HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2014 NYCKELTALARE Regeringskansliet Lena Ek Miljödepartementet VÅRA TALARE Blekinge Tekniska Högskola Karl-Henrik Robèrt Professor i strategisk hållbar utveckling Helsingborgs stad Lars Thunberg Kommunalråd, ordförande i Sveriges Ekokommuner Uppsala kommun Björn Sigurdson Klimatstrateg Eskilstuna kommun Kristina Birath Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Växjö kommun Julia Ahlrot Miljöstrategisk chef Örebro kommun Hanna Dufva Chef för enheten hållbar utveckling Ekerö kommun Maria Cassel Miljöstrateg Östersunds kommun Anne Sörensson Projektledare Grön Trafik Västerås stad Olof Bergold Miljöstrateg Upplands Väsby kommun Eva Bergh Miljöstrateg Futerra Sustainability Communications Joel Lindefors Kommunikationsstrateg WORKSHOP Det Naturliga Steget Anders Modig, Senior Advisor Camilla Välimaa, Senior Advisor det Naturliga Steget Driv miljöarbetet mot konkreta resultat Skapa bred förankring och acceptans Frigör de resurser som krävs Integrera miljömålen i hela verksamheten I samarbete med: Från vision till handling EKOLOGISKT EKONOMISKT SOCIALT PERSPEKTIV

2 Stockholm den augusti 2014 Driv miljöarbetet mot konkreta resultat! Klimatförändringarna är ett faktum. Du om någon vet både vad som krävs för att minska kommunens klimatpåverkan och vad som krävs för att anpassa samhällsplaneringen till rådande förändringar. Men hur skapar du den förankring och de resurser som krävs för ett verksamhetsövergripande engagemang? Hur får du miljöfrågorna att genomsyra hela verksamhetsstyrningen? Kommunen har ett enormt ansvar att gå i bräschen för en hållbar miljöutveckling. Området är minst sagt komplext och för att skapa beteendeförändring krävs att varje del av samhället ökar sin medvetenhet och tar beslut som leder i rätt riktning. Du är den drivande kraften för ett uthålligt och förvaltningsövergripande arbete som involverar hela kommunen. Både egna verksamheter, bolag, näringsliv och medborgare. PÅ KONFERENSEN FÅR DU TA DEL AV PRAKTISKA ERFARENHETER KRING: EU-bidrag och statliga medel så lyckas du med dina ansökningar till djärva miljösatsningar Så får du hållbarheten att gå hand i hand med tillväxten Resiliens vad är det och hur kan det bidra till kommunens planering? Hur blir kommunen den främsta förebilden och pådrivaren i miljöarbetet? Gröna nyckeltal och benchmarking tydliga och transparenta miljömål som går att mäta och jämföras DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Hur når vi klimatmålen på ett enklare, roligare och mer kostnadseffektivt sätt? Lena Ek, miljöminister, Miljödepartementet, Regeringskansliet Så kan hållbar kommunutveckling drivas systematiskt över sektionsgränser för förbättrad ekonomi Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det naturliga steget och professor i strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola Från miljövision och inspiration via samverkan till konkreta resultat Lars Thunberg, kommunalråd, Helsingborgs stad och ordförande i föreningen Sveriges Ekokommuner Så gör du hållbar utveckling oemotståndligt Joel Lindefors, kommunikationsstrateg och en av grundarna till Futerras Stockholmskontor Har du de rätta verktygen för att lyckas? Stärk din roll som strategisk miljöchef och ta del av tips och råd från Sveriges ledande kommuner inom hållbar miljöutveckling. Välkommen till årets mötesplats för alla miljöstrateger i kommunen! Stina Åkerstedt Projektledare HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING

3 TISDAG 26 AUGUSTI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Så tar Sverige täten i klimatomställningen Aktuell status EU:s förslag om nya klimat- och energimål för 2030 Green Growth Group så skapas ett klimat- och energiramverk i linje med tvågradersmålet Hur når vi klimatmålen på ett enklare, roligare och mer kostnadseffektivt sätt? Lena Ek, miljöminister, Miljödepartementet, Regeringskansliet 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Så kan hållbar kommunutveckling drivas systematiskt över sektionsgränser för förbättrad ekonomi Så skapar du en systematisk helhetssyn på hållbar utveckling Hur får du hållbarhetsvisionen integrerad i alla kommunens sektorer och beslutssystem? Konkreta modeller för att mäta och följa upp olika dimensioner av hållbar utveckling Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det Naturliga Steget och professor i strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola 11:10 Bensträckare 11:20 Så minskar du stadens klimatpåverkan Hur skapas en miljövision som leder till inspiration, samverkan och konkreta resultat? Gröna nyckeltal och benchmarking tydliga och transparenta miljömål som går att mäta och jämföras Hur blir kommunen den främsta förebilden och pådrivaren i miljöarbetet? H+ stadsförnyelseprojektet så blir Helsingborg socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Lars Thunberg, kommunalråd, Helsingborgs stad, ordförande, föreningen Sveriges Ekokommuner 12:00 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:00 Sammanhållen plattform mot ett klimatneutralt Uppsala Så skapas drivkraft för snabb utveckling mot de övergripande miljö- och klimatmålen Fyra prioriterade arbetssätt för ekologisk hållbarhet Uppföljning och styrning så mäter vi att kommunens satsningar ger resultat Klimatprotokollet 27 organisationer i samarbete mot ett mål Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun 13:40 Bensträckare 13:50 Miljösmart industristad fullt ut Acceptans, engagemang och politisk förankring hur säkerställer du långsiktig hållbar utveckling? Miljöanpassad upphandling så lyckas du arbeta strategiskt med gröna inköp Resiliens vad är det och hur kan det bidra till kommunens planering? Så kan kunskapen om planetära gränser och ekosystemtjänster användas i det kommunala arbetet Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun 14:30 Eftermiddagskaffe 14:50 Europas grönaste stad så lägger du resurserna där de gör som störst inverkan Reviderade miljömål nytänkande metoder för att uppgradera miljöpolitiken till nästa nivå Hur ställer du fler och mer välformulerade miljökrav för miljöanpassad upphandling? EU-bidrag och statliga medel så blir dina ansökningar till djärva miljösatsningar beviljade Internationella nätverk och utbyten hur mycket kan en liten kommun i Sverige påverka Europa och världen? Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef, Växjö kommun 15:30 Bensträckare 15:40 Samverkan och samarbete strategisk VA-planering för långsiktigt hållbara vattentjänster Så möter du ökade krav på kommunernas vatten och avloppsverksamhet Ansvarsfördelning och roller så håller du ihop ett förvaltningsövergripande vattenarbete som skapar miljöstrategiska synergieffekter Konkreta framgångsfaktorer för att tackla utmaningarna med en långsiktig och hållbar VA-försörjning Styrning och uppföljning så lyckas du integrera en verksamhetsövergripande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhetsstrategi Hanna Dufva, chef för enheten hållbar utveckling, Örebro kommun 16:20 Bensträckare Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun :30 Så skapar samverkan och systematiskt miljöarbete mätbara resultat Vilka är de huvudsakliga vinsterna med en miljöcertifierad kommunkoncern enligt ISO 14001? Hur skapas ett kvalitetssäkrat miljöarbete utan att det blir för centraliserat? Så kan kommunerna göra skillnad för att få hållbarheten att gå hand i hand med tillväxten Energieffektivisering så har vi lyckats sänka den totala energianvändningen med 3% årligen Eva Bergh, miljöstrateg, chef för specialistenheten, Upplands Väsby kommun 17:10 Nätverksmingel 17:30 Konferensens första dag avslutas HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING

4 ONSDAG 27 AUGUSTI :00 Green Highway & eltrafik på väg mot fossilfria och hållbara transporter Så har vi skapat en fossilbränslefri transportkorridor för ökade affärsmöjligheter och hållbar tillväxt Så sammanlänkas FoU, näringsliv och offentlig sektor för att skapa hållbara transporter Mobility management resultat och erfarenheter från ett lyckat projekt Framgångsfaktorer för ett lyckat internt arbete inom kommunförvaltningen Anne Sörensson, projektledare Grön Trafik, Östersunds kommun 09:40 Bensträckare 09:50 Vilken är kommunens roll och rådighet i det diffusa kemikaliesamhället? Var ska du börja? Så får du en kraftfull start på ditt strukturerade kemikaliearbete Vilka kemikalier bör prioriteras och vilka målsättningar är rimliga? Ansvarsfördelning och riktlinjer mellan olika myndigheter och aktörer vad gäller och hur går du vidare? Effektiva metoder som möjliggör ett förvaltningsövergripande arbete för en giftfri miljö Olof Bergold, miljöstrateg, Västerås stad 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Hur gör du rent praktiskt för att få alla miljömål att samverka i verksamheten? Så bygger du upp ett miljöprogram som utgår från verksamheten effektiva metoder för att undvika dubbelarbete Så skapar du en struktur som får alla olika styrdokument att verka i samma riktning Framgångsfaktorer för att få verksamhetscheferna med dig i förändringsarbetet Konkreta metoder för att säkerställa att miljöprogrammet blir en naturlig del av budgetprocessen Maria Cassel, miljöstrateg, Ekerö kommun 11:40 Bensträckare 11:50 Så gör du hållbar utveckling oemotståndligt Kommunikationsstrategier för förankring och beteendeförändring Hur anpassar du budskapet och argumenten till olika målgrupper? Greenwash & greenhush så hittar du rätt balans för optimal effekt Joel Lindefors är kommunikationsstrateg och har arbetat med kommunikation och hållbar utveckling i över tio år. Han har tidigare lett nätverket Rena Kläder och varit PR-ansvarig för Nudie Jeans. Han är utbildad på Berghs School of Communications och Institutionen för Reklam och PR vid Stockholms Universitet. 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Strategiskt hållbarhetsarbete i kommunen från vision till handling Under ledning av Anders Modig och Camilla Välimaa, Senior Advisors, Det Naturliga Steget Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens augusti 2014 Workshop 27 augusti 2014 Piperska muren Scheelegatan 14 Stockholm 10% rabatt till medlemmar i Sveriges Ekokommuner Ange SVEEKO10 vid bokning PRIS T.o.m. 25 apr T.o.m. 13 jun Fr.o.m. 14 jun Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con631 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING

5 Separat bokningsbar ONSDAG 27 AUGUSTI 2014 Varje kommun med självaktning inser vikten av att prioritera miljöfrågor och socialt ansvar. Men hur tar du ett strategiskt helhetsgrepp för att säkerställa att satsade investeringar ger tydliga resultat? I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop prova på en välbeprövad metod för att lyckas med din praktiska hållbarhetsplanering. Praktiska exempel ges på hur ett sådant arbete har skapat organisatorisk och politisk förankring, frigjort resurser och engagemang som möjliggör den förändring som krävs för en hållbar samhällsutveckling. Metoden, med hållbarhetsprinciper, används i kommunal planering både i Sverige och utomlands. Sveriges Ekokommuner har detta som grund och Whistler i Kanada och Eindhoven i Holland är andra exempel där metoden används. Du får lära dig: ONSDAG 27 AUGUSTI :30-16:30 Strategiskt hållbarhetsarbete i kommunen från vision till handling Vad är en (o)hållbar utveckling? Så skapar du en vägledande definition av hållbarheten för en tydlig och användbar förståelse Backcasting så formulerar du en färdplan från problembilden till visionen Så identifierar du de mest kritiska flödena och aktiviteterna Hur ska ni ta er till målet på smartast möjliga sätt? Steg-för-steg-utveckling i riktning mot hållbarhet med största möjliga nytta Trade-offs och målkonflikter så hanterar du dem smart och effektivt Hur får du med alla på hållbarhetsresan? Praktiska exempel på hur andra nått framgång och hanterar barriärer på vägen Därför bör du gå på workshopen Denna workshop bygger på en metodik som gör hållbarhet till något konkret, hanterbart och kreativt. Du får tydliga exempel på hur du bygger verksamhetsövergripande sammanhang och delägarskap i utvecklingsprocessen. Du får arbeta praktiskt med att konkretisera hållbarhet så att målbilden blir tydlig, vilket är en förutsättning för resultatinriktad strategisk planering. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Anders Modig är en av de främsta experterna inom hållbarhet och miljöutveckling. Anders är fil. dr i evolutionsbiologi och har arbetat som enhetschef på Stockholms Miljöförvaltning och även som rådgivare till kommuner vad gäller deras hållbarhetsarbete. Anders har även lång erfarenhet som forsknings- och expeditionsledare för stora internationella forskningsexpeditioner till Antarktis och Arktis. Camilla Välimaa har en mycket gedigen erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete och har arbetat som senior rådgivare för Det Naturliga Steget sedan 2008 och med organisationens metodik sedan Camilla har arbetat med rådgivning vid strategisk och resultatinriktad hållbarhetsplanering i en mängd olika branscher. Hon är utbildad agronom med en magister i markvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet. det Naturliga Steget HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2014 NYCKELTALARE Regeringskansliet Lena Ek VÅRA TALARE Blekinge Tekniska Högskola Karl-Henrik Robèrt Helsingborgs stad Lars Thunberg Uppsala kommun Björn Sigurdson Eskilstuna kommun Kristina Birath Växjö kommun Julia Ahlrot Örebro kommun Hanna Dufva Ekerö kommun Maria Cassel Östersunds kommun Anne Sörensson Västerås stad Olof Bergold Upplands Väsby kommun Eva Bergh Futerra Sustainability Communications Joel Lindefors BENCHMARKA DIN VERKSAMHET OCH TA DEL AV: Konkreta metoder som lyfter ditt arbete med mobility management till nästa nivå Klimatprotokollet 27 organisationer i samarbete mot ett mål Strategisk VA-planering för långsiktigt hållbara vattentjänster Miljöanpassad upphandling så lyckas du arbeta strategiskt med gröna inköp WORKSHOP Strategiskt hållbarhetsarbete i kommunen från vision till handling Denna workshop ger dig en välbeprövad metod för att lyckas med din praktiska hållbarhetsplanering. Du får verktygen för att skapa: Organisatorisk och politisk förankring Möjliggöra förändring Frigöra resurser och engagemang Under ledning av Anders Modig och Camilla Välimaa, Senior Advisors Det Naturliga Steget det Naturliga Steget Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con631

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer