Styrelsen för Föreningen Sambruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Föreningen Sambruk"

Transkript

1 PROTOKOLL (6) Utfärdare Lotta Ruderfors, Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 28 maj Plats Offentliga rummet, Elmia, Jönköping Lokal: Konferensrum 19 Deltog Joakim Järrebring Alingsås Mikael Lagergren Västerås Jens Lindh Södertälje Inge Hansson Karlstad Torbjörn Larsson Falkenberg Lars Flintberg Sandviken Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Maritha Enström Torbjörn Stefansson Jan Långström Mikael Pallin Ove Frid Föreningen Sambruk Göteborg Härryda Umeå Lycksele Mariestad Deltog ej Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Peter Dacke Botkyrka Peter Åberg Storuman Niklas Sjöberg Skurup Kjell Öhrström Bollnäs Jimmy Jansson Eskilstuna Stellan Sjögren Kristinehamn Siw Kullberg Landstinget Jkpgs Län Bengt Svenson SKL Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE Sandviken Hemsida E-post Organisationsnr Bankgiro XXX-XXXX

2 2(6) 24 Mötets öppnande Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 25 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 26 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Jens Lind, Södertälje. 27 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 28 Ekonomi års kostnader Informeras om att uträkningen under Not 3 i Årsredovisningen 2012 inte stämde gällande rörelsens kostnader. Detta berodde på en felberäkning av övriga kostnader. Det påverkar INTE den totala summan för kostnader och alltså inte slutresultatet, endast posten övriga kostnader. Varje ledamot som skrev under har godkänt förklaringen Resultat Verkställande tjänsteman informerar om resultatet för tertial 1. Det projektöverskott som fanns för 2012 är överflyttat till årets budget. Styrelsen har inget att invända mot redovisningen eller resultatet per Genomgång Sambruk nuläge Projektrapportering Bita Kommunerna har bjudits in till systemvisning 11/6 i Kumla. 6 kommuner intresserade. Vid tillfället kommer de olika vyerna presenteras och samverkan/utveckling, förvaltningsavtal och förvaltningsråd kommer att diskuteras. Ekonomiskt bistånd Vidareutveckling av Multifråga, med information från SKV & PM (via FK LEFIOnline2.0).

3 3(6) SKV meddelat försening och information kommer att levereras i augusti Informeras om att FK, LEFI2 version 2, är i drift och testas för närvarande. Ansökan till VINNOVA/UDI; Medborgardrivet informationsflöde i socialtjänsten, där projektet ville gå ytterligare ett steg för att kvalitetssäkra, godkändes ej av Vinnova. Förvaltnings- & utvecklingsbudgetar under fastställande. FixaMinGata Nationell tjänst som är i drift sedan vårkonferensen i april Kommunerna upplevs vara försiktigt intresserade och tjänsten har fått ett positivt/avvaktande mottagande. Vid fördjupningsdagen vid Offentliga rummet deltog bl.a. Tony Bowden från My Society som presenterade ursprunget FixMyStreet och ytterligare tjänster som kommit till på medborgarnas villkor. Förvaltningsplan för Fixa min gata är under framtagande. Webbaserad lösning ICF-KVÅ, förstudie Förstudierapport framtagen som lämnats till CeSam, Socialstyrelsen och KSL för synpunkter. Återkoppling från KSL, som håller med om behovet av att IT-stöd för hur koder och klassificeringar används behövs, och att det bör vara nationellt. Avvaktar återkoppling från Socialstyrelsen. Skjuter på beslut om att hålla seminarium alternativt starta upp ett projekt till hösten. SKL/CeSams projektportfölj, finansierad av VINNOVA Projektkoordineringsstöd Informeras om att första lägesrapporten för ramprojektet till VINNOVA är inlämnad och godkänd. Uppdraget har utökats till att även omfatta kommunikation från varje projekt till SKLs webb. Material enligt detta tilläggsuppdrag har levererats. Ramprojektet har slutdatum och ska slutrapporteras till Vinnova i augusti. Representation i styrgrupp Sambruk har en representant i styrgruppen för förstudieprojektet Crowdfunding i vilket två möten genomförts.

4 4(6) IMAN2 - Effektivare och förbättrad e-förvaltning genom språkintelligenta ärendehanteringssystem Ett Vinnova-projekt med ärendehantering via röstinput. Sambruk deltar i en observerande funktion, samt för informationsspridning om projektet i våra nätverk. Deltog vid projektmötet i maj tillsammans med Stockholms universitet/dsv. Projektet söker i nuläget en kommersiell partner för realisering. Projekttiden löper Kompetensförstärkning Öppna data Projekt är initierat och drivs av Morus konsult AB (FFKP) från Göteborg. För Sambruks del deltar Thomas Rosenfall, Linköpings Universitet, med expertis inom området. Projektet löper från februari november Projektet ska ta fram konkret material och verktyg för användande av öppna data, till kommunerna. Projektet kommer att presentera en kommunikationsplan efter sommaren. Projektet samverkar med Wikimedia Öppen databas för offentlig konst/erfarenheter Göteborgsregionens kommunalförbund, Öppen data i utbildningssektorn Övriga aktiviteter ÖFM Diskussion/planering pågår för samverkan kring förvaltning av ett nytt system, där beställare är Västerås stad, som i samverkan med Stockholm stad tagit fram ett system för överförmyndarmyndigheten. Kommersiell partner är Softgear AB i Västerås, och förvaltningsavtalet baseras på Sambruks SGM. Koden ägs av Västerås stad. I nuläget undersöks kommunernas intresse av att dela system och samverka kring förvaltningen. Kommunerna har bjudits in till visning av systemet och Sambruks verkställande tjänsteman deltar och presenterar samverkansupplägg, Sambruk-SGM, i Västerås den 4 juni. Driftstart planeras till efter sommaren BoPlats - bostadsförmedling, Göteborg & Malmö Malmö stad, genom dess avdelning BoPlats Syd, har meddelat intresse för att undersöka Sambruks möjlighet att förvalta ett nytt system för bostadsförmedling, som idag utvecklas av BoPlats Göteborg. Motsvarande förslag till upplägg som ÖFM kommer att presenteras.

5 5(6) Höstplanering Nya seminariedagar som planeras ICF/KVÅ Nyttovärdering integrationer 30 Intresseföreningen Internkontroll Valberedning 2014 Informeras om att under stämman 10 april 2013 föreslogs inga kandidater till valberedning. Styrelsens gavs i uppdrag av stämman att utse valberedning vid kommande styrelsemöte. Beslutas att ledamöter uppmanas via mejl att komma in med förslag till mötet i september Höstkonferens november, Upplands Väsby Rubrik: Just do IT! Från idé till resultat! Kommunikation; Facebook & Twitter Informeras om att tidigare resurser från Malmö gick i pension hösten Finns nu ett behov av att hantera de sociala medier som Sambruk använder. Olika alternativa lösningar diskuteras. - Lathund kring vad som ska tweetas för att informera kommun, om kommun ska ta över - Köpa in tjänsten - Undersöka om någon av de som använder retweets/fb kan vara intresserade Beslutades att v tjänsteman återkommer med ett konkret förslag till nästa möte Kommunikation; Broschyr Diskuterades om ny broschyr som ersätter broschyr från 2011 ska tas fram. Förslag på underlag till broschyr- Hur Sambruk fungerar i denna värld en del av en nödvändig infrastruktur Beslutades att ny broschyr ska tas fram och att CeSam ska erbjudas delta med information.

6 6(6) 31 SKL - Sambruk V tjänsteman informerade om att möte för att diskutera fortsatt samarbete med CeSam, Per Mosseby och Åsa Zetterberg, kommer att ske 29 maj. 32 Aktuell information från styrelsemedlemmar Alingsås outsourcing - beslutat att särskilja strategi och drift/multisourcing, i höstens budget förväntas mer resurser till det IT-strategiska. Västerås upplevelsen 6 månader efter outsourcing är positiv verksamheten ser kvarvarande IT-enhet som utvecklingspart. Södertälje 14 års erfarenhet av outsourcing. Upplever en ny tendens där leverantörerna lägger ut tjänsterna i sin tur. Påpekar vikten av att stödja verksamheten med SLA krav. Förstärker i nuläget sin centrala beställarkompetens. 33 Övriga frågor Strategisk planering Beslutades att hålla mötet i samband med tidigare bestämt styrelsemöte 10/9 och genomföra en heldag. Startar Nästa styrelsemöte 10/9 Strategisk planering och styrelsemöte SKL, Sthlm 35 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Joakim Järrebring Namnförtydligande Jens Lind

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 Årsmötet 2013 hölls vid Lunds universitets Innovationssystem den 6 maj i Lund och med deltagande av 6 Teknikmäklare. Efter de formella

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 19.00 21.15 Plats Närvarande Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård Sonny Hellberg Christer Lindberg Mats Andersson Mischa

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer