Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad"

Transkript

1 Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med hjärtat, säger Joakim Lloyd Raboff. sid 8-9 : TO FO RIK KA RD GG HÄ BO M Mats Odell Storytelling stärker Malmö Ghenwa bor på jobbet Med hjälp av innovativ IT-användning bidrar Malmö stad konkret till att förbättra människors vardag. sid 5 Tusen chefers sanna berättelser från verksamheterna har samlats och dokumenterats. Nu ska de goda exemplen användas för att förstärka stadens värdegrund. sid Ghenwa Nahim går aldrig hem från jobbet. Hon hyr en bokal lokal och bostad i ett en satsning man hoppas ska leda till nya sociala strukturer i Rosengård. sid Distribueras med Dagens Samhälle FOTO: KASPER DUDZIK Malmö stad FOTO: KASPER DUDZIK Nr 2

2 LEDARE En stad med framtidsvisioner Malmös omvandling är unik. Knappast någon stad har gjort resan från industristad på nedgång till framtidsinriktad kunskapsstad på bara femton år. Under första halvan av nittiotalet försvann jobb, vart fjärde jobb i Malmö, på kort tid och Malmö drabbades av något som kan liknas vid ekonomisk härdsmälta var budgetunderskottet 1,3 miljarder kronor, motsvarande fyra skattekronor. Få trodde väl då att den utveckling vi upplevt sedan dess skulle vara möjlig. Men visst fanns det människor som trodde på Malmö. Som ville förändra staden. Som hade visioner om framtiden. I dag kan vi se resultatet av arbetet som engagerade Malmöbor, kommunala förvaltningar och det privata näringslivet gemensamt Öresundsbron, Malmö högskola, Västra Hamnen, Bo01, Turning Torso och Citytunneln och insatserna har belönats väl. Förra året tilldelades Malmö priset Årets Tillväxtkommun och vårt arbete med att skapa en modern hållbar stad gav oss FN:s prestigefyllda pris Scroll of Honour Men våra ambitioner stannar inte där. Vi fortsätter vårt målinriktade arbete med att göra Malmö till en socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbar stad. En stor inflyttning och rekordmånga nyfödda Malmöbor under 2009 gör att vi nu upplever den största befolkningsökningen i stadens historia. Malmö är också en stad som föryngras fort. Förra året var hälften av de nyinflyttade mellan år. Nya barnfamiljer väljer nu också i allt större utsträckning att bo kvar i Malmö, vilket är ett tecken på att de trivs. Det visar också vilken stark framtidstro som finns här. Ilmar Reepalu kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad FOTO: MALMÖ STAD Malmö blickar framåt Malmö har på 20 år bytt identitet från en industristad i kris till en växande kunskaps-, miljö- och evenemangsstad. Vad har egentligen hänt i Malmö sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet? År 2009 utnämndes Malmö till Årets tillväxtkommun, arbetet med den hållbara stadsutvecklingen prisades flerfaldigt och Malmö slog befolkningsrekord samt rekord i antal hotellövernattningar. I början av 90-talet var bilden en helt annan: Kockums hade lagt ner, nästan var fjärde invånare var arbetslös och stadens ekonomiska underskott var det största någon kommun tidigare upplevt. I det svåra krisläget var vi tvungna att få en politisk samsyn om stadens framtid och inte låta det kommunpolitiska spelet störa arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S). Tillsammans med företrädare från alla politiska partier, näringsliv, föreningar, fackförbund och universitet arbetade man fram en vision inte en plan om hur den framtida staden skulle se ut. Det handlade inte bara om att skapa tillväxt igen, utan även att förändra bilden av staden. Visionen om Malmö som kunskaps- och miljöstad växte fram. Staden skulle ha ett näringslivsvänligtklimat och unga människor skulle attraheras av utbudet. FOTO: LEIF JOHANSSON Malmö är en viktig europeisk mötesplats, säger turistdirektör Lars Carmén. År 1996 kom beslutet om byggandet av Malmö högskola. Den placerades strategiskt centralt vid det gamla Kockumsområdet. Vi ville att den nya generatorn för tillväxt, kunskapssamhället, skulle stå där den gamla hade stått, säger Ilmar Reepalu. Internationell förebild Men fler satsningar krävdes. Det gamla Kockumsområdet byggdes om i linje med Malmös nya vision om att bli bäst på klimatarbete. Det fanns ett stort symbolvärde i att omvandla den förorenade industrimarken till den hållbara stadsdelen Västra hamnen. Den satsningen har också blivit en internationell förebild för hållbar stadsplanering. Infrastrukturen har också haft en stor roll i visions arbetet. Öresundsför bindelsen dag ligen kallat Öre - sunds bron har gjort Malmö till en del av Öre sunds regionen, Nordens mest befolkningstäta region. Framgångs rika samarbeten över nationsgränserna inleddes till exempel inom bio teknikssektorn och tillgäng ligheten till staden ökade. Malmö är Sveriges mest tillgängliga stad idag och en viktig europeisk mötesplats, säger turistdirektör Lars Carmén. Han betonar att de stora satsningarna på infrastrukturen till exempel utbyggnaden av tågtrafiken och Citytunneln också främjar närturismen, som är väldigt viktig för stadens ekonomiska utveckling. Att Malmö har tagit sig ur den djupa krisen och nu är en stark tillväxtmotor i Öresundsregionen förklarar Lars Carmén har en konsekvens i visionsarbetet samt att man arbetar prestigelöst mellan förvaltningsgränser och med näringslivet. Men trots att man har kommit långt från bilden av den krisdrabbade industristaden är visionsarbetet fortfarande högsta prioritet. Allt som lever förändras, annars är det dött, så vi kan aldrig säga att vi är klara. Visionen flyttas framåt hela tiden, säger Ilmar Reepalu. Frågor om innehållet besvaras av tf informationsdirektör Gunilla Konradsson, , Producerad av: Tabloid Nordic AB Projektledare: Putte Philipson Redaktör: Susanne Nilsson Grafisk form: Sara Sundin och David Eliasson Repro: Bildrepro Tryck: V-tab För information om bilagor i Dagens Samhälle kontakta Putte Philipson Besök oss på webben 2

3 Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö - en del av Öresundsregionen Malmö är en del av Öresundsregionen där det bor 3,7 miljoner invånare. Malmös folkmängd ökar för 25:e året i rad Totalt bor nu personer i Malmö. Ökningen 2009 var personer den största ökningen som noterats hittills. Malmö är en ung stad. Genomsnittåldern för Malmöbon är 36 år jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 41 år. I år fyller Öresundsbron tio år. Sedan den öppnades har 45 miljoner fordon passerat. Under ett dygn reser i genomsnitt tågresenärer över bron och resenärer åker bil. På Malmö Högskola läser cirka studenter. Beslut om att bygga högskolan kom startade de första utbildningarna. Befolkningsökningen i Malmö Skulle du vilja elda med broccoli? 8000 p 6000 p 4000 p 2000 p 0p Inte vi heller. Matavfall är ett dåligt bränsle i kraftvärmeverk. Det kan däremot bli ett miljövänligt bränsle till fordon. Därför har vi byggt en anläggning som kan ta emot och förbehandla matavfall. Där påbörjar den gamla broccolin sin förvandling till biogas och biogödsel. Vill du veta hur det går till när gammal broccoli och annat matavfall blir biogas och biogödsel, besök Har du frågor om insamling av matavfall, kontakta din kommun. Folkmängdens utveckling i Malmö p p p p p p Oscarshamn Varberg Halmstad Karlskrona Kristianstad Köpenhamn Malmö Sysav Biotec är ett bolag i Sysav-koncernen och bildades 2005 för biologisk behandling av matavfall. Har du frågor eller funderingar kring avfall och miljö? Hör av dig på eller Biotec AB 3

4 STADSBYGGNAD CITYTUNNELN SNART FÄRDIG Citytunneln består av en 17 kilometer lång förbindelse varav 6 kilometer går i parallella tunnlar under centrala Malmö som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Öresundsförbindelsen mot Köpenhamn. De nya stationerna Triangeln, i centrala Malmö, och Hyllie station, gör järnvägen mer tillgänglig för Malmöborna och Malmö mer tillgängligt för hela Skåne- och Öresundsregionen. Citytunneln står klar i december Upprustning av Rosengårdsstråket Utsatta områden får inte bli isolerade öar när Malmö förtätas och utvecklas. För att öka den sociala hållbarheten och skapa en naturlig koppling till resten av staden ska stråket mellan Rosengård och centrala Malmö rustas upp. BILD: GUGGE ZELLANDER Rosengårdsstråket, den 1200 meter långa sträckan mellan miljonprogrammet Rosengårds centrum och Möllevångstorget, rustas upp med en ny cykel- och gångbana, innovativ belysning, två mötesplatser, en aktivitetsplats samt klimatanpassad grönstruktur. Stråket är otroligt viktigt för Malmös utveckling. Ett stationsnära läge kan lyfta ett område som inte har så hög status idag, säger stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson. Genom att investera i stråket ska man skapa en naturlig geografisk koppling mellan östra och västra Malmö. När Citytunneln invigs i december kommer strömmar av människor att uppstå mellan den centrala stationen Triangeln och Rosengård, där en av den nya kontinentalbanans stationer ska ligga. Genom att fler väljer att cykla och gå i området ökar tryggheten och den ökande tillströmningen av människor bidrar också till att skapa ett mer attraktivt klimat för de näringsidkare som vill etablera sig i området. Malmö stad har beviljats 4,8 miljoner kronor i stöd av Delegationen för hållbara städer för utvecklingen av Rosengårdsstråket. De lysande stubbarna i Rosengårdsparken är en del av satsningen på stråket. 4 Point Hyllies byggnader liknas vid bergsformer av kristall. Arkitekturen kommer att synas på längt håll och ska leda blicken mot Hyllie. Nya Malmö växer fram I sydvästra Malmö växer en helt ny stadsdel Hyllie fram i det forna åkerlandskapet. Hyllie blir Malmös nya port mot Öresundsregionen och här bygger man för ett levande och socialt hållbart samhälle. I och med beslutet om att en av Citytunnelns stationer skulle byggas i Hyllie kom möjligheten att skapa en helt ny stadsdel. Malmö stad samarbetar med alla inblandade byggherrar för att nå en enad vision. Hyllie blir ett nytt profilområde för Öresundsregionen, där storskaliga och spektakulära byggprojekt ska skapa en stimulerande miljö för de boende och locka besökare utifrån. När Citytunneln öppnar beräknas cirka personer dagligen resa till och från station Hyllie, som får en unik tillgänglighet i Öresundsregionen. Kastrup ligger bara cirka 15 minuter bort och till Malmö Central tar det fem minuter. Det gäller att ta vara på de möjligheter som de stora infrastruktursatsningarna ger och skapa värden för staden runt dessa, säger stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson. Därför placerades Malmö Arena Europas modernaste multiarena i Hyllie. Skandinaviens största köpcenter byggs i direkt anslutning till stationen och invigs 2012 och en helt ny mäss- och konferensanläggning byggs också för att öka stadsdelens attraktionsvärde. Visionen om Malmö innefattar en blandad och attraktiv stad där bostäder, kontor och affärer ska finnas i alla områden och stadsrummet ska fungera som en mötesplats. I dag är det humanistiska, mjuka värden som gäller vid stadsplanering, säger Christer Larsson. Den blandade staden viktig Utvecklingen av Hyllie är inget undantag. Här ligger fokus på tillgänglighet, gröna och stimulerande parkmiljöer och attraktiva mötesplatser för boende och företag. Av de bostäder som ska byggas är 30 procent hyresrätter då man eftersträvar en blandad population. Det ska även byggas arbetsplatser i stadsdelen. Den blandade staden är viktig för att möta människors nya livsstilar. Man ska kunna bo och arbeta i samma stadsdel, säger Christer Larsson. BILD: BOJANA LUKAC Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö. PROJEKT I HYLLIE: Point Hyllie: Ett av Sveriges största byggprojekt. Fyra huskroppar med en total yta av cirka kvadratmeter fördelat på bostäder, kontor och butiker. Högsta huset blir cirka 95 meter och kommer att bli en symbol för Hyllie torg. Malmö Arena: Värd för SMfinalerna i båda dam- och herrhandboll den 8 maj. Förutom att arrangera sport- och mässoch musikevenemang hyr man ut konferenslokaler. Malmö Arena öppnade Vattenparken: Anläggs i anslutning till Hyllies vattentorn och ska fungera som Hyllies gröna lunga. Här ska även pedagogisk verksamhet bedrivas. Illustration og designw: ARKITEKTFIRMAET C.F.MØLLER

5 KRÖNIKA KO M M U N M I N I S T E R M AT S O D E L L Malmös satsningar är goda förebilder FOTO: RIKKARD HÄGGBOM Ny teknik ger oss nya möjligheter att förstärka vår demokrati, öka medborgarnas delaktighet i samhället och förbättra den kommunala och statliga servicen. Genom att använda de möjligheter som internet och nya kommunikationsverktyg erbjuder på nya och innovativa sätt kan knappa resurser räcka längre och nya möjligheter till företagande, tillväxt och förbättrad välfärd skapas. I propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, som nyligen överlämnades till riksdagen, drar regeringen upp huvudlinjerna för den fortsatta utvecklingen på området. Kommuner och myndigheter använder IT för att effektivisera sina processer och för att förbättra servicen till medborgarna men IT kan också användas för att förbättra människors möjligheter till delaktighet och inflytande. Många myndigheter och kommuner erbjuder redan idag medborgarna att till exempel lämna synpunkter via webben på hur deras tjänster kan förbättras. Och flera kommuner har börjat att pröva sig fram med nya sätt att kommunicera med hjälp av exemplevis Facebook och Twitter. I Malmö har kommunen gjort flera satsningar för människors delaktighet och inflytande över den egna situationen och för att förbättra servicen till medborgarna. Kommunens hemsida finns tillgänglig på 55 språk, inklusive teckenspråk och delar av den finns också tillgänglig på lättläst svenska. Vidare har Malmö Sveriges första och enda socialrådgivning på webben, Soctanter på nätet, dit människor kan vända sig för att få vägledning med sina bekymmer när som helst på dygnet. Och så finns Malmöinitiativet, som är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö där de kan få gensvar från andra Malmöbor. Malmöinitiativet och de andra satsningarna är förebilder för hur andra kommuner kan förverkliga regeringens vision för e-förvaltningen. Med hjälp av innovativ IT-användning bidrar kommunen konkret till att förbättra människors vardag både genom att ge dem bättre tjänster och genom att förbättra deras möjligheter att ha inflytande i samhället. Mats Odell (KD) kommun- och finansmarknadsminister Läs mer om Malmöinitiativet på sidan nya bostäder i Öresundsregionen Läs mer på ikanobostad.se Bostäder med låg energiförbrukning och liten miljöpåverkan! Det är vad vi planerar för fram till Hyllie, Elinegård och Brunnshög är platser där vi kommer att satsa och bygga både bostadsrätter och hyresrätter. För oss är det viktigt med en hållbar byggnation som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter. Det handlar om ekonomisk, ekologisk samt social utveckling. Med en resurssnål och energieffektiv byggteknik erbjuder vi bra bostäder för många människor och trygghet för de boende. En positiv framtid för både unga och gamla i livets alla skeden. 5

6 Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad CMPort storsatsar för framtidens sjöfart miljöskäl och därför att det helt enkelt håller på att bli för trångt, säger Johan Röstin. Trenden talar för sjöfarten Handelssjöfarten är ett tillväxtområde, prognoserna pekar exempelvis på att godsvolymerna mellan Sydsverige och Östra Europa ökar med 200 procent fram till Trenden inom sjöfarten är både att godsvolymerna ökar och att fartygen blir allt större. Norra Hamnen blir en toppmodern hamnanläggning för olika typer av transporter. Hamnbyggnationen innebär att uppställningsytorna för bilar ökar, Den 8 maj 2009 togs första spadtaget för utbyggnaden av Norra Hamnen i Malmö, i dag ett av Europas största hamn- vilket befäster Malmös ställning som ett av norra Europas centra för utvecklingsprojekt. När utbyggnaden blir klar våren 2011 är Malmö och regionen de stora vinnarna: hamnkapaciteten bilimport. Norra Hamnen blir en toppmofördubblas, nya anslutningar till vägar och järnvägar avlastar dern hamnanläggning för hantering staden för en hel del tung trafik, samtidigt som det skapas av olika typer av transporter. nya förutsättningar för industriell utveckling. Hamnen byggs ut för att tillmöjohan Röstin, vd för Copenhagen portstruktur. Bakom investeringen tesgå moderna krav på maximal Malmö Port, CMP, visar mig den på cirka 900 miljoner kronor, finns flexibilitet vid omlastning melmagnifika utsikten från kontoret en obruten framtidstro och progno- lan sjö-, väg- och järnvägstranut över hela hamnområdet. Med ser som visar på att sjöfartens bety- sporter. Lastbilstrafiken får snabb Citytunnelbyggets schaktmassor har delse kommer att öka. till- och utfart från motorvägen en helt ny ö växt fram som blir ett Godstrafiken på vägarna kan direkt via Spillepengsrondellen. av naven i Öresundsregionens trans- inte öka i all oändlighet, både av Möjligheterna blir också större för omlastning av containrar mellan fartyg och järnväg, vilket följer EU:s målsättning att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Lockar till nyetablering Vi vill också locka till etablering av nya industrier som har nytta att vara nära en hamn, säger Johan Röstin. Det kan exempelvis handla om sammansättningsindustri som tar in delar via hamnen och fördelar den kompletta produkten vidare i norra Europa. Vi ser gärna att industrin har miljöprofil, exempelvis företag som tillverkar vindkraftverk. I och med hamnutbyggnaden öppnas Nyhamnen mot staden och gör det möjligt att genom nybyggnation stärka kontakten mellan stad och hav. Dessutom kan mer gods flyttas från bangården i centrala Malmö till Norra Hamnen. Även det frigör på sikt attraktiva ytor för stads-byggnation. Johan Röstin, vd CMP. Copenhagen Malmö Port AB Terminalgatan 18 P.O. Box 566 S Malmö Tel: +46 (0) Välkommen till Lustgården-koncernen Vår affärsidé är att förvalta husen så att våra hyresgäster trivs. Bygger och förvaltar bostäder och lokaler 6

7 Bostäder som sätter människan i centrum Riksbyggen bygger för ett hållbart boende. Tillgänglighet, trygghet och miljö står i fokus. Vår affärsidé är att vara en samhällsbyggare som tar ett långsiktigt ansvar, säger Hans Israelsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Syd. Från lägenheterna i Bostadsrättsföreningen Nautilus på Ön I Limhamn har man utsikt mot Ribersborgsstranden och Turning Torso. Hållbara material, energieffektiva konstruktioner och välplanerade bostäder är viktiga byggstenar i ett attraktivt boende. Riksbyggen är inte bara en byggherre utan förvaltar även de bostadsrättsföreningar man bygger. Förvaltningen leder till täta kontakter med de boende och de erfarenheterna tar man med sig i projektplaneringen. Det är vår stora styrka. Det gör att vi hela tiden utvecklas och förbättras, säger Hans Israelsson. Det handlar bland annat om hur man utformar miljön mellan husen, ett exempel är rätt belysning, för att skapa trygghet. Men det gäller också att göra en omsorgsfull planering av bostäderna så att man kan bo kvar även när man blir äldre. Vi sätter människan i centrum i planeringen, annars kommer köparna inte att trivas, säger Hans Israelsson. Malmö är en stad i tillväxt som förtätas och byggs ut. Riksbyggen har många stora projekt igång i staden flera av dem är stora utmaningar. Till exempel växer en helt ny stadsdel fram vid Citytunnelns nya station i Hyllie och Riksbyggen är en av de byggherrar som ska utforma den. Idag ligger Malmö Arena i området i övrigt är det åkerlandskap som ska bli till en levande stadsmiljö. Förutom fokus på god arkitektur och trygga miljöer handlar Riksbyggens projekt även om hållbarhet ur ett klimatperspektiv. Målet är att bygga hus som har 30 procent lägre energiförbrukning än vad normkraven säger. Vi har alltid med oss en energiexpert när vi planerar ett projekt för att undvika lösningar som slösar energi. Förutom att värna om klimatet blir detta också till en ekonomisk fördel för dem som ska köpa bostäder av oss, säger Hans Israelsson. Några av Riksbyggens projekt i Malmö Ön, Limhamn: 45 nya bostadsrätter och 36 radhus med äganderätt. Hyllie: 150 lägenheter, både bostads- och hyresrätter. Slottsbron: Ombyggnad av kontorshus i centrala Malmö till 49 bostadsrätter. Se även Riksbyggen Malmö Baltzarsgatan Malmö Tel: Nybyggt på skånska. Det är ingen slump att SundProjekt har valt att etablera sig i södra Sverige trots att företagets rötter finns i Stockholmstrakten. Hela Skåne, och i synnerhet Öresundsregionen, genomsyras av en optimistisk syn på framtiden och en stark entreprenöranda. Här tillåts idéer att blomma och visioner att bli verklighet precis som hos oss på SundProjekt. Läs mer på KVARTERET SUNDHOLMEN 80 nya lägenheter på Öns bästa kajläge. I kvarteret Sundholmen på Limhamn bygger vi smakfulla lägenheter med utblickar mot vattnet. Här kan du välja mellan allt från rymliga ettor till etagevåningar på mer än 100 kvm. Bostäderna kännetecknas av ljusa, öppna planlösningar, stora balkonger och en hög inredningsstandard. GYLLINS TRÄDGÅRD Naturskönt läge i Husie. Nu startar snart försäljningen nya lägenheter i Gyllins Trädgård. Bostadsområdet ligger i barnvänliga Husie, intill till en stor naturpark med skog och ängar. Lägenheterna varierar i storlek från 2 rok om 53 kvm till 5 rok om 113 kvm. Till alla lägenheter hör minst en rymlig uteplats eller balkong. 7

8 MILJÖ HÅLLBARA MALMÖ Lillgrund vindkraftpark i Öresund är världens tredje största havsbaserade vindkraftpark och den största satsningen på vindkraft i Sverige hittills. Varje år produceras el som motsvarar hushållsel till hem. Den nya biogasanläggningen i Malmö som ska byggas i Malmö beräknas leverera över 20 GWh biogas per år vilket motsvarar 2 miljoner liter bensin. Malmö stad har minskat energianvändningen i sina egna fastigheter med cirka 20 procent sedan 2001, framförallt genom att satsa på behovsstyrd teknik. Det är underbart att kunna vara så nära naturen, fast vi bor mitt inne i stan, säger Charlotte Raboff, här här med maken Joakim och dottern Elle. Ska vi locka människor måste vi våga vara annorlunda Hållbar stadsplanering handlar inte bara om klimatet. Det handlar även om att skapa en attraktiv stad som människor vill besöka och flytta till. För att locka människor till Malmö måste vi våga vara annorlunda, säger Malmös stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson och fortsätter: Staden måste fungera som en mötesplats och den offentliga attraktionskraften är viktig. Nya generationer kräver ett nytt stadsutbud. Gunnar Ericson nämner Skejtparken i Västra Hamnen som ett exempel på en nytänkande lösning som visade sig vara en fullträff. Vi ville skapa en tuff, urban kuststräcka som tilltalar storstadsmänniskan. Förutom att skapa en populär mötesplats blev effekten också att vi lyckas få stora eve ne mang till Malmö, till exempel världs cupen i En modell över puckelbollplanen i Kroksbäcksparken med skaparen och konstnären Johan Ferner Ström. FOTO: KENT BILLEQVIST skateboard, säger han. Ett annat exempel på Malmös strävan att satsa på annorlunda innovationer är världens första puckelbollplan, en interaktiv skulptur som byggdes vid miljonprogrammet i Holma. Vi valde att placera den i en stadsdel som behövde vitaliseras, säger Gunnar Ericson. Man får inte glömma de stadsdelar som redan finns när staden förtätas och nya stadsdelar växer fram. FOTO: KASPER DUDZIK De 20 temalekplatser som har byggts runt om i Malmö är också ett led i den hållbara stadsplaneringen. Detta är lekplatser som barnen själva gillar. Vi vill visa barnen att vi arbetar med deras miljöer lika omsorgsfullt som med resten av staden. Satsar vi på barnen väljer barnfamiljerna att stanna kvar i Malmö och det är viktigt för bland annat tryggheten, säger Gunnar Ericson. 8

9 VAD ÄR DET BÄSTA MED MALMÖ? Staden är liten och lättillgänglig - man kan cykla överallt. Men den är ändå innehållsrik, alla invandrare från olika kulturer har gjort Malmö mycket mer intressant och spännande. Dessutom är det nära till Köpenhamn och så finns det gott om caféer, mina favoriter är Lilla Kafferosteriet och Systrar&bröder. Adde Malmberg, som regisserar farsen Rampfeber på Malmö Stadsteater våren 2010 FOTO: HÅKAN LARSSON Livet i den hållbara staden Energieffektiva bostäder, kretsloppstänkande och mötesplatser som lockar tusentals Malmöbor. Västra Hamnen har blivit en internationell förebild i hållbar stadsutveckling. Det här området gör mig lycklig här har man planerat med hjärtat, säger Joakim Lloyd Raboff, som bor i Västra Hamnen. År 2002 när Joakim Raboff och hans fru Charlotte bestämde sig för att flytta till Västra Hamnen var området mest känt för att den europeiska bomässan Bo01 hade gått i konkurs och kostat staden stora pengar. Men ganska snabbt flyttades fokus till det som området egentligen handlar om: I Västra Hamnen omsätter Malmö stad alla sina tankar om den hållbara staden ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Stadsdelen som har växt fram på det gamla Kockumsområdet har blivit internationellt uppmärksammat för den hållbara stadsplaneringen och varje år kommer cirka 800 internationella delegationer på studiebesök hit. Miljökraven spetsas hela tiden De som bor här är medvetna om att det finns en miljöaspekt i planeringen som är unik. Personligen gillar jag att man har använt klimatsmarta material och att det är så många miljövänliga lösningar inbyggda i husen, säger Joakim Lloyd Raboff. Bo01 satte standarden för utvecklingen av Västra Hamnen. När man Malmö stad ska delta i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai som startar 1 maj. Temat är Better City, Better Life. Malmö stad deltar som enda nordiska stad i Urban Best Practice Area där ett 40- tal städer har bjudits in för att visa upp goda exempel på hållbar stadsutveckling. Malmös utställning visar hur byggde kvarteren Flagghusen, som stod klart 2007, var kraven på hållbarhet lika högt ställda. I nästa projekt, Fullriggaren, ställs ytterligare krav på byggherrarna: det gäller att spetsa och utveckla hållbarhetsåtgärderna. Familjen Raboff har bott på flera adresser i Västra Hamnen, men nu har man hittat drömläget på Sundspromenaden i Bo01-området. Ett inspirerande område En solig sommardag beräknas personer besöka Västra Hamnen. Flera tusen av dem lockas till solbryggorna som ligger precis utanför familjens lägenhet. Även en blåsig tisdagseftermiddag i april är promenaden välbesökt. Men det rika folklivet är inget som bekymrar familjen Raboff. Tvärtom. Det var ett medvetet val att flytta till en lägenhet i markplan då blir man del av en levande stadsdel. Det är ett inspirerande område, inte minst arkitektoniskt. Jag gillar att man har skapat så många platser för upplevelser och ytor där det är meningen att folk ska umgås, säger Joakim Lloyd Raboff. man har omvandlat Västra Hamnen från industriområde till en hållbar stadsdel. Vi har blivit ett gott exempel för hela världen därför blev vi inbjudna att delta i denna del av Expo 2010, säger Monika Månsson, projektledare från Miljöförvaltningen. Malmö stad ska också delta i den nationella paviljongen under en vecka tillsammans med Region Skåne. Där ligger fokus på att visa upp hållbar utveckling. Ett antal företag kommer att delta tillsammans med kommunen för att möta intressenter från näringsliv och myndigheter. Syftet är att visa upp de många intressanta lösningar inom miljöområdet som kommer från Malmö och man hoppas att deltagandet ska generera både god PR och goda affärer. KLIMATLÖSNINGAR I VÄSTRA HAMNEN: Bo01 försörjs till 100 procent av lokalt producerad energi från förnybara källor: det lokala vindkraftverket Boel, m2 solfångare för vattenuppvärmning, 120 m2 solceller som producerar el, värmeenergi från havet och energi från avfall. Avfallskvarnar i bostäderna. Avfallet går till rötning och blir till biogas. Dagvattenrening biologisk rening av regn- och smältvatten innan det når havet. Bostäderna byggs av miljövänliga och återanvändbara material meter cykelbanor finns i området. De gröna ytorna i parker och i bostadsområdet planteras för att gynna biologisk mångfald. Klimatarbetet tar Västra Hamnen till Shanghai Sveriges paviljong vid världsutställningen. FOTO: AUGUST WIKLUND/SWECO Bra idé leva klimatsmart Malmös vision om den hållbara staden flyttas hela tiden framåt. De högt ställda klimatmålen kräver omfattande förändringar i energiförsörjningen och Malmöbornas livsstil. Vi måste skapa förutsättningar så att det blir lätt att leva hållbart i Malmö, säger miljödirektör Katarina Pelin. Hållbart byggande, klimatsmart energiförsörjning, energieffektivisering och hållbar konsumtion har varit prioriterat. Citytunneln ska bidra till minskad biltrafik, kollektivtrafiken byggs ut med spårvagn och redan idag drivs stadsbussarna med lokalt producerad biogas. Högt satta mål Malmö är alltså på god väg mot klimatneutralitet, men väljer ändå att spetsa visionen: År Katarina Pelin ska hela organisationen vara klimatneutral ska all elförsörjning i staden täckas av förnybar energi. För att möta det behovet byggs vindkraften ut och en ny biogasanläggning planeras. Solenergi används som kompletterande energikälla. Målet för 2030 kräver mycket stora insatser, speciellt inom energieffektivisering, säger Katarina Pelin. Klimatmålen kräver också nytänkande och klimatsmarta innovationer. För att profilera Malmö som en miljöteknikstad har man startat Cleantech city i Västra Hamnen. Arbetet har två delar: Samarbete för att underlätta etablering och utveckling av miljöteknikföretag. Och Test bed, som öppnar för att i ännu större utsträckning testa nya miljöteknikinnovationer i Malmö. Klimatsmart kan bli billigare Malmöbon måste och vill också dra sitt strå till stacken. Malmö stad involverar medborgarna i den hållbara stadsutvecklingen och arbetar med att förklara varför arbetet är nödvändigt. Många miljövänliga lösningar är dyrare, men man kan minska kostnader genom att leva klimatsmart också. De stora besparingarna ligger i energisnåla bostäder och transporter. Lägre energiförbrukning i bostaden ger lägre elräkningar. Finns bra kollektivtrafik och bilpooler behöver man inte äga bil. Det är viktigt att Malmöborna fortsätter att tycka att det är en bra idé att leva klimatsmart, säger Katarina Pelin. FOTO: DRAGO PRVULOVIC 9

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Öresund spännande region stark internationell prägel hög tillväxt stor framtidstro KÖPENHAMN H KASTRUP MALMÖ C HYLLIE EMPORIA KONTORSFASTIGHET Öresundsregionen SIDA

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Älvporten - Läppstiftet från en ny sida

Älvporten - Läppstiftet från en ny sida Älvporten - Läppstiftet från en ny sida Centralstation Nils Ericsson platsen 200 m Konferens i huset Miljöcertifierat Leed Gold Reception i huset Vi bygger en ny entré med stora fönsterpartier som ger

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer