Midroc Property Development

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Midroc Property Development"

Transkript

1 Midroc Property Development Från idé till färdig fastighet Midroc Property Development AB

2 Affärsidé Midroc Property Development är en samarbetspartner som utvecklar och förvaltar fastigheter. Med god lokal förankring bygger vi värden genom att utveckla idéer till färdiga fastigheter. Midroc Property Development AB MPD Presentation sv 2

3 MPD - Formerat för framtiden Projektportföljen omfattar f n c:a kvm byggrätter för bostäder och kommersiella lokaler kvm befinner sig på ägd mark, kvm på markanvisad mark och övriga kvm på mark där vi för tidiga diskussioner. Projektvolymen för färdigställd fastighet på egen mark utgör c:a 11 miljarder kr medan den utgör c:a 3,5 miljarder på markanvisad mark och ytterligare 2,5 miljarder på mark i tidiga diskussioner. MPDs fastighetsbestånd av förvaltningsfastigheter omfattar 12 fastigheter med total uthyrningsbar yta på kvm. C:a 45 personer är idag anställda i MPD (omfattar även förvaltning inom MRE) Kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm Midroc Property Development AB 3

4 Globalt perspektiv HEADQUARTER Midroc Holding Ltd BUSINESS DEVELOPMENT Midroc International AB EUROPEAN OPERATION MIDDLE EAST OPERATION AFRICAN OPERATION OIL SECTOR OTHER SECTORS Mohammed Al-Amoudi äger en rad företag inom olika marknadssegment i Europa, Mellanöstern och Afrika Den årliga omsättningen överstiger 15 miljarder dollar Företagen har tillsammans drygt medarbetare Midroc Property Development AB 4

5 Midroc Europe 4 affärsområden samlade i Midroc Europe Har totalt medarbetare Omsätter årligen 4 miljarder kronor UK 100 FRANCE 10 GERMANY 200 SWEDEN 2300 POLAND 50 SOUTH AFRICA 30 Midroc Property Development AB 5

6 Miljöpolicy Midroc Property Development I våra utvecklingsprojekt och i fastighetsförvaltningen ska vi bidra till utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle. Vårt arbetssätt ska genomsyras av omsorg om miljön, minskning av den totala miljöpåverkan samt energi- och resurseffektivitet. Midroc Property Development AB 6

7 Miljömål Midroc Property Development Midroc Property Development (MPD) och dess dotterbolag ska i nya och befintliga byggnader skapa en inom- och utomhusmiljö som är hälsosam. Vi skall i vår verksamhet fortlöpande minska den totala klimat- och miljöpåverkan. Vi skall minska fastigheternas förbrukade energianvändning genom att minska behovet av energi. Vårt mål skall vara att i mest möjliga mån använda energikällor som är förnyelsebara och miljövänliga. Vi skall reducera användningen av alla skadliga ämnen och byta dessa till material som fungerar i ett ekologiskt hållbart samhälle. Återvinning och hantering av avfall skall ske på ett säkert och miljöanpassat sätt. Midroc Property Development AB 7

8 Energipolicy Midroc Property Development Genom att ständigt sträva efter att minska energianvändningen och genom att göra miljövänliga energival i både utvecklingsprojekt och i fastighetsförvaltning ska MPD aktivt bidra till utvecklingen av ett resurseffektivt och ekologiskt hållbart samhälle. Midroc Property Development AB 8

9 Energimål Midroc Property Development MPD skall aktivt och kontinuerligt arbeta mot följande uppsatta energimål: Alla utvecklingsprojekt skall projekteras och produceras med ett minimikrav att använda 25 % mindre energi än vad BBR föreskriver (refererande till 2009 års krav). Alla befintliga fastigheter skall kontinuerligt förbättras så att energianvändningen reduceras med totalt 25 % (ställt mot 2009 års normalårskorrigerade energiförbrukning). Att verka för att leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla arbetar med förnyelsebar energi. Att i möjligaste mån använda energikällor som är förnyelsebara och miljövänliga. Att genom information och samarbete aktivt arbeta tillsammans med hyresgäster (lokaler och bostäder) för att minska deras elanvändning. Att köpa miljömärkt el. Midroc Property Development AB 9

10 Miljö- och energimål Idag imageskapande Imorgon hygienfaktor med stor påverkan på fastighetsvärdet Midroc Property Development AB 10

11 Energi och miljöinvesteringar ur fastighets värderingsperspektiv utdrag ur värdering Den planerade byggnaden har en spännande arkitektur och kommer att anläggas med teknik som ger Green Building klassificering. En klassificering av detta slag har redan visat sig vara mycket god då den gör det lättare att attrahera hyresgäster (vilket leder till högre hyresnivåer och lägre vakansrisk) samt att de fåtal transaktioner som redan genomförts av fastigheter med denna klassificering bedöms ha genomförts till lägre direktavkastningar än allt annat lika. Det är en så länge svårt att veta exakt vilken effekt en Green Building klassificering har för en fastighet men att det är positivt för fastighetens värde råder ingen tvekan om. Vi bedömer att klassificeringen kommer få en ännu större effekt i framtiden vilket tydliggörs av att många större internationella investerare tydligt klargjort att de inte kommer investera i annat än Green Building klassificerade byggnader. Dessutom har begreppet Gröna hyreskontrakt blivit mycket vanligt förekommande i den fastighetsrelaterade pressen. Midroc Property Development AB 11

12 Energi och miljöinvesteringar ur fastighets värderingsperspektiv utdrag ur värdering spännande arkitektur. teknik som ger Green Building klassificering. lättare att attrahera hyresgäster.högre hyresnivåer och lägre vakansrisk lägre direktavkastningar än allt annat lika... positivt för fastighetens värde... många större internationella investerare tydligt klargjort att de inte kommer investera i annat än Green Building klassificerade byggnader... Gröna hyreskontrakt.vanligt förekommande i den fastighetsrelaterade pressen. Midroc Property Development AB 12

13 Eurocon Arkitekter World Trade Center Malmö WTC Malmö ligger i Västra Hamnen. WTC Teknikportalen rymmer kvm och WTC Hamnplan kvm. Förutom kontor inrymmer byggnaderna Business Center, konferenslokaler, restauranger, utställningslokaler, friskvårdsanläggning m m. Midroc Property Development AB 13

14 Johan Celsing Arkitektkontor och Metro Arkitekter Brf Havsljuset Utmed Västra Varvsgatan i Västra Hamnen kommer Midroc att uppföra 108 bostadsrätter med fantastisk utsikt över Öresund. Energikrav - minst 25% lägre än BBRs krav Midroc Property Development AB 14

15 Hotell Park Inn Nybyggnad av hotell med 230 rum, restaurang och konferensavdelning till Rezidors hotellkoncept Park Inn. Hotellet färdigställs under senhösten Yta: kvm. Arkitekterna Krook & Tjäder Midroc Property Development AB 15

16 Malmö Expo Center i Hyllie Erik Giudice Architects Världens första Green Buidling- klassade mässa Midroc Property Development AB 16

17 ArkitektBolaget Sveriges högsta nybyggda bostadshus finns i Växjö Midroc har utvecklat 134 bostadsrätter vid sjön Trummen i Växjö. Husen är byggda med massiv trästomme i åtta plan. BBRs krav 110 KWh/m2 och år. Projekterad energiförbukning 95 kwh/m2. Uppmätt energiförbrukning 60 kwh/m2 och år. Belönad med Sveriges Stora Samhällsbyggnadspris Midroc Property Development AB 17

18 The architect s vision - transparency Midroc Property Development AB 18

19 Reality WSP Arkitektur WTC Malmö Belönad med Malmö Stads energi- och miljöpris Gröna Lansen Midroc Property Development AB 19

20 Venetian blinds Midroc Property Development AB 20

21 Double glazed facades Midroc Property Development AB 21

22 Demand-controlled ventilation Midroc Property Development AB 22

23 Demand-controlled luminaires Midroc Property Development AB 23

24 Free cooling + 10 Celsius + 17 Celsius Midroc Property Development AB 24

25 Use of material inertia From + 21 Celsius to + 23 Celsius: - 10 % Midroc Property Development AB 25

26 Demand-controlled pumps and motors Midroc Property Development AB 26

27 Energy consumption WTC Totals 119 The property 75 Warming 36 Cooling 21 Ventilation and pumps 10 Electricity 8 Tenants 44 Lighting 21 Computers 15 Servers 8 Similar office 208 The property 139 Warming 65 Cooling 60 Ventilation and pumps 14 Electricity 0 Tenants 69 Lighting 35 Computers 22 Servers 12 Midroc Property Development AB 27

28 Jungmannen Midroc utvecklar en kontorsbyggnad i Västra Hamnen i Malmö, granne med World Trade Center. Huset blir totalt kvm stort i fem plan med fint profilläge mot Skeppsgatan. Störst hyresgäst blir konsultföretaget Ramböll som flyttar in sommaren White Arkitekter Midroc Property Development AB 28

29 FFNS Sweco Arkitekter Flagghusen i Västra Hamnen, Malmö Midroc har utvecklat fyra byggnader med totalt 75 bostadsrätter i två föreningar. Midroc Property Development AB 29

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park STABEN ett eget hus i Uppsala Science Park Ett hus för just ditt företag Uppsala Science Park är ett av Europas främsta centrum för bland annat bioteknik och en plats där entreprenörsanda möter kvalificerad

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar En berättelse om att skapa rätt förutsättningar ngagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för att människor ska känna engagemang krävs mer än ett fint kontor. Arbetsmiljön börjar

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden

Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2012 Innehåll 1 Meddelande från VD 2 Byggnader 4 Produkter 6 Företag 9 Kommande åtgärder Vilka vi är Knauf Insulation i korthet: 1,2 miljard euro i omsättning 2011 Över 5 000

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport Q3 2011 SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011 1 Tre kvartal i korthet Hyresintäkterna uppgick till 354 MSEK (340 MSEK). Ökningen uppgår till 4,1 procent och beror framförallt på minskad vakans.

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Masthusen Masttorget 6. Effektivt och flexibelt i Nordens första hållbarhetscertificerade stadsdel

Masthusen Masttorget 6. Effektivt och flexibelt i Nordens första hållbarhetscertificerade stadsdel Masthusen Masttorget 6 Effektivt och flexibelt i Nordens första hållbarhetscertificerade stadsdel Ny stadsdel med hållbarhetsfokus En ny mötesplats i Malmö Nu bygger vi en ny mötesplats med stort fokus

Läs mer

Värmepumpar för större fastigheter

Värmepumpar för större fastigheter Värmepumpar för större fastigheter KOOM MJÖ TYHT Sänk driftkostnaderna och gör samtidigt en insats för miljön U har klassificerat värmepumpen som en förnyelsebar energikälla, genom att mängden lagrad solenergi

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer