AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?"

Transkript

1 AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Den råa kapitalismen på fall Säkert har många liksom jag följt den globala turbulensen i ekonomin de senaste månaderna, med allt större oro. För oss vanliga medborgare uppfattades den internationella ekonomiska stabiliteten vara god, så sent som för ett halvår sedan. Plötsligt hörs muller från USA. Bolånekris är budskapet. Jag tror att flertalet av oss inte förstod innebörden och konsekvenserna fullt ut i ett inledande skede. Men efterhand som bolåneinstitut och banker kraschlandade, blev det helt klart att mycket omfattande utlåning skett till människor, som helt uppenbart saknade möjlighet att betala lånen. Hur har detta kunnat ske? Ren girighet är min tolkning. VD:ar och ledningar i bolag och banker har haft bonus i förhållande till omsättning. Ju fler lån, desto större inkomster. Det rör sig inte om småsummor, utan om hundratals miljoner kronor. Girigheten har tydligen inga gränser. Jag vill i sammanhanget påminna om att företrädare för svenskt näringsliv, för ett par år sedan beklagade att svenska Fortsättning sidan 2. Borgerlig åtstramning. AV KENT MÅRTENSSON Stoppa dräneringen av Ystads sjukhus Den stora privatiseringsivern inom den borgerliga majoriteten i Region Skåne verkar aldrig sina. Nu verkar turen ha kommit till Ystads sjukhus. Den ena dagen handlar det om nedläggning av ortopedin och nästa dag är det mammografin och röntgen som står på tur. I den överenskommelse mellan partierna som kallades Skånsk livskraft fanns vid ett tillfälle en samsyn kring hur den framtida sjukhusvården skulle organiseras. Det skulle finnas fyra akutsjukhus, och andra sjukhus skulle ha olika specialistkompetens. Sålunda skulle Ystads sjukhus utvecklas mot en specialisering av kvinnosjukdomar. Här skulle också finnas ett BB med allt Studiebidrag och ungdomarna sidan 2. vad detta kräver. Akuta operationer skulle finnas hela dygnet, även då ortopedi. Men här har de teoretiska beräkningarna inte överensstämt med verkligheten, eftersom det i dagsläget inte finns tillgång till ortopeder, så blir det heller inga operationer i Ystad. Som lök på laxen har mammografin privatiserats. Nu ska kvinnor som drabbats av bröstcancer inte längre opereras på Ystad sjukhus, utan det ska i- stället göras i Kristianstad. Inte heller efterkontroller kan ske i Ystad. Frågan många ställer sig är följande. Varför förändra en verksamhet som fungerar, där Fortsättning sidan 7. Tandvårdstaxan chockhöjs sidan 4 och 5. Du tänker väl delta i EU-valet 2009? Läs varför på sidan 4. Du behövs i kyrkovalet 2009 Läs mer på sidan 5. Nya torgstadgar sidan 6.

2 fortsättning från sidan 1. VD:ar hade alltför låga löner sett i ett internationellt perspektiv, trots att dessa då redan hade årslöner som kunde motsvara minst en livslön för en låginkomsttagare. Trots kraschade bolag och banker finns dessa jättelika förtjänster kvar hos de personer som är ytterst ansvariga. De amerikanska medborgarna får nu betala vad bolåneinstituten och bankerna har orsakat. För att inte tala om den enorma tragiken för alla de familjer som nu får lämna hus och hem, med kvarvarande stora skulder att kanske dras med hela livet. Lågkonjunkturer är naturliga återkommande fenomen i den globala ekonomin. Men i det här fallet har finanskrisen spritt sig som en löpeld över världen som ett resultat av bolånekrisen i USA. När detta skrivs pekar allt nedåt i ekonomin och ingen vet hur det slutar. Regeringarna runt om i världen gör stora insatser, men hittills har inget lugnat finansmarknaden. Som vanligt är det den vanliga människan som får betala med förlorade jobb och förluster i den privata ekonomin. I Sverige är det särskilt allvarligt eftersom många står utanför a-kassan, vilket är ett resultat av borgerligt förd politik. Jag kan konstatera att det inte går att släppa marknadskrafterna helt fria, vilket varit en trend under senare år. Tidigare erfarenheter har också visat att planhushållning enligt kommunistisk modell inte är möjlig. Men det finns en tredje väg; marknadsekonomi med tillräckligt starkt samhällsinflytande. Vi socialdemokrater har ofta kallat Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg Annonser: Jasenka Mauzer Åkerlund det för blandekonomi. Det kan också vara väsentligt att samhället äger och har stort inflytande över vissa delar av marknaden. Den borgerliga alliansen arbetar i motsatt riktning, genom att i rask takt sälja ut gemensamt ägda tillgångar. Under de senaste åren allt större rikedomar samlats i ett fåtal händer. Detta beskrivs i en nyutkommen bok, Superclass, av David J Rothkopf. Författaren skriver om Superklassen, som består av en skara av ca 6000 ekonomiska makthavare, som styr världen. Idag finns 1000 dollarmiljardärer som tjänar mer än dubbelt så mycket som jordens fattigaste 2,5 miljarder människor tillsammans. Världsbefolkningens rikaste 10 procent äger 85 procent av världens tillgångar och 2 procent äger hälften av alla världens tillgångar. Klyftan mellan de rikaste och fattigaste länderna är större än någonsin. För hundra år sedan var de rikaste länderna nio gånger rikare än de fattiga. Nu är förhållandet 100 till 1. Det finns betydande risk för att denna rika superklass i stor omfattning kan sätta demokratin ur spel och styra världen utan demokratiskt mandat. Den dystra tolkningen av nutidens händelser är att girighet och egenvinning styr människan och världen. Jag ser positivt på människan och vet att djupt förankrade egenskaper är solidaritet, medkänsla och tolerans mot sina medmänniskor. Låt oss bygga samhället utifrån dessa utgångspunkter. Stefan Malmberg Ordförande, Socialdemokraterna i Ystad AURORA-information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ystads Arbetarekommun Surbrunnsvägen 24, tel: Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri AV ROGER JÖNSSON Studiebidrag och ungdomarna Den bästa investeringen för framtiden som kan göras är att satsa på våra barn och ungdomar. Socialdemokraterna vill fortsätta att satsa mer än regeringen på forskning och högskola/universitet. I socialdemokraternas budgetmotion till riksdagen föreslår partiet att studenter i högskola och universitet ska i ett första steg få höjt studiemedlem med 375 kronor per månad. Utöver det ska fribeloppet höjas med tio procent, jämfört med i dag. Pasta - inte bara vardagsmat för studerande. Rådslag etapp 2 - Detta för att studenterna ska få bättre ekonomiska marginaler. För studenter med barn förslås bidraget till studenter höjs till 738 kronor per månad för första barnet, 1200 kronor per månad för barn två samt 1446 kronor per månad för tre barn. Utöver detta föreslås en allmän ökning av barnbidraget med 100 kr/mån, flerbarnstillägget med 10 procent/mån. Underhållsbidraget föreslår man en höjning med 100 kr/ mån. Vi vill höra dina förslag för ett bättre Sverige! Klyftorna ökar. De rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare, särskilt för ungdomar. Ekonomin är i gungning. Klimatförändringarna kan förstöra stora värden. Stressen växer i vardagen. Få talar om de äldres villkor och trygghet. Utifrån grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet samlar vi idéer som kan utveckla Sverige efter Och det jobbet gör vi i det rådslagsarbete som är öppet för alla medlemmar - men också för alla andra som är intresserade av ett Sverige som håller ihop. Vad säger du? Vill du vara med och utforma politiken för framtiden? Var med och tyck till och diskutera! Kom med dina synpunkter innan den 12 december! Rådslaget Jobb Rådslaget Välfärd Rådslaget Vårt klimat Rådslaget Vår värld 2

3 AV ARNE LANG Ett originellt original Det har funnits, flera original i Revhusen fiskeläget inom stans hank och stör, och som snart är en saga all i hamnutbyggnadens namn, amen! Förutom original, av vilka Sigurd Thomasson förevigat en del i sina skrönor, fostrades här ett antal idrottsmän i svensk elit, trots bristfälliga vädjobanor, förutom gräsplättar, sandstrand och marliggande Sandskogen, där omsider en idrottsplats blev till. Men detta var nog för flera svenska rekord. I denna idyll, snart endast bevarad i Rune Skarviks skrifter, fanns liv och rörelse ålarökerier, en handelsbod som höll söndagsöppet för öltörstiga kortspelare i gröningen. Här fanns knotknackande fiskargubbar och gamla sailors med minnen från seglatser på de sju haven. Idel, ädel original i många fall. Till dessa hörde Mannen, som få visste rätta namnet på, ej minst han själv Till Revhusen gick givetvis postal service såsom brev, räkningar, avier och postorderkataloger etc, i vissa fall även adresserade till Nils Jönsson. Den nye, unge brevbäraren fick emellertid bekymmer. Han fann icke den namngivne Nils Jönsson bland brevlådorna i husraderna. Dock hade han, av äldre kollegor hört att han skulle lystra till vedernamnet Mannen. I sin vilsenhet rådfrågade han en passerande äldre herre, som såg ut att vara urinvånare. Vet du var Nils Jönsson bor? Dom kallar honom Mannen! Den tillfrågade virrade på huvudet, tills ett vagt minne tycktes dyka upp i hans medvetande: Jaså, Mannen, det är ju jag. Ro hit med försändelsen AV INGRID LENNERWALD Vårdköer i skånska sjukvården Inför valet 2006 lovade den nu styrande borgerliga majoriteten i Region Skåne att man skulle få bort köerna i den skånska hälso- och sjukvården. Flera gånger efter valet har man också försäkrat att kortare vårdköer är högt prioriterat. Nu, halvvägs in i mandatperioden borde det således ha hänt en hel del. Problemet är att istället för krympande köer har vi sett stadigt växande köer. En lägesbild från den nationella väntetidsdatabasen i september 2008 visar att det idag finns patienter som väntat mer än 90 dagar Ingrid Lennerwald. till mottagning eller behandling. Alltså en ökning med nästan 80 procent under den första halvan av mandatperioden! Varför växer Region Skånes vårdköer trots att majoriteten gång efter annan säger sig prioritera denna fråga högst av allt? Det är slående hur ord och handling inte går ihop. Trots vallöften om ökade resurser till vården har vi sett stora nedskärningar och kraftigt ökade köer. Kanske är det så att man trots allt prioriterar att på sikt kunna sänka skatten framför tillgänglighet i vården? Är det så pass mycket viktigare att ägna sig åt att privatisera och splittra upp verksamheten, att man inte hinner med utvecklings- och tillgänglighetsfrågorna? Kanske är man så oense i den styrande fempartimajoriteten att man blir handlingsförlamad? Oavsett orsak finns idag skåningar som väntar och undrar vad som hände med majoritetens vallöften. Brevbäraren hade problem med att hitta adressaten. AV INGRID LENNERWALD Tandvårdstaxan chockhöjs! varsågod och skölj Alliansregeringen har nu infört en begränsad reform som leder till att taxorna för tandvården i Skåne måste höjas med sex till sju procent för folktandvården. Eftersom det nya regelverket för tandvården ser ut som det gör såg socialdemokrater i Region Skånes tandvårdsnämnd ingen annan möjlighet än att acceptera höjningen. Däremot går det inte att acceptera den höjning på 13 procent, som det borgerliga styret i Skåne beslutat. Detta innebär en sammanlagd höjning på 26 procent under två år. Region Skåne går plötsligt från att ha haft bland de lägsta taxorna i Sverige till att ha bland de högsta. Skåning, varsågod och skölj! Besk borgerlig politik - varsågod och skölj! IF Metall S-förening. Gå med i IF Metall Vi finns på Repslagaregatan 14 i Ystad Öppettider: månd och torsdag kl , Tel.:

4 AV ROGER JÖNSSON Ett tryggare Europa Socialdemokraterna vill arbeta med att göra EU säkrare för medborgarna. En viktig del i detta är att intensifiera kampen mot den organiserade brottsligheten. Varje land för sig själv har det svårt med detta, men tillsammans med andra inom ramen för EU ökar möjligheterna för att komma åt JASENKA MAUZER ÅKERLUND Om Lissabonfördraget gränsöverskridande brottslighet. Här kan det vara gemensam lagstiftning, gemensamma ekonomiska satsningar eller utbyte av information, samordnade insatser etc. Samtidigt med detta gäller det också att värna om den personliga integriteten för EUs medborgare. FRA-lagen är ett exempel som visar på att lagar inte ska kränka vanliga människors rätt till sitt eget privatliv, även ute på Internet och via mobilen. I kampen mot terrorismen gäller det att skydda EU-ländernas medborgare mot godtyckliga regler och behandling som kränker människans integritet. Det är lätt att missa men här spelar Europaparlamentet en viktig roll i att det blir rätt. Alla länder måste enligt Nicefördraget godkänna Lissabonfördraget för att det skall träda i kraft. Tanken var att så skulle ske Genom att Irlands medborgare sagt nej till fördraget borde fördragsförslaget ha fallit. Inom EU spekulerar man nu om att försöka förmå irländarna att ändra sig. F.n. bedöms denna chans emellertid som utsiktslös. Opinionen har nämligen inte ändrat sig och irländarna är enligt sin grundlag tillförsäkrade rätt till folkomröstning när det gäller fördragsfrågor av denna karaktär. Man kan alltså inte på Irland kringgå en folkmajoritet genom att ta beslutet i en representativ församling. EU är i dag högerstyrt. En högervind har fört högerregeringar till makten i en rad medlemsländer. Regeringen tillsätter kommissionärer och verkar politisk genom EUs ministerråd. Vidare har i parlamentet en kristen/högerfalang majoriteten. Alla organ inom EU domineras alltså av europeiska högen. Vi måste bryta denna högermajoritet. Enda möjligheten att få en förändring till stånd är genom valsedeln i EU-valet sommaren Socialdemokraterna har en stark grupp inom EU som genom sin sammanhållning lyckades bra med att genomdriva en del förslag. Socialdemokratiska gruppen samverkar också nära med Europafacket. För att vinna vidare framgångar inom EU måste du rösta på de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna. AV BO WIDEGREN SAP behöver dig för försvaret av den svenska modellen Några dagar efter det att regeringscheferna signerade Lissabonfördraget i december 2007 släppte EG-domstolen Laval-bomben, som innebär att fackföreningarna inte kan kräva alla utländska arbetsgivare på svenska kollektivavtal. Man får då inte heller använda strejk som vapen. Detta kom som en fullständig överraskning eftersom man muntligen försäkrade oss vid EU-inträdet att den svenska arbetsrätten skulle gälla i Sverige. Men EG-domstolens Lavaldom har följts av andra som tolkar EG-rätten så att EUlagstiftningen endast garanterar minimilön. Detta kommer att resultera i omfattande lönedumpning. Fackliga rättigheter att bekämpa detta har också begränsats. Detta är en rent marknadsliberal syn på arbetsmarknaden, som vi socialdemokrater inte tolererar. Eftersom domstolen är oavsättlig är enda vägen att uppnå ändring i detta är att ändra den lagstiftning som domstolen dömer efter. Det EU ska arbeta för fred I grunden bygger dagens EU på en fredstanke. Freden är det bästa som finns för människor och länder. Det är via den som välståndet har utvecklats i EU. Det gäller att arbeta vidare utifrån fredstanken. EU ska vara en röst i världen som arbetar för fred och välstånd. I detta är det viktigt att EU inte militariseras. Det är inte via militärmakt som EU ska hjälpa andra länder runt om i världen utan det är genom fredliga insatser i form av humanitär hjälp, uppbyggnad och kunskap. EU ska vara med i arbetet med att utveckla demokratin i länder utanför Europa. Det är viktigt att EU fortsätter med sin utvidgning. De är genom samarbete, handel och utbyte mellan människor i EU som gör att länder inte vill gå i krig mot varandra. Den man måste göras både inom EU och i Sverige. Europafacket och socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jan Andersson, Helsingborg har lagt fram en rapport för att rädda den svenska modellen: Ändringar i utstationeringsdirektivet Ett socialt protokoll som skall garantera kollektivavtal och strejkrätt. Det fordras fortsatt kamp för att få högerkrafterna som är i majoritet i EU-parlamentet och Kommissionen. För den kampen behöver Socialdemokraterna din röst i EU-valet. EU betyder mycket bra med bl.a. miljönormer, brottsbekämpning, ordnat flyktingmottagande. Men med Socialdemokraterna kommer kampen också att gå vidare för att få högerkrafterna att acceptera fackliga rättigheter. Men då måste du ge oss mandat att fortsätta kampen genom din röst i EU-valet! känner och är ömsesidigt beroende av vill man inte göra något illa. För att säkra freden och utvecklingen av välståndet i Europa i flera generationer framåt gäller det att arbeta vidare med vidgningen österut. Det finns länder som vill komma med och vi vill att EU ska arbeta för detta. Margot Wallström i radio. 4

5 Vi behöver dig! Socialdemokraterna i Ystads kommun vill komma i kontakt med dig som delar våra värderingar och skulle kunna tänka dig att engagera dig politiskt för socialdemokraterna i Svenska Kyrkan inför valet Vi kommer bl.a. att utforma ett speciellt kyrkopolitiskt program för Ystad, som baseras på det manifest som Socialdemokraterna centralt tar fram. För mer information ta kontakt med Socialdemokraterna i Ystad Telefon: Epost: socialdemokraterna. Eller Bengt Frostmo kyrkopolitiskt ansvarig, tillika kyrkorådet i Ystads ordförande Telefon: Mobil: Fakta om kyrkovalet 2009 Den 20 september 2009 är tredje gången som kyrkan själv har hand om valet sedan skilsmässan från staten år Rösträttsåldern till kyrkovalet är 16 år. Valbarhetsåldern är dock 18 år. För att få rösta i kyrkovalet måste man vara med i Svenska kyrkan. Är du inte medlem och vill bli det? Ta kontakt med församlingen i det område du bor i! Som medlem får du i god tid innan valet ett röstkort hemskickat. Länkar om kyrkovalet: Visste du att: Sju miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar ca 74 procent av Sveriges befolkning Sverige är indelat i 13 stift varav Lunds stift är ett och består av Skåne och Blekinge. I Ystad kommun finns i dag fem församlingar: Ystads, Stora Köpinge, Ljunits, Sövestadsbyggden och Löderup. Församlingarnas huvudsakliga uppgifter är att förrätta gudstjänster, undervisa, samt att ägna sig åt diakoni och mission. Dessutom har församlingarna på statens uppdrag hand om begravningsväsendet Kyrkovalet 2009 är viktigt för dig Kyrkovalet 2009 är ett viktigt val och berör dig på många sätt! Några av de frågor som socialdemokraterna kommer att verka för är: Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar! Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade! Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar! Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats! Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan! Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa! Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan! Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum! Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad! 5

6 AV KENT MÅRTENSSON Marknadskrafterna i kris Kom-Tek, Ja i Ystad Varje dag får vi nya tecken på den oro som finns i finansvärlden. Börsen går ner, bolånen blir dyrare, varsel och arbetslöshet ökar lavinartat. Både löntagare och företagare blir försiktiga. Ingen vill i den här situationen göra nya investeringar. Man avvaktar och därmed förstärks avmattningen i ekonomin. Bankerna har problem att få tag i likvida medel och kräver större säkerheter. Vi är inne i en djup lågkonjunktur. Det var annorlunda för några år sedan. Då var budskapet att marknaden löser allt. Ju mindre politiken la sig i desto bättre var det. Men nu är det ganska tyst på dessa marknadsliberaler. Nu skriker samma röster på att staten måste gå in och rädda situationen. Miljarder och åter miljarder av skattemedel pumpas nu in i systemen för att rädda spekulationsekonomin. Banker förstatligas, en omöjlig tanke bara för något år sedan. Man får konstatera att den kapitalistiska modellen inte klarar av att leverera något alternativ. Som en följd av krisen duggar nu varslen tätt. Idag är det främst industrin som drabbas, men det kan snart sprida sig även till transport- och servicesektorn. I det läget kommer den borgerliga regeringen att prövas och konsekvenserna av deras politik blir blottlagda. Vi socialdemokrater är stolta över att iniativet, som togs förra mandatperioden, att starta Kom-Tek i Ystad, nu är förverkligat med en alldeles förträffl ig placering, snett över gatan vid Ungdomens Hus. Effektiv lokalvård Jultallrik 175 kronor mot förbeställning, Tel I tidigare artiklar här i tidningen har vi inom socialdemokraterna framfört kritik mot den privatisering av lokalvården som skulle ske i Ystads kommun. Idag en verksamhet som de flesta är nöjda med och som har en effektiv organisation. Det hör också till saken att lokalvården har organiserats på många olika sätt, allt med syfte att göra arbetet så effektivt som möjligt. På så sätt kan flera arbetsuppgifter utföras på ett smidigt sätt och personalen får en mer varierande arbetsuppgift. Inom lokalvården finns idag mellan 85 och 90 anställda, huvudsakligen kvinnor, som känner sig oroliga för sina jobb. Vad kommer att hända, hur ser vår framtid ut, får vi något nytt jobb vid en privatisering, eller tvingas vi ut arbetslöshet? Det finns också en risk att dessa kvinnor som idag har trygga arbetsförhållanden, ersätts med andra lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. För tyvärr har vi i TV-programmet Kalla fakta kunnat ta del av hur en del av dessa företag behandlar sina anställda. Från socialdemokraterna vill vi ge den borgerliga majoriteten rådet att dra tillbaka den här upphandlingen och ge de anställda lite lugn och ro och trygghet i framtiden. Bilen behövs. AV LASSE WOLLIN Ny torgstadga Den torgstadga som beslutades efter en livlig livsmedel eller växter kommer De handlare som inte säljer debatt i kommunfullmäktige att bli hänvisade till ett annat innebär inte så stora förändringar i dagsläget för de nuva- En utvärdering kommer att torg. rande torghandlarna. Förbudet ske innan övergångsreglerna mot fordon på torget och att träder ikraft Efter den allt skulle säljas från bord har tidpunkten skall det finnas parkeringsplatser i närheten så att i dagsläget fått annan lydelse med en ny skrivning. lagerhållning kan fungera för De flesta använder redan idag torghandlarna. Skulle inte detta sina fordon som lagerplats eller försäljningsdisk, vilket även nas andra problem, då blir det vara löst eller om det skulle fin- blir tillåtet framöver. Ny skrivning finns också om att försälj- verka fullt ut. svårt att låta övergångsreglerna ning bör i första hand ske från Visst går det att förändra torghandeln framöver, detta har re- bord. Fordon som inte används för dessa ändamål kommer endast att få finnas på torget under länder. Men då måste det visas dan skett i många andra städer/ tiden november-mars. Naturligtvis kommer det att finnas sin försäljning på torget så att hänsyn till dem som bedriver utrymme för olika tolkningar inte prydnad går före det praktiska. framöver, men det går att lösa med lite god vilja. Barn och ungdomar ska inte betala för finanskrisen Nu blåser det igen kring fi nanserna och krafter sätter igång i den globala marknadsekonomin, på ett sätt som vi aldrig tidigare skådat. Vi socialdemokrater kommer att kämpa för att det inte är småbarnsfamiljerna och barnen som ska behöva betala kapitalets risk- och chanstagningar. Om Hamngatan förblir stängd = mindre försäljningsmängd? 6

7 AV LEIF HAGLUND Sommarfesterna i Folkets Park Ystads Folkets Park, invigd 3 maj 1896, var förr liksom andra folkparker i landet arbetarnas främsta nöjesetablissemang. Gemene man hade varken bil eller TV på den tiden så behovet av ett förlustelseställe var stort för att som det stod i en annons från 1906 att lyfta din ande ur vardagens ättiksura enahanda. Sommarsäsongen startade 1 Maj med att demonstrationståget marscherade in i parken. Efter talet kördes nöjesarrangemangen igång och pågick varje veckoslut, ibland längre, fram till höstfesten i oktober då säsongen avslutades med ett stort fyrverkeri. Sommarfesterna i månadsskiftet juli/augusti förtjänar ett särskilt omnämnande. Höjdpunkten var karnevalståget där partiets kommunpolitiker på lastbilsflak speglade viktiga händelser i stadens politiska liv. Jag hade själv äran att delta i karnevalstågen Min skådespelarprestation bestod i att ligga i en barnvagn och suga på en napp. Det bar sig inte bättre än att vagnen lossnade från flaket och jag rullade ner på marken. Missödet åtgärdades snabbt och tåget kunde fortsätta. Karnevalstågen lockade inte oväntat massor av åskådare utefter kortegevägen. Flertalet hängde på tåget in i parken. Sommarfesterna gav arbetarekommunens (= socialdemokraterna) partikassa en ordentlig påfyllning. Sommarfesterna hade mer än karnevalståg att bjuda på. Uppträdena från utomhusscenen höll ofta mycket hög klass. Av programaffischen för sommarfesten 1930 som illustrerar de här raderna, framgår vilket stort utbud av underhållning och attraktioner som publiken kunde ta del av. fortsättning från sid 1. kvinnor känner trygghet och närhet till vården? Om det nu handlar om ekonomiska termer, vilket det troligen gör, då gäller det att se hela bilden. Då måste man också värdera de mjuka värdena. Men att värdera oro, närhet och trygghet har nog inte ingått i uppdraget. Ordförande i avtalsutskottet Liliana Lindström (m) uttalar att hon varit med om ett historiskt beslut, en samlad mammografiverksamhet och större valfrihet för kvinnorna. Det historiska i beslutet är möjligen en privatiserad mammografi, och resultatet blir istället en försämrad valfrihet för många kvinnor i sydöstra Skåne. Finns det en dold agenda i linje med moderaten Catharina Blixen-Fineckes uttalande att Ystads sjukhus ska bli en förstärkt vårdcentral? Jag tror inte många i sydöstra Skåne vill se en sådan utveckling Moderaterna har tidigare sagt att man inte vill lägga sig i verksamheten, lev nu upp till det, annars finns risken att Ystads sjukhus blir en transportcentral som administrerar patienttransporter. Socialdemokraterna och framtiden i Ystad kommun Socialdemokraterna i Ystad kommun bjuder in nya medlemmar och andra som vill engagera sig i s-politiken i Ystads kommun, till ett samtal tisdagen den 20 januari 2009 kl i Nya rådhuset, Österportstorg. Du är också välkommen till vårt medlemsmöte den 11 december, där oppositionsrådet Kent Mårtensson informerar om aktuell kommunpolitik. Se kalendern på sista sidan. Julshow på Ystads teater Lördagen den 20 december kl och Söndagen den 21 december kl och Stefan Malmberg Kent Mårtensson Ring eller maila din anmälan till Lilian Borén, tel e-post: 7

8 Vi är den lokala entreprenören nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Fax närhet - enkelhet - helhet Ystadkontoret tel Höstens möten och arrangemang hos socialdemokraterna i Ystad Tisdag 18 november Ystads s-kvinnor, kl 18.30, AKs konferenslokal i Cabinen. Julpyssel. Magnus Holst gäst. Fredag 21 november AKs samarbetskommitté anordnar festkväll kl i Skottesalen för nya och gamla styrelseledamöter. Separat inbjudan har gått ut. I annat fall ring din föreningsordförande. Lördag 22 november Kvartalskonferens kl 09.00, Nya Rådhuset för KFgruppen, gruppledare m fl. Tisdag den 25 november Kommunals s-förening, nomineringsmöte. För tid och plats v.g. ring tfn Tisdag 25 november Österlens s-förening i Ystads kommun, kl 18.30, medlems- och nomineringsmöte. Plats :Köpingebros föreningslokal klockan Lördag 29 november Röd lördag, kl , Gågatan vid Apoteket. Socialdemokraternas julmarknadsarrangemang. Torsdag 11 december Arbetarekommunens medlemsmöte kl 19.00, Cabinen Folkets Park. Oppositionsrådet Kent Mårtensson informerar om aktuell kommunpolitik. Julmat till självkostnadspris. Söndag 14 december Ystads s-kvinnor, kl 18.30, AKs konferenslokal i Cabinen. Julsamkväm med paket. Nomineringar Distriktskongressen Förslag på ombud, nomineringar till distriktsstyrelsen och valberedning, samt motioner, sker senast 20 januari 2009 till AK. Partimedlemmar har motions- och nomineringsrätt. Kyrkofullmäktige Nomineringar till kyrkofullmäktige, fem församlingar inom Ystads kommun, sker senast 1 mars 2009 till AK. Här ser vi gärna att allmänheten kommer med förslag på intresserade kandidater! Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo S-politiker på nätet Bo Widegren Jasenka Mauzer Åkerlund Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2009 Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer