2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi"

Transkript

1 April 2/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2. Innehållsförteckning Sid 2. Kommodorsspalten Sid 3. Amiralhamsspalten Sid 5. Aktia-spalten Sid 6. Juniorspalten Sid 7. Kölbåtsspalten Sid 8. Folkbåtsspalten Sid 9. Veritas-spalten Sid 10. ESFUF-info Sid 10. Förslag till stadgeändringar Sid 11. Projekt i ESF och deras finansiering år 2007 Sid 12. Pentala Sid 12. Samarbete med NJK Sid 13. Med s/y Marita från Ecuador till Tahiti Sid 15. ESF:s första finnjolle Sid 15. Inbjudan till kräftskiva Sid 16. Båtbeskitning våren 2007 Sid 17. Avgifter 2007 Sid 17. Produktförsäljning Sid 18. Verksamhetsberättelse 2006 Sid 33. Bokslut 2006 och revisionsberättelse Sid 35. Medlemsförteckning Sid 49. Båtförteckning Sid 54. Båtanmälan Sid 55. Medlemsansökan Sid 56. Kalender 2007 Sid 57. ESF-adresslista Pärmbild: Aili har återuppstått, nu som Aili Hanell. Stort tack till Henrik Andersin som gjorde det möjligt! Här tuffar Aili Hanell mot hösttalkot på Paven den 17 september Foto Finn Eriksson KOMMODORSSPALTEN I min första kommodorsspalt lovade jag återkomma till mina tankar kring en organisations gemensamma minne och tysta kunskap. Sedan dess har också ESF:s nedtecknade minnen samlats i 100-årshistoriken. När man där jämför verksamheten under olika skeden frapperas man av hur litet som förändrats i strategin och styrningen av föreningen under hundra år. Det är en förening som med ungdomlig entusiasm för vidare seglandets mysterier och glädjeämnen till följande släktled. Både segling och föreningsverksamhet är områden där den förmedlade tysta kunskapen har avgörande betydelse. Att lära sig segla på egen hand med hjälp av kurslitteratur är för all del möjligt, men hopplöst ineffektivt och oinspirerande jämfört med att börja som gast på vingbåt under överinseende av Holu Weber som i mitt fall. I vår familj hade det blivit avbrott i seglandet under kriget, morfars 8:a Naja hade sålts och pappas och farbrödernas 22:a Sexan var också borta. Mina bröder och jag hade varit hänvisade till roddbåtar och kanoter, så när vi fick vår första vingbåt lejdes också Håkan Pacius som mentor för att försöka lära oss seglingsvett. Sedan lärde vi oss genom försök och misstag, inte minst under eftersnacket på Paven. Under senare tid har jag lärt mig en hel del av mina gastar, då jag lyckats sjanghaja sådana tungviktsgastar vars värde inte enbart mäts i kilon. Dagens juniorverksamhet i ESF, där äldre ungdomar lär yngre och nybörjare, har gett strålande resultat. Då nybörjarseglingen nuförtiden sker enbart med enmansjollar ställs det höga krav på aspiranterna i ett tidigt skede, de som inte är tillräckligt tuffa för att klara sig ensamma i båten söker sig till andra intressen. Som gallring för toppsegling fungerar det bra, men vi vill ha seglare av alla kategorier. Det finns nu planer att ordna övningsseglingar också med 606:or med ett mjukare alternativ, d.v.s. att introducera nybörjare som andra gast i tremansbesättningen. Avsikten är inte att konkurrera med jolleseglingen utan att komplettera utbudet. Ju mera verksamhet vi har där unga samverkar med mera erfarna, desto bättre förmedlas den tysta kunskapen. Det samma gäller inom föreningsverksamheten, samarbete på alla plan och ett målmedvetet förvaltande av organisationens minnen och traditioner gör det lättare att styra föreningen. Också en blivande kommodor borde få tid att sätta sig in i sin uppgift under en tid som vicekommodor. För mig blev det ganska häftigt, efter en kort betänketid hamnade jag mitt in i ruljangsen, men det stöd jag fick av alla medlemmar underlättade avsevärt. I första kommodorsspalten skröt jag med att ha upplevt nio kommodorer före mig, fem av dem har sedan varit mig till stor hjälp då jag konsulterat dem i de mest varierande frågor. Visst har det skrivits regler och föreskrifter om det mesta, men den pålitligaste bankartan för ESF utgörs ändå av en ofantlig mängd tyst kunskap och gemensamma minnen som medlemskåren samlat i föreningen under generationer. Här trappar jag ned spalten till ett mera praktiskt plan. Vid årsmötet den 16 mars, med 27 deltagare, presenterades verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet och beviljades styrelsen och skattmästaren ansvarsfrihet för år För att stärka driftskapitalet vid behov gavs styrelsen fullmakt att lyfta lån på högst euro. Årsmötet gav också styrelsen fullmakt att föra vidare de projekt som planerats för året inom ramen för tillbudsstående resurser, d.v.s. med de understöd som ännu Mastkjulet i Amiralshamnen Projektet med att bygga ett mastskjul i Amiralshamnen är i full gång. En lösning som kan omfattas av det befintliga undantagstillståndet har tagits fram och ansökan om byggnadslov har lämnats in till Esbo stad. Beslutet har lovats allra senast till utgången av maj månad men kan väntas komma tidigare. Mastskjulet placeras uppe i skogen så, att man kommer att transportera masterna på kärra från mastkranen i betongkajens riktning upp mot skogen och göra en svag sväng västerut. På detta sätt får vi skjulet placerat på ett någorlunda plant område med minsta möjliga påverkan i terrängen. Endast ett fåtal träd bör vid tidpunkten för årsmötet till största delen var osäkra. Senare har bekräftats att Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla också i år beviljar ett kännbart understöd för våra projekt. Mera om projekten och finansieringen på annan plats i Infobladet. På årsmötet behandlades också styrelsens förslag till stadgeändringar. För beslut krävs godkännande av två på varandra följande föreningsmöten, det här var alltså det första. Stadgeändringarna avses behandlas andra gången på höstmötet den 21 november. Mera om detta på annan plats. På årsmötet informerades om att restaurangverksamheten på Pentala trappas ner i år. Då det har blivit klart att man inte kan ansluta Paven till vatten- och avloppsnätet inför den kommande säsongen har styrelsen beslutat att det inte hålls öppen restaurang i sommar på Paven, utan man återgår till det koncept som tillämpats tidigare, med service för medlemmar på onsdagar och på föreningens andra interna tillställningar. Detta gäller alltså bara tills vatten- och avloppsanslutningen är klar, vilket rimligtvis bör vara gjort till sommaren Detta Infonummer är i praktiken ESF:s årsbok 2007, här ingår verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 samt medlems- och båtregister Mycket att läsa då båt och utrustning skall ställas i ordning. Tag med Infon och läs i pauserna. Finn Eriksson AMIRALHAMNSSPALTEN fällas för den nya stigen som skall anläggas från betongkajen till skjulet. Mastskjulet är en lång smal byggnad och masterna tas in genom någon av de tre dörrarna i gaveln mot vattnet. Inne i skjulet bildas sålunda tre stycken korridorer med hyllor på vardera sidan. 15 master per sida planeras få plats, in alles 90 st. mastplatser. Såsom namnet antyder är byggnaden först och främst ett mastskjul, men eftersom masterna förvaras där endast vintertid, planeras en del lösningar som gör det möjligt att utnyttja utrymmet för andra ändamål sommartid. Skjulet kommer att stå på en gjuten betongplatta och masterna plac-

3 eras på ställningar som är flyttbara, alternativt uppvikbara. På detta sätt kan man frigöra utrymmet då masterna är ute på båtarna. Ett dylikt utrymme kan tänkas användas till många olika ändamål, t.ex. torkning av segel (våta spinnakrar efter tävling), service av jollar, inmätning av utrustning vid tävlingar, utrymme för servering vid regnväder, etc. etc. Detta bygge är något som har väntats på redan en längre tid och det känns skönt att det börjar konkretiseras! Stefan Sandås Värdefulla idéer. Aktias tre lönsamma erbjudanden till ESF:s medlemmar Lär dig känna fonder: 4,2 % ränta på deposition + en fondplacering Vi erbjuder en 4,2 % ränta på en ett års deposition. Förutsätter en placering på minst , av vilken minst hälften placeras i bland- eller aktiefonder.* God ränta på depositionen 6 månaders deposition 3,7 % fast årlig ränta minimideposition eller 12 månaders deposition 4 % fast årlig ränta minimideposition Alla räntefonders moder har krönts. Aktia Bond Mama ett alternativ för fondplaceringen. Börja amortera på ditt lån först nästa år Be oss om en bostadslåneoffert Det första året är amorteringsfritt Ett eventuellt nuvarande lån flyttar vi till Aktia utan kostander.** Erbjudandena är i kraft t.o.m i Aktia Esboviken och Esbo Hagalund. Banken förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet vid ändrat ränteläge. * T.ex. blandfonden Aktia Securas historiska avkastning har varit 14,64 % p.a. för tre år och 9,77 % p.a. för fem år ( ). Fondens historiska avkastning är ingen garanti för dess framtida utveckling. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Mera information och fondprospekten får du på Aktia Sparbanks kontor. ** Den slutliga räntan fastställs den dag då lånet lyfts. Den effektiva årliga räntan för t.ex. ett euros lån med återbetalningstiden på 20 år med en 4,627 % ränta (Euribor 12 mån. 4,177 % ,45 %) är 4,82 %. Kostnaderna för uttag och skötsel av krediten uppgår totalt till 264. Vår offert förutsätter att Aktias villkor på tillräcklig betalningsförmåga och säkerhet uppfylls. Aktia Esboviken Aktia Esbo Hagalund Esboviksgatan 1 Västanvindsgränden Esbo Esbo tfn tfn e-post e-post 4 5

4 Detta år har vi en rekordtidig säsongstart och träningarna kan börja vid en tidpunkt då vi sällan seglat jolle vid Amiralshamnen tidigare! Laserklassens träningar och läger arrangeras i år i samarbete med Finlands Seglarförbund och Finnish Laser Association. Som ledare fungerar igen Thomas Hacklin. Verksamheten kommer att vara avgiftsfri för seglare som är med i FSF:s träningsgrupp och förmånlig också för andra tack vare stödet från de båda förbunden. Optimisttävlingsgruppen börjar med sina träningar genast då isarna gått. Tränings dagarna är onsdag och torsdag. Vi börjar träningarna kl Då har alla jollarna färdiga och är klara att fara ut på vattnet! Träningsavgiften för Opimistgruppen är 100 euro för hela säsongen, lägret kostar skilt 120 euro och inkluderar mat. Teorikvällarna håller vi i år under de träningspass då vinden inte infinner sig. Onsdagsseglingarna börjar På tävlingarna finns alltid någon av juniorledarna på plats för att hjälpa och övervaka. Under den tid skolorna har sommarlov arrangerar vi varje onsdag träningar som är öppna för alla juniorer, börjande kl.13. För att vi skall kunna förbereda oss bättre är det fint om man kan anmäla sig senast dagen innan till juniorledarna, och samtidigt också berätta ifall man behöver någon av föreningens jollar. Tävlingsgruppernas lägerprogram Grupp Datum Tränare Optimist Erica Bäckström, Henri Fallenius Laser Thomas Hacklin Laser Thomas Hacklin Seglingskurser för juniorer 2007 JUNIORSPALTEN ESF ordnar både grund- och fortsättningskurser för juniorseglare. Till varje kurs antas högst tio deltagare. Som ledare på kurserna fungerar erfarna kappseglare. Kurserna 1, 3 och 4 omfattar fem dagar, från måndag till fredag, och kurs 2 fyra dagar, från måndag till torsdag. På kurserna används föreningens optimistjollar och Zoom8-jollar. Minimikrav för att få delta är att man har sitt första skolår bakom sig och att man är simkunnig. Vi önskar även att föräldrarna tar del i verksamheten genom att på onsdagen komma och följa med onsdagsseglingarna under lägren. Transport från Amiralshamnen kommer att ordnas. På grundkurserna lär man sig seglandets grunder. Målet är att man efter kursen självständigt kan segla från punkt A till punkt B. På fortsättningskurserna förbättrar man och finslipar det man tidigare lärt sig och lär sig även grunderna i tävlingssegling. Vi önskar att deltagare från fortsättningskurserna deltar i föreningens onsdagsseglingar efter kursen under sommaren. Kurserna ordnas på Paven på Pentala. Vi ordnar båttransport från Amiralshamnen för dem som behöver det och också tillbaka på eftermiddagen. Kurstidtabell Kurs Tidpunkt Grund- och fortsättningskurs (må, ti, to och fr kl.10-16, ons kl ) Grund- och fortsättningskurs (må, ti, to och fr kl.10-16, ons kl ) Grund- och fortsättningskurs (må, ti, to och fr kl.10-16, ons kl ) Fortsättningskurs (må, ti, to och fr kl.10-16, ons kl ) Programmet börjar dagligen med att barnen hämtas i Amiralshamnen. Utrustning Seglarna ska ha seglingskläder eller regnkläder, tillräckligt med varma kläder och byteskläder. Föreningen har flytvästar för seglarna, men den som har egen flytväst kan gärna ta den med sig. Måltider I kursavgiften ingår lunch på föreningens restaurang på Paven. Kursavgift I skrivande stund har isarna i Amiralshamnen lossat och man ser en och annan snurra på vattnen utanför piren. Det börjar sjuda av aktiviteter i hamnen och båda gamla och nya seglingsbekantskaper dyker upp för att dryfta vad som bör göras å båtarna innan de sätts i sjön. Det torde finnas lika många åsikter och idéer om hur grannarnas båtar skall fixas, som det finns kaptener i hamnen. Framför oss har vi hur som helst igen en säsong fylld av aktiviteter både för de slipade kappseglarna och för de som bara vill njuta av den stillsamma seglatsen på våra fjärdar. Onsdagarna Under vinterhalvåret har ett flertal kölbåtsseglare samlats i de nya servicehusen i hamnen för att bada bastu och diskutera olika spörsmål kring segelsporten. Den sista träffen gick av stapeln , men det betyder inte att aktiviteterna kring onsdagarna upphör. Det finns nu ett förslag om att vi skulle ordna med seglingsträning några gånger innan onsdagstävlingarna börjar. Det har varit frågan om att åka ut med sakkunniga kappseglare som kan ge råd om vad vi kan förbättra t.ex. angående trimningen av segel, etc. För några år sedan ordnades det startövningar och det verkar som om det finns efterfrågan för en dylik träning i vår igen. När jag skriver detta är inget ännu fastslaget, men följ med info på hemsidan och på anslagstavlan i Amiralshamnen. Själva onsdagsserien börjar i år och slutar En förändring i år är att alla kölbåtsklasser startar på samma gång klockan Spinnakerregeln från i fjol gäller i år igen. KÖLBÅTSSPALTEN Kursavgiften är 150 euro för de 5 dagar långa lägren och 120 euro för det fyra dagar långa lägret Lägerdeltagande förutsätter dock att man är medlem i ESF. Mera om inskrivning och årlig medlemsavgift finns på under rubriken information. Under samma rubrik finns även blankett för ansökning av medlemskap. Ytterligare information Vid behov fås information av Mecki Kolster, tfn , Externa tävlingar Den traditionella Esbo Rankingserien börjar med HSK:s Wikströms minnessegling. Övriga rankingtävlingar är: Veritas Pentala Race 2 nm bana ESF Veritas Pentala Race 55 Nm ana ESF Rysäkarin Rysäys ESP/EM RWYC EM Saaristokisa HSK Syysseilaus EMK Övriga intressanta skabor är Esbo Hogland Race och H:fors Tallin Race Havskappseglarnas IMS-rankingserie börjar med HSK:s tävling Interna tävlingar Förutom onsdagsserien seglar vi år igen Pentala Runt dagen efter kräftskivan och Grande Finale lördagen Eskader Vi planerar igen en eskader till Grevens Ö nära Kökar. Planen är att samlas på Kökar och tillsammans åka därifrån med turbåt till Källskär. Tidpunkten för eskadern blir omkring juli och kontaktman är Pekka Mattila. Följ med info på hemsidan och i Amiralshamnen. En plan på att segla tillsammans hela den långa vägen till Kytö har också framförts. Vi jobbar vidare på den frågan. 6 7

5 Övrigt I samband med Veritas Pentala Race korta banskaban kommer sexorna att segla en lättsam rankingtävling. De seglar på samma bana som LYS-båtarna men startar på annan tid. På söndagen seglar sexorna bana på Kytöfjärden. I väntan på sjösättning önskar jaga alla en fin vår och skön sommar! Freyr Riska S/Y Lill-Freya Annons Med sorg i hjärtat har vi insett att seglandet för vår del är slut. Tacora (FIN 50) söker nytt hem. Kontakta Nita Meinander Tel , Tacora (FIN 50) FOLKBÅTSSPALTEN Folkbåtarna på ESF sommaren 2007 Jag vill här önska Simo-Pekka Reponen med folkbåten -382, Stiplu 2, hjärtligt välkommen till ESF. Simo-Pekka har lovat att delta aktivt på onsdagsseglingarna, påfyllning i besättningen behövs eventuellt. Pelle Kindberg har sålt sin andel i F-239 Caramia, så den kommer inte att ligga i Amiralshamnen i sommar. Jukka Pirinen har sålt sin fina F-129 Salome, och köpt en Avance 33. Jari-Pekka Teräväinen har köpt en folkbåt tillverkad 1992 från Tyskland, så F-381 Tee- Chee är till salu. Folkbåtsförbundet på båtmässan Folkbåtsförbundet var än en gång aktivt med på båtmässan. Denna gång hade vi Jari-Pekka Teräväinens nya fina folkbåt från Tyskland på standet. Det var många gamla och nya folkbåtsseglare som träffades på mässan, så det ser ut som om vi skulle kunna få en riktigt fin tävlingssommar med många aktiva deltagare i rankingtävlingarna. Folkbåtarnas rankingtävlingar Suunto Cup HSS Årskappsegling HTPS Helsingforsregattan HSS Hangöregattan HSF, HUS, ESS FM i Folkbåt, Hangö HUS Muston Classic BS Övriga tävlingar 11.8 Viaporin Tuoppi SuPs Vi ser alla fram emot en aktiv folkbåtssommar 2007! Tomme Finne F-177 Jaana 8 9

6 ESBO SEGELFÖRENINGS UNDERSTÖDSFÖRENING ESFUF ESF: s Understödsförening uppmanar ESF:s ännu ej till ESFUF anslutna ständiga medlemmar att bli medlemmar i Understödsföreningen. Den årliga medlemsavgiften till ESFUF är minst 20, men man får gärna betala mera. Även ordinarie ESF-medlemmar är välkomna Som tidigare har omnämnts behandlade årsmötet den 16 mars styrelsens förslag till stadgeändringar. Det viktigast ändringsförslaget gäller 5 om ständigt medlemskap efter att en medlem har betalat avgift för årsmedlem ett visst antal gånger. Orsaken varför detta tas upp nu är att styrelsen på olika sätt försöker få balans i den normala verksamhetens inkomster och utgifter. Balansen är inte statisk, den påverkas kontinuerligt av olika faktorer. Då medlemskårens ålder stigit och det förefaller möjligt att majoriteten av medlemmarna i framtiden kan vara icke betalande ständiga medlemmar, har frågan om föreningens basfinansiering genom medlemsavgifter tagits upp för diskussion. Vid årsslutet 2005 hade ESF 177 ständiga medlemmar av 834 sammanlagt. Dock hade föreningen endast 353 fulla årsmedlemsskap, övriga var rabatterade. Efter diskussion beslöt årsmötet om ny ordalydelse ( 5, andra stycket): Medlem som till föreningen erlagt medlemsavgift för årsmedlem fyrtio gånger blir ständig medlem i föreningen (nuvarande ordalydelse: Medlem som till föreningen erlagt medlemsavgift för årsmedlem trettio gånger blir ständig medlem i föreningen). Enligt föreningens stadgar krävs för stadgeändringar beslut på två efter varandra följande föreningsmöten, varvid minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade biträtt beslutet. Stadgeändringen gällande ständigt medlemskap och två mindre ändringar är avsedda att behandlas andra gången på höstmötet den 21 november och träda i kraft vid årsskiftet Ordalydelsen trettio gånger innebär att årsavgiften också kan betalas i förväg. Om ändringen godkänns på höstmötet och träder i kraft vid årsskiftet så kan medlemmar under innevarande år lösa in ständigt till ESFUF. Anmälan till ESFUF kan ske genom att kontakta antingen Understödsföreningens ordförande Björn-Erik Björnström tfn eller ombudsman Mikael Westerlund tfn Understödsföreningens bankkonto är: FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR medlemskap enligt nuvarande stadgar och detta års medlemsavgift genom att erlägga så många avgifter att det sammanlagda antalet med tidigare betalda avgifter blir trettio. Här bör noteras att som årsavgift räknas bara den avgift som betalats som årsmedlem, alltså från början av det kalenderår under vilket medlem fyllt tjugofem år. Den som vill lösa in ständigt medlemskap kan meddela Peter Anton på adressen så skickar han en räkning på de återstående årsavgifterna. Efter att ändringen trätt i kraft, om den gör det, gäller samma princip, men då krävs det sammanlagt fyrtio årsavgifter. De andra stadgeändringarna som behandlades första gången på årsmötet var mindre dramatiska, det gäller närmast att rätta stadgarna efter rådande praktik. Dessa ändringsförslag är följande: Val av förtjänstteckenkommitté Under paragraf 10, höstmötet tilläggs som punkt 5 Val av förtjänstteckenkommitté. Som punkt 6 kommer övriga i kallelsen omnämnda ärenden. Motivering: I förtjänsttecknens stadgar står det att förtjänstteckenkommittén ska väljas på höstmötet. Att göra det blir lätt bortglömt (och har blivit det) då det inte står bland det som höstmötet alltid ska behandla. Fastställande av seglingsprogrammet Paragraf 11, årsmötet, punkt 5, fastställande av seglingsprogrammet tas bort. Punkt 6, övriga i kallelsen omnämnda ärenden blir punkt 5. Motivering: Seglingsprogrammet är spikat långt före årsmötet, vilket varje år konstateras på mötet. Förr i världen då föreningen var mer toppstyrd kunde man förstå att det gjordes så här, men numera sköter ju kommittéerna saker som denna och styrelsen fastställer dem. Finn Eriksson PROJEKT I ESF OCH DERAS FINANSIERING 2007 På ESF:s årsmöte gavs styrelsen fullmakt att föra vidare de projekt som planerats för året inom ramen för tillbudsstående resurser, dvs. med de understöd som ännu vid tidpunkten för årsmötet till största delen var osäkra. Här följer en översikt över projekten. Skjul i Amiralshamnen för vinterförvaring av master och för båtservice sommartid. Planeringen påbörjad, ansökan om bygglov under behandling. Presentation på annan plats. Enligt preliminära uppgifter understöder Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla projektet med euro, Understödsföreningen ESFUF bidrar med understöd vars storlek ännu inte fastställts. Projektet förverkligas så långt tiden och finansieringen räcker. Vatten- och avloppsledningen från Amiralshamnen till Pentala sköts av Sommarö vattenandelslag. När förverkligandet sker är ännu osäkert. ESF:s andel av kostnaderna (=anslutningsavgift) är inte fastslagen, den beror på helhetskostnaden och på fördelningen av kostnaderna mellan dem som ansluter sig. De medel som familjen Andersin donerat, euro, är reserverade i första hand för detta ändamål. FOLKBÅT TILL SALU F-381 Tee-Chee 1982 En snabb och snygg glasfiberfolkbåt, byggd i Danmark/Folkebådcentralen Tävlingsutrustad, Andersen-vinschar på rufftaket, de-luxe inredning, nya madrasser. North tävlingssegel 2004, Mariner Sailmate 4hk, 2004 aktersnurra. Pris euro. För mera information kontakta Jari-Pekka Det skulle vara roligt om Tee-Chee kunde stanna i ESF. Anslutning av Paven med uthus till vattenoch avloppsnätet på Pentala. Till detta projekt kan Andersins donation användas till den del det blir över efter att anslutningsavgiften betalats. Enligt preliminära uppgifter understöder Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla projektet med euro. Projektet förverkligas i ESF: s egen regi så snart planer och finansiering är klara. Uthus vid Paven med WC:n, duschar mm. Preliminär plan och bygglov gjordes senaste år, planeringen fortsätter. Sparbanksstiftelsens understöd kan användas till detta projekt till den del det blir över efter anslutningsprojekten. Efter årsmötet har av Sigurd Frosterus stiftelse ansökts om understöd på euro. Ansökan behandlas den 17 april. Understödsföreningen ESFUF bidrar med understöd vars storlek ännu inte fastställts. Också detta projekt förverkligas så långt tiden och finansieringen räcker. Med Understödsföreningen har överenskommits om ett flexibelt avtal, där deras understöd används där det mest behövs. Finn Eriksson 10 11

7 PENTALA MED S/Y MARITA FRÅN ECUADOR TILL TAHITI Gamla traditioner fortsätter! I nästan 100 år har Paven fungerat som hem för våra onsdagsseglingar på Pentala - och gör det fortsättningsvis anno På grund av att Pentala ännu inte har anslutits till vatten- och avloppssystemet kommer Paven dock inte som åren 2005 och 2006 att fungera som öppen restaurang med Kenneth i köket. I stället återgår vi till den traditionella verksamhetsformen där Paven hålls öppen för ESF:s tillställningar och kappseglingar, samt ett begränsat antal andra tillställningar som t.ex. den tre dagar långa skärgårdsveckan 3-5 augusti. På onsdagarna återgår vi till Monicas koncept med stående Seglarbord mellan 17:00 och 21:00 (ca) så man kan äta antingen före eller efter seglingarna. Priset blir 8.50 för vuxna och 4,50 för barn. Seglarbordet bjuder på både för-, huvud- och efterrättsalternativ samt vatten, saft och kaffe, så det finns alltid något som passar alla medlemmar i familjen. Med undantag för Kommodoren, får inga bordsbeställningar göras, så man får i gammal stil bänka sig i den ordning man kommer och där det finns plats. Liksom onsdagsseglingarna återgår också Kräftskivan till det gamla konceptet med kräftor till självkostnadspris och BYOB. Traditionsenligt vårtalko med ärtsoppa och punsch ordnas på Paven lördagen den 12 maj. Restaurangverksamheten drivs, liksom år 2006, av Villa Cuore med Dennis Miiros som ansvarig restauratör och man kan ringa Pavens nummer som kopplas till Villa Cuore för information och bokning av ev. privata tillställningar. Vi hoppas att vatten och avlopp dragits till Pentala till sommaren 2008 så att vi kan ansluta Paven. Då kan Villa Cuore igen öppna dörrarna för den öppna restaurangverksamheten, men onsdagarna bevaras fortfarande för oss på våra villkor. Njut tills dess av sommaren, Paven och havet som förut. Med seglarhälsning, Mark Knäppe Musgrove Vår seglats år 2006 började i La Libertad på halvön Santa Elena i Ecuador. Där hade vi lämnat Marita på land tillsammans med två andra finska båtar, då vi var i Finland kring årsskiftet. Liksom många andra långfärdsseglare hade vi för avsikt att segla till Galapagosöarna och sedan vidare västerut. Galapagos Galapagosöarna befinner sig km väster om den sydamerikanska kontinenten, vid ekvatorn. Öarna består av 14 större och flera hundra mindre öar. Endast de fem största är bebodda. Vi tillbringade fem veckor här. Det speciella med Galapagosöarna är naturen, med växt- och djurarter som inte finns någon annanstans i världen. Djuren och fåglarna var nog det bästa. Sjölejon simmade runt båten och hade gärna velat komma ombord. Man ser dem ligga överallt. Vi var och simmade med dem i en lagun och de är mycket lekfulla. De simmar alldeles framför ens cyklopöga och vänder i sista sekunden om på rygg och blåser luftbubblor. Man får inte röra vid dem, för människolukten är stark och ett smittat sjölejon blir övergivet. Vi såg också jättelika landsköldpaddor och iguanas (leguaner). för att komma åt födan. På den obebodda ön Floreana finns albatrossernas samhälle. På den största ön La Isabella såg vi världens nordligaste pingviner som lever ihop i små grupper. Samarbete med NJK: KURSER FÖR SEGLARE - PÅ SVENSKA Puiquero NJK har en ambition att skapa ett mångsidigt kursprogram för sina medlemmar, på svenska. Delvis sker detta genom ett utomordentligt samarbete med Navis, delvis i egen regi. Vi har haft skärgårds- och kustskepparkurser, en VHF-kurs börjar nu i april, praktiska kölbåtskurser enligt FSF:s system (seglarkurs, styrmanskurs, befälhavarkurs osv.). Det gäller alltså kurser för den vanliga långfärdsseglaren, inte juniorer, kappseglare eller funktionärer. Vårt kursutbud finns presenterat på NJK:s hemsidor under fliken Seglingsakademin (http://www.njk.fi/akt2006_kurser.htm). Vi har som regel att NJK:are har förtur framom utomstående, men det har sällan varit ett problem. Förfrågningar och anmälningar till eller Välkomna på kurs! Andreas Stenius NJK utbildningsansvarig av FSF auktoriserad seglingslärare Iguana Och fåglar! Blåbenta Boobies (Puiqueros), rödbenta Boobies, sulor med blå och röda ben, fregattfåglarnas hanar med uppblåsta röda bröst. Pinzon liknar vår lärka och speciellt de unga är så tama att man kan stå intill dem. Cormoranes (skarv) har förlorat sin flygförmåga, för de har fått sin föda för lätt. Att dyka räcker Franska Polynesien Från Galapagos seglade vi till Franska Polynesien och först till ögruppen Marquesas. Distansen var nm och seglatsen tog oss tre veckor. Det gick bra i den ostliga passadvinden de två första veckorna. Dyningarna (swell) var stora, för det hade stormat utanför Chile och Roaring forties, d.v.s. 40oS, men båten flöt lätt i de långa vågorna. Sedan blev det fullmåne och sjön blev tokig korssjö. Squallsen (regn och hårda vindbyar) kom tätt. Vågorna bröt ibland in i sittbrunnen och en våg rev sönder den ena av våra nya solpaneler. Vi hade revat seglen till närmast näsduksstorlek, men ändå hade vi fem knops fart. Vi försökte bromsa farten för att inte komma 12 13

8 fram i mörker. Vi kom lyckligt fram till ön Hiva Oa på morgonen den Öarna i Marquesas är höga, bergiga och gröna. Det högsta berget är m. Förutom Hiva Oa besökte vi Nuku Hiva och Oa Pou och for efter två veckor vidare till ögruppen Tuamotu 500 nm söderut. I Tuamotu finns det 78 atoller av vilka hälften är bebodda. Byarna på atollerna är små, med invånare beroende på atollens storlek. En atoll består av ett smalt korallrev med en lagun i mitten. Man går in i lagunen genom smala öppningar i revet. På grund av tidvattnet måste man räkna ut en lämplig tidpunkt för in- eller utkörning. Strömmen kan vara farligt stark. Att ankra kan vara besvärligt ibland. Stranden är låg så man måste ankra ½-1 nm utanför. På ett djup upp till 20 m är det så ljust att korallerna växer. Då vinden vrider går ankarkättingen lätt runt korallhuvudena. Enda sättet att få loss ankaret är att dyka. Om det råkar ligga flera båtar tillsammans har alltid någon dykargrejor och hjälper till. Ibland måste man anlita yrkesdykare och det kan bli dyrt. Då skepparen vid ett tillfälle frågade en yrkesdykare vad det skulle kosta, svarade han: Ankaret kostar 500USD och kättingen 700USD, så mitt bärgningsarvode är 1.100USD! Från Tuamotu seglade vi till Sällskapsöarna, närmare bestämt till Tahiti och dess huvudstad Papeete. Av Franska Polynesiens befolkning bor hälften på Tahiti och resten på 75 olika öar. Det är alltså ett mycket glest bebott område. Det är ingen större risk att möta en annan segelbåt. Man uppskattar att det finns ungefär 300 segelbåtar i södra Stilla havet. Avståndet till Helsingfors är fågelvägen km. Huvudstaden Papeete är en vacker stad i fransk stil, med hög levnadsstandard och hög prisnivå. Papeete är en modern, livlig, bullrande turiststad som är långt ifrån den romantiska bild som vi kanske har och som författarna för länge sedan har skapat. Men vackert är det. Vi trivdes bra i miljön och också för att man där fick allt som behövdes för underhåll och reparation av båten. Påskön vilka vi hann se nästan alla moai s, de väldiga stenstatyerna, och hann höra om öns historia och dess legender. Allt var mycket intressant och gåtfullt. Hemresan I början av oktober tog vi upp Marita i Raiatea Marine 120 nm NW om Tahiti. Därefter anträdde vi vår långa resa hem till Finland, via bl.a. Santiago de Chile, Punta Arenas (51oS), Eldslandet, Kap Horn, Atacama-öknen, Titicacasjön (3 800 m.ö.h.) och Peru. Vid årsskiftet kom vi till Finland och vi planerar att återvända till Tahiti i april Irmeli och Tapio Elvilä Se utförligare artikel på ESF:s hemsida www. esbosegelforening.fi Ett intressant sammandrag av finnjollens utveckling inom ESF gjordes av Kim Weber och Arne Baltscheffsky i ESF:s jubileumsårsbok ESF:S FÖRSTA FINNJOLLE Ett komplement till den gråa forntiden som ingen minns, d.v.s. år 1952 till 1955, är följande: Vår kommodor Hans Dittmar var i kontakt med min far, Harald Rydgren, 1951 och herrarna diskuterade möjligheten att min far skulle inköpa en av de finnjollar som Finlands seglarförbund beställt från Danmark. Ett positivt beslut gjordes och undertecknad fick i uppdrag att segla jollen med sikte på olympiaden Sagt och gjort, sommaren 1952 seglade Finn 47 i Esbovattnen. Den blev döpt till Jolletta. I början fick man sig ett dopp rätt så ofta, men småningom lärde man sig och då blev endast byxbaken våt. I månadsskiftet juni/juli var det sedan OS-uttagningsseglingar utanför HSS-paviljongen vid Skifferholmen.18 jollseglare deltog. Källan Källström, Olle Palmgren, Christer Granfelt och undertecknad lyckades bäst i uttagningarna och Källan Källström blev Finlands representant med Olle Palmgren som reserv. Jolletta utlånades sedan till Australiens finnjollerepresentant. Själv deltog jag i finska mästerskapen 1953 för ESF, 1954 för SS, Åbo och 1955 för ESF. Jag representerade Finland vid de Nordiska Mästerskapen i Oslo 1953, i Åbo 1954 och i Karlstad 1955 samt i de Europeiska Mästerskapen i Holland I Karlstad kämpade även Aarne Castren om Finlands ära. Jag blev döpt till Joll-Rydgren i H: fors och i Karlstad fick jag namnet Gubben i lådan. Jollen passade mig bra då man själv fick bestämma hur man seglade. Under mitt sista jolleår deltog jag sedan i internationella seglingar på Zurchersee i Schweiz Jag fick låna Willy Piepers Berlinjolle. Deltagarna var från Tyskland och Schweiz. Till min stora förvåning lyckades jag besegra hela hopen. Finland kände man till men ESF var ej en bekant förening. Tiden som Joll-Rydgren / Gubben i lådan var en intressant och berikande upplevelse. Sten Rydgren TRADITIONELL KRÄFTSKIVA Lördagen den kl på Paven Välj 5/10 äkta kräftor eller en portion räkor. Priset är dagens pris. Dans till MANHATTANS orkester. Alla hjärtligt välkomna! Anmälningar till Solveig Eriksson tfn eller senast Vi bestämde oss för att flyga till Påskön, km från Tahiti, i stället för att segla. Det är nämligen svårt att angöra Påskön och ofta är det så dåligt väder att man inte alls kan komma i land. Vi var på Påskön i tre dagar, under VÄLKOMMEN! 14 15

9 BÅTBESIKTNING VÅREN 2007 AVGIFTER 2007 Grundbesiktning De båtar som är upptagna i Amiralshamnen kan skrovbesiktigas där fredag kl Har någon mera information om båtarna i ESF Info 1, som var försedda med ett frågetecken? Det är följande båtar: Agape, Leif Åkerfelt, Mermaid, Kenneth Blomster och Mofti, Stig-Olof Lindfors. Ifall dessa båtar inte grundbesiktigas i år, kommer de att utskrivas under innevarande år! Kontrollera ditt båtcertifikat. Är alla fem raderna fyllda med årtal, då skall du automatiskt kontakta besiktningsmännen och få båten grundbesiktigad. Är båten upptagen på annan ort, skall du kontakta besiktningschefen för vidare information. Alla nya båtar skall grundbesiktigas innan de sjösätts eller införs i ESF:s båtregister! Årsbesiktning Besiktningsnämndens medlemmar Båten skall vara fullt utrustad och ha alla dokument ombord innan besiktningen börjar. Utrustningen skall vara framtagen och tillgänglig, så att besiktningsmannen kan se all utrustning. Reserverad besiktningstid skall annulleras i tid av den ansvariga besiktningsmannen, så att onödiga resor till Amiralshamnen kan undviks. Vi besiktigar båtarna på frivillig basis och reserverar dessa kvällar för att ni skall få båtarna besiktigade så smidigt som möjligt. Ifall ni vill ha båten besiktigad på annan plats skall ni komma över ens med besiktningsmannen om plats och tid, samt reservera 20 extra för denna besiktning. Besiktningsavgiften är 20 år 2007 för alla båtar. Besiktningsavgiften skall betalas kontant vid besiktningstillfället. Besiktningsmannen redovisar sedan avgifterna för föreningen. Med andra ord: besiktning i Amiralshamnen eller på Paven kostar 20, på övriga platser 40 och 40 om båten besiktigas efter gängse besiktningstid, före 30/6! Besiktningen för år 2006 är i kraft t.o.m. 30/ K-Seilori har ett specialerbjudande till båtar som besiktigas. Kuponger delas ut vid besiktningen. Inskrivnings- och medlemsavgifter Inskrivningsavgift Medlemsavgift Senior Make/maka Yngre senior Junior 0 40 Båtavgifter (registeravgift) Kölbåt eller motorbåt 10 Lättbåt, juniorbåt, bräde eller isjakt 5 Amiralshamnens avgifter Bryggplatsavgift 32 + (bredd x 72 ) + (LOA x 11 ) Avgift för båt som sommartid uppbevaras på planen och använder kran (t.ex 606) per säsong 75 Lättbåtsavgift per säsong 25 Vinteravgift ,02 /m2 (L x B) Vinteravgift för snurrbåtar och trailerbåtar 40 Bastuavgift per person per gång 2 Hamnnyckel som pant 40 Avgifter för icke-esf-medlemmar Sjösättningsramp per gång 20 Mastkran per gång 20 Småbåtskran per gång 20 Tillfällig båtplats per dygn 5 Bryggavgift på Pentala per natt 15 tfn hem tfn tjänst tfn sommar/mobil Henrik Vilén, ordf Magnus Forsén / Pekka Hohtari Jonas Vilén Lars Wärnhjelm Niklas Wärnhjelm Lasse Ingvall Peter Öström Besiktningsdatum Vi kommer att besiktiga båtar enligt följande schema. Besiktningarna börjar senast kl. 18 och pågår tills alla anmälda båtar är besiktigade. Amiralshamnen Måndag Tisdag Onsdag Paven (inga reservationer) OBS! Besiktningar på Paven endast onsdagar! Vi strävar efter att få alla båtar besiktigade före midsommaren. Kom ihåg! Hamnplats i Amiralshamnen förutsätter att båten är besiktigad. Obesiktigad båt får inte heller föra klubbflagg. Besiktningsavgift för alla båtar (betalas kontant vid besiktningen) - i Amiralshamnen eller på Paven vid aviserad tid 20 - på övriga platser eller andra tider (men före 30.06) 40 I Info 1/07 publicerades av misstag senaste års bryggplats- och vinteravgifter. Redaktionen beklagar misstaget, i tabellen ovan ingår de korrekta avgifterna. Såsom i senaste Info meddelades kommer vi att sälja mörkblåa fleecar som påminner om de som funnits till salu under tidigare år. I år kommer det också att finnas mindre damstorlekar. Lippisen är samma modell som tidigare och dessutom finns det tre nya prylar, d.v.s. lippisband, flytande nyckelringar och pins. Bilder och uppgifter om pris kommer att finnas på ESF:s hemsida inom april. Flaggor och vimplar finns till salu såsom tidigare och till samma pris. Produkterna kan beställas PRODUKTFÖRSÄLJNING genom att ringa undertecknad eller skicka Seglarens årsbok 2007 bör beställas före Priset kommer att var ca 20 euro. ESF-LUCKAN i Clara i Amiralshamnen måndagar 16 (18) 19 från den16 april till midsommar medlemsärenden 16 Henrik Vilén, besiktningschef produktförsäljning 17 Ulla Vilén

10 1 ESBO SEGELFÖRENING R.F.:S STYRELSE FÖR ÅR 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSEN Styrelsen har år 2006 haft följande sammansättning: Kommodor Finn Eriksson I vicekommodor Jan Kolster II vicekommodor Tuomas Tenkanen Sekreterare Anneli Holmberg Ekonom Claes Forsén Styrelsemedlemmar Henrik Andersin Peppi Karlemo Stefan Sandås Rolf Saxberg Henrik Vilén Skattmästare Peter Blom 2 NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 3 MEDLEMSKÅREN 4 BÅTBESTÅNDET Revisorer Revisorssuppleanter Peter Köhler Risto Sukapää Bengt Rostedt Freyr Riska 5 ALLMÄNNA MÖTEN 6 STYRELSENS VERKSAMHET 7 PENTALA 8 AMIRALSHAMNEN 9 KLUBBVERKSAMHET 10 EKONOMISK ÖVERSIKT SEGLINGSVERKSAMHET 11.1 Tävlingsarrangemang 11.2 Medlemmarnas tävlingsresultat Kölbåtar Lättbåtar DN-isjakt 11.3 Långfärd 11.4 Kölbåtsnämnden 12 JUNIORVERKSAMHET 13 SLUTORD KAPPSEGLINGSRESULTAT 2006, bilaga 1 POKALER OCH VANDRINGSPRIS UTDELADE 2006, bilaga 2 FÖRTJÄNSTTECKEN UTDELADE 2006, bilaga 3 KAPPSEGLINGJETONGER BEVILJADE 2006 bilaga 4 ESF:ARE I OLIKA ORGANISATIONER 2006, bilaga 5 2 NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER ÅR 2006 Kappseglingsnämnden Ordförande: Jan Kolster Medlemmar: Tuomas Tenkanen, Tom Finell, Teddy Weber, Claes Forsén, Thomas Finne, Rabbe Sjöblom, Benjamin Nilsson och Tore Kindstedt. Juniornämnden Ordförande: Tuomas Tenkanen (juniorchef) Medlemmar: Petteri Behm, Patrick Blom, Erica Bäckström, Pertti Fallenius, Mikaela Kolster, Martti Paajanen, Ari Tokoi och Teddy Weber. Besiktningsnämnden Ordförande: Henrik Vilén (besiktningschef) Medlemmar: Magnus Forsén, Lasse Ingvall, Pekka Hohtari, Jonas Vilén, Lars Wärnhjelm, Niklas Wärnhjelm och Peter Öström. Kölbåtsnämnden Ordförande: Freyr Riska Medlemmar: Frej Andersin, Claes Forsén, Pekka Mattila, Nils Rostedt, Teddy Weber och Lasse Wärnhjelm. Isjaktsnämnden Ordförande: Bengt Enoksson Medlemmar: Micke Enoksson, Tore Kindstedt och Maje Welin. Förtjänstteckenkommittén Ordförande: Rabbe Sjöblom Medlemmar: Björn-Erik Björnström och Britt-Marie Lindroos. Amiralshamnskommittén Ordförande: Stefan Sandås Medlemmar: Tom Finell, Bo-Erik Jensen, Jan Mattsson, Viveca Mentzer-Ekholm (sekreterare), Krister Nordström, Rauno Nyblom, Lars Wärnhjelm och Kaj Öström. Pentalakommittén Ordförande: Peter Blom Medlemmar: Björn-Erik Björnström, Henrik Andersin och Rabbe Sjöblom. Klubbkommittén Ordförande: Anne-Marie Blom Medlemmar: Britt-Marie Lindroos, Stina Sjöblom och Solveig Eriksson

11 Info-redaktör: Erik Lund, sedan Johan Lund Webbmaster: Peppi Karlemo Restaurangchef: Kenneth Oker-Blom Sekretariat Sekreterare: Anneli Holmberg Medlemssekreterare: Peter Anton Skattmästare: Peter Blom Arkivarie: Stina Gordin 3 MEDLEMSKÅREN Medlemmar per Totalt Damer Herrar Hederskommodor 1 1 Hedersmedlem 2 2 Inkallade ständiga medlemmar 8 8 Ständiga medlemmar Årsmedlemmar, Senior Årsmedlemmar, Make/maka/samb Årsmedlemmar, Yngre senior (19-25 år) Årsmedlemmar, Juniorer (<19 år) Medlemmar totalt Medlemsantalet var 812. Medlemsantalet har under år 2006 sjunkit till 809 medlemmar, en minskning med 3 medlemmar. Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar har avlidit: Rolf Karlemo, Bo Erik Ingvall, Åke Lindfors och Ulla Sjöholm. Medlemmar enligt hemkommun: Kommun Antal medlemmar Esbo 412 Helsingfors 224 Grankulla 73 Kyrkslätt 46 Åbo 5 Ekenäs 5 Vanda 4 Borgå 4 Övriga 36 4 BÅTBESTÅNDET Den hade föreningen 257 båtar i sitt register, varav: Kölbåtar 136 Lättbåtar: er 2 E-jolle 3 Laser 25 Zoom 7 Optimist 10 Tornado Motorbåtar 44 Motorseglare 1 Isjakt 13 Surfingbräde 7 Totalt ALLMÄNNA MÖTEN Vårmötet 2006 fredagen den 17 mars ordnades på Handelsgillet med 21 deltagare. Vid mötet godkändes verksamhetsberättelse och bokslut för år 2005 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kappseglingsprogrammet för 2006 fastställdes, hedersmedlemmar utnämndes och förtjänsttecken utdelades. Projektet att dra vatten och avlopp till Pentala och investeringar i anslutning till det behandlades, däribland köksrenoveringen på Paven och nytt uthus med WC:n. En lägesrapport över servicehusprojektet i Amiralshamnen gavs. Ett extra föreningsmöte sammankallades tisdagen den 3 oktober i Life Science Center, Kägelstranden 14 med 24 deltagare. På mötet redogjordes för hur kostnaderna för byggprojekten på Pentala och i Amiralshamnen stigit över det budgeterade samtidigt som en del understöd som man räknat med uteblivit. Man beslöt ändra budgeten så, att förverkligandet av uthus samt vattenoch avloppsinstallationer på Pentala samt påbörjandet av mastskjulsprojektet uppsköts och att tillbudsstående resurser skulle användas till att slutföra servicehusbygget i Amiralshamnen. Höstmötet hölls fredagen den 17 november på Vikingaborg, Sommarövägen 8B med 40 deltagare. Invigning av servicehusen i Amiralshamnen skedde samma dag ett par timmar tidigare. Vid höstmötet fastslogs budgeten och verksamhetsplanen för år 2007 och styrelsen för den kommande verksamhetsperioden valdes. Förtjänsttecken utdelades, likaså pris för den gångna seglingssäsongen. 6 STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen sammanträdde 11 gånger under verksamhetsåret. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna har skött sina uppgifter. INFO har utkommit med 3 nummer. ESF:s hemsida har förnyats och uppdaterats kontinuerligt under året. 7 PENTALA Föreningens 100-årsjubilum satte sin prägel på det mesta som gjordes på Paven under år Restaurangens kök rustades upp och uppfyller nu alla de hygieniska och andra krav som kan ställas på ett modernt kök. I samband med reparationen planerades Pavens infrastruktur för anslutning till Sommarö vattenandelslag. En ny terrass byggdes för att underlätta firandet av 100-årsfesten. Under år 2006 var restaurangverksamheten uthyrd till en utomstående restauratör. Arbetet på att ansluta Paven och övriga Pentala till Sommarö vattenandelslag för att förbättra miljöanpassningen fortsatte. 8 AMIRALSHAMNEN Förutom normalt underhållsarbete har följande grundförbättringar genomförts: Bojar har kontrollerats och vid behov bytts ut, bl.a. har samtliga bojar vid funktionärsbryggan förnyats. Båtplatsfördelningen och platsbredderna vid bryggorna har justerats för att bättre passa den förändrade båtparken, vilket lett till att ett större antal bojar och förtöjningsringar har flyttats. Eldragningen på bryggorna har helt förnyats för att eliminera de störningar i el-tillgängligheten som tidigare fanns. Jollebryggans förankringskättingar har förnyats och landgången tagits iland inför vintern för reparation. En ny flaggstång har rests och den övre planen har förstorats med kostnadsfri fyllnadssten från en närbelägen byggnadsplats. Röda stugan har renoverats av hyresgästen i enlighet med hyresavtalets riktlinjer. Servicehusen i Amiralshamnen Grunden var färdig enligt tidtabellen redan i december De prefabricerade huspaketen levererades och monterades något försenade och med så stora brister, att överlåtelsen i början av mars 2006 avbröts och uppsköts i olika etapper till den 9 maj. Också då fanns brister som skulle avhjälpas senare. Entreprenören som sedan skulle färdigställa husen kunde påbörja sin andel av arbetet i början av mars samtidigt som arbetet med huspaketen slutfördes. Ännu då försäkrade entreprenören att husen skulle vara färdiga enligt tidtabellen den sista maj. Småningom insåg man att det inte var möjligt. Första försöket till överlåtelse skedde i början av augusti men avbröts på grund av alltför omfattande brister. I detta skede övervägde ESF:s arbetsgrupp allvarligt om det alls var möjligt att fortsätta arbetet med entreprenören. Man valde ändå att försöka få arbetet slutfört utan dramatik. I början av september hade såpass mycket brister avhjälpts att man kom överens att överlåtelsen var påbörjad, i slutet av september ansågs att överlåtelsen skett. Ännu återstod dock en hel del brister att klara av. Husen togs i bruk, först begränsat vid speciella tillfällen som folkbåtarnas FM och Laser FM, sedan 20 21

12 användes omklädningsrum och duschar under höstträningarna och mötesrum för bl.a. styrelsemöten. Kanslifunktionerna väntar ännu på möblering. Den 17 november ordnades invigning av husen, då fick de också sina nya namn, möteshuset heter Clara och bastuhuset Johanna efter systrarna som donerade Amiralshamnsområdet åt ESF. 9 KLUBBVERKSAMHET Århundradets största satsning, 100-årsjubileet, planerades av en stor arbetsgrupp under ett halvt år. Arbetsgruppen fungerade flexibelt, med olika sammansättning för olika ändamål och en central styrgrupp ledd av Freyr Riska. Huvudfesten, med 230 personer vid sittande festbord i ett tält på sandstranden på Pentala, gick av stapeln den 17 juni. Något av 100-årsglansen spreds över årets andra evenemang, själva 100-årsdagen, som inföll den 15 oktober, uppvaktade en delegation av tidigare och nuvarande kommodorer vid avlidna kommodorers gravar. Förutom arrangerandet av årets stadgeenliga föreningsmöten med gemensam middag efteråt ordnades traditionell kräftskiva på Paven den 12 augusti och vår- och hösttalkon på Paven med likaså traditionell ärtsoppa och punsch. 100-årshistoriken och årsboken På Understödsföreningens initiativ och med löfte om finansiering startades historikprojektet redan föregående år. Sten Enbom åtog sig uppdraget som författare, riktlinjerna till historiken drog han upp i samråd med redaktionskommittén, till vilken hörde Björn-Erik Björnström, Lars Rostedt och Georg Forsén från Understödsföreningen. Marianne Mattsson, Rabbe Sjöblom och Finn Eriksson deltog från ESF:s sida. Sten Enbom stod för både text och layout, dessutom ordnade han ombrytning och tryck av boken. Historiken utkom lagom före 100-årsfesten. ESF har länge haft som tradition att ge ut en årsbok vart femte år, dvs. då föreningen fyller jämna tiotal och femtal. Då man planerade principerna för historiken var ett alternativ att årsboken skulle ingå som en del av historiken, men tanken förkastades ganska tidigt. Detta var en lyckad lösning, för böckerna är helt olika till sin karaktär. Då material insamlades för historiken fick man ett antal välskrivna artiklar som passade fint in i årsboken samtidigt som informationen i dem kunde användas i historiken. Också annonskonsepten kunde utnyttjas väl; bara historiska annonser i historiken och dagsaktuella annonser i årsboken. Marianne Mattsson rodde årsboksprojektet i hamn, med rutin från tidigare årsböcker, övriga i årsbokskommittén var Rabbe Sjöblom och Bo-Erik Jensen. 10 EKONOMISK ÖVERSIKT Servicehusbygget i Amiralshamnen, kökssaneringen på Paven, vatten- och avloppsprojektet till Pentala samt aktiviteterna kring föreningens 100-års jubileum är de frågor som mest har sysselsatt styrelsen under år 2006 även då det har gällt föreningens ekonomi. I övrigt har föreningens verksamhet i form av ekonomiska termer i stort sett följt tidigare års mönster. Gällande servicehusbygget i Amiralshamnen kan vi konstatera att projektet är avslutat och byggnaderna är tagna i bruk. De sista räkningarna har erhållits och den totala utgiften för projektet uppgår till euro. Bygget har till stora delar finansierats med understöd från Sparbankstiftelsen i Esbo och Grankulla och Esbo Segelförenings Understödsförening. Understöden uppgick till totalt euro. Den överstigande delen har finansierats med egna medel och lån. Den totala utgiften för saneringen och ombyggnaden av köket på Paven samt nya köksmaskiner blev euro. För detta ändamål erhölls euro i understöd från Sparbankstiftelsen i Esbo. Den överstigande delen har finansierats med lån. Vatten- och avloppsprojektet till Pentala har ännu inte kommit igång. Restaurangverksamheten på Paven har inte under 2006 fungerat i föreningens regi, utan i stället har restaurangen varit uthyrd. Föreningen är dock momsregistrerad för denna del av föreningens verksamhet. 100-års historiken finansierades med understöd från Esbo Segelförenings Understödsförening och ett antal stiftelser och samfund samt med annonsförsäljning. För att klara av finansieringen av byggprojekten har föreningen lyft ett banklån på euro, men i och med att byggprojekten blev dyrare än beräknat måste föreningen troligtvis ta ett tilläggslån under år 2007 för att klara av likviditeten och redan överenskomna åtaganden. Om man bortser från de stora projekten och den ändrade restaurangverksamheten under 2006 har ESF:s löpande ekonomi fungerat i stort sett som under de senaste åren. Uppburna avgifter: Medl.avg. Inskrivn.avg. Senior 80 EUR 170 EUR Make/maka/sambo 40 EUR 40 EUR Yngre senior (19-25 år) 40 EUR 40 EUR Junior (<19 år) 20 EUR 0 EUR Båtavgifter: Kölbåt, motorbåt 10 EUR Lättbåt, juniorbåt, bräde, isjakt 5 EUR Optimistjolle 5 EUR 11 SEGLINGSVERKSAMHET 11.1 Tävlingsarrangemang Öppna tävlingar 9-11 juni Esbo-Hogland Race IMS, LYS 17 juni Jubileum Pentala Race LYS, 22Nm juli Valkyria Cup Lättbåtar, augusti Folkbåt FM augusti Laser Radial FM Laser Radial 26 augusti Pentala Race IMS, 22Nm 2-3 september ESF Optimist Ranking Optimist Slutna tävlingar Onsdagsseglingar Kölbåtar Onsdagsseglingar Lättbåtar 13 augusti Pentala runt LYS, alla klasser 14.6 & 9.8 Pokalseglingar Alla klasser (ej LYS) 23 september Grande Finale LYS, alla klasser Antalet veckotävlingar var 16 och det totala antalet båtar 410 (Lys 177, övriga 233). Totala antalet personer som seglat var 1096 (räknat med 3/606, 3/F, 4/LYS, + enmansbåtarna). I Esbo-Hogland-Race deltog föreningen i arrangemangen tillsammans med KLV, EMK och EPS. Vi kan konstatera att samtliga tävlingar har fått tack av seglarna. Havskappseglarna r.f. utsåg Veritas Pentala Race IMS, under ledning av Freyr Riska, till Årets bästa tävlingsarrangemang. Ett stort tack till alla som ställt upp i organisation och praktiska arrangemang i samband med tävlingarna Medlemmarnas tävlingsresultat Kölbåtar IMS FiftyFUN hade igen en hyfsad säsong, tyvärr praktiskt taget som enda ESF:are i IMS. Team Finell tog hem klassegern i Hangö-Sandhamn, Gullkronakappseglingen (ASS), Veritas Pentala Race och Henri Lloyd (HSK). I de tre sistnämnda tog båten också totalsegern. I FM (Offshore Week) i Skärgårdshavets svaga och oberäkneliga vindar blev det silver. Totalt tog FiftyFUN sin 10:e rankingseger i IMS 3. Xanta Maria, Anders Nordström, (3:e i Syysseilaus), Weberska Lilabe och Puppis, Kalle Lindell deltog i endast en segling var denna säsong. Veritas Pentala Race IMS lyckades bra på Kytö runt -banan både för FiftyFUN, som alltså vann totalt, men också för arrangörerna under ledning av Freyr Riska. Av andra ESFare ställde endast Lilabe upp. I Gotland Runt fick FiftyFUN nöja sej med en blygsam 21a plats i IMS. I Volvo Hogland Race hade målet flyttats från Pentala till Gäddvik, bl.a. p.g.a. de chansartade förhållandena som så ofta förekommit vid målgången. Inte blev den saken bättre nu. FiftyFUN ledde vid samtliga rapporteringsställen. Ännu vid Gråskärsbådan med 7 minuter, men gynnades inte denna gång av vindarna på slutrakan och blev tredje, 16 min efter segraren Tarantella. Brigitte, Martin Estlander tog en 4e plats i LYS 1. Båten ledde vid rapporteringen före Hogland, föll till 8a efter ön och hade seglat upp 22 23

13 sej till 4a vid Gråskärsbådan. Helsinki Tallinna Race hade igen många ESF:are med, men ingen lyckades riktigt perfekt i dimma och verkligt obetydliga, oberäkneliga vindar på slutet. De bästa ESF:arna: I LYS 1 var Aquilon, Jaakko Mattila 7:e. I LYS 3 var Marietta, Nils Rostedt 4:e med den snabbaste tiden av de våra (11:23:54). I LYS 4-6 var Lill-Freya, Freyr Riska 3:e (11:49:30). Anders Nordström i Xanta Maria var överlägset snabbast av ESF: arna (25214 sek.), och det räckte till 7:e i ORC Club 1. I ORC Club 2 var FiftyFUN 4:e (35564 sek.), Puppis, Kalle Lindell 5e (3a i företagsklassen) och Lilabe, Teddy Weber 11e. Swan Anniversary Regatta i Skärgårdshavet blev stor framgång vad arrangemangen på land beträffar, men det kappseglingsmässiga blev mindre lyckat. Inte minst p.g.a. de obetydliga och virriga vindarna. Fredrik Ekström med sin Swan 43, Carly III, tog en fin tredje placering i sin klass. LYS Esbo-rankingen tycks inte riktigt väcka seglarnas intresse. I år hade man tagit två kvällsseglingar med i serien, WHC i Gäddvik och vår onsdagssegling 17.6 bland de åtta deltävlingarna. Trots det fick man inte mera än 14 respektive 13 båtar med i slutprotokollet (båtar som startat i minst två seglingar). I LYS 1 hade FiftyFUN en lätt match att ta hem en klar seger när Marietta inte deltog i de fyra första seglingarna. Trots det blev Nicke Rostedt 3:e. I LYS 2 var kampen om de tre främsta platserna stenhård. Endast 1,5 poäng blev det mellan dem och tyvärr fick Freyr Riska i Lill-Freya nöja sej med bronsplatsen. Kanske p.g.a. att han inte kunde ställa upp i den sista deltävlingen. En 5:e plats i den hade gett seger. 100-års jubileumsseglingen Veritas Pentala Race I stora klassen startade 10 båtar, bland dem Aquilon, Merita, Lilabe, Dix och FiftyFUN från ESF. Endast Lasse Wärnhjelm var villig att ställa upp för FiftyFUN på jubileumsdagen, och när skepparen dessutom hade ett skadat ben seglade FiftyFUN med fock och utan spinnaker, för att nu bara vara med i denna historiska segling. Efter en pangstart och fri segling i den lätta vinden rundade båten som 2:a efter den korta kryssen. Efter ytterligare ett taktiskt lyckat slag på den andra kryssen var det bäddat för en överraskande seger på den korta banan! Dick Wikström i Dix assisterade väl med en tredje plats och Peter Weber i Lilabe var 5:e. I lilla klassen skedde det inga överraskningar. Magnus Forsén med Sabrina tog hem segern, också totalt. Iloxi, Joakim Majander tog 5:e platsen före Cassiopeja. Lill-Freya saknades p.g.a. att Freyr Riska var tvungen att basa för seglingsnämnden. Vi har tyvärr för få tävlingsledare! Att det inte var flere ESFbåtar med i denna jubileumssegling berodde nog på att det var många som var upptagna av jubileets festligheter och att folk inte ville stressa inför kvällsfesten. Laxsoppan och ölen som ESF bjöd på efter tävlingen satt bra och också prisutdelningen med de fina jubileumstallrikarna hann stökas undan i god tid innan den lyckade festen började. I Pälsregattan i Emsalövattnen har konkurrensen ökat och FiftyFUN fick nöja sej med 5:e plats i totalen av 40 (!) deltagande. Karvalakki (KoPu) avslutade som vanligt säsongen och där ställde 56 båtar upp i LYS! Hela stora klassen rundade dock ett märke fel, så något totalt resultat räknades inte denna gång. I den friska vinden blev FiftyFUN, efter diverse mindre missöden, 7:e och Kalle Lindell i Puppis 12:e av 23 i lilla klassen. Onsdagsserien seglade man i två LYS-klasser, men räknade också totalresultatet och det stod som bas för onsdagspokalen. Sabrina och FiftyFUN fick båda 4 segrar och varsin onsdagspokal. Jubileet till ära delades också en onsdagspokal per klass och dem tog Marietta och Sabrina, vardera med 7 segrar. Poängsegern i stora klassen gick till FiftyFUN med 63,5 poäng före Marietta (54,75) och Lilabe, familjen Weber (37). Sabrina (60,75) tog segern i lilla klassen, knappt före Lill-Freya (59,75) och Bröderna Majander, Jan-Erik med Marja (43,5) och Joakim med Iloxi (41,0). Pentala Runt seglades i frisk vind. FiftyFUN vann stora klassen före Marietta och Saphira, Mikael Westerlund. I lilla klassen var kommodor Finn Eriksson snabbast med Jessica (också totalt), före Lill- Freya och Trassel. Grande Finale gynnades av lättare vindar och snabbast av de små var Tomme Finne med folkbåten Tee- Chee före Magnus Forsén i Sabrina och Lill-Freya. Bland de stora var ordningsföljden Marietta, FiftyFUN, Lilabe och Jocke Majanders nya båt, Flugan (Tempo). Match Racing ESF representeras på match racing-banorna av endast ett båtlag, därutöver seglar 7 ESF:are ombord på andra båtar. Med i team Peppi Karlemo seglar ESF:arna Erica Bäckström, Kirsi Dybdahl och Natasha Rubanin. Flickorna tog silvermedalj i dam-fm och placerade sig på en 5:e plats i öppna FM. I början av augusti deltog de i en grade 1 tävling i Lysekil. Tävlingen seglades med DS 37-båtar och besättningen bestod av 6 flickor. Resultatet var blygsamt, men tävlingen väldigt lärorik. På damernas världsranking är de placerade på 26:e plats. 606 Startfältet på onsdagarna för 606:ornas del var magrare denna säsong, det var endast 4 båtar som deltog. Trots få båtar var tävlingen lika hård och spännande varje gång. Onsdagsserien vanns av Karlemos. 606:ornas nationella rankingserie bestod av fem tävlingar. Kim och Andrei Aganimov blev 8:e och Bettina och Charlotta Lemström 11:e i rankingserien bland totalt 46 deltagande båtar. NJK och ÅSS dominerar klart rankinglistan både vad gäller topplaceringar och antal båtar. Aganimovs deltog som enda ESF-båt i Åbo och placerade sig 4:e bland 10 deltagare. FM seglades i Svartbäck i augusti i finaste sommarväder. I tävlingen experimenterades det med en så kallad medaljsegling, där endast de tio bästa fick ställa upp i sista seglingen. Seglingen gav dubbelt upp med poäng och var följaktligen mycket jämn och intensiv. Lemströms blev totalt 10:e och Aganimovs 17: e av 21 båtar. Tyvärr ställde inte fler ESF-båtar upp trots det korta avståndet till Svartbäck. I säsongens avslutande tävling på Kronbergsfjärden placerade sig Aganimovs 4:e och Lemströms 5:e efter spännande seglingar i dels mycket friska, dels mycket skiftande vindar. Folkbåt Deltagaraktiviteten på onsdagsseglingarna kunde ha varit lite bättre denna sommar. Som mest var vi 7 folkbåtar på startlinjen, men medeltalet var bara 3 båtar. Bästa nybörjare var Tomi Backlund med F-282 Albertina. Jag hoppas att vi nästa sommar skall kunna få lite fler båtar med på onsdagsseglingarna. Ny båt för sommaren var F-381 Tee-Chee. F-215 Matilda och F-325 Ronja såldes och är inte mera medlemmar i ESF. F-Center ESF- fleeten 2006 F-129 Salome Jukka Pirinen F-136 Beata Janne Holm F-177 Jaana Tomme Finne F-235 Cherie Matti Riihimäki (låg på Sveaborg) F-239 Caramia Pelle Kindberg F-282 Albertina Tomi Backlund F-295 Linda Per Gylling (NJK) F-381 Tee-Chee Tomme Finne / Jari Pekka Teräväinen Folkbåts-FM 2006 på ESF Det var en stor ära och utmaning för ESF att få ordna Folkbåts-FM 2006, också lämpligt till 100- årsjubileet. Servicehuset var inte helt färdigt, men vi fick ändå (efter en del förhandlingar) använda ett rum som tävlingskansli. Deltagarantalet överskred förväntningarna: 27 båtar. Så många har det inte varit på10 år. Ett stort tack för det hör till ESF:s träbåtar som deltog första gången i FM, Tomi Backlund F-282 Albertina, Janne Holm F-136 Beata och Jukka Pirinen F-177 Jaana. Jag vill också här speciellt tacka alla frivilliga ESF funktionärer, bl.a. tävlingschefen Arne Lemström samt övriga, Rabbe Sjöblom, Finn Eriksson, Gustav Dahlberg, Teddy Weber, Peter Weber, Calle Lemström, Martin Hausen, Mikael Westerlund, Lasse Montonen, Magnus och Anki Forsén och Erica Bäckström. Utan er hade vi aldrig kunnat få så bra och trevliga mästerskapstävlingar. Viaporin Tuoppi ESF hade igen den största folkbåtsflottan i Viaporin Tuoppi var det 32 folkbåtar med i Tuoppi, en liten ökning mot förra sommaren, då det var bara 26 st. Som mest har det varit över 50 st folkbåtar, och folkbåtarna är alltid den största klassen. ESF-båtarnas rankingresultat för sommaren F-381 Tee-Chee Tomme Finne 8 F-239 Caramia Robert Weiss 29 F-282 Albertina Tomi Backlund 32 F-136 Beata Janne Holm 33 F-177 Jaana Jukka Pirinen Lättbåtar Zoom 8 I Zoom 8-klassen deltog glädjande nog några nya ESF-seglare i de öppna tävlingarna. Henri Fallenius segrade igen i FM och placerade sig på en fin 11:e plats i VM i Danmark

14 Optimist I optimistklassen har Henri Fallenius varit suverän i Finland, han vann både finska mästertskapet och rankingserien. Det har varit synnerligen glädjande att se att vår optimistjollegrupp har utvecklats mycket snabbt under säsongen. Höjdpunkten nåddes då vårt lag (Henri Fallenius, Sofia och Julia Toroi, Biancka Behm samt Sami Tenkanen) till allmän förvåning vann optimistjollarnas finska lagmästerskap. De vann uttagningsseglingen, mellanheatet och finalen. Henri Fallenius deltog i december i internationella optimisttävlingar i Palma, Spanien, och vid årsskiftet i optimisternas VM-tävlingar i Uruguai. Henris framgång i VM (172:a) stördes tyvärr av en magåkomma som räckte flera dagar. Laser 4.7/Radial/Standard I laserklasserna har ESF:s lag varit övertygande. I världsmästerskapet i laser 4.7 deltog från Finland ett lag på 4, av dem tre från ESF (Salla Paajanen, Tuula och Heidi Tenkanen). Tävlingen seglades på sjön Hourtin nära Bordeaux i Frankrike. Tuula tävlade jämnt i täten och nådde i slutresultatet en god femte placering. Heidi var 24 totalt, samtidigt tredje i de yngres serie och Salla 37 och sjätte bland de yngre. Från laser 4.7-tävlingen fortsatte Tuula till ISAF:s VM för unga i Weymouth i England, där hon bytte klass till laser radial. I början av tävlingen hölls hon utmärkt bland täten i lätta vindar, med t.o.m. en delseger. Under de tre följande delseglingarna i hårt väder sjönk slutplaceringen ändå till fjortonde. Nordiska mästerskap i juniorklasserna seglades i Åbo i slutet av juli. I laser radial var ESF:s resultat magnifikt. Miikka Paajanen vann nordiska mästerskapet, Heidi Tenkanen var fjärde och samtidigt bästa flicka och Alexander Baltscheffsky var sjätte. Framgångarna fortsatte också i de finska mästerskapen i laser. I Hangö vann Tuula finska mästerskapet i laser 4.7 och i finska mästerskapet i laser radial, som ESF arrangerade, kom Miikka på silverplats och Tuula på bronsplats, samtidigt bäst bland flickor. I Laser standard-klassen vann Jonas Krogell igen rankingserien. ESF:s Laser-Masters var också mycket aktiva, och representerades t.ex. i FM-tävlingarna i Nagu av hela 6 seglare. E-jolle Föreningens enda aktiva E-jolleseglare Mikaela Kolster deltog aktivt i den finska rankingserien med en 9: e placering som resultat. I FM-tävlingen var hon 13:e och i VM, som seglades i Danmark, 72:a. 29er Lynn och Erica Bäckström seglade aktivt i 29er-klassen, bl.a. deltog de i VM-tävlingarna i Weymouth, England. I finska rankingserien placerade de sig på 5:e plats och i FM blev de 4:e. 49er 49er Grand Prix-serien 2006 var åter igen mycket jämn och intressant. Nya förmågor och talanger har kommit med i den fartfyllda klassen. Totalt 19 båtlag var med under säsongen. Årets vinnare blev team Bellamer-Aerodyne, med Immu Kuusi och Rasmus Järvinen som besättning. Team Arcada med Lauri Lehtinen och Heikki Soininen gjorde som nykomlingar en mycket fin säsong, med en fjärde plats som slutresultat. ESF:s representanter i denna akrobatiska båt, Rasmus Diesen och Jukka Miettinen slutade på en acceptabel sjunde plats. Inför nästa säsong har båtlagets mål satts snäppet högre, deltagande i medaljstriden skulle inte vara helt fel?! Nästa säsong kommer att vara ytterst spännande för hela klassen. En stor del av OS-platserna till Peking delas ut under ISAF-VM i juli. Finland har tre båtlag som allvarligt försöker först få landsplatsen åt Finland och sen kvala in till själva OS. Följ med säsongens gång på förbundets hemsida DN-Isjakt Årets första ranking seglades den på Degeröfjärden i Ingå med WSF som arrangör. Bengt Enoksson var 2 av 16 deltagare. DN-klassmästerskapet arrangerades av ESF, och seglades den i Mietois. Det var den kallaste regattan på länge, och den här gången var det svårare att hållas varm än att välja rätt medar till farkosten. Bengt Enoksson var 9:e och Micke Enoksson 13:e av 19 deltagare. Den frysande funktionärsgruppen bestod av Teddy Weber, Eila och Modde Finell samt Martin Finell. VM och EM skulle seglas i Finland Vi hoppades rentav på Esbo-isarna eftersom ESF var inkopplat med Teddy Weber som tävlingschef. På grund av all snö som fallit i Finland började vi på Müren, mellan Rostock och Berlin. Det var en stor sjö, som tyvärr hade två råkar tvärs över. När det stora snövädret kom var de knappt 200 isjakterna på andra sidan råkarna för att segla kvalseglingar. Att hitta hem till hotellet i hårt snöoväder, i både tilltagande mörker och vind som vände, var ett intressant äventyr. Efter att totalt borttappad ha passerat två råkar, uppenbarade sig ännu en tredje som egentligen inte fanns. Tur att en sjö har stränder, om också kanske långt borta den sista seglaren hittade helskinnad i land 22-tiden på kvällen. Hela gänget flyttade efter det här till Sverige, till Motala och Vätterns is. Tyvärr var isen betydligt svagare än man utlovat. Med endast ett fleet på 60 båtar på banan åt gången kunde VM seglas färdigt. Dagarna tog slut, och likaså äventyret för denna gång. ESF:s turnerande funktionärsgrupp bestod av Teddy Weber, Rabbe Sjöblom, Martin Finell och Micke Enoksson som starter. Benko Enoksson var den enda seglaren från ESF och slutade på 2:a plats i D-fleet seglades på Alajärvi, ESF-ranking, men ESF hade ingen seglande deltagare Långfärd Tapio och Irmeli Elvilä har på sin jorden runt-färd seglat från Ecuador till Tahiti. (Läs Tapios artikel på ESF:s hemsida och sammandrag i Info 2.) Frej och Gunilla Andersin har seglat i Medelhavet Kölbåtsnämnden Kölbåtsnämnden stod år 2006 inför en viktig uppgift som gällde ordnandet av 100-års tävlingen för kölbåtar. Efter mycket diskuterande beslöts att ordna en öppen LYS-tävling på 100-årsfestdagen. Man ordnade liksom tidigare år en fyrfärgsbroschyr som inbjudan till tävlingen, som igen hette Veritas Pentala Race. Annons- och sponsorintäkterna från broschyren gav möjlighet att dela ut startunderstöd åt de kölbåtsseglare som uppfyllde kriterierna. Nämnden arrangerade även ett båtlyft i Amiralshamnen i juli för bottenputsning och -målning, för dem som sökte extra fart för slutsäsongens tävlingar. Under vinterhalvåret har kölbåtnämnden ordnat månatliga sitsar med varierande program. Den 7 december träffades man första gången i det nya servicehuset som visade sig lämpligt för dylika sammankomster. Bland andra åtgärder som nämnden vidtog kan nämnas införandet en ny regel angående spinnakerföring på onsdagarna. Man kan nu besluta 4 minuter före start om att föra spinnaker eller inte. Den nya regeln togs varmt emot av kappseglarna. Man beslöt även att inte mera ordna nattsegling i Pentala Race eftersom deltagarantalet har minskat betydligt. 12 JUNIORVERKSAMHET ESF har redan under flera år satsat på seglingsskolning för juniorer med avlönade erfarna juniorledare och tränare. Resultatet av detta arbete börjar synas. ESF var 2006 Finlands överlägset bästa juniorsegelförening om man har antalet FM-medaljer som måttstock. Av sju möjliga junior-fmguldmedaljer vann ESF:s juniorer fyra. Av föreningens ungdomar hör två till Finlands Seglarförbunds träningsgrupp London 2012, fyra till juniorträningsgruppen och en till Olympiska kommitténs ungdomsträningsgrupp. Under säsongen 2006 arrangerade Esbo Segelförening 6 juniorläger, vilka vart och ett räckte 5 dagar. Antalet deltagare var begränsat till 10. För att uppnå ett gott resultat i form av inlärning och säkerhet för deltagarna hade vi tre erfarna instruktörer som ledare för varje läger. Man ordnade veckoträning oftare än tidigare, både som grundskolning och för längre hunna. Dessutom var föreningens egen tränare på plats vid optimistklassens alla nationella rankingtävlingar. ESF-juniorer och deras tränare har fått erkänsla från Finlands Seglarförbund. Jonas Krogell utsågs till årets klubbtränare och Tuula Tenkanen till årets juniorflicka! Henri Fallenius, Miika Paajanen och Tuula Tenkanen har tilldelats Esbo stads idrottsstipendier. Tuula blev också utvald till Olympiakommitténs träningsgrupp för unga. Patrick Blom, Erica Bäckström, Lynn Bäckström, Marika Fallenius, Thomas Hacklin, Mikaela Kolster och Jonas Krogell har fungerat som tränare och ledare för juniorverksamheten. 13. SLUTORD ESF:s hundrade verksamhetsår har präglats av jubileet och av den mängd andra stora projekt som av olika orsaker hopat sig på samma år. Projektbördan visade sig vara alltför stor och en del av projekten måste läggas på framtiden. Av dem känns nog uppskjutandet av vatten- och avloppsprojektet på Pentala tyngst. ESF hade inte möjlighet att påverka händelseförloppet och konsekvenserna av uppskjutandet är svåra att förutse. Året som gått har igen varit framgångsrikt med strålande seglingsresultat, speciellt av våra juniormedlemmar och vår juniorverksamhet som helhet. Föreningen har också presterat goda tävlingsarrangemang och övrig verksamhet har hållit hög nivå. Medlemsantalet i föreningen är i stort sett som tidigare och bryggplatserna i Amiralshamnen så gott som fullbelagda. Köket på Pentala har renoverats och Clara och Johanna kan tas i bruk. Jubileumsfesten lär knappast glömmas i första taget och de som vill minnas längre bakåt i tiden har fått en utomordentlig 100-årshistorik. Och vi som också 26 27

15 blickar framåt får ta i på skarpen med ekonomin för att föreningen ska kunna sköta både sin normala verksamhet och projektartade åtaganden. Styrelsen KAPPSEGLINGSRESULTAT 2006 BILAGA 1 INTERNA TÄVLINGAR ONSDAGSPOKALERNA Kölbåtar Totalsegrar, Sabrina, Georg Forsén 4 Totalsegrar, FiftyFUN, Tom Finell 4 Spec. pok. LYS < 1,14 Sabrina, Georg Forsén 7 spec. pok. LYS > 1,15 Marietta, Nick Rostedt 7 Folkbåt Tee-Chee, Tom Finne Farväl,Team Karlemo 8 Laser Hans Köhler 4 Laser Radial Tuula Tenkanen 2 Laser 4,7 Caroline Krogell 6 Zoom 8 Alexis Aganimov 2 Optimist Sofia Toroi 6 ONSDAGSPOÄNGPRISEN Segrar Kölbåtar, stora klassen Poäng 1. FiftyFUN Tom Finell 63,50 2. Marietta Nick Rostedt 54,75 3. Lilabe Teddy Weber 37,00 4. Brigitte Martin Estlander 29,25 Kölbåtar, lilla klassen 1. Sabrina George Forsén 60,75 2. Lill-Freya Freyr Riska 59,75 3. Marja Jan-Erik Majander 43,50 4. Iloxi Joakim Majander 41,00 5. Trassel Bengt Enoksson 35,75 Folkbåt 1. Tee-Chee Tom Finne 39,50 2. Caramia Pelle Kindberg 17,00 3. Albertina Tomi Backlund 14, Farväl Team Karlemo 28,00 2. Victoria Team Lemström 24,00 Laser 1. Tore Kindstedt 39,25 2. Nils Lagerström 35,50 3. Hans Köhler 32,75 4. Jan Mattsson 25,25 5. Jukka Kajan 19,00 6. Kim Weber 13,50 7. Bengt Enoksson 9,25 Laser Radial 1. Tuula Tenkanen 8,50 2. Heidi Tenkanen 6,25 3. Salla Paajanen 5,00 Laser 4,7 1. Caroline Krogell 6,00 2. Tuula Tenkanen 5,25 3. Heidi Tenkanen 5,25 Zoom 8 1 Alexis Aganimov 5,50 2. Elis Aganimov 2,00 2. Anna Aganimov 2,00 Optimistjolle 1. Sofia Toroi 46,50 2. Sami Tenkanen 36,75 3. Rebecka Behm 35,00 4. Julia Toroi 22,55 5. Richard Saurén 17,25 6. Wilhelm Saurén 14,00 POKALSEGLING Folkbåt Tee-Chee, Tom Finne 606 Farväl, Team Karlemo Laser 4,7 Heidi Tenkanen Laser-R Alexander Baltscheffsky Laser Martin Baltscheffsky Zoom 8 Henri Nordström Optimist Richard Saurén POKALSEGLING 9.8. Folkbåt Tee-Chee Tom Finne 606 Farväl, Team Karlemo Laser Hans Köhler Optimist Sofia Toroi PENTALA RUNT Kölbåtar, lilla klassen 1. Jessica Finn Eriksson 2. Lill-Freya Freyr Riska 3. Trassel Bengt Enoksson 4. Contessa Mikael Lundström 5. Svala Hans Scheck Kölbåtar, stora klassen 1. FiftyFUN Tom Finell 2. Marietta Nick Rostedt 3. Saphira Mikael Westerlund 4. Snugl Stig Lindroos 5. Origo Stefan Sandås 6. Merita Rauno Nyblom GRANDE FINALE Kölbåtar, lilla klassen 1. Tee-Chee Tom Finne 2. Sabrina Magnus Forsén 3. Lill-Freya Freyr Riska 4. Marja Jan-Erik Majander 28 29

16 5. Cassiopeia Markus Renlund 6. Queen of Hearts P. Tuominen 7. Trassel Bengt Enoksson 8. Jessica Jon Erikksson 9. Svala Hans Scheck Kölbåtar, stora klassen 1. Marietta Nick Rostedt 2. FiftyFUN Tom Finell 3. Lilabe Teddy Weber 4. Flugan Jocke Majander 5. Quintus J. Geust 6. Merita Rauno Nyblom 7. Aurora II Lari Lahtela 8. Puppis Kalle Lindell FÖRTJÄNSTTECKEN UTDELADE ÅR 2006 BILAGA 3 Mindre förtjänsttecknet Peter Anton Henrik Andersin Freyr Riska Förtjänstmärket Lars Bäckström Carl-Johan Finell Eila Finell Martin Finell Michael Heimbürger POKALER OCH VANDRINGSPRIS 2006 BILAGA 2 DN-Isjakt Gunilla Enokssons minnespris 1994 KÖLBÅTAR INTERNA PRIS Hederskommodor Björn-Erik Björnströms pokal för den kölbåt som deltagit i de flesta interna tävlingarna Kämpis-pokalen 606-vandringspris för högsta poängtalet vid onsdagsseglingarna Säsongens bästa träbåt LÄTTBÅTAR INTERNA PRIS Johnny Winqvist, NJK Lilabe, Teddy Weber Lill-Freya, Freyr Riska Origo, Stefan Sandås Farväl, Team Karlemo Pinta, Martin Hausen KAPPSEGLINGSJETONGER BEVILJADE ÅR 2006 BILAGA 4 22-spännet till guldjetong >260 poäng Tom Finell (329) III spännet till juniorjetong >160 poäng Heidi Tenkanen (296,71) Tuula Tenkanen (424,98) II spännet till juniorjetong >150 poäng Henri Fallenius (475,18) I spännet till juniorjetong >140 poäng) Miikka Paajanen (177,16) Juniorjetong >130 poäng ) Alexander Baltscheffsky (142,13) Salla Paajanen (177,16) Den lilla optimisten för deltagande i de flesta öppna och slutna kappseglingarna Optimistens pris V för högsta poäng i onsdagsseglingarna ESF:s optimistpokal för bästa placering i ESF:s öppna tävling Markus Weckströms kamratskapspris för gott kamratskap och regelrätt segling Första årets onsdagspris för största antel starter i onsdagserien Nybörjarpokalen 1-årets junior som deltagit aktivast Sami Tenkanen Sofia Toroi Henri Fallenius Henri Fallenius Anton Eklund Viktor Mesterton 30 31

17 ESF:ARE I OLIKA ORGANISATIONER 2006 BILAGA 5 Andersin Henrik - Ordförande i Finlands Sexmetersförbund - Viceordförande för Internationella sexaförbundet (ISMA) - Ordförande för ISMAs Classic Committee ESBO SEGELFÖRENING r.f. BOKSLUT 2006 Bäckström Lynn - Styrelsemedlem i Finnish 29er Association rf. Bäckström Lars - Revisor i Finnish 29er Association r.f. Dahlberg Gustav - Medlem i Seglarförbundets nämnd för kappseglingsregler Diesen Rasmus - Styrelseordförande för Finnish 49er Association r.f. Ekström Fredrik - Styrelsemedlem i Sparkman & Stephens Association Fallenius Pertti - Styrelsemedlem i Optimistjolleförbundet Finell Tom - Styrelsemedlem i Havskappseglarna r.f. - Ordförande för tävlingskommittén i Havskappsseglarna r.f. Finne Thomas - Viceordförande i Finlands folkbåtsförbund Forsén Claes - Medlem i Seglarförbundets LYS-sektion Karlemo Pontus - Styrelsemedlem i L-stiftelsen Kindberg Pelle - Styrelsemedlem i Finlands folkbåtsförbund Kolster Mikaela - Medlem i Seglarförbundets juniorkommitté Lemström Bettina - Kassör i Finlands 606-förbund - Suppleant för Pontus Karlemo i L-stiftelsen Lindell, Kalle - Medlem i Esbo-Hogland Race tävlingskommittén Majander Joakim - Styrelsemedlem i Havskappseglarna r.f - Medlem i Handikappsektionen - Mätningschef, IMS och ORC Club Pirinen Jukka - Styrelsemedlem i Finlands folkbåtsförbund Saxberg Rolf - Styrelseordförande i Segelfartygsstiftelsen i Finland Tenkanen Tuomas - Viceordförande i Finlands Laserförbund Weber Kim - Medlem i Seglarförbundets träningsutskott - Laserförbundets ordförande E sbo S egelförening r.f. B okslut 2006 R esultaträkning U tfa ll U tfa ll D iff B u d g e t In tä k te r A llm ä n t M edlem savgifter, netto R äntor och placeringar U nderstöd, S ervicehusprojektet U nderstöd, P aven reparation A n n o n s e r å rs b o k Ö vriga intäkter års jubileum H istorik, understöd H istorik, annonser H istorik, försäljning Jubileum sfest T ävlingsverksam het A nm älningsavgifter S p o n s o re r Juniorverksam het A nm älningsavgifter, juniorläger E sbo-understöd A m ira ls h a m n e n B ryggavgifter, V interavgifter Ö vriga intäkter P entala och restaurangverksam heten H yre s in tä k te r, P a ve n R estaurangförsäljning Intäkter T otalt K o s tn a d e r T ävlingsverksam het S eglarunderstöd Juniorverksam het A m ira ls h a m n e n P entala och restaurangverksam heten A llm änt, inform ation, adm inistration års H istorik års Jubileum S ervicehusprojektet P aven reparation A vskrivningar R äntor K ostnader T otalt R e s u lta t

18 E sbo S egelförening r.f. B alansräkning B estående aktiva Im m ateriella rättigheter A nslutningsavgifter B yggnader och konstruktioner M askiner och inventarier A ktier och andelar T otalt R örliga aktiva O m sättningstillgångar K ortfristiga fordringar K assa och bankfordringar T otalt A K T IV A T o ta lt E get kapital Fonder V inst tidigare perioder R äkenskapsperiodens vinst T otalt Främ m ande kapital A ktia G rankulla stad K ortfristiga skulder T otalt P A S S IV A T o ta lt Hederskommodor Hedersmedlem Inkallad ständig medlem Ständig medlem Seniormedlem Yngre seniormedlem Juniormedlem MEDLEMSFÖRTECKNING HK HM I ST ST S YS J Släktnamn Förnamn Medl.tyS Inskriven Aarnio Heikki Juhani ST Adams Felicia ST Adams Thomas S Aganimov Kim S Aganimov Andrei S Aganimov Elis J Aganimov Joanna J Aganimov Anna J Aganimov Alexis J Ahlbäck Jöran S Ahlman Bengt ST Ahlman Birgitta ST Ahlman Stefan ST Ahola Kai ST Ahola Marina ST Ahola Jan J Ahonen Tuomo S Airaksinen Pyry S Airaksinen Tuukka S Alfthan John S Almqvist Sven ST Andersin Alexandra J Andersin Carolina J Andersin Frej S Andersin Gunilla S Andersin Henrik S Andersin John ST Andersin Maria S Andersin Martina S Andersin Oscar YS Andersin-Valtonen Gun ST Anderson Tom S Andersson Bertel S Andersson Jonas S Andersson Sinikka S Antila Sara S Anton Peter S Appelqvist Ayssa ST Appelqvist Inger ST Backlund Thomas S Bade Patrick Valenti YS Baltscheffsky Arne ST Baltscheffsky Daniela YS

19 Baltscheffsky Martin S Baltscheffsky Thomas S Baltscheffsky Ulla ST Baltscheffsky Alexander J Behm Petteri S Behm Bianca J Behm Rebecka J Bensky Dave ST Bensky Leo-Dan S Bensky Ruth ST Bergström Per-Olof S Björnström Björn-Erik HK Björnström Carina Elisabet YS Björnström Casper YS Björnström Harriet ST Björnström Henrik ST Björnström Joachim YS Björnström Martin ST Björnström Melinda YS Björnström Michaela YS Björnström Michelle YS Björnström Yvonne S Blom Anne-Marie S Blom Mikael S Blom Patrick S Blom Peter S Blomster Kenneth S Blomster Patrick S Boijer Christian ST Boijer Ghita S Boijer Joakim S Boijer Robert J Boijer Sofia J Breitenstein Sargit ST Breitenstein Derek S Brink Bianca S Broman Björn YS Broman Gustav S Bäckström Björn YS Bäckström Erica YS Bäckström Lars ST Bäckström Marianne ST Bäckström Lynn Cathrine J Bäckström Johan S Bäckström Axel J Campbell Kenneth ST Campbell Ronald ST Campbell Patrick S Carlsson Christian S Castrén Eva Henriette ST Castrén Helena S Castrén Monique ST Castrén Patrick J Castrén Peter S Castrén Robert S Castrén Thomas YS Catani Maire Adrienne ST Colérus Thomas S Corander Maryanne ST Daher-Westerlund Tinet S Dahlberg Barbro ST Dahlberg Gustav HM Dahlberg Kaj Torbjörn ST Dahlberg Marianne S Dahlström Madelaine YS Damström Ann S Damström Avril ST Damström Mona ST Diesen Christel S Diesen Christopher S Diesen Magnus S Diesen Marit S Diesen Rasmus YS Dohlmann Carita ST Donner Per IST Donner Robert S Dybdahl Kirsi S Edelmann Gunnar ST Edelmann Johan ST Edelmann Lars Torsten S Edelmann Nan ST Edelmann Erik S Edelmann Anders S Ehrnrooth Hans G S Ehrnrooth Henrik S Ehrnrooth Andreas J Ehrnrooth Ellen J Ehrström Fredrik ST Ekholm Göran S Ekholm Viveca S Ekholm Heidi J Ekholm Henrik J Eklund Dan S Eklund Anton J Eklund Jakob J Eklundh Lars S Eklundh Maria S Eklundh Nils Olof S Ekman Carola S Ekman Joachim S Ekman Patrick S Ekroos Fredrik S Ekroos Henrik YS Ekroos Lars-Erik S Ekroos Patrick YS Ekström Carlo YS Ekström Fredrik ST Ekström George Fredrik ST Ekström Leena S Ekström Marco F. A. J Ekström Marie Christine ST Ekström Marie-Isabelle ST Ekström Simone ST Elvilä Irmeli S Elvilä Tapio S Enari Mikael S Enari Nita S

20 Enoksson Bengt ST Enoksson Birgitta ST Enoksson Mikael S Enoksson Tomas S Eriksson Finn ST Eriksson Jan ST Eriksson Jon Jakob S Eriksson Leif ST Eriksson Marita S Eriksson Sven ST Eriksson Solveig S Eskelin Anna S Estlander Martin S Evers Martin S Fager Bengt ST Falcken Peggy S Fallenius Henri J Fallenius Marika J Fallenius Pertti S Fallenius Kirsi S Fellman Lars Jakob ST Fellman Niklas S Finell Carl Johan ST Finell Clarice Jeanett S Finell Eila S Finell Hans ST Finell Martin S Finell Tom HM Finell Ulla ST Finell Marika S Finne Anne S Finne Axel J Finne Emil J Finne Gunnel ST Finne Marcus S Finne Thomas S Finne Åke S Forsberg Gustaf S Forselles af Birgitta ST Forselles af Fredrik S Forselles af Jacob S Forsén Claes S Forsén Georg ST Forsén Kaj-Olav ST Forsén Magnus S Forsén Wiebke ST Forsman Betty-Maj J Forss Christina S Forss Joakim Gustaf YS Forss Johanna Maria YS Forss Kenneth S Franck Alexander YS Franck Annika YS Franck Fredrik ST Franck Marina S Franck Mikael S Frölander-Ulf Göran S Gabran Joachim S Geust Jonas S Geust Ann-Christin S Geust Miranda J Geust Arthur J Geust Ingrid J Ginman Erik Wilhelm YS Gordin Ariel S Gordin Daniel S Granroth Kasper J Granroth Michaela J Granroth Ralph S Granroth Raija S Grundfelt-Forsius Carola ST Grönlund Esko S Gylling Ulla ST Gärkman Johan S Gästgifvars Anders S Haasmaa Esko S Hacklin Thomas S Hagelstam Fredrik S Hagelstam Veronica ST Hagert Albrecht ST Hagert Nina YS Hagert Richard YS Hallama Aarne ST Hallama Anita ST Hammarén Lars ST Hansen Kristian YS Hanslin Kamilla Johanna YS Hanslin Katja Emilia YS Hanslin Kim S Hausen Kaj-Erik S Hausen Martin S Hauvonen Kalevi S Heikel Beat-Sofi ST Heimbürger Gunnar S Heimbürger Michael S Heimbürger Monica S Heino Lars S Hellman Kalevi S Hellsten Anders S Hellstrand Stefan S Henn Antonia J Henn Alexander J Hentula Ismo S Herlin Walter ST Hjelt Ernst ST Hjelt Kyllikki ST Hohtari Hannele S Hohtari Helena YS Hohtari Henri J Hohtari Pekka S Holm Claes ST Holm Gunvor ST Holm Magnus ST Holm Jan-Olof S Holm Jan-Erik S Holmberg Rasmus S Holmberg Ulf S Holmberg Anneli S

Välkommen till ESF:s vårmöte. Fredagen den 14 mars 2008 kl 18.30. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen)

Välkommen till ESF:s vårmöte. Fredagen den 14 mars 2008 kl 18.30. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Nr 1/2008, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s vårmöte Fredagen den 14 mars 2008 kl 18.30 På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör Verksamhetsplan Medlemskommittén 2016 VI har inlett ett Nytt samarbete med skolan som ger sällskapets medlemmar mycket goda rabatter på kurser Vi har också fortsatt samarbete med Medborgarskolan Medelskommitténs

Läs mer

ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo

ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011... 1 1. STYRELSEN ÅR 2011... 2 2. NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER ÅR 2011... 2 3. MEDLEMMAR... 3 4. BÅTAR...

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8

Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 Nr 1/2009, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 På mötet behandlas stadgeenliga

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f.

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f. Stadgar för Åländska segelsällskapet r.f. 1 Sällskapets namn Sällskapets namn är Åländska Segelsällskapet r.f. 2 Hemort Sällskapets hemort är Mariehamn. Sällskapets verksamhetsområde är landskapet Åland

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

ESF:s höstmöte den 24 november 2010 kl 18.00 i Sökö-sällskapets föreningshus, Sökö strandväg 74

ESF:s höstmöte den 24 november 2010 kl 18.00 i Sökö-sällskapets föreningshus, Sökö strandväg 74 Nr 3/2010, september ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi ESF:s höstmöte den 24 november 2010 kl 18.00 i Sökö-sällskapets föreningshus, Sökö strandväg 74 Stadgeenliga ärenden. Utdelning

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stort tack till Sten Rydgren, som har donerat ett antal prispokaler till ESF!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stort tack till Sten Rydgren, som har donerat ett antal prispokaler till ESF! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 3 Kommodorsspalten Sid. 4 Höstmötet Hedersmedlemskap och förtjänsttecken Prisutdelning Verksamhetsplan och budget Styrelsen år 2009 Sid. 6 Aktia-annonsen Sid. 7 Juniorspalten

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo Finland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1. Styrelsen s. 2 2. Nämnder och kommittéer s. 2 3. Medlemmar s. 3 4. Båtar s. 3 5. Styrelsemöten, föreningsmöten, klubbverksamhet

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA SOMMARPROGRAM 2015 SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA Innehållsförteckning Kårchefens hälsning 4 Vikingarnas organisation 2015 5 Seglingssäsongens kalender 6 Segelsäsongsöppning (21 maj) 7 Seglingssäsongens seglatser

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige

ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige Målsättningen för turnén är att inleda tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet, att

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Medlemsbrev Mars 2009 Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Välkommen till LJS! Äntligen närmar sig seglingssäsongen 2009! Vi hälsar alla seglare välkomna till LJS och massor med segling. Under 2009

Läs mer

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl.

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl. ÅRSBERÄTTELSE 2012 Sjuttiofjärde verksamhetsåret Den egentliga verksamhetens resultat visade ifjol ett överskott mest på grund av en uppdatering av ersättningar Finlands svenska manssångarförbund och föreningen

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Nr 2/2008, maj ESF - INFO. ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi. Tuula seglar mot OS

Nr 2/2008, maj ESF - INFO. ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi. Tuula seglar mot OS Nr 2/2008, maj ESF - INFO ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi Tuula seglar mot OS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2 Kommodorsspalten Sid 3 Juniorspalten Sid 4 Seglingskurser för juniorer Sid 5 Amiralshamnsspalten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Målsättningen för turnén är att börja den finska tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet,

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Välkommen till ESF:s höstmöte. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Onsdagen den 21 november 2007 kl. 18.

Välkommen till ESF:s höstmöte. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Onsdagen den 21 november 2007 kl. 18. Oktober 3/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s höstmöte På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Onsdagen den 21 november

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5)

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5) Medlemsbrev Mars 2010 Välkommen till LJS! Vintern har haft sitt fasta grepp om Roxen i flera månader, men nu har isen äntligen rämnat och seglingssäsongen 2010 närmar sig. Vi hälsar alla seglare välkomna

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Inbjudan Ulvöregattan 9-11 juli 2015 Bottenhavets största regatta, anno 1909

Inbjudan Ulvöregattan 9-11 juli 2015 Bottenhavets största regatta, anno 1909 Välkommen Vi hälsar alla seglare varmt välkomna till årets Ulvöregattan. Vi satsar på välkända banor för SRS seglarna inför 2015. Bansträckningen för Sea Sea Gnäggen Race, Ulföskrinet och Pelle Melinders

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer