meddelad i Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-29 meddelad i Södertälje"

Transkript

1 Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde: Advokat Lars Olof Carlén L O Carlén Advokatbyrå AB Polhemsgatan Stockholm 2. Selam Målsägandebiträde: Advokat Lars Olof Carlén L O Carlén Advokatbyrå AB Polhemsgatan Stockholm Tilltalad LUL Belay Berhe, Frihetsberövande: Häktad c/o Yjrgalem Storskogsvägen Rönninge Medborgare i Eritrea Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 348 Storgatan måndag - fredag Södertälje E-post: 08:30-16:00

2 Målavdelning 2 Offentlig försvarare: Advokat Kjell-Ove Andersson Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB Köpmangatan Södertälje SLUT Begångna brott 1. Försök till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 1 brottsbalken 2. Olaga hot 4 kap 5 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 8 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Lul Belay Berhe ska utge skadestånd till Yjrgalem Gebremiwet med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 september 2012 till dess betalning sker. Hon är förbehållen rätten att yrka ytterligare ersättning för ärrbildning. 2. Lul Belay Berhe ska utge skadestånd till Selam med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 september 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen kniv förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Södertälje PMD, BG24273, punkten 3). 2. I beslag tagen badhandduk, byxa, tröja, linne samt reklambad ska kvarbli i beslag till dess domen i ansvardelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG24273, punkterna 1-2 och 4-6). 3. I beslag tagna kläder tillhörande Lul Belay Berhe ska kvarbli i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23867, punkterna 1-4) 4. I beslag tagna kläder tillhörande Yjrgalem ska kvarbli i beslag till dessdomen i ansvardelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23876, punkterna 1-4).

3 Målavdelning 3 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Kjell-Ove Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Lars Olof Carlén tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökningen, se bilaga 1, och åberopat den bevisning som anges där. Han har vidare åberopat ett utlåtande rörande blodförekomst på den i målet aktuella kniven och vittnesförhör med forensikern Weine från Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Målsägandena har biträtt åtalet och yrkat skadestånd enligt bilaga 2 och 3. Yrjgalem har yrkat ytterligare ersättning för läkarkostnader m.m. med kr och anfört att hon inte i dagsläget yrkar ersättning för ärrbildning utan avser att återkomma i den delen när dessa skador närmare kunnat bestämmas. Lul Berhe har varit berövad friheten som anhållen och häktad i målet sedan den 18 september Åklagaren har, med hänvisning till flyktfara och återfallsrisk, yrkat att Lul Berhe ska vara kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot honom. SKÄL Lul Berhe har vitsordat att han vid det angivna tillfället med kniv åstadkommit de skador på sin fru som åklagaren angett, men han har förnekat försök till mord med hänvisning till att han, i vart fall så som han själv uppfattade saken, agerade i nödvärn sedan hon först angripit honom och med kniven skurit honom i magen. I andra hand görs gällande att det varit fråga om s.k. nödvärnsexcess. Lul Berhe har förnekat olaga hot och anfört att han inte uttalat något hot mot dottern. Vidare har han bestritt utvisningsyrkandet och häktningsyrkandet men inte haft någon erinran mot åklagarens övriga särskilda yrkanden. Slutligen har han bestritt skadeståndsyrkandena utan att vitsorda några belopp förutom Yrjgalems yrkanden avse-ende sveda och värk, läkarkostnader samt ränteyrkande som skäliga i och för sig.

5 5 Åklagaren har anfört: Yrjgalem och Lul Berhe är gifta och har tre ge- mensamma barn, nämligen dottern Selam, 15 år, och sönerna Filmon, 13 år, och Amaniel 5 år. Familjen kommer från Eritrea. Yrjgalem och barnen kom till Sverige år 2009 medan Lul Berhe kom hit först i augusti Familjen hade då varit splittrad i tre års tid. Den nu aktuella händelsen inträffade den 18 september i familjens bostadslägenhet i Rönninge, knappt två månader efter det att Lul Berhe kom till Sverige. Yrjgalem väcktes då enligt egen utsago av Lul Berhe i deras gemensamma sovrum strax före halv tre på natten varvid han, arg och svartsjuk, frågade henne vad hon hade gjort under dagen. När Lul Berhe inte fick de svar han ville ha tog han fram en kniv och tilldelade Yrjgalem ett stort antal hugg mot hennes överkropp. Amaniel, parets yngsta barn som sov i föräldrar-nas säng, vaknade och blev vittne till händelsen. Efter det att Lul Berhe huggit sin fru riktade han kniven mot sig själv och skar sig i magen så att också han fick ska-dor, dock inte lika allvarliga som Yrjgalems. De två äldre barnen som sov i ett annat rum vaknade av moderns skrik och Selam sprang till föräldrarnas sovrum. Där mötte hon Lul Berhe med kniven och såg sin mamma ligga blodig på golvet. Lul Berhe hotade då att döda även Selam men hon vände och sprang tillbaka till sitt rum, låste in sig och ringde SOS-alarm. Polis kom till platsen relativt snabbt och påträffade såväl Yrjgalem och Lul Berhe skadade. Yrjagalem var svårt medtagen och mycket allvarligt skadad och flögs med helikopter till Karolinska sjukhuset. Även Lul Berhe fördes till sjukhus för att få vård för sina skador. Båda frihetsberövades initialt. Av det inspelade samtalet från Selam till SOS-alarm framgår hur allvarlig situationen var och att hon berättar att hon hotats av Lul Berhe, och av rättsintygen och den tekniska bevisningen framgår hur allvar-liga skador som framför allt Yrjgalem fick; hon träffades bland annat av ett knivhugg som nådde hjärtat. Av utredningen framgår också var blod påträffa-des i lägenheten och hur vissa stänk träffat väggen bakom makarnas sänggavel samt att blodförekomsten på kniven, som påträffades i köket, talar för att Lul Berhes blod avsatts på kniven efter Yrjgalems. Det bör tilläggas att videoförhören med barnen som hölls direkt efter händelsen inte skett i närvaro av försvararen och

6 6 att förhöret med då fyraårige Amaniel, av åklagaren betraktad som vittne och inte målsägande, har åberopats först efter noggrant övervägande eftersom han är så ung och exempelvis hade kunnat vägra vittna om han varit äldre. Med hänsyn till att brottet är oerhört allvarligt och förhöret skedde direkt dagen efter händelsen samt att Amaniel får uppfattas som mogen för sin ålder så har det emellertid ansetts vara så värdefullt för utredningen att förhöret bör redovisas. Från försvarets sida har framhållits följande. Lul Berhe är uppvuxen i Eritrea och har gått sju år i skolan. Han har arbetat som försäljare och lastbilschaufför fram till år 1994 då han inkallades till militärtjänstgöring medan krig pågick. År 1996 gifte han sig med Yrjgalem. De fick tre barn tillsammans. Under militär-tjänsten blev han senare misstänkt för att ha manipulerat med permissionssedlar och han dömdes till fängelse av en militärdomstol. Efter att ha suttit fängslad i ett år flydde han år 2011 från fängelset och tog sig till grannlandet Sudan. Efter cirka ett år där tog han sig vidare till Sverige år 2012 där hans hustru och barnen redan befann sig. De hade då inte setts på mellan 2 och 3 år. Han märkte att de kommit ifrån varandra och misstänkte att hon träffat en ny man här. Vid flera tillfällen frågade han henne om detta men fick inga svar. Om hon bekräftat att så var fallet hade han lämnat henne. När han den här kvällen såg att hon fick ett sms på mobilen förstod han att det var från en ny man, så på natten gick han in till henne i sovrummet och krävde ett ärligt svar. Hon var vaken men nonchalerade honom och svarade bara att han inte skulle bry sig om detta. Därför återvände Lul Berhe till köket för att hämta en kniv så att han kunde skrämma henne till att berätta sanningen. Någon avsikt att skada eller försöka döda henne hade han inte. Yrjgalem tog emellertid helt plötsligt tag om hans hand som höll om kniven, vände den mot honom och stötte den mot honom. Det var så han fick de skador som dokumentartas på honom. Lul Berhe blev så överraskad så han aldrig hann parera hustruns attack. Han blödde och hade ont och lyckades inte hålla kvar kniven utan tappade den på golvet. Han knuffade undan hustrun som blev sittande på sängkanten men som också sträckte sig mot kniven. Men han lyckades få tag i den först och högg mot henne för att hålla

7 7 henne ifrån sig, varpå hon blev sittande på sängkanten på nytt. Hon reste sig och kom emot honom och gav honom en knuff med båda händerna i bröstet. För att hålla henne ifrån sig utdelade han ytterligare några hugg mot henne. I det skedet förstod han inte att hon blev allvarligt skadad. Det förstod han först när hon låg blödande på golvet. Lul Berhe blev allvarligt chockad och gick till barnens rum och bad dem tillkalla polis och ambulans varefter han försökte stoppa hustruns blödningar med sängkläderna. Han öppnade själv dörren för polismännen när de kom. Amaniel befann sig i sovrummet och vaknade men Lul Berhe vet inte vad han såg av händelsen. Yrjgalem har berättat: Den bakgrund åklagaren gett är korrekt. Hon har inte förrän sista året, då per telefon, haft kontakt med Lul Berhe under de åren hon och barnen vistats i Sverige. De hade regelbunden kontakt per telefon en tid men träffades inte förrän Lul Berhe kom hit. Han hade redan tidigare varit svartsjuk men hon hoppades att han skulle ändra sig när han fick komma till Sverige. Tidigare under äktenskapet hade han slagit henne med händerna och hotat henne med våld vid flera tillfällen. Hon kände sig orolig inför hans ankomst till Sverige men hoppa-des som sagt att han skulle ha ändrat sig, för även om hon var rädd för egen del tyckte hon att barnen ändå behövde sin pappa. Hon har berättat om sina tidigare problem i äktenskapet för sin flyktinghandläggare Claudia och för en väninna. Situationen sedan Lul Berhe kommit till Sverige förbättrades dock inte. Han var ironisk och kontrollerande och kollade hennes telefon redan från början. Hon blev förhörd om vilka hon ringde och vem som ringde till henne. Han hade inte förändrats. Vid något tillfälle fortsatte hon sitt samtal på toaletten och när hon kom ut ifrågasatte han samtalet och ville slå henne. Hon blev rädd bland annat när han drog ut lådor i köket för hon visste inte vad han skulle göra. Hon hade tankar på att fly. Den här dagen den 18 september 2012 hade hon lämnat bostaden vid tolvtiden för att fylla i en blankett hos sin flyktinghandläggare. Det var en ansökan som också gällde Lul Berhe. När det var klart gick hon till skolan och därefter till biblioteket för att låna böcker som hade med undervisningen att göra. Det var kö där så hon

8 8 kom hem tjugo minuter senare än beräknat. Lul Berhe hade dock ringt henne i kön och hon hade berättat om skälet till förseningen. Ändå ifrågasatte han henne när hon kom hem. Hon lagade sedan mat och de drack kaffe. Egentligen borde hon ha läst i sina böcker men hon gick och nattade sin yngste son som sov tillsammans med föräldrarna i deras sovrum. Klockan var nog cirka halv nio eller kvart i nio. Hon somnade dock även själv i sängen. Hon väcktes av att Lul Berhe kom in i sovrummet och fortsatte att fråga var hon hade varit. Hon ville inte vakna utan blundade och svarade något om att hon hade ju redan berättat och att de kunde diskutera saken i morgon. Då började Lul Berhe plötsligt att skrika och fråga samma sak igen: Var fan har du varit, var fan har du varit! Yrjgalem satte sig upp på säng-kanten och frågade: Vad är det? Lul Berhe tog då fram en kniv och började hugga mot henne. Hon blev skräckslagen, flyttade upp mot sänggaveln och skrek att hon kunde göra vad som helst han bad henne om. Huggen träffade i bröstkorgen men hon kände smärta först när hon fick hugg mot ryggen. Hon försökte fly eller vända sidan till men träffades även där av kniven. Sedan hamnade hon på golvet utan att veta hur det gick till. Hur många hugg hon fick motta vet hon inte. Något motstånd gjorde hon inte och hon höll aldrig i kniven eller i Lul Berhes hand. Lul Berhe rik-tade härefter kniven mot sig själv och högg mot sin mage åtminstone en gång, varpå hon sade till honom att inte göra sina barn föräldralösa. Hon var medveten om att hennes äldsta dotter i detta skede eller strax därpå kom till sovrummet och sade att snälla mamma, dö inte. Det kändes som allt var en dröm och hon kände dödsång-est. Lul Berhe har i allt väsentligt bekräftat vad som anförts från försvarets sida och tillagt bland annat följande. Han frågade henne inte alls om var hon hade varit under dagen och det var inget bråk mellan dem. Vid midnatt när han skulle gå in i deras gemensamma sovrum såg han ett sms-meddelande i hennes mobiltelefon. Men han kunde inte fråga henne om detta eftersom hon sov. Senare på natten vid tvåtiden i samband med att hon gick på toaletten frågade han henne med anledning av sms:et var hon varit, varvid hon svarade: Det angår inte dig. De började tjafsa och han

9 9 gick då ut i köket och hämtade en kniv, den som finns avbildad i utredningen. Hans avsikt var att skrämma henne och få henne att berätta sanningen. Hon satt på sängen när han återkom till sovrummet och skrek när hon fick se kniven. Plötsligt tog hon tag om hans hand och vände kniven mot hans mage så att han skadades. Det skedde helt oförväntat och överraskande. Han släppte kniven som föll till golvet. Yrjgalem stod upp men han knuffade undan henne mot sängen. Båda försökte nå kniven men han tog upp kniven först och högg mot henne för att försvara sig samti-digt som de började brottas och knuffas. Hur många hugg han utdelade mot henne vet han inte. Slutligen tröttnade hon och föll till golvet. Han gick då till barnens rum och knackade på samt bad dem ringa polisen. Sedan återvände han till sovrummet och försökte hejda blodflödet från Yrjgalem med sängkläderna. Sedan kom barnen som skrek och grät. Han öppnade för polis och ambulanspersonal när de kom till platsen. Vad barnen såg av händelsen vet han inte. Han hade kunnat döda sin fru om det hade varit hans avsikt men han vill leva med sin familj i Sverige och stanna här. Blir han utvisad riskerar han att behandlas som desertör i hemlandet och riskerar till och med dödsstraff. Förhören med parternas barn har redovisats genom uppspelning av videoförhören hos polisen. De finns utskrivna i förundersökningsprotokollet och refereras inte ytterligare här. Av förhöret med Selam framgår bland annat att hon säger sig ha mottagit hot från Lul Berhe om att han skulle döda även henne och av förhöret med den yngste sonen framgår att han berättat om att fadern slagit modern i sovrummet och att fa-dern hade en kniv och ville göra så att hon dör samt att det kom mycket blod, varefter fadern använde kniven mot sig själv. Vid vittnesförhören med Rahwa, Nawruz, Claudia och Karl-Henrik samt Weine har bland annat följande framkom-mit.

10 10 Rahwa: Hon är väninna med Yrjgalem. De träffades på en flyk-tingförläggning år 2010 och har fortfarande en nära relation. Hon har träffat Lul Berhe och vet att äktenskapet var ett sådant som arrangerats av parternas föräldrar. Äktenskapet har inte fungerat så bra. Det har hänt dåliga saker och Lul Berhe har varit svartsjuk och bland annat slagit sin fru. Det har Yrjgalem berättat. Yrjgalem var glad innan Lul Berhe kom till Sverige och hon verkade för att han skulle komma hit men har efter hans ankomst har hon varit mer dämpad och är nog rädd för att han ska göra henne illa på något sätt. Barnen har heller inte verkat glada för att fadern kom. Nawruz: Hon är en släkting till Yrjgalem och de är bästa väninnor. Yrjgalem har berättat att hon i äktenskapet med Lul Berhe blivit förolämpad och slagen. Nawruz har inte träffat Lul Berhe. Yrjgalem var inte glad efter det att han kom hit. Yrjgalem trodde att han skulle anpassa sig när han kom till Sverige men han har följt efter henne och kontrollerat henne och hennes mobil. Yrjgalem har berättat att han varit våldsam och sagt att han skulle döda henne och att hon var rädd för honom. Claudia: Hon är flyktinghandläggare och tog emot Yrjgalem när hon kom tillsammans med barnen till Sverige år Under två år hade de kontinuerlig kontakt. De talade inte om Lul Berhe men Yrjgalem lämnade uppgifter om honom och de sökte tillstånd från Migrationsverket. I juli 2012 berättade Yrjgalem att maken fått uppehållstillstånd i Sverige. Claudia förstod att Yrjgalem kände sig osäker inför makens ankomst eftersom de inte träffats på flera år. När hon sedan träffade Yrjgalem i augusti och frågade hur återföreningen gått, förstod hon på Yrjgalem att hon kände sig orolig och att maken ville kontrollera henne. Några våldsamheter fick Claudia inte intrycket av skulle ha förekommit. De sågs sedan ytterligare vid ett tillfälle i september 2012 och Yrjgalem uttryckte fortfa-rande oro för mannens kontrollerande beteende och hon funderade på skilsmässa.

11 11 Karl-Henrik: Han är läkare vid Thoraxkliniken på Karolinska sjukhuset och var den läkare som tog hand om Yrjgalem när hon kom till sjukhuset. Hon var då relativt instabil med inre blödningar, främst i höger lungsäck och hjärtat. Han beslutade att öppna upp bröstkorgen direkt eftersom det kom färskt blod som samlades i hjärtat och det var svårt att hitta varifrån det kom. Där tömdes 100 ml. Det visade sig att ett av huggen från sidan gått in genom hjärtmuskeln och träffat en ven över vänster kammare. Att det var en ven innebar att patienten hade större chans att överleva. Han sydde ihop såret och reparerade skadorna. Om hon inte kommit under vård så snabbt hade hon avlidit. Det är vid en skada av detta slag en fråga om 30 till 60 minuter till behandling för att livet ska gå att rädda. Vissa men av själva ingreppet, exempelvis som att det kommer att göra ont i bröstbenet, kan kvarstå men för övrigt borde Yrjgalem kunna leva ett normalt liv. Tingsrättens bedömning. Målsägandena har gett ett trovärdigt och tillförlitligt intryck. Deras uppgifter vinner starkt stöd av den övriga utredningen, både den muntliga och den skriftliga bevisningen, och omständigheterna i övrigt. Tingsrätten har noterat att Selam i 112-samtalet och polisförhöret berättat att fadern omedelbart efter händelsen i föräldrarnas sovrum uttalade att han skulle döda henne också. Målsägandenas uppgifter motsägs heller inte i någon större utsträckning av Lul Berhes egna uppgifter utom såvitt angår förekomsten av ett inledande angrepp från hustruns sida och i vilken ordning knivskärningarna av makarna skett samt om något hot uttalades mot dottern. Hans invändning om att han agerade i något slags självupplevt nödvärn efter att först själv blivit angripen stöds inte av omständigheterna och får anses motbevisade, förutom av Yrjgalems uppgifter, särskilt genom den tekniska bevisningen om att det främst var hans eget blod som fanns kvar på kniven och om hur blodstänken träffat väggen bakom sängaveln, där

12 12 Yrjgalem Gebremiwet berättat att hon befann sig, i en uppåtgående rörelse samt genom yngste sonens uppgifter om att fadern använde kniven mot sig själv efter att han angripit modern. Även om sonen är mycket ung ger förhöret med honom som hållits i mycket nära anslutning till händelsen ett mycket trovärdigt och tillförlitligt intryck. Sammantaget finner tingsrätten att det genom utredningen är ställt bortom rimligt tvivel att Lul Berhe med direkt uppsåt försökt att beröva sin fru Yrjgalem livet genom att hugga henne i överkroppen ett flertal gånger med kniv så att hon åsamkades livsfarliga skador, allt i enlighet med vad åklagaren gjort gäl-lande. Att det förelåg fara för brottets fullbordan är uppenbart. Det är vidare genom Selams berättelse tillförlitligen styrkt att han hotat att döda eller skada också henne. Om ett uppsåtligt dödande eller försök därtill är mindre grovt ska dömas för dråp eller försök till dråp. Med hänsyn till att brottet varit oprovocerat, riktats mot en närstående kvinna och skett inför deras gemensamma barn ska brottet inte anses som mindre grovt utan ska bedömas som försök till mord. Lul Berhe ska därför dömas för försök till mord och olaga hot i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Gärningarna har ett högt straffvärde med hänsyn till de angivna omständigheterna och måste bedömas som mycket allvarliga. Bara att lyssna till Selams larm-samtal till 112 ger en uppfattning om hur fruktansvärd och traumatisk händelsen var för barnen. Påföljd Lul Berhe förekommer inte i svenskt belastningsregister men är enligt egen uppgift dömd för brott i Eritrea.

13 13 Brottsligheten är av sådan art att någon annan påföljd än ett fängelsestraff inte kan komma ifråga om det inte föreligger hinder mot en sådan påföljd. I målet har inhämtats personutredning, läkarintyg enligt 7 personutredningslagen samt rättspsykiatrisk undersökning. Vidare har inhämtats yttranden från Migrationsverket och från socialnämnden i Salem. Av utredningarna rörande Lul Berhes person framgår bland annat att han inte har något missbruk eller annan problematik som talar för frivårdspåföljd, att han inte begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han vid tiden för den rättspsykiatriska undersökningen heller inte hade en allvarlig psykisk störning samt att han till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte hade behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande eller annat tvång och att det därmed inte fanns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3 brottsbalken. Något hinder mot att döma Lul Berhe till fängelse har inte framkommit. De gärningar som Lul Berhe nu döms för är mycket allvarliga, särskilt när det gäller mordförsöket, och bör föranleda ett längre fängelsestraff. Det finns flera försvårande omständigheter att beakta; det är fråga om ett relativt utdraget och kraftfullt våld mot en skyddslös, närstående kvinna som legat och sovit i sin säng och angreppet har skett inför ett minderårigt barn och med ytterligare två barn närvarande i bostaden som vaknat av händelsen. Målsägandens skador har varit direkt livshotande och det förefaller vara ren tur att något av huggen inte träffade hjärtat på ett mer ödesdigert sätt, och att Yrjgalems liv kunde räddas synes främst bero på att hon kom under vård så pass snabbt sedan Selam larmat genom SOS-samtalet. Att Lul Berhe efter gärningen själv fått skador på grund av eget vållande, möjligen med avsikt att ta sitt eget liv, samt på något sätt sedan kan ha försökt hejda målsägandens blodflöde med sängkläder, utgör enligt tingsrättens mening inte sådana omständigheter som bör föranleda särskilt beaktande i förmild-

14 14 rande riktning. Med hänsyn till det anförda bör straffet bestämmas till åtta års fängelse. Det men som en utvisning kan förorsaka Lul Berhe är i det här fallet inte så påtagligt att det bör påverka straffmätningen. Utvisning Migrationsverket har i ett första yttrande, med konstaterande att den allmänna situationen i Eritrea inte utgjorde grund för att bevilja uppehållstillstånd, anfört att det inte förelåg hinder mot att genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut. Verket tillade att Lul Berhe beviljades uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till maka och barn som var bosatta här, men att han aldrig ansökt om asyl här varför något skyddsbehov inte prövats. Sedan Lul Berhe lämnat ytterligare uppgifter i förevarande mål har Migrationsverket på tingsrättens begäran inkommit med ett kompletterande yttrande. I detta redogörs för en kommentar av verkets rättschef från våren 2012 av vilken bland annat framgår att det finns grundad anledning att anta att en eritrean som lämnat hemlandet illegalt vid ett återvändande riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. Enligt Migrationsverket bedömning kan det därmed finnas hinder enligt 12 kap 1-2 utlänningslagen mot att verkställa ett beslut om utvisning till Eritrea men pekar samtidigt på att Lul Berhe alltså inte sökt asyl och att verket inte prövat om han vid ett återvändande till Eritrea riskerar att utsättas för sådan behandling som utgör verkställighetshinder enligt 12 kap 1-2 utlänningslagen. I yttrandet från Salems kommun redogörs för vad barnen berättat om sina kontakter med fadern och deras uppfattningar om vad fortsatt kontakt och en utvisning skulle innebära. I bedömningen från socialnämndens sida anförs att barnen inte skulle fara illa av att endast ha kontakt med sin mamma eftersom anknytningen till Lul Berhe inte är god, men att det däremot skulle vara till skada för dem om de skulle behöva skaffa skyddad identitet och flytta från sitt nätverk som de känner trygghet till.

15 15 Omständigheterna i målet och de allvarliga brotten samt den ringa anknytningen hit talar starkt för att utvisningsyrkandet beträffande Lul Berhe bör bifallas. Han har vistats mycket kort tid i Sverige, vid gärningstillfället endast halvannan månad, och han har varit skild från sin familj under flera år innan dess. Hans enda anknytning till Sverige är hans familj som han nu gjort sig skyldig till så allvarliga brott emot att de inte vill ha med honom att göra. Enligt 12 kap 1 och 2 utlänningslagen får utvisning av en utlänning inte ske om det finns skälig anledning att anta att utlänningen skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan liknande behandling eller riskera förföljelse i det land han utvisas till. Vid synnerligen grova brott krävs att förföljelsen som hotar innebär fara för utlänningens liv eller annars är av särskilt svår art. Även om Lul Berhes uppgifter om att han rymt från något slags militärfängelse i Eritrea i princip får godtas så är det enligt tingsrättens mening genom den utredning som finns, inte klarlagt att det finns skälig anledning att anta att han verkligen riskerar dödsstraff, tortyr eller risk för så allvarlig förföljelse att det innebär fara för hans liv om han återvänder. Sammantaget finner tingsrätten därför att det i nuläget inte framkommit sådana omständigheter som medför hinder mot utvisning. Lul Berhe ska därför utvisas från Sverige och förbjudas återvända hit för all framtid. Förhållandena i Eritrea är svårutredda och kan förmodligen förändras relativt hastigt varför frågan om det vid utvisningens verkställighet föreligger hinder mot utvisning får prövas när fängelsestraffet här är verkställt. Skadestånd Eftersom Lul Berhe döms för brotten är han skadeståndsskyldig mot målsägandena. De belopp som målsägandena har yrkat står såvitt tingsrätten kunnat finna väl i överensstämmelse med praxis. Lul Berhe ska därför förpliktas att ersätta målsägandena med kr respektive kr jämte ränta från brottsdagen i enlighet med deras yrkanden. Yrjgalem bör förbehållas rätten att senare yrka ersättning för ärrbildning.

16 16 Häktning Lul Berhe ska vara kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft mot honom eftersom det alltjämt finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff och utvisning. Det finns även risk för fortsatt brottslighet. Övrigt De särskilda yrkandena har stöd i lag och ska bifallas. Skyldigheten att betala en avgift till brottsofferfonden följer av lag. Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (Dv 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 19 februari Prövningstillstånd krävs inte. Niklas Jonson Avräkningsunderlag, se bilaga 5

17 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(3) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 71 Ärende AM Kammaråklagare Patrik Viklund Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten HÄKTAT MÅL Åklagarbundet Södertälje tingsrätt Box SÖDERTÄLJE Målavdelning INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 36 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Berhe, Lul Belay Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Eritrea Adress Offentlig försvarare/ombud Kjell-Ove Andersson, Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB, Köpmangatan 3, 4 tr, SÖDERTÄLJE Frihetsberövande m.m. Gripen kl , anhållen kl och häktad Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m FÖRSÖK TILL MORD och OLAGA HOT (K ) Målsägande Yjrgalem (tolkbehov, tigrinja) och Selam, målsägandebiträde advokat Lars Olof Carlén Gärning Lul Belay Berhe har den 18 september 2012 på Storskogsvägen i Rönninge inom Salems kommun försökt beröva Yjrgalem livet genom att hugga henne i överkroppen ett flertal gånger med en kniv. Fara för brottets fullbordan har förelegat. På grund av knivhuggen har Yjrgalem orsakats flera skador på bröstkorgens framsida och högra flank, skada på hjärtats vänstra kammarvägg, flera skador på högra lungan, skada i mellangärdet, skada i leverns högra lob samt flera skador på högra överarmen. Skadorna har varit livshotande. Ovanstående gärning har skett inför Lul Belay Berhes och Yjrgalem gemensamma barn som är fyra år. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1123 Björnkullavägen HUDDINGE Telefax

18 Ansökan om stämning Sida 2(3) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 71 Ärende AM Kammaråklagare Patrik Viklund Handläggare Lul Belay Berhe har vid ovan nämnda tillfälle och på samma plats hotat Selam genom att uttala hot med innebörden att han skulle döda eller skada henne. Hotet har varit ägnat att hos Selam framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Lagrum 3 kap 1, 11, 23 kap 1 och 29 kap 2 8 p samt 4 kap 5 1 st brottsbalken Särskilda yrkanden 1) Att Lul Belay Berhe utvisas ur riket med stöd av 8 kap 8 utlänningslagen (2005:716) och förbjuds återvända hit. 2) Att i beslag tagen kniv (Södertälje PMD, BG24273, punkten 3) ska förverkas med stöd av 36 kap 2 brottsbalken. 3) Att i beslag tagna en badhandduk, ett par byxor, en tröja, ett linne samt ett reklamblad ska vara kvar i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG24273, punkterna 1-2 och 4-6). 4) Att i beslag tagna kläder tillhörande Lul Belay Berhe ska vara kvar i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23867, punkterna 1-4). 5) Att i beslag tagna kläder tillhörande Yjrgalem ska vara kvar i beslag till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Södertälje PMD, BG23876, punkterna 1-4). Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Lul Belay Berhe Förhör med målsäganden Yjrgalem Förhör med målsäganden Selam (under 15 år, uppspelning av videohör, ca 33 min) Vittnesförhör med Filmon och Amaniel angående deras iakttagelser av händelseförloppet till styrkande av åtalet (båda under 15 år, uppspelning av videoförhör, ca 26 min respektive ca 24 min). Vittnesförhör med Rahwa och Nawruz angående deras kontakter med Yjrgalem och vad hon då har berättat beträffande relationen med Lul Belay Berhe, allt till styrkande av att hon var rädd för honom. Vittnesförhör med flyktinghandläggare Claudia angående hennes samtal med Yjrgalem före händelsen till styrkande av att

19 Ansökan om stämning Sida 3(3) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 71 Ärende AM Kammaråklagare Patrik Viklund Handläggare Yjrgalem var rädd för Lul Belay Berhe (telefonförhör tillräckligt) Vittnesförhör med läkaren Karl-Henrik Grinnemo angående den akuta vården av Yjrgalem till styrkande av att hennes skador var livshotande (telefonförhör tillräckligt) Skriftlig bevisning Larmsamtal till SOS Alarm (åklagaren medtar CD-skiva) Protokoll över brottsplatsundersökning (fup sid 42-62) Sakkunnigutlåtande blodanalys (fup sid 85-97) Protokoll klädundersökning (fup sid 63-78) Protokoll över blodbildsanalys (fup sid 79-84) Beslagsprotokoll angående fynd av kniv (fup sid 256) Rättsintyg och journalanteckningar avseende Yjrgalem (fup sid och ) Rättsintyg och kompletterande rättsintyg samt journalanteckningar avseende Lul Belay Berhe (fup sid ) Fotografier på Yjrgalem (bilaga till fup sid) Fotografier på Lul Belay Berhe (fup sid och bilaga till fup) Journalanteckning från socialförvaltningen i Salems kommun (fup sid 105) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen, två dagar. Dag 1: Gemensam sakframställan för åtalspunkterna 1 och 2, förhör med målsägandena och tilltalad, vittnesförhör med barnen samt med Rahwa och Nawruz Stephanos. Dag 2: Övriga vittnesförhör samt personalia och pläderingar. Patrik Viklund

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

DOM 2011-12-15 Göteborg

DOM 2011-12-15 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 43 2011-12-15 Göteborg Mål nr B 4176-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 16 september 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel: 090-70 82 00 Referatsamlingen kan beställas

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer