Anteckningar Datum: Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde"

Transkript

1 Anteckningar Datum: Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Deltagande: Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Anna Lindblad Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Lars-Erik Westman Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Lena Karlkvist Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Mikael Thelander Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Per Ekberg Svenska Handbollförbundets Tävlingschef - Ralf Lundberg Svenska Handbollförbundets Tävlingskonsulent - Nicklas Brunlöf Regionsansvarig Norr - Sten-Göran Hällestrand Regionsansvarig Väst - Towa Almqvist Regionsansvarig Öst - Anders Olsson Dala-Gävleborgs Handbollförbund - Bernt Norberg Hallands Handbollförbund - Mats Jönsson Hallands Handbollförbund - Åke Gabrielsson Handbollförbundet Väst - Börje Hermansson Handbollförbundet Väst - Eva Mässing Mellansvenska Handbollförbundet - Patrick Ericsson Mellansvenska Handbollförbundet - Tomas Karlsson Norrbottens Handbollförbund - Mikael Abrahamsson Skånes Handbollförbund - Peter Anderberg Småland-Blekinge Handbollförbund - David Olsen Småland-Blekinge Handbollförbund - Sebastian Hörlin Stockholms Handbollförbund Bo Helgesson Stockholms Handbollförbund - Tomas Pellbjer Upplands Handbollförbund Göra Eriksson Värmlands Handbollförbund - Carl-Magnus Eriksson Värmland Handbollförbund - Jukka-Pekka Laine Västerbottens Handbollförbund - Fredrik Alm Västergötland Handbollförbund - Jenny Granström Västernorrland-Jämtland Handbollförbund - Ove Byström Öppnande Mikael Thelander öppnar konferensen och välkomnar alla till Skövde och 2014 års upplaga av Tävlingskonferensen. Konferensen inleds med att alla närvarande får presentera sig. Föregående års protokoll Mikael Thelander går igenom föregående års antekningar. Arrangrösmall för Ungdoms-SM ses över inför kommande säsong och presenteras i god tid innan årets start av turneringen.

2 Serieindelningar Lars-Erik Westman går igenom förslaget som SHF:s TK tagit fram för kommande år i serierna Elitserien till Division 1 på damsidan och Elitserien till Division 2 på herrsidan. Denna serieindelning kommer snarast efter konferensens slut och att kvalserien till Elitserien herrar är slut att publiceras på SHF:s hemsida under tävling. Västerbotten HF (Alm) ber SHF om hjälp att få ha dubbelmöten inom de regionala serierna. TK informerar att detta alltid har varit godkänt och man ber nu Stockholms HF att se till att det även blir så i mötena mellan Norrlandslagen inom regionen i Division 2 Norra Herrar. Stockholms HF (Pellbjer) anmärker på indelningen i Division 2 Norra och Östra Herrar och att det måste bli tydligt vilka parametrar man använder sig av. Är det enbart mil från stad till stad eller är det den faktiska resvägen. TK meddelar att man i denna indelning använt beräkningen av faktisk resväg istället för stad till stad. Stockholms HF (Pellbjer) vill att dessa ändringar ska vara klara i god tid innan serieindelningen så att samtliga inbladade parter vet vilka statuter som ska gälla vid serieindelningen. Konferensen håller med om detta. Det nya lottningssystemet Lars-Erik Westman redogör för hur SHF har arbetat vidare med samarbetet med KTH-professorn Mikael Johansson och att man hoppas att detta ska mynna ut i ett programverktyg som distrikten ska kunna få del av under kommande tävlingsår. Detta programverktyg kommer i år att användas vid lottningen av alla SHF:s serier. Spelahandboll.se Nicklas Brunlöf håller i punkten och presenterar vad hemsidan syftar till och även hur många föreningar som idag finns med. Konferensen tar på sig uppgiften att stöta på sina föreningar om att registrera sig så att de kommer med på hemsidan. Detta för att hemsidan ska fylla sin funktion inom rekryteringen av nya handbollsspelare. Tävlingar med fri representation Anna Lindblad går igenom punkten och SHF:s tanke med att låta turneringar och även seriespel i distrikten ha fri representation. TK:s tanke är att behålla fler och även locka tillbaka de som avslutat sina karriärer, samt de som inte vill spela varje helg. Ett försök till detta ska genomföras under Eken Cup 2014 där det går att anmäla sig till en sådan klass F94-97 och P Konferensen kommer fram till att det vore önskvärt att klassen går under namnet öppen klass.

3 Höjning av senioråldern Anna Lindblad håller i punkten och inleder med att gå igenom barnperspektivet utifrån FN:s Barnkonvention och även Idrotten Vill som är framtaget av Riksidrottsförbundet, samt SHF:s värdegrund. Debatten kretsar kring att föreningarna ute i vissa distrikt inte kommer att klara av denna höjning. Men att distrikten nu måste se om de kan hitta andra spelformer för att man inte ska behöva ge många dispenser (exempelsvis som Mellansvenska HF som kommer ha en Juniorklass med utökad ålder, samt att man får ha två överåriga spelare med). Västerbottens HF:s skrivelse angående höjningen av senioråldern Västerbottens HF (Alm) går igenom sin skrivning och att den till mångt och mycket handlar om hur dispensförfaranden ska se ut och att SHF:s lathund för dessa ärenden stämmer överens om detta. Man påtalar dock att man vill ha en generell dispens i sina lägsta serier. Större delen av konferensen är emot en generell dispens i någon serie på någon nivå. Bollstorlekar Nicklas Brunlöf går igenom vad som hänt och vad som kommer att hända gällande storlekarna. SHF:s Tjänstemän har fått i uppgift att se över bestämmelserna gällande storlekar och ta fram remisser till Ungdomskommittén och Utbildningskommittén. När de sett över dessa remisser så ska resultatet presenteras för TK. Målet är att inför säsongen 2015/2016 ha en liknande mall för bollar och bollstorlekar som för mjukluftsbollar. Administration av halldispenser Ralf Lundberg går igenom punkten och vad SDF och regionansvariga ska tänka på gällande halldispenser och hur detta ska ske (Tävlingshandboken bilaga 5). Ralf Lundberg går även igenom det nya upplägget med den nystartade arenagruppen. Skrivelser av Småland-Blekinge HF Skrivelse om EMP Småland-Blekinge HF (Hörlin) går igenom skrivelsen om förbättringar i EMPsystemet. Man söker ett informationsfält så att man tydligt på matchprotokollet ska se vem som är målvakt. Man anser också att det bör vara krav på att man ska markera (på något sätt) vilken målvakt som spelat minst. Konferensen anser att man bör kunna markera vem eller vilka som har varit målvakt i EMP-systemet så att det syns på protokollet.

4 Skrivelse om matchflyttar och framtvingande av WO Småland-Blekinge HF (Olsen) redogör för hur det går till med matchflyttningar inom distritet och att klimatet gällande matchflyttningar hårdnat och att det blir svårare och svårare att flytta matcher. Distriktet upplever att de inte kan påverka utgången om en förening vägrar flytta match. Detta kan i värsta fall leda till att lag utesluts då det blir WO. Man undrar även om detta fenomen finns i fler distrikt och hur man i så fall har arbetat med det. Konferensen tar med denna skrivelse ut till samtalen inom regionerna. Öppen klass för U21-U25. Norrbottens HF (Abrahamsson) informerar om distriktets försök till en öppen klass i samandragsform. Detta slog väl ut och det var något ag som även skulle anmäla sig till det ordinarie seriespelet inför kommande säsong. Motioner Norrbottens HF/Boden Handboll Införande av ett resekostnadsbidrag Norrbottens HF (Abrahamsson) är föredragande för motionen gällande resekostnadsbidrag för de tre högsta serierna och de lag som reser över 1500 mil per år. Finansieringen för detta går ut på en marginell höjning av serieavgifterna i samtliga seniorserier. En enhetlig konferens ser förlaget som mycket solidariskt, men att man bör se över milantalet, höjningen på serieavgifterna och även vilka serier som ska räknas in. 2:9 Begäran av matchflyttning Norrbottens HF (Abrahamsson) är föredragande för motionen som handlar om att man vill ha en översyn av paragraf 2:9 i SHF:s Tävlingsbestämmelser. RL går igenom hur SHF:s kommunikation med föreningarna i läggningen av spelschemat ser ut idag. En enhällig konferens stödjer ett tillägg/en förändring av paragrafen för att motverka höga resekostnader. Västergötlands HF/Region Väst Regelverk för minihandboll Västergötlands HF (Granström) är föredragande för motionen som handlar om en ändring av utbildningsmaterialet gällande försvarsspelet inom minihandbollen. En stor majoritet av konferensen stödjer motionen, dock med vissa korrigeringar och tillägg av olika förslag.

5 Växjö HF Ändring av regelverket kring samarbetsavtal Småland-Blekinge HF (Olsen) är föredragande för motionen där man vill ha en ändring av bestämmelserna för övergångsregler mellan samarbetsföreningarna. Olsen redogör för att det kommer in ett komplementterande till motionen för att förtydliga vad som menas med den. Svenska Cupen Nicklas Brunlöf redogör för hur arbetet med en nationell klubblagsturnering har gått sedan motionen från Norrbottens HF/Boden Handboll lämnades in till föregående års årsmöte. Ett av grundkraven var att man fick med sig Elitföreningarna för att detta skulle kunna genomföras och få en kommersiell dragningskraft. HerrElit har idag inget intresse för detta, däremot så finns intresset hos DamElit och TK tillsammans med SEH har arbetat vidare med ett förslag (se bilaga 1) och man håller just nu på att diskutera de kommersiella rättigheterna/bärigheten för turneringen där Svenska Handbollslandslaget AB, tillsammans med SEH och TK arbetar vidare med ett förslag. Justeringar i tävlingsbestämmelserna Ralf Lundberg redogör för kommande ändringar i tävlingsbestämmelserna (se bilaga 2). Elektroniska Matchprotokoll (EMP) Ralf Lundberg är föredragande för punkten och informerar distrikten om att systemet växer och att det förs diskussioner med Jilsén AB om hur kostnaderna ska se ut för distrikten. Småland-Blekinge HF (Olsen) gör en genomgång av hur arbetet gått inom distriktet som varit ett pilotdistrikt. Distriktet har haft det långt ner i ungdomsåldern, med vissa tillägg där lag från andra distrikt inte haft samma krav. Rapport från Ungdoms-SM Ralf Lundberg är föredragande för punkten och meddelar att SHF gör ändringar i organisationen för tureringen och att TK har föreslagit Frej Söderlund som ersättare för Johnny Neldeborn. Ralf Lundberg informerar vidare de tankar som uppstått under säsongen 2013/2014 och det nya som gäller inför säsongen 2014/2015. SverigeCupen/JuniorElitCupen Nicklas Brunlöf informerar kring arbetet av arrangörstillsättning har gått och att beslut om arrangör tas i slutet av maj. Nicklas Brunlöf informerar om hur arbetet går med att hitta ett annat alternativ JuniorElitCupen, där ett antal distrikts utbildningsansvariga finns med.

6 Terminplanen 2014/2015 Nicklas Brunlöf visar upp förslaget om terminplanen för säsongen 2014/2015. Konferensen är överens om att man vill se en förskjutning av omgång 1 i Division 1 och 2 på dam- och herrsidan. Övriga frågor Skånes HF Beslut Konferensen får en kort presentation om skrivelsen. Stockholms HF Kostnadsfördelning Konferensen får en kort presentation om skrivelsen. Vision 2017 Per Ekberg går igenom hur Svenska Handbollförbundet har arbetat med denna vision och även Tävlingskommitténs arbete som mynnat ut i olika områden och förslag på beslut inför kommande säsong. Diskussionsgrupper och frågeställningar Konferensdeltagarna delades in i grupper och fick där diskutera ett antal frågeställningar som ska vara till hjälp för framtida diskussioner och beslut inom TK. Avslut Mikael Thelander avslutar konferensen med att tacka av Lena Karlkvist för sina år som representant i Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté. Mikael Thelander tackar även övriga representanter för en givande konferens.

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2012-04-10 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer