Välkommen till inspirationsdagarna 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till inspirationsdagarna 2010"

Transkript

1 Program M M M 2010

2 Av pedagoger för pedagoger i Malmö stad Välkommen till inspirationsdagarna 2010 Den 9 12 mars 2010 anordnas förskolans och skolans inspirationsdagar för andra gången i rad. Syftet med MMM- dagarna är att lära av varandra, få nya idéer och inspiration. Möjligheter skapas genom mångfald av möten med medarbetare från olika arbetsplatser, skolformer och stadsdelar inom Malmö stad. Syftet är också att ge deltagarna kompetensutveckling som ska leda till ökad kvalitet inom den pedagogiska verksamheten. Innehållet i seminarierna omfattar verksamhet från förskolan till gymnasiet. Föreläsarna representerar Malmös stadsdelar samt utbildningsförvaltningen. Att lyssna på seminarier från olika verksamhetsformer kan inspirera lika mycket som att lyssna på det som direkt berör ens eget arbete. I utställningsdelen presenteras både verksamheter från Malmö stad och externa verksamheter. Inspirationsdagarna omfattar 28 seminarier och ett tjugotal utställningar. Programmet består av olika seminarier varje dag samt två storföreläsningar som varierar till innehåll. Malmö stads alla pedagoger kan anmäla sig till en för- eller en eftermiddag eller till heldag vilken dag som helst under veckan. Utbudet är stort och man inspireras redan när man läser igenom programmet. Så... varsågod! Tema för inspirationsdagarna för Malmös pedagoger är Malmö stads egen devis: Mångfald, Möten och Möjligheter! Möte mellan medarbetare i Malmö stad Möjligheter att dela med sig och att inspireras Mångfald av goda exempel och spännande projekt som pågår inom Malmö stad. Varmt välkomna! 2

3 Program - samtliga dagar Registrering 8.30 Inledning av Agneta Eriksson, kommunalråd Extern föreläsare Tid för utställningsbesök och kaffe Seminariepass 1 Lunch Seminariepass 2 Tid för utställningsbesök och kaffe Underhållning i Hörsalen Extern föreläsare Avslutning Anmälan Anmälan sker genom: pedc.se/booking/mmm/ eller via Komin/skola-utbildning. Lunch En lunch i form av wraps med kyckling och mineralvatten kommer att serveras utan kostnad men kräver en särskild anmälan på samma sida som du anmäler ditt deltagande. Lokalskiss Kockum Fritid plan 2 Lokalöversikt Kockums Fritid, plan 2 Konferensrum 1 A1 B1 C1 Konferensrum 2 A2 B2 C2 Bio A4 B4 C4 Konferensrum 3 A3 B3 C3 Hörsalen (plan 1) till utställningen A7 B7 C7 Sal C A6 B6 C6 Sal B A5 B5 C5 3

4 Extern föreläsare i Hörsalen , Tisdag, onsdag och torsdag Nu lämnar vi informationssamhället av Troed Troedsson Troed Troedsson sätter kunskapssamhället och informationssamhället i ett idéhistoriskt perspektiv där han belyser kunskap och kompetens utifrån ett förståelsesamhälle. Ångmaskinen, elströmmen och förbränningsmotorn gjorde att energi blev nästan gratis och kroppsarbetaren arbetslös. Parallellen med datorn, internet och mobiltelefonen är skrämmande för en del och spännande för andra Fredag Tonåringars kamp för identitet och självkänsla av Håkan Andersson Man behöver inte älska sig själv för att få ett bra liv. Om ungdomars kamp för identitet och självkänsla. Om vådan av att lockas in i kampen för att få en lycklig själ i en perfekt kropp. Vår tids individuella valfrihet löser en del problem men skapar också ny psykisk ohälsa. Vår tids bild av att allt är möjligt lämnar många ungdomar i känslan av ett personligt misslyckande där ångesten, ensamheten, håglösheten och meningslösheten tar över. Hur skall vi vuxna förhålla oss till allt detta? 4

5 Extern föreläsare i Hörsalen , Tisdag och onsdag Befria Rödluvan - Moderna sagor för skola och förskola av Johan Theodorsson. Sagans makt är större än vi tror. Sagor finns överallt i samhället och är ett starkt redskap för att påverka barns moral och attityder. Inte sällan står en saga som förlaga till TV-serier, reklam, dataspel och filmer där barn och ungdomar hämtar många av sina värderingar och tankar kring kön. Med humor och allvar visar dramapedagogen Johan Theodorsson hur du kan förändra och hur du och dina elever kan arbeta genusmedvetet med sagor. Kom och se hur man kan befria Rödluvan och hur vi kan få hennes och vargens okända drömmar att slå in Tordag och fredag Från disk till scenkonst av Khalid Geire Khalid är skådespelaren som kom från kriget i Somalia till Sverige och Skåne för att sadla om och bli en av Sveriges mest anlitade komiker och satiriker. Genom hårt arbete har han vandrat vägen från diskare på Tivoli till filmroll i Wallanderfilm, Stocholm Live och rollen som sommarvärd på P1. Möt dig själv i ljuset av Foto Thomas Madsen hans skarpsynta reflektioner av Sverige och det svenska. Khalid serverar oss det bästa vapnet mot fördomar vi inte visste att vi hade - ett skratt som kommer från hjärtat. 5

6 Tisdag a-seminarier: b-seminarier: Antimobbing 24seven - mot kränkningar och mobbing på en högstadieskola. Antimobbingteamet består av 75 elever och 10 vuxna som tillsammans arbetar för att skapa en trygg skola för alla. Engagerade elever ser, hör och påverkar mer än någon vuxen kan. Styrkan av att vara många skapar möjligheter för varje elev att vara sig själv. Medverkande: Eva Fuentes, kurator och Eva Larsson, skolsköterska samt elever från Sundbroskolan Internet för samarbete med skolor i Europa! Ett seminarium om hur etwinning kan bidra till skolutveckling på ett lätt, utvecklande och stimulerande sätt. Inspiration för att tillsammans med elever känna lockelse till att ta det digitala steget ut i Europa. Genom etwinning kan skolorna på ett enkelt sätt komma igång med skolsamarbete över gränserna. Medverkande: Marie Wesén, biträdande rektor och Annie Bergh, lärare Sjukhusupplevelser genom kameraögat Elever fotograferar sina egna vyer, antingen de är helt bundna till sängen eller kan röra sig fritt på sjukhuset. Fotodokumentationen ger eleven möjlighet att utveckla sitt kommunikativa språk, få bättre självkännedom, perspektiv på sin situation och kontroll över sin tid. Ett projekt mellan Kulturkoppling och Sjukhusskolan. Medverkande: Agneta Grunditz och Lena Joelsson, sjukhuslärare och specialpedagoger. Från bajs till Turning Torso Hur gör man för att låta barnens behov och intressen styra ett tematiskt arbetssätt? Berättelser om hur Caroli förskoleområde aktivt arbetar med barninflytande, om hur alla barn, även de riktigt små, kan få möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. Medverkande: Olof Borjo förskollärare, St Gertruds förskola och Anna Harborg förskollärare, Storkens förskola 6

7 5 6 7a 7b KÄKA - KÄrnan i KAraktären Hur styckar man en gris på svenska? Och hur kan man tillaga en fisk rent matematiskt? Genom att integrera kärnämnen och karaktärsämnen får eleverna en helhetssyn på utbildningen och kvalitén stärks. Medverkande: Olle Bredin och Sara Åberg från Frans Suell och Jörgen Kocksgymnasium Skapa samsyn föräldrar/pedagoger En presentation av en kurs där pedagoger/lärare och föräldrar möts och får en chans att diskutera/dryfta hur skolan och eleverna kan mötas på bästa sätt. Skolan idag måste bli mer tydlig i samarbetet med föräldrarna och detta är ett sätt att öka samsynen hem - skola. För att skolan ska kunna utvecklas på bästa sätt måste samarbetet och samsynen mellan hem och skola öka. Medverkande: Bengt Jönsson, specialpedagog och Pia Lindqvist lärare Tillgångar och resurser (förmiddag) - för dig som undervisar i matematik. För att inspirera till lärande och utveckling av matematikundervisning presenteras olika tillgångar och resurser som kan vara värdefulla för pedagoger. Föreläsarna bjuder på ett smörgåsbord av olika konkreta aktiviteter som kan användas i undervisningen. Medverkande: Linda Sikström och Petra Svensson, kommunlicentiander (RMS) och forskare inom matematik, språk och lärande. Reflektionen som professionsverktyg (eftermiddag) - Två exempel från vardagskaoset. Mitt i den pressande vardagen finns också kravet på att utvecklas professionellt. Det kräver att vi tar kommandot över vårt arbete, och för det behöver vi verktyg. Ett sådant är den gemensamma reflektionen. Några framkomliga vägar kommer att presenteras. Medverkande: Maria Kouns, Pauli gymnasium/rms och Eva Bringéus S:t Petri skola/rms, gymnasielärare och forskarstuderande. 7

8 Onsdag a-seminarier: b-seminarier: Gnistan och kaninhotellet Hur barn ökar sin ekologiska, ekonomiska och sociala medvetenhet genom ett praktiskt engagemang. Medverkande: Gilara Sam, fritidsledare och Safija Imsirovic, föreståndare, Gnistan i Fosie stadsdel Genusresan en process på Gång! Tankar och erfarenheter under pågående genusresa som startade med frågeställningen: - Pojkflickor ja, men flickpojkar? Hur bemöter vi pojkar och flickor utifrån de individer de är? Och hur ger vi barnen det stöd som de behöver för att våga vara sig själv och göra de val, både i nuet och inför framtiden, som känns rätt för dem? Förhållningssätt, arbetsmetoder och konkreta övningar. Medverkande: Patrik Pedersen Jennie Möller, Carine Stefansson, Elisabeth Durk, lärare Bergaskolan F-5/Karl Johanskolan tillsammans med genuspedagog Elizabeth Flòrez. Hälsofrämjande skolutveckling Är det skolans uppgift att arbeta med elevernas hälsa? Hur kan man arbeta hälsofrämjande? Leder det till bättre skolresultat? Ett seminarium om hur Bäckagårdsskolan arbetar med en hälsofrämjande skolutveckling. Medverkande: Personal från Bäckagårdsskolan 8

9 Tecken och sagor - vägen till språket Hyacintens förskola använder teckenstöd till alla barn för att stödja språkinlärningen. Genom handen förstärks språket och det kognitiva seendet vilket ger möjligheter till tidig kommunikation. Artiklar om arbetssättet har funnits bland annat i tidningen Förskolan samt i ett TV- inslag i programmet Teckenlådan. Medverkande: Christel Larsson Lunderquist, förskollärare Ordning och reda Hur får man ett harmoniskt klassrum? Föreläsaren delger sina erfarenheter som lärarcoach och blandar dem med exempel från sin egen undervisning samt med visdom från böcker och kurser. Medverkande: Linus Malmborg, lärare i Latinskolan Språkutvecklande arbete över ämnen Hur får man även de språksvaga eleverna att förstå det de läser i no- och so-läroböckerna? Hur får man dem att dessutom kunna bedöma det de presterar i no, so, sv och svenska som andraspråk? En presentation av ett arbetssätt som underlättar läsningen av so- och no-läromedlens texter, samt bedömningen av elevernas måluppfyllelse. Medverkande: Sofie Nyberg Horning, bitr. rektor och Susanna Holgersson, lärare Forskningscirkel om historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum I ett och ett halvt år har man haft en forskningscirkel igång på Lindeborgsskolan. Denna har haft temat historieundervisningen och det mångkulturella klassrummet. Arbetet har presenterats i boken Klassrummet och cirkeln. I cirkeln har det ingått lärare från alla årskurser, från åk 1 till åk 9. Detta i sig har gett en ny dimension i deras arbete, vilket har upplevts som berikande. Medverkande: Pedagoger i Lindeborgsskolan 9

10 Torsdag a-seminarier: b-seminarier: Gräv där du står Ett icke diskriminerande pedagogiskt förhållningssätt. Genuspedagoger och en forskarstuderande redovisar studier, processer och erfarenheter kring genus och interkulturella perspektiv från Malmös förskolor och skolor. Medverkande: Elizabeth Flórez, Anna Ubysz, Anna Marknäs-Sundman, Stefan Skoog, genuspedagoger och Anders Skans, forskarstuderande, RMS Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö. Idrott som ett pedagogiskt verktyg Hur samarbetet mellan Malmö stad och Malmö FF ger fotbollsintresserade högstadieelever nationell behörighet. I en elitsatsande verksamhet ges eleverna möjlighet att satsa både på sina studier och på sin idrott. Eleverna har daglig träning på skolschemat. Medverkande: Richard Ohlqvist, bitr. rektor CPS-modellen - ett sätt att hantera och arbeta med konflikter och problemskapande beteenden De allra flesta barn, ungdomar och vuxna klarar sig igenom vardagen utan större svårigheter. Men det finns alltid några som jämt hamnar i konflikter och bråk, som skadar sig själv eller möjligtvis smiter när situationerna blir svåra. CPSmodellen (Collaborative Problem Solving) är utvecklad av Ross Greene och grundar sig i tanken att bakom varje problemskapande beteende finns bristande kognitiva färdigheter och/eller ett olöst problem. Med hjälp av modellen kan pedagoger, vårdpersonal och föräldrar identifiera och förstå vilka kognitiva färdigheter en person med problemskapande beteende saknar, hitta vägar till att lösa problemen innan de upprepar sig och tillsammans börja arbeta för att bygga upp dessa färdigheter. Medverkande: Kristina Nolén, specialpedagog på Parkskolan och Aleksi Kuisma, lärare på Parkskolan 10

11 18 Gårdens år genom de hundra språken Vad händer med pedagogiken när den pedagogiska verksamheten flyttar ut? Lindängehus presenterar hur de arbetar med de 100 språken ute!! Medverkande: Christina Lagrange och Kathrine Haugland, förskollärare Det bästa av två världar - skola och idrott! Ett seminarium om hur elever i Malmö Borgarskolas idrottsklasser på Stadion kombinerar skola och idrott, hur vi arbetar för att stödja eleverna i deras strävan att nå såväl sina mål i skolan som i idrotten samt hur ett lärande arbetssätt kan se ut med hjälp av media/it - bärbara datorer. Medverkande: Barbro Sandor, Malmö Borgarskola, elever och Charlotte Christoffersen, Pedagogiska centralen Ökat elevinflytande genom IUP Syftet med IUP är att involvera eleverna i läroprocessen. Genom att låta eleverna reflektera över sina arbeten och vara delaktiga i att skriva IUP ger vi dem förutsättningar att bli mer medvetna om sitt eget lärande. Formativ bedömning och ökad metakognition är de mest effektiva metoderna för att förbättra elevernas resultat. Vi ger exempel på hur ett systematiskt arbete lett till högre kvalitet på IUP, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal. Medverkande: Elever och personal från Mellanhedsskolan. Lektioner när som helst hur som helst Varje dag hålls tusentals föreläsningar på olika skolor i Sverige. I varje sal sitter elever och lyssnar. Är man inte där just då när det händer går kunskapen från den lektionen förlorad för alltid. Ska det vara så? Tekniken finns att göra all denna kunskap tillgänglig för alla, för alltid. Det skulle vara folkbildning på riktigt. Varför gör vi inte det? Medverkande: Christoffer Krämer, Oxievångsskolan. 11

12 Fredag a-seminarier: b-seminarier: Malmös Många Modersmål elever i grund- och gymnasieskolan deltar frivilligt i modersmålsundervisningen barn i förskolan får träning i sitt modersmål. 200 pedagoger, 40 språk... Hur är detta möjligt? Allt detta är möjligt i vårt Malmö. Ett seminarium om hur detta går till! Medverkande: Modersmålspedagoger och modersmålsenheten Bloggande bokcirkel i skolbiblioteket! Hur kan en bok om tonårskärlek väcka en diskussion om makt på global nivå? Vad kan man använda en blogg till mer än att skriva dagbok på nätet? Idéer om hur man gör när man drar igång en bloggande bokcirkel på skolan? Ett seminarium om hur Ribersborgsskolan gjorde. Medverkande: Lena Edwall skolbibliotekarie Malmö Latinskola och Ina Alm, mediepedagog på Pedagogiska centralen Demokrati för alla Att arbeta med glädje, lek och samspel med barn inom autismspektrum. Medverkande: Linda Pettersson, lärare, Rektorsområde för elever med autism. Livskunskap för de yngsta barnen Enligt läroplanen för förskolan ska vi utveckla barnens ansvarskänsla och sociala handlingsberedskap. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa andra. På Lugnets förskoleområde har man valt att arbeta med detta. Medverkande: Personal från Lugnets förskoleområde 12

13 Att arbeta med IUP i vardagen Hur kan man genom reflekterande samtal skapa målmedvetenhet och motivation hos tonåringar? Elever och lärare från Sundsbroskolan, en 6-9 skola i Malmö, berättar hur man genom olika typer av samtal och med målen i fokus kan arbeta med reflektion kring lärande. Medverkande: Charlotte Löfqvist, biträdande rektor och lärare på Sundsbroskolan tillsammans med elever. Familjeklass ger goda resultat - för barn som presterar under sin förmåga. Familjeklass enligt Marlboroughmodellen är ett arbetssätt som är utarbetat och beprövat i London under många år. I Husie samarbetar skola och individ-och familjeomsorg framgångsrikt med modellen. Genom att sätta upp tydliga mål för förändring, göra eleverna ansvariga för sitt beteende och låta föräldrar vara medansvariga för sina barns utveckling har skolan lyckats skapa förändringar på kort tid. Medverkande: Sara Hedblom, socionom och Ingela Svahn, lärare. Att utmana lärandet - en film om förskolan i Malmö. Barn och medarbetare från åtta förskolor i Malmö medverkar. Filmen berättar om barn som erövrar världen med vuxna i sin närhet. Filmen väcker stolthet hos alla som arbetar i förskolan samtidigt som den problematiserar och väcker frågor. Den visar på möjligheter och ger exempel på pedagogiskt arbete i utemiljö, utomhuspedagogik. Under seminariet kommer vi att se filmen tillsammans, diskutera den och reflektera över den i mindre grupper. Medverkande: Bo Lindvall, Malmö naturskola och Inga Sandström, arbetsgivarpolitiska avd. 13

14 Utställningar Engagemang för Malmö Tusentals tranor av papp vikta av hundratals barn skulle sjösättas i Malmö kanal för att segla i väg med en hemlig önskning från varje barn. Men blött papper förvandlas från trana till förorening, så projektet var på väg att stoppas som miljöfarligt. Då klev Gatukontoret in på scenen, fixade fram håvar och nät och samlade diskret in tranorna när de gjort sitt jobb. Veckor av arbete för ett stort antal förskolelärare (och barn) var inte förgäves. Denna lilla berättelse är ett klockrent exempel på en av de saker som Engagemang för Malmö handlar om: förvaltningar i staden som arbetar tillsammans. Engagemang för Malmö har låtit alla stadens chefer träffas för att prata vikten av samarbete, och nu kommer turen till dig som pedagog. Du har arbetskamrater i ditt eget företag - ut och leta samarbetsprojekt! I vår monter får du veta mer om Engagemang för Malmö, om hur vi bygger vårt varumärke, om hur vi bygger en ny värdegrund att stå på. Läs mer redan nu på Komin. Medverkande: Jalle Lorensson/Engagemang för Malmö 14

15 HRut kan liknas vid Vasaloppet med varm blåbärsdryck. Blåbären får symbolisera projektet och den långa resan med både uppförs- och nedförsbackar. HRut snart nära dig med din anställning i fokus Du kommer snart att beröras av HRut för alla medarbetare och chefer i Malmö stad kommer att påverkas av detta projekt. Till exempel kommer ansökan om föräldraledighet och rapportering av tid när du har jobbat extra att ske digitalt, ungefär som när du sköter dina bankärenden på Internet. Förändringen sker under 2010 i april för pilotförvaltningarna Västra Innerstaden samt stadskontoret och i november för övriga förvaltningar. HRut projektet är klart november HRut är projektet som ska leda till att Malmö stad arbetar med personal-/hr-frågor på ett gemensamt kvalitetssäkrat och effektivt sätt. Medverkande: Personal från Arbetsgivarpolitiska avdelningen Malmö har många modersmål Upptäck hur elever just nu läser 42 olika språk frivilligt i Malmö. Medverkande: Malmö stads Modersmålsenhet 15

16 Fortbildning o kompetensutveckling - lärare. Regionalt utvecklingscentrum ger dig möjlighet att utvecklas som lärare. Kompetensutveckla dig genom seminarier, kurser och handledning plus centrala satsningar som lärarlyftet och förskolelyftet. Kom och se vad vi erbjuder just för dig! Medverkande: Personal från Regionalt utvecklingscentrum, som är en del av Malmö Högskola. Din anställning- vårt arbete Det är idag viktigare än någonsin att känna trygghet i sin anställning och att veta att det finns hjälp om man behöver den. Som medlem i ett fackförbund får du stöd och svar på dina frågor inför anställningen, vid löneförhandlingar eller när du bara behöver någon att prata med om din arbetssituation. Medverkande: Representanter från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Skolledarförbundet, SKTF och Kommunal. 16

17 Kulturproceduren gör kulturen tillgänglig På vår hemsida samlar vi all barn och ungdomskultur i Malmö. Du får tillgång till kostnadsfria kulturevenemang direkt till din e-post och kan själv välja dag och tid för besöket. Kulturproceduren hjälper dig att använda kultur som en del i skolans vardag. Hemsidan är t.ex. sökbar efter skolämne. Medverkande: Personal från Kulturförvaltningen. Förskolan och Skolan i Malmö Finns ett Malmöperspektiv och vem bestämmer över detta? Hur upplever eleverna i Malmö att skolan fungerar? Finns det samband mellan resurser och resultat i skolan? Ska det vara lika stora barngrupper förskolan i Fosie och Limhamn? Har en stadsdel samma ansvar som en kommun? Borde inte resurser för barn med särskilda behov hanteras kommunövergripande? Hur stor självständighet ska en kommunal skola ha? Du får veta mer om detta och den politiska styrningen, uppföljningar och resultat på kommunnivå när du besöker en monter som handlar om barn o ungdomar i Malmö. Medverkande: Personal från avdelning barn och ungdom, Stadskontoret. 17

18 Vad gör Specialpedagogiska skolmyndigheten? Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet till hjälp för landets alla förskolor, skolor, gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar i specialpedagogiska frågor som gäller barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi arbetar för en lärmiljö som ger alla elever bästa möjliga förutsättningar oavsett funktionsförmåga. Detta gör vi genom att ge råd och stöd till pedagoger och verksamhetsansvariga i skolor, utveckla och producera läromedel, erbjuda specialskolor samt fördela statsbidrag. Vi finns bland annat i Malmö och alla våra insatser är kostnadsfria. Medverkande: Personal från Specialpedagogiska Myndigheten. Demokrati i särskolan Hur hjälper man elever med autism att göra sin röst hörd? Kan man vara med och påverka sin skoldag också om man har autism? Vi arbetar aktivt med demokrati för våra elever och vår utställning ger konkreta exempel på hur! Medverkande: Personal och elever från Rektorsområde för elever med autism. 18

19 Att leva och lära hållbart Miljöförvaltningen är en resurs för skolor och förskolor inom miljöområdet. Utställningen erbjuder ett smörgåsbord av miljöverktyg och inspiration att använda i skolan och i undervisningen. Medverkande: Bodil Johansson, Miljöförvaltningen. Se hur familjen Grön bor klimatsmart Visste du att en katt kan alstra 5 kwh? En utställning av de fem husmodeller en estetklass skapade under ett samarbetsprojekt i Naturkunskap A och Bild och form, våren Medverkande: Eva Johansson och Eva Månsby från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasiet är utställare. Montern är obemannad. 19

20 Pedagogiska Centralen - möten och möjligheter Vi kommer att visa olika exempel på pedagogisk användning av IT/media i undervisningen. Det kommer t ex att handla om interaktiva skrivtavlor, mobiltelefoner, digitalt berättande, bloggar, wikis och läsprojekt. Vi visar möjligheterna med att ta del av filmer och URprogram som strömmande media direkt från Selma. Vi tipsar om utveckling av skolans utemiljö och visar möjligheter med s k pedagogiska kartor. Medverkande: Representanter från Pedagogiska centralen. Språkutveckling och dokumentation Vad hände när Nalle följde med Alex hem? Vilka böcker har Manar läst och berättat om i sin röda bok? Hur har hennes texter utvecklats från år 1 till år 3? Låt oss berätta hur vi arbetar med språkutveckling och dokumentation på Hermodsdalsskolan. Medverkande: Alma Salcinovic, Gunnel Sandberg och Birgitta Berg Hermodsdalsskolan För mångfald i skolan I skolan finns många underverk att glädjas över och många problem att lösa. Resurscentrum för mångfaldens skola presenterar genuspedagogik och forskning i skolan. Medverkande: Personal från Resurscentrum för Mångfaldens skola. 20

21 Malmö Skolrestauranger - mer än ett mål mat Malmö Skolrestauranger serverar cirka gäster varje dag på förskolor, grund- och gymnasieskolor. Gästerna är i alla åldrar från 1år upp till 18 år. Alla våra gäster har olika kulturella bakgrunder. Tack vare ökad inflyttning och ökat resande har våra gamla mattraditioner luckrats upp en del och integrerats med nya från olika länder och kulturer. Att maten skall ha en hög kvalitet när det gäller råvaror, hantering, hygien, näring, sammansättning och tillagning är för oss en självklarhet. För att måltiden skall bli mer än ett mål mat erbjuder vi även - Ekologiska livsmedel - På en skola finns Sveriges första ekologiska skolkök. - Alla skolor har en salladsbuffé varje dag - Matsedelsalmanacka delas ut till alla elever. - Roliga teman och tävlingar för eleverna. - Hemsida med möjlighet att lämna synpunkter - Matråd- med lärare, elever och skolrestaurangpersonal. Medverkande: Personal från Malmö Skolrestauranger. 21

22 Anmäla eller inte? Vuxna som möter barn i vardagen har bäst möjlighet att upptäcka om ett barn far illa eller riskerar att hamna snett. Men vad händer efter anmälan till socialtjänsten? Och när ska man egentligen göra en anmälan? Medverkande: Personal från Individ och familjeomsorg i stadsdelarna och från Stadskontoret. SåSant! SåSant är ett projekt som finansieras av Program Sexuell Hälsa, Folkhälsoenheten. Projektet drivs sedan 2004 av Linda Leveau med mångårig erfarenhet av undervisning,implementering och metodutveckling av sex och samlevnad. Tomas Karlsson står för lärarkompetensen i projektet och specialkunskaper i genus. Tillsammans stödjer de skolor som valt att satsa på preventiv verksamhet med utbildning, processtöd och metodutveckling. Linda Leveau är författare till Vi - en metodbok om samlevnad och har hösten 2009 kommit ut med ett nytt och användbart material Mellan Raderna - en handbok i värderingsövningar. Medverkande: Linda Leveau, Projektledare/ dramainstruktör och Tomas Karlsson, lärare. 22

23 Kan statistik leda till säkrare miljöer? Hur ofta hotas en lärare eller anläggs en brand? För att få en bättre bild av bl.a. detta pågår nu ett projekt inom skolan som samlar statistik om exempelvis hur ofta personer hotas eller kränks och hur ofta en ruta krossas. Nyligen skapades dessutom en ny Malmökarta som visar var skador, olyckor och bränder inträffar. Från det lilla i vardagen till det stora extraordinära arbetar vi med att skapa en trygg miljö, och ge goda förutsättningar om det som vi inte vill ska hända faktiskt inträffar. Medverkande: Magnus Fjällström säkerhetshandläggare, och Annika Larsson säkerhetssamordnare, Stadskontoret. Hur låter bilden? Hur ser ljudet ut? Kom och ta del av förberedelserna, upptakten och uppstarten av Kastanjegårdens nya gemensamma tema; LJUD. Vi berättar om vårt undersökande arbetssätt, där vi som medforskare skapar ny kunskap tillsammans med barnen. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser. Ljudprojekt drivs vidare utifrån barnens intressen, frågor och funderingar samt utmanar deras tänkande. Medverkande: Personal från Kastanjegårdens förskola 23

24 Hitta rätt! Kockums Fritid, Västra varvsgatan 8, Malmö Buss Linje nummer 3 stannar utanför ingången. Bil Det finns ett begränsat antal parkeringar i anslutning till anläggningen. Cykel Det finns bra cykelvägar till anläggningen och en stor cykelparkering. Stadskontoret Avdelning Barn och ungdom Malmö Telefon: Stadskontoret, Malmö stad. Foton istockphoto.com samt Colourbox där inget annat anges. 24

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad.

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad. Läromedelsmässa! Läromedelsmässa! AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan av läromedelsmässan på YLLAN i Kristianstad. på YLLAN i Kristianstad. AV Media Skåne står för sjuttonde

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan Move & Walk. Skolan Gymnasiesärskolan Ett steg närmare ett självständigare vuxenliv Move & Walk Gymnasiesärskolan är en friskola och är avgiftsfri för ungdomar som har avslutat sina studier på grundsärskola

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Program för studiedagen den 19 september 2011

Program för studiedagen den 19 september 2011 Program för studiedagen den 19 september 2011 PASS 1 kl 8 9:45 Språkbiten Lina Rahm Hallberg och Anders Gransö Platengymnasiets aula Antal personer ca 250 Målgrupp: Alla lärare F 6 Fika i Platens café!

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Utvärdering Våren 2014 Kryssets förskola

Utvärdering Våren 2014 Kryssets förskola Våren 2014 Kryssets förskola Förskola Krysset Budget Avdelningar Barnens ålder Antal flickor Antal pojkar Barn I behov av särskilt stöd (Ja-nej) Andel barn med annat modersmål än svenska Andel årsarbetare

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer