En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler"

Transkript

1 En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr

2 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den 17 september. Jag kan inte nog uttrycka min beundran för alla de människor som deltagit som valförrättare runt om i kommunen. Vår egen kansliavdelning har varit hårt engagerade i arbetet som letts av vår valnämnd. Nu får de pusta ut ett tag till nästa allmänna val som blir EUvalet Valet innebär också förändringar inom partier och olika församlingar. Kommunfullmäktige kommer efter valet att ha 19 nya ordinarie ledamöter. Mer om valet kommer i nästa nummer av Insikt. DELÅRSBOKSLUTET VISAR PÅ en stark kommunal ekonomi. Vi har ett högre överskott under 2006 än vid samma period under förra året. Med tanke på de investeringar som är på gång inom kommunen med bla Rv 40:s utbyggnad känns det viktigt att vi går in i denna period med en stabil ekonomisk situation. UNDER NÄSTA ÅR firar Ulricehamn 700 år och programmet för firandet börjar ta form. Det finns alla förutsättningar för att bli ett år som kommer att gå i firandets tecken. Här uppmanas också föreningslivet att aktivt delta i firandet så att detta blir ett jubileumsår som sprider sig över hela kommunen. TILL SLUT VILL JAG nämna några ord om den satsning som barn och utbildningsförvaltningen gör med projektet språkresan. Satsningen görs tillsammans med högskolan i Jönköping och med finansiellt stöd av Ulricehamns Sparbank. Man slår fast att kommunens elever om fem år ska ha Sveriges högsta måluppfyllelse. Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen och det skall inte vara någon skillnad mellan pojkar och flickor betygsmässigt. Jag är djupt imponerad av denna sats-ning och är övertygad om att man fokuserar på helt rätt saker. Jag är också övertygad om att med det engagemang man visat inför projektet kommer man att nå väldigt långt. Roland Karlsson Kommunalråd I detta nummer: Några ord från kommunalrådet...2 Nu satsar vi på säkerheten...3 Snart blir vårt TV-nät helt digitalt...3 En förrädisk skönhet...4 Fortsatt borgerligt i majoriteten...4 Språkresan ska höja betygen...5 Ewa vill jobba med och för människor Viktigt med plan för elavbrott...8 Blandade inslag på höstens kulturprogram...8 Kyld mat ger större valmöjligheter...9 Ulricehamn 700 år Nya hemsidan lanserad...11 Framtidens Ulricehamn: invånare...12 Tidningen Insikt utges av Ulricehamns kommun Ansvarig utgivare: Karl-Erik Claesson Text, foto och grafisk form: Anna Theander Omslagsfoto: Ewa Roslund är kommunens nya vård- och omsorgschef. Hon tillträdde tjänsten den 1 oktober. Bild: Anna Theander Tryck: Prinfo/Team Offset & Media, Malmö 2

3 Nu satsar vi på SÄKERHETEN Kommunen har samlat alla säkerhetsfrågor under en gemensam organisation. Samtidigt har kommunen utökat tjänsten som ska arbeta med frågorna från 20 till 80 procent. - Ny lagstiftning från i somras gör att kommunen måste ta ett större ansvar för de här frågorna. Vi behöver vara väl förberedda både när det gäller säkerheten för exempelvis personalen och för stora krishändelser i samhället, konstaterar kommunchef Karl-Erik Claesson. Johan Lenjesson är nyanställd som säkerhetssamordnare. Sedan flera år har kommunen köpt en 20-procentig tjänst som beredskapssamordnare från SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Samtidigt har frågorna som rör säkerhet varit spridda inom den kommunala verksamheten. - Men från och med nu samlar vi krisberedskapen, det interna säkerhetsarbetet, brandskydd och annat teknisk skydd och så IT-säkerheten på ett och samma ställe, säger Karl-Erik Claesson. Tjänsten köps fortfarande från SÄRF men har utökats till 80 procent och kallas numera säkerhetssamordnare. Enligt kommunchefen finns det stora fördelar med att köpa in tjänsten från förbundet. - Samarbetet har fungerat jättebra och genom att köpa den här tjänsten får vi även tillgång till annan kompetens. Johan Lenjesson heter kommunens nye säkerhetssamordnare. Han har fått sin utbildning på Riskhanteringsakademien och kommer närmast från en tjänst på Räddningsverket. - Till att börja med kommer jag bland annat att ta tag i det påbörjade arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys. Vi håller också på att se över det systematiska brandskyddsarbetet, säger han. Planering för så kallade extraordinära händelser är något som kommunen också kontinuerligt arbetar med. Det gäller att vara förberedd, i den mån det går, för kriser som svåra olyckor, snöstormar och långvariga strömavbrott. Sådant ställer stora krav på samhället och med lagändringen har kommunens ansvar blivit ännu större. - Vi arbetar ständigt med den organisationen och håller fortlöpande övningar av olika slag för att försöka vara beredda om något skulle inträffa. Med stormen Gudrun blev vi påminda om hur snabbt vardagen kan förändras för många, säger Karl-Erik Claesson. Snart blir vårt TV-nät helt digitalt Den 6 november går vår del av landet över till digital-tv. Det är egentligen inte en kommunal fråga. Men förändringarna kräver ändå en del av kommunen. Bland annat har en hel del ombyggnationer av centralantennerna i kommunens fastigheter varit nödvändiga. - Vi har fått bygga om antennanläggningarna och komplettera dem. Det har skett på alla våra kommunala boenden och de allra flesta skolorna. I de mindre byggnaderna har det räckt med att installera olika boxar beroende på verksamhet, berättar Bengt Persson som är driftingenjör på kommunen. Han uppskattar att ungefär kronor har fått läggas på projektet. Men nu finns SVT-kanalerna 1 och 2 samt TV4 i de kommunala byggnaderna. - Om någon vill ha tillgång till fler kanaler får man komplettera med en egen digital-tv-box. Det är naturligtvis fullt möjligt, säger Bengt Persson. Tingsholmsgymnasiet och Stenbocksskolan får genom Ulricehamns Energi tillgång till TV via bredband, vilket innebär betydligt fler TV-kanaler mot en månadskostnad. 3 Har du frågor om övergången? Digital-TV-övergången är ett beslut av riksdagen och påverkar dem som tar emot tv via vanlig antenn på taket. Har du frågor om övergången till digital-tv eller behöver hjälp med att installera en digitalbox? Ring eller gå in på Du kan också fråga din TV-handlare.

4 Sjögull må vara vacker som blomma men sprider sig på ett så lömskt sätt att hela sjöar och vattendrag riskerar att bli täckta. Problemet är redan ett faktum i Viskan i Hökerum. En förrädisk skönhet Vackra att se på, men ett hot mot naturen. Invasiva växtarter riskerar att bli ett problem i kommunen. Mest envis är sjögull, som fått fäste i Viskan i Hökerum och på sikt kan äventyra både badliv och fiske. Kommunekologen Peter Wredin avråder allmänheten från att plantera växter någon annanstans än i sin egen trädgård. Gäller det vattenväxter bör dessa bara planteras i en trädgårdsdamm utan utlopp till allmänt vatten. Något som bekymrar honom särskilt är utbredningen av sjögull i Viskan. Någon har grävt ner en planta förmodligen i all välmening för att växten är vacker att se på. Men den är lömsk. - Man kan jämföra den med kirskål. Den breder ut sig och tar över, fast i vatten istället för på land. Den håller sig i vatten med mjuk botten och med mindre än tre meters djup. Det innebär att den helt skulle kunna täcka Mogden och Marsjöarna vad det lider, säger han. Minskat ljusnedsläpp De ekologiska konsekvenserna kan man bara spekulera i. Troligen skulle en total täckning innebära minskat ljusnedsläpp till växter och fiskar. Nedbrytningen av växten under vintern skulle kunna orsaka syrebrist i sjön. Men mest påtagliga är de rent fysiska problemen. - Det är inte svårt att tänka sig vad 4 det skulle innebära med en sjö helt täckt av sjögull. Båtar kan inte ta sig fram, det blir omöjligt att fiska och ingen kan bada där. Han råder dock allmänheten att inte försöka dra upp sjögullen själv. Man måste nämligen försäkra sig om att man får med varenda växtdel. - Hittar man sjögull gör man bäst i att kontakta mig på miljö- och samhällsbyggnadskontoret, så får vi från kommunens sida försöka gå vidare med problemet. Vad man ska göra är inte helt klarlagt. Den metod som kommunen undersöker för Viskans räkning skulle kosta ungefär kronor. Sprider sig sjögullen mer blir kostnaderna ännu högre. Fortsatt borgerligt i majoriteten nästa period Någon större förändring i majoriteten blir det inte i kommunpolitiken efter valet. De borgerliga partierna behåller sin regeringsställning. Men mandaten har omfördelats något. Efter valet den 17 september står det klart att det blir borgerlig majoritet även den kommande mandatperioden. Moderaterna ökade från sex till nio mandat. Centerpartiet fick ytterligare ett och får nu elva mandat, medan folkpartiet gick från fyra till tre och kristdemokraterna tappade två mandat och hamnar på fyra. Det blev färre mandat även i vänsterblocket: socialdemokraterna gick från 17 till 14 och vänsterpartiet minskade från tre till två. Miljöpartiet behåller sina två mandat och Sveriges Pensionärers Intresseparti ökade från ett till tre mandat. Ny i fullmäktige blir Sverigedemokraterna som fått sitt första mandat. Den nya fullmäktigeförsamlingen har sitt första möte i november. Men först i december tas beslut om hur de nya nämnderna ska se ut till sin sammansättning. I nästa nummer av Insikt återkommer vi till valresultatet och presenterar de nya nämnderna.

5 Språkresan ska höja betygen Nu startar Språkresan en lång spännande färd där målet är bättre betyg. Passagerare är elever, lärare och föräldrar. Vid ratten sitter kommunens barn- och utbildningsförvaltning tillsammans med Högskolan i Jönköping. Utflykter längs vägen är kompetenshöjning och föräldrautbildning. Resan kommer att kosta ett par miljoner kronor om året och är möjlig delvis tack vare att Ulricehamns Sparbank betalar en del av biljetten. Projektet Språkresan är en storsatsning inom förskola, skola och gymnasium med ett tydligt mål: att eleverna i Ulricehamns kommun ska ha landets högsta måluppfyllelse. Dessutom siktar kommunen på att alla elever uppfyller minst betyget godkänd i alla ämnen och att pojkarna når sina mål i samma utsträckning som flickorna. 25 procent av eleverna klarar inte betyget godkänd i ett eller flera ämnen. 10 procent uppfyller inte behörighet för gymnasiets nationella program. Dessutom är det stora skillnader i betygen mellan pojkar och flickor till flickornas fördel. - Så ser det ut. Det är inte typiskt för Ulricehamn utan bilden är likadan i hela landet. Vi insåg att vi är tvungna att agera, säger barn- och utbildningschef Göran Nyman. Personalen på förvaltningar började i olika sammanhang att diskutera hur problemen skulle lösas. Man bestämde sig för att sikta högt. Målet är att få rikets högsta måluppfyllelse i ett perspektiv på fem år. - Vi måste tro att alla elever kan. Det handlar om att ge dem förutsättningar. Höjd kompetens Ett viktigt medel blir att höja kompetensen bland personalen. Därför erbjuds alla pedagoger en tvåårig magisterutbildning på halvfart på Högskolan i Jönköping. Av kommunens 500 lärare hoppas Göran Nyman att uppemot ett 50-tal väljer att gå utbildningen, som naturligtvis är frivillig. Dessutom knyts en doktorand till Språkresan i syfte att följa projektet under resans gång och knyta ihop det med aktuell forskning. Alla föräldrar ska också erbjudas en föräldrautbildning i cirkelform där man resonerar om föräldraskapets roll i relation till skolan och hur man stödjer barnens Barn- och utbildningchef Göran Nyman (i mitten) gläds förstås åt att skolan får ta emot 1,5 miljon kronor från Sparbanksfonden Ulrica. Bankkortet överlämnades av fondens ordförande Björn Andén och bankens vd Lars Karlsson. 5 lärande på bästa sätt. Det blir föräldracirklar från förskoleklass till år 6. - Det är enormt viktigt att föräldrarna stöttar sina barn i skolarbetet. Föräldrarna måste inte kunna allting, men de ska kunna vara ett stöd och ha förståelse för vikten av god utbildning, fortsätter Göran Nyman. Två miljoner kronor per år beräknas projektet kosta och i första hand räknar man med en treårsperiod. Det skjuts emellertid inte till extra kommunala pengar befintliga medel får istället omfördelas. Dessutom bidrar Ulricehamns Sparbank med kronor för vart och ett av de tre åren genom Sparbanksfonden Ulrica. - Vi tycker att projektet har en bra höjd och ambition och det passar in i det som är fondens ändamål. Den ska bland annat stötta forskning och utbildning, vilket vi ju går in och gör här, förklarar Ulricehamns Sparbanks vd Lars Karlsson. En annan regel för fonden är att den inte ska stötta sådant som är skattefinansierat. - Därför går vi in och bekostar doktorandtjänsten. Det hade inte funnits möjlighet till det med kommunala medel, så det blir grädde på moset, fortsätter han. Färdigheter i svenska och matematik är en viktig grund för att klara skolarbetet, anser Göran Nyman. - Vi ser även matematiken som en form av kommunikation. Därför har vi valt att kalla projektet för Språkresan.

6 Från storstadspuls till sjönära idyll Ewa vill jobba med och för människor Med ett öppet sinne, samverkan med andra, en stark vilja att göra människors vardag bättre och en smula finsk sisu ska hon driva kommunens största förvaltning. Nya vård- och omsorgschefen Ewa Roslund är på plats i Nämndhuset. - Jag är jätteglad över att ha fått det här förtroendet. Det ska bli spännande att få jobba med den lilla kommunens alla fördelar, säger hon. Som ledare för kommu och hälsa på varenda en som En stor glädje och arbetslust tycks prägla Ewa Roslunds inställning till sitt nya jobb. Efter 25 år som anställd i Göteborgs Stad ser hon fram emot den nya erfarenheten med ett arbete i en liten kommun. Det finns nog ingen som inte blir berörd. Och det måste man också få bli. Hon är socionom till utbildningen och har arbetat inom den sociala sektorn större delen av sitt yrkesliv. För fem år sedan gjorde hon dock en avstickare till Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning. Ett märkligt karriärsteg, kan tyckas. Men det tycker inte Ewa. - Jag har i grunden ett stort samhällsintresse. Föreningar och fritid är en stor del av samhället, så därför kändes det ganska naturligt. Inom Göteborgs Stad uppmuntras dessutom ledare att byta chefstjänster för att utvecklas. De fem åren inom fritidssektorn har gett Ewa nya kunskaper som hon har nytta av i sitt arbete i Ulricehamn. Allra högst håller hon insikten om värdet av samverkan. - Ska man komma någonstans så är det samarbete och samverkan över gränserna som gäller. Både inom kommunen, mellan kommuner och mellan olika instanser i samhället. Det är nödvändigt för att göra det bästa för dem som bor i kommunen. Vård- och omsorgschef socialchef skulle av många förmodligen anses vara ett av de tuffaste jobb man kan ha. Varför väljer man det? 6 Ewa skrattar först, men blir sedan allvarlig och tittar ut över Åsunden genom fönstret på sitt nya kontor. - Ja, en kompis sa Ska du ut i hetluften nu igen?. Men alla jobb har ju tuffa sidor. Det är klart att man tvingas till svåra beslut. Då måste man se det professionellt utifrån det uppdrag som man faktiskt har. Göra skillnad Ytterst var det ändå engagemanget i verksamheten som lockade. Att få jobba med och för människor. - Jag hör till dem som tycker att det är fint att få jobba i kommunal verksamhet. Tänk att få vara med och göra skillnad för människor! Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter görs ibland omhändertaganden av exempelvis barn eller missbrukare. Människor kan bli nekade

7 jobbar i förvaltningen. Men jag får inse att det tar tid. Jag hinner inte träffa 900 personer på ett par veckor, säger hon. ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag, eller på annat sätt vara missnöjda med ett beslut som påverkar vardagen negativt. - Många saker i det här jobbet kan vara svåra och jobbiga. Det finns nog ingen som inte blir berörd. Och det måste man också få bli, det är en del av jobbet. Och svåra beslut finns i alla ledningsuppdrag, inte minst i den kommunala verksamheten. Ibland måste man våga vara impopulär också. Efter att ha tillbringat större delen av livet i Göteborg har Ewa fått en lätt, men omisskännlig göteborgska i sin dialekt. Men någonstans kan anas en svag finlandssvensk melodi. Mycket riktigt: Ewa är född i Helsingfors. Och lite finsk sisu har hon nog, säger hon. Gillar inte att sitta och vänta på att saker ska hända. - Jag brukar se till att göra verklighet av det jag har föresatt mig. I Helsingfors blev hon kvar tills hon fyllde 14. Sedan blev det Helsingborg och därefter Göteborg. Bara storstäder alltså, åtminstone med Ulricehamnsmått mätt. Tills vidare pendlar Ewa från hemmet i Göteborg. Yngsta dottern bor kvar hemma och det är inte riktigt läge i livet för att flytta just nu. Fantastiskt fritidsutbud - Men man vet aldrig. Det finns både för- och nackdelar med att bo och jobba på samma ort. Ulricehamn är en fin stad med ett fantastiskt utbud vad gäller fritidsaktiviteter. Och även om jag alltid bott i större städer har jag i hela mitt liv ägnat mycket tid ute i naturen och på landet. Jag har sett till att ha närhet till det helt enkelt. Och det finns det här också. Så egentligen är steget kanske inte så stort. 7 EWA-FAKTA Namn: Ewa Roslund Ålder: 50 år Bor: I Göteborg Familj: Tre vuxna barn Läser: Gärna svenska författare Tittar på: Helst teater, senast Cats Blir glad av: Vänlighet Blir ledsen av: Orättvisor

8 Att strömmen kan försvinna under lång tid blev vi varse när stormen Gudrun härjade. Det ställer till problem för både människor och djur. Nu är hösten här och snart kommer vintern. Och det är upp till varje djurhållare att ha en plan för hur man ska klara eventuella strömavbrott. För kommunens djurskyddsinspektör Ingela Svensson är det viktigt att djuren har det bra även vid strömavbrott. Hur går det med djuren om strömmen går? Viktigt med plan för elavbrott Enligt djurskyddsbestämmelserna måste varje djurhållare med lantbruksdjur ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska kunna upprätthållas om strömmen går. Planen kontrolleras av kommunen vid tillsynsbesök. Djurskyddsbestämmelserna utgår förstås ifrån djuren. Det handlar alltså om att förhindra onödigt lidande. - Vi har blivit väldigt beroende av el. Ett lantbruk som drabbas av strömavbrott får genast problem. Ventilationsfläktar stannar och djuren får inget vatten. Det går inte att mjölka. Utgödslingen fungerar inte. Har man dessutom datoriserade foderautomater och fodervagnar har man svårigheter att få fram foder till djuren, säger kommunens djurskyddsinspektör Ingela Svensson. Hos vissa kan man lösa problemen utan el. Det kan räcka med att ge djuren foder manuellt och att öppna stallets fönster så att frisk luft kommer in samt vattna djuren manuellt. Men för dem som är beroende av el kan ett reservelkraftverk bli nödvändigt. - I många fall har lantbrukare gått ihop och skaffat ett gemensamt elkraftverk. Det kan också räcka med att man har ett uttag för ett sådant så att man snabbt kan hyra eller låna ett när strömavbrottet är ett faktum, säger Ingela Svensson. Hon råder alla djurhållare att regelbundet se över sin plan så att den är aktuell. Men hon är inte orolig för djurens väl och ve i Ulricehamns kommun. - Efter stormen Gudrun verkar det ändå som det hade fungerat ganska bra. Sådana här händelser gör också att alla får en påminnelse och blir tvingade att hitta lösningar ifall det skulle hända igen. Blandade inslag på höstens kulturprogram 10 november: Göteborgs Världsmusikerensemble. Folkets Hus, Ulricehamn kl november: Hans Caldaraz och Roma Hot Swing - livsglädje, dramatik och hetta. Folkets Hus, Ulricehamn, kl november: Naturally 7, röstkonstnärer från New York. Folkets Hus, Ulricehamn, kl november: Klubb Kryptonit: Uffe Andersson och Spin 3. Restaurang Pluto, kl november: Cabaret efter 3, Äntligen maj Väl utvalda evergreens från krigsslutet. Restaurang Åsunden kl december: Klubb Kryptonit: Corpo - världsmusik med nordiska influenser. Restaurang Pluto kl januari: Klubb Kryptonit: Andra Generationen, het och turbofylld Balkanmusik. Restaurang Pluto kl Utställningar på Ulricehamns museum: 25 oktober - 5 november: Peter Waldenström, målningar november: P.O. Rosén Från Änglagård till Andalusien december: Fotoklubben Micro, fotografier 8

9 Kyld mat ger större valmöjligheter Högre kvalitet på maten och större valmöjligheter. Det är de främsta fördelarna när kommunen nu helt har övergått till kyld mat inom hemtjänsten. I februari 2004 serverades den första kylda matportionen i Ulricehamns kommun. Brukarna i Solrosens hemtjänstområde var först ut med att prova. Därefter övergick samtliga områden i centralorten och efter en försöksperiod gjordes en utvärdering. Under försöket hade maten tillagats och sedan kylts i ett provisoriskt kök på Hester. Men med de positiva effekter som utvärderingen kom fram till bestämdes att hela kommunen skulle övergå permanent till kyld mat inom hemtjänsten. I oktober i år blev det verklighet, efter att det nya ombyggda köket på Hester invigts med pompa och ståt. Fem miljoner kronor har investerats i ombyggnationen. Allt för att förbättra kvaliteten när det gäller de 200 portioner mat som dagligen konsumeras av brukarna i hemtjänsten. Vad är då skillnaden mot tidigare? - Först och främst blir maten bättre när det gäller smak, utseende och näring. Förr fick den varmhållas och om hemtjänsten av någon anledning blev försenad blev varmhållningstiden ännu längre. Sedan var ju brukaren tvungen att hålla sig hemma när hemtjänsten kom med maten varje dag. Dessutom fanns bara en rätt per dag och således inga valmöjligheter alls, säger kommunens servicechef Birgitta Larsson. Traditionell tillagning Idag är det annorlunda. Men Birgitta Larsson poängterar att maten fortfarande tillagas på traditionellt sätt med vanliga råvaror. Efter snabbkylning förpackas den och körs sedan ut till brukarna en gång i veckan. - När matleveransen kommer får man en ny matsedel att välja sju rättter ifrån, av de tio som finns på listan. Självklart går det bra att välja samma rätt flera gånger under en vecka. En gång i veckan körs matlådorna ut med taxi. Sedan kan brukaren själv välja 9 när han eller hon vill värma sin mat och äta den. För att värma maten behövs antingen en mikrovågsugn eller en anordning för vattenbad. Brukaren väljer själv vilken metod som önskas och får låna utrustning av kommunen. Den som inte klarar att värma sin mat själv får hjälp av hemtjänsten. - Överhuvudtaget försöker vi tillgodose önskemål och lösa problemen individuellt så att det blir bra, säger Birgitta Larsson. Men det är inte bara hemtjänstens brukare som äter kyld mat. Systemet används även på andra sätt. Exempelvis får de boende på Ryttershov sin kvällsmat kyld. Och Solrosen beställer kyld mat till lunch på helgerna. Birgitta Larsson ser stora utvecklingsmöjligheter. På sikt kan till exempel valmöjligheterna bli ännu fler. - Vi kommer dock aldrig att gå ifrån den varma maten helt. Det kommer alltid att lagas varm mat inom kommunens verksamheter. Men inom hemtjänsten fungerar det här utmärkt. Kyld mat Så här går det till: 1. Maten tillagas på vanligt traditionellt sätt i Hesters kök. 2. Snabb nedkylning: maten kyls från grader till 3 grader på max 90 minuter. 3. Maten packas i portionsförpackningar i ett kylrum som håller max 12 grader. och för att garantera hållbarheten används en speciell förpackningsprocess. 4. Maten står i tregradigt kylrum och packas sedan i lådor till brukarna. 5. Lådorna hämtas av taxi och körs ut med kylbil. Chauffören ställer maten i brukarens kylskåp. Allt för att inte bryta den viktiga kylkedjan. Övre bilden: Portionerna läggs upp i förpackningar. Etiketten berättar när maten förpackats, samt bäst-före-datum. Till vänster: Portionerna förvaras i kylrum. Till höger: Servicechef Birgitta Larsson visar beställningssedeln utifrån vilken maten förpackas i brukarens låda.

10 Ulricehamn 700 år Birgitta Molander är projektledare för 700-årsjubileet. Stadsfest med musik och dans i hela stan. Jubileumsgala med idrottsevenemang en hel vecka. Medeltidsfestival och rockkonserter. Barnkalas och allsång. Och som avslutning en stämningsfull final i gospelmusikens tecken. Det är huvudingredienserna i De 700 timmarnas firande. Att Ulricehamn fyller sju sekel lär inte undgå någon nästa sommar. Projektledaren för 700-årsjubileet, Birgitta Molander, har bråda dagar. Hon ägnar en stor del av sin tid åt att jaga medarrangörer till de många evenemangen. För många begivenheter blir det. Redan på nyårsnatten brakar firandet igång med ett fyrverkeri. Under våren planeras sedan bland annat föreläsningar med företrädesvis historiska förtecken. - För våren har vi ännu inga fastlagda datum, men det trillar in evenemang allteftersom. För sommaren däremot är det mesta klart. Enligt fullmäktigebeslut koncentreras det mesta av firandet till perioden mellan 28 juli och 26 augusti, berättar Birgitta Molander. De flesta åldersgrupper och intressen har tillgodosetts. Firandet börjar med rock och pop på Sjuhäradsfestivalen. Veckan därpå blir det jubileumsallsång och redan dagen efter vankas barnkalas. Stadsfesten den 11 augusti är något Birgitta Molander talar sig extra varm för: - Då ska det sjuda av musik och dans i hela stan. Jag hoppas att alla krögare i stan hänger på och att alla går man ur huse för att vara med. För då ska vi ha kul! Kul lär det bli även helgen därpå, för då har gänget bakom Gällsta revyn har fått uppdraget att framföra Ulricehamnsrevyn. Samma helg är det hemvändardagar för alla utflyttade ulricehamnare. - Vi ska göra vårt bästa för att försöka komma i kontakt med så många utflyttade invånare som möjligt även om vi inte kommer att lyckas nå alla som en gång bott här. Vi hoppas också på att en del av dem har lust att medverka med någon form av uppträdande. 10 Under en hel vecka blir det sedan en jubileumsgala där idrotten står i fokus med en rad olika idrottsevenemang. Slutligen blir det en stor jubileumsfinal den 26 augusti. Den ska gå i gospelmusikens tecken. De fyra pastoraten i Svenska kyrkan och alla kommunens frikyrkoförsamlingar är medarrangörer. - Då ska vi ha hundratals gospelsångare på scenen vid Sturebadet. Och vi hoppas också på att kunna avsluta alltsammans med ett hejdundrande fyrverkeri. Birgitta Molander betonar att ytterligare programpunkter kommer att läggas till kalendariet. Bland annat planeras en seniordans med pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Timmeleparken. Flera föreningar har också idéer om olika evenemang. Hon vill passa på att slå ett slag för det särskilda arrangörsstöd som finns att söka. - Vi har kronor att fördela ut i bidrag till dem som vill arrangera ett publikt evenemang av något slag under jubileumsåret. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Det kan bli ytterligare glans över jubileumsåret. Arbetsgruppen hoppas att kronprinsessan Victoria ska förgylla jubileet med ett besök. Något besked från hovet har dock inte lämnats än. FOTNOT: Den som vill komma i kontakt med Birgitta kan e-posta till

11 Jubileumskalender 28 juli Sjuhäradsfestivalen 4 augusti Jubileumsallsång vid Sturebadet 5 augusti Barnkalas 11 augusti Stadsfest augusti Ulricehamnsrevyn augusti Hemvändardagar med seminarier, workshops, utställningar, scenframträdanden m.m augusti Jubileumsgala med idrottsevenemang hela veckan 26 augusti Jubileumsfinal vid Sturebadet. En avslutningskonsert i gospelmusikens tecken. Ovanstående datum är de som är bestämda vid denna tidnings pressläggning. Ytterligare evenemang kommer att läggas till allteftersom. Nya hemsidan lanserad Den 19 september bytte kommunens webbplats utseende. - Vi har bytt teknik och satsar på en tillgänglig och användarvänlig webb som vi hoppas ska tilltala besökarna. Några av de nya funktionerna är att man kan prenumerera på valda delar av hemsidan, att den blivit mer tillgänglig för funktionshindrade och att vi själva enkelt kan läsa av statistiken, säger Åza Larsson på informationsenheten. Adressen till webbplatsen är är fortfarande Men den som går in på hemsidan möts nu av ett helt nytt, uppfräschat utseende. Åza Larsson har lett arbetet med den nya webben som pågått i ungefär ett år parallellt med den gamla webben. Kommunen publicerade sin webbplats 1997 och sedan dess har naturligtvis tekniken gått framåt. Bytt teknik - Nu har vi bytt teknik och använder publiceringsverktyget EpiServer, i likhet med många andra kommuner och myndigheter. En stor förändring är att arbetet inte längre är låst till några få redaktörer. Vi har hittills utbildat 16 redaktörer ute i verksamheterna och det kommer att bli fler efterhand. Det gör att förvaltningarna själva kan publicera information väldigt enkelt. Förhoppningsvis leder det till en ännu mer välfylld och uppdaterad hemsida, säger Åza Larsson. Stor vikt har lagts vid att webbplatsen är användarvänlig. Därför har så kallade användartester genomförts under sommaren. Slumpmässigt utvalda kommuninvånare fick då lösa ett antal uppgifter på webben. Metoden filmades och analyserades och nödvändiga förändringar gjordes innan det blev dags för lansering. - En annan ny funktion är att webbplatsen är byggd med relativa mått. Det innebär att den som ser lite dåligt till exempel kan förstora texten. Tillgänglighet för funktionshindrade är något vi kommer att utveckla ytterligare. Det går att välja ut de sidor man vill prenumerera på. Det finns också formulär att fylla i exempelvis kan föreningarna fylla i sina uppgifter för publicering på webbplatsen. Man har också gjort en extra satsning på orterna utanför Ulricehamn i form av mer utrymme på hemsidan. Åza Larsson betonar att det nya systemet ger goda förutsättningar för vidareutveckling. - En hemsida blir ju aldrig färdig. Vi arbetar hela tiden vidare och tar gärna emot allmänhetens synpunkter. En utgångspunkt har hela tiden varit att ha medborgaren i fokus så användarnas åsikter är jätteviktiga. Bidrag att söka Den som vill anordna ett publikt arrangemang under jubileumsåret 2007 kan söka ett särskilt bidrag. Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida, www. ulricehamn.se. Ansökningarna måste vara inkomna senast den 24 november. Beslut om fördelning tas den 8 december. Ett helt nytt utseende möter numera den som besöker 11

12 Framtidens Ulricehamn: invånare invånare år 2020 det är politikernas vision om framtidens Ulricehamn. Det innebär ytterligare 2600 invånare i kommunen. Kommunalrådet Roland Karlsson är övertygad om att vi kan nå dit. - Med den otroliga utveckling som sker just nu med dels bostadsbyggande och dels motorvägen kan den här visionen mycket väl bli verklighet. Åsunda Sjöstad är en av de stora bostadssatsningarna i kommunen. Kommunalrådet Roland Karlsson var en av många inbjudna som tog ett symboliskt första spadtag genom att plantera en tulpanlök. Visionen föddes när politikerna arbetade med nästa års budget. Mål skulle sättas för olika verksamheter och det var när befolkningsutvecklingen diskuterades som tanken föddes på att satsa på en långsiktig vision. - När vi spikade siffran invånare tyckte vi väl egentligen att vi högg till. Det skulle ju vara en utmaning. Men tittar man på första halvårets befolkningsökning för detta år pekar allt Fortsätter befolkningen att öka i samma takt når vi målet på att vi faktiskt kan lyckas. Fortsätter det i samma takt når vi målet. Det handlar om 2600 invånare på 14 år. En ganska kraftig ökning, kan tyckas. Men några särskilda marknadsföringsinsatser för att nå dit är inte planerade. Roland Karlsson menar att kommunen sitter på tre starka trumfkort. Två av dem gäller infrastruktur. - Motorvägen är snart här och vi har redan märkt att intresset har ökat bland både allmänhet och framförallt företagsetableringar. Dessutom planeras ju för Götalandsbanan och även om den inte kommer att vara färdig förrän tidigast år 2020 räknar vi med att effekten kommer lite i förväg. Men den största och närmast förestående förändringen är kanske ändå bostadsfrågan. Det har varit hårt tryck på bostäder i Ulricehamn de senaste åren och med de nybyggnationer som är på gång kommer det problemet till stor del att lösas. - Bekymret har varit bristen på lägenheter. Nu får vi ett antal lägenheter och det gör att många villor kommer ut på marknaden. Åsunda Sjöstad har redan börjat byggas, STUBO har långt framskridna planer på flerfamiljshus i Grodparken och dessutom hör många intressenter av sig till kommunens fastighetsavdelning eftersom de vill köpa tomtmark. Flera områden i centralorten bebyggs med villor av olika byggföretag och nyligen släppte kommunen 20 tomter till försäljning i Borgmästarhagen. Flera anledningar En befolkningsökning är viktig för Ulricehamns kommun av flera olika anledningar. - Dels handlar det förstås om ökade skatteintäkter. Men det är också viktigt att få tillräckligt underlag för den kommunala servicen på landsbygden. Det gäller faktiskt också i det privata näringslivet, butikerna på Storgatan skulle behöva ett lite starkare kundunderlag, menar Roland Karlsson. 12

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

alla vill ha sjöutsikt

alla vill ha sjöutsikt 1 770 personer i tomtkö och alla vill ha sjöutsikt Ödeshögs Mekaniska, en pigg 19-åring Lärlingsutbildning ska ge fler svetsare Internetförsäljning sätter Ödeshög på kartan Trehörnasjön 1 770 personer

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND BLAD 18 15 Förslag från Rinkeby framtidskommitté Beslut Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget Ärendet Rinkeby framtidskommitté har i juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag, vilket omfattar

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Anna Lundberg företräder grupp 2 och berättar om att man har varit på Lindboskolan och träffat elever från årskurs 7, 8 och introduktionsklass.

Anna Lundberg företräder grupp 2 och berättar om att man har varit på Lindboskolan och träffat elever från årskurs 7, 8 och introduktionsklass. Under mars-maj har kommunfullmäktiges ledamöter varit ute på olika platser i kommunen och pratat med invånarna om framtidens Hallstahammars kommun. Samtliga ledamöter har varit indelade i nio tvärpolitiska

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Välkommen till Nya Bagarmossens skola!

Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Barn ska få all den kunskap de behöver och samtidigt känna sig trygga Hej, Att välja skola för sina barn är ett viktigt beslut. Du måste som förälder känna dig trygg

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Från val till regeringsbildande!

Från val till regeringsbildande! Från val till regeringsbildande De ännu inte 18 år fyllda Jakub, Tomas, Oliver och Dejan följer nyfiket med sina föräldrar till vallokalen. Jakub åker på sin, Tomas på sin, Oliver går på sina och Dejan

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Miljöenkät inför kommunvalet 2014

Miljöenkät inför kommunvalet 2014 1 Ängelholm Miljöenkät inför kommunvalet 2014 Tillståndet i miljön påverkas i stor grad av beslut i politiska församlingar. Det gäller även lokalt i Ängelholms kommun, där beslut i kommunfullmäktige kommunstyrelsen

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

Information Dialog 2008-11-26. Den framtida kosten i Tingsryds kommun

Information Dialog 2008-11-26. Den framtida kosten i Tingsryds kommun Information Dialog 2008-11-26 Den framtida kosten i Tingsryds kommun Tingsryds kommun hade denna kväll inbjudit allmänheten till information om den kostutredning som genomförts under året. Utredningen

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Närvarande: Cecilia Jensen, Pia Jönsson, Malin Nilsson, Andreas Wellin, Malin Ritzing, Mikael Wilke, Peter Addin, Anna Närås Rektor Alma Salcinovic var

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun

Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun Handläggare Datum Karolin Gleisner 2015-03-31 0480-45 35 12 Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun - Kyld mat från Oxhagshemmets kök Support Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande 1 Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Basorganisationen måste fungera Vi behöver åstadkomma det vi ansvarar

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer