över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande"

Transkript

1 ans-huset sammanlänkar två befintliga byggnader, flygledarskolan å ena sidan och Air Traffic Control Centre å den andra, och har en för de tre enheterna gemensam entréfunktion. 4 LJUSKULTUR 6 / 09

2 För ett halvår sedan flyttade flygtrafiktjänsten Air Navigation Service (ans) vid Malmö Airport i Sturup in i en nyuppförd byggnad bara några stenkast från flygledartornet. Den nya transparenta fyravåningsbyggnaden har ritats av arkitekt Mats Thorén, Samark Arkitektur & Design ab i Malmö och ljussatts av ljusdesignern Peter Rosenqvist och bjuder på flera sparsmakade inslag och rumslösningar. Belysningen har integrerats fullt ut med arkitekturen och tillåtits spela en profilerande roll. ANS Malmö Airport LJUSKULTUR 6 / 09 5

3 Förutsättningarna var de bästa då såväl beställare som arkitekt hade stor förståelse för belysningen och belysningens villkor samt såg ett stort mervärde i en genomtänkt belysningsplan. matsalen. Ett av två ställen, där armaturerna tillåtits spela en väl synlig roll är matsalen, där Louis Poulsen Enigma, bestyckad med metallhalogen, belyser rummet. text Anders Löfvendahl foto Ulf Celander Från koja till slott. Så beskriver ans-personal själva senvårens flytt från de träbaracker man vistats i under 15 års tid till den nya kontorsbyggnaden med sina generöst tilltagna, ljusa och luftiga lokaler och en arbetsmiljö med en idag omvittnat hög trivselfaktor. Ans-huset sammanlänkar två befintliga byggnader, flygledarskolan (epn) å ena sidan och Air Traffic Control Centre (atcc) å den andra, och har en för de tre enheterna gemensam entréfunktion. 6 LJUSKULTUR 6 / 09

4 Mats Thorén är sedan 20 år tillbaka engagerad av Luftfartsverket (lfv) här på Sturup och bl a projekterat atcc-byggnaden med sitt värstingrum om hela kvadratmeter. I den nya administrationsbyggnaden som är avsedd för 100 personer, handlar det dock om betydligt mindre rumsenheter. Golvytan om totalt kvadratmeter är fördelad över tre plan inredda med öppna kontorslandskap, cellkontor och personalutrymmen samt möteslokaler av olika storlek. Kontorsfunktionen har konsekvent samlats utmed de upp till undertaket glasade fasaderna medan husets kärna reserverats för bl a bibliotek, kök, kapprum samt trapphus. De sex mötes- och konferensutrymmena återfinns i två av de tre gulkantade boxar vars volymer tränger igenom husfasaden och profilerar såväl husets exteriör som interiör. Den tredje boxformen inramar entrén. Den största av de två i huskroppen fristående boxarna omfattar två våningsplan. Här återfinns i entréplanet två stora konferensrum namngivna efter O Hare-flygplatsen i Chicago, usa. På det den andra våningen har en personalmatsal, som nås via en bro från entrésolplanet, inretts med panoramautsikt över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande 4,5 m höga boxen som inrymmer en kvartett möteslokaler, sticker inte ända upp till våningsplanets undertak, vilket resulterar i ett elegant dagsljusinsläpp på hög nivå. Belysningen in i ett mycket tidigt skede Belysningen togs in i projektet i ett mycket tidigt skede, redan i samband med upphandlingen. För belysningsplanen engagerade Mats Thorén ljusdesignern Peter Rosenqvist, Ramböll i Malmö, numera anställd LJUSKULTUR 6 / 09 7

5 8 LJUSKULTUR 6 / 09

6 integrerad belysning. Eftersom belysningen kom in i projektet i ett mycket tidigt skede, kunde den användas för att verkligen förstärka byggnadens arkitektur. Mycket väl avbländade armaturer, minimalistiska i sin form, integrerades i arkitekturen i princip i hela byggnaden. Endast på två ställen, som här, innanför entrén har armaturer tillåtits dominera luftrummet. Kombinationen av skilda färgtemperaturer ger en mycket tydlig tredimensionell effekt och tydliggör de olika rummens funktion. vid konsultföretaget Projektengagemang Öresund. Förutsättningarna var de bästa då såväl beställare som arkitekt hade stor förståelse för belysningen och belysningens villkor samt såg ett stort mervärde i en genomtänkt belysningsplan, säger Peter Rosenqvist. Samspelet med arkitekten Mats Thorén har också varit idealiskt, vilket i sin tur lett till exemplariska lösningar. En förklaring till det lyckade samspelet är enligt Rosenqvist Mats Thoréns grundmurade intresse för ljus. Under 20 års tid har Thorén nämligen ritat armaturer för bl a Ateljé Lyktan och Louis Poulsen. Och sen fem år tillbaka är han dessutom ordförande i Sydsvenska Belysningssällskapet. När det gäller ljus ställer jag som krav att det skall vara bländfritt. När jag arbetar med dagsljus vill jag förstärka det och inte blanda olika ljusfärger. Jag är alltså en anhängare av en så dagsljusliknande belysning som möjligt. Alla de armaturer jag ritat, inklusive väggarmaturen Malmö t5 vägg som återfinns här i ans-huset, har av denna anledning indirekt belysning och är vidare bestyckade med ljuskällor som man inte somnar av! Ljuset ska framhäva arkitekturen och skapa trivsel Den gestaltningsidé som Peter Rosen qvists presenterade för Samarks Mats Thorén och handläggande arkitekt Alexandra Adriani grundade sig på att primärt förstärka och framhäva den givna arkitekturens form och funktion. Samtidigt strävande han efter, att med ljussättningen, skapa en så användarvänlig miljö som möjlig. Miljön skulle också kännas behaglig och trivsam för personalen hälsoaspekten var mycket viktig för Peter. För att tydliggöra de olika rummens funktioner strukturerade Peter Rosenqvist upp byggnadens inre volymer genom att bestycka armaturerna med ljuskällor med tre olika färgtemperaturer. För de rum där verksamheten är stillasittande och av lugnare karaktär samt för rum där man sitter ensam eller i en mindre grupp, valde jag ett varmvitt ljus med färgtemperaturen k. Den ljusfärgen ger lite lägereldskänsla, skapar trivsel och harmoni. För de utrymmen där det råder fart och fläkt eller där många personer samtidigt är samlade, valdes ljuskällor med en svalare färgtemperatur, k. Denna färgtemperatur är den mest förekommande och dominerar i korridorer, kontorslandskap och i de stråk som går lite diagonalt genom byggnaden och sammanbinder denna med grannarna epn och atcc. Den tredje och kyligaste ljustemperaturen utgörs av vit led k. Detta ljus förtydligar strukturen på de vita väggytor klädda med horisontellt liggande och ljudisolerade mdf-skivor som kantar de breda längsgående kommunikationsstråken inne i byggnaden. Släpljuset ner på väggen reflekteras även ut i rummet och förstärker därmed det infallande dagsljuset. Vi hade själva tänkt att utnyttja led i någon omfattning. Men Peters förslag med ett helt genomgående stråk med kallt led-ljus köpte vi direkt! Säger Mats Thorén om det ledljus som nu är monterat i långa band med utbytbara socklar om 10 ljuspunkter vardera. Banden, av vilka det längsta är 11 meter långt, är dolda i en ränna i undertaket just intill väggen. Sammantaget ger denna kombination av skilda färgtemperaturer en mycket tydlig tredimensionell, dynamisk effekt som på köpet ger bygg LJUSKULTUR 6 / 09 9

7 Korridorer. En LED-lösning (Agabekov AGA-LED universal där varje diod är på 1 W. Tidsstyrning (tidkanal på teknikerspråk)) valdes för att belysa de vita väggarna, klädda med horisontellt liggande och ljudisolerade mdfskivor. Färgtemperaturen här är den tredje och kallaste, K. Linjer av minimalistiska lysrörsarmaturer (XAL Minimal 100 bestyckade med 54 W T5 lysrör) integrerades i undertaket för att för - tydliga riktingen och löper snett genom hela byggnadens längsgående axel. All lysrörsbelysning i byggnaden är både dagsljus- och närvaro styrd, så även här. naden en fin transparens kvällstid och tydliggör en byggnad uppbyggd av varm- och kalltonade boxar, menar Peter Rosenqvist och påpekar att man varit noga med att inte lägga de olika färgerna för nära varann med tanke på risken för att gröta ihop ljusbilden. Armaturerna är integrerade i arkitekturen När det gäller valet av armaturer var Peter Rosenqvist och Mats Thorén helt ense om att dessa skulle integreras i arkitekturen och helst döljas helt eller göras så osynliga som möjligt. Därför valdes kvalitativa armaturer som är minimalistiska i sin form och mycket väl avbländade, säger Peter Rosenqvist. Bland annat valde vi frame-less lysrörsarmaturer som belysning i biblioteket samt för den i undertaket inbyggda och riktningsförtydligande lysrörslinjen som löper snett genom hela byggnadens längsgående axel. Släckta är de enkla t5-armaturerna nästan helt osynliga. Endast på två ställen har armaturer tillåtits spela en väl synlig huvudroll, dels innanför entrén där tre stora Enigma bestyckade med metallhalogen dominerar luftrummet och dels 10 LJUSKULTUR 6 / 09

8 i personalmatsalen där en mindre version av samma armatur svarar för den belysningsmässiga flärden. Kanske kan man till denna kategori även hänföra fiberljuset i taket framför receptionen vars ljusstarka stjärnhimmel förmedlas av en projektor bestyckad med 150 w metallhalogen. Ljussättningen i ans-huset är genomgående sparsam och energieffektiv. Allt lysrörsljus är vidare dimrat och samtliga armaturer reglerade av närvaro- och dagsljussensorer. Vi har ljus när det behövs ljus och där det behövs ljus. Av den senare anledningen konsekvent undvikit jämna luxmattor. Därför kan man skönja fläckar på golvet där vi inte uppnår det givna luxtalet. Detta medför istället att blicken söker sig till de tydligt ljussatta målen i rummet. Det goda ljuset främjar hälsan För Peter Rosenqvist har belysningen två huvudändamål. Det ena är att tydliggöra och förstärka arkitekturen med bl a ett jämnt ljus på alla vertikala ytor. Det andra är att med hjälp av god ljusplanering skapa en behaglig miljö som stimulerar och skapar trivsel. Just det goda ljusets bevisligen befrämjande effekt på vår hälsa ser jag som en mycket viktig aspekt, inte minst i dessa dagar med en allt mer krävande och stressrelaterad tillvaro. Därmed också sagt att Peter Rosenqvist inte är en vän av blind kilowattjakt. Här väger en genomtänkt belysningsplanering som tar hänsyn till människans välbefinnande tyngre. Genomtänktheten kan exemplifieras med belysningen i de öppna kontorslandskapen där nedpendlade, Just det goda ljusets bevisligen befrämjande effekt på vår hälsa ser jag som en mycket viktig aspekt, inte minst i dessa dagar med en allt mer krävande och stressrelaterad tillvaro. Vasto - behaglig i ljus och form LJUSKULTUR 6 / 09 11

9 Kompromisserna är sällsynt få och därför känns det upplyftande att idag läsa armaturlistan och se att den absoluta merparten av de föreslagna armaturerna finns på plats. Kontor. I kontorslandskapet fördelar T5-armaturerna Siteco Novaluna (2 x 54 W), med både närvaro- och dags ljusstyrning, ljuset jämt över arbetsytan. I de mindre arbetsrummen används samma armatur bestyckade med 2 x 28 W. trapphuset. Ytterligare detalj av belysning integrerad i arkitekturen, här i trapphuset. I trapphuset också ett läckert dagsljusinsläpp. prismatiska och med t5 bestyckade armaturer fördelar ljuset jämnt över arbetsytan. Här har vi försökt modulera dagsljuset genom att sätta flera armaturer nära fönsterväggen som går ända upp till undertaket. Armaturerna här är vidare närvarostyrda i grupper samt därtill dagsljusstyrda. Luftfartsverkets Bo Norr, biträdande projektledare för ans-bygget, berättar att totalentreprenaden som genomfördes av Peab till en byggkostnad om ca 90 mkr, varit oerhört detaljstyrd, ner på skruv och mutter som han uttrycker det. Vad gäller belysningen styrde dock Mats Thorén och i ett senare skede även Peter Rosenqvist oss till lämpliga armaturer till en lämplig kostnad. Denna detaljstyrning gjorde också att Peab endast i något enstaka fall ersatt föreslagna armaturer med likvärdiga alternativ, vilket gläder såväl arkitekt som Peter Rosenqvist: Kompromisserna är sällsynt få och därför känns det upplyftande att idag läsa armaturlistan och se att den absoluta merparten av de föreslagna armaturerna finns på plats. En av anledningarna till den lyhördheten ligger säkerligen i ett varje arma turval varit mycket väl motiverat som oftast har det funnits minst två, oftast tre goda skäl till valet av en viss armatur. Fotnot: Malmö Airport i Sturup, som ligger några mil öster om den skånska huvudstaden, invigdes 1972 och har under årens lopp hanterat 40 miljoner ankommande och av resande. Flygtrafiktjänsten ans är en sammanfattande benämning för flygledningstjänst, flyginformationstjänst, flygvädertjänst, flygteletjänst samt flygräddningstjänst. 12 LJUSKULTUR 6 / 09

10 Samspelet beställare, arkitekt och ljusdesigner Beställare, arkitekt och ljusdesigner är rörande eniga om det betyg man vill ge ljussättningen av ans-huset vid Malmö Airport i Sturup. Men någon formel eller något egentligt recept för hur man åstadkommer ett mvg-projekt finns inte. peter rosenqvist alexandra adriani Text Anders Löfvendahl Foto Ulf Celander Mats thorén LJUSKULTUR 6 / 09 13

11 Detta menar arkitekt Mats Thorén, och fortsätter: Viktiga ingredienser är rätt personkemi och att man strävar efter samma mål! Även Luftfartsverkets Bo Norr, biträdande projektledare för ansbygget, trycker på vikten av samsyn för ett lyckat projekt, men också på vikten av att försöka få till det och skapa bra relationer. Samsynen på belysningens roll i ans-huset bygger i grunden på att Luftfartsverket (lfv) var måna om att uppnå ett gott resultat, en bra slutprodukt som Mats Thorén, Samark Arkitektur & Design i Malmö, uttrycker det: Redan i utgångsläget underströk lfv:s projektledare Ulf Pettersson att han betraktade belysningen som viktig, säger Mats Thorén som tidigare med gott resultat samarbetat med just Pettersson och lfv på Sturup. Därmed kunde ribban för belysningen läggas på en hög kvalitetsnivå, vilket i sin tur innebar att beställaren var villig att betala bra för bra kvalitet: Inom rimliga gränser förstås och inte helt utan styrning, säger Bo Norr och förklarar det senare med att arkitektvalda armaturer kan ha en, som han uttrycker det, tendens att kosta stora pengar. Det viktiga mervärdet med ljusdesigner Eftersom Samark redan i det inledande skedet presenterat vissa kriterier för ljuset i ans-huset i form av mycket infallande dagsljus och god kvalitet på belysningen, sammanföll arkitektens och beställarens målsättning. Man hade alltså tidigt ett consensus inför det fortsatta arbetet. Detta samspel och samförstånd breddades då ljusdesignern Peter Rosenqvist kom in i bilden för Rambölls räkning och presenterade sin vision för ans-huset med en kombination av varmt och kallt ljus. Samark har för vana att använda sig av ljusdesigner i sina uppdrag, åtminstone för de projekt som Mats Thorén håller i, detta då Mats har ett stort personligt intresse för ljus och belysning. Genom att ta in en ljusdesigner kan vi bolla idéer och uppslag och tillföra projektet ett mervärde. Och dessutom få idéerna genomförda! Ljusdesignern kom alltså föredömligt tidigt in i planeringsprocessen för ans-huset och fick därmed möjlighet att diskutera olika lösningar med arkitekten och att ta fram bra sådana som fungerade såväl arkitektoniskt som belysningsmässigt. Som ett resultat av detta tidigt i byggprocessen inledda samspel ändrades t ex den ursprungliga utformningen av ett trapphus för att ge plats åt en kombinerad akustikoch belysningslösning. Ljusintresserade och lyhörda arkitekter Peter Rosenqvist poängterar att såväl Mats Thorén som handläggaren arkitekt Alexandra Adriani har ett stort intresse för belysning. Båda var också mycket öppna och lyhörda för de idéer och det förslag till belysningsplan som Peter presterade:. Många som jobbar med ljus tänker tyvärr inte ljus utan lampor. För mig är ljuset ett redskap med vilket jag kan skapa känsla i ett rum och få brukarna att må bra. Och ju mer integrerad och osynlig belys Samsynen av belysningens roll både hos beställare, arkitekt och ljusdesigner är en viktig ingrediens i ett lyckat projekt. 14 LJUSKULTUR 6 / 09

12 ningen är, desto bättre. Här i anshuset sammanföll detta med arkitektens syn på belysning och på en önskan om att hålla arkitekturen så ren som möjligt. Ans-projektet upphandlades som en totalentreprenad med Peab som byggare men var hårt styrt från lfv:s sida. Detaljstyrningen gällde såväl interiör som exteriör, utformning och materialval. Vi var väldigt aktiva, säger Bo Norr. Men när det gällde valet av armaturer lät vi Mats och i ett senare skede den av honom engagerade ljusdesignern styra oss. Samarbetet oss emellan fungerade alldeles utmärkt och vi hade det överhuvudtaget trevligt tillsammans. Klok beställare Rosenqvist deltog i två möten med beställaren. På ett av dessa kom frågan upp om belysningen inte kunde göras billigare: Men vi kom snabbt fram till att det inte gick för sig. Inte om belysningen skulle svara upp mot den uttalade ambitionsgraden och de välmotiverade kvalitetskraven. Och Mats Thorén, en den goda belysningens riddare enligt Peter Rosenqvist, hade ingen som helst tanke på att rubba på kvalitetsinriktningen eller på det koncept man arbetat fram för belysningen: Vi föreslog varje armatur och alla ingick i det antagna konceptet det var just dessa armaturer och inga andra som gällde, punkt och slut. Lfv köpte detta resonemang just så och enligt konceptet ville man ha det. Därefter fick Peab i uppgift att effektuera detsamma. Att totalentreprenören, som normalt tar hand om ett koncept med möjlighet att ersätta föreslagna inslag med likvärdiga, var så hårt styrd utgjorde en ovanlig situation. För Mats Thorén innebar det arkitekten stod mitt emellan byggaren Peab och beställaren lfv. Vilket inte bara innebar extra arbete utan även en fördel: Ulf och Bo styrde och ställde med Peab varefter Peab kom till oss och frågade efter detalj efter detalj. Detta var vi mycket tacksamma för eftersom vi då i vår tur också fick möjlighet att styra, säger Mats Thorén. Resultatet av samspelet med Peab säger Peter Rosenqvist sig kunna läsa ut av armaturlistan. Ytterst få kompromisser har gjorts vilket jag tar som ett kvitto på att de föreslagna armaturerna, liksom konceptet, var väl motiverade. Samsyn på kvalitet, bra personkemi, goda relationer och ett ömsesidigt förtroende se där några av de faktorer som gjorde ans-huset på Sturup till ett lyckat projekt. Plus ett gemensamt intresse för god belysning. Batterilösa, underhållsfria och med tio års garanti! Bestyckade med ny innovativ teknik lanserar vi nu energieffektiv nödbelysning för alla typer av miljöer. ESCAP heter vår nya serie nödbelysning utrustad med högeffektslysdioder och kondensatorer i stället för vanliga batterier. Med en livslängd på upp till 10 år på ljuskälla och reservkraft törs vi utlova låg miljöpåverkan, minimala underhållskostnader och extremt snabb uppladdningstid. Välkommen in på och läs mer om ESCAP-serien miljöanpassade produkter med design och kvalitet. 16 LJUSKULTUR 6 / 09

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

"På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna"

På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna Interview "På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna" Byggherre: w40 Architekten, Wiesbaden, Tyskland Interiördesign: w40 Architekten, Wiesbaden, Tyskland Foto:

Läs mer

LED-fakta TIPS! LJUSSÄTT DITT HEM. med LED-belysning

LED-fakta TIPS! LJUSSÄTT DITT HEM. med LED-belysning LJUSSÄTT DITT HEM med LED-belysning LED-belysning ger möjlighet till låg infällnadshöjd tack vare den minimala värmeutvecklingen och sitt lilla format. TIPS! Vår ljusdesigner berättar om ljussättning med

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

LED BELYSNING. Tips och idéer för ditt hem

LED BELYSNING. Tips och idéer för ditt hem LED BELYSNING Tips och idéer för ditt hem LED ger ett varmt ljus Idag kan du välja LED-belysning som ser ut som halogen. LED går att dimra Städa eller mysa? Du kan själv anpassa ljuset efter humör. VARFÖR

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

Upplevelse för kunden ergonomi för medarbetarna: Gráficas Varias affärslokaler i Barcelona

Upplevelse för kunden ergonomi för medarbetarna: Gráficas Varias affärslokaler i Barcelona Reportage Upplevelse för kunden ergonomi för medarbetarna: Gráficas Varias affärslokaler i Barcelona Arkitekt (ombyggnad): Pere Pujol Rosell, Sant Sadurní d'anoia, Spanien Interiördesign: Maria Esteban

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Behovet att spara elenergi blir allt mer påtagligt. Klimatfrågan och kraven på minskade utsläpp av växthusgaser och energibesparing är

Läs mer

Det naturliga ljuset från LED: Hotell Kempinski Berchtesgaden

Det naturliga ljuset från LED: Hotell Kempinski Berchtesgaden Reportage Det naturliga ljuset från LED: Hotell Kempinski Berchtesgaden Projekt: Restaurang Johann Grill/hotell Kempinski Berchtesgaden, Bayerska Alperna, Tyskland Arkitektur: sporer plus Gesellschaft

Läs mer

När materialen får tala

När materialen får tala kök när materialen får tala När materialen får tala HUSET Bostadsrätt om 225 kvm på Östermalm. KÖKET Klassiskt med moderna inslag, ritat av Martin Zetherström och Svante Bengtsson på 2BK Arkitekter. Mycket

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

38 hemma hos - BYGGA NYTT HUS -

38 hemma hos - BYGGA NYTT HUS - 38 hemma hos - BYGGA NYTT HUS - - BYGGA NYTT HUS - hemma hos 39 Med passion för husbyggande text maria östlund, Louise josborg Foto pär olsson Jan Eidman vet precis hur han vill ha det. Han har renoverat

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Softlight. Behagligt ljus, ljusa utrymmen

Softlight. Behagligt ljus, ljusa utrymmen Softlight Behagligt ljus, ljusa utrymmen Softlight Behagligt ljus, ljusa utrymmen Behagligt ljus ETAPs softlight-armaturer avskärmar ljuskällan och låter ljuset huvudsakligen komma in i rummet genom sekundär

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur station/kontor situationsplan 1:5oo O 1O 2O 3O 4O 5O m norr Hotel post studentbostäder Den nya Åkareplatsen är en plats som ger skäl

Läs mer

VERDE MONDE SKYPANEL66 CTC LED-PANEL PRODUKTINFORMATION

VERDE MONDE SKYPANEL66 CTC LED-PANEL PRODUKTINFORMATION MONDE VERDE SKYPANEL66 CTC LED-PANEL PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll SkyPANEL CTC LED-panel... 3

Läs mer

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Gaudi Ljuset är utgångspunkten för många konstarter. Film, fotografi, måleri. Ljuset får inte bara människor att må bra fysiskt och psykiskt, det skapar också förutsättningar för estetiska

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter Smart belysning i Lidköping Rörelse- och närvarovakter Belysningen i den ljusa öppna entrén styrs, liksom i övriga allmänna utrymmen, av de KNX-anslutna närvarovakterna. Närvarovakt som knappt syns Att

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

MesoOptics för topprestanda

MesoOptics för topprestanda UM MesoOptics för topprestanda MesoOptics Mikroteknologi En mikroskopisk struktur garanterar en kontrollerad ljusfördelning. MesoOptics är en innovativ teknologi som skapar särskilt utformade mikrostrukturer

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

ENERGIPROJEKT. Ny belysning gav bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö 18 LJUSKULTUR 2 / 05

ENERGIPROJEKT. Ny belysning gav bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö 18 LJUSKULTUR 2 / 05 Ny belysning gav bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö TEXT ANDERS LÖFVENDAHL FOTO ULF CELANDER 18 LJUSKULTUR 2 / 05 BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Den nya belysningen har inte bara medfört bättre ljuskomfort utan

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över.

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Efter en arkitekttävling där tre kontor ritade varsitt förslag vaskades en byggnad fram som innehöll de värden som både kommunens

Läs mer

Vertikalt ljus. 300 lux. 200 lux. 300 lux. Vertikalt ljus. 100 lux 400-500 lux. 200 lux. Accentljus 400 lux. Vertikalt ljus.

Vertikalt ljus. 300 lux. 200 lux. 300 lux. Vertikalt ljus. 100 lux 400-500 lux. 200 lux. Accentljus 400 lux. Vertikalt ljus. ALLMÄNT Följande underlag ska fungera som ett stöd för att definiera målbilden gällande belysning inom byggnaden. Ljusdesignen med fördjupade frågor rörande tillgänglighet, hyresgäsanpassningar, gestaltningsfrågor,

Läs mer

Business i vitt. Fastighetsagenturen Engel & Völkers grundades 1977 i Hamburg. Den har idag representation i närmare 40 länder på fem.

Business i vitt. Fastighetsagenturen Engel & Völkers grundades 1977 i Hamburg. Den har idag representation i närmare 40 länder på fem. Reportage Business i vitt Engel & Völkers AG, Market Center Madrid Madrid / Spanien Foto: Frieder Blickle, Hamburg, Tyskland I Market Center Madrid, som öppnades nyligen av Engel & Völkers har en klassisk

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266)

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (5) 206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 15 maj 2012 från Jarl Strömbäck (SPI) angående

Läs mer

Behaglig belysning i minimalistisk design

Behaglig belysning i minimalistisk design 2 ETAP Behaglig belysning i minimalistisk design Vid allmänbelysning av kontor och offentliga byggnader används ofta diffusorer vilket är klokt eftersom belysningen blir behaglig och trevlig med diffusorer.

Läs mer

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Exteriört har familjen målat huset i en vit bruten kulör. För ett modernt uttryck har man valt att ta in silver som accentfärg, på bland annat vindskivor och stuprör funkis med kaxiga detaljer Det var

Läs mer

Belysningsskolan. Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården.

Belysningsskolan. Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården. Belysningsskolan 2013 Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården. Se din trädgård som ett extra rum till huset även under årets mörka månader! Vi lägger allt mer tid på våra trädgårdar.

Läs mer

Delikatesser i perfekt ljus: Fiorital, Padua

Delikatesser i perfekt ljus: Fiorital, Padua Reportage Delikatesser i perfekt ljus: Fiorital, Padua Projekt: Fiorital, Padua, Italien Arkitektur: Lorenzo Viola, Milano, Italien Foto: Sebastian Mayer, Berlin, Tyskland http://fiorital.it/en/ 31.05.2016

Läs mer

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor.

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Text: Rebel Light AB Foto: Jason Strong Microsoft Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Crescent. First. I utkanten av den sydafrikanska metropolen. Kapstaden ligger den lilla välmående. förorten Camps Bay.

Crescent. First. I utkanten av den sydafrikanska metropolen. Kapstaden ligger den lilla välmående. förorten Camps Bay. UNDER TIO ÅR HAR VI PÅ HOOM OFÖRTRUTET REST VÄRLDEN ÖVER I JAKTEN PÅ ARKITEKTUR SOM FÅR OSS ATT TAPPA ANDAN. I DENNA UTGÅVA HAR VI BLAND ANNAT HITTAT TVÅ OFÖRGLÖMLIGA HEM I SYDAFRIKA. FÖRST UT ÄR ETT MAGISKT

Läs mer

HYLLIE TORG - MALMÖ STAD Belysningsprogram. 090219_Systemhandling

HYLLIE TORG - MALMÖ STAD Belysningsprogram. 090219_Systemhandling HYLLIE TORG - MALMÖ STAD Belysningsprogram 090219_Systemhandling Innehållsförteckning Hyllie torg Belysningsprogram Ljusbeskrivning sida 3 Ljusslingor sida 4 Master sida 4 Träd sida 4 Bänkar sida 5 Vattenkar

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer

Ljuskällor Produktkatalog

Ljuskällor Produktkatalog Ljuskällor Produktkatalog Inledning Ljus är fantastiskt Det är något speciellt med ljus. Hur det påverkar oss på sätt vi inte ens funderar på. Ljus kan förvandla ett läskigt monster till en ofarlig växt

Läs mer

Minimalism med känsla. text Malin Crafoord foto Tove Falk-Olsson

Minimalism med känsla. text Malin Crafoord foto Tove Falk-Olsson Stora fönster. För att få in maximalt med dagsljus men samtidigt undvika insyn har endast den nedersta halvan av fönsterglasen frostats. Badkar från Duravit och handduksvärmare från Bryan Perry. Handdukar,

Läs mer

Gängtappen Lysande specialarmaturer till Gängtappen

Gängtappen Lysande specialarmaturer till Gängtappen Lysande specialarmaturer till Gängtappen Vad gör man om kunden vill ha en belysningsarmatur som inte finns på marknaden? Kontaktar Elektroskandia förstås! Det var precis vad Skanska Installation gjorde

Läs mer

2013 v ä g g / g o lv

2013 v ä g g / g o lv 2013 vägg/golv VÄGG/GOLV Med vägg- eller golvarmaturer kan du enkelt och snabbt låta rummet skifta i karaktär och känsla. Vi har armaturer för både inom- och utomhusbruk, och beroende av vilken färgtemperatur

Läs mer

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter Aktivt ljus i ett passivt hus Rörelse- och närvarovakter Världens första tennishall i passivhusteknik Det var med pompa och ståt som den invigdes hösten 2012. Landshövdingen var där och slog den första

Läs mer

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation.

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. Flex Ljus över allt. Visst är det snyggt med diskret, enhetlig belysning på kontoret, för både allmänljus och riktad

Läs mer

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag prisma Ett aktivitetscenter; en plats för fysisk aktivitet på alla nivåer för alla åldrar utan krav på prestation och öppen för alla. I vårt förslag har vi försökt ta fasta på just denna öppenhet och skapat

Läs mer

Banvallen. Bostadsrätter i Hovshaga Centrum. Bo i villakvarter med stadskänsla

Banvallen. Bostadsrätter i Hovshaga Centrum. Bo i villakvarter med stadskänsla Banvallen Bostadsrätter i Hovshaga Centrum Bo i villakvarter med stadskänsla Banvallen» Var först på plats när mysiga Hovshaga får ett nytt landmärke. « Nära stan. Nära naturen. Nära vattnet. Nya kvarteret

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

SENSORSTYRD BELYSNING Närvarovakter - Rörelsevakter - Armaturer - Strålkastare

SENSORSTYRD BELYSNING Närvarovakter - Rörelsevakter - Armaturer - Strålkastare SENSORSTYRD BELYSNING Närvarovakter - Rörelsevakter - Armaturer - Strålkastare Din närvaro - är allt som behövs! Serie Control Pro är en serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

led-nyheter Hösten 2012 1

led-nyheter Hösten 2012 1 led-nyheter Hösten 2012 1 Ta vara på LED-teknikens möjligheter Nu har Fagerhult två helt nya produkter och flera trotjänare som har uppdaterats med den senaste LED-tekniken. Här presenterar vi höstens

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. VELUX takljusmoduler bidrog till att föryngra en yrkesskola byggd i klassisk 60-talsstil

Sågbäcksgymnasiet. VELUX takljusmoduler bidrog till att föryngra en yrkesskola byggd i klassisk 60-talsstil Sågbäcksgymnasiet VELUX takljusmoduler bidrog till att föryngra en yrkesskola byggd i klassisk 60-talsstil FOTO: STAMERS KONTOR P En skola att vara stolt över Mängder av dagsljus omskapar en skolas karaktär

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken.

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Ljusgestaltning för Gubberoparken Introduktion Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Gubberoparken

Läs mer

Det naturliga ljuset från LED: Hotell Kempinski Berchtesgaden

Det naturliga ljuset från LED: Hotell Kempinski Berchtesgaden Reportage Det naturliga ljuset från LED: Hotell Kempinski Berchtesgaden Projekt: Restaurang Johann Grill/hotell Kempinski Berchtesgaden, Bayerska Alperna, Tyskland Arkitektur: sporer plus Gesellschaft

Läs mer

efter 700 år i mörker framträder nu Örebro slott i nytt ljus, signerat Ljusarkitektur.

efter 700 år i mörker framträder nu Örebro slott i nytt ljus, signerat Ljusarkitektur. Kex- och skofabrikerna, som var Örebros signum, har för länge sedan tystnat. Kvar står stadens centrala stolthet och mesta symbol slottet. Efter cirka 700 år i mörker, framträder nu dess kvaliteter i nytt

Läs mer

TILLVERKAD I DANMARK. Enkelhet Focus Lighting utvecklar i samarbete med danska arkitekter produkter med enkel, skandinavisk design och lång livslängd.

TILLVERKAD I DANMARK. Enkelhet Focus Lighting utvecklar i samarbete med danska arkitekter produkter med enkel, skandinavisk design och lång livslängd. Enkelhet Focus Lighting utvecklar i samarbete med danska arkitekter produkter med enkel, skandinavisk design och lång livslängd. Ljuskvalitet Med den senaste LED-tekniken kan vi spara energi utan att kompromissa

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

inled Slimline Series Slimline series

inled Slimline Series Slimline series inled s series s hög hög riktbar vit riktbar silver - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum och - 7st LEDs. DLB-P-81VAWE-DIM temperatur Varmvit 2800K - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum

Läs mer

Djupverkan med ljus från ERCO: PUMA Concept Store, Berlin

Djupverkan med ljus från ERCO: PUMA Concept Store, Berlin Djupverkan med ljus från ERCO: PUMA Concept Store, Berlin Butiksdesign och ljusplanering: Pablo Rodriguez, Puma SE, Herzogenaurach, Tyskland Kamerateam: Timm Lange, Köln, Tyskland; Zwockel, Düsseldorf,

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live Jobba femstjärnigt vid Malmö Live Malmö Live torg och entré Ett kvarter fullt av möjligheter Malmö Live är ett arkitektoniskt utmärkande kvarter på Universitetsholmen. Här byggs konserthus, kongressanläggning,

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

Tyrolerfesten har äntligen fått en konsertarena i de österrikiska Alperna. Byggnaden i dekonstruktivistisk stil följer landskapets omgivningar.

Tyrolerfesten har äntligen fått en konsertarena i de österrikiska Alperna. Byggnaden i dekonstruktivistisk stil följer landskapets omgivningar. Festival Hall / Delugan Meissl Associated Architects En exponerad juvel Tyrolerfesten har äntligen fått en konsertarena i de österrikiska Alperna. Byggnaden i dekonstruktivistisk stil följer landskapets

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Rita din egen linje av ljus

Rita din egen linje av ljus Freedom Blunda. Arkitektur utan ljus är samma sak. Utan ljuset försvinner väggar, volymer, linjer och sammanhang. Därför blir dagsljuset en självklar startpunkt när pennan sätts mot pappret. Och där dagsljuset

Läs mer

VILLA MATTSON. Ljus som skön konst. LED bakom Swarovski-diamanter är en av flera. unika belysningslösningar i Villa Mattsson.

VILLA MATTSON. Ljus som skön konst. LED bakom Swarovski-diamanter är en av flera. unika belysningslösningar i Villa Mattsson. VILLA MATTSON Ljus som skön konst. LED bakom Swarovski-diamanter är en av flera unika belysningslösningar i Villa Mattsson. 50 ELINSTALLATÖREN NR 3-2014 MAXADE LÖSNINGAR I LYXVILLA PÅ EKERÖ Fem gånger

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 HASSELBLAD

ÅRETS BYGGEN 2003 HASSELBLAD 72 HUS GÖTEBORG FOTO: ULF CELANDER Jurymotivering: Glasarkitekturen regerar, så också när det gäller Hasselblads nya kontors- och produktionsbyggnader på norra älvstranden i Göteborg. Formspråkets spänst

Läs mer

Ianspråkstagande av kommunaltekniks ofördelade investeringsmedel för upprustning i centrum i samband med ny cykelparkering KS-2011/303

Ianspråkstagande av kommunaltekniks ofördelade investeringsmedel för upprustning i centrum i samband med ny cykelparkering KS-2011/303 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-04-01 Kommunstyrelsen Ianspråkstagande av kommunaltekniks ofördelade investeringsmedel för upprustning i centrum i samband med ny cykelparkering

Läs mer

Rita din egen linje av ljus

Rita din egen linje av ljus Freedom Blunda. Arkitektur utan ljus är samma sak. Utan ljuset försvinner väggar, volymer, linjer och sammanhang. Därför blir dagsljuset en självklar startpunkt när pennan sätts mot pappret. Och där dagsljuset

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer