Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun."

Transkript

1 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1

2 FOMS årsmöte Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet och dess beslutsmässighet 4 Val av mötesfunktioner Ordförande Sekreterare Två justeringsmän tillika rösträknare 5 Godkännande av verksamhetsberättelse 6 Medlemsredovisning 7 Ekonomisk redovisning 8 Revisionsberättelse 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Val av styrelseledamöter 11 Val av två revisorer 1 år 12 Val av revisorsersättare 1 år 13 Anmälan om förändringar avseende kretsombud 14 Anmälan om förändringar bland FOMS länsombud 15 Val av valberedning med representation från respektive kretsområden 16 Fastställande av medlemsavgift för Godkännande av verksamhetsplan och effektmål Godkännande av budget för Diskussion och beslut om ändring av Kretsarna (år 1 av 2) 20 Motioner 21 Konferens Övriga frågor 23 Årsmötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse för FOMS 2013 Välkomna till FOMS årsmöte. Tack alla i mellersta kretsen som arbetet med årets Rikskonferens. Nu är vi igång! Som vanligt så har FOMS styrelsedagar präglats av engagemang och intresse. Även i år har vi sett att flera arbetsgivare inte anser att styrelseledamöterna kan åka på våra styrelsemöten i samma utsträckning som tidigare. Det är viktigt att de ser att det arbete FOMS gör är något som är bra för verksamheterna ute i landet. Under hösten åkte de styrelsemedlemmar som hade möjlighet till Nordiskt Nätverk på Island. En resa vi aldrig glömmer! Läs mer längre fram i verksamhetsberättelsen. Under året har vi haft lite inkörningsproblem med de nya fakturasystemen, men både webbtekniker Ola Ilstedt och undertecknad räknar med att det kommer att lösa sig med tiden när alla vant sig vid systemet. Intäkterna har under året drabbats av viss eftersläpning. Vi har även haft förhöjda utgifter för bland annat kommunundersökningen som vi genomfört samt färre medlemsavgifter. Detta med mera ger ett minusresultat som vi inte är vana att se. Jag vill tacka alla som arbetet med FOMS och deltagit på Rikskonferens och Kretsträffar under Niclas Eriksson Ordförande i FOMS 3

4 Styrelsen Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Ledamot, Vice ordförande Ledamot, Kassör Ledamot, Sekreterare Suppleant Suppleant Kretsombud Norra kretsen Kretsombud Mellersta kretsen Kretsombud Östra kretsen Kretsombud Västra kretsen Kretsombud Södra kretsen Niclas Eriksson Helen Rönnblom Per-Erik Bodin Sofie Eriksson Peter Svensson Peter Holmström Agneta Pohjanen Metha Wahlström- Halse Susanna Svidén Sofie Lindén Gun-Britt Krook Ola Ilstedt har under året varit medlemssekreterare och webtekniker. Niclas Eriksson har varit ansvarig för hemsidan. Sammanträden Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammankomster. Årsmöte Årsmötet hölls på Vision den 21 mars Medlemssekreterare Ola Ilstedt. Webbtekniker Ola Ilstedt. Konferensarbete Södra kretsen med stöd av styrelsen. Webbredaktör Niclas Eriksson. Medlemsredovisning Vid årsskiftet hade FOMS 144 medlemmar. Medlemsavgiften gäller från 1 januari till 31 december det kalenderår avgiften betalas. Du är kvar som medlem så länge du betalar medlemsavgiften. Efter varje årsskifte får du en påminnelse om att det är dags att fylla i dina aktuella uppgifter igen och få en ny faktura för det nya året. FOMS sköter medlemsregistrering och avgifter via Dinkurs.se. Medlems- och styrelsevård Protokoll från styrelsemöten finns att få från föreningens ordförande eller sekreterare. Mailadressen för medlemsmailen är Förfrågningar via har skett under året. 4

5 Rikskonferens års Rikskonferens, Den unika människan, genomfördes den mars på Vision i Stockholm. Det var medlemmar ur södra kretsen som tillsammans med styrelsen ska pade årets konferens. Konferensen sponsrades och genomfördes med hjälp av Vision, Stockholms stad, Huddinge kommun, Studieförbunden Vuxenskolan och Studiefrämjandet. Tack till er alla! Linnea Hummel dokumenterade konferensen även i år. Dokumentationen finner du på Ett stort tack till alla som deltog i arbetet med konferensen! Hemsidan- FOMS hemsida består mestadels av information om FOMS men även en del länkar till nätverk som vi initierat eller är aktiva inom. Webbredaktören beslutar vilket material som ska läggas in på hemsidan. Ola Ilstedt är Webbtekniker och Niclas Eriksson är Webbredaktör. Forskning, utveckling och utbildningsfrågor Medlemsundersökning FOMS styrelse har gett Gun-Britt Krook i uppdrag att se över ansvar och tjänster i landets kommuner och landsting. Ett stort arbete som rapporterats om under Rikskonferenserna 2012 och Undersökningen har skett via mail och telefonsamtal. Nordiskt Nätverk Styrelsen har sedan ett par år utbyte med övriga nordiska länder var representanter från Norge, Danmark och Island på besök i Stockholm där Frihand och Styrelsen var värdar. Då blev FOMS inbjuden till ett nätverksmöte i Reykjavik Den 9 och 10 september 2013 deltog styrelsen i detta nätverksmöte. Vi blev mycket väl omhändertagna och fick lyssna till olika föreläsare från respektive land. Island- en av världens bästa fritidsverksamhet för barn. Deltagande i organiserad fritidsverksamhet i åldrarna 6-18 år är troligen den högsta inom OECD. Mottot har i åratal varit full delaktighet. Statliga och lokala myndigheter har skapat ramverk för att underlätta för personer med funktionsnedsättning till aktiv fritid. Norge- Politiska mål- Mål för full delaktighet och likabehandling (1981). Statlig utredning ( ) presenterade strategier, mål och tillämpning som har gett vägledning för politiken. Från 2009 eget jämlikhets och diskrimineringsombud. 3 juni 2013 ratificerades FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Norge menar man att det krävs en årsarbetare/ invånare för att säkerställa brukarnas valmöjlighet till individuell stöttning i föreningslivet och att kunna delta i organiserade verksamheter. Man har här byggt upp ett system med stödkontakter. Läs mer på Danmark- Idrottskonsulent Anne-Merete Kisow från Handicapidrottens videncenter pratade kring idrott, handikapp och social delaktighet. Norge- Presentation av erfarenheter kring vidareutbildning av anställda som arbetar med fritid 5

6 för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen anordnas av högskolan i Bergen. Förutom lärorikt utbyte av erfarenheter länderna emellan fick vi en guidad tur i Islands fantastiska natur. Nästa nätverksmöte kommer att hållas i Beitostölens Helsesportcenter i Norge september Niclas Eriksson och Anders Midtsundstad från Norge arbetar med att få finansiering från Socialstyrelsen/departementet för arbetet med Nordiskt Nätverk. Nätverksarbete Musiknät1 Musiknät1 har även under 2013 haft en träff på den årliga Finlandskryssningen som sker i mars då flera av banden i landet spelar. Det var 15 deltagare med på Erfarenhetsutbytet. Samarbete sker mellan de olika musikgrupperna i landet. M1 är ett viktigt nätverk för att dessa grupper ska kunna mötas och vidareutvecklas. Under 2014 ska en ny bandlista tas fram. Olle Norberg och Niclas Eriksson ansvarar. Teaternätverk Teaternätverket finns men har ingen återkommande träff. Vi hoppas att nätverket kan utvecklas vidare och få en egen årlig Nätverksträff. Habiliteringsnätverk Kontakter sker mellan konsulenterna inom habiliteringsverksamheten i landet. Besök hemsidan SNAFA Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet. Peter Svensson är FOMS representant i nätverket. Han har deltagit vid SNAFAs träffar under året. SNAFAS konferens på Furuboda hösten 2013 ställdes in på grund av för få anmälningar. Motioner, remisser och opinionsarbete Vision Vision är en viktig samarbetspartner. Vi använder Visions lokaler i Stockholm när vi har våra olika sammanträden och konferenser. De finns även med vid våra konferenser och ger oss stöd i personalfrågor, gör reportage och ekonomiskt bidrag med mera. Vår kontakt på Vision i Stockholm är Kristina Folkesson. Makt i Media Filmföreningen Reaktor Sydost har fått medel från Arvsfonden för att driva ett treårigt projekt som heter Makt i Media. Makt i Media är en nyhetssajt som innehåller bland annat foto, film, radio, webb-teve, reportage, krönikor, bloggar och recensioner. Projektet vänder sig till personer med funktionsnedsättningar som är intresserade av olika medieformer. Makt i Media utgår från Karlskrona och är en gratis fritidssysselsättning. Målet med projektet är att det ska bli en nationell satsning med medskribenter runt om i Sverige. Projektet startades i mars FOMS är med i arbetet främst genom att sprida information om projektet samt ge dem det stöd de behöver kring frågorna om fritid för personer med funktionsnedsättning. De medverkar även på rikskonferensen Facebook FOMS har en sida på Facebook. Håll gärna kontakt genom den sidan. 6

7 Kretsrapporter Södra kretsen Södra kretsen består av Region Skåne, Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Jönköpingsoch Kronobergs län. Antalet medlemmar är 27 personer. Medlemsantalet har alltså minskat med 22 personer. En orsak till detta kan vara att vi bytt medlemsregister, där man själv aktivt måste anmäla sig. Vi får jobba med medlemsrekrytering framöver. Länsombud i Kalmar län är Marita Engstrand, Kronobergs län Yvonne Wallin-Blomqvist, Blekinge län Pia Olsson, och Region Skåne Anders Appelqvist. Jönköpings och Hallands län är vakanta. Södra kretsen anordnade FOMS rikskonferens "Den unika människan" mars 2013 på Vision i Stockholm i samverkan med styrelsen. Det blev en mycket uppskattad konferens. Kretsträffen planerades i samverkan med SNAFA och Furuboda. Konferensen "Delaktighet- Idrott - fritid - skola" oktober på Furuboda fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar och Kretsträffen uteblev. Kanske att det blev en för stor kostnad för medlemmarna. Vi får nog återgå till det billigare konceptet med lunch till lunchevenemang. Plan för 2014 Ambitionen är att få till en ombudsträff (digitalt eller fysiskt) för planering av en kretsträff till hösten Gun-Britt Krook Kretsombud Södra kretsen -Västra Kretsen Västra kretsen består av Värmlands län, Västra Götalandsregionen och Örebro län. Västra kretsen har inte haft någon Kretsträff under året. Det har gjorts försök att anordna men det är för få deltagare som kan vara med. Plan för 2014 Att anordna en Kretsträff. Vi jobbar vidare med det. Sofie Lindén Kretsombud, västar kretsen -Östra kretsen Östra kretsen består av Stockholms län, Södermanlands län, Östergötland och Gotland. Östra kretsen har under 2013 inte anordnat någon Kretsträff. Nätverket FRIHAND i Stockholm har haft en hel del verksamhet. 7

8 Den maj genomfördes aktivitetsmässan MinFritid.nu i samverkan med de andra söderortskommunerna. Mässan i Björkängshallen besöktes av ca 3000 barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Ett väldigt lyckat arrangemang. Utvecklingsdag för Nätverket för funktionshindersfrågor och Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter (NEFA)? Båda nätverken genomförde en gemensam heldagskonferens för att utveckla arbetssätt och bli starkare nätverk med större genomslagskraft och stärka samverkansformer mellan varandra. Det fanns även behov av att hitta nya arbetssätt och mötesformer både i stor grupp och i mindre arbetsgrupper eftersom nätverket har fördubblat antalet deltagare på kort tid. Antal deltagare: 15 från Nätverket för funktionshindersfrågor och 5 från NEFA Start av temagrupper Nätverkets medlemmar har definierat fyra viktiga utvecklingsområden där ett fördjupat arbetet behöver göras. Därför bildades under hösten fyra temagrupper där varje nätverksmedlem deltar i en grupp. Temagrupperna är Fritidsgårdar bro ung till vuxen (NEFA ansvarar för gruppen), Ledsagning lokalt och regionalt, Förebyggande hälsoarbete och Idrott och övrigt föreningsliv. Temagrupperna arbetar var för sig och avrapportering sker på ordinarie nätverksmöten. Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Genom att samla ett stort fritidsutbud på en enda webbplats blir det enklare att hitta aktiviteter som fungerar om man behöver extra stöd. I dagsläget är 17 kommuner och Habilitering & Hälsa med i samarbetet: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Plan för 2014 Ambitionen är att få till en Kretsträff under Sanna Svidén Kretsombud Östra kretsen -Norra Kretsen Norra kretsen består av Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland Vi har inte haft någon Kretsträff i år. De långa avstånden hindrar i dagsläget oss från att få till en Kretsträff. Plan för 2014 Att få till en Kretsträff under Agneta Pohjanen för Norra kretsen 8

9 -Mellersta kretsen Mellersta kretsen består av Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Mellersta kretsen har arrangerat en kretsträff under Den förlades till Alfta Quren i Alfta, Hälsingland 7-8 november. Fomsombuden och kretsombudet träffades den 26 april i Hudiksvall för att gå igenom och planera kretsträffen. Första dagen på kretsträffen ägnades åt erfarenhetsutbyte. Fritidskonsulent Robert Fredriksson berättade om en ny verksamhet som har startat för personer med NP- diagnoser i Västerås. Sofie Eriksson informerade om ett socialt fair trade café i Falun där personer med funktionsnedsättningar arbetar. Helena Hedvall från Frösunda informerade om deras verksamhet. Under eftermiddagen hade vi ett pass med utepedagogik utifrån materialet sol och regn som studiefrämjandet håller på att revidera. Andra frågor som vi pratade om var bland annat LSS-lagens olika tolkningar, fritidsinsatsernas förändringar, rätten till kontaktperson och ledsagare för att kunna ta del av fritidsutbuden. Goda exempel runt integrering och inkludering. På fredagen åkte vi in till Bollnäs där vi besökte Hälsogymnasiet. Vi träffade bland andra Jenny Rosell och Elin Lund Jonsson. De berättade om olika projekt man sökt och fått för att kunna utveckla gymnasiesärskolan så att den blir mera högskoleförberedande. Det var 17 personer med på kretsträffen. Mellansvenska kretsen kommer att tillsammans med FOMS styrelse arrangera rikskonferensen i Falun Konferensgruppen har träffats vid ett tillfälle men har mycket kontakt via mail och telefon. Plan för 2014 Genomföra rikskonferens tillsammans med styrelsen. Inför denna planeras flera träffar med kretsens konferensgrupp. Kretsombudet och Fomsombuden kommer att träffas under våren för att dra upp riktlinjer för 2014 års kretsträff. Var den kommer att förläggas är ännu inte klart men den ska genomföras under hösten. Metha Wahlström Halse Kretsombud, mellansvenska kretsen. 9

10 Verksamhetsplan för Inriktnings mål enligt föreningens stadgar 1 (föreningens syfte) Föreningen FOMS skall: Verka för att det finns ansvariga fritidstjänstemän med kompetens om människor med funktionsnedsättning och deras behov och förutsättningar inom landsting och kommun. Verka för att underlätta nätverket mellan föreningens medlemmar. Verka för att personer med funktionsnedsättnings behov beaktas vid målformuleringar och planeringar inom fritids- och kultursektorn. Verka för att fritids- och kulturverksamhet blir en naturlig del i boende-, undervisnings-, sysselsättnings- och behandlingsformer. Verka för utbildning inom området funktionsnedsättning/funktionshinder, till exempel fortbildning för FOMS medlemmar, kurser och studiecirklar i fritidsfrågor för andra personalgrupper och introduktion för nya kolleger. Verka för en enhetlig syn på fritidspersonalens yrkesroller och tjänstebenämning. Vara remissinstans i frågor som behandlar området funktionshinder/funktionsnedsättning i allmänhet och fritids-, kultur- och rekreationsfrågor i synnerhet. Samverka med andra yrkesgrupper inom området funktionshinder/funktionsnedsättning. Samverka med samhällets övriga fritids- och kulturorganisationer. Samverka med olika intresseorganisationer. Följa och bevaka utbildningar inom fritidssektorn. Bidra till informationsspridning inom verksamhetsområdet. Medverka i och/eller underlätta forskning och beprövade arbetssätt. 10

11 Effektmål Utveckla och tydliggöra styrelsens uppgifter samt förankra dessa bland föreningens medlemmar genom återredovisning och avstämning på hemsida och via medlemsmail. 2. Tillskapa en rikskonferens per år 3. Tillse att varje krets skapar minst en kretsträff per år och ge stöd till genomförande 4. Fortsätta utveckla hemsidan samt ge stöd till detta arbete. Hemsidan ska främst vara till för medlemmarna och de som vill ha information om FOMS. 5. Fortsätta samarbetet som påbörjats med SKL, Sveriges kommuner och Landsting och SFK, Sveriges fritids- och kulturchefsförening med flera för att skapa varaktiga och politiskt grundade verksamheter inom kommun och Landsting 6. Fortsätta utvecklingsarbetet med yrkesspecifika frågor tillsammans med Vision för att tydliggöra en förändrad och komplex yrkesroll, höjning av lönenivåerna, titulaturer samt utbildningsnivå. Genomföra en lönestatistik på Visions hemsida. 7. Utveckla de strategiska frågorna ytterligare genom större aktivitet och offensivare myndighetsbevakning/uppvaktning samt mediakontakter. 8. Fortsatt utveckling av nätverk inom kultur- och fritidssektorn för att samla kunskap om olika metoder, aktiviteter och aktörer. 9. Fortsatt arbete med utbildningsfrågan. 10. Initiera till separata föreläsningar/konferenser för att sprida kunskap till medlemmar och andra avseende funktionsnedsättning och fritid. 11. Skapa och bibehålla kontakten med övergripande myndigheter och handikapporganisationer. 12. Initiera till nationella och internationella kontakter inom kultur- och fritidsområdet. 13. Ta del av och initiera till samarbete kring forskning och kunskaper inom aktuellt arbetsområde. 11

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2014 ALLMÄNT Kurs 14000 Kurs 14001 Kurs 14002 Kurs 14003 Kombinerad chefsträff och årsmöte i Nynäshamn (chefsträff

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Spindel i fritidsnätet en central uppgift.

Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Utredning om var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer