Verksamhetsberättelse för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2013"

Transkript

1 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Verksamhetsberättelse för år 2013 Kansli/lokal 2 Arbetsutskott. 2 Projekt grupp 2 Nya strukturer 2 Kontakt med media 2 Samverkan / samarbete. 3 Uppsala. 3 Skolor 3 Uppsala län 3 Sverige. 3 Internationellt 3 Rapporter.. 4 Mässa och utställningar 4 Konferenser.. 4 Social media 4 KulturNatten. 4 Kultur karneval 5 Radio RIU 98,90FM. 5 Internationella kvinnokafèet. 6 Ordförande konferens. 7 Stöd till medlemsföreningar. 7 Tre nya föreningar. 7 Projekt.. 8 *Integrationsprojekt Uppsala vision *Skola för Alla.. 8 *Framtidsutveckling med integration i landsbygd 8 *Äldre projekt 8 *Drakflygardagen.. 8 *Idrotts för nöje skull. 9 Centrum för integration och mångfald CIM. 9 Anställning... 9 Referensgrupp 9 Leader Uppland och Hela Sverige ska leva 9 Politeker möter SIUs styrelse. 9 Nationell konferens för nya anlända i landsbygd. 9 Slutord 10 Styrelse

2 Verksamhetsberättelse för år 2013 Kontakt med media Under året har SIU blivit omnämnda i UNT, Lokal TV4, och P4Uppland med en fantastik intervju om simkurs som drivs av Internationella kvinnokaféet. TV UNT har sänt två reportage om integrationsprojektet Uppsala vision Radiokanal RIU 98,9 FM, har aktivt arbetat för att presentera SIUs aktiviteter som Kulturnatten, och det Internationella kvinnokaféet. SIU har två Facebook sidor, en för SIU och den andra för radio RIU. 2 SIU-Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala har under kalenderåret 2013 bedrivit sina verksamheter enligt sina målsättningar. År 2013 var ett mycket framgångsrikt år. Årsmöte 2013: Vi hade ett årsmöte den 17 mars, där 23 föreningar deltog i mötet. 17 föreningar hade sina representanter i Styrelsen, revisorer och valberedningen. SIU har fått fem nya medlemsförningar. Årsmötet år 2013 hade satt upp som mål i verksamhetsplanen att lyfta upp dess anseende och aktiviteter. Styrelsen har arbetat hårt för att uppnå målet. SIU har vid ett 30-tal tillfällen uppmärksammats i olika massmedia. Man har bedrivit bl.a. Framtidsprojekt med integration på landsbygd, och integrationsprojektet Uppsala Vision 2030 vilka har blivit mycket uppskattade av många. Uppsala Vision 2030 är ett projekt som pågick fram till november Vi var på besök till Finland för samarbete om integration med organisationen Sondip. Ordförande har varit på besök till Europa kommission och parlamentet i Bryssel. Dessutom fyra kvinnliga styrelseledamöter från Internationella kvinnokaféet åker på besök till Bryssel januari Vi börjar arbeta med seniorer med annan etnisk bakgrund. Mot denna bakgrund är styrelsen för SIU mycket nöjd med att presentera årsverksamheten för Kansli/lokal SIU har under 2013 haft sitt kansli på Skolgatan 18. Lokalen har även använts under året för SIUs föreningar. I SIUs lokal har radio RIU, Internationella kvinnokaféet, Female Integrity och Centrum för Integration och mångfald (CIM) sina kontor. Flera föreningar har sin postadress hos SIU. Lokalen har under året varit tillgänglig för SIUs medlemmar till deras kurser, aktiviteter och sammanträde och årsmöte. Arbetsutskott Arbetsutskottet under 2013 bestod av: Amil Sarsour, Andergachew Meshesha, Jamal Ahmed och Rozik Hartonian. Projektgrupp Gruppen består av fem personer. Gruppen har haft 10 möten. Huvudsakligen skall gruppen jobba med att undersöka nya projekt t.ex. Mångfald, Integrations projekt Uppsala vision 2030, Valprojekt, äldreprojekt samt återuppta det Internationella kvinnokaféet, och radio RIU. Nya strukturer Styrelse har upprättat fyra grupper d.v.s., Media- och kontaktgruppen Kvinnokafégruppen Radiogruppen Idrottsgruppen Alla styrelseledamöter jobbar idag som ett lag och har deltagit aktivt i någon av grupperna och hade flera möten.

3 3 Samverkan / samarbete Under 2013 har SIU ordnat mycket samarbete med olika aktörer i Uppsala och i Sverige. Uppsala Vi samarbetar ständig med Uppsala kommun speciellt med UAK, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAN, och Äldrenämnden. Vi samarbetar ständig med Arbetsföremedlingen. Vi deltar aktivt med God livsmiljö för lokal överenskommelse, LÖK. SIU var mycket aktiv i LÖK processen där vi deltog på alla möten och många möten var på SIUs lokal. SIU har lyckats efter ca 50 möten att ändra på princip om mångfald i den nationella LÖK till princip om mångfald och integration, i den lokala LÖK Uppsala. LÖK huvudgruppens deltagare var politiker, tjänstemän och föreningar. Vi samarbetar med Landstinget speciellt för den nya Transkulturella Centrum. Vi deltar aktivt på Uppsala Universitet (Forum för skolan) Vi samarbetar med Senior Universitet under Vi har samarbete med Röda Korset. Vi är medlemmar i en riksorganisation (Sverige föreningar). SIU är en politisk, och religiöst obunden organisation därför är vi öppna för alla som samarbetar inom våra områden. Vi har haft besök till SIU styrelsemöten från Fp, M, S, Mp, V,C och KD. Vi samarbetar med Anhörigcentrum- Vi hade samarbete med Linnè Cafè i Sävja och ordnade Flygdrakedagen i Sävja den 9 maj. Skolor Vi börjar samarbeta med CIS, Centrum för introduktion i skola. Vi finns också med i Forum för skolan som drivs av Uppsala Universitet. Vi samarbetar med Rosendalsgymnasiet, Lundellska skola och Gottsunda skola. Uppsala län Vi har ett gott samarbete med Länsstyrelse i Uppland. Vi samarbetar med Hela Sverige Ska Leva, 4 H, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet. Sverige Ordförande Amil har hållit föredrag om integration och medverkat i föreläsningar om mångfald. Årsmöte med Sveriges föreningar i Stockholm 26 mars Amil fick inbjudan att föreläsa om Integrationsprojektet i Centrum för Kunskapsutveckling CKU i mars och i augusti, och för Ability Partner Europe AB, maj De både är kända i Sverige och ett av de stora informationsbolagen i Sverige. Internationellt SIUs Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 har kommit på internationella nivåer: En delegation från SIU på tre personer från styrelse; åkte till Finland på inbjudan från Sondip och Multikultur förening. Sondip är en paraplyorganisation med 18 föreningar i Åbo. Syftet var att dela erfarenhet om organisation och integrationsarbete.

4 4 Vi jobbar med en forskare från Ungern Dr. Katalin Demcsák (University of Szeged, Hungary) för att ordna ett gemensamt projekt. Dr. Katalin har varit på besök till SIU och deltog två gånger i våra aktiveteter, ett med kvinnokaféet och det andra med integrationsprojektet. Rapporter SIU har nämnts i flera rapporter Slutrapport för Integrationsprojekt Uppsala vision LÖK, Lokal överenskommelse. SIU har skrivit under rapporten. En rapport om Framtidsutveckling med integration i landsbygd SIU har nämnt i flera rapproter bl.a. Ekonomiskt utsatta barn i Uppsala kommun resurser och behov av Socialnämnden för barn och unga/utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Mässa och utställningar Vi har deltagit i flera utställningar Senior Äldre mässa 14 okt. Flera gånger med Uppsala Universitet. Bord utställning på Stora torget under KulturNatten. Konferenser SIU deltog i en- eller tvådagarskonferenser. En heldagskonferens i samband med Årsmöte med Sverige föreningar i Stockholm 26 mars Två halvdagars seminarium i Missionskyrkan om landsbygd 23 okt Sverige föreningar Inspirations dag LÖK konferens En konferens i Stockholm om nyanlända ordnat av Arbetsmarknadsstyrelsen. Två halv dag konferens med UNICEF i Stockholm om integration. Föreningars Interna Antidiskrimineringsarbete januari En dag Länsstyrelse Partnerskapsmöte, samverkan för landsbygdsutveckling i Uppsala län Allmänna Arvsfonden konferens. Sociala media Vi har idag en bra och fungerande hemsida som vi uppdaterar kontinuerligt, Vi har fått besökare på mindre än 2 år. I hemsidan finns en länk för radio där radiosändningar uppdateras varje vecka och man kan lyssna på alla språk 11 språk. Se sida 5. Dessutom finns en Facebook för radio. https://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

5 5 KulturNatten För SIU är kultur inte bara mat och dans utan det är vardagsliv. Vi kunde bryta på den myten genom att lyfta upp andra vanor. Vi ordnade en kvinno- kaffe-ceremoni från Etiopien, En te-ceremoni från Iran och arabiskt kaffe-ceremoni från Palestina. Vi fick fem timmar i år för våra aktiviteter på Forum torget i Uppsala, Tio föreningar har samarbetat under Kulturnatten: Samt har vi fått ett heldagsutställningsbord på Stora torget. Nedan finns programmet. PROGRAM: Amil Sarsour, SIU:s ordförande, välkomsttal Bahar (Kurdisk dans), (tyvärr kunde de inte komma och vi fått en rolig dans från manlig sexa, 10 unga män med svart kläder dansade tillsammans Philochoros, svensk folkdans, Studenternas folkdansförening Ibrahim Hayat och Tala Mohammad, afghansk folkmusik, Multikulturför Dans från Eritrea, Eritreanska förbundet, (Bahli Hedri Rahwana) Kaffe-ceremoni från Etiopien, Female integrity Te-ceremoni från Iran, Iranska kvinnor Solidaritet Kaffe-ceremoni från Arabiska världen, Palestinska folkets förening Martin Sia, Poesi/textläsning, Yttrandefrihetsgruppen Mohammad Assayesh, Iransk folkmusik på Santur, Iranska studentföreningen ÖPPEN SCEN. Alla aktiviteter har publicerats i Youtube bl.a. Vi delade scen på Forum torget med Kurdiska kulturförening. Kultur karneval För SIU är kultur inte bara mat och dans utan det är vardagsliv. Vi kunde bryta på den myten genom att lyfta upp andra vanor. SIU har deltagit i de två dagar 25 och 26 maj SIUs föreningar haft en gemensam stor tält. I Radions Hotell har vi ordnat en hel kväll; en kvinnokaffe-ceremoni från Etiopien, En te-ceremoni från Iran och arabisk kaffe-ceremoni från Palestina. Radio RIU 98,90FM Det är en av de viktigaste verkstäder som SIU använder för att nå en bredare publik. Radiosändningen är en process i sig där deltagarna kan lära känna varandra som individer och som föreningar. Och via informationen och kurser kan man utveckla sig. SIU sänder radio på 11 olika såpråk; Svenska (Multikulturell förening), afariska (Avarvänner), Amarinja (ERDAU och Amhara Development Association), arabiska (palestinska folkets förening, sudanska förening, irakiska grupp), somaliska (Somaliska hjälp Kommittén), persiska (Iranska föreningen i Uppsala, Iranska Kvinnor Solidaritet IKS), Tigrinja (Eritreanska föreningen i Uppsala och Eritreanska förbund), spanska (SANKAYO), kurdiska (Kurdiska vänskapsförening) turkiska (stöd medlemmar) och italienska (Stöd medlemmar) Under 2013 har vi sänt 250 timmar, 12 föreningar samverkade i radiosändningarna. Ca 35 personer kommer varje vecka till SIUs lokal för att sända radio bland dem några ungdomar.

6 6 Det är en mycket viktig social verksamhet och folkbildningsverksamhet. 12 föreningar och ca 30 personer medverkar varje vecka i radiosändningarna. Radiosändningsmaterial består av information som kommer bl.a. från kommunen, Landstinget och Länsstyrelsen och cirka fyra sidor som översatts till olika språk. Det är en enda färska informationskälla som kan nå en bredare publik. Varje språkteam består av en person (t.ex. turkiska) eller flera personer t.ex. 8 personer som sänder arabiska. SIUs radio gör viktiga intervjuer: Den enda radio kanal i Europa för Afariska är SIUs radio. Den enda radio som ger stöd till föreningar är SIUs radio. Idag sänder vi också via internet och under ovanstående sändningstider kan du även lyssna på radio Live här, fungerar bäst på Internet Explorer samt vi har radio på Facebook. Vi har publicerat intervjuer i Youtube. Radio finns på hemsidan där ni kan lyssna. SIU: s radiogrupp har nu tagit på sig ansvaret att driva verksamheten. Idag har vi en mycket lyckad och väl fungerande radiosändning. Vi har effektiviserat och moderniserat radiosändningen på Facebook och på hemsidan. Vi sänder radio via radio 98.9 och via Internet Ca 600 personer gillar detta hittills (inom ett år) Internationella kvinnocafèet Det är ett projekt som en verksamhet för kvinnor och det har en stor del i SIUs verksamhet. I samarbete med Uppsala kommun driver SIU internationella kvinnokaféet en gång per vecka. Internationella kvinnokaféet är en process i sig där deltagarna kan lära känna varandra som individer och som föreningar. Och via informationen och kurser kan man utveckla sig. Nu planeras ett kvinnokafé under en hel vecka med olika verksamheter, mest baserade på samhällsfrågor och hälsoinformation. Vi har haft två kurser under En simkurs under 10 gånger på måndagar och en Yoga kurs under 10 gånger på måndagar. Vi har haft flera föreläsningar och aktiviteter bl.a. att minnas FN dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, där medverkade Female Integrity, diskrimineringsbyrån, mottagning för våld mot män, Kvinnor för Fred. Det internationella kvinnokaféet skall skapa en möjlighet för nyanlända och kvinnor i utanförskap att träffa personer som redan är etablerade i samhället, etniskt svenska liksom invandrare, och därmed skaffa sig viktiga nätverk. Det är ett sätt att mäta och definiera delaktighet och utanförskap i samhället och titta på sysselsättningsgraden.

7 Resa till Bryssel SIUs styrelse fattade beslutet att SIU kvinnogrupp åker till Bryssel för att öka kunskap om EU, samt att bygga ett kontaktnät med kvinnoorganisationer i Bryssel. 7 Ordförandekonferens Vi har haft ordförande konferens lördagen den 26 oktober personer som representerade 20 föreningar har deltagit i mötet. Kommunalråd Mohamad Hassan (Fp) ordförande på Barn och Arbetsmarknads Nämnd UAN, och strateg Ulf Lundström höll en timmes föreläsning om kommunen och föreningar. Stöd till medlemsföreningar SIUs styrelse har bildats om i grupper för att ha ett demokratiskt och aktivt samarbete både inåt, med föreningar och utåt med andra aktörer. En projektgrupp, en radiogrupp, en IKK grupp, idrottgrupp och en media-kontaktgrupp har ordnats för att ha en smidig kommunikation mellan bl.a. SIUs medlemsföreningar. Vi ger stöd till föreningar via: Att behålla radiosändning, där ca 30 personer kan träffas och informera om sig själva via SIUs radio varje vecka. SIUs Internationella kvinnokaféet fungerar som en metod för att hjälpa kvinnor i medlemsföreningarna att integrera med varandra och med samhället. Det är en kväll varje måndag. SIUs projektgrupp kan idag ge stöd till medlemsföreningar som vill söka medel till egna projekt. Vi har jobbat bl.a. med Palestinska folkets förening att driva sitt projekt. Att hjälpa föreningar att skriva ett projekt och söka bidrag. Att ordna en gemensam aktivitet och lokaler bl.a. Kulturkarnevalen och Kulturnatten. Flera föreningar har sina postadresser på SIUs adress. SIUs lokal är tillgänglig för alla medlemsföreningar och vi bjuder på Kaffe och te. Uppsalabor mot Rasism, Families for International Friendship (FIF)och Kvinnor för Fred har bl.a. sina möten i SIUs lokal. SIUs utrustning är tillgänglig för alla medlemsföreningar bl.a. projektor, flera föreningar har lånat den. SIUs styrelse består av 13 ledamöter som representerar 13 olika föreningar. Föreningar som deltar i Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 får ekonomiskt stöd enligt regler och villkor från Arvsfonden. Föreningar kan bl.a. använda medel för att betala lokal hyra och öka deras aktivitet. Tre nya Föreningar: Poesi utan gränser Djäkne Hyresgäst förening Salsal föreningen i Sverige (afgansk förening)

8 8 Projekt Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Ett integrationsprojekt i tre år för nyanlända familjer som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Under tre år har vi 70 familjer, ca 300 deltagare och 10 föreningar som medverkar direkt i projektet. Vi ordnar en kulturkväll en gång i månaden. I år har vi ordnat nio kulturkvällar. I år har vi ordnat två resor. En till Österbybruk- Dannemora gruvor samt Viksta. En båtresa till Åland med 60 deltagare. Projektet har lyckats och vi har fått flera inbjudningar till föreläsningar från Stockholm, Blekinge. Vi har fått inbjudan till Finland för att dela erfarenheter och samarbete om integration. Vi fått inbjudan från Centrum för Kunskapsutveckling och Ability Partner Europe AB för att hålla föreläsning under Vi har haft avslutningskonferens den 21 augusti där Uppsala stadsdirektör Joachim Danielsson invigde konferensen. Alla politiskas partier deltog i paneldebatt om integration. Ca 150 personer från olika myndigheter, föreningar och projektdeltagare var med. Projektsavslutningen bevakades av massmedia, två TV 24 från UNT gjorde två reportage. Skola för Alla Ett projekt för integration och mot utanförskapet i skola. Projektet börjar sitt arbete i Rosendalsgymnasiet och kommer att inkludera alla nyanlända elever i skolan. Projektet är i samarbete med CIS Centrum för introduktion i skolan och finansierat av Arbetsförmedelingen och Uppsala kommun. Framtidsutveckling med integration i landsbygd Vi har samarbetat med Hela Sverige ska leva, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Leader Uppland för att driva detta projekt. Projektledarna var Meshesha Andargachew från SIU och Håkan Lindholm från HSSL. Det var ett mycket lyckat projekt. Projektet innehåller två veckors utbildning och fyra veckors praktik i landsbygd. Och efteråt ytliggare en veckas utbildning och utvärdering. Projektet har fått uppmärksamhet av Uppsala politiker bl.a. Kommunalråd Mohamad Hassan (Fp) och kommunalrådet Marlene Burwick (S). Projektet bevakas av massmedia, två Tv 4, UNT och 18 minuter gjorde flera reportage. Äldre projekt: projektet Bättre liv på äldre dagar Inriktat mot äldre personer, men ungdomar spelar en viktig roll i projektet. Projektledare är Meshesha Andargachew och Zuhier Ammya. Projektet höll i flera hälso- föreläsningar och två resor bl.a. till Forsmark. Projektet är ett samarbete med Äldrenämnden. Drakflygardagen En dag för att fira drakflygning i Uppsala i maj månad varje år. Det sker under Kristi himmelsfärdsdag då flera föräldrar är lediga från sina jobb. Det är ett samarbete med Linnés Sävja Gård café och stall.

9 9 Idrott för nöjeskull Där finns även andra idrottsmöjligheter. Deltagare spelar/tävlar i pingis och de 3 bästa vinna pris (presentkort). Vi bjuder på rejält med fika. Zuhier Ammya och Hassan Bygan aktiviteter ansvariga. Centrum för integration och mångfald CIM Detta centrum ska strama upp det interna arbetet och göra SIU bättre rustat att utnyttja de mycket varierande kunskaper och erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens många invandrarföreningar. Anställning SIU har haft flera anställningar under 2013 Två projektanställd, en NAVET anställda, fyra Fas 3 anställda och fyra praktikanter Leader Uppland och Hela Sverige ska leva SIUs ordförande representerar SIU i Leader Uppland Arbeteslag, LAG (styrelse). Leader har delat ca 50 miljoner kronor för att utveckla landsbygden i Uppland. Amil Sarsour sitter i Hssl styrelse som representant för SIU. Referensgrupp SIU är med i referensgruppen Forum för skola som drivs av Uppsala universitet. Den andra är Ulva Park som bedrivs av LRF och Open Eye. Det är flermiljonsprojekt som finansieras av kommunstyrelsen. Det drivs nu av Sociala företaget Open Eye. Politeker möter SIUs styrelse Under 2012 bjöd vi in till SIUs styrelsemöten hittills sju kommunalråd i Uppsala. Mohamad Hassan (Fp), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Ilona Zzatmari Waldau (V), Cecilia Foss (M), Stefan Hanna (C), och Ebba Bush (KD) Nationell konferens för etbalering av nyanlända i landsbygd SIU har tagit initiativ till en nationell konferens med fokus på nyanlända på landsbygden och landsbygdsutveckling. Landshövding är mycket positiv. Vi bildade en planeringsgrupp som består av Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen (riksnivå), Hela Sverige ska leva (på riksnivå) och Uppsala kommun.

10 10 Slutord SIU har under verksamhetsåret utvecklat olika insatser och aktiviteter som sträcker sig över ett brett verksamhetsområde. Under året har mycket arbete ägnats åt integration, social ekonomi, och föreningsutveckling. Vi har lyft upp SIUs anseende och engagemang hos olika myndigheter. SIUs styrelse framför sitt tack till alla de som medverkat i och bidragit till SIUs verksamhet under 2013 och då framförallt medlemsföreningarna. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling för SIU under 2014 och framöver. Tack så mycket för allt! Vi bygger broar och river murar SIUs styrelse genom Ordförande Amil Sarsour Uppsala den Styrelsen: Ordförande: Amil Sarsour,Yttrandefrihetsgrupp Vice ordförande: Meshesha Andargachew, ERDAU Kassör: Jamal Ahmed, Somaliska hjälpkommittén Zuhier Ammya, Palestinska folkets förening Fana Habtab, Female integrity José Sanchez, ASOVEN Mahvash Khorrami; Iranska kvinnosolidaritet Rozik Asstouninan, Armeniska kultur förening Wahid Badki, Kurdiska kulturcenter i Uppsala Maria Steffner Families for International Friendship Medhanie Neraio - Eritreanska Kulturföreningen i Uppsala Nebiat Tzeghe Eritreanska Förbundet. Pascal Ntumba ASCU The African Student Community in Uppsala

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer