ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015"

Transkript

1 Sivu 1/9 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Information om skolan Skola: Kungsvägens skola Skolform: grundskola åk 7-9 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Kungsvägens skola Adress: Stora Byvägen 8, Sibbo Telefonnummer: Rektorns kontaktuppgifter: namn: Petra Paakkanen Telefonnummer: E-post adress: Elevantal Elevantal: 325 elever samt 51 språkbadselever Skolans timresurs Skolorna i Sibbo har inte delats en timresurs för läsåret Utgångsläget är att Kungsvägen skola inför hösten beräknar en personalbudget/timmängd som inte överskrider förra läsårets. Elevunderlaget, specialklasserna, flex.klassen och språkbadselevernas behov är viktiga att beakta i resurseringen inför alla läsår. (utgångspunkten är timbehovet enligt läsåret : Allmän undervisning, specialundervisning, övriga timmar; 610åvh samt språkbadsundervisning, överförs från SJK ca 50 åvh Totalt: ca 760 åvh) Skolans personal Lärare: Backström Marion (BMA) musik Dolk Linus (LDO) matematik, fysik, kemi? () gymnastik, pojkar Elg-Lassila, Jennifer (JEL) franska Främling Susanne (SFR) modersmål och litteratur

2 Sivu 2/9 Gästrin Jan (JGÄ) matematik, fysik, kemi, data Paakkanen,Petra (PPA) rektor Helling Erika (EHE) modersmål och litteratur Hult Annica (AHU) specialklasslärare Häggblom Sebastian (SHÄ) hälsolära, gymnastik Jaakonsaari, Nina (NJA) historia, finska Jakobsson Christer (CJA) samhällslära Johansson Chris-Marie (CHJ) Jopo Johansson Elina (EJO) huslig ekonomi Juselius Helena (HJU) religion, livsåskådning, hälsolära Koskinen Kajsa-Lena (KKO) specialklasslärare Kouvonen Soile (SKO) gymnastik flickor Laaksonen Elisabeth (ELAA) religion, historia Lagerqvist Annette (ALA) bildkonst, keramik Lassas Hillevi (HLA) engelska Lindholm Jan (JLI) speciallärare Lundström Anneli (ALU) biologi, geografi Nevanko Patricia (PNE) matematik, fysik, kemi Oja Minna (MOJ) textil slöjd, elevhandledning, hälsolära Poutanen, Isak (IPO), teknisk slöjd Qvickström Jan (JQV) matematik, fysik, kemi Railila, Annika (ARA) matematik, fysik, kemi Romunen Irene (IRO) finska, tyska Rouhiainen, Heidi (HRO) engelska Rytkölä Johanna (JRY) huslig ekonomi Selkälä, Timo (TSE) historia,finska Sylvin, Emilia (ESY) biologi och geografi Weckström, Sue (SWE) speciallärare Westerholm Mikael (MWES) engelska Wisén, Jennie (JWI) modersmål och litteratur Övrig personal: Enqvist Guy (GEN) skolhandledare (Jopo), vikarieras av tf. skolg.assistent under höstterminen. Tallberg Christel, skolsekreterare Tallberg Carina, skolgångsassistent Sundström Carita, skolgångsassistent Sundström Marianne, skolgångsassistent Skolans arbetstider Läsårets arbets- och lovtider Hösttermin: Höstlov: Vårtermin: Sportlov: (vecka 8) Långfredag

3 Sivu 3/9 Påskdag må Kristi himmelsfärdsdag to Skolorna får valfritt jobba in en arbetsdag som är Periodindelning: period 1: period 2: period 3: period 4: period 5: Skolans dagliga arbetstid Lektion 1: Lektion 2: (åk 7) (åk 8) (åk 9) Lunchrast fram till Lektion 3: Lektion 4: Lektion 4½: (enbart tillval) Livsåskådningsgruppen arbetar 1 årsveckotimme hela läsåret under lektion 5 (kl ) Åk 8 tillvalsblocket på torsdagar kl , Åk 9 tillvalsblocket på måndagar kl Avvikande arbetsdagar och -tider Skoldagar med avvikande program, exkursioner, temadagar etc. innebär ofta avvikande tidtabell för elever och lärare. Skolan informerar alltid eleverna och hemmen om de avvikande dagarna och tidtabellerna via Wilma. Under enskilda avvikande dagar anlitas skolskjutsarna enligt gällande tidtabeller, trots avvikande program. Om dagarna innebär att skolskjutsbehovet minskar eller ändrar betydligt, meddelas bildningskansliet skilt. HÖSTTERMINEN: Skolstart tisdag 12.8: åk 7 kl Åk 8-9 kl Sjuornas bekantningsdag på Molnträskdag (avvikande tidtabell) Skolfreden utlyses September-oktober: - åk 7 föräldramöte - åk 7 bekantningsdisco

4 Sivu 4/9 - Jopo lägerdagar. - skolfotografering - Hungerdagsinsamling. - Hem och Skola dagen med öppet hus och avvikande program. - Åk 9 föräldramöte, info om bl.a. PRAO, studiehandledning och nians projekt. Höstlov samt Dagsverksdag + lärarnas planerings/rekreationsdag November-december: -ev. elevkårens halloween -Uppdatering av elevernas planer för lärande och IP:n. KiVA-timmar och/eller axion-dagar åk 7 Utvecklingssamtalen för åk 7-8 genomförs i november-december. åk 9 PRAO, två veckors period temadagar för åk 7 Mellanbetygen ges i december. Lucia, Julfest, jullov VÅRTERMINEN Januari-februari: Utvecklingssamtal åk 7-8 slutförs inom januari. Vinterbal för åk Vändagsfest Åk 9 får ett extra mellanbetyg efter period 3. Mars-april: vecka 10 Vinterfriluftsdag Riksdags- och museumbesök för åk 9 i mars Föräldramöte åk 7 angående tillval och Jopo i mars Planeringen av åk 9 projektarbete påbörjars i mars Heureka för åk 8 Drogtunnel för åk 7 Ev. deltagande i nationella prov för åk 9. Åk 8, frivillig PRAO under period 5. Maj Första maj firas (elevkåren) Kuvis/Tecka utställningen. åk 6 bekantningsdag och föräldrakväll Sista skolveckans program innebär flera avvikande dagar med avvikande tidtabeller: Frilufts/naturdag för åk 7 åk 7 klassturnering

5 Sivu 5/9 åk 8 High Land Games Stafettkarnevalen åk 9 projekt arbeten och avskedslunch Skolavslutning lördag kl Simundervisning ordnas under läsåret för eleverna. Simundervisningen kan ordnas utanför normalt scehma, men räknas som skoltid. Bindande mål för Sibbo kommuns utbildningstjänsters Bindande mål för år 2014 Bindande mål år 2014 Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorientering En åtgärdsplan för språkbad utarbetas för Åtgärdsplanen är färdig. årskurserna 7 9 före maj. Språkbadsundervisningen och en samarbetspraxis Användningen av Wilma-miljön följs för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola upp. utvecklas. Användningen av elektroniskt Elektroniskt undervisningsmaterial och elektroniska undervisningsmaterial följs upp tjänster utökas och användningen effektiveras i (Webmie-uppföljning och skolorna. programmens logguppgifter). Verksamhetens effektivitet Välmående arbetsgemenskap Skolornas verksamhetskultur utvecklas. Elevernas olovliga frånvaro har minskat. Trivselprofil för personalen Personalens frånvaro har minskat. Hela byn fostrar Stöd och verktyg för ledarskapet Elevernas och familjernas deltagande samt trivseln förbättras. Rektorerna deltar i utbildningar och omfattningen av användningen av olika slags verktyg Trivselprofil för eleven Enkät till föräldrarna Resultaten utnyttjas i utarbetandet av arbetsplaner för Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorientering En åtgärdsplan för språkbad utarbetas för årskurserna 7 9 före maj. Språkbadsundervisningen och en samarbetspraxis Åtgärdsplanen är färdig. Användningen av Wilma-miljön följs upp.

6 Sivu 6/9 för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola Användningen av elektroniskt utvecklas. undervisningsmaterial följs upp (Webmie-uppföljning och Elektroniskt undervisningsmaterial och elektroniska programmens logguppgifter). tjänster utökas och användningen effektiveras i skolorna. Verksamhetens effektivitet Välmående arbetsgemenskap Skolornas verksamhetskultur utvecklas. Elevernas olovliga frånvaro har minskat. Trivselprofil för personalen Personalens frånvaro har minskat. Hela byn fostrar Stöd och verktyg för ledarskapet Elevernas och familjernas deltagande samt trivseln förbättras. Rektorerna deltar i utbildningar och omfattningen av användningen av olika slags verktyg Trivselprofil för eleven Enkät till föräldrarna Resultaten utnyttjas i utarbetandet av arbetsplaner för Skolans tyngdpunktsområden och mål Skolans egna tyngdpunktsområden Skolans utvecklingsplan ligger som grund för utvecklingsarbetet och tyngdpunktsområdena. 1. Arbetet med att förbättra elevernas välbefinnande fortsätter. Skolan erbjuder olika former av stöd och hjälp för elever i behov av stöd i skolarbetet. Verksamhetsstrukturerna inom elevvården utvecklas och befästs. 2. Utvecklingsarbetet kring personalens välbefinnande i arbetet, personalens fortbildning samt lärarteamen i skolan fortsätter. Lärarrekryteringen förtydligas och tjänstebenämningarna samt uppgiftsbeskrivningar ses över. 3. IKT-kunnandet utvecklas genom lärarfortbildning. Datautrustningen i skolans alla klasser hålls på en god nivå (dator+projektor+dokumentkamera eller smartboard) och utrustningen tas i aktivt bruk. Ikt görs stegvis till ett fungerande arbetsredskap i skolvardagen. En av skolans lärare har ansvaret över datasalen och kan också ge handledning till övriga lärare. 4. Skoldemokrati: Skolans elever deltar aktivt i skolans verksamhet. Elevkårs- och stödelevsverksamheten understöds. Både elevkåren och stödeleverna har minst två handledande lärare.

7 Sivu 7/9 5. Samarbetet mellan skolan och hemmen är gott. Vi deltar i den årliga "Hem och Skoladagen". 6. Samarbetet med den finska högstadieskolan Sipoonjoen koulu fortsätter. Läsåret kommer att innebära mycket samarbete mellan skolorna, för att förbereda den kommande samlokaliseringen; verksamhets-, samarbets- och skolspråksstategier för vardera skolan. Språkbadselevernas undervisning i vardera skolan utvecklas och lärarna på KVS får fortbildning kring språkbadspedagogik. 7. internationalism Skolan fortsätter sitt internationella projekt; Comenius i Europa. Kontakterna inkl. studiebesök erbjud flera lärare och elever, så långt pengarna räcker. 8. Förstärkande av skolspråket genom medvetet valda strategier och lärarfortbildning. Skolans egna mål Tyngdpunktsområden 1-8, närmare precisering i augusti. Undervisning utanför skolan Under lektioner rör sig klasser med sina lärare i närmiljön; i naturen, på biblioteket, på utställningar osv. Dessa är en del av skolans normala undervisning. Lärarna ordnar också dagsutfärder och -exkursioner inom sitt eget ämne till aktuella platser med anknytning till undervisningen. Dylika exkursioner genomförs under läsåret förutsatt att skolans budget räcker till och de planeras och informeras om i god tid. Gymnastikundervisningen sker till stor del utanför skolans egentliga område. Ungefär hälften av innegymnastiken ordnas i allaktivitetshallen i Nickby. Periodvis används sportplanen i Kyrkoby, samt konstishallen och sandplanerna i närheten av skolområdet för gymnastikundervisningen. Då eleverna har sin gymnastikundervisning på de här platserna får de röra sig till och från dessa i enighet med lärarens instruktioner. På vägen till och från gymnastiken gäller naturligtvis skolans regler. Skolans simundervisning ordnas i Ingman-simhallen. Simundervisningen kan ske enligt avvikande schema, men räknas som skoltid. Stödeleverna i åk 8-9 deltar i ett stödelevsseminarium på Nilsas i oktober (med övernattning). Stödelevscoacharna Regina Andersson, Tette Lagerqvist och Helena Juselius ansvarar för seminariet. På våren deltar dessutom de nya stödeleverna i ett eget stödisläger med övernattning. Niornas projektarbeten (6 skoldagar under de sista skolveckorna) utförs individuellt, parvis eller i smågrupp. Projekten planeras och redovisas i skolan. Eleverna handleds av lärarna, men projekten utförs till stor del utanför skolan och den normala schemaläggningen även om projektarbetet räknas som skoltid. En del av projektarbetena ställs ut på skolan. Skolans JOPO-klass avklarar en del av sin undervisning på arbetsplatser. Dessa arbetsplatsperioder planeras och följs upp tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och arbetsplatshandledaren. En av kommunens ungdomsledare finns med i kontakten till arbetsplatserna. Också vår skolhandledare deltar i JOPO-elevernas handledning. I slutet av första perioden åker JOPO-klassen på gruppsamhörighetsläger med övernattning. Syftet med resan är att främja gruppbildningen och utveckla gruppdynamiken. Lägret planeras närmare

8 Sivu 8/9 tillsammans med eleverna, JOPO-läraren, ungdomsledaren samt skolhandledaren i början av terminen. JOPO-gruppens arbetsperioder placeras in varje vecka fr.o.m. period 2, så att 8Jopo är alla fredagar och 9Jopo torsdagar och fredagar. Målet är att eleverna genomför sin skolgång på en arbetsplats 1-2 dagar/vecka. Efter bedömning kan arbetsdagarna för enskilda elever minskas eller ökas, utgående från elevens behov och förmåga. Morgon och eftermiddagsverksamhet Klubbverksamhet Kungsvägens skola kommer att erbjuda eftermiddagsklubbar inom gymnastik och konstämnen. En klubb pågår under en kortare period 5-15h/klubb. Klubbarna erbjuds alla skolans elever. Deltagandet är frivilligt. Klubbarna förverkligas om det finns ett tillräckligt antal deltagare (minst 6st/klubb) och förutsätter att skolan får ekonomiskt bidrag via klubbprojektet. Skolans projekt - Kungsvägens skola är en KiVa-skola och vi utvecklar den verksamheten vidare. AXionmodellen för utvecklande klassens välmående och trivsel prövas på under detta läsår. - Internationalism; Vi deltar i internationella projekt så som ETwinning, med Hillevi Lassas som huvudaktör och ansvarsperson. Dessutom fortsätter det multinationella Comenius-projekt, där vår skola är en av flera europeiska aktivt deltagande och planerande skolor. Hillevi Lassas och Annette Lagerqvist representerar i första hand skolan i det Europeiska samarbetet. - Vi deltar i nationella prov som sampel-skola vid anmodan och i enskilda ämnen enligt överenskommelse med rektor och ledningsgrupp. - Läsårets aktuella projekt är "Nickby Hjärta", planeringen och diskussionerna kring vårt nya skolcentrum i Nickby. Inom läsåret ska både lärare, personal, elever och vårdnadshavare på något vis ta del i planeringsarbetet. Skolframgångar Skolans elever deltar på frivillig basis i de kommunala skolmästerskapen i idrott. Vi deltar i stafettkarnevalen i maj. Skolan deltar i räddningsväsendets Nou Häta-tävling, enligt intresse. Skolans ma/fy/ke-lärare uppmuntrar elever att delta i olika nationella tävlingar/kamper inom sina ämnen, exempelvis Maols ma-tävling för nior, TekNatur sjukampen (åk 7)och MatCup (åk 8). Deltagandet förutsätter att skolans resurser räcker till dessa. Elevarbeten inom bildkonstämnet ställs ut i Kuvis/tecka-utställningen på våren. Kungsvägens skola är en av värdskolorna i ett nytt Comenius-projekt inom Europa.

9 Sivu 9/9 Plan för säkerställandet av elevers trygghet och välbefinnande Bilagor: Bildningskansliet sänder rektorerna en Excel-tabell där följande saker fylls i: 1. Förteckning över lärarna i skolan 2. Specificerad förteckning över timresursen 3. Tilläggsuppgifter (lärarnas behörighet, skolgångsbiträdestimmar, gruppstorlekar och elevantal i olika ämnen) 4. Valfria ämnen Uppgifterna hittar du lätt från primus, så kontrollera att uppgifterna är uppdaterade

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2013-2014

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2013-2014 Sivu 1/13 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2013-2014 Information om skolan Skola: Kungsvägens skola Skolform: grundskola åk 7-9 Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn:

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du...

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du... Rektors hälsning Jag hoppas att du skall ha glädje och nytta av detta informationsblad. Läsåret 2014-2015 kommer vi att ha 365 elever och 38 lärare. Övrig personal består av 10 personer. Tyngdpunktsområden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Kyrkbackens skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 7 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik slöjd, gymnastik, matematik åk 1-2 Granqvist Stina Hartman Martin

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Ett program för hållbar utveckling

Ett program för hållbar utveckling Ett program för hållbar utveckling Hållbar utveckling ett projekt för hela skolan Målet för en hållbar utveckling är att garantera hälsosamma, trygga och rättvisa livsmöjligheter för nuvarande och kommande

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

HÖG DIR 4/2013 16.9.2013 Bilaga 1/ 27 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM

HÖG DIR 4/2013 16.9.2013 Bilaga 1/ 27 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM LÄSÅRSPLAN 2013-2014 Innehållsförteckning SIDA 1. Elever och lärare läsåret 2013-2014 3 2. Timfördelning och timresurs 3 3. Undervisning 5 4. Förverkligade valfria kurser 6 5.

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola Grunduppgifter om skolan Skolan Skola: S:t Karins svenska skola Utbildningsanordnare: S:t Karins stad Skolform: Lågstadieskola Undervisningsspråk: Svenska

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN LÄSÅRSPLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR GRANHULTSSKOLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLANENS BEHANDLING OCH GODKÄNNANDE Behandlad av lärarkollegiet GODKÄND AV LÄRARKOLLEGIET I HELHET Behandlad

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan. 1. Skolans uppgifter. 2. Läsårets centrala mål. Skola: Sjundeå svenska skola. Utbildningsanordnare: Stadens skola

Arbetsplan. 1. Skolans uppgifter. 2. Läsårets centrala mål. Skola: Sjundeå svenska skola. Utbildningsanordnare: Stadens skola 1 / 15 3.10.2014 14:16 Arbetsplan 1. Skolans uppgifter Skola: Sjundeå svenska skola Utbildningsanordnare: Stadens skola Undervisningsspråk: Svenska 2. Läsårets centrala mål Undervisningspersonalen i Sjundeå

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 HOPLAXSKOLAN Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 Välkommen till ett nytt läsår i Hoplaxskolan! Det nya läsåret ser ut att föra med sig massvis med lärorika uppleverser för eleverna,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Projektrapport 2013-2014 MAXMO KYRKOBY SKOLA

Projektrapport 2013-2014 MAXMO KYRKOBY SKOLA Projektrapport 2013-2014 MAXMO KYRKOBY SKOLA JET, Ledarskapsutbildning DELOMRÅDEN/Examenstillfälle 3-4: Ledning av verksamheten Utvärdering och utveckling av verksamheten Utveckling av eget ledningsarbete

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005 Matsedel v 11-12 Må: Varm korv, potatis Ti: Fiskgryta, ris On: Köttfärs- och potatisgratäng (svensk moussaka) To: Mexicanasoppa, mjuk smörgås med pålägg Fr:

Läs mer

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 HOPLAXSKOLAN Information om läsåret 2015-16 Välkommen till ett nytt läsår i Hoplaxskolan! Det nya läsåret ser ut att föra med sig massvis med lärorika uppleverser för eleverna, ett stor och givande uppdrag

Läs mer

Gäller som kallelse till olika aktiviteter.

Gäller som kallelse till olika aktiviteter. Läsåret 2009/10 Gäller som kallelse till olika aktiviteter. Månad: Januari 01 04 må 05 ti Ledningsteam 06 on 07 to Vårterminen för lärarna börjar. Planeringsdag 8.00-16.00 08 fr Vårterminen för eleverna

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp Tema: Kropp & Knopp Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011 Kropp & Knopp Uppgift Du ska arbeta fram en mänsklig karaktär både utifrån ett NO - och SO - perspektiv som du sedan presenterar på ett valfritt

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box Sibbo kommun Datum 2.6.2014 Box barntädgård förskola VERKSAMB. 2013- Läsår 2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

PARKSKOLAN Drottninggatan 21 07900 LOVISA

PARKSKOLAN Drottninggatan 21 07900 LOVISA Läsåret 2009-2010 PARKSKOLAN Drottninggatan 21 07900 LOVISA Lärarrummet 555 343 Lärarnas GSM 044-0555 851 Rektorns kansli 555 342 Kanslist 044-5651 189 Fax 555 394 Hemsida på internet: http://edu.loviisa.fi/~parkskolan/

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

LEDARE. Med vänlig hälsning. Hans Grimsell & Claes Jacobsson. 2012-03-28 Volym 1, utgåva 1. Alléskolan I DEN HÄR UTGÅVAN INTRESSANT ATT VETA

LEDARE. Med vänlig hälsning. Hans Grimsell & Claes Jacobsson. 2012-03-28 Volym 1, utgåva 1. Alléskolan I DEN HÄR UTGÅVAN INTRESSANT ATT VETA Alléskolan 2012-03-28 Volym 1, utgåva 1 LEDARE När du går till doktorn eller uppsöker ett sjukhus för att få vård förväntar du dig att du får vård utifrån den senaste forskningen och med den senaste tekniken.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Barn & Utbildning Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Riktlinjer Avgiftsfri grundskola Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (5) Innehållsförteckning Riktlinje

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Grundskolan hösten 2006

Grundskolan hösten 2006 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 97 Utbildning 006:.0.006 Grundskolan hösten 006 Drygt 000 grundskolelever Antalet grundskolelever höstterminen 006 uppgår till 00, varav 96 på lågstadiet och 07 på högstadiet.

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer