Anknytningsbaserad familjeterapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anknytningsbaserad familjeterapi"

Transkript

1 Anknytningsbaserad familjeterapi Göteborg 13 mars 2015 Tua Hassling, aukt.socionom, psykoterapeut, certifierad ABFT-terapeut

2 ABFT Manualbaserad behandling, flexibel Anknytningsteori och strukturell familjeterapi veckor 5 olika uppgifter Forskning

3 2014

4 2015

5 Philadelphia Children s Hospital Drexel University

6 Andra teoretiska influenser Strukturell familjeterapi /Minuchin MDFT /Liddle EFT /Greenberg Kontextuell familjeterapi /Bozormenyi-Nagy

7 Depressionskriterier DSM-IV kriterier för depressiv sjukdomsperiod A. Minst ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse/glädje måste föreligga. Förutom något av eller båda dessa symtom måste minst fyra av de övriga symtomen föreligga för diagnosen egentlig depressionsepisod. B. Övriga symtom är: betydande viktnedgång utan bantning, viktuppgång, minskad eller ökad aptit nästan dagligen sömnstörning (oftast minskad sömn, men ibland ökad) observerbar psykomotorisk agitation eller hämning svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen värdelöshets- eller skuldkänslor (obefogade) minskad tankeförmåga, koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet återkommande tankar på döden, självmordstankar, planering för självmord eller utfört självmordsförsök C. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden D. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada E. Symtomen förklaras inte bättre med sorgreaktion, d v s att den depressiva symtomatologin har varat längre än två månader efter närståendes bortgång

8 Depression - förekomst 5 % av tonåringar, depressiva symptom högre Livstid 25 %

9 Suicidalitet Självmordstankar bland åringar: 22% flickor 11% pojkar Självmordsförsök: 9% flickor 2% pojkar Uppgifter från Nationell folkhälsoenkät , Statens folkhälsoinstitut

10 Suicid Under 2012 bland åringar: 106 män 41 kvinnor Uppgifter från Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

11 Familjen Riskfaktor-negativa livshändelser, familjemönster, otrygg/desorganiserad anknytning Skyddsfaktor- förälders värme och övervakning, utvecklande, skyddande Skyddsnät- buffert, stärka banden, minska risken för depression och självmord

12 Familjeterapi System-helhet-delar Förändring-stabilitet Funktionell problemlösning och lösningsförsök som gått i stå Kraftfullt att omarbeta de inre arbetsmodellerna i relationerna som format dem

13 Anknytningsperspektiv Trygg bas/säker hamn Reglering av känslor Inre bilder av sig själv och förväntningar på andra Att utveckla självständighet och att vara i relation med andra I tonåren klara allt mer själv och föräldrar ska allt mer finnas till hands på avstånd

14 Anknytning i tonåren

15 Anknytning i tonåren Tryggt anknutna tonåringar kan: Uttrycka sin åsikt utan rädsla för avvisande eller vedergällning Förhandla-autonomi Söka emotionellt stöd och skydd vid behov

16 Auktoritativt föräldraskap Värme(kärlek och acceptans) Struktur(övervakning och vägledning) Uppmuntran till självständighet Tolerans för uttryckande av sina åsikter Stöd för att uttrycka sina känslor även negativa

17 Tonåringar som har föräldrar med auktoritativt förhållningssätt Ansvarstagande Bättre självkänsla Mer anpassningsbara Kreativa Nyfikna Socialt kompetenta Framgångsrika i skolan Bättre fysisk hälsa

18 Anknytningsbaserat synsätt på ungdomens depression Ungdom Förälder Känloreglering Undertryckande Anknytningsbrott Brister i omsorgen Nuvarande stressorer: Relationsproblem, ekonomisk stress Tonårsutveckling Autonomi Psykopatologi: Depression, Missbruk Personlighetsstörning Anknytningsmönster Tregenerationsperspektiv Depression Anknytningsmönster:

19 Brist eller brott i anknytningen Inte använder sig av föräldrarna vid behov av närhet eller skydd eller för att reglera känslor Föräldrar inte klarar att ge det stöd barnet behöver

20 Anknytningsbrott i tonåren Ängsligt/överdrivet upptaget: pendlar mellan att kräva omsorg och skydd, klaga över förälders otillgänglighet och/eller uppträda på ett sätt för att för att locka fram den tillgängliga föräldern Avfärdande: tonåringen förefaller att inte bry sig längre. Relationen till föräldern är förvisad till att vara oviktig.

21 Anknytningsbrott i tonåren Föräldern har abdikerat-övergivit Förälderns avvisande Förälderns klarar inte av att skydda

22 Depression och självmordsrisk hos tonåringar Relationella svårigheter föregår Familjerelationerna är medicinen Stärka kontakten- möjliggöra skyddande faktorer Öka förälderns förmåga att vara ett autonomt anknytningsobjekt Förändra inre arbetsmodeller

23 Earned security (Main &Goldwyn) Identifiera och formulera sig kring ämnen och känslor man tidigare undvikit, få validering och ny information kring upplevelser ger dem möjlighet att införliva en mer sammanhållen syn på sig själv och andra Att ha dessa samtal med föräldern direkt kan ha mer effekt än att göra det ensam med en terapeut

24 Reparera anknytning: processen Om en tonåring förmår uttrycka sina anknytningsrelaterade känslor och behov på ett mer direkt och reglerat sätt, och föräldrar svarar på ett varmt, respektfullt sätt så börjar tonåringen omarbeta sin bild av föräldern som likgiltig eller onåbar och kan se dem som värda tillit och förtroende Föräldrar kan då skydda, vägleda och stödja sin tonåring

25 Förändringen genom ABFT För tonåringar: Öka medvetenhet och förmåga att formulera anknytningsbrott Öka förmåga att få tillgång till, stå ut med och processa sårbara känslor som hänger ihop med anknytningsbrotten Öka förmåga att uttrycka och diskutera svåra tankar och känslor

26 Förändringen genom ABFT För föräldrar: Öka empati och känslighet för tonåringens behov av fortsatt känslomässigt stöd och skydd, och ökade behov av autonomi Öka förälderns acceptans och färdigheter genom emotionell coachning som en väg att förbättra kommunikationen med sin tonåring

27 Forskningsresultat ABFT har visat sig vara effektivt med deprimerade och suicidala tonåringar i 6 studier

28 Forskning Den första studien som omfattade 10 ärenden visade att behandling med ABFT gav en signifikant minskning av depression och självmordstankar efter 12 veckor(g. Diamond, Siqueland, & Diamond, 2003).

29 32 ungdomar mot kontrollgrupp 81% av tonåringarna som fått ABFT uppfyllde inte längre diagnoskriterierna för svår depression mot 47% i kontrollgruppen. (G. S. Diamond, Reis, Diamond, Siqueland, & Isaacs, 2002).

30 66 tonåringar som ställdes mot EUC, visade sig effektivt för minskning av självskattade självmordstankar och depressiva symptom Lika bra på dem som varit utsatta för sexuellt övergrepp.(g. Diamond, Creed, Gillham, Gallop, & Hamilton, 2012)..

31 ABFT har också prövats för homosexuella och bisexuella ungdomar med självmordstankar(g. M. Diamond et al., 2013). Studien visade goda resultat för att man fullföljt behandlingen och signifikant minskning av depressiva symptom och självmordstankar

32 Studie av metodens spridande(n=20): mer effektiv än TAU, terapeuter kan bli upplärda i metoden i Norge (Israel & Diamond, 2012)

33 Pågående studier ABFT-vuxen individuell psykoterapi ABFT-Non-Directive Supportive Therapy för suicidala ungdomar (5 år ) I Sverige pågår en pilotstudie från Linköpings Universitet, Rolf Holmqvist

34 ABFT-modellen Problem Behandlingsuppgifter Förväntat resultat Kommunikationsproblem -kritik, anklagelse, isolering Relationell omformulering Mindre anklagelser, ömsesidigt ansvar Tonåringens motivation Bygga allians Tillit till terapeuten, mål, överenskommelse Förälders stress/ Ineffektivt föräldraskap Familjens dysfunktionella fungerande Negativ självbild, vardagens problem Bygga allians/ Lära föräldern färdigheter Reparera anknytning Främja autonomi Öka tillit, stöd, auktoritativt föräldraskap, mandat att styra Återskapa tillit och respekt Ökad autonomi

35 Uppgifternas funktion Hjälper till att organisera behandlingens fokus och sessionerna Ger intentionalitet till terapin Kommer till kärnan snabbare Principer som ger möjlighet till flexibilitet

36 Förberedelse för session Intention: Intervention: Utvärdering: Varför gör jag det här? Vad vill jag uppnå? Hur ska jag uppnå det? Fungerar det? Vad ska jag titta och lyssna efter? Hur vet jag när jag har det? Hur vet jag när det är färdigt?

37 Terapeuten övervakar Innehåll-talar vi om rätt sak? Affekt- är det rätt affekt? Process- stödjer detta eller underminerar processen?

38 Varje session Skapa allians, bonda Vilket är målet Vad är uppgiften

39 Uppgift 1-Relationell omformulering Allians- samgående, bygga allians Mål- Växla till anknytningstema, relationell omformulering Uppgift- Överenskommelse om relationella mål för behandlingen

40 Att komma åt anknytningsbrott När du känner dig nere, så förtvivlad och ensam, hur kommer det sig att du inte går till dina föräldrar för att få tröst och stöd? Det verkar som du vill att dina föräldrar ska stötta dig, men du litar inte på att de kommer att finnas där när du behöver dem. Är det så? Varför har du förlorat tilliten till dina föräldrar? Det känns som dörren till kärleken är stängd. Som om du inte vill släppa in dina föräldrar? Vad har hänt som håller den dörren stängd?

41 Att komma åt anknytningsbrott När din son känner sig så nere och förtvivlad, sittandes ensam i sitt rum och du är jätteorolig för honom, varför kommer han inte till dig för att få hjälp? Jag får intrycket att din dotter inte tror att du kommer att finnas där för henne om hon vänder sig till dig? Det måste kännas i hjärtat för dig. Varför tror hon det? Vad tror du kommer i vägen för din dotter, vad är hindret för att hon ska se dig som en tillgång om hon behöver stöd och som en hjälp om hon behöver lösa problem?

42 Relationell omformulering Orientering-samgående Problemet Påverkan av familjerelationerna och deras påverkan på problemet Från anklagelse till längtan Överenskommelse om att arbeta med relationerna-kontrakt

43 Uppgift 2-Allians med tonåringen Allians- bygga allians, skapa tillit Mål- identifiera kärnkonflikter, brott i tilliten till föräldrarna, koppla depressionen till familjens dysfunktion Uppgift- Förbereda tonåringen för återanknytningssamtalet

44 Exempel på anknytningsbrott Traumatiska händelser: Mamma skyddade mig inte när pappa var våldsam, hur ska jag kunna lita på henne? Negativt samspel i familjen: Pappa tar mig inte på allvar, förlöjligar mig. Mamma skriker bara åt mig.

45 Mamma blir för orolig när jag berättar om mina problem och kan inte hantera det. Jag vill inte belasta mamma med mer, hon har tillräckligt med svårigheter.

46

47

48 Uppgift 3-Allians med förälder Allians- nuvarande stressorer och egen anknytningshistorias påverkan på föräldraskapet Mål- vilja delta i reparerandet av anknytningen, lära sig färdigheter som främjar anknytning Uppgift- förberedelse för samtalet med tonåringen, lära sig emotional coachingfärdigheter

49 Det måste vara svårt att ha en deprimerad tonåring att ta hand om när du har så mycket annat som också stressar dig Ingen fanns där för dig när du växte upp och nu vet du inte hur du ska vara för att finnas där för din son

50 Emotionell coachning Uppmärksamma känsla hos barnet Se det som en möjlighet till närhet och att lära barnet något viktigt Lyssna empatiskt Benämna känslor Validera Problemlösning-först när barnet känner sig förstått

51 Uppgift 4-Att reparera anknytning Mål- möjliggöra samtal om viktiga brott i relationen, återetablera tillit och kommunikation, öka tonåringens möjlighet att söka närhet och stöd och förälderns förmåga att ge det Process- Enactment, iscensättning i rummet

52 Det reparativa samtalet Tonåringen berättar om anknytningsbrott Förälder validerar och erkänner Terapeuten omdirigerar samtalet om nödvändigt Ömsesidigt ansvar och övertygelse om förändring Mer tillit om de kan arbeta genom svåra saker tillsammans Tonåringen känner sig säker på att kunna vända sig till föräldern för att få hjälp

53 Uppgift 5-Utveckla egen kompetens och problemlösning Identifiera utmaningar Föräldern är nu trygg bas och tonåringen kan börja gå ut i omvärlden igen och utforska Öka tonåringens egen problemlösningskapcitet, föräldern finns i bakgrunden

54 Ökad mognad och ökat deltagande Sociala aktiviteter färdigheter utanför hemmet Identitet Börja uppgiften Andra människor tex syskon Hur vidmakthålla förändringen Diskutera avslutningen Andra verksamheter Anknytningssituationer

55 Tua Hassling Utbildning och Handledning

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp Johan Möller och Niklas Pilman Examensarbete 30 hp Psykologprogrammet

Läs mer

När ett barn förlorar en förälder

När ett barn förlorar en förälder Institutionen för psykologi När ett barn förlorar en förälder En explorativ studie om vårdpersonals upplevelser av arbete med barn som närstående Maria Aldén och Therése Burman Psykologexamensuppsats,

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4. Ann-Christin Cederborg

Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4. Ann-Christin Cederborg Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare Ann-Christin Cederborg 2010:4 Att intervjua barn vägledning för socialsekreterare Ann-Christin Cederborg Professor Institutionen för Barn och Ungdomsvetenskap

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden Av Mia Börjesson Hela livet kan ses som en resa där varje del av livet är en etapp framåt. Barndomen eller tonåren är således inga destinationer eller

Läs mer

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Birgitta Eriksson Examensarbete 10 poäng VT 05 Examensarbete på lärarprogrammet 140 p Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer