En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler"

Transkript

1 En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr

2 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den 17 september. Jag kan inte nog uttrycka min beundran för alla de människor som deltagit som valförrättare runt om i kommunen. Vår egen kansliavdelning har varit hårt engagerade i arbetet som letts av vår valnämnd. Nu får de pusta ut ett tag till nästa allmänna val som blir EUvalet Valet innebär också förändringar inom partier och olika församlingar. Kommunfullmäktige kommer efter valet att ha 19 nya ordinarie ledamöter. Mer om valet kommer i nästa nummer av Insikt. DELÅRSBOKSLUTET VISAR PÅ en stark kommunal ekonomi. Vi har ett högre överskott under 2006 än vid samma period under förra året. Med tanke på de investeringar som är på gång inom kommunen med bla Rv 40:s utbyggnad känns det viktigt att vi går in i denna period med en stabil ekonomisk situation. UNDER NÄSTA ÅR firar Ulricehamn 700 år och programmet för firandet börjar ta form. Det finns alla förutsättningar för att bli ett år som kommer att gå i firandets tecken. Här uppmanas också föreningslivet att aktivt delta i firandet så att detta blir ett jubileumsår som sprider sig över hela kommunen. TILL SLUT VILL JAG nämna några ord om den satsning som barn och utbildningsförvaltningen gör med projektet språkresan. Satsningen görs tillsammans med högskolan i Jönköping och med finansiellt stöd av Ulricehamns Sparbank. Man slår fast att kommunens elever om fem år ska ha Sveriges högsta måluppfyllelse. Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen och det skall inte vara någon skillnad mellan pojkar och flickor betygsmässigt. Jag är djupt imponerad av denna sats-ning och är övertygad om att man fokuserar på helt rätt saker. Jag är också övertygad om att med det engagemang man visat inför projektet kommer man att nå väldigt långt. Roland Karlsson Kommunalråd I detta nummer: Några ord från kommunalrådet...2 Nu satsar vi på säkerheten...3 Snart blir vårt TV-nät helt digitalt...3 En förrädisk skönhet...4 Fortsatt borgerligt i majoriteten...4 Språkresan ska höja betygen...5 Ewa vill jobba med och för människor Viktigt med plan för elavbrott...8 Blandade inslag på höstens kulturprogram...8 Kyld mat ger större valmöjligheter...9 Ulricehamn 700 år Nya hemsidan lanserad...11 Framtidens Ulricehamn: invånare...12 Tidningen Insikt utges av Ulricehamns kommun Ansvarig utgivare: Karl-Erik Claesson Text, foto och grafisk form: Anna Theander Omslagsfoto: Ewa Roslund är kommunens nya vård- och omsorgschef. Hon tillträdde tjänsten den 1 oktober. Bild: Anna Theander Tryck: Prinfo/Team Offset & Media, Malmö 2

3 Nu satsar vi på SÄKERHETEN Kommunen har samlat alla säkerhetsfrågor under en gemensam organisation. Samtidigt har kommunen utökat tjänsten som ska arbeta med frågorna från 20 till 80 procent. - Ny lagstiftning från i somras gör att kommunen måste ta ett större ansvar för de här frågorna. Vi behöver vara väl förberedda både när det gäller säkerheten för exempelvis personalen och för stora krishändelser i samhället, konstaterar kommunchef Karl-Erik Claesson. Johan Lenjesson är nyanställd som säkerhetssamordnare. Sedan flera år har kommunen köpt en 20-procentig tjänst som beredskapssamordnare från SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Samtidigt har frågorna som rör säkerhet varit spridda inom den kommunala verksamheten. - Men från och med nu samlar vi krisberedskapen, det interna säkerhetsarbetet, brandskydd och annat teknisk skydd och så IT-säkerheten på ett och samma ställe, säger Karl-Erik Claesson. Tjänsten köps fortfarande från SÄRF men har utökats till 80 procent och kallas numera säkerhetssamordnare. Enligt kommunchefen finns det stora fördelar med att köpa in tjänsten från förbundet. - Samarbetet har fungerat jättebra och genom att köpa den här tjänsten får vi även tillgång till annan kompetens. Johan Lenjesson heter kommunens nye säkerhetssamordnare. Han har fått sin utbildning på Riskhanteringsakademien och kommer närmast från en tjänst på Räddningsverket. - Till att börja med kommer jag bland annat att ta tag i det påbörjade arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys. Vi håller också på att se över det systematiska brandskyddsarbetet, säger han. Planering för så kallade extraordinära händelser är något som kommunen också kontinuerligt arbetar med. Det gäller att vara förberedd, i den mån det går, för kriser som svåra olyckor, snöstormar och långvariga strömavbrott. Sådant ställer stora krav på samhället och med lagändringen har kommunens ansvar blivit ännu större. - Vi arbetar ständigt med den organisationen och håller fortlöpande övningar av olika slag för att försöka vara beredda om något skulle inträffa. Med stormen Gudrun blev vi påminda om hur snabbt vardagen kan förändras för många, säger Karl-Erik Claesson. Snart blir vårt TV-nät helt digitalt Den 6 november går vår del av landet över till digital-tv. Det är egentligen inte en kommunal fråga. Men förändringarna kräver ändå en del av kommunen. Bland annat har en hel del ombyggnationer av centralantennerna i kommunens fastigheter varit nödvändiga. - Vi har fått bygga om antennanläggningarna och komplettera dem. Det har skett på alla våra kommunala boenden och de allra flesta skolorna. I de mindre byggnaderna har det räckt med att installera olika boxar beroende på verksamhet, berättar Bengt Persson som är driftingenjör på kommunen. Han uppskattar att ungefär kronor har fått läggas på projektet. Men nu finns SVT-kanalerna 1 och 2 samt TV4 i de kommunala byggnaderna. - Om någon vill ha tillgång till fler kanaler får man komplettera med en egen digital-tv-box. Det är naturligtvis fullt möjligt, säger Bengt Persson. Tingsholmsgymnasiet och Stenbocksskolan får genom Ulricehamns Energi tillgång till TV via bredband, vilket innebär betydligt fler TV-kanaler mot en månadskostnad. 3 Har du frågor om övergången? Digital-TV-övergången är ett beslut av riksdagen och påverkar dem som tar emot tv via vanlig antenn på taket. Har du frågor om övergången till digital-tv eller behöver hjälp med att installera en digitalbox? Ring eller gå in på Du kan också fråga din TV-handlare.

4 Sjögull må vara vacker som blomma men sprider sig på ett så lömskt sätt att hela sjöar och vattendrag riskerar att bli täckta. Problemet är redan ett faktum i Viskan i Hökerum. En förrädisk skönhet Vackra att se på, men ett hot mot naturen. Invasiva växtarter riskerar att bli ett problem i kommunen. Mest envis är sjögull, som fått fäste i Viskan i Hökerum och på sikt kan äventyra både badliv och fiske. Kommunekologen Peter Wredin avråder allmänheten från att plantera växter någon annanstans än i sin egen trädgård. Gäller det vattenväxter bör dessa bara planteras i en trädgårdsdamm utan utlopp till allmänt vatten. Något som bekymrar honom särskilt är utbredningen av sjögull i Viskan. Någon har grävt ner en planta förmodligen i all välmening för att växten är vacker att se på. Men den är lömsk. - Man kan jämföra den med kirskål. Den breder ut sig och tar över, fast i vatten istället för på land. Den håller sig i vatten med mjuk botten och med mindre än tre meters djup. Det innebär att den helt skulle kunna täcka Mogden och Marsjöarna vad det lider, säger han. Minskat ljusnedsläpp De ekologiska konsekvenserna kan man bara spekulera i. Troligen skulle en total täckning innebära minskat ljusnedsläpp till växter och fiskar. Nedbrytningen av växten under vintern skulle kunna orsaka syrebrist i sjön. Men mest påtagliga är de rent fysiska problemen. - Det är inte svårt att tänka sig vad 4 det skulle innebära med en sjö helt täckt av sjögull. Båtar kan inte ta sig fram, det blir omöjligt att fiska och ingen kan bada där. Han råder dock allmänheten att inte försöka dra upp sjögullen själv. Man måste nämligen försäkra sig om att man får med varenda växtdel. - Hittar man sjögull gör man bäst i att kontakta mig på miljö- och samhällsbyggnadskontoret, så får vi från kommunens sida försöka gå vidare med problemet. Vad man ska göra är inte helt klarlagt. Den metod som kommunen undersöker för Viskans räkning skulle kosta ungefär kronor. Sprider sig sjögullen mer blir kostnaderna ännu högre. Fortsatt borgerligt i majoriteten nästa period Någon större förändring i majoriteten blir det inte i kommunpolitiken efter valet. De borgerliga partierna behåller sin regeringsställning. Men mandaten har omfördelats något. Efter valet den 17 september står det klart att det blir borgerlig majoritet även den kommande mandatperioden. Moderaterna ökade från sex till nio mandat. Centerpartiet fick ytterligare ett och får nu elva mandat, medan folkpartiet gick från fyra till tre och kristdemokraterna tappade två mandat och hamnar på fyra. Det blev färre mandat även i vänsterblocket: socialdemokraterna gick från 17 till 14 och vänsterpartiet minskade från tre till två. Miljöpartiet behåller sina två mandat och Sveriges Pensionärers Intresseparti ökade från ett till tre mandat. Ny i fullmäktige blir Sverigedemokraterna som fått sitt första mandat. Den nya fullmäktigeförsamlingen har sitt första möte i november. Men först i december tas beslut om hur de nya nämnderna ska se ut till sin sammansättning. I nästa nummer av Insikt återkommer vi till valresultatet och presenterar de nya nämnderna.

5 Språkresan ska höja betygen Nu startar Språkresan en lång spännande färd där målet är bättre betyg. Passagerare är elever, lärare och föräldrar. Vid ratten sitter kommunens barn- och utbildningsförvaltning tillsammans med Högskolan i Jönköping. Utflykter längs vägen är kompetenshöjning och föräldrautbildning. Resan kommer att kosta ett par miljoner kronor om året och är möjlig delvis tack vare att Ulricehamns Sparbank betalar en del av biljetten. Projektet Språkresan är en storsatsning inom förskola, skola och gymnasium med ett tydligt mål: att eleverna i Ulricehamns kommun ska ha landets högsta måluppfyllelse. Dessutom siktar kommunen på att alla elever uppfyller minst betyget godkänd i alla ämnen och att pojkarna når sina mål i samma utsträckning som flickorna. 25 procent av eleverna klarar inte betyget godkänd i ett eller flera ämnen. 10 procent uppfyller inte behörighet för gymnasiets nationella program. Dessutom är det stora skillnader i betygen mellan pojkar och flickor till flickornas fördel. - Så ser det ut. Det är inte typiskt för Ulricehamn utan bilden är likadan i hela landet. Vi insåg att vi är tvungna att agera, säger barn- och utbildningschef Göran Nyman. Personalen på förvaltningar började i olika sammanhang att diskutera hur problemen skulle lösas. Man bestämde sig för att sikta högt. Målet är att få rikets högsta måluppfyllelse i ett perspektiv på fem år. - Vi måste tro att alla elever kan. Det handlar om att ge dem förutsättningar. Höjd kompetens Ett viktigt medel blir att höja kompetensen bland personalen. Därför erbjuds alla pedagoger en tvåårig magisterutbildning på halvfart på Högskolan i Jönköping. Av kommunens 500 lärare hoppas Göran Nyman att uppemot ett 50-tal väljer att gå utbildningen, som naturligtvis är frivillig. Dessutom knyts en doktorand till Språkresan i syfte att följa projektet under resans gång och knyta ihop det med aktuell forskning. Alla föräldrar ska också erbjudas en föräldrautbildning i cirkelform där man resonerar om föräldraskapets roll i relation till skolan och hur man stödjer barnens Barn- och utbildningchef Göran Nyman (i mitten) gläds förstås åt att skolan får ta emot 1,5 miljon kronor från Sparbanksfonden Ulrica. Bankkortet överlämnades av fondens ordförande Björn Andén och bankens vd Lars Karlsson. 5 lärande på bästa sätt. Det blir föräldracirklar från förskoleklass till år 6. - Det är enormt viktigt att föräldrarna stöttar sina barn i skolarbetet. Föräldrarna måste inte kunna allting, men de ska kunna vara ett stöd och ha förståelse för vikten av god utbildning, fortsätter Göran Nyman. Två miljoner kronor per år beräknas projektet kosta och i första hand räknar man med en treårsperiod. Det skjuts emellertid inte till extra kommunala pengar befintliga medel får istället omfördelas. Dessutom bidrar Ulricehamns Sparbank med kronor för vart och ett av de tre åren genom Sparbanksfonden Ulrica. - Vi tycker att projektet har en bra höjd och ambition och det passar in i det som är fondens ändamål. Den ska bland annat stötta forskning och utbildning, vilket vi ju går in och gör här, förklarar Ulricehamns Sparbanks vd Lars Karlsson. En annan regel för fonden är att den inte ska stötta sådant som är skattefinansierat. - Därför går vi in och bekostar doktorandtjänsten. Det hade inte funnits möjlighet till det med kommunala medel, så det blir grädde på moset, fortsätter han. Färdigheter i svenska och matematik är en viktig grund för att klara skolarbetet, anser Göran Nyman. - Vi ser även matematiken som en form av kommunikation. Därför har vi valt att kalla projektet för Språkresan.

6 Från storstadspuls till sjönära idyll Ewa vill jobba med och för människor Med ett öppet sinne, samverkan med andra, en stark vilja att göra människors vardag bättre och en smula finsk sisu ska hon driva kommunens största förvaltning. Nya vård- och omsorgschefen Ewa Roslund är på plats i Nämndhuset. - Jag är jätteglad över att ha fått det här förtroendet. Det ska bli spännande att få jobba med den lilla kommunens alla fördelar, säger hon. Som ledare för kommu och hälsa på varenda en som En stor glädje och arbetslust tycks prägla Ewa Roslunds inställning till sitt nya jobb. Efter 25 år som anställd i Göteborgs Stad ser hon fram emot den nya erfarenheten med ett arbete i en liten kommun. Det finns nog ingen som inte blir berörd. Och det måste man också få bli. Hon är socionom till utbildningen och har arbetat inom den sociala sektorn större delen av sitt yrkesliv. För fem år sedan gjorde hon dock en avstickare till Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning. Ett märkligt karriärsteg, kan tyckas. Men det tycker inte Ewa. - Jag har i grunden ett stort samhällsintresse. Föreningar och fritid är en stor del av samhället, så därför kändes det ganska naturligt. Inom Göteborgs Stad uppmuntras dessutom ledare att byta chefstjänster för att utvecklas. De fem åren inom fritidssektorn har gett Ewa nya kunskaper som hon har nytta av i sitt arbete i Ulricehamn. Allra högst håller hon insikten om värdet av samverkan. - Ska man komma någonstans så är det samarbete och samverkan över gränserna som gäller. Både inom kommunen, mellan kommuner och mellan olika instanser i samhället. Det är nödvändigt för att göra det bästa för dem som bor i kommunen. Vård- och omsorgschef socialchef skulle av många förmodligen anses vara ett av de tuffaste jobb man kan ha. Varför väljer man det? 6 Ewa skrattar först, men blir sedan allvarlig och tittar ut över Åsunden genom fönstret på sitt nya kontor. - Ja, en kompis sa Ska du ut i hetluften nu igen?. Men alla jobb har ju tuffa sidor. Det är klart att man tvingas till svåra beslut. Då måste man se det professionellt utifrån det uppdrag som man faktiskt har. Göra skillnad Ytterst var det ändå engagemanget i verksamheten som lockade. Att få jobba med och för människor. - Jag hör till dem som tycker att det är fint att få jobba i kommunal verksamhet. Tänk att få vara med och göra skillnad för människor! Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter görs ibland omhändertaganden av exempelvis barn eller missbrukare. Människor kan bli nekade

7 jobbar i förvaltningen. Men jag får inse att det tar tid. Jag hinner inte träffa 900 personer på ett par veckor, säger hon. ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag, eller på annat sätt vara missnöjda med ett beslut som påverkar vardagen negativt. - Många saker i det här jobbet kan vara svåra och jobbiga. Det finns nog ingen som inte blir berörd. Och det måste man också få bli, det är en del av jobbet. Och svåra beslut finns i alla ledningsuppdrag, inte minst i den kommunala verksamheten. Ibland måste man våga vara impopulär också. Efter att ha tillbringat större delen av livet i Göteborg har Ewa fått en lätt, men omisskännlig göteborgska i sin dialekt. Men någonstans kan anas en svag finlandssvensk melodi. Mycket riktigt: Ewa är född i Helsingfors. Och lite finsk sisu har hon nog, säger hon. Gillar inte att sitta och vänta på att saker ska hända. - Jag brukar se till att göra verklighet av det jag har föresatt mig. I Helsingfors blev hon kvar tills hon fyllde 14. Sedan blev det Helsingborg och därefter Göteborg. Bara storstäder alltså, åtminstone med Ulricehamnsmått mätt. Tills vidare pendlar Ewa från hemmet i Göteborg. Yngsta dottern bor kvar hemma och det är inte riktigt läge i livet för att flytta just nu. Fantastiskt fritidsutbud - Men man vet aldrig. Det finns både för- och nackdelar med att bo och jobba på samma ort. Ulricehamn är en fin stad med ett fantastiskt utbud vad gäller fritidsaktiviteter. Och även om jag alltid bott i större städer har jag i hela mitt liv ägnat mycket tid ute i naturen och på landet. Jag har sett till att ha närhet till det helt enkelt. Och det finns det här också. Så egentligen är steget kanske inte så stort. 7 EWA-FAKTA Namn: Ewa Roslund Ålder: 50 år Bor: I Göteborg Familj: Tre vuxna barn Läser: Gärna svenska författare Tittar på: Helst teater, senast Cats Blir glad av: Vänlighet Blir ledsen av: Orättvisor

8 Att strömmen kan försvinna under lång tid blev vi varse när stormen Gudrun härjade. Det ställer till problem för både människor och djur. Nu är hösten här och snart kommer vintern. Och det är upp till varje djurhållare att ha en plan för hur man ska klara eventuella strömavbrott. För kommunens djurskyddsinspektör Ingela Svensson är det viktigt att djuren har det bra även vid strömavbrott. Hur går det med djuren om strömmen går? Viktigt med plan för elavbrott Enligt djurskyddsbestämmelserna måste varje djurhållare med lantbruksdjur ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska kunna upprätthållas om strömmen går. Planen kontrolleras av kommunen vid tillsynsbesök. Djurskyddsbestämmelserna utgår förstås ifrån djuren. Det handlar alltså om att förhindra onödigt lidande. - Vi har blivit väldigt beroende av el. Ett lantbruk som drabbas av strömavbrott får genast problem. Ventilationsfläktar stannar och djuren får inget vatten. Det går inte att mjölka. Utgödslingen fungerar inte. Har man dessutom datoriserade foderautomater och fodervagnar har man svårigheter att få fram foder till djuren, säger kommunens djurskyddsinspektör Ingela Svensson. Hos vissa kan man lösa problemen utan el. Det kan räcka med att ge djuren foder manuellt och att öppna stallets fönster så att frisk luft kommer in samt vattna djuren manuellt. Men för dem som är beroende av el kan ett reservelkraftverk bli nödvändigt. - I många fall har lantbrukare gått ihop och skaffat ett gemensamt elkraftverk. Det kan också räcka med att man har ett uttag för ett sådant så att man snabbt kan hyra eller låna ett när strömavbrottet är ett faktum, säger Ingela Svensson. Hon råder alla djurhållare att regelbundet se över sin plan så att den är aktuell. Men hon är inte orolig för djurens väl och ve i Ulricehamns kommun. - Efter stormen Gudrun verkar det ändå som det hade fungerat ganska bra. Sådana här händelser gör också att alla får en påminnelse och blir tvingade att hitta lösningar ifall det skulle hända igen. Blandade inslag på höstens kulturprogram 10 november: Göteborgs Världsmusikerensemble. Folkets Hus, Ulricehamn kl november: Hans Caldaraz och Roma Hot Swing - livsglädje, dramatik och hetta. Folkets Hus, Ulricehamn, kl november: Naturally 7, röstkonstnärer från New York. Folkets Hus, Ulricehamn, kl november: Klubb Kryptonit: Uffe Andersson och Spin 3. Restaurang Pluto, kl november: Cabaret efter 3, Äntligen maj Väl utvalda evergreens från krigsslutet. Restaurang Åsunden kl december: Klubb Kryptonit: Corpo - världsmusik med nordiska influenser. Restaurang Pluto kl januari: Klubb Kryptonit: Andra Generationen, het och turbofylld Balkanmusik. Restaurang Pluto kl Utställningar på Ulricehamns museum: 25 oktober - 5 november: Peter Waldenström, målningar november: P.O. Rosén Från Änglagård till Andalusien december: Fotoklubben Micro, fotografier 8

9 Kyld mat ger större valmöjligheter Högre kvalitet på maten och större valmöjligheter. Det är de främsta fördelarna när kommunen nu helt har övergått till kyld mat inom hemtjänsten. I februari 2004 serverades den första kylda matportionen i Ulricehamns kommun. Brukarna i Solrosens hemtjänstområde var först ut med att prova. Därefter övergick samtliga områden i centralorten och efter en försöksperiod gjordes en utvärdering. Under försöket hade maten tillagats och sedan kylts i ett provisoriskt kök på Hester. Men med de positiva effekter som utvärderingen kom fram till bestämdes att hela kommunen skulle övergå permanent till kyld mat inom hemtjänsten. I oktober i år blev det verklighet, efter att det nya ombyggda köket på Hester invigts med pompa och ståt. Fem miljoner kronor har investerats i ombyggnationen. Allt för att förbättra kvaliteten när det gäller de 200 portioner mat som dagligen konsumeras av brukarna i hemtjänsten. Vad är då skillnaden mot tidigare? - Först och främst blir maten bättre när det gäller smak, utseende och näring. Förr fick den varmhållas och om hemtjänsten av någon anledning blev försenad blev varmhållningstiden ännu längre. Sedan var ju brukaren tvungen att hålla sig hemma när hemtjänsten kom med maten varje dag. Dessutom fanns bara en rätt per dag och således inga valmöjligheter alls, säger kommunens servicechef Birgitta Larsson. Traditionell tillagning Idag är det annorlunda. Men Birgitta Larsson poängterar att maten fortfarande tillagas på traditionellt sätt med vanliga råvaror. Efter snabbkylning förpackas den och körs sedan ut till brukarna en gång i veckan. - När matleveransen kommer får man en ny matsedel att välja sju rättter ifrån, av de tio som finns på listan. Självklart går det bra att välja samma rätt flera gånger under en vecka. En gång i veckan körs matlådorna ut med taxi. Sedan kan brukaren själv välja 9 när han eller hon vill värma sin mat och äta den. För att värma maten behövs antingen en mikrovågsugn eller en anordning för vattenbad. Brukaren väljer själv vilken metod som önskas och får låna utrustning av kommunen. Den som inte klarar att värma sin mat själv får hjälp av hemtjänsten. - Överhuvudtaget försöker vi tillgodose önskemål och lösa problemen individuellt så att det blir bra, säger Birgitta Larsson. Men det är inte bara hemtjänstens brukare som äter kyld mat. Systemet används även på andra sätt. Exempelvis får de boende på Ryttershov sin kvällsmat kyld. Och Solrosen beställer kyld mat till lunch på helgerna. Birgitta Larsson ser stora utvecklingsmöjligheter. På sikt kan till exempel valmöjligheterna bli ännu fler. - Vi kommer dock aldrig att gå ifrån den varma maten helt. Det kommer alltid att lagas varm mat inom kommunens verksamheter. Men inom hemtjänsten fungerar det här utmärkt. Kyld mat Så här går det till: 1. Maten tillagas på vanligt traditionellt sätt i Hesters kök. 2. Snabb nedkylning: maten kyls från grader till 3 grader på max 90 minuter. 3. Maten packas i portionsförpackningar i ett kylrum som håller max 12 grader. och för att garantera hållbarheten används en speciell förpackningsprocess. 4. Maten står i tregradigt kylrum och packas sedan i lådor till brukarna. 5. Lådorna hämtas av taxi och körs ut med kylbil. Chauffören ställer maten i brukarens kylskåp. Allt för att inte bryta den viktiga kylkedjan. Övre bilden: Portionerna läggs upp i förpackningar. Etiketten berättar när maten förpackats, samt bäst-före-datum. Till vänster: Portionerna förvaras i kylrum. Till höger: Servicechef Birgitta Larsson visar beställningssedeln utifrån vilken maten förpackas i brukarens låda.

10 Ulricehamn 700 år Birgitta Molander är projektledare för 700-årsjubileet. Stadsfest med musik och dans i hela stan. Jubileumsgala med idrottsevenemang en hel vecka. Medeltidsfestival och rockkonserter. Barnkalas och allsång. Och som avslutning en stämningsfull final i gospelmusikens tecken. Det är huvudingredienserna i De 700 timmarnas firande. Att Ulricehamn fyller sju sekel lär inte undgå någon nästa sommar. Projektledaren för 700-årsjubileet, Birgitta Molander, har bråda dagar. Hon ägnar en stor del av sin tid åt att jaga medarrangörer till de många evenemangen. För många begivenheter blir det. Redan på nyårsnatten brakar firandet igång med ett fyrverkeri. Under våren planeras sedan bland annat föreläsningar med företrädesvis historiska förtecken. - För våren har vi ännu inga fastlagda datum, men det trillar in evenemang allteftersom. För sommaren däremot är det mesta klart. Enligt fullmäktigebeslut koncentreras det mesta av firandet till perioden mellan 28 juli och 26 augusti, berättar Birgitta Molander. De flesta åldersgrupper och intressen har tillgodosetts. Firandet börjar med rock och pop på Sjuhäradsfestivalen. Veckan därpå blir det jubileumsallsång och redan dagen efter vankas barnkalas. Stadsfesten den 11 augusti är något Birgitta Molander talar sig extra varm för: - Då ska det sjuda av musik och dans i hela stan. Jag hoppas att alla krögare i stan hänger på och att alla går man ur huse för att vara med. För då ska vi ha kul! Kul lär det bli även helgen därpå, för då har gänget bakom Gällsta revyn har fått uppdraget att framföra Ulricehamnsrevyn. Samma helg är det hemvändardagar för alla utflyttade ulricehamnare. - Vi ska göra vårt bästa för att försöka komma i kontakt med så många utflyttade invånare som möjligt även om vi inte kommer att lyckas nå alla som en gång bott här. Vi hoppas också på att en del av dem har lust att medverka med någon form av uppträdande. 10 Under en hel vecka blir det sedan en jubileumsgala där idrotten står i fokus med en rad olika idrottsevenemang. Slutligen blir det en stor jubileumsfinal den 26 augusti. Den ska gå i gospelmusikens tecken. De fyra pastoraten i Svenska kyrkan och alla kommunens frikyrkoförsamlingar är medarrangörer. - Då ska vi ha hundratals gospelsångare på scenen vid Sturebadet. Och vi hoppas också på att kunna avsluta alltsammans med ett hejdundrande fyrverkeri. Birgitta Molander betonar att ytterligare programpunkter kommer att läggas till kalendariet. Bland annat planeras en seniordans med pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Timmeleparken. Flera föreningar har också idéer om olika evenemang. Hon vill passa på att slå ett slag för det särskilda arrangörsstöd som finns att söka. - Vi har kronor att fördela ut i bidrag till dem som vill arrangera ett publikt evenemang av något slag under jubileumsåret. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Det kan bli ytterligare glans över jubileumsåret. Arbetsgruppen hoppas att kronprinsessan Victoria ska förgylla jubileet med ett besök. Något besked från hovet har dock inte lämnats än. FOTNOT: Den som vill komma i kontakt med Birgitta kan e-posta till

11 Jubileumskalender 28 juli Sjuhäradsfestivalen 4 augusti Jubileumsallsång vid Sturebadet 5 augusti Barnkalas 11 augusti Stadsfest augusti Ulricehamnsrevyn augusti Hemvändardagar med seminarier, workshops, utställningar, scenframträdanden m.m augusti Jubileumsgala med idrottsevenemang hela veckan 26 augusti Jubileumsfinal vid Sturebadet. En avslutningskonsert i gospelmusikens tecken. Ovanstående datum är de som är bestämda vid denna tidnings pressläggning. Ytterligare evenemang kommer att läggas till allteftersom. Nya hemsidan lanserad Den 19 september bytte kommunens webbplats utseende. - Vi har bytt teknik och satsar på en tillgänglig och användarvänlig webb som vi hoppas ska tilltala besökarna. Några av de nya funktionerna är att man kan prenumerera på valda delar av hemsidan, att den blivit mer tillgänglig för funktionshindrade och att vi själva enkelt kan läsa av statistiken, säger Åza Larsson på informationsenheten. Adressen till webbplatsen är är fortfarande Men den som går in på hemsidan möts nu av ett helt nytt, uppfräschat utseende. Åza Larsson har lett arbetet med den nya webben som pågått i ungefär ett år parallellt med den gamla webben. Kommunen publicerade sin webbplats 1997 och sedan dess har naturligtvis tekniken gått framåt. Bytt teknik - Nu har vi bytt teknik och använder publiceringsverktyget EpiServer, i likhet med många andra kommuner och myndigheter. En stor förändring är att arbetet inte längre är låst till några få redaktörer. Vi har hittills utbildat 16 redaktörer ute i verksamheterna och det kommer att bli fler efterhand. Det gör att förvaltningarna själva kan publicera information väldigt enkelt. Förhoppningsvis leder det till en ännu mer välfylld och uppdaterad hemsida, säger Åza Larsson. Stor vikt har lagts vid att webbplatsen är användarvänlig. Därför har så kallade användartester genomförts under sommaren. Slumpmässigt utvalda kommuninvånare fick då lösa ett antal uppgifter på webben. Metoden filmades och analyserades och nödvändiga förändringar gjordes innan det blev dags för lansering. - En annan ny funktion är att webbplatsen är byggd med relativa mått. Det innebär att den som ser lite dåligt till exempel kan förstora texten. Tillgänglighet för funktionshindrade är något vi kommer att utveckla ytterligare. Det går att välja ut de sidor man vill prenumerera på. Det finns också formulär att fylla i exempelvis kan föreningarna fylla i sina uppgifter för publicering på webbplatsen. Man har också gjort en extra satsning på orterna utanför Ulricehamn i form av mer utrymme på hemsidan. Åza Larsson betonar att det nya systemet ger goda förutsättningar för vidareutveckling. - En hemsida blir ju aldrig färdig. Vi arbetar hela tiden vidare och tar gärna emot allmänhetens synpunkter. En utgångspunkt har hela tiden varit att ha medborgaren i fokus så användarnas åsikter är jätteviktiga. Bidrag att söka Den som vill anordna ett publikt arrangemang under jubileumsåret 2007 kan söka ett särskilt bidrag. Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida, www. ulricehamn.se. Ansökningarna måste vara inkomna senast den 24 november. Beslut om fördelning tas den 8 december. Ett helt nytt utseende möter numera den som besöker 11

12 Framtidens Ulricehamn: invånare invånare år 2020 det är politikernas vision om framtidens Ulricehamn. Det innebär ytterligare 2600 invånare i kommunen. Kommunalrådet Roland Karlsson är övertygad om att vi kan nå dit. - Med den otroliga utveckling som sker just nu med dels bostadsbyggande och dels motorvägen kan den här visionen mycket väl bli verklighet. Åsunda Sjöstad är en av de stora bostadssatsningarna i kommunen. Kommunalrådet Roland Karlsson var en av många inbjudna som tog ett symboliskt första spadtag genom att plantera en tulpanlök. Visionen föddes när politikerna arbetade med nästa års budget. Mål skulle sättas för olika verksamheter och det var när befolkningsutvecklingen diskuterades som tanken föddes på att satsa på en långsiktig vision. - När vi spikade siffran invånare tyckte vi väl egentligen att vi högg till. Det skulle ju vara en utmaning. Men tittar man på första halvårets befolkningsökning för detta år pekar allt Fortsätter befolkningen att öka i samma takt når vi målet på att vi faktiskt kan lyckas. Fortsätter det i samma takt når vi målet. Det handlar om 2600 invånare på 14 år. En ganska kraftig ökning, kan tyckas. Men några särskilda marknadsföringsinsatser för att nå dit är inte planerade. Roland Karlsson menar att kommunen sitter på tre starka trumfkort. Två av dem gäller infrastruktur. - Motorvägen är snart här och vi har redan märkt att intresset har ökat bland både allmänhet och framförallt företagsetableringar. Dessutom planeras ju för Götalandsbanan och även om den inte kommer att vara färdig förrän tidigast år 2020 räknar vi med att effekten kommer lite i förväg. Men den största och närmast förestående förändringen är kanske ändå bostadsfrågan. Det har varit hårt tryck på bostäder i Ulricehamn de senaste åren och med de nybyggnationer som är på gång kommer det problemet till stor del att lösas. - Bekymret har varit bristen på lägenheter. Nu får vi ett antal lägenheter och det gör att många villor kommer ut på marknaden. Åsunda Sjöstad har redan börjat byggas, STUBO har långt framskridna planer på flerfamiljshus i Grodparken och dessutom hör många intressenter av sig till kommunens fastighetsavdelning eftersom de vill köpa tomtmark. Flera områden i centralorten bebyggs med villor av olika byggföretag och nyligen släppte kommunen 20 tomter till försäljning i Borgmästarhagen. Flera anledningar En befolkningsökning är viktig för Ulricehamns kommun av flera olika anledningar. - Dels handlar det förstås om ökade skatteintäkter. Men det är också viktigt att få tillräckligt underlag för den kommunala servicen på landsbygden. Det gäller faktiskt också i det privata näringslivet, butikerna på Storgatan skulle behöva ett lite starkare kundunderlag, menar Roland Karlsson. 12

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Information Dialog 2008-11-26. Den framtida kosten i Tingsryds kommun

Information Dialog 2008-11-26. Den framtida kosten i Tingsryds kommun Information Dialog 2008-11-26 Den framtida kosten i Tingsryds kommun Tingsryds kommun hade denna kväll inbjudit allmänheten till information om den kostutredning som genomförts under året. Utredningen

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Maria Engvall. Planera din resa PÅ NÄTET

Maria Engvall. Planera din resa PÅ NÄTET Maria Engvall Planera din resa PÅ NÄTET Del 3 RESMÅLET 6. Information om resmålet... 46 7. Dokumentera resan... 55 8. Ansvarsfullt resande... 61 7. DOKUMENTERA RESAN Det bästa med att resa är att komma

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer