Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, tillverka och distribuera trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet. Mål Gefleortens Mejeriförening skall långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk utveckling. Vara det bästa och självklara valet som färskvaruleverantör för våra kunder. Ordförande och VD samtalar VD byte Ny VD Marknad och försäljning Mejeridrift - produktion/investeringar Miljö Personal Ekonomi Revisionsberättelse Nyckeltal 5 år Organisation Mötesverksamhet Medlemmar Förtroendevalda Statistik Fullmäktige Kallelse Kretsmöten Vara en utvecklande och attraktiv arbetsgivare. Strategier Gefleortens Mejeriförening skall ha välinformerade och engagerade ägare. Skapa och vårda goda affärsrelationer, genom att alltid ha kunden i fokus. Personalen skall vara välinformerad, delaktig och ha erforderlig kompetens. Omslagsbild Fotograf: Irene & Lennart Walleräng 2

3 Ordförande och Vd samtalar Blev 2014 som förväntat? Thomas Lundgren: Förväntningarna var högt ställda och vi lyckades inte riktigt nå målen. Yttre omständigheter samt en hög invägning tvingade oss att sänka avräkningspriset i oktober men vi har ändå nått all time high. Effektivitets jakten på mejeriet har gjort gott resultat och utan denna skulle läget inte sett så bra ut. Bondeåret med en torr och solig sommar har bidragit till stor invägning med ett bra grovfoder. Sammantaget ett bra år! Per Blomquist: Vi gick in i 2014 med stora förväntningar på ett år med rekord högt avräkningspris och det började mycket bra med höjning av avräkningspriset den 1 april. Även försäljningen var enligt förväntat och effektiviseringen i mejeriet gav utslag. Tyvärr drabbades mejeri Sverige av stora försäljningsminskningar av framförallt dryckesmjölk. Samtidigt dök priserna på världsmarknaden och Ryssland införde importstopp. Det positiva resultatet som året startade med, förbyttes i negativa driftsresultat och en kraftig sänkning av avräkningspriset genomfördes den 1 oktober. En stor ökning av invägningen och minskad försäljning skapade ett råvaruöverskott som vi hade svårt att avsätta. Detta bidrog också till en resultatförsämring. Sammantaget blev 2014 ett hyfsat år med avseende på den betalning vi kunde ge för producenternas råvara, samt att vi fick ett positivt driftsresultat. Hur klarar ni konkurrensen? TL: Pressen på mjölkbönderna har hårdnat betydligt under senare delen av Krismöten har varit många på lokal, regional och nationell nivå. En viss ljusning ses på Fonterra auktionerna i skrivandes stund, men hur utvecklingen framåt ser ut vet ingen. Hur påverkar kvotavvecklingen världsmarknadspriserna framöver? Förmodligen negativt. Andra påstår att en del av produktionsökningen redan skett. Risken är nog ändå att krisen förlängs p.g.a. osäkerheten i hur stor produktionsökningen blir. Gefleortens påverkas givetvis också av världsmarknaden. Prispressen på färskvarumarknaden ökar, likaså kostnaden för överskottsmjölken. Vi måste fortsätta att satsa på effektiviseringar, leveranssäkerhet och kvalitet, ja allt som gör att kunden väljer oss istället för andra. Konsumenterna ska lockas av mervärden som närhet, öppna landskap, livsmedelssäkerhet och klimat smarta värden som t.ex. vår nya foderstrategi. Öppna Gårdar och Betessläpp är andra mycket viktiga aktiviteter som vi bönder kan bidra till att knyta konsumenterna till Gefleortens. PB: Handelns ökade satsningar i EMV skärper konkurrenssituationen ytterliggare i Sverige. På dryckesmjölken förväntar vi oss en stor ökad konkurrens, då den största kedjan i Sverige kommer med sin mjölk i attraktiv för- 3

4 Ordförande och VD samtalar packning. Skall vi vara med och konkurrera om EMV - kontrakten måste vi vara kostnadseffektiva, därav de genomförda personalneddragningarna som även får effekt under Även stora investeringssatsningar 2015 skall bidra till effektivare drift och nya förpackningslösningar. I Dalarna blir det tre mejeriföretag som slåss om konsumenterna genom Falköping mejeriers köp av Grådö mejeriet. Vi kommer att möta den ökande konkurrensen i Dalarna på olika sätt, för att minst bibehålla våra försäljningsvolymer Marknadsinsatser, nya förpackningar, ny foderstrategi och hög kundservice skall skapa konkurrenskraft och attraktionskraft på vår lokalmarknad. Vårt viktiga varumärke Bollnäsfil skall få en del förändringar inom kort, som skall öka attraktionskraften hos konsumenterna och bidra till en positiv försäljningsutveckling. Vad händer framöver? TL: Under 2014 har styrelsen utsatts för en av sina hittills viktigaste uppgifter, att utse en ny VD. Per hade uttryckt sitt önskemål om att få gå i pension vid årsskiftet och under försommaren jobbade styrelsen intensivt för att hitta en ersättare. Vi är övertygade om att vi i Magnus Lindberg hittat en fullgod ersättare till Per och som kan leda Gefleortens till ytterligare framgångar framöver. Vad vi bönder fortsatt och kanske i större utsträckning än tidigare måste göra, är att prioritera investeringar i mejeriet. Speciellt gäller detta effektiviseringar och satsningar på nya lönsamma affärer. Ytterligare är att få Gefleortens att särskilja sig från andra på ett positivt sätt. Foderstrategin är en sådan och vi hoppas att konsumenterna inser hur unika vi är jämfört med andra, så att valet och efterfrågan i butik blir självklar. Styrelsen tror starkt på detta och vi vill tacka alla medlemmar för möjligheten till ett snabbt genomförande. PB: På mejeriet kommer stora investeringar att göras under Nytt styrsystem, nya 1,5 liters förpackningsmaskiner och en del andra projekt, kommer att innebära påverkan i vår drift och belasta våra resurser, men detta är nödvändiga investeringar för att säkra driften och öka vår kapacitet för syrade produkter, samt öka vår konkurrenskraft. För våra ägare blir det lite sämre avräkningspris jämfört med 2014, men bättre än de senaste årens genomsnitt. Den största utmaningen, förutom ökad konkurrens på marknaden, är att förbättra råvarubalansen. Nya affärer diskuteras för närvarande och förhoppningsvis leder detta till ökad produktion och minskat råvaruöverskott. Fortsatt låga priser på världsmarknaden betyder lågt pris för vårt råvaruöverskott och försäljningen av kärngrädde, så mindre överskott skulle förbättra vår intjäning avsevärt. Många osäkerheter gör dock att 2015 kan få en mer negativ utveckling än vi idag kan överblicka. Många duktiga medarbetare har lämnat oss 2014 och tvingas lämna oss framöver genom de effektiviseringar och neddragningar som beslutats, vilket alltid känns sorgligt, men nödvändiga för företagets överlevnad. Jag vill rikta ett stort tack till ovannämnda och alla övriga anställda för det gångna året och önska er lycka till i framtiden! Vi vill framföra ett stort tack till alla medlemmar och anställda för Era insatser under

5 VD Byte Efter drygt 17,5 år som företagets VD, är det nu dags att lämna över till en yngre kraft och gå till ett liv som pensionär. Att drygt 17 år har gått känns overkligt. Känns mer som 7 år, men tiden går fort när man har roligt och det beskriver min tid som VD. Jag började min anställning i juni 1997 och kom till en förening med stor kassa och stort investeringsbehov. Under mina år på Gefleortens har det investerats mycket för att möta de förändringar som skett i produktutbud och den kraftigt ökade konkurrensen. De gamla mejerigränserna som funnits mellan mejeriföreningarna i Sverige har suddats ut både vad gäller mjölkproducenter och kunder. Samarbeten gällande mejeriföretagens riksvarumärken upphörde, vilket innebar minskad omsättning och lönsamhet. Detta tapp kunde pareras med EMV-tillverkning som vi startade redan Mejeriföretag har försvunnit och bytt ägare sedan 2000 och den största förändring som påverkat mejerisverige och svenska mjölkproducenter mest är fusionen mellan Arla och danska MD Foods som ägde rum Denna fusion påverkade samarbeten mellan mejeriföreningarna i Sverige och skärpte konkurrensen på den svenska marknaden. Minskad konsumtion av dryckesmjölk och handelns satsningar på egna märkesvaror, innebar att produktionsvolymerna minskade för oss och var som lägst nere på 27,3 MKg. Genom ökad EMVproduktion och stödkörning till Milko ökade produktionsvolymerna kraftigt och var som störst 2013 med en invägning på 48 Mkg. Av de c:a 240 mjölkproducenter som fanns 1997 återstår idag bara en tredjedel. Genom satsningar i Dalarna har ett tiotal tillkommit, så att de nu uppgår till drygt 80 producenter. Genom fusionen mellan Arla Foods och Milko ställde konkurrensverket krav på avyttring av några Milko-ägda varumärken och försäljning av mejeriet i Grådö. Vårt försök att förvärva Grådö-mejeriet misslyckades, men vi lyckades förvärva varumärket Bollnäsfil. Ett försök att få Upplänningar att köpa landskapsmjölk rönte inga stora framgångar och istället flyttade vi fokus till Dalamarknaden. Nya mjölkleverantörer från Dalarna togs in som medlemmar 2013 och en framgångsrik lansering av Dalamjölk skedde och nya kunder tillkom successivt. Bollnäsfilen och etableringen i Dalarna har inneburit en rejäl tillväxt och lönsamheten har förbättrats för att 2014 vara den högsta under mina år som VD. Stora satsningar har gjorts de senaste två åren för att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten i driften, vilket inneburit att många anställda tyvärr har fått lämna företaget. Coop förvärvade Grådömejeriet 2012 och sålde det vidare till Falköpings Mejeri 2014, vilket innebär att tre mejeriföretag slåss om kunder och konsumenter i Dalarna. Handelns ambitioner att öka sin andel av egna varumärken ytterliggare, samt ökad konkurrens i vårt område är de tuffa utmaningar som väntar den nya VD:n framöver. Jag är övertygad om att styrelse, ledning och alla anställda tillsammans kommer att klara denna utmaning och tillse att Gefleortens Mejeriförening har en lång och ljus framtid att möta. Jag vill tacka alla medlemmar och all personal för den bästa tiden i mitt arbetsliv och saknaden efter er alla kommer att bli oerhört stor. Per Blomquist 5

6 Ny VD Mitt namn är Magnus Lindberg och jag skall tillsammans med förtroendevalda och alla medarbetarna i Gefleortens anta de utmaningar som Per beskriver på förra uppslaget. Det kommer inte att bli lätt, men det skall bli oerhört roligt och stimulerande. För min egen del så är mycket fortfarande nytt, men nu efter några veckor på plats som ny VD i Gefleortens känns det mycket bra. Det kommer att dröja länge innan jag får samma erfarenhet som Per, men som tur är har jag alla kunniga och erfarna medarbetare i Gefleortens till min hjälp. Vi skall tillsammans se till att Gefleortens fortsätter utvecklas för framtiden. Jag kommer från Kungsgården, 3,5 mil väster om Gävle där jag bor på en skogsfastighet med min fru Erica. Vi har några hästar, två hundar och tidigare även lite får. Troligen kommer det att bli lite får igen till sommaren. Mina fritidsintressen är gården, jakt, hundar och hästar. Vi har inga barn. Jag har sedan 1998 arbetat som VD inom Husdjursföreningarna, och nu senast som VD för Växa Sverige. Under några år har jag också arbetat med rådgivning till lantbrukare och som ekonomi- och personalansvarig inom Hushållningssällskapen. Jag har under hela mitt arbetsliv och genom alla förändringsprocesser jag arbetat med de senaste åren haft 4 ord som ledstjärnor för arbetet. Delaktighet, öppenhet, frihet under ansvar och decentralisering. Dessa ord tänker jag fortsätta arbeta efter även här i Gefleortens. Jag tror att delaktighet gör att alla människor känner att man kan vara med och påverka och därmed också göra verksamheten ännu bättre. Detta gäller både medlemmar och medarbetare. Som ett led i detta kommer vi att under 2015 dra igång ett strategiarbete som kommer att kallas Strategi Arbetet skall leda fram till en strategi som skall peka ut riktningen för Gefleortens fram till år Strategin skall alltså svara på hur ägarna vill att mejeriet och verksamheten skall se ut Med utgångspunkt från denna strategi kommer sedan medarbetarna att arbeta fram en affärsplan för Marknaden är som ni alla vet oerhört tuff just nu, men Gefleortens ligger bra till om vi sköter våra kort väl. Våra kunder gillar oss och den service vi ger. Risken för att tappa marknadsandelar har dock troligen aldrig varit större, så det gäller att inte slappna av utan se till att våra produkter håller bästa kvalitet och att vår service och närhet är på fortsatt hög nivå. Min ambition är därför att fortsätta stärka det lokala, och se till att våra kunder upplever Gefleortens som det självklara nära alternativet med bra service och kvalitet. Magnus Lindberg 6

7 Fotograf: Maria Nyberg, Växa Sverige 7

8 Marknad och försäljning Även under 2014 har marknaden fortsatt att förändras produkter nämnas. Samtliga produktkategorier har i snabb takt. Världsmarknadspriset Tre nära gick upp på extremt vänner ökat den ekologiska volymen, detta gäller även EMV. höga nivåer i början på året för att därefter bokstavligen kollapsa till nivåer vi inte har sett på länge. Orsa- ekologiskt. Under 2015 förväntar vi oss en fortsatt stark tillväxt på ker till detta är många; överproduktion och rysslandssanktioner samt Konventionell dryckesmjölk fortsätter däremot en tydlig som dämpad marknad i Kina lyfter kan nämnas din nedåttrend, andra drycker som vatten och vegetabiliska mjölkersättare tar allt större plats, den laktosfria som exempel. Gefleortens har ingen direktexponering mot världsmarknaden men eftersom våra konkurrenter, främst vilket vi ser tydligast hos Bollnäsfil och naturell samt mjölken likaså. Syrat har däremot en stabil ställning danska Arla Foods matlagning och finska Valio drabbats av ett stort smaksatt yoghurt. till Även matlagningsprodukterna har en överskott som måste dumpas på den svenska färskvarumarknaden har konkurrensen här ökat markant och jämn försäljning. På storhushållssidan gladdes vi åt en ny affär under den prisbilden mot handeln försämrats avsevärt. senare delen av 2014, kommunerna i Falun, Borlänge, gourméklass... I mångt och mycket har våra lojala konsumenter och Ludvika, Gagnef och Smedjebacken valde Gefleortens butikskunder bidragit till att vi trots ovanstående klarat produkter i en gemensam upphandling. av året på ett bra sätt och kan blicka framåt med gott Under 2014 har vi fortsatt att utveckla våra externa självförtroende och med nya ambitioner.... med bara samarbeten, tagit nya kunder och lagt mycket tid på att Gällande mejerimarknaden fortsätter EMV-produkters tillmötesgå kedjornas krav på produktdokumentation frammarsch. Prissättningen i butik av handelns egna och dess datorisering. Sortimentsoptimeringen pågår varor tycks ha en nedåtgående spiral vilket betyder att ständigt, vårt eventprogram likaså. leverantörerna en pressas ytterligare, klick i många fall under! Vi har även prioriterat samarbeten inom avdelningen ekonomiska break-even nivåer. Samtidigt blir det allt samt med våra kollegor på andra avdelningar inom Gefleortens vilket har gett en tydligare kommunikation svårare för traditionella lokala varumärken att behålla sina försäljningsvolymer. och därmed ett effektivare arbetsflöde. Som en annan viktig - och positiv trend för 2014 kan konsumenternas alltmer ökande inköp av ekologiska Snabbt och gott till allt du älskar! Recepttips på gefleortens.se 8

9 9

10 Mejeridrift - produktion/investeringar Produktion Invägningen till Gävle mejeri uppgick till ( ) ton under året. Under denna period har råvara köpts och överskott sålts till andra mejeriföreningar. Under året har det varit fortsatt hög efterfrågan på syrade produkter. Dryckesmjölken har förlorat kvantiteter till EMV men under december blev vi leverantör till ett antal dalakommuner vilket framförallt har medfört att vi får leverera mycket mera ekologisk mjölk. Bägaravdelningen har haft god beläggning främst tack vare mera smaksatta produkter. Fokus inom produktion har varit att bibehålla god varuförsörjning, med hög leveranssäkerhet, lägre kostnadsnivå och högre produktkvalitet. Effektivisering har medfört lägre bemanning i produktionen jämfört med föregående år. För att få en jämn produktkvalite på våra filprodukter har arbete med syrningsparametrar gett önskat resultat. Några viktiga investeringar under året har bidragit till ökad produktivitet. Den största förändringen är nya paketbanor i förpackningshallen vilket har minskat antal produktionsstopp samt gjort det mycket enklare att se till att efterutrustningen fungerar. De nya paketbanorna är även smörjfria, och stannar när det blir stopp vilket har resulterat i lägre förbrukning av smörjmedel, samt har minimerat skador från transportörerna på förpackningarna. Ny utlastningsledning av skummjölk och ny förpackningsledning till storpack har också installerats. På personalsidan har vi genomfört satsningar på interna utbildningar på bägaravdelningen, på förpackningsmaskiner och på planering. Detta innebär att vi har välutbildad personal som kan köra de flesta maskinerna. Livsmedelssäkerhet och kvalitet Kvalitetsledningssystem Gefleortens kvalitetsledningssystem omfattar hela verksamheten på mejeriet och systemet är uppbyggt enligt de krav som finns i BRC Global Standard - Food. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och en del i detta är våra interna revisioner som utförs av de interna revisorer som vi har på företaget. Deras arbete är viktigt för att kunna utveckla och utvärdera vårt system tillsammans med de uppsatta kvalitetsmål vi har. Vi arbetar med att följa upp avvikelser, reklamationer och avvikande produkter och en viktig del i detta är vårt interna laboratorium som utför mikrobiologiska, kemiska och sensoriska analyser på olika steg i processen. 10

11 Tillbakadragande Under året har vi varit förskonade från tillbakadragande. Arbetet med att utveckla rutiner kring tillbakadragande har det däremot arbetas en del med. Vi känner idag att vi har ett bra system för detta, om det skulle inträffa att vi behöver använda det. Märkning I slutet av 2014 kom den nya märkningsförordningen 1169/2011 som har inneburit att vi varit tvungna att se över märkningen på samtliga produkter och förändra dessa. Investeringar Den största ombyggnationen under 2014 var i förpackningshallen där vi har bytt ut alla gamla utslitna paketbanor från förpackningsmaskiner till back-, rullvagnsoch trågfyllare. Dessa har vi dragit på 2 meters höjd istället för som tidigare stående på golv. Tack vare det så har vi frigjort stora golvytor inne i förpackningshallen. Vi har byggt om så att vi får värmeåtervinning från de nya kylmaskinerna i kyllagret till fjärrvärmecentralen. Dessutom byggt om så att vi utnyttjar restvärme från ångssystemet till diskcentralen på så vis har vi kunnat minska våra fjärrvärmekostnader betydligt. Dessutom har vi byggt om diskledningar till pulverblandningstank som har gett oss en besparing av 200 liter produkt per vecka, minskning av Nitrat/Nitrit problem, säkrare och flexiblare körning utan kopplingstavla samt tidsbesparing tack vare separata disk av ledning/ tank. Vi har gjort en utbyggnad av brandlarmet i mejeribyggnad, lagerbyggnad och tankbilsmottagning. Nya detektorer och larmdon har installerats i elcentraler. För att utöka flexibiliteten med produktion av smaksatt Yoghurt med fruktbitar, så har vi även byggt om B- maskin med en kombifyller. 11

12 Miljö Vi har uppsatta miljömål och vi arbetar med att minska vår belastning på miljön. Vi arbetar ständigt med att minska vårt produktsvinn, avfall, energiförbrukning, vattenanvändning, kemikalieanvändning och utsläpp både i luft och vatten. Energi Vi har sedan 2014 egenproducerad restvärme genom en ångväxlare i diskcentralen och har på det sättet minskat användningen av fjärrvärme. Installationen av detta skedde i slutet av 2014, så vi borde kunna se ännu mer minskning under Vi har på vårt nya kyllager, som togs i drift årsskiftet 2013/2014, ett modernare kylsystem och vår elförbrukning har med detta minskat. Vi tar nu även tillvara på returvärme från det nya kylsystemet för uppvärmning av vår processanläggning. Avfall Vi har minskat vårt avfall 2014 mot 2013, både brännbart och farligt, även en minskning av återvinning har skett. Rengöring En översyn av kemikalieanvändningen skedde i slutet av 2013 och detta har vi sett resultat på 2014, vi har bland annat minskat användningen av smörjmedel. Utsläpp Vi har under 2014 arbetat med att tillsätta bakterien Bioamp freeflow till vårt avloppsvatten för att minska utsläpp av bland annat BOD 7. Detta har fallit väldigt väl ut och inneburit att vi har halverat våra kostnader för rening mellan 2013 och Vi har även minskat vårt utsläpp av CO 2, NO x samt svavel. Transporter Våra chaufförer på in- och uttransport har påbörjat utbildning i sparsamt körsätt under 2014 och som ingår i en yrkesförarkompetens kurs och alla ska ha genomgått den under 2015, det är bland annat ett sätt att minska kostnaderna och miljöbelastningen från transporterna Energi Energi Återvinning El MWh Fjärrvärme MWh Olja m3 Återvinning ton Brännbart ton Farligt avfall ton Rengöring Rengöring Utsläpp Utsläpp Rengöringskemikalier totalt kg Processvatten m Koldioxid ton Kväveoxid kg Svavel kg Fosfor kg Biokemiskt syrebehov ton 12

13 Personal Årsanställda Årsanställda har för året uppgått till 90 personer vilket är en minskning med 18 personer jämfört med föregående år. Under året har MBL-förhandlingar genomförts och resulterat i att antalet anställa har och kommer att minskas även under kommande år. Som normalarbetstid har SAF:s statistik för normalarbetstid används. Kompetensutveckling Kartläggning av kompetensutveckling sker vid de årliga medarbetarsamtalen. Hygienutbildning genomförs årligen för all produktions- och underhållspersonal enligt kraven i BRCstandarden. Arbetsmiljö Skyddskommitténs aktiva arbete med att förbättra arbetsmiljön fortgår löpande med planerade skyddsronder för att eliminera arbetsmiljörisker på företaget. Vid stora investeringar deltar även skyddsombuden aktivt i projektarbeten för att värna arbetsmiljön. Brandövning genomförs kontinuerligt för all mejeripersonal för att hela tiden förbättra rutiner kring brandskyddet. Jämställdhetsarbetet på företaget syftar till att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats för alla. En lönekartläggning och utvärdering av eventuella lönedifferenser mellan könen genomförs årligen. Personalvård Vi samarbetar med Företagshälsan i Gävle i rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Under året har en Må Bra undersökning genomförts för all personal. Undersökningen återkommer vart 3:e år. Sjukfrånvaron är som tidigare låg och uppgått till 5 % av ordinarie arbetstid, vilket är en ökning med 0,8 % enheter. Vi har även utfört slumpmässiga drogtester där all personal ingår i urvalsgruppen enligt Gefleortens drogpolicy. Samtliga transportfordon har Alkolås installerade. Det populära träningsbidraget har under året används av 61 % av personalen för valfri motionsutövning. Årets personalaktivitet blev en julmiddag med underhållning i Gävle som var mycket välbesökt och uppskattat bland personalen. Uppvaktning Vid årets föreningsstämma uppvaktades Susanne Johnsson, Mikael Wassberg och Stefan Jonsson för 25 års anställning, med minnesgåvor och blommor från företaget. Thomas Lundgren, Susanne Johansson, Mikael Wassberg, Stefan Jonsson och Per Blomqvist 13

14 Fotograf: Maria Nyberg, Växa Sverige 14

15 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Gefleortens Mejeriförening ek.för. avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Gefleortens Mejeriförening är ett mejeri som specialiserat sig på tillverkning och försäljning av mjölk, fil, yoghurt och gräddprodukter. Legoproduktion av olika produkter har skett till Mjölkmedia och Norrmejerier samt även produktion av EMV-produkter till handelskedjor. Försäljning har även skett av andra mejeriföreningars produkter på den lokala marknaden. Överskott av den egna råvaran har sålts vidare till annan mejeriförening. Invägning Invägning från egna producenter uppgick till ton (41.460) en ökning med ton. Eko-råvaran har uppgått till ton (5.180) vilket motsvarar 14,3 % av den totala invägningen. Medlemmar Antal medlemmar vid årets slut uppgick till 102 (103), en minskning med 1 %. Totalt har 84 (88) producenter levererat mjölk till föreningen under verksamhetsåret. Under 2015 kommer 370 Kkr (897) i inbetalda insatser att utbetalas till medlemmar som beviljats utträde Resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick till Kkr, en minskning med Kkr eller 1,4 %. Bruttoresultatet uppgick till Kkr vilket är Kkr eller 16,7 % sämre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Kkr (10.571). Försäljningskostnaderna minskade med Kkr och administrativa kostnaderna minskade med 983 Kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (10.003). Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. Finansiering Balansomslutningen uppgick till Kkr en minskning med Kkr. Likvida medel vid årets slut uppgick till 170 Kkr en beviljad checkräkningskredit på Kkr har ej utnyttjats vid årsskiftet. Långfristiga lån uppgår till Kkr. Pensionsavsättningar uppgår till Kkr, en ökning med 549 Kkr. Soliditeten uppgår till 43 % (41). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Baspriset till våra medlemmar ökade 1:a april med 13 öre, men sänktes 1:a oktober med 20 öre. En väsentligt ökad invägning för Gefleortens har medfört ett mjölköverskott som har försålts till annat mejeriföretag, men även försålts som djurfoder. Sjunkande världsmarknadspriser har inneburit att betalningen för vårt gräddöverskott successivt sänkts under året och betalningen för vårt mjölköverskott har sjunkit med 33 % andra halvåret. En kraftigt minskad mjölkkonsumtion i Sverige och en ökad satsning från handeln på egna märkesvaror har inneburit försäljningsminskningar för Gefleortens, vilket vi fick vidkännas i slutet av Vid halvårsskiftet tappade vi försäljningen till Tierps kommun och Östhammars kommun, men fick avtal av leveranser till fem dalakommuner fr.o.m. 1:a december. Det innebar att behovet av ekoråvara ökade och en ny ekogård i Dalarna kommer att tas in som medlem. IP Sigill har ersatts av ett eget gårdsprogram och därmed har märkningen av Svenskt Sigill upphört på vår Bollnäsfil. En översyn av organisation och bemanning har inneburit uppsägningar och en betydande minskning av personalstyrkan, vilket får effekt 2015/2016. Styrelsen har rekryterat en ny VD Magnus Lindberg, som tillträder 1:a januari Framtida utveckling Genom Falköping Mejeriets köp av Grådömejeriet kommer vår marknad att utsättas för ökad konkurrens, framförallt i Dalarna. Handelns ökade satsningar på egna varumärken kommer att fortsätta att pressa vår försäljning och det största hotet kommer från lanseringen av ICA:s dryckesmjölk med skruvkork. Fortsatt ökad invägning inom föreningen, kommer att öka vårt mjölköverskott jämfört med 2014 och bidrar till låga priser, vilket gör att vi får räkna med ökade förluster för vårt överskott. Låga världsmarknadspriser ger avtryck i Sverige och vår EMV-tillverkning får pressade priser med försämrade marginaler, vilket försämrar vår intjäning jämfört med En satsning på nya förpackningar och föreningens nya foderstrategi skall vara de verktyg vi använder för att möta den ökande konkurrensen. 15

16 Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan avser anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter. Verksamheten ger i huvudsak upphov till miljöpåverkan genom utsläpp till vatten samt utsläpp till luft från oljepanna och lastbilar. Koncern Koncernredovisning har ej upprättats då Gefleortens Mejeriförenings dotterbolag, GE MEJ AB, inte haft några anställda och inte bedrivit någon verksamhet vare sig 2014 eller Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören före slår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts 9 att till ränta på insatskapital avsätts 175 att i ny räkning överförs Årsstämma Ordinarie stämma med föreningens fullmäktige äger rum på Scandic Väst Gävle, den 24 april 2015 kl Soliditet Likviditet Soliditet Kapitalets omsättningshastighet 120 Ggr 3, , , , Omsättning/Balansomslutning Likviditet är mått på ett företags betalningsförmåga på kort sikt och den beredskap härför som finns inom företaget. Soliditet visar företagets finansiella stadga och är således måttet på betalningsförmågan på längre sikt. Latent skatteskuld beräknas med 22 %. Omsättning/Balansomslutning. Finansering Insatskapitalets andel andel av eget kapital av eget + 50 kapital % av +50% obeskattade av obeskattade reserver reserver Investeringar och och avskrivningar materiella anläggningstillgångar per kg mjölk per kg mjölk Investering Avskrivning 16

17 Resultaträkning Belopp i Kkr Not , 2 Nettoomsättning Kostnad för såld vara Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Eget kapital och skulder Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalt insatskapital Insatsemission Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Mjölkproducenter Kortfristig del av långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av insatskapitalet Utbetald ränta på insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid året början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Konsolidering Bokslutsdispositioner Redovisat resultat Utbetald ränta på insatskapital Förändring av insatskapital Konsolidering i öre/kg invägd mjölk 6,02 24,14 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer