AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?"

Transkript

1 AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Den råa kapitalismen på fall Säkert har många liksom jag följt den globala turbulensen i ekonomin de senaste månaderna, med allt större oro. För oss vanliga medborgare uppfattades den internationella ekonomiska stabiliteten vara god, så sent som för ett halvår sedan. Plötsligt hörs muller från USA. Bolånekris är budskapet. Jag tror att flertalet av oss inte förstod innebörden och konsekvenserna fullt ut i ett inledande skede. Men efterhand som bolåneinstitut och banker kraschlandade, blev det helt klart att mycket omfattande utlåning skett till människor, som helt uppenbart saknade möjlighet att betala lånen. Hur har detta kunnat ske? Ren girighet är min tolkning. VD:ar och ledningar i bolag och banker har haft bonus i förhållande till omsättning. Ju fler lån, desto större inkomster. Det rör sig inte om småsummor, utan om hundratals miljoner kronor. Girigheten har tydligen inga gränser. Jag vill i sammanhanget påminna om att företrädare för svenskt näringsliv, för ett par år sedan beklagade att svenska Fortsättning sidan 2. Borgerlig åtstramning. AV KENT MÅRTENSSON Stoppa dräneringen av Ystads sjukhus Den stora privatiseringsivern inom den borgerliga majoriteten i Region Skåne verkar aldrig sina. Nu verkar turen ha kommit till Ystads sjukhus. Den ena dagen handlar det om nedläggning av ortopedin och nästa dag är det mammografin och röntgen som står på tur. I den överenskommelse mellan partierna som kallades Skånsk livskraft fanns vid ett tillfälle en samsyn kring hur den framtida sjukhusvården skulle organiseras. Det skulle finnas fyra akutsjukhus, och andra sjukhus skulle ha olika specialistkompetens. Sålunda skulle Ystads sjukhus utvecklas mot en specialisering av kvinnosjukdomar. Här skulle också finnas ett BB med allt Studiebidrag och ungdomarna sidan 2. vad detta kräver. Akuta operationer skulle finnas hela dygnet, även då ortopedi. Men här har de teoretiska beräkningarna inte överensstämt med verkligheten, eftersom det i dagsläget inte finns tillgång till ortopeder, så blir det heller inga operationer i Ystad. Som lök på laxen har mammografin privatiserats. Nu ska kvinnor som drabbats av bröstcancer inte längre opereras på Ystad sjukhus, utan det ska i- stället göras i Kristianstad. Inte heller efterkontroller kan ske i Ystad. Frågan många ställer sig är följande. Varför förändra en verksamhet som fungerar, där Fortsättning sidan 7. Tandvårdstaxan chockhöjs sidan 4 och 5. Du tänker väl delta i EU-valet 2009? Läs varför på sidan 4. Du behövs i kyrkovalet 2009 Läs mer på sidan 5. Nya torgstadgar sidan 6.

2 fortsättning från sidan 1. VD:ar hade alltför låga löner sett i ett internationellt perspektiv, trots att dessa då redan hade årslöner som kunde motsvara minst en livslön för en låginkomsttagare. Trots kraschade bolag och banker finns dessa jättelika förtjänster kvar hos de personer som är ytterst ansvariga. De amerikanska medborgarna får nu betala vad bolåneinstituten och bankerna har orsakat. För att inte tala om den enorma tragiken för alla de familjer som nu får lämna hus och hem, med kvarvarande stora skulder att kanske dras med hela livet. Lågkonjunkturer är naturliga återkommande fenomen i den globala ekonomin. Men i det här fallet har finanskrisen spritt sig som en löpeld över världen som ett resultat av bolånekrisen i USA. När detta skrivs pekar allt nedåt i ekonomin och ingen vet hur det slutar. Regeringarna runt om i världen gör stora insatser, men hittills har inget lugnat finansmarknaden. Som vanligt är det den vanliga människan som får betala med förlorade jobb och förluster i den privata ekonomin. I Sverige är det särskilt allvarligt eftersom många står utanför a-kassan, vilket är ett resultat av borgerligt förd politik. Jag kan konstatera att det inte går att släppa marknadskrafterna helt fria, vilket varit en trend under senare år. Tidigare erfarenheter har också visat att planhushållning enligt kommunistisk modell inte är möjlig. Men det finns en tredje väg; marknadsekonomi med tillräckligt starkt samhällsinflytande. Vi socialdemokrater har ofta kallat Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg Annonser: Jasenka Mauzer Åkerlund det för blandekonomi. Det kan också vara väsentligt att samhället äger och har stort inflytande över vissa delar av marknaden. Den borgerliga alliansen arbetar i motsatt riktning, genom att i rask takt sälja ut gemensamt ägda tillgångar. Under de senaste åren allt större rikedomar samlats i ett fåtal händer. Detta beskrivs i en nyutkommen bok, Superclass, av David J Rothkopf. Författaren skriver om Superklassen, som består av en skara av ca 6000 ekonomiska makthavare, som styr världen. Idag finns 1000 dollarmiljardärer som tjänar mer än dubbelt så mycket som jordens fattigaste 2,5 miljarder människor tillsammans. Världsbefolkningens rikaste 10 procent äger 85 procent av världens tillgångar och 2 procent äger hälften av alla världens tillgångar. Klyftan mellan de rikaste och fattigaste länderna är större än någonsin. För hundra år sedan var de rikaste länderna nio gånger rikare än de fattiga. Nu är förhållandet 100 till 1. Det finns betydande risk för att denna rika superklass i stor omfattning kan sätta demokratin ur spel och styra världen utan demokratiskt mandat. Den dystra tolkningen av nutidens händelser är att girighet och egenvinning styr människan och världen. Jag ser positivt på människan och vet att djupt förankrade egenskaper är solidaritet, medkänsla och tolerans mot sina medmänniskor. Låt oss bygga samhället utifrån dessa utgångspunkter. Stefan Malmberg Ordförande, Socialdemokraterna i Ystad AURORA-information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ystads Arbetarekommun Surbrunnsvägen 24, tel: Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri AV ROGER JÖNSSON Studiebidrag och ungdomarna Den bästa investeringen för framtiden som kan göras är att satsa på våra barn och ungdomar. Socialdemokraterna vill fortsätta att satsa mer än regeringen på forskning och högskola/universitet. I socialdemokraternas budgetmotion till riksdagen föreslår partiet att studenter i högskola och universitet ska i ett första steg få höjt studiemedlem med 375 kronor per månad. Utöver det ska fribeloppet höjas med tio procent, jämfört med i dag. Pasta - inte bara vardagsmat för studerande. Rådslag etapp 2 - Detta för att studenterna ska få bättre ekonomiska marginaler. För studenter med barn förslås bidraget till studenter höjs till 738 kronor per månad för första barnet, 1200 kronor per månad för barn två samt 1446 kronor per månad för tre barn. Utöver detta föreslås en allmän ökning av barnbidraget med 100 kr/mån, flerbarnstillägget med 10 procent/mån. Underhållsbidraget föreslår man en höjning med 100 kr/ mån. Vi vill höra dina förslag för ett bättre Sverige! Klyftorna ökar. De rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare, särskilt för ungdomar. Ekonomin är i gungning. Klimatförändringarna kan förstöra stora värden. Stressen växer i vardagen. Få talar om de äldres villkor och trygghet. Utifrån grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet samlar vi idéer som kan utveckla Sverige efter Och det jobbet gör vi i det rådslagsarbete som är öppet för alla medlemmar - men också för alla andra som är intresserade av ett Sverige som håller ihop. Vad säger du? Vill du vara med och utforma politiken för framtiden? Var med och tyck till och diskutera! Kom med dina synpunkter innan den 12 december! Rådslaget Jobb Rådslaget Välfärd Rådslaget Vårt klimat Rådslaget Vår värld 2

3 AV ARNE LANG Ett originellt original Det har funnits, flera original i Revhusen fiskeläget inom stans hank och stör, och som snart är en saga all i hamnutbyggnadens namn, amen! Förutom original, av vilka Sigurd Thomasson förevigat en del i sina skrönor, fostrades här ett antal idrottsmän i svensk elit, trots bristfälliga vädjobanor, förutom gräsplättar, sandstrand och marliggande Sandskogen, där omsider en idrottsplats blev till. Men detta var nog för flera svenska rekord. I denna idyll, snart endast bevarad i Rune Skarviks skrifter, fanns liv och rörelse ålarökerier, en handelsbod som höll söndagsöppet för öltörstiga kortspelare i gröningen. Här fanns knotknackande fiskargubbar och gamla sailors med minnen från seglatser på de sju haven. Idel, ädel original i många fall. Till dessa hörde Mannen, som få visste rätta namnet på, ej minst han själv Till Revhusen gick givetvis postal service såsom brev, räkningar, avier och postorderkataloger etc, i vissa fall även adresserade till Nils Jönsson. Den nye, unge brevbäraren fick emellertid bekymmer. Han fann icke den namngivne Nils Jönsson bland brevlådorna i husraderna. Dock hade han, av äldre kollegor hört att han skulle lystra till vedernamnet Mannen. I sin vilsenhet rådfrågade han en passerande äldre herre, som såg ut att vara urinvånare. Vet du var Nils Jönsson bor? Dom kallar honom Mannen! Den tillfrågade virrade på huvudet, tills ett vagt minne tycktes dyka upp i hans medvetande: Jaså, Mannen, det är ju jag. Ro hit med försändelsen AV INGRID LENNERWALD Vårdköer i skånska sjukvården Inför valet 2006 lovade den nu styrande borgerliga majoriteten i Region Skåne att man skulle få bort köerna i den skånska hälso- och sjukvården. Flera gånger efter valet har man också försäkrat att kortare vårdköer är högt prioriterat. Nu, halvvägs in i mandatperioden borde det således ha hänt en hel del. Problemet är att istället för krympande köer har vi sett stadigt växande köer. En lägesbild från den nationella väntetidsdatabasen i september 2008 visar att det idag finns patienter som väntat mer än 90 dagar Ingrid Lennerwald. till mottagning eller behandling. Alltså en ökning med nästan 80 procent under den första halvan av mandatperioden! Varför växer Region Skånes vårdköer trots att majoriteten gång efter annan säger sig prioritera denna fråga högst av allt? Det är slående hur ord och handling inte går ihop. Trots vallöften om ökade resurser till vården har vi sett stora nedskärningar och kraftigt ökade köer. Kanske är det så att man trots allt prioriterar att på sikt kunna sänka skatten framför tillgänglighet i vården? Är det så pass mycket viktigare att ägna sig åt att privatisera och splittra upp verksamheten, att man inte hinner med utvecklings- och tillgänglighetsfrågorna? Kanske är man så oense i den styrande fempartimajoriteten att man blir handlingsförlamad? Oavsett orsak finns idag skåningar som väntar och undrar vad som hände med majoritetens vallöften. Brevbäraren hade problem med att hitta adressaten. AV INGRID LENNERWALD Tandvårdstaxan chockhöjs! varsågod och skölj Alliansregeringen har nu infört en begränsad reform som leder till att taxorna för tandvården i Skåne måste höjas med sex till sju procent för folktandvården. Eftersom det nya regelverket för tandvården ser ut som det gör såg socialdemokrater i Region Skånes tandvårdsnämnd ingen annan möjlighet än att acceptera höjningen. Däremot går det inte att acceptera den höjning på 13 procent, som det borgerliga styret i Skåne beslutat. Detta innebär en sammanlagd höjning på 26 procent under två år. Region Skåne går plötsligt från att ha haft bland de lägsta taxorna i Sverige till att ha bland de högsta. Skåning, varsågod och skölj! Besk borgerlig politik - varsågod och skölj! IF Metall S-förening. Gå med i IF Metall Vi finns på Repslagaregatan 14 i Ystad Öppettider: månd och torsdag kl , Tel.:

4 AV ROGER JÖNSSON Ett tryggare Europa Socialdemokraterna vill arbeta med att göra EU säkrare för medborgarna. En viktig del i detta är att intensifiera kampen mot den organiserade brottsligheten. Varje land för sig själv har det svårt med detta, men tillsammans med andra inom ramen för EU ökar möjligheterna för att komma åt JASENKA MAUZER ÅKERLUND Om Lissabonfördraget gränsöverskridande brottslighet. Här kan det vara gemensam lagstiftning, gemensamma ekonomiska satsningar eller utbyte av information, samordnade insatser etc. Samtidigt med detta gäller det också att värna om den personliga integriteten för EUs medborgare. FRA-lagen är ett exempel som visar på att lagar inte ska kränka vanliga människors rätt till sitt eget privatliv, även ute på Internet och via mobilen. I kampen mot terrorismen gäller det att skydda EU-ländernas medborgare mot godtyckliga regler och behandling som kränker människans integritet. Det är lätt att missa men här spelar Europaparlamentet en viktig roll i att det blir rätt. Alla länder måste enligt Nicefördraget godkänna Lissabonfördraget för att det skall träda i kraft. Tanken var att så skulle ske Genom att Irlands medborgare sagt nej till fördraget borde fördragsförslaget ha fallit. Inom EU spekulerar man nu om att försöka förmå irländarna att ändra sig. F.n. bedöms denna chans emellertid som utsiktslös. Opinionen har nämligen inte ändrat sig och irländarna är enligt sin grundlag tillförsäkrade rätt till folkomröstning när det gäller fördragsfrågor av denna karaktär. Man kan alltså inte på Irland kringgå en folkmajoritet genom att ta beslutet i en representativ församling. EU är i dag högerstyrt. En högervind har fört högerregeringar till makten i en rad medlemsländer. Regeringen tillsätter kommissionärer och verkar politisk genom EUs ministerråd. Vidare har i parlamentet en kristen/högerfalang majoriteten. Alla organ inom EU domineras alltså av europeiska högen. Vi måste bryta denna högermajoritet. Enda möjligheten att få en förändring till stånd är genom valsedeln i EU-valet sommaren Socialdemokraterna har en stark grupp inom EU som genom sin sammanhållning lyckades bra med att genomdriva en del förslag. Socialdemokratiska gruppen samverkar också nära med Europafacket. För att vinna vidare framgångar inom EU måste du rösta på de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna. AV BO WIDEGREN SAP behöver dig för försvaret av den svenska modellen Några dagar efter det att regeringscheferna signerade Lissabonfördraget i december 2007 släppte EG-domstolen Laval-bomben, som innebär att fackföreningarna inte kan kräva alla utländska arbetsgivare på svenska kollektivavtal. Man får då inte heller använda strejk som vapen. Detta kom som en fullständig överraskning eftersom man muntligen försäkrade oss vid EU-inträdet att den svenska arbetsrätten skulle gälla i Sverige. Men EG-domstolens Lavaldom har följts av andra som tolkar EG-rätten så att EUlagstiftningen endast garanterar minimilön. Detta kommer att resultera i omfattande lönedumpning. Fackliga rättigheter att bekämpa detta har också begränsats. Detta är en rent marknadsliberal syn på arbetsmarknaden, som vi socialdemokrater inte tolererar. Eftersom domstolen är oavsättlig är enda vägen att uppnå ändring i detta är att ändra den lagstiftning som domstolen dömer efter. Det EU ska arbeta för fred I grunden bygger dagens EU på en fredstanke. Freden är det bästa som finns för människor och länder. Det är via den som välståndet har utvecklats i EU. Det gäller att arbeta vidare utifrån fredstanken. EU ska vara en röst i världen som arbetar för fred och välstånd. I detta är det viktigt att EU inte militariseras. Det är inte via militärmakt som EU ska hjälpa andra länder runt om i världen utan det är genom fredliga insatser i form av humanitär hjälp, uppbyggnad och kunskap. EU ska vara med i arbetet med att utveckla demokratin i länder utanför Europa. Det är viktigt att EU fortsätter med sin utvidgning. De är genom samarbete, handel och utbyte mellan människor i EU som gör att länder inte vill gå i krig mot varandra. Den man måste göras både inom EU och i Sverige. Europafacket och socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jan Andersson, Helsingborg har lagt fram en rapport för att rädda den svenska modellen: Ändringar i utstationeringsdirektivet Ett socialt protokoll som skall garantera kollektivavtal och strejkrätt. Det fordras fortsatt kamp för att få högerkrafterna som är i majoritet i EU-parlamentet och Kommissionen. För den kampen behöver Socialdemokraterna din röst i EU-valet. EU betyder mycket bra med bl.a. miljönormer, brottsbekämpning, ordnat flyktingmottagande. Men med Socialdemokraterna kommer kampen också att gå vidare för att få högerkrafterna att acceptera fackliga rättigheter. Men då måste du ge oss mandat att fortsätta kampen genom din röst i EU-valet! känner och är ömsesidigt beroende av vill man inte göra något illa. För att säkra freden och utvecklingen av välståndet i Europa i flera generationer framåt gäller det att arbeta vidare med vidgningen österut. Det finns länder som vill komma med och vi vill att EU ska arbeta för detta. Margot Wallström i radio. 4

5 Vi behöver dig! Socialdemokraterna i Ystads kommun vill komma i kontakt med dig som delar våra värderingar och skulle kunna tänka dig att engagera dig politiskt för socialdemokraterna i Svenska Kyrkan inför valet Vi kommer bl.a. att utforma ett speciellt kyrkopolitiskt program för Ystad, som baseras på det manifest som Socialdemokraterna centralt tar fram. För mer information ta kontakt med Socialdemokraterna i Ystad Telefon: Epost: socialdemokraterna. Eller Bengt Frostmo kyrkopolitiskt ansvarig, tillika kyrkorådet i Ystads ordförande Telefon: Mobil: Fakta om kyrkovalet 2009 Den 20 september 2009 är tredje gången som kyrkan själv har hand om valet sedan skilsmässan från staten år Rösträttsåldern till kyrkovalet är 16 år. Valbarhetsåldern är dock 18 år. För att få rösta i kyrkovalet måste man vara med i Svenska kyrkan. Är du inte medlem och vill bli det? Ta kontakt med församlingen i det område du bor i! Som medlem får du i god tid innan valet ett röstkort hemskickat. Länkar om kyrkovalet: Visste du att: Sju miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar ca 74 procent av Sveriges befolkning Sverige är indelat i 13 stift varav Lunds stift är ett och består av Skåne och Blekinge. I Ystad kommun finns i dag fem församlingar: Ystads, Stora Köpinge, Ljunits, Sövestadsbyggden och Löderup. Församlingarnas huvudsakliga uppgifter är att förrätta gudstjänster, undervisa, samt att ägna sig åt diakoni och mission. Dessutom har församlingarna på statens uppdrag hand om begravningsväsendet Kyrkovalet 2009 är viktigt för dig Kyrkovalet 2009 är ett viktigt val och berör dig på många sätt! Några av de frågor som socialdemokraterna kommer att verka för är: Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar! Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade! Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar! Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats! Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan! Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa! Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan! Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum! Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad! 5

6 AV KENT MÅRTENSSON Marknadskrafterna i kris Kom-Tek, Ja i Ystad Varje dag får vi nya tecken på den oro som finns i finansvärlden. Börsen går ner, bolånen blir dyrare, varsel och arbetslöshet ökar lavinartat. Både löntagare och företagare blir försiktiga. Ingen vill i den här situationen göra nya investeringar. Man avvaktar och därmed förstärks avmattningen i ekonomin. Bankerna har problem att få tag i likvida medel och kräver större säkerheter. Vi är inne i en djup lågkonjunktur. Det var annorlunda för några år sedan. Då var budskapet att marknaden löser allt. Ju mindre politiken la sig i desto bättre var det. Men nu är det ganska tyst på dessa marknadsliberaler. Nu skriker samma röster på att staten måste gå in och rädda situationen. Miljarder och åter miljarder av skattemedel pumpas nu in i systemen för att rädda spekulationsekonomin. Banker förstatligas, en omöjlig tanke bara för något år sedan. Man får konstatera att den kapitalistiska modellen inte klarar av att leverera något alternativ. Som en följd av krisen duggar nu varslen tätt. Idag är det främst industrin som drabbas, men det kan snart sprida sig även till transport- och servicesektorn. I det läget kommer den borgerliga regeringen att prövas och konsekvenserna av deras politik blir blottlagda. Vi socialdemokrater är stolta över att iniativet, som togs förra mandatperioden, att starta Kom-Tek i Ystad, nu är förverkligat med en alldeles förträffl ig placering, snett över gatan vid Ungdomens Hus. Effektiv lokalvård Jultallrik 175 kronor mot förbeställning, Tel I tidigare artiklar här i tidningen har vi inom socialdemokraterna framfört kritik mot den privatisering av lokalvården som skulle ske i Ystads kommun. Idag en verksamhet som de flesta är nöjda med och som har en effektiv organisation. Det hör också till saken att lokalvården har organiserats på många olika sätt, allt med syfte att göra arbetet så effektivt som möjligt. På så sätt kan flera arbetsuppgifter utföras på ett smidigt sätt och personalen får en mer varierande arbetsuppgift. Inom lokalvården finns idag mellan 85 och 90 anställda, huvudsakligen kvinnor, som känner sig oroliga för sina jobb. Vad kommer att hända, hur ser vår framtid ut, får vi något nytt jobb vid en privatisering, eller tvingas vi ut arbetslöshet? Det finns också en risk att dessa kvinnor som idag har trygga arbetsförhållanden, ersätts med andra lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. För tyvärr har vi i TV-programmet Kalla fakta kunnat ta del av hur en del av dessa företag behandlar sina anställda. Från socialdemokraterna vill vi ge den borgerliga majoriteten rådet att dra tillbaka den här upphandlingen och ge de anställda lite lugn och ro och trygghet i framtiden. Bilen behövs. AV LASSE WOLLIN Ny torgstadga Den torgstadga som beslutades efter en livlig livsmedel eller växter kommer De handlare som inte säljer debatt i kommunfullmäktige att bli hänvisade till ett annat innebär inte så stora förändringar i dagsläget för de nuva- En utvärdering kommer att torg. rande torghandlarna. Förbudet ske innan övergångsreglerna mot fordon på torget och att träder ikraft Efter den allt skulle säljas från bord har tidpunkten skall det finnas parkeringsplatser i närheten så att i dagsläget fått annan lydelse med en ny skrivning. lagerhållning kan fungera för De flesta använder redan idag torghandlarna. Skulle inte detta sina fordon som lagerplats eller försäljningsdisk, vilket även nas andra problem, då blir det vara löst eller om det skulle fin- blir tillåtet framöver. Ny skrivning finns också om att försälj- verka fullt ut. svårt att låta övergångsreglerna ning bör i första hand ske från Visst går det att förändra torghandeln framöver, detta har re- bord. Fordon som inte används för dessa ändamål kommer endast att få finnas på torget under länder. Men då måste det visas dan skett i många andra städer/ tiden november-mars. Naturligtvis kommer det att finnas sin försäljning på torget så att hänsyn till dem som bedriver utrymme för olika tolkningar inte prydnad går före det praktiska. framöver, men det går att lösa med lite god vilja. Barn och ungdomar ska inte betala för finanskrisen Nu blåser det igen kring fi nanserna och krafter sätter igång i den globala marknadsekonomin, på ett sätt som vi aldrig tidigare skådat. Vi socialdemokrater kommer att kämpa för att det inte är småbarnsfamiljerna och barnen som ska behöva betala kapitalets risk- och chanstagningar. Om Hamngatan förblir stängd = mindre försäljningsmängd? 6

7 AV LEIF HAGLUND Sommarfesterna i Folkets Park Ystads Folkets Park, invigd 3 maj 1896, var förr liksom andra folkparker i landet arbetarnas främsta nöjesetablissemang. Gemene man hade varken bil eller TV på den tiden så behovet av ett förlustelseställe var stort för att som det stod i en annons från 1906 att lyfta din ande ur vardagens ättiksura enahanda. Sommarsäsongen startade 1 Maj med att demonstrationståget marscherade in i parken. Efter talet kördes nöjesarrangemangen igång och pågick varje veckoslut, ibland längre, fram till höstfesten i oktober då säsongen avslutades med ett stort fyrverkeri. Sommarfesterna i månadsskiftet juli/augusti förtjänar ett särskilt omnämnande. Höjdpunkten var karnevalståget där partiets kommunpolitiker på lastbilsflak speglade viktiga händelser i stadens politiska liv. Jag hade själv äran att delta i karnevalstågen Min skådespelarprestation bestod i att ligga i en barnvagn och suga på en napp. Det bar sig inte bättre än att vagnen lossnade från flaket och jag rullade ner på marken. Missödet åtgärdades snabbt och tåget kunde fortsätta. Karnevalstågen lockade inte oväntat massor av åskådare utefter kortegevägen. Flertalet hängde på tåget in i parken. Sommarfesterna gav arbetarekommunens (= socialdemokraterna) partikassa en ordentlig påfyllning. Sommarfesterna hade mer än karnevalståg att bjuda på. Uppträdena från utomhusscenen höll ofta mycket hög klass. Av programaffischen för sommarfesten 1930 som illustrerar de här raderna, framgår vilket stort utbud av underhållning och attraktioner som publiken kunde ta del av. fortsättning från sid 1. kvinnor känner trygghet och närhet till vården? Om det nu handlar om ekonomiska termer, vilket det troligen gör, då gäller det att se hela bilden. Då måste man också värdera de mjuka värdena. Men att värdera oro, närhet och trygghet har nog inte ingått i uppdraget. Ordförande i avtalsutskottet Liliana Lindström (m) uttalar att hon varit med om ett historiskt beslut, en samlad mammografiverksamhet och större valfrihet för kvinnorna. Det historiska i beslutet är möjligen en privatiserad mammografi, och resultatet blir istället en försämrad valfrihet för många kvinnor i sydöstra Skåne. Finns det en dold agenda i linje med moderaten Catharina Blixen-Fineckes uttalande att Ystads sjukhus ska bli en förstärkt vårdcentral? Jag tror inte många i sydöstra Skåne vill se en sådan utveckling Moderaterna har tidigare sagt att man inte vill lägga sig i verksamheten, lev nu upp till det, annars finns risken att Ystads sjukhus blir en transportcentral som administrerar patienttransporter. Socialdemokraterna och framtiden i Ystad kommun Socialdemokraterna i Ystad kommun bjuder in nya medlemmar och andra som vill engagera sig i s-politiken i Ystads kommun, till ett samtal tisdagen den 20 januari 2009 kl i Nya rådhuset, Österportstorg. Du är också välkommen till vårt medlemsmöte den 11 december, där oppositionsrådet Kent Mårtensson informerar om aktuell kommunpolitik. Se kalendern på sista sidan. Julshow på Ystads teater Lördagen den 20 december kl och Söndagen den 21 december kl och Stefan Malmberg Kent Mårtensson Ring eller maila din anmälan till Lilian Borén, tel e-post: 7

8 Vi är den lokala entreprenören nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Fax närhet - enkelhet - helhet Ystadkontoret tel Höstens möten och arrangemang hos socialdemokraterna i Ystad Tisdag 18 november Ystads s-kvinnor, kl 18.30, AKs konferenslokal i Cabinen. Julpyssel. Magnus Holst gäst. Fredag 21 november AKs samarbetskommitté anordnar festkväll kl i Skottesalen för nya och gamla styrelseledamöter. Separat inbjudan har gått ut. I annat fall ring din föreningsordförande. Lördag 22 november Kvartalskonferens kl 09.00, Nya Rådhuset för KFgruppen, gruppledare m fl. Tisdag den 25 november Kommunals s-förening, nomineringsmöte. För tid och plats v.g. ring tfn Tisdag 25 november Österlens s-förening i Ystads kommun, kl 18.30, medlems- och nomineringsmöte. Plats :Köpingebros föreningslokal klockan Lördag 29 november Röd lördag, kl , Gågatan vid Apoteket. Socialdemokraternas julmarknadsarrangemang. Torsdag 11 december Arbetarekommunens medlemsmöte kl 19.00, Cabinen Folkets Park. Oppositionsrådet Kent Mårtensson informerar om aktuell kommunpolitik. Julmat till självkostnadspris. Söndag 14 december Ystads s-kvinnor, kl 18.30, AKs konferenslokal i Cabinen. Julsamkväm med paket. Nomineringar Distriktskongressen Förslag på ombud, nomineringar till distriktsstyrelsen och valberedning, samt motioner, sker senast 20 januari 2009 till AK. Partimedlemmar har motions- och nomineringsrätt. Kyrkofullmäktige Nomineringar till kyrkofullmäktige, fem församlingar inom Ystads kommun, sker senast 1 mars 2009 till AK. Här ser vi gärna att allmänheten kommer med förslag på intresserade kandidater! Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo S-politiker på nätet Bo Widegren Jasenka Mauzer Åkerlund Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo Socialdemokraterna i Jönköpings län Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 2 (7) Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas ordinarie

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Proposition om inopererade mikrochip

Proposition om inopererade mikrochip Proposition om inopererade mikrochip Gemenskapspartiet Alla människor ska kunna leva ett bra liv. Vi vill ge människor de bästa förutsättningarna för en bra hälsa. Därför vill vi operera in mikrochip i

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013 Ystad Möjligheternas AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013 Ordförande har ordet Vi socialdemokrater i Ystad går till val för att få mandat att föra en politik som är till

Läs mer

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån Vi vill visa en annan väg! Un d e r s n a r t en mandatperiod har det nya arbetarpartiet moderaterna styrt landet. För att locka väljare har deras taktik och retorik varit att man vill bevara vårt jämlika

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer