Verksamhetsberättelse för 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Revisorer Revisorsuppleant Valberedningen Annelie Hed Josefin Bengtsson Annsan Palmborg Malena Andersson Barbro Bengtsson Åsa Gustafsson Ewa Weibull Lillsan Ljung Pia Granlund Pia Lasson Susanne Granlöf Lennart Öst Nicklas Sundén Pär Gustafsson Anna Persson, sammankallande, Södra Pär Gustafsson, Västra Dan Ryberg, Uppland Sofi Eklund, Gävle - Dala Inga-Britt Andersen

2 BAKGRUND OCH INRIKTNINGSMÅL Familjevårdens Centralorganisation bildades 1983 för att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra alla former av familjehemsvård, främst för att de som mest omfattas av vårt arbete familjehemplacerade barn och ungdomar - skall få så bra vård som möjligt. Detta ska ske genom: Att placerande myndighet tillhandahåller resurser och tillsätter erfarna och välutbildade tjänstemän för verksamheten och att dessa får fortbildning och handledning Att samverkan finns mellan kommuner i bl.a. rekrytering och utredning, utbildning, stöd, och handledning av familjehem Att det bedrivs en planerad rekrytering och utredning av familjehem och kontaktpersoner/familjer Att familjehemmen genomgår grundutbildning innan placering och behovsrelaterad fortbildning Att det ska finnas en väl fungerande handlednings- och stödverksamhet tillgänglig för familjehemmen och kontaktpersoner/familjer Att alla kommuner använder sig av BBIC, Barns Behov i Centrum, fullt ut med protokollförda möten, genomförandeplaner och rimliga avtal så att familjehemmen kan ge de placerade barnen/ungdomarna en bra familjehemsvård Att familjehemmen får en objektsanställning för varje placerat barn/ungdom som då ger fullvärdiga pensionsförmåner, rätt till A-kassa och sjukförsäkringsregler som andra yrkesgrupper har Att resurser finns till psykoterapi, elevassistenter, sjukgymnastik mm. om detta inte går att få på annat sätt Att den placerade har regelbunden kontakt med handläggaren och kan erbjudas samma handläggare under en längre tid Att biologiska föräldrar får stöd för att bearbeta känslorna runt att få ett barn placerat Att biologiska föräldrar får en umgängesplanering och aktivt kan delta i behandlingsplaneringen ANSLUTNA I FaCO FaCO organiserar förutom familjehem och kontaktfamiljer/personer även jourhem, avlastningshem, HVB-hem (Hem för vård och boende), kommuner, stiftelser och andra organisationer som har intresse av familjehemsvård. Medlemsavgiften har varit 425 kr för direktanslutna medlemmar och 175 kr/medlem för medlemsföreningarna. Medlemsföreningar Anslutna till FaCO är följande: Södra Sveriges Familjehem Upplands Familjehem Värmlands Familjevårdsförening Västmanlands Familjehem Västra Sveriges Familjevård Gävle - Dala har uppstartat STYRELSEN Under året har vi haft 5 protokollförda styrelsemöten varav 2 är telefonmöten. Ett möte i Uppsala januari, ett den 31 maj i samband med kongressen i Uskavi och styrelsemöte augusti i Uppsala, före Uskavilägret och kongressen hade vi ett

3 Telefon möte för att stämma av inför lägret och kongressen. Ett telefonmöte 22 oktober. Där emellan har vi haft täta mail- och telefonkontakter. SEMINARIUM den 12 mars i Riksdagshuset där temat var Familjehem i framtiden. Seminariet var ett samarbete mellan Socialdepartementets Riksdagsledamöter Helena Bouveng (M) och Meeri Wasberg (S) och FaCO. Tre områden inom familjehemsvården togs upp. Det var Vårdnadsöverflyttning och adoption, Sammanbrott i familjehem samt Skolans betydelse för barn som är placerade i familjehem. Seminariumet utmynnade bland annat i att två riksdagsledamöter gjorde studiebesök i ett familjehem och det beslöts att FaCO ska arbeta för en framtida konferens där de organisationer som var med ska konkretisera vår gemensamma probleminventering av seminariets rubriker och ge ett verklighetsbaserat förslag till handlingsplan att överlämna till politikerna. Seminariet bekostades med pengar från projektet. Övriga föreningar som deltog i seminariet var FSF, Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården, SKOLFAM och Adoptionscentrum. KONGRESSEN 2014 hölls den 31 maj i samband med Rikslägret. Årets kongress inleddes med att våra barn fick delta i en interaktiv barnteater tillsammans med Eva Anderberg från Riddarhyttan. Temat för den interaktiva teatern var Det var inte jag Efter att Eva spelat upp ett kort teaterstycke fick barnen vara med och utforma ett eget slut på föreställningar. Alla barn som deltog var duktiga skådespelare. Eftermiddagen ägnades åt kongressen som snabbt var avklarad med val och redovisningar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kongressen avslutades med middag på restaurangen på Uskavigården. RIKSLÄGER Till vårt nionde Riksläger som pågick den 29 maj till 1 juni hade 81 deltagare, barn, ungdomar och vuxna åkt genom vacker bergslagsbygd upp till Uskavi. Badtunna, bowling och paintball, ridning och bangolf är givna inslag på lägret. Nytt för i år var rodeo på en mekanisk tjur. Den blev mycket populär. På kvällarna fanns utrymme för gemenskap och det utbyttes massor av erfarenheter. Vi bodde i stugor, på vandrarhemmet och på husvagnscampingen. Vi inledde helgen med en grillkväll nere vid sjön och på fredagen hade vi en uppskattad Taco - kväll. HÖSTLÄGER. FaCO:s tredje höstläger hade vi den september i Ammenäs fritidsanläggning utanför Uddevalla. Vi var 35 barn och vuxna. Efter en väldigt regnrik period precis före lägret fick vi en alldeles fantastisk fin septemberhelg med solsken. De tappraste badade i havet och de mindre tappra i den uppvärmda badtunnan. Inne fanns plats för pyssel, spel och ett bordtennisbord som uppskattades mycket. MEDLEMSSERVICE Telefonsamtalen till vår medlemstelefon och till kansliet fortsätter att öka. Även på mailen söker många råd och hjälp av oss. Mestadels är det förtvivlade familjehem som hör av sig till oss, men även frågor från socialtjänsten, företag och organisationer får vi svara på. Mest förekommande frågor rör ersättningar för familjehemmen och vart man kan vända sig om man inte är nöjd med socialtjänstens fattade beslut. Det finns en stor okunnighet om socialförvaltningarnas organisation och vem som beslutar om vad. Tyngst är att höra på alla berättelser där socialtjänsten inte följer BBIC och där de inte tar ansvar för att de placerade

4 ska få ett tryggt och säkert boende när de placerats. Frågor som ökat mycket under året är hur olika organisationer är att jobba mot. Medlems- och kanslitelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan. På medlemstelefonen svarar Åsa Gustafsson och på kansliet finns Barbro Bengtsson. Vår alltid aktuella hemsida, ansvarade Anne Aronsson för. Där kan man följa FaCO:s aktiviteter, komma i kontakt med någon i styrelsen och finna telefonnummer till kontaktpersoner över hela Sverige. På hemsidan finns också länkar där det finns för oss viktig information och diskussionsforum för familjehem. Likaså finns vi med aktuella händelser på vår Facebooksida som Josefin Bengtsson ansvarade för. UTBILDNING Efter förra årets höstutbildning som vi fick ställa in, och att vi alltid får så sent besked om hur mycket organisationsbidrag vi får från socialstyrelsen, beslöt vi oss för att inte ha någon utbildningsdag Däremot har styrelsens medlemmar deltagit på olika utbildningar som kommer medlemmarna till del. Den sprids genom vår tidning och till medlemsföreningarna. BARN OCH UNGDOMSARBETE På rikslägren i Uskavi i maj och på vårt höstläger i Ammenäs deltog många barn och ungdomar. Där träffar både biologbarn och placerade barn andra som lever under samma förutsättningar som de själva gör. De mindre barnen får lekkamrater som de ibland har svårt att hitta annars och ungdomarna knyter nya kontakter. Populära aktiviteter är krabbfiske, bowling, paintball, ridning och badtunna I Västmanland samlas familjehemsföräldrar med biologiska och placerade barn cirka en gång i månaden till öppen förskola. Två ungdomar deltog på Nätverket Barnkonventionens hearing i Stockholm i november. Det var ungdomar från 5 organisationer, som har medlemmar från särskilt utsatta grupper som under två dagar fick träffa ministrar och göra sina röster hörda. TIDNINGEN Under året har vi gett ut 4 nummer med olika teman. Första numret hade som tema: Kontaktperson, nummer två: Insatser enligt SoL och LSS, nummer tre: Förskola och skola och fjärde numret: Barnens nätverk. Tidigare nummer av AM finns att köpa som lösnummer. Annelie Caurell och Anne Aronsson har under flera år ansvarat för vår populära medlemstidning. Vi tackar dem för att de genom sitt stora engagemang har fortsatt att utveckla tidningen både layout- och innehållsmässigt. V i tackar också Monica och Hanna Åsèn Oredsson som hjälpte oss med de två sista numren av Aktuellt Magazin. Ansvarig utgivare för Aktuellt Magazin är Lillsan Ljung. Från och med nr har vår tidning bytt namn till Familjehemsnytt HANDBOKEN Handboken har uppdaterats med aktuell fakta. Den omfattar nu 150 mycket aktuella och användbara sidor. Den finns tillgänglig på många socialkontor ute i landet. För att få en kod till handboken betalas en engångsavgift till FaCO. I handboken finns bland annat blanketter till avtal och genomförandeplaner som kan beställas till självkostnadspris.

5 MARKNADSFÖRING, SAMARBETE OCH REPRESENTATION Styrelsen och medlemmar har under året deltagit i olika utbildningar, seminarier och familjehemsträffar. Annelie Hed har deltagit på Upplands Familjehems årsmöte. Ansvarat för projektet Barn och unga i familjehem. I projektets regi ansvarade Annelie för Seminariet i Stockholm, konferensen i Skåne och kontakter med en rad kommuner, företag och organisationer På Seminariet i Stockholm medverkade Annsan Palmborg, Malena Andersson och Annelie Hed som talare med varsitt inlägg i seminariet. Övriga representanter från FaCO var Åsa Gustafsson, Pia Granlund, Barbro Bengtsson, Annelie Abrahamsson, Yvonne Ahlkvist och Gunvor Preuschhof. Malena Andersson har deltagit på Nationell konferens angående samarbete/skolgång/hälsa för placerade barn och ungdomar i Västerås. Malena har också varit vår representant i FfF, Forum för Familjevård. Ersättare har varit Barbro Bengtsson. På Barnrättsdagarna i Örebro representerade Annsann Palmborg, Åsa Gustafsson, Josefin Bengtsson, Malena Andersson och Barbro Bengtsson. FaCO delade utställningsmonter med RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, FR, Familjehemmens Riksorganisation och FFF, Forum för Familjevård. På Region Värmlands utbildningsdag i Karlstad representerade Barbro Bengtsson med ett bord med informationsmaterial. Barbro Bengtsson deltog på Stora rådets möte på Socialstyrelsen i november. Inför valet besökte flera medlemmar från styrelsen valstugorna och informerade valarbetarna om våra villkor. Två ungdomar och Malena Andersson var med på Nätverket Barnkonventionens hearing i Stockholm i november. Ungdomarna deltog i hearingen och Malena lämnade över material från FaCO till Barn- äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnèr. TRÄFFAR OCH AKTIVITETER I FaCO:s medlemsföreningar har många träffar och aktiviteter arrangerats. Dessa redovisas i medlemsföreningarnas årsberättelser. PROJEKTET: Arbetet med det tre-åriga projektet Att lära av barn och unga i Familjehem avslutades i november. En ny projektansökan har skickats till Allmänna arvsfonden. Annelie Hed och Pia Granlund ingår i projektgruppen. Styrelsen vill till sist rikta ett varmt TACK till alla medlemmar och till alla som bidragit till verksamheten, inte minst ute i medlemsföreningarna. Annelie Hed Josefin Bengtsson Annsan Palmborg Ordförande 2:e Ordförande Sekreterare

6 Malena Andersson Barbro Bengtsson Pia Granlund 2: sekreterare Kassör Ledamot Pia Lasson Lillsan Ljung Åsa Gustafsson Ledamot Ledamot Ledamot Susanne Granlöf Ledamot Ewa Weibull Ledamot

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 2 2014 Årgång 31 Insatser enligt SoL och LSS Seminarium i Riksdagen Glimtar ur familjen Svenssons liv Hedersvåld eller dårskap? Nr 2 2014 Årgång 31 Insidan utges av

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2009 Årgång 26. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Hemflytt

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2009 Årgång 26. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Hemflytt Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2009 Årgång 26 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Hemflytt Nr 5-09/Årgång 26 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en ideell organisation

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 3 2012 Årgång 29 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Samtala med barn Tydlighet är A och O Uppväxt i familjehem Vad är det bästa med att

Läs mer

Nr 4 2015 Årgång 32. Tema. Diagnoser. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Nr 4 2015 Årgång 32. Tema. Diagnoser. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 4 2015 Årgång 32 Tema Diagnoser Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 4 2015 Årgång 32 Familjevårdens Centralorganisation är en ideell organisation som vänder

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 1 2014 Årgång 31 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Kontaktperson Inbjudan till seminarium "Familjehem i framtiden" Insändare En alldeles

Läs mer

Samrådsdokument för barn och unga som bor på ett hem för vård eller boende eller i familjehem inför uppföljningsmötet

Samrådsdokument för barn och unga som bor på ett hem för vård eller boende eller i familjehem inför uppföljningsmötet Samrådsdokument för barn och unga som bor på ett hem för vård eller boende eller i familjehem inför uppföljningsmötet Illustration Lina Öberg, Jupiter Reklam Namn: Uppföljningsmötet är ett viktigt tillfälle

Läs mer

Remissvar till SOU 2009:68 Förslag till Lag om stöd och skydd för barn och unga.

Remissvar till SOU 2009:68 Förslag till Lag om stöd och skydd för barn och unga. Forum för Familjevård 2009-10-29 Socialdepartementet l03 33 Stockholm Remissvar till SOU 2009:68 Förslag till Lag om stöd och skydd för barn och unga. Sammanfattning Forum för Familjevård (FfF) stödjer

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema:ADHD/ADD hos flickor Nr 2-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 1 2013 Årgång 30 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Jourhem Kom med på riksläger! Insändare - Här startar vår resa tillsammans Ersättningar

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 2 2013 Årgång 30 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Familjehemsvård i backspegeln Barnperspektivet Insändare - Sorgen som kärlekens pris

Läs mer

Nr 1 2016 Årgång 33. Tema. Ekonomi. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Nr 1 2016 Årgång 33. Tema. Ekonomi. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 1 2016 Årgång 33 Tema Ekonomi Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 1 2016 Årgång 33 Familjevårdens Centralorganisation är en ideell organisation som vänder

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Familje. vårdens Centralorganisation Nr 1 2006 Årgång 23. aktuellt. för familjehem. Biologfamiljen. Tema:

Familje. vårdens Centralorganisation Nr 1 2006 Årgång 23. aktuellt. för familjehem. Biologfamiljen. Tema: Familje amiljevår vårdens Centralorganisation Nr 1 2006 Årgång 23 aktuellt aktuelltmagazin för familjehem Tema: Biologfamiljen 1 Nr 1-06/Årgång 23 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 4 2013 Årgång 30 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Uppdragen och ekonomin Rättighetsprojekt inom familjehemsvård Nytt material för familjehemsträffar

Läs mer

INSIDAN. aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, Nr 1-09/Årgång 26

INSIDAN. aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, Nr 1-09/Årgång 26 Nr 1-09/Årgång 26 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en ideell organisation som vänder sig till alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxna vilka omfattas av insatser

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 2 2012 Årgång 29 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Våld mot barn Hem till vad? "Man håller skenet uppe" Vad säger lagen? Nr 2 2012 Årgång

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 1 2012 Årgång 29 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema: Kontaktfamilj Barnperspektivet Belöningssystem får kritik Riksläger Nr 1 2012 Årgång

Läs mer

Samrådsdokument för vårdnadshavare/förälder inför uppföljningsmötet

Samrådsdokument för vårdnadshavare/förälder inför uppföljningsmötet Samrådsdokument för vårdnadshavare/förälder inför uppföljningsmötet Illustration Lina Öberg, Jupiter Reklam Namn: Uppföljningsmötet är ett viktigt tillfälle att säga vad man tycker, lyssna på varandra,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Diarienr. S2014/1332/FST Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem Tema: Efter en vårdnadsöverflyttning Rikslägret 2011 Läkande berättande Allt är inte vad vi tror att det är

aktuelltmagazin för familjehem Tema: Efter en vårdnadsöverflyttning Rikslägret 2011 Läkande berättande Allt är inte vad vi tror att det är Familjevårdens Centralorganisation Nr 3 2011 Årgång 28 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Efter en vårdnadsöverflyttning Rikslägret 2011 Läkande berättande Allt är inte vad vi tror att det är Nr 3 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Nr Årgång 33. Tema. Det tredelade föräldraskapet socialtjänsten. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Nr Årgång 33. Tema. Det tredelade föräldraskapet socialtjänsten. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 4 2016 Årgång 33 Tema Det tredelade föräldraskapet socialtjänsten Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 4 2016 Årgång 33 Familjevårdens Centralorganisation

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2008 Årgång 25. för familjehem. Tema: Barn med annan etnisk kgrund

Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2008 Årgång 25. för familjehem. Tema: Barn med annan etnisk kgrund Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Barn med annan etnisk kgrund Nr 2-08/Årgång 25 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation,

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015 I STYRELSEN OCH PÅ FÖRTROENDEPOSTER Ordförande Margareta Hallner Vice ordförande Mia Wengelin Kassör Louise Malmsten

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 3 2013 Årgång 30 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Sorg och förlust Insändare - Del 2 Sorgen som kärlekens pris Tillsynen skulle bli

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Samrådsdokument för familjehemsföräldrar, vårdpersonal eller kontaktperson/familj inför uppföljningsmötet

Samrådsdokument för familjehemsföräldrar, vårdpersonal eller kontaktperson/familj inför uppföljningsmötet Samrådsdokument för familjehemsföräldrar, vårdpersonal eller kontaktperson/familj inför uppföljningsmötet Illustration Lina Öberg, Jupiter Reklam Namn: Uppföljningsmötet är ett viktigt tillfälle att säga

Läs mer

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på slutbetänkandet

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på slutbetänkandet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Diarienr. S2015/04694/FST Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Läs mer

Kinesiska Föreningen i Västerås

Kinesiska Föreningen i Västerås Verksamhetsberättelse för 2004-2005 Styrelsen för Kinesiska Föreningen i Västerås får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 2004-09-26 till 2005-11-12. Antalet medlemmar har under

Läs mer

Familjevårdens Centralorganisation Nr 5 2006 Årgång 23. aktuellt. för familjehem. Barn till utvecklingsstörda. Tema: föräldrar

Familjevårdens Centralorganisation Nr 5 2006 Årgång 23. aktuellt. för familjehem. Barn till utvecklingsstörda. Tema: föräldrar Familjevårdens Centralorganisation Nr 5 2006 Årgång 23 aktuellt aktuelltmagazin för familjehem Tema: Barn till utvecklingsstörda föräldrar 1 Nr 5-06/Årgång 23 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2011 Årgång 28. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Familjehemmen, barnen och politiken

Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2011 Årgång 28. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Familjehemmen, barnen och politiken Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2011 Årgång 28 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Familjehemmen, barnen och politiken Nr 1-11/Årgång 28 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Nr Årgång 33. Tema. Familjehem till nyanlända. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Nr Årgång 33. Tema. Familjehem till nyanlända. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 2 2016 Årgång 33 Tema Familjehem till nyanlända Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 2 2016 Årgång 33 Familjevårdens Centralorganisation är en ideell organisation

Läs mer

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg.

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg. FUB Kungälv Blad 1 Protokoll Art: Årsmöte Plats: 2015-03-09 Plats: Närvarande: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv Enligt lista 1. Mötets öppnande Bengt Andersson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016 Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Ekonomisk berättelse 2015 Verksamhetsplan 2016 Budget 2016 Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan Nordskånes lokalförening Verksamhetsberättelse

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Familjehems. nytt. Nr 2 2015 Årgång 32. Tema. Ensamkommande flyktingbarn

Familjehems. nytt. Nr 2 2015 Årgång 32. Tema. Ensamkommande flyktingbarn Familjehems nytt Nr 2 2015 Årgång 32 Tema Ensamkommande flyktingbarn Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Insidan När Sofi Eklund arrangerade en konferensresa

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2010 Årgång 27. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Första tiden

Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2010 Årgång 27. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Första tiden Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2010 Årgång 27 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Första tiden Nr 1-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, som är en ideell

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 4 2012 Årgång 29 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema Barnperspektiv Insändare - Varför? Vad ett familjehem gör... Inbjudan till 30års

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2010 Årgång 27. aktuelltmagazin. för familjehem

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2010 Årgång 27. aktuelltmagazin. för familjehem Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2010 Årgång 27 aktuelltmagazin för familjehem n r lte a v i at A : a m Te oder t e m Nr 5-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 4 2009 Årgång 26. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Habilitering och BUP/PBU

Familjevårdens centralorganisation Nr 4 2009 Årgång 26. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema: Habilitering och BUP/PBU Familjevårdens centralorganisation Nr 4 2009 Årgång 26 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Habilitering och BUP/PBU Nr 4-09/Årgång 26 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Nr Årgång 34. Tema. Vårdnadsöverflyttning. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Nr Årgång 34. Tema. Vårdnadsöverflyttning. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 3 2017 Årgång 34 Tema Vårdnadsöverflyttning Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 3 2017 Årgång 34 Familjevårdens Centralorganisation är en ideell organisation

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1(5) FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Ann-Britt Sundström Kickan Brandström Jan-Erik Nordlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Familjevårdens Centralorganisation Nr 4 2011 Årgång 28 aktuelltmagazin för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Tema: Placerade barn - behov och rättigheter Barnperspektivet Ersättningar 2012 Juleljus

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-03-26 Diarienummer SCN-2015-0142 Socialnämnden Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten & Västerbotten. Mer info: www.ac-omsorg.se

AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten & Västerbotten. Mer info: www.ac-omsorg.se AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten & Västerbotten Mer info: www.ac-omsorg.se AC omsorg växer! Nu söker vi fler familjehem i Norrbotten Inom AC omsorg arbetar vi med barn i alla åldrar

Läs mer

aktuelltmagazin för familjehem Tema: Vårdnadsöverflyttning Barn som utmanar oss Nya skollagen Läkande berättande

aktuelltmagazin för familjehem Tema: Vårdnadsöverflyttning Barn som utmanar oss Nya skollagen Läkande berättande Familjevårdens centralorganisation Nr 2 2011 Årgång 28 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Vårdnadsöverflyttning Barn som utmanar oss Nya skollagen Läkande berättande Nr 2-11/Årgång 28 aktuelltmagazin

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Nr Årgång 33. Tema. Biologiska föräldrars roll. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Nr Årgång 33. Tema. Biologiska föräldrars roll. Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 3 2016 Årgång 33 Tema Biologiska föräldrars roll Familjevårdens Centralorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer Nr 3 2016 Årgång 33 Familjevårdens Centralorganisation är en ideell organisation

Läs mer