Framsidan: Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget 1987, Sommarläger i Kopparbo 2010,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsidan: Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget 1987, Sommarläger i Kopparbo 2010,"

Transkript

1

2 Framsidan: Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget 1987, Sommarläger i Kopparbo 2010, Scouter på väg mot kåravslutning 2005, Träffa klockan KM i Livlina på Lida friluftsgård 2008.

3 FÖRORD - OM DENNA LOGG: Det är idag populärt med nätbloggar men scouterna har länge använt loggböcker och kårens funktionärer har från tid till annan noterat aktiviteter såsom i KS-protokoll, verksamhetsberättelser, foton, loggböcker från hajker och läger. Att läsa dessa har hjälpt oss att summera det du nu håller i din hand, men det har också varit en tidskrävande uppgift. När idén kom att göra ett minneshäfte tänkte vi att det är fixar vi på några veckor, men efter flertalet arbetsmöten bestämde vi att "vi tar den tid vi behöver". Trots många timmars jobb är det ett axplock du håller i din hand, men vi hoppas det beskriver för kåren viktiga milstolpar samt ger en inblick i de aktiviteter vi deltagit i. Ibland har de arrangerats på egen hand och ibland har det varit traditionella kretsarrangemang såsom Sundbydagen, Bamse/Diamanthajker, Distriktsarrangemang eller stora nationella arrangemang, eller för den delen internationella arrangemang som lockat scouter och ledare. Således är det medvetet att vi inte repeterat deltagande i alla återkommande arrangemang. Vi har valt att sortera innehållet i tidsordning, rätt eller fel, många av aktiviteterna är återkommande och kanske kan grupperas på annat sätt. Vi hoppas också dessa minnen även kan vara inspiration för nya aktiviteter, man behöver inte uppfinna allt på nytt. Att återanvända är kanske något vi bör göra mer i scouterna! Vi hoppas att både du som är scout, ledare, funktionär eller förälder vill fortsätta erbjuda scouting i vår kår! Tack alla som bidragit med material och faktagranskning. Jubileumsredaktionen 40 år Kårhajksmärket, populärt att samla på skjortan/lägerbålsfilten. Årtalet sys in i hjälm eller paddel. Det första 1991, sista designen 2014 med grön bakgrund

4 INLEDNING I oktober 1974 togs första spadtaget, då samlades några entusiaster och bildade Vårby Gårds Scoutkår. Scouting som grundades med ett försöksläger på Brownsea Island 1907, har nu kommit till Vårby Gård. I Sverige kom scouting tidigt 1909 och SSF (Svenska Scoutförbundet) som bildades 1960 var en populär organisation på talen om man ska tro medlemsstatistiken. Längs med röda linjen finns en scoutkår i stort sett på varannan station och i Huddinge finns många scoutkårer; i Huddinge, Skogås, Trångsund, Flemingsberg, Segeltorp, Stuvsta SMU, i Vårby en NSF kår, och nu Vårby Gårds Scoutkår av SSF. Nu summerar vi scoutkårens första 40 år. I olika omgångar har ideella krafter hjälpts åt att driva scouting lokalt hos oss. Som i många andra ideella föreningar är det lätt att räkna framgångar när man är många och motgångar när färre drar ett större lass. Om vi läser historien rätt var kåren nära att dö ut 1984 men en stor rekrytering med pröva-på-kväll genomfördes i Vårbyskolans matsal hösten -84, och sedan dessa har det varit full fart i scoutkåren. Medlemsantalet har sedan nystarten varierat mellan scouter, för att på senare år har legat kring det nedre antalet. Inte varje, men de flesta år, har vi kommit iväg på sommarläger liksom kårhajk som oftast genomförts under Kristhimmelfärdshelgen. Avdelningshajkerna är svårsummerade då det är väldigt många. Ett återkommande inslag har varit redan från mitten av 80-talet då junior- och patrullscout åkte på hajk under allhelgonahelgen, till en början i Tyresta by där det finns gott om scoutstugor. Sedan 1997 har det blivit populärt med Halloween som tema och vanligen deltar numera alla åldersgrupper. Ledarinsatser, som aktiv på avdelning, funktionär eller i styrelsen är väldigt viktig för vilken ideell förening som helst. I vår kår känns det som vi har en god rutin på allt från ovan nämnda samt läger, hajker. Vi ska heller inte glömma Valborgsfirande vid Vårbystranden, eller Vårbydagen vilka, liksom Bingolottoförsäljning, på olika sätt givit intäkter som i sin tur bidragit till att vi kunnat hålla en låg medlemsavgift. Detta tror vi är en förutsättning för att fler ska vara med. En öppenhet bland alla som engagerar sig tror vi också varit en viktig ingrediens där alla får komma till tals om nya projekt och idéer som kan testas. Baden Powell sa en gång "Damn the rules - make it an experiment", vi tror det citatet gäller för vår scoutkår. Att engagera sig ideellt kan ju vara en "tidstjuv" men vi tror att de oräkneliga antal avdelningsmöten som genomförts med barn och ungdomar har gett många möjligheten att pröva på friluftslivet som varit i fokus i vår scoutkår. Vi tror trots konkurrens från smartphones, datorspel och andra aktiviteter, att scouting i Vårby Gård och Glömsta är något vi kan fortsätta erbjuda. Snart är det mode att vara med i en förening där man genomför aktiviteterna IRL (In Real Life), och då är vi redo! Vårby Gård i maj 2015 Källor: KS-protokoll, Verksamhetsberättelser, KST-protokoll, bilder från olika håll, minneshäfte kåren 20år

5 En del av scouternas vanliga förkortningar och begrepp GPK, Grundkurs på Kårplan (kurs som genomförs för nya intresserade vuxna på kåren) GUL, GrundUtbildningLedare (ledarkurs) ALU, AllmänLedarUtbildning, senare ersatt av nyare kurser. KS, Kårstyrelse eller Kårstyrelsemöte KST, Kårstämma, scoutkårens årsmöte, kåren genomför det vanligen i september. DST, Distriktsstämma, vårt distrikt Södertörns Scoutdistrikt håller vanligen stämma på hösten. Demokratijamboree. Riksorganisationens årsmöte där kåren har rösträtt. SSF, Svenska Scoutförbundet. Nedlagt 2012 ersatt av nya riksorganisationen Scouterna. AL, Ansvarig avdelningsledare. NP5K Nordisk Patrull 5 kamp, aktivitet för äventyrare inom vänortssamarbetet. Finalen roterar bland vänorterna. Internet4kamp, från mitten av 2000-talet tävling för äventyrare och äldre inom vänortsamarbetet. NLT, Nordisk Ledarträning. Ledarkurs inom vänortsamarbetet vanligen i september månad. RSC, Roverscout SSC, seniorscout, senare ersatt av Utmanare PSC, patrullscout, senare ersatt av Äventyrare JSC, juniorscout, senare ersatt av Upptäckare MSC, miniorscout, senare ersatt av Spårare TG, Treklöver Gilwell. Internationell scoututbildning. Jamboree. Inom scouterna genomförs internationell jamboree vart 4:e år, men nationella jamboreer förekommer också. I Sverige har nationella jamboreer genomförts 2001 och HSS, Huddinge Scouternas Samarbetsorgan (scoutkretsen) namnändrat till SiH, Scout i Huddinge. Inom detta samordnas vänortsaktiviteter, Sundbydag, Diamant och Bamsehajker. VG eller VåGå ofta använd förkortning på Vårby Gårds Scoutkår på tävlingar etc.

6 17:e oktober 1974, ja det är då Vårby Gårds Scoutkår bildas. Redan 1974 fanns scoutkretsen Huddinge Scouternas Samarbetsorgan(HSS) Gröngölingarna, 24 barn GPK, Grundkurs på kårplan Lekledarkurs Julfest med basar Sundbydagen 3:a och 4:a

7 . Medlemsavgift 30:- syskon 20:- 50 barn 1 MSC Gröngölingarna 2 JSC Ny lokal: Bäckgårdsvägen 26, 80m2 ALU Scoutteknik för oerfarna Rekrytering flygblad & skolbesök 2 föräldramöten 3 pysselkvällar inför julbasar Tävlingsresultat: Distriktets dag MSC 25 Sundbydagen MSC 2 och 11 Sundbydagen JSC 5,9,14,15,19,20 69 barn Oförändrad medlemsavgift MSC 2 avdelningar JSC 1 avdelning PSC 1 avdelning Rösträtt på KST från 16 år Rekrytering flygblad + skolbesök Föräldramöten 3 st Pysselkvällar 6st Julbasar 28:e november Scoutsnipa 2000:- Distriktets dag (placering) MSC 29 JSC 34,74,75 Sundbydagen (placering) MSC 2 JSC 3, 7, 11 PSC 4, 8 Läger på Vässarö 3-10/7 285:- ALU Treklöver Gilwell Samaritkurs Navigationskurs Scoutteknik för oerfarna

8 60 barn, Medlemsavgift 35:-/termin, syskon 20:- Avdelningar Distriktets dag(placering) Sundbydagen(placering) MSC 2st, från hösten 1 avdelning. 24 3,6 JSC 1 avdelning. 6 8,11 PSC 1 avdelning 50 7 ALU Scoutteknik för oerfarna Hej rådspatrull Båtfogde SIA-verksamhet 1 MSC och 1 JSC/vecka 43 barn oförändrad medlemsavgift Avdelningar Distriktets dag (placering) MSC 1 avdelning 3 JSC 1 avdelning 61, 68 PSC 1 avdelning 51 ALU SIA verksamhet för JSC Båt lånades ut till Flemingsberg 11 barn och 4 ledare 325:- Läger på Vässarö juli, för JSC och PSC

9 34 barn, oförändrad medlemsavgift Distriktets dag Sundbydagen Läger på Eriksö, hjälp av Flemingsberg ALU 1 MSC 1 JSC 1 PSC Medlemsavgift 40:- /termin Distriktets Dag Sundbydagen ALU 1 MSC 1 JSC 1 PSC Distriktets dag Problem med båten? MSC 1st JSC 1st

10 45 barn, medlemsavgift 50:- MSC 1 JSC 1 PSC 1 Rekryteringskampanj med utskick av folder, c:a 2800ex, c:a 25 nya barn Distriktets Dag Sundbydagen Distriktsläger på Rånö 38 barn, oförändrad medlemsavgift Distriktets dag: MSC 2, JSC 24, PSC 39 MSC 1 (endast vår) JSC 1 PSC 1 IKO-kurs Båten skänkt till medlem Svarthajk Ekonomin sakta men säkert på väg mot botten

11 Kåren nära att dö ut under våren? Stor rekrytering genomförs i Vårbyskolans matsal i november. Syfte att locka både nya föräldrar och ledare. Aktiviteten lyckas och slutar med kölista för scouterna. Medlemsavgift 100:- Interimsstyrelse från MSC 2 st Gröngölingarna och Vargungarna JSC 1 st Rovfåglarna PSC 1st

12 KÅRROPET Här är gänget som vill opp upp på scoutings högsta topp gemenskap stor och satsning hård gäller här i Vårby Gård V-Å-R-B-Y G-Å-R-D 75 barn, Medl.avg 75:- /termin Distriktets dag Sundbydagen Avdelningar 2 MSC 1 JSC 1 PSC Lokaltidningen uppvaktar Vargungarnas övernattning i scoutstugan Fredriksdal med 3 sidors reportage. För att komma till sommarlägret tog vi båt från Dalarö till Ornö där vi var med på Haningekretsens läger U-85, U för Utbildningsåret. Kanotpaddling, trapperspår, uppvisning av Marinens helikopter var några inslag på lägret. I lägerbyn konstruerades egen linbana, och på marknadsdagen fick ledare agera måltavlor i populär vattenprickskjutning! Vippbro på Kåravslutning

13 MSC Vargungarna MSC Gröngölingarna JSC Rovfåglarna PSC Rovfåglarna SSC Que Medlemsavgift 100:- Kåren köper militärtält Kåren genomför en Vikingfärd, en paddlingshajk med senior-, patrull- och 2:a års juniorscout. Färden gick söderut genom Marvikarna och vidare genom Klämmingen och i Sillen ansluter 1:a års junior- och miniorscout för gemensamma aktiviteter. De äldre scouterna avslutar Kristihimmelfärdshelgen med att paddla vidare och avslutar strapatsen vid Vagnhärad. Scouterna som paddlar sover i vindskydd, de yngre sover i kårens inköpta militärtält. Kåren tecknar arrende på Duvberget, bild nedan kåravslutning Kårens dag i april, Scout 86 på Vässarö med 13 scouter + 2 ledare, Distriktets Dag, Sundbydagen, Scout 5-kamp, värd för distriktsstämman, Ledarkurser: ALU, SLUG, Scoutteknik för oerfarna En bättre övningslokal, flytt till Bäckgårdsvägen 28. Ledare och seniorscouter inreder panel och patrullyor för Mården(numera snickarlya), Vesslan, Uttern och Bävern.

14 70 barn MSC Vargungarna MSC Gröngölingarna JSC Rovfåglarna PSC Pionjärerna SSC A-laget Vårbydagen Valborgsfirande S:t Georgshajk NP5K Danmark 5:a, 7:a Distriktets Dag Kruthornet Bamsehajk Volleyboll Kåren arrangerar Sjöslag-87 kårläger vid Spjutsund ute på Gålö. Lägerlogotype fanns som märke, knapp och T-shirt avslöjar pirattemat. Det ordnades både med kanoter samt optimistjollar som användes i sjöprogrammet. Vikingfärd genomförs Kristhimmelfärdshelgen. Kåren ingår ett samarbetsavtal med Clara Jakob scoutkår om scoutstugan Fräkenbotten i Ågesta.

15 Södertörn arrangerar Distriktsläger vid Gravaängarna utanför Nynäshamn. Kåren deltar och bor i gemensam HSS-by och kåren bygger stort och populärt pariserhjul till marknadsdagen. Lägret fick smeknamnet Gräva! Många balar hö gick åt för att göra farbara gångvägar och stigar på lägerområdet, det var minst sagt blött! Seniorscouter deltar på Pyrske 88, i Finland Regionstävlan Älghornet NordiskPatrull 5-kamp(NP5K) i Norge Svarthajk (PSC) Sundbydagen Kårstämma från hösten från 1989 Förrådslokal Bäckgårdsvägen 32 Valborg, Vårbydagen Kåren köper Wigwam Distriktets dag 80 barn aktiva på avdelningarna: MSC Vargungarna, MSC Gröngölingarna JSC Rovfåglarna PSC Pionjärerna SSC Klippan

16 Medlemsavgift 100:- per termin 75 barn Svarthajken - en spännande hajk med övernattning i vindskydd för patrullscouter. I början av november kan det vara kallt men det är många spännande moment som gör att patrullen gett sig av på detta äventyr. Hajken arrangerades i 10 år, fram till detta år av Trångsunds scoutkår. Fräkenbottenavtalet sägs upp från Kårhajk Fräkenbotten Distriktets Dag Sundbydagen S:t Georgshajk(SSC) Viking Venture(SSC) MSC Vargungarna MSC Gröngölingarna(våren) JSC Rovfåglarna PSC Pionjärerna SSC Klippan BAMSE-hajker ett återkommande kretsarrangemang för äventyrare(patrullscout). Scouterna tävlar och vandrar till övernattningsplats som oftast i vindskydd. Ovan en samling bamsevinster från flera årtal.

17 Kårhajk med vandring från Riksten till basläger vid Lida. Paddlingsövningar i Getaren och spår på land med klättring och linbana i Lidaskogarna. Distriktets dag Valborg Sundbydagen Vårbydagen Arrangörer av VBBN (Volley-boll by night) i Vårbyhallen Sjukvårdskurs Nordisk patrull femkamp, final i Finland Rekrytering åk 2-5 Kruthornet Stadshajk 1 MSC Vargungarna, JSC Rovfåglarna, PSC Pionjärerna, SSC Samoas Flera små smidiga gröna vindskydd köps in.

18 50 barn 1 MSC 1 JSC 1 PSC 1 SSC Kårhajk Denna gång startar vi i Laxne och tar oss vidare söderut till Klämmingsbergsbadet där vi övernattar i vindskydd. Basläger som tidigare år i södra Sillen. Från Gnesta surrades 2 Canadensare ihop till Katamaraner för varje patrull. Nytt för i år är kårhajksmärket, som senare blivit populärt att sy in årtalet i paddeln och kombinera dessa på scoutskjortan(se bild på sidan 3). Nordtraef91 Vår danska vänort bjuder in till vänortsläger. Hur ska vi tas oss dit, vad kommer det att kosta en vanlig fråga inför många läger. Kåren engagerade många medlemmar i försäljning av fotbollskakor märkta med egen klisterlapp. Första omgången gick så bra så vi beställde en hel EUR-pall med kakor och det gick också bra, pall nr två var inte lika lätt att sälja men nu kunde kåren erbjuda ett läger i Danmark till ett bra pris. En ledare körde buss och allt dokumenterades på den tiden väldigt modernt med två medföljande videokameror. Lägret på Thorup Hede var varmt, inte en droppe regn. Orientering(DK: orienteringslob), primitiv matlagning, vandringshajker, stor egenkonstruerad hinderbana och såklart den traditionella nordiska patrullfemkampen, var några inslag samt gemensam grillmiddag för hela lägret på danskt vis! Kårtidning Panelen kopieras till alla medlemmar 6 nummer per år, 6-8 sidor/nummer från hösten 1991 till Distriktets dag Sundbydagen S:t Georgshajk Valborg Köp av kanot Vårbydagen(apbro!) Seniorscouter testar bingolottoförsäljning - GPK

19 Kårhajk kallas i år miniläger och busslast med scouter tar sig till Kopparbo. Trapperspår, klättervägg, kanot, roddbåt är programinslag vi hinner med under en mycket varm kristihimmelfärdshelg. Nytt kårmärke beslutas efter att alla medlemmar haft möjlighet att komma med bidrag. Seniorscoutlaget reser med tåg och båt Göteborg Harwich, England för att delta i IFC, International Friendship Camp i Kibblestone, vi bor tillsammans med scouter från Belgien. Dagarna ägnas åt bl.a. bågskytte, abseiling (fira sig nedför ett berg), cykling och så fick vi lära oss Ringo. Aktiviteter: Vårbydagen Valborg S:t Georgshajk(SSC) cyklar på Åland Kruthornet (SSC) Distriktets Dag (MSC, JSC, PSC) Sundbydagen (MSC, JSC, PSC) Stadshajk (SSC) Arrendet på Duvberget sägs upp Som deltagare på IFC kunde man hjälpa till med detta enkla hantverk! 50 barn: 1 MSC, 1 JSC, 1 PSC; 1 SSC

20 Kårhajken genomförs under Pingsthelgen som en paddling från Åkers styckebruk till Krampan. Det var första gången Krampan blev baslägerplats vilket sen blivit populärt att återvända till. 50 barn Medlemsavgift 125:- Brandbergens 125:- scoutkår åker med vår buss till förbundslägret Natura 93 i Flugebyn, ett gammalt flygfält utanför Karlsborg. Junior- och patrullscouterna bor i America. Seniorerna har egen världsdel Antarktis. Kåren har även funktionärer med på lägret. Med fler än scouter är detta en stor upplevelse, lägermärket droppen symboliserar vädret! Två Candensare köps in till kåren när lägret säljer ut programmaterial. Avdelningarna MSC 2 st Vargungarna, Gröngölingarna JSC 1 st Rovfåglarna PSC 1st Pionjärerna SSC 1st Samoas (vilande från hösten) Ur Rovfåglarnas rapport: Diamanthajk i Robin hoods tecken Sundbydagen, 17:e plats Distriktets dag, 11:e och 14:e plats Valborg Stadshajk med SSC och ledarlag! Diamanthajk Bamsehajk Sundbydagen Kruthornet Scout 5-kamp Rekrytering i februari Majblommor

21 MSC Vargungarna, MSC Gröngölingarna, JSC Rovfåglarna, PSC Pionjärerna Kårhajken genomfördes under Pingsthelgen vid scoutanläggningen Monäro, Sörmland. Under 90-talet var Lilla Kisala, Ådran en populär hajk- och övernattningsstuga för kårens avdelningar. En av många spännande hajker genomfördes 22-24:e april då det var skattjaktshajk och Rovfåglarna(JSC) surrade fast kistan ordentligt på fredag kvällen. Pionjärerna(PSC) som vandrat och sov i vindskydd gjorde ett försökt att få tag på kistan under natten, sisalrepen lyckades kapas men de blev upptäckta och kistan var kvar i Rovfåglarnas ägo! Planeringshelg för ledare och funktionärer i Åkersberga för mer organiserad kår- och avdelningsplanering, något som numera är mer regel än undantag. Kåren beslutar att börja med egen kårhalsduk (julröd med svart kant) istället för förbundshalsduken. Till kårens 20 års jubileum görs ett minneshäfte. Ledarmiddag

22 Distriktets vinterhajk för patrullscout En vinterkurs med aktiviteter ute, och övernattning i vindskydd. Detta år vid Gålö Kårhajk Start onsdag kväll, Kristihimmelfärd i Norra Fållnäsviken. Paddling med övernattning i vindskydd längs vägen för att på fredagen paddla in i Gravamaren i Kärringboda naturreservat (Nynäshamn) där minior och 1:a års junior ansluter. Helgen fortsätter med gemensamt program på lördag/söndag. Viking-95 Kåren åker med deltagare och funktionärer på distriktsläger vid Sotinge, Berga. Temat vikingar förbereds på hemmaplan med fina dräkter. Lägerveckan med bara sol erbjuder segling, vikingaspår, trapperspår, bågskytte.

23 Kårhajken genomförs på Pingsthelgen, tre dagar och börjar för patrull och 2:a års juniorscouter med övernattning i vindskydd vid sjön Utterns sydvästra hörn. Dagen efter paddling med lunch på Ensta Ö för att senare möta upp de yngre scouterna vid Möllestugan. Apbron fick exklusiv placering mitt i skogen. Även backklättring var populärt liksom det under talet var mycket populärt med scoutboard! Inbrott i materialförrådet hösten 1996, nyinköpta gasolkök borta. Nytt Topptält Tentipi införskaffas men patrullscouterna som går på Halloweenhajk i Ågesta torsdag till söndag och övernattar i ett alltid lika populärt militärtält. Kåren tidigt med på Internet första egna hemsidan!

24 Tre nya Trapper Canadensare köps in med stort bidrag från majblommekommittén. Även kanotställning klar att använda. Det blir premiär på kårhajken som i år startar nära Lemshaga, paddlingen längs med Ingarö tar oss till Björnö naturreservat. Första dagen erbjöd sol men sen kom regnet! På hösten firar vi scout- rörelsen 90 år med Halloweentema i stugan Utkanten, Östertälje. Rovfåglarna har tidigare år genomfört avdelningshajker på Åland och nu är det dags för kårläger för junioroch patrullscout på Söderby Åland. 27 deltagare i 7 dagar och 2 dagars förläger. PSC på vinterhajkskurs Björnö Temadag i mars med pratiska scoutövningar, nedan en kinabro

25 Läckage från gården, fuktskador i lokalen, veckoträffarna i temporär lokal på Duvbergsvägen från hösten o nära ett år framåt Avd: MSC 1st, JSC 1st, PSC 1st, SSC 1st (höst) Kårhajken sjösätter i år kanoterna i Nykvarn i sjön Yngern. Paddling, och avslutande dygn med vandring(se 24 hajk ruta!) avslutas vid baslägret Bommersvik där minior och förstaårs junior ansluter för gemensamt program. en gammal idé tas upp igen. 24h hajk tredje års patrullscout 3:e års patrullscouter delar upp sig två och två för att genomföra en 24h vandring där man får testa sina friluftskunskaper. Denna gång: Norr eller söder runt sjön Yngern. Pionjärerna deltog på Älghornet, regionstävlan i Gamla stan, den tävlande enheten består av en scoutpatrull samt 1 avdelningsledare som på vissa kontroller tävlar var för sig i klassiska scoutgrenar. Surrning, eldning, livlina, knopar och på en gemensam station utanför riksdagen samlas poäng tillsammans i en jätteorganisationstävlan. Stort distriktsläger Rauk 98 vid Holmhällar på södra Gotland. Till medeltidstemat väljer kåren att förbereda egna sköldar. Scouterna fyller Gotlandsfärjan och lägret bjuder på bra väder, givetvis inslag av trapperspår, hantverk, besök i Lummelundagrottorna men vi hann också med en vandring med övernattning i vindskydd nära södra spetsen av Gotland. I vänortssamarbetet deltar vi i ledarträningen som HSS är värd för, med bas i Vistaskolan. Allhelgonahelgen erbjuder en spännande hajk för alla avdelningar, start redan på torsdagen för seniorscout Halloweentema i scoutstugan Tallborgen, Tyresta. Kåren beslutar trycka en Kårtröja av collegemodell

26 Kåren deltar på århundradets sista Vårbydag ett jätteevent längs stranden Bak o Fram Hajk Gemensam övernattning i Fredriksdal scoutstuga med temat Bak o Fram blev populär! Middagen äts till frukost, gröten före läggdags, klockan går faktiskt baklänges! 24h hajk tredje års patrullscout Nolinge(Lida) till Eldtomta(Grödinge) Vänortsläger Nordträff Delar av ledarstyrkan är engagerade i förberedelser inför sommarens vänortsläger, på kår- och kretsnivå. Det är Sveriges tur att arrangera och kåren deltar med 19 deltagare i Nordträff på Vässarö, 10 dagar långt för junior- och patrullscout direkt efter midsommar. Halloweenhajk Hässelby. Patrullscouterna startar redan på torsdagen(skollov fredag) och sover i vindskydd. Vandring på fredagen till scoutstugan Myset dit minior och junior ansluter för gemensamt program lördag/söndag. Seniorscouterna Poongie får en egen lokal på Krongårdsvägen.

27 Aktiva avdelningar: MSC Vargungarna JSC Rovfåglarna PSC Pionjärerna SSC Poongie Junior och patrullscout laddar inför Distriktets Dag med övernattning i tält. Tävlingarna som i år går i Gustavsberg där kåren står för en av kontrollerna, Livlina på jättepusselbilat. Det var även kårens tur att arrangera distriktsstämma i oktober, så vi lånade Vårbyskolans matsal och några engagerade sig i att fixa pastasallad till 80 delegater. Vi hade inget läger, men kårhajk i stället som genomfördes på Kopparbos anläggning. Vi fyllde en buss med scouter och packning men på vägen släpptes seniorscouterna av som fick en pärm med frågor och uppgifter, och ledtrådar vart de skulle ta vägen. Temat för seniorscouterna var 2000 poäng på 2000 minuter. Övriga åkte vidare till Kopparbo. Där fanns det mycket kul saker att göra, klätterväggen var populär, man fick göra spiskrokar, åka linbana, gå på trappersspår och mycket annat. En av seniorscouternas uppgift var att ta sig till en höjd, Malingsklack, men hamnade lite vid sidan om, för där stod några ledare som hade med sig maten och väntade. Där fungerade inte mobilerna så bra, så vi skrek till varandra. Snart så var dom på rätt plats och fick sin mat. Några skulle gå 24an, men tyckte det var onödigt med mat, och gick iväg utan, och det gick bra det också. 24h hajk tredje års patrullscout Kopparbo ta sig runt Nedre Malingsbosjön Halloweenhajken hade vi på Sjövik (Lovö), här genomfördes första Kårmästerskapet i Livlina! 3 ledare genomför Gröna Spåret, Dalarna, 1 ledare genomför ALU-friluft. Kåren hyr plats på Huddinge Båtklubb för Canadensarna, ett åtagande blir att börja gå nattvakt. SM i Scout fem kamp på hemmaplan, vid Källbrink, fyra lag.

28 JOTI Kårhajken, start med candensare vid Hökarängs-badet för att ta sig ut till Drevviken, seniorerna blev av med kanoterna och fick konstruera en risflotte bredvid Klövberget, Tyresö Brevik. Först gjordes det en mall, som det sen lades i ris, det trampades till och mera ris lades i, det ska vara massor med ris, därefter bands det ihop med rep. Nu skulle alltihop lyftas över på en press som viktes in över riskanten och ner med den i vattnet för att paddlas ut till baslägret vid Åva där miniorer anslöt samt även Brandbergens scoutkår som vi hade gemensamma aktiviteter med fredag - söndag Två ledare genomfört Vargarnas äventyrskurs! I maj deltog vi med både funktionärer och patruller som tävlade i Scouternas Dag som genomfördes på Skansen. PSC i final i Finland i NP5K! Flera ledare har genomfört ALU, Allmän ledarutbildning och assistentkurser. I juni på kåravslutningen vid Vårby strand delades TGhalsduk ut för genomförd TreklöverGilwell utbildning. Tidigare på året, 22 februari på Thinking day genomfördes en ledarceremoni med utdelning av förtjänstmärken vid Vårbergstoppen. Junior- Patrull- och seniorscouterna deltog på scout 2001 som var Sveriges första nationella jamboree, i Rinkaby utanför Kristianstad. Där fanns tivoli gjort helt utav trä, karusell, gungor, minigolf och en typ av bowling. En jättekram som kom in i Guinness rekordbok valde några av kåren att delta i, helt otroligt många spontanaktiviteter! Kungen var givetvis där och drog raketen på scenen. Inför lägret gjorde vi namnband och ett vindspel som förberedelse som hängdes upp i en stor dunge på lägret, det var något som alla skulle göra. 24 medlemmar deltog från kåren och en funktionär, men det var över scouter på hela lägret, en jätteupplevelse! Lyckad rekrytering (skolbesök och pröva på kväll) i september ger 44 nya scouter samt 7 nya ledare som vi genomför GPK, Grundkurs på kåren under höstkvällar. Halloweenhajk med Brandbergens scoutkår i deras stuga, där spelades jättepacman på en fotbollsplan med levande statister. Det var lite kallt, så en del av patrullscouterna kom in i ledartältet där det eldades en del av natten. Vissa gick inte upp och tog sitt pass, så där blev det också kallt. Basläger på Åva, med bl.a. ett av kårens nyinköpta Topptält

29 Vinterhajkskurs för PSC, Mora Kårhajken paddlades i Marvikarna, utmanande kontroller längs vägen, svårt chiffer på öde ö löstes inte på tid, oj paddlarna försvann! Vid nattplats Klämingsbergsbadet Gnesta smög några ledare dit och satte upp sitt tält utan att deltagarna märkte något. På morgonen höll dom en kontroll, som bestod av att frakta en kåsa från ena sidan på repet till den andra. Sen paddlade patrull och 2:a års junior vidare till baslägret i södra Sillen där 1:a års junior och minior anslöt. Givetvis med katamaran från Gnesta! Lemshaga blev platsen för den populära Halloweenhajken, patrullscouterna vandrade från Ingarö och övernattade i topptält(med kamin ) väl framme i Lemshaga serverades middag - grönt mos, prinskorv med mandel som naglar, och köttbullar. I korven var det sprickor så det såg ut som fingrar som hade böjt sig över köttbullarna som såg ut som jord, Det hela skulle se ut som om handen kom grävande upp ur gräset. På borden hade vi kolsyreis och djupfrysta händer, så mysigt så eller? KM i Livlina hanns med innan hemfärd. Inför årets kårläger spelade ledarna in en film ute på Vindalsö (december 2001!!!), där det simmades i iskallt vatten, och några sjörövare gömde sig på ön. Patrullscouterna genomförde hajk med kontroll var 3:e timme, och det hade ju ledarna också. Förutom detta byggdes hinderbana, åkte linbana mellan två öar och såklart kanotbrännboll som blev mycket populärt. Det var fint väder hela lägret utom sista natten då det regnade så vi fick ta skydd under matplats-taket. Distriktets dag Rudan Sundbydagen, MSC 1:a, JSC 2:a Kruthornet 8:a PSC i Final i NP5K Norge HSS Planeringshelg augusti Rekrytering/skolbesök GPK Vårbydagen vid Myrstugan! Valborg - scouterna kör fackeltåget

30 KårInfo, ett informationsbrev till alla ledare och funktionärer, ett utskick i månaden. Valborg arrangerade vi själva. Det gick bra men det var mycket förberedelse jobb. På Vårbydagen testar vi att ha både pröva-på-aktiviteter samt sälja hamburgare, närmare 500st på 4h! Kårhajk på Ekerö med basläger vid Husbygropen. De äldre scouterna fick paddla från Vårbyviken till baslägret med två övernattningar längs vägen. 24h hajk tredje års patrullscout Svartsjö till färjeläget Jungfrusund Årets största händelse för scouterna i kåren var distriktslägret SerieStrip03, Värmdö med temat seriefigurer. Vi valde att gestalta Familjen Flinta där alla klädde ut sig till de fyra huvudpersonerna och bowlingbana samt bil byggdes. 27 deltagare från kåren + 1 funk. PSC i final i NP5K Oskarsborg, Täby NLT i Danmark Rekrytering ger 20 nya scouter Kruthornet Peacelight på kåravslutning Hajker: Diamant & Bamsehajk Halloween med 60 deltagare på Pålstorp, Riksten tillsammans med Brandbergens scoutkår. PSC på Vinterhajkskurs i Rättvik.

31 75 medlemmar Medlemsavgift 150:-/termin Kåren fyller 30 år 17 oktober Hipp hipp hurra! Detta uppmärksammas med att kåren tar fram en jubileumsknapp och under hösten arrangeras en jubileumshajk ute vid scoutstugan Gilwell. Rekrytering ger nya scouter och fyra nya ledare Diamant/Bamsehajk och Sundbydag i oktober Avdelningar: MSC Vargungarna JSC Rovfåglarna PSC Pionjärerna SSC Crew 143 Läger Trapper 2004 på Vässarö Årets kårläger var beläget på Vässarö och hette Trapper Vi skulle försöka att leva som en trapper. På lägret tillverkades ett långt och tjockt rep som sedan användes för att patrullscouterna skulle ta sig över en vik på närliggande ön Gjusklubben. Vi tryckte egna tröjor som blev riktigt fina och under våren så hade det tillverkats trappermössor. Vi gick även det klassiska och obligatoriska trapperspåret. Kårbanderoll införskaffas, Valborgsskylt målas 2 PSC med på vinterläger Nordtreffi i Finland på jullovet! (HSS arrangerad resa) PSC på Vinterhajkskurs i Rättvik 5 ledare på Nordisk ledarträning i Danmark 1 medlem på Gula Knuten Överlevnadskurs Vattenläckage, dec13 ingen verksamhet i lokalen på 10 veckor, vi lånar lokal på Bgv. Nytt golv samt uppfräschning av hallen! Årets kårhajk startade i nordöstra Nyckelsjön i Södermanland. Efter övernattning i vindskydd paddlade PSC och 2:a års JSC genom Lifsingeån ut i Klämmingen med lunch på Kullholmen och senare övernattning vid bron söder om Laxne. Dagen efter anländer vi Krampan där 1:a års JSC och MSC ansluter för gemensamt program lördag och söndag. Däribland besök på Skottvångs Gruva.

32 PSC Final i NP5K i Danmark Under året 2005 så byter vi ännu en gång materialförråd, nu till ett förråd under gångbron precis bredvid scoutlokalen på Bäckgårdsvägen 28. Innan så hade vi förrådet på hörnet av Bäckgårdsvägen 27. Seniorlokalen som låg på Krongårdsvägen 20 (i källaren) sägs upp och måste återställas med vad allt det innebär. Fast telefoni sägs upp, så gamla går i graven. Under våren så har vi Kårbad i Västertorpsbadet, denna gång hade vi med oss en kanot så alla ska få testa att försöka välta en kanot och även ta sig upp i en. Kårhajken planeras och arrangeras tillsammans med Flempan. Temat på hajken är kanot och segling och heter Kan och Se 05. Vi seglar och paddlar ut till scoutstugan Sjövik som ligger på Ekerö. 2 lag SM-Scout-5-kamp Västerås Sundbydagen KM i Livlina 19:e okt Kruthornet Lidingö 2 lag: SSC Fifflymojjerna & RSC Nya ledare på GUL-kurs, GrundUtbildningLedare. I oktober sockervaddsförsäljning i Skärholmen till förmån för Världens barn Halloweenhajk med temat Harry Potter arrangerades ute på Ådalen av vår kår och Flemingsbergs Sjöscoutkår. Några av aktiviteterna var hattpåtagning, Quidditch och kvastflygning. Kåravslutning - första lediga nationaldagen i centrum med märkesutdelning i kyrkan.

33 57 medlemmar Junior, Patrull och seniorscout aktiva hela året. Ingen minioravdelning våren! Miniskidornas år På våren startar kårhajken i Södertälje och för första gången slussar vi med kanoterna. Hela dagen regnar det och under lunchstoppet passar vi på att ta skydd under några tallar i hopp om att det ska avta. Kårhajkens basläger var på Farstanäs camping där solen sken och hela kåren tävlade i olympiska grenar som slalom, backhoppning, freestyle och störtlopp. Självklart på miniskidor. Hajkens stora mysterium var vart ett par bilnycklar hade tagit vägen För-OS i Flottsbro (HSS arrangemang) februari PSC NP5K, 2:a i uttagning, 7:a i final i Askim Norge Nordisk ledarträning i Huddinge (bl.a. kanot o segling i Vårbyviken) Valborg Vårbydagen, med apbro Julmarknad 3 SSC funk på distriktsläger på Grava Kåravslutning med Huddinge scoutkår med KM i På hösten livlina/peacelight var Halloweenhajken i en liten stuga vid Säby Gård på Järvafältet som faktiskt inte alls såg ut som en stubbe. Men märket gjorde det! På dagen var vi ute i det typiska januarivädret (kallt och pyttelite snö) och värmde oss med att kasta livlina och åka miniskidor. På dagen gjorde vi våfflor över öppen eld (fungerade sådär), och på kvällen bjöd vi på flugsvamp.

34 Kåren har 48 medlemmar PSC Final i Finland NP5K Sundbydagen MSC 1:a! Medlemsavgift 200:- per termin från 1/1 Kåren söker kommunalt projektbidrag för ny verksamhet i Glömsta, pröva-på-dag i mars resulterar till att vi startar Gröngölingarna, vi hyr in oss en kväll i veckan i fastighetsföreningens stuga på Lindgårdsvägen 3. Rovfåglarna och Gröngölingarna deltar i Scouternas dag på Skeppsholmen och Gärdet i maj. Populärt arrangemang som samlade flera tusen scouter. Svenska scoutrådet beslutar om ny, förbundsgemensam skjorta. Den nya är mörkare blå och de första omgångarna tappar färgen innan man ens har hunnit stoppa dem i tvättmaskinen! Kårhajken våren 2007 började för ledarna med paddling från båtklubben till baslägret Sjövik på Lovön. Dagen efter seglade scouterna med Flemingsberg till Sjövik. Backklättring och Krabbelurer i skogen, vattenkrig, lägerbål på berget, kanotslalom och en trekantig snurrgungekarusell var bara några av aktiviteterna på hajken. Utmaningen var att skaffa sig ledtrådar och få upp Kryptexen är det dags för Sveriges andra nationella jamboree, Jiingijamborii. Även denna gång är platsen Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Lägret hade ungefär deltagare, men Vårby gård stod bara för 0,047 % av det (8 st). Vi delade lägerby med Segeltorp och Vårbergs scoutkår. Saker vi minns: De överfulla bajamajorna Vårby gårds egna lägerdusch Bungyjump och badtunna i seniorbyn Kontrollerna bestod bland annat av dans, prova på bröllop och gör din egen hudsalva I november: Sjörövarhajk på Ådalen, även denna gång med Flemingsbergs sjöscoutkår. Var man inte snäll fick man gå på plankan!

35 48 medlemmar: MSC Vargungarna, JSC Rovfåglarna, PSC Pionjärerna, MSC Gröngölingarna Medlemsavgift 300:-/termin från 1/1 Medlemsavgift införs för ledare Ledarkurser 1 genomförd ALU 5 deltagare Växtkraft Distriktets dag Visättra ängar Arr kontroll Mission impossible Vargungarna 11:a, Gröngölingarna 6:a Rekrytering Med tidig vår med skolbesök resulterar i att minioravdelning Vargungarna återstartar! nya scouter. Junior- och patrull deltog i Håll Huddinge rent och vann fototävlingen! PSC deltar i internet 4- kamp. Roverscouter ger sig iväg på enkel paddlingshajk, sedermera hinderbana genom både farbara och icke farbara vattendrag i Sörmland innan Marvikarna nås. Stor pröva-på-dag utanför Heron City, tillsammans med Norra Botkyrka, Segeltorp, Flemingsberg, Huddinge, Vårberg och Sätra. Ap-bro på plats och det var många som provade på, trots att vädret inte var det bästa Aktivitetsdag för hela kåren på Lida i november. Flaggjakt, nummer -kul och KM i livlina var populära aktiviteter. Det bjöds på lunch och middag som tillagades över elden på Muurikkan, kvällen avslutades med lägerbål.

36 42 medlemmar, MSC Gröngölingarna, MSC Vargungarna (veckomöten) Ingen verksamhet: JSC Rovfåglarna (ingår i Vargungarna) PSC Pionjärerna (träffas 1g/månad) Tellus 09, årets distriktsläger vid Grava. Kåren deltog en kort period fyra dagar för alla avdelningar. Under inryckningen för lägermaterial hade det regnat så åkrarna som vi skulle bo på låg under vatten. Det ordnade sig faktiskt, med ett underbart väder, så alla ville gå och bada hela tiden! Det fanns massor att göra, varje by hade sin grej på marknadsdagen, och hos oss fick man spela på fotbollsspelet som förberetts hemma. Någon annan hade segling, en tredje hade hinderbana, så kunde man åka karusell och rida på stockar. Arrangemang: Diamanthajk (Gröngölingarna) Valborg Det här året var det några som gick Kruthornet, kåren deltog på julmarknaden i Vårby centrum. Därtill har en insats gjort att ledare träffats 5-6 gånger under sommaren och reparerat Canadensarna. Kåren var också engagerad med funktionärer i NP5K-finalen i Sverige med multikontroll på Visättra ängar.

37 46 medlemmar Medl.avgift 300:-/termin Avdelningarna har även i år varit aktiva; Vargungarna genomförde egen övernattning i Oskarsborg. Nybyggarna i Glömsta deltog i Diamanthajken mellan Grödinge och Lida där arrangerades även eldkontroll samt sjuk-vårdsstation med blödande armar och skadade fullstora simulatordockor. På Distriktets dag med fyra startande patruller. Pionjärerna har bl.a. genomfört Hjärt o lungräddningskurs på KI i Huddinge samt deltagit i den numera återkommande internet 4-kampen där det gäller att lösa och ladda upp genomförda uppgifter och på så vis tävla mot patrullscouter i våra vänorter i Askim, Vanda, Lyngby och Huddinge. Övningslokal och förrådslokal drabbas av ofrivilliga vattenläckage! Därtill blir avtalet för scoutlokalen uppsagt av lokala Hyresgästföreningen i maj. Vi tog initiativ till möte med Hgf och Huge om fortsatt användning av lokalen för scoutverksamheten. Kårläger i Kopparbo tillsammans med Flemingsberg under 6 dagar. Katapultbygge, KM i Livlina, Paddlingshajk, Hinderbana var några programinslag. Hösten innehöll stora rekryteringsinsatser, vi deltar på HGF-dagen i september samt arrangerar friluftsdag för c:a 180 elever från Vårbackaskolan, heldag i Gömmarens naturreservat. Klasslärarna gick runt med sina elever och vi hade olika pröva-på-stationer, även paddling i Gömmaren för åk 4-6. Kanotställning havererar! Halloweenhajk vid Pettersberg med temat Fångarna på fortet där alla avdelningar deltog(genomfördes tillsammans med Flemingsbergs sjöscoutkår). Under hösten går vi över att använda nya gemensamma namnen för alla scouter i Sverige, en del i resan mot ett gemensamt scoutförbund: spårare (minior), upptäckare(junior), äventyrare (patrull), utmanare(senior). Ledare genomför studiecirkel i Nya scoutprogrammet

38 66 medlemmar Rekrytering i Vårby, kö i Glömsta! 8 nya vuxna! Årets investeringar: Ny kanotställning Kompasslåda Nya bord Kurser: Vargarnas äventyrskurs (1) Avdelningar: Vargungarna Nybyggare/Gröngölingarna Rovfåglarna Pionjärerna Kårhajk vid Marvikarna, basläger vid Krampan blandat både paddling- och vandringshajk samt besök på Skottvångs gruva. Halloweenhajk vid Frustuna by de äldre scouterna hade möjlighet att pröva sova i vindskyddet, men vart tog det vägen, det gröna stora vindskyddet är sedan dess spårlöst borta?

39 79 medlemmar Kåren deltar med scouter samt att det var vår tur att arrangera kontroll på Distriktets dag, denna gång vid Visättra ängar. Kårläger Vårby och Flemingsberg med tema Jul i Juli på Vässarö. Hösthajk för alla avdelningar på Riddersvik i Hässelby med temat arkeologi. På Kårstämman antas egna stadgar och vi blir senare godkända att tillhöra den nya riksorganisationen Scouterna som ersätter gamla SSF(Svenska Scoutförbundet).

40 Hemsida flyttas till: vg.scout.se 54 medlemmar SpaceCamp på Kopparbo Regionstävlan Scouternas Dag på Gärdet för alla avdelningar samt tävlande AL* Halloween på Ådalen tema eld* Valborg Nedblåsta kanoter i december * Vårbydagen(augusti!) * Sundbydagen

41 Kåren har 65 medlemmar. Medlemsavgift 300:Distriktets dag Kruthornet - Sundbydagen Valborg, Vårbydagen(augusti) 3 ledare genomför Läderkurs GPK Pröva på scouting för föräldrar Kåren investerar i stjärntält. Flagga från nationaldags kommittén Vargungarna / Rovfåglarna Vårby mixavdelning spårare / upptäckare Gröngölingarna Glömsta mixavdelning spårare / upptäckare Pionjärerna Vårby Äventyrare På våren genomförs under Kristihimmelfärdshelgen Kårhajk i kända vatten, tidigare använd övernattningsplats blir basläger vid Marvikarna.

42 Kåravslutning Vår 1985 Tyresta by Hösten 1986 Risflotte före sjösättning Maj 2001 Tyresö

43 Ovan: Kårhajk 1999 Krampan, Marvikarna Nedan: Diamanthajk Lida 2010

44 Vi är vargungarna ifrån Vårby Gård, vi är vargungarna ifrån Vårby Gård, när vi kommer hörs vi yla när vi kommer hörs vi yla när vi kommer hörs vi yla aooooooooooooohhhhhhhh Flyger snabbt och syns på ängen kämpar hårt och tar poängen bryter av en liten kvist Glömsta vinner allt till sist G R Ö N G Ö L I N G A R N A Vilka kämpar på historisk mark som en hjälte stor och stark Örnen, Höken, Falken, Vråken som på Vårbystranden bor R O V F Å G L A R N A Hav, sjö, skog och mark alltid leva som på hajk vi ska kämpa, slå ett slag för vårt scoutings bästa jag P I O N J Ä R E R N A här är gänget som vill opp upp på scoutings högsta topp gemenskap stor och satsning hård gäller här i Vårby Gård V Å R B Y G Å R D

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 Finlands Svenska Scouter r.f. NR 4 2008 s. 16 Nya märken...sid 16 Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

September 2011 Nr 3 Årgång 14. Allt om sommarens läger. Lyx på läger. Partydödare. Scoutapparna du måste ha. Spirit_3_1_Ny_6.indd 1 2011-08-31 11.

September 2011 Nr 3 Årgång 14. Allt om sommarens läger. Lyx på läger. Partydödare. Scoutapparna du måste ha. Spirit_3_1_Ny_6.indd 1 2011-08-31 11. September 2011 Nr 3 Årgång 14 Allt om sommarens läger Partydödare Lyx på läger Scoutapparna du måste ha Spirit_3_1_Ny_6.indd 1 2011-08-31 11.06 REDAKTÖREN HAR ORDET Här förevigas gänget en bild som för

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Äventyrarscouter 12-15 år

Äventyrarscouter 12-15 år m a r g o r p s n i term Äventyrarscouter 12-15 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT NOONAN NYTT Nr. 3/2004 ORDFÖRANDE HAR ORDET När hösten kommer till Härnösand är jag i färd med att skriva innehållet i min lilla spalt. Hösten är en härlig tid då både Magnus och jag finner ro bland skogens

Läs mer

VASEN. Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng Nummer 6 1997 Årgång 27. Glass eller espresso? I Eklutna är detta shoppingcentret

VASEN. Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng Nummer 6 1997 Årgång 27. Glass eller espresso? I Eklutna är detta shoppingcentret VAR REDO VASEN Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng Nummer 6 1997 Årgång 27 From Alaska with love... Glass eller espresso? I Eklutna är detta shoppingcentret som gäller. http://www.gvb.ssf.scout.se/

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges:

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges: Södertörns Radioamatörer Nyhetsblad 2-2012 2012-08-14 www.sk0qo.se Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØTAE Robert STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Lördagen den 29 september kl 10.00 ca kl

Läs mer

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur EXPEDITIONSRAPPORT KANADAFÄRDEN 2010 Kanadafärden 135 mil med träkanot i fri natur Alma Bågefalk, David Engström, Maria Ferm, Tomas Johansson, Josef Kjellqvist, Tobias Lundgren, Frida Söderlind 2 EXPEDITIONSRAPPORT

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

Strokkur. Medlemstidning. Årgång 15 Nr 2 Juli 2010

Strokkur. Medlemstidning. Årgång 15 Nr 2 Juli 2010 Strokkur 1 Medlemstidning Årgång 15 Nr 2 Juli 2010 Strokkur 2 Redaktionens rader Hej alla Strokkuriter! Ja då har vi premiär för vår nya tidning på nätet. Vi i redaktionen kan tänka oss att det känns lite

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/07 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer