Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, tillverka och distribuera trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet. Mål Gefleortens Mejeriförening skall långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk utveckling. Vara det bästa och självklara valet som färskvaruleverantör för våra kunder. Ordförande och VD samtalar VD byte Ny VD Marknad och försäljning Mejeridrift - produktion/investeringar Miljö Personal Ekonomi Revisionsberättelse Nyckeltal 5 år Organisation Mötesverksamhet Medlemmar Förtroendevalda Statistik Fullmäktige Kallelse Kretsmöten Vara en utvecklande och attraktiv arbetsgivare. Strategier Gefleortens Mejeriförening skall ha välinformerade och engagerade ägare. Skapa och vårda goda affärsrelationer, genom att alltid ha kunden i fokus. Personalen skall vara välinformerad, delaktig och ha erforderlig kompetens. Omslagsbild Fotograf: Irene & Lennart Walleräng 2

3 Ordförande och Vd samtalar Blev 2014 som förväntat? Thomas Lundgren: Förväntningarna var högt ställda och vi lyckades inte riktigt nå målen. Yttre omständigheter samt en hög invägning tvingade oss att sänka avräkningspriset i oktober men vi har ändå nått all time high. Effektivitets jakten på mejeriet har gjort gott resultat och utan denna skulle läget inte sett så bra ut. Bondeåret med en torr och solig sommar har bidragit till stor invägning med ett bra grovfoder. Sammantaget ett bra år! Per Blomquist: Vi gick in i 2014 med stora förväntningar på ett år med rekord högt avräkningspris och det började mycket bra med höjning av avräkningspriset den 1 april. Även försäljningen var enligt förväntat och effektiviseringen i mejeriet gav utslag. Tyvärr drabbades mejeri Sverige av stora försäljningsminskningar av framförallt dryckesmjölk. Samtidigt dök priserna på världsmarknaden och Ryssland införde importstopp. Det positiva resultatet som året startade med, förbyttes i negativa driftsresultat och en kraftig sänkning av avräkningspriset genomfördes den 1 oktober. En stor ökning av invägningen och minskad försäljning skapade ett råvaruöverskott som vi hade svårt att avsätta. Detta bidrog också till en resultatförsämring. Sammantaget blev 2014 ett hyfsat år med avseende på den betalning vi kunde ge för producenternas råvara, samt att vi fick ett positivt driftsresultat. Hur klarar ni konkurrensen? TL: Pressen på mjölkbönderna har hårdnat betydligt under senare delen av Krismöten har varit många på lokal, regional och nationell nivå. En viss ljusning ses på Fonterra auktionerna i skrivandes stund, men hur utvecklingen framåt ser ut vet ingen. Hur påverkar kvotavvecklingen världsmarknadspriserna framöver? Förmodligen negativt. Andra påstår att en del av produktionsökningen redan skett. Risken är nog ändå att krisen förlängs p.g.a. osäkerheten i hur stor produktionsökningen blir. Gefleortens påverkas givetvis också av världsmarknaden. Prispressen på färskvarumarknaden ökar, likaså kostnaden för överskottsmjölken. Vi måste fortsätta att satsa på effektiviseringar, leveranssäkerhet och kvalitet, ja allt som gör att kunden väljer oss istället för andra. Konsumenterna ska lockas av mervärden som närhet, öppna landskap, livsmedelssäkerhet och klimat smarta värden som t.ex. vår nya foderstrategi. Öppna Gårdar och Betessläpp är andra mycket viktiga aktiviteter som vi bönder kan bidra till att knyta konsumenterna till Gefleortens. PB: Handelns ökade satsningar i EMV skärper konkurrenssituationen ytterliggare i Sverige. På dryckesmjölken förväntar vi oss en stor ökad konkurrens, då den största kedjan i Sverige kommer med sin mjölk i attraktiv för- 3

4 Ordförande och VD samtalar packning. Skall vi vara med och konkurrera om EMV - kontrakten måste vi vara kostnadseffektiva, därav de genomförda personalneddragningarna som även får effekt under Även stora investeringssatsningar 2015 skall bidra till effektivare drift och nya förpackningslösningar. I Dalarna blir det tre mejeriföretag som slåss om konsumenterna genom Falköping mejeriers köp av Grådö mejeriet. Vi kommer att möta den ökande konkurrensen i Dalarna på olika sätt, för att minst bibehålla våra försäljningsvolymer Marknadsinsatser, nya förpackningar, ny foderstrategi och hög kundservice skall skapa konkurrenskraft och attraktionskraft på vår lokalmarknad. Vårt viktiga varumärke Bollnäsfil skall få en del förändringar inom kort, som skall öka attraktionskraften hos konsumenterna och bidra till en positiv försäljningsutveckling. Vad händer framöver? TL: Under 2014 har styrelsen utsatts för en av sina hittills viktigaste uppgifter, att utse en ny VD. Per hade uttryckt sitt önskemål om att få gå i pension vid årsskiftet och under försommaren jobbade styrelsen intensivt för att hitta en ersättare. Vi är övertygade om att vi i Magnus Lindberg hittat en fullgod ersättare till Per och som kan leda Gefleortens till ytterligare framgångar framöver. Vad vi bönder fortsatt och kanske i större utsträckning än tidigare måste göra, är att prioritera investeringar i mejeriet. Speciellt gäller detta effektiviseringar och satsningar på nya lönsamma affärer. Ytterligare är att få Gefleortens att särskilja sig från andra på ett positivt sätt. Foderstrategin är en sådan och vi hoppas att konsumenterna inser hur unika vi är jämfört med andra, så att valet och efterfrågan i butik blir självklar. Styrelsen tror starkt på detta och vi vill tacka alla medlemmar för möjligheten till ett snabbt genomförande. PB: På mejeriet kommer stora investeringar att göras under Nytt styrsystem, nya 1,5 liters förpackningsmaskiner och en del andra projekt, kommer att innebära påverkan i vår drift och belasta våra resurser, men detta är nödvändiga investeringar för att säkra driften och öka vår kapacitet för syrade produkter, samt öka vår konkurrenskraft. För våra ägare blir det lite sämre avräkningspris jämfört med 2014, men bättre än de senaste årens genomsnitt. Den största utmaningen, förutom ökad konkurrens på marknaden, är att förbättra råvarubalansen. Nya affärer diskuteras för närvarande och förhoppningsvis leder detta till ökad produktion och minskat råvaruöverskott. Fortsatt låga priser på världsmarknaden betyder lågt pris för vårt råvaruöverskott och försäljningen av kärngrädde, så mindre överskott skulle förbättra vår intjäning avsevärt. Många osäkerheter gör dock att 2015 kan få en mer negativ utveckling än vi idag kan överblicka. Många duktiga medarbetare har lämnat oss 2014 och tvingas lämna oss framöver genom de effektiviseringar och neddragningar som beslutats, vilket alltid känns sorgligt, men nödvändiga för företagets överlevnad. Jag vill rikta ett stort tack till ovannämnda och alla övriga anställda för det gångna året och önska er lycka till i framtiden! Vi vill framföra ett stort tack till alla medlemmar och anställda för Era insatser under

5 VD Byte Efter drygt 17,5 år som företagets VD, är det nu dags att lämna över till en yngre kraft och gå till ett liv som pensionär. Att drygt 17 år har gått känns overkligt. Känns mer som 7 år, men tiden går fort när man har roligt och det beskriver min tid som VD. Jag började min anställning i juni 1997 och kom till en förening med stor kassa och stort investeringsbehov. Under mina år på Gefleortens har det investerats mycket för att möta de förändringar som skett i produktutbud och den kraftigt ökade konkurrensen. De gamla mejerigränserna som funnits mellan mejeriföreningarna i Sverige har suddats ut både vad gäller mjölkproducenter och kunder. Samarbeten gällande mejeriföretagens riksvarumärken upphörde, vilket innebar minskad omsättning och lönsamhet. Detta tapp kunde pareras med EMV-tillverkning som vi startade redan Mejeriföretag har försvunnit och bytt ägare sedan 2000 och den största förändring som påverkat mejerisverige och svenska mjölkproducenter mest är fusionen mellan Arla och danska MD Foods som ägde rum Denna fusion påverkade samarbeten mellan mejeriföreningarna i Sverige och skärpte konkurrensen på den svenska marknaden. Minskad konsumtion av dryckesmjölk och handelns satsningar på egna märkesvaror, innebar att produktionsvolymerna minskade för oss och var som lägst nere på 27,3 MKg. Genom ökad EMVproduktion och stödkörning till Milko ökade produktionsvolymerna kraftigt och var som störst 2013 med en invägning på 48 Mkg. Av de c:a 240 mjölkproducenter som fanns 1997 återstår idag bara en tredjedel. Genom satsningar i Dalarna har ett tiotal tillkommit, så att de nu uppgår till drygt 80 producenter. Genom fusionen mellan Arla Foods och Milko ställde konkurrensverket krav på avyttring av några Milko-ägda varumärken och försäljning av mejeriet i Grådö. Vårt försök att förvärva Grådö-mejeriet misslyckades, men vi lyckades förvärva varumärket Bollnäsfil. Ett försök att få Upplänningar att köpa landskapsmjölk rönte inga stora framgångar och istället flyttade vi fokus till Dalamarknaden. Nya mjölkleverantörer från Dalarna togs in som medlemmar 2013 och en framgångsrik lansering av Dalamjölk skedde och nya kunder tillkom successivt. Bollnäsfilen och etableringen i Dalarna har inneburit en rejäl tillväxt och lönsamheten har förbättrats för att 2014 vara den högsta under mina år som VD. Stora satsningar har gjorts de senaste två åren för att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten i driften, vilket inneburit att många anställda tyvärr har fått lämna företaget. Coop förvärvade Grådömejeriet 2012 och sålde det vidare till Falköpings Mejeri 2014, vilket innebär att tre mejeriföretag slåss om kunder och konsumenter i Dalarna. Handelns ambitioner att öka sin andel av egna varumärken ytterliggare, samt ökad konkurrens i vårt område är de tuffa utmaningar som väntar den nya VD:n framöver. Jag är övertygad om att styrelse, ledning och alla anställda tillsammans kommer att klara denna utmaning och tillse att Gefleortens Mejeriförening har en lång och ljus framtid att möta. Jag vill tacka alla medlemmar och all personal för den bästa tiden i mitt arbetsliv och saknaden efter er alla kommer att bli oerhört stor. Per Blomquist 5

6 Ny VD Mitt namn är Magnus Lindberg och jag skall tillsammans med förtroendevalda och alla medarbetarna i Gefleortens anta de utmaningar som Per beskriver på förra uppslaget. Det kommer inte att bli lätt, men det skall bli oerhört roligt och stimulerande. För min egen del så är mycket fortfarande nytt, men nu efter några veckor på plats som ny VD i Gefleortens känns det mycket bra. Det kommer att dröja länge innan jag får samma erfarenhet som Per, men som tur är har jag alla kunniga och erfarna medarbetare i Gefleortens till min hjälp. Vi skall tillsammans se till att Gefleortens fortsätter utvecklas för framtiden. Jag kommer från Kungsgården, 3,5 mil väster om Gävle där jag bor på en skogsfastighet med min fru Erica. Vi har några hästar, två hundar och tidigare även lite får. Troligen kommer det att bli lite får igen till sommaren. Mina fritidsintressen är gården, jakt, hundar och hästar. Vi har inga barn. Jag har sedan 1998 arbetat som VD inom Husdjursföreningarna, och nu senast som VD för Växa Sverige. Under några år har jag också arbetat med rådgivning till lantbrukare och som ekonomi- och personalansvarig inom Hushållningssällskapen. Jag har under hela mitt arbetsliv och genom alla förändringsprocesser jag arbetat med de senaste åren haft 4 ord som ledstjärnor för arbetet. Delaktighet, öppenhet, frihet under ansvar och decentralisering. Dessa ord tänker jag fortsätta arbeta efter även här i Gefleortens. Jag tror att delaktighet gör att alla människor känner att man kan vara med och påverka och därmed också göra verksamheten ännu bättre. Detta gäller både medlemmar och medarbetare. Som ett led i detta kommer vi att under 2015 dra igång ett strategiarbete som kommer att kallas Strategi Arbetet skall leda fram till en strategi som skall peka ut riktningen för Gefleortens fram till år Strategin skall alltså svara på hur ägarna vill att mejeriet och verksamheten skall se ut Med utgångspunkt från denna strategi kommer sedan medarbetarna att arbeta fram en affärsplan för Marknaden är som ni alla vet oerhört tuff just nu, men Gefleortens ligger bra till om vi sköter våra kort väl. Våra kunder gillar oss och den service vi ger. Risken för att tappa marknadsandelar har dock troligen aldrig varit större, så det gäller att inte slappna av utan se till att våra produkter håller bästa kvalitet och att vår service och närhet är på fortsatt hög nivå. Min ambition är därför att fortsätta stärka det lokala, och se till att våra kunder upplever Gefleortens som det självklara nära alternativet med bra service och kvalitet. Magnus Lindberg 6

7 Fotograf: Maria Nyberg, Växa Sverige 7

8 Marknad och försäljning Även under 2014 har marknaden fortsatt att förändras produkter nämnas. Samtliga produktkategorier har i snabb takt. Världsmarknadspriset Tre nära gick upp på extremt vänner ökat den ekologiska volymen, detta gäller även EMV. höga nivåer i början på året för att därefter bokstavligen kollapsa till nivåer vi inte har sett på länge. Orsa- ekologiskt. Under 2015 förväntar vi oss en fortsatt stark tillväxt på ker till detta är många; överproduktion och rysslandssanktioner samt Konventionell dryckesmjölk fortsätter däremot en tydlig som dämpad marknad i Kina lyfter kan nämnas din nedåttrend, andra drycker som vatten och vegetabiliska mjölkersättare tar allt större plats, den laktosfria som exempel. Gefleortens har ingen direktexponering mot världsmarknaden men eftersom våra konkurrenter, främst vilket vi ser tydligast hos Bollnäsfil och naturell samt mjölken likaså. Syrat har däremot en stabil ställning danska Arla Foods matlagning och finska Valio drabbats av ett stort smaksatt yoghurt. till Även matlagningsprodukterna har en överskott som måste dumpas på den svenska färskvarumarknaden har konkurrensen här ökat markant och jämn försäljning. På storhushållssidan gladdes vi åt en ny affär under den prisbilden mot handeln försämrats avsevärt. senare delen av 2014, kommunerna i Falun, Borlänge, gourméklass... I mångt och mycket har våra lojala konsumenter och Ludvika, Gagnef och Smedjebacken valde Gefleortens butikskunder bidragit till att vi trots ovanstående klarat produkter i en gemensam upphandling. av året på ett bra sätt och kan blicka framåt med gott Under 2014 har vi fortsatt att utveckla våra externa självförtroende och med nya ambitioner.... med bara samarbeten, tagit nya kunder och lagt mycket tid på att Gällande mejerimarknaden fortsätter EMV-produkters tillmötesgå kedjornas krav på produktdokumentation frammarsch. Prissättningen i butik av handelns egna och dess datorisering. Sortimentsoptimeringen pågår varor tycks ha en nedåtgående spiral vilket betyder att ständigt, vårt eventprogram likaså. leverantörerna en pressas ytterligare, klick i många fall under! Vi har även prioriterat samarbeten inom avdelningen ekonomiska break-even nivåer. Samtidigt blir det allt samt med våra kollegor på andra avdelningar inom Gefleortens vilket har gett en tydligare kommunikation svårare för traditionella lokala varumärken att behålla sina försäljningsvolymer. och därmed ett effektivare arbetsflöde. Som en annan viktig - och positiv trend för 2014 kan konsumenternas alltmer ökande inköp av ekologiska Snabbt och gott till allt du älskar! Recepttips på gefleortens.se 8

9 9

10 Mejeridrift - produktion/investeringar Produktion Invägningen till Gävle mejeri uppgick till ( ) ton under året. Under denna period har råvara köpts och överskott sålts till andra mejeriföreningar. Under året har det varit fortsatt hög efterfrågan på syrade produkter. Dryckesmjölken har förlorat kvantiteter till EMV men under december blev vi leverantör till ett antal dalakommuner vilket framförallt har medfört att vi får leverera mycket mera ekologisk mjölk. Bägaravdelningen har haft god beläggning främst tack vare mera smaksatta produkter. Fokus inom produktion har varit att bibehålla god varuförsörjning, med hög leveranssäkerhet, lägre kostnadsnivå och högre produktkvalitet. Effektivisering har medfört lägre bemanning i produktionen jämfört med föregående år. För att få en jämn produktkvalite på våra filprodukter har arbete med syrningsparametrar gett önskat resultat. Några viktiga investeringar under året har bidragit till ökad produktivitet. Den största förändringen är nya paketbanor i förpackningshallen vilket har minskat antal produktionsstopp samt gjort det mycket enklare att se till att efterutrustningen fungerar. De nya paketbanorna är även smörjfria, och stannar när det blir stopp vilket har resulterat i lägre förbrukning av smörjmedel, samt har minimerat skador från transportörerna på förpackningarna. Ny utlastningsledning av skummjölk och ny förpackningsledning till storpack har också installerats. På personalsidan har vi genomfört satsningar på interna utbildningar på bägaravdelningen, på förpackningsmaskiner och på planering. Detta innebär att vi har välutbildad personal som kan köra de flesta maskinerna. Livsmedelssäkerhet och kvalitet Kvalitetsledningssystem Gefleortens kvalitetsledningssystem omfattar hela verksamheten på mejeriet och systemet är uppbyggt enligt de krav som finns i BRC Global Standard - Food. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och en del i detta är våra interna revisioner som utförs av de interna revisorer som vi har på företaget. Deras arbete är viktigt för att kunna utveckla och utvärdera vårt system tillsammans med de uppsatta kvalitetsmål vi har. Vi arbetar med att följa upp avvikelser, reklamationer och avvikande produkter och en viktig del i detta är vårt interna laboratorium som utför mikrobiologiska, kemiska och sensoriska analyser på olika steg i processen. 10

11 Tillbakadragande Under året har vi varit förskonade från tillbakadragande. Arbetet med att utveckla rutiner kring tillbakadragande har det däremot arbetas en del med. Vi känner idag att vi har ett bra system för detta, om det skulle inträffa att vi behöver använda det. Märkning I slutet av 2014 kom den nya märkningsförordningen 1169/2011 som har inneburit att vi varit tvungna att se över märkningen på samtliga produkter och förändra dessa. Investeringar Den största ombyggnationen under 2014 var i förpackningshallen där vi har bytt ut alla gamla utslitna paketbanor från förpackningsmaskiner till back-, rullvagnsoch trågfyllare. Dessa har vi dragit på 2 meters höjd istället för som tidigare stående på golv. Tack vare det så har vi frigjort stora golvytor inne i förpackningshallen. Vi har byggt om så att vi får värmeåtervinning från de nya kylmaskinerna i kyllagret till fjärrvärmecentralen. Dessutom byggt om så att vi utnyttjar restvärme från ångssystemet till diskcentralen på så vis har vi kunnat minska våra fjärrvärmekostnader betydligt. Dessutom har vi byggt om diskledningar till pulverblandningstank som har gett oss en besparing av 200 liter produkt per vecka, minskning av Nitrat/Nitrit problem, säkrare och flexiblare körning utan kopplingstavla samt tidsbesparing tack vare separata disk av ledning/ tank. Vi har gjort en utbyggnad av brandlarmet i mejeribyggnad, lagerbyggnad och tankbilsmottagning. Nya detektorer och larmdon har installerats i elcentraler. För att utöka flexibiliteten med produktion av smaksatt Yoghurt med fruktbitar, så har vi även byggt om B- maskin med en kombifyller. 11

12 Miljö Vi har uppsatta miljömål och vi arbetar med att minska vår belastning på miljön. Vi arbetar ständigt med att minska vårt produktsvinn, avfall, energiförbrukning, vattenanvändning, kemikalieanvändning och utsläpp både i luft och vatten. Energi Vi har sedan 2014 egenproducerad restvärme genom en ångväxlare i diskcentralen och har på det sättet minskat användningen av fjärrvärme. Installationen av detta skedde i slutet av 2014, så vi borde kunna se ännu mer minskning under Vi har på vårt nya kyllager, som togs i drift årsskiftet 2013/2014, ett modernare kylsystem och vår elförbrukning har med detta minskat. Vi tar nu även tillvara på returvärme från det nya kylsystemet för uppvärmning av vår processanläggning. Avfall Vi har minskat vårt avfall 2014 mot 2013, både brännbart och farligt, även en minskning av återvinning har skett. Rengöring En översyn av kemikalieanvändningen skedde i slutet av 2013 och detta har vi sett resultat på 2014, vi har bland annat minskat användningen av smörjmedel. Utsläpp Vi har under 2014 arbetat med att tillsätta bakterien Bioamp freeflow till vårt avloppsvatten för att minska utsläpp av bland annat BOD 7. Detta har fallit väldigt väl ut och inneburit att vi har halverat våra kostnader för rening mellan 2013 och Vi har även minskat vårt utsläpp av CO 2, NO x samt svavel. Transporter Våra chaufförer på in- och uttransport har påbörjat utbildning i sparsamt körsätt under 2014 och som ingår i en yrkesförarkompetens kurs och alla ska ha genomgått den under 2015, det är bland annat ett sätt att minska kostnaderna och miljöbelastningen från transporterna Energi Energi Återvinning El MWh Fjärrvärme MWh Olja m3 Återvinning ton Brännbart ton Farligt avfall ton Rengöring Rengöring Utsläpp Utsläpp Rengöringskemikalier totalt kg Processvatten m Koldioxid ton Kväveoxid kg Svavel kg Fosfor kg Biokemiskt syrebehov ton 12

13 Personal Årsanställda Årsanställda har för året uppgått till 90 personer vilket är en minskning med 18 personer jämfört med föregående år. Under året har MBL-förhandlingar genomförts och resulterat i att antalet anställa har och kommer att minskas även under kommande år. Som normalarbetstid har SAF:s statistik för normalarbetstid används. Kompetensutveckling Kartläggning av kompetensutveckling sker vid de årliga medarbetarsamtalen. Hygienutbildning genomförs årligen för all produktions- och underhållspersonal enligt kraven i BRCstandarden. Arbetsmiljö Skyddskommitténs aktiva arbete med att förbättra arbetsmiljön fortgår löpande med planerade skyddsronder för att eliminera arbetsmiljörisker på företaget. Vid stora investeringar deltar även skyddsombuden aktivt i projektarbeten för att värna arbetsmiljön. Brandövning genomförs kontinuerligt för all mejeripersonal för att hela tiden förbättra rutiner kring brandskyddet. Jämställdhetsarbetet på företaget syftar till att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats för alla. En lönekartläggning och utvärdering av eventuella lönedifferenser mellan könen genomförs årligen. Personalvård Vi samarbetar med Företagshälsan i Gävle i rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Under året har en Må Bra undersökning genomförts för all personal. Undersökningen återkommer vart 3:e år. Sjukfrånvaron är som tidigare låg och uppgått till 5 % av ordinarie arbetstid, vilket är en ökning med 0,8 % enheter. Vi har även utfört slumpmässiga drogtester där all personal ingår i urvalsgruppen enligt Gefleortens drogpolicy. Samtliga transportfordon har Alkolås installerade. Det populära träningsbidraget har under året används av 61 % av personalen för valfri motionsutövning. Årets personalaktivitet blev en julmiddag med underhållning i Gävle som var mycket välbesökt och uppskattat bland personalen. Uppvaktning Vid årets föreningsstämma uppvaktades Susanne Johnsson, Mikael Wassberg och Stefan Jonsson för 25 års anställning, med minnesgåvor och blommor från företaget. Thomas Lundgren, Susanne Johansson, Mikael Wassberg, Stefan Jonsson och Per Blomqvist 13

14 Fotograf: Maria Nyberg, Växa Sverige 14

15 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Gefleortens Mejeriförening ek.för. avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Gefleortens Mejeriförening är ett mejeri som specialiserat sig på tillverkning och försäljning av mjölk, fil, yoghurt och gräddprodukter. Legoproduktion av olika produkter har skett till Mjölkmedia och Norrmejerier samt även produktion av EMV-produkter till handelskedjor. Försäljning har även skett av andra mejeriföreningars produkter på den lokala marknaden. Överskott av den egna råvaran har sålts vidare till annan mejeriförening. Invägning Invägning från egna producenter uppgick till ton (41.460) en ökning med ton. Eko-råvaran har uppgått till ton (5.180) vilket motsvarar 14,3 % av den totala invägningen. Medlemmar Antal medlemmar vid årets slut uppgick till 102 (103), en minskning med 1 %. Totalt har 84 (88) producenter levererat mjölk till föreningen under verksamhetsåret. Under 2015 kommer 370 Kkr (897) i inbetalda insatser att utbetalas till medlemmar som beviljats utträde Resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick till Kkr, en minskning med Kkr eller 1,4 %. Bruttoresultatet uppgick till Kkr vilket är Kkr eller 16,7 % sämre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Kkr (10.571). Försäljningskostnaderna minskade med Kkr och administrativa kostnaderna minskade med 983 Kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (10.003). Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. Finansiering Balansomslutningen uppgick till Kkr en minskning med Kkr. Likvida medel vid årets slut uppgick till 170 Kkr en beviljad checkräkningskredit på Kkr har ej utnyttjats vid årsskiftet. Långfristiga lån uppgår till Kkr. Pensionsavsättningar uppgår till Kkr, en ökning med 549 Kkr. Soliditeten uppgår till 43 % (41). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Baspriset till våra medlemmar ökade 1:a april med 13 öre, men sänktes 1:a oktober med 20 öre. En väsentligt ökad invägning för Gefleortens har medfört ett mjölköverskott som har försålts till annat mejeriföretag, men även försålts som djurfoder. Sjunkande världsmarknadspriser har inneburit att betalningen för vårt gräddöverskott successivt sänkts under året och betalningen för vårt mjölköverskott har sjunkit med 33 % andra halvåret. En kraftigt minskad mjölkkonsumtion i Sverige och en ökad satsning från handeln på egna märkesvaror har inneburit försäljningsminskningar för Gefleortens, vilket vi fick vidkännas i slutet av Vid halvårsskiftet tappade vi försäljningen till Tierps kommun och Östhammars kommun, men fick avtal av leveranser till fem dalakommuner fr.o.m. 1:a december. Det innebar att behovet av ekoråvara ökade och en ny ekogård i Dalarna kommer att tas in som medlem. IP Sigill har ersatts av ett eget gårdsprogram och därmed har märkningen av Svenskt Sigill upphört på vår Bollnäsfil. En översyn av organisation och bemanning har inneburit uppsägningar och en betydande minskning av personalstyrkan, vilket får effekt 2015/2016. Styrelsen har rekryterat en ny VD Magnus Lindberg, som tillträder 1:a januari Framtida utveckling Genom Falköping Mejeriets köp av Grådömejeriet kommer vår marknad att utsättas för ökad konkurrens, framförallt i Dalarna. Handelns ökade satsningar på egna varumärken kommer att fortsätta att pressa vår försäljning och det största hotet kommer från lanseringen av ICA:s dryckesmjölk med skruvkork. Fortsatt ökad invägning inom föreningen, kommer att öka vårt mjölköverskott jämfört med 2014 och bidrar till låga priser, vilket gör att vi får räkna med ökade förluster för vårt överskott. Låga världsmarknadspriser ger avtryck i Sverige och vår EMV-tillverkning får pressade priser med försämrade marginaler, vilket försämrar vår intjäning jämfört med En satsning på nya förpackningar och föreningens nya foderstrategi skall vara de verktyg vi använder för att möta den ökande konkurrensen. 15

16 Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan avser anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter. Verksamheten ger i huvudsak upphov till miljöpåverkan genom utsläpp till vatten samt utsläpp till luft från oljepanna och lastbilar. Koncern Koncernredovisning har ej upprättats då Gefleortens Mejeriförenings dotterbolag, GE MEJ AB, inte haft några anställda och inte bedrivit någon verksamhet vare sig 2014 eller Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören före slår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts 9 att till ränta på insatskapital avsätts 175 att i ny räkning överförs Årsstämma Ordinarie stämma med föreningens fullmäktige äger rum på Scandic Väst Gävle, den 24 april 2015 kl Soliditet Likviditet Soliditet Kapitalets omsättningshastighet 120 Ggr 3, , , , Omsättning/Balansomslutning Likviditet är mått på ett företags betalningsförmåga på kort sikt och den beredskap härför som finns inom företaget. Soliditet visar företagets finansiella stadga och är således måttet på betalningsförmågan på längre sikt. Latent skatteskuld beräknas med 22 %. Omsättning/Balansomslutning. Finansering Insatskapitalets andel andel av eget kapital av eget + 50 kapital % av +50% obeskattade av obeskattade reserver reserver Investeringar och och avskrivningar materiella anläggningstillgångar per kg mjölk per kg mjölk Investering Avskrivning 16

17 Resultaträkning Belopp i Kkr Not , 2 Nettoomsättning Kostnad för såld vara Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Eget kapital och skulder Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalt insatskapital Insatsemission Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Mjölkproducenter Kortfristig del av långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av insatskapitalet Utbetald ränta på insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid året början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Konsolidering Bokslutsdispositioner Redovisat resultat Utbetald ränta på insatskapital Förändring av insatskapital Konsolidering i öre/kg invägd mjölk 6,02 24,14 20

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer