2014 ÅRSREDOVISNING 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 ÅRSREDOVISNING 1"

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING 1

2 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen Rörelsens intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr Balansomslutning, tkr Investeringar i anläggningstillgångar, tkr Avkastning på totalt kapital, % 5,0 6,3 6,7 6,1 3,6 Soliditet, % Verksamheten i sammandrag Koncernen Energi i nätet, GWh Energiförluster, % 5,1 5,1 5,3 5,3 5,8 Vindkraftproduktion, GWh (inkl 31% av Kalix Vind) 19,5 17,9 16,5 12,7 4,1 Antal kunder i elnät Antal bredbandskunder Antal anslutningar öppet stadsnät Antal anställda

3 INNEHÅLL 2 Året som gått 4 Några ord från VD Håkan Eriksson 6 Våra fyra affärsområden under Träffa Bjäre Krafts nyanställda 2014 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 15 Koncernens resultaträkning 16 Koncernens balansräkning 18 Koncernens kassaflödesanalys 20 Moderföreningens resultaträkning 21 Moderföreningens balansräkning 23 Moderföreningens kassaflödesanalys 24 Noter 33 Revisionsberättelse 35 Styrelse och ledningsgrupp Ordinarie föreningsstämma hålls på Restaurang Sand, Hotel Skansen i Båstad, måndagen den 18 maj 2015 kl Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Foto: Mette Ottosson 3

4 NÅGRA ORD FRÅN VD HÅKAN ERIKSSON Även 2014 blev ett mycket bra år för Bjäre Kraft. Koncernen investerade 113,6 miljoner kronor och uppnådde ett resultat på 18,8 miljoner kronor före skatt. Vi påbörjade bygget av två nya, egna vindkraftverk, blev klara med arbetet med full reservmatning till alla större orter i vårt nätområde och utökade vårt verksamhetsområde när det gäller bredband. Bjäre Kraft och vindkraft Vindkraft är en förnybar energikälla som mycket lite påverkar vår natur och den är viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Detta gäller i stort, men är också angeläget för Bjäre Kraft och det är anledningen till att vi satsar på att bygga och äga egna vindkraftverk. Vi människor har nyttjat vinden som energikälla i tusentals år och fram till slutet av 1800-talet var vinden en av de viktigaste energikällorna. Vid sekelskiftet 1800/1900 fanns det bara på Öland cirka väderkvarnar. Målet var fem avbrottsfria veckor i rad. Det klarade vi under 2014 De flesta finns inte kvar idag, men en del av dem har ersatts av vindkraftverk, varav ett ägs av Bjäre Kraft. Vi äger ytterligare 10 verk i landet och har nya under byggnation. I Rågåkra, i Höganäs kommun, pågår arbete med anlägga två verk som väntas komma i produktion våren Vindkraftverk som sätts upp i Sverige idag blir allt kraftfullare och anpassas till den plats där de ska stå. På så sätt ger de en bättre produktion än äldre verk. Maskinerna Rågåkra är inga undantag. De kommer vara bland de verk i Skåne som producerar mest energi. Fem avbrottsfria veckor Under flera år har vi arbetat med att öka tillgängligheten i såväl elnätet som i bredbandsnätet. Behovet av hög tillgänglighet kommer bara att öka och under fjolåret satte vi som mål att vara helt felfria i fem veckor. Det inkluderar såväl akuta som planerade avbrott. Detta lyckades vi med och därför spänner vi bågen ytterligare inför år 2015 och sätter ett nytt mål på sex helt felfria veckor i en följd. Åstorp och Klippan I vårt verksamhetsområde för bredband, nordvästra Skåne, gör vi nu en rejäl investering i Åstorps och Klippans kommuner. Satsningarna har i båda fallen kommit efter förfrågningar från boende i respektive kommun. Vi har därefter undersökt efterfrågan och fått bekräftat att våra tjänster är efterfrågade även där. Detta medför ett större kundunderlag och möjlighet till samordningsvinster. Vi är förstås jätteglada över intresset från dessa kommuner och vi vänder oss till såväl privata fastighetsägare, näringslivet som det offentliga. En god ekonomi är alltid viktig, men speciellt i en sådan här expansiv fas som vi befinner oss i. Vi måste hela tiden ha lönsamheten med oss, så att vi har utrymme till att utveckla vår region på det sätt som vi vill. Att vara en ekonomisk förening är i många fall bra, då vi kan agera och ta ett samhällsansvar, samtidigt som vi kan handla snabbt när marknaden så kräver. Att dessutom alla vinster går tillbaka till verksamheten och används till att utveckla och förbättra vårt företag och samhället är ett extra plus. Tack till personalen Att växa så kraftigt som vi gör för tillfället skapar trånga sektorer. Detta innebär att vi får en organisation i ständig förändring och avslutningsvis vill jag tacka samtlig personal, som alltid gör sitt bästa och alltid är öppna för nya och förändrade uppgifter. Utan er hade det inte gått. Håkan Eriksson Full reserv till alla fördelningstationer Under 2014 blev vi klara med vårt arbete med att bygga full reservmatning till alla fördelningsstationer. Det innebär att elen kan kopplas om och ta en annan väg, i fall av avbrott. Detta arbete har varit viktigt för oss i vår strävan att ha driftsäkra nät. 4

5 Alla vinster går tillbaka till verksamheten och används till att utveckla och förbättra vårt företag och samhället 5

6 VÅRA FYRA AFFÄRSOMRÅDEN UNDER 2014 Elnät & Energi Vid 2014 års slut hade vi stycken anslutningar till elnätet och det är en ökning med 63 anslutningar jämfört med föregående år. Underhåll av elnätet En av våra målsättningar är att ha ett elnät som är driftsäkert. Under 2014 har vi vid flertalet tillfällen haft flera veckor i rad där vi inte har haft några fel i elnätet. Det är en glädjande utveckling som har sin grund i investeringar och underhåll som gjorts genom åren. I Båstad, på Agardhsgatan, har vi även renoverat en tegelsstation, allt för att den ska passa in i gatumiljön. Hans Ljungström, chef Elnät Stora projekt under året När företagets landsbyggsprojekt för fiber genomfört grävningar, har vi genom samförläggning passat på att förbättra elnätet på till exempel Norra Bjäre och till Axelstorp. Det har vi också gjort när nya vattenledningar förlagts i Slättaröd och Hov. Under 2014 har vi färdigställt en extra elkabel mellan vår mottagningsstation i Grevie och Båstad. Vid eventuellt avbrott kan vi styra över elen från den skadade linjen till den hela, vilket gör att Båstad vid ett större arbete bara får ett kort avbrott. Uppstart av vindkraftsprojekt i Rågåkra Under sommaren 2014 startade arbetet med att göra vägar till platsen för våra två vindkraftverk i Rågåkra, Höganäs kommun. Därefter göts fundament till verken, som är av fabrikat Senvion 3,2MW/114. Själva vindkraftverken levererades i delar och restes under första kvartalet av Entreprenad År 2014 har varit ett intensivt år för Entreprenad. Det kännetecknas främst av arbete på landsbygden och en ökad andel inhyrd personal. Fiberarbete på landsbygden Bredband har hållit entreprenadavdelningen sysselsatt, främst med arbete på landsbygden. NCC har skött grävarbetet på dessa projekt, men Entreprenad har haft ansvaret för att blåsa och svetsa fiber. Vår egen personal räcker inte till, så under 2014 har vi hyrt in tolv personer som hjälpt oss med detta arbete. Fiberanslutningar i samhällen och orter Det är inte bara på landet som vi har arbetat med att fiberansluta kunder. Även i Båstad, Ängelholm och Åstorp har vi kontinuerligt anslutit villakvarter och hyresfastigheter. Vi har haft åtta inhyrda grävmaskiner igång, tillsammans med chaufförer och anläggare, det vill säga totalt 16 personer. Det är vår egen personal som gjort själva fiberarbetet. Tommy Eriksson, chef Entreprenad Elarbeten under 2014 I samband med landsbygdsprojekt har vi passat på att lägga ned ytterligare några luftledningar, när marken ändå var uppgrävd. Vi hade två grävare och två anläggare inhyrda för att göra grävjobb i samband med elarbeten. 6

7 Marknad & Försäljning Marknadsföring På marknadssidan har vi under året genomfört marknadsundersökningar med avseende TV-utbudet och Bjäre Krafts varumärke och även börjat mäta kundnöjdheten vid fiberleveranser. Vidare har vi uppdaterat mycket av vårt marknadsmaterial samt tagit fram en mycket uppskattad animerad kortfilm som visar varför man ska ha fiber. I valtider genomfördes en uppmärksammad marknadsföringskampanj med budskapet Mångfald hur kul är det? I Bjäre Krafts stadsnät regerar mångfalden! Försäljning Under 2014 har vi fått in två helt nya, friska krafter på säljsidan, som med sin energi och sitt engagemang verkligen kommer tillföra mycket under Företagsförsäljningen har fått mer resurser, vi har nu har en säljare som jobbar heltid med detta. Fokus under året har, förutom landsbygdsprojekten, varit att etablera så många områden som möjligt i Ängelholm, Båstad och Åstorp. Kundservice Jonas Florén chef Marknad & Försäljning Vår snabba expansion på bredbandssidan har gett Kundservice väldigt mycket att göra. Detta i kombination med byte av faktureringssystem har lett till stor arbetsbelastning på avdelningen. Kundservice har därför under året omorganiserats och fått in ytterligare resurser med fokus på teknik. Med detta nya arbetssätt kommer Kundservice även fortsättningsvis kunna hålla den höga servicenivå vi har mot våra kunder. Bredband Vår utbyggnad av fibernät pågår för fullt. Vi drar fiber både i tätorter, samhällen och på landsbygden, det senare med hjälp av finansieringsstöd från kommuner, Post- och telestyrelsen och EU via Länsstyrelsen. Landsbygdsprojekt Under 2014 fortsatte vi bygga de projekt vi har fått stöd för och några av dem blev slutförda, t ex Segelstorp-Ängelsbäck och Söndrebalj. I andra projekt har fler fastighetsägare än förväntat anslutit sig, vilket leder till att vi kan utöka området och därigenom erbjuda fiber till fler husägare. Detta har skett i Norra Bjäre, Össjö och Torekov - Möllhult, vilket är mycket roligt. Byte av stamnät Utbyggnaden av vårt fibernät gör att det ställs allt större krav på vårt stamnät (corenät). Ny och modernare utrustning krävs, som kan klara det ökande kundantalet och den efterfrågan som börjar komma på allt snabbare tjänster. I oktober 2014 började vi därför arbetet med att byta ut den aktiva utrustningen och det beräknas vara klart våren Fastighetsbolag Under fjolåret hade vi personal som arbetade heltid med att fiberansluta Båstadhems cirka lägenheter. I vår, när arbetet är klart, kommer de boende ha den bästa kommunikationslösning som finns på marknaden. Melin Förvaltnings AB har också valt Bjäre Kraft till leverantör av TV-, internet- och telefonitjänster. Det är glädjande att vi ska få leverera fiber till deras cirka 750 lägenheter i Ängelholm. Alexander Jansson, VD Bjäre Kraft Bredband AB 7

8 TRÄFFA BJÄRE KRAFTS NYANSTÄLLDA 2014 Under 2014 anställdes hela sju nya kollegor, som här får chansen att kort presentera sig: 1. Beskriv dig själv i korta ordalag? 2. Varför sökte du dig till Bjäre Kraft? 3. Vad jobbar du med på Bjäre Kraft? Mats Svensson, projektör 1. Jag är uppfödd och boende i Förslöv och fyller 53 år i år. Är gift och har två utflugna barn. Jag är väldigt naturintresserad och tycker om resor och äventyr. På fritiden motionerar jag gärna och helst då genom att springa i skogen. 2. I mina ögon är Bjäre Kraft ett framåt företag som går en spännande framtid till mötes. Jag ville prova på att få jobba på hemmaplan och samtidigt få möjlighet att hjälpa till att bygga framtidens kommunikationsnät här. 3. Projektering av fibernät. Roberto Poggi, montör 1. Jag är en glad, positiv och nyfiken person. :) Och alltid redo för nya utmaningar. För övrigt bor jag i Åstorp med sambo och två barn och i huset har vi fiber från Bjäre Kraft! 2. Då jag alltid har jobbat på stora företag, tyckte jag det skulle bli mer familjärt att jobba på ett lite mindre bolag. Dessutom har jag bara hört gott om Bjäre Kraft. 3. I huvudsak jobbar jag med fiberinstallationer och felsökning, och är anställd som montör. Fatima Evesson, kundservicemedarbetare 1. En pigg och glad Torekovsbo med stort matintresse, det är jag det. Gillar också att resa och hitta på saker med familjen. 2. Jag ville ha en ny och spännande utmaning i arbetslivet, efter nästan 20 år i resebranschen. Så jag såg min chans när Bjäre Kraft sökte personal till ett vikariat förra året. 3. Jag jobbar på Kundservice med att hjälpa våra kunder. Förutom detta sysslar jag en del med försäljning. 8

9 Mats Höglund, säljare 1. Jag är en 38-årig ängelholmare som bor på Södra Utmarken. Jag är nygift med Carolina och totalt har vi tre barn. Jag uppskattar allt! Löpning och matlagning lite mer! Och fotboll! Och ett glas vin! 2. Jag hade bara hört gott om Bjäre Kraft som arbetsplats och tjänsten som annonserades ut verkade spännande! 3. Försäljning av fiber till privatpersoner, främst i Ängelholm och Åstorp, är min uppgift. John Henrysson, supporttekniker 1. Jag är 28 år och bor i Ängelholm, men är ursprungligen från Allerum, utanför Helsingborg! Gillar musik och mediaproduktion, vilket jag sysslar mycket med på fritiden! 2. Blev tipsad om tjänsten och att det verkade vara en väldigt trevlig arbetsplats, vilket jag nu kan hålla med om att det är. 3. Jag jobbar som supporttekniker, så det är mycket kundmöten och samtal med problemlösning för internet och TV. Niklas Maltesson, säljare 1. Jag är nyfiken och målinriktad, och vill att alla i min omgivning ska må bra! Gillar dessutom äventyr och utmaningar. 2. Jag är uppvuxen på Bjäre och har alltid sett Bjäre Kraft som ett väldigt stabilt företag. Det kändes som en kul utmaning, när det händer mycket kring fiber- och bredbandsfrågan. 3. Ska gå och titta vad det står på min skylt utanför kontoret.. Försäljning Bredband. =) Dan Ekenberg, dokumentatör 1. Jag är en nybliven 30-åring som är väldigt idrottsintresserad och ägnar större delen av min fritid i idrottshallar. Bor i villa i Skottorp med min sambo. 2. Det var dags för en ny utmaning och då Bjäre Kraft är ett företag som expanderar i hög takt, känns det roligt att vara med på den resan. 3. Jag jobbar med dokumentation och projektering av fibernät. 9

10 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernförhållande Föreningen är moderförening i en koncern med Bjäre Kraft Energi AB (org.nr ), Bjäre Kraft Bredband AB (org.nr ) och Kroka Vind AB (org.nr ) som helägda dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för BJÄRE KRAFT EKONOMISK FÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande tiden Information om verksamheten Allmänt Bjäre Kraft ekonomisk förening bedriver eldistribution i Båstad kommun samt delar av Ängelholms kommun samt utför entreprenadarbeten för el- och bredbandsnät. Dotterbolagen Bjäre Kraft Energi AB:s och Kroka Vind AB:s verksamheter omfattar produktion av el genom vindkraftverk och i dotterbolaget Bjäre Kraft Bredband AB bedrivs kommunikations- och bredbandsverksamhet i nordvästra Skåne. Ägarförhållanden Antalet abonnenter uppgick vid årets slut till Av dessa är medlemmar. Medlemmarna i föreningen utser på den årliga distriktsstämman, valberedning och 18 fullmäktigeledamöter. Båstads kommun utser nio fullmäktigeledamöter och Ängelholms kommun utser tre. Fullmäktigeledamöterna utgör föreningsstämman, som årligen väljer styrelse och revisorer. Verksamheten under räkenskapsåret och efter dess utgång Allmänt Föreningen har under året fortsatt sitt arbete med att effektivisera och förenkla rutiner och processer. Syftet är att öka effektiviteten och säkerställa en bättre kontroll och styrning av verksamheten. Som en del i systemutvecklingen har en integration mellan vårt säljstöd och faktureringssystem utvecklats och beräknas slutföras under Ett nytt faktureringssystem togs i bruk i december Elnät Vi har haft god tillgänglighet och få störningar i vårt eldistributionsnät under Energivolymen minskade under året med 34 GWh till totalt 216 GWh. Den minskade energivolymen beror främst på höga temperaturer samt att tunnelbygget minskat sin aktivitet då borrningen har slutförts. Nätförlusterna har under året varit 5,1 % (5,1). Ett projekt att öka reservmatningen till vårt elnät från 50 kv till 130 kv pågår men har försenats och beräknas först bli klart Total investering för Bjäre Kraft beräknas till ca 35 mkr. Detta är led i vår strävan att öka tillförlitligheten i nätet. Under året har vi byggt ut reservmatningen till Båstad och vi har nu full reservmatning till samtliga fördelningsstationer. I takt med bredbandsutbyggnaden har 0,4 kv nätet förbättrats främst genom att luftlinjer plockats ned. Fortsatt har vi genomfört underhåll i elnätet för att se till att tillgängligheten ligger på en hög nivå dvs med färre oplanerade avbrott. Bredband Fiberutbyggnaden har ytterligare intensifierats under året både gentemot privat-, företags- och operatörsmarknaden. Utbyggnader pågår för närvarande i Båstads, Ängelholms och i Åstorps kommuner. En stor satsning på glesbygd genomförs och beräknas slutföras under Satsningen har inneburit att över 3000 fastigheter har erbjudits möjlighet till fiberanslutning på landsbygden. Utbyggnadstakten är hög och för närvarande färdigställs ca 3000 nya fiberanslutningar per år. Totalt antal färdigställda fiberanslutningar uppgick till ca st vid årsskiftet. Under hösten har diskussioner förts med Klippans kommun vilket lett fram till att en satsning i Klippan påbörjats under Entreprenad Förutom drift och underhåll av våra egna elnätsanläggningar ansvarar entreprenadavdelningen också för utbyggnad, underhåll och drift av våra bredbandsanläggningar. Under 2014 har bredband fortsatt stått för en stor del av våra nyanläggningar. Vi gör också installationer till både privata hushåll och företag av bredband och el. Att tillhandahålla byggström är en viktig del vid nybyggnation som vi också utför. Bjäre Kraft ansvarar för eltillförsel samt drift och underhåll av högspänning i tunnelbygget. Vindkraft Produktionen från våra verk har varit i stort som vi förväntat förutom för Enercon E82 i Ryd Rönnerum på Öland som fortfarande inte når upp till sin beräknade produktion. Arbete fortgår och den tekniska utvärderingen visar inte på några tekniska brister på vindkraftverket. Efter en nedskrivningsprövning har vi skrivit ner verket med tkr. Nedskrivningen baseras på verkligt värde. Priserna på el har även detta år varit låga vilket påverkar lönsamheten på ett negativt sätt för företaget. Under året har miljötill- 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, FORTSÄTTNING ståndet för sex stycken vindkraftverk vunnit laga kraft för Fastlyckeprojektet i Torsås kommun. Bolagets projekt i Rågåkra, Höganäs kommun med två Senvion vindkraftverk på vardera 3,2 MW drabbades av en försening som gjort att vindkraftverken först kommer på plats under första kvartalet Vägar, fundament och övriga förberedelser blev klara under 2014 för Rågåkraprojektet. Omsättning och resultat Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 187 mkr (169), vilket är en ökning med 11 % (7 %) jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen har under året varit 11,5 % (13,3 %). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 113,6 (65). Av dessa avser 11,7 mkr elnät, 79,2 mkr bredband, 21,9 mkr vindkraft samt 0,8 mkr övrigt. Koncernens resultat efter skatt uppgår till 13,0 mkr (15,7). Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under Koncernen tillämpar med start 2014 nya redovisningsregler så kallade K3 regler. Jämförelsetal för 2013 är också omräknade med hänsyn till K3. Reglerna påverkar främst redovisningen av anläggningstillgångar där vi nu tillämpar komponentavskrivning. Detta har inneburit en ökad aktivering av materiella anläggningstillgångar med cirka tkr och minskade avskrivningar med drygt tkr under 2014 jämfört med tidigare redovisningsprinciper. Finansiella risker Koncernens verksamhet bedrivs i sin helhet i Sverige och medför ett antal finansiella risker. Det övergripande målet är att moderföreningen tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hanterar finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt risk förknippad med elhandel. För ytterligare information så hänvisas till not 2 i räkenskaperna. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa (tkr) Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Avsättes till reservfond 225 I ny räkning överförs Summa (tkr) Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med tkr vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar föreningens soliditet till 55 procent. Soliditeten är mot bakgrund av föreningens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i föreningen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar föreningen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 10 kap. Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Miljöpåverkan Bolag i koncernen bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten/ tillståndet avser vindkraftsanlägningar i Ryd-Rönnerum på Öland, Fredriksdal i Nässjö, Kroka i Torsås samt Sönnertorp i Båstad. Den anmälningspliktiga/tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 4 % av koncernens omsättning. Arbetet med miljön är idag en viktig del av vårt arbete där vi förutom i de dagliga rutinerna följer upp miljöarbetet och utvecklar våra rutiner vid skyddskommittémöten. 12

13 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Koncernen Rörelsens intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Moderföreningen Rörelsens intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 13

14 14

15 RESULTATRÄKNING, KONCERNENS Not RÖRELSENS INTÄKTER M M 1, 2 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat tkr Intäkter och rörelseresultat Intäkter per verksamhet Elnät 34% Bredband 36% Entreprenad 24% Energi 3% Externa tjänster 1% Övrigt 2% Försäljningsintäkter Rörelseresultat 15

16 BALANSRÄKNING, KONCERNENS Not TILLGÅNGAR 1,2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar % 150% Kassalikviditet % Solididet % % 50% %

17 BALANSRÄKNING, KONCERNENS Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 EGET KAPITAL 19 Inbetalda insatser Annat bundet eget kapital Fritt eget kapital inklusive årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Självfinansiering och skuldsättning Självfinansiering Skuldsättningsgrad Totalt kapital i förhållande till avkastning på totalt kapital ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Axeltitel tot kap % 17

18 KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNENS Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållna statliga stöd/bidrag Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 11 7 Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringar per verksamhet tkr Bruttoinvesteringar i anläggningar i förhållande till försäljningsintäkter 70% 60% Elnät 11,7 mkr Bredband 79,2 mkr Vindkraft 21,9 mkr Övrigt 0,8 mkr % 40% 30% 20% Bruttoinvest % av försäljn % % 18

19 19

20 RESULTATRÄKNING, MODERFÖRENINGENS Not RÖRELSENS INTÄKTER M M 1, 2 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat kwh Energiuttag i elnät Intäkter per verksamhet mf Strömförluster Energiuttag Effekt Energiuttag Lågspänning Elnät 51% Entreprenad 43% Administration 2% Anslutningsavg 2% Övrigt 3%

21 BALANSRÄKNING, MODERFÖRENINGENS Not Not TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer