-utställningen på våren. Kungsvägens skola är en av värdskolorna i ett nytt Comenius-projekt inom Europa.

9 Sivu 9/9 Plan för säkerställandet av elevers trygghet och välbefinnande Bilagor: Bildningskansliet sänder rektorerna en Excel-tabell där följande saker fylls i: 1. Förteckning över lärarna i skolan 2. Specificerad förteckning över timresursen 3. Tilläggsuppgifter (lärarnas behörighet, skolgångsbiträdestimmar, gruppstorlekar och elevantal i olika ämnen) 4. Valfria ämnen Uppgifterna hittar du lätt från primus, så kontrollera att uppgifterna är uppdaterade

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2013-2014

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2013-2014 Sivu 1/13 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2013-2014 Information om skolan Skola: Kungsvägens skola Skolform: grundskola åk 7-9 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/11 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola: Kungsvägens skola Skolform: grundskola åk 7-9 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/5 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola:Sibbo gymnasium Skolform:Gymnasium Undervisningsspråk:Svenska Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Sibbo gymnasium Adress:PB 7 04131

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Sivu 1/5 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Borgby skola Skolform: Grundskola, lågstadium Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: norra Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012 S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2011-2012 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 16.8.2011 11.11.2011 Höstlov 20.10.2011 21.10.2011 Vinterterminen (period II) 14.11.2011 2.3.2012 Jullov 23.12.2011 8.1.2012

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

Verksamhetsplan för Tessjö förskola

Verksamhetsplan för Tessjö förskola Verksamhetsplan för Tessjö förskola 2012-13 Fostran och undervisning I Tessjö förskola vill vi främja det goda sociala samspelet. Eleverna skall lära sej respektera varandra oberoende av deras olikheter.

Läs mer

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola ÅRSPLAN 2013-2014 Amosparkens skola Amosparkens skolas årsplan LÄSÅRET 2013-2014 Amosparkens skola, åk 1-6 Lärarkårens behandling 12 augusti och 29 augusti 2013 Pia Lindfors, rektor Timresursen och dess

Läs mer

Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016

Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016 Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress: Kårkullavägen 144, 21610 Kirjala Hemsidan uppdateras av: Bo Blomqvist http://kirjalaskola.edu.pargas.fi/home Kontaktuppgifter

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/8 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Kyrkoby skola Skolform: Grundskola, åk 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn:

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/6 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Boxby skola Skolform: 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: 01 Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Boxby skola Adress:

Läs mer

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Läsårsplan för Degerby skola 2015-2016 Kontaktuppgifter Degerby skola Degerbyvägen 106 10160 Degerby rektor 09-29515230 050-4403978 magnus.ljungqvist@inga.fi lärarrum

Läs mer

KYRKFJÄRDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA

KYRKFJÄRDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA KYRKFJÄRDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA Läsårsplan för läsåret 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TYNGDPUNKTER I FOSTRINGS- OCH UNDERVISNINGSARBETET 2 2. UNDERVISNINGSARRANGEMANG 3 2.1. Elevantal 3 2.2. Fördelningen

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

HÖG DIR 5/2012 27.9.2012 Bilaga 1/ 29 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM

HÖG DIR 5/2012 27.9.2012 Bilaga 1/ 29 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM LÄSÅRSPLAN 2012 2013 Innehållsförteckning SIDA 1. Elever och lärare läsåret 2012-2013 3 2. Timfördelning och timresurs 3 3. Undervisning 5 4. Förverkligade valfria kurser 6 5.

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Sivu 1/10 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola: Boxby skola Skolform: 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: 01 Sibbo Utvärdering och åtgärder Inga förändringar i uppgifterna

Läs mer

KOM OCH JOBBA MED OSS I SIBBO!

KOM OCH JOBBA MED OSS I SIBBO! KOM OCH JOBBA MED OSS I SIBBO! Sibbo är en växande tvåspråkig kommun belägen i landskapet Östra Nyland strax öster om Helsingfors. Sibbo är en landsbygdskommun. De norra och sydvästra delarna av Sibbo

Läs mer

Föglö grundskola A R B E T S P LAN 2015-2016 29 / 9 2015. Sammanställd. augusti 2015. Siv Fogelström, föreståndare. Godkänd av bildningsnämnden

Föglö grundskola A R B E T S P LAN 2015-2016 29 / 9 2015. Sammanställd. augusti 2015. Siv Fogelström, föreståndare. Godkänd av bildningsnämnden 1 Föglö grundskola A R B E T S P LAN Sammanställd augusti 2015 av 2015-2016 Siv Fogelström, föreståndare Godkänd av bildningsnämnden 29 / 9 2015 Kent Eriksson, ordf. Kerstin Lindholm, skoldir. Behandlad

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Läsåret 2011 2012. Från sjuan till nian. Helsingfors stads utbildningsverk

Läsåret 2011 2012. Från sjuan till nian. Helsingfors stads utbildningsverk Läsåret 2011 2012 Från sjuan till nian Helsingfors stads utbildningsverk Välkommen till sjuan! I Helsingfors erbjuds grundskoleeleverna möjlighet till en sammanhängande skolgång i det egna området från

Läs mer

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra.

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. INFORMATION OM SKOLANS ARBETE LÄSÅRET 2010-2011 Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. Som elev kan du förvänta dig av oss - att vi bemöter dig med respekt -

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/9 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola: Södra Paipis skola Skolform: Grundskola 1-6 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Vi har flyttat om i skolan detta läsår. I många

Läs mer

Plan för skolnätet i Sibbo kommun

Plan för skolnätet i Sibbo kommun 1 Plan för skolnätet i Sibbo kommun Ställningstagande av styrgruppen för skolnätet 13.12.2010 UTGÅNGSLÄGE Framtidens servicenät och serviceproduktion bygger på kvalitet både pedagogiskt och strukturellt.

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Sarlinska skolan. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Studerandeantal: 255

Sarlinska skolan. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Studerandeantal: 255 Sarlinska skolan Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 255 75 elever i åk 7 90 elever i åk 8 90 elever i åk 9 Antal lönegrundsgrupper Sarlinska skolan har 12 lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den 1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den Vi har en skolvis jämställdhetsplan. Den lokala läroplanen skrivs in i verktyget egrunder och följer det format som finns upplagt i tjänsten.

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret 2015-2016. Förskolan i Nagu hör till Kyrkbackens skola. Förskoleverksamheten sker i skolans utrymmen. Förskolan har ett eget rum i nedre huset, ett litet grupprum

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Läsåret 2011 2012 Information för föräldrarna till blivande ettor Välkommen till skolan! Helsingfors stads utbildningsverk 1 2 Välkommen till skolan! Att börja skolan är i dag ofta mindre dramatiskt än

Läs mer

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se Välkomna till år 4! Vi önskar er välkomna till ett nytt läsår och framförallt önskar vi er välkomna till vår nya skola! Vi har väntat länge och äntligen får vi kliva in de nya lokalerna! Vi ser verkligen

Läs mer

Välkommen till läsåret 2014-2015!

Välkommen till läsåret 2014-2015! Svenska Privatskolan i Uleåborg Välkommen till läsåret 2014-2015! Det var en vädermässigt något annorlunda sommar. Först var det kallt och regnigt. Sen blev det lite kyligare. Jag tror alla gick och väntade

Läs mer

Arbetsplan. Sibbo gymnasium. Läsåret

Arbetsplan. Sibbo gymnasium. Läsåret Arbetsplan Sibbo gymnasium Läsåret 2016-2017 1 Innehåll Kontaktuppgifter...3 Grupphandledare...3 Skolans lektionstider...3 Periodindelning läsåret 2016-2017...4 Positionsschema läsåret 2016-2017...4 Speciella

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du...

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du... Rektors hälsning Jag hoppas att du skall ha glädje och nytta av detta informationsblad. Läsåret 2014-2015 kommer vi att ha 365 elever och 38 lärare. Övrig personal består av 10 personer. Tyngdpunktsområden

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret 2016 2017 Förskolan i Nagu hör till Kyrkbackens skola. Förskoleverksamheten sker i skolans utrymmen. Förskolan har ett eget rum i nedre huset, ett litet grupprum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Läsårsplan för eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola

Läsårsplan för eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola Läsårsplan för eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2015 2016 1 Eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2015 2016 Eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns skola riktar sig till eleverna

Läs mer

GRUNDSKOLAN NORSEN LÄROPLAN FÖR LÄSÅRET 2015 2016

GRUNDSKOLAN NORSEN LÄROPLAN FÖR LÄSÅRET 2015 2016 GRUNDSKOLAN NORSEN LÄROPLAN FÖR LÄSÅRET 2015 2016 Innehållsförteckning 1 UTGÅNGSPUNKT... 3 1.1 Värdegrunden för de svenska skolorna i helsingfors... 3 1.2 Språkstrategi... 3 1.3 Verksamhetsidén... 4 1.4

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Kyrkbackens skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 7 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik slöjd, gymnastik, matematik åk 1-2 Granqvist Stina Hartman Martin

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen.

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen. HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2016-2017 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 16.8-20.12 2016 Vårterminen 10.1 3.6 2017 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 Timantal: 700h LOVDAGAR Höstlov 13.10-14.10 2016 Jullov

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

"Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/

Lust att lära, rätt att lyckas Brukarråd 1/ "Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/10 2012 År 4-5 nuläge 4 klasser, 4 Klf Fritidsklubb, fritidsledare Resurspedagog 50% Elevassistans Information Kommunens webbacess-mejl har strulat flera gånger

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 1. Elevantal Skola Skolenhet Rektor Birgittaskolan Eva Aronsson Antal elever 15/10 År 1 År 2 År 3 År

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Klass: IUP-häftet 6-9. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: 1 6-9 IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 2 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Läsår 2014-2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

Läsår 2014-2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 28.5. 2014 Kyrkoby förskola ARBETSPLAN Läsår 2014-2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

HÖG DIR 4/2013 16.9.2013 Bilaga 1/ 27 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM

HÖG DIR 4/2013 16.9.2013 Bilaga 1/ 27 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM LÄSÅRSPLAN 2013-2014 Innehållsförteckning SIDA 1. Elever och lärare läsåret 2013-2014 3 2. Timfördelning och timresurs 3 3. Undervisning 5 4. Förverkligade valfria kurser 6 5.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016 Enhet: Kirjala skola Gruppens namn: Trollskogen Gruppens storlek: 10 barn varav 7 flickor och 3 pojkar Förskollärare: Hanna Kamlin Närvårdare: Annica

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014, PYTTIS SVENSKA SKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014, PYTTIS SVENSKA SKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014, PYTTIS SVENSKA SKOLA 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING (arbetsplan) Grundläggande utbildning Skolåret 2013-2014 kommer skolan att ha tre klasslärare, en förskolelärare och två

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Gr Borås Stad har i flera år arbetat med kollegialt lärande på olika sätt. Vi brukar skoja och säga att matematiken kokar i Borås stad, säger Maria Maschmann

Läs mer

Varmt välkomna till Thunmanskolan och läsåret !

Varmt välkomna till Thunmanskolan och läsåret ! Rektorn har ordet Augusti 2012 Varmt välkomna till och läsåret 2012-2013! Ännu ett steg mot framtiden Läsåret har nu kommit igång och det är med stor glädje jag välkomnar alla elever till detta läsår.

Läs mer

3. Ordnande och förverkligande av förskoleundervisningen

3. Ordnande och förverkligande av förskoleundervisningen Sivu 1/5 Arbetsplan 1. Enhetens uppgifter Enhet: Svenska förskolan Utbildningsanordnare: Sjundeå kommun Undervisningsspråk: svenska Elevantal: 31 Antal lärare: 2 2. Förskoleundervisningens centrala mål

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

år 9: Kulturama grundskola Veckobrev 45

år 9: Kulturama grundskola Veckobrev 45 år 9: Kulturama grundskola Veckobrev 45 Allmän information Veckobrev Hädanefter kommer vi att lägga ut veckobrevet på Schoolsoft under nyheter Gymnasiemässan Torsdagen den 21/11 kommer vi att åka till

Läs mer