Verksamhetsberättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Revisorer Revisorsuppleant Valberedningen Annelie Hed Josefin Bengtsson Annsan Palmborg Malena Andersson Barbro Bengtsson Åsa Gustafsson Ewa Weibull Lillsan Ljung Pia Granlund Pia Lasson Susanne Granlöf Lennart Öst Nicklas Sundén Pär Gustafsson Anna Persson, sammankallande, Södra Pär Gustafsson, Västra Dan Ryberg, Uppland Sofi Eklund, Gävle - Dala Inga-Britt Andersen

2 BAKGRUND OCH INRIKTNINGSMÅL Familjevårdens Centralorganisation bildades 1983 för att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra alla former av familjehemsvård, främst för att de som mest omfattas av vårt arbete familjehemplacerade barn och ungdomar - skall få så bra vård som möjligt. Detta ska ske genom: Att placerande myndighet tillhandahåller resurser och tillsätter erfarna och välutbildade tjänstemän för verksamheten och att dessa får fortbildning och handledning Att samverkan finns mellan kommuner i bl.a. rekrytering och utredning, utbildning, stöd, och handledning av familjehem Att det bedrivs en planerad rekrytering och utredning av familjehem och kontaktpersoner/familjer Att familjehemmen genomgår grundutbildning innan placering och behovsrelaterad fortbildning Att det ska finnas en väl fungerande handlednings- och stödverksamhet tillgänglig för familjehemmen och kontaktpersoner/familjer Att alla kommuner använder sig av BBIC, Barns Behov i Centrum, fullt ut med protokollförda möten, genomförandeplaner och rimliga avtal så att familjehemmen kan ge de placerade barnen/ungdomarna en bra familjehemsvård Att familjehemmen får en objektsanställning för varje placerat barn/ungdom som då ger fullvärdiga pensionsförmåner, rätt till A-kassa och sjukförsäkringsregler som andra yrkesgrupper har Att resurser finns till psykoterapi, elevassistenter, sjukgymnastik mm. om detta inte går att få på annat sätt Att den placerade har regelbunden kontakt med handläggaren och kan erbjudas samma handläggare under en längre tid Att biologiska föräldrar får stöd för att bearbeta känslorna runt att få ett barn placerat Att biologiska föräldrar får en umgängesplanering och aktivt kan delta i behandlingsplaneringen ANSLUTNA I FaCO FaCO organiserar förutom familjehem och kontaktfamiljer/personer även jourhem, avlastningshem, HVB-hem (Hem för vård och boende), kommuner, stiftelser och andra organisationer som har intresse av familjehemsvård. Medlemsavgiften har varit 425 kr för direktanslutna medlemmar och 175 kr/medlem för medlemsföreningarna. Medlemsföreningar Anslutna till FaCO är följande: Södra Sveriges Familjehem Upplands Familjehem Värmlands Familjevårdsförening Västmanlands Familjehem Västra Sveriges Familjevård Gävle - Dala har uppstartat STYRELSEN Under året har vi haft 5 protokollförda styrelsemöten varav 2 är telefonmöten. Ett möte i Uppsala januari, ett den 31 maj i samband med kongressen i Uskavi och styrelsemöte augusti i Uppsala, före Uskavilägret och kongressen hade vi ett

3 Telefon möte för att stämma av inför lägret och kongressen. Ett telefonmöte 22 oktober. Där emellan har vi haft täta mail- och telefonkontakter. SEMINARIUM den 12 mars i Riksdagshuset där temat var Familjehem i framtiden. Seminariet var ett samarbete mellan Socialdepartementets Riksdagsledamöter Helena Bouveng (M) och Meeri Wasberg (S) och FaCO. Tre områden inom familjehemsvården togs upp. Det var Vårdnadsöverflyttning och adoption, Sammanbrott i familjehem samt Skolans betydelse för barn som är placerade i familjehem. Seminariumet utmynnade bland annat i att två riksdagsledamöter gjorde studiebesök i ett familjehem och det beslöts att FaCO ska arbeta för en framtida konferens där de organisationer som var med ska konkretisera vår gemensamma probleminventering av seminariets rubriker och ge ett verklighetsbaserat förslag till handlingsplan att överlämna till politikerna. Seminariet bekostades med pengar från projektet. Övriga föreningar som deltog i seminariet var FSF, Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården, SKOLFAM och Adoptionscentrum. KONGRESSEN 2014 hölls den 31 maj i samband med Rikslägret. Årets kongress inleddes med att våra barn fick delta i en interaktiv barnteater tillsammans med Eva Anderberg från Riddarhyttan. Temat för den interaktiva teatern var Det var inte jag Efter att Eva spelat upp ett kort teaterstycke fick barnen vara med och utforma ett eget slut på föreställningar. Alla barn som deltog var duktiga skådespelare. Eftermiddagen ägnades åt kongressen som snabbt var avklarad med val och redovisningar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kongressen avslutades med middag på restaurangen på Uskavigården. RIKSLÄGER Till vårt nionde Riksläger som pågick den 29 maj till 1 juni hade 81 deltagare, barn, ungdomar och vuxna åkt genom vacker bergslagsbygd upp till Uskavi. Badtunna, bowling och paintball, ridning och bangolf är givna inslag på lägret. Nytt för i år var rodeo på en mekanisk tjur. Den blev mycket populär. På kvällarna fanns utrymme för gemenskap och det utbyttes massor av erfarenheter. Vi bodde i stugor, på vandrarhemmet och på husvagnscampingen. Vi inledde helgen med en grillkväll nere vid sjön och på fredagen hade vi en uppskattad Taco - kväll. HÖSTLÄGER. FaCO:s tredje höstläger hade vi den september i Ammenäs fritidsanläggning utanför Uddevalla. Vi var 35 barn och vuxna. Efter en väldigt regnrik period precis före lägret fick vi en alldeles fantastisk fin septemberhelg med solsken. De tappraste badade i havet och de mindre tappra i den uppvärmda badtunnan. Inne fanns plats för pyssel, spel och ett bordtennisbord som uppskattades mycket. MEDLEMSSERVICE Telefonsamtalen till vår medlemstelefon och till kansliet fortsätter att öka. Även på mailen söker många råd och hjälp av oss. Mestadels är det förtvivlade familjehem som hör av sig till oss, men även frågor från socialtjänsten, företag och organisationer får vi svara på. Mest förekommande frågor rör ersättningar för familjehemmen och vart man kan vända sig om man inte är nöjd med socialtjänstens fattade beslut. Det finns en stor okunnighet om socialförvaltningarnas organisation och vem som beslutar om vad. Tyngst är att höra på alla berättelser där socialtjänsten inte följer BBIC och där de inte tar ansvar för att de placerade

4 ska få ett tryggt och säkert boende när de placerats. Frågor som ökat mycket under året är hur olika organisationer är att jobba mot. Medlems- och kanslitelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan. På medlemstelefonen svarar Åsa Gustafsson och på kansliet finns Barbro Bengtsson. Vår alltid aktuella hemsida, ansvarade Anne Aronsson för. Där kan man följa FaCO:s aktiviteter, komma i kontakt med någon i styrelsen och finna telefonnummer till kontaktpersoner över hela Sverige. På hemsidan finns också länkar där det finns för oss viktig information och diskussionsforum för familjehem. Likaså finns vi med aktuella händelser på vår Facebooksida som Josefin Bengtsson ansvarade för. UTBILDNING Efter förra årets höstutbildning som vi fick ställa in, och att vi alltid får så sent besked om hur mycket organisationsbidrag vi får från socialstyrelsen, beslöt vi oss för att inte ha någon utbildningsdag Däremot har styrelsens medlemmar deltagit på olika utbildningar som kommer medlemmarna till del. Den sprids genom vår tidning och till medlemsföreningarna. BARN OCH UNGDOMSARBETE På rikslägren i Uskavi i maj och på vårt höstläger i Ammenäs deltog många barn och ungdomar. Där träffar både biologbarn och placerade barn andra som lever under samma förutsättningar som de själva gör. De mindre barnen får lekkamrater som de ibland har svårt att hitta annars och ungdomarna knyter nya kontakter. Populära aktiviteter är krabbfiske, bowling, paintball, ridning och badtunna I Västmanland samlas familjehemsföräldrar med biologiska och placerade barn cirka en gång i månaden till öppen förskola. Två ungdomar deltog på Nätverket Barnkonventionens hearing i Stockholm i november. Det var ungdomar från 5 organisationer, som har medlemmar från särskilt utsatta grupper som under två dagar fick träffa ministrar och göra sina röster hörda. TIDNINGEN Under året har vi gett ut 4 nummer med olika teman. Första numret hade som tema: Kontaktperson, nummer två: Insatser enligt SoL och LSS, nummer tre: Förskola och skola och fjärde numret: Barnens nätverk. Tidigare nummer av AM finns att köpa som lösnummer. Annelie Caurell och Anne Aronsson har under flera år ansvarat för vår populära medlemstidning. Vi tackar dem för att de genom sitt stora engagemang har fortsatt att utveckla tidningen både layout- och innehållsmässigt. V i tackar också Monica och Hanna Åsèn Oredsson som hjälpte oss med de två sista numren av Aktuellt Magazin. Ansvarig utgivare för Aktuellt Magazin är Lillsan Ljung. Från och med nr har vår tidning bytt namn till Familjehemsnytt HANDBOKEN Handboken har uppdaterats med aktuell fakta. Den omfattar nu 150 mycket aktuella och användbara sidor. Den finns tillgänglig på många socialkontor ute i landet. För att få en kod till handboken betalas en engångsavgift till FaCO. I handboken finns bland annat blanketter till avtal och genomförandeplaner som kan beställas till självkostnadspris.

5 MARKNADSFÖRING, SAMARBETE OCH REPRESENTATION Styrelsen och medlemmar har under året deltagit i olika utbildningar, seminarier och familjehemsträffar. Annelie Hed har deltagit på Upplands Familjehems årsmöte. Ansvarat för projektet Barn och unga i familjehem. I projektets regi ansvarade Annelie för Seminariet i Stockholm, konferensen i Skåne och kontakter med en rad kommuner, företag och organisationer På Seminariet i Stockholm medverkade Annsan Palmborg, Malena Andersson och Annelie Hed som talare med varsitt inlägg i seminariet. Övriga representanter från FaCO var Åsa Gustafsson, Pia Granlund, Barbro Bengtsson, Annelie Abrahamsson, Yvonne Ahlkvist och Gunvor Preuschhof. Malena Andersson har deltagit på Nationell konferens angående samarbete/skolgång/hälsa för placerade barn och ungdomar i Västerås. Malena har också varit vår representant i FfF, Forum för Familjevård. Ersättare har varit Barbro Bengtsson. På Barnrättsdagarna i Örebro representerade Annsann Palmborg, Åsa Gustafsson, Josefin Bengtsson, Malena Andersson och Barbro Bengtsson. FaCO delade utställningsmonter med RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, FR, Familjehemmens Riksorganisation och FFF, Forum för Familjevård. På Region Värmlands utbildningsdag i Karlstad representerade Barbro Bengtsson med ett bord med informationsmaterial. Barbro Bengtsson deltog på Stora rådets möte på Socialstyrelsen i november. Inför valet besökte flera medlemmar från styrelsen valstugorna och informerade valarbetarna om våra villkor. Två ungdomar och Malena Andersson var med på Nätverket Barnkonventionens hearing i Stockholm i november. Ungdomarna deltog i hearingen och Malena lämnade över material från FaCO till Barn- äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnèr. TRÄFFAR OCH AKTIVITETER I FaCO:s medlemsföreningar har många träffar och aktiviteter arrangerats. Dessa redovisas i medlemsföreningarnas årsberättelser. PROJEKTET: Arbetet med det tre-åriga projektet Att lära av barn och unga i Familjehem avslutades i november. En ny projektansökan har skickats till Allmänna arvsfonden. Annelie Hed och Pia Granlund ingår i projektgruppen. Styrelsen vill till sist rikta ett varmt TACK till alla medlemmar och till alla som bidragit till verksamheten, inte minst ute i medlemsföreningarna. Annelie Hed Josefin Bengtsson Annsan Palmborg Ordförande 2:e Ordförande Sekreterare

6 Malena Andersson Barbro Bengtsson Pia Granlund 2: sekreterare Kassör Ledamot Pia Lasson Lillsan Ljung Åsa Gustafsson Ledamot Ledamot Ledamot Susanne Granlöf Ledamot Ewa Weibull Ledamot

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema:ADHD/ADD hos flickor Nr 2-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26. för familjehem. Tema: Att vara familjehem

Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26. för familjehem. Tema: Att vara familjehem Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Att vara familjehem Nr 3-09/Årgång 26 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation FaCO är

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Skola - för vem? Tema:

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Skola - för vem? Tema: Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Skola - för vem? Nr 4-08/Årgång 25 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2007 Årgång 24. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Leva med skyddad. vistelseort

Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2007 Årgång 24. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Leva med skyddad. vistelseort Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2007 Årgång 24 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Leva med skyddad vistelseort Nr 2-2007/Årgång 23 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 SKL:s rekommendationer 2011 Att förstöra en barngrupp Alla barn ska ha det bra IFCO, BO, FfF och fler intressanta artiklar Välkommen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 2009 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Sidan Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 4 Organisationsskiss 5 Årsmöte

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren, sekreterare Sjömarken Ann-Caroline Henriksson, ledamot Söder Sunderbyn Tarja Ståhl, ledamot Rönninge

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Varför är det alltid familjehemmens fel? Ett litet barn knyter an Gravid 18-åring sattes i arrest och fler intressanta artiklar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer