Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013"

Transkript

1 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet är nu klar och kommunfullmäktige planeras anta den i april. Överenskommelsen ska inte ses som en slutpunkt utan som början till samverkansarbetet mellan kommunen och föreningslivet. Många har bidragit till dokumentet och överenskommelsen möjliggör inte bara till samarbete mellan kommun och föreningsliv utan även till intensifierat samarbete mellan föreningarna. Gillis Herlitz Mångfald kan ses som ett ledord i samverkansarbetet mellan kommunen och föreningslivet. Förvaltningskompetensen i kommunen och föreningarnas mångfald underlättar reflektion och samverkan och möjliggör nytänkande. Det är i detta sammanhang den lokala överenskommelsen kan betraktas. I samverkansarbetet är det viktigt att den aktuella personen får information om vem/vilka man kontaktar. Representanter för kommunen och föreningslivet måste ha respekt för varandras verksamhet och vara beredda att lyssna till varandra och ge och ta emot kritik.

2 2 (5) Sofia Aronsson (processledare föreningslivet) och Johan Göthberg (processledare Uppsala kommun) ger en kort bakgrund till den lokala överenskommelsen: Under 2009 gav kommunfullmäktige i uppdrag till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg att utveckla samverkan med frivilligsektorn genom att bidra till en lokal överenskommelse. Hösten 2011 hölls den första dialogkonferensen mellan kommunen och föreningslivet och processen började formellt. Arbetsgrupper och representationsgrupper har därefter arbetat konkret med överenskommelsen. I julas enades slutligen parterna om en slutversion till överenskommelse. Den lokala överenskommelsen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunen kommer därefter bjuda in föreningslivet för underskrivande av dokumentet. Ett visionärt tänkande har präglat arbetet med överenskommelsen. Samhällsutvecklingen måste gå hand i hand med ideella insatser och för att detta ska fungera måste föreningslivet vara både partner och kritiker. Ebba Busch och Moa Hast presenterar den lokala överenskommelsen: Ebba Busch (KD), kommunalråd och ordförande i kommunens representationsgrupp, framhåller att den lokala överenskommelsen handlar om grunden för samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Kring detta finns en bred politiskt uppslutning oavsett majoritet. Kommunen efterlyser inspel från föreningslivet för att utveckla samverkansarbetet. Ebba Busch Moa Hast Moa Hast, ordförande för föreningslivets representationsgrupp, och Ebba Busch gör en genomgång av överenskommelsen. Den lokala överenskommelsen är ett dokument som det är frivilligt att ansluta sig till. Dokumentet är uppbyggt av fem principer samt ett antal åtagande från kommunen och föreningslivet. Principerna är: Principen om dialog Principen om samhällsutveckling Principen om självständighet Principen om kvalitet Principen om mångfald och integration

3 3 (5) Överenskommelsen i praktiken (paneldiskussion) Från vä: Mariet Ghadimi, Marlene Burwick, Amil Sarsour, Petra Rohrer, Ebba Busch, Turid Apelgårdh, Svante Forslund Turid Apelgårdh, Ting & kaka: Föreningarna och de sociala företagen är inte resurslösa men kommunen har ett särskilt ansvar. Ett kommunövergripande perspektiv över de olika nämnderna behövs eftersom den ideella sektorn inte har resurser att vända sig till alla nämnder i kommunen. Turid Apelgårdh Marlene Burwick Marlene Burwick (S), kommunalråd: Den nya överenskommelsen kan ses som en LÖK 2.0 eftersom kommunen och föreningslivet tecknat en överenskommelse tidigare. Den nya överenskommelsen har utvecklat tidigare tankar och det är viktigt med en tydlig struktur för samverkan mellan parterna. Idén om partnerskap som nämns i överenskommelsen är spännande och det finns exempel från andra kommuner i landet hur man arbetat med denna samverkansform.

4 4 (5) Svante Forslund, ordförande Uppsala föreningsråd: Svante konstaterar att ett omfattande samverkansarbete redan finns mellan kommunen och föreningslivet och att det gäller att ta till vara på det och utveckla detta genom tätare kontakter. Det finns mottagare i kommunen för föreningarnas frågeställningar och kommunen kan därför inte dra ned på dessa tjänster som behövs för den ideella sektorn. Amil Sarsour, ordförande SIU, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala: Amil konstaterar att tiden sedan senaste dialogkonferensen har varit 18 intensiva månader men att processen precis har börjat och att kommunen nu har ett ansvar att visa att man menar allvar med överenskommelsen. Den lokala överenskommelsen underlättar kontakter inom föreningslivet och bidrar även till att göra ideella aktörer kända för varandra. Amil Sarsour Petra Rohrer Mariet Ghadimi Petra Rohrer, Uppsala Ångestsyndromsällskap: LÖK-processen har skapat förutsättningar för nya möten. Exempelvis fick Ångestsyndromsällskapet möjlighet att föreläsa om psykisk ohälsa på internationella kvinnocaféet. Mariet Ghadimi, TRIS, tjejers rätt i samhället: Makt handlar om kunskap och att det nu blivit mer tydligt och jämställt mellan kommunen och föreningslivet. Det finns dock behov av en måttstock som klargör om vem som helst med vilken inställning som helst kan skriva under och delta i överenskommelsen. Demokratiska krav och krav på grundläggande demokratiska värderingar bör ställas på alla parter. Ebba Busch (KD), kommunalråd: Ebba svarar att denna fråga har diskuterat under arbetets gång och att man landade i att ha sin grund i den nationella överenskommelsens utgångspunkt om de grundläggande värderingarna. Krav på demokratiska värderingar måste vägas mot yttrande- och föreningsfriheten.

5 5 (5) Samtal runt borden Hur går vi vidare? Ebba Busch efterlyser nu när överenskommelsen är framtagen, idéer och inspel från föreningslivet om hur framtida kontakter och möten kan utvecklas med kommunen. Efter kommunfullmäktiges beslut i vår kommer föreningslivet att inbjudas till ett signeringsmingel. Vidare enligt överenskommelsen ska kommunen inbjuda föreningslivet till årligt dialogmöte. Det första dialogmötet enligt LÖK planeras till hösten. Svante Forslund delade ut intresseanmälningar för vidare dialog inom föreningslivet. Uppsala föreningsråd har tagit initiativ till att samla föreningslivet för att resonera om hur och på vilket sätt föreningslivet ska föra en samlad dialog med kommunen. Gillis Herlitz pratade om ansvar

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö På lika villkor WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö 1 WinWinMalmö WinWinMalmö främjar gemensamt ansvar för Malmös framtida samhällsutveckling genom samverkan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE Dsom i demokrati och dialog! E S S I N G E K O N F E R E N S C E N T E R, S T O C K H O L M T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer