ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015"

Transkript

1 Sivu 1/9 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Information om skolan Skola: Kungsvägens skola Skolform: grundskola åk 7-9 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Kungsvägens skola Adress: Stora Byvägen 8, Sibbo Telefonnummer: Rektorns kontaktuppgifter: namn: Petra Paakkanen Telefonnummer: E-post adress: Elevantal Elevantal: 325 elever samt 51 språkbadselever Skolans timresurs Skolorna i Sibbo har inte delats en timresurs för läsåret Utgångsläget är att Kungsvägen skola inför hösten beräknar en personalbudget/timmängd som inte överskrider förra läsårets. Elevunderlaget, specialklasserna, flex.klassen och språkbadselevernas behov är viktiga att beakta i resurseringen inför alla läsår. (utgångspunkten är timbehovet enligt läsåret : Allmän undervisning, specialundervisning, övriga timmar; 610åvh samt språkbadsundervisning, överförs från SJK ca 50 åvh Totalt: ca 760 åvh) Skolans personal Lärare: Backström Marion (BMA) musik Dolk Linus (LDO) matematik, fysik, kemi? () gymnastik, pojkar Elg-Lassila, Jennifer (JEL) franska Främling Susanne (SFR) modersmål och litteratur

2 Sivu 2/9 Gästrin Jan (JGÄ) matematik, fysik, kemi, data Paakkanen,Petra (PPA) rektor Helling Erika (EHE) modersmål och litteratur Hult Annica (AHU) specialklasslärare Häggblom Sebastian (SHÄ) hälsolära, gymnastik Jaakonsaari, Nina (NJA) historia, finska Jakobsson Christer (CJA) samhällslära Johansson Chris-Marie (CHJ) Jopo Johansson Elina (EJO) huslig ekonomi Juselius Helena (HJU) religion, livsåskådning, hälsolära Koskinen Kajsa-Lena (KKO) specialklasslärare Kouvonen Soile (SKO) gymnastik flickor Laaksonen Elisabeth (ELAA) religion, historia Lagerqvist Annette (ALA) bildkonst, keramik Lassas Hillevi (HLA) engelska Lindholm Jan (JLI) speciallärare Lundström Anneli (ALU) biologi, geografi Nevanko Patricia (PNE) matematik, fysik, kemi Oja Minna (MOJ) textil slöjd, elevhandledning, hälsolära Poutanen, Isak (IPO), teknisk slöjd Qvickström Jan (JQV) matematik, fysik, kemi Railila, Annika (ARA) matematik, fysik, kemi Romunen Irene (IRO) finska, tyska Rouhiainen, Heidi (HRO) engelska Rytkölä Johanna (JRY) huslig ekonomi Selkälä, Timo (TSE) historia,finska Sylvin, Emilia (ESY) biologi och geografi Weckström, Sue (SWE) speciallärare Westerholm Mikael (MWES) engelska Wisén, Jennie (JWI) modersmål och litteratur Övrig personal: Enqvist Guy (GEN) skolhandledare (Jopo), vikarieras av tf. skolg.assistent under höstterminen. Tallberg Christel, skolsekreterare Tallberg Carina, skolgångsassistent Sundström Carita, skolgångsassistent Sundström Marianne, skolgångsassistent Skolans arbetstider Läsårets arbets- och lovtider Hösttermin: Höstlov: Vårtermin: Sportlov: (vecka 8) Långfredag

3 Sivu 3/9 Påskdag må Kristi himmelsfärdsdag to Skolorna får valfritt jobba in en arbetsdag som är Periodindelning: period 1: period 2: period 3: period 4: period 5: Skolans dagliga arbetstid Lektion 1: Lektion 2: (åk 7) (åk 8) (åk 9) Lunchrast fram till Lektion 3: Lektion 4: Lektion 4½: (enbart tillval) Livsåskådningsgruppen arbetar 1 årsveckotimme hela läsåret under lektion 5 (kl ) Åk 8 tillvalsblocket på torsdagar kl , Åk 9 tillvalsblocket på måndagar kl Avvikande arbetsdagar och -tider Skoldagar med avvikande program, exkursioner, temadagar etc. innebär ofta avvikande tidtabell för elever och lärare. Skolan informerar alltid eleverna och hemmen om de avvikande dagarna och tidtabellerna via Wilma. Under enskilda avvikande dagar anlitas skolskjutsarna enligt gällande tidtabeller, trots avvikande program. Om dagarna innebär att skolskjutsbehovet minskar eller ändrar betydligt, meddelas bildningskansliet skilt. HÖSTTERMINEN: Skolstart tisdag 12.8: åk 7 kl Åk 8-9 kl Sjuornas bekantningsdag på Molnträskdag (avvikande tidtabell) Skolfreden utlyses September-oktober: - åk 7 föräldramöte - åk 7 bekantningsdisco

4 Sivu 4/9 - Jopo lägerdagar. - skolfotografering - Hungerdagsinsamling. - Hem och Skola dagen med öppet hus och avvikande program. - Åk 9 föräldramöte, info om bl.a. PRAO, studiehandledning och nians projekt. Höstlov samt Dagsverksdag + lärarnas planerings/rekreationsdag November-december: -ev. elevkårens halloween -Uppdatering av elevernas planer för lärande och IP:n. KiVA-timmar och/eller axion-dagar åk 7 Utvecklingssamtalen för åk 7-8 genomförs i november-december. åk 9 PRAO, två veckors period temadagar för åk 7 Mellanbetygen ges i december. Lucia, Julfest, jullov VÅRTERMINEN Januari-februari: Utvecklingssamtal åk 7-8 slutförs inom januari. Vinterbal för åk Vändagsfest Åk 9 får ett extra mellanbetyg efter period 3. Mars-april: vecka 10 Vinterfriluftsdag Riksdags- och museumbesök för åk 9 i mars Föräldramöte åk 7 angående tillval och Jopo i mars Planeringen av åk 9 projektarbete påbörjars i mars Heureka för åk 8 Drogtunnel för åk 7 Ev. deltagande i nationella prov för åk 9. Åk 8, frivillig PRAO under period 5. Maj Första maj firas (elevkåren) Kuvis/Tecka utställningen. åk 6 bekantningsdag och föräldrakväll Sista skolveckans program innebär flera avvikande dagar med avvikande tidtabeller: Frilufts/naturdag för åk 7 åk 7 klassturnering

5 Sivu 5/9 åk 8 High Land Games Stafettkarnevalen åk 9 projekt arbeten och avskedslunch Skolavslutning lördag kl Simundervisning ordnas under läsåret för eleverna. Simundervisningen kan ordnas utanför normalt scehma, men räknas som skoltid. Bindande mål för Sibbo kommuns utbildningstjänsters Bindande mål för år 2014 Bindande mål år 2014 Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorientering En åtgärdsplan för språkbad utarbetas för Åtgärdsplanen är färdig. årskurserna 7 9 före maj. Språkbadsundervisningen och en samarbetspraxis Användningen av Wilma-miljön följs för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola upp. utvecklas. Användningen av elektroniskt Elektroniskt undervisningsmaterial och elektroniska undervisningsmaterial följs upp tjänster utökas och användningen effektiveras i (Webmie-uppföljning och skolorna. programmens logguppgifter). Verksamhetens effektivitet Välmående arbetsgemenskap Skolornas verksamhetskultur utvecklas. Elevernas olovliga frånvaro har minskat. Trivselprofil för personalen Personalens frånvaro har minskat. Hela byn fostrar Stöd och verktyg för ledarskapet Elevernas och familjernas deltagande samt trivseln förbättras. Rektorerna deltar i utbildningar och omfattningen av användningen av olika slags verktyg Trivselprofil för eleven Enkät till föräldrarna Resultaten utnyttjas i utarbetandet av arbetsplaner för Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorientering En åtgärdsplan för språkbad utarbetas för årskurserna 7 9 före maj. Språkbadsundervisningen och en samarbetspraxis Åtgärdsplanen är färdig. Användningen av Wilma-miljön följs upp.

6 Sivu 6/9 för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola Användningen av elektroniskt utvecklas. undervisningsmaterial följs upp (Webmie-uppföljning och Elektroniskt undervisningsmaterial och elektroniska programmens logguppgifter). tjänster utökas och användningen effektiveras i skolorna. Verksamhetens effektivitet Välmående arbetsgemenskap Skolornas verksamhetskultur utvecklas. Elevernas olovliga frånvaro har minskat. Trivselprofil för personalen Personalens frånvaro har minskat. Hela byn fostrar Stöd och verktyg för ledarskapet Elevernas och familjernas deltagande samt trivseln förbättras. Rektorerna deltar i utbildningar och omfattningen av användningen av olika slags verktyg Trivselprofil för eleven Enkät till föräldrarna Resultaten utnyttjas i utarbetandet av arbetsplaner för Skolans tyngdpunktsområden och mål Skolans egna tyngdpunktsområden Skolans utvecklingsplan ligger som grund för utvecklingsarbetet och tyngdpunktsområdena. 1. Arbetet med att förbättra elevernas välbefinnande fortsätter. Skolan erbjuder olika former av stöd och hjälp för elever i behov av stöd i skolarbetet. Verksamhetsstrukturerna inom elevvården utvecklas och befästs. 2. Utvecklingsarbetet kring personalens välbefinnande i arbetet, personalens fortbildning samt lärarteamen i skolan fortsätter. Lärarrekryteringen förtydligas och tjänstebenämningarna samt uppgiftsbeskrivningar ses över. 3. IKT-kunnandet utvecklas genom lärarfortbildning. Datautrustningen i skolans alla klasser hålls på en god nivå (dator+projektor+dokumentkamera eller smartboard) och utrustningen tas i aktivt bruk. Ikt görs stegvis till ett fungerande arbetsredskap i skolvardagen. En av skolans lärare har ansvaret över datasalen och kan också ge handledning till övriga lärare. 4. Skoldemokrati: Skolans elever deltar aktivt i skolans verksamhet. Elevkårs- och stödelevsverksamheten understöds. Både elevkåren och stödeleverna har minst två handledande lärare.

7 Sivu 7/9 5. Samarbetet mellan skolan och hemmen är gott. Vi deltar i den årliga "Hem och Skoladagen". 6. Samarbetet med den finska högstadieskolan Sipoonjoen koulu fortsätter. Läsåret kommer att innebära mycket samarbete mellan skolorna, för att förbereda den kommande samlokaliseringen; verksamhets-, samarbets- och skolspråksstategier för vardera skolan. Språkbadselevernas undervisning i vardera skolan utvecklas och lärarna på KVS får fortbildning kring språkbadspedagogik. 7. internationalism Skolan fortsätter sitt internationella projekt; Comenius i Europa. Kontakterna inkl. studiebesök erbjud flera lärare och elever, så långt pengarna räcker. 8. Förstärkande av skolspråket genom medvetet valda strategier och lärarfortbildning. Skolans egna mål Tyngdpunktsområden 1-8, närmare precisering i augusti. Undervisning utanför skolan Under lektioner rör sig klasser med sina lärare i närmiljön; i naturen, på biblioteket, på utställningar osv. Dessa är en del av skolans normala undervisning. Lärarna ordnar också dagsutfärder och -exkursioner inom sitt eget ämne till aktuella platser med anknytning till undervisningen. Dylika exkursioner genomförs under läsåret förutsatt att skolans budget räcker till och de planeras och informeras om i god tid. Gymnastikundervisningen sker till stor del utanför skolans egentliga område. Ungefär hälften av innegymnastiken ordnas i allaktivitetshallen i Nickby. Periodvis används sportplanen i Kyrkoby, samt konstishallen och sandplanerna i närheten av skolområdet för gymnastikundervisningen. Då eleverna har sin gymnastikundervisning på de här platserna får de röra sig till och från dessa i enighet med lärarens instruktioner. På vägen till och från gymnastiken gäller naturligtvis skolans regler. Skolans simundervisning ordnas i Ingman-simhallen. Simundervisningen kan ske enligt avvikande schema, men räknas som skoltid. Stödeleverna i åk 8-9 deltar i ett stödelevsseminarium på Nilsas i oktober (med övernattning). Stödelevscoacharna Regina Andersson, Tette Lagerqvist och Helena Juselius ansvarar för seminariet. På våren deltar dessutom de nya stödeleverna i ett eget stödisläger med övernattning. Niornas projektarbeten (6 skoldagar under de sista skolveckorna) utförs individuellt, parvis eller i smågrupp. Projekten planeras och redovisas i skolan. Eleverna handleds av lärarna, men projekten utförs till stor del utanför skolan och den normala schemaläggningen även om projektarbetet räknas som skoltid. En del av projektarbetena ställs ut på skolan. Skolans JOPO-klass avklarar en del av sin undervisning på arbetsplatser. Dessa arbetsplatsperioder planeras och följs upp tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och arbetsplatshandledaren. En av kommunens ungdomsledare finns med i kontakten till arbetsplatserna. Också vår skolhandledare deltar i JOPO-elevernas handledning. I slutet av första perioden åker JOPO-klassen på gruppsamhörighetsläger med övernattning. Syftet med resan är att främja gruppbildningen och utveckla gruppdynamiken. Lägret planeras närmare

8 Sivu 8/9 tillsammans med eleverna, JOPO-läraren, ungdomsledaren samt skolhandledaren i början av terminen. JOPO-gruppens arbetsperioder placeras in varje vecka fr.o.m. period 2, så att 8Jopo är alla fredagar och 9Jopo torsdagar och fredagar. Målet är att eleverna genomför sin skolgång på en arbetsplats 1-2 dagar/vecka. Efter bedömning kan arbetsdagarna för enskilda elever minskas eller ökas, utgående från elevens behov och förmåga. Morgon och eftermiddagsverksamhet Klubbverksamhet Kungsvägens skola kommer att erbjuda eftermiddagsklubbar inom gymnastik och konstämnen. En klubb pågår under en kortare period 5-15h/klubb. Klubbarna erbjuds alla skolans elever. Deltagandet är frivilligt. Klubbarna förverkligas om det finns ett tillräckligt antal deltagare (minst 6st/klubb) och förutsätter att skolan får ekonomiskt bidrag via klubbprojektet. Skolans projekt - Kungsvägens skola är en KiVa-skola och vi utvecklar den verksamheten vidare. AXionmodellen för utvecklande klassens välmående och trivsel prövas på under detta läsår. - Internationalism; Vi deltar i internationella projekt så som ETwinning, med Hillevi Lassas som huvudaktör och ansvarsperson. Dessutom fortsätter det multinationella Comenius-projekt, där vår skola är en av flera europeiska aktivt deltagande och planerande skolor. Hillevi Lassas och Annette Lagerqvist representerar i första hand skolan i det Europeiska samarbetet. - Vi deltar i nationella prov som sampel-skola vid anmodan och i enskilda ämnen enligt överenskommelse med rektor och ledningsgrupp. - Läsårets aktuella projekt är "Nickby Hjärta", planeringen och diskussionerna kring vårt nya skolcentrum i Nickby. Inom läsåret ska både lärare, personal, elever och vårdnadshavare på något vis ta del i planeringsarbetet. Skolframgångar Skolans elever deltar på frivillig basis i de kommunala skolmästerskapen i idrott. Vi deltar i stafettkarnevalen i maj. Skolan deltar i räddningsväsendets Nou Häta-tävling, enligt intresse. Skolans ma/fy/ke-lärare uppmuntrar elever att delta i olika nationella tävlingar/kamper inom sina ämnen, exempelvis Maols ma-tävling för nior, TekNatur sjukampen (åk 7)och MatCup (åk 8). Deltagandet förutsätter att skolans resurser räcker till dessa. Elevarbeten inom bildkonstämnet ställs ut i Kuvis/tecka-utställningen på våren. Kungsvägens skola är en av värdskolorna i ett nytt Comenius-projekt inom Europa.

9 Sivu 9/9 Plan för säkerställandet av elevers trygghet och välbefinnande Bilagor: Bildningskansliet sänder rektorerna en Excel-tabell där följande saker fylls i: 1. Förteckning över lärarna i skolan 2. Specificerad förteckning över timresursen 3. Tilläggsuppgifter (lärarnas behörighet, skolgångsbiträdestimmar, gruppstorlekar och elevantal i olika ämnen) 4. Valfria ämnen Uppgifterna hittar du lätt från primus, så kontrollera att uppgifterna är uppdaterade

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen

IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen Programmet Skolan i rörelse 1 170212_LK_hyvatkaytannot_swe.indd 1 29.2.2012 14:48:09 IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen Programmet Skolan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Arbetsgrupp: Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka, Arja Pesonen & Paula Suoja. Handbok för klasshandledare. Utbildningsstyrelsen

Arbetsgrupp: Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka, Arja Pesonen & Paula Suoja. Handbok för klasshandledare. Utbildningsstyrelsen Arbetsgrupp: Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka, Arja Pesonen & Paula Suoja Handbok för klasshandledare Utbildningsstyrelsen Arbetsgrup: Haime, S., Huttunen, M-L., Kuikka, J., Pesonen.A.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

IDÉER FÖR KONTAKT MELLAN SKOLA OCH HEM I MÅNGKULTURELLA MILJÖER

IDÉER FÖR KONTAKT MELLAN SKOLA OCH HEM I MÅNGKULTURELLA MILJÖER IDÉER FÖR KONTAKT MELLAN SKOLA OCH HEM I MÅNGKULTURELLA MILJÖER Lotta Forsman & Fredrik Rusk Forskningsprojektet FLIS Flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför skola Pedagogiska Fakulteten,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Förbättring genom inkludering

Förbättring genom inkludering SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Förbättring genom inkludering Att minska avståndet mellan oss FÖRFATTARE: MATHIAS ENGVALL ARTIKEL NUMMER 8/2015 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer