meddelad i Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-29 meddelad i Södertälje"

Transkript

1 Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde: Advokat Lars Olof Carlén L O Carlén Advokatbyrå AB Polhemsgatan Stockholm 2. Selam Målsägandebiträde: Advokat Lars Olof Carlén L O Carlén Advokatbyrå AB Polhemsgatan Stockholm Tilltalad LUL Belay Berhe, Frihetsberövande: Häktad c/o Yjrgalem Storskogsvägen Rönninge Medborgare i Eritrea Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 348 Storgatan måndag - fredag Södertälje E-post: 08:30-16:00

2 Målavdelning 2 Offentlig försvarare: Advokat Kjell-Ove Andersson Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB Köpmangatan Södertälje SLUT Begångna brott 1. Försök till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 1 brottsbalken 2. Olaga hot 4 kap 5 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 8 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Lul Belay Berhe ska utge skadestånd till Yjrgalem Gebremiwet med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 september 2012 till dess betalning sker. Hon är förbehållen rätten att yrka ytterligare ersättning för ärrbildning. 2. Lul Belay Berhe ska utge skadestånd till Selam med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 september 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen kniv förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Södertälje PMD, BG24273, punkten 3). 2. I beslag tagen badhandduk, byxa, tröja, linne samt reklambad ska kvarbli i beslag till dess domen i ansvardelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG24273, punkterna 1-2 och 4-6). 3. I beslag tagna kläder tillhörande Lul Belay Berhe ska kvarbli i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23867, punkterna 1-4) 4. I beslag tagna kläder tillhörande Yjrgalem ska kvarbli i beslag till dessdomen i ansvardelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23876, punkterna 1-4).

3 Målavdelning 3 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Kjell-Ove Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Lars Olof Carlén tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökningen, se bilaga 1, och åberopat den bevisning som anges där. Han har vidare åberopat ett utlåtande rörande blodförekomst på den i målet aktuella kniven och vittnesförhör med forensikern Weine från Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Målsägandena har biträtt åtalet och yrkat skadestånd enligt bilaga 2 och 3. Yrjgalem har yrkat ytterligare ersättning för läkarkostnader m.m. med kr och anfört att hon inte i dagsläget yrkar ersättning för ärrbildning utan avser att återkomma i den delen när dessa skador närmare kunnat bestämmas. Lul Berhe har varit berövad friheten som anhållen och häktad i målet sedan den 18 september Åklagaren har, med hänvisning till flyktfara och återfallsrisk, yrkat att Lul Berhe ska vara kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot honom. SKÄL Lul Berhe har vitsordat att han vid det angivna tillfället med kniv åstadkommit de skador på sin fru som åklagaren angett, men han har förnekat försök till mord med hänvisning till att han, i vart fall så som han själv uppfattade saken, agerade i nödvärn sedan hon först angripit honom och med kniven skurit honom i magen. I andra hand görs gällande att det varit fråga om s.k. nödvärnsexcess. Lul Berhe har förnekat olaga hot och anfört att han inte uttalat något hot mot dottern. Vidare har han bestritt utvisningsyrkandet och häktningsyrkandet men inte haft någon erinran mot åklagarens övriga särskilda yrkanden. Slutligen har han bestritt skadeståndsyrkandena utan att vitsorda några belopp förutom Yrjgalems yrkanden avse-ende sveda och värk, läkarkostnader samt ränteyrkande som skäliga i och för sig.

5 5 Åklagaren har anfört: Yrjgalem och Lul Berhe är gifta och har tre ge- mensamma barn, nämligen dottern Selam, 15 år, och sönerna Filmon, 13 år, och Amaniel 5 år. Familjen kommer från Eritrea. Yrjgalem och barnen kom till Sverige år 2009 medan Lul Berhe kom hit först i augusti Familjen hade då varit splittrad i tre års tid. Den nu aktuella händelsen inträffade den 18 september i familjens bostadslägenhet i Rönninge, knappt två månader efter det att Lul Berhe kom till Sverige. Yrjgalem väcktes då enligt egen utsago av Lul Berhe i deras gemensamma sovrum strax före halv tre på natten varvid han, arg och svartsjuk, frågade henne vad hon hade gjort under dagen. När Lul Berhe inte fick de svar han ville ha tog han fram en kniv och tilldelade Yrjgalem ett stort antal hugg mot hennes överkropp. Amaniel, parets yngsta barn som sov i föräldrar-nas säng, vaknade och blev vittne till händelsen. Efter det att Lul Berhe huggit sin fru riktade han kniven mot sig själv och skar sig i magen så att också han fick ska-dor, dock inte lika allvarliga som Yrjgalems. De två äldre barnen som sov i ett annat rum vaknade av moderns skrik och Selam sprang till föräldrarnas sovrum. Där mötte hon Lul Berhe med kniven och såg sin mamma ligga blodig på golvet. Lul Berhe hotade då att döda även Selam men hon vände och sprang tillbaka till sitt rum, låste in sig och ringde SOS-alarm. Polis kom till platsen relativt snabbt och påträffade såväl Yrjgalem och Lul Berhe skadade. Yrjagalem var svårt medtagen och mycket allvarligt skadad och flögs med helikopter till Karolinska sjukhuset. Även Lul Berhe fördes till sjukhus för att få vård för sina skador. Båda frihetsberövades initialt. Av det inspelade samtalet från Selam till SOS-alarm framgår hur allvarlig situationen var och att hon berättar att hon hotats av Lul Berhe, och av rättsintygen och den tekniska bevisningen framgår hur allvar-liga skador som framför allt Yrjgalem fick; hon träffades bland annat av ett knivhugg som nådde hjärtat. Av utredningen framgår också var blod påträffa-des i lägenheten och hur vissa stänk träffat väggen bakom makarnas sänggavel samt att blodförekomsten på kniven, som påträffades i köket, talar för att Lul Berhes blod avsatts på kniven efter Yrjgalems. Det bör tilläggas att videoförhören med barnen som hölls direkt efter händelsen inte skett i närvaro av försvararen och

6 6 att förhöret med då fyraårige Amaniel, av åklagaren betraktad som vittne och inte målsägande, har åberopats först efter noggrant övervägande eftersom han är så ung och exempelvis hade kunnat vägra vittna om han varit äldre. Med hänsyn till att brottet är oerhört allvarligt och förhöret skedde direkt dagen efter händelsen samt att Amaniel får uppfattas som mogen för sin ålder så har det emellertid ansetts vara så värdefullt för utredningen att förhöret bör redovisas. Från försvarets sida har framhållits följande. Lul Berhe är uppvuxen i Eritrea och har gått sju år i skolan. Han har arbetat som försäljare och lastbilschaufför fram till år 1994 då han inkallades till militärtjänstgöring medan krig pågick. År 1996 gifte han sig med Yrjgalem. De fick tre barn tillsammans. Under militär-tjänsten blev han senare misstänkt för att ha manipulerat med permissionssedlar och han dömdes till fängelse av en militärdomstol. Efter att ha suttit fängslad i ett år flydde han år 2011 från fängelset och tog sig till grannlandet Sudan. Efter cirka ett år där tog han sig vidare till Sverige år 2012 där hans hustru och barnen redan befann sig. De hade då inte setts på mellan 2 och 3 år. Han märkte att de kommit ifrån varandra och misstänkte att hon träffat en ny man här. Vid flera tillfällen frågade han henne om detta men fick inga svar. Om hon bekräftat att så var fallet hade han lämnat henne. När han den här kvällen såg att hon fick ett sms på mobilen förstod han att det var från en ny man, så på natten gick han in till henne i sovrummet och krävde ett ärligt svar. Hon var vaken men nonchalerade honom och svarade bara att han inte skulle bry sig om detta. Därför återvände Lul Berhe till köket för att hämta en kniv så att han kunde skrämma henne till att berätta sanningen. Någon avsikt att skada eller försöka döda henne hade han inte. Yrjgalem tog emellertid helt plötsligt tag om hans hand som höll om kniven, vände den mot honom och stötte den mot honom. Det var så han fick de skador som dokumentartas på honom. Lul Berhe blev så överraskad så han aldrig hann parera hustruns attack. Han blödde och hade ont och lyckades inte hålla kvar kniven utan tappade den på golvet. Han knuffade undan hustrun som blev sittande på sängkanten men som också sträckte sig mot kniven. Men han lyckades få tag i den först och högg mot henne för att hålla

7 7 henne ifrån sig, varpå hon blev sittande på sängkanten på nytt. Hon reste sig och kom emot honom och gav honom en knuff med båda händerna i bröstet. För att hålla henne ifrån sig utdelade han ytterligare några hugg mot henne. I det skedet förstod han inte att hon blev allvarligt skadad. Det förstod han först när hon låg blödande på golvet. Lul Berhe blev allvarligt chockad och gick till barnens rum och bad dem tillkalla polis och ambulans varefter han försökte stoppa hustruns blödningar med sängkläderna. Han öppnade själv dörren för polismännen när de kom. Amaniel befann sig i sovrummet och vaknade men Lul Berhe vet inte vad han såg av händelsen. Yrjgalem har berättat: Den bakgrund åklagaren gett är korrekt. Hon har inte förrän sista året, då per telefon, haft kontakt med Lul Berhe under de åren hon och barnen vistats i Sverige. De hade regelbunden kontakt per telefon en tid men träffades inte förrän Lul Berhe kom hit. Han hade redan tidigare varit svartsjuk men hon hoppades att han skulle ändra sig när han fick komma till Sverige. Tidigare under äktenskapet hade han slagit henne med händerna och hotat henne med våld vid flera tillfällen. Hon kände sig orolig inför hans ankomst till Sverige men hoppa-des som sagt att han skulle ha ändrat sig, för även om hon var rädd för egen del tyckte hon att barnen ändå behövde sin pappa. Hon har berättat om sina tidigare problem i äktenskapet för sin flyktinghandläggare Claudia och för en väninna. Situationen sedan Lul Berhe kommit till Sverige förbättrades dock inte. Han var ironisk och kontrollerande och kollade hennes telefon redan från början. Hon blev förhörd om vilka hon ringde och vem som ringde till henne. Han hade inte förändrats. Vid något tillfälle fortsatte hon sitt samtal på toaletten och när hon kom ut ifrågasatte han samtalet och ville slå henne. Hon blev rädd bland annat när han drog ut lådor i köket för hon visste inte vad han skulle göra. Hon hade tankar på att fly. Den här dagen den 18 september 2012 hade hon lämnat bostaden vid tolvtiden för att fylla i en blankett hos sin flyktinghandläggare. Det var en ansökan som också gällde Lul Berhe. När det var klart gick hon till skolan och därefter till biblioteket för att låna böcker som hade med undervisningen att göra. Det var kö där så hon

8 8 kom hem tjugo minuter senare än beräknat. Lul Berhe hade dock ringt henne i kön och hon hade berättat om skälet till förseningen. Ändå ifrågasatte han henne när hon kom hem. Hon lagade sedan mat och de drack kaffe. Egentligen borde hon ha läst i sina böcker men hon gick och nattade sin yngste son som sov tillsammans med föräldrarna i deras sovrum. Klockan var nog cirka halv nio eller kvart i nio. Hon somnade dock även själv i sängen. Hon väcktes av att Lul Berhe kom in i sovrummet och fortsatte att fråga var hon hade varit. Hon ville inte vakna utan blundade och svarade något om att hon hade ju redan berättat och att de kunde diskutera saken i morgon. Då började Lul Berhe plötsligt att skrika och fråga samma sak igen: Var fan har du varit, var fan har du varit! Yrjgalem satte sig upp på säng-kanten och frågade: Vad är det? Lul Berhe tog då fram en kniv och började hugga mot henne. Hon blev skräckslagen, flyttade upp mot sänggaveln och skrek att hon kunde göra vad som helst han bad henne om. Huggen träffade i bröstkorgen men hon kände smärta först när hon fick hugg mot ryggen. Hon försökte fly eller vända sidan till men träffades även där av kniven. Sedan hamnade hon på golvet utan att veta hur det gick till. Hur många hugg hon fick motta vet hon inte. Något motstånd gjorde hon inte och hon höll aldrig i kniven eller i Lul Berhes hand. Lul Berhe rik-tade härefter kniven mot sig själv och högg mot sin mage åtminstone en gång, varpå hon sade till honom att inte göra sina barn föräldralösa. Hon var medveten om att hennes äldsta dotter i detta skede eller strax därpå kom till sovrummet och sade att snälla mamma, dö inte. Det kändes som allt var en dröm och hon kände dödsång-est. Lul Berhe har i allt väsentligt bekräftat vad som anförts från försvarets sida och tillagt bland annat följande. Han frågade henne inte alls om var hon hade varit under dagen och det var inget bråk mellan dem. Vid midnatt när han skulle gå in i deras gemensamma sovrum såg han ett sms-meddelande i hennes mobiltelefon. Men han kunde inte fråga henne om detta eftersom hon sov. Senare på natten vid tvåtiden i samband med att hon gick på toaletten frågade han henne med anledning av sms:et var hon varit, varvid hon svarade: Det angår inte dig. De började tjafsa och han

9 9 gick då ut i köket och hämtade en kniv, den som finns avbildad i utredningen. Hans avsikt var att skrämma henne och få henne att berätta sanningen. Hon satt på sängen när han återkom till sovrummet och skrek när hon fick se kniven. Plötsligt tog hon tag om hans hand och vände kniven mot hans mage så att han skadades. Det skedde helt oförväntat och överraskande. Han släppte kniven som föll till golvet. Yrjgalem stod upp men han knuffade undan henne mot sängen. Båda försökte nå kniven men han tog upp kniven först och högg mot henne för att försvara sig samti-digt som de började brottas och knuffas. Hur många hugg han utdelade mot henne vet han inte. Slutligen tröttnade hon och föll till golvet. Han gick då till barnens rum och knackade på samt bad dem ringa polisen. Sedan återvände han till sovrummet och försökte hejda blodflödet från Yrjgalem med sängkläderna. Sedan kom barnen som skrek och grät. Han öppnade för polis och ambulanspersonal när de kom till platsen. Vad barnen såg av händelsen vet han inte. Han hade kunnat döda sin fru om det hade varit hans avsikt men han vill leva med sin familj i Sverige och stanna här. Blir han utvisad riskerar han att behandlas som desertör i hemlandet och riskerar till och med dödsstraff. Förhören med parternas barn har redovisats genom uppspelning av videoförhören hos polisen. De finns utskrivna i förundersökningsprotokollet och refereras inte ytterligare här. Av förhöret med Selam framgår bland annat att hon säger sig ha mottagit hot från Lul Berhe om att han skulle döda även henne och av förhöret med den yngste sonen framgår att han berättat om att fadern slagit modern i sovrummet och att fa-dern hade en kniv och ville göra så att hon dör samt att det kom mycket blod, varefter fadern använde kniven mot sig själv. Vid vittnesförhören med Rahwa, Nawruz, Claudia och Karl-Henrik samt Weine har bland annat följande framkom-mit.

10 10 Rahwa: Hon är väninna med Yrjgalem. De träffades på en flyk-tingförläggning år 2010 och har fortfarande en nära relation. Hon har träffat Lul Berhe och vet att äktenskapet var ett sådant som arrangerats av parternas föräldrar. Äktenskapet har inte fungerat så bra. Det har hänt dåliga saker och Lul Berhe har varit svartsjuk och bland annat slagit sin fru. Det har Yrjgalem berättat. Yrjgalem var glad innan Lul Berhe kom till Sverige och hon verkade för att han skulle komma hit men har efter hans ankomst har hon varit mer dämpad och är nog rädd för att han ska göra henne illa på något sätt. Barnen har heller inte verkat glada för att fadern kom. Nawruz: Hon är en släkting till Yrjgalem och de är bästa väninnor. Yrjgalem har berättat att hon i äktenskapet med Lul Berhe blivit förolämpad och slagen. Nawruz har inte träffat Lul Berhe. Yrjgalem var inte glad efter det att han kom hit. Yrjgalem trodde att han skulle anpassa sig när han kom till Sverige men han har följt efter henne och kontrollerat henne och hennes mobil. Yrjgalem har berättat att han varit våldsam och sagt att han skulle döda henne och att hon var rädd för honom. Claudia: Hon är flyktinghandläggare och tog emot Yrjgalem när hon kom tillsammans med barnen till Sverige år Under två år hade de kontinuerlig kontakt. De talade inte om Lul Berhe men Yrjgalem lämnade uppgifter om honom och de sökte tillstånd från Migrationsverket. I juli 2012 berättade Yrjgalem att maken fått uppehållstillstånd i Sverige. Claudia förstod att Yrjgalem kände sig osäker inför makens ankomst eftersom de inte träffats på flera år. När hon sedan träffade Yrjgalem i augusti och frågade hur återföreningen gått, förstod hon på Yrjgalem att hon kände sig orolig och att maken ville kontrollera henne. Några våldsamheter fick Claudia inte intrycket av skulle ha förekommit. De sågs sedan ytterligare vid ett tillfälle i september 2012 och Yrjgalem uttryckte fortfa-rande oro för mannens kontrollerande beteende och hon funderade på skilsmässa.

11 11 Karl-Henrik: Han är läkare vid Thoraxkliniken på Karolinska sjukhuset och var den läkare som tog hand om Yrjgalem när hon kom till sjukhuset. Hon var då relativt instabil med inre blödningar, främst i höger lungsäck och hjärtat. Han beslutade att öppna upp bröstkorgen direkt eftersom det kom färskt blod som samlades i hjärtat och det var svårt att hitta varifrån det kom. Där tömdes 100 ml. Det visade sig att ett av huggen från sidan gått in genom hjärtmuskeln och träffat en ven över vänster kammare. Att det var en ven innebar att patienten hade större chans att överleva. Han sydde ihop såret och reparerade skadorna. Om hon inte kommit under vård så snabbt hade hon avlidit. Det är vid en skada av detta slag en fråga om 30 till 60 minuter till behandling för att livet ska gå att rädda. Vissa men av själva ingreppet, exempelvis som att det kommer att göra ont i bröstbenet, kan kvarstå men för övrigt borde Yrjgalem kunna leva ett normalt liv. Tingsrättens bedömning. Målsägandena har gett ett trovärdigt och tillförlitligt intryck. Deras uppgifter vinner starkt stöd av den övriga utredningen, både den muntliga och den skriftliga bevisningen, och omständigheterna i övrigt. Tingsrätten har noterat att Selam i 112-samtalet och polisförhöret berättat att fadern omedelbart efter händelsen i föräldrarnas sovrum uttalade att han skulle döda henne också. Målsägandenas uppgifter motsägs heller inte i någon större utsträckning av Lul Berhes egna uppgifter utom såvitt angår förekomsten av ett inledande angrepp från hustruns sida och i vilken ordning knivskärningarna av makarna skett samt om något hot uttalades mot dottern. Hans invändning om att han agerade i något slags självupplevt nödvärn efter att först själv blivit angripen stöds inte av omständigheterna och får anses motbevisade, förutom av Yrjgalems uppgifter, särskilt genom den tekniska bevisningen om att det främst var hans eget blod som fanns kvar på kniven och om hur blodstänken träffat väggen bakom sängaveln, där

12 12 Yrjgalem Gebremiwet berättat att hon befann sig, i en uppåtgående rörelse samt genom yngste sonens uppgifter om att fadern använde kniven mot sig själv efter att han angripit modern. Även om sonen är mycket ung ger förhöret med honom som hållits i mycket nära anslutning till händelsen ett mycket trovärdigt och tillförlitligt intryck. Sammantaget finner tingsrätten att det genom utredningen är ställt bortom rimligt tvivel att Lul Berhe med direkt uppsåt försökt att beröva sin fru Yrjgalem livet genom att hugga henne i överkroppen ett flertal gånger med kniv så att hon åsamkades livsfarliga skador, allt i enlighet med vad åklagaren gjort gäl-lande. Att det förelåg fara för brottets fullbordan är uppenbart. Det är vidare genom Selams berättelse tillförlitligen styrkt att han hotat att döda eller skada också henne. Om ett uppsåtligt dödande eller försök därtill är mindre grovt ska dömas för dråp eller försök till dråp. Med hänsyn till att brottet varit oprovocerat, riktats mot en närstående kvinna och skett inför deras gemensamma barn ska brottet inte anses som mindre grovt utan ska bedömas som försök till mord. Lul Berhe ska därför dömas för försök till mord och olaga hot i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Gärningarna har ett högt straffvärde med hänsyn till de angivna omständigheterna och måste bedömas som mycket allvarliga. Bara att lyssna till Selams larm-samtal till 112 ger en uppfattning om hur fruktansvärd och traumatisk händelsen var för barnen. Påföljd Lul Berhe förekommer inte i svenskt belastningsregister men är enligt egen uppgift dömd för brott i Eritrea.

13 13 Brottsligheten är av sådan art att någon annan påföljd än ett fängelsestraff inte kan komma ifråga om det inte föreligger hinder mot en sådan påföljd. I målet har inhämtats personutredning, läkarintyg enligt 7 personutredningslagen samt rättspsykiatrisk undersökning. Vidare har inhämtats yttranden från Migrationsverket och från socialnämnden i Salem. Av utredningarna rörande Lul Berhes person framgår bland annat att han inte har något missbruk eller annan problematik som talar för frivårdspåföljd, att han inte begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han vid tiden för den rättspsykiatriska undersökningen heller inte hade en allvarlig psykisk störning samt att han till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte hade behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande eller annat tvång och att det därmed inte fanns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3 brottsbalken. Något hinder mot att döma Lul Berhe till fängelse har inte framkommit. De gärningar som Lul Berhe nu döms för är mycket allvarliga, särskilt när det gäller mordförsöket, och bör föranleda ett längre fängelsestraff. Det finns flera försvårande omständigheter att beakta; det är fråga om ett relativt utdraget och kraftfullt våld mot en skyddslös, närstående kvinna som legat och sovit i sin säng och angreppet har skett inför ett minderårigt barn och med ytterligare två barn närvarande i bostaden som vaknat av händelsen. Målsägandens skador har varit direkt livshotande och det förefaller vara ren tur att något av huggen inte träffade hjärtat på ett mer ödesdigert sätt, och att Yrjgalems liv kunde räddas synes främst bero på att hon kom under vård så pass snabbt sedan Selam larmat genom SOS-samtalet. Att Lul Berhe efter gärningen själv fått skador på grund av eget vållande, möjligen med avsikt att ta sitt eget liv, samt på något sätt sedan kan ha försökt hejda målsägandens blodflöde med sängkläder, utgör enligt tingsrättens mening inte sådana omständigheter som bör föranleda särskilt beaktande i förmild-

14 14 rande riktning. Med hänsyn till det anförda bör straffet bestämmas till åtta års fängelse. Det men som en utvisning kan förorsaka Lul Berhe är i det här fallet inte så påtagligt att det bör påverka straffmätningen. Utvisning Migrationsverket har i ett första yttrande, med konstaterande att den allmänna situationen i Eritrea inte utgjorde grund för att bevilja uppehållstillstånd, anfört att det inte förelåg hinder mot att genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut. Verket tillade att Lul Berhe beviljades uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till maka och barn som var bosatta här, men att han aldrig ansökt om asyl här varför något skyddsbehov inte prövats. Sedan Lul Berhe lämnat ytterligare uppgifter i förevarande mål har Migrationsverket på tingsrättens begäran inkommit med ett kompletterande yttrande. I detta redogörs för en kommentar av verkets rättschef från våren 2012 av vilken bland annat framgår att det finns grundad anledning att anta att en eritrean som lämnat hemlandet illegalt vid ett återvändande riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. Enligt Migrationsverket bedömning kan det därmed finnas hinder enligt 12 kap 1-2 utlänningslagen mot att verkställa ett beslut om utvisning till Eritrea men pekar samtidigt på att Lul Berhe alltså inte sökt asyl och att verket inte prövat om han vid ett återvändande till Eritrea riskerar att utsättas för sådan behandling som utgör verkställighetshinder enligt 12 kap 1-2 utlänningslagen. I yttrandet från Salems kommun redogörs för vad barnen berättat om sina kontakter med fadern och deras uppfattningar om vad fortsatt kontakt och en utvisning skulle innebära. I bedömningen från socialnämndens sida anförs att barnen inte skulle fara illa av att endast ha kontakt med sin mamma eftersom anknytningen till Lul Berhe inte är god, men att det däremot skulle vara till skada för dem om de skulle behöva skaffa skyddad identitet och flytta från sitt nätverk som de känner trygghet till.

15 15 Omständigheterna i målet och de allvarliga brotten samt den ringa anknytningen hit talar starkt för att utvisningsyrkandet beträffande Lul Berhe bör bifallas. Han har vistats mycket kort tid i Sverige, vid gärningstillfället endast halvannan månad, och han har varit skild från sin familj under flera år innan dess. Hans enda anknytning till Sverige är hans familj som han nu gjort sig skyldig till så allvarliga brott emot att de inte vill ha med honom att göra. Enligt 12 kap 1 och 2 utlänningslagen får utvisning av en utlänning inte ske om det finns skälig anledning att anta att utlänningen skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan liknande behandling eller riskera förföljelse i det land han utvisas till. Vid synnerligen grova brott krävs att förföljelsen som hotar innebär fara för utlänningens liv eller annars är av särskilt svår art. Även om Lul Berhes uppgifter om att han rymt från något slags militärfängelse i Eritrea i princip får godtas så är det enligt tingsrättens mening genom den utredning som finns, inte klarlagt att det finns skälig anledning att anta att han verkligen riskerar dödsstraff, tortyr eller risk för så allvarlig förföljelse att det innebär fara för hans liv om han återvänder. Sammantaget finner tingsrätten därför att det i nuläget inte framkommit sådana omständigheter som medför hinder mot utvisning. Lul Berhe ska därför utvisas från Sverige och förbjudas återvända hit för all framtid. Förhållandena i Eritrea är svårutredda och kan förmodligen förändras relativt hastigt varför frågan om det vid utvisningens verkställighet föreligger hinder mot utvisning får prövas när fängelsestraffet här är verkställt. Skadestånd Eftersom Lul Berhe döms för brotten är han skadeståndsskyldig mot målsägandena. De belopp som målsägandena har yrkat står såvitt tingsrätten kunnat finna väl i överensstämmelse med praxis. Lul Berhe ska därför förpliktas att ersätta målsägandena med kr respektive kr jämte ränta från brottsdagen i enlighet med deras yrkanden. Yrjgalem bör förbehållas rätten att senare yrka ersättning för ärrbildning.

16 16 Häktning Lul Berhe ska vara kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot honom eftersom det alltjämt finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff och utvisning. Det finns även risk för fortsatt brottslighet. Övrigt De särskilda yrkandena har stöd i lag och ska bifallas. Skyldigheten att betala en avgift till brottsofferfonden följer av lag. Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (Dv 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 19 februari Prövningstillstånd krävs inte. Niklas Jonson Avräkningsunderlag, se bilaga 5

17 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(3) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 71 Ärende AM Kammaråklagare Patrik Viklund Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten HÄKTAT MÅL Åklagarbundet Södertälje tingsrätt Box SÖDERTÄLJE Målavdelning INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 36 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Berhe, Lul Belay Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Eritrea Adress Offentlig försvarare/ombud Kjell-Ove Andersson, Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB, Köpmangatan 3, 4 tr, SÖDERTÄLJE Frihetsberövande m.m. Gripen kl , anhållen kl och häktad Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m FÖRSÖK TILL MORD och OLAGA HOT (K ) Målsägande Yjrgalem (tolkbehov, tigrinja) och Selam, målsägandebiträde advokat Lars Olof Carlén Gärning Lul Belay Berhe har den 18 september 2012 på Storskogsvägen i Rönninge inom Salems kommun försökt beröva Yjrgalem livet genom att hugga henne i överkroppen ett flertal gånger med en kniv. Fara för brottets fullbordan har förelegat. På grund av knivhuggen har Yjrgalem orsakats flera skador på bröstkorgens framsida och högra flank, skada på hjärtats vänstra kammarvägg, flera skador på högra lungan, skada i mellangärdet, skada i leverns högra lob samt flera skador på högra överarmen. Skadorna har varit livshotande. Ovanstående gärning har skett inför Lul Belay Berhes och Yjrgalem gemensamma barn som är fyra år. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1123 Björnkullavägen HUDDINGE Telefax

18 Ansökan om stämning Sida 2(3) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 71 Ärende AM Kammaråklagare Patrik Viklund Handläggare Lul Belay Berhe har vid ovan nämnda tillfälle och på samma plats hotat Selam genom att uttala hot med innebörden att han skulle döda eller skada henne. Hotet har varit ägnat att hos Selam framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Lagrum 3 kap 1, 11, 23 kap 1 och 29 kap 2 8 p samt 4 kap 5 1 st brottsbalken Särskilda yrkanden 1) Att Lul Belay Berhe utvisas ur riket med stöd av 8 kap 8 utlänningslagen (2005:716) och förbjuds återvända hit. 2) Att i beslag tagen kniv (Södertälje PMD, BG24273, punkten 3) ska förverkas med stöd av 36 kap 2 brottsbalken. 3) Att i beslag tagna en badhandduk, ett par byxor, en tröja, ett linne samt ett reklamblad ska vara kvar i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG24273, punkterna 1-2 och 4-6). 4) Att i beslag tagna kläder tillhörande Lul Belay Berhe ska vara kvar i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23867, punkterna 1-4). 5) Att i beslag tagna kläder tillhörande Yjrgalem ska vara kvar i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23876, punkterna 1-4). Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Lul Belay Berhe Förhör med målsäganden Yjrgalem Förhör med målsäganden Selam (under 15 år, uppspelning av videohör, ca 33 min) Vittnesförhör med Filmon och Amaniel angående deras iakttagelser av händelseförloppet till styrkande av åtalet (båda under 15 år, uppspelning av videoförhör, ca 26 min respektive ca 24 min). Vittnesförhör med Rahwa och Nawruz angående deras kontakter med Yjrgalem och vad hon då har berättat beträffande relationen med Lul Belay Berhe, allt till styrkande av att hon var rädd för honom. Vittnesförhör med flyktinghandläggare Claudia angående hennes samtal med Yjrgalem före händelsen till styrkande av att

19 Ansökan om stämning Sida 3(3) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 71 Ärende AM Kammaråklagare Patrik Viklund Handläggare Yjrgalem var rädd för Lul Belay Berhe (telefonförhör tillräckligt) Vittnesförhör med läkaren Karl-Henrik Grinnemo angående den akuta vården av Yjrgalem till styrkande av att hennes skador var livshotande (telefonförhör tillräckligt) Skriftlig bevisning Larmsamtal till SOS Alarm (åklagaren medtar CD-skiva) Protokoll över brottsplatsundersökning (fup sid 42-62) Sakkunnigutlåtande blodanalys (fup sid 85-97) Protokoll klädundersökning (fup sid 63-78) Protokoll över blodbildsanalys (fup sid 79-84) Beslagsprotokoll angående fynd av kniv (fup sid 256) Rättsintyg och journalanteckningar avseende Yjrgalem (fup sid och ) Rättsintyg och kompletterande rättsintyg samt journalanteckningar avseende Lul Belay Berhe (fup sid ) Fotografier på Yjrgalem (bilaga till fup sid) Fotografier på Lul Belay Berhe (fup sid och bilaga till fup) Journalanteckning från socialförvaltningen i Salems kommun (fup sid 105) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen, två dagar. Dag 1: Gemensam sakframställan för åtalspunkterna 1 och 2, förhör med målsägandena och tilltalad, vittnesförhör med barnen samt med Rahwa och Nawruz Stephanos. Dag 2: Övriga vittnesförhör samt personalia och pläderingar. Patrik Viklund

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer