AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?"

Transkript

1 AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Den råa kapitalismen på fall Säkert har många liksom jag följt den globala turbulensen i ekonomin de senaste månaderna, med allt större oro. För oss vanliga medborgare uppfattades den internationella ekonomiska stabiliteten vara god, så sent som för ett halvår sedan. Plötsligt hörs muller från USA. Bolånekris är budskapet. Jag tror att flertalet av oss inte förstod innebörden och konsekvenserna fullt ut i ett inledande skede. Men efterhand som bolåneinstitut och banker kraschlandade, blev det helt klart att mycket omfattande utlåning skett till människor, som helt uppenbart saknade möjlighet att betala lånen. Hur har detta kunnat ske? Ren girighet är min tolkning. VD:ar och ledningar i bolag och banker har haft bonus i förhållande till omsättning. Ju fler lån, desto större inkomster. Det rör sig inte om småsummor, utan om hundratals miljoner kronor. Girigheten har tydligen inga gränser. Jag vill i sammanhanget påminna om att företrädare för svenskt näringsliv, för ett par år sedan beklagade att svenska Fortsättning sidan 2. Borgerlig åtstramning. AV KENT MÅRTENSSON Stoppa dräneringen av Ystads sjukhus Den stora privatiseringsivern inom den borgerliga majoriteten i Region Skåne verkar aldrig sina. Nu verkar turen ha kommit till Ystads sjukhus. Den ena dagen handlar det om nedläggning av ortopedin och nästa dag är det mammografin och röntgen som står på tur. I den överenskommelse mellan partierna som kallades Skånsk livskraft fanns vid ett tillfälle en samsyn kring hur den framtida sjukhusvården skulle organiseras. Det skulle finnas fyra akutsjukhus, och andra sjukhus skulle ha olika specialistkompetens. Sålunda skulle Ystads sjukhus utvecklas mot en specialisering av kvinnosjukdomar. Här skulle också finnas ett BB med allt Studiebidrag och ungdomarna sidan 2. vad detta kräver. Akuta operationer skulle finnas hela dygnet, även då ortopedi. Men här har de teoretiska beräkningarna inte överensstämt med verkligheten, eftersom det i dagsläget inte finns tillgång till ortopeder, så blir det heller inga operationer i Ystad. Som lök på laxen har mammografin privatiserats. Nu ska kvinnor som drabbats av bröstcancer inte längre opereras på Ystad sjukhus, utan det ska i- stället göras i Kristianstad. Inte heller efterkontroller kan ske i Ystad. Frågan många ställer sig är följande. Varför förändra en verksamhet som fungerar, där Fortsättning sidan 7. Tandvårdstaxan chockhöjs sidan 4 och 5. Du tänker väl delta i EU-valet 2009? Läs varför på sidan 4. Du behövs i kyrkovalet 2009 Läs mer på sidan 5. Nya torgstadgar sidan 6.

2 fortsättning från sidan 1. VD:ar hade alltför låga löner sett i ett internationellt perspektiv, trots att dessa då redan hade årslöner som kunde motsvara minst en livslön för en låginkomsttagare. Trots kraschade bolag och banker finns dessa jättelika förtjänster kvar hos de personer som är ytterst ansvariga. De amerikanska medborgarna får nu betala vad bolåneinstituten och bankerna har orsakat. För att inte tala om den enorma tragiken för alla de familjer som nu får lämna hus och hem, med kvarvarande stora skulder att kanske dras med hela livet. Lågkonjunkturer är naturliga återkommande fenomen i den globala ekonomin. Men i det här fallet har finanskrisen spritt sig som en löpeld över världen som ett resultat av bolånekrisen i USA. När detta skrivs pekar allt nedåt i ekonomin och ingen vet hur det slutar. Regeringarna runt om i världen gör stora insatser, men hittills har inget lugnat finansmarknaden. Som vanligt är det den vanliga människan som får betala med förlorade jobb och förluster i den privata ekonomin. I Sverige är det särskilt allvarligt eftersom många står utanför a-kassan, vilket är ett resultat av borgerligt förd politik. Jag kan konstatera att det inte går att släppa marknadskrafterna helt fria, vilket varit en trend under senare år. Tidigare erfarenheter har också visat att planhushållning enligt kommunistisk modell inte är möjlig. Men det finns en tredje väg; marknadsekonomi med tillräckligt starkt samhällsinflytande. Vi socialdemokrater har ofta kallat Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg Annonser: Jasenka Mauzer Åkerlund det för blandekonomi. Det kan också vara väsentligt att samhället äger och har stort inflytande över vissa delar av marknaden. Den borgerliga alliansen arbetar i motsatt riktning, genom att i rask takt sälja ut gemensamt ägda tillgångar. Under de senaste åren allt större rikedomar samlats i ett fåtal händer. Detta beskrivs i en nyutkommen bok, Superclass, av David J Rothkopf. Författaren skriver om Superklassen, som består av en skara av ca 6000 ekonomiska makthavare, som styr världen. Idag finns 1000 dollarmiljardärer som tjänar mer än dubbelt så mycket som jordens fattigaste 2,5 miljarder människor tillsammans. Världsbefolkningens rikaste 10 procent äger 85 procent av världens tillgångar och 2 procent äger hälften av alla världens tillgångar. Klyftan mellan de rikaste och fattigaste länderna är större än någonsin. För hundra år sedan var de rikaste länderna nio gånger rikare än de fattiga. Nu är förhållandet 100 till 1. Det finns betydande risk för att denna rika superklass i stor omfattning kan sätta demokratin ur spel och styra världen utan demokratiskt mandat. Den dystra tolkningen av nutidens händelser är att girighet och egenvinning styr människan och världen. Jag ser positivt på människan och vet att djupt förankrade egenskaper är solidaritet, medkänsla och tolerans mot sina medmänniskor. Låt oss bygga samhället utifrån dessa utgångspunkter. Stefan Malmberg Ordförande, Socialdemokraterna i Ystad AURORA-information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ystads Arbetarekommun Surbrunnsvägen 24, tel: Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri AV ROGER JÖNSSON Studiebidrag och ungdomarna Den bästa investeringen för framtiden som kan göras är att satsa på våra barn och ungdomar. Socialdemokraterna vill fortsätta att satsa mer än regeringen på forskning och högskola/universitet. I socialdemokraternas budgetmotion till riksdagen föreslår partiet att studenter i högskola och universitet ska i ett första steg få höjt studiemedlem med 375 kronor per månad. Utöver det ska fribeloppet höjas med tio procent, jämfört med i dag. Pasta - inte bara vardagsmat för studerande. Rådslag etapp 2 - Detta för att studenterna ska få bättre ekonomiska marginaler. För studenter med barn förslås bidraget till studenter höjs till 738 kronor per månad för första barnet, 1200 kronor per månad för barn två samt 1446 kronor per månad för tre barn. Utöver detta föreslås en allmän ökning av barnbidraget med 100 kr/mån, flerbarnstillägget med 10 procent/mån. Underhållsbidraget föreslår man en höjning med 100 kr/ mån. Vi vill höra dina förslag för ett bättre Sverige! Klyftorna ökar. De rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare, särskilt för ungdomar. Ekonomin är i gungning. Klimatförändringarna kan förstöra stora värden. Stressen växer i vardagen. Få talar om de äldres villkor och trygghet. Utifrån grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet samlar vi idéer som kan utveckla Sverige efter Och det jobbet gör vi i det rådslagsarbete som är öppet för alla medlemmar - men också för alla andra som är intresserade av ett Sverige som håller ihop. Vad säger du? Vill du vara med och utforma politiken för framtiden? Var med och tyck till och diskutera! Kom med dina synpunkter innan den 12 december! Rådslaget Jobb Rådslaget Välfärd Rådslaget Vårt klimat Rådslaget Vår värld 2

3 AV ARNE LANG Ett originellt original Det har funnits, flera original i Revhusen fiskeläget inom stans hank och stör, och som snart är en saga all i hamnutbyggnadens namn, amen! Förutom original, av vilka Sigurd Thomasson förevigat en del i sina skrönor, fostrades här ett antal idrottsmän i svensk elit, trots bristfälliga vädjobanor, förutom gräsplättar, sandstrand och marliggande Sandskogen, där omsider en idrottsplats blev till. Men detta var nog för flera svenska rekord. I denna idyll, snart endast bevarad i Rune Skarviks skrifter, fanns liv och rörelse ålarökerier, en handelsbod som höll söndagsöppet för öltörstiga kortspelare i gröningen. Här fanns knotknackande fiskargubbar och gamla sailors med minnen från seglatser på de sju haven. Idel, ädel original i många fall. Till dessa hörde Mannen, som få visste rätta namnet på, ej minst han själv Till Revhusen gick givetvis postal service såsom brev, räkningar, avier och postorderkataloger etc, i vissa fall även adresserade till Nils Jönsson. Den nye, unge brevbäraren fick emellertid bekymmer. Han fann icke den namngivne Nils Jönsson bland brevlådorna i husraderna. Dock hade han, av äldre kollegor hört att han skulle lystra till vedernamnet Mannen. I sin vilsenhet rådfrågade han en passerande äldre herre, som såg ut att vara urinvånare. Vet du var Nils Jönsson bor? Dom kallar honom Mannen! Den tillfrågade virrade på huvudet, tills ett vagt minne tycktes dyka upp i hans medvetande: Jaså, Mannen, det är ju jag. Ro hit med försändelsen AV INGRID LENNERWALD Vårdköer i skånska sjukvården Inför valet 2006 lovade den nu styrande borgerliga majoriteten i Region Skåne att man skulle få bort köerna i den skånska hälso- och sjukvården. Flera gånger efter valet har man också försäkrat att kortare vårdköer är högt prioriterat. Nu, halvvägs in i mandatperioden borde det således ha hänt en hel del. Problemet är att istället för krympande köer har vi sett stadigt växande köer. En lägesbild från den nationella väntetidsdatabasen i september 2008 visar att det idag finns patienter som väntat mer än 90 dagar Ingrid Lennerwald. till mottagning eller behandling. Alltså en ökning med nästan 80 procent under den första halvan av mandatperioden! Varför växer Region Skånes vårdköer trots att majoriteten gång efter annan säger sig prioritera denna fråga högst av allt? Det är slående hur ord och handling inte går ihop. Trots vallöften om ökade resurser till vården har vi sett stora nedskärningar och kraftigt ökade köer. Kanske är det så att man trots allt prioriterar att på sikt kunna sänka skatten framför tillgänglighet i vården? Är det så pass mycket viktigare att ägna sig åt att privatisera och splittra upp verksamheten, att man inte hinner med utvecklings- och tillgänglighetsfrågorna? Kanske är man så oense i den styrande fempartimajoriteten att man blir handlingsförlamad? Oavsett orsak finns idag skåningar som väntar och undrar vad som hände med majoritetens vallöften. Brevbäraren hade problem med att hitta adressaten. AV INGRID LENNERWALD Tandvårdstaxan chockhöjs! varsågod och skölj Alliansregeringen har nu infört en begränsad reform som leder till att taxorna för tandvården i Skåne måste höjas med sex till sju procent för folktandvården. Eftersom det nya regelverket för tandvården ser ut som det gör såg socialdemokrater i Region Skånes tandvårdsnämnd ingen annan möjlighet än att acceptera höjningen. Däremot går det inte att acceptera den höjning på 13 procent, som det borgerliga styret i Skåne beslutat. Detta innebär en sammanlagd höjning på 26 procent under två år. Region Skåne går plötsligt från att ha haft bland de lägsta taxorna i Sverige till att ha bland de högsta. Skåning, varsågod och skölj! Besk borgerlig politik - varsågod och skölj! IF Metall S-förening. Gå med i IF Metall Vi finns på Repslagaregatan 14 i Ystad Öppettider: månd och torsdag kl , Tel.:

4 AV ROGER JÖNSSON Ett tryggare Europa Socialdemokraterna vill arbeta med att göra EU säkrare för medborgarna. En viktig del i detta är att intensifiera kampen mot den organiserade brottsligheten. Varje land för sig själv har det svårt med detta, men tillsammans med andra inom ramen för EU ökar möjligheterna för att komma åt JASENKA MAUZER ÅKERLUND Om Lissabonfördraget gränsöverskridande brottslighet. Här kan det vara gemensam lagstiftning, gemensamma ekonomiska satsningar eller utbyte av information, samordnade insatser etc. Samtidigt med detta gäller det också att värna om den personliga integriteten för EUs medborgare. FRA-lagen är ett exempel som visar på att lagar inte ska kränka vanliga människors rätt till sitt eget privatliv, även ute på Internet och via mobilen. I kampen mot terrorismen gäller det att skydda EU-ländernas medborgare mot godtyckliga regler och behandling som kränker människans integritet. Det är lätt att missa men här spelar Europaparlamentet en viktig roll i att det blir rätt. Alla länder måste enligt Nicefördraget godkänna Lissabonfördraget för att det skall träda i kraft. Tanken var att så skulle ske Genom att Irlands medborgare sagt nej till fördraget borde fördragsförslaget ha fallit. Inom EU spekulerar man nu om att försöka förmå irländarna att ändra sig. F.n. bedöms denna chans emellertid som utsiktslös. Opinionen har nämligen inte ändrat sig och irländarna är enligt sin grundlag tillförsäkrade rätt till folkomröstning när det gäller fördragsfrågor av denna karaktär. Man kan alltså inte på Irland kringgå en folkmajoritet genom att ta beslutet i en representativ församling. EU är i dag högerstyrt. En högervind har fört högerregeringar till makten i en rad medlemsländer. Regeringen tillsätter kommissionärer och verkar politisk genom EUs ministerråd. Vidare har i parlamentet en kristen/högerfalang majoriteten. Alla organ inom EU domineras alltså av europeiska högen. Vi måste bryta denna högermajoritet. Enda möjligheten att få en förändring till stånd är genom valsedeln i EU-valet sommaren Socialdemokraterna har en stark grupp inom EU som genom sin sammanhållning lyckades bra med att genomdriva en del förslag. Socialdemokratiska gruppen samverkar också nära med Europafacket. För att vinna vidare framgångar inom EU måste du rösta på de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna. AV BO WIDEGREN SAP behöver dig för försvaret av den svenska modellen Några dagar efter det att regeringscheferna signerade Lissabonfördraget i december 2007 släppte EG-domstolen Laval-bomben, som innebär att fackföreningarna inte kan kräva alla utländska arbetsgivare på svenska kollektivavtal. Man får då inte heller använda strejk som vapen. Detta kom som en fullständig överraskning eftersom man muntligen försäkrade oss vid EU-inträdet att den svenska arbetsrätten skulle gälla i Sverige. Men EG-domstolens Lavaldom har följts av andra som tolkar EG-rätten så att EUlagstiftningen endast garanterar minimilön. Detta kommer att resultera i omfattande lönedumpning. Fackliga rättigheter att bekämpa detta har också begränsats. Detta är en rent marknadsliberal syn på arbetsmarknaden, som vi socialdemokrater inte tolererar. Eftersom domstolen är oavsättlig är enda vägen att uppnå ändring i detta är att ändra den lagstiftning som domstolen dömer efter. Det EU ska arbeta för fred I grunden bygger dagens EU på en fredstanke. Freden är det bästa som finns för människor och länder. Det är via den som välståndet har utvecklats i EU. Det gäller att arbeta vidare utifrån fredstanken. EU ska vara en röst i världen som arbetar för fred och välstånd. I detta är det viktigt att EU inte militariseras. Det är inte via militärmakt som EU ska hjälpa andra länder runt om i världen utan det är genom fredliga insatser i form av humanitär hjälp, uppbyggnad och kunskap. EU ska vara med i arbetet med att utveckla demokratin i länder utanför Europa. Det är viktigt att EU fortsätter med sin utvidgning. De är genom samarbete, handel och utbyte mellan människor i EU som gör att länder inte vill gå i krig mot varandra. Den man måste göras både inom EU och i Sverige. Europafacket och socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jan Andersson, Helsingborg har lagt fram en rapport för att rädda den svenska modellen: Ändringar i utstationeringsdirektivet Ett socialt protokoll som skall garantera kollektivavtal och strejkrätt. Det fordras fortsatt kamp för att få högerkrafterna som är i majoritet i EU-parlamentet och Kommissionen. För den kampen behöver Socialdemokraterna din röst i EU-valet. EU betyder mycket bra med bl.a. miljönormer, brottsbekämpning, ordnat flyktingmottagande. Men med Socialdemokraterna kommer kampen också att gå vidare för att få högerkrafterna att acceptera fackliga rättigheter. Men då måste du ge oss mandat att fortsätta kampen genom din röst i EU-valet! känner och är ömsesidigt beroende av vill man inte göra något illa. För att säkra freden och utvecklingen av välståndet i Europa i flera generationer framåt gäller det att arbeta vidare med vidgningen österut. Det finns länder som vill komma med och vi vill att EU ska arbeta för detta. Margot Wallström i radio. 4

5 Vi behöver dig! Socialdemokraterna i Ystads kommun vill komma i kontakt med dig som delar våra värderingar och skulle kunna tänka dig att engagera dig politiskt för socialdemokraterna i Svenska Kyrkan inför valet Vi kommer bl.a. att utforma ett speciellt kyrkopolitiskt program för Ystad, som baseras på det manifest som Socialdemokraterna centralt tar fram. För mer information ta kontakt med Socialdemokraterna i Ystad Telefon: Epost: socialdemokraterna. Eller Bengt Frostmo kyrkopolitiskt ansvarig, tillika kyrkorådet i Ystads ordförande Telefon: Mobil: Fakta om kyrkovalet 2009 Den 20 september 2009 är tredje gången som kyrkan själv har hand om valet sedan skilsmässan från staten år Rösträttsåldern till kyrkovalet är 16 år. Valbarhetsåldern är dock 18 år. För att få rösta i kyrkovalet måste man vara med i Svenska kyrkan. Är du inte medlem och vill bli det? Ta kontakt med församlingen i det område du bor i! Som medlem får du i god tid innan valet ett röstkort hemskickat. Länkar om kyrkovalet: Visste du att: Sju miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar ca 74 procent av Sveriges befolkning Sverige är indelat i 13 stift varav Lunds stift är ett och består av Skåne och Blekinge. I Ystad kommun finns i dag fem församlingar: Ystads, Stora Köpinge, Ljunits, Sövestadsbyggden och Löderup. Församlingarnas huvudsakliga uppgifter är att förrätta gudstjänster, undervisa, samt att ägna sig åt diakoni och mission. Dessutom har församlingarna på statens uppdrag hand om begravningsväsendet Kyrkovalet 2009 är viktigt för dig Kyrkovalet 2009 är ett viktigt val och berör dig på många sätt! Några av de frågor som socialdemokraterna kommer att verka för är: Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar! Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade! Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar! Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats! Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan! Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa! Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan! Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum! Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad! 5

6 AV KENT MÅRTENSSON Marknadskrafterna i kris Kom-Tek, Ja i Ystad Varje dag får vi nya tecken på den oro som finns i finansvärlden. Börsen går ner, bolånen blir dyrare, varsel och arbetslöshet ökar lavinartat. Både löntagare och företagare blir försiktiga. Ingen vill i den här situationen göra nya investeringar. Man avvaktar och därmed förstärks avmattningen i ekonomin. Bankerna har problem att få tag i likvida medel och kräver större säkerheter. Vi är inne i en djup lågkonjunktur. Det var annorlunda för några år sedan. Då var budskapet att marknaden löser allt. Ju mindre politiken la sig i desto bättre var det. Men nu är det ganska tyst på dessa marknadsliberaler. Nu skriker samma röster på att staten måste gå in och rädda situationen. Miljarder och åter miljarder av skattemedel pumpas nu in i systemen för att rädda spekulationsekonomin. Banker förstatligas, en omöjlig tanke bara för något år sedan. Man får konstatera att den kapitalistiska modellen inte klarar av att leverera något alternativ. Som en följd av krisen duggar nu varslen tätt. Idag är det främst industrin som drabbas, men det kan snart sprida sig även till transport- och servicesektorn. I det läget kommer den borgerliga regeringen att prövas och konsekvenserna av deras politik blir blottlagda. Vi socialdemokrater är stolta över att iniativet, som togs förra mandatperioden, att starta Kom-Tek i Ystad, nu är förverkligat med en alldeles förträffl ig placering, snett över gatan vid Ungdomens Hus. Effektiv lokalvård Jultallrik 175 kronor mot förbeställning, Tel I tidigare artiklar här i tidningen har vi inom socialdemokraterna framfört kritik mot den privatisering av lokalvården som skulle ske i Ystads kommun. Idag en verksamhet som de flesta är nöjda med och som har en effektiv organisation. Det hör också till saken att lokalvården har organiserats på många olika sätt, allt med syfte att göra arbetet så effektivt som möjligt. På så sätt kan flera arbetsuppgifter utföras på ett smidigt sätt och personalen får en mer varierande arbetsuppgift. Inom lokalvården finns idag mellan 85 och 90 anställda, huvudsakligen kvinnor, som känner sig oroliga för sina jobb. Vad kommer att hända, hur ser vår framtid ut, får vi något nytt jobb vid en privatisering, eller tvingas vi ut arbetslöshet? Det finns också en risk att dessa kvinnor som idag har trygga arbetsförhållanden, ersätts med andra lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. För tyvärr har vi i TV-programmet Kalla fakta kunnat ta del av hur en del av dessa företag behandlar sina anställda. Från socialdemokraterna vill vi ge den borgerliga majoriteten rådet att dra tillbaka den här upphandlingen och ge de anställda lite lugn och ro och trygghet i framtiden. Bilen behövs. AV LASSE WOLLIN Ny torgstadga Den torgstadga som beslutades efter en livlig livsmedel eller växter kommer De handlare som inte säljer debatt i kommunfullmäktige att bli hänvisade till ett annat innebär inte så stora förändringar i dagsläget för de nuva- En utvärdering kommer att torg. rande torghandlarna. Förbudet ske innan övergångsreglerna mot fordon på torget och att träder ikraft Efter den allt skulle säljas från bord har tidpunkten skall det finnas parkeringsplatser i närheten så att i dagsläget fått annan lydelse med en ny skrivning. lagerhållning kan fungera för De flesta använder redan idag torghandlarna. Skulle inte detta sina fordon som lagerplats eller försäljningsdisk, vilket även nas andra problem, då blir det vara löst eller om det skulle fin- blir tillåtet framöver. Ny skrivning finns också om att försälj- verka fullt ut. svårt att låta övergångsreglerna ning bör i första hand ske från Visst går det att förändra torghandeln framöver, detta har re- bord. Fordon som inte används för dessa ändamål kommer endast att få finnas på torget under länder. Men då måste det visas dan skett i många andra städer/ tiden november-mars. Naturligtvis kommer det att finnas sin försäljning på torget så att hänsyn till dem som bedriver utrymme för olika tolkningar inte prydnad går före det praktiska. framöver, men det går att lösa med lite god vilja. Barn och ungdomar ska inte betala för finanskrisen Nu blåser det igen kring fi nanserna och krafter sätter igång i den globala marknadsekonomin, på ett sätt som vi aldrig tidigare skådat. Vi socialdemokrater kommer att kämpa för att det inte är småbarnsfamiljerna och barnen som ska behöva betala kapitalets risk- och chanstagningar. Om Hamngatan förblir stängd = mindre försäljningsmängd? 6

7 AV LEIF HAGLUND Sommarfesterna i Folkets Park Ystads Folkets Park, invigd 3 maj 1896, var förr liksom andra folkparker i landet arbetarnas främsta nöjesetablissemang. Gemene man hade varken bil eller TV på den tiden så behovet av ett förlustelseställe var stort för att som det stod i en annons från 1906 att lyfta din ande ur vardagens ättiksura enahanda. Sommarsäsongen startade 1 Maj med att demonstrationståget marscherade in i parken. Efter talet kördes nöjesarrangemangen igång och pågick varje veckoslut, ibland längre, fram till höstfesten i oktober då säsongen avslutades med ett stort fyrverkeri. Sommarfesterna i månadsskiftet juli/augusti förtjänar ett särskilt omnämnande. Höjdpunkten var karnevalståget där partiets kommunpolitiker på lastbilsflak speglade viktiga händelser i stadens politiska liv. Jag hade själv äran att delta i karnevalstågen Min skådespelarprestation bestod i att ligga i en barnvagn och suga på en napp. Det bar sig inte bättre än att vagnen lossnade från flaket och jag rullade ner på marken. Missödet åtgärdades snabbt och tåget kunde fortsätta. Karnevalstågen lockade inte oväntat massor av åskådare utefter kortegevägen. Flertalet hängde på tåget in i parken. Sommarfesterna gav arbetarekommunens (= socialdemokraterna) partikassa en ordentlig påfyllning. Sommarfesterna hade mer än karnevalståg att bjuda på. Uppträdena från utomhusscenen höll ofta mycket hög klass. Av programaffischen för sommarfesten 1930 som illustrerar de här raderna, framgår vilket stort utbud av underhållning och attraktioner som publiken kunde ta del av. fortsättning från sid 1. kvinnor känner trygghet och närhet till vården? Om det nu handlar om ekonomiska termer, vilket det troligen gör, då gäller det att se hela bilden. Då måste man också värdera de mjuka värdena. Men att värdera oro, närhet och trygghet har nog inte ingått i uppdraget. Ordförande i avtalsutskottet Liliana Lindström (m) uttalar att hon varit med om ett historiskt beslut, en samlad mammografiverksamhet och större valfrihet för kvinnorna. Det historiska i beslutet är möjligen en privatiserad mammografi, och resultatet blir istället en försämrad valfrihet för många kvinnor i sydöstra Skåne. Finns det en dold agenda i linje med moderaten Catharina Blixen-Fineckes uttalande att Ystads sjukhus ska bli en förstärkt vårdcentral? Jag tror inte många i sydöstra Skåne vill se en sådan utveckling Moderaterna har tidigare sagt att man inte vill lägga sig i verksamheten, lev nu upp till det, annars finns risken att Ystads sjukhus blir en transportcentral som administrerar patienttransporter. Socialdemokraterna och framtiden i Ystad kommun Socialdemokraterna i Ystad kommun bjuder in nya medlemmar och andra som vill engagera sig i s-politiken i Ystads kommun, till ett samtal tisdagen den 20 januari 2009 kl i Nya rådhuset, Österportstorg. Du är också välkommen till vårt medlemsmöte den 11 december, där oppositionsrådet Kent Mårtensson informerar om aktuell kommunpolitik. Se kalendern på sista sidan. Julshow på Ystads teater Lördagen den 20 december kl och Söndagen den 21 december kl och Stefan Malmberg Kent Mårtensson Ring eller maila din anmälan till Lilian Borén, tel e-post: 7

8 Vi är den lokala entreprenören nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Fax närhet - enkelhet - helhet Ystadkontoret tel Höstens möten och arrangemang hos socialdemokraterna i Ystad Tisdag 18 november Ystads s-kvinnor, kl 18.30, AKs konferenslokal i Cabinen. Julpyssel. Magnus Holst gäst. Fredag 21 november AKs samarbetskommitté anordnar festkväll kl i Skottesalen för nya och gamla styrelseledamöter. Separat inbjudan har gått ut. I annat fall ring din föreningsordförande. Lördag 22 november Kvartalskonferens kl 09.00, Nya Rådhuset för KFgruppen, gruppledare m fl. Tisdag den 25 november Kommunals s-förening, nomineringsmöte. För tid och plats v.g. ring tfn Tisdag 25 november Österlens s-förening i Ystads kommun, kl 18.30, medlems- och nomineringsmöte. Plats :Köpingebros föreningslokal klockan Lördag 29 november Röd lördag, kl , Gågatan vid Apoteket. Socialdemokraternas julmarknadsarrangemang. Torsdag 11 december Arbetarekommunens medlemsmöte kl 19.00, Cabinen Folkets Park. Oppositionsrådet Kent Mårtensson informerar om aktuell kommunpolitik. Julmat till självkostnadspris. Söndag 14 december Ystads s-kvinnor, kl 18.30, AKs konferenslokal i Cabinen. Julsamkväm med paket. Nomineringar Distriktskongressen Förslag på ombud, nomineringar till distriktsstyrelsen och valberedning, samt motioner, sker senast 20 januari 2009 till AK. Partimedlemmar har motions- och nomineringsrätt. Kyrkofullmäktige Nomineringar till kyrkofullmäktige, fem församlingar inom Ystads kommun, sker senast 1 mars 2009 till AK. Här ser vi gärna att allmänheten kommer med förslag på intresserade kandidater! Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo S-politiker på nätet Bo Widegren Jasenka Mauzer Åkerlund Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Fakta om undersökningarna

Fakta om undersökningarna - - 9 EU företagens eller medborgarnas projekt? Välkomna! Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift Christina Riksén, Stiftelsen Sverige i Europa Allmänhetens respektive företagares syn på EUfrågor Örjan Hultåker,

Läs mer

Demokrati, finansmarknad och välfärd

Demokrati, finansmarknad och välfärd Demokrati, finansmarknad och välfärd Årsmötesseminarium i Wigforssföreningen 2009 eric.sundstrom@sap.se www.aip.nu Söndrums Folkets Hus 7 feb 2009 1 Program kommande 29 min 1. Utgångspunkter: Hur marknaden

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping KYRKOVALSPAKETET Socialdemokraterna i Jönköping LITE FAKTA OM KYRKOVALET När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Även miljöfrågor polariserar rika mot fattiga. Miljöpolitik kan vara rasistisk. I många länder är miljörättvisa en politisk stridsfråga. Varför inte i Sverige? I "Cancergränden",

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer