VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014"

Transkript

1 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

2 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete Medlemsförmåner Föreningsaktiviteter... 3 Marknadsföring... 4 Utbildning, coachning... 5 Medlemsavgifter... 5 Personal... 6 Stadgeändring Destinationsmarknadsföring... 6 Nätbaserad marknadsföring... 7 visitaland.com... 7 Sociala medier... 7 Nyhetsbrev... 7 Press, media och återförsäljare... 7 Kampanjer... 8 Mässor och event... 8 Trycksaker Sportfiske Turistinformation Nya projekt Onlinebokning... 9 Servicekörkort i samarbete med Ålands Näringsliv... 9 Ny Mediabank... 9 Fiskeprojekt i samarbete med Leader och nätbaserat fiskekort... 9 Miljömärkning... 9 Audioguide Marknadskunskap Kundundersökning Omvärldsanalys ERUF-projekt Piratklubben Åland Convention Bureau Guideutbildning Event Bureau Budget

3 1. Inledning Visit Ålands verksamhetsplan för 2014 är framtagen av personalen och styrelsen, samtidigt som rekrytering av en ny VD till organisationen pågått. De stora penseldragen har målats upp, men verksamhetsplanen ger även utrymme för den nya VD:n att forma olika marknadsaktiviteter. Fortsättningsvis utgör Turismstrategin en viktig bas för Visit Ålands arbete. I strategin fastställs att Visit Åland ska sköta destinationsmarknadsföringen av Åland samt ha god marknads- och omvärldskunskap. Ålands landskapsregering, Ålands Näringsliv och Visit Åland fortsätter driva turismstrategins förverkligande genom det s.k. trepartssamarbetet. Den gemensamma handlingsplanen för 2014 fokuserar på utbudsutveckling, hållbarhet, marknadskunskap och tillgänglighet. Arbetet med att stärka Ålandsbilden kommer att vidgas till ett brett samarbete med även andra parter. Ålands turistiska vision Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna som ger oss energi och riktning för utveckling och marknadsföring av turismen på Åland. En vision är vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Ålands gemensamma turistiska vision är: Åland är ett kärt, välkomnande och driftigt Örike som väcker längtan. Visionen bygger på begrepp och kärnvärden som många ålänningar i strategiarbetet har lyft fram och tyckt varit viktiga när vi beskriver vårt framtida tillstånd: Kärt. Vi vill inte vara bara kända. Vi har en egen plats i våra gästers hjärtan och sinnen, som en unik plats man gärna återvänder till. Välkomnande. Det är människorna på en plats som skapar upplevelser och minnen. Våra besökare ska känna sig välkomna och betydelsefulla. Driftigt. Som öbor har vi varit tvungna att hitta lösningar och nya vägar själva. Vi tar med oss denna kunskap när vi skapar nya och unika reseanledningar och produkter som attraherar gäster långväga ifrån. Ö-rike. Vi har en unik position med vår självstyrelse och vår demilitarisering. Vi är ett eget rike i havet. Väcker längtan. Vår position och image är så stark att även de som inte varit här har en bild av Åland, och en längtan att få besöka oss. De som har varit här ska längta tillbaka. Profileringen av Åland Profilering är allt det vi gör för att stärka vår position på marknaden, grunden för den attraktionskraft vi önskar skapa och det vi vill bli förknippade med. Profilen ska lyfta fram vår unicitet och relativa konkurrensfördelar. Det handlar om att förstärka det som Åland redan är känt för, framförallt på nya marknader, men också om att utveckla nya associationer på gamla marknader. Profilen ska främja vår positionering på marknaden och göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra konkurrenter och skapar tydlighet i vårt erbjudande och en unik plats i våra prioriterade målgruppers medvetande. Åland, det tillgängliga Öriket i Östersjön med en attraktiv maritim skärgårdsprofil Tillgänglighet. Vi har mycket goda förbindelser till förmånliga priser med de stora marknaderna på båda sidorna av Östersjön. 2

4 Ö-rike. Vi har en unik position med vår självstyrelse och vår demilitarisering. Tax freeförsäljningen är en stark konkurrensfaktor. Vi är ett eget rike i havet. Attraktiv. Vi har en stark position och varumärke redan idag. Vi ska vidga vår attraktivitet till att omfatta fler säsonger och målgrupper. Maritim. Vår långa historia som sjöfolk har gett oss kompetens, historia och berättelser som man inte hittar någon annanstans i världen. Skärgård. Skärgården är en unik naturtyp i ett globalt perspektiv. Jämfört med våra närliggande grannar har vi en skärgård som är lågt exploaterad. Huvudmarknad & målgrupp Fortsättningsvis är Finland och Sverige våra primärmarknader, där de största marknadsföringsinsatserna görs. Aktiva familjer och så kallade WHOP's är våra viktigaste målgrupper. Genom projektet Åland Convention Bureau bearbetas den viktiga konferensmarknaden. Årets tema Marknadsföringen 2014 kommer att fokusera på temat "Outdoor", dvs. aktiviteter utomhus. 2. Medlemsorganisationen Visit Åland är Ålands officiella medlemsorganisation för turismnäringen med ca 320 medlemmar i kategorierna företag, handel, kommun, förening, museum och privat medlem. Medlemmarna erbjuds möjlighet att delta i olika aktiviteter på lokal nivå, hjälp med att bredda sin egen synlighet samt att aktivt delta i den gemensamma destinationsmarknadsföringen av Åland. Medlemsarbete Under de tre kommande åren fokuseras medlemsarbetet på information och utveckling inom följande områden, som finns förankrade i turismstrategin; Service, kvalitet och värdskap Hållbar utveckling Tillgänglighet Aktiviteterna genomförs tillsammans med branschen i form av t.ex. kurser & föreläsningar, studieturer, projekt och lokala kampanjer. Aktivitetsplanen för 2014 görs klar till årsskiftet och finns på medlemssidan Medlemsförmåner 2014 Föreningsaktiviteter Gemensamma medlemsträffar Under 2014 anordnas års- och höstmöten samt 3-4 medlemsluncher. Luncherna är till för information och diskussion och medlemmarna deltar till självkostnadspris. 3

5 Rösträtt vid föreningsmöte Företag, kommuner eller föreningsmedlem har 5 röster/st och privatmedlem har 1 röst/person. Medlemssidan En ny medlemssida togs fram under senhösten 2013 och används som huvudkanal för information. Här kan medlemmarna även vara aktiva med frågeställningar och kommentarer. Månatlig information I början av månaden skickas en kort sammanställning över vad personalen arbetat med den senaste månaden samt framåtblickande information till medlemmarna. Studierundtur på Åland Under våren arrangeras en subventionerad studiedag med buss till åländska turistföretagare. En guide eller inbjuden gäst bidrar med Ålandskunskap. Syftet med turen är att få inblick i varandras arbete, verksamhet och möjligheter till samarbete. Studieresa utanför Åland I mån av möjlighet anordnas en 4-5 dagars studieresa utanför Åland. Resan koordineras i samarbete med branschen till självkostnadspris. Marknadsföring Rätt att använda turismlogon i egen marknadsföring Logotypen finns tillgänglig under den grafiska profilen på medlemssidan. Deltagande i Ålandsmontern på mässor Visit Ålands roll är att fungera som koordinator och att subventionera kostnaderna med 50 %. Köpa annonsutrymme i huvudbroschyren Åland 2014 trycks upp i ex och på fem språk. Distribueras bl.a. via visitaland.com, turistinfo, reseagenter, press & media, till gäster inbjudna till Åland via föreningar, organisationer, Stockholm Info i Gallerian och Centralen. Press, media & återförsäljare Medlemmarna har möjlighet att synas via press, media och återförsäljare. Nyhetsbrev till enskilda konsumenter Möjlighet att lyftas fram i artiklar eller erbjudanden i nyhetsbreven som riktas till konsumenter i närregionerna som önskar info om Åland. Synlighet på Då den nya hemsidan lanseras på våren 2014 ingår en synlighet motsvarande en s.k. företagspresentation i medlemsavgiften. Texter, bilder och översättning bekostas av medlemmen. Möjlighet att köpa banner erbjuds. Bokningsbarhet Möjlighet för reseföretag, boende och aktiviteter att bli bokningsbara på om bokningssystem tas i bruk. 4

6 Utbildning, coachning En årlig serviceutbildning En subventionerad serviceutbildning erbjuds för både ordinarie och säsongsanställda och görs i samarbete med Ålands Näringsliv. Månatlig branschbarometer Medlemmarna får löpande information om trender, undersökningar, statistik som är av intresse och nytta för turismbranschen. Egen kundundersökning Medlemmarna erbjuds en kostnadsfri kundundersökning som görs i samarbete med företaget Mistat i Stockholm. Undersökningen finns på svenska, finska och engelska. Undersökningen ger företagsspecifik återkoppling som bara den enskilda medlemmen får tillgång till samt övergripande information som sammanställs för destinationen. På så vis får Visit Åland ett bättre beslutsunderlag för kommande marknadsföringsinsatser. Tips och råd Visit Ålands personal bistår gärna medlemmar med råd och tips om hur deras marknadsföring och synlighet kan förbättras. Visit Åland kan även användas som bollplank i frågor om tillgänglighet och prissättning. Via Visit Åland kan medlemmarna också få kontakt med lämpliga samarbetspartners. Medlemsavgifter Inför höstmötet 2013 föreslår Visit Åland att medlemsavgifterna justeras så att alla medlemmar får en automatisk synlighet på från och med nylanseringen av sajten. Se de nya avgifterna i tabellerna nedan. Synligheten motsvarar en företagspresentation på nuvarande webbplats. Texter, bilder och översättning bekostas som tidigare av medlemmen. I samband med höstmötet 2013 fastställs följande villkor för medlemskapet: Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari. För nya medlemmar gäller betalning på fakturans sista betalningsdag. Till grund för medlemsavgiftens nivå används senast fastställda bokslut. Utträde ur föreningen skall meddelas senast sista september inför det kommande året. Medlemsavgiften återbetalas inte. Perioden för medlemskap är ett kalenderår. Företagsmedlem Omsättning i euro Avgift i euro ( )

7 Handelsmedlem Årsanställda Avgift i euro ( ) Övriga Organisationsform Avgift i euro ( ) Kommun 0,60/invånare Intresseförening 180 Kommersiell förening 400 Museum 180 Privat medlem 60 Personal VD 100 % Ekonomi, Nicklas Söderström 100 % Turistinformationsansvarig, Riitta-Lea Värelä 100 % Lagerhållning & vaktmästare, Kjell Sipinen 90 % Press & media & återförsäljare, Annica Grönlund 100 % Press & media sportfiske, media bank, Ingmar Eriksson 70 % Medlemsansvarig, Camilla Sommarström 80 % Affärsutvecklare, Magnus Krantz 100 % Webbmaster, Jonas Holmström 100 % Webbredaktör, Heidi Ikonen, januari juni 100 % Copywriter och mässor, projektanställning januari- april 100 % Stadgeändring Ett förslag på revidering av föreningens stadgar kommer att föreslås inför årsmötet Destinationsmarknadsföring Alla marknadsföringsaktiviteter Visit Åland gör ska syfta till att öka kännedomen om och intresset för Åland, för att öka antalet gästnätter. Under 2014 kommer Visit Åland att ta fram mätbara mål både för den egna verksamheten och för det gemensamma destinationsarbetet. 6

8 Nätbaserad marknadsföring visitaland.com Under 2013 drevs visitaland.com för första gången internt av webbteamet på Visit Åland, som parallellt har arbetat med att ta fram en ny modernare webbplats. En ny version av visitaland.com lanseras Marknadsföringen av visitaland.com görs främst via Facebook och Google AdWords annonser eftersom dessa kanaler är de mest kostnadseffektiva. Sociala medier Facebook har snabbt blivit en naturlig del av marknadsföringsmixen och Visit Åland kommer att fortsätta med att kontinuerligt skriva inlägg. Facebook är en viktig kanal för kampanjer eftersom det används av målmarknaderna samt att det är relativt lätt att identifiera och rikta kommunikationen till de nischade målgrupper som identifierats i turismstrategin. Aktiviteter på övriga sociala medier görs i mån av tillgänglig personalresurs. Medlemmarna och deras gäster kan medverka till marknadsföringen via sociala medier. Samtidigt minskar användandet av Facebook i vissa åldersgrupper, till förmån för andra sociala medier. Åland behöver alltså vara aktiva även i andra kanaler. Det gäller i första hand Twitter och Instagram, men även medier som Flickr, TripAdvisor, LinkedIn och Google+. Under 2014 tar Visit Åland fram en strategi för sociala medier. Nyhetsbrev Antalet prenumeranter uppgick 2013 till och målet för 2014 är att öka antalet med 20 %. Under året kommer nyhetsbreven att få ett nytt upplägg och en ny layout som är i linje med den nya sajten. Press, media och återförsäljare Bearbetning av press och media har fortsatt hög prioritet. Primärmarknaderna bearbetas aktivt och prioriteras gällande tid och resurser. Visit Åland satsar även 2014 extra mycket på att locka TV- och mediaproduktioner till Åland. Målet är att Åland blir känt som en attraktiv plats för inspelningar. Visit Åland samarbetar med organisationer som Visit Finland, Turku Touring samt är med i olika nätverk för press och media. Medlemmarna utgör en viktig partner i press- och media bearbetningen. Medlemmarna får synlighet om journalisten eller TV-teamet gillar deras anläggning, produkt eller deras aktivitet. Många av dessa besök äger rum tack vare bearbetning på event, workshops, mässor och andra tillställningar. Återförsäljare utgör en viktig partner för Visit Åland och dess medlemmar. Större researrangörer vill ofta samarbeta med incoming resebyråer på Åland. Visit Åland ser till att researrangörer kommer i kontakt med incoming resebyråer och medlemmar som motsvarar deras önskemål. Visit Åland är med i nätverket Antor i Sverige för att locka fler besökare till Åland. Nätverket träffas regelbundet för bearbetning av återförsäljare, press och media. Återförsäljarna förses med information om Åland, huvudbroschyren Åland 2014, kartor och bilder. Visit Åland gör upp program för studiebesök och lämpliga rutter på Åland samt deltar i workshops. Rederiernas kinesiska återförsäljare har besökt Åland vilket kräver uppföljning och utveckling Branding Scandinavian Islands lever kvar inom marknadsföringsorganisationerna Turku Touring, Öppen Skärgård och Visit Åland vilket främst märks genom samarbete kring bearbetning av press, media och återförsäljare. 7

9 Kampanjer Visit Åland, med den nya VD:n i spetsen, skapar en kreativ plattform för att tillsammans med medlemmarna ta fram olika varumärkesstärkande kampanjer fördelade över året. Mässor och event Beslutet om vilka mässor Visit Åland deltar i baseras på medlemmarnas intresseanmälningar. Årets tema är Outdoor, därför lyfter vi fram cykling, paddling, vandring och utomhusaktiviteter. Visit Åland kommer att vara med på följande mässor: Matka i Helsingfors januari, Allt för sjön i Stockholm 1-9 mars, Go expo Outdoor mässan i Helsingfors 7-9 mars, Sportfiske i Stockholm mars och Kotimaan Matkailu i Tammerfors april. På Vene/Båt- mässan i Helsingfors 7-16 februari finns Visit Åland med i en medlems monter med broschyrer. Samarbete med medlemmar kring övriga säljaktiviteter inleds också under året. Trycksaker Åland 2014 trycks i ex på fem språk och kommer ut i januari. Distribueras bl.a. via visitaland.com, turistinfo, reseagenter, press & media, till gäster inbjudna till Åland via föreningar, organisationer, Stockholm Info i Gallerian och Centralen. Annonsförsäljningen inför Åland 2015 inleds under året Skärgårdsguiden görs i samarbete med Ålandstrafiken enligt resultatavtal med Ålands landskapsregering där kostnaden för produktionen delas lika. Broschyren trycks i ex, är trespråkig och distributionen handhas av Visit Åland. Vid behov tas enklare trycksaker eller informationsblad fram för Turistinformationens verksamhet. 4. Sportfiske Under året görs riktade Google AdWords och Facebook kampanjer och sportfisket lyfts på visitaland.com och i e- nyhetsbreven inför både våren och hösten. Annonseringen sker i samarbete med branschen, Visit Åland står för totalt 1/3 av kostnaderna. Mediebearbetningen inom fiske fortsätter att huvudsakligen fokusera på Finland och Sverige. Följande kampanjer görs: Facebook kampanj för havsöringsfiske mot Sverige, mot Finland för gäddfiske, samt Facebook kampanj för vinterfiske. Webbkampanj mot norska sportfiskare görs under höst och vår. Dessutom planeras åtta program i serien Destination fiske med TV 4 Sport. Satsningen kan bara genomföras om branschen medfinansierar. Annonsering sker i den största sportfisketidningen i Sverige, Fiskejournalen samt webb tv under samma namn. Journalist- och läsarresor arrangeras under vår och höst. Trollingträffen anordnas av Visit Åland i ny tappning 2014 med målsättning att få 300 personer med i tävlingen. 5. Turistinformation Turistinformationen på Storagatan 8 kommer att ha samma öppettider som tidigare år. 13 juni 7 augusti: alla dagar juni samt 8-31 augusti: vardagar 9-17, lör & sön 9-16 april, maj, september: vardagar 9-16, lör oktober-mars: vardagar 9-16 Till sommaren anställs fem sommarvikarier. Antalet besökare från maj till augusti förväntas vara samma som 2013 d.v.s. ca besökare. Turistinformationen kommer fortsättningsvis att ta hand om evenemangskalendern på visitaland.com och service i form av per mejl, telefon och besök. 8

10 Visit Åland bidrar med att upprätthålla turistinfo i Osnäs som tidigare år. Visit Åland verkar för att landskapsregeringens trafikavdelning förbättrar informationen i skärgårdstrafikens ändhamnar. 6. Nya projekt 2014 Onlinebokning Visit Åland kommer under första kvartalet av 2014 utreda möjligheterna att integrera en bokningslösning i den nya hemsidan. En arbetsgrupp bestående av utvalda medlemmar under ledning av Visit Ålands affärsutvecklare fördjupar sig i frågan och kostnadsbilden. Servicekörkort i samarbete med Ålands Näringsliv En serviceutbildning för medlemmarna tas fram i samarbete med Ålands Näringsliv, med speciellt fokus på gott värdskap. Inom ramen för utbildningen erbjuds ett webbaserat servicetest och efter genomgången kurs erhålls ett servicekörkort. Ny Mediabank I samband med uppdateringen av visitaland.com utvecklas även en ny mediabank som ersätter den gamla bildbanken. Mediabanken lanserades som en fristående funktion 2013 och ger Visit Åland möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare samla in, organisera och distribuera fotografier och film. Fiskeprojekt i samarbete med Leader och nätbaserat fiskekort Under 2014 deltar Visit Åland i två fiskeprojekt. Det ena kommer Visit Åland att stå som huvudman för. Det projektet innefattar att ta fram en användbar och enhetlig karta över fiskeområden för att underlätta och förbättra möjligheten att sälja fiskekort. Det andra projektet kommer Leader Åland att vara ansvarig för, men Visit Åland kommer att finnas med i styrgruppen. Projektet är inte klart men målsättningen är att Åland ska få ett hållbart fiske, genom utbildning, övervakning, samråd och visningsresor. Miljömärkning I samarbete med Agenda21, Ålands Näringsliv, Ålands Landskapsregering och branschen kommer Visit Åland kunna erbjuda turismföretagarna möjlighet att inleda sitt arbete mot certifiering enligt den internationella miljömärkningen Green Key. Agenda21 kommer att agera som plattform för Green Key om PAF-medel beviljas i början av året. Audioguide Visit Åland undersöker möjligheten att tillsammans med olika medlemmar ta fram olika guidade turer som kan fungera via mobiltelefoner. 9

11 7. Marknadskunskap Kundundersökning Arbetet med kundundersökningen som inleddes 2013 fortsätter. Medlemmarna erbjuds en kostnadsfri kundundersökning som görs i samarbete med företaget Mistat i Stockholm. Undersökningen finns på svenska, finska och engelska. Undersökningen ger företagsspecifik återkoppling som bara den enskilda medlemmen får tillgång till samt övergripande information som sammanställs för destinationen. På så vis får Visit Åland ett bättre beslutsunderlag för kommande marknadsföringsinsatser. Omvärldsanalys Medlemmarna får nyhetsbrev med information om trender och statistik samt relevant turiststatistik och trender. I nyhetsbreven länkas till rapporter och reportage, Visit Åland kommenterar och analyserar när det finns behov. 8. ERUF-projekt Piratklubben Projektet Piratklubben fortsätter enligt plan med projektledare Laura Vauras och 25 deltagarföretag i nätverket. Klubbens innehåll består av deltagarföretagens nya eller befintliga barnaktiviteter som kommer att förbättras och i mån av möjlighet piratifieras. Projektledaren håller i produktutvecklingen och bidrar med idéer till samtliga deltagarföretag. På våren kommer barnens fiskedag introduceras och under sommaren 2014 kommer barnfamiljerna att få uppleva hur Åland piratifieras steg för steg. Arbetet med egen maskot, melodi, grafisk profil och en sammanbindande story fortsätter och skall vara klart i slutet av året. Navigeringen från Visit Ålands nya hemsida till Piratklubben och barnens Åland kommer att bli enkel och unik för en hel destination. Detta delvis ERUF- finansierade projekt pågår t o m Åland Convention Bureau Åland Convention Bureaus verksamhet fokuserar främst på två målgrupper. Den första är ålänningar, åländska företag och privatpersoner med anknytning till Åland och intresse för att bli Ålandsambassadörer. Den andra målgruppen är företag och organisationer verksamma på primärmarknaderna, dvs. Finland och Sverige, där kännedomen om konferensmöjligheter på Åland ska förbättras och samarbete med rederierna utökas. Samarbete med Finland Convention Bureau och de övriga lokala byråerna både i Finland och i Sverige är ett viktigt nätverk för ÅCB. Kongressimässan i Helsingfors i mars är den enskilt viktigaste mässan under Visningsresor för potentiella konferensköpare har hög prioritet under året. ÅCB:s verksamhet finansieras delvis från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och delvis av medel från samarbetsföretag. Guideutbildning Guideutbildningen avslutas då 12 nya guider utexamineras. De kan guida på ryska, franska, tyska, danska, litauiska, lettiska, engelska och färöiska. Event Bureau En förprojektering är gjord och ansökan inlämnas till Ålands Landskapsregering inför

12 9. Budget 2014 Drift& Kostnader& Intäkter& LR3medel& Förändring& 2013& 2014& 2013& 2014& 2013& 2014& %& & Personalkostnader, 476,818, 462,532, 0, 0, 476,818, 462,532, 63,%, 614,286, Lokalkostnader, 44,915, 63,429, 0, 0, 44,915, 63,429, 41,%, 18,514, Datakostnader, 15,300, 33,105, 0, 0, 15,300, 33,105, 116,%, 17,805, Administration, 20,316, 16,071, 0, 0, 20,316, 16,071, 621,%, 64,245, Rörelsekostnader, 26,822, 25,000, 91,165, 89,050, 664,343, 664,050, 0,%, 293, Totalt& 584&171& 600&137& 91&165& 89&050& 493&006& 511&087& 4&%& 18&081&,,,,,,,,,,,,,,,,,, Turistinformation& && && && && && && && && Turistinfo,på,Storag,8, 122,606, 123,553, 28,000, 28,000, 94,606, 95,553, 1,%, 947, Infoinköp/försäljning, 6,000, 0, 25,200, 8,000, 619,200, 68,000, 658,%, 11,200, Turistinfo,övriga,Åland, 6,500, 3,000, 0, 0, 6,500, 3,000, 654,%, 63,500, Totalt& 135&106& 126&553& 53&200& 36&000& 81&906& 90&553& 11,%, 8&647&,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift&totalt& 719&277& 726&690& 144&365& 125&050& 574&912& 601&640& 5&%& 26&728&,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kostnader& Intäkter& LR3medel& Förändring& Marknadsföring& 2013& 2014& 2013& 2014& 2013& 2014& %& & Distribution, 44,881, 29,881, 2,000, 1,000, 42,881, 28,881, 633,%, 614,000, Trycksaker, 20,500, 58,000, 0, 48,000, 20,500, 10,000, 651,%, 610,500, Internet, 167,200, 144,500, 120,000, 100,000, 47,200, 44,500, 66,%, 62,700, Annonser/kampanjer, 164,720, 290,000, 27,220, 120,000, 137,500, 170,000, 24,%, 32,500, Mässor, 82,000, 96,500, 41,500, 47,500, 40,500, 49,000, 21,%, 8,500, Mediabesök,&,bild, 159,842, 144,000, 0, 0, 159,842, 144,000, 610,%, 615,842, Samarbetsprojekt,, 21,000, 28,500, 15,200, 15,200, 5,800, 13,300, 129,%, 7,500, Marknadsunders./statistik, 60,865, 4,000, 0, 0, 60,865, 4,000, 693,%, 656,865, Ålandskontoret,i,H:fors, 0, 500, 0, 0, 0, 500, 100,%, 500, Marknadsföring&totalt& 721&008& 795&881& 205&920& 331&700& 515&088& 464&181& 310&%& 350&907& && && && && && && &&,, 0, Gamla&medel& 0, 0, 0, 65,821, 0, 665,821, 0,%, 665,821,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Budget&totalt& 1&440&285& 1&522&571& 350&285& 522&571& 1&090&000& 1&000&000& 38&%& 390&000& 11

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20 Nyhetsbrev Nr 1 Hudiksvall 2013-06-20 NU ÄR VI IGÅNG! Vi i föreningen vill med detta nyhetsbrev visa vårt nuläge inför det fortsatta arbetet och att vi kallar till medlemsmöte. Se sista sidan i nyhetsbrevet.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Grafisk profil Visit Åland

Grafisk profil Visit Åland Grafisk profil Visit Åland Visit Åland 1 3 Förord 4 Vår vision 5 Vår profil 6 Marknader 7 Målgrupper 8 Teman och profilbärare 9 Visit Ålands logotyp 10 Logotypens färger 11 Logotypens frizon 12 Huvudlogo

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISIT ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Innehåll Inledning... 3 Visit Åland r.f.... 5 Organisation... 5 Styrelse... 5 Styrelsens arbete... 5 Personal... 7 Medlemsorganisationen Visit Åland... 7 Medlemskommunikation...

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR MÄSSORNA PERSONAL & CHEF OCH MÖTEN & EVENTS 18-19 FEBRUARI

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR MÄSSORNA PERSONAL & CHEF OCH MÖTEN & EVENTS 18-19 FEBRUARI VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR MÄSSORNA PERSONAL & CHEF OCH MÖTEN & EVENTS 18-19 FEBRUARI Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässorna Vilka

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012 Visit Åland Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Styrelseordförandens översikt 2012 2 Visit Åland r.f. 3 Medlemsorganisationen Visit Åland 5 Nätbaserad marknadsföring 8 Mässor 9 Återförsäljare 10 Press

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland

VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland VDs översikt 2011 Tummen upp för Åland Visit Åland har under 2011 arbetat med en bred mix av marknadsföringsaktiviteter fördelat på image-, produkt-, och relationsmarknadsföring. Under året som gått har

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässan Vilka talare, aktiviteter, tävlingar etc.

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020 Planen utarbetad av sgruppen för Kvarkens världsarv 1 INNEHÅLL 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Övergripande mål... 3 3. Målgrupper...

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Avtal om samverkan kring destination Laholm

Avtal om samverkan kring destination Laholm Avtal om samverkan kring destination Laholm Bakgrund Laholms kommun har som mål att utveckla kommunens attraktionskraft som destination och att bidra till en växande och konkurrenskraftig besöksnäring

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer