VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014"

Transkript

1 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

2 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete Medlemsförmåner Föreningsaktiviteter... 3 Marknadsföring... 4 Utbildning, coachning... 5 Medlemsavgifter... 5 Personal... 6 Stadgeändring Destinationsmarknadsföring... 6 Nätbaserad marknadsföring... 7 visitaland.com... 7 Sociala medier... 7 Nyhetsbrev... 7 Press, media och återförsäljare... 7 Kampanjer... 8 Mässor och event... 8 Trycksaker Sportfiske Turistinformation Nya projekt Onlinebokning... 9 Servicekörkort i samarbete med Ålands Näringsliv... 9 Ny Mediabank... 9 Fiskeprojekt i samarbete med Leader och nätbaserat fiskekort... 9 Miljömärkning... 9 Audioguide Marknadskunskap Kundundersökning Omvärldsanalys ERUF-projekt Piratklubben Åland Convention Bureau Guideutbildning Event Bureau Budget

3 1. Inledning Visit Ålands verksamhetsplan för 2014 är framtagen av personalen och styrelsen, samtidigt som rekrytering av en ny VD till organisationen pågått. De stora penseldragen har målats upp, men verksamhetsplanen ger även utrymme för den nya VD:n att forma olika marknadsaktiviteter. Fortsättningsvis utgör Turismstrategin en viktig bas för Visit Ålands arbete. I strategin fastställs att Visit Åland ska sköta destinationsmarknadsföringen av Åland samt ha god marknads- och omvärldskunskap. Ålands landskapsregering, Ålands Näringsliv och Visit Åland fortsätter driva turismstrategins förverkligande genom det s.k. trepartssamarbetet. Den gemensamma handlingsplanen för 2014 fokuserar på utbudsutveckling, hållbarhet, marknadskunskap och tillgänglighet. Arbetet med att stärka Ålandsbilden kommer att vidgas till ett brett samarbete med även andra parter. Ålands turistiska vision Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna som ger oss energi och riktning för utveckling och marknadsföring av turismen på Åland. En vision är vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Ålands gemensamma turistiska vision är: Åland är ett kärt, välkomnande och driftigt Örike som väcker längtan. Visionen bygger på begrepp och kärnvärden som många ålänningar i strategiarbetet har lyft fram och tyckt varit viktiga när vi beskriver vårt framtida tillstånd: Kärt. Vi vill inte vara bara kända. Vi har en egen plats i våra gästers hjärtan och sinnen, som en unik plats man gärna återvänder till. Välkomnande. Det är människorna på en plats som skapar upplevelser och minnen. Våra besökare ska känna sig välkomna och betydelsefulla. Driftigt. Som öbor har vi varit tvungna att hitta lösningar och nya vägar själva. Vi tar med oss denna kunskap när vi skapar nya och unika reseanledningar och produkter som attraherar gäster långväga ifrån. Ö-rike. Vi har en unik position med vår självstyrelse och vår demilitarisering. Vi är ett eget rike i havet. Väcker längtan. Vår position och image är så stark att även de som inte varit här har en bild av Åland, och en längtan att få besöka oss. De som har varit här ska längta tillbaka. Profileringen av Åland Profilering är allt det vi gör för att stärka vår position på marknaden, grunden för den attraktionskraft vi önskar skapa och det vi vill bli förknippade med. Profilen ska lyfta fram vår unicitet och relativa konkurrensfördelar. Det handlar om att förstärka det som Åland redan är känt för, framförallt på nya marknader, men också om att utveckla nya associationer på gamla marknader. Profilen ska främja vår positionering på marknaden och göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra konkurrenter och skapar tydlighet i vårt erbjudande och en unik plats i våra prioriterade målgruppers medvetande. Åland, det tillgängliga Öriket i Östersjön med en attraktiv maritim skärgårdsprofil Tillgänglighet. Vi har mycket goda förbindelser till förmånliga priser med de stora marknaderna på båda sidorna av Östersjön. 2

4 Ö-rike. Vi har en unik position med vår självstyrelse och vår demilitarisering. Tax freeförsäljningen är en stark konkurrensfaktor. Vi är ett eget rike i havet. Attraktiv. Vi har en stark position och varumärke redan idag. Vi ska vidga vår attraktivitet till att omfatta fler säsonger och målgrupper. Maritim. Vår långa historia som sjöfolk har gett oss kompetens, historia och berättelser som man inte hittar någon annanstans i världen. Skärgård. Skärgården är en unik naturtyp i ett globalt perspektiv. Jämfört med våra närliggande grannar har vi en skärgård som är lågt exploaterad. Huvudmarknad & målgrupp Fortsättningsvis är Finland och Sverige våra primärmarknader, där de största marknadsföringsinsatserna görs. Aktiva familjer och så kallade WHOP's är våra viktigaste målgrupper. Genom projektet Åland Convention Bureau bearbetas den viktiga konferensmarknaden. Årets tema Marknadsföringen 2014 kommer att fokusera på temat "Outdoor", dvs. aktiviteter utomhus. 2. Medlemsorganisationen Visit Åland är Ålands officiella medlemsorganisation för turismnäringen med ca 320 medlemmar i kategorierna företag, handel, kommun, förening, museum och privat medlem. Medlemmarna erbjuds möjlighet att delta i olika aktiviteter på lokal nivå, hjälp med att bredda sin egen synlighet samt att aktivt delta i den gemensamma destinationsmarknadsföringen av Åland. Medlemsarbete Under de tre kommande åren fokuseras medlemsarbetet på information och utveckling inom följande områden, som finns förankrade i turismstrategin; Service, kvalitet och värdskap Hållbar utveckling Tillgänglighet Aktiviteterna genomförs tillsammans med branschen i form av t.ex. kurser & föreläsningar, studieturer, projekt och lokala kampanjer. Aktivitetsplanen för 2014 görs klar till årsskiftet och finns på medlemssidan Medlemsförmåner 2014 Föreningsaktiviteter Gemensamma medlemsträffar Under 2014 anordnas års- och höstmöten samt 3-4 medlemsluncher. Luncherna är till för information och diskussion och medlemmarna deltar till självkostnadspris. 3

5 Rösträtt vid föreningsmöte Företag, kommuner eller föreningsmedlem har 5 röster/st och privatmedlem har 1 röst/person. Medlemssidan En ny medlemssida togs fram under senhösten 2013 och används som huvudkanal för information. Här kan medlemmarna även vara aktiva med frågeställningar och kommentarer. Månatlig information I början av månaden skickas en kort sammanställning över vad personalen arbetat med den senaste månaden samt framåtblickande information till medlemmarna. Studierundtur på Åland Under våren arrangeras en subventionerad studiedag med buss till åländska turistföretagare. En guide eller inbjuden gäst bidrar med Ålandskunskap. Syftet med turen är att få inblick i varandras arbete, verksamhet och möjligheter till samarbete. Studieresa utanför Åland I mån av möjlighet anordnas en 4-5 dagars studieresa utanför Åland. Resan koordineras i samarbete med branschen till självkostnadspris. Marknadsföring Rätt att använda turismlogon i egen marknadsföring Logotypen finns tillgänglig under den grafiska profilen på medlemssidan. Deltagande i Ålandsmontern på mässor Visit Ålands roll är att fungera som koordinator och att subventionera kostnaderna med 50 %. Köpa annonsutrymme i huvudbroschyren Åland 2014 trycks upp i ex och på fem språk. Distribueras bl.a. via visitaland.com, turistinfo, reseagenter, press & media, till gäster inbjudna till Åland via föreningar, organisationer, Stockholm Info i Gallerian och Centralen. Press, media & återförsäljare Medlemmarna har möjlighet att synas via press, media och återförsäljare. Nyhetsbrev till enskilda konsumenter Möjlighet att lyftas fram i artiklar eller erbjudanden i nyhetsbreven som riktas till konsumenter i närregionerna som önskar info om Åland. Synlighet på Då den nya hemsidan lanseras på våren 2014 ingår en synlighet motsvarande en s.k. företagspresentation i medlemsavgiften. Texter, bilder och översättning bekostas av medlemmen. Möjlighet att köpa banner erbjuds. Bokningsbarhet Möjlighet för reseföretag, boende och aktiviteter att bli bokningsbara på om bokningssystem tas i bruk. 4

6 Utbildning, coachning En årlig serviceutbildning En subventionerad serviceutbildning erbjuds för både ordinarie och säsongsanställda och görs i samarbete med Ålands Näringsliv. Månatlig branschbarometer Medlemmarna får löpande information om trender, undersökningar, statistik som är av intresse och nytta för turismbranschen. Egen kundundersökning Medlemmarna erbjuds en kostnadsfri kundundersökning som görs i samarbete med företaget Mistat i Stockholm. Undersökningen finns på svenska, finska och engelska. Undersökningen ger företagsspecifik återkoppling som bara den enskilda medlemmen får tillgång till samt övergripande information som sammanställs för destinationen. På så vis får Visit Åland ett bättre beslutsunderlag för kommande marknadsföringsinsatser. Tips och råd Visit Ålands personal bistår gärna medlemmar med råd och tips om hur deras marknadsföring och synlighet kan förbättras. Visit Åland kan även användas som bollplank i frågor om tillgänglighet och prissättning. Via Visit Åland kan medlemmarna också få kontakt med lämpliga samarbetspartners. Medlemsavgifter Inför höstmötet 2013 föreslår Visit Åland att medlemsavgifterna justeras så att alla medlemmar får en automatisk synlighet på från och med nylanseringen av sajten. Se de nya avgifterna i tabellerna nedan. Synligheten motsvarar en företagspresentation på nuvarande webbplats. Texter, bilder och översättning bekostas som tidigare av medlemmen. I samband med höstmötet 2013 fastställs följande villkor för medlemskapet: Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari. För nya medlemmar gäller betalning på fakturans sista betalningsdag. Till grund för medlemsavgiftens nivå används senast fastställda bokslut. Utträde ur föreningen skall meddelas senast sista september inför det kommande året. Medlemsavgiften återbetalas inte. Perioden för medlemskap är ett kalenderår. Företagsmedlem Omsättning i euro Avgift i euro ( )

7 Handelsmedlem Årsanställda Avgift i euro ( ) Övriga Organisationsform Avgift i euro ( ) Kommun 0,60/invånare Intresseförening 180 Kommersiell förening 400 Museum 180 Privat medlem 60 Personal VD 100 % Ekonomi, Nicklas Söderström 100 % Turistinformationsansvarig, Riitta-Lea Värelä 100 % Lagerhållning & vaktmästare, Kjell Sipinen 90 % Press & media & återförsäljare, Annica Grönlund 100 % Press & media sportfiske, media bank, Ingmar Eriksson 70 % Medlemsansvarig, Camilla Sommarström 80 % Affärsutvecklare, Magnus Krantz 100 % Webbmaster, Jonas Holmström 100 % Webbredaktör, Heidi Ikonen, januari juni 100 % Copywriter och mässor, projektanställning januari- april 100 % Stadgeändring Ett förslag på revidering av föreningens stadgar kommer att föreslås inför årsmötet Destinationsmarknadsföring Alla marknadsföringsaktiviteter Visit Åland gör ska syfta till att öka kännedomen om och intresset för Åland, för att öka antalet gästnätter. Under 2014 kommer Visit Åland att ta fram mätbara mål både för den egna verksamheten och för det gemensamma destinationsarbetet. 6

8 Nätbaserad marknadsföring visitaland.com Under 2013 drevs visitaland.com för första gången internt av webbteamet på Visit Åland, som parallellt har arbetat med att ta fram en ny modernare webbplats. En ny version av visitaland.com lanseras Marknadsföringen av visitaland.com görs främst via Facebook och Google AdWords annonser eftersom dessa kanaler är de mest kostnadseffektiva. Sociala medier Facebook har snabbt blivit en naturlig del av marknadsföringsmixen och Visit Åland kommer att fortsätta med att kontinuerligt skriva inlägg. Facebook är en viktig kanal för kampanjer eftersom det används av målmarknaderna samt att det är relativt lätt att identifiera och rikta kommunikationen till de nischade målgrupper som identifierats i turismstrategin. Aktiviteter på övriga sociala medier görs i mån av tillgänglig personalresurs. Medlemmarna och deras gäster kan medverka till marknadsföringen via sociala medier. Samtidigt minskar användandet av Facebook i vissa åldersgrupper, till förmån för andra sociala medier. Åland behöver alltså vara aktiva även i andra kanaler. Det gäller i första hand Twitter och Instagram, men även medier som Flickr, TripAdvisor, LinkedIn och Google+. Under 2014 tar Visit Åland fram en strategi för sociala medier. Nyhetsbrev Antalet prenumeranter uppgick 2013 till och målet för 2014 är att öka antalet med 20 %. Under året kommer nyhetsbreven att få ett nytt upplägg och en ny layout som är i linje med den nya sajten. Press, media och återförsäljare Bearbetning av press och media har fortsatt hög prioritet. Primärmarknaderna bearbetas aktivt och prioriteras gällande tid och resurser. Visit Åland satsar även 2014 extra mycket på att locka TV- och mediaproduktioner till Åland. Målet är att Åland blir känt som en attraktiv plats för inspelningar. Visit Åland samarbetar med organisationer som Visit Finland, Turku Touring samt är med i olika nätverk för press och media. Medlemmarna utgör en viktig partner i press- och media bearbetningen. Medlemmarna får synlighet om journalisten eller TV-teamet gillar deras anläggning, produkt eller deras aktivitet. Många av dessa besök äger rum tack vare bearbetning på event, workshops, mässor och andra tillställningar. Återförsäljare utgör en viktig partner för Visit Åland och dess medlemmar. Större researrangörer vill ofta samarbeta med incoming resebyråer på Åland. Visit Åland ser till att researrangörer kommer i kontakt med incoming resebyråer och medlemmar som motsvarar deras önskemål. Visit Åland är med i nätverket Antor i Sverige för att locka fler besökare till Åland. Nätverket träffas regelbundet för bearbetning av återförsäljare, press och media. Återförsäljarna förses med information om Åland, huvudbroschyren Åland 2014, kartor och bilder. Visit Åland gör upp program för studiebesök och lämpliga rutter på Åland samt deltar i workshops. Rederiernas kinesiska återförsäljare har besökt Åland vilket kräver uppföljning och utveckling Branding Scandinavian Islands lever kvar inom marknadsföringsorganisationerna Turku Touring, Öppen Skärgård och Visit Åland vilket främst märks genom samarbete kring bearbetning av press, media och återförsäljare. 7

9 Kampanjer Visit Åland, med den nya VD:n i spetsen, skapar en kreativ plattform för att tillsammans med medlemmarna ta fram olika varumärkesstärkande kampanjer fördelade över året. Mässor och event Beslutet om vilka mässor Visit Åland deltar i baseras på medlemmarnas intresseanmälningar. Årets tema är Outdoor, därför lyfter vi fram cykling, paddling, vandring och utomhusaktiviteter. Visit Åland kommer att vara med på följande mässor: Matka i Helsingfors januari, Allt för sjön i Stockholm 1-9 mars, Go expo Outdoor mässan i Helsingfors 7-9 mars, Sportfiske i Stockholm mars och Kotimaan Matkailu i Tammerfors april. På Vene/Båt- mässan i Helsingfors 7-16 februari finns Visit Åland med i en medlems monter med broschyrer. Samarbete med medlemmar kring övriga säljaktiviteter inleds också under året. Trycksaker Åland 2014 trycks i ex på fem språk och kommer ut i januari. Distribueras bl.a. via visitaland.com, turistinfo, reseagenter, press & media, till gäster inbjudna till Åland via föreningar, organisationer, Stockholm Info i Gallerian och Centralen. Annonsförsäljningen inför Åland 2015 inleds under året Skärgårdsguiden görs i samarbete med Ålandstrafiken enligt resultatavtal med Ålands landskapsregering där kostnaden för produktionen delas lika. Broschyren trycks i ex, är trespråkig och distributionen handhas av Visit Åland. Vid behov tas enklare trycksaker eller informationsblad fram för Turistinformationens verksamhet. 4. Sportfiske Under året görs riktade Google AdWords och Facebook kampanjer och sportfisket lyfts på visitaland.com och i e- nyhetsbreven inför både våren och hösten. Annonseringen sker i samarbete med branschen, Visit Åland står för totalt 1/3 av kostnaderna. Mediebearbetningen inom fiske fortsätter att huvudsakligen fokusera på Finland och Sverige. Följande kampanjer görs: Facebook kampanj för havsöringsfiske mot Sverige, mot Finland för gäddfiske, samt Facebook kampanj för vinterfiske. Webbkampanj mot norska sportfiskare görs under höst och vår. Dessutom planeras åtta program i serien Destination fiske med TV 4 Sport. Satsningen kan bara genomföras om branschen medfinansierar. Annonsering sker i den största sportfisketidningen i Sverige, Fiskejournalen samt webb tv under samma namn. Journalist- och läsarresor arrangeras under vår och höst. Trollingträffen anordnas av Visit Åland i ny tappning 2014 med målsättning att få 300 personer med i tävlingen. 5. Turistinformation Turistinformationen på Storagatan 8 kommer att ha samma öppettider som tidigare år. 13 juni 7 augusti: alla dagar juni samt 8-31 augusti: vardagar 9-17, lör & sön 9-16 april, maj, september: vardagar 9-16, lör oktober-mars: vardagar 9-16 Till sommaren anställs fem sommarvikarier. Antalet besökare från maj till augusti förväntas vara samma som 2013 d.v.s. ca besökare. Turistinformationen kommer fortsättningsvis att ta hand om evenemangskalendern på visitaland.com och service i form av per mejl, telefon och besök. 8

10 Visit Åland bidrar med att upprätthålla turistinfo i Osnäs som tidigare år. Visit Åland verkar för att landskapsregeringens trafikavdelning förbättrar informationen i skärgårdstrafikens ändhamnar. 6. Nya projekt 2014 Onlinebokning Visit Åland kommer under första kvartalet av 2014 utreda möjligheterna att integrera en bokningslösning i den nya hemsidan. En arbetsgrupp bestående av utvalda medlemmar under ledning av Visit Ålands affärsutvecklare fördjupar sig i frågan och kostnadsbilden. Servicekörkort i samarbete med Ålands Näringsliv En serviceutbildning för medlemmarna tas fram i samarbete med Ålands Näringsliv, med speciellt fokus på gott värdskap. Inom ramen för utbildningen erbjuds ett webbaserat servicetest och efter genomgången kurs erhålls ett servicekörkort. Ny Mediabank I samband med uppdateringen av visitaland.com utvecklas även en ny mediabank som ersätter den gamla bildbanken. Mediabanken lanserades som en fristående funktion 2013 och ger Visit Åland möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare samla in, organisera och distribuera fotografier och film. Fiskeprojekt i samarbete med Leader och nätbaserat fiskekort Under 2014 deltar Visit Åland i två fiskeprojekt. Det ena kommer Visit Åland att stå som huvudman för. Det projektet innefattar att ta fram en användbar och enhetlig karta över fiskeområden för att underlätta och förbättra möjligheten att sälja fiskekort. Det andra projektet kommer Leader Åland att vara ansvarig för, men Visit Åland kommer att finnas med i styrgruppen. Projektet är inte klart men målsättningen är att Åland ska få ett hållbart fiske, genom utbildning, övervakning, samråd och visningsresor. Miljömärkning I samarbete med Agenda21, Ålands Näringsliv, Ålands Landskapsregering och branschen kommer Visit Åland kunna erbjuda turismföretagarna möjlighet att inleda sitt arbete mot certifiering enligt den internationella miljömärkningen Green Key. Agenda21 kommer att agera som plattform för Green Key om PAF-medel beviljas i början av året. Audioguide Visit Åland undersöker möjligheten att tillsammans med olika medlemmar ta fram olika guidade turer som kan fungera via mobiltelefoner. 9

11 7. Marknadskunskap Kundundersökning Arbetet med kundundersökningen som inleddes 2013 fortsätter. Medlemmarna erbjuds en kostnadsfri kundundersökning som görs i samarbete med företaget Mistat i Stockholm. Undersökningen finns på svenska, finska och engelska. Undersökningen ger företagsspecifik återkoppling som bara den enskilda medlemmen får tillgång till samt övergripande information som sammanställs för destinationen. På så vis får Visit Åland ett bättre beslutsunderlag för kommande marknadsföringsinsatser. Omvärldsanalys Medlemmarna får nyhetsbrev med information om trender och statistik samt relevant turiststatistik och trender. I nyhetsbreven länkas till rapporter och reportage, Visit Åland kommenterar och analyserar när det finns behov. 8. ERUF-projekt Piratklubben Projektet Piratklubben fortsätter enligt plan med projektledare Laura Vauras och 25 deltagarföretag i nätverket. Klubbens innehåll består av deltagarföretagens nya eller befintliga barnaktiviteter som kommer att förbättras och i mån av möjlighet piratifieras. Projektledaren håller i produktutvecklingen och bidrar med idéer till samtliga deltagarföretag. På våren kommer barnens fiskedag introduceras och under sommaren 2014 kommer barnfamiljerna att få uppleva hur Åland piratifieras steg för steg. Arbetet med egen maskot, melodi, grafisk profil och en sammanbindande story fortsätter och skall vara klart i slutet av året. Navigeringen från Visit Ålands nya hemsida till Piratklubben och barnens Åland kommer att bli enkel och unik för en hel destination. Detta delvis ERUF- finansierade projekt pågår t o m Åland Convention Bureau Åland Convention Bureaus verksamhet fokuserar främst på två målgrupper. Den första är ålänningar, åländska företag och privatpersoner med anknytning till Åland och intresse för att bli Ålandsambassadörer. Den andra målgruppen är företag och organisationer verksamma på primärmarknaderna, dvs. Finland och Sverige, där kännedomen om konferensmöjligheter på Åland ska förbättras och samarbete med rederierna utökas. Samarbete med Finland Convention Bureau och de övriga lokala byråerna både i Finland och i Sverige är ett viktigt nätverk för ÅCB. Kongressimässan i Helsingfors i mars är den enskilt viktigaste mässan under Visningsresor för potentiella konferensköpare har hög prioritet under året. ÅCB:s verksamhet finansieras delvis från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och delvis av medel från samarbetsföretag. Guideutbildning Guideutbildningen avslutas då 12 nya guider utexamineras. De kan guida på ryska, franska, tyska, danska, litauiska, lettiska, engelska och färöiska. Event Bureau En förprojektering är gjord och ansökan inlämnas till Ålands Landskapsregering inför

12 9. Budget 2014 Drift& Kostnader& Intäkter& LR3medel& Förändring& 2013& 2014& 2013& 2014& 2013& 2014& %& & Personalkostnader, 476,818, 462,532, 0, 0, 476,818, 462,532, 63,%, 614,286, Lokalkostnader, 44,915, 63,429, 0, 0, 44,915, 63,429, 41,%, 18,514, Datakostnader, 15,300, 33,105, 0, 0, 15,300, 33,105, 116,%, 17,805, Administration, 20,316, 16,071, 0, 0, 20,316, 16,071, 621,%, 64,245, Rörelsekostnader, 26,822, 25,000, 91,165, 89,050, 664,343, 664,050, 0,%, 293, Totalt& 584&171& 600&137& 91&165& 89&050& 493&006& 511&087& 4&%& 18&081&,,,,,,,,,,,,,,,,,, Turistinformation& && && && && && && && && Turistinfo,på,Storag,8, 122,606, 123,553, 28,000, 28,000, 94,606, 95,553, 1,%, 947, Infoinköp/försäljning, 6,000, 0, 25,200, 8,000, 619,200, 68,000, 658,%, 11,200, Turistinfo,övriga,Åland, 6,500, 3,000, 0, 0, 6,500, 3,000, 654,%, 63,500, Totalt& 135&106& 126&553& 53&200& 36&000& 81&906& 90&553& 11,%, 8&647&,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift&totalt& 719&277& 726&690& 144&365& 125&050& 574&912& 601&640& 5&%& 26&728&,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kostnader& Intäkter& LR3medel& Förändring& Marknadsföring& 2013& 2014& 2013& 2014& 2013& 2014& %& & Distribution, 44,881, 29,881, 2,000, 1,000, 42,881, 28,881, 633,%, 614,000, Trycksaker, 20,500, 58,000, 0, 48,000, 20,500, 10,000, 651,%, 610,500, Internet, 167,200, 144,500, 120,000, 100,000, 47,200, 44,500, 66,%, 62,700, Annonser/kampanjer, 164,720, 290,000, 27,220, 120,000, 137,500, 170,000, 24,%, 32,500, Mässor, 82,000, 96,500, 41,500, 47,500, 40,500, 49,000, 21,%, 8,500, Mediabesök,&,bild, 159,842, 144,000, 0, 0, 159,842, 144,000, 610,%, 615,842, Samarbetsprojekt,, 21,000, 28,500, 15,200, 15,200, 5,800, 13,300, 129,%, 7,500, Marknadsunders./statistik, 60,865, 4,000, 0, 0, 60,865, 4,000, 693,%, 656,865, Ålandskontoret,i,H:fors, 0, 500, 0, 0, 0, 500, 100,%, 500, Marknadsföring&totalt& 721&008& 795&881& 205&920& 331&700& 515&088& 464&181& 310&%& 350&907& && && && && && && &&,, 0, Gamla&medel& 0, 0, 0, 65,821, 0, 665,821, 0,%, 665,821,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Budget&totalt& 1&440&285& 1&522&571& 350&285& 522&571& 1&090&000& 1&000&000& 38&%& 390&000& 11

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel.

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel. SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG Resultatdokument nr. 3.6 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: 2014-02-25 Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer