Välkommen till inspirationsdagarna 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till inspirationsdagarna 2010"

Transkript

1 Program M M M 2010

2 Av pedagoger för pedagoger i Malmö stad Välkommen till inspirationsdagarna 2010 Den 9 12 mars 2010 anordnas förskolans och skolans inspirationsdagar för andra gången i rad. Syftet med MMM- dagarna är att lära av varandra, få nya idéer och inspiration. Möjligheter skapas genom mångfald av möten med medarbetare från olika arbetsplatser, skolformer och stadsdelar inom Malmö stad. Syftet är också att ge deltagarna kompetensutveckling som ska leda till ökad kvalitet inom den pedagogiska verksamheten. Innehållet i seminarierna omfattar verksamhet från förskolan till gymnasiet. Föreläsarna representerar Malmös stadsdelar samt utbildningsförvaltningen. Att lyssna på seminarier från olika verksamhetsformer kan inspirera lika mycket som att lyssna på det som direkt berör ens eget arbete. I utställningsdelen presenteras både verksamheter från Malmö stad och externa verksamheter. Inspirationsdagarna omfattar 28 seminarier och ett tjugotal utställningar. Programmet består av olika seminarier varje dag samt två storföreläsningar som varierar till innehåll. Malmö stads alla pedagoger kan anmäla sig till en för- eller en eftermiddag eller till heldag vilken dag som helst under veckan. Utbudet är stort och man inspireras redan när man läser igenom programmet. Så... varsågod! Tema för inspirationsdagarna för Malmös pedagoger är Malmö stads egen devis: Mångfald, Möten och Möjligheter! Möte mellan medarbetare i Malmö stad Möjligheter att dela med sig och att inspireras Mångfald av goda exempel och spännande projekt som pågår inom Malmö stad. Varmt välkomna! 2

3 Program - samtliga dagar Registrering 8.30 Inledning av Agneta Eriksson, kommunalråd Extern föreläsare Tid för utställningsbesök och kaffe Seminariepass 1 Lunch Seminariepass 2 Tid för utställningsbesök och kaffe Underhållning i Hörsalen Extern föreläsare Avslutning Anmälan Anmälan sker genom: pedc.se/booking/mmm/ eller via Komin/skola-utbildning. Lunch En lunch i form av wraps med kyckling och mineralvatten kommer att serveras utan kostnad men kräver en särskild anmälan på samma sida som du anmäler ditt deltagande. Lokalskiss Kockum Fritid plan 2 Lokalöversikt Kockums Fritid, plan 2 Konferensrum 1 A1 B1 C1 Konferensrum 2 A2 B2 C2 Bio A4 B4 C4 Konferensrum 3 A3 B3 C3 Hörsalen (plan 1) till utställningen A7 B7 C7 Sal C A6 B6 C6 Sal B A5 B5 C5 3

4 Extern föreläsare i Hörsalen , Tisdag, onsdag och torsdag Nu lämnar vi informationssamhället av Troed Troedsson Troed Troedsson sätter kunskapssamhället och informationssamhället i ett idéhistoriskt perspektiv där han belyser kunskap och kompetens utifrån ett förståelsesamhälle. Ångmaskinen, elströmmen och förbränningsmotorn gjorde att energi blev nästan gratis och kroppsarbetaren arbetslös. Parallellen med datorn, internet och mobiltelefonen är skrämmande för en del och spännande för andra Fredag Tonåringars kamp för identitet och självkänsla av Håkan Andersson Man behöver inte älska sig själv för att få ett bra liv. Om ungdomars kamp för identitet och självkänsla. Om vådan av att lockas in i kampen för att få en lycklig själ i en perfekt kropp. Vår tids individuella valfrihet löser en del problem men skapar också ny psykisk ohälsa. Vår tids bild av att allt är möjligt lämnar många ungdomar i känslan av ett personligt misslyckande där ångesten, ensamheten, håglösheten och meningslösheten tar över. Hur skall vi vuxna förhålla oss till allt detta? 4

5 Extern föreläsare i Hörsalen , Tisdag och onsdag Befria Rödluvan - Moderna sagor för skola och förskola av Johan Theodorsson. Sagans makt är större än vi tror. Sagor finns överallt i samhället och är ett starkt redskap för att påverka barns moral och attityder. Inte sällan står en saga som förlaga till TV-serier, reklam, dataspel och filmer där barn och ungdomar hämtar många av sina värderingar och tankar kring kön. Med humor och allvar visar dramapedagogen Johan Theodorsson hur du kan förändra och hur du och dina elever kan arbeta genusmedvetet med sagor. Kom och se hur man kan befria Rödluvan och hur vi kan få hennes och vargens okända drömmar att slå in Tordag och fredag Från disk till scenkonst av Khalid Geire Khalid är skådespelaren som kom från kriget i Somalia till Sverige och Skåne för att sadla om och bli en av Sveriges mest anlitade komiker och satiriker. Genom hårt arbete har han vandrat vägen från diskare på Tivoli till filmroll i Wallanderfilm, Stocholm Live och rollen som sommarvärd på P1. Möt dig själv i ljuset av Foto Thomas Madsen hans skarpsynta reflektioner av Sverige och det svenska. Khalid serverar oss det bästa vapnet mot fördomar vi inte visste att vi hade - ett skratt som kommer från hjärtat. 5

6 Tisdag a-seminarier: b-seminarier: Antimobbing 24seven - mot kränkningar och mobbing på en högstadieskola. Antimobbingteamet består av 75 elever och 10 vuxna som tillsammans arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Engagerade elever ser, hör och påverkar mer än någon vuxen kan. Styrkan av att vara många skapar möjligheter för varje elev att vara sig själv. Medverkande: Eva Fuentes, kurator och Eva Larsson, skolsköterska samt elever från Sundbroskolan Internet för samarbete med skolor i Europa! Ett seminarium om hur etwinning kan bidra till skolutveckling på ett lätt, utvecklande och stimulerande sätt. Inspiration för att tillsammans med elever känna lockelse till att ta det digitala steget ut i Europa. Genom etwinning kan skolorna på ett enkelt sätt komma igång med skolsamarbete över gränserna. Medverkande: Marie Wesén, biträdande rektor och Annie Bergh, lärare Sjukhusupplevelser genom kameraögat Elever fotograferar sina egna vyer, antingen de är helt bundna till sängen eller kan röra sig fritt på sjukhuset. Fotodokumentationen ger eleven möjlighet att utveckla sitt kommunikativa språk, få bättre självkännedom, perspektiv på sin situation och kontroll över sin tid. Ett projekt mellan Kulturkoppling och Sjukhusskolan. Medverkande: Agneta Grunditz och Lena Joelsson, sjukhuslärare och specialpedagoger. Från bajs till Turning Torso Hur gör man för att låta barnens behov och intressen styra ett tematiskt arbetssätt? Berättelser om hur Caroli förskoleområde aktivt arbetar med barninflytande, om hur alla barn, även de riktigt små, kan få möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. Medverkande: Olof Borjo förskollärare, St Gertruds förskola och Anna Harborg förskollärare, Storkens förskola 6

7 5 6 7a 7b KÄKA - KÄrnan i KAraktären Hur styckar man en gris på svenska? Och hur kan man tillaga en fisk rent matematiskt? Genom att integrera kärnämnen och karaktärsämnen får eleverna en helhetssyn på utbildningen och kvalitén stärks. Medverkande: Olle Bredin och Sara Åberg från Frans Suell och Jörgen Kocksgymnasium Skapa samsyn föräldrar/pedagoger En presentation av en kurs där pedagoger/lärare och föräldrar möts och får en chans att diskutera/dryfta hur skolan och eleverna kan mötas på bästa sätt. Skolan idag måste bli mer tydlig i samarbetet med föräldrarna och detta är ett sätt att öka samsynen hem - skola. För att skolan ska kunna utvecklas på bästa sätt måste samarbetet och samsynen mellan hem och skola öka. Medverkande: Bengt Jönsson, specialpedagog och Pia Lindqvist lärare Tillgångar och resurser (förmiddag) - för dig som undervisar i matematik. För att inspirera till lärande och utveckling av matematikundervisning presenteras olika tillgångar och resurser som kan vara värdefulla för pedagoger. Föreläsarna bjuder på ett smörgåsbord av olika konkreta aktiviteter som kan användas i undervisningen. Medverkande: Linda Sikström och Petra Svensson, kommunlicentiander (RMS) och forskare inom matematik, språk och lärande. Reflektionen som professionsverktyg (eftermiddag) - Två exempel från vardagskaoset. Mitt i den pressande vardagen finns också kravet på att utvecklas professionellt. Det kräver att vi tar kommandot över vårt arbete, och för det behöver vi verktyg. Ett sådant är den gemensamma reflektionen. Några framkomliga vägar kommer att presenteras. Medverkande: Maria Kouns, Pauli gymnasium/rms och Eva Bringéus S:t Petri skola/rms, gymnasielärare och forskarstuderande. 7

8 Onsdag a-seminarier: b-seminarier: Gnistan och kaninhotellet Hur barn ökar sin ekologiska, ekonomiska och sociala medvetenhet genom ett praktiskt engagemang. Medverkande: Gilara Sam, fritidsledare och Safija Imsirovic, föreståndare, Gnistan i Fosie stadsdel Genusresan en process på Gång! Tankar och erfarenheter under pågående genusresa som startade med frågeställningen: - Pojkflickor ja, men flickpojkar? Hur bemöter vi pojkar och flickor utifrån de individer de är? Och hur ger vi barnen det stöd som de behöver för att våga vara sig själv och göra de val, både i nuet och inför framtiden, som känns rätt för dem? Förhållningssätt, arbetsmetoder och konkreta övningar. Medverkande: Patrik Pedersen Jennie Möller, Carine Stefansson, Elisabeth Durk, lärare Bergaskolan F-5/Karl Johanskolan tillsammans med genuspedagog Elizabeth Flòrez. Hälsofrämjande skolutveckling Är det skolans uppgift att arbeta med elevernas hälsa? Hur kan man arbeta hälsofrämjande? Leder det till bättre skolresultat? Ett seminarium om hur Bäckagårdsskolan arbetar med en hälsofrämjande skolutveckling. Medverkande: Personal från Bäckagårdsskolan 8

9 Tecken och sagor - vägen till språket Hyacintens förskola använder teckenstöd till alla barn för att stödja språkinlärningen. Genom handen förstärks språket och det kognitiva seendet vilket ger möjligheter till tidig kommunikation. Artiklar om arbetssättet har funnits bland annat i tidningen Förskolan samt i ett TV- inslag i programmet Teckenlådan. Medverkande: Christel Larsson Lunderquist, förskollärare Ordning och reda Hur får man ett harmoniskt klassrum? Föreläsaren delger sina erfarenheter som lärarcoach och blandar dem med exempel från sin egen undervisning samt med visdom från böcker och kurser. Medverkande: Linus Malmborg, lärare i Latinskolan Språkutvecklande arbete över ämnen Hur får man även de språksvaga eleverna att förstå det de läser i no- och so-läroböckerna? Hur får man dem att dessutom kunna bedöma det de presterar i no, so, sv och svenska som andraspråk? En presentation av ett arbetssätt som underlättar läsningen av so- och no-läromedlens texter, samt bedömningen av elevernas måluppfyllelse. Medverkande: Sofie Nyberg Horning, bitr. rektor och Susanna Holgersson, lärare Forskningscirkel om historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum I ett och ett halvt år har man haft en forskningscirkel igång på Lindeborgsskolan. Denna har haft temat historieundervisningen och det mångkulturella klassrummet. Arbetet har presenterats i boken Klassrummet och cirkeln. I cirkeln har det ingått lärare från alla årskurser, från åk 1 till åk 9. Detta i sig har gett en ny dimension i deras arbete, vilket har upplevts som berikande. Medverkande: Pedagoger i Lindeborgsskolan 9

10 Torsdag a-seminarier: b-seminarier: Gräv där du står Ett icke diskriminerande pedagogiskt förhållningssätt. Genuspedagoger och en forskarstuderande redovisar studier, processer och erfarenheter kring genus och interkulturella perspektiv från Malmös förskolor och skolor. Medverkande: Elizabeth Flórez, Anna Ubysz, Anna Marknäs-Sundman, Stefan Skoog, genuspedagoger och Anders Skans, forskarstuderande, RMS Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö. Idrott som ett pedagogiskt verktyg Hur samarbetet mellan Malmö stad och Malmö FF ger fotbollsintresserade högstadieelever nationell behörighet. I en elitsatsande verksamhet ges eleverna möjlighet att satsa både på sina studier och på sin idrott. Eleverna har daglig träning på skolschemat. Medverkande: Richard Ohlqvist, bitr. rektor CPS-modellen - ett sätt att hantera och arbeta med konflikter och problemskapande beteenden De allra flesta barn, ungdomar och vuxna klarar sig igenom vardagen utan större svårigheter. Men det finns alltid några som jämt hamnar i konflikter och bråk, som skadar sig själv eller möjligtvis smiter när situationerna blir svåra. CPSmodellen (Collaborative Problem Solving) är utvecklad av Ross Greene och grundar sig i tanken att bakom varje problemskapande beteende finns bristande kognitiva färdigheter och/eller ett olöst problem. Med hjälp av modellen kan pedagoger, vårdpersonal och föräldrar identifiera och förstå vilka kognitiva färdigheter en person med problemskapande beteende saknar, hitta vägar till att lösa problemen innan de upprepar sig och tillsammans börja arbeta för att bygga upp dessa färdigheter. Medverkande: Kristina Nolén, specialpedagog på Parkskolan och Aleksi Kuisma, lärare på Parkskolan 10

11 18 Gårdens år genom de hundra språken Vad händer med pedagogiken när den pedagogiska verksamheten flyttar ut? Lindängehus presenterar hur de arbetar med de 100 språken ute!! Medverkande: Christina Lagrange och Kathrine Haugland, förskollärare Det bästa av två världar - skola och idrott! Ett seminarium om hur elever i Malmö Borgarskolas idrottsklasser på Stadion kombinerar skola och idrott, hur vi arbetar för att stödja eleverna i deras strävan att nå såväl sina mål i skolan som i idrotten samt hur ett lärande arbetssätt kan se ut med hjälp av media/it - bärbara datorer. Medverkande: Barbro Sandor, Malmö Borgarskola, elever och Charlotte Christoffersen, Pedagogiska centralen Ökat elevinflytande genom IUP Syftet med IUP är att involvera eleverna i läroprocessen. Genom att låta eleverna reflektera över sina arbeten och vara delaktiga i att skriva IUP ger vi dem förutsättningar att bli mer medvetna om sitt eget lärande. Formativ bedömning och ökad metakognition är de mest effektiva metoderna för att förbättra elevernas resultat. Vi ger exempel på hur ett systematiskt arbete lett till högre kvalitet på IUP, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal. Medverkande: Elever och personal från Mellanhedsskolan. Lektioner när som helst hur som helst Varje dag hålls tusentals föreläsningar på olika skolor i Sverige. I varje sal sitter elever och lyssnar. Är man inte där just då när det händer går kunskapen från den lektionen förlorad för alltid. Ska det vara så? Tekniken finns att göra all denna kunskap tillgänglig för alla, för alltid. Det skulle vara folkbildning på riktigt. Varför gör vi inte det? Medverkande: Christoffer Krämer, Oxievångsskolan. 11

12 Fredag a-seminarier: b-seminarier: Malmös Många Modersmål elever i grund- och gymnasieskolan deltar frivilligt i modersmålsundervisningen barn i förskolan får träning i sitt modersmål. 200 pedagoger, 40 språk... Hur är detta möjligt? Allt detta är möjligt i vårt Malmö. Ett seminarium om hur detta går till! Medverkande: Modersmålspedagoger och modersmålsenheten Bloggande bokcirkel i skolbiblioteket! Hur kan en bok om tonårskärlek väcka en diskussion om makt på global nivå? Vad kan man använda en blogg till mer än att skriva dagbok på nätet? Idéer om hur man gör när man drar igång en bloggande bokcirkel på skolan? Ett seminarium om hur Ribersborgsskolan gjorde. Medverkande: Lena Edwall skolbibliotekarie Malmö Latinskola och Ina Alm, mediepedagog på Pedagogiska centralen Demokrati för alla Att arbeta med glädje, lek och samspel med barn inom autismspektrum. Medverkande: Linda Pettersson, lärare, Rektorsområde för elever med autism. Livskunskap för de yngsta barnen Enligt läroplanen för förskolan ska vi utveckla barnens ansvarskänsla och sociala handlingsberedskap. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa andra. På Lugnets förskoleområde har man valt att arbeta med detta. Medverkande: Personal från Lugnets förskoleområde 12

13 Att arbeta med IUP i vardagen Hur kan man genom reflekterande samtal skapa målmedvetenhet och motivation hos tonåringar? Elever och lärare från Sundsbroskolan, en 6-9 skola i Malmö, berättar hur man genom olika typer av samtal och med målen i fokus kan arbeta med reflektion kring lärande. Medverkande: Charlotte Löfqvist, biträdande rektor och lärare på Sundsbroskolan tillsammans med elever. Familjeklass ger goda resultat - för barn som presterar under sin förmåga. Familjeklass enligt Marlboroughmodellen är ett arbetssätt som är utarbetat och beprövat i London under många år. I Husie samarbetar skola och individ-och familjeomsorg framgångsrikt med modellen. Genom att sätta upp tydliga mål för förändring, göra eleverna ansvariga för sitt beteende och låta föräldrar vara medansvariga för sina barns utveckling har skolan lyckats skapa förändringar på kort tid. Medverkande: Sara Hedblom, socionom och Ingela Svahn, lärare. Att utmana lärandet - en film om förskolan i Malmö. Barn och medarbetare från åtta förskolor i Malmö medverkar. Filmen berättar om barn som erövrar världen med vuxna i sin närhet. Filmen väcker stolthet hos alla som arbetar i förskolan samtidigt som den problematiserar och väcker frågor. Den visar på möjligheter och ger exempel på pedagogiskt arbete i utemiljö, utomhuspedagogik. Under seminariet kommer vi att se filmen tillsammans, diskutera den och reflektera över den i mindre grupper. Medverkande: Bo Lindvall, Malmö naturskola och Inga Sandström, arbetsgivarpolitiska avd. 13

14 Utställningar Engagemang för Malmö Tusentals tranor av papp vikta av hundratals barn skulle sjösättas i Malmö kanal för att segla i väg med en hemlig önskning från varje barn. Men blött papper förvandlas från trana till förorening, så projektet var på väg att stoppas som miljöfarligt. Då klev Gatukontoret in på scenen, fixade fram håvar och nät och samlade diskret in tranorna när de gjort sitt jobb. Veckor av arbete för ett stort antal förskolelärare (och barn) var inte förgäves. Denna lilla berättelse är ett klockrent exempel på en av de saker som Engagemang för Malmö handlar om: förvaltningar i staden som arbetar tillsammans. Engagemang för Malmö har låtit alla stadens chefer träffas för att prata vikten av samarbete, och nu kommer turen till dig som pedagog. Du har arbetskamrater i ditt eget företag - ut och leta samarbetsprojekt! I vår monter får du veta mer om Engagemang för Malmö, om hur vi bygger vårt varumärke, om hur vi bygger en ny värdegrund att stå på. Läs mer redan nu på Komin. Medverkande: Jalle Lorensson/Engagemang för Malmö 14

15 HRut kan liknas vid Vasaloppet med varm blåbärsdryck. Blåbären får symbolisera projektet och den långa resan med både uppförs- och nedförsbackar. HRut snart nära dig med din anställning i fokus Du kommer snart att beröras av HRut för alla medarbetare och chefer i Malmö stad kommer att påverkas av detta projekt. Till exempel kommer ansökan om föräldraledighet och rapportering av tid när du har jobbat extra att ske digitalt, ungefär som när du sköter dina bankärenden på Internet. Förändringen sker under 2010 i april för pilotförvaltningarna Västra Innerstaden samt stadskontoret och i november för övriga förvaltningar. HRut projektet är klart november HRut är projektet som ska leda till att Malmö stad arbetar med personal-/hr-frågor på ett gemensamt kvalitetssäkrat och effektivt sätt. Medverkande: Personal från Arbetsgivarpolitiska avdelningen Malmö har många modersmål Upptäck hur elever just nu läser 42 olika språk frivilligt i Malmö. Medverkande: Malmö stads Modersmålsenhet 15

16 Fortbildning o kompetensutveckling - lärare. Regionalt utvecklingscentrum ger dig möjlighet att utvecklas som lärare. Kompetensutveckla dig genom seminarier, kurser och handledning plus centrala satsningar som lärarlyftet och förskolelyftet. Kom och se vad vi erbjuder just för dig! Medverkande: Personal från Regionalt utvecklingscentrum, som är en del av Malmö Högskola. Din anställning- vårt arbete Det är idag viktigare än någonsin att känna trygghet i sin anställning och att veta att det finns hjälp om man behöver den. Som medlem i ett fackförbund får du stöd och svar på dina frågor inför anställningen, vid löneförhandlingar eller när du bara behöver någon att prata med om din arbetssituation. Medverkande: Representanter från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Skolledarförbundet, SKTF och Kommunal. 16

17 Kulturproceduren gör kulturen tillgänglig På vår hemsida samlar vi all barn och ungdomskultur i Malmö. Du får tillgång till kostnadsfria kulturevenemang direkt till din e-post och kan själv välja dag och tid för besöket. Kulturproceduren hjälper dig att använda kultur som en del i skolans vardag. Hemsidan är t.ex. sökbar efter skolämne. Medverkande: Personal från Kulturförvaltningen. Förskolan och Skolan i Malmö Finns ett Malmöperspektiv och vem bestämmer över detta? Hur upplever eleverna i Malmö att skolan fungerar? Finns det samband mellan resurser och resultat i skolan? Ska det vara lika stora barngrupper förskolan i Fosie och Limhamn? Har en stadsdel samma ansvar som en kommun? Borde inte resurser för barn med särskilda behov hanteras kommunövergripande? Hur stor självständighet ska en kommunal skola ha? Du får veta mer om detta och den politiska styrningen, uppföljningar och resultat på kommunnivå när du besöker en monter som handlar om barn o ungdomar i Malmö. Medverkande: Personal från avdelning barn och ungdom, Stadskontoret. 17

18 Vad gör Specialpedagogiska skolmyndigheten? Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet till hjälp för landets alla förskolor, skolor, gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar i specialpedagogiska frågor som gäller barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi arbetar för en lärmiljö som ger alla elever bästa möjliga förutsättningar oavsett funktionsförmåga. Detta gör vi genom att ge råd och stöd till pedagoger och verksamhetsansvariga i skolor, utveckla och producera läromedel, erbjuda specialskolor samt fördela statsbidrag. Vi finns bland annat i Malmö och alla våra insatser är kostnadsfria. Medverkande: Personal från Specialpedagogiska Myndigheten. Demokrati i särskolan Hur hjälper man elever med autism att göra sin röst hörd? Kan man vara med och påverka sin skoldag också om man har autism? Vi arbetar aktivt med demokrati för våra elever och vår utställning ger konkreta exempel på hur! Medverkande: Personal och elever från Rektorsområde för elever med autism. 18

19 Att leva och lära hållbart Miljöförvaltningen är en resurs för skolor och förskolor inom miljöområdet. Utställningen erbjuder ett smörgåsbord av miljöverktyg och inspiration att använda i skolan och i undervisningen. Medverkande: Bodil Johansson, Miljöförvaltningen. Se hur familjen Grön bor klimatsmart Visste du att en katt kan alstra 5 kwh? En utställning av de fem husmodeller en estetklass skapade under ett samarbetsprojekt i Naturkunskap A och Bild och form, våren Medverkande: Eva Johansson och Eva Månsby från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasiet är utställare. Montern är obemannad. 19

20 Pedagogiska Centralen - möten och möjligheter Vi kommer att visa olika exempel på pedagogisk användning av IT/media i undervisningen. Det kommer t ex att handla om interaktiva skrivtavlor, mobiltelefoner, digitalt berättande, bloggar, wikis och läsprojekt. Vi visar möjligheterna med att ta del av filmer och URprogram som strömmande media direkt från Selma. Vi tipsar om utveckling av skolans utemiljö och visar möjligheter med s k pedagogiska kartor. Medverkande: Representanter från Pedagogiska centralen. Språkutveckling och dokumentation Vad hände när Nalle följde med Alex hem? Vilka böcker har Manar läst och berättat om i sin röda bok? Hur har hennes texter utvecklats från år 1 till år 3? Låt oss berätta hur vi arbetar med språkutveckling och dokumentation på Hermodsdalsskolan. Medverkande: Alma Salcinovic, Gunnel Sandberg och Birgitta Berg Hermodsdalsskolan För mångfald i skolan I skolan finns många underverk att glädjas över och många problem att lösa. Resurscentrum för mångfaldens skola presenterar genuspedagogik och forskning i skolan. Medverkande: Personal från Resurscentrum för Mångfaldens skola. 20

21 Malmö Skolrestauranger - mer än ett mål mat Malmö Skolrestauranger serverar cirka gäster varje dag på förskolor, grund- och gymnasieskolor. Gästerna är i alla åldrar från 1år upp till 18 år. Alla våra gäster har olika kulturella bakgrunder. Tack vare ökad inflyttning och ökat resande har våra gamla mattraditioner luckrats upp en del och integrerats med nya från olika länder och kulturer. Att maten skall ha en hög kvalitet när det gäller råvaror, hantering, hygien, näring, sammansättning och tillagning är för oss en självklarhet. För att måltiden skall bli mer än ett mål mat erbjuder vi även - Ekologiska livsmedel - På en skola finns Sveriges första ekologiska skolkök. - Alla skolor har en salladsbuffé varje dag - Matsedelsalmanacka delas ut till alla elever. - Roliga teman och tävlingar för eleverna. - Hemsida med möjlighet att lämna synpunkter - Matråd- med lärare, elever och skolrestaurangpersonal. Medverkande: Personal från Malmö Skolrestauranger. 21

22 Anmäla eller inte? Vuxna som möter barn i vardagen har bäst möjlighet att upptäcka om ett barn far illa eller riskerar att hamna snett. Men vad händer efter anmälan till socialtjänsten? Och när ska man egentligen göra en anmälan? Medverkande: Personal från Individ och familjeomsorg i stadsdelarna och från Stadskontoret. SåSant! SåSant är ett projekt som finansieras av Program Sexuell Hälsa, Folkhälsoenheten. Projektet drivs sedan 2004 av Linda Leveau med mångårig erfarenhet av undervisning,implementering och metodutveckling av sex och samlevnad. Tomas Karlsson står för lärarkompetensen i projektet och specialkunskaper i genus. Tillsammans stödjer de skolor som valt att satsa på preventiv verksamhet med utbildning, processtöd och metodutveckling. Linda Leveau är författare till Vi - en metodbok om samlevnad och har hösten 2009 kommit ut med ett nytt och användbart material Mellan Raderna - en handbok i värderingsövningar. Medverkande: Linda Leveau, Projektledare/ dramainstruktör och Tomas Karlsson, lärare. 22

23 Kan statistik leda till säkrare miljöer? Hur ofta hotas en lärare eller anläggs en brand? För att få en bättre bild av bl.a. detta pågår nu ett projekt inom skolan som samlar statistik om exempelvis hur ofta personer hotas eller kränks och hur ofta en ruta krossas. Nyligen skapades dessutom en ny Malmökarta som visar var skador, olyckor och bränder inträffar. Från det lilla i vardagen till det stora extraordinära arbetar vi med att skapa en trygg miljö, och ge goda förutsättningar om det som vi inte vill ska hända faktiskt inträffar. Medverkande: Magnus Fjällström säkerhetshandläggare, och Annika Larsson säkerhetssamordnare, Stadskontoret. Hur låter bilden? Hur ser ljudet ut? Kom och ta del av förberedelserna, upptakten och uppstarten av Kastanjegårdens nya gemensamma tema; LJUD. Vi berättar om vårt undersökande arbetssätt, där vi som medforskare skapar ny kunskap tillsammans med barnen. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser. Ljudprojekt drivs vidare utifrån barnens intressen, frågor och funderingar samt utmanar deras tänkande. Medverkande: Personal från Kastanjegårdens förskola 23

24 Hitta rätt! Kockums Fritid, Västra varvsgatan 8, Malmö Buss Linje nummer 3 stannar utanför ingången. Bil Det finns ett begränsat antal parkeringar i anslutning till anläggningen. Cykel Det finns bra cykelvägar till anläggningen och en stor cykelparkering. Stadskontoret Avdelning Barn och ungdom Malmö Telefon: Stadskontoret, Malmö stad. Foton istockphoto.com samt Colourbox där inget annat anges. 24

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 #6/09 RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 Utbildningsförvaltningens personaltidning Samlat grepp om yrkeshögskolan, s

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer