HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

2 Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar... 6! Stadgeändringar... 6! Jul-SM... 6! Ekonomi... 7! Budgetuppföljning... 7! Bussnämnden... 7! Idrottsnämnden... 8! Inventarienämnden... 9! Jipponämnden... 9! Jubelspexet... 9! Klubbmästeriet... 10! Kårfullmäktige... 11! KF ! KF ! KF ! Kommunikationsnämnden... 13! M-formatarna... 13! Maskineriet... 14! Maskins internationella grupp... 14! Näringslivsnämnden... 15! Henrik Jonhed

3 Osquar Mutter... 16! Phösningen ! Phösningen ! Smörjkammarnämnden... 18! Studienämnden... 19! Valberedningen... 20! Slutord... 20! Henrik Jonhed

4 HALVÅRSRAPPORT HT11 Inledning Det sägs ofta att ett år går fort och analogt med det går ett halvår ännu fortare. Det stämmer. Hösten har sprungit förbi men ändå har mycket hunnits med. Jag får ofta frågan: Vad är det ni gör? Tanken är att detta dokument ska visa vad vi gör för att både ni medlemmar men även externa parter ska kunna få en konkret inblick i verksamheten. Jag kan hålla med om att den blev lite lång, jag väljer dock att se det som positivt. Mysig läsning för en snöig februarikväll helt enkelt. - Henrik Jonhed, Ordförande 11/12 Sammanfattning Hösten 2011 har det hänt en hel del på sektionen. 2 sektionsmöten har hållits där det ena var extrainsatt för att diskutera policy för rekrytering till nämnder och uthyrning av Smörjis. Det ordinarie mötet var lite speciellt det också då omröstningarna skedde med hjälp av mentometerknappar. Nytt för detta verksamhetsår är också att sektionen fått en klumpsumma utbetalt från ITM istället för att behöva äska pengar för olika ändamål. Detta har lett till en del revideringar i budgeten. Sektionen har för tillfället ett positivt resultat på kronor. Under våren kommer dock en antal stora utgifter vilket gör att det slutgiltiga resultatet kommer att vara lägre för verksamhetsåret. Sektionen har under hösten fått 2 nya föreningar införda i praxis. Dessa är fotoföreningen M-formatarna och verkstadsföreningen Maskineriet som man kan gå med i om man gått kursen Praktisk verkstadsteknik och på så sätt få tillgång till teknologverkstaden. M-bussen fick ett flertal skador under phösningen och behövde därav lämnas in för reparation. Idrottsnämnden har under hösten arrangerat basketen i KTH-mästerskapen samt en surfoch en skidresa i januari. Utöver det har aktiviteter skett varje vecka samt jogging varje måndag. Jubelspexet har jobbat hårt inför vårens föreställningar. Hösten började med rekrytering som resulterade i 120 stycken spexare. Det har det skett ett antal större förändringar från tidigare år, bland annat har man tillsatt en scenograf och musikproducenten har fått en egen grupp. KBM har sedan terminsstart kört pub i Smörjis varje fredag samt två stora tentapubar. Kommunikationsnämnden har arbetat med att ta fram en ny sektionstidning samt arbetat med sektionens grafiska profil Henrik Jonhed

5 Maskinsektionen har under hösten haft flest ledamöter i kårfullmäktige med 5 ordinarie mandat samt medverkat aktivt till ett antal frågeställningar och skrivit en motion. Näringslivsverksamheten har gått bra. Fler företagskontakter än tidigare år. Nytt för i år är att ett huvudsponsoravtal har tecknats med SAAB Technologies. Sektionsorkesten Osquar Mutter repar varje torsdag i Smörjis och har bland annat varit på en lyckad turné i östeuropa. Phösningen 2011 genomfördes med 104 phösare från blandade årskurser och cirka 250 n0llan under fyra veckor. Enkätsvar från n0llan visar att phösningen var lyckad. Phösningen 2012 är nu i uppstartningsfasen och håller på att rekrytera inför hösten. Smörjkammarnämndsordförande har nu en nämnd som jobbar för att vår sektionsokal ska vara fin. Studienämnden hade högt söktryck från ettan och arbetet satt igång direkt. Bland annat fick man under hösten 2 lärare utbytta. SN har även skrivit ingående utvärderingar av höstens kurser. Detta var den extremt korta versionen, läs vidare för mer ingående info om verksamheten. Nuvarande styrelse började sitt arbete under sommaren. Stora förändringar i hur ITM betalar ut sina pengar gjorde att styrelsen fick börja verksamhetsåret med att revidera budgeten. Mer om detta finns under ekonomi. Under mottagningen gjordes ett antal representationer, bland annat ansvarade styrelsen för mottagningen av n0llan i Stadshuset. representerade även under campusvandringen och n0g. Efter Phösningen togs arbetet fart med styrelsemöte en gång i veckan. Under dessa möten diskuteras främst läget på sektionen, THS och KTH. Styrelsehösten avslutades högtidligt med besök på Nobel Nightcap - efterfesten till Nobelfesten - som denna gång hölls på Stockholms Universitet. Om ni är nyfikna på vad som händer är samtliga sektionsmedlemmar välkomna att närvara på styrelsemöten som hålls varje tisdag, se hemsidan för mer detaljer. Internat I början av höstterminen åkte styrelsen iväg på internat där man ägnade sig åt såväl möten som teambuilding. Ett mål med internatet var att identifiera vad ledamöterna vill åstadkomma under sin tid i styrelsen och mål för verksamhetsåret sattes upp. Något som diskuterades var hur man ska kunna få fler medlemmar att engagera sig i sektionen. Det verkar ibland finnas fler drivna maskinare än vad det finns platser i föreningar och nämnder. Ett mål sattes upp för att styrelsen ska arbeta för Henrik Jonhed

6 att främja nystartandet av föreningar på sektionen. Det talades även om hur man skulle kunna göra SM effektivare. SMART I oktober 2011 åkte styrelsen till Chalmers för att delta i SMART (Sveriges maskinrelaterade teknologer). Där träffade man maskinstyrelser från andra universitet som Lund, Linköping och Luleå. Helgen var en blandning av nytta och nöje. På dagarna hölls möten där erfarenheter utbyttes och på kvällarna hade chalmeristerna ordnat med kalas. Överlag var det en givande och trevlig resa. Höst-SM Röstningsförfarande Då SM ofta präglas av långdragna och krångliga röstningsprocesser beslutade styrelsen att till höst- SM låna in mentometerknappar från Institutionen för Tillämpad Fysik. Detta visade sig vara en succé då omröstningarna gick extra smidigt då rösterna inte behövdes räknas manuellt och knapparna visade sig även roa deltagarna på SM som hurrade glatt när de skulle fram. Kandideringar Innan SM hade styrelsen haft diskuterat att det är synd att det finns 3 platser till ettan i styrelsen utan att de vet om det vilket oftast lett till spontannomineringar på sittande möte. Med anledning av detta gav sig Henrik och Sofia ut och informerade ettan om att de hade möjligheten att få en plats i styrelsen och hela 16 st ansökningar till de 3 observatörplatserna kom in. I övrigt fanns det kandidater till de flesta utlysta posterna. Praxisändringar 2 nya föreningar fördes in i praxis. Dessa var fotoföreningen M-formatarna och verkstadsföreningen Maskineriet. Posten observatör i styrelsen togs bort och posten styrelseledamot infördes i dess ställe. Tanken med detta var dels att få bort en post med ett missvisande namn samt att även studenter från andra årskurser än ettan ska kunna söka ledamotsposter i styrelsen. SM beslutade att ändringen skulle direktjusteras och att de sökande till posten observatör automatiskt skulle kandidera till styrelseledamöter istället. I övrigt gjordes en del mindre ändringar i praxis. Stadgeändringar 3 stadgeändringar togs upp i andra läsningen och bifölls. En av ändringarna var att antalet närvarande medlemmar på sektionsmötet skulle ändras från 10 st till att minst 3 % av sektionens medlemmar måste närvara för att mötet ska vara beslutsmässigt. De andra ändringarna gällde bland annat sektionens ändamål. Jul-SM Under hösten har styrelsen lagt stor vikt vid att se över vilka delar av verksamheten som inte reglerats ordentligt i några styrdokument och därav ibland varit svåra att förhålla sig till. Två saker som kom fram var förfarandet vid rekrytering till nämnder och föreningar och hur uthyrning av Smörjis ska gå Henrik Jonhed

7 till samt vad det ska kosta. tog fram förslag till rekryteringspolicy och ett dokument angående uthyrning av Smörjkammaren. För att även ta hänsyn till medlemmarnas åsikter i dessa dokument kallades det till ett extra SM där dokumenten diskuterades innan de fastställdes. - Sofia Edberg, Vice Ordförande 11/12 Ekonomi Tidigare har sektionen äskat pengar från ITM och fakturerat dem för alla program vi haft. Det här är första året ITM har gett oss en klumpsumma i början av verksamhetsåret. Dessa pengar är öronmärkta till vissa ändamål, som phöseriet och studienämnden. Men utöver dessa öronmärkta pengar har vi som sektion på ett sätt fått friare händer med ekonomin. Det har låtit oss budgetera in större förändringar och investeringar. Ännu har det inte skett så många investeringar. Vi har inom styrelsen beslutat att flytta 2,5 tkr från skattkistan till den så kallade påttan 1. Dessa pengar ska motsvara avsättningar som inte blivit av senaste åren innan förra. Detta grundas i tidigare oklarheter i tolkning av praxis. Sektionen har förhållandevis stor likviditet som idag ligger på konton utan anmärkningsvärd ränta. För att dra nytta av räntan kommer ca hälften av sektionens likviditet sättas in på en lågrisk räntefond på Handelsbanken, det kommer generera drygt 10 tkr per år som i sin tur kommer täcka alla bankavgifter och IT-avgifter för hela sektionen. Bankavgifterna har blivit dyrare då Handelsbanken mer eller mindre helt avsäger sig från kontanthantering. Vi har istället avtal med Loomis. De tar emot våra kontanter med hjälp av bankinsättningspåsar. Större säkerhet men samtidigt något dyrare. Smörjkammarnämnden har hyrt ut bord och bänkar vid flera tillfällen. Det har hittills genererat 3,5 tkr, redan dubbelt så mycket mot budgeterade 1,8 tkr. Maskinsektionen går som det ser ut i nuläget med mycket positivt resultat i år. - Sebastian Orre, Kassör 11/12 Budgetuppföljning Se Bilaga. Bussnämnden Året började som förväntat med en lugn sommarperiod, innan phösningens månadslånga hyra påbörjades. Oaktsamhet bland phösare ledde till att bussen även efter denna sommar var tvungen att 1 Påttan är en fond som fylls på varje år. Om den person som är vald till posten civilingenjör lyckas ta examen inom ett år får denne den summa som ligger i fonden för tillfället till sin examensfest Henrik Jonhed

8 försvinna iväg på en längre läkeperiod hos plåtverkstad. Oärlig oaktsamhet har även förekommit då den enstaka stolen förstördes. Stolen upphittades inmonterad i bussen utan möjlighet att plockas ur på ett smidigt sätt eftersom mekanismen var den som gått sönder. Stolen sitter ännu kvar dagens datum i brist på tid. I övrigt har verksamheten rullat på bra och service och diverse löpande underhåll har utförts. Värt att poängtera inför kommande verksamhetsår 2012/2013 är att sittande Busshusse Henrik Almroth kommer att avsluta sina studier på teknis, vilket medför att en lämplig efterträdare måste hittas till 2012/2013, då gärna med möjligheten att börja till viss del redan under vårterminens start Henrik Almroth, Busshusse Idrottsnämnden Höstterminen har rasat förbi för idrottsnämnden och inneburit många spännande aktiviteter. Först ut var rekryteringen av nya medlemmar där söktrycket var enormt och många bra ansökningar kom in. Tyvärr fanns det inte plats för samtliga, utan 5 stycken teknologer ur årskurs 1 valdes fram. Det första arrangemanget för året var att arrangera basketen i KTH-mästerskapen. Tävlingen genomfördes med nöjda deltagare från samtliga sektioner. I år gästspelade även Armada med ett lag vilket har väckt många frågetecken och oklarheter. Främst angående poängsättning och vilka som faktiskt får vara med i tävlingen. Detta kommer att tas upp för diskussion under nästkommande idrottsråd (Idrottsrådet är ett möte för samtliga idrottsnämnder på KTH). De största aktiviteterna under hösten har varit MASK (MAskinsektionens årliga SKidresa) samt en surfresa vilket var nytt för detta verksamhetsår. Denna genomfördes parallellt med ett gott resultat där alla deltagare verkar nöjda. Det bör nämnas att dessa resor genomfördes under första veckan på VT-2012, dock ligger all planering under höstterminen. I sann MASK-anda arrangerades ett förkör på bygget under första kvällen i Åre. Där gavs det möjlighet för deltagarna att mingla med varandra samt att koppla av efter första skiddagen. Nya inslag under årets resa var ett samarbete med Årebageri. Detta blev mycket lyckat för båda parter och förutsättningar för ett fortsatt samarbete inför kommande resor ser lovande ut. Utöver detta arrangerades även en tävling om vem som lyckades att samla ihop mest höjdmeter under onsdagens skidåkning. Surfresan innebar en veckas vågsurfning i härliga Marocko. Kontinuerliga veckoaktiviteter under terminen har varit löpning varje måndag klockan 17:30 och inomhusaktiviteter i KTH-hallen varje torsdag mellan klockan 15:00-16:00. Denna tid är även till förfogande under vårterminen. Främst har det bedrivits klassiska idrottsaktiviteter som innebandy, basket och volleyboll under dessa torsdagar. Även andra aktiviteter som cirkelfys har anordnats Henrik Jonhed

9 Under våren beräknas det genomföras fortsatta veckoaktiviteter med förhoppningar om vissa helgaktiviteter. Om vädret tillåter är långfärdsskridskor något som lockar. Fram emot försommaren beräknas även MESK (Maskinsektionens seglingseskapader att genomföras) vilket de tre senaste åren har benämnts PESK då det har varit paddlingsresor (PaddlingsESKapader). - Martin Halvarsson, Idrottsledare 11/12 Inventarienämnden Inventariechefen tillhandahåller märken och övriga inventarier på sektionen. Under hösten har jag sålt en del märken och pins, men även sångböcker. Jag har upplevt det som att inventariechefens roll mer och mer går in i kommunikationsnämndens (KN) ansvarsområde på sektionen, och kommer förmodligen att skriva en motion till vår-sm om att inkludera inventariechefens ansvarsområden helt i KN. Detta för att det är betydligt enklare för en stor nämnd som KN att marknadsföra sig, och det är helt enkelt mer logiskt. Jag hoppas att hemsidan rustas upp inom kort, för det är en bra informationskanal för inventarieförsäljning, och jag planerar att tillsammans med KN undersöka möjligheten att införskaffa sektionströjor. När phösningen har rekryterat sina medlemmar kommer jag förmodligen att närvara på eventuella systugor som Jipponämnden tenderar att arrangera. - Gustav Marin, Inventariechef 11/12 Jipponämnden JN har inte haft någon verksamhet under HT-11 men arbetet med VT-12 har startat bra och kommer bli grymt. Jubelspexet Under ledning av directeurerna Carl Kyhlberg och Maria Isaksson kommer Jubelspexet genomföra i april st föreställningar på Dieselverkstaden i Sickla. Datumen för dessa är samt april. Utöver föreställningarna kommer även en föreställning, exklusivt för maskinnollan, att ske i september I maj 2011 valdes en chefsgrupp på 15 personer exklusive directeurerna. Ändringar inom organisationen gjorde att en Scenograf tillsattes samt att Musikproducenten fick en egen grupp. Posten som Scenograf ersatte VRAK då den inte ansågs bidra tillräckligt till utvecklingen av Jubelspexet. Kort efter uttagningen valdes 2012 som tema för spexet av Directuererna, C-Manus och Henrik Jonhed

10 Regissörerna. Under sommaren jobbade Manus med att utveckla 2012 till ett spex. När sommaren och mottagningen var slut togs resterande medarbetare ut vilket ledde till att Jubelspexet växte till 120 medlemmar. Under hösten har samtliga grupper inom Jubelspexet börjat arbeta med sina arbetsuppgifter. Några nyheter som skedde var att Spexmästeriet har, och kommer anordna spexpubar i Smörjis. Tanken med dessa var att låta grupperna träffa varandra och umgås tillsammans. Det har även skett investeringar, främst i Orquestern där ett nytt eltrumset och keyboard inskaffades. Under våren kommer två dekorrep, en fest på Osqvik och två spexpubar att ske, innan föreställningarna veckan efter påsklovet. Därefter kommer även en avslutningsfest att ske. - Carl Kyhlberg, Maria Isaksson, Spexdirectuerer 2012 Klubbmästeriet Under vårterminen 2011 arrangerade Klubbmästeriet som vanligt fredagspubar med olika teman. Dock med något sämre resultat jämfört med samma period Samma nedgång syntes även på andra sektionspubar på Campus. Som tidigare arrangerades två stycken tentapubar på lördagarna i ordinarie tentaveckor. I maj representerade KBM Maskinsektionen i Quarnevalens SM-i-fest, med temat Pirates of the Quarnevalen. Biljetterna tog slut omgående och trots att juryn inte utsåg KBM till vinnare, så var det en fantastisk fest med en enorm arbetsinsats bakom. Vidare ordnades även en lyckad bartömning som sista aktivitet innan sommaruppehållet. Höstterminen startades upp som vanligt för Klubbmästeriet (KBM) med N0llepubrundan under mottagningens andra vecka. Efter avslutad phösning ordnade Phöpo tillsammans med KBM Panzarpub, som första fredagspub. Totalt ordnades pubar under hösten varje fredag, med några undantag p.g.a. diverse sittningar och två tentapubar. Två stycken ADA-generaler utsågs och de inledde under hösten arbetet med att anordna den anrika ADA-balen. De arbetade hårt med lokal och förhandla ner kuvertpriserna. Tyvärr gick inte biljettförsäljningen speciellt bra. Detta berodde antagligen på att marknadsföringen inte var tillräcklig och att andra event låg under samma tidsperiod (bl.a. DoPExpo- Banketten och Armadas jubileum). Därför togs beslutet att skjuta upp ADA till vårterminen Henrik Jonhed

11 Internt har Klubbmästeriets ekonomiansvariga jobbat hårt tillsammans med sektionens kassör för att ordna upp redovisningen. Man har också tagit fram tydligare rutiner för kontanthanteringen inom verksamheten. Under året har sex stycken i KBM tackat för sig och fyra nya har rekryterats i början på höstterminen. Totalt har KBM i början på verksamhetsåret 2012, 14 stycken medlemmar. Under våren planeras som vanligt fredagspubar, tentapubar och i år också ADA-balen. Man har också inlett ett större projekt med att organisera förrådet och byta ut en del av inventarierna. - Madeleine Bern, Klubbmästare 2011 Kårfullmäktige Kårfullmäktige (KF) är THS högst beslutande organ som träffas åtta gånger per år och beslutar om THS verksamhet och framtid. I KF finns samtliga sektioner representerade med minst två ordinarie ledamöter. Maskinsektionen hade flest antal medlemmar i slutet av förra året och har därför KF:s största delegation bestående av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Dessa är Henrik Jonhed (M-08), Malin Fuglesang (M-07), Pontus Lagergren (P-07), Richard Asztalos (P-07), Mathias Giertz (P-07), Sofia Edberg (M-10), Joakim Olsson (P-10), Kim Öberg (M-09), Ebba Lindh (M-09) och Peter Eriksson (M-07). För M-delegationen började KF arbetet med en träff i slutet av augusti där vi lärde känna varandra, diskuterade hur vi ville arbeta med KF och tittade igenom THS styrdokument: reglementet och stadgarna. Tack vare talmanspresidiet 2 fick vi ytterligare förberedelse och inblick i vad KF handlar om. De organiserade nämligen en KF utbildning i början av september där hela KF uppmuntrades till att vara mer initiativtagande och proaktiva än vad KF varit tidigare år. Redan vid denna utbildning uppmärksammades två viktiga frågor som har diskuterats under höstens KF möten men framförallt på de lite mindre formella forum som skapats såsom KF:s facebook grupp. Frågan om hur THS kan påverka sina kulturföreningar (Quarnevalen, PQ orkestern, Kårspexet och Teknologkören) har diskuterats flitigt liksom frågan om hur kåren skulle kunna erbjuda ett helhetspaket till sektionerna för gasquer. Nedan beskrivs några av huvudpunkterna där M-delegationen varit mest aktiv inför och under varje KF möte under hösten: KF 1 Inför KF1 hade vi ett långt förmöte hemma hos Pontus där vi diskuterade handlingarna i detalj för att kunna påverka diskussionen så mycket som möjligt. De viktigaste punkterna att förbereda var godkännandet av den reviderade budgeten samt huruvida THS skulle utreda om vi vill gå med i organisationen Sveriges förenade studentkårer (SFS). På KF godkändes den reviderade budgeten och vice-ordförande Sara Emilsson uppskattade att vi och andra sektioner granskat den så noggrant. 2 talman, vice talman och sekreteraren är de som sammankallar och styr upp det formella kring KF d.v.s. skickar ut kallelser och håller disciplinen under mötet Henrik Jonhed

12 Vad gäller utredningen av SFS medlemskapet ändrades den ursprungliga motionen 3 till att gruppen inte bara skulle utreda ett möjligt SFS medlemskap utan undersöka hur THS i framtiden bäst kan öka sin förmåga att påverka politiskt på nationell nivå. Innan förmötet hade vi skickat in några enkla frågor som vi ville ha besvarade. Vi ville veta varför Quarnevalen inte behöver redovisa sin ekonomi för THS samt hur Q-generalen väljs. Kårstyrelsen förklarade att eftersom Quarnevalen är en kulturförening och inte en kårförening har inte THS någon insyn i deras verksamhet. Vi undrade också varför det ska vara så krångligt för sektionerna att hyra Nymble. Kårstyrelsen svarade bland annat att det jobbas på att ta fram en helhetslösning för bokning av festverksamhet på Nymble. KF 2 Inför KF2 hade M-delegationen ett lite kortare förmöte där vi gick igenom de viktigaste punkterna i handlingarna. Ett mycket uppskattat nytt inslag i handlingarna var Handlingarna Light som är en mycket lättläst sammanfattning av handlingarna på en sida. Innehållsmässigt var den punkt som vi diskuterade mest på förmötet och som också debatterades mest på KF Datas motion om att varje sektionsmedlem ska få lika många röster i KF valet som dess sektion har representanter. I föregående val hade varje medlem endast en röst och kunde alltså bara rösta på en person trots att sektionen hade fler platser i KF. Data hävdade att deras motion skulle gör valet mer demokratiskt. Kårstyrelsen svarade att det var oklart att denna process faktiskt var mer demokratisk och att den definitivt skulle vara kostsam och svår att genomföra. M-delegationen höll med kårstyrelsen vilket också majoriteten av KF gjorde och förslaget avslogs. KF 3 Inför KF 3 hade vi ett förmöte tillsammans med några andra sektioner: Indek, Samhällsbyggnad, och Maskin var inbjudna till Kemis sektionslokal för att gemensamt prata igenom handlingarna. Det kanske mest intressanta med detta möte var inte diskussionen om handlingarna utan det faktum att vi uppmärksammade att följande vecka skulle ett beslut ta om läsårsindelningen för 2012/2013. Vi tyckte att det förslag som fanns var mycket ogynnsamt för studenterna och trots att THS utbildningsansvariga hade förklarat detta för KTHs representanter i frågan verkade det inte som att de fått något gehör. Vi tyckte att det var dags att slå på djungeltrumman och organisera en protest. Vi tyckte dock att det kanske var bra att stämma av detta med THS ledning och ringde därför upp THS ordförande Johan Persson. Johan tyckte att det lät som en bra idé men ville först stämma av lite mer med utbildningsansvariga. Följande kväll, på KF3, startade den protest som ni förhoppningsvis deltog i och som ledde till en läsårsindelning för skolåret 2012/2013 som hela KF ansåg var bättre än den vi har i år. En annan intressant punkt från KF3 var att vi hade besök av representanter från alla kulturföreningar. Vi frågade ut dem om deras verksamheter, ekonomi och valprocesser. Känner läsaren att han/hon vill sätta sig in lite mer i vad KF håller på med rekommenderas att läsa handlingarna och protokollen som ligger på THS hemsida. 3 En motion är ett förslag på att någonting ska göras eller ändras. När förslaget kommer från någon annan än kårstyrelsen är det en motion. Kommer förslaget från kårstyrelsen är det en proposition Henrik Jonhed

13 - Malin Fuglesang, Sammankallande för Maskinsektionens KF-delegation HT11 Kommunikationsnämnden Under 2011 fortsatte kommunikationsnämnden med det arbete som startats upp året innan. Vårterminen förde med sig en grafisk profil för officiell sektionsmedia och gruppens medlemsantal utökades till 15 personer vid höstterminens start. Hösten innebar ett nytt projektbaserat arbetssätt med ett antal större projekt samt ett flertal mindre. Bland annat påbörjades arbetet med att skapa en sektionstidning, och första numret utgavs i början av vårterminen. Nämnden arbetade även med att ta fram underlag för ett policydokument för rekrytering till sektionens föreningar och nämnder, ett förslag som i modifierad form antogs under Jul-sm. Det framtogs till årsskiftet 11/12 även kommunikationsmateriel i form av rollups för användning vid representation, exempelvis under mottagningen. Bland projekt som inte något uppsatta mål finns webbsidan som fortfarande inte tagit någon ny form och därtill även en medlemsundersökning, något som enligt praxis ska utföras varje verksamhetsår. Ordförande för Kommunikationsnämnden, Richard Asztalos, deltog under verksamhetsåret i ett kommunikationsråd på kårnivå till vilket samtliga kommunikationsansvariga på THS sektioner är kallade. Under hösten genomfördes ett nämndeordförandeval med tre kandidater bland vilka Ida Nilsson blev vald. - Richard Aszatlos, Kommunikationsnämndsordförande 2011 M-formatarna Det första halvåret i M-Formatarnas verksamhet var händelserikt. Ett antal evenemang anordnades där medlemmarna bland annat fotade tillsammans och fick en lektion i efterbehandling. Det sattes även upp en utställning i Smörjkammaren som blev mycket uppskattad och föreningen besökte Henrik Jonhed

14 fotomässan. På det första publika eventet som hölls kom en gäst. Sedan dess har antalet deltagare på eventen ökat och när M-Formatarna besökte skogskyrkogården för en fotopromenad bestod ensemblen av 6 personer. - Ola Harström, M-formatarnas Ordförande 2012 Maskineriet Under hösten 2011 så skapades verkstadsföreningen Maskineriet som har till uppgift att främja studenter på KTH:s praktiska kunskaper i tillverkning. Innan Jul så klarade 11 personer den kurs som berättigar studenter att utnyttja verkstaden på industriell produktion. Under våren och det kommande året är målet att ge så många nya studenter som möjligt chansen att läsa kursen för att kunna bli medlemmar. Det som hindrar oss att ta emot alla är det oerhörda söktryck som varit på kursen och vår begränsning till antalet maskiner som kan utnyttjas under kursen. Detta är något vi ska se över i framtiden och se vad som kan göras för att få mer maskintid eller möjligen fler maskiner om intresset fortsätter att vara så stort som det är nu. Ett mål för maskineriet är att sektioner och grupper på KTH som vill ha något tillverkat skall kunna få hjälp av medlemmar i maskineriet att tillverka dessa. Detta är tänkt att skapa projekt för medlemmar och underlätta för övriga grupper, nämnder och sektioner när något behöver tillverkas. - David Franklin, Verkstadsansvarig 11/12 Maskins internationella grupp Vad har hänt? Under sommaren 2011 blev Kungliga Maskinsektionen inbjudna att delta i den norska studenttävlingen Badekarpadling i Trondheim. Dock kom denna information såpass sent att inga tävlande lag han sättas ihop. I samband med detta fick vi en förfrågan av ett finskt lag angående bastukväll på KTH (För dem på väg till Norge). Vi sa Nej till denna tillfrågan, dels för att vi inte hade något deltagande lag som skulle till Norge, och dels på grund av brist på folk med möjlighet att närvara den aktuella kvällen. Möten med THS Internationella råd har hållits ganska oregelbundet. Ett antal problem för internationella studenter har på kårnivå diskuterats, men inga konkreta åtegärder har enligt min vetskap vidtagits. Internationella mottagningen för VT2012 har planerats. (Hur det sedan gick med denna mottagning vet jag inte eftersom den låg utanför min verksamhetstid och ingen ny Internationell sekreterare har tillsatts.) Henrik Jonhed

15 Ingen internationell grupp har i år bildats på maskinsektionen p.g.a. brist på konkreta arbetsuppgifter. Problemet med att integrera sektionens internationella medlemmar kvarstår dock. Under våren som kommer har vi ingen sittande internationell sekreterare, vilket medför att sektionens kontakt med kårens internationella råd bryts om inga nya kontaktvägar öppnas, alternativt att en ny väljs på SM eller tillsätts av styrelsen. - Joakim Oscarsson, Internationell sekreterare HT11 Näringslivsnämnden Näringslivsnämnden jobbar för att främja kontakten mellan näringslivet och sektionens studenter. Detta åstadkoms genom olika event såsom lunchpresentationer, pubkvällar och externa event men även genom att erbjuda en möjlig plattform för marknadsföring. Nämnden består för närvarande av 14 medlemmar efter fem nya tillskott från höstens rekrytering. Dessa introducerades till arbetsuppgifter och åtaganden vid ett välkomstmöte. Detta följdes upp med en liten kick-off där hela nämnden träffades för en bit mat och lite bowlade. Intresset för näringslivsnämnden och dess verksamhet har stadigt ökat under året och den senaste rekryteringsprocessen slog alla tidigare rekord. Samtliga sökande kallades till intervju med en eller flera medlemmar ur nämnden. Under hösten har arbetet främst gått ut på att organisera verksamheten och underhålla etablerade kontakter. Detta har varit möjligt då intäktsmålen redan uppnåddes under våren. Tidigare år har fokus legat på att få in nya företag vilket på ett tydligt sätt underlättat årets arbete. Under hösten (sommaren) har ett huvudsponsoravtal slutits med SAAB Technologies vilket är väldigt positivt för både SAAB och sektionen. Detta innebär att SAAB exponeras i sektionslokalen, på maskinsektionens hemsida samt genom affischer och mail-utskick. Vidare har en pubkväll med SSAB anordnats samt en lunchföreläsning med SAAB Technologies. Utöver detta har flera annonserings- och mailutskickskampanjer genomförts för ett flertal företag. I samband med maskinsektionens nystartade tidning har näringslivsnämnden bistått kommunikationsnämnden med sponsorarbete och företagskontakter. Detta samarbete väntas fortgå inför framtida nummer. Inför våren väntar redan nu lunchföreläsningar med Scania, Academic Work och SAPA samt ett middagsevent med SAAB Technologies. Fler aktiviteter är att vänta! - Andreas Henning, Näringlivsnämnden Henrik Jonhed

16 Osquar Mutter I juni gigade O. Mutter på en invigning av Häverödals tingshus utanför Norrtälje där såväl pensionärer som mc-knuttar kunde njuta av jazz och våfflor i solen. Senare samma månad bedrevs en företagsspelning på Tritech i Sundbyberg som blev så populär att O. Mutter utnämndes till husband. De sista dagarna i juni åkte O. Mutter på turné till Östeuropa och var borta i ca 2 veckor. Under turnén hölls 6 bejublade spelningar, 3 i Prag, 2 i Wroclaw och 1 i Krakow. Under turnén följde förutom bandmedlemmarna även 2 personer till med, dessa jobbade med att spela in resan och gigen via både film- och ljudinspelningar. Ljudfilerna bearbetas för tillfället för att framåt vårkanten bli O. Mutters första liveskiva. För tredje året i rad spelade O. Mutter på The Globe, amerikanskt café/bokaffär i Prag, den här gången med ännu mer publik än föregående år. I Prag gigades det även på ett trollkarlsställe (Kavarna Iluze) och på taket av en omgjord offentlig toalett kallad 02. Dessa spelningar var ordentligt galna och den förstnämnda gästades av en tjeckisk B-kändis. I Wroclaw gigades det dels på en jazzbar med vita dukar och levande ljus, dels på en ruffig bar med skumma gäster. Spelningarna var som natt och dag, och musikaliskt utnyttjades bandets stora bredd då både jazz, punk och 90-talspop lirades. I Wroclaw tillverkades alldeles för många turnétröjor pga. kommunikationsmissar och PQ-bussen tittade förbi på en snabbvisit. Mest PR skedde dock i Kazimierz (Krakows södermalm) där det satt affischer överallt och närmare 100 personer betalade för att se O. Mutters konsert som blev den bästa under turnén, den resulterade dock i de sämsta ljudinspelningarna. I Krakow deltog halva bandet även i en Open-Mic-Night anordnad av bandets polska kompisband. I augusti tillverkades pins som en sorts kombinerad reklam och roligt extra sätt att tjäna pengar under mottagningen. I Maskinsektionens mottagning medverkade O. Mutter på efterköret till Ärtan, Campusvandringen och de två dagarna ute på Osqvik. I oktober hade O. Mutter två oktoberfestspelningar, en för THS programgrupp på Nymble och en på Tritech. Båda var mycket lyckade, men på Tritechspelningen blev det mycket mer umpaumpa-musik. I december spelade O. Mutter på en secondhandaffär, Yesterdays, vid Fridhemsplan. Butiken var väldigt liten och bandet trängdes med publiken men gigget överskred vida alla förväntningar och blev startskottet för vad som ska bli återkommande gig-, skumtomte- och ölkvällar. O. Mutter var även inblandade i SMASKs verksamhet (Stockholm Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar) där man bl.a. anordnade en banjopicnic i juni. Under hela sommaren anordnas en sommarorkester som i år höll till både på Nymble och på MF (medicinska föreningen, KI). Sommarorkestern hade även i år ett bidrag i Prideparaden, där deltagarna blev lika blöta som de var glada. I december anordnade SMASK en väldigt omtyckt jampub på Nymble. För närvarande planerar SMASK inför konserten och festen QORK som hålls för alla Stockholms studentorkestrar med vänner Henrik Jonhed

17 Internt har O. Mutter haft två medlemmar som slutat, en utbytesstudent som åkte tillbaka till USA och en medlem som inte längre hade tid att fortsätta. För tillfället håller O. Mutter på att diskutera när dessa platser ska fyllas samt utformar affischer. O. Mutter repar för närvarande inför 3 väldigt tätt liggande spelningar i februari och jobbar för fullt med råmaterialet från turnén för att producera en skiva. Planeringen av kommande turné har precis påbörjats. - Helena E. Menzing, Verkmester 11/12 Phösningen 2011 ÖPH spenderade större delen av verksamhetsåret med att förbereda mottagningsveckorna hösten Året började med att en chefsgrupp togs ut, varvid en ansökningsprocess till samtliga grupper startade. Efter att grupperna var uttagna hölls ett internat på Barnens ö för att stärka banden inom och mellan grupperna. Likväl för att sprida information kring mottagningen, olika gruppers ansvarsområden samt enskilt ansvar. Grupperna hade även egna träffar under sen vår och sommar för att ytterligare stärka gemenskapen inom gruppen, sprida information och lägga en solid grund för mottagningsveckorna. Söktrycket var oerhört stort till både chefsposter och grupper, vilket tyvärr ledde till att ca 50 personer inte fick möjligheten att vara en del av mottagningen. Totalt bestod phöseriet av 104 personer. Mottagningen fick betydande sponsorintäkter från ett flertal företag, framarbetade genom både mottagningen tillsammans med näringslivsnämnden samt bidrag från ITM. Genom den solida ekonomin och ett enastående arbete från både chefer och gruppmedlemmar blev mottagningen väldigt lyckad. Enkätsvar från n0llan visade att majoriteten var mycket nöjda med de aktiviteter som utförts, bemötandet från phösarna och mottagandet på sektionen. Likaså var phösarna mycket nöjda med det arbete som utförts och resultatet av detta. - Effie Andersson, Pontus Lagergren, Övferphösare Henrik Jonhed

18 Phösningen 2012 Phösningen 2012 har nu börjat ta form. Sedan Vi valdes till överphösare har vi varit på mottagningsråd och möte med ITM. Vi har också utfört den otroligt svåra och utmanande men ändå roliga utmaningen att ta ut en chefsgrupp. Chefsgruppen 2012 består av: c-eko Karin Wannerberg CPHÖPO Johan Jacobsson c-nuppök Axel Norrgren c-hvm Andreas Henning c-phöto Joakim Oscarsson c-kph Lina Rylander och Johan Hultman c-n0g Oscar Fehrm c-n0llan Elin Edström c-spröpo Johanna Simonsson Sångledare Simon Laestander ÖPH Sofia Örberg och Carl Ögren Till våren kavlar vi upp ärmarna och börjar den handfasta planeringen i form av schemaläggning, möten med olika nämnder, budgetering, rekrytering med mera. När rekryteringen är klar blir det phösarinternat där phöseriet får träffas och får verktyg för at hantera den schlemmiga och wydroga n0llan som kommer i mitten av augusti. - Sofia Örberg, Carl Ögren, Övferphösare 2012 Smörjkammarnämnden Höstterminen inleddes med en kampanj för att starta en Smörjkammarnämnd. Söktrycket var mycket högre än väntat och efter uttagningsprocessen bestod gruppen av 7 medlemmar samt ordförande (Ingrid Wilson, SkO) och vice ordförande (Lina Thunman, vsko). Arbetet har sedan fortskridit med möten på veckobasis för att hitta en lämplig struktur och plan för att på bästa sätt förbättra Smörjkammaren. Ett antal större fixardagar har under hösten möjliggjort en uppfräschning av sektionslokalen. Ommålning av väggarna i hallen, på toaletterna samt barens framsida har gjorts. Hyllor på toaletterna har satts upp för att underlätta förvaringen av förbrukningsvaror. Nya soffbord till både inre rummet Henrik Jonhed

19 och stora soffgruppen har införskaffats. Även antalet växter har utökats för att ge en mer trivsam miljö (stort tack till Armada för bidrag). Uthyrning av sektionslokalen samt dess bord och bänkar har fortsatt som vanligt. Nya regler för uthyrning av Smörjis klubbades igenom på ett extrainsatt SM i december Priset för att hyra lokalen klubbades till 300kr. Alkoholfria evenemang är gratis. Under hösten har THS och KTH fört en dialog om vem som ska ansvara för städningen av toaletterna i sektionslokalerna. Beslutet om att KTH ska stå för städningen kommer träda i kraft snarast under vårterminen En ny dörr har installerats sedan inbrottet i spritförrådet hösten Maskinsektionen fakturerades för både dörr och installationsarbete efter många diskussioner med KTH, THS och Akademiska hus om vem som bar ansvaret för den förstörda dörren efter inbrottet. Ärendet har tagit onödigt lång tid på grund av missförstånd och brist på kommunikation mellan inblandade parter. Detta är något som uppmärksammats och som i fortsättningen kommer att hanteras på ett bättre sätt. - Ingrid Wilson, Smörjkammarnämndsordförande 11/12 Studienämnden Den gångna hösten har varit en av de bästa i Studienämndens historia och startade med rekordsöktryck när ettan skulle rekryteras. Totalt sökte ca 40 personer de 12 platserna och de vi tog in har visat sådan entusiasm och har varit så inspirerande att det är föga förvånande att nämnden fått ett sådant lyft under hösten. Första förmötet innehöll en hel del problematik för CDEPR2 i kursen Differentialekvationer då föreläsaren uteblev och inte höll den pedagogiska nivå som förväntades. Men tack vare en snabb insats av de årskursansvariga och Studienämndsledningen kunde föreläsaren bytas ut halvvägs med mycket goda resultat. Vidare upptäcktes ganska snart att en av övningsassistenterna för CMAST1 i Envariabelanalys uppvisade stora kunskapsluckor och avsaknad av förklarande förmåga. Återigen gjorde Studienämnden ett lyckat och snabbt ingripande vilket resulterade i rekryterandet av en ny assistent från Teknisk Fysik som gjorde ett mycket bra jobb. För CMAST3 var årets stora problematik kursen Tillverkning där projekten visade sig ha rättats mycket godtyckligt. Efter att flera personer lämnat in en överklagan och Studienämndsledningen kontaktat Programansvariga på ITM kallades till slut alla projekten tillbaka för en omrättning. Förutom insatserna ovan har nämnden kontinuerligt under hösten fört diskussioner med alla föreläsare som i många fall kommer att resultera i stora positiva förändringar till nästa kursomgång Henrik Jonhed

20 För att svetsa samman nämnden (som nu är 35 personer stor!) har hösten dessutom präglats av lite roliga teambuilding-event: lite glögg, häng och framtidsdiskussioner. Något som förhoppningsvis motiverar nämnden att göra ett ännu bättre jobb framöver! Våren vi nu har framför oss bjuder på en del utmaningar, framför allt att vi nu ska börja med att alla ska söka om nämnden inför varje år, något som jag tror jag bli mycket lyckat och förhoppningsvis öppna upp nämnden för resten av sektionen. - Kim Öberg, Studienämndsordförande 11/12 Valberedningen Valberedningen började sitt arbete i mitten av september genom diskussioner kring de visioner som gruppen hade för det kommande årets arbete samt genom att ta fram en arbetsplan inför Höst-SM. En av de gemensamma visionerna var att Valberedningen skulle definiera relevanta och tydliga kravprofiler för samtliga poster, utifrån vilka de kandiderande skulle utvärderas. Hösten kantades sedan av ett intensivt arbete med att definiera dessa kravprofiler, genomföra intervjuer, ta referenser och slutligen göra utlåtanden kring kandidaternas lämplighet till posterna. Inför Vår-SM är Valberedningen dessvärre en person färre då Charlotte Hilding Sahlin genomför en utbytestermin. Resten av Valberedningen är dock mycket motiverade att vaska fram de bästa personerna för de poster som ska fyllas inför nästa verksamhetsår. - Mathias Giertz, Sammankallande Valberedningen 11/12 Slutord Det blir bara bättre ur Kungliga Maskinsektionens Praxis Henrik Jonhed

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva Sektionens likviditetsreserv och var fonds syfte.

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 WAWE

Verksamhetsplan 2015 WAWE Verksamhetsplan 2015 WAWE W-styrelsen 28 november 2014 1 Innehåll 1 Studiebevakning 4 1.1 Kursutvärderingshappenings......................... 4 2 Ekonomisk redovisning 4 3 Ekonomiskt bidrag 4 4 Projektfond

Läs mer

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013 Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 17 december 2013 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Ulrika Byström 2 Närvaro Ordförande Ulrika Byström, vice ordförande Pontus Sjölund, informationsansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011/2012

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Allmän verksamhet Styrelsen Då styrelsen tillträdde var nio av tio ledamöter tillsatta. Den tionde, PR-ansvarig, tillsattes under verksamhetsårets första sektionsmöte. Till att börja med fanns tre ledamöter

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

1.1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Edberg förklarade mötet öppnat kl. 17.24. 1.2. Mötets utlysande Mötet utlystes enligt kallelse, se bilaga 1.

1.1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Edberg förklarade mötet öppnat kl. 17.24. 1.2. Mötets utlysande Mötet utlystes enligt kallelse, se bilaga 1. PROTOKOLL Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-04-23 kl 17.15 i Sal M1 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Edberg förklarade mötet öppnat kl. 17.24 1.2. Mötets utlysande Mötet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Adress: (I E31) Styrelsemöte nr 5, Verksamhetsår 2016/2017 Datum: Tid: 17.43 20.10 Närvarande: Fanny (Ordförande), Eveline (vice ordf. tillika

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från:

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från: Fullmäktiges tredje höstmöte 2012 Bilaga D Innehåller rapporter från: 1. Sexmästare 2. Skattmästare 3. Beeking 4. Vitae 5. SKHILS 6. Vice Kårordförande 7. Arbetsmarknadsordförande 8. Kårordförande Rapport

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6)

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6) Styrelsemöte 2017-09-19 Protokoll 1 Mötet öppnas 17.20 2 Val av mötesordförande Frida Granath 3 Val av mötessekreterare Oliver Ekström 4 Val av en justerare Emmy Göransson 5 Adjungeringar Christoffer Maljanovski

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-05-14

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-05-14 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-05-14 Adress: Osquars backe 8, Stockholm (Gråttan) Styrelsemöte nr 14, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-05-14 Tid: 18.04-20.00 Närvarande: Vide

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

EKONOMISK POLICY. Fastslagen av SS på StyM 2014-02-24

EKONOMISK POLICY. Fastslagen av SS på StyM 2014-02-24 EKONOMISK POLICY Fastslagen av SS på StyM Sid. 2 av 12 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Redovisning 4 3 Hantering av kontanter 6 4 Verksamheters ekonomi 8 5 Övrigt 10 6 Attesteringsrätt 11 Sid. 3 av 12 1 Allmänt

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsemöte 2014, 14 oktober 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Hanna Sofia N, Melinda P, Fredrik T, Hanna Maria N, Jonatan P, Art V, Hannah E, Ebba D, Tor M, Julia M,

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer