Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2008 Inledning Framgångarna fortsatte för Sveriges Blåbandsungdom under Efter många års målinriktat arbete passerade vi den magiska medlemsgränsen på 2000 medlemmar för statsbidraget och Svenska Spel-pengarna. Mycket har hänt, och mycket ska hända. Trevlig läsning av ett fantastiskt verksamhetsår för SBU. Anställda Verksamhetsledare Från och med 1 augusti har Niclas Lidström varit anställd på 75% som verksamhetsledare. Han har haft övergripande ansvar för SBU:s verksamhet, ekonomi och administration. Ekonomi Susanne Henriksson var under perioden januari-juni arvoderad förbundskassör på 20% för att ta hand om SBU:s ekonomi. Under perioden augusti-december har hon varit anställd på 20% som ekonomiansvarig. Arvoderad förbundsordförande Under perioden januari-juni har Fredrik Olofsson varit arvoderad 25% som förbundsordförande med huvudansvaret för SBU:s utåtriktade kontakter. IT Under året har SBU köpt IT-support från Daniel Eklund Teknik. Företaget har skött webmasterfunktionen för hemsidan, uppdaterat SBU:s e-postkonton samt utvecklat medlemsregistret. Arvoderad förbundssekreterare Niclas Lidström har under perioden januari-juli varit arvoderad 40% som förbundssekreterare med huvudansvaret för verksamhet och administration. Projektledare för roundabout Under året var Lisa Hamrin (70% januari-juni, 30% juli-december) och Emmilie Bard (30% januari-juni, 20% juli-december) anställda som projektledare för roundabout. Gemensam kanslipersonal Under första halvåret köpte SBU tjänster från SBF såsom bokföring och fakturahantering som utfördes av kansliföreståndaren Liselotte Axelsson.

2 Ekonomi Under 2008 fick SBU kr från Svenska Spels överskott. Pengarna har bland annat använts till verksamhetsstöd för avdelningar och distrikt. SBU har fortsatt med sin PR-satsning för att synas mer ute på mässor och konferenser. Under 2008 har SBU fortsatt driva projektet roundabout, som pengar från Svenska Spel nyttjats till. SBU har även satsat på Uppdrag utveckling och poängsystemet kr har också beviljats från Stiftelsen ansvar för framtiden till skolverksamheten. Projektet som löper kallas Uppdrag skola. Under året har flera stöttepelare fortsatt att stödja SBU:s verksamhet. Även Gammeluvarna har bidragit med en summa pengar till roundabout. Några medlemmar stöttar SBU genom att spara pengar i en allemansfonden Aktie-Ansvar. Ett stort tack till alla som bidrar med pengar till SBU! Medlemmar Vid årets slut bestod SBU-förbundet av totalt 2625 medlemmar (-126 jämfört med 2007). Antalet bidragsberättigande medlemmar 7-25 år enligt Ungdomsstyrelsen är 2013 (-3). Uppföljning av Vision 2009 Faktiska siffror Underlaget bygger på siffror som rapporterats från förbundet, 6 distrikt, 42 SBUavdelningar och adventistförsamlingar. Därmed har 50% av distrikten och 67% av avdelningarna rapporterat. Vad/år Resultat mål resultat Mål resultat Mål resultat Medlemmar Distrikt Län Kommuner Avdelningar Lokala aktiviteter Ledare Studietimmar Kurser/ utbildningar/ läger Skolbesök Utspel i TV Utspel i radio

3 Utspel i tryckta medier Distrikt med hemsida 3 1/3 av distrikte n Mål saknas 3 Mål saknas Mässbesök Församlingssamverkan/ Församlingsbesö k 5 5 Studiecirkel Den Vita/Den Blå I talet ingår alla medlemmar, även de som inte är bidragsberättigande. 2 Timmar för studier, kultur och övrig gruppverksamhet redovisat genom NBV. Uppskattade siffror Antag att ovanstående resultat står för 80% av det verkliga utfallet. Bortfallet svarar då för 20% vilket lagts till. Vad/år Resultat mål resultat Mål resultat Mål Resultat Medlemmar Distrikt Län Kommuner Avdelningar Lokala aktiviteter Ledare Studietimmar Kurser/ utbildningar/ läger Skolbesök Utspel i TV Utspel i radio Utspel i tryckta medier Distrikt med 3 1/3 av 3 Mål 3 Mål 7 hemsida distrikte n saknas saknas Mässbesök

4 Församlingssamverkan/ Församlingsbesök Studiecirkel Den Vita/Den Blå I talet ingår alla medlemmar, även de som inte är bidragsberättigande. 2 Timmar för studier, kultur och övrig gruppverksamhet redovisat genom NBV. Uppföljningen är en bild av hur visionsmålen uppfyllts och är inte statistiskt säkerställt. Vissa av målen visade sig vara högre satta än vad resurserna möjliggjorde. SBU nådde inte 9000 medlemmar, men har till skillnad från många andra ungdomsorganisationer visat ett ökat medlemsantal. Förbundet har arbetat målmedvetet på kristna konferenser. Den lokala verksamheten behöver ökas för att nå de nya föreslagna målen. Vision 2009 har utvärderats i processen för utarbetandet av nya visionen. Mål- och strategiplanen innehåller olika arenor. Arenor är ställen där SBU vill synas och påverka. De presenteras nu under de kommande fyra rubrikerna. Mässan och festivalen Förbundet har synts och funnits med i planeringsarbetet och genomförandet av sex mässor och festivaler: URIX, Malmö maj Gullbrannafestivalen, Halmstad 3-6 juli Frizon, Torp 6-10 augusti Tjejmilen, Stockholm, 31 augusti DreamHack, Skellefteå september Skolforum, Stockholm oktober Genom SBF syntes vi också på Torpkonferensen, Nyhemsveckan och Livets ords Europakonferens. I början på året gick förbundet ut med annons där uppdragstagare söktes. En uppdragstagare är någon som mot ersättning tar ett uppdrag åt förbundet. Syftet är att fler unga ska involveras i förbundets verksamhet, samt att avlasta tjänstemännen. Uppdragstagarna skulle levandegöra en monter och värva medlemmar. Anders Henriksson besökte URIX, Mattias Ekberg samordnade arbetet på Gullbrannafestivalen och Frizon och Christoffer Vikström jobbade med DreamHack. Under Tjejmilen hade förbundet en monter tillsammans med Stockholms läns Blåbandsungdom. Under Skolforum marknadsfördes materialen Motboken och Påverkan pågår. Totalt har drygt 150 löftesmedlemmar värvats till SBU genom arrangemangen.

5 Skolan Förbundet har i samverkan med distrikten besökt 13 skolor. Dessa har funnits i Torsby (2 st), Grästorp, Lidköping, Sollebrunn, Jönköping (2 st), Garphyttan, Umeå, Skara, Stenstorp, Gudhem och Vartofta. Under besöken har det hållits tävlingar och delats ut information om SBU:s verksamhet. Ungefär 150 ungdomar har blivit medlemmar. Rektor och lärare på skolorna har fått information om våra skolmetoder. Verksamhetsledaren har presenterat Örebro preventionsprogram på ett rektorsmöte i Skövde kommun. Han har också fått ta del av hur en presentation av Vuxenkontraktet går till. Under hösten togs ett blad fram med information om SBUs skolmetoder. Det har skickats ut via e-post till en rad skolor. Verksamhetsledare Niclas Lidström påbörjade en utbildning till föreläsare i Vuxenkontraktet. Utbildningen avslutades under Församlingen Under hösten framställdes ett informationsblad om vad SBU kan erbjuda församlingen. Bladet har via e-post spridits till församlingar och distrikt inom olika samfund. Verksamhetsledaren besökte ett ungdomsläger på Flämslätt i regi av Svenska kyrkans unga i Skara stift. Han höll en workshop på temat alkohol utifrån materialen Påverkan pågår och Den Blå. Verksamhetsledaren och SBF:s verksamhetsansvarig Lotta Johansson hade kontakt med projektledare för NoA no alcohol som drevs av Equmenia. Projektet uppmanade församlingar till att ta fram en alkoholpolicy. Media Mediaåret 2008 var det bästa på länge för SBU, med 63 publicerade artiklar i olika medium års mest uppmärksammade pressmeddelande blev om Idrottsgalans undermåliga hantering av sitt alkoholtillstånd. Andra publicerade pressmeddelanden handlade om SBU:s anställning av verksamhetsledare, och Niclas Lidström skrev en uppmärksammad debattartikel om statens bidrag till förebyggande arbete. Studier och kultur Totalt har studierna och kulturen inom SBU lockat 1720 deltagare genom 185 arrangemang, fördelade på 11 studiecirklar, 54 kulturarrangemang och 120 träffar av annan folkbildning timmar är bokförda. Råden Idrottsrådet Motionskampanjen startade i september 2007 och fortsatte under våren Totalt deltog drygt 5000 inskickade kort i dragningarna. 62 föreningar var med och till sist

6 stod Kumla som segrare. Kristina Nordström från Skellefteå vann cykeln som var högvinsten. RM i terräng- och friidrott hölls i samband med Riksmötet i Grästorp. Idrottsrådet tackar Per-Olof Svensson för hans stora engagemang och insatser under 28 år. Idrottsrådet har bestått av Johan Brändström, Katarina Åström, Per-Olof Svensson (vår) och Anders Henriksson (höst) Aktivitetsrådet Julbrevmärken I början av 2008 utsåg aktivitetsrådet fyra vinnare i 2008 års julbrevmärkestävling. Temat för tävlingen var december. I november kom julbrevmärkena ut till alla medlemmar med tidningen Blå Bandet. Annika R Bergman bearbetade bilderna till färdiga brevmärken. Under slutet av året annonserades 2009 års julbrevmärkestävling ut med temat Glädje. Idébanken Under våren fortsatte arbete med att lägga in Idépärmens tips i idébanken på I oktober kom arbetet igång ordentligt och idébanken fylldes på. Rådet har på tipsat om aktiviteter. Ledarutbildning I oktober kom aktivitetsrådet med ett förslag på upplägg av ledarutbildningar om sedan lämnades vidare till förbundsstyrelsen. Förslaget bestod av tre kurser på ett år. Rådet Aktivitetsrådet har under året bestått av Malin Berggren (sk), Anna Liden (våren), Frida Andersson (våren), Ulrika Eklund (våren) Sara Leijonborg (våren), Christoffer Vikström (hösten), Sonja Ankarborg (hösten), Ulrika Hagen (hösten) samt Sofie Söderberg (hösten) Barnverksamhet SBUs lokalavdelningar har under året fortsatt att bedriva barnverksamhet bland annat i form av filmklubbar, blåklubbar och barnläger. Internationellt I november fick SBU besök av Winnifred Nakanwagi från Uganda som var Görgens och SBU:s fadderbarn under 1990-talet. SBU samlade in pengar till hennes skolgång. Hon utbildade sig till socionom och jobbar numer som rektor på den skola hon själv gick i. Besöket möjliggjordes genom medel från LSU och Forum Syd. Tillsammans med Mattias Ekberg från Almunge besökte Winnifred en erfarenhetsutbyteskurs i Mariefred tillsammans med andra organisationer som har internationella kontakter. Det ordnades en internationell kväll i Spånga av Spånga Blåband och SLBU med bildvisning och modevisning. Det blev också en träff i Almunge ordnad av Almunge Blåbandsförening och SBU. I Almunge fick Görgen Hägglund återse Winnifred.

7 Riksarrangemang Riksmöte Riksmötet 2008 arrangerades av Västra Sveriges SBU-distrikt i Grästorp under midsommarhelgen, den juni. I anslutning till Riksmötet hölls likt tidigare år även SBU:s årsmöte. På helgens program stod en skrämmande spökvandring, midsommarfirande, nattbio, blue star show, olika verkstäder samt RM i friidrott, terräng och naturstig. UNG 08 Den februari var ett 40-tal ungdomar och ledare i Almunge för att delta på årets UNG-läger. På programmet stod bl.a. sång-, dans- och musikframträdanden, filmvisning på en lokalbiograf, olika verkstäder, t.ex. alkoholfria drinkar, teckna manga och klättervägg. Dessutom hölls en årsmötesskola i form av teater och övningar. Projekt roundabout Lisa Hamrin och Emmilie Bard har fortsatt jobba som projektledare för roundabout Under året har det hållits två ledarutbildningar en på våren och en på hösten. Ledarutbildningen på hösten var för både nyblivna ledare och för de ledare som redan hållit på ett tag. Så det blev en härlig mix av erfarenhet inom projektet under den helgen. Under helgen deltog 13 tjejer från olika delar av Sverige som fick lära sig koreografin Hearts. Under året har nio roundabout-grupper varit aktiva runt om i Sverige med ett varierande antal deltagare. Projektet har fått ett fortsatt positivt bemötande och god respons från omgivningen, som ett mycket bra sätt att stärka unga tjejers självkänsla och självbild. Många är rädda för att göra bort sig eller bryr sig allt för mycket om vad andra tycker om dem. Projektet är ett bra sätt för dessa unga tjejer att få den där lilla knuffen som kanske behövs för att de ska inse att de duger precis som de är. Uppdrag skola Med medel från Stiftelsen ansvar för framtiden påbörjades projektet Uppdrag skola i oktober. Projektet syftar till att nå föräldrar och elever på skolorna genom temadagar, klassbesök och föräldrakvällar. Projektet har i huvudsak drivits av verksamhetsledaren. Skolbesök har genomförts och kontakt har tagits för att genomföra föräldramöten utifrån Örebro preventionsprogram på skolor i Skövde. Samverkan har också inletts med Vuxenkontraktet i Stockholm. Tidningar, nyhetsbrev och hemsida Under året utkom tidningen Blå Bandet med sex nummer. SBU:s del i tidningen är barn- och ungdomssidorna. Där har medlemmarna bland annat kunnat läsa om olika riksarrangemang. Barnens SBU tidning för 2008/2009 hade temat Egypten. Jenny

8 Berggren var redaktör för numret. Under året gavs SBU:s första nyhetsbrev ut via e- post. Innehållet är i stort sett hämtat från webbplatsen Brevets syfte är att locka till vidare läsning på hemsidan. Ungefär 200 medlemmar har fått brevet som utkom med sju nummer. Poängsystem och värvarkampanj Under 2008 har en uppdatering av det ett år gamla poängsystemet för ledare och andra förtroendevalda skett. När en ledare eller förtroendevald genomför olika aktiviteter som kurs- och lägerdagar, barn- och ungdomsträffar, studiepass samt mediainslag får de poäng som sedan växlas in i presentkort eller en gåva till fadderbarnen. Under 2008 har 40 ledare delat på nästan kr i presentkort på t.ex. Intersport och Elgiganten. Det är en ökning med 10 ledare från Under året hölls en värvarkampanj. Alla som lyckades med bedriften att värva minst 20 löftesmedlemmar i åldern år belönades med ett resepresentkort hos Ticket på 2500 kr. Totalt var det 6 personer som fick ett presentkort. Under värvarkampanjens gång kunde man på skolor och mässor värva medlemmar med erbjudande om gratis medlemskap under första året. Adventistsamfundet Under året har samtal genomförts med företrädare för adventistsamfundet. Gemensamma verksamhets- och administrationsfrågor diskuterades på förbundskansliet i Örebro i februari. I maj deltog Niclas Lidström på en pastorsträff på Västeräng. Han berättade om vårt rapporteringssystem av medlemmar. Representation Förbundet har genom förtroendevalda eller personal funnits representerade vid: * Årsmöten i distrikt och avdelningar * NBV:s förbundsmöte och förbundsdagar * Dialog kring utredning om nytt statsbidragssystem med Ungdomsstyrelsen * Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers (LSU) olika träffar för medlemsorganisationer. * CAN:s årsmöte * Styrgrupp för ungdomsanpassning av lokaler med Våra Gårdar * Alkoholtoppmöte * Alkohol på tapeten * Frisksportarnas ordförandeträff * Årsmöte för Svenska Sällskapet för Nykterhet och folkuppfostran * Årsmöte för Svenska Frisksportförbundet * Blå Bandets affärsråd i SalusAnsvar * Alkoholpolitiskt forums miniseminarier

9 Stipendium och utmärkelser Årets Elof Ljunggren ungdomsstipendium gick till Malin Berggren, roundabout Umeå SBU. Utdrag ur motiveringen: Malin har i många år arbetat aktivt på alla nivåer inom rörelsen. Idag är hon sammankallande i SBU:s aktivitetsråd och kassör i Västerbottens SBU-distrikt och roundabout Umeå. Hon har även haft uppdraget som SBU:s förbundssekreterare och ordförande i Umekretsens SBU-avdelning. De senaste åren har Malin varit drivande för uppstarten av dansgrupper inom projektet roundabout i Umeå. Folke Nordangårds Kultur stipendiet delades inte ut året Årets SBU-are 2008 blev Mattias Ekberg. Utdrag från motiveringen: Mattias har i flera år jobbat aktivt inom rörelsen. Nu är han distriktsordförande i Uppsala läns SBU-distrikt. Mattias specialområde är alkoholfri bar som han lägger ned mycket energi på, har tidigare varit ledare i Almunge SBU. Årets Hedersklubban går till en förening som jämfört med föregående år gjort den största procentuella ökningen vad gäller medlemstal. Hedersklubban 2008 tilldelades Linköpings Blåbandsförening och Voxnadalens Blåbandsförening. Förbundsstyrelsen SBU:s förbundsstyrelse bestod under våren av 8 ledamöter. På SBU:s årsmöte i Grästorp under midsommarhelgen omvaldes Fredrik Olofsson till förbundsordförande, Sara Leijonborg nyvaldes som förbundskassör och Karin Andersson som förbundssekreterare (tidigare ledamot). Nya ledamöter i styrelsen blev Erina Almgren, Umeå samt Malin Smedberg, Skövde. Elin Sjögren, Susanne Henriksson, Niclas Lidström och Anders Henriksson avtackades för tiden i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen Ordförande Fredrik Olofsson, Stockholm Sekreterare Karin Andersson, Knivsta Kassör Sara Leijonborg, Örebro Vice ordförande Jenny Berggren, Umeå Erina Almgren, Umeå Ann-Marie Lindgren, Umeå Malin Smedberg, Skövde Aktivitetsrådet Malin Berggren, Umeå Christoffer Vikström, Umeå Ulrika Hagen, Nyköping Sofie Söderberg, Stockholm Förtroendevalda

10 Sonja Ankarborg, Almunge Idrottsrådet Katarina Åström, Skövde Johan Brändström, Umeå Anders Henriksson, Landskrona Internationell kontaktperson Mikael Hansson, Trollhättan Beredningsutskottet Christher Johansson, Örebro Tobias Johansson, Linköping Johan Brändström, Umeå Finansutskottet Mattias Ekberg, Almunge Erik Holmstedt, Lidköping Gustav Eriksson, Stockholm Slutord Genomarbetade mål och strategier ger frukt 2010 siktar vi på att passera nästa gräns för statsbidrag och Svenska Spel-pengar, nämligen 3000 medlemmar mellan 7-25 år. Till dess måste vi öka vår verksamhet med fler regelbundna barngrupper och ungdomsgrupper. För att understödja er ideella ledare samt rekrytera nya ledare anställer vi verksamhetskonsulenter i samarbete med distrikten. Men observera; verksamhetskonsulenterna ska främst engagera, motivera och hjälpa lokalföreningar med sin barn- och ungdomsverksamhet inte genomföra den själv. Målsättningarna i Vision 2009 börjar lida mot sitt slutdatum, och en ny vision där alla engagerade inbjudits för diskussion föreslås för årsmötet i år. Genom en konkret vision kan anställda, förtroendevalda och medlemmar tydligare avgränsa sitt arbete och lättare beskriva SBU som organisation. Det tror vi kommer ge fortsatt goda resultat.

Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009

Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009 Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009 Innehållsförteckning 01. Förbundsstyrelsens välkomnande 02. Föredragningslista 03. Val av årsmötesformer 04. Verksamhetsberättelse 05. Förvaltningsberättelse 06. Resultat-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007. Inledning. Anställda

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007. Inledning. Anställda Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007 Inledning Arbetet med att uppnå Vision 2009 har fortsatt under verksamhetsåret 2007. Vi har tagit oss en bit närmare målet på 9000 medlemmar genom

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Sveriges Blåbandsungdom

Årsmötesprotokoll för Sveriges Blåbandsungdom Årsmötesprotokoll för Sveriges Blåbandsungdom Grästorp 080619-22 Bilagor Bilaga I: Årsmöteshandlingar Bilaga II: Ombudsförteckning och lista över enskilda deltagare Bilaga III: Motiveringar till stipendiaterna

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu SBUs ledarkoncept JagLeder.nu Rekrytering Ledare rekryteras via personliga kontakter, skolor, workshops eller via Internet t.ex Volontärbyrån (www.volontarbyran.org). Ledare erbjuds vårt poängsystem. Planering

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sveriges Blåbandsungdom 21-24 juni 2007

Årsmöteshandlingar Sveriges Blåbandsungdom 21-24 juni 2007 Årsmöteshandlingar Sveriges Blåbandsungdom 21-24 juni 2007 1 Årsmöte 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna... 3 Föredragningslista...4-7 Årsmötets öppnande... 8 Årsmötets behöriga utlysning... 8 Val av årsmötesformer...

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2008 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2008 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari 1965. År 2008 var således föreningens 44:a verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har under året

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 48 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 49 Höstschema Förra veckan

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

SLBU anar VÅR och SOMMAR!

SLBU anar VÅR och SOMMAR! TIDNINGEN FÖR DIG MELLAN 7 OCH 25 ÅR I STOCKHOLMS LÄNS BLÅBANDSUNGDOM VÄLKOMMEN TILL HÅKNÄS OCH SKÄRGÅRDEN DET ÄR PÅ G I GRÄSTORP SLBU anar VÅR och SOMMAR! SPRING TJEJ- MILEN MED OSS Möten är viktiga,

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS BLÅBANDSUNGDOM HÄNG MED PÅ UNG I ALMUNGE ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE? roundabout DANS FÖR KROPP OCH SJÄL

STOCKHOLMS LÄNS BLÅBANDSUNGDOM HÄNG MED PÅ UNG I ALMUNGE ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE? roundabout DANS FÖR KROPP OCH SJÄL TIDNINGEN FÖR DIG MELLAN 7 OCH 25 ÅR I STOCKHOLMS LÄNS BLÅBANDSUNGDOM ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE? HÄNG MED PÅ UNG I ALMUNGE roundabout DANS FÖR KROPP OCH SJÄL Ledaren Det Blåmärke du nu håller i din hand

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Lena Andersson TSF ordförande Lisbeth Hultin TSF vice ordförande Ing-Marie Jungegård TSF sekreterare Carina Klang Svensson TSF kassör Inger

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 2008 2009 2 (5) Skövde Konståkningsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 2009 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81) 80 Öppnande av möte Vice ordförande öppnar mötet. 81 Årsmöteshandlingar och kallelse

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(8) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2010-04-10-11 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 10 april söndag den 11 april 2010 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-36 Deltagare: 50 ombud från lokalavdelningar

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer