över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande"

Transkript

1 ans-huset sammanlänkar två befintliga byggnader, flygledarskolan å ena sidan och Air Traffic Control Centre å den andra, och har en för de tre enheterna gemensam entréfunktion. 4 LJUSKULTUR 6 / 09

2 För ett halvår sedan flyttade flygtrafiktjänsten Air Navigation Service (ans) vid Malmö Airport i Sturup in i en nyuppförd byggnad bara några stenkast från flygledartornet. Den nya transparenta fyravåningsbyggnaden har ritats av arkitekt Mats Thorén, Samark Arkitektur & Design ab i Malmö och ljussatts av ljusdesignern Peter Rosenqvist och bjuder på flera sparsmakade inslag och rumslösningar. Belysningen har integrerats fullt ut med arkitekturen och tillåtits spela en profilerande roll. ANS Malmö Airport LJUSKULTUR 6 / 09 5

3 Förutsättningarna var de bästa då såväl beställare som arkitekt hade stor förståelse för belysningen och belysningens villkor samt såg ett stort mervärde i en genomtänkt belysningsplan. matsalen. Ett av två ställen, där armaturerna tillåtits spela en väl synlig roll är matsalen, där Louis Poulsen Enigma, bestyckad med metallhalogen, belyser rummet. text Anders Löfvendahl foto Ulf Celander Från koja till slott. Så beskriver ans-personal själva senvårens flytt från de träbaracker man vistats i under 15 års tid till den nya kontorsbyggnaden med sina generöst tilltagna, ljusa och luftiga lokaler och en arbetsmiljö med en idag omvittnat hög trivselfaktor. Ans-huset sammanlänkar två befintliga byggnader, flygledarskolan (epn) å ena sidan och Air Traffic Control Centre (atcc) å den andra, och har en för de tre enheterna gemensam entréfunktion. 6 LJUSKULTUR 6 / 09

4 Mats Thorén är sedan 20 år tillbaka engagerad av Luftfartsverket (lfv) här på Sturup och bl a projekterat atcc-byggnaden med sitt värstingrum om hela kvadratmeter. I den nya administrationsbyggnaden som är avsedd för 100 personer, handlar det dock om betydligt mindre rumsenheter. Golvytan om totalt kvadratmeter är fördelad över tre plan inredda med öppna kontorslandskap, cellkontor och personalutrymmen samt möteslokaler av olika storlek. Kontorsfunktionen har konsekvent samlats utmed de upp till undertaket glasade fasaderna medan husets kärna reserverats för bl a bibliotek, kök, kapprum samt trapphus. De sex mötes- och konferensutrymmena återfinns i två av de tre gulkantade boxar vars volymer tränger igenom husfasaden och profilerar såväl husets exteriör som interiör. Den tredje boxformen inramar entrén. Den största av de två i huskroppen fristående boxarna omfattar två våningsplan. Här återfinns i entréplanet två stora konferensrum namngivna efter O Hare-flygplatsen i Chicago, usa. På det den andra våningen har en personalmatsal, som nås via en bro från entrésolplanet, inretts med panoramautsikt över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande 4,5 m höga boxen som inrymmer en kvartett möteslokaler, sticker inte ända upp till våningsplanets undertak, vilket resulterar i ett elegant dagsljusinsläpp på hög nivå. Belysningen in i ett mycket tidigt skede Belysningen togs in i projektet i ett mycket tidigt skede, redan i samband med upphandlingen. För belysningsplanen engagerade Mats Thorén ljusdesignern Peter Rosenqvist, Ramböll i Malmö, numera anställd LJUSKULTUR 6 / 09 7

5 8 LJUSKULTUR 6 / 09

6 integrerad belysning. Eftersom belysningen kom in i projektet i ett mycket tidigt skede, kunde den användas för att verkligen förstärka byggnadens arkitektur. Mycket väl avbländade armaturer, minimalistiska i sin form, integrerades i arkitekturen i princip i hela byggnaden. Endast på två ställen, som här, innanför entrén har armaturer tillåtits dominera luftrummet. Kombinationen av skilda färgtemperaturer ger en mycket tydlig tredimensionell effekt och tydliggör de olika rummens funktion. vid konsultföretaget Projektengagemang Öresund. Förutsättningarna var de bästa då såväl beställare som arkitekt hade stor förståelse för belysningen och belysningens villkor samt såg ett stort mervärde i en genomtänkt belysningsplan, säger Peter Rosenqvist. Samspelet med arkitekten Mats Thorén har också varit idealiskt, vilket i sin tur lett till exemplariska lösningar. En förklaring till det lyckade samspelet är enligt Rosenqvist Mats Thoréns grundmurade intresse för ljus. Under 20 års tid har Thorén nämligen ritat armaturer för bl a Ateljé Lyktan och Louis Poulsen. Och sen fem år tillbaka är han dessutom ordförande i Sydsvenska Belysningssällskapet. När det gäller ljus ställer jag som krav att det skall vara bländfritt. När jag arbetar med dagsljus vill jag förstärka det och inte blanda olika ljusfärger. Jag är alltså en anhängare av en så dagsljusliknande belysning som möjligt. Alla de armaturer jag ritat, inklusive väggarmaturen Malmö t5 vägg som återfinns här i ans-huset, har av denna anledning indirekt belysning och är vidare bestyckade med ljuskällor som man inte somnar av! Ljuset ska framhäva arkitekturen och skapa trivsel Den gestaltningsidé som Peter Rosen qvists presenterade för Samarks Mats Thorén och handläggande arkitekt Alexandra Adriani grundade sig på att primärt förstärka och framhäva den givna arkitekturens form och funktion. Samtidigt strävande han efter, att med ljussättningen, skapa en så användarvänlig miljö som möjlig. Miljön skulle också kännas behaglig och trivsam för personalen hälsoaspekten var mycket viktig för Peter. För att tydliggöra de olika rummens funktioner strukturerade Peter Rosenqvist upp byggnadens inre volymer genom att bestycka armaturerna med ljuskällor med tre olika färgtemperaturer. För de rum där verksamheten är stillasittande och av lugnare karaktär samt för rum där man sitter ensam eller i en mindre grupp, valde jag ett varmvitt ljus med färgtemperaturen k. Den ljusfärgen ger lite lägereldskänsla, skapar trivsel och harmoni. För de utrymmen där det råder fart och fläkt eller där många personer samtidigt är samlade, valdes ljuskällor med en svalare färgtemperatur, k. Denna färgtemperatur är den mest förekommande och dominerar i korridorer, kontorslandskap och i de stråk som går lite diagonalt genom byggnaden och sammanbinder denna med grannarna epn och atcc. Den tredje och kyligaste ljustemperaturen utgörs av vit led k. Detta ljus förtydligar strukturen på de vita väggytor klädda med horisontellt liggande och ljudisolerade mdf-skivor som kantar de breda längsgående kommunikationsstråken inne i byggnaden. Släpljuset ner på väggen reflekteras även ut i rummet och förstärker därmed det infallande dagsljuset. Vi hade själva tänkt att utnyttja led i någon omfattning. Men Peters förslag med ett helt genomgående stråk med kallt led-ljus köpte vi direkt! Säger Mats Thorén om det ledljus som nu är monterat i långa band med utbytbara socklar om 10 ljuspunkter vardera. Banden, av vilka det längsta är 11 meter långt, är dolda i en ränna i undertaket just intill väggen. Sammantaget ger denna kombination av skilda färgtemperaturer en mycket tydlig tredimensionell, dynamisk effekt som på köpet ger bygg LJUSKULTUR 6 / 09 9

7 Korridorer. En LED-lösning (Agabekov AGA-LED universal där varje diod är på 1 W. Tidsstyrning (tidkanal på teknikerspråk)) valdes för att belysa de vita väggarna, klädda med horisontellt liggande och ljudisolerade mdfskivor. Färgtemperaturen här är den tredje och kallaste, K. Linjer av minimalistiska lysrörsarmaturer (XAL Minimal 100 bestyckade med 54 W T5 lysrör) integrerades i undertaket för att för - tydliga riktingen och löper snett genom hela byggnadens längsgående axel. All lysrörsbelysning i byggnaden är både dagsljus- och närvaro styrd, så även här. naden en fin transparens kvällstid och tydliggör en byggnad uppbyggd av varm- och kalltonade boxar, menar Peter Rosenqvist och påpekar att man varit noga med att inte lägga de olika färgerna för nära varann med tanke på risken för att gröta ihop ljusbilden. Armaturerna är integrerade i arkitekturen När det gäller valet av armaturer var Peter Rosenqvist och Mats Thorén helt ense om att dessa skulle integreras i arkitekturen och helst döljas helt eller göras så osynliga som möjligt. Därför valdes kvalitativa armaturer som är minimalistiska i sin form och mycket väl avbländade, säger Peter Rosenqvist. Bland annat valde vi frame-less lysrörsarmaturer som belysning i biblioteket samt för den i undertaket inbyggda och riktningsförtydligande lysrörslinjen som löper snett genom hela byggnadens längsgående axel. Släckta är de enkla t5-armaturerna nästan helt osynliga. Endast på två ställen har armaturer tillåtits spela en väl synlig huvudroll, dels innanför entrén där tre stora Enigma bestyckade med metallhalogen dominerar luftrummet och dels 10 LJUSKULTUR 6 / 09

8 i personalmatsalen där en mindre version av samma armatur svarar för den belysningsmässiga flärden. Kanske kan man till denna kategori även hänföra fiberljuset i taket framför receptionen vars ljusstarka stjärnhimmel förmedlas av en projektor bestyckad med 150 w metallhalogen. Ljussättningen i ans-huset är genomgående sparsam och energieffektiv. Allt lysrörsljus är vidare dimrat och samtliga armaturer reglerade av närvaro- och dagsljussensorer. Vi har ljus när det behövs ljus och där det behövs ljus. Av den senare anledningen konsekvent undvikit jämna luxmattor. Därför kan man skönja fläckar på golvet där vi inte uppnår det givna luxtalet. Detta medför istället att blicken söker sig till de tydligt ljussatta målen i rummet. Det goda ljuset främjar hälsan För Peter Rosenqvist har belysningen två huvudändamål. Det ena är att tydliggöra och förstärka arkitekturen med bl a ett jämnt ljus på alla vertikala ytor. Det andra är att med hjälp av god ljusplanering skapa en behaglig miljö som stimulerar och skapar trivsel. Just det goda ljusets bevisligen befrämjande effekt på vår hälsa ser jag som en mycket viktig aspekt, inte minst i dessa dagar med en allt mer krävande och stressrelaterad tillvaro. Därmed också sagt att Peter Rosenqvist inte är en vän av blind kilowattjakt. Här väger en genomtänkt belysningsplanering som tar hänsyn till människans välbefinnande tyngre. Genomtänktheten kan exemplifieras med belysningen i de öppna kontorslandskapen där nedpendlade, Just det goda ljusets bevisligen befrämjande effekt på vår hälsa ser jag som en mycket viktig aspekt, inte minst i dessa dagar med en allt mer krävande och stressrelaterad tillvaro. Vasto - behaglig i ljus och form LJUSKULTUR 6 / 09 11

9 Kompromisserna är sällsynt få och därför känns det upplyftande att idag läsa armaturlistan och se att den absoluta merparten av de föreslagna armaturerna finns på plats. Kontor. I kontorslandskapet fördelar T5-armaturerna Siteco Novaluna (2 x 54 W), med både närvaro- och dags ljusstyrning, ljuset jämt över arbetsytan. I de mindre arbetsrummen används samma armatur bestyckade med 2 x 28 W. trapphuset. Ytterligare detalj av belysning integrerad i arkitekturen, här i trapphuset. I trapphuset också ett läckert dagsljusinsläpp. prismatiska och med t5 bestyckade armaturer fördelar ljuset jämnt över arbetsytan. Här har vi försökt modulera dagsljuset genom att sätta flera armaturer nära fönsterväggen som går ända upp till undertaket. Armaturerna här är vidare närvarostyrda i grupper samt därtill dagsljusstyrda. Luftfartsverkets Bo Norr, biträdande projektledare för ans-bygget, berättar att totalentreprenaden som genomfördes av Peab till en byggkostnad om ca 90 mkr, varit oerhört detaljstyrd, ner på skruv och mutter som han uttrycker det. Vad gäller belysningen styrde dock Mats Thorén och i ett senare skede även Peter Rosenqvist oss till lämpliga armaturer till en lämplig kostnad. Denna detaljstyrning gjorde också att Peab endast i något enstaka fall ersatt föreslagna armaturer med likvärdiga alternativ, vilket gläder såväl arkitekt som Peter Rosenqvist: Kompromisserna är sällsynt få och därför känns det upplyftande att idag läsa armaturlistan och se att den absoluta merparten av de föreslagna armaturerna finns på plats. En av anledningarna till den lyhördheten ligger säkerligen i ett varje arma turval varit mycket väl motiverat som oftast har det funnits minst två, oftast tre goda skäl till valet av en viss armatur. Fotnot: Malmö Airport i Sturup, som ligger några mil öster om den skånska huvudstaden, invigdes 1972 och har under årens lopp hanterat 40 miljoner ankommande och av resande. Flygtrafiktjänsten ans är en sammanfattande benämning för flygledningstjänst, flyginformationstjänst, flygvädertjänst, flygteletjänst samt flygräddningstjänst. 12 LJUSKULTUR 6 / 09

10 Samspelet beställare, arkitekt och ljusdesigner Beställare, arkitekt och ljusdesigner är rörande eniga om det betyg man vill ge ljussättningen av ans-huset vid Malmö Airport i Sturup. Men någon formel eller något egentligt recept för hur man åstadkommer ett mvg-projekt finns inte. peter rosenqvist alexandra adriani Text Anders Löfvendahl Foto Ulf Celander Mats thorén LJUSKULTUR 6 / 09 13

11 Detta menar arkitekt Mats Thorén, och fortsätter: Viktiga ingredienser är rätt personkemi och att man strävar efter samma mål! Även Luftfartsverkets Bo Norr, biträdande projektledare för ansbygget, trycker på vikten av samsyn för ett lyckat projekt, men också på vikten av att försöka få till det och skapa bra relationer. Samsynen på belysningens roll i ans-huset bygger i grunden på att Luftfartsverket (lfv) var måna om att uppnå ett gott resultat, en bra slutprodukt som Mats Thorén, Samark Arkitektur & Design i Malmö, uttrycker det: Redan i utgångsläget underströk lfv:s projektledare Ulf Pettersson att han betraktade belysningen som viktig, säger Mats Thorén som tidigare med gott resultat samarbetat med just Pettersson och lfv på Sturup. Därmed kunde ribban för belysningen läggas på en hög kvalitetsnivå, vilket i sin tur innebar att beställaren var villig att betala bra för bra kvalitet: Inom rimliga gränser förstås och inte helt utan styrning, säger Bo Norr och förklarar det senare med att arkitektvalda armaturer kan ha en, som han uttrycker det, tendens att kosta stora pengar. Det viktiga mervärdet med ljusdesigner Eftersom Samark redan i det inledande skedet presenterat vissa kriterier för ljuset i ans-huset i form av mycket infallande dagsljus och god kvalitet på belysningen, sammanföll arkitektens och beställarens målsättning. Man hade alltså tidigt ett consensus inför det fortsatta arbetet. Detta samspel och samförstånd breddades då ljusdesignern Peter Rosenqvist kom in i bilden för Rambölls räkning och presenterade sin vision för ans-huset med en kombination av varmt och kallt ljus. Samark har för vana att använda sig av ljusdesigner i sina uppdrag, åtminstone för de projekt som Mats Thorén håller i, detta då Mats har ett stort personligt intresse för ljus och belysning. Genom att ta in en ljusdesigner kan vi bolla idéer och uppslag och tillföra projektet ett mervärde. Och dessutom få idéerna genomförda! Ljusdesignern kom alltså föredömligt tidigt in i planeringsprocessen för ans-huset och fick därmed möjlighet att diskutera olika lösningar med arkitekten och att ta fram bra sådana som fungerade såväl arkitektoniskt som belysningsmässigt. Som ett resultat av detta tidigt i byggprocessen inledda samspel ändrades t ex den ursprungliga utformningen av ett trapphus för att ge plats åt en kombinerad akustikoch belysningslösning. Ljusintresserade och lyhörda arkitekter Peter Rosenqvist poängterar att såväl Mats Thorén som handläggaren arkitekt Alexandra Adriani har ett stort intresse för belysning. Båda var också mycket öppna och lyhörda för de idéer och det förslag till belysningsplan som Peter presterade:. Många som jobbar med ljus tänker tyvärr inte ljus utan lampor. För mig är ljuset ett redskap med vilket jag kan skapa känsla i ett rum och få brukarna att må bra. Och ju mer integrerad och osynlig belys Samsynen av belysningens roll både hos beställare, arkitekt och ljusdesigner är en viktig ingrediens i ett lyckat projekt. 14 LJUSKULTUR 6 / 09

12 ningen är, desto bättre. Här i anshuset sammanföll detta med arkitektens syn på belysning och på en önskan om att hålla arkitekturen så ren som möjligt. Ans-projektet upphandlades som en totalentreprenad med Peab som byggare men var hårt styrt från lfv:s sida. Detaljstyrningen gällde såväl interiör som exteriör, utformning och materialval. Vi var väldigt aktiva, säger Bo Norr. Men när det gällde valet av armaturer lät vi Mats och i ett senare skede den av honom engagerade ljusdesignern styra oss. Samarbetet oss emellan fungerade alldeles utmärkt och vi hade det överhuvudtaget trevligt tillsammans. Klok beställare Rosenqvist deltog i två möten med beställaren. På ett av dessa kom frågan upp om belysningen inte kunde göras billigare: Men vi kom snabbt fram till att det inte gick för sig. Inte om belysningen skulle svara upp mot den uttalade ambitionsgraden och de välmotiverade kvalitetskraven. Och Mats Thorén, en den goda belysningens riddare enligt Peter Rosenqvist, hade ingen som helst tanke på att rubba på kvalitetsinriktningen eller på det koncept man arbetat fram för belysningen: Vi föreslog varje armatur och alla ingick i det antagna konceptet det var just dessa armaturer och inga andra som gällde, punkt och slut. Lfv köpte detta resonemang just så och enligt konceptet ville man ha det. Därefter fick Peab i uppgift att effektuera detsamma. Att totalentreprenören, som normalt tar hand om ett koncept med möjlighet att ersätta föreslagna inslag med likvärdiga, var så hårt styrd utgjorde en ovanlig situation. För Mats Thorén innebar det arkitekten stod mitt emellan byggaren Peab och beställaren lfv. Vilket inte bara innebar extra arbete utan även en fördel: Ulf och Bo styrde och ställde med Peab varefter Peab kom till oss och frågade efter detalj efter detalj. Detta var vi mycket tacksamma för eftersom vi då i vår tur också fick möjlighet att styra, säger Mats Thorén. Resultatet av samspelet med Peab säger Peter Rosenqvist sig kunna läsa ut av armaturlistan. Ytterst få kompromisser har gjorts vilket jag tar som ett kvitto på att de föreslagna armaturerna, liksom konceptet, var väl motiverade. Samsyn på kvalitet, bra personkemi, goda relationer och ett ömsesidigt förtroende se där några av de faktorer som gjorde ans-huset på Sturup till ett lyckat projekt. Plus ett gemensamt intresse för god belysning. Batterilösa, underhållsfria och med tio års garanti! Bestyckade med ny innovativ teknik lanserar vi nu energieffektiv nödbelysning för alla typer av miljöer. ESCAP heter vår nya serie nödbelysning utrustad med högeffektslysdioder och kondensatorer i stället för vanliga batterier. Med en livslängd på upp till 10 år på ljuskälla och reservkraft törs vi utlova låg miljöpåverkan, minimala underhållskostnader och extremt snabb uppladdningstid. Välkommen in på och läs mer om ESCAP-serien miljöanpassade produkter med design och kvalitet. 16 LJUSKULTUR 6 / 09

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor.

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Text: Rebel Light AB Foto: Jason Strong Microsoft Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur station/kontor situationsplan 1:5oo O 1O 2O 3O 4O 5O m norr Hotel post studentbostäder Den nya Åkareplatsen är en plats som ger skäl

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter Smart belysning i Lidköping Rörelse- och närvarovakter Belysningen i den ljusa öppna entrén styrs, liksom i övriga allmänna utrymmen, av de KNX-anslutna närvarovakterna. Närvarovakt som knappt syns Att

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter Aktivt ljus i ett passivt hus Rörelse- och närvarovakter Världens första tennishall i passivhusteknik Det var med pompa och ståt som den invigdes hösten 2012. Landshövdingen var där och slog den första

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830 - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från En ljusare framtid att spara energi och miljö med smart belysning 1 Information från 2 Smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med 80 procent Den renaste kraften kommer varken från naturgas

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

ZOBRA EXZITE. Patent Pending

ZOBRA EXZITE. Patent Pending ZOBRA EXZITE Patent Pending Exzite Röd med vita dekorskruvar. Exzite personlig design möter smart funktion Funktionalitet och form förenas på ett smart och unikt sätt i armaturen Exzite. Den har en flexibel

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

GRANNE MED HAVET. Helsingborg gör det inte sämre för Pierre som är en inbiten surfare. hemma-hos

GRANNE MED HAVET. Helsingborg gör det inte sämre för Pierre som är en inbiten surfare. hemma-hos GRANNE MED HAVET Tvåtusen timmars hårt arbete har resulterat i ett modernt kök i amerikansk al och en takhöjd på fyra och en halv meter. Att lägenheten dessutom ligger på promenadavstånd till Öresundskusten

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET F U INNEHÅLL N K T I O N & K V A L I T É Katalog december 2011 INNEHÅLL LED - 12V... sid 3-5 LED - HighPower / 350mA... sid

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer